You are on page 1of 16

Anul 178 (XXII) Nr.

51

PARTEA I

Vineri, 22 ianuarie 2010

LEGI, DECRETE, HOTRRI I ALTE ACTE


SUMAR
Pagina
DECIZII ALE CURII CONSTITUIONALE
Decizia nr. 1.543 din 17 noiembrie 2009 referitoare la excepia
de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 4 din
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 27/2006 privind
salarizarea i alte drepturi ale judectorilor,
procurorilor i altor categorii de personal din sistemul
justiiei ........................................................................

23

Decizia nr. 1.551 din 17 noiembrie 2009 referitoare la excepia


de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 318 din
Codul de procedur civil ..........................................

34

Decizia nr. 1.609 din 26 noiembrie 2009 referitoare la excepia


de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 147 i
art. 2151 din Codul penal............................................

45

Decizia nr. 1.648 din 15 decembrie 2009 referitoare la


excepia de neconstituionalitate a prevederilor art. 9
alin. (3) i (5) i art. 15 din Legea nr. 198/2004 privind
unele msuri prealabile lucrrilor de construcie de
drumuri de interes naional, judeean i local ............

67

Decizia nr. 1.652 din 15 decembrie 2009 referitoare la


excepia de neconstituionalitate a prevederilor art. 151
lit. b) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor i
drepturile conexe........................................................

89

Decizia nr. 1.656 bis din 15 decembrie 2009 referitoare la


excepia de neconstituionalitate a prevederilor
art. 286, art. 287 i art. 288 din Legea nr. 53/2003
Codul muncii, ale art. 74, art. 75 i art. 77 din Legea
nr. 168/1999 privind soluionarea conflictelor de
munc, precum i ale art. 164 din Codul de procedur
civil ..........................................................................

911

Decizia nr. 1.657 din 15 decembrie 2009 referitoare la


excepia de neconstituionalitate a prevederilor art. 58
din Codul familiei ........................................................

1112

Decizia nr. 1.695 din 17 decembrie 2009 referitoare la


excepia de neconstituionalitate a prevederilor art. 26
din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru
cauz de utilitate public ............................................

1213

Decizia nr. 1.696 din 17 decembrie 2009 referitoare la


excepia de neconstituionalitate a prevederilor
art. 3035 din Decretul nr. 32/1954 pentru punerea n
aplicare a Codului familiei i a Decretului privitor la
persoanele fizice i persoanele juridice......................

1415

Decizia nr. 1.704 din 17 decembrie 2009 referitoare la


excepia de neconstituionalitate a prevederilor art. 966
i art. 968 din Codul civil ............................................

1516

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 51/22.I.2010

DECIZII ALE CURII CONSTITUIONALE


CURTEA CONSTITUIONAL

D E C I Z I A Nr. 1.543
din 17 noiembrie 2009

referitoare la excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 4 din Ordonana de urgen


a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea i alte drepturi ale judectorilor, procurorilor
i altor categorii de personal din sistemul justiiei
Ioan Vida
preedinte
Acsinte Gaspar
judector
Nicolae Cochinescu
judector
Aspazia Cojocaru
judector
Petre Lzroiu
judector
Ion Predescu
judector
Pusks Valentin Zoltn
judector
Tudorel Toader
judector
Augustin Zegrean
judector
Carmen-Ctlina Gliga
procuror
Ioana Marilena Chiorean
magistrat-asistent
Pe rol se afl soluionarea excepiei de neconstituionalitate
a dispoziiilor art. 4 din Ordonana de urgen a Guvernului
nr. 27/2006 privind salarizarea i alte drepturi ale judectorilor,
procurorilor i altor categorii de personal din sistemul justiiei,
excepie ridicat de Gioni Popa Gavrilovici n Dosarul
nr. 5.536/110/2007 al Curii de Apel Bacu Secia civil,
minori i familie, conflicte de munc i asigurri sociale.
La apelul nominal se constat lipsa prilor, fa de care
procedura de citare este legal ndeplinit.
Cauza fiind n stare de judecat, reprezentantul Ministerului
Public pune concluzii de respingere a excepiei de
neconstituionalitate.
C U R T E A,

avnd n vedere actele i lucrrile dosarului, constat


urmtoarele:
Prin ncheierea din 13 mai 2009, pronunat n Dosarul
nr. 5.536/110/2007, Curtea de Apel Bacu Secia civil,
minori i familie, conflicte de munc i asigurri sociale a
sesizat Curtea Constituional cu excepia de
neconstituionalitate a dispoziiilor art. 4 din Ordonana de
urgen a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea i alte
drepturi ale judectorilor, procurorilor i altor categorii de
personal din sistemul justiiei, excepie ridicat de Gioni Popa
Gavrilovici ntr-o cauz avnd ca obiect drepturi bneti
n motivarea excepiei de neconstituionalitate autorul
acesteia susine, n esen, c dispoziiile de lege criticate sunt
neconstituionale, ntruct omit s prevad acordarea sporului
de fidelitate i asistenilor judiciari.
Curtea de Apel Bacu Secia civil, minori i familie,
conflicte de munc i asigurri sociale i-a exprimat opinia n
sensul c excepia de neconstituionalitate este nentemeiat.
Potrivit dispoziiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
ncheierea de sesizare a fost comunicat preedinilor celor
dou Camere ale Parlamentului, Guvernului i Avocatului
Poporului, pentru a-i exprima punctele de vedere asupra
excepiei de neconstituionalitate.
Avocatul Poporului consider c dispoziiile de lege
criticate sunt constituionale.
Preedinii celor dou Camere ale Parlamentului i
Guvernul nu au comunicat Curii Constituionale punctele lor de
vedere asupra excepiei de neconstituionalitate.

C U R T E A,

examinnd ncheierea de sesizare, punctul de vedere al


Avocatului Poporului, raportul ntocmit de judectorul-raportor,
concluziile procurorului, dispoziiile de lege criticate, raportate la
prevederile Constituiei, precum i dispoziiile Legii nr. 47/1992,
reine urmtoarele:
Curtea Constituional este competent, potrivit dispoziiilor
art. 146 lit. d) din Constituie, precum i ale art. 1 alin. (2), ale
art. 2, 3, 10 i 29 din Legea nr. 47/1992, s soluioneze excepia
de neconstituionalitate cu care a fost sesizat.
Obiectul excepiei de neconstituionalitate l constituie
dispoziiile art. 4 din Ordonana de urgen a Guvernului
nr. 27/2006 privind salarizarea i alte drepturi ale judectorilor,
procurorilor i altor categorii de personal din sistemul justiiei,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 314 din
7 aprilie 2006, aprobat cu modificri i completri prin Legea
nr. 45/2007, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
nr. 169 din 9 martie 2007, cu urmtorul cuprins:
(1) Judectorii, procurorii, personalul asimilat acestora i
magistraii-asisteni beneficiaz, n raport cu vechimea numai n
funciile de judector, procuror, magistrat-asistent la nalta Curte
de Casaie i Justiie sau de personal asimilat judectorilor i
procurorilor, de o majorare a indemnizaiei stabilite potrivit art. 3
alin. (1), calculat n procente la indemnizaia de ncadrare brut
lunar, dup cum urmeaz:
de la 3 la 5 ani 10%;
de la 5 la 10 ani 15%;
de la 10 la 15 ani 20%;
de la 15 la 20 de ani 25%;
peste 20 de ani 30%.
(2) Indemnizaia de ncadrare majorat potrivit alin. (1) se
acord de la data de nti a lunii urmtoare celei n care s-a
mplinit vechimea numai n funciile prevzute la alin. (1) i
constituie indemnizaia de ncadrare brut lunar.
(3) Indemnizaia de ncadrare majorat potrivit alin. (1) se ia
n calcul la stabilirea pensiilor i a altor drepturi de asigurri
sociale, la stabilirea, recalcularea i actualizarea pensiei de
serviciu, precum i a oricror alte drepturi ce se determin pe
baza veniturilor salariale.
Autorul excepiei de neconstituionalitate susine c
prevederile de lege criticate ncalc dispoziiile constituionale
cuprinse n art. 16 privind egalitatea n faa legii, art. 41 privind
munca i protecia social a muncii, art. 44 privind dreptul de
proprietate privat, art. 47 privind nivelul de trai, art. 53 privind
restrngerea exerciiului unor drepturi sau al unor liberti i
art. 20 referitor la tratatele internaionale privind drepturile
omului, prin raportare la prevederile art. 7 i art. 23 din
Declaraia Universal a Drepturilor Omului, art. 7 din Pactul
internaional cu privire la drepturile economice, sociale i
culturale, art. 14 din Convenia pentru aprarea drepturilor
omului i a libertilor fundamentale i art. 4 din Carta social
european, revizuit.
Examinnd excepia de neconstituionalitate, Curtea reine
c, din motivarea acesteia, reiese c autorul dorete o
completare a textului de lege criticat, n sensul cuprinderii i a

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 51/22.I.2010


asistenilor judiciari n categoria celor care beneficiaz de o
majorare a indemnizaiei de ncadrare brut lunar, alturi de
judectori, procurori, personalul asimilat acestora i magistraiasisteni.
Or, Curtea constat c, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea
nr. 47/1992, Curtea se pronun numai asupra constituionalitii

actelor cu privire la care a fost sesizat, fr a putea modifica


sau completa prevederile supuse controlului.
Prin urmare, excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor
art. 4 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 27/2006, astfel
cum a fost formulat, urmeaz a fi respins ca inadmisibil.

