You are on page 1of 144

PARTEA I

Anul 178 (XXII) Nr. 60

Miercuri, 27 ianuarie 2010

LEGI, DECRETE, HOTRRI I ALTE ACTE

SUMAR

Nr.

Pagina
LEGI I DECRETE

11.

Legea bugetului de stat pe anul 2010....................

2143

38.

Decret pentru promulgarea Legii bugetului de stat


pe anul 2010 ..............................................................

144

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

LEGI I DECRETE
PARLAMENTUL ROMNIEI
C A M E R A D E P U TA I L O R

S E N AT U L

LEGEA
bugetului de stat pe anul 2010
Parlamentul Romniei adopt prezenta lege.
CAPITOLUL I
Dispoziii generale
Art. 1. Prezenta lege prevede i autorizeaz pentru anul
bugetar 2010 veniturile pe capitole i subcapitole i cheltuielile
pe destinaii i pe ordonatori principali de credite pentru bugetul
de stat, bugetele Fondului naional unic de asigurri sociale de
sntate, creditelor externe, fondurilor externe nerambursabile
i activitilor finanate integral din venituri proprii.
SECIUNEA 1
Dispoziii referitoare la bugetul de stat pe anul 2010

Art. 2. (1) Sinteza bugetului de stat, detaliat la venituri


pe capitole i subcapitole, iar la cheltuieli, pe pri, capitole,
subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole i alineate, dup
caz, este prevzut n anexa nr. 1.
(2) Bugetul de stat se stabilete la venituri n sum de
66.654,3 milioane lei, iar la cheltuieli, n sum de 101.678,4
milioane lei, cu un deficit de 35.024,1 milioane lei.
(3) Sinteza cheltuielilor bugetare, pe surse de finanare, cu
detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole i
alineate, dup caz, este prevzut n anexa nr. 2.
(4) Bugetele ordonatorilor principali de credite i anexele la
acestea sunt prevzute n anexa nr. 3*).
(5) Se interzic reinerea i utilizarea de ctre ordonatorii de
credite finanai integral din bugetul de stat a oricror venituri
proprii care nu sunt prevzute n anexe la bugetele ordonatorilor
principali de credite.
Art. 3. Cheltuielile bugetare sunt detaliate n bugetele
ordonatorilor principali de credite pe surse de finanare, iar n
cadrul acestora pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri,
articole i alineate de cheltuieli.
SECIUNEA a 2-a
Dispoziii referitoare la bugetele locale pe anul 2010

Art. 4. Din taxa pe valoarea adugat se aloc 17.000,2


milioane lei sume defalcate pentru bugetele locale, din care:
a) 2.053,4 milioane lei pentru finanarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul judeelor, potrivit anexei nr. 4;
b) 11.580,5 milioane lei pentru finanarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor, oraelor, municipiilor,
sectoarelor i municipiului Bucureti, potrivit anexei nr. 5;
c) 551,8 milioane lei destinate finanrii cheltuielilor privind
drumurile judeene i comunale, prevzute n anexa nr. 6, a
cror repartizare pe uniti administrativ-teritoriale se face n
funcie de lungimea i starea tehnic a acestora, prin hotrre,
de ctre consiliul judeean, dup consultarea primarilor;

d) 2.001,0 milioane lei pentru echilibrarea bugetelor locale


ale comunelor, oraelor, municipiilor i judeelor, prevzute n
anexa nr. 7, care se repartizeaz pe uniti administrativteritoriale potrivit prevederilor art. 33 alin. (3)(7) din Legea
nr. 273/2006 privind finanele publice locale, cu modificrile i
completrile ulterioare;
e) 813,5 milioane lei pentru finanarea Programului de
dezvoltare a infrastructurii i a unor baze sportive din spaiul
rural, care se vor repartiza pe judee i proiecte eligibile prin
hotrre a Guvernului, potrivit Ordonanei Guvernului nr. 7/2006
privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii i a
unor baze sportive din spaiul rural, aprobat cu modificri i
completri prin Legea nr. 71/2007, cu modificrile ulterioare.
Art. 5. (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adugat
prevzute la art. 4 lit. a) sunt destinate finanrii:
a) sistemului de protecie a copilului i centrelor de asisten
social a persoanelor cu handicap;
b) drepturilor privind acordarea de produse lactate i de
panificaie pentru elevii din clasele IVIII din nvmntul de
stat i privat, precum i pentru copiii precolari din grdiniele
de stat i private cu program normal de 4 ore;
c) cheltuielilor privind acordarea de miere de albine ca
supliment nutritiv pentru precolari i elevii din clasele IIV din
nvmntul de stat i confesional;
d) cheltuielilor aferente nvmntului special i centrelor
judeene de resurse i asisten educaional;
e) instituiilor de cultur descentralizate ncepnd cu anul
2002;
f) plii contribuiilor pentru personalul neclerical angajat n
unitile de cult din ar;
g) serviciilor publice comunitare de eviden a persoanelor
de sub autoritatea consiliilor judeene.
(2) Finanarea serviciilor sociale prevzute la alin. (1) lit. a) se
va face pe baza standardelor de cost calculate pentru
beneficiari/tipuri de servicii sociale, aprobate prin hotrre a
Guvernului.
(3) n situaiile n care produsele lactate i de panificaie,
precum i mierea se contracteaz i de ctre consiliile locale
ale comunelor, oraelor i municipiilor, consiliul judeean va
repartiza sume cu aceast destinaie unitilor administrativteritoriale respective.
(4) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adugat
prevzute la art. 4 lit. b) sunt destinate finanrii:
a) cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizaiile i alte
drepturi salariale n bani, stabilite prin lege, precum i
contribuiile aferente acestora, ale instituiilor sau ale unitilor de
nvmnt preuniversitar de stat;

*) Anexa nr. 3 se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 60 bis, care se poate achiziiona de la Centrul pentru relaii cu publicul al Regiei
Autonome Monitorul Oficial, Bucureti, os. Panduri nr. 1.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010


b) obiectelor de inventar ale instituiilor sau ale unitilor de
nvmnt preuniversitar de stat;
c) drepturilor asistenilor personali ai persoanelor cu
handicap grav;
d) ajutorului social i ajutorului pentru nclzirea locuinei cu
lemne, crbuni i combustibili petrolieri;
e) serviciilor publice comunitare de eviden a persoanelor
de sub autoritatea consiliilor locale ale comunelor, oraelor,
municipiilor, sectoarelor i Consiliului General al Municipiului
Bucureti;
f) ajutoarelor de stat regionale acordate n temeiul Legii
nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificrile i
completrile ulterioare, pentru administraiile zonelor libere
aflate sub autoritatea consiliilor locale;
g) cheltuielilor creelor;
h) cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor i
municipiului Bucureti, respectiv pentru: sistemul de protecie a
copilului, centrele de asisten social a persoanelor cu
handicap, drepturile privind acordarea de produse lactate i de
panificaie pentru elevii din clasele IVIII din nvmntul de
stat i privat, precum i pentru copiii precolari din grdiniele
de stat i private cu program normal de 4 ore, acordarea de
miere de albine ca supliment nutritiv pentru precolari i elevii
din clasele IIV din nvmntul de stat i confesional,
nvmntul special i centrele de resurse i asisten
educaional, instituiile de cultur descentralizate, ncepnd cu
anul 2002, i plata contribuiilor pentru personalul neclerical
angajat n unitile de cult.
(5) Finanarea cheltuielilor cu salariile, sporurile,
indemnizaiile i alte drepturi salariale n bani, stabilite prin lege,
precum i contribuiile aferente acestora, pentru unitile de
nvmnt preuniversitar de stat, exclusiv nvmntul special
i centrele de resurse i asisten educaional, se face pe baza
standardelor de cost pe elev/precolar, aprobate prin hotrre a
Guvernului.
(6) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea
adugat prevzute la alin. (4) pe comune, orae, municipii,
sectoare i municipiul Bucureti, dup caz, se face prin decizie
a directorului direciei generale a finanelor publice judeene,
respectiv a municipiului Bucureti, dup consultarea consiliului
judeean i a primarilor, i cu asistena tehnic de specialitate a
inspectoratului colar, n funcie de numrul de elevi/precolari
i standardele de cost aferente, sau a direciei de munc i
incluziune social, dup caz, n funcie de numrul de beneficiari
ai serviciilor respective.
(7) Pentru finanarea cheltuielilor prevzute la alin. (1) i (4),
cu excepia celor pentru plata cheltuielilor cu salariile, sporurile,
indemnizaiile i alte drepturi salariale n bani, stabilite prin lege,
i contribuiile aferente acestora, ale instituiilor sau ale unitilor
de nvmnt preuniversitar de stat, precum i pentru plata
ajutorului social, autoritile administraiei publice locale aloc
pe lng sumele defalcate din taxa pe valoarea adugat i
sume din bugetele locale ale acestora.
(8) Numrul maxim de posturi finanate pentru personalul
neclerical din unitile de cult este prevzut n anexa nr. 8.
Art. 6. Categoriile de venituri i cheltuieli aferente
bugetelor locale pe anul 2010 sunt prevzute n anexa nr. 9.

