You are on page 1of 32

PARTEA I

Anul 178 (XXII) Nr. 63

Joi, 28 ianuarie 2010

LEGI, DECRETE, HOTRRI I ALTE ACTE

SUMAR

Nr.

Pagina
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAIEI PUBLICE CENTRALE

79.

Ordin al ministrului finanelor publice pentru


aprobarea Normelor metodologice privind ntocmirea
i depunerea situaiilor financiare ale instituiilor
publice la 31 decembrie 2009 ....................................

231

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 63/28.I.2010

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRAIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL FINANELOR PUBLICE

ORDIN
pentru aprobarea Normelor metodologice privind ntocmirea i depunerea situaiilor financiare
ale instituiilor publice la 31 decembrie 2009
n baza prevederilor art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finanele publice, cu modificrile i completrile ulterioare,
ale art. 80 alin. (2) i art. 84 din Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale, cu modificrile i completrile ulterioare, i ale
art. 4 din Legea contabilitii nr. 82/1991, republicat,
n temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotrrea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea i funcionarea Ministerului
Finanelor Publice, cu modificrile i completrile ulterioare,
ministrul finanelor publice emite urmtorul ordin:
Art. 1. Se aprob Normele metodologice privind
ntocmirea i depunerea situaiilor financiare ale instituiilor
publice la 31 decembrie 2009, prevzute n anexa care face
parte integrant din prezentul ordin.

Art. 2. Direcia general de metodologie contabil instituii


publice va lua msuri pentru ducerea la ndeplinire a
prevederilor prezentului ordin.
Art. 3. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I.

p. Ministrul finanelor publice,


Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucureti, 18 ianuarie 2010.
Nr. 79.

ANEX

NORME METODOLOGICE
privind ntocmirea i depunerea situaiilor financiare ale instituiilor publice la 31 decembrie 2009
CAPITOLUL I
Prevederi generale
1.1. Autoritile publice, ministerele i celelalte organe ale
administraiei publice centrale i locale, instituiile publice
autonome i instituiile publice subordonate au obligaia, potrivit
Legii contabilitii nr. 82/1991, republicat, s ntocmeasc
situaii financiare trimestriale i anuale.
1.2. Situaiile financiare ale anului 2009 reprezint
documente oficiale de prezentare a situaiei patrimoniului aflat n
administrarea statului i a unitilor administrativ-teritoriale,
precum i a execuiei bugetului de venituri i cheltuieli la data de
31 decembrie 2009.
1.3. Situaiile financiare anuale se compun din: bilan, contul
de rezultat patrimonial, situaia fluxurilor de trezorerie, situaia
modificrilor n structura activelor nete/capitalurilor proprii,
conturile de execuie bugetar i anexe la situaiile financiare
care includ: politici contabile i note explicative.
1.4. Situaiile financiare se ntocmesc n moneda naional,
respectiv n lei, fr subdiviziuni ale leului. Pentru necesiti
proprii de informare i la solicitarea unor organisme

internaionale se pot ntocmi situaii financiare i ntr-o alt


moned.
1.5. Situaiile financiare anuale se ntocmesc pe modelele
aprobate prin:
Ordinul ministrului finanelor publice nr. 629/2009 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind ntocmirea i
depunerea situaiilor financiare trimestriale ale instituiilor
publice, precum i a unor raportri financiare lunare n anul
2009, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 242
i 242 bis din 10 aprilie 2009, cu modificrile i completrile
ulterioare;
Ordinul ministrului finanelor publice nr. 2.290/2009 pentru
modificarea i completarea Normelor metodologice privind
ntocmirea i depunerea situaiilor financiare trimestriale ale
instituiilor publice, precum i a unor raportri financiare lunare
n anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice
nr. 629/2009, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
nr. 507 i 507 bis din 23 iulie 2009;
Ordinul ministrului finanelor publice nr. 2.941/2009 pentru
modificarea i completarea Normelor metodologice privind
ntocmirea i depunerea situaiilor financiare trimestriale ale
instituiilor publice, precum i a unor raportri financiare lunare

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 63/28.I.2010


n anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice
nr. 629/2009, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
nr. 724 din 27 octombrie 2009;
prezentele norme metodologice.
Formularele au fost adaptate structurii indicatorilor aprobai
n Legea bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009, cu
modificrile i completrile ulterioare, i Legea bugetului
asigurrilor sociale de stat pe anul 2009 nr. 19/2009, cu
modificrile ulterioare, i a altor reglementri n vigoare.
1.6. Formularele actualizate ce compun situaiile financiare la
31 decembrie 2009 sunt afiate pe site-ul Ministerului Finanelor
Publice: www.mfinante.ro/legislatie/reglementari contabile
La aceeai adres sunt afiate i corelaiile dintre formularele
de situaii financiare.
1.7. n baza art. 56 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind
finanele publice, cu modificrile i completrile ulterioare, pe
baza situaiilor financiare anuale prezentate de ordonatorii
principali de credite, a conturilor privind execuia de cas a
bugetului de stat, bugetului asigurrilor sociale de stat i a
bugetelor fondurilor speciale, prezentate de organele care,
potrivit legii, au aceast sarcin, i n urma verificrii i analizrii
acestora, Ministerul Finanelor Publice elaboreaz contul
general anual de execuie a bugetului de stat i, respectiv, contul
de execuie a bugetului asigurrilor sociale de stat, care au ca
anexe conturile anuale de execuie a bugetelor fondurilor
speciale i bugetele ordonatorilor principali de credite, inclusiv
anexele acestora, pe care le prezint Guvernului i care, dup
verificarea efectuat de ctre Curtea de Conturi a Romniei, se
aprob de Parlament.
1.8. Potrivit prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea
nr. 82/1991, republicat, Ministerul Finanelor Publice
ntocmete anual bilanul instituiilor publice.
Bilanul anual al instituiilor publice, n structura stabilit de
Ministerul Finanelor Publice, se prezint Guvernului odat cu
contul general anual de execuie a bugetului de stat.
1.9. La ntocmirea situaiilor financiare la 31 decembrie 2009,
instituiile publice vor avea n vedere prevederile prezentelor
norme metodologice, precum i urmtoarele:
Normele metodologice privind ncheierea exerciiului
bugetar al anului 2009, aprobate prin Ordinul ministrului
finanelor publice nr. 3.387/2009, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 895 din 22 decembrie 2009;
Normele metodologice privind nchiderea conturilor
contabile, ntocmirea i depunerea situaiilor financiare ale
instituiilor publice la 31 decembrie 2006, aprobate prin Ordinul
ministrului finanelor publice nr. 40/2007, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 65 din 26 ianuarie 2007, cu
excepia prevederilor ultimelor dou paragrafe ale pct. 1.17 din
norme, care se elimin;
Normele metodologice privind ntocmirea i depunerea
situaiilor financiare ale instituiilor publice la 31 decembrie 2007,
aprobate prin Ordinul ministrului economiei i finanelor
nr. 116/2008, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
nr. 46 din 21 ianuarie 2008.
Avnd n vedere prevederile art. I pct. 1 din Ordinul
preedintelui Ageniei Naionale de Administrare Fiscal
nr. 392/2009 pentru modificarea Metodologiei de distribuire a
sumelor pltite de contribuabili n contul unic i de stingere a
obligaiilor fiscale nregistrate de ctre acetia, aprobat prin
Ordinul preedintelui Ageniei Naionale de Administrare Fiscal
nr. 1.314/2007, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 215 din 3 aprilie 2009, rmn n vigoare precizrile
de la pct. 5 nregistrarea veniturilor ncasate n contul unic din
normele metodologice menionate mai sus, precizri care au
fost eliminate prin Normele metodologice privind ntocmirea i

depunerea situaiilor financiare ale instituiilor publice la


31 decembrie 2008, aprobate prin Ordinul ministrului economiei
i finanelor nr. 3.769/2008;
Normele metodologice privind ntocmirea i depunerea
situaiilor financiare ale instituiilor publice la 31 decembrie 2008,
aprobate prin Ordinul ministrului economiei i finanelor
nr. 3.769/2008, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 16 din 9 ianuarie 2009;
Normele metodologice privind situaiile financiare ce se
ntocmesc de autoritile i instituiile publice care se
reorganizeaz potrivit prevederilor Legii nr. 329/2009 privind
reorganizarea unor autoriti i instituii publice, raionalizarea
cheltuielilor publice, susinerea mediului de afaceri i
respectarea acordurilor-cadru cu Comisia European i Fondul
Monetar Internaional, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor
publice nr. 3.409/2009, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 908 din 23 decembrie 2009.
1.10. Instituiile i autoritile publice care s-au reorganizat
potrivit prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului
nr. 115/2009 privind stabilirea unor msuri de reorganizare n
cadrul administraiei publice centrale, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 919 din 29 decembrie 2009,
ntocmesc situaiile financiare la 31 decembrie 2009, aa cum
funcionau nainte de apariia ordonanei de urgen, n baza
Legii nr. 18/2009, cu modificrile i completrile ulterioare.
CAPITOLUL II
Inventarierea, evaluarea, nregistrarea i prezentarea
elementelor patrimoniale n bilan
1. Inventarierea anual se efectueaz de ctre instituiile
publice potrivit prevederilor Normelor privind organizarea i
efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor
i capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor
publice nr. 2.861/2009, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 704 din 20 octombrie 2009.
2. Evaluarea elementelor de active, datorii i capitaluri proprii
cu ocazia inventarierii i la nchiderea exerciiului financiar se
efectueaz potrivit prevederilor Normelor metodologice privind
organizarea i conducerea contabilitii instituiilor publice,
Planul de conturi pentru instituiile publice i instruciunile de
aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor
publice nr. 1.917/2005, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 1.186 i 1.186 bis din 29 decembrie 2005, cu
modificrile i completrile ulterioare.
3.1. Reevaluarea activelor fixe corporale se efectueaz de
ctre instituiile publice, potrivit prevederilor art. 21 din
Ordonana Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea i
amortizarea activelor fixe aflate n patrimoniul instituiilor publice,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 624 din
31 august 2003, aprobat prin Legea nr. 493/2003, cu
modificrile i completrile ulterioare, conform cruia:
Reevaluarea activelor fixe corporale se efectueaz cu scopul
determinrii valorii juste a acestora, inndu-se seama de
inflaie, utilitatea bunului, starea acestuia i de preul pieei,
atunci cnd valoarea contabil difer semnificativ de valoarea
just, precum i ale art. 22, conform cruia: ncepnd cu data
de 1 ianuarie 2008, activele fixe corporale de natura
construciilor i terenurilor aflate n patrimoniul instituiilor publice
vor fi reevaluate cel puin o dat la 3 ani, n condiiile prevzute
la art. 21, de o comisie numit de conductorul instituiei publice
sau de evaluatori autorizai conform reglementrilor legale n
vigoare, rezultatele reevalurii urmnd a fi nregistrate n
contabilitate pn la finele anului n care s-a efectuat
reevaluarea.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 63/28.I.2010

