You are on page 1of 168

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Bidang:

Nombor dan Operasi

Tajuk:

Nombor bulat hingga 100

Standard Kandungan:

Murid dibimbing untuk:
Menyatakan kuantiti secara intuitif.

Standard Pembelajaran:

Murid berupaya untuk:
i.
Menyatakan kuantiti melalui perbandingan banyak atau
sedikit,sama banyak atau tidak sama banyak dan lebih atau
kurang secara:
(a)
Kumpulan yang mempunyai banyak dan sedikit
objek,
(b)
Membanding dua kumpulan secara padanan,
(c)
Pola yang berlainan dengan menggunakan dua
kumpulan objek.

Masa: 60 minit (2 waktu)
Fasa
1. Persediaan
Pemerhatian
dan Analisis

Cadangan Aktiviti
a. Murid membuat pemerhatian
terhadap dua kumpulan buah
rambutan yang diletakkan di atas
meja.

Cadangan Komunikasi
i. Lihat kumpulan rambutan
mana yang banyak?
ii. Kumpulan rambutan mana
yang sedikit?

1

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

b. Perkukuhkan aktiviti dengan
meminta murid membuat
pemerhatian terhadap sejumlah
guli yang diberikan(guli
mempunyai dua warna iaitu
merah dan biru).
c. Minta murid mengasing dan
menyusun guli mengikut warna
seperti yang ditunjukkan.

Merah

Biru

i.Kumpulan mana yang banyak?
ii. Kenapa?

2.Imaginasi
Penjanaan
Idea

Sintesis Idea

2

a. Bawa murid keluar dari bilik
darjah dan murid diminta
membentuk dua bulatan, satu
bulatan kecil dan satu bulatan
besar.

i. Bulatan mana yang mempunyai
bilangan murid yang banyak?
ii. Kenapa?

i. Kumpulan mana yang
b. Minta murid mengutip daun kering
mendapat daun yang paling
dalam masa 30 saat.
banyak?
Murid diminta mengumpul hasil
ii. Kumpulan mana yang
kutipan mengikut kumpulan
mendapat daun sedikit?
masing-masing.
iii. Mana kamu tahu kumpulan
daunnya banyak, dan mana
daunnya sedikit?

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Terapkan sikap berkerjasama
dan bantu membantu bagi
memastikan tugasan yang
diberi dapat disempurnakan

3. Perkembangan
Penambahbaikan

i.

Minta murid membentuk:
a. Kumpulan banyak dan
kumpulan sedikit,
b. kumpulan sama banyak dan
tidak sama banyak, dan
c. kumpulan lebih dan kumpulan
kurang, berdasarkan objek
yang ada di sekeliling murid.

Perbetulkan kesilapan serta
merta yang dilakukan oleh murid
sewaktu perbincangan.

a. Jelaskan bagaimana kamu
menghasilkan kumpulan lebih
dan kumpulan kurang.

ii. Minta murid menjelaskan
bagaimana pembentukan
kumpulan i hingga iii dilakukan.
i.
Menilai

iii. Paparkan kepada murid kad
gambar seperti contoh di bawah:

Bentuk mana yang paling
banyak?

ii. Bentuk mana yang paling
sedikit?
iii. Bentuk mana yang sama
banyak?

3

Nyatakan sebab kamu menyatakan ‘banyak’ bagi setiap kumpulan objek secara lisan.  Kenapa kamu katakan objek itu sama banyak. Minta murid melukiskan gambar bagi menunjukkan kumpulan: a. iv. Nilai dan Sikap Terapkan sifat berkerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di luar bilik darjah. Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 1 hingga Lembaran Kerja 3. Selesaikan tugasan yang diberi. iii. c. a. a. Edarkan Lembaran Kerja 3 kepada setiap murid. ii. Bincangkan dengan rakan:  Kenapa kamu katakan objek itu lebih.Lebih atau kurang.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 4. a. i. Tindakan Pelaksanaan Amalan Berterusan i. Edarkan lembaran kerja 1 kepada setiap murid. 4 .Sama banyak atau tidak sama banyak. banyak atau sedikit. Edarkan Lembaran Kerja 2 kepada setiap murid. b. Lengkapkan gambarajah di bawah dengan melukis bilangan objek mengikut arahan.Edarkan kertas majong dan pen marker kepada setiap kumpulan murid.

Kenapa (lisan): ___________________________________________________ 2. 1.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Nama :__________________________ Lembaran Kerja 1 Kelas:__________________ A. 5 . Tanda (/) pada kumpulan yang lebih banyak. Kenapa (lisan): ___________________________________________________ 3.

Kenapa (lisan): ___________________________________________________ Lembaran Kerja 2 6 .NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Kenapa (lisan): ___________________________________________________ 4.

Lembaran Kerja 3 c. Warnakan merah bagi objek yang paling banyak dan warnakan biru bagi objek yang sama banyak. Secara lisan: 1. Kenapa kamu katakan sama banyak? . 7 .NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 B. Kenapa kamu katakan lebih? 2. Lengkapkan gambarajah di bawah dengan melukis bilangan objek mengikut arahan.

banyak sedikit 2. Sama banyak 3 sedikit 8 banyak .NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Contoh: sedikit banyak 1.

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i. Sama banyak Bidang: Nombor dan Operasi Tajuk: Nombor Bulat hingga 100 Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: Menama dan menentukan nilai. sedikit banyak 5. Menamakan nombor hingga 100: (a) Membilang objek dalam kumpulan (b) Menamakan nombor bagi kumpulan objek sebagai mewakili kuantiti. 9 .NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 4.

Galakkan murid mengeluarkan idea dan menunjukkan cara membilang yang dilakukan. Minta murid membuat pengiraan bilangan gula-gula yang itunjukkan. Apakah yang anda dapat lihat di dalam bekas ini? Pemerhatian dan Analisis b. 10 i. Paparkan sebilangan bola kecil dalam bekas. i. (d) Menamakan angka.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 (c) Membandingkan dua kumpulan objek untuk menentukan kumpulan lebih atau kurang satu hingga sembilan. e. Berapakah bilangan pensel warna yang ditunjukkan di dalam setiap kumpulan? . i. Paparkan dua kumpulan pensel seperti contoh di bawah. (Bilangannya tidak lebih daripada 10). ii. Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa 1. c. Minta Murid menyatakan kuantiti bola kecil yang dikira. Persediaan Cadangan Aktiviti a. Cadangan Komunikasi i. Minta murid membuat pemerhatian terhadap bilangan kumpulan pensel warna yang ditunjukkan. Minta murid membuat pemerhatian terhadap bilangan gula-gula di dalam sebuah bekas. Berapakah bilangan kumpulan yang ditunjukkan? d.Murid membuat perbandingan bilangan pensel warna bagi setiap kumpulan. Berapa bilangan bola kecil yang ada di dalam bekas ini? i.

Tunjukkan beberapa keping kad. i. Lihat lampiran A i. g. Apakah nombor ini? ii. i. Ketua kumpulan diminta menyatakan nilai pada kad gambar yang diterima. ii. kacang tanah atau benda lain yang sesuai. Paparkan kad nombor kepada murid dan minta murid wakilkan nombor yang dilihat i. ii. Berapakah bilangan kereta yang terdapat pada kad gambar kamu? ii. Setiap kumpulan diberi sekeping kad gambar.biji saga. Berapakah perbezaan antara dua kumpulan ini? Sintesis idea b. Kumpulan manakah yang lebih banyak? iii. Terangkan konsep perbandingan kuantiti antara dua kumpulan.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 f. c. Imaginasi Penjanaan idea 15 a.Contoh-contoh lain boleh digunakan seperti guli. Murid dibahagikan kepada lima kumpulan. Gunakan contoh-contoh lain yang sesuai bagi mengukuhkan kefahaman murid. Ini nombor apa? 14 2. Wakilkan nombor ini 11 .

Tindakan a. Berapakah bilangan buah-buahan pada kad A? ii. Paparkan kad imbasan seperti contoh di bawah: Membuat penambahbaikan untuk mengembangkan idea. Sa (bilangan 10) ii. ii. minta murid wakilkan nilai 12 i. i. Perkembangan a. Rakan. i. iii.Agihkan murid kepada beberapa kumpulan dan edarkan kepada setiap kumpulan blok asas. Bincangkan hasil kerja yang dilakukan. Tunjukkan satu nombor pada kad petak seratus contoh 25. .Paparkan kad petak seratus yang tercatat nombor 1 hingga 100 di hadapan kelas.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 dengan objek yang ada di sekeliling mereka. Kumpulan. Kad yang manakah mempunyai buahbuahan yang lebih banyak? Kad B Menilai b. Kelas. dengan objek yang berhampiran kamu. Pelaksanaan b. Nyatakan cara membilang yang kamu lakukan. 3. Puluh (bilangan 10) iii.Minta murid mengeluarkan idea bagaimana proses membilang dilakukan pada: i. Berapakah bilangan buah-buahan pada kad B? Kad A iii. Ratus ( bilangan 1) c. 4.

Nilai dan sikap: Kerjasama. Bincangkan hasil kerja murid. yakin diri.Minta murid mengetahui bilangan barangan kepunyaan mereka seperti jumlah batang pensel. tolong-menolong. Pentaksiran: Rujuk lembaran kerja dan aktiviti untuk melihat kebolehan murid menguasai standard pembelajaran secara langsung atau tidak langsung. e.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 dengan menggunakan blok asas. buku tulis dan bahan lain serta memastikan bilangan barang kepunyaan milik sendiri di dalam kuantiti yang sentiasa mencukupi. berdisiplin. pensel warna. LAMPIRAN A 13 . Amalan Berterusan d. Minta murid menjawab soalan yang diberikan. Edarkan Lembaran Kerja 4. bertanggungjawab. Bincangkan hasil kerja yang dilakukan oleh murid.

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 14 .

15 . Lembaran Kerja 4 A.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 . Kira dan tuliskan nombor yang betul 1. 2.

4. 4. Dua puluh Lima belas 3. Lapan puluh tiga 16 Sepuluh .NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 3. 6. Tujuh puluh lima Tiga puluh dua 5. Tuliskan nombor dalam angka 1. 2. B.

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 C. 2. 17 . 1. 3. Bandingkan dan tulis ‘lebih daripada’ atau ‘kurang daripada’ di dalam petak kosong. 4. Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk : ii. menentukan nilai nombor hingga 100. Bidang: Nombor dan Operasi Tajuk: Nombor bulat hingga 100 Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: menama dan menentukan nilai.

garis nombor dan abakus 4 : 1 (b) memadankan kumpulan objek dengan nombor . kad gambar dan kad angka mengikut tertib menaik dan menurun. Persediaan Pemerhatian dan Analisis a. Masa: 60 minit (2 waktu) Cadangan Aktiviti Fasa 1. Minta murid membilang jumlah batang ais krim semuanya. (d) menyusun kumpulan objek.  Bimbing murid untuk menyebut jumlah batang aiskrim yang ditunjukkan iaitu dua puluh tiga. gambar. Berapakah bilangan batang aiskrim yang tidak diikat? . Berapakah bilangan ikatan ini? iii.Paparkan sekeping gambar seperti contoh di bawah: 18 Cadangan Komunikasi i. (c) membandingkan nilai dua nombor dan menyatakan hubungannya “lebih daripada” dan “kurang daripada”. Tunjukkan ikatan batang aiskrim yang mengandungi sepuluh batang dalam satu ikatan.  Ulang aktiviti dengan menggunakan bilangan jumlah ais krim yang lain. b. Minta murid membilang bersamasama bilangan batang aiskrim dalam satu ikatan.  Tunjukkan dua ikatan batang aiskrim dan tiga batang di luar ikatan. Berapakah bilangan batang aiskrim dalam satu ikatan? ii. (e) membandingkan dua nombor dan menyebut sebarang nombor yang terletak di antaranya. i.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 (a) menunjukkan kuantiti bagi nombor yang disebut dengan menggunakan objek sebenar.

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Berapakah bilangan objek
tersebut?

i.Minta murid menyebut nilai nombor
berdasarkan gambar objek yang
ditunjukkan.
ii. Paparkan kad gambar lain yang
menunjukkan bilangan tertentu di
antara 40 hingga 100 dan minta murid
menyebutkan bilangannya, juga minta
murid menceritakan bagaimana ia
tahu bilangan nombor tersebut.
c. Teruskan aktiviti dengan menunjukkan
garis nombor seperti di bawah:

Sebutkan nilai nombor ini.
0 10 20

30 40 50

60 70

80 90 100

0

3

6

8

1

2

4

5

7

9

10

Minta murid menyebut nombor yang
dipaparkan pada garis nombor.
iii.
d. Tunjukkan abakus 4:1 dan bimbing murid
untuk menyebut nombor menggunakan
abakus. Contohnya 20.

Sebutkan nilai nombor
berdasarkan abakus yang
ditunjukkan.

Teruskan dengan menunjukkan nilai yang
diwakili di abacus bagi nilai 21 hingga 100.
e. Edarkan lembaran kerja 5.
i. Bincangkan hasil kerja murid.
ii. Bimbing murid membilang objek.

i. Bilang objek dan padankan
gambar dengan nombor.

f.

i.

Edarkan Lembaran kerja 6.
i. Bincangkan hasil kerja murid.

Nyatakan sama ada “lebih
daripada” atau “kurang
daripada”

19

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

ii. Bimbing murid membanding nilai dua
nombor dan menyatakan sama ada
“lebih daripada” atau “kurang
daripada”.
i.Edarkan Lembaran Kerja 7.
i. Minta murid menyusun objek dalam
tertib menaik.
ii. Minta juga murid menyusun objek
dalam tertib menurun.

i.