SECIUNEA a 3-a
Dispoziii referitoare la bugetul Fondului naional unic
de asigurri sociale de sntate pe anul 2010

Art. 7. (1) Veniturile i cheltuielile bugetului Fondului


naional unic de asigurri sociale de sntate, constituit n baza
prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma n domeniul
sntii, cu modificrile i completrile ulterioare, sunt
prevzute n anexa nr. 10.
(2) Pentru anul 2010, cotele de contribuii pentru asigurrile
de sntate, prevzute de Legea nr. 95/2006, cu modificrile i
completrile ulterioare, se stabilesc dup cum urmeaz:
a) 5,5% pentru cota datorat de angajat, prevzut la
art. 257 din Legea nr. 95/2006, cu modificrile i completrile
ulterioare;
b) 5,2% pentru cota datorat de angajatori, prevzut la
art. 258 din Legea nr. 95/2006, cu modificrile i completrile
ulterioare;
c) 10,7% pentru cota datorat de persoanele prevzute la
art. 259 alin. (6) din Legea nr. 95/2006, cu modificrile i
completrile ulterioare;
d) persoanele care nu sunt salariate dar au obligaia s i
asigure sntatea, potrivit prevederilor Legii nr. 95/2006, cu
modificrile i completrile ulterioare, sunt obligate s comunice
direct casei de asigurri alese veniturile, pe baza contractului
de asigurare, n vederea stabilirii i achitrii cotei de 5,5%;
e) pentru lucrtorii migrani care i pstreaz domiciliul sau
reedina n Romnia, contribuia lunar la fond se calculeaz
prin aplicarea cotei de 5,5% la veniturile obinute din contractele
ncheiate cu un angajator strin;
f) persoanele care au obligaia s se asigure, altele dect
cele prevzute la art. 257 i la art. 259 alin. (9) din Legea
nr. 95/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, i care nu
se ncadreaz n categoriile de persoane care beneficiaz de
asigurarea de sntate fr plata contribuiei pltesc contribuia
lunar de asigurri sociale de sntate calculat prin aplicarea
cotei de 5,5% la salariul de baz minim brut pe ar.
(3) Cotele prevzute la alin. (2) se aplic ncepnd cu
veniturile aferente lunii ianuarie 2010.
SECIUNEA a 4-a
Dispoziii referitoare la proiecte cu finanare din fonduri
externe nerambursabile postaderare pe anul 2010

Art. 8. (1) Pentru anul 2010, finanarea cheltuielilor


aferente proiectelor/propunerilor de proiecte care ntrunesc
criteriile de eligibilitate pentru finanare n cadrul programelor
aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor
comune agricole i de pescuit, altor faciliti i instrumente
postaderare, care funcioneaz pe principiul rambursrii
integrale sau pariale a cheltuielilor ctre beneficiari, se asigur
de la bugetul de stat, prin bugetele ordonatorilor principali de
credite, de la bugetele unitilor administrativ-teritoriale,
respectiv de la bugetele instituiilor publice finanate integral sau
parial din venituri proprii, n cazul beneficiarilor de proiecte care
sunt finanai din aceste bugete, crora le revine i obligaia
corelativ a recuperrii sumelor utilizate cu nclcarea
dispoziiilor legale n vigoare.
(2) Fondurile aferente cheltuielilor prevzute la alin. (1) sunt
cuprinse n bugetele ordonatorilor de credite beneficiari de
proiecte la titlul Proiecte cu finanare din fonduri externe
nerambursabile postaderare, respectiv la capitolele i

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

subcapitolele corespunztoare de cheltuieli potrivit destinaiei


acestora, pe baza fiei de fundamentare a proiectului propus la
finanare/finanat, avizat de principiu, din punctul de vedere al
eligibilitii
activitilor,
de
ctre
autoritatea
de
management/gestiune al/a programului/instrumentului/facilitii.
(3) Fac excepie de la prevederile alin. (2) privind obinerea
avizului de principiu al autoritii de management/gestiune al/a
programului/instrumentului/facilitii:
a) proiectele/propunerile de proiecte care ndeplinesc
criteriile de eligibilitate pentru finanarea n cadrul
programelor/instrumentelor/facilitilor care nu sunt gestionate
de ctre autoriti ale administraiei publice din Romnia;
b) proiectele/propunerile de proiecte ai cror beneficiari nu
sunt finanai integral de la bugetul de stat;
c) proiectele/propunerile de proiecte pentru ai cror
beneficiari sunt prevzute reguli specifice privind avizarea, n
legislaia privind gestionarea financiar a fondurilor externe
nerambursabile postaderare.
(4) Se autorizeaz ordonatorii principali de credite prevzui
la alin. (1) s efectueze redistribuiri de fonduri ntre proiecte
finanate din fonduri externe nerambursabile postaderare, astfel
nct s asigure implementarea corespunztoare a acestora,
precum i s introduc anexe la bugetul lor cu proiecte noi,
respectnd condiiile prevzute la alin. (2), cu ncadrarea n
nivelul total al fondurilor aprobate la titlul Proiecte cu finanare
din fonduri externe nerambursabile postaderare. Aceste
modificri vor fi comunicate lunar Ministerului Finanelor Publice.
(5) Pe parcursul execuiei bugetare, pentru asigurarea
resurselor de finanare a proiectelor prevzute la alin. (1),
unitile administrativ-teritoriale pot contracta finanri
rambursabile sau pot utiliza disponibilitile fondului de rulment.
(6) n bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de
autoritate de management/gestiune al/a programelor/
instrumentelor/facilitilor sunt cuprinse, dup caz, sumele
reprezentnd Transferuri de fonduri din bugetul de stat ctre
bugetele locale necesare susinerii derulrii proiectelor finanate
din fonduri externe nerambursabile postaderare, Transferuri
din bugetul de stat ctre ONG-uri, societi comerciale, instituii
publice finanate parial sau integral din venituri proprii i ali
beneficiari de drept public sau privat necesare susinerii derulrii
proiectelor finanate din FEN postaderare, precum i Alte
cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finanare
din FEN.
Art. 9. (1) Pentru cota-parte din plile efectuate aferente
cheltuielilor prevzute la art. 8 alin. (1), eligibil a fi rambursat
din fonduri externe nerambursabile, ordonatorul de credite care
are calitatea de beneficiar va solicita autoritii de
management/gestiune al/a programului/instrumentului/facilitii
rambursarea acesteia, n conformitate cu regulile specifice de
eligibilitate a cheltuielilor, precum i cu prevederile contractului/
deciziei/ordinului de finanare.
(2) Sumele aferente fondurilor externe nerambursabile
postaderare reprezentnd contribuia Comisiei Europene i/sau
a altor donatori externi, la proiectele prevzute la art. 8 alin. (1),
se fac venit la bugetele din care au fost finanate proiectele
respective i se vireaz la aceste bugete conform prevederilor
legale comunitare i naionale care reglementeaz fiecare
domeniu care intr n sfera de cuprindere a fondurilor externe

