You are on page 1of 1

SJK SEBIEW CHINESE BINTULU

UJIAN KOSA KATA ( UNIT 3 )BAHASA MALAYSIA TAHUN 6


Nama:__________________

Tarikh:__________

kelas:6 (

) Markah: ____________

1. Rukun Tetangga di kawasan itu sedang ____________ pencuri yang mencuba memasuki salah sebuah
rumah di situ.
2. _______________ nenek sejak akhir-akhir ini semakin perlahan kerana semakin uzur.
3. Setiap hari, Pak Cik Daud akan ___________ kayu di hutan untuk dibuat kayu api.
4. ____________ pengkomputeran memberikan kemudahan kepada kita untuk menjalankan sebarang
pekerjaan.
5. Keputusan peperiksaan _____________ yang diperoleh Tengku Fauziah menjadi pembakar semangat
kepada adik-adiknya untuk belajar.
6. Majalah Anjung Seri itu telah ______________ Puan Adila untuk mendekorasikan halaman rumahnya.
7. _____________ budak itu membolehkannya membolos diri daripada cengkaman penjahat.
8. Banyak orang memuji kecantikan Puteri Balqis umpama bunga _______________.
9. ___________ Lebuh Raya Pantai Timur fasa kedua sedang giat dijalankan buat masa ini.
10. Tutur_________ ahli panel dalam forum itu begitu lantang dan bernas.
11. ____________ itu terpaksa ditangguhlan kerana defendan tidak hadir ke mahkamah pada waktu yang
ditetapkan.
12. Kahar telah __________ sikap pemurah ayahnya sehingga menjadi seorang dermawan yang disegani.
13. Setiap perayaan yang disambut di negara kita dapat _______________ pelbagai kaum.
14. Aiman mempunyai __________ iman yang tinggi kerana dia tidak terpengaruh dengan rakan-rakannya
yang suka melakukan kejahatan.
15. Walaupun negara kita mempunyai pelbagai kaum, namaun tiada sebarang _________ yang berlaku
malah wujud kehidupan yang bermuafakat.
16. Mendapat 7 A dalam peperiksaan UPSR sudah dalam _____________nya kerana dia telah membuat
persediaan yang mencukupi.
17. Kereta abang yang kemik akibat kemalangan telah dihantar ke ___________ untuk dibaiki.
18. Ratnadewi tidak melepaskan _______________ untuk menyertai uji bakat pertandingan nyanyian itu.
19. Jian Meng dapat _____________ lima bahasa iaitu bahasa Mandarin , bahasa Malaysia , bahasa
Inggeris, bahasa Perancis dan bahasa Korea dengan fasih.
20. Jiwa Jefry sangat sebati dalam sector pelancongan kerana dia telah menjadi ______________ selama
sepuluh tahun.

Pemandu
pelancong
keteguhan
perbicaraan
bicara

Peluang
keemasan
bakawali
mewarisi
sengketa

pembinaan

kepintaran

bengkel

menghendap
membaji
mengilhamkan

cemerlang
teknologi
menguasai

genggaman
menyatukan
pergerakan