Susun gambar mengikut
tertib menaik.

ii. Susun gambar mengikut
tertib menurun.
i. Nyatakan nombor di antara
dua nombor.

ii.Edarkan Lembaran Kerja 8.
Minta murid membuat perbandingan dua
nombor dan menyatakan nombor yang
terletak di antaranya.
Contoh :

4
5

4
7

2. Imaginasi

a. Edarkan sebilangan batang aiskrim yang
telah diikat dan minta murid menyatakan
nilainya.

Penjanaan Idea

b. Edarkan kad nombor kepada setiap murid
dan boleh lakukan antara dengan meminta
murid:
i.
Menyebut nombor pada kad tersebut.
ii. Menyusun nombor dengan nombor
yang ada pada rakan secara tertib
menaik dan tertib menurun.
iii. Buat perbandingan antara dua nombor
dan minta murid mencari dua
perbandingan , mana ‘lebih daripada’
dan ‘kurang daripada’.
iv.
Cari nombor di antara nombor yang
dipegang oleh rakan.
Terapkan sikap bekerjasama dan bantu
membantu bagi memastikan tugasan yang
diberi dapat disempurnakan.

3.Perkembangan

20

a.Letakkan sebilangan kad nombor secara
rawak di hadapan kelas.

Berapakah jumlah batang
aiskrim tersebut?
Sebutkan nombor yang
dipegang
Bandingkan dua nombor dan
nyatakan sama ada ‘lebih
daripada” atau "

Perbetulkan kesilapan sertamerta yang dilakukan oleh
murid sewaktu perbincangan.

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
Penambahbaikan

Contoh:
33

37

36

39

35

38

34

i.

Sebutkan nombor ini.

i.Minta seorang murid menyebut semua
nombor tersebut.
ii.Minta murid lain menyusun nombor
tersebut dalam tertib menaik.
iii.Minta murid lain menyusun nombor
dalam tertib menurun.
Menilai

b.Ulang aktiviti a (i), (ii) dan (iii) dengan
menggunakan nombor lain dalam
lingkungan 100.

4.Tindakan

a.Minta seorang murid menyebut satu nombor
dalam lingkungan 100.
Contoh:

Pelaksanaan

28
Amalan Berterusan

i.

Sebutkan satu nombor.

i. Minta seorang murid menyebut satu
nombor lebih daripada 28.
ii. Minta seorang murid lain menyebut
satu nombor kurang daripada 28.
iii. Minta seorang murid lain menyebut
bermula nombor 28, tiga nombor lain
supaya terbentuk rangkaian nombor
dalam tertib menaik.
iv. Minta seorang murid lain menyebut
bermula nombor 28, tiga nombor lain
supaya terbentuk rangkaian nombor
dalam tertib menurun.

b.Ulang aktiviti a (i), (ii), (iii), (iv) dengan
nombor lain sehingga semua murid dalam
kelas terlibat.
Pentaksiran

Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 5
hingga Lembaran Kerja 8.

21

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Nilai dan Sikap Terapkan sifat berkerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di bilik darjah. Lembaran Kerja 5 Nama :__________________________ Kelas:__________________ Suaikan. 22 .

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 1. 36 Nama :__________________________ Lembaran Kerja 6 Kelas:__________________ Tuliskan kurang daripada atau lebih daripada. 52 2. 14 3. 34 44 23 .

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 1. 89 90 Lembaran Kerja 7 Nama :__________________________ Kelas:__________________ A. 2. 92 29 5. 63 74 4. 24 Susunkan nombor berikut mengikut tertib menaik. 54 27 3. .

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 26 B. 34 36 25 . 28 25 27 Susunkan nombor berikut mengikut tertib menurun. 72 70 73 71 Lembaran Kerja 8 Nama :__________________________ Kelas:__________________ Isikan tempat kosong 1.

53 55 3. 5.3 Menulis nombor Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: ii.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 2. Menulis nombor hingga 100 dalam: (a) Angka (b) Perkataan Masa: 60 minit (2 waktu) 26 . 86 88 100 98 Bidang: Nombor dan Operasi Tajuk: Nombor Bulat Hingga 100 Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: 1. 65 67 4.

Minta murid membentuk angka-angka yang dipaparkan di udara. Bagaimanakah cara kamu menulis nombor. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Minta murid menyebut apa yang dilihat. i. 4. pasir dan tanah liat. 7. ii. Tunjukkan kad imbasan angka 0. Eja nombor-nombor yang kamu lihat dengan betul. 5. Persediaan Pemerhatian dan Analisis Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi a. 27 . b.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Fasa 1. 3.Tunjukkan cara menulis angka dengan teknik yang betul. 2. 6. 1. Sebutkan nombor yang saya tunjukkan. Aktiviti menulis nombor yang manakah kamu suka? c. 9 satu demi satu. v. Apakah nombor yang kamu lihat? iii. iv. 8.

Tuliskan nombor yang kamu lihat itu dalam perkataan. d. i.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 2. Tuliskan nombor yang kamu lihat itu dalam bentuk angka.Teruskan hingga semua angka 0 hingga 9 selesai dibentuk. Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea Aktiviti luar bilik darjah. c. 0 hingga 10 . Agihkan murid kepada dua kumpulan. Minta kumpulan murid membentuk nombor yang disebut. Nyatakan nombor yang diberi pujian atau hadiah.Tekankan juga murid supaya murid boleh menulis nombor dalam perkataan.Kumpulan yang paling sempurna pembentukan nombornya iii. a. ii. b. kamu tulis itu. 28 i.

53. 23. 14…………. 92.20 21. 24…………. 33. Berapa jumlah kereta yang terdapat pada kad tersebut? 29 . 54………….80 81.40 41. ii. 11. Perkembangan Penambahbaikan - Enam belas dua puluh empat tiga puluh tujuh empat puluh lapan lima puluh satu enam puluh tiga tujuh puluh dua lapan puluh lima sembilan puluh satu ratus a.60 61. 32. 62. 42. 93.90 91. 84…………. 74…………. 72. 73. Nyatakan nombor yang kamu tulis itu.50 51. 44…………. Tuliskan nombor yang kamu lihat itu dalam perkataan. 52. 22. 43. 64…………. 94…………100 16 24 37 48 51 63 72 85 90 100 2. 12. Paparkan kepada murid beberapa keping kad gambar seperti contoh di bawah: i. 83. 13.70 71. 82. 34…………. 63. iii.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - Sifar Satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan sembilan sepuluh e. Tuliskan nombor yang kamu lihat itu dalam bentuk angka.30 31. Minta murid menulis nombor dalam angka dan perkataan secara rawak di dalam kumpulan bagi 11 hingga 100 i.

Berapa jumlah telur yang kamu lihat? ii. i. iii. Tuliskan bilangan telur tersebut dalam angka. iv. iii. iv. Tuliskan bilangan kereta tersebut dalam angka. Minta murid menulis nombor dalam bentuk angka dan perkataan berdasarkan gambar yang diberi. Nyatakan bilangan buah tersebut. Tuliskan bilangan buah tersebut dalam perkataan. ________ : ______________ 30 . 7 : tujuh ________ : _______________ iv. Nyatakan bilangan kereta tersebut. iii. Tuliskan bilangan telur tersebut dalam perkataan. ii. Berapa jumlah buah yang kamu lihat? ii. i. Nyatakan bilangan telur tersebut.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Menilai b. Tuliskan bilangan kereta tersebut dalam perkataan. Tuliskan bilangan buah tersebut dalam angka.

Edarkan lembaran kerja 7. Tuliskan bilangan gulagula tersebut dalam bentuk angka. Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 9. Pelaksanaan b. 8 dan 10 kepada setiap murid. i. iii. Selesaikan tugasan yang diberi. Amalan berterusan a. i. Tindakan a. Aktiviti Tambahan. Masukkan sebilangan objek ke dalam satu bekas. i. 31 . 10 dan Lembaran Kerja 11. iv. Nyatakan bilangan gula gula tersebut. Tuliskan bilangan gulagula tersebut dalam perkataan. Bincangkan hasil kerja murid. Minta seorang murid menyatakan berapakah bilangan objek di dalam bekas dan bilangannya ditulis dalam angka dan perkataan. Berapakah bilangannya? Tuliskan nilainya dalam angka dan perkataan. Berapa jumlah gula-gula yang kamu lihat? ii. Nilai dan Sikap Terapkan sifat bekerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di bilik darjah.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 ________ : ______________ 3. 4.

Sambungkan garis-garis putus membentuk nombor dan tuliskan dalam perkataan nombornya.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Lembaran Kerja 9 Nama :__________________________ Kelas :__________________________ C. contoh: Tujuh 32 .

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Lembaran Kerja 10 Nama :__________________________ Kelas :__________________________ C. 1 2 3. 5. 6. Tuliskan nombor dalam perkataan. 4. 56 _________________________________________________ 89 _________________________________________________ 74 _________________________________________________ 55 _________________________________________________ 93 _________________________________________________ 62 _________________________________________________ 99 33 .

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 7. Padankan gambar dengan nombor. _________________________________________________ Lembaran Kerja 11 Nama :__________________________ Kelas :__________________________ B. 40 38 42 13 34 tiga puluh lapan empat puluh dua empat puluh tiga belas .

Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa 1. Cadangan Komunikasi i. b.9.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Bidang: Nombor dan operasi. Membilang nombor dalam lingkungan 100 secara: (a) satu-satu (b) dua-dua (c) lima-lima (d) sepuluh-sepuluh tertib menaik dan menurun dengan menggunakan pelbagai objek dan garis nombor.10 Bilang kek cawan dari banyak kepada sedikit.2. Murid membuat pemerhatian terhadap kek cawan yang diletakkan di atas meja.3. Bilang kek cawan satu persatu sampai habis. 35 . Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: 1.7.5.4. Tajuk: Nombor Bulat hingga 100. Cadangan Aktiviti a. Persediaan Pemerhatian dan analisis. Apa yang dapat kamu lihat di atas meja? Ceritakan. Gerakkan kek cawan satu-satu dan bilang. a.8. Ada berapa kek cawan kesemuanya? 1.6. Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: Melengkap sebarang rangkaian nombor.

1 c.membilang satu-satu 1 1 1 0 1 2 ii. 36 i.8. .4. 2 2 iii.2. ii. (iii).9. 5 3 4 5 membilang dua-dua 2 0 1 5 2 4 2 6 8 10 membilang lima-lima 5 5 0 5 10 15 20 25 30 35 iv.7. Sebutkan nombor yang terbentuk di atas garis nombor.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 10. Teruskan aktiviti dengan menunjukkan garis nombor seperti di bawah: i. membilang sepuluh-sepuluh 10 10 10 10 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 d.6. (ii). Bincangkan dengan murid.3.5. Sepuluh-sepuluh.Perkukuhkan aktiviti (i). dan (iv) dengan meminta murid membilang nombor dalam lingkungan 100 yang melibatkan membilang: Satu-satu. Lima-lima. Dua-dua.

Penjanaan Idea b.Kad-kad nombor bilang satu-satu. Susun nombor secara turutan menaik . Bincangkan aktiviti dengan murid: i. 9 11 10 15 14 16 12 13 17 37 .Bahagikan murid kepada empat kumpulan. b.Bagaimana proses menyusun nombor mengikut tertib menurun dilakukan? 3. Susun kad mengikut tertib menurun. Susun nombor secara turutan menurun. Stesen iii i. 2 1 0 4 6 5 6 3 7 1 i.Sediakan empat stesen yang mewakili kumpulan nombor berikut dalam bentuk pusingan jam. Stesen i Stesen iv Stesen ii Perbetulkan kesilapan serta merta yang dilakukan oleh murid. Perkembangan Penambahbaikan a.Bagaimana proses menyusun nombor mengikut tertib menaik dilakukan? ii. Minta murid menyusun nombor mengikut urutan menaik dan menurun.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 2. Susun kad mengikut tertib menaik. 9 1 10 8 1 3 c. Paparkan kad nombor dan minta murid menyebut nombor yang dipaparkan. Imaginasi a. ii.

Semua kumpulan akan bergerak mengikut putaran jam hingga setiap kumpulan selesai menjawab dengan betul.Kad nombor bilang sepuluh-sepuluh 70 80 50 100 Menilai 38 10 40 30 90 60 20 c. ii. guru akan menyemak sama ada betul atau tidak. Satu kumpulan murid akan berada di satu stesen. keempat-empat stesen.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 ii. 22 30 40 28 34 32 38 Kad nombor bilang lima-lima.Setiap kumpulan di minta menyusun kad nombor dalam tertib menaik.Setelah selesai setiap kumpulan menyusun dalam tertib menaik dengan betul. i. . 40 50 75 70 45 80 85 60 55 65 iii.Setelah siap tugasan yang dibuat oleh kumpulan. iii. kad nombor bilang dua-dua 20 24 26 36 iii.

 Sepuluh-sepuluh. Minta murid lain menyatakan dua nombor selepas nombor ini dan dua nombor sebelum nombor ini. Bincangkan hasil kerja murid.  Lima-lima.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 d. 6 Amalan Berterusan i. Lembaran Kerja 12 39 . Minta seorang murid menyatakan satu nombor. Bermula dari nombor yang dinyatakan. Nilai dan Sikap Terapkan sifat berkerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti dalam kumpulan. Minta seorang murid lain membilang:  Satu-satu. 4. Edarkan Lembaran Kerja 9 dan Lembaran Kerja 10 kepada setiap murid. Contohnya Lengkapkan nombor dalam petak nombor. ii. Selesaikan tugasan yang diberi.  Dua-dua. Aktiviti boleh diteruskan dengan melakukan aktiviti menyusun nombor dalam tertib menurun. Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di lembaran kerja yang diberi. Pelaksanaan d. Murid perlu betulkan soalan yang diberi. Tindakan c.