nerambursabile postaderare de ctre autoritile de


management/gestiune, Autoritatea de certificare i plat sau de
ctre alte autoriti naionale abilitate n acest sens n cadrul
unor programe/faciliti sau instrumente postaderare, dup caz.
(3) Beneficiarii finanai integral din bugetul de stat, care
implementeaz proiecte finanate n cadrul programelor/
instrumentelor/facilitilor care nu sunt gestionate de ctre
autoriti ale administraiei publice din Romnia, vireaz cu
celeritate n contul de venituri al bugetului de stat sumele primite
ca rambursare a cheltuielilor efectuate n cadrul proiectelor
respective.
(4) Sumele aferente proiectelor prevzute la art. 8 alin. (1)
rmase neutilizate n cadrul bugetelor locale la finele exerciiului
bugetar se reflect n excedentul bugetului local i, respectiv, n
fondul de rulment i vor fi utilizate n anul 2011 cu aceeai
destinaie pentru care acestea au fost iniial prevzute, pn la
finalizarea proiectelor respective.
(5) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au
obligaia de a deschide i repartiza creditele bugetare aferente
implementrii proiectelor ai cror beneficiari sunt instituiile
publice din subordine finanate integral din bugetul local, n
termen de maximum 5 zile lucrtoare de la data ncasrii
sumelor transferate de autoritile de management/gestiune al/a
programului/instrumentului/facilitii, de Autoritatea de certificare
i plat, de Comisia European sau de ali donatori externi, pe
baza solicitrii de finanare transmis de instituia beneficiar de
proiect.
Art. 10. (1) n scopul implementrii programelor i
proiectelor de cooperare teritorial european, se autorizeaz
ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de
management/autoritate comun de management/autoritate
naional/autoritate de gestiune a programelor privind
cooperarea teritorial european s aprobe prin ordin norme
specifice pentru finanarea i organizarea aciunilor specifice pe
teritoriul altor state.
(2) Cheltuielile stabilite prin norme se asigur de ctre
ordonatorii principali de credite, din creditele bugetare aferente
aprobate anual. Rambursarea acestor cheltuieli din fondurile
europene se realizeaz n conformitate cu procedurile de lucru
ale autoritilor de management/autoritilor comune de
management/autoritilor naionale.
SECIUNEA a 5-a
Dispoziii referitoare la proiecte cu finanare din fonduri
rambursabile pe anul 2010

Art. 11. (1) Pentru anul 2010 cheltuielile echivalente


sumelor rmase de utilizat i de tras din mprumuturile preluate
spre administrare de Ministerul Finanelor Publice i a sumelor
aferente contribuiei Guvernului Romniei la finanarea
proiectelor respective sunt cuprinse cumulat n bugetele
ordonatorilor principali de credite, n cadrul sumelor alocate cu
aceast destinaie de la bugetul de stat, potrivit prevederilor
art. 19 alin. (1) din Ordonana de urgen a Guvernului
nr. 157/2008 pentru reglementarea unor msuri privind datoria
public n scopul aplicrii art. 14 din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 64/2007 privind datoria public, aprobat prin
Legea nr. 89/2009.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010


(2) Fondurile aferente cheltuielilor prevzute la alin. (1) sunt
cuprinse n bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul
Cheltuieli aferente programelor cu finanare rambursabil,
respectiv la capitolele i subcapitolele corespunztoare de
cheltuieli, potrivit destinaiei acestora.
Art. 12. Fac excepie de la prevederile art. 11 cheltuielile
aferente proiectelor finanate din mprumuturile care nu sunt
preluate spre administrare de ctre Ministerul Finanelor
Publice, potrivit art. 14 al Ordonanei de urgen a Guvernului
nr. 64/2007 privind datoria public, aprobat cu modificri i
completri prin Legea nr. 109/2008, cu modificrile ulterioare,
care sunt cuprinse n bugetele ordonatorilor principali de credite
ca sume alocate din bugetul fondurilor provenite din credite
externe i, respectiv, ca sume alocate din bugetul de stat n
bugetul propriu, n funcie de sursa de finanare a cheltuielilor
respective.
Art. 13. (1) Guvernul poate aproba prin hotrre virri de
credite bugetare ntre ordonatorii principali de credite ai
bugetului de stat, cu ncadrarea n nivelul total al cheltuielilor
prevzute la titlul 65.01 Cheltuieli aferente programelor cu
finanare rambursabil i, respectiv, n nivelul total al
cheltuielilor din bugetul fondurilor provenite din credite externe,
n funcie de derularea programelor respective.
(2) n cursul ntregului an, ordonatorii principali de credite pot
efectua virri de credite bugetare ntre capitole i ntre
proiectele/programele cu finanare rambursabil, pentru
asigurarea sumelor necesare derulrii corespunztoare a
acestora, cu ncadrarea n nivelul total al cheltuielilor prevzute
la titlul 65.01 Cheltuieli aferente programelor cu finanare
rambursabil i, respectiv, n nivelul total al cheltuielilor din
credite externe.
Art. 14. n condiiile prevederilor Legii nr. 500/2002 privind
finanele publice, cu modificrile i completrile ulterioare, n
cursul ntregului an ordonatorii principali de credite pot efectua
virri de credite bugetare ntre titlurile, articolele i alineatele de
cheltuieli din cadrul aceluiai capitol sau de la alte capitole,
pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul 65.01 Cheltuieli
aferente programelor cu finanare rambursabil.
CAPITOLUL II
Responsabiliti n aplicarea prezentei legi
Art. 15. Sumele pentru proiectele de comunicare,
informare public i promovarea intereselor romneti peste
hotare, precum i pentru finanarea unor aciuni cu caracter
social sunt prevzute n anexa nr. 3/13/02a la bugetul
Secretariatului General al Guvernului, iar modul de repartizare
i utilizare a acestora se aprob prin hotrre a Guvernului.
Art. 16. n bugetul Ministerului Educaiei, Cercetrii,
Tineretului i Sportului, la capitolul nvmnt, sunt prevzute,
pentru unitile de nvmnt preuniversitar de stat, sume
pentru: obiective de investiii, consolidri, reabilitri, achiziii de
imobile, reparaii capitale, achiziionarea de mijloace de
transport pentru transportul elevilor din mediul rural, edificarea
i construirea de campusuri colare i coli de arte i meserii,
asigurarea utilitilor de natura investiiilor, reforma educaiei
timpurii, precum i alte dotri specifice nvmntului.
Art. 17. (1) Se interzice ordonatorilor principali de credite
ai bugetului de stat s efectueze virri de credite de la titlul