3.2. Reevaluarea se efectueaz conform prevederilor


Normelor metodologice privind reevaluarea i amortizarea
activelor fixe corporale aflate n patrimoniul instituiilor publice,
aprobate prin Ordinul ministrului economiei i finanelor
nr. 3.471/2008, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 835 din 11 decembrie 2008. Astfel, potrivit
prevederilor art. 1 alin. (4): Valoarea just se determin pe baza
unor evaluri efectuate, de regul, de evaluatori autorizai
conform reglementrilor legale n vigoare., iar potrivit alin. (5) al
aceluiai articol: n situaia n care valoarea just nu se
determin n baza evalurilor efectuate de evaluatori autorizai,
valoarea just la data bilanului se determin de o comisie
numit de conductorul instituiei publice.
Totodat, potrivit prevederilor art. 2 alin. (3) din aceleai
norme: n cazul reevalurii efectuate de specialiti din cadrul
instituiilor publice, pentru desfurarea n bune condiii a
operaiunilor de inventariere i reevaluare, n comisii vor fi
numite persoane cu pregtire corespunztoare economic i
tehnic n domeniu, care s asigure efectuarea corect i la timp
a inventarierii activelor fixe corporale i s poat aprecia starea,
respectiv gradul de uzur fizic i moral, utilitatea i valoarea
de pia a acestora.
4. La data ntocmirii situaiilor financiare, elementele
monetare exprimate n valut (disponibiliti i alte elemente
asimilate, creane i datorii) trebuie evaluate i prezentate n
situaiile financiare anuale utiliznd cursul de schimb valutar
comunicat de Banca Naional a Romniei i valabil la data
ncheierii exerciiului financiar (afiat pe site-ul Bncii Naionale
a Romniei i al Ministerului Finanelor Publice).
5. Pentru realizarea cerinei prevzute n funciunea contului
8067 Angajamente legale, respectiv ca la finele anului soldul
contului s reprezinte totalul angajamentelor rmase neachitate
n limita creditelor bugetare aprobate sau a creditelor de
angajament, se vor efectua urmtoarele:
a) analiza i regularizarea sumelor reprezentnd
angajamente legale aferente drepturilor salariale ale
personalului i obligaiilor aferente, astfel nct soldul contului
s reflecte obligaii rmase neachitate nscrise n documentele
de lichidare nregistrate n conturile 421 Personalsalarii
datorate, 431 Asigurri sociale, 437 Asigurri pentru omaj
etc., pentru care au fost prevzute credite bugetare.
Potrivit cerinelor contabilitii de angajamente, cheltuielile
de personal (salarii n bani i n natur i contribuiile aferente
acestora) se recunosc n perioada n care munca a fost prestat.
Astfel, drepturile cuvenite i neachitate personalului, precum
i contribuiile aferente exerciiului bugetar, evideniate n
conturile precizate mai sus, pot depi valoarea angajamentelor
legale neachitate.
Totui, primele i alte pli excepionale, al 13-lea salariu etc.
se nregistreaz atunci cnd sunt pltite;
b) analiza i regularizarea sumelor reprezentnd
angajamente legale individuale aferente bunurilor i serviciilor,
astfel nct soldul contului s reflecte obligaii rmase neachitate
ce decurg din:
angajamente legale individuale ncheiate cu furnizori i
ali creditori, n limita creditelor bugetare aprobate i a creditelor
de angajament, care nu au fost materializate n bunuri livrate,
lucrri executate i servicii prestate pn la sfritul anului;
angajamente legale individuale ncheiate cu furnizori i
ali creditori, n limita creditelor bugetare aprobate i a creditelor
de angajament, materializate n bunuri livrate, lucrri executate
i servicii prestate, care nu au fost achitate pn la finele anului,
evideniate n conturile: 401 Furnizori, 404 Furnizori de active
fixe, 462 Creditori;

Potrivit cerinelor contabilitii de angajamente, cheltuielile


cu serviciile se recunosc n perioada cnd serviciile au fost
prestate i lucrrile executate, astfel nct facturile privind
furnizarea de energie electric, termic, ap, canal, salubritate,
telefon etc., care reflect consumuri aferente lunii decembrie i
care au fost primite de instituiile publice pn la data ntocmirii
bilanului, vor fi nregistrate n contabilitate n luna decembrie;
Ca urmare a acestor nregistrri, obligaiile datorate
furnizorilor i creditorilor evideniate n conturile precizate mai
sus pot depi valoarea angajamentelor legale neachitate;
c) analiza i regularizarea sumelor reprezentnd pensii i
ajutoare sociale stabilite conform legilor n vigoare, precum i
cheltuielile cu dobnzile i alte cheltuieli aferente datoriei
publice, care au fost nregistrate n contul 8067 Angajamente
legale, astfel nct soldul contului s reflecte obligaii rmase
neachitate nscrise n documentele de lichidare nregistrate n
conturile contabile corespunztoare conform Planului de conturi
pentru instituiile publice.
6. Sumele prevzute prin hotrri judectoreti avnd ca
obiect acordarea unor drepturi de natur salarial stabilite n
favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii
pn la data de 31 decembrie 2009, a cror plat se va face
ealonat n perioada 20102012, aa cum rezult din
prevederile art. 1 din Ordonana de urgen a Guvernului
nr. 71/2009 privind plata unor sume prevzute n titluri executorii
avnd ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din
sectorul bugetar, se vor nregistra n contabilitatea instituiilor
publice la momentul plii acestora, n limita creditelor bugetare
aprobate cu aceast destinaie.
7.1. Instituiile publice beneficiari ai bunurilor, lucrrilor i
serviciilor finanate din fonduri externe nerambursabile
postaderare i fonduri de la buget au obligaia s in o eviden
contabil distinct pentru fiecare proiect, cu dezvoltarea
conturilor n analitice.
nregistrarea n contabilitate a acestor operaiuni este
prevzut la pct. A.10, A.12, A.14 i A16 din anexa la Ordinul
ministrului finanelor publice nr 2.169/2009 pentru modificarea i
completarea Normelor metodologice privind organizarea i
conducerea contabilitii instituiilor publice, Planul de conturi
pentru instituiile publice i instruciunile de aplicare a acestuia,
aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice
nr. 1.917/2005, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 513 i 513 bis din 27 iulie 2009.
7.2. Potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) lit. b) din Normele
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanei de urgen
a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiar a
instrumentelor structurale i utilizarea acestora pentru obiectivul
convergen, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice
nr. 2.548/2009, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 619 din 15 septembrie 2009: b) sumele aferente
rambursrii cotei-pri din cheltuielile eligibile efectuate,
corespunztoare finanrii din instrumente structurale, se
vireaz
cu
celeritate
de
ctre
autoritile
de
management/Autoritatea de certificare i plat, conform art. 7
alin. (1) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 64/2009,
n conturile de venituri ale bugetului de stat, bugetului
asigurrilor sociale de stat sau bugetelor fondurilor speciale,
deschise pe codurile de identificare fiscal ale beneficiarilor la
unitile Trezoreriei Statului prin care acetia i desfoar
activitatea.
n acest sens, beneficiarii finanai integral din bugetul de
stat, bugetul asigurrilor sociale de stat sau bugetele fondurilor
speciale nregistreaz sumele cuprinse n cererile de
rambursare i rambursrile aferente fondurilor externe
nerambursabile postaderare, cu ajutorul contului n afara

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 63/28.I.2010


bilanului 8077 Sume solicitate la rambursare aferente
fondurilor externe nerambursabile postaderare n curs de virare
la buget, a crui funciune este prevzut la pct. III din anexa
la Ordinul ministrului finanelor publice nr. 2.169/2009.
De asemenea, n situaia n care instituiile publice finanate
integral din buget, avnd calitatea de beneficiari ai fondurilor
externe postaderare, au nregistrat n contabilitate sumele
cuprinse n cererile de rambursare a cheltuielilor n contul plilor
efectuate n perioada martieiulie 2009 prin formula 4583.1 = 774,
vor efectua urmtoarele:
stornarea nregistrrii de mai sus n rou pentru perioada
martieiulie 2009;
nregistrarea sumelor nscrise n cererile de rambursare n
perioada martieiulie 2009, n debitul contului 8077 Sume
solicitate la rambursare aferente fondurilor externe
nerambursabile postaderare n curs de virare la buget;
nregistrarea sumelor virate la bugetul de stat n contul
plilor efectuate, n creditul contului 8077 Sume solicitate la
rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile
postaderare n curs de virare la buget.
7.3. n situaia n care Autoritatea de certificare i plat i
autoritile de management au constatat ca urmare a
transpunerii conturilor la data de 1 august 2009, potrivit
prevederilor pct. A3 i A8 din anexa la Ordinul ministrului
finanelor publice nr. 2.169/2009, c urmtoarele conturi:
474 Sume n curs de certificare INSTRUMENTE
STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR,
FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI i 473 Decontri
din operaii n curs de clarificare prezint n continuare sold
reprezentnd sume datorate beneficiarilor din fonduri de la
buget cofinanare, aflate n curs de autorizare, respectiv
certificare, vor efectua urmtoarele:
corectarea soldului debitor al contului 473 Decontri din
operaii n curs de clarificare, reprezentnd sume datorate
beneficiarilor din fonduri de la buget cofinanare, aflate n curs
de autorizare la autoritile de management pn la data de
1 august 2009, prin formula contabil: 4554 = 473;
corectarea soldului debitor al contului 474 Sume n curs
de certificare instrumente structurale, fonduri pentru
agricultur, fonduri de la buget i alte fonduri, reprezentnd
sume datorate beneficiarilor din fonduri de la buget
cofinanare, aflate n curs de certificare la Autoritatea de
certificare i plat la data de 1 august 2009, prin formula
contabil: 4554 = 474.
8.1. nregistrarea n contabilitate a operaiunilor privind
cheltuielile de executare silit efectuate de ctre direciile
generale ale finanelor publice judeene i a municipiului
Bucureti, ncepnd cu 1 ianuarie 2010, se vor efectua astfel:
a) compartimentele de contabilitate a activitii proprii din
cadrul direciilor generale ale finanelor publice judeene i a
municipiului Bucureti nregistreaz pe baza facturii emise de
prestator pentru cheltuielile ocazionate de anunul publicitar i
plata expertului evaluator:
6xx Cheltuieli = 401 Furnizori
401 Furnizori = 7701 Finanare de la bugetul de stat
b) compartimentele de contabilitate a creanelor bugetare din
cadrul direciilor generale ale finanelor publice judeene i a
municipiului Bucureti:
nregistreaz factura emis de prestator pentru cheltuielile
ocazionate de anunul publicitar i plata expertului evaluator:
461 Debitori/
= 7xx Venituri .... (ale bugetului de stat)/
analitic conturi
analitic an curent
de executare
silit

nregistreaz ncasarea n contul de disponibil pe baza


procesului-verbal de distribuire a sumei constituite n urma
procedurii de executare silit:
5201 Disponibil al bugetului = 461 Debitori
de stat
8.2. Soldul contului 461 Debitori, provenind din cheltuielile
cu executarea silit avansate din bugetul de stat, se va raporta
n Bilan (anexa 1 la normele metodologice aprobate prin Ordinul
ministrului finanelor publice nr. 629/2009, cu modificrile i
completrile ulterioare) la rndul 21 Creane din operaiuni
comerciale, avansuri i alte decontri i la rndul 22 Creane
comerciale i avansuri.
9. Creditul de angajament reprezint limita maxim a
cheltuielilor ce pot fi angajate, n exerciiul bugetar, n limitele
aprobate.
Creditul de angajament rmas neangajat (n cazul n care
valoarea angajamentelor legale ncheiate n exerciiul bugetar
este mai mic dect valoarea creditelor de angajament aprobat
n acest exerciiu) va fi avut n vedere la elaborarea proiectului
de buget pentru anii urmtori, pn la finalizarea aciunii
multianuale, i poate fi angajat n exerciiile bugetare urmtoare,
n condiiile legii.
La finalizarea aciunii multianuale, creditele de angajament
vor fi egale cu creditele bugetare, nsumate corespunztor
perioadei de implementare a programului/proiectului.
Avnd n vedere cele menionate mai sus, funciunea
conturilor 8071 Credite de angajament aprobate i 8072
Credite de angajament angajate, prevzute n Normele
metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanarea i
plata cheltuielilor instituiilor publice, precum i organizarea,
evidena i raportarea angajamentelor bugetare i legale,
aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice
nr. 1.792/2002, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 37 din 23 ianuarie 2003, cu modificrile i
completrile ulterioare, se modific i se completeaz astfel:
Contul 8071 Credite de angajament aprobate
Cu ajutorul acestui cont instituiile publice in evidena
creditelor de angajament aprobate n anexele la bugetul
ordonatorului de credite, pentru exerciiul bugetar respectiv.
Contabilitatea analitic a creditelor de angajament aprobate
se ine pe structura bugetului aprobat.
n debitul contului se nregistreaz creditele de angajament
aprobate, precum i suplimentrile efectuate n cursul
exerciiului bugetar, care majoreaz creditele de angajament.
n creditul contului se nregistreaz diminurile de credite de
angajament aprobate i efectuate n cursul exerciiului bugetar.
Soldul debitor al contului reprezint totalul creditelor de
angajament aprobate la un moment dat.
Soldul contului de la finele exerciiului bugetar nu se
redeschide n anul urmtor.
Contul 8072 Credite de angajament angajate
Cu ajutorul acestui cont se ine evidena creditelor de
angajament angajate n limita creditelor de angajament aprobate
pentru exerciiul bugetar respectiv.
Contabilitatea analitic a creditelor de angajament angajate
se ine pe structura bugetului aprobat.
n debitul contului se nregistreaz creditele de angajament
aprobate, precum i modificrile efectuate n cursul exerciiului
bugetar asupra creditelor de angajament aprobate.
n creditul contului se nregistreaz creditele de angajament
angajate, precum i modificrile efectuate n cursul exerciiului
bugetar asupra acestora.
Soldul debitor al contului reprezint creditele de angajament
neangajate la un moment dat.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 63/28.I.2010