1. 4 15 8 16 5. 8 20 16 80 Nama :__________________________ Kelas:___________ Isi tempat kosong dengan urutan menurun. 40 35 100 40 Lembaran Kerja13 . 2. 3. 4 4. 4 6. 2 13 2 3. 1.5.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Nama :__________________________ Kelas:___________ Isi tempat kosong dengan urutan menaik. 4. 1 2.

18 6 17 15 12 9. 6.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 1. 2. 3. Melengkapkan sebarang rangkaian nombor dalam lingkungan 100 secara: (a) Satu-satu (b) Dua-dua (c) Lima-lima (d) Sepuluh-sepuluh Tertib menaik dan menurun 41 . 16 5. 100 35 8 25 4 70 60 15 Bidang: Nombor dan Operasi Tajuk: Nombor Bulat Hingga 100 Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: Melengkapkan sebarang rangkaian nombor Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: ii. 4. 8. 10 19 20 8 7. 6.

39. 31. Sebutkan nombor secara dua-dua yang terbentuk di atas garis nombor. 24. c. Pemerhatian dan Analisis Cerita apa yang kamu lihat pada tangan cikgu? Minta murid menyatakan apa yang dilihat. 4 iii. iii. vi. 33. 66. 26. Imaginasi 42 i. 3. 20. 62. 2. 68. 30. 11 hingga 20. 37. Bincangkan dengan guru. 36. Persediaan i. Aktiviti diteruskan dengan menunjukkan garis nombor seperti di bawah: 0 2 4 6 8 10 ii. 2. Lihat garis nombor ini. Cadangan Komunikasi Murid membuat pemerhatian terhadap bilangan pensel yang dipegang oleh guru. 5 hingga 10. 64. Murid membilang pensel secara satu-satu. i. 43 c. 22. Ulang aktiviti (i) dengan meminta murid membilang satu-satu dari: a. 70. 44. 12 iv. v. Paparkan rangkaian nombor secara tertib menaik dengan menggunakan garis nombor. 21 hingga 30 dan seterusnya hingga 100. 28.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Masa: 60 minit ( 2 waktu ) Cadangan Aktiviti Fasa 1. Cuba kamu ceritakan. b. 35. ii. 1. . Teruskan perbincangan dengan menggunakan contoh lain seperti: a. Adakan perbincangan dengan murid berkaitan dengan aktiviti membilang ini. i. b.

a. 61. 70. Ulang aktiviti a dengan menggunakan rangkaian nombor lain seperti contoh berikut: 70. 45. 73. 40. 83 6. 25. 90. 80. 70. Ulang aktiviti c dengan menggunakan rangkaian nombor lain seperti contoh berikut: 40. 50. 45. 55.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Penjanaan Idea a. b. 50. 95. 36. 70. 100 23. 60. 65. 90. 35. Bincangkan. 60. Tunjukkan satu rangkaian nombor secara tertib menurun seperti contoh di bawah: ii. 76 ii. 66. 30. 80. 80. 62. 77. Secara sepuluh-sepuluh 0 10 20 30 40 Bincangkan. 33. Secara sepuluh-sepuluh 90. 20. 57 c. b. iii. Ulang aktiviti a dengan menggunakan rangkaian nombor lain seperti contoh berikut: 30. 15. 43. 51. 65 87. 76 c. Berapa nilai bagi setiap langkau? iv. 72. 63. d. 10. 71. 85. 5 Bincangkan. 35. 90. Secara lima-lima 0 Sintesis Idea 5 10 15 20 Bincangkan. 35 95. 50. 82. 67. 70. 56. 66. 55. 60 65. 16. 75. Murid menolak nilai secara lisan. 60. 53.Secara lima-lima 45. 100 46. 46. 85. 26. 56. 50 43 . 40. 75. 40. 80.

90. 32. b. Selesaikan tugasan yang diberi. 70. 62. 48. Pelaksanaan a. 60. 38. Edarkan Lembaran Kerja 14 dan Lembaran Kerja 15 kepada setiap murid. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya. 78. Dua-dua b.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Bincangkan. 80. 28 Perkembangan Aktiviti luar bilik darjah. Sepuluh-sepuluh. Minta murid membentuk rangkaian nombor di atas dengan menggunakan daun. i. 12 88. 50 72. Tindakan a. Ulang aktiviti i dan ii dengan menggunakan rangkaian nombor: a. Penambahbaikan i. Letakkan di atas tanah kad rangkaian nombor seperti berikut: 1 2 3 4 Bincangkan hasil kerja yang kamu lakukan? 5 Menilai ii. iii. 52. 58. Amalan berterusan Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 14 dan Lembaran Kerja 15. 22. d. Bincangkan hasil kerja murid. Terapkan sikap berkerjasama dan bantu membantu bagi memastikan tugasan yang diberi dapat disempurnakan. Lima-lima c. Ulang aktiviti c dengan menggunakan rangkaian nombor lain seperti contoh berikut: 100. 44 . 68. 42.

1 2 4 5 45 .NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Nilai dan Sikap Berhati-hati dan bertanggung jawab. 1. Lengkapkan rangkaian nombor lingkungan 100 secara menaik. Lembaran Kerja 14 Nama :__________________________ Kelas:__________________ D.

46 .NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 2. 16 18 20 22 Lembaran Kerja 15 Nama :__________________________ Kelas:__________________ B Lengkapkan rangkaian nombor lingkungan 100 secara menurun. 4. 5 7 15 20 27 11 25 57 35 67 5. 1. 3 3.

90 85 80 70 4. ii. 100 5. 6 5 16 14 3 12 2 8 3. 47 .5 Menentukan nilai tempat bagi nombor. Menyatakan nilai digit bagi sebarang nombor hingga 100. Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i. Menyatakan nilai tempat bagi sebarang nombor hingga 100. Menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang nombor dengan menggunakan abakus 4:1. 70 83 73 60 53 Bidang: Nombor dan Operasi Tajuk: Nombor Bulat Hingga 100 Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: 1.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 2. iii.

Persediaan Pemerhatian dan Analisis Cadangan Aktiviti a.Ulang aktiviti b dan c dengan nilai nombor yang lain sepeti 74. 48 i. Puluh Cadangan Komunikasi . Berapa nilai yang ditunjukkan oleh blok asas? c. Berapa kumpulan yang mempunyai 10 orang murid? iii. Bahagikan 15 orang murid kepada 2 kumpulan. Berapa orang dalam kumpulan yang kedua? i. Berapa orang murid semuanya? ii. ratus puluh sa sa d. Wakilkan nilai murid dengan menggunakan dekak-dekak.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa 3. 85. Kumpulan 1 : 10 orang Kumpulan 2 : 5 orang b.Minta murid wakilkan 15 ke dalam ruangan nilai tempat yang disediakan. 68 dan 59.

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

2. Imaginasi

Penjanaan Idea

Aktiviti Luar Bilik Darjah (jika
bersesuaian)
a.Minta murid menyebut dan
mencatatkan dua nombor
yang terletak di nilai puluh
dan sa, contohnya
BFT 2211

Sintesis Idea

Murid sebut sebelas dan
catatkan di buku catatan 11.
b.Minta murid mecatatkan 10
nombor daripada 10
kenderaan yang melalui
kawasan persekolahan.
c.Kemudian paparkan kad nilai
tempat di atas tanah. Minta
seorang murid mencatatkan
nombor pertama kenderaan
yang diambil dari kenderaan
yang lalu di kad nilai tempat
dan teruskan aktiviti
sehingga semua nombor
yang dicatat tadi habis.

3. Perkembangan

a. Minta murid menunjukkan
nombor 24 dengan
menggunakan blok asas.
Contoh:

i.Sebutkan nombornya?

b. Kemudian tunjukkan nombornombor lain contohnya 16,
32, 48 juga dengan
menggunakan blok asas.
49

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

c. Minta murid menunjukkan
nombor-nombor yang
dibincangkan a dan b bagi
nilai tempat dan nilai digit
menggunakan dekak-dekak.

ratus

puluh

sa

d.Murid memindahkan maklumat
nombor yang dibincang
menggunakan dekak-dekak.

ratus

d.

puluh

sa

Tegaskan

24

nilai tempat: sa
nilai digit: 4

nilai tempat: puluh
nilai digit: 20

e. Minta murid mengeluarkan
abakus masing-masing.
f.

50

i. Murid menyebut nilai
tempat,
(sa, puluh, ratus)

Tunjukkan kad imbasan
nombor dan meminta murid
menyatakan menggunakan
abakus.

i. Apakah nilai tempat bagi
digit 2 dan 4?
ii. Apakah nilai digit bagi digit
2 dan 4?

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Contoh:

27

83

40

56

Contoh :

i. 27
Pu Sa

i.
ii.

Tindakan

a. Edarkan lembaran kerja 16,
Lembaran Kerja 17 dan
Lembaran Kerja 18 kepada
setiap murid.

Gerakkan manik di tiang
puluh dahulu.
Kemudian,gerakkan manik
di tiang sa.

ii. Selesaikan tugasan yang

diberi.

b. Bincangkan hasil kerja murid.

Pentaksiran

Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di
Lembaran Kerja 16, Lembaran Kerja 17 dan Lembaran Kerja 18.
Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke
kemahiran berikutnya.

51

Lembaran Kerja 16 Nama :__________________________ Kelas:__________________ E. 2. 1.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Nilai dan Sikap Terapkan sifat berkerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di luar bilik darjah. 52 Tuliskan nombor yang mewakili gambar di bawah. .

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 3. Nilai tempat 1. 4. Lembaran Kerja 17 Nama :__________________________ Kelas:__________________ Nyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi nombor yang diberikan. 4 8 puluh sa Nilia digit 4 9 53 . Pu Sa Pu Sa 5.

1 NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 2. 1 7 2 5 60 puluh sa 1 7 puluh sa 2 5 puluh sa 6 0 Lembaran Kerja 18 Nama :__________________________ Kelas:__________________ Nyatakan nilai digit dan nilai tempat bagi nombor yang digariskan. 1. 5. 38 = ___________ ___________ 54 2. puluh sa 8 1 3. 4. 49 = _________ _________ .

66 =____________ ___________ 10 = _________ _________ 6. 70 = ____________ 4.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 3.6 Menganggar Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i. Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 55 . 92 = __________ _________ Bidang: Nombor dan Operasi Tajuk: Nombor Bulat Hingga 100 Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: 1. Memberi anggaran bilangan objek yang munasabah dengan: (a) Menyatakan kuantiti (b) Menggunakan perkataan “lebih daripada” dan “kurang daripada”. ___________ 5.

Ada berapa biji guli di dalam bekas A? bekas A bekas B bekas C b.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 1. ii. Bekas mana banyak isi banyak guli? iii. Isikan bekas A dengan guli. Mengapa? 56 .sederhana. Cuba teka ada berapa biji guli dalam bekas B dan C iv. Sediakan guli dan murid masukkan guli ke dalam bekas yang besar iii. Gunakan 2 bekas yang berlainan saiz. Persediaan Pemerhatian dan Analisis a. Bekas mana yang paling banyak? i. dan besar). Minta murid buat pemerhatian. Berapa jumlah guli yang ada? ii. Letakkan 3 bekas berlainan saiz (kecil.

Berapa banyak bola ping pong yang boleh diisi? Sintesis Idea 3.Murid menggunakan perkataan ‘lebih daripada’ dan ‘kurang dariapa’ berdasarkan gambar yang berlainan 4. Perkembangan Ulang dengan menggunakan objek yang berlainan a.Selesaikan tugasan yang diedarkan.Bincangkan hasil kerja murid 57 .Tunjukkan gambar dan buat perbandingan kuantiti.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 2. ii. iii.Permainan menekan bilangan objek: Tunjukkan satu bekas penuh berisi gulu i. Tindakan a. i. b.Imaginasi Penjanaan Idea a.Edarkan lembaran kerja 19 dan Pelaksanaan lembaran kerja 20 kepada murid.Cuba teka bilangan guli di dalam bekas itu? ii.Ada berapa penumpang di dalam sebuah kereta. Bekas yang sama digunakan. Amalan Berterusan i.Mana lebih ramai anatara penumpang kereta dengan bas? Penambahbaikan Kenapa? Menilai b.

Nilai dan sikap 1. Percaya pada diri sendiri 2. Berdikari Lembaran Kerja 19 Nama : …………………………. Memupuk sifat ingin tahu 3. 1.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Pentaksiran Penguasaan Standard Pembelajaran berdasarkan penguasaan murid dalam lembaran kerja 19 dan lembaran kerja 20 dan sewaktu murid melakukan aktiviti. Kelas : ………………… Tandakan ( ⁄ ) yang mana lebih banyak.. 58 .

Tandakan ( ⁄ ) pada yang kurang 3. 59 . 4. 52 15 5.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 2.

60 1. kurang daripada) 59 (lebih daripada .NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 7 13 Lembaran Kerja 20 Nama : ………………………….. kurang daripada) 7 . kurang daripada) 23 3. Kelas : ………………… Gariskan jawapan yang betul. 18 ( lebih daripada . 5 2. kurang daripada) 50 4. 62 (lebih daripada . 55 (lebih daripada .

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

5.

52

(lebih daripada , kurang daripada)

32

6.