Proiecte cu finanare din fonduri externe nerambursabile


postaderare la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiai
capitol sau la alte capitole bugetare.
(2) Sumele prevzute la titlul Proiecte cu finanare din
fonduri externe nerambursabile postaderare nu pot fi
redistribuite la alte naturi de cheltuieli pe parcursul anului 2010
i nu pot fi cedate la Fondul de rezerv bugetar la dispoziia
Guvernului prevzut n bugetul de stat n baza prevederilor
art. 54 din Legea nr. 500/2002, cu modificrile i completrile
ulterioare.
(3) n condiiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu
modificrile i completrile ulterioare, n cursul ntregului an
ordonatorii principali de credite pot efectua virri de credite
bugetare ntre titlurile, articolele i alineatele de cheltuieli din
cadrul aceluiai capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea
fondurilor necesare la titlul Proiecte cu finanare din fonduri
externe nerambursabile postaderare, cu ncadrarea n nivelul
total al fondurilor aprobate.
(4) Pe parcursul ntregului an, ordonatorii principali de credite
pot efectua redistribuiri de credite de angajament n cadrul titlului
Proiecte cu finanare din fonduri externe nerambursabile
postaderare, cu ncadrarea n nivelul total al fondurilor
aprobate, pentru asigurarea implementrii proiectelor
finanate/aprobate la finanare sau pentru introducerea unor
proiecte noi finanabile din fonduri externe nerambursabile
postaderare.
(5) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 500/2002, cu
modificrile i completrile ulterioare, se autorizeaz Ministerul
Finanelor Publice s efectueze, pe parcursul ntregului an, cu
ncadrarea n nivelul total al fondurilor de la bugetul de stat
aprobate la titlul Proiecte cu finanare din fonduri externe
nerambursabile postaderare, redistribuiri de credite de
angajament i virri de credite bugetare ntre ordonatorii
principali de credite ai bugetului de stat, n funcie de stadiul
implementrii, la nivelul fiecrui ordonator de credite, a
proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile
postaderare.
(6) Virrile de credite bugetare prevzute la alin. (3) se pot
efectua i de la capitolele care au fost majorate din Fondul de
rezerv bugetar la dispoziia Guvernului i din Fondul de
intervenie la dispoziia Guvernului, cu excepia sumelor alocate
din aceste fonduri.
(7) n condiiile Legii nr. 500/2002, cu modificrile i
completrile ulterioare, se autorizeaz ordonatorii principali de
credite care identific, pe parcursul exerciiului bugetar anual,
proiecte noi finanabile din fonduri externe nerambursabile
postaderare i care nu au n bugetul propriu titlul Proiecte cu
finanare din fonduri externe nerambursabile postaderare sau
articolul corespunztor s introduc titlul i articolul respectiv,
cu avizul de principiu al autoritii de management/gestiune al/a
programului/instrumentului/facilitii
asupra
eligibilitii
activitilor din cadrul proiectelor propuse spre finanare.
(8) Ordonatorii principali de credite comunic lunar
Ministerului Finanelor Publice modificrile efectuate conform
alin. (3)(7), concomitent cu transmiterea formularelor de
prezentare modificate n mod corespunztor i, dup caz, a
formularelor de fundamentare.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

(9) Din sumele prevzute la titlul Proiecte cu finanare din


fondurile externe nerambursabile postaderare se pot efectua
cheltuieli curente i de capital pentru derularea corespunztoare
a proiectelor finanate de la acest titlu.
(10) Pentru asigurarea sumelor necesare finanrii
schemelor de ajutor de stat conforme cu regulile comunitare,
precum i a celor ce vor fi notificate i aprobate de Comisia
European n domeniul agricol, se autorizeaz Ministerul
Agriculturii i Dezvoltrii Rurale s efectueze virri de credite
bugetare n cursul ntregului an, cu avizul Ministerului Finanelor
Publice.
Art. 18. (1) Se interzice ordonatorilor principali de credite
ai bugetului de stat, bugetelor locale i bugetelor fondurilor
speciale s efectueze i s aprobe redistribuiri de credite
bugetare de la obiectivele de investiii n continuare, respectiv de
la obiectivele de investiii noi, la poziia Alte cheltuieli de
investiii, cuprinse n programele de investiii publice, anexe la
bugetele acestora.
(2) Reparaiile capitale aferente activelor fixe sunt incluse n
Fia obiectivului/proiectului/categoriei de investiii, la poziia C
Alte cheltuieli de investiii, categoria e Alte cheltuieli asimilate
investiiilor, anex la bugetele ordonatorilor principali de credite.
Art. 19. Din fondurile prevzute la alin. (4) i (5) ale
art. 227 din Ordonana Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedur fiscal, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare, se autorizeaz Ministerul Finanelor Publice s
efectueze n anul 2010 i cheltuieli pentru finalizarea obiectivelor
de investiii n derulare construcii-montaj, achiziionarea i
amenajarea unor sedii ale Ageniei Naionale de Administrare
Fiscal i unitilor sale subordonate, n limita sumelor
prevzute n anexa nr. 3/16/13b la bugetul Ministerului
Finanelor Publice pe anul 2010.
Art. 20. (1) n bugetele ordonatorilor principali de credite
sunt prevzute, dup caz, i sumele reprezentnd contribuia
Guvernului Romniei la realizarea programelor i proiectelor la
care se face referire la art. 12.
(2) Ordonatorii principali de credite au obligaia ca, n cadrul
creditelor bugetare aprobate, s asigure integral i cu prioritate
fondurile necesare derulrii programelor i proiectelor cu
finanare internaional, inclusiv cele reprezentnd componenta
local aferent acestora la care se face referire la alin. (1),
precum i fondurile necesare finanrii angajamentelor asumate
prin documentele privind aderarea Romniei la Uniunea
European.
Art. 21. (1) Se interzice ordonatorilor principali de credite
s efectueze virri de credite bugetare de la titlul Transferuri
ntre uniti ale administraiei publice, alineatele Transferuri
privind contribuii de sntate pentru persoanele care execut
pedepse privative de libertate sau arest preventiv i Transferuri
privind contribuii de sntate pentru persoanele aflate n
concediu pentru creterea copilului, la celelalte alineate i
articole de cheltuieli ale aceluiai capitol sau la alte capitole
bugetare.
(2) Se interzice ordonatorilor principali de credite s
efectueze virri de credite bugetare de la titlul Alte transferuri,
alineatele Programe cu finanare rambursabil, Programe
comunitare, Programe PHARE i alte programe cu finanare
nerambursabil, Programe ISPA, Cheltuieli neeligibile ISPA,

Programe SAPARD, la celelalte alineate i articole de cheltuieli


ale aceluiai capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepia
realocrilor ntre aceste poziii i a celor ctre titlul 56 Proiecte
cu finanare din fonduri externe nerambursabile postaderare.
(3) Din sumele prevzute n bugetele ordonatorilor principali
de credite la titlul Alte transferuri, alineatele Programe PHARE
i alte programe cu finanare nerambursabil, Programe ISPA,
Programe SAPARD, se pot efectua cheltuieli curente i de
capital pentru derularea corespunztoare a obiectivelor cuprinse
n aceste programe.
(4) Sumele reprezentnd contribuia Guvernului la realizarea
obiectivelor de investiii cu finanare extern de la titlul Alte
transferuri, alineatul Investiii ale agenilor economici cu capital
de stat, i de la titlul Active nefinanciare nu pot fi redistribuite
la alte obiective sau categorii de investiii.
(5) n condiiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu
modificrile i completrile ulterioare, n cursul ntregului an
ordonatorii principali de credite pot efectua virri de credite
bugetare ntre titlurile i articolele de cheltuieli din cadrul
aceluiai capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea:
a) plii la scaden a contribuiei Romniei la bugetul Uniunii
Europene, a cotizaiilor i contribuiilor la organisme
internaionale, la organisme financiar-bancare internaionale, a
rambursrilor de credite interne i externe, a dobnzilor, a
comisioanelor i a altor costuri aferente creditelor, precum i
derulrii corespunztoare a programelor finanate din fonduri
comunitare, pre- i postaderare i a programelor cu finanare
rambursabil;
b) sumelor necesare achitrii debitelor datorate bugetului
Comunitii Europene, n conformitate cu prevederile
Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la
gestionarea fondurilor nerambursabile alocate Romniei de
ctre Comunitatea European, precum i a fondurilor de
cofinanare aferente acestora, aprobat prin Legea nr. 22/2000,
cu modificrile i completrile ulterioare, i a celor reprezentnd
majorrile de ntrziere.
(6) Ministerul Finanelor Publice poate efectua n cursul
ntregului an virri de credite bugetare ntre alineatele articolului
bugetar Contribuia Romniei la bugetul Uniunii Europene.
(7) Se interzice ordonatorilor principali de credite s
efectueze virri de credite bugetare de la titlul Rambursri de
credite la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiai capitol
sau la alte capitole bugetare.
(8) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 500/2002, cu
modificrile i completrile ulterioare, se autorizeaz Ministerul
Finanelor Publice s efectueze suplimentri de credite bugetare
la poziia bugetar Fondul Naional de Preaderare, prin virarea
de credite bugetare de la alte capitole de cheltuieli sau de la alte
titluri, articole i alineate de cheltuieli din cadrul aceluiai capitol
de cheltuieli, n funcie de stadiul implementrii proiectelor
derulate n cadrul programelor cu finanare nerambursabil de
preaderare.
Art. 22. Se autorizeaz Ministerul Finanelor Publice, la
propunerea ordonatorilor principali de credite, s introduc
modificri ale indicatorilor tehnico-economici n fiele de investiii
aferente obiectivelor de investiii prevzute n anexele la
bugetele acestora, n condiiile ncadrrii n prevederile bugetare
aprobate pe anul 2010.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010