Soldul contului de la finele exerciiului bugetar nu se


redeschide n anul urmtor.
Conturile de angajamente bugetare i legale se vor ine pe
analitice distincte pentru aciunile multianuale i celelalte aciuni.
Ca urmare a modificrii n funciunea conturilor menionate
mai sus, nu se mai completeaz soldul iniial debitor al contului
8072 Credite de angajament angajate n coloana 1 a anexei
nr. 1a) la Ordinul ministrului finanelor publice nr. 547/2009
pentru modificarea i completarea Normelor metodologice
privind angajarea, lichidarea, ordonanarea i plata cheltuielilor
instituiilor publice, precum i organizarea, evidena i raportarea
angajamentelor bugetare i legale, aprobate prin Ordinul
ministrului finanelor publice nr. 1.792/2002, cu modificrile
ulterioare.
CAPITOLUL III
ntocmirea situaiilor financiare anuale
1.1. n anexa 3 Situaia fluxurilor de trezorerie (formular din
situaiile financiare, anex la normele metodologice aprobate
prin Ordinul ministrului finanelor publice nr. 629/2009, cu
modificrile i completrile ulterioare) corelaiile dintre fluxurile
de trezorerie din activitatea operaional, activitatea de investiii
i activitatea de finanare i clasificaia bugetar, prevzute n
Normele metodologice privind ntocmirea, semnarea,
depunerea, componena i modul de completare a situaiilor
financiare trimestriale ale instituiilor publice n anul 2006,
precum i modelele acestora, aprobate prin Ordinul ministrului
finanelor publice nr. 616/2006, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 498 din 8 iunie 2006, nu se respect n
situaia plilor efectuate de la titlul 56 Proiecte cu finanare din
fonduri externe nerambursabile postaderare i de la titlul 65
Cheltuieli aferente programelor cu finanare rambursabil.
Plile efectuate de la aceste titluri se vor repartiza pe cele
3 grupe de fluxuri de trezorerie: din activitatea operaional, din
activitatea de investiii i din activitatea de finanare, n funcie de
natura acestora.
1.2. Instituiile publice au obligaia s prezinte la unitile de
trezorerie a statului la care au deschise conturile Situaia
fluxurilor de trezorerie (anexa 3 la normele metodologice
aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr. 629/2009,
cu modificrile i completrile ulterioare) pentru obinerea vizei
privind exactitatea plilor nete de cas i a soldurilor conturilor
de disponibiliti, dup caz, pentru asigurarea concordanei
datelor din contabilitatea instituiilor publice cu cele din
contabilitatea unitilor de trezorerie a statului.
Soldul pentru conturile de finanare bugetar se stabilete ca
diferen ntre pli efectuate i ncasri (sume recuperate din
finanarea anului curent reprezentnd reconstituirea creditelor
bugetare i sume recuperate din finanarea anilor precedeni) i
reflect totalul plilor nete de cas.
Datele nscrise n Situaia fluxurilor de trezorerie (anexa 3
la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului
finanelor publice nr. 629/2009, cu modificrile i completrile
ulterioare) trebuie s corespund cu datele din evidena
Trezoreriei Statului, altfel aceasta va restitui situaia instituiei
publice
respective
pentru
a
introduce
corecturile
corespunztoare.
Viza Trezoreriei Statului se acord pentru datele nscrise pe
rndurile 14 i 15 coloana 3 i urmtoarele ce se nscriu de
instituia public.
1.3. n anexa 4 Situaia fluxurilor de trezorerie (formular din
situaiile financiare, anex la normele metodologice aprobate
prin Ordinul ministrului finanelor publice nr. 629/2009, cu
modificrile i completrile ulterioare), la rndurile 15 i 16 se
nscriu numai diferenele de curs valutar favorabile/nefavorabile

rezultate din reevaluarea soldurilor conturilor de numerar i


echivalent de numerar la sfritul perioadei de raportare.
2.1. Conturile de execuie bugetar-venituri, la raportarea
anual, coloanele 1 i 2 se completeaz cu:
prevederi bugetare iniiale;
prevederi bugetare definitive.
2.2. n Conturile de execuie a bugetului instituiei publice
Venituri (formulare din situaiile financiare, anexele 5, 8, 9, 12,
17 i 19 la normele metodologice aprobate prin Ordinul
ministrului finanelor publice nr. 629/2009, cu modificrile i
completrile ulterioare) se raporteaz numai veniturile ncasate
n anul curent (fr cuprinderea excedentului rezultat din anii
precedeni).
2.3. Conturile de execuie a bugetului instituiei publice
Venituri (formulare din situaiile financiare, anexele 5, 8, 9, 12,
17 i 19 la normele metodologice aprobate prin Ordinul
ministrului finanelor publice nr. 629/2009, cu modificrile i
completrile ulterioare) se ntocmesc de instituiile publice care,
potrivit legii, administreaz veniturile bugetului general
consolidat.
Instituiile publice finanate de la buget, care realizeaz
venituri pentru bugetul din care sunt finanate, evideniaz
sumele datorate bugetelor respective: 461 (411) = 448, iar
aceste sume nu se cuprind n aceste anexe.
3.1. La Conturile de execuie bugetar Cheltuieli
(formulare din situaiile financiare, anexele 6, 7, 10, 11, 13, 15,
16, 18 i 20 la normele metodologice aprobate prin Ordinul
ministrului finanelor publice nr. 629/2009, cu modificrile i
completrile ulterioare), coloana 1 se completeaz cu credite de
angajament aferente aciunilor multianuale cuprinse n anexele
la bugetele ordonatorilor principali de credite, anexe ce sunt
considerate parte integrant a respectivelor bugete. Creditele
de angajament i aciunile multianuale sunt definite n Legea
nr. 500/2002, cu modificrile i completrile ulterioare, Legea
nr. 273/2006 privind finanele publice locale, cu modificrile i
completrile ulterioare, i n Ordinul ministrului finanelor publice
nr. 547/2009.
3.2. Conturile de execuie bugetar Cheltuieli, la
raportarea anual, coloanele 2 i 3 se completeaz cu:
credite bugetare iniiale;
credite bugetare definitive.
3.3. Cu privire la raportarea informaiilor n Conturile de
execuie bugetar Cheltuieli (formulare din situaiile
financiare, anexele 6, 7, 10, 11, 13, 15, 16, 18 i 20 la normele
metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice
nr. 629/2009, cu modificrile i completrile ulterioare) se vor
avea n vedere urmtoarele:
angajamentele bugetare (coloana 4) nu pot depi
creditele bugetare definitive (coloana 3);
angajamentele legale (coloana 5) nu pot depi creditele
bugetare definitive (coloana 3) pentru celelalte aciuni, altele
dect cele multianuale (de exemplu, cheltuieli de personal,
cheltuieli cu bunuri i servicii, subvenii, transferuri etc.).
angajamentele legale (coloana 5) nu pot depi
angajamentele bugetare (coloana 4) pentru celelalte aciuni,
altele dect cele multianuale (de exemplu, cheltuieli de personal,
cheltuieli cu bunuri i servicii, subvenii, transferuri etc. );
plile efectuate (coloana 6) trebuie s se ncadreze n
creditele bugetare definitive (coloana 3) i n angajamentele
bugetare (coloana 4);
angajamentele legale de pltit (coloana 7) reprezint
valoarea angajamentelor legale efectuate n limita creditelor
bugetare aprobate sau a creditelor de angajament, rmase
neachitate la 31 decembrie 2009, evideniate n soldul contului
8067 Angajamente legale;

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 63/28.I.2010


cheltuielile efective (coloana 8) pot depi creditele
bugetare definitive (coloana 3), angajamentele bugetare
(coloana 4) i angajamentele legale (coloana 5), deoarece
cheltuielile efective reprezint costul bunurilor i serviciilor
utilizate n vederea realizrii serviciilor publice sau veniturilor.
Conturile de cheltuieli calculate (de exemplu, cheltuieli cu
ajustrile de depreciere, cheltuieli cu ajustrile pentru pierderea
de valoare, cheltuieli cu provizioanele etc.) sunt cheltuieli care
nu implic o plat monetar din bugetul instituiei i, prin urmare,
nu se raporteaz n conturile de execuie bugetar coloana 8
Cheltuieli efective, ci doar n anexa 2 Contul de rezultat
patrimonial (formular din situaiile financiare, anex la normele
metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice
nr. 629/2009, cu modificrile i completrile ulterioare).
Cheltuielile cu diferenele de curs valutar se raporteaz n
conturile de execuie bugetar n coloana 8 Cheltuieli efective,
numai n situaia n care pot fi identificate codurile de clasificaie
bugetar aferente.
Cheltuielile cu amortizarea i cheltuielile cu activele fixe
neamortizabile se raporteaz n coloana 8 Cheltuieli efective.
4.1. Anexa 5 Contul de execuie a bugetului instituiei publice
Venituri (formular din situaiile financiare, anex la normele
metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice
nr. 629/2009, cu modificrile i completrile ulterioare) se
ntocmete de ctre instituiile publice care au calitatea de
creditori bugetari ai bugetului de stat, bugetului asigurrilor
sociale de stat, bugetului asigurrilor pentru omaj, bugetului
Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate, precum
i instituiile publice finanate din fonduri externe nerambursabile
i instituiile publice finanate integral sau parial din venituri
proprii/activiti finanate integral din venituri proprii (altele dect
cele de subordonare local) cu informaii privind veniturile
realizate potrivit bugetului aprobat (clasificaia funcional).
4.2. Autoritile publice, ministerele i celelalte organe ale
administraiei publice centrale, alte autoriti publice, precum i
instituiile publice din subordinea acestora, care ncaseaz,
administreaz i utilizeaz venituri proprii, potrivit legii, vor
raporta execuia bugetului astfel:
a) execuia bugetului activitilor finanate integral din venituri
proprii cuprinse n anexa nr. 3 la Legea nr. 18/2009, cu
modificrile i completrile ulterioare, potrivit structurii bugetului
aprobat (codul 10);
b) execuia bugetului instituiilor publice finanate parial din
venituri proprii, cuprinse n anexa nr. 3 la Legea nr. 18/2009, cu
modificrile i completrile ulterioare, precum i n anexa
nr. 6/04 la Legea nr. 19/2009, cu modificrile ulterioare, potrivit
structurii bugetului aprobat (codul 10);
c) execuia cumulat a bugetului instituiilor publice finanate
integral sau parial din venituri proprii i a activitilor finanate
integral din venituri proprii, care va include att execuia
bugetelor prevzute la lit. a) i b), ct i a celorlalte bugete care
cuprind veniturile proprii i cheltuielile efectuate potrivit unor legi
specifice (codul 20).
5. Anexa 6 Contul de execuie a bugetului instituiei
publice Cheltuieli (formular din situaiile financiare, anex la
normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului
finanelor publice nr. 629/2009, cu modificrile i completrile
ulterioare) se ntocmete de ctre instituiile publice finanate din
bugetul de stat, bugetul asigurrilor sociale de stat, bugetul
asigurrilor pentru omaj, bugetul Fondului naional unic de
asigurri sociale de sntate, credite externe, credite interne,
fonduri externe nerambursabile, venituri proprii/venituri proprii
i subvenii (altele dect cele de subordonare local) cu
informaii privind cheltuielile realizate pe structura bugetului
aprobat (clasificaia funcional).