80

(lebih daripada , kurang

90

Bidang:

Nombor dan Operasi

Tajuk:

Nombor hingga 100

Standard Kandungan:

Murid dibimbing untuk:
Membundar nombor bulat

Standard Pembelajaran:

Murid berupaya untuk:
i.
Membundar nombor bulat kepada puluh terdekat dengan
menggunakan:
(a) Bahan konkrit,
(b) Kad soalan
(c) Dekak-dekak
(d) Garis nombor,

Masa: 60 minit (2 waktu)
Cadangan Aktiviti

Fasa
1. Persediaan
Pemerhatian dan
Analisis

a. Murid membuat pemerhatian terhadap
bilangan murid yang berdiri
di hadapan kelas.

Cadangan
Komunikasi
i.

Apa yang kamu
lihat?

b.Murid yand berdiri menyebut nombor
masing-masing bermula dari kiri.
A

B

C
ii. Berapa orang yang
berada di tengah-

61

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
tengah A dan C?

c.Minta murid menjawab soalan secara
lisan untuk pemahaman konsep dekat
atau hampir.

iii. Berapa orang yang
berada di tengahtengah A dan B?
iv. Siapa yang paling
dekat dengan C. A
atau B?
v. Siapa yang paling
dekat dengan A. B
atau C?

d. Gunakan dekak-dekak.
Contoh:

i.

Butang kuning lebih
dekat kepada
butang hijau atau
butang biru?

Guru memberi penjelasan mengenai
butang yang berada di tengah-tengah
yang mewakili nombor 5.

i.

Sebutkan nombor
yang terbentuk
pada garis nombor

f.

ii. Perbincangan
dengan rakan
dengan
menggunakan kad

e. Ubah kedudukan butang kuning dan
mempelbagaikan soalan seperti di
atas.
Nota :

62

Menunjukkan garis nombor seperti di
bawah:

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
yang disediakan.

+
1

+
2

0

+
3

+
4

+
5

+
6

+
7

+
8

Nota:
Guru memberi penjelasan nilai 0 dalam
angka

+
9
i.

+
1
0

Nombor 28 lebih
dekat kepada
nombor 20 atau
30?

g. Aktiviti kumpulan ( 5 soalan berkaitan)
Contoh soalan pada kad:
Nombor 4 lebih dekat kepada 0
atau kepada 10.

h. Bersoal jawab dengan murid
mengenai garis nombor dua digit dan
gandaan 10.
Contoh:

2
0

+
2
1

Nota:

+
2
2

+
2
3

+
2
4

+
2
5

+
2
6

+
2
7

+
2
8

+
2
9

+
3
0

Guru boleh pelbagai nombor pada garis
nombor sehingga 100 termasuk gandaan
10

2.Imaginasi

a. Perkukuhkan kemahiran murid dengan
melakukan aktiviti seperti contoh di
bawah:

Penjanaan Idea
Sintesis Idea

i. Bawa murid keluar dari bilik darjah
ii. Minta murid memerhati bahan
konkrit yang berada di dalam satu
barisan
Contoh:
Pokok bunga,kereta guru, tiang,
tingkap bangunan dan anak tangga

i. Bentukkan
kumpulan mengikut
bahan konkrit yang
hendak dibincang

ii. Bincangkan hasil
kerja yang kamu
lakukan.
Perbetulkan kesilapan
serta merta yang
dilakukan oleh murid

63

9 + 6 0 Nota: Guru memaparkan beberapa garis nombor lain. Tindakan i.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 sewaktu perbincangan. . 8 17 . Contoh: Lembaran Kerja 22 Padankan nombor dalam kotak B yang hampir dengan kotak A 64 22 .Edarkan Lembaran Kerja 21 dan Lembaran Kerja 22 kepada setiap murid. 55 hampir kepada_______ iii. 51 hampir kepada _______ Penambahbaikan Contoh: ii. a. Terapkan sikap berkerjasama dan bantu membantu bagi memastikan tugasan yang diberi dapat disempurnakan Perkembangan a. 58 hampir kepada_______ Menilai 5 0 + 5 1 + 5 2 + 5 3 + 5 4 + 5 5 + 5 6 + 5 7 + 5 8 + 5. 10 1 . ii. Pelaksanaan Selesaikan tugasan yang diberi Contoh: Lembaran Kerja 21 Amalan Berterusan Bulatkan nombor-nombor yang hampir dengan nombor yang digaris i. 20 14 . 3 . 5 15 . Paparkan kepada murid satu contoh garis nombor bersama soalan i.

Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 A B 20 34 30 15 60 28 50 40 61 48 b. Nilai dan Sikap Terapkan sifat berkerjasama dan bersungguh-sungguh sewaktu melakukan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. 65 . Bincangkan hasil kerja murid Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 21 dan Lembaran Kerja 22.

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Lembaran Kerja 21 Nama :__________________________ Kelas:__________________ Gariskan nombor-nombor yang hampir dengan nombor yang berada di dalam bulatan. 49 . 1 0 2 . 83 . 14 23 . 41 . 34 . 8 0 9. 9 15 . 78 89 . 4. 2. 66 71 . 8. . 25 . 6 . 46 . 27 18 66 75 87 . 29 34 . 31 . 69 . 38 . 7. 6 0 51 . 55 . 5. 9 0 4 . 58 65 . 73 . 7 0 63 . 2 0 12 . 3 0 4 0 5 0 6. . 85 . 44 54 3. . 1.

_____. 95 .Padankan nombor dalam kotak A yang hampir dengan nombor dalam kotak B. A B 34 20 15 30 28 60 61 50 48 40 B. _____ _______ . Tuliskan dua nombor yang hampir dengan nombor yang diberi. _____ 90 67 . _____.______ ______ . 94 . 10 40 3. 92 10 0 . ______ 2. 1. 70 4. 97 Lembaran Kerja 22 Nama :__________________________ Kelas:__________________ A.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 10.

Berapa bilangan objek bagi setiap tingkat? iii. Perhatikan objek-objek tersebut. 68 i. Melengkapkan pelbagai pola nombor yang mudah. Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa 4. . Cadangan Komunikasi i. Persediaan Pemerhatian dan Analisis Cadangan Aktiviti a. Apakah yang anda lihat daripada susunan objek ini? ii.  Apa yang kamu lihat? Bincangkan. b. Mengenal pasti pola bagi siri nombor yang diberi. Bongkah disusun dengan tingkat-tingkat yang berbeza ketinggian.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Bidang: Nombor dan Operasi Tajuk: Nombor bulat hingga 100 Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: Melengkapkan pola nombor Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i. Bincangkan pemahaman kamu. Murid membuat pemerhatian terhadap bilangan bongkah kecil yang diletakkan di atas meja. ii.

Berpandukan gambar. ii. Teruskan aktiviti bagi kumpulan lima-lima dan sepuluh-sepuluh.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 c. corak nombor yang terhasil disebut sebagai pola. 69 . Teruskan aktiviti dengan menunjukkan garis nombor seperti di bawah: 2 50 10 40 i. Guru membimbing murid. d. tentukan corak bilangan objek pada setiap gambar? bilangan yang berbeza seperti contoh di bawah: 3 0 2 0 4 0 5 0 i. 60 90 Minta murid menerangkan hasil perbincangan dengan rakan. ii. 2 52 10 50 2 54 2 2 56 58 10 10 10 60 70 80 Sebutkan corak nombor yang terbentuk di atas garis nombor. Bincangkan dengan rakan. i. Paparkan beberapa keping gambar dengan iv.

petak seratus(Saiz A4). Contoh jawapan: 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 70 2 12 22 32 42 52 62 72 82 92 3 13 23 33 43 53 63 73 83 93 4 14 24 34 44 54 64 74 84 94 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 6 16 26 36 46 56 66 76 86 96 Setiap kumpulan diberikan soalan dengan pola yang berbeza.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Imaginasi a. b. Bagaimana menghasilkan pola lima-lima tersebut? Bincangkan. Setiap kumpulan dibekalkan: i. . Penjanaan Idea i. Contoh: Sintesis Idea Arahan: (K1) Warnakan nombor mengikut pola lima-lima bermula dari nombor 31. 3 13 23 33 43 53 63 73 83 93 4 14 24 34 44 54 64 74 84 94 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 6 16 26 36 46 56 66 76 86 96 7 17 27 37 47 57 67 77 87 97 8 18 28 38 48 58 68 78 88 98 9 19 29 39 49 59 69 79 89 99 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 7 17 27 37 47 57 67 77 87 97 8 18 28 38 48 58 68 78 88 98 9 19 29 39 49 59 69 79 89 99 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Kad soalan. Perkukuhkan kemahiran murid dengan melakukan aktiviti berkumpulan mengikut pelbagai aras pengetahuan. 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 2 12 22 32 42 52 62 72 82 92 ii.

Bagaimana kamu dapat mengenalpasti jawapan? ii. Arahan: (K3) Warnakan nombor mengikut pola sepuluh-sepuluh bermula dari nombor 6. guru 71 . Bagaimana anda membuktikan bahawa jawapan yang diberi adalah tepat? iv. Guru menekankan konsep pola yang digunakan. a) b) i. c) Menilai ii. Bagi jawapan yang kurang tepat.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Contoh kad soalan: Arahan: (K2) Warnakan nombor mengikut pola duadua bermula dari nombor 55. Perkembangan Penambahbaikan a. Apakah pola yang digunakan? iii. Paparkan kepada murid kad soalan seperti contoh di bawah: Murid memberi jawapan secara lisan. Arahan: (K4) Warnakan nombor mengikut pola limalima bermula dari nombor 13. Semak dan bincangkan.

. iii. Nilai dan Sikap 72 Terapkan sifat berkerjasama dan cermat terutama sewaktu melakukan aktiviti kumpulan pelbagai aras. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya. Lembaran Kerja 25 dan Lembaran Kerja 26 kepada setiap murid. Lembaran Kerja 24. b. Edarkan Lembaran Kerja 23. Bincangkan hasil kerja murid. Lembaran Kerja 25 dan Lembaran Kerja 26. Tindakan Pelaksanaan a.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 membimbing murid memahami pola pada setiap soalan. Lembaran Kerja 24. Amalan Berterusan Lakukan aktiviti pemulihan bagi murid yang masih sukar menentukan pola soalan. Lakukan aktiviti pengayaan bagi murid cerdas dengan gabungan pola yang lebih mencabar. d. seperti contoh di bawah: 1 Pentaksiran 2 4 5 7 8 10 Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 23. Selesaikan tugasan yang diberikan. c.

Dua-dua 73 . Padankan mengikut pola.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Lembaran Kerja 23 Nama :____________________________________ Kelas:______________________________________ A. 47 48 49 50 Sepuluhsepuluh 3. Satu-satu 4. 1. Lima-lima 2.

Isikan tempat kosong dengan jawapan yang tepat.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Lembaran Kerja 24 Nama :____________________________________ Kelas:______________________________________ B. 1) 2) 4 6 3) 74 4 8 5 2 .

1. 3. Isikan tempat kosong dengan bentuk yang sesuai. 2. 75 .NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 4) 6 3 6 4 6 6 Lembaran Kerja 25 Nama :_____________________________________ Kelas:______________________________________ C.

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 4. Lembaran Kerja 25 Nama :_____________________________________ Kelas:______________________________________ D. Bina rangkaian nombor antara 1 hingga 100 mengikut pola nombor di bawah. 5. 1) Pola satu-satu 2) Pola dua-dua 3) Pola lima-lima 76 .

Menyatakan pasangan nombor bagi jumlah nombor yang diberi. 77 .NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 4) Pola sepuluh-sepuluh Bidang: Nombor dan Operasi Tajuk: Tambah dan Tolak Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: 2. Bincang dalam kumpulan. Menyebut jumlah nombor. Persediaan Pemerhatian dan Analisis Cadangan Aktiviti a. Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i.1 Mengenal pasti pasangan nombor untuk membentuk satu nombor yang berkaitan. kemudian minta murid menerangkan apa yang dilihat. iii. Cadangan Komunikasi i. Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa 1. Minta murid membuat pemerhatian gula-gula yang ada di dalam dan di luar bekas.Ceritakan apa yang dapat kamu lihat. ii.Tunjukkan sejumlah gula-gula. Senaraikan kombinasi dua nombor bagi jumlah nombor yang diberi.

Perjelaskan pasangan nombor bagi 9 ialah 5 dan 4. Murid mengira bilangan pensel dalam kumpulan A dan kumpulan B. Sintesis Idea Contoh: 5 blok kuning dan 4 blok biru = 9 blok 5+4=9 b.Tunjukkan dua kumpulan pensel. 78 i. Nyatakan bilangan blok yang berwarna kuning dan biru . Berapakah jumlah pensel dalam kedua-dua kumpulan? Jumlahkan bilangan pensel keduadua kumpulan. Imaginasi Perkukuhkan kemahiran murid dengan melakukan aktiviti dalam kumpulan seperti: Penjanaan Idea a.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 b. Berapakah bilangan pensel di dalam kumpulan A dan kumpulan B? ii. i. Menggunakan blok berwarna biru dan kuning.

Lakukan aktiviti penambahan sehingga murid faham. bentukkan pasangannya supaya menjadi 8. kemudian baru lakukan aktiviti penolakan. d. Perkembangan Tunjukkan kad gambar seperti di bawah: Penambahbaikan Contoh 1: 6 + 2 = Contoh: 8 = 12 – 4 8 = 10 – 2 8 = 15 – 7 Perbetulkan kesilapan serta merta yang dilakukan oleh murid sewaktu perbincangan.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 c. 8 Contoh 2: 7 + = 12 79 . Contoh: 8=3+5 8=4+4 8=2+6 PENTING Pastikan aktiviti tambah dan tolak diasingkan. bentukkan pasangan nombor yang diwakilinya. i. i. Bentukkan pasangan nombor daripada blok yang diberi. Nyatakan pasangan nombor bagi setiap gambarajah yang diberi. Gunakan 8 blok. Terapkan sikap berkerjasama dan bantu membantu bagi memastikan tugasan yang diberi dapat disempurnakan. Gunakan beberapa blok warna.