Art. 23. (1) n termen de 10 de zile de la data intrrii n
vigoare a prezentei legi, ordonatorii principali de credite vor
aproba detalierea pe programe/proiecte cu finanare din fonduri
externe rambursabile i nerambursabile, dup caz, precum i
sumele aprobate cu aceast destinaie, cu avizul Ministerului
Finanelor Publice.
(2) n termenul prevzut la alin. (1) se autorizeaz ordonatorii
principali de credite s aprobe bugetul pe programe, cu avizul
Ministerului Finanelor Publice. Creditele de angajament
cuprinse n programe se stabilesc la nivelul creditelor bugetare
aprobate, cu excepia celor prevzute n programele de investiii
publice anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite.
(3) Se autorizeaz ordonatorii principali de credite s
detalieze n structur, pe funcii, numrul maxim de posturi
finanat n anul 2010 i fondul aferent salariilor de baz, n
termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, cu avizul Ministerului Finanelor
Publice.
(4) n termenul prevzut la alin. (1) se autorizeaz ordonatorii
principali de credite s detalieze sinteza bugetelor instituiilor
publice finanate parial din venituri proprii pe bugetele instituiilor
subordonate.
CAPITOLUL III
Dispoziii finale
Art. 24. (1) Resursele financiare aferente proiectelor
privind infrastructura n domeniul educaiei, derulate de
Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului, se pot
asigura prin contractarea de mprumuturi, n condiiile
Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 64/2007, aprobat cu
modificri i completri prin Legea nr. 109/2008, cu modificrile
ulterioare.
(2) Pentru proiectele derulate de ctre instituiile de
nvmnt superior de stat din coordonarea Ministerului
Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului, resursele
financiare pot fi asigurate prin mprumuturi contractate de ctre
acestea n conformitate cu legislaia n vigoare, n condiiile
rambursrii din surse proprii, i doar cu avizarea n prealabil a
contractrii de ctre Ministerul Finanelor Publice.
(3) Cheltuielile pentru pregtirea personalului n instituiile de
nvmnt militar, de informaii, de ordine public i securitate
naional sunt suportate de ordonatorii principali de credite care
au n subordine astfel de uniti de nvmnt, indiferent de
instituiile de aprare naional, ordine public i securitate
naional din care provin cursanii.

Art. 25. (1) Ordonatorii principali de credite efectueaz


plata titlurilor executorii, conform Ordonanei de urgen a
Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevzute n
titluri executorii avnd ca obiect acordarea de drepturi salariale
personalului din sectorul bugetar, din sumele aprobate la titlul
Cheltuieli de personal.
(2) Prin hotrre a Guvernului, n cazuri temeinic justificate,
n ultima lun a fiecrui trimestru pot fi majorate sumele
aprobate la titlul Cheltuieli de personal n bugetele
ordonatorilor principali de credite finanai integral de la bugetul
de stat, pentru acoperirea necesarului de credite bugetare
pentru plata titlurilor executorii prevzute de Ordonana de
urgen a Guvernului nr. 71/2009, n mod ealonat pe parcursul
anului 2010, din suma global prevzut cu aceast destinaie
n bugetul Ministerului Finanelor Publice Aciuni generale.
Art. 26. Pentru anul 2010, la operatorii economici cu
capital sau patrimoniu majoritar/integral de stat sau local i
filialele acestora care n anul 2009 au nregistrat profit, nivelul
cheltuielilor cu personalul nu va depi nivelul anului precedent,
actualizat cu indicele de inflaie, cu respectarea condiiilor
reglementate prin prevederile Ordonanei de urgen a
Guvernului nr. 79/2008 privind msuri economico-financiare la
nivelul unor operatori economici, aprobat cu modificri i
completri prin Legea nr. 203/2009, iar la cei care au nregistrat
pierderi, cheltuielile cu personalul nu vor depi nivelul anului
precedent.
Art. 27. n anul 2010, nivelul pensiei sociale minime
garantate, prevzut de Ordonana de urgen a Guvernului
nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate,
aprobat prin Legea nr. 196/2009, este de 350 lei.
Art. 28. n anul 2010, cheltuielile pentru transmiterea i
plata pensiilor militare i a altor drepturi de asigurri sociale,
cuvenite personalului din sistemul naional de aprare, ordine
public i siguran naional, se stabilesc prin aplicarea
coeficientului de 1,03% asupra sumelor virate.
Art. 29. (1) Instituiile i autoritile administraiei publice
centrale i locale care au n administrare hoteluri, case de
odihn i de oaspei, baze de odihn, tratament i alte
asemenea uniti asigur finanarea cheltuielilor curente i de
capital pentru respectivele uniti exclusiv din veniturile proprii
ale acestor uniti.
(2) Ordonatorii de credite nu vor putea finana nicio activitate
legat de administrarea unitilor prevzute la alin. (1) din sume
alocate de la bugetul de stat, bugetele locale i bugetul Fondului
naional unic de asigurri sociale de sntate.
Art. 30. Anexele nr. 110*) fac parte integrant din
prezenta lege.

Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul Romniei, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) i ale art. 76 alin. (2)
din Constituia Romniei, republicat.
PREEDINTELE CAMEREI DEPUTAILOR

p. PREEDINTELE SENATULUI,

ROBERTA ALMA ANASTASE

TEODOR VIOREL MELECANU

Bucureti, 26 ianuarie 2010.


Nr. 11.

*) Anexele nr. 1, 2, 48 i 10 sunt reproduse n facsimil.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010


ANEXA Nr. 1

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

10

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

11

12

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

13

14

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

15

16

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

17

18

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

19

20

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

21

22

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

23

24

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

25

26

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

27
ANEXA Nr. 2

28

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

29

30

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

31

32

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

33

34

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

35

36

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

37

38

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

39

40

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

41

42

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

43

44

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

45

46

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

47

48

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

49

50

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

51

52

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

53

54

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

55

56

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

57

58

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

59

60

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

61

62

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

63

64

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

65

66

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

67

68

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

69

70

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

71

72

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

73

74

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

75

76

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

77

78

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

79

80

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

81

82

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

83

84

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

85

86

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

87

88

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

89

90

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

91

92

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

93

94

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

95

96

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

97

98

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

99

100

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

101

102

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

103

104

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

105

106

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

107

108

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

109

110

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

111

112

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010


ANEXA Nr. 4

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

113
ANEXA Nr. 5

114

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010


ANEXA Nr. 6

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

115
ANEXA Nr. 7

116

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

117
ANEXA Nr. 8

118

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010


ANEXA Nr. 9

C AT E G O R I I L E D E V E N I T U R I I C H E LT U I E L I

care se prevd n bugetele locale pe anul 2010


Nr.
crt.