Detalierea cheltuielilor pe clasificaia economic se


realizeaz pe capitole, titluri, articole i alineate, n anexa 7.
6.1. Anexa 7 Contul de execuie a bugetului instituiilor
publice Cheltuieli (formular din situaiile financiare, anex la
normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului
finanelor publice nr. 629/2009, cu modificrile i completrile
ulterioare) se ntocmete de instituiile publice indiferent de
subordonare i sursa de finanare a cheltuielilor pe structura
bugetului aprobat, cu detaliere pe naturi de cheltuieli. Se
ntocmete distinct pe fiecare capitol de cheltuieli, titluri, articole
i alineate (clasificaia economic).
6.2. Anexele 6 i 7 (formulare din situaiile financiare, anexe
la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului
finanelor publice nr. 629/2009, cu modificrile i completrile
ulterioare) se completeaz distinct pentru cheltuielile efectuate
din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurrilor sociale
de stat, bugetele fondurilor speciale, intrrile de credite externe,
fonduri externe nerambursabile, venituri proprii etc., la nivel de
capitol, titlu, articol i alineat de cheltuieli. n formularele de
situaii financiare centralizate ce se depun la Ministerul
Finanelor Publice se va completa i coloana 8 Cheltuieli
efective.
6.3. n vederea ntocmirii corecte a formularelor de raportare
a execuiei bugetare, se vor avea n vedere i urmtoarele:
instituiile publice care n anul 2009 au efectuat cheltuieli
privind activitatea de nvmnt vor depune anexa 7 Contul de
execuie a bugetului instituiilor publice Cheltuieli i pe
articole i alineate n cadrul subcapitolelor i paragrafelor
capitolului 65.00 nvmnt, indiferent de bugetul din care
acestea au fost efectuate, pn la 31 martie 2010;
instituiile publice care n anul 2009 au efectuat cheltuieli
privind activitatea de aprare vor depune anexa 7 Contul de
execuie a bugetului instituiilor publice Cheltuieli i pe
articole i alineate n cadrul subcapitolelor capitolului 60.00
Aprare, indiferent de bugetul din care acestea au fost
efectuate, pn la 31 martie 2010.
7. Anexa 8 Contul de execuie a bugetului instituiilor publice
i activitilor finanate integral din venituri proprii (de
subordonare local) Venituri (formular din situaiile
financiare, anex la normele metodologice aprobate prin Ordinul
ministrului finanelor publice nr. 629/2009, cu modificrile i
completrile ulterioare) se ntocmete de instituiile publice i
activitile finanate integral din venituri proprii, de subordonare
local, cu informaii privind veniturile realizate, pe structura
bugetului aprobat (clasificaia funcional).
8. Anexa 9 Contul de execuie a bugetului instituiilor publice
finanate din venituri proprii i subvenii (de subordonare
local) Venituri (formular din situaiile financiare, anex la
normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului
finanelor publice nr. 629/2009, cu modificrile i completrile
ulterioare) se ntocmete de ctre instituiile publice finanate din
venituri proprii i subvenii de la bugetul local, cu informaii
privind veniturile realizate i subveniile primite de la bugetul
local, pe structura bugetului aprobat (clasificaia funcional).
9. Anexa 10 Contul de execuie a bugetului instituiilor
publice i activitilor finanate integral din venituri proprii (de
subordonare local) Cheltuieli (formular din situaiile
financiare, anex la normele metodologice aprobate prin Ordinul
ministrului finanelor publice nr. 629/2009, cu modificrile i
completrile ulterioare) se ntocmete de ctre instituii publice
i activiti finanate integral din venituri proprii, de subordonare
local, cu informaii privind cheltuielile realizate, pe structura
bugetului aprobat (clasificaia funcional). Detalierea
cheltuielilor pe clasificaia economic se realizeaz pe capitole,
titluri, articole i alineate n anexa 7.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 63/28.I.2010

10. Anexa 11 Contul de execuie a bugetului instituiilor


publice finanate din venituri proprii i subvenii (de subordonare
local) Cheltuieli (formular din situaiile financiare, anex la
normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului
finanelor publice nr. 629/2009, cu modificrile i completrile
ulterioare) se ntocmete de ctre instituii publice i activiti
finanate integral din venituri proprii, de subordonare local, cu
informaii privind cheltuielile realizate, pe structura bugetului
aprobat (clasificaia funcional).
Detalierea cheltuielilor pe clasificaia economic se
realizeaz pe capitole, titluri, articole i alineate n anexa 7.
11. Anexa 12 Contul de execuie a bugetului local
Venituri (formular din situaiile financiare, anex la normele
metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice
nr. 629/2009, cu modificrile i completrile ulterioare) se
ntocmete de ctre unitile administrativ-teritoriale (comune,
orae, municipii, judee), creditori bugetari ai bugetelor locale,
cu informaii privind veniturile, pe structura bugetelor aprobate
(clasificaia funcional).
12. Anexa 13 Contul de execuie a bugetului local
Cheltuieli (formular din situaiile financiare, anex la normele
metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice
nr. 629/2009, cu modificrile i completrile ulterioare) se
ntocmete de ctre unitile administrativ-teritoriale (comune,
orae, municipii, judee) i instituiile subordonate finanate din
bugetul local cu informaii privind cheltuielile, pe structura
bugetelor aprobate (clasificaia funcional). Detalierea
cheltuielilor pe clasificaia economic se realizeaz pe capitole,
titluri, articole i alineate n anexa 7.
13. Anexa 14a Disponibil din mijloace cu destinaie special
(formular din situaiile financiare, anex la normele metodologice
aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr. 629/2009,
cu modificrile i completrile ulterioare) se completeaz de
ctre instituiile publice de subordonare central. Rndul 12 Alte
fonduri cu destinaie special se detaliaz pe fonduri n raportul
de analiz pe baz de bilan.
14. Anexa 14b Disponibil din mijloace cu destinaie special
(formular din situaiile financiare, anex la normele metodologice
aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr. 629/2009,
cu modificrile i completrile ulterioare) se completeaz de
ctre instituiile publice de subordonare local.
15. Anexa 15 Contul de execuie a bugetului creditelor
externe Cheltuieli (formular din situaiile financiare, anex la
normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului
finanelor publice nr. 629/2009, cu modificrile i completrile
ulterioare) se ntocmete de unitile administrativ-teritoriale i
instituiile subordonate care efectueaz cheltuieli din credite
externe pe structura bugetului aprobat (clasificaia funcional).
Detalierea cheltuielilor pe clasificaia economic se realizeaz
pe capitole, titluri, articole i alineate n anexa 7.
16. Anexa 16 Contul de execuie a bugetului creditelor
interne Cheltuieli (formular din situaiile financiare, anex la
normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului
finanelor publice nr. 629/2009, cu modificrile i completrile
ulterioare) se ntocmete de unitile administrativ-teritoriale i
instituiile subordonate care efectueaz cheltuieli din credite
interne pe structura bugetului aprobat (clasificaia funcional).
Detalierea cheltuielilor pe clasificaia economic se realizeaz
pe capitole, titluri, articole i alineate n anexa 7.
17. Anexa 17 Contul de execuie a bugetului fondurilor
externe nerambursabile Venituri (formular din situaiile
financiare, anex la normele metodologice aprobate prin Ordinul
ministrului finanelor publice nr. 629/2009, cu modificrile i
completrile ulterioare) se ntocmete de unitile administrativ-

teritoriale i instituiile subordonate cu informaii privind veniturile


realizate din fonduri externe nerambursabile de preaderare, pe
structura bugetului aprobat (clasificaia funcional).
18. Anexa 18 Contul de execuie a bugetului fondurilor
externe nerambursabile Cheltuieli (formular din situaiile
financiare, anex la normele metodologice aprobate prin Ordinul
ministrului finanelor publice nr. 629/2009, cu modificrile i
completrile ulterioare) se ntocmete de unitile administrativteritoriale i instituiile subordonate cu informaii privind
cheltuielile efectuate din fonduri externe nerambursabile de
preaderare, pe structura bugetului aprobat (clasificaia
funcional). Detalierea cheltuielilor pe clasificaia economic se
realizeaz pe capitole, titluri, articole i alineate n anexa 7.
19.1. Anexa 19 Contul de execuie a veniturilor i
cheltuielilor evideniate n afara bugetului local Venituri
(formular din situaiile financiare, anex la normele metodologice
aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr. 629/2009,
cu modificrile i completrile ulterioare) se ntocmete de
unitile administrativ-teritoriale i instituiile subordonate cu
informaii privind veniturile realizate din operaiuni n afara
bugetelor locale (taxe speciale, amortizare active fixe, fond de
rulment etc.) pe structura bugetului aprobat (clasificaia
funcional).
19.2. n anexa 19 Contul de execuie a veniturilor i
cheltuielilor evideniate n afara bugetului local Venituri
(formular din situaiile financiare, anex la normele metodologice
aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr. 629/2009,
cu modificrile i completrile ulterioare) la indicatorul Venituri
de la codul 36.11.10 Fondul de rulment se vor raporta veniturile
ncasate provenite din:
excedentul anual al bugetului local, rmas dup
rambursarea eventualelor mprumuturi restante, plata
dobnzilor, comisioanelor, spezelor i altor costuri aferente
acestora, la finele anului;
dobnzile ncasate n cursul anului pentru disponibilitile
aflate n conturi la Trezoreria Statului.
20.1. Anexa 20 Contul de execuie a veniturilor i
cheltuielilor evideniate n afara bugetului local Cheltuieli
(formular din situaiile financiare, anex la normele metodologice
aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr. 629/2009,
cu modificrile i completrile ulterioare) se ntocmete de
unitile administrativ-teritoriale i instituiile subordonate cu
informaii privind cheltuielile efectuate din operaiuni n afara
bugetelor locale (taxe speciale, amortizare active fixe, fond de
rulment etc.) pe structura bugetului aprobat (clasificaia
funcional). Detalierea cheltuielilor pe clasificaia economic se
realizeaz pe capitole, titluri, articole i alineate n anexa 7.
20.2. n anexa 20 Contul de execuie a veniturilor i
cheltuielilor evideniate n afara bugetului local Cheltuieli
(formular din situaiile financiare, anex la normele metodologice
aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr. 629/2009,
cu modificrile i completrile ulterioare), la raportarea plilor
din disponibilul fondului de rulment la 31 decembrie 2009, la
subcapitolul 54.11.08 Fondul de rulment, articolul 80.08
Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de
cas, se vor avea n vedere urmtoarele:
a) sumele utilizate temporar n cursul anului pentru
acoperirea golurilor provenite din decalajele ntre veniturile i
cheltuielile anului curent evideniate la codul 80.08 (nregistrare
contabil 4687 = 5221) se anuleaz dup restituirea din bugetul
local la finele anului 2009 a sumelor primite pentru acoperirea
golurilor temporare de cas (nregistrare contabil 5221 = 4687,
codul 80.08 n rou);