Edarkan Lembaran Kerja 27 hingga a. Lakukan aktiviti penambahan sehingga murid faham. kemudian baru lakukan aktiviti penolakan. Contoh 4: - 10 2 8 = Contoh 5: - - = 5 9 Contoh 6: 11 Tindakan 80 = - a. Selesaikan tugasan yang .NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Contoh 3: = 11 + PENTING Pastikan aktiviti tambah dan tolak diasingkan.

diberi. Bincangkan hasil kerja murid. b.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Amalan Berterusan Lembaran Kerja 30 kepada setiap murid. Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 27 hingga Lembaran Kerja 30. 81 . Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya. Nilai dan Sikap Terapkan sifat berkerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di luar bilik darjah.

a) 8 + 4 = 13 = 7 + b) c) 82 .NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Lembaran Kerja 27 Nama :__________________________ Kelas:__________________ 1. Isi tempat kosong berpandukan gambarajah yang diberi.

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 + = 10 Lembaran Kerja 29 Nama :__________________________ Kelas:__________________ 2. 83 . - 5 = b. Isi tempat kosong berpandukan gambarajah yang diberi. a. c.

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 7 - = - = 6 Lembaran Kerja 29 Nama :__________________________ Kelas:__________________ A. Contoh: = = = = = 6 1. Tuliskan pasangan bagi nombor yang diberi. 84 9 4 0 3 5 1 + + + + + 2 6 3 1 5 = ______________ = ______________ = ______________ = ________________ = ________________ = ______________ .

= ______________ = ______________ = ________________ = ________________ Lembaran Kerja 29 Nama :__________________________ Kelas:__________________ A. Tuliskan pasangan bagi nombor yang diberi. 4 4 9 3 5 6 – – – – – 2 7 1 2 4 = ______________ = ______________ = ______________ = ________________ = ________________ = ______________ 85 . Contoh: = = = = = 2 1.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 7 2.

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i. ii. Minta murid memerhatikan apa yang dilakukan oleh cikgu.2 Mengenal simbol. . = ______________ = ______________ = ________________ = ________________ Bidang: Nombor dan Operasi Tajuk: Tambah dan Tolak Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: 2.Ceritakan apa yang cikgu lakukan. tolak dan sama dengan bagi menulis ayat matematik berdasarkan situasi yang sebenar. Kemudian masukkan tiga biji oren lagi.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 3 2. tolak dan sama dengan. Persediaan Pemerhatian dan Analisis Cadangan Aktiviti a. iii. Memperkenalkan simbol bagi tambah. Mula-mula masukkan lima biji oren kedalam satu bekas. Contoh: 86 Cadangan Komunikasi i.Tunjukkan dua kumpulan buah oren. b.Terima perkataan-perkataan murid yang membawa maksud tambah. Mengguna dan mempelbagaikan perbendaharaan kata yang relevan dalam konteks tambah dan tolak. Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa 1. Menggunakan simbol tambah.

Ulang aktiviti di persediaan dan imaginasi a dan b. ii.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 i. Paparkan kad perkataan yang membentuk ayat yang membawa maksud tambah.Lima biji oren masukkan dua biji oren semuanya tujuh biji.Lima biji oren bubuh lagi dua biji jadi tujuh biji. Minta murid mengantikan perkataan ‘bubuh’ dan ‘semua’ supaya ia mengujudkan satu ayat yang membawa maksud tambah. dengan melakukan aktiviti lain menggunakan objek dan murid membentuk ayat-ayat yang sesuai membawa maksud tambah. semua tujuh biji oren c. Contoh: Lima biji oren bubuh dua biji oren semua tujuh biji oren. 5+2=7 87 . Imaginasi Penjanaan Idea lima biji Sintesis Idea a. Gantikan perkataan yang membawa maksud tambah dengan perkataan ‘tambah’ dan ‘sama dengan. b. Perkembangan Penambahbaikan Menilai a. Paparkan kad perkataan kepada murid seperti yang telah dibincangkan di ‘persediaan’. Contoh: oren bubuh dua biji Gantikan perkataan bubuh dan semua dengan perkataan lain supaya ayatnya lengkap oren b. Lima biji oren tambah dua biji oren sama dengan tujuh biji oren.

Bimbing murid sehingga kesemua murid memahami perkataan yang membawa maksud tambah dan sama dengan. Edarkan lembaran kerja 31 dan a. Selesaikan tugasan yang Lembaran Kerja 32 kepada setiap diberi. Tindakan Pelaksanaan a. Amalan Berterusan b.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 c. murid. Nilai dan Sikap Terapkan sifat berkerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di luar bilik darjah. simbolnya sebelum murid penolakan dilakukan. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya. Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 31 dan Lembaran Kerja 32. Bincangkan hasil kerja murid. PENTING Pastikan murid menguasai sepenuhnya perbendaharaan kata yang membawa maksud tambah. d. 88 . Ulang aktiviti a hingga c dengan menggunakan kad perkataan yang lain.

5. 2. Dua biji cawan campur tiga biji cawan semuanya lima biji. Gantikan perkataan bergaris dengan perkataan tambah dan sama dengan. Empat biji gula-gula __________ dua biji lagi ________enam biji. Empat biji gula-gula masukkan dua biji lagi jadi enam biji. 3. 4. Tiga biji bola ________ lima biji bola lagi ________lapan biji bola.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Lembaran Kerja 31 Nama :__________________________ Kelas:__________________ A. Tiga biji bola bubuh lima biji bola lagi jadi lapan biji bola. Enam biji gula-gula tambah satu biji sama dengan tujuh biji. 1. Dua biji guli __________tiga biji lagi _____________ lima biji guli. Dua biji guli beli tiga biji lagi semuanya lima biji guli. Dua biji cawan ___________tiga biji cawan ___________lima biji. 89 .

Lembaran Kerja 32 Nama :__________________________ Kelas:__________________ A. 1 ______ 1 ______ 2 5. 4 ______ 2 ______ 6 3. 2 _____ 3 ______ 5 7. Tuliskan symbol + dan = di tempat yang sesuai. 8 ______ 0 ______ 8 4. 1. 3 _____ 1 ______ 2 9. 5 ______ 2 ______ 3 90 . 5 _____ 1 ______ 6 8. 9 ______ 6 ______ 3 2.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Enam biji gula-gula __________ satu biji ____________ tujuh biji. 5 _____ 1 ______ 4 11. 0 _____ 3 ______ 3 10.

Murid menyatakan jumlah bola pada kedua-dua kad tersebut. c. Berapakah jumlah bola kesemuanya? Contoh 1.3 Tambah dan tolak dalam lingkungan 100 Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i. Tunjukkan kad imbasan bergambar. Berapakah bilangan bola pada kad kedua? iii. Murid membuat pemerhatian bilangan bola pada kad tersebut. Berapakah bilangan bola pada kad pertama? ii. iv. b. 8 ______ 4 _______ 4 Bidang: Nombor dan Operasi Tajuk: Tambah dan Tolak Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: 2. Cadangan Komunikasi i. Bagaimanakah cara kamu mendapatkan jumlah yang betul? 91 . 7 _____ 0 ______ 7 12. Persediaan Pemerhatian dan Analisis Cadangan Aktiviti a.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 6. Tambah dan tolak dalam lingkungan fakta asas: (a) Menyatakan secara spontan fakta asas tambah Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa 1.

Paparkan kepada murid beberapa keping kad gambar seperti contoh di bawah: Penjanaan Idea b. Berapa jumlah kereta yang terdapat pada kad tersebut? ii. i. Berapakah bilangan baldi pada kad kedua? iii. Bagaimanakah cara kamu mendapatkan jumlah yang betul? b. Berapa jumlah buah yang terdapat pada kad tersebut? Menilai . 92 .NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Contoh 2. Murid membuat kombinasi fakta asas tambah melibatkan dua nombor satu digit secara lisan. Imaginasi a. Berapakah jumlah baldi kesemuanya? iv. i. Minta murid menjelaskan apa yang dilihat pada gambar. Berapakah bilangan baldi pada kad pertama? ii.

7. 7 + 4. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 i. 6 + 6. Berapa jumlah telur yang terdapat pada kad tersebut? iv Berapa jumlah gula-gula yang terdapat pada kad tersebut? . 4. b. Murid menyatakan fakta asas tambah secara lisan dengan suara yang kuat dan jelas. Perkukuhkan kemahiran murid dengan melakukan aktiviti mengulang fakta asas tambah secara spontan kombinasi dua nombor satu digit pada kad imbasan. iii. 2. Perkembangan Penambahbaikan a. 5. 8 dan 9.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 iii. 6. Nyatakan fakta asas tambah 1. Berapakah hasil tambah 8 + 5. Menilai 8 + 5 = 13 7 + 4 = 11 6 + 6 = 12 93 . Bagaimanakah cara kamu mengira fakta asas tambah? ii. 3.

1. Selesaikan tugasan yang diberi. 2. Cuba nyatakan fakta asas tambah yang kamu hafal? d.Tekankan teknik latih tubi fakta asas tambah secara spontan i. i. . Nyatakan fakta asas tambah. Edarkan lembaran kerja 33 dan 34 kepada setiap murid. Pelaksanaan b. iii. Tindakan a. Amalan Berterusan Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 33 dan Lembaran Kerja 34. 7. 6. 3. Guru melatih tubi murid-murid menyatakan fakta asas tambah secara lisan.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 c. Bincangkan hasil kerja murid. 5. 8 dan 9. 4. Fakta asas tambah 1+4 2+5 3+6 4+6 5+7 6+8 7+9 8+1 9+2 9+6 8+7 7+5 6+6 7+7 5+5 iv. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum beralih kepada kemahiran berikutnya. Nilai dan Sikap 94 Terapkan sifat bekerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di bilik darjah.

+ = + = + = 2. + = 95 . Nyatakan fakta asas tambah berdasarkan gambar. 4. 1.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Lembaran Kerja 33 Nama :__________________________ Kelas :__________________________ A. 3.

8 + 1 = 6. 1. 6 + 9 = 3. 7 + 3 = 4.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Lembaran Kerja 34 Nama :__________________________ Kelas :__________________________ A. 96 Nyatakan fakta asas tambah. 7 + 3 = 7. 4 + 9 = 5 + 8 = . 4 + 8 = 2. 2 + 5 = 5.

b. Murid membuat pemerhatian bilangan bola pada kad tersebut. c. Persediaan Pemerhatian dan Analisis Cadangan Aktiviti a. Berapakah bilangan bola yang dikeluarkan? iii. Tambah dan tolak dalam lingkungan fakta asas: (b) Menyatakan secara spontan fakta asas tolak Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa 1.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 8.3 Tambah dan tolak dalam lingkungan 100 Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i. Cadangan Komunikasi i. Berapakah jumlah bola yang tinggal? Contoh 1. iv. Murid menyatakan jumlah bola yang dikeluarkan. Bidang: Nombor dan Operasi Tajuk: Tambah dan Tolak Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: 2. Tunjukkan kad imbasan bergambar. Bagaimanakah cara kamu mendapatkan jumlah yang betul? 97 . Berapakah bilangan bola pada mulanya? ii.

Berapa bilangan kereta yang dikeluarkan? ii. Berapakah bilangan baldi yang dikeluarkan? iii. Berapakah jumlah kereta yang tinggal? i. Berapa bilangan buah yang dikeluarkan? 98 . Berapakah bilangan baldi pada mulanya? ii. Sintesis Idea i. Paparkan kepada murid beberapa keping kad gambar seperti contoh di bawah: Penjanaan Idea b.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Contoh 2. Imaginasi a. i. Murid membuat kombinasi fakta asas tolak melibatkan dua nombor satu digit secara lisan. Berapakah jumlah baldi tinggal? iv. Bagaimanakah cara kamu mendapatkan jumlah yang betul? b. Minta murid menyatakan fakta asas tolak.

8. i. 16 . 99 . Berapakah bilangan telur yang dikeluarkan? ii Berapa jumlah telur yang tinggal? .NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Ii . b. Nyatakan fakta asas tolak hingga 18 – 9. 17 . Menilai 18 – 9 = 15 – 6 = 17 – 8 = 14 – 7 = 16 – 9 = 11 – 9 = i.9. Berapakah bilangan gulagula yang dikeluarkan? ii Berapa jumlah gula-gula yang tinggal? Perkembangan a. Perkukuhkan kemahiran murid dengan melakukan aktiviti mengulang fakta asas tolak secara spontan kombinasi dua Penambahbaikan nombor. iii. Murid menyatakan fakta asas tolak secara lisan dengan suara yang kuat dan jelas. Bagaimanakah cara kamu mengira fakta asas tolak? ii. Berapakah jumlah buah yang tinggal? i.9. Berapakah hasil tolak 18 .

. Bincangkan hasil kerja murid. Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 35 dan Lembaran Kerja 36. Selesaikan tugasan yang diberi. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum beralih kepada kemahiran berikutnya.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 c. i. Nilai dan Sikap 100 Terapkan sifat bekerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di bilik darjah. Edarkan lembaran kerja 35 dan 36 kepada setiap murid. b. Tekankan teknik latih tubi fakta asas tolak secara spontan Tindakan Pelaksanaan Amalan Berterusan Pentaksiran a.