Pentru considerentele expuse mai sus, n temeiul art. 146 lit. d) i al art. 147 alin. (4) din Constituie, precum i al art. 13,
al art. 11 alin. (1) lit. A.d) i al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA CONSTITUIONAL

n numele legii
D E C I D E:

Respinge, ca fiind inadmisibil, excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 4 din Ordonana de urgen a Guvernului
nr. 27/2006 privind salarizarea i alte drepturi ale judectorilor, procurorilor i altor categorii de personal din sistemul justiiei,
excepie ridicat de Gioni Popa Gavrilovici n Dosarul nr. 5.536/110/2007 al Curii de Apel Bacu Secia civil, minori i familie,
conflicte de munc i asigurri sociale.
Definitiv i general obligatorie.
Pronunat n edina public din data de 17 noiembrie 2009.
PREEDINTELE CURII CONSTITUIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA


Magistrat-asistent,
Ioana Marilena Chiorean

CURTEA CONSTITUIONAL

D E C I Z I A Nr. 1.551
din 17 noiembrie 2009

referitoare la excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 318 din Codul de procedur civil

C U R T E A,

Timioara ntr-o cauz avnd ca obiect soluionarea unei


contestaii n anulare.
n motivarea excepiei de neconstituionalitate autorul
acesteia susine, n esen, c dispoziiile de lege criticate sunt
neconstituionale, deoarece condiioneaz admisibilitatea
contestaiei n anulare de aprecierea subiectiv a judectorului
asupra existenei erorilor materiale sau a omisiunilor de judecat
i limiteaz motivele pentru care poate fi exercitat i obiectul
contestaiei n anulare, cale de atac ce nu se poate formula
dect mpotriva hotrrilor instanelor de recurs.
Tribunalul Timi Secia comercial i de contencios
administrativ i-a exprimat opinia n sensul netemeiniciei
excepiei de neconstituionalitate.
Potrivit dispoziiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
ncheierea de sesizare a fost comunicat preedinilor celor
dou Camere ale Parlamentului, Guvernului i Avocatului
Poporului, pentru a-i exprima punctele de vedere asupra
excepiei de neconstituionalitate.
Preedinii celor dou Camere ale Parlamentului,
Guvernul i Avocatul Poporului nu au comunicat Curii
Constituionale punctele lor de vedere asupra excepiei de
neconstituionalitate.

avnd n vedere actele i lucrrile dosarului, constat


urmtoarele:
Prin ncheierea din 2 iunie 2009, pronunat n Dosarul
nr. 7.044/30/2008, Tribunalul Timi Secia comercial i
de
contencios
administrativ
a
sesizat
Curtea
Constituional cu excepia de neconstituionalitate a
dispoziiilor art. 318 din Codul de procedur civil, excepie
ridicat de Societatea Comercial Navigator S.R.L. din

examinnd ncheierea de sesizare, raportul ntocmit de


judectorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziiile de lege
criticate, raportate la prevederile Constituiei, precum i
dispoziiile Legii nr. 47/1992, reine urmtoarele:
Curtea Constituional a fost legal sesizat i este
competent, potrivit dispoziiilor art. 146 lit. d) din Constituie,

Ioan Vida
preedinte
Acsinte Gaspar
judector
Nicolae Cochinescu
judector
Aspazia Cojocaru
judector
Petre Lzroiu
judector
Ion Predescu
judector
Pusks Valentin Zoltn
judector
Tudorel Toader
judector
Augustin Zegrean
judector
Carmen-Ctlina Gliga
procuror
Ioana Marilena Chiorean
magistrat-asistent
Pe rol se afl soluionarea excepiei de neconstituionalitate
a dispoziiilor art. 318 din Codul de procedur civil, excepie
ridicat de Societatea Comercial Navigator S.R.L. din
Timioara n Dosarul nr. 7.044/30/2008 al Tribunalului Timi
Secia comercial i de contencios administrativ.
La apelul nominal se constat lipsa prilor, fa de care
procedura de citare este legal ndeplinit.
Cauza fiind n stare de judecat, reprezentantul Ministerului
Public pune concluzii de respingere a excepiei de
neconstituionalitate.

C U R T E A,

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 51/22.I.2010

precum i ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 i 29 din Legea


nr. 47/1992, s soluioneze excepia de neconstituionalitate.
Obiectul excepiei de neconstituionalitate l constituie
dispoziiile art. 318 din Codul de procedur civil, cu urmtorul
cuprins: Hotrrile instanelor de recurs mai pot fi atacate cu
contestaie cnd dezlegarea dat este rezultatul unei greeli
materiale sau cnd instana, respingnd recursul sau
admindu-l numai n parte, a omis din greeal s cerceteze
vreunul dintre motivele de modificare sau de casare.
Autorul excepiei de neconstituionalitate susine c
prevederile de lege criticate ncalc dispoziiile constituionale
cuprinse n art. 16 privind egalitatea n faa legii, art. 21 privind
accesul liber la justiie, art. 53 privind restrngerea exerciiului
unor drepturi sau al unor liberti, art. 124 privind nfptuirea
justiiei i art. 129 privind folosirea cilor de atac.
Examinnd excepia de neconstituionalitate, Curtea reine
c s-a mai pronunat asupra constituionalitii prevederilor
art. 318 din Codul de procedur civil, prin raportare la aceleai
dispoziii constituionale. Astfel, prin Decizia nr. 387 din
30 septembrie 2004, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 1.041 din 10 noiembrie 2004, s-a reinut c
dispoziiile art. 318 din Codul de procedur civil reglementeaz
contestaia n anulare special, care este o cale de atac
extraordinar, ce se poate exercita n cazurile limitativ prevzute
de lege numai mpotriva hotrrilor pronunate de instanele de
recurs. Aa cum rezult n mod univoc din textul de lege criticat,
calea procedural a contestaiei n anulare special poate fi
utilizat de prile care au participat la soluionarea recursului i
este limitat la cazurile n care dezlegarea dat este rezultatul
unei greeli materiale sau al omisiunii instanei de a cerceta
vreunul dintre motivele de modificare sau de casare invocate de
recurent. n ceea ce privete obiectul contestaiei n anulare
special, acesta este format dintr-o singur categorie de

hotrri, respectiv doar hotrrile pronunate de instanele de


recurs.
Prin aceeai decizie Curtea a mai constatat c pretinsa
nclcare a art. 16 din Constituie privind egalitatea n drepturi a
cetenilor nu poate fi reinut, deoarece reglementarea este
aplicabil n cazul tuturor persoanelor aflate n situaia prevzut
de ipoteza normei, fr nicio distincie, i anume prilor care au
participat la soluionarea recursului a crui dezlegare este
rezultatul unei greeli materiale sau al omisiunii instanei de a
cerceta vreunul dintre motivele de modificare sau de casare.
Textul de lege criticat nu ncalc nici prevederile art. 21 din
Constituie, ntruct, potrivit jurisprudenei constante a instanei
constituionale, dac legiuitorul este suveran n a reglementa
diferit n situaii diferite accesul la o cale ordinar de atac, fr
ca prin aceasta s fie afectat liberul acces la justiie, a fortiori o
atare concluzie se impune atunci cnd n discuie este accesul
la o cale extraordinar de atac, care, prin definiie, are caracter
de excepie i deci poate fi valorificat numai n cazurile expres
i limitativ prevzute de lege, n caz contrar existnd riscul
producerii unor perturbri majore ale stabilitii i securitii
raporturilor juridice.
De altfel, art. 126 alin. (2) din Constituie, potrivit cruia
competena instanelor judectoreti i procedura de judecat
sunt prevzute numai prin lege, precum i art. 129, care prevede
c mpotriva hotrrilor judectoreti prile interesate i
Ministerul Public pot exercita cile de atac, n condiiile legii,
atribuie exclusiv legiuitorului prerogativa stabilirii competenei i
procedurii de judecat, inclusiv a condiiilor de exercitare a cilor
de atac.
ntruct nu au intervenit elemente noi, de natur s
determine schimbarea jurisprudenei Curii, att soluia
pronunat prin decizia menionat, ct i considerentele
acesteia sunt valabile i n prezenta cauz.

Pentru considerentele expuse mai sus, n temeiul art. 146 lit. d) i al art. 147 alin. (4) din Constituie, precum i al art. 13,
al art. 11 alin. (1) lit. A.d) i al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA CONSTITUIONAL

n numele legii
D E C I D E:

Respinge excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 318 din Codul de procedur civil, excepie ridicat de
Societatea Comercial Navigator S.R.L. din Timioara n Dosarul nr. 7.044/30/2008 al Tribunalului Timi Secia comercial
i de contencios administrativ.
Definitiv i general obligatorie.
Pronunat n edina public din data de 17 noiembrie 2009.
PREEDINTELE CURII CONSTITUIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA


Magistrat-asistent,
Ioana Marilena Chiorean

CURTEA CONSTITUIONAL

D E C I Z I A Nr. 1.609
din 26 noiembrie 2009

referitoare la excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 147 i art. 2151 din Codul penal
Ioan Vida
Acsinte Gaspar
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Petre Lzroiu
Ion Predescu

preedinte
judector
judector
judector
judector
judector

Pusks Valentin Zoltn


Tudorel Toader
Augustin Zegrean
Marinela Minc
Ioana Marilena Chiorean

judector
judector
judector
procuror
magistrat-asistent

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 51/22.I.2010


Pe rol se afl soluionarea excepiei de neconstituionalitate
a dispoziiilor art. 147 i 2151 din Codul penal, excepie ridicat
de Alexandru Crian n Dosarul nr. 3.211/190/2005 al
Judectoriei Bistria.
La apelul nominal se constat lipsa prilor, fa de care
procedura de citare este legal ndeplinit.
Cauza fiind n stare de judecat, reprezentantul Ministerului
Public pune concluzii de respingere ca fiind inadmisibil a
excepiei de neconstituionalitate, deoarece se solicit
completarea textelor de lege criticate.
C U R T E A,

avnd n vedere actele i lucrrile dosarului, constat


urmtoarele:
Prin ncheierea din 11 mai 2009, pronunat n Dosarul
nr. 3.211/190/2005, Judectoria Bistria a sesizat Curtea
Constituional cu excepia de neconstituionalitate a
dispoziiilor art. 147 i art. 2151 din Codul penal, excepie
ridicat de Alexandru Crian ntr-o cauz privind svrirea
infraciunilor de nelciune i de delapidare.
n motivarea excepiei de neconstituionalitate autorul
acesteia susine, n esen, c dispoziiile de lege criticate sunt
neconstituionale, deoarece, definind ntr-un sens prea larg
noiunea de funcionar, fac posibil tragerea la rspundere
penal pentru svrirea infraciunii de delapidare a
administratorului unei societi comerciale care este i unicul
acionar al acesteia, adic proprietar al bunurilor societii
comerciale. Prin urmare, textele de lege criticate nu exclud din
categoria subiecilor activi ai infraciunii de delapidare
persoanele care svresc fapta n legtur cu o persoan
juridic ai crei unici acionari sau asociai sunt.
Judectoria Bistria i-a exprimat opinia n sensul c
excepia de neconstituionalitate este nentemeiat.
Potrivit dispoziiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
ncheierea de sesizare a fost comunicat preedinilor celor
dou Camere ale Parlamentului, Guvernului i Avocatului
Poporului, pentru a-i exprima punctele de vedere asupra
excepiei de neconstituionalitate.
Avocatul Poporului consider c dispoziiile de lege
criticate sunt constituionale.
Preedinii celor dou Camere ale Parlamentului i
Guvernul nu au comunicat Curii Constituionale punctele lor de
vedere asupra excepiei de neconstituionalitate.
C U R T E A,

examinnd ncheierea de sesizare, punctul de vedere al


Avocatului Poporului, raportul ntocmit de judectorul-raportor,
concluziile procurorului, dispoziiile de lege criticate, raportate