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 63/28.I.2010


b) la articolul 80.08 se raporteaz numai sumele pltite din
disponibilul fondului de rulment pentru acoperirea definitiv a
deficitului bugetar la finele anului.
21. Anexa 21 Contul de execuie a sumelor defalcate din
taxa pe valoarea adugat pentru bugetele locale la..... (anex
la normele metodologice formular din situaiile financiare),
anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice, se ntocmete
de unitile administrativ-teritoriale.
22. Anexa 22 Venituri, cheltuieli i excedente ale bugetelor
locale pe uniti administrativ-teritoriale la...... (anex la normele
metodologice formular din situaiile financiare), anexa nr. 2 la
prezentele norme metodologice, se ntocmete de unitile
administrativ-teritoriale cu indicatori de sintez privind veniturile
proprii i celelalte surse n completare, cheltuielile i excedentul
bugetului local respectiv.
23. Anexa 23 Situaia privind sumele primite i utilizate ca
donaii/sponsorizri (anex la normele metodologice
formular din situaiile financiare), anexa nr. 3 la prezentele
norme metodologice, se ntocmete pe structura modelului
prevzut n anexa nr. 3 la Normele metodologice privind modul
de ncasare i utilizare a fondurilor bneti primite sub forma
donaiilor i sponsorizrilor de ctre instituiile publice, aprobate
prin Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.661 bis/2003,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 881 din
11 decembrie 2003.
24. Anexa 24 Situaia privind execuia veniturilor i
cheltuielilor bugetelor locale pe uniti administrativ-teritoriale
(anex la normele metodologice formular din situaiile
financiare), anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice, nu
se completeaz de ctre ordonatorii principali de credite ai
bugetelor locale. Se obine ca rezultat al prelucrrii automate a
datelor la direciile generale ale finanelor publice judeene i a
municipiului Bucureti.
25. Anexa 25 Sinteza finanrii programelor i anexa 26
Fia programului (anexe la normele metodologice formulare
din situaiile financiare anuale), anexa nr. 5 i, respectiv, anexa
nr. 6 la prezentele norme metodologice, se ntocmesc de
ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraiei
publice centrale, precum i alte autoriti publice care au
aprobate prin Legea nr. 18/2009, cu modificrile i completrile
ulterioare, bugete pe programe i care au obligaia s
ntocmeasc i s anexeze la situaiile financiare anuale
rapoarte de performan n care se prezint, pe fiecare program,
obiectivele, rezultatele preconizate i cele obinute, indicatorii i
costurile asociate. Raportarea execuiei bugetului pe programe
se face n structura prevzut n bugetul aprobat.
26.1. Anexa 30 Pli restante (formular din situaiile
financiare, anex la normele metodologice aprobate prin Ordinul
ministrului finanelor publice nr. 629/2009, cu modificrile i
completrile ulterioare) se completeaz de ctre toate instituiile
publice, indiferent de subordonare i modul de finanare a
cheltuielilor, cu sumele reprezentnd pli restante din: bugetul
de stat, bugetele locale, bugetul asigurrilor sociale de stat,
bugetul asigurrilor pentru omaj, bugetul Fondului naional unic
de asigurri sociale de sntate, credite externe, credite interne,
fonduri externe nerambursabile, ale instituiilor publice finanate
integral sau parial din venituri proprii/activiti finanate integral
din venituri proprii. Se completeaz cte un formular distinct
pentru fiecare cod nscris n subsolul acestuia.
26.2. La raportarea de la 31 decembrie 2009 se vor pstra
soldurile iniiale raportate n situaiile financiare de la 30 iunie
2009. n cazuri deosebite cum ar fi reorganizarea, identificarea
unor erori majore, se va consulta Ministerul Finanelor Publice
asupra modalitilor de corecie potrivit dispoziiilor legale n
vigoare.

26.3. Pentru plile restante ctre furnizori i creditori din


operaiuni comerciale, se vor prelua din soldurile conturilor 401,
403, 404 i 405 numai acele sume care au depit termenul de
plat prevzut n contract sau factur (nu se vor prelua sumele
din soldul contului 462 care reprezint alte operaiuni dect cele
comerciale).
26.4. Pentru plile restante fa de bugetul general
consolidat, se vor prelua din soldurile conturilor 4311, 4312,
4313, 4314, 4315, 4317, 4371, 4372, 4373, 4423, 444, 446 i
4481 numai acele sume care au depit termenul de plat
prevzut de actele normative.
26.5. Pentru plile restante fa de salariai i alte categorii
de persoane, se vor prelua din soldurile conturilor 421, 422, 423,
424, 426, 4271, 4272, 4273, 4281, 429 i 438 numai acele sume
care au depit termenul de plat prevzut de actele normative.
(Drepturile ultimei luni din perioada de raportare i contribuiile
aferente acestora, cu termen de plat n luna urmtoare, nu
reprezint pli restante.)
26.6. Pentru plile restante reprezentnd mprumuturi
nerambursabile la scaden i dobnzi restante, se vor prelua
din soldurile conturilor 1611, 1612, 1631, 1641, 1651, 1671,
1681, 1682, 1684, 1685, 1687, 169, 5186, 5192, 5194, 5195,
5196, 5197 i 5198 numai acele sume care au depit termenul
de plat prevzut n contractul de mprumut.
26.7. Pentru plile restante reprezentnd creditori bugetari,
se vor prelua din soldul contului 467 numai acele sume care au
depit termenul prevzut de actele normative pentru a fi
restituite contribuabililor sau compensate.
27.1. Anexa 31 Situaia aciunilor deinute de instituiile
publice, n numele statului romn, la societi comerciale,
societi/companii naionale, precum i n capitalul unor
organisme internaionale i companii strine (anex la normele
metodologice formular din situaiile financiare anuale), anexa
nr. 7 la prezentele norme metodologice, se ntocmete de ctre
instituiile publice care dein n numele statului romn aciuni la
societi comerciale, societi/companii naionale, precum i n
capitalul unor organisme internaionale i companii strine.
27.2. Se raporteaz separat valoarea aciunilor cotate i a
celor necotate. La raportrile trimestriale aciunile se nscriu la
valoarea contabil (nominal), iar la finele exerciiului se
raporteaz la valoarea de pia, valoare care se determin
potrivit prevederilor pct. 1.7. din Normele metodologice privind
nchiderea conturilor contabile, ntocmirea i depunerea
situaiilor financiare ale instituiilor publice la 31 decembrie 2006,
aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr. 40/2007.
28. Anexa 32 Situaia sumelor evideniate n conturi n afara
bilanului rezultate din operaiuni ce decurg din administrarea
veniturilor bugetului general consolidat (anex la normele
metodologice formular din situaiile financiare anuale), anexa
nr. 8 la prezentele norme metodologice, se ntocmete de ctre
creditorii bugetari (Ministerul Finanelor Publice, Casa Naional
de Pensii i Alte Drepturi de Asigurri Sociale, Agenia Naional
pentru Ocuparea Forei de Munc, Casa Naional de Asigurri
de Sntate) care, potrivit legii, gestioneaz veniturile bugetului
de stat, bugetului asigurrilor sociale de stat, bugetului
asigurrilor pentru omaj, bugetului Fondului naional unic de
asigurri sociale de sntate, n vederea raportrii prin situaiile
financiare a bunurilor sechestrate ca msur asiguratorie
dispus prin procedur administrativ i ca modalitate de
executare silit, a garaniilor depuse de contribuabili pentru
nlesnirile acordate etc.
Aceast anex se completeaz cu soldurile conturilor n
afara bilanului specifice operaiunilor respective.
29. Anexa 33 Situaia unor indicatori referitori la protecia
copilului i a persoanelor cu handicap, (anex la normele

10

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 63/28.I.2010

metodologice formular din situaiile financiare anuale), anexa


nr. 9 la prezentele norme metodologice, se ntocmete de
unitile administrativ-teritoriale.
30. Anexa 34 Situaia modificrilor n structura activelor
nete/capitalurilor proprii (anex la normele metodologice
formular din situaiile financiare anuale), anexa nr. 10 la
prezentele norme metodologice, se completeaz cu informaii
privind evoluia activelor nete/capitalurilor proprii ale instituiilor
publice pe parcursul exerciiului financiar. Datele trebuie s fie
nsoite de informaii prezentate n notele explicative referitoare
la:
natura modificrilor;
natura i scopul constituirii rezervelor;
orice informaii semnificative.
31. Anexa 35a Situaia activelor fixe amortizabile i anexa
35b Situaia activelor fixe neamortizabile (anexe la normele
metodologice formulare din situaiile financiare), anexa nr. 11
i, respectiv, anexa nr. 12 la prezentele norme metodologice, se
ntocmesc de instituiile publice care au n administrare bunuri
din domeniul public sau privat al statului i al unitilor
administrativ-teritoriale, dup caz.
Pentru activele fixe neamortizabile conform legii, nu se
recunoate ajustarea pentru depreciere.
32.1. Anexa 40a Situaia activelor i datoriilor financiare ale
instituiilor publice din administraia central la data de .........
(formular din situaiile financiare anex la normele
metodologice, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice
nr. 629/2009, cu modificrile i completrile ulterioare) se
completeaz de ministere i celelalte organe de specialitate ale
administraiei publice centrale, alte autoriti publice autonome
i instituii publice de subordonare central, indiferent de sursa
de finanare a cheltuielilor.
32.2. n subsectorul administraie public central
(cod S1311) se cuprind instituiile publice definite n Legea
nr. 500/2002, cu modificrile i completrile ulterioare, incluznd
Parlamentul, Administraia Prezidenial, ministerele, celelalte
organe de specialitate ale administraiei publice, alte autoriti
publice, instituiile publice autonome, precum i instituiile
publice din subordinea acestora, indiferent de modul de
finanare a acestora.
33.1. Anexa 40b Situaia activelor i datoriilor financiare ale
instituiilor publice din administraia local la data de .........
(formular din situaiile financiare anex la normele
metodologice, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice
nr. 629/2009, cu modificrile i completrile ulterioare) se
completeaz de unitile administrativ-teritoriale i instituiile
publice de subordonare local, indiferent de sursa de finanare
a cheltuielilor.
33.2. n subsectorul administraie public local (cod S1313)
se cuprind instituiile publice locale definite n Legea
nr. 273/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, incluznd
comunele, oraele, municipiile, sectoarele municipiului
Bucureti, judeele, municipiul Bucureti, instituiile i serviciile
publice din subordinea acestora, cu personalitate juridic,
indiferent de modul de finanare a acestora.
34.1. Anexa 40c Situaia activelor i datoriilor financiare ale
instituiilor publice din domeniul asigurrilor sociale (de stat,
omaj, sntate) la data de ......... (formular din situaiile
financiare anex la normele metodologice, aprobate prin
Ordinul ministrului finanelor publice nr. 629/2009, cu modificrile
i completrile ulterioare) se completeaz de instituii i autoriti
publice finanate din bugetul asigurrilor sociale de stat, bugetul
asigurrilor pentru omaj, bugetul Fondului naional unic de
asigurri sociale de sntate.