- = - = - = 2. 4.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Lembaran Kerja 35 Nama :__________________________ Kelas :__________________________ A. Nyatakan fakta asas tolak berdasarkan gambar. 3. 1. 101 .

16 - 7 = 3. 1. 12 - 6 = 5. 15 - 8 = 2. 11 - 3 = 7. 17 - 8 = 4.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 - = Lembaran Kerja 36 Nama :__________________________ Kelas :__________________________ A. 10 - 2 = . 102 Nyatakan fakta asas tolak. 18 - 9 = 6.

b. Masukkan sebiji bola ke dalam bakul. Berapa biji bola kesemuanya ? Bincangkan. Tambah dan tolak dalam lingkungan fakta asas: (e) Menggunakan abakus 4:1 untuk mewakilkan pengiraan tambah dan tolak. 9 5 - = Bidang: Nombor dan Operasi Tajuk: Tambah dan tolak Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: 2. Berapakah biji bola dalam bakul? ii. Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa 1.3 Tambah dan tolak dalam lingkungan 100.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 8. Murid membuat pemerhatian terhadap bilangan bola yang diletakkan di dalam bakul. Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i. 103 . Persediaan Pemerhatian dan Analisis Cadangan Aktiviti a. Cadangan Komunikasi i.

Sebutkan nombor yang terbentuk di atas garis nombor. Ulangi dengan soalan baru seperti:  31  22  12 Imaginasi Penjanaan Idea 104 a. Apakah nombor yang diwakili? naik 2 naik 1 e. Menggunakan garis nombor untuk membuat pengiraan tambah: 2 0 iii. . v. Berapa langkah dari nombor 4 kepada 6. 3 + 4 = 7 i. Ulang dengan nombor-nombor yang lain d.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 21 c. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 iv. Menunjukkan pergerakan manik dan murid menyebut nilainya. i. Menunjukkan kad ayat matematik. Gunakan ayat matematik yang dibina dan selesaikan dengan abakus.

iv. v. iii. Bina ayat matematik a. tambah 1 jadi 4) 2  2  4 11  3 = 14 105 . 1  5. Bimbing. 2  2. c.murid mereka situasi dari ayat matematik. ii. 3  1. Menggunakan abakus untuk membuat pengiraan: i. 1  3. 1  2. a) b) c) d) e) f) 21 31 22 13 12 1  5. Wujudkan soalan untuk merangsangkan murid membina kefahaman.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Sintesis Idea Perkembangan Penambahbaikan b. Menilai 3  1  4 (naik 3.

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 21  12  33 b. . Bincangkan hasil kerja murid. Galakkan murid selesaikan soalan secara perbincangan. Pelaksanaan i. Edarkan Lembaran Kerja 37 hingga Lembaran Kerja 41 kepada setiap murid. kombinasi 10 dan gabungan kombinasi. Amalan Berterusan Pentaksiran Edarkan Lembaran Kerja 37 hingga Lembaran Kerja 41. Pastikan murid dapat menguasai standard pembelajaran sebelum bergerak ke standard pembelajaran berikutnya. Nilai dan Sikap 106 Terapkan sifat berkerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di bilik darjah. Nota : Kemahiran penggunaan abakus bagi operasi tambah juga melibatkan kemahiran kombinasi 5. Berikan beberapa soalan lain secara spontan kepada murid dan tunjukkan jawapan di abakus. Kemahiran ini boleh diperolehi dengan merujuk kepada Modul Abakus dan Aritmetik Mental Tindakan a. b. Bincangkan hasil kerja murid dan perlu buat pembetulan serta merta bagi murid yang melakukan kesilapan.

Tambah dengan menggunakan Abakus.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Lembaran kerja 37 Nama : __________________________ Kelas: ______________________ A. a) 2 b) c) d) e) 107 .

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 f) Lembaran Kerja 38 Nama : __________________________ Kelas: ______________________ B. Jawab soalan berikut dengan menggunakan abakus? a) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10 ) 1 2 2 4 3 4 6 7 8 + + + + + + + + + 1 1 2 5 1 5 2 1 1 = = = = = = = = = 6 + 3 = b) 1) 2) 3) 4) 108 9 6 4 2 8 5 3 2 + 2 = + 6 = + 3 = 1 2 = + .

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 5) 6) 7) 8) 9) 10 ) 4 5 6 1 7 2 2 4 4 3 5 1 + + + + + + 5 3 1 3 2 6 2 5 5 5 2 3 = = = = = = Lembaran kerja 39 Nama : __________________________ Kelas: ______________________ C. KOMBINASI 5 a) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10 ) 4 3 4 2 3 4 1 2 3 + + + + + + + + + 1 2 2 3 3 3 4 4 4 = = = = = = = = = 4 + 4 = 109 .

KOMBINASI 10 a) 1) 2) 3) 4) 110 1 2 3 4 + + + + 9 8 7 6 = = = = .NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 b) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10 ) 1 4 1 3 1 2 2 3 2 1 3 4 3 3 3 1 2 2 1 1 + 1 + + + + + + + + + 1 4 1 3 1 2 1 4 1 1 1 2 1 4 2 3 2 4 = = = = = = = = = = Lembaran kerja 40 Nama : __________________________ Kelas: ______________________ D.

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 5) 6) 7) 8) 9) 10 ) 5 6 7 8 9 1 1 + + + + + 5 4 3 2 1 = = = = = + 9 = b) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10 ) 7 6 4 2 6 5 3 2 4 7 6 4 6 2 5 4 3 5 5 1 + + + + + + + + + + 1 4 1 8 1 5 1 8 5 3 1 6 2 8 2 6 5 5 2 9 = = = = = = = = = = Lembaran kerja 41 Nama : __________________________ Kelas: ______________________ 111 .

GABUNGAN KOMBINASI a) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10 ) 5 6 7 8 9 1 7 3 5 1 5 1 6 2 7 + + + + + 6 7 8 6 5 2 6 4 6 7 5 3 2 4 7 6 7 7 8 + 1 7 1 + 8 + 2 6 + 3 8 5 + 7 1 + 6 2 + 6 = = = = = + 7 = + 8 = + 9 = + 8 = + 7 = b) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 112 = = = = = = = .NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 E.

Murid berupaya untuk: (e) Tambah dan tolak dalam lingkungan fakta asas: a) Menggunakan abakus 4:1 untuk mewakilkan pengiraan tambah dan tolak. Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa 1.3 Tambah dan tolak dalam lingkungan 100. Persediaan Cadangan Aktiviti a. Pemerhatian dan Analisis Sebiji epal dimasukkan ke dalam beg kertas Cadangan Komunikasi i. Murid membuat pemerhatian bilangan buah epal di atas meja.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 8) 9) 10 ) 2 8 4 5 5 5 2 6 5 + 9 2 + 9 + Bidang: Nombor dan Operasi Tajuk: Tambah dan Tolak Standard Kandungan : Standard Pembelajaran: = = = Murid dibimbing untuk: 2. Minta murid melakukan aktiviti yang sama menggunakan pensel atau objek 113 . Apa yang kamu lihat di atas meja? ii. Berapa biji epal dimasukkan ke dalam beg kertas b. Berapa biji epal yang ada? iii.

3 } =2 –1 Naik 3 tolak 1 tinggal 2 ii.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 lain. Tolakkan dengan menggunakan abakus . Menggunakan abakus untuk membuat pengiraan. c. Ulangi dengan soalan lain seperti berikut : 7 — 5 = 8 — 2 = 6 — 1 = Imaginasi 114 a. 6 — 1 = 5 iii. i. Perkukuhkan kemahiran abakus dengan melakukan aktiviti seperti berikut : i.

Perkembangan Penambahbaikan a.Menggunakan abakus untuk membuat pengiraan: i. 4 — 3 = iii.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Penjanaan Idea Sebut dan murid mengira menggunakan abakus Sintesis Idea a) b) c) d) e) f) 4 4 6 9 7 8 —1 —2 —1 —3 —2 —3 = = = = = = ii. 9 — 4 = Contoh pengiraan dua digit :- 28 — 13 = 15 115 . 8 — 5 = v. Bincangkan hasil kerja yang kamu lakukan ? Perbetulkan kesilapan serta merta yang dilakukan oleh murid sewaktu perbincangan. 3 — 2 = ii. 6 — 1 = Menilai iv.

Bincangkan hasil kerja murid dan perlu buat pembetulan serta merta bagi murid yang melakukan kesilapan. kombinasi 10 dan gabungan kombinasi. Nota: Kemahiran penggunaan abakus bagi operasi tolak juga melibatkan kemahiran kombinasi 5. Kemahiran ini boleh diperolehi dengan merujuk kepada modul Abakus dan Aritmetik Mental. Pelaksanaan b. Edarkan Lembaran Kerja 42 hingga kepada setiap murid. Tindakan a. i.Berikan beberapa soalan lain secara spontan kepada murid dan tunjukkan jawapan di abakus. Amalan Berterusan Pentaksiran Edarkan Lembaran Kerja 1 dan Lembaran Kerja 2. Galakan murid selesaikan soalan secara perbincangan.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 89 — 99 — 62 79 = = 27 20 b. Pastikan murid dapat menguasai standard pembelajaran sebelum bergerak ke standard pembelajaran yang berikut. Bincangkan hasil kerja murid. Nilai dan Sikap Terapkan sifat berkerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di bilik darjah. 116 .

Tolak dengan menggunakan Abakus.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Lembaran Kerja 42 Nama :__________________________ Kelas:__________________ A. 5. 4. 2. 6. 1. 9 22 2  8 22 2 2 7 2 22 2   62 2 2 2 17 22 2 2  29 2 22 2 2   2 2 2 23 2 22 2 2 22 2 2 1 2 2 2 2 22 2 2 8 2 2       117 . 3.

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 27 22 2 7. 118 . 22   2 Lembaran Kerja 43 Nama :__________________________ Kelas:__________________ A. Jawab soalan berikut dengan menggunakan abakus? a. 1) 2  1 = 2) 3  1 = 3) 4  2 = 4) 4  3 = 5) 3  1 = 6) 4  1 = 7) 6  1 = 8) 7  5 = 9) 8  3 = 10) 6  5 = 1) 18  2 = 2) 12  2 = 3) 15  5 = 4) 32  12 = 5) 46  31 = b.

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 6) 61  11 = 7) 72  21 = 8) 24  22 = 9) 48  15 = 10) 89  23 = Lembaran Kerja 44 Nama :__________________________ Kelas:__________________ B. KOMBINASI 5 a) 1) 5  1 = 2) 5  2 = 3) 6  2 = 4) 5  3 = 5) 6  3 = 6) 7  3 = 7) 5  4 = 8) 6  4 = 9) 7  4 = 10) 8  4 = 1) 15  2 = 2) 16  4 = 3) 17  13 = 4) 27  14 = 5) 28  14 = b) 119 .

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 6) 36  12 = 7) 36  22 = 8) 38  34 = 9) 47  23 = 10) 66  42 = Lembaran Kerja 45 Nama :__________________________ Kelas:__________________ C. KOMBINASI 10 a) 1) 11  9 = 2) 12  8 = 3) 13  5 = 4) 14  5 = 5) 15  6 = 6) 16  7 = 7) 17  8 = 8) 18  9 = 9) 17  9 = 10) 21  9 = 1) 96  17 = 2) 42  13 = 3) 85  16 = 4) 32  13 = b) 120 .

Mereka cerita masalah tambah dan tolak dalam lingkungan100. Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa 1. Menyelesaikan masalah tambah dan tolak melalui simulasi atau model situasi. Persediaan Cadangan Aktiviti a. Berapa bilangan belon berwarna biru? iii.4 Membina dan menyelesaikan masalah yang melibatkan situasi cerita bagi operasi tambah dan tolak Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i. Berapa bilangan belon berwarna hijau? ii. Murid membuat pemerhatian terhadap belon yang disediakan Pemerhatian oleh guru. dan analisis Cadangan Komunikasi i. Berapakah bilangan semua belon? 121 .NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 5) 47  38 = 6) 64  45 = 7) 72  28 = 8) 54  25 = 9) 45  58 = 10) 51  29 = Bidang: Nombor dan Operasi Tajuk: Tambah dan Tolak Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: 2. ii.

Ada berapa ekor burung yang datang? iii. 6 orang murid ini diminta melakonkan watak burung sedang makan padi. Ada berapa ekor burung yang sedang makan padi? i. Dua orang murid diminta ke hadapan kelas. ii. Ceritakan satu situasi berdasarkan ayat matematik yang ditunjukkan. Murid menjalankan aktiviti lakonan mengikut panduan guru i. iv.Ceritakan apa yang kamu lihat di dalam gambar? . 4 orang murid lagi melakonkan watak burung dan terbang ke dalam kumpulan lain yang sedang makan padi. epal. Berapakah bilangan semua belon yang dipunyai oleh murid B? Murid membina ayat matematik berdasarkan situasi di atas. Ayat matematik 3 + 5 = 8 Imaginasi Penjanaan idea Sintesis Idea a. murid B diberi belon biru. Berapa ekor kesemuanya? iv. Tunjukkan kad gambar kepada murid. Berapa bilangan belon pada murid B? Murid A menyerahkan belon hijau kepada murid B. Membina ayat matematik: c. Bimbing murid mereka cerita dengan situasi lain yang melibatkan operasi tambah. b. guli dan lain-lain. Aktiviti di atas boleh dijalankan dengan menggunakan objek yang lain seperti gula-gula. ii.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 b. Contoh 1 122 i. Berapa bilangan belon pada murid A? v. Perkembangan a. vi. Murid A diberi belon hijau.