Denumirea veniturilor i cheltuielilor

CAPITOLUL I
Veniturile i cheltuielile care se prevd n bugetele proprii ale judeelor
A. Venituri

(impozite, taxe i alte venituri)


1. Impozit pe profit de la regiile autonome i societile comerciale de sub autoritatea consiliilor
judeene1)
2. Cote i sume defalcate din impozitul pe venit:
a) Cote defalcate din impozitul pe venit
b) Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale
3. Alte impozite pe venit, profit i ctiguri din capital:
a) Alte impozite pe venit, profit i ctiguri din capital de la persoane fizice
4. Sume defalcate din taxa pe valoarea adugat:
a) Sume defalcate din taxa pe valoarea adugat pentru finanarea cheltuielilor descentralizate la
nivelul judeelor
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adugat pentru drumuri
c) Sume defalcate din taxa pe valoarea adugat pentru echilibrarea bugetelor locale
5. Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizrii bunurilor sau pe desfurarea de activiti:
a) Impozitul pe mijloacele de transport
b) Taxe i tarife pentru eliberarea de licene i autorizaii de funcionare
6. Venituri din proprietate:
a) Vrsminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor judeene
b) Venituri din concesiuni i nchirieri
c) Venituri din dividende
d) Alte venituri din proprietate
7. Venituri din prestri de servicii i alte activiti:
a) Venituri din prestri de servicii
b) Contribuia lunar a prinilor pentru ntreinerea copiilor n unitile de protecie social
c) Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecat, imputaii i despgubiri
d) Alte venituri din prestri de servicii i alte activiti
8. Amenzi, penaliti i confiscri:
a) Venituri din amenzi i alte sanciuni aplicate potrivit dispoziiilor legale
b) ncasri din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate i alte sume constatate odat cu
confiscarea potrivit legii
c) Alte amenzi, penaliti i confiscri
9. Diverse venituri:
a) Vrsminte din veniturile i/sau disponibilitile instituiilor publice
b) Venituri din ajutoare de stat recuperate
c) Alte venituri
10. Transferuri voluntare, altele dect subveniile:
a) Donaii i sponsorizri
b) Alte transferuri voluntare
11. Venituri din valorificarea unor bunuri:
a) Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituiilor publice
b) Venituri din privatizare
c) Venituri din vnzarea unor bunuri aparinnd domeniului privat
12. ncasri din rambursarea mprumuturilor acordate:
a) ncasri din rambursarea mprumuturilor pentru nfiinarea unor instituii i servicii publice de
interes local sau a unor activiti finanate integral din venituri proprii
13. Subvenii de la bugetul de stat:
a) Planuri i regulamente de urbanism
b) Finanarea programului de pietruire a drumurilor comunale i alimentare cu ap a satelor
c) Finanarea aciunilor privind reducerea riscului seismic al construciilor existente cu destinaie de
locuin
d) Subvenii pentru finanarea programelor multianuale prioritare de mediu i gospodrire a apelor
e) Finanarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap
f) Finanarea unor cheltuieli de capital ale unitilor de nvmnt preuniversitar
g) Subvenii primite din Fondul Naional de Dezvoltare
h) Subvenii ctre bugetele locale pentru finanarea programului multianual de asisten tehnic
pentru pregtirea proiectelor de investiii publice prin Programul operaional regional 20072013
i) Subvenii de la bugetul de stat ctre bugetele locale necesare susinerii derulrii proiectelor
finanate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
j) Subvenii primite din Fondul de intervenie
k) Finanarea lucrrilor de cadastru imobiliar
l) Subvenii din bugetul de stat pentru finanarea unitilor de asisten medico-sociale
m) Subvenii din bugetul de stat ctre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiii n
turism

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010


Nr.
crt.

Denumirea veniturilor i cheltuielilor

n) Subvenii din bugetul de stat pentru finanarea sntii


o) Sume primite de administraiile locale n cadrul programelor FEGA implementate de APIA
14. Subvenii de la alte administraii:
a) Subvenii de la bugetul asigurrilor pentru omaj ctre bugetele locale, pentru finanarea
programelor pentru ocuparea temporar a forei de munc i subvenionarea locurilor de munc
b) Subvenii primite de la alte bugete locale pentru instituiile de asisten social pentru persoanele
cu handicap
15. Sume primite de la UE/ali donatori n contul plilor efectuate i prefinanri:
a) Fondul European de Dezvoltare Regional
a1) Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent
a2) Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori
a3) Prefinanare
b) Fondul Social European
b1) Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent
b2) Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori
b3) Prefinanare
c) Fondul de Coeziune
c1) Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent
c2) Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori
c3) Prefinanare
d) Fondul European Agricol de Dezvoltare Rural
d1) Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent
d2) Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori
d3) Prefinanare
e) Fondul European de Pescuit
e1) Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent
e2) Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori
e3) Prefinanare
f) Instrumentul de Asisten pentru Preaderare
f1) Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent
f2) Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori
f3) Prefinanare
g)Instrumentul European de Vecintate i Parteneriat
g1) Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent
g2) Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori
g3) Prefinanare
h) Programe comunitare finanate n perioada 20072013
h1) Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent
h2) Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori
h3) Prefinanare
i) Alte faciliti i instrumente postaderare
i1) Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent
i2) Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori
i3) Prefinanare
j) Mecanismul financiar SEE
j1) Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent
j2) Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori
j3) Prefinanare
k) Programul norvegian pentru cretere economic i dezvoltare durabil
k1) Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent
k2) Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori
k3) Prefinanare
B. Cheltuieli

1. Autoriti publice i aciuni externe:


a) Autoriti executive
2. Alte servicii publice generale:
a) Fondul de rezerv bugetar la dispoziia autoritilor administraiei publice locale
b) Fond pentru garantarea mprumuturilor externe, contractate/garantate de stat
c) Fond pentru garantarea mprumuturilor externe, contractate/garantate de autoritile
administraiei publice locale
d) Servicii publice comunitare de eviden a persoanelor
e) Alte servicii publice generale
3. Tranzacii privind datoria public i mprumuturi
4. Transferuri cu caracter general ntre diferite niveluri ale administraiei:
a) Transferuri din bugetele proprii ale judeelor pentru finanarea centrelor de zi pentru protecia
copilului
b) Transferuri din bugetele locale ctre bugetul Fondului de asigurri sociale de sntate
5. Pli efectuate n anii precedeni i recuperate n anul curent
6. Aprare:
a) Aprare naional (centre militare)

119

120

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010


Nr.
crt.

Denumirea veniturilor i cheltuielilor

7. Ordine public i siguran naional:


a) Ordine public
a1) Poliia comunitar
b) Protecia civil i protecia contra incendiilor (protecia civil nonmilitar)
c) Alte cheltuieli n domeniul ordinii publice i siguranei naionale
8. nvmnt:
a) nvmnt precolar i primar*)
a1) nvmnt precolar*)
a2) nvmnt primar*)
b) nvmnt secundar*)
b1) nvmnt secundar inferior*)
c) nvmnt nedefinibil prin nivel
c1) nvmnt special
d) Alte cheltuieli n domeniul nvmntului
9. Sntate:
a) Servicii medicale n uniti sanitare cu paturi
a1) Spitale generale
a2) Uniti medico-sociale
b) Servicii de sntate public
c) Alte cheltuieli n domeniul sntii
c1) Alte instituii i aciuni sanitare
10. Cultur, recreere i religie:
a) Servicii culturale
a1) Biblioteci publice judeene
a2) Muzee
a3) Instituii publice de spectacole i concerte
a4) coli populare de art i meserii
a5) Centre pentru conservarea i promovarea culturii tradiionale
a6) Consolidarea i restaurarea monumentelor istorice
a7) Alte servicii culturale
b) Servicii recreative i sportive
b1) Sport
c) Servicii religioase
d) Alte servicii n domeniile culturii, recreerii i religiei
11. Asigurri i asisten social:
a) Asisten acordat persoanelor n vrst
b) Asisten social n caz de boli i invaliditi
b1) Asisten social n caz de invaliditate
c) Asisten social pentru familie i copii
d) Alte cheltuieli n domeniul asigurrilor i asistenei sociale
12. Locuine, servicii i dezvoltare public:
a) Alimentare cu ap i amenajri hidrotehnice
a1) Alimentare cu ap
a2) Amenajri hidrotehnice
b) Alte servicii n domeniile locuinelor, serviciilor i dezvoltrii comunale
13. Protecia mediului:
a) Reducerea i controlul polurii
b) Salubritate i gestiunea deeurilor
b1) Colectarea, tratarea i distrugerea deeurilor
14. Aciuni generale economice, comerciale i de munc:
a) Aciuni generale economice i comerciale
a1) Prevenirea i combaterea inundaiilor i gheurilor
a2) Programe de dezvoltare regional i social
a3) Alte cheltuieli pentru aciuni generale economice i comerciale
15. Combustibili i energie:
a) Energie termic
b) Alte cheltuieli privind combustibilii i energia
16. Agricultur, silvicultur, piscicultur i vntoare:
a) Agricultur
a1) Protecia plantelor i carantina fitosanitar
17. Transporturi:
a) Transport rutier
a1) Drumuri i poduri
b) Transport aerian
b1) Aviaia civil
c) Alte cheltuieli n domeniul transporturilor
18. Alte aciuni economice:
a) Zone libere
b) Turism
c) Proiecte de dezvoltare multifuncional
d) Alte aciuni economice

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010


Nr.
crt.