la prevederile Constituiei, precum i dispoziiile Legii


nr. 47/1992, reine urmtoarele:
Curtea Constituional este competent, potrivit dispoziiilor
art. 146 lit. d) din Constituie, precum i ale art. 1 alin. (2), ale
art. 2, 3, 10 i 29 din Legea nr. 47/1992, s soluioneze excepia
de neconstituionalitate cu care a fost sesizat.
Obiectul excepiei de neconstituionalitate l constituie
dispoziiile art. 147 i art. 2151 din Codul penal, avnd urmtorul
cuprins:
Art. 147: Prin funcionar public se nelege orice
persoan care exercit permanent sau temporar, cu orice titlu,
indiferent cum a fost nvestit, o nsrcinare de orice natur,
retribuit sau nu, n serviciul unei uniti dintre cele la care se
refer art. 145.
Prin funcionar se nelege persoana menionat n alin. 1,
precum i orice salariat care exercit o nsrcinare n serviciul
unei alte persoane juridice dect cele prevzute n acel alineat.;
Art. 2151: nsuirea, folosirea sau traficarea, de ctre un
funcionar, n interesul su ori pentru altul, de bani, valori sau
alte bunuri pe care le gestioneaz sau le administreaz, se
pedepsesc cu nchisoare de la unu la 15 ani.
n cazul n care delapidarea a avut consecine deosebit de
grave, pedeapsa este nchisoarea de la 10 la 20 de ani i
interzicerea unor drepturi.
Autorul excepiei de neconstituionalitate susine c
prevederile de lege criticate ncalc dispoziiile constituionale
cuprinse n art. 44 privind dreptul de proprietate privat i art. 53
privind restrngerea exerciiului unor drepturi sau al unor
liberti.
Examinnd excepia de neconstituionalitate, Curtea reine
c s-a pronunat n numeroase cauze asupra dispoziiilor
criticate din Codul penal, constatnd c acestea nu contravin
prevederilor constituionale, de exemplu, prin Decizia nr. 707 din
19 octombrie 2006, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 970 din 5 decembrie 2006.
n cauza de fa ns autorul excepiei de neconstituionalitate critic textele de lege din Codul penal, deoarece
acestea nu exclud din categoria subiecilor activi ai infraciunii de
delapidare persoanele care svresc fapta n legtur cu o
persoan juridic ai crei unici acionari sau asociai sunt.
Or, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, Curtea se
pronun numai asupra constituionalitii actelor cu privire la
care a fost sesizat, fr a putea modifica sau completa
prevederile supuse controlului.
Prin urmare, excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor
art. 147 i art. 2151 din Codul penal, astfel cum a fost formulat,
urmeaz a fi respins ca inadmisibil.

Pentru considerentele expuse mai sus, n temeiul art. 146 lit. d) i al art. 147 alin. (4) din Constituie, precum i al art. 13,
al art. 11 alin. (1) lit. A.d) i al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA CONSTITUIONAL

n numele legii
D E C I D E:

Respinge, ca fiind inadmisibil, excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 147 i art. 2151 din Codul penal, excepie
ridicat de Alexandru Crian n Dosarul nr. 3.211/190/2005 al Judectoriei Bistria.
Definitiv i general obligatorie.
Pronunat n edina public din data de 26 noiembrie 2009.
PREEDINTELE CURII CONSTITUIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA


Magistrat-asistent,
Ioana Marilena Chiorean

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 51/22.I.2010


CURTEA CONSTITUIONAL

D E C I Z I A Nr. 1.648
din 15 decembrie 2009

referitoare la excepia de neconstituionalitate a prevederilor art. 9 alin. (3) i (5) i art. 15


din Legea nr. 198/2004 privind unele msuri prealabile lucrrilor de construcie de drumuri
de interes naional, judeean i local
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Petre Lzroiu
Ion Predescu
Tudorel Toader
Pusks Valentin Zoltn
Augustin Zegrean
Simona Ricu
Mihaela Ionescu

preedinte
judector
judector
judector
judector
judector
judector
judector
judector
procuror
magistrat-asistent

Pe rol se afl soluionarea excepiei de neconstituionalitate


a prevederilor art. 9 alin. (3) i (5) i ale art. 15 din Legea
nr. 198/2004 privind unele msuri prealabile lucrrilor de
construcie de drumuri de interes naional, judeean i local,
excepie ridicat de Valentin Popa Iustin n Dosarul
nr. 4.096/111/2008 al Tribunalului Bihor Secia civil.
La apelul nominal se constat lipsa prilor, fa de care
procedura de citare este legal ndeplinit.
Magistratul-asistent refer asupra cauzei i arat c, la
dosar, partea Compania Naional de Autostrzi i Drumuri
Naionale din Romnia S.A. a depus concluzii scrise prin care
solicit respingerea excepiei de neconstituionalitate.
Cauza este n stare de judecat.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excepiei de neconstituionalitate.
C U R T E A,

avnd n vedere actele i lucrrile dosarului, constat


urmtoarele:
Prin ncheierea din 22 aprilie 2009, pronunat n Dosarul
nr. 4.096/111/2008, Tribunalul Bihor Secia civil a sesizat
Curtea Constituional cu excepia de neconstituionalitate
a prevederilor art. 9 alin. (3) i (5) i art. 15 din Legea
nr. 189/2004 privind unele msuri prealabile lucrrilor de
construcie de drumuri de interes naional, judeean i
local. Excepia a fost ridicat de Valentin Popa Iustin ntr-o
aciune civil avnd ca obiect exproprierea.
n motivarea excepiei de neconstituionalitate autorul
susine, n esen, c prevederile art. 15 din Legea nr. 198/2004
contravin att dispoziiilor art. 44 din Constituie, ct i
prevederilor art. 21 i 24 din Legea nr. 33/1994 privind
exproprierea pentru cauz de utilitate public. Totodat, arat
c prevederile criticate ncalc i dispoziiile art. 1 alin. (4) din
Legea fundamental, de vreme ce executivul se substituie
puterii judectoreti n realizarea exproprierii. De asemenea,
consider c textul de lege creeaz discriminri ntre cetenii
crora li se aplic, fa de cetenii care au beneficiat de
prevederile Legii nr. 33/1994. n fine, susine i contrarietatea
prevederilor art. 9 alin. (3) i (5) din Legea nr. 198/2004 n raport

cu dispoziiile constituionale privind dreptul de proprietate


privat.
Tribunalul Bihor Secia civil apreciaz c textele de
lege criticate sunt conforme cu dispoziiile constituionale
invocate, ntruct acestea reglementeaz transferul din
proprietatea privat n proprietatea public a statului doar dup
o dreapt i prealabil despgubire, n acord cu dispoziiile
constituionale ale art. 44 alin. (3). Totodat, prevederile art. 9
alin. (3) i (5) asigur operativitatea exproprierii i plii de ctre
expropriator a despgubirilor.
Potrivit dispoziiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
ncheierea de sesizare a fost comunicat preedinilor celor
dou Camere ale Parlamentului, Guvernului i Avocatului
Poporului, pentru a-i exprima punctele de vedere asupra
excepiei de neconstituionalitate.
Guvernul consider c excepia de neconstituionalitate este
nentemeiat.
Avocatul Poporului apreciaz c prevederile criticate sunt
constituionale. Totodat, consider c dispoziiile constituionale
ale art. 1 alin. (4) nu au inciden n cauz.
Preedinii celor dou Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere asupra excepiei de
neconstituionalitate.
C U R T E A,

examinnd ncheierea de sesizare, punctele de vedere ale


Guvernului i Avocatului Poporului, raportul ntocmit de
judectorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziiile de lege
criticate, raportate la prevederile Constituiei, precum i Legea
nr. 47/1992, reine urmtoarele:
Curtea Constituional a fost legal sesizat i este
competent, potrivit dispoziiilor art. 146 lit. d) din Constituie,
precum i ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 i 29 din Legea
nr. 47/1992, s soluioneze excepia de neconstituionalitate.
Obiect al excepiei de neconstituionalitate l constituie
prevederile art. 9 alin. (3) i (5) i art. 15 din Legea nr. 198/2004
privind unele msuri prealabile lucrrilor de construcie de
drumuri de interes naional, judeean i local, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 487 din 31 mai 2004,
astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 184/2008 pentru
modificarea i completarea Legii nr. 198/2004 privind unele
msuri prealabile lucrrilor de construcie de autostrzi i
drumuri naionale, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 740 din 31 octombrie 2008, i prin Ordonana de
urgen a Guvernului nr. 228/2008 pentru modificarea i
completarea unor acte normative, publicat n Monitorul Oficial
al Romniei, Partea I, nr. 3 din 5 ianuarie 2009, avnd urmtorul
coninut:
Art. 9 alin. (3): Aciunea formulat n conformitate cu
prevederile prezentului articol se soluioneaz potrivit
dispoziiilor art. 2127 din Legea nr. 33/1994 privind

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 51/22.I.2010


exproprierea pentru cauz de utilitate public, n ceea ce
privete stabilirea despgubirii.;
Art. 9 alin. (5): Att procedura de expropriere, ct i
lucrrile de utilitate public privind drumurile care fac obiectul
prezentei legi nu pot fi suspendate sau sistate la cererea vreunei
persoane care invoc existena unor litigii privind posesia ori
proprietatea imobilului expropriat.;
Art. 15: Transferul imobilelor din proprietatea privat n
proprietatea public a statului sau a unitilor administrativteritoriale i n administrarea expropriatorului opereaz de drept
la data plii despgubirilor pentru expropriere sau, dup caz, la
data consemnrii acestora, n condiiile prezentei legi.
Autorul
excepiei
invoc
nclcarea
dispoziiilor
constituionale ale art. 1 alin. (4) referitor la separaia i echilibrul
puterilor n stat, ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea n drepturi
i ale art. 44 referitoare la dreptul de proprietate.
Examinnd excepia de neconstituionalitate, Curtea
constat c prin Decizia nr. 910 din 23 iunie 2009, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 504 din 22 iulie 2009,
a reinut constituionalitatea Legii nr. 198/2004, n ansamblul
su, n raport cu dispoziiile constituionale ale art. 44.
Curtea a reinut c prevederile Legii nr. 198/2004, astfel cum
au fost modificate, stabilesc cadrul juridic pentru luarea unor
msuri de pregtire prealabil a executrii lucrrilor de
construcie de drumuri de interes naional, judeean i local
prevzute la art. 5 din Ordonana Guvernului nr. 43/1997 privind
regimul drumurilor. Astfel, drumurile de interes naional sunt
considerate, potrivit legii, de importan strategic i de
securitate naional, iar lucrrile de construcie de drumuri de
interes naional, judeean i local sunt declarate ca fiind de
utilitate public. Totodat, Guvernul sau autoritatea public
local competent aprob prin hotrre indicatorii tehnicoeconomici, amplasamentul lucrrii, sursa de finanare, suma
global a despgubirilor estimat de ctre expropriator pe baza
unui raport de evaluare i termenul n care aceasta se vireaz
ntr-un cont deschis pe numele expropriatorului. Att
amplasamentul lucrrii, ct i hotrrea de stabilire a
cuantumului despgubirilor se aduc la cunotin public,
precum i a solicitantului, prin afiarea la sediul consiliului local