Murid mereka cerita berdasarkan gambar Tindakan Pelaksanaan a. Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 46 dan Lembaran Kerja 47. ii. i.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Contoh 2 b. Membina ayat matematik berdasarkan gambar yang ditunjukkan. Bincangkan hasil kerja murid. Amalan Berterusan b. Edarkan Lembaran Kerja 46 dan Lembaran Kerja 47 kepada setiap murid. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke 123 . Jawab soalan yang diberikan. c. Bincangkan hasil jawapan dengan rakan dalam kumpulan.

124 7 + 3 = 10 . 5 + 4 = 9 _____ekor ayam ada di dalam reban. Lembaran Kerja 46 Nama :__________________________ Kelas:__________________ Reka cerita berdasarkan ayat matematik yang diberikan. Nilai dan Sikap Terapkan sifat berkerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti dalam kumpulan. 3. 1. Masuk _____ ekor ayam lagi. Ada _____ ekor ayam semuanya. 2. 6 + 2 = 8 _____ batang pensel. Tambah _____ batang lagi. Jumlah pensel ada ______ batang.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 kemahiran berikutnya.

3 + 4 = 7 Lembaran Kerja 47 Nama :______________________________ Tahun:_____________________________________ Bina ayat matematik dan reka cerita berdasarkan gambar yang diberikan. 125 . 1.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Ada _____ ekor ikan di dalam akuarium . Jumlah ikan di dalam akuarium ialah ______ 4. Masukkan _____ ekor ikan lagi. ______ + _____ = ________ 2.

Cuba tunjukkan bagaimana kamu potong kek ini supaya menjadi sama besar ? v. Satu bahagian yang dipotong disebut apa ? Pizza perasa apa yang murid- 126 . Persediaan Cadangan Aktiviti a. ii. Tunjukkan sebiji epal b. penghasilkan “separuh” atau “setengah” Cadangan Komunikas i. Fasa 1.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 ______ + _____ = ________ Bidang : Nombor dan Operasi Tajuk: Pecahan Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: 3. Murid mengambil epal dan bahagikan kepada dua bahagian yang sama besar. Apakah bentuk buah epal ini? iv. “separuh’ dan “suku” dengan menggunakan bahan konkrit. Kamu suka makan epal ? Apa jenis epal yang kamu suka ? iii. Mengenalpasti satu perdua dan satu perempat dengan menggunakan perkataan “setengah”. gambar dan lipatan kertas.1 Mengenalpasti konsep satu perdua dan satu perempat Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i.

Mengeluarkan sekeping pizza dan menunjukkan kepada murid-murid i.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 murid suka? c. Murid memotong pizza kepada 4 bahagian yang sama besar. d. Sekarang apa terjadi pada pizza itu? Satu bahagian pizza yang dipotong empat tadi dinamakan “suku” atau satu perempat 127 .

Menilai 128 Bolehkah kamu lukiskan garisan pada lipatan kertas tadi dan warnakan separuh bahagian bentuk itu ? . Adakah kedua-dua bentuk sama besar atau sama bentuk? Contoh : Sintesis Idea b. Ada berapa bahagian yang kamu dapat. Perkembangan a. Murid melakarkan beberapa bentuk yang boleh dibahagi kepada 4 bahagian yang mana satu bahagian dari empat bahagian itu dinamakan “suku” Lukiskan bentuk-bentuk lain yang boleh dipecahkan kepada 4 bahagian dan bolehkah kamu warnakan “suku” dari bahagian itu? Contoh : 3. i. Imaginasi Penjanaan Idea a. Murid membahagi dua bahagian yang sama besar bagi menunjukkan “setengah” atau “separuh”dengan menggunakan bentuk yang di lukis di papan hitam. ii. Murid membuat lipatan kertas menunjukkan “setengah” atau “separuh” daripada pelbagai Penambahbaikan bentuk.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 2.

papan kenyataan dan lain-lain. jam. Nilai dan sikap Ketelitian dan cermat 129 . Contoh Papan hitam. Tindakan Murid menjawab soalan di Lembaran Kerja Pelaksanaan Amalan Berterusan Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 1 dan Lembaran Kerja 2. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya. kad.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 b. Ulang dengan menggunakan objek di bilik darjah. Murid membuat lipatan kertas dan mewarnakan nilai “suku” dari pelbagai bentuk. 4. Bolehkah kamu gariskan garisan lipatan pada bentuk itu dan warnakan “suku” bahagian bentuk itu ? c.

. Warnakan setengah atau separuh bahagian dari rajah berikut : a.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Lembaran Kerja 48 Nama :______________________________ Tahun:_____________________________________ 1. 130 c.

C. d. d. b. Tandakan X pada bentuk-bentuk berikut yang menunjukkan separuh. 131 .NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 b. Warnakan suku bahagian dari rajah berikut . 1. Lembaran Kerja 49 Nama :______________________________ Tahun:_____________________________________ A. a. 2.

X B. 4. 3. 132 .NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 2. 5. 1. 2. Tandakan pada bentuk-bentuk berikut yang menunjukkan suku. 3.

D 5.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 4. 133 . 3. 2. E C. Tuliskan Separuh dan Suku pada rajah berkenaan 1.

Imaginasi Penjanaan Idea 134 Minta ketua kumpulan mengambil sampul yang mengandungi pelbagai jenis nilai wang kertas Ambil sampul ini dan buka. Murid dibimbing untuk: Mengenal pasti ringgit dan sen. Bidang: Nombor dan Operasi Tajuk: Wang hingga RM10 Standard Kandungan: 4. Masa : 60 minit (2 waktu) Fasa 1. cuba cari mata wang Malaysia dalam bentuk wang kertas dan duit . Minta murid mengeluarkan wang saku yang dibawa dan meletakkan di atas meja. i. Ada berapa jenis nilai wang yang terdapat di atas meja? ii.1 Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk. Persediaan Pemerhatian dan analisis Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi a. Tunjukkan beberapa keping wang negara asing dalam bentuk sebenar atau gambar. (i) mengenal pasti mata wang Malaysia dalam bentuk syiling dan wang kertas. 2.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 4. Adakah wang ini laku untuk diniagakan di Malaysia? b.

Tindakan Pelaksanaan Amalan berterusan Guru mengedarkan lembaran kerja Kamu pilih yang betul kemudian 51 untuk murid menampal wang tampal dalam lembaran kerja. syiling. Nilai dan Sikap Terapkan sifat bekerjasama dan saling membantu. 135 .NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Sintesis Idea 3. menunjukkan keupayaan dan kebolehan murid mengenal pasti mata wang Malaysia dalam bentuk wang kertas dan duit syiling. yang telah diwarnakan . Menilai 4. Guru mengedarkan lembaran kerja Kamu perlu mewarnakan contoh 50 pelbagai jenis mata wang untuk wang kertas dan duit syiling murid mewarnakannya dalam Malaysia.Perkembangan Penambahbaikan dan duit syiling daripada pelbagai negara. Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid memilih. kumpulan. mewarna dan menampal wang dengan tepat.

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Lembaran Kerja 51 Kumpulan :__________________________ 136 .

Mengenal pasti wang Malaysia Sila tampal gambar wang Malaysia mengikut kumpulannya Duit Syiling Wang Kertas 137 .NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Lembaran Kerja 52 Kumpulan :__________________________ Kelas:____________________________ F.

(ii) Mewakilkan nilai wang: (a) sen hingga RM1 Masa : 60 minit (2 waktu) 138 Murid dibimbing untuk mengenal pasti ringgit dan sen.1 Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Bidang: Nombor dan operasi Tajuk: Wang Hingga RM10 Standard Kandungan: 4. .

Murid menampalkan nilai duit syiling mengikut harga barang . buku tulis. Kamu perlu menampalkan wang mengikut nilai harga barangan Penjanaan Idea Sintesis Idea 3. Edarkan lembaran kerja 52. murid menyatukan wang berdasarkan harga barangan. dan lain-lain kepada murid Di manakah kamu melihat benda-benda ini ? Bagaimana cara hendak mendapatkannya? Murid menyatakan harga untuk barangan yang ditunjukkan tadi. Tindakan Pelaksanaan Amalan Berterusan Pentaksiran Jika murid dapat menampal nilai wang mengikut harga yang ditunjukkan dengan betul. pensel. Menanyakan harga bagi barangan tersebut Dengan menggunakan contoh wang. bermakna murid dapat menguasai kemahiran. Persediaan Pemerhatian dan analisis 2. Imaginasi Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi Tunjukkan gula-gula. pemadam. Kumpulkan wang mengikut nilai harga setiap jenis barangan.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Fasa 1. Perkembangan Penambahbaikan Menilai 4. jimat cermat dan teliti 139 . Nilai dan Sikap Bekerjasama.

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Lembaran Kerja 52 Nama:__________________________ Kelas:____________________________ Tampal gambar wang mengikut nilai harga barangan. Barang 140 Nilai Wang .

Cadangan Komunikasi 141 .NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 80 sen 75 sen 35 sen 90 sen Bidang: Nombor dan Operasi Tajuk: Wang hingga RM10 Standard Kandungan: 4. (iii) Mewakilkan nilai wang dengan menggunakan abakus 4 : 1 Masa : 60 minit (2 waktu) Cadangan Aktiviti Murid dibimbing untuk mengenal pasti ringgit dan sen.1 Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk.

RM 3. RM 5 dan RM 10 Murid secara individu menunjukkan kedudukan manik abakus berdasarkan nilai wang yang disebut oleh guru. Pentaksiran 142 Jika murid dapat menentukan nilai wang di abakus dengan betul. RM2. 60 sen. RM 10 di abakus besar. . Penjanaan Idea Sintesis Idea 3. Tunjukkan perwakilan nilai duit syiling 5 sen. Persediaan Tunjukkan abakus kepada murid. Pemerhatian dan analisis 2.. RM 2. RM 5. 30 sen. Amalan berterusan Tunjukkan perwakilan nilai wang RM 1. a.Murid diperkenalkan perwakilan Pastikan nilai perwakilan duit syiling adalah diletakkan selepas titik. Namakan bahagian-bahagian abakus. 40 sen. Imaginasi Di manakah kamu melihat alat ini? Bagaimana cara menggunakannya? Murid menyatakan bahagianbahagian abakus. 20 sen. Murid diperkenalkan dengan perwakilan nilai wang RM 1. RM 5 dan RM 10 Pastikan nilai perwakilan nilai wang RM 1. 10 sen. 80 sen dan 90 sen di abakus besar. 50 sen.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 1. b. Perkembangan Penambahbaikan Menilai Tindakan Pelaksanaan nilai duit syiling 5 sen. 50 sen. 70 sen. RM 4. RM 2. 10 sen.

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 bermakna murid dapat menguasai kemahiran. Lampiran B Bahagian asas abakus 4 : 1 bingkai Mewakili nilai 5 bingkai palang palang pemisah pemisah manik manik atas atas 143 tiang tiang manik manik . Nilai dan Sikap Mendengar arahan dan berani mencuba.

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 1 manik mewakili nilai 1 Pergerakan Manik Hanya ibu jari. Ibu jari digunakan untuk menggerakkan manik bawah menghala ke palang pemisah. jari telunjuk dan jari hantu sahaja digunakan untuk menggerakkan manik. 144 .

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Jari telunjuk digunakan untuk menggerakkan manik bawah jauh daripada palang pemisah. Perwakilan nilai wang: 1) 5 sen 2) 10 sen 3) 145 . Jari hantu digunakan untuk menggerakkan manik atas mendekati dan juga jauh daripada palang pemisah. A.

RM 1 146 . Perwakilan nilai wang 1.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 20 sen 4) 30 sen 5) 40 sen B.

50 5) RM 4.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 2. RM 2 4) RM 3.15 6) 147 RM 10 .

a) Syiling hingga RM1 b) Ringgit hingga 10 Murid dibimbing untuk: Mengenal pasti ringgit dan sen.1 Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk. (iv) Menukar wang . Persediaan Pemerhatian dan analisis Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi Murid mengeluarkan sebuah buku latihan dan pensel serta diletakkan di atas meja Letakkan buku dan pensil di atas meja. Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa 1.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Bidang: Nombor dan Operasi Tajuk: Wang hingga RM10 Standard Kandungan: 4. Berapakah harga setiap barangan? Adakah sama harga buku dan pensil ? 148 .

dan tugas mereka ialah memberi wang yang diperlukan. Bincangkan dalam kumpulan untuk mencari nilai wang yang sama nilai di dalam lembaran kerja. Tindakan Pelaksanaan d. Amalan berterusan Pentaksiran Jika murid dapat menyurih wang mengikut nilai dalam lembaran kerja . Murid ini bertugas sebagai juruwang. Lantik ketua kumpulan .Pilih 4 orang murid untuk menjadi juruwang. b. 149 . menghormati pandangan orang lain dan teliti. dengan duit syiling yang sama nilainya? Sintesis Idea Perkembangan a. Ketua kumpulan mengambil lembaran kerja. Penambahbaikan Menilaia c. Murid menyurih nilai wang yang diambil berdasarkan lembaran kerja 53 secara kumpulan Kamu perlu menyurih wang mengikut nilai duit syiling yang diambil.Murid dibahagi kepada kumpulan kecil.Murid diberi kebebasan untuk membuat nilaian wang. Murid berbincang bagi mendapatkan nilai yang sama dari juru wang. Penjanaan Idea Siapa boleh menukarkan wang kertas RM1 atau duit syiling 50 sen pada cikgu. Nilai dan Sikap Bekerjasama.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 2. murid telah dapat menguasai kemahiran. Ketua kumpulan dapatkan nilai duit dari juru wang. e. Imaginasi Minta murid keluarkan (wang saku) duit syiling yang dibawa.