Denumirea veniturilor i cheltuielilor

CAPITOLUL II
Veniturile i cheltuielile care se prevd n bugetele proprii ale comunelor, oraelor,
municipiilor, sectoarelor i municipiului Bucureti
A. Venituri
(impozite, taxe i alte venituri)
1. Impozit pe profit de la regiile autonome i societile comerciale de sub autoritatea consiliilor locale1)
2. Cote i sume defalcate din impozitul pe venit:
a) Cote defalcate din impozitul pe venit
b) Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale
3. Alte impozite pe venit, profit i ctiguri din capital:
a) Alte impozite pe venit, profit i ctiguri din capital de la persoane fizice
4. Impozite i taxe pe proprietate:
a) Impozit i taxa pe cldiri
b) Impozit i taxa pe teren
c) Taxe judiciare de timbru i alte taxe de timbru
d) Alte impozite i taxe pe proprietate
5. Sume defalcate din taxa pe valoarea adugat:
a) Sume defalcate din taxa pe valoarea adugat pentru finanarea cheltuielilor descentralizate la
nivelul judeelor**)
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adugat pentru finanarea cheltuielilor descentralizate la
nivelul comunelor, oraelor, municipiilor, sectoarelor i municipiului Bucureti
c) Sume defalcate din taxa pe valoarea adugat pentru drumuri
d) Sume defalcate din taxa pe valoarea adugat pentru echilibrarea bugetelor locale
e) Sume defalcate din taxa pe valoarea adugat pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii
i a bazelor sportive din spaiul rural
6. Alte impozite i taxe generale pe bunuri i servicii:
a) Taxe hoteliere
7. Taxe pe servicii specifice:
a) Impozit pe spectacole
b) Alte taxe pe servicii specifice
8. Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizrii bunurilor sau pe desfurarea de activiti:
a) Impozit pe mijloacele de transport
b) Taxe i tarife pentru eliberarea de licene i autorizaii de funcionare
c) Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizrii bunurilor sau pe desfurarea de activiti
9. Alte impozite i taxe fiscale:
a) Alte impozite i taxe
10. Venituri din proprietate:
a) Vrsminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor locale
b) Venituri din concesiuni i nchirieri
c) Venituri din dividende
d) Alte venituri din proprietate
11. Venituri din dobnzi:
a) Alte venituri din dobnzi
12. Venituri din prestri de servicii i alte activiti:
a) Venituri din prestri de servicii
b) Contribuia prinilor sau susintorilor legali pentru ntreinerea copiilor n cree
c) Contribuia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social
d) Taxe din activiti cadastrale i agricultur
e) Contribuia lunar a prinilor pentru ntreinerea copiilor n unitile de protecie social
f) Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecat, imputaii i despgubiri
g) Alte venituri din prestri de servicii i alte activiti
13. Venituri din taxe administrative, eliberri permise:
a) Taxe extrajudiciare de timbru
b) Alte venituri din taxe administrative, eliberri permise
14. Amenzi, penaliti i confiscri:
a) Venituri din amenzi i alte sanciuni aplicate potrivit dispoziiilor legale
b) Penaliti pentru nedepunerea sau depunerea cu ntrziere a declaraiei de impozite i taxe
c) ncasri din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate i alte sume constatate odat cu
confiscarea potrivit legii
d) Alte amenzi, penaliti i confiscri
15. Diverse venituri:
a) Venituri din aplicarea prescripiei extinctive
b) Vrsminte din veniturile i/sau disponibilitile instituiilor publice
c) Venituri din ajutoare de stat recuperate
d) Alte venituri
16. Transferuri voluntare, altele dect subveniile:
a) Donaii i sponsorizri
b) Alte transferuri voluntare
17. Venituri din valorificarea unor bunuri:
a) Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituiilor publice

121

122

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010


Nr.
crt.

Denumirea veniturilor i cheltuielilor

b) Venituri din vnzarea locuinelor construite din fondurile statului


c) Venituri din privatizare
d) Venituri din vnzarea unor bunuri aparinnd domeniului privat
18. ncasri din rambursarea mprumuturilor acordate:
a) ncasri din rambursarea mprumuturilor pentru nfiinarea unor instituii i servicii publice de
interes local sau a unor activiti finanate integral din venituri proprii
19. Subvenii de la bugetul de stat:
a) Retehnologizarea centralelor termice i electrice de termoficare
b) Investiii finanate parial din mprumuturi externe
c) Planuri i regulamente de urbanism
d) Strzi care se vor amenaja n perimetrele destinate construciilor de cvartale de locuine noi
e) Finanarea programului de pietruire a drumurilor comunale i alimentare cu ap a satelor
f) Finanarea aciunilor privind reducerea riscului seismic al construciilor existente cu destinaia
de locuin
g) Subvenii pentru reabilitarea termic a cldirilor de locuit
h) Subvenii pentru finanarea programelor multianuale prioritare de mediu i gospodrire a apelor
i) Finanarea unor cheltuieli de capital ale unitilor de nvmnt preuniversitar
j) Subvenii primite din Fondul Naional de Dezvoltare
k) Subvenii de la bugetul de stat ctre bugetele locale pentru finanarea investiiilor la spitale
l) Subvenii pentru finalizarea lucrrilor de construcie a aezmintelor culturale
m) Subvenii ctre bugetele locale pentru finanarea programului multianual de asisten tehnic
pentru pregtirea proiectelor de investiii publice prin Programul operaional regional 20072013
n) Subvenii de la bugetul de stat ctre bugetele locale necesare susinerii derulrii proiectelor
finanate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
o) Subvenii primite din Fondul de intervenie
p) Finanarea lucrrilor de cadastru imobiliar
r) Subvenii pentru compensarea creterilor neprevizionate ale preurilor la combustibili
s) Sprijin financiar la constituirea familiei
) Subvenii pentru acordarea ajutorului pentru nclzirea locuinei cu lemne, crbuni, combustibili
petrolieri
t) Subvenii din bugetul de stat pentru finanarea unitilor de asisten medico-sociale
) Subvenii pentru acordarea trusoului pentru nou-nscui
u) Subvenii de la bugetul de stat ctre bugetele locale pentru finanarea programelor de electrificare
v) Subvenii din bugetul de stat ctre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiii n turism
x) Subvenii din bugetul de stat pentru finanarea sntii
y) Sume primite de administraiile locale n cadrul programelor FEGA implementate de APIA
20. Subvenii de la alte administraii:
a) Subvenii din bugetele proprii ale judeelor pentru finanarea centrelor de zi pentru protecia copilului
b) Subvenii de la bugetul asigurrilor pentru omaj ctre bugetele locale, pentru finanarea
programelor pentru ocuparea temporar a forei de munc i subvenionarea locurilor de munc
c) Subvenii primite de la alte bugete locale pentru instituiile de asisten social pentru persoanele
cu handicap***)
21. Sume primite de la UE/ali donatori n contul plilor efectuate i prefinanri
a) Fondul European de Dezvoltare Regional
a1) Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent
a2) Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori
a3) Prefinanare
b) Fondul Social European
b1) Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent
b2) Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori
b3) Prefinanare
c) Fondul de Coeziune
c1) Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent
c2) Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori
c3) Prefinanare
d) Fondul European Agricol de Dezvoltare Rural
d1) Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent
d2) Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori
d3) Prefinanare
e) Fondul European de Pescuit
e1) Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent
e2) Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori
e3) Prefinanare
f) Instrumentul de Asisten pentru Preaderare
f1) Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent
f2) Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori
f3) Prefinanare
g) Instrumentul European de Vecintate i Parteneriat
g1) Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent
g2) Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori
g3) Prefinanare

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010


Nr.
crt.