34.2. n subsectorul asigurri sociale (cod S1314) se cuprind:


Casa Naional de Asigurri de Sntate i instituiile
subordonate;
Casa Asigurrilor de Sntate a Aprrii, Ordinii Publice,
Siguranei Naionale i Autoritii Judectoreti;
Casa de Asigurri de Sntate a Ministerului
Transporturilor i Infrastructurii;
Casa Naional de Pensii i Alte Drepturi de Asigurri
Sociale i instituiile subordonate;
Agenia Naional pentru Ocuparea Forei de Munc i
instituiile subordonate.
35. n vederea ntocmirii corecte a anexei 40a Situaia
activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din
administraia central la data de ......, a anexei 40b Situaia
activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din
administraia local la data de ......... i a anexei 40c Situaia
activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din
domeniul asigurrilor sociale (de stat, omaj, sntate) la data
de ......... (formulare din situaiile financiare, anexe la normele
metodologice, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice
nr. 629/2009, cu modificrile i completrile ulterioare) instituiile
publice trebuie s dezvolte conturile contabile n analitice
distincte, astfel nct acestea s poat furniza informaii detaliate
pe subsectoarele administraiei publice: subsectorul
administraie public central, subsectorul administraie public
local, subsectorul asigurri sociale.
36.1. Situaiile financiare anuale vor fi nsoite de Raportul
de analiz pe baz de bilan, care va cuprinde note explicative
prevzute n Ordinul ministrului finanelor publice nr. 616/2006,
privind activele fixe, stocurile, creanele, datoriile, capitalurile
proprii, execuia bugetelor de venituri i cheltuieli, de notele
explicative prevzute de Ordinul ministrului finanelor publice
nr. 2.941/2009, precum i de alte note considerate necesare.
36.2. n cazul n care din centralizarea datelor se constat
existena unor obligaii neachitate la scaden pentru bunuri
achiziionate, lucrri executate i servicii prestate, ordonatorii
principali de credite dispun, prin structurile de control, controlul
asupra modului de respectare a dispoziiilor legale n vigoare la
ncheierea angajamentelor legale, avnd obligaia de a prezenta
n raportul de analiz pe baz de bilan msurile luate.
36.3. Instituiile publice care n anul 2009 au inclus pe
cheltuieli, n condiiile legii, contravaloarea unor pagube care nu
se datoreaz culpei unei persoane menioneaz n Raportul de
analiz pe baz de bilan natura i valoarea pagubelor
respective.
37. Anexa 41 Corelaii ntre formularele de situaii
financiare anex la Normele metodologice privind ntocmirea
i depunerea situaiilor financiare trimestriale ale instituiilor
publice, precum i a unor raportri financiare lunare n
anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice
nr. 629/2009, cu modificrile i completrile ulterioare, se
modific i se completeaz potrivit anexei nr. 13 la prezentele
norme metodologice.
38.1. Autoritile publice, ministerele i celelalte organe ale
administraiei publice centrale, instituiile publice autonome,
precum i instituiile subordonate acestora, indiferent de sursa
de finanare, care efectueaz pli pentru derularea proiectelor
proprii cu finanare nerambursabil postaderare din conturile de
disponibil: 515 Disponibil din fonduri externe nerambursabile,
516 Disponibil din mprumuturi interne i externe contractate
de autoritile administraiei publice locale i 5221 Disponibil
curent din fondul de rulment al bugetului local, raporteaz lunar
execuia cheltuielilor efectuate (titlul 56) n anexa 7 Contul de
execuie a bugetului instituiilor publice Cheltuieli ntocmit
distinct pentru conturile de disponibil, n conformitate cu
prevederile cap. B pct. 1 din Normele metodologice privind
ntocmirea i depunerea situaiilor financiare trimestriale ale

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 63/28.I.2010


instituiilor publice, precum i a unor raportri financiare lunare
n anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice
nr. 629/2009, cu modificrile i completrile ulterioare.
38.2. Prevederile alin. (1) se aplic i situaiilor financiare
anuale ntocmite la 31 decembrie 2009.
38.3. Plile efectuate din fonduri externe nerambursabile de
preaderare (PHARE, ISPA, SAPARD) de ctre agenii/autoriti
de implementare n numele instituiei publice se raporteaz n
anexa 6 Contul de execuie a bugetului instituiei publice
Cheltuieli, anexa 7 Contul de execuie a bugetului instituiilor
publice Cheltuieli, anexa 18 Contul de execuie a bugetului
fondurilor externe nerambursabile Cheltuieli, dup caz, puse
de acord cu datele din evidena ageniilor/autoritilor de
implementare (Oficiul de Pli i Contractare PHARE sau alte
agenii/autoriti de implementare).
Anexele nr. 6 i 7 la situaiile financiare trimestriale i anuale,
ntocmite de autoritile publice, ministere, celelalte organe ale
administraiei publice centrale, instituiile publice autonome i
instituiile publice aflate n subordine, n coordonare sau sub
autoritatea lor, ce se depun la Ministerul Finanelor Publice
Direcia general de metodologie contabil instituii publice, vor
purta viza ageniilor/autoritilor de implementare prin care se
confirm exactitatea plilor raportate n conturile de execuie
de ctre instituiile publice beneficiari finali ai fondurilor
externe nerambursabile.
Totodat, aceste pli nu se raporteaz de ctre instituiile
publice n Situaia fluxurilor de trezorerie (anexele 3 i 4).
39. Raportrile financiare lunare se ntocmesc i n anul 2010
de instituiile publice n baza prevederilor cap. B Raportri
financiare lunare din Normele metodologice privind ntocmirea
i depunerea situaiilor financiare trimestriale ale instituiilor
publice, precum i a unor raportri financiare lunare n
anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice
nr. 629/2009, cu modificrile i completrile ulterioare, i a
prevederilor pct. 38 alin (1) din prezentele norme metodologice.
CAPITOLUL IV
Semnarea, auditarea i depunerea
situaiilor financiare anuale
1. Situaiile financiare anuale se semneaz de conductorul
instituiei publice i de conductorul compartimentului financiarcontabil sau de alt persoan mputernicit s ndeplineasc
aceast funcie.
n conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 82/1991,
republicat, situaiile financiare anuale vor fi nsoite de o
declaraie scris a persoanelor de mai sus, prin care i asum
rspunderea pentru ntocmirea situaiilor financiare anuale i
confirm c:
a) politicile contabile utilizate la ntocmirea situaiilor
financiare anuale sunt n conformitate cu reglementrile
contabile aplicabile;
b) situaiile financiare anuale ofer o imagine fidel a poziiei
financiare, performanei financiare i a celorlalte informaii
referitoare la activitatea desfurat;
c) persoana juridic i desfoar activitatea n condiii de
continuitate.
Situaiile financiare centralizate ale ordonatorilor secundari
i principali de credite nu trebuie s fie nsoite de declaraia
scris a ordonatorilor respectivi.
2. Potrivit prevederilor art. 41 pct. 3 din Legea nr. 82/1991,
republicat, constituie contravenii la prevederile prezentei legi
urmtoarele fapte, dac nu sunt svrite n astfel de condiii
nct, potrivit legii, s fie considerate infraciuni: [.....]
prezentarea de situaii financiare care conin date eronate sau
necorelate, inclusiv cu privire la identificarea persoanei
raportoare.

11

Potrivit prevederilor art. 42 alin. (2) din aceeai lege,


contravenia prevzut la art. 41 pct. 3 se sancioneaz cu
amend de la 200 lei la 1000 lei.
3. Potrivit prevederilor art. 13 alin. (2) lit. g) din Legea
nr. 672/2002 privind auditul public intern, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 953 din 24 decembrie 2002, cu
modificrile i completrile ulterioare, Compartimentul de audit
public intern auditeaz, cel puin o dat la 3 ani, fr a se limita
la acestea [...], sistemul contabil i fiabilitatea acestuia. n
consens cu buna practic n domeniu, situaiile financiare anuale
proprii ale ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale
administraiei publice centrale i locale, ale altor autoriti
publice, instituiilor publice autonome i ale instituiilor publice
subordonate, la 31 decembrie 2009, a trebuit s fie nsoite de
un raport de audit care s prezinte, n sintez, nivelul de
asigurare al managementului asupra fiabilitii sistemului
contabil, recomandrile formulate i stadiul implementrii
acestora.
Situaiile financiare centralizate ale ordonatorilor secundari
i principali de credite nu trebuie s fie nsoite de raportul de
audit.
4.1. Reprezentanii desemnai ai autoritilor publice,
ministerelor i celorlalte organe ale administraiei publice
centrale i instituiilor publice autonome au obligaia s se
prezinte la Direcia general a tehnologiei informaiei din cadrul
Ministerului Finanelor Publice pentru a primi gratuit, pe suport
magnetic, programul informatic de centralizare a situaiilor
financiare pentru instituii publice, n vederea depunerii situaiilor
financiare centralizate la Ministerul Finanelor Publice i pe
suport magnetic.
Nu se admite depunerea situaiilor financiare la 31 decembrie
2009 fr prezentarea pe suport magnetic.
4.2. Potrivit prevederilor art. 36 alin. (5) lit. a) din Legea
nr. 82/1991, republicat, termenul de prezentare a situaiilor
financiare anuale la Ministerul Finanelor Publice este de 60 de
zile de la ncheierea exerciiului financiar.
Astfel, situaiile financiare centralizate privind execuia
bugetului de stat pe anul 2009, execuia bugetului asigurrilor
sociale de stat i fondurilor speciale, respectiv a bugetelor
instituiilor finanate integral sau parial din venituri proprii
ntocmite de ministere, celelalte organe de specialitate ale
administraiei publice centrale, alte autoriti publice i instituiile
publice autonome, precum i situaiile financiare privind execuia
bugetelor locale pe anul 2009, ntocmite de direciile generale
ale finanelor publice judeene i a municipiului Bucureti, se
depun la Ministerul Finanelor Publice Direcia general de
metodologie contabil instituii publice cel mai trziu pn la
data de 2 martie 2010.
4.3. Situaiile financiare se depun la organul ierarhic superior
la termenele stabilite de acesta n cadrul termenului prevzut
prin prezentele norme metodologice.
Nedepunerea situaiilor financiare la termenul prevzut mai
sus atrage rspunderea persoanelor vinovate, potrivit legii.
4.4. Autoritile publice, ministerele, celelalte organe ale
administraiei publice centrale i instituiile publice autonome
depun o copie de pe situaiile financiare centralizate i la Direcia
general de programare bugetar din cadrul Ministerului
Finanelor Publice.
4.5. Situaiile financiare centralizate se depun la Ministerul
Finanelor Publice de ctre conductorii compartimentelor
financiar-contabile sau de persoane cu atribuii n activitatea de
analiz i centralizare a acestora, care s poat oferi informaiile
necesare n legtur cu structura i coninutul informaiilor din
situaiile financiare prezentate.

12

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 63/28.I.2010


ANEXA Nr. 1
la normele metodologice
(Anexa 21 la normele metodologice)

Unitatea administrativ-teritorial ..............................................


CONTUL DE EXECUIE

a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adugat pentru bugetele locale la .......................
cod 23

lei

Nr.
crt.

Denumirea indicatorilor

Cod
rnd

Cod clasificaie
bugetar

Prevederi
bugetare
iniiale

Prevederi
bugetare
definitive

ncasri
realizate

Pli
efectuate

Sume
restituite

5=3-4

Sume defalcate din TVA (rd. 2+4+6+7+8)

01

11.02

Sume defalcate din taxa pe valoarea


adugat pentru finanarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul judeelor, din
care:

02

11.02.01

susinerea sistemului de protecie a


copilului

03

11.02.01.01

Sume defalcate din taxa pe valoarea


adugat pentru finanarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor,
oraelor, municipiilor, sectoarelor i
municipiului Bucureti, din care:

04

11.02.02

05

11.02.02.01

06

11.02.05

07

11.02.06

08

11.02.07

5
6
7

pentru finanarea cheltuielilor de


personal din instituiile de nvmnt
preuniversitar de stat
Sume defalcate din taxa pe valoarea
adugat pentru drumuri
Sume defalcate din taxa pe valoarea
adugat pentru echilibrarea bugetelor
locale
Sume defalcate din taxa pe valoarea
adugat pentru Programul de dezvoltare
a infrastructurii i a bazelor sportive din
spaiul rural
Conductorul instituiei,
.................................

Conductorul compartimentului financiar-contabil,


.................................

ANEXA Nr. 2
la normele metodologice
(Anexa 22 la normele metodologice)

Unitatea administrativ-teritorial ..............................................