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Lembaran Kerja 53 Kumpulan :__________________________ Kelas:____________________________ Surih wang di dalam ruangan mengikut nilai wang. 80 sen 35 sen 90 sen 150 .

Cadangan Komunikasi i. ii.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 70 sen 65 sen Bidang : NOMBOR DAN OPERASI Tajuk : WANG HINGGA RM10 Standard Kandungan :4. Berapakah beza duit syiling dan wang kertas? 151 . Masa : 60 minit (2 waktu) Fasa 2. (i) Tambah : (a) sen hingga RM1. Tambah melibatkan wang. (b) ringgit hingga RM10. Persediaan Pemerhatian dan analisis Murid dibimbing untuk. Minta murid membuat pemerhatian terhadap jenis-jenis duit yang dipamer. Nyatakan jumlah wang kertas. iii. Nyatakan jumlah duit syiling. Cadangan Aktiviti a. (ii) Tambah melibatkan wang dengan menggunakan abakus.2 Standard Pembelajaran : Murid berupaya untuk.

Berapakah jumlah wang mereka? iv. 152 i. Nyatakan nilai duit itu kepada kawan kamu. Dua orang murid diminta mengambil sekeping duit syiling setiap orang. . Edarkan contoh duit syiling. Bagaimanakah kamu tahu? Pelajar B d. Ambil sekeping duit syiling setiap seorang. iii. Pelajar A Pelajar B c. Pelajar A i. Ambil 2 keping syiling 50 sen. Bagaimanakah kamu tahu? v.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 b. Ambil sekeping wang kertas setiap seorang. Nyatakan nilai wang itu kepada kawan kamu. ii. Berapakah jumlah duit mereka? iv. iii. ii. Dua orang murid diminta mengambil sekeping wang kertas setiap orang.

i. 60 sen + 30 sen g. Ambil 1 keping wang kertas RM10. Tunjukkan kombinasi wang kertas seperti kad imbasan di papan tulis.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 e. Murid menambah duit kertas berpandukan contoh duit yang telah diedarkan. c. 5 keping syiling 20 sen. 10 keping syiling 10 sen dan 20 keping syiling 5 sen. f. Murid menambah duit syiling berpandukan contoh duit yang telah diedarkan. Perkukuhkan kemahiran murid dengan melakukan aktiviti seperti contoh di bawah: viii. Tunjukkan kombinasi wang syiling seperti kad imbasan di papan tulis. Bincangkan kombinasi wang kertas lain yang bersamaan. vi. Bawa murid keluar dari bilik darjah iii. b. Mengedarkan contoh duit kertas. Bincangkan. vii. x. Ketua kumpulan ambil satu kad arahan dan wang contoh. 2 keping wang kertas RM5 dan 10 keping wang kertas RM1 ix. Murid bincang kombinasi nilai duit yang sama dengan hasil tambah sebelum ini. i. Gunakan kad arahan dan wang contoh. Murid dibahagikan kepada 5 kumpulan ii. RM5 + RM4= Imaginasi Penjanaan idea a. 153 . h. Bincangkan kombinasi duit syiling lain yang bersamaan. Murid berbincang kaedah menyatukan nilai wang.

Berapakah jumlah wang yang perlu kamu bayar? vi. Berapakah jumlah harga barangan itu? iv.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 ke kedai sekolah i. Menilai Perbetulkan kesilapan serta merta yang dilakukan oleh murid sewaktu aktiviti jual beli. b. Setiap kumpulan perlu mengira wang yang perlu di bayar ? v. Berapakah jumlah barang yang dapat dibeli? iii. Bincangkan hasil kerja yang kamu lakukan? Contoh kad arahan: Beli 2 batang pensel Beli sebuah buku dan 2 batang pensel Wujudkan semangat keusahawanan dan terapkan sikap berkerjasama dan bantu membantu bagi memastikan tugasan yang diberi dapat disempurnakan. Senaraikan barangan yang boleh dibeli di kedai sekolah dengan jumlah wang yang mereka ada c. Minta murid mengira menggunakan abakus 4:1 Contoh soalan: 35 sen + 40 sen = i. Tiga puluh lima ( naik 3 di rumah puluh. Murid diberi RM1 seorang dan masih dalam kumpulan. d. Tunjukkan nilai wang (guna wang contoh ). naik 5 di rumah sa) ii. iv. Minta murid menggunakan wang contoh melakukan aktiviti jual beli berdasarkan kad arahan. Murid membeli barangan yang disenaraikan. Naik 5 turun 1 pada rumah puluh ( Kawan kecil) 154 . Adakah wang kamu cukup untuk membeli semua barangan yang disenaraikan? v. Berapakah jumlah wang yang kamu ada? ii. i. Perkembangan Penambahbaika n a.

Jawapan : 75 (7 di rumah puluh.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 iii. Bincangkan hasil kerja murid. Amalan berterusan Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di lembaran kerja 54 hingga lembaran kerja 56. 5 di rumah sa) Tindakan a. Nilai dan Sikap Semangat keusahawanan. Edarkan lembaran kerja 54 hingga Pelaksanaan lembaran kerja 56 kepada setiap murid. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum beralih ke kemahiran berikutnya. Selesaikan tugasan yang diberi. i. b. 155 . berjimat cermat dan berkerjasama.

35 sen + 20 sen = 3.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Lembaran Kerja 54 Nama :__________________________ Kelas:__________________ Tampalkan gambar wang mengikut hasil tambah. (Gunakan gambar wang di lampiran C) 1. 50 sen + 30 sen = 2. 50 sen + 50 sen = 156 .

3. 2. 1.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 4. 20 sen + 25 sen = 6. RM 5 RM 9 157 . 15 sen + 5 sen = Lembaran Kerja 55 Nama :__________________________ Kelas:__________________ Jumlah dan suaikan. 60 sen + 30 sen = 5.

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 4 RM 9 5. 75 sen + 10 sen = _____________ 2. 20 sen + 65 sen = _____________ 5. RM5 + RM3 = _____________ 7. 15 sen + 20 sen = _____________ 3. RM 9 Lembaran Kerja 56 Nama :__________________________ Kelas:__________________ Selesaikan. RM6 + RM1 = _____________ 158 . 1. 40 sen + 50 sen = _____________ 4. 10 sen + 45 sen = _____________ 6.

RM3 + RM1 + RM 2 = _____________ Lampiran C 159 .NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 8. RM1 + RM9 = _____________ 9. RM2 + RM3 = _____________ 10.

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Bidang: Nombor dan operasi Tajuk: Wang hingga RM10 Standard Kandungan: 4.2 Murid dibimbing untuk. Murid membuat pemerhatian i. Apakah nilai wang yang dapat kamu ditunjukkan. Berapakah jumlah wang semuanya? terhadap nilai wang yang ii. (iv) Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa 1. Persediaan Pemerhatian dan analisis 160 Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi a. lihat? iii. Berapakah beza nilai duit syiling dan wang kertas? . Tolak melibatkan wang dengan menggunakan abakus. Tolak melibatkan wang Standard Pembelajaran: (iii) Murid berupaya untuk: Tolak : (a) sen hingga RM1. (b) ringgit hingga RM10.

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

b. Seorang
murid
diminta i. Ambil dua keping duit syiling.
mengambil dua keping duit ii. Nyatakan nilai wang itu kepada kawan
kamu.
syiling.
iii. Berikan sekeping daripada duit syiling
itu kepada kawan kamu.
iv. Berapakah wang dia ada sekarang?
(Kemukakan soalan kepada kelas)
v. Bagaimana kamu tahu?

c. Seorang

murid
diminta i. Ambil dua keping wang kertas.
mengambil dua keping wang ii. Sebutkan nilai wang itu kepada kawan
kertas.
kamu.
iii. Berikan sekeping daripada wang itu
kepada kawan kamu.
iv. Berapakah wang yang dia ada
sekarang?
v. Bagaimana kamu tahu?

d. Mengedarkan contoh duit
syiling.
e. Murid menolak duit syiling
berpandukan contoh duit
yang telah diedarkan.
f. Bincangkan kaedah menolak
nilai wang yang sama
dengan hasil tolak sebelum
ini.

i. Ambil 2 keping duit syiling 50 sen,
5 keping duit syiling 20 sen,
10 keping duit syiling 10 sen dan
20 keping duit syiling 5 sen.
ii. Tunjukkan
kombinasi duit syiling
seperti kad imbasan di papan tulis.
iii. Bincangkan dengan kawan kombinasi
wang syiling yang lain yang
bersamaan dengan hasil tolak tadi.

70 sen - 40 sen

161

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

g. Mengedarkan contoh wang
iv. Ambil 1 keping wang kertas RM10, 2
kertas.
keping wang kertas RM5 dan 10
h. Murid menolak wang kertas
keping wang kertas RM1
berpandukan contoh duit
v. Tunjukkan kombinasi wang kertas
yang telah diedarkan.
seperti kad imbasan di papan tulis.
i. Bincangkan kaedah menolak vi. Bincangkan dengan kawan kombinasi
nilai wang yang sama
wang kertas yang lain yang
dengan hasil tolak sebelum
bersamaan dengan hasil tolak tadi.
ini..

RM9 - RM4 =

Imaginasi
Penjanaan idea

a. Perkukuhkan kemahiran
murid dengan melakukan
aktiviti seperti contoh
sebelumnya.

i. Murid dibahagikan kepada 5
kumpulan
ii. Ketua kumpulan ambil satu
kad arahan dan wang contoh.

b. Gunakan kad arahan dan
wang contoh.

c. Bawa murid keluar dari bilik
darjah ke kedai sekolah
i. Minta murid
menggunakan wang
contoh melakukan sesi
membeli berdasarkan
kad arahan.
Contoh kad arahan:

Beli 2 batang pensel

162

Beli sebuah buku dan
2 batang pensel

i. Bincangkan.
ii. Setiap kumpulan perlu mengira wang
yang perlu dibayar ?
iii. Berapakah jumlah wang yang perlu
kamu bayar?
iv. Bincangkan hasil kerja yang kamu
lakukan?

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
Perbetulkan kesilapan serta merta yang
dilakukan oleh murid sewaktu
perbincangan.
Wujudkan semangat
keusahawanan dan terapkan
sikap berkerjasama
dan bantu membantu bagi
memastikan tugasan yang
diberi dapat disempurnakan.

Perkembangan

Pelaksanaan

Menilai

a. Murid diberi RM1 seorang
dan masih dalam kumpulan.
b. Murid menyenaraikan
barangan yang boleh dibeli
di kedai sekolah dengan
kuantiti wang yang mereka
ada
c. Murid membeli barangan
yang disenaraikan.

i. Berapakah jumlah wang yang kamu
ii.
iii.

iv.
v.
vi.
vii.

ada?
Berapakah jenis barang yang dapat
dibeli?
Berapakah jumlah harga barangan
itu?
Adakah wang kamu cukup untuk
membeli semua barangan yang
disenaraikan?
Berapakah lebihnya wang kamu?
Tunjukkan nilai wang (guna wang
contoh ).
Tunjukkan dalam bentuk operasi.

d. Murid mengira
menggunakan
abakus 4:1
Contoh soalan:
90 sen - 45 sen =

i. Sembilan puluh lima
(naik 4 manik bawah, naik 5
manik atas di rumah puluh)

ii. tolak 5 pada rumah sa tapi
tak cukup manik pada manik
bawah maka guna kawan
kecil iaitu naik 5 pada rumah
sa dan turun 1 pada rumah
puluh.

163

iii. Jawapan : 45 sen ( 4 di rumah puluh dan 5 dirumah sa) Tindakan Pelaksanaan a. Bincangkan hasil kerja murid. Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid lembaran kerja 57 hingga lembaran kerja 59. menjawab soalan di Minta murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum beralih ke kemahiran berikutnya. berjimat cermat dan berkerjasama. Amalan berterusan b. Tolak 4 di rumah puluh tapi manik bawah tidak cukup maka guna kawan kecil iaitu naik 5 pada manik atas dan naik 1 pada manik bawah. .NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 iii. Nilai dan Sikap 164 Semangat keusahawanan. hingga lembaran kerja 59 kepada setiap murid. Selesaikan tugasan yang diberi. Edarkan lembaran kerja 57 i.

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Nama : _________________________ Lembaran kerja 57 Tahun : _________________________ Lengkapkan 1. = – 2. = – 3. . . = – 165 .

– Lembaran kerja 58 Nama : _______________________ Tahun : _______________________ Berapakah wang lebih? Duit ada Barang beli RM5 50 sen 50 sen RM1 70 sen RM6 166 RM3 Duit lebih .NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 . = 4.

2 0 sen - 6 0 sen 3.20 sen = ________ 2. 5. 2 0 sen - 9 5 sen 5. - 5 5 sen 2.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 30 sen RM1 30 sen Lembaran kerja 59 Nama : _______________________ Tahun : _______________________ Selesaikan. 3 0 sen - RM 9 RM 2 6. 1. 4. - RM 8 RM 3 - RM 1 0 RM 2 167 . RM10 – RM3 = ________ = ____ RM3 – RM1 = ________ 85 sen – 15 sen = 6. 100 sen – 50 sen Tolakkan. 1. 3. 70 sen . RM6 – RM4 = ________ _____ 4.

RM 5 – RM 5 = .NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Selesaikan. RM 7 – RM 1= 3. 45 sen – 10 sen= 168 2. 1.