i pe pagina proprie de internet a expropriatorului i, respectiv,


prin comunicare.
Totodat, suma global estimat a despgubirilor poate fi
suplimentat, prin hotrre a Guvernului sau a autoritii
administraiei publice locale competente, dup caz, n condiiile
prevzute de art. 4 alin. (4) din Legea nr. 198/2004.
De asemenea, expropriatul nemulumit de cuantumul
despgubirii consemnate n condiiile prevzute de lege se
poate adresa instanei judectoreti competente n termen de
30 de zile de la data la care i-a fost comunicat hotrrea.
n aceste condiii, Curtea a constatat c Legea nr. 198/2004,
n ansamblul su, conine dispoziii care asigur cadrul legal
privind procedura de expropriere i stabilire a despgubirilor,
aprarea dreptului de proprietate i a dreptului de a contesta,
pe cale judiciar, cuantumul despgubirilor, n acord cu
dispoziiile constituionale i jurisprudena Curii Europene a
Drepturilor Omului, care a statuat c o privare de proprietate
trebuie s fie prevzut de lege, s urmreasc o cauz de
utilitate public, s fie conform normelor de drept intern i s
respecte un raport de proporionalitate ntre mijloacele folosite i
scopul vizat (Cauza James i alii mpotriva Marii Britanii, 1986).
ntruct nu au intervenit elemente noi, de natur s
determine reconsiderarea jurisprudenei Curii Constituionale,
att soluia, ct i considerentele cuprinse n aceast decizie i
pstreaz valabilitatea i n cauza de fa.
De asemenea, Curtea constat c normele legale criticate
nu opereaz nicio distincie ntre subiectele de drept supuse
incidenei lor, astfel nct susinerea pretinsului lor caracter
discriminatoriu este lipsit de temei i nu poate fi primit. n ceea
ce privete invocarea dispoziiilor art. 1 alin. (4), Curtea constat
c acestea se refer la separarea i echilibrul puterilor n stat,
neavnd nicio inciden n cauz.
Invocarea prevederilor art. 21 i 24 din Legea nr. 33/1994
privind exproprierea pentru cauz public nu poate fi primit,
deoarece controlul constituionalitii prevederilor legale are loc
numai prin raportare la norme constituionale sau cuprinse n
convenii i tratate la care Romnia este parte, i nu la alte
dispoziii sau acte normative din legislaia intern.

Pentru considerentele expuse mai sus, n temeiul art. 146 lit. d) i al art. 147 alin. (4) din Constituie, precum i al art. 13,
al art. 11 alin. (1) lit. A.d) i al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA CONSTITUIONAL

n numele legii
D E C I D E:

Respinge excepia de neconstituionalitate a prevederilor art. 9 alin. (3) i (5) i art. 15 din Legea nr. 198/2004 privind
unele msuri prealabile lucrrilor de construcie de drumuri de interes naional, judeean i local, excepie ridicat de Valentin
Popa Iustin n Dosarul nr. 4.096/111/2008 al Tribunalului Bihor Secia civil.
Definitiv i general obligatorie.
Pronunat n edina public din data de 15 decembrie 2009.
PREEDINTELE CURII CONSTITUIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA


Magistrat-asistent,
Mihaela Ionescu

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 51/22.I.2010


CURTEA CONSTITUIONAL

D E C I Z I A Nr. 1.652
din 15 decembrie 2009

referitoare la excepia de neconstituionalitate a prevederilor art. 151 lit. b)


din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor i drepturile conexe
Ioan Vida
preedinte
Nicolae Cochinescu
judector
Aspazia Cojocaru
judector
Acsinte Gaspar
judector
Petre Lzroiu
judector
Ion Predescu
judector
Tudorel Toader
judector
Pusks Valentin Zoltn
judector
Augustin Zegrean
judector
Simona Ricu
procuror
Mihaela Ionescu
magistrat-asistent
Pe rol se afl soluionarea excepiei de neconstituionalitate
a prevederilor art. 151 lit. b) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul
de autor i drepturile conexe, excepie ridicat de Asociaia
Naional a Internet Service Providerilor din Romnia
(A.N.I.S.P.) n Dosarul nr. IC11/22/2009 al Completului de
arbitraj al Oficiului Romn pentru Drepturile de Autor.
La apelul nominal se prezint Alexandru Roat-Palade,
aprtorul Uniunii Compozitorilor i Muzicologilor din Romnia
Asociaia pentru Drepturi de Autor (UCMR ADA) din
Bucureti, cu delegaie la dosar, lips fiind autorul excepiei i
celelalte pri, fa de care procedura de citare este legal
ndeplinit.
Cauza este n stare de judecat.
Aprtorul prii prezente solicit respingerea excepiei de
neconstituionalitate, ntruct motivele de neconstituionalitate
privesc aplicarea textelor de lege criticate.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excepiei de neconstituionalitate ca fiind
inadmisibil, apreciind c sesizarea Curii Constituionale de
ctre Completul de arbitraj al Oficiului Romn pentru Drepturile
de Autor nu este legal.
C U R T E A,

avnd n vedere actele i lucrrile dosarului, constat


urmtoarele:
Prin ncheierea din 22 aprilie 2009, pronunat n Dosarul
nr. IC11/22/2009, Completul de arbitraj al Oficiului Romn
pentru Drepturile de Autor a sesizat Curtea Constituional
cu excepia de neconstituionalitate a prevederilor art. 151
lit. b) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor i
drepturile conexe. Excepia a fost ridicat de Asociaia
Naional a Internet Service Providerilor din Romnia
(A.N.I.S.P.) ntr-o cauz civil avnd ca obiect drepturi de autor.
n motivarea excepiei de neconstituionalitate autorul
acesteia susine, n esen, c sintagma cu excepia reelelor
de calculatoare, din textul de lege criticat, ncalc Directiva
2007/65/CE, dei aceasta are aplicabilitate direct de la data
intrrii ei n vigoare, respectiv din ziua urmtoare publicrii ei n
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, prin aceasta fiind contrar
i dispoziiilor constituionale ale art. 148 alin. (2) i (4). Susine,
de asemenea, c neaplicarea legii naionale contrare se
impune tuturor autoritilor naionale competente, inclusiv Curii
Constituionale.
Completul de arbitraj al Oficiului Romn pentru
Drepturile de Autor consider c excepia de
neconstituionalitate este nentemeiat. n acest sens, arat c

directiva creeaz obligaia de armonizare a legii naionale cu


dreptul comunitar, obligaie aflat n sarcina legiuitorului.
Potrivit dispoziiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
ncheierea de sesizare a fost comunicat preedinilor celor
dou Camere ale Parlamentului, Guvernului i Avocatului
Poporului, pentru a-i exprima punctele de vedere asupra
excepiei de neconstituionalitate.
Guvernul consider c excepia de neconstituionalitate este
inadmisibil, deoarece completul de arbitraj constituit n baza
Legii nr. 8/1996 nu se ncadreaz nici n categoria instanelor
judectoreti i nici n aceea a arbitrajului comercial. Pe fond, ct
privete motivele de neconstituionalitate a prevederilor art. 151
lit. b) din Legea nr. 8/1996, apreciaz c acestea sunt
nentemeiate. Astfel, arat c directivele impun rezultate i las,
n principiu, destinatarilor lor competena n ceea ce privete
forma i mijloacele pentru a le atinge n termenele fixate.
Avocatul Poporului apreciaz c este necesar ca instana
de contencios constituional s stabileasc dac poate fi
sesizat legal, pe calea excepiei de neconstituionalitate, de
ctre completul de arbitraj instituit potrivit art. 1312 alin. (4) din
Legea nr. 8/1996, modificat i completat.
Preedinii celor dou Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere asupra excepiei de
neconstituionalitate.
C U R T E A,

examinnd ncheierea de sesizare, punctele de vedere ale


Guvernului i Avocatului Poporului, raportul ntocmit de
judectorul-raportor, susinerile prii prezente, concluziile
procurorului, dispoziiile de lege criticate, raportate la prevederile
Constituiei, precum i Legea nr. 47/1992, reine urmtoarele:
Curtea Constituional este competent, potrivit dispoziiilor
art. 146 lit. d) din Constituie, precum i ale art. 1 alin. (2), ale
art. 2, 3, 10 i 29 din Legea nr. 47/1992, s soluioneze excepia
de neconstituionalitate cu care a fost sesizat.
Obiect al excepiei de neconstituionalitate l constituie
prevederile art. 151 lit. b) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de
autor i drepturile conexe, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 60 din 26 martie 1996, cu modificrile
ulterioare, avnd urmtorul coninut:
n sensul prezentei legi, prin radiodifuzare se nelege: [...]
b) transmiterea unei opere sau a reprezentrii acesteia, prin
fir, prin cablu, prin fibr optic sau prin orice alt procedeu similar,
cu excepia reelelor de calculatoare, n scopul recepionrii ei
de ctre public.
Autorul
excepiei
invoc
nclcarea
dispoziiilor
constituionale ale art. 148 alin. (2) i (4) privind integrarea n
Uniunea European.
Examinnd excepia, Curtea observ c, n spe, sesizarea
acesteia s-a fcut de ctre Completul de arbitraj al Oficiului
Romn pentru Drepturile de Autor i deci urmeaz s decid
dac sunt respectate cerinele art. 146 lit. d) din Constituie,
potrivit crora Curtea Constituional [...] hotrte asupra
excepiilor de neconstituionalitate [...] ridicate n faa instanelor
judectoreti sau de arbitraj comercial;[...].
n aplicarea acestei dispoziii constituionale, art. 29 din
Legea nr. 47/1992 privind organizarea i funcionarea Curii
Constituionale se refer, de asemenea, n mod expres, la
excepiile ridicate n faa instanelor judectoreti i de arbitraj

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 51/22.I.2010


comercial privind neconstituionalitatea unei legi sau ordonane
ori a unei dispoziii dintr-o lege sau dintr-o ordonan n vigoare,
stabilind condiiile n care Curtea poate fi sesizat. Astfel art. 29
alin. (1) din Legea nr. 47/1992 prevede c instana de
contencios constituional decide asupra excepiilor ridicate n
faa instanelor judectoreti sau de arbitraj comercial [...], iar
sesizarea Curii se face de ctre instana n faa creia s-a ridicat
excepia de neconstituionalitate, printr-o ncheiere care trebuie
s cuprind punctele de vedere ale prilor i opinia instanei.
Ct privete Completul de arbitraj al Oficiului Romn pentru
Drepturile de Autor, Curtea reine c acesta este constituit
potrivit prevederilor art. 1312 din Legea nr. 8/1996 n cauze civile
privind drepturi de autor i, de asemenea, c nu intr n
categoria instanelor judectoreti, care sunt expres i limitativ
prevzute n art. 2 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind
organizarea judiciar.

n aceste condiii, Curtea reine c sfera instanelor care pot


sesiza instana de contencios constituional cu o excepie de
neconstituionalitate ridicat n faa lor nu poate fi extins,
aplicnd, prin analogie, norme constituionale sau legale cu
caracter special, care sunt de strict interpretare. Este fr
ndoial c att Constituia, prin art. 146 lit. d), ct i art. 29
alin. (1) din Legea nr. 47/1992 recunosc numai instanelor
judectoreti i de arbitraj comercial dreptul de a sesiza Curtea
Constituional cu excepiile de neconstituionalitate ridicate n
faa lor.
Aa fiind, Curtea reine c sesizarea Curii Constituionale cu
o excepie de neconstituionalitate nu poate fi fcut, n mod
legal, dect de una dintre instanele judectoreti enumerate de
lege, astfel nct se constat c, n prezenta cauz, Completul
de arbitraj al Oficiului Romn pentru Drepturile de Autor nu a
sesizat legal Curtea Constituional, excepia de
neconstituionalitate urmnd a fi respins ca inadmisibil.