V E N I T U R I , C H E LT U I E L I I E X C E D E N T E

ale bugetelor locale pe uniti administrativ-teritoriale la ..............................


cod 24

lei
Cod
indicator

Nr.
rnd

000102

4802

000202

04.02

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale

04.02.04

Denumirea indicatorilor

I. Comune
VENITURI TOTAL
Venituri proprii
1. Venituri curente, din care:
a) Cote i sume defalcate din impozitul pe venit

Prevederi
anuale

Realizat

13

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 63/28.I.2010

lei
Denumirea indicatorilor

b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adugat

Cod
indicator

Nr.
rnd

11.02

Sume defalcate din taxa pe valoarea adugat pentru finanarea cheltuielilor


descentralizate la nivelul judeelor

11.02.01

Sume defalcate din taxa pe valoarea adugat pentru finanarea cheltuielilor


descentralizate la nivelul comunelor, oraelor, municipiilor, sectoarelor i
municipiului Bucureti
Sume defalcate din taxa pe valoarea adugat pentru drumuri

11.02.02

11.02.05

11

Sume defalcate din taxa pe valoarea adugat pentru echilibrarea bugetelor


locale
Sume defalcate din taxa pe valoarea adugat pentru Programul de
dezvoltare a infrastructurii i a bazelor sportive din spaiul rural

11.02.06

12

11.02.07

13

c) Transferuri voluntare, altele dect subveniile

37.02

14

Donaii i sponsorizri

37.02.01

15

Alte transferuri voluntare

37.02.50

16

2. Venituri din capital

390002

17

3. ncasri din rambursarea mprumuturilor acordate, din care:

40.02

18

ncasri din rambursarea mprumuturilor pentru nfiinarea unor instituii i


servicii publice de interes local sau a unor activiti finanate integral din venituri
proprii

40.02.06

19

mprumuturi temporare din Trezoreria Statului

40.02.10

20

Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de cas

40.02.11

21

4. Subvenii de la alte niveluri ale administraiei publice

42.00.02

22

Subvenii de la bugetul de stat

42.02

23

Subvenii de la alte administraii

43.02

24

5. Sume FEN postaderare n contul plilor efectuate i prefinanri

45.02

241

CHELTUIELI TOTAL

5002

25

Excedent

98.02

26

Deficit

99.02

27

000102

29

4802

30

000202

31

04.02

32

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

33

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale

04.02.04

34

11.02

35

Sume defalcate din taxa pe valoarea adugat pentru finanarea cheltuielilor


descentralizate la nivelul judeelor

11.02.01

36

Sume defalcate din taxa pe valoarea adugat pentru finanarea cheltuielilor


descentralizate la nivelul comunelor, oraelor, municipiilor i sectoarelor
municipiului Bucureti

11.02.02

37

Sume defalcate din taxa pe valoarea adugat pentru drumuri

11.02.05

39

Sume defalcate din taxa pe valoarea adugat pentru echilibrarea bugetelor


locale
Sume defalcate din taxa pe valoarea adugat pentru programul de dezvoltare
a infrastructurii i a bazelor sportive din spaiul rural

11.02.06

40

11.02.07

41

37.02

42

Donaii i sponsorizri

37.02.01

43

Alte transferuri voluntare

37.02.50

44

II. Orae
VENITURI TOTAL
Venituri proprii
1. Venituri curente, din care:
a) Cote i sume defalcate din impozitul pe venit

b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adugat

c) Transferuri voluntare, altele dect subveniile

Prevederi
anuale

Realizat

14

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 63/28.I.2010


lei
Cod
indicator

Nr.
rnd

390002

45

40.02

46

ncasri din rambursarea mprumuturilor pentru nfiinarea unor instituii i


servicii publice de interes local sau a unor activiti finanate integral din venituri
proprii

40.02.06

47

mprumuturi temporare din Trezoreria Statului

40.02.10

48

Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de cas

40.02.11

49

4. Subvenii de la alte niveluri ale administraiei publice

42.00.02

50

Subvenii de la bugetul de stat

42.02

51

Subvenii de la alte administraii

43.02

52

5. Sume FEN postaderare n contul plilor efectuate i prefinanri

45.02

521

CHELTUIELI TOTAL

5002

53

Excedent

98.02

54

Deficit

99.02

55

000102

57

4802

58

000202

59

04.02

60

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

61

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale

04.02.04

62

11.02

63

Sume defalcate din taxa pe valoarea adugat pentru finanarea cheltuielilor


descentralizate la nivelul judeelor

11.02.01

64

Sume defalcate din taxa pe valoarea adugat pentru finanarea cheltuielilor


descentralizate la nivelul comunelor, oraelor, municipiilor i sectoarelor
municipiului Bucureti

11.02.02

65

Sume defalcate din taxa pe valoarea adugat pentru drumuri

11.02.05

67

Sume defalcate din taxa pe valoarea adugat pentru echilibrarea bugetelor


locale

11.02.06

68

Sume defalcate din taxa pe valoarea adugat pentru Programul de


dezvoltare a infrastructurii i a bazelor sportive din spaiul rural

11.02.07

69

37.02

70

Donaii i sponsorizri

37.02.01

71

Alte transferuri voluntare

37.02.50

72

2. Venituri din capital

390002

73

40.02

74

ncasri din rambursarea mprumuturilor pentru nfiinarea unor instituii i


servicii publice de interes local sau a unor activiti finanate integral din venituri
proprii

40.02.06

75

mprumuturi temporare din Trezoreria Statului

40.02.10

76

Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de cas

40.02.11

77

4. Subvenii de la alte niveluri ale administraiei publice

42.00.02

78

Subvenii de la bugetul de stat

42.02

79

Subvenii de la alte administraii

43.02

80

Denumirea indicatorilor

2. Venituri din capital


3. ncasri din rambursarea mprumuturilor acordate, din care:

III. Municipii
VENITURI TOTAL
Venituri proprii
1. Venituri curente, din care:
a) Cote i sume defalcate din impozitul pe venit

b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adugat

c) Transferuri voluntare, altele dect subveniile

3. ncasri din rambursarea mprumuturilor acordate, din care:

Prevederi
anuale

Realizat

15

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 63/28.I.2010

lei
Cod
indicator

Nr.
rnd

5. Sume FEN postaderare n contul plilor efectuate i prefinanri

45.02

801

CHELTUIELI TOTAL

5002

81

Excedent

98.02

82

Deficit

99.02

83

VENITURI TOTAL

000102

85

Venituri proprii
1. Venituri curente, din care:

4802
000202

86
87

04.02

88

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

89

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale

04.02.04

90

11.02

91

Sume defalcate din taxa pe valoarea adugat pentru finanarea cheltuielilor


descentralizate la nivelul judeelor

11.02.01

92

Sume defalcate din taxa pe valoarea adugat pentru finanarea cheltuielilor


descentralizate la nivelul comunelor, oraelor, municipiilor, sectoarelor i
municipiului Bucureti

11.02.02

93

Sume defalcate din taxa pe valoarea adugat pentru drumuri

11.02.05

95

Sume defalcate din taxa pe valoarea adugat pentru echilibrarea bugetelor


locale

11.02.06

96

37.02

97

Donaii i sponsorizri

37.02.01

98

Alte transferuri voluntare

37.02.50

99

2. Venituri din capital

390002

100

40.02

101

ncasri din rambursarea mprumuturilor pentru nfiinarea unor instituii i


servicii publice de interes local sau a unor activiti finanate integral din venituri
proprii

40.02.06

102

mprumuturi temporare din Trezoreria Statului

40.02.10

103

Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de cas

40.02.11

104

4. Subvenii de la alte niveluri ale administraiei publice

42.00.02

105

Subvenii de la bugetul de stat

42.02

106

Subvenii de la alte administraii

43.02

107

5. Sume FEN postaderare n contul plilor efectuate i prefinanri

45.02

1071

CHELTUIELI TOTAL

5002

108

Excedent

98.02

109

Deficit

99.02

110

000102

112

4802

113

000202

114

04.02

115

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

116

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale

04.02.04

117

Denumirea indicatorilor

IV. Jude (buget propriu)

a) Cote i sume defalcate din impozitul pe venit

b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adugat

c) Transferuri voluntare, altele dect subveniile

3. ncasri din rambursarea mprumuturilor acordate, din care:

CORELAII
VENITURI TOTAL
Venituri proprii
1. Venituri curente, din care:
a) Cote i sume defalcate din impozitul pe venit

Prevederi
anuale

Realizat

16

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 63/28.I.2010


lei
Cod
indicator

Nr.
rnd

11.02

118

Sume defalcate din taxa pe valoarea adugat pentru finanarea cheltuielilor


descentralizate la nivelul judeelor

11.02.01

119

Sume defalcate din taxa pe valoarea adugat pentru finanarea cheltuielilor


descentralizate la nivelul comunelor, oraelor, municipiilor, sectoarelor i
municipiului Bucureti

11.02.02

120

Sume defalcate din taxa pe valoarea adugat pentru drumuri

11.02.05

122

Sume defalcate din taxa pe valoarea adugat pentru echilibrarea bugetelor


locale

11.02.06

123

Sume defalcate din taxa pe valoarea adugat pentru Programul de


dezvoltare a infrastructurii i a bazelor sportive din spaiul rural

11.02.07

124

Denumirea indicatorilor

b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adugat

c) Transferuri voluntare, altele dect subveniile

37.02

125

Donaii i sponsorizri

37.02.01

126

Alte transferuri voluntare

37.02.50

127

2. Venituri din capital

390002

128

3. ncasri din rambursarea mprumuturilor acordate, din care:

40.02

129

ncasri din rambursarea mprumuturilor pentru nfiinarea unor instituii i


servicii publice de interes local sau a unor activiti finanate integral din venituri
proprii
mprumuturi temporare din Trezoreria Statului

40.02.06

130

40.02.10

131

Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de cas

40.02.11

132

4. Subvenii de la alte niveluri ale administraiei publice

42.00.02

133

Subvenii de la bugetul de stat

42.02

134

Subvenii de la alte administraii

43.02

135

5. Sume FEN postaderare n contul plilor efectuate i prefinanri

45.02

1351

CHELTUIELI TOTAL

5002

136

Excedent

98.02

137

Deficit

99.02

138

Conductorul instituiei,
.................................

Prevederi
anuale

Realizat

Conductorul compartimentului financiar-contabil,


.................................

ANEXA Nr. 3
la normele metodologice
(Anexa 23 la normele metodologice)

Ministerul (organul central) ..........................................


Unitatea administrativ-teritorial ..................................
Instituia .......................................................................
CONTUL DE EXECUIE

a donaiilor/sponsorizrilor primite i utilizate n anul 


lei
Nr.
crt.

Denumirea indicatorilor

Codul indicatorului

Veniturile din donaii i/sau sponsorizri primite i virate la buget

Total pli efectuate n limita donaiilor i/sau sponsorizrilor primite,


din care: .................................................................................................
(pe subdiviziunile clasificaiei bugetare)

Soldul donaiilor i/sau sponsorizrilor rmase neutilizate la finele anului,


din care .................................................................................................
(pe subdiviziunile de cheltuieli ale clasificaiei bugetare)
Conductorul instituiei,
.................................

Suma

Conductorul compartimentului financiar-contabil,


.................................

125

D. Total comune

20

C. Total orae

15

B. Total municipii

A. Consiliul judeean

TOTAL JUDE
(A+B+C+D)

DENUMIREA UNITILOR
ADMINISTRATIV-TERITORIALE
(n ordine alfabetic)

00.01.02

VENITURI TOTALE
(col. 2+5++11)

SITUAIA

04.02.01
3

2
4

04.02.04

Sume alocate
din cotele defalcate
din impozitul
pe venit pentru
echilibrarea
bugetelor locale

din care:

Cote defalcate din


impozitul pe venit

48.02

TOTAL

VENITURI PROPRII

11.02.01

Sume defalcate
din TVA
pentru finanarea
cheltuielilor
descentralizate
la nivelul judeelor

11.02.05

11.02.02
6

Sume defalcate
din TVA
pentru drumuri

Sume defalcate
din TVA
pentru finanarea
cheltuielilor
descentralizate la
nivelul comunelor,
oraelor,
municipiilor,
sectoarelor
i municipiului
Bucureti

11.02.06

Sume defalcate
din TVA
pentru echilibrarea
bugetelor locale

privind veniturile i cheltuielile bugetelor locale pe uniti administrativ-teritoriale

DIRECIA GENERAL A FINANELOR PUBLICE


Judeul: ...................................
Perioada: ................................

11.02.07

Sume defalcate
din TVA
pentru finanarea
Programului
de dezvoltare
a infrastructurii i
a bazelor sportive
din spaiul rural

10

42.02

Subvenii

11

Alte venituri

lei

ANEXA Nr. 4
la normele metodologice
(Anexa 24 la normele metodologice)

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 63/28.I.2010


17

125

...

D. Total comune

20

...

C. Total orae

15

...