Denumirea veniturilor i cheltuielilor

h) Programe comunitare finanate n perioada 20072013


h1) Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent
h2) Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori
h3) Prefinanare
i) Alte faciliti i instrumente postaderare
i1) Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent
i2) Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori
i3) Prefinanare
j) Mecanismul financiar SEE
j1) Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent
j2) Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori
j3) Prefinanare
k) Programul norvegian pentru cretere economic i dezvoltare durabil
k1) Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent
k2) Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori
k3) Prefinanare
B. Cheltuieli

1. Autoriti publice i aciuni externe:


a) Autoriti executive
2. Alte servicii publice generale:
a) Fondul de rezerv bugetar la dispoziia autoritilor administraiei publice locale
b) Fond pentru garantarea mprumuturilor externe, contractate/garantate de stat
c) Fond pentru garantarea mprumuturilor externe, contractate/garantate de autoritile administraiei
publice locale
d) Servicii publice comunitare de eviden a persoanelor
e) Alte servicii publice generale
3. Tranzacii privind datoria public i mprumuturi
4. Transferuri cu caracter general ntre diferite niveluri ale administraiei:
a) Transferuri din bugetele proprii ale judeelor pentru instituiile de asisten social pentru
persoanele cu handicap
b) Transferuri din bugetele locale ctre bugetul fondului de asigurri sociale de sntate
5. Pli efectuate n anii precedeni i recuperate n anul curent
6. Aprare:
a) Aprare naional (centre militare)
7. Ordine public i siguran naional:
a) Ordine public
a1) Poliia comunitar
b) Protecia civil i protecia contra incendiilor (protecia civil nonmilitar)
c) Alte cheltuieli n domeniul ordinii publice i siguranei naionale
8. nvmnt:
a) nvmnt precolar i primar
a1) nvmnt precolar
a2) nvmnt primar
b) nvmnt secundar
b1) nvmnt secundar inferior
b2) nvmnt secundar superior
b3) nvmnt profesional
c) nvmnt postliceal
d) nvmnt nedefinibil prin nivel
d1) nvmnt special ***)
e) Servicii auxiliare pentru educaie
e1) Internate i cantine pentru elevi
e2) Alte servicii auxiliare
f) Alte cheltuieli n domeniul nvmntului
9. Sntate:
a) Servicii medicale n uniti sanitare cu paturi
a1) Spitale generale
a2) Uniti medico-sociale
b) Servicii de sntate public
c) Alte cheltuieli n domeniul sntii
c1) Alte instituii i aciuni sanitare
10. Cultur, recreere i religie:
a) Servicii culturale
a1) Biblioteci publice comunale, oreneti, municipale
a2) Muzee
a3) Instituii publice de spectacole i concerte
a4) coli populare de art i meserii ****)
a5) Case de cultur
a6) Cmine culturale
a7) Centre pentru conservarea i promovarea culturii tradiionale
a8) Consolidarea i restaurarea monumentelor istorice
a9) Alte servicii culturale

123

124

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010


Nr.
crt.

Denumirea veniturilor i cheltuielilor

b) Servicii recreative i sportive:


b1) Sport
b2) Tineret
b3) ntreinere grdini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive i de agrement
c) Servicii religioase
d) Alte servicii n domeniile culturii, recreerii i religiei
11. Asigurri i asisten social:
a) Asisten acordat persoanelor n vrst
b) Asisten social n caz de boli i invaliditi
b1) Asisten social n caz de invaliditi
c) Asisten social pentru familie i copii
d) Ajutoare pentru locuine
e) Cree
f) Uniti de asisten medico-sociale
g) Prevenirea excluderii sociale
g1) Ajutor social
g2) Cantine de ajutor social
h) Alte cheltuieli n domeniul asigurrilor i asistenei sociale
12. Locuine, servicii i dezvoltare public:
a) Locuine
a1) Dezvoltarea sistemului de locuine
a2) Alte cheltuieli n domeniul locuinelor
b) Alimentare cu ap i amenajri hidrotehnice
b1) Alimentare cu ap
b2) Amenajri hidrotehnice
c) Iluminat public i electrificri rurale
d) Alimentare cu gaze naturale n localiti
e) Alte servicii n domeniile locuinelor, serviciilor i dezvoltrii comunale
13. Protecia mediului:
a) Reducerea i controlul polurii
b) Salubritate i gestiunea deeurilor
b1) Salubritate
b2) Colectarea, tratarea i distrugerea deeurilor
c) Canalizare i tratarea apelor reziduale
14. Aciuni generale economice, comerciale i de munc:
a) Aciuni generale economice i comerciale
a1) Prevenirea i combaterea inundaiilor i gheurilor
a2) Stimularea ntreprinderilor mici i mijlocii
a3) Programe de dezvoltare regional i social
a4) Alte cheltuieli pentru aciuni generale economice i comerciale
15. Combustibili i energie:
a) Energie termic
b) Ali combustibili
c) Alte cheltuieli privind combustibilii i energia
16. Agricultur, silvicultur, piscicultur i vntoare:
a) Agricultur
a1) Protecia plantelor i carantina fitosanitar
a2) Alte cheltuieli n domeniul agriculturii
17. Transporturi:
a) Transport rutier
a1) Drumuri i poduri
a2) Transport n comun
a3) Strzi
b) Alte cheltuieli n domeniul transporturilor
18. Alte aciuni economice:
a) Fondul Romn de Dezvoltare Social
b) Zone libere
c) Turism
d) Proiecte de dezvoltare multifuncional
e) Alte aciuni economice
1) Numai de la regiile autonome i societile comerciale de subordonare local care realizeaz proiecte cu finanare extern,
conform Codului fiscal.
*) Se cuprind cheltuielile pentru acordarea de produse lactate i de panificaie, precum i cheltuielile pentru acordarea de
miere de albine ca supliment nutritiv, conform legii.
**) Se cuprind sumele pentru acordarea de produse lactate i de panificaie, precum i pentru acordarea de miere de albine
ca supliment nutritiv, conform legii, n situaia n care contractarea acestor produse se face de ctre consiliile locale ale comunelor,
oraelor i municipiilor.
***) Pentru bugetele sectoarelor municipiului Bucureti.
****) Pentru bugetul municipiului Bucureti.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

125
ANEXA Nr. 10

126

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

127

128

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

129

130

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

131

132

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

133

134

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

135

136

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

137

138

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

139

140

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

141

142

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010

143

144

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 60/27.I.2010


PREEDINTELE ROMNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii bugetului de stat pe anul 2010
n temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) i ale art. 100 alin. (1) din Constituia
Romniei, republicat,
Preedintele Romniei d e c r e t e a z :
Articol unic. Se promulg Legea bugetului de stat pe anul 2010 i se
dispune publicarea acestei legi n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
PREEDINTELE ROMNIEI

TRAIAN BSESCU

Bucureti, 25 ianuarie 2010.


Nr. 38.

EDITOR: PARLAMENTUL ROMNIEI CAMERA DEPUTAILOR


Monitorul Oficial R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureti; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial Romn S.A. Sucursala Unirea Bucureti
i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaii cu publicul, Bucureti, os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 i 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 i 021.410.47.23
Tiparul: Monitorul Oficial R.A.
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 60/27.I.2010 conine 144 de pagini.

Preul: 28,80 lei

&JUYDGY|437098]
ISSN 14534495