Pentru considerentele expuse mai sus, n temeiul art. 146 lit. d) i al art. 147 alin. (4) din Constituie, precum i al art. 13,
al art. 11 alin. (1) lit. A.d) i al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA CONSTITUIONAL

n numele legii
D E C I D E:

Respinge, ca fiind inadmisibil, excepia de neconstituionalitate a prevederilor art. 151 lit. b) din Legea nr. 8/1996 privind
dreptul de autor i drepturile conexe, excepie ridicat de Asociaia Naional a Internet Service Providerilor din Romnia (A.N.I.S.P.)
n Dosarul nr. IC11/22/2009 al Completului de arbitraj al Oficiului Romn pentru Drepturile de Autor.
Definitiv i general obligatorie.
Pronunat n edina public din data de 15 decembrie 2009.
PREEDINTELE CURII CONSTITUIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA


Magistrat-asistent,
Mihaela Ionescu

CURTEA CONSTITUIONAL

D E C I Z I A Nr. 1.656 bis


din 15 decembrie 2009

referitoare la excepia de neconstituionalitate a prevederilor art. 286, art. 287 i art. 288
din Legea nr. 53/2003 Codul muncii, ale art. 74, art. 75 i art. 77 din Legea nr. 168/1999
privind soluionarea conflictelor de munc, precum i ale art. 164 din Codul de procedur civil
Ioan Vida
preedinte
Nicolae Cochinescu
judector
Aspazia Cojocaru
judector
Acsinte Gaspar
judector
Petre Lzroiu
judector
Ion Predescu
judector
Pusks Valentin Zoltn
judector
Tudorel Toader
judector
Augustin Zegrean
judector
Simona Ricu
procuror
Claudia-Margareta Krupenschi
magistrat-asistent
Pe rol se afl soluionarea excepiei de neconstituionalitate
a dispoziiilor art. 286, art. 287 i art. 288 din Legea nr. 53/2003
Codul muncii, ale art. 74, art. 75 i art. 77 din Legea nr. 168/1999
privind soluionarea conflictelor de munc, precum i ale art. 164
din Codul de procedur civil, excepie ridicat de
Societatea Comercial Petrom S.A. din Bucureti n Dosarul

nr. 2.487/99/2009 al Tribunalului Iai Secia civil i litigii de


munc.
La apelul nominal se constat lipsa prilor, fa de care
procedura de citare a fost legal ndeplinit.
Cauza fiind n stare de judecat, preedintele Curii acord
cuvntul reprezentantului Ministerului Public, care pune
concluzii de respingere a excepiei de neconstituionalitate,
avnd n vedere c, fa de aspectele examinate de Curtea
Constituional prin Decizia nr. 1.015/2009, n prezenta cauz
nu au fost aduse elemente noi.
C U R T E A,

avnd n vedere actele i lucrrile dosarului, reine urmtoarele:


Prin ncheierea din 19 august 2009, pronunat n Dosarul
nr. 2.487/99/2009, Tribunalul Iai Secia civil i litigii de
munc a sesizat Curtea Constituional cu excepia de
neconstituionalitate a dispoziiilor art. 286, art. 287 i

10

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 51/22.I.2010

art. 288 din Legea nr. 53/2003 Codul muncii, ale art. 74,
art. 75 i art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluionarea
conflictelor de munc, precum i ale art. 164 din Codul de
procedur civil.
Excepia a fost ridicat de Societatea Comercial Petrom
S.A. din Bucureti ntr-o cauz avnd ca obiect drepturi bneti.
n motivarea excepiei de neconstituionalitate autorul
acesteia susine, n esen, c dispoziiile art. 286, art. 287 i
art. 288 din Legea nr. 53/2003 Codul muncii i ale art. 74,
art. 75 i art. 77 din Legea nr. 168/1999 sunt de un formalism
excesiv, de natur s afecteze grav efectivitatea exercitrii
drepturilor recunoscute de lege att pentru angajat, ct i pentru
angajator i s restrng nejustificat dreptul la aprare al
angajatorului, care este pus ntr-o situaie de dezechilibru fa de
angajatul care are calitatea de reclamant. Autorul excepiei
invoc faptul c intervalul de timp dintre data primirii citaiei i
data termenului de judecat este prea scurt pentru ca un
angajator s i exercite dreptul la aprare i s se achite de
sarcina probei care i revine. De asemenea, faptul c prevederile
art. 164 din Codul de procedur civil las la aprecierea
instanei posibilitatea conexrii cauzelor i nu oblig la luarea
unei astfel de msuri, ceea ce ar conduce la o economie de timp
i cheltuieli, precum i la o judecat unitar, este de natur s
aduc atingere dreptului la aprare.
Astfel, dispoziiile legale atacate ncalc, n opinia autorului,
i principiul efectivitii juridice.
De asemenea, se mai susine c obligarea angajatorului de
a suporta nelimitat ntreaga sarcin a probei vine n contradicie
cu normele constituionale ce configureaz alctuirea sistemului
judiciar bazat pe egalitate de tratament, imparialitate i echitate
procesual, determinndu-l s realizeze o probaiune diabolic,
mai mult dect mpovrtoare, cu consecina suportrii efectelor
administrrii unor probe speciale n interesul adversarilor
procesuali, cum ar fi, cu titlu de exemplu expertizele, care n
cazul unor coparticipani procesuali ajung la costuri uriae,
suportate de angajator.
Tribunalul Iai Secia civil i litigii de munc
apreciaz c dispoziiile legale criticate sunt constituionale.
Potrivit dispoziiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
ncheierea de sesizare a fost comunicat preedinilor celor
dou Camere ale Parlamentului, Guvernului i Avocatului
Poporului, pentru a-i formula punctele de vedere cu privire la
excepia de neconstituionalitate ridicat.
Preedinii celor dou Camere ale Parlamentului,
Guvernul i Avocatul Poporului nu au transmis punctele lor
de vedere cu privire la excepia de neconstituionalitate.
C U R T E A,

examinnd ncheierea de sesizare, raportul ntocmit de


judectorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziiile legale
criticate, raportate la prevederile Constituiei, precum i Legea
nr. 47/1992, reine urmtoarele:
Curtea Constituional a fost legal sesizat i este
competent, potrivit dispoziiilor art. 146 lit. d) din Constituie,
precum i ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 i 29 din Legea
nr. 47/1992, s soluioneze excepia de neconstituionalitate.
Obiectul excepiei de neconstituionalitate l constituie
dispoziiile art. 286, art. 287 i art. 288 din Codul muncii, ale
art. 74, art. 75 i art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind
soluionarea conflictelor de munc, publicat n Monitorul Oficial
al Romniei, Partea I, nr. 582 din 29 noiembrie 1999, cu
modificrile i completrile ulterioare, i ale art. 164 din Codul de
procedur civil, dispoziii ce au urmtorul coninut:
Art. 286 din Codul muncii: (1) Cererile referitoare la
soluionarea conflictelor de munc se judec n regim de
urgen.
(2) Termenele de judecat nu pot fi mai mari de 15 zile.

(3) Procedura de citare a prilor se consider legal


ndeplinit dac se realizeaz cu cel puin 24 de ore nainte de
termenul de judecat.;
Art. 287 din Codul muncii: Sarcina probei n conflictele
de munc revine angajatorului, acesta fiind obligat s depun
dovezile n aprarea sa pn la prima zi de nfiare.;
Art. 288 din Codul muncii: Administrarea probelor se face
cu respectarea regimului de urgen, instana fiind n drept s
decad din beneficiul probei admise partea care ntrzie n mod
nejustificat administrarea acesteia.;
Art. 74 din Legea nr. 168/1999: (1) Cererile referitoare la
soluionarea conflictelor de drepturi se judec n regim de
urgen.
(2) Termenele de judecat nu pot fi mai mari de 10 zile.
(3) Prile sunt legal citate, dac citaia le-a fost nmnat
cel puin cu o zi naintea judecrii.;
Art. 75 din Legea nr. 168/1999: n cazul n care sunt
contestate msuri unilaterale dispuse de unitate, aceasta are
obligaia ca, pn la prima zi de nfiare, s depun dovezile
n baza crora a luat msura respectiv.;
Art. 77 din Legea nr. 168/1999: (1) n cazul n care
judecata continu, administrarea probelor se va face cu
respectarea regimului de urgen al judecrii conflictelor de
drepturi.
(2) Instana poate s decad din beneficiul probei admise
partea care ntrzie nejustificat administrarea acesteia.;
Art. 164 din Codul de procedur civil: Prile vor putea
cere ntrunirea mai multor pricini ce se afl naintea aceleiai
instane sau instane deosebite, de acelai grad, n care sunt
aceleai pri sau chiar mpreun cu alte pri i al cror obiect
i cauz au ntre dnsele o strns legtur.
ntrunirea poate fi fcut de judector chiar dac prile nu au
cerut-o.
Dosarul va fi trimis instanei mai nti nvestit, afar numai
dac amndou prile cer trimiterea lui la una din celelalte
instane.
Cnd una din pricini este de competena unei instane, i
prile nu o pot nltura, ntrunirea se va face la acea instan.
n opinia autorului excepiei de neconstituionalitate,
dispoziiile legale criticate contravin prevederilor art. 21 alin. (1),
(2) i (3) privind accesul liber la justiie, art. 24 privind dreptul la
aprare, art. 53 privind restrngerea exerciiului unor drepturi
sau al unor liberti i art. 124 privind nfptuirea justiiei din
Constituie, precum i dispoziiilor art. 6 din Convenia pentru
aprarea drepturilor omului i a libertilor fundamentale privind
dreptul la un proces echitabil, prin raportare la art. 11 alin. (2) i
art. 20 din Constituie referitoare la raporturile dintre tratatele
internaionale n materia drepturilor omului i dreptul intern.
Analiznd excepia de neconstituionalitate, Curtea
Constituional constat c dispoziiile de lege criticate au mai
constituit obiect al controlului de constituionalitate. Prin Decizia
nr. 1.015 din 7 iulie 2009, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 547 din 6 august 2009, Curtea, pentru
argumentele acolo expuse, a respins excepia de
neconstituionalitate a dispoziiilor art. 286, art. 287 i art. 288
din Legea nr. 53/2003 Codul muncii, ale art. 74, art. 75 i
art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluionarea conflictelor
de munc, precum i ale art. 164 din Codul de procedur civil.
Deoarece nu au intervenit elemente noi, de natur s
modifice jurisprudena n materie a Curii, soluia pronunat prin
decizia indicat, precum i considerentele ce au stat la baza
acesteia i menin valabilitatea i n aceast cauz.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 51/22.I.2010

11

Pentru considerentele expuse mai sus, n temeiul art. 146 lit. d) i al art. 147 alin. (4) din Constituie, precum i al art. 13,
al art. 11 alin. (1) lit. A.d) i al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA CONSTITUIONAL

n numele legii
D E C I D E:

Respinge excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 286, art. 287 i art. 288 din Legea nr. 53/2003 Codul
muncii, ale art. 74, art. 75 i art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluionarea conflictelor de munc, precum i ale art. 164 din
Codul de procedur civil, excepie ridicat de Societatea Comercial Petrom S.A. din Bucureti n Dosarul nr. 2.487/99/2009
al Tribunalului Iai Secia civil i litigii de munc.
Definitiv i general obligatorie.
Pronunat n edina public din data de 15 decembrie 2009.
PREEDINTELE CURII CONSTITUIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA


Magistrat-asistent,
Claudia-Margareta Krupenschi

CURTEA CONSTITUIONAL

D E C I Z I A Nr. 1.657
din 15 decembrie 2009

referitoare la excepia de neconstituionalitate a prevederilor art. 58 din Codul familiei


Ioan Vida
preedinte
Nicolae Cochinescu
judector
Aspazia Cojocaru
judector
Acsinte Gaspar
judector
Petre Lzroiu
judector
Ion Predescu
judector
Tudorel Toader
judector
Pusks Valentin Zoltn
judector
Augustin Zegrean
judector
Simona Ricu
procuror
Mihaela Ionescu
magistrat-asistent
Pe rol se afl soluionarea excepiei de neconstituionalitate
a prevederilor art. 54 alin. 2 din Codul familiei, excepie ridicat
de Vasile Enache n Dosarul nr. 2.998/192/2007 al Curii de Apel
Bucureti Secia a III-a civil i pentru cauze cu minori i de
familie.
La apelul nominal lipsesc prile, fa de care procedura de
citare este legal ndeplinit.
Cauza este n stare de judecat.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excepiei de neconstituionalitate ca fiind
inadmisibil.
C U R T E A,

avnd n vedere actele i lucrrile dosarului, constat


urmtoarele:
Prin ncheierea din 11 mai 2009, pronunat n Dosarul
nr. 2.998/192/2007, Curtea de Apel Bucureti Secia a III-a
civil i pentru cauze cu minori i de familie a sesizat
Curtea Constituional cu excepia de neconstituionalitate
a prevederilor art. 54 alin. 2 din Codul familiei. Excepia a
fost ridicat de Vasile Enache ntr-o cauz ce are ca obiect o
aciune n contestarea recunoaterii paternitii.
n motivarea excepiei de neconstituionalitate autorul
acesteia susine, n esen, c prevederile art. 58 din Codul
familiei nu mai satisfac cerinele vieii cotidiene, fiind depite
de realitile obiective. Prin aceasta, prevederile criticate, fiind
lacunare i lipsite de fermitate, nu confer drepturi egale
cetenilor care se afl n ipostaze diferite n faa legii, dar pe
care legea ar trebui s le ocroteasc n mod egal, potrivit art. 16
din Constituie. Totodat, consider c i se ngrdete accesul

liber la justiie, prin faptul c n spe este vorba de un copil


nscut n timpul cstoriei, n fapt mama acestuia avnd o
relaie extraconjugal, fapt ce a determinat respingerea de ctre
prima instan a aciunii n contestarea recunoaterii de
paternitate, ca fiind inadmisibil.
Curtea de Apel Bucureti Secia a III-a civil i pentru
cauze cu minori i de familie, exprimndu-i opinia cu privire
la constituionalitatea prevederilor art. 54 alin. 2 din Codul
familiei, apreciaz c excepia de neconstituionalitate este
nentemeiat.
Potrivit dispoziiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
ncheierea de sesizare a fost comunicat preedinilor celor
dou Camere ale Parlamentului, Guvernului i Avocatului
Poporului, pentru a-i exprima punctele de vedere asupra
excepiei de neconstituionalitate.
Avocatul Poporului consider c prevederile criticate sunt
constituionale.
Preedinii celor dou Camere ale Parlamentului i
Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra
excepiei de neconstituionalitate.
C U R T E A,

examinnd ncheierea de sesizare, punctul de vedere al


Avocatului Poporului, raportul ntocmit de judectorul-raportor,
concluziile procurorului, dispoziiile de lege criticate, raportate
la prevederile Constituiei, precum i Legea nr. 47/1992, reine
urmtoarele:
Curtea Constituional este competent, potrivit dispoziiilor
art. 146 lit. d) din Constituie, precum i ale art. 1 alin. (2), ale
art. 2, 3, 10 i 29 din Legea nr. 47/1992, s soluioneze excepia
de neconstituionalitate cu care a fost sesizat.
Prin ncheiere, instana a sesizat Curtea Constituional cu
excepia de neconstituionalitate a prevederilor art. 54 alin. 2 din
Codul familiei. n realitate, aa cum rezult din notele scrise ale
autorului excepiei, acesta critic prevederile art. 58 din Codul
familiei.
Obiectul excepiei de neconstituionalitate l constituie
prevederile art. 58 din Codul familiei, republicat n Buletinul
Oficial nr. 13 din 18 aprilie 1956, avnd urmtorul coninut:
Recunoaterea care nu corespunde adevrului poate fi
contestat de orice persoan interesat.

12

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 51/22.I.2010

Dac recunoaterea este contestat de mam, de cel


recunoscut sau de descendenii acestuia, dovada paternitii
este n sarcina autorului recunoaterii sau a motenitorilor si.
Autorul
excepiei
invoc
nclcarea
dispoziiilor
constituionale ale art. 16 privind egalitatea n drepturi i ale
art. 21 referitoare la accesul liber la justiie. Totodat, se invoc
i dispoziiile art. 6 din Convenia pentru aprarea drepturilor
omului i a libertilor fundamentale referitoare la dreptul la un
proces echitabil.
Examinnd excepia, Curtea observ c prevederile art. 58
din Codul familiei se refer la recunoaterea paternitii copilului
din afara cstoriei, care poate fi contestat de orice persoan
interesat. n cazul copiilor rezultai din cstorie, acetia

beneficiaz de prezumia de paternitate reglementat n art. 53


din Codul familiei, potrivit cruia copilul nscut n timpul
cstoriei are ca tat pe soul mamei.
Totodat, analiznd motivele de neconstituionalitate
invocate, Curtea reine c autorul excepiei solicit completarea
textului de lege criticat, n sensul de a se reglementa
posibilitatea contestrii recunoaterii copilului din cstorie de
ctre orice persoan. O asemenea solicitare nu intr ns n
competena de soluionare a Curii Constituionale, care,
conform art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, se pronun numai
asupra constituionalitii actelor cu privire la care a fost
sesizat, fr a putea modifica sau completa prevederile supuse
controlului.

Pentru considerentele expuse mai sus, n temeiul art. 146 lit. d) i al art. 147 alin. (4) din Constituie, precum i al art. 13,
al art. 11 alin. (1) lit. A.d) i al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA CONSTITUIONAL

n numele legii
D E C I D E:

Respinge, ca fiind inadmisibil, excepia de neconstituionalitate a prevederilor art. 58 din Codul familiei, excepie ridicat
de Vasile Enache n Dosarul nr. 2.998/192/2007 al Curii de Apel Bucureti Secia a III-a civil i pentru cauze cu minori i de
familie.
Definitiv i general obligatorie.
Pronunat n edina public din data de 15 decembrie 2009.
PREEDINTELE CURII CONSTITUIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA


Magistrat-asistent,
Mihaela Ionescu
CURTEA CONSTITUIONAL

D E C I Z I A Nr. 1.695
din 17 decembrie 2009

referitoare la excepia de neconstituionalitate a prevederilor art. 26 din Legea nr. 33/1994


privind exproprierea pentru cauz de utilitate public
Ioan Vida
preedinte
Nicolae Cochinescu
judector
Aspazia Cojocaru
judector
Acsinte Gaspar
judector
Petre Lzroiu
judector
Ion Predescu
judector
Tudorel Toader
judector
Pusks Valentin Zoltn
judector
Augustin Zegrean
judector
Antonia Constantin
procuror
Mihaela Ionescu
magistrat-asistent
Pe rol se afl soluionarea excepiei de neconstituionalitate
a prevederilor art. 26 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea
pentru cauz de utilitate public, excepie ridicat de Ctlin
Nstase n Dosarul nr. 41.848/3/2007 al Curii de Apel
Bucureti Secia a IX-a civil i pentru cauze privind
proprietatea intelectual.
La apelul nominal se constat lipsa prilor, fa de care
procedura de citare este legal ndeplinit.
Magistratul-asistent refer asupra cauzei i arat c la dosar
autorul excepiei a depus concluzii scrise prin care solicit
admiterea excepiei de neconstituionalitate.
Cauza este n stare de judecat.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excepiei de neconstituionalitate.

C U R T E A,

avnd n vedere actele i lucrrile dosarului, constat


urmtoarele:
Prin ncheierea din 4 iunie 2009, pronunat n Dosarul
nr. 41.848/3/2007, Curtea de Apel Bucureti Secia a IX-a
civil i pentru cauze privind proprietatea intelectual a
sesizat Curtea Constituional cu excepia de
neconstituionalitate a prevederilor art. 26 din Legea
nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauz de utilitate
public. Excepia a fost ridicat de Ctlin Nstase ntr-o cauz
civil.
n motivarea excepiei de neconstituionalitate autorul
susine, n esen, c prevederile criticate limiteaz expertiza la
valoarea de pia a imobilului din momentul efecturii acesteia.
Totodat, arat c acest fapt determin inegalitatea cetenilor,
proprietari ai unor suprafee de teren echivalente, expropriai
pentru motiv de utilitate public la un interval de timp
nesemnificativ.
Curtea de Apel Bucureti Secia a IX-a civil i pentru
cauze privind proprietatea intelectual apreciaz c excepia
de neconstituionalitate este nentemeiat. n acest sens, arat
c situaia nvederat de ctre autor este una conjunctural,
determinat de prbuirea pieei imobiliare, susinnd astfel c
despgubirea ce s-ar calcula n acord cu art. 26 din Legea
nr. 33/1994 ar fi mai mic dect cea la care s-a produs efectiv
exproprierea. Prin urmare, critica exprimat de autorul excepiei
este axat pe nemulumirea acestuia generat de modul concret
de calculare a despgubirii pe care expropriatorul trebuie s i-o

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 51/22.I.2010


plteasc, aspect care, n opinia instanei, nu intr n
competena Curii Constituionale. Totodat, n ceea ce privete
invocarea art. 44 alin. (3) din Constituie, arat c prevederile
criticate asigur cadrul legal adecvat stabilirii despgubirilor, n
mod echitabil, n acord cu dispoziiile constituionale privind
exproprierea pentru cauz de utilitate public, stabilit potrivit
legii, cu dreapt i prealabil despgubire.
Potrivit dispoziiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
ncheierea de sesizare a fost comunicat preedinilor celor
dou Camere ale Parlamentului, Guvernului i Avocatului
Poporului, pentru a-i exprima punctele de vedere asupra
excepiei de neconstituionalitate.
Avocatul Poporului apreciaz c textele de lege criticate
sunt constituionale.
Preedinii celor dou Camere ale Parlamentului i
Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra
excepiei de neconstituionalitate.
C U R T E A,

examinnd ncheierea de sesizare, punctul de vedere al


Avocatului Poporului, raportul ntocmit de judectorul-raportor,
concluziile procurorului, dispoziiile de lege criticate, raportate
la prevederile Constituiei, precum i Legea nr. 47/1992, reine
urmtoarele:
Curtea Constituional a fost legal sesizat i este
competent, potrivit dispoziiilor art. 146 lit. d) din Constituie,
precum i ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 i 29 din Legea
nr. 47/1992, s soluioneze excepia de neconstituionalitate.
Obiectul excepiei de neconstituionalitate l constituie
prevederile art. 26 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea
pentru cauz de utilitate public, publicat n Monitorul Oficial
al Romniei, Partea I, nr. 139 din 2 iunie 1994, avnd urmtorul
coninut: Art. 26. Despgubirea se compune din valoarea
real a imobilului i din prejudiciul cauzat proprietarului sau altor
persoane ndreptite.
La calcularea cuantumului despgubirilor, experii, precum
i instana vor ine seama de preul cu care se vnd, n mod
obinuit, imobilele de acelai fel n unitatea administrativteritorial, la data ntocmirii raportului de expertiz, precum i
de daunele aduse proprietarului sau, dup caz, altor persoane
ndreptite, lund n considerare i dovezile prezentate de
acetia.
Experii vor defalca despgubirile cuvenite proprietarului de
cele ce se cuvin titularilor de alte drepturi reale.
n cazul exproprierii pariale, dac partea de imobil rmas
neexpropriat va dobndi un spor de valoare ca urmare a
lucrrilor ce se vor realiza, experii, innd seama de prevederile
alineatului precedent, vor putea propune instanei o eventual
reducere numai a daunelor.

13

Autorul
excepiei
invoc
nclcarea
dispoziiilor
constituionale ale art. 16 referitoare la egalitatea n drepturi, ale
art. 21 alin. (3) privind dreptul prilor la un proces echitabil i la
soluionarea cauzelor ntr-un termen rezonabil i ale art. 44
alin. (3) privind exproprierea pentru cauz de utilitate public,
stabilit potrivit legii, cu dreapt i prealabil despgubire.
Examinnd excepia de neconstituionalitate, Curtea
constat c aceasta este nentemeiat, prevederile de lege
criticate reglementnd cadrul legal pentru calcularea
despgubirilor n caz de expropriere pentru cauz de utilitate
public, stabilit potrivit legii, n acord cu dispoziiile
constituionale ale art. 44 alin. (3). Astfel, potrivit art. 25 din
Legea nr. 33/1994, despgubirea se stabilete de o comisie de
experi, constituit de instan, format dintr-un expert numit de
ctre aceasta, unul desemnat de expropriator i un al treilea din
partea persoanelor ale cror bunuri sunt expropriate.
Exproprierea are n vedere att valoarea real a imobilului, ct
i prejudiciul cauzat proprietarului sau altor persoane
ndreptite. Pentru stabilirea valorii reale a imobilului se ine
cont de valoarea de pia a unui imobil similar, la data ntocmirii
raportului de expertiz. Instana de judecat va compara
rezultatul expertizei cu oferta prilor i va hotr n aa fel nct
despgubirea s se situeze ntre o limit minim dat de suma
oferit de expropriator i o limit maxim, dat de suma
solicitat de expropriat sau de alt persoan interesat.
Totodat, Curtea nu poate reine nici invocarea dispoziiilor
constituionale ale art. 21 alin. (3) din Constituie, de vreme ce,
potrivit art. 21 din Legea nr. 33/1994, soluionarea cererilor
privind exproprierea este dat n competena tribunalului
judeean sau a Tribunalului Bucureti n raza cruia este situat
imobilul propus pentru expropriere. ntinderea competenei
materiale a tribunalului este stabilit de art. 23 alin. 2 din Legea
nr. 33/1994, potrivit cruia instana va verifica dac sunt ntrunite
toate condiiile cerute de lege pentru expropriere i va stabili
cuantumul despgubirilor. Hotrrea tribunalului este supus
cilor de atac prevzute de lege.
De asemenea, Curtea reine c normele legale criticate nu
opereaz nicio distincie ntre subiectele de drept supuse
incidenei lor, susinerea pretinsului su caracter discriminatoriu
fiind lipsit de temei.
De altfel, n preambulul Legii nr. 33/1994 se arat c, n
vederea realizrii unor lucrri care servesc unor utiliti publice
i innd seama de caracterul de excepie conferit de Constituia
Romniei i de Codul civil cedrii prin expropriere a dreptului de
proprietate privat, drept a crui protecie se realizeaz, de
altfel, prin garantarea i ocrotirea sa de ctre lege, n mod egal,
indiferent de titular, s-a adoptat aceast lege, ce cuprinde
dispoziii de natur s asigure att cadrul legal adecvat
procedurilor de expropriere i stabilire a despgubirilor, ct i
aprarea dreptului de proprietate privat.

Pentru considerentele expuse mai sus, n temeiul art. 146 lit. d) i al art. 147 alin. (4) din Constituie, precum i al art. 13,
al art. 11 alin. (1) lit. A.d) i al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA CONSTITUIONAL

n numele legii
D E C I D E:

Respinge excepia de neconstituionalitate a prevederilor art. 26 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauz
de utilitate public, excepie ridicat de Ctlin Nstase n Dosarul nr. 41.848/3/2007 al Curii de Apel Bucureti Secia a IX-a
civil i pentru cauze privind proprietatea intelectual.
Definitiv i general obligatorie.
Pronunat n edina public din data de 17 decembrie 2009.
PREEDINTELE CURII CONSTITUIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA


Magistrat-asistent,
Mihaela Ionescu

14

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 51/22.I.2010


CURTEA CONSTITUIONAL

D E C I Z I A Nr. 1.696
din 17 decembrie 2009

referitoare la excepia de neconstituionalitate a prevederilor art. 3035 din Decretul nr. 32/1954
pentru punerea n aplicare a Codului familiei i a Decretului privitor la persoanele fizice
i persoanele juridice
Ioan Vida
preedinte
Nicolae Cochinescu
judector
Aspazia Cojocaru
judector
Acsinte Gaspar
judector
Petre Lzroiu
judector
Ion Predescu
judector
Tudorel Toader
judector
Pusks Valentin Zoltn
judector
Augustin Zegrean
judector
Antonia Constantin
procuror
Mihaela Ionescu
magistrat-asistent
Pe rol se afl soluionarea excepiei de neconstituionalitate
a prevederilor art. 3035 din Decretul nr. 32/1954 pentru
punerea n aplicare a Codului familiei i a Decretului privitor la
persoanele fizice i persoanele juridice, excepie ridicat de
Gheorghe Andrei Ionescu n Dosarul nr. 9.148/299/2008 al
Judectoriei Sectorului 1 Bucureti.
La apelul nominal rspunde aprtorul autorului excepiei,
avocatul Bnica Udrea, cu mputernicire la dosar, lips fiind
celelalte pri, fa de care procedura de citare este legal
ndeplinit.
Cauza este n stare de judecat.
Aprtorul autorului solicit admiterea excepiei de
neconstituionalitate, reiternd susinerile cuprinse n notele
scrise aflate la dosarul cauzei.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excepiei de neconstituionalitate. Arat c, n
notele scrise, autorul excepiei nu a precizat n ce const
nclcarea dispoziiilor constituionale invocate. Totodat, arat
c msura internrii unei persoane este dispus de ctre
instana de judecat cu avizul unui medic specialist.
C U R T E A,

avnd n vedere actele i lucrrile dosarului, constat


urmtoarele:
Prin ncheierea din 6 aprilie 2009, pronunat n Dosarul
nr. 9.148/299/2008, Judectoria Sectorului 1 Bucureti a
sesizat Curtea Constituional cu excepia de
neconstituionalitate a prevederilor art. 3035 din Decretul
nr. 32/1954 pentru punerea n aplicare a Codului familiei i
a Decretului privitor la persoanele fizice i persoanele
juridice. Excepia a fost ridicat de Gheorghe Andrei Ionescu
ntr-o cauz avnd ca obiect punerea sub interdicie.
n motivarea excepiei de neconstituionalitate autorul
excepiei nu formuleaz critici din care s rezulte n ce const
contrarietatea fa de prevederile constituionale menionate, ci
doar invoc nclcarea acestora.
Judectoria Sectorului 1 Bucureti consider c textele
de lege criticate nu contravin dispoziiilor constituionale
invocate, de vreme ce instana dispune numirea unui curator
pentru protejarea intereselor persoanei care urmeaz a fi pus
sub interdicie i care are posibilitatea de a-i angaja un aprtor
i de a uza de toate mijloacele legale i procedurale totodat i
prin participarea procurorului la edina de judecat. De altfel,
pn la pronunarea unei eventuale soluii de admitere a cererii
de punere sub interdicie, persoana care urmeaz a fi pus sub

interdicie poate exercita pe deplin dreptul su de proprietate


sub aspectul tuturor prerogativelor sale.
Potrivit dispoziiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
ncheierea de sesizare a fost comunicat preedinilor celor
dou Camere ale Parlamentului, Guvernului i Avocatului
Poporului, pentru a-i exprima punctele de vedere asupra
excepiei de neconstituionalitate.
Avocatul Poporului apreciaz c textele de lege criticate
sunt constituionale.
Preedinii celor dou Camere ale Parlamentului i
Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra
excepiei de neconstituionalitate.
C U R T E A,

examinnd ncheierea de sesizare, punctul de vedere al


Avocatului Poporului, raportul ntocmit de judectorul-raportor,
susinerile prii prezente, concluziile procurorului, dispoziiile
de lege criticate, raportate la prevederile Constituiei, precum i
Legea nr. 47/1992, reine urmtoarele:
Curtea Constituional este competent, potrivit dispoziiilor
art. 146 lit. d) din Constituie, precum i ale art. 1 alin. (2), ale
art. 2, 3, 10 i 29 din Legea nr. 47/1992, s soluioneze excepia
de neconstituionalitate cu care a fost sesizat.
Obiect al excepiei de neconstituionalitate l constituie
prevederile art. 3035 din Decretul nr. 32/1954 pentru punerea
n aplicare a Codului familiei i a Decretului privitor la persoanele
fizice i persoanele juridice, publicat n Buletinul Oficial nr. 32
din 31 ianuarie 1954, avnd urmtorul coninut:
Art. 30: Preedintele instanei sesizat cu o cerere de
punere sub interdicie va lua msuri ca cererea, mpreun cu
nscrisurile anexate, s fie comunicate procurorului. Acesta va
dispune efectuarea cercetrilor ce le va socoti necesare, va lua
i prerea unei comisii de medici specialiti, iar dac cel a crui
punere sub interdicie este cerut, se gsete internat ntr-o
instituie sanitar, va lua i prerea medicului sub
supravegherea cruia se afl.
Preedintele instanei sesizeaz totodat autoritatea tutelar
de la domiciliul celui a crui punere sub interdicie este cerut,
pentru a se face aplicarea dispoziiilor art. 146 din Codul familiei,
referitoare la numirea curatorului.;
Art. 31: Lund concluziile procurorului, instana tutelar
va putea dispune internarea provizorie a celui a crui punere
sub interdicie este cerut, pe timp de cel mult ase sptmni,
dac observarea mai ndelungat a strii lui mintale este
necesar, potrivit avizului unui medic specialist, iar aceast
observare nu se poate face n alt mod.;
Art. 32: Dup ce primete rezultatul cercetrilor i avizul
comisiei de medici specialiti, precum i, dac va fi cazul,
prerea medicului instituiei sanitare, preedintele va fixa
termenul pentru judecata cererii, dispunnd citarea prilor.
Cererea i toate nscrisurile depuse se vor comunica celui a
crui punere sub interdicie este cerut.;
Art. 33: Judecata se va face ascultnd concluziile
procurorului.
La termenul de judecat, instana va asculta pe cel a crui
punere sub interdicie este cerut, pentru a constata starea sa
mintal.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 51/22.I.2010


Dac cel a crui punere sub interdicie este cerut nu este n
stare s se nfieze la instan, el va fi ascultat, n prezena
procurorului, la locul unde se afl.;
Art. 34: Prin ngrijirea instanei, hotrrea de punere sub
interdicie, rmas definitiv, se va publica n extras ntr-un ziar
indicat de instan.
Instana judectoreasc va comunica autoritii tutelare, de
la domiciliul celui a crui punere sub interdicie este cerut,
hotrrea dat asupra cererii de punere sub interdicie, pentru
ca autoritatea tutelar s dispun ridicarea curatelei, dac
aceasta a fost instituit, iar n caz c instana a hotrt punerea
sub interdicie, s dispun numirea unui tutor.;
Art. 35: Ridicarea interdiciei se face cu aceeai
procedur i publicitate, ca i pronunarea ei.
Autorul
excepiei
invoc
nclcarea
dispoziiilor
constituionale ale art. 16 alin. (1) i (2) ce stabilete egalitatea
n drepturi, ale art. 20 alin. (1) i (2) referitoare la tratatele
internaionale privind drepturile omului, ale art. 21 alin. (3) care
prevede dreptul prilor la un proces echitabil i la soluionarea
cauzelor ntr-un termen rezonabil, ale art. 24 referitoare la
dreptul la aprare, ale art. 53 privind restrngerea exerciiului
unor drepturi sau al unor liberti, ale art. 124 referitoare la
nfptuirea justiiei i ale art. 136 privind proprietatea.

15

Examinnd excepia de neconstituionalitate, Curtea


constat c, n prezentul dosar, autorul excepiei invoc
neconstituionalitatea textelor de lege criticate, raportate la
dispoziiile constituionale ale art. 16 alin. (1) i (2) privind
egalitatea n drepturi, ale art. 20 alin. (1) i (2) referitoare la
tratatele internaionale privind drepturile omului, ale art. 21
alin. (3) privind dreptul prilor la un proces echitabil i la
soluionarea cauzelor ntr-un termen rezonabil, ale art. 24
referitoare la dreptul la aprare, ale art. 53 ce prevede
restrngerea exerciiului unor drepturi sau al unor liberti, ale
art. 124 referitoare la nfptuirea justiiei i ale art. 136 privind
proprietatea, fr s formuleze o motivare din care s rezulte n
ce const contrarietatea fa de prevederile constituionale
invocate.
Or, potrivit art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, sesizrile
adresate Curii Constituionale trebuie motivate i, ca atare,
Curtea nu se poate substitui autorului excepiei n ceea ce
privete formularea unor motive de neconstituionalitate. Acest
fapt ar avea semnificaia exercitrii unui control de
constituionalitate din oficiu, ceea ce este inadmisibil n raport
cu dispoziiile art. 146 din Constituie.

Pentru considerentele expuse mai sus, n temeiul art. 146 lit. d) i al art. 147 alin. (4) din Constituie, precum i al art. 13,
al art. 11 alin. (1) lit. A.d) i al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA CONSTITUIONAL

n numele legii
D E C I D E:

Respinge, ca fiind inadmisibil, excepia de neconstituionalitate a prevederilor art. 3035 din Decretul nr. 32/1954 pentru
punerea n aplicare a Codului familiei i a Decretului privitor la persoanele fizice i persoanele juridice, excepie ridicat de
Gheorghe Andrei Ionescu n Dosarul nr. 9.148/299/2008 al Judectoriei Sectorului 1 Bucureti.
Definitiv i general obligatorie.
Pronunat n edina public din data de 17 decembrie 2009.
PREEDINTELE CURII CONSTITUIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA


Magistrat-asistent,
Mihaela Ionescu

CURTEA CONSTITUIONAL

D E C I Z I A Nr. 1.704
din 17 decembrie 2009

referitoare la excepia de neconstituionalitate a prevederilor art. 966 i art. 968 din Codul civil
Ioan Vida
preedinte
Nicolae Cochinescu
judector
Aspazia Cojocaru
judector
Acsinte Gaspar
judector
Petre Lzroiu
judector
Ion Predescu
judector
Tudorel Toader
judector
Pusks Valentin Zoltn
judector
Augustin Zegrean
judector
Antonia Constantin
procuror
Mihaela Ionescu
magistrat-asistent
Pe rol se afl soluionarea excepiei de neconstituionalitate
a prevederilor art. 966 i art. 968 din Codul civil, excepie ridicat
de Societatea Comercial Mecanexim S.A. din Rmnicu

Vlcea n Dosarul nr. 4.657/90/2007 al Tribunalului Vlcea


Secia comercial i contencios administrativ fiscal.
La apelul nominal lipsesc prile, fa de care procedura de
citare este legal ndeplinit.
Cauza este n stare de judecat.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excepiei de neconstituionalitate.
C U R T E A,

avnd n vedere actele i lucrrile dosarului, constat


urmtoarele:
Prin ncheierea din 3 iunie 2009, pronunat n Dosarul
nr. 4.657/90/2007, Tribunalul Vlcea Secia comercial i
contencios administrativ fiscal a sesizat Curtea
Constituional cu excepia de neconstituionalitate a

16

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 51/22.I.2010

prevederilor art. 966 i art. 968 din Codul civil. Excepia a


fost ridicat de Societatea Comercial Mecanexim S.A. din
Rmnicu Vlcea ntr-o cauz ce are ca obiect o aciune n
nulitate act juridic.
n motivarea excepiei de neconstituionalitate autorul
acesteia susine c prevederile de lege criticate instituie unele
drepturi discriminatorii n favoarea unor categorii de persoane,
aducnd atingere normelor constituionale reglementate de
art. 16 alin. (1) i (2) privitoare la egalitatea n drepturi.
Tribunalul Vlcea Secia comercial i contencios
administrativ
fiscal
consider
c
excepia
de
neconstituionalitate este nentemeiat. n acest sens, face
referire la Decizia Curii Constituionale nr. 587/2005.
Potrivit dispoziiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
ncheierea de sesizare a fost comunicat preedinilor celor
dou Camere ale Parlamentului, Guvernului i Avocatului
Poporului, pentru a-i exprima punctele de vedere asupra
excepiei de neconstituionalitate.
Avocatul Poporului nu a comunicat punctul su de vedere
n legtur cu excepia invocat.
Preedinii celor dou Camere ale Parlamentului i
Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra
excepiei de neconstituionalitate.
C U R T E A,

examinnd ncheierea de sesizare, punctul de vedere al


Avocatului Poporului, raportul ntocmit de judectorul-raportor,
concluziile procurorului, dispoziiile de lege criticate, raportate
la prevederile Constituiei, precum i Legea nr. 47/1992, reine
urmtoarele:
Curtea Constituional a fost legal sesizat i este
competent, potrivit dispoziiilor art. 146 lit. d) din Constituie,
precum i ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 i 29 din Legea
nr. 47/1992, s soluioneze excepia de neconstituionalitate.

Obiect al excepiei de neconstituionalitate l constituie


prevederile art. 966 i 968 din Codul civil, avnd urmtorul
coninut:
Art. 966: Obligaia fr cauz sau fondat pe o cauz
fals, sau nelicit, nu poate avea niciun efect.
Art. 968: Cauza este nelicit cnd este prohibit de legi,
cnd este contrarie bunelor moravuri i ordinii publice.
Autorul
excepiei
invoc
nclcarea
dispoziiilor
constituionale ale art. 16 alin. (1) i (2) privind egalitatea n
drepturi.
Examinnd excepia de neconstituionalitate, Curtea
constat c, n jurisprudena sa, a mai examinat
constituionalitatea acelorai texte de lege n raport cu aceleai
critici, n acest sens fiind Decizia nr. 587 din 8 noiembrie 2005,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 1.159 din
21 decembrie 2005, a crei soluie de respingere, precum i
considerentele care o fundamenteaz sunt valabile i n
prezenta cauz, deoarece nu au intervenit elemente noi.
Astfel, Curtea a reinut c, potrivit art. 948 din Codul civil,
cauza licit constituie una dintre condiiile eseniale de validitate
a conveniilor. Aa fiind, absena cauzei, cauza fals n sensul
neconcordanei cu realitatea ori caracterul su nelicit lipsesc
de eficien juridic convenia, consecin consacrat n mod
expres de art. 966 din acelai cod.
Curtea a constatat c prevederile de lege criticate consacr
reglementri de maxim generalitate, cu valoare principial, a
cror aplicare nu este condiionat de criterii cu finalitate sau
eficien discriminatorie, ci este exclusiv dependent de
identitatea dintre situaia de fapt real i cea definit prin
ipotezele lor, astfel nct nu se poate reine niciun fine de
neconstituionalitate, n ceea ce le privete, n raport cu art. 16
alin. (1) i (2) din Constituie.

Pentru considerentele expuse mai sus, n temeiul art. 146 lit. d) i al art. 147 alin. (4) din Constituie, precum i al art. 13,
art. 11 alin. (1) lit. A.d) i al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA CONSTITUIONAL

n numele legii
D E C I D E:

Respinge excepia de neconstituionalitate a prevederilor art. 966 i art. 968 din Codul civil, excepie ridicat de Societatea
Comercial Mecanexim S.A. din Rmnicu Vlcea n Dosarul nr. 4.657/90/2007 al Tribunalului Vlcea Secia comercial i
contencios administrativ fiscal.
Definitiv i general obligatorie.
Pronunat n edina public din data de 17 decembrie 2009.
PREEDINTELE CURII CONSTITUIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA


Magistrat-asistent,
Mihaela Ionescu

EDITOR: PARLAMENTUL ROMNIEI CAMERA DEPUTAILOR


Monitorul Oficial R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureti; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial Romn S.A. Sucursala Unirea Bucureti
i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaii cu publicul, Bucureti, os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 i 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 i 021.410.47.23
Tiparul: Monitorul Oficial R.A.
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 51/22.I.2010 conine 16 pagini.

Preul: 3,20 lei

&JUYDGY|437005]
ISSN 14534495