B. Total municipii

A. Consiliul judeean

TOTAL JUDE
(A+B+C+D)

DENUMIREA UNITILOR
ADMINISTRATIV-TERITORIALE
(n ordine alfabetic)

10

13

12

Cheltuieli
de personal

50.02

CHELTUIELI
TOTALE
(col. 13+24)

14

20

Bunuri
i servicii

16

40

30
15

Subvenii

Dobnzi

17

51

Transferuri
ntre uniti ale
administraiei
publice

18

55

Alte
transferuri

19

56

Proiecte cu
finanare din
fonduri externe
nerambursabile

d i n c a r e: pe titluri de cheltuieli

20

57

Asisten
social

21

59

Alte
cheltuieli

22

70

Cheltuieli
de capital

23

79

Operaiuni
financiare

24

84

Pli efectuate
n anii precedeni
i recuperate
n anul curent

lei

18
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 63/28.I.2010

125

...

D. Total comune

20

...

C. Total orae

15

...

B. Total municipii

27

26
29

28

....................................

67.02

Cultur,
recreere
i religie

66.02

Sntate

....................................

25

65.02

59.02

50.02

nvmnt

Aprare,
ordine public
i siguran naional

Servicii publice
generale

Trezorier-ef,

12

50.02

CHELTUIELI
TOTALE
(col. 25+34)

Director executiv,

A. Consiliul judeean

TOTAL JUDE
(A+B+C+D)

DENUMIREA UNITILOR
ADMINISTRATIV-TERITORIALE
(n ordine alfabetic)

30

68.02

Asigurri
i asisten social

31

69.02
33

84.02

Transporturi

Consilier superior,

32

81.02

Combustibili
i energie

....................................

Servicii
i dezvoltare public,
locuine, mediu i ape

d i n c a r e: pe pri i capitole de cheltuieli

34

Alte
cheltuieli

lei

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 63/28.I.2010


19

20

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 63/28.I.2010


ANEXA Nr. 5
la normele metodologice
(Anexa 25 la normele metodologice)

Ministerul (organul central) .......................................


Instituia ....................................................................
SINTEZA

finanrii programelor
Cod program: Denumire program:
Cod
surs

Denumire surs

TOTAL SURSE

I.

Credite de angajament

II.

Credite bugetare

Bugetul de stat

I.

Credite de angajament

II.

Credite bugetare

Credite externe (BIRD, BERD, BEI etc.)

I.

Credite de angajament

II.

Credite bugetare

Fonduri externe nerambursabile (fonduri PHARE etc.)

I.

Credite de angajament

II.

Credite bugetare

10

Venituri proprii

I.

Credite de angajament

II.

Credite bugetare

lei
Credite
de angajament

Credite
bugetare iniiale

Credite
bugetare
definitive

Cod program: Denumire program:


Cod
surs

Denumire surs

TOTAL SURSE

I.

Credite de angajament

II.

Credite bugetare

Bugetul de stat

I.

Credite de angajament

II.

Credite bugetare

Credite externe (BIRD, BERD, BEI etc.)

I.

Credite de angajament

II.

Credite bugetare

Fonduri externe nerambursabile (fonduri PHARE etc.)

I.

Credite de angajament

II.

Credite bugetare

10

Venituri proprii

I.

Credite de angajament

II.

Credite bugetare

Pli
efectuate

lei
Credite
de angajament

Credite
bugetare iniiale

Credite
bugetare
definitive

Pli
efectuate

Conductorul instituiei,

Conductorul compartimentului financiar-contabil,

.................................

.................................

21

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 63/28.I.2010

ANEXA Nr. 6
la normele metodologice
(Anexa 26 la normele metodologice)

Ministerul (organul central) .......................................


Instituia ....................................................................
FIA PROGRAMULUI

Program:
Indicatori

Prevederi iniiale

Prevederi definitive

Realizri

De eficien

De rezultate

Sursa de finanare
Cod: 01
Denumire: Bugetul de stat
lei
Tip

50

Denumire

CHELTUIELI TOTALE *)

Cod

Credite de
angajament

Credite bugetare
iniiale

Credite bugetare
definitive

Pli
efectuate

50.01

Credite de angajament
Credite bugetare
Cod: 06

Denumire: Credite externe


lei

Tip

50

Denumire

CHELTUIELI TOTALE *)

Cod

Credite de
angajament

Credite bugetare
iniiale

Credite bugetare
definitive

Pli
efectuate

50.06

Credite de angajament
Credite bugetare
Cod: 08

Denumire: Fonduri externe nerambursabile


lei

Tip

50

Denumire

CHELTUIELI TOTALE *)

Cod

Credite de
angajament

Credite bugetare
iniiale

Credite bugetare
definitive

Pli
efectuate

50.08

Credite de angajament
Credite bugetare
Cod: 10

Denumire: Venituri proprii


lei

Tip

50

Denumire

CHELTUIELI TOTALE *)

Cod

Credite de
angajament

Credite bugetare
iniiale

Credite bugetare
definitive

Pli
efectuate

50.10

Credite de angajament
Credite bugetare
Conductorul instituiei,
.................................
*) Se desfoar pe capitole i titluri de cheltuieli potrivit bugetului aprobat.

Conductorul compartimentului financiar-contabil,


.................................

etc. ...

Nr.
aciuni

3=4+5

Total,
din care:
4

cotate

Valoarea aciunilor

necotate
6

Nr.
aciuni

7=3/1

Ponderea
n capitalul
social

.................................

Capitalul
social

.................................

Cod
CAEN

Conductorul compartimentului financiar-contabil,

Cod
fiscal

Aciuni deinute de statul romn

Conductorul instituiei,

Total general

Total

II. Aciuni deinute la organisme internaionale


i companii strine
(contul 260.1 contul 296.1)

etc. ...

Total

I. Aciuni deinute la societile comerciale,


societi/companii naionale din Romnia
(contul 260.1 contul 296.1)

Denumirea societii comerciale, societii/companiei


naionale
sau organismului internaional

Nr.
crt.

SITUAIA

aciunilor deinute de instituiile publice, n numele statului romn, la societi comerciale, societi/companii naionale,
precum i n capitalul unor organisme internaionale i companii strine la data de ...................

Ministerul (organul central) .......................................


Instituia ....................................................................

Baza legal
pentru
nregistrarea
aciunilor

ANEXA Nr. 7
la normele metodologice
(Anexa 31 la normele metodologice)

22
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 63/28.I.2010

23

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 63/28.I.2010

ANEXA Nr. 8
la normele metodologice
(Anexa 32 la normele metodologice)

Ministerul (organul central) .......................................


Instituia ....................................................................
SITUAIA

sumelor evideniate n conturi n afara bilanului rezultate din operaiuni


ce decurg din administrarea veniturilor bugetului general consolidat*
lei
Cod 06
Simbol cont
contabil

Denumirea contului

Cod
rnd

Soldul contului
la nceputul anului

Soldul contului
la sfritul perioadei

8047

Valori materiale supuse sechestrului

01

8052

Garanii depuse pentru sume contestate

02

8053

Garanii depuse pentru nlesniri acordate

03

8054

nlesniri la plata creanelor bugetare

04

8055

Cauiuni depuse pentru contestaie la executarea silit

05

8056

Garanii legale constituite n cadrul procedurii de suspendare a


executrii silite prin decontare bancar

06

8058

Creane fiscale pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate a


debitorului

07

TOTAL (01 la 07)

08

Conductorul instituiei,
.................................

Conductorul compartimentului financiar-contabil,


.................................

* Se completeaz de instituiile publice care administreaz venituri ale bugetului general consolidat.

ANEXA Nr. 9
la normele metodologice
(Anexa 33 la normele metodologice)

Unitatea administrativ-teritorial ...............................


Instituia ....................................................................
SITUAIA

unor indicatori referitori la protecia copilului i a persoanelor cu handicap


la data de ........
Cod 08
Cod
rnd

Denumire

Copii aflai n familii substitutive*)

001

Copii protejai n:

002

Centre de plasament

003

Centre de primire a copilului n regim de urgen

004

Centre maternale**)

005

Persoane cu handicap instituionalizate n uniti de protecie special a persoanelor cu handicap

006

Asisteni personali pentru persoanele cu handicap

007

Conductorul instituiei,
.................................

Numr

Conductorul compartimentului financiar-contabil,


.................................

*) La asistenii maternali angajai ai serviciilor publice, la rude pn la gradul IV inclusiv, la alte familii i persoane, ncredinai n vederea adopiei.
**) Coloana Numr se va completa cu numrul de cupluri mam-copil.

24

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 63/28.I.2010


ANEXA Nr. 10
la normele metodologice
(Anexa 34 la normele metodologice)

Ministerul (organul central) ...........................


Unitatea administrativ-teritorial ...................
Instituia ........................................................
SITUAIA

modificrilor n structura activelor nete/capitalurilor proprii


lei

Cod 25
Denumirea elementului de capital

Cod
rnd

Sold
la nceputul
anului

Creteri

Reduceri

Sold
la sfritul
anului

Fondul activelor fixe necorporale


Ct. 100
Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al statului
Ct. 101
Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al statului
Ct. 102
Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al unitilor
administrativ-teritoriale
Ct. 103
Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al unitilor
administrativ-teritoriale
Ct. 104
Rezerve din reevaluare
Ct. 105
Diferene din reevaluare i diferene de curs aferente dobnzilor
ncasate (SAPARD)
Ct. 106
Fondul de rulment
Ct. 131
Fondul de rezerv al bugetului asigurrilor sociale de stat
Ct. 132
Fondul de rezerv constituit conform Legii nr. 95/2006 privind reforma
n domeniul sntii, cu modificrile i completrile ulterioare
Ct. 133
Fondul de amortizare aferent activelor fixe deinute de serviciile
publice de interes local
Ct. 134
Fondul de risc
Ct. 135
Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcii de locuine
Ct. 136
Taxe speciale
Ct.137
Fondul de dezvoltare a spitalului
Ct. 1391
Alte fonduri
(Ct. 1392+Ct.1393+Ct.1394+Ct.1396+Ct.1399)
Rezultatul reportat
(Ct. 117 sold creditor)
Rezultatul reportat
(Ct. 117 sold debitor)
Rezultatul patrimonial al exerciiului
(Ct. 121 sold creditor)
Rezultatul patrimonial al exerciiului
(Ct. 121 sold debitor)
Total capitaluri proprii
(rd. 01 la 17 rd. 18 + rd. 19 rd. 20 )
Conductorul instituiei,
.................................

01
02
03
04

05
06
07
08
09
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Conductorul compartimentului financiar-contabil,


.................................

03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

14
15

Concesiuni, brevete, licene, mrci comerciale, drepturi


i active similare (ct. 205)

Alte active fixe necorporale (ct. 208)

TOTAL (rd. 02+03+04)

ACTIVE FIXE CORPORALE

Amenajri la terenuri (ct. 2112)

Construcii (ct. 212), din care:

locuine

hoteluri

vile

Instalaii tehnice, mijloace de transport, animale i


plantaii (ct. 213)

Mobilier, aparatur birotic, echipamente de protecie a


valorilor umane i materiale i alte active fixe corporale
(ct. 214)

TOTAL (rd. 07+08+12+13)

TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+14)

x
x

mp

nr.

Existent
31.12.2009

SITUAIA

Sold
la nceputul
anului

4=5+6+7+8+9

Total,
din care:

diferene din
reevaluare*)

activelor fixe amortizabile


la..

achiziii

transferuri/prime
cu titlu gratuit

Creteri

donaii,
sponsorizri

*) Coloana 5 se completeaz cu creterile de valoare din reevaluare evideniate n conturile 105 Rezerve din reevaluare i 7813 Venituri din ajustri privind deprecierea activelor fixe.

02

Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203)

Denumirea activelor fixe

01

Nr.
rnd

ACTIVE FIXE NECORPORALE

Cod 26

Ministerul (organul central) ...........................


Unitatea administrativ-teritorial ...................
Instituia ........................................................

alte
ci

lei

ANEXA Nr. 11
la normele metodologice
(Anexa 35a la normele metodologice)

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 63/28.I.2010


25

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

ACTIVE FIXE CORPORALE

Amenajri la terenuri
(ct. 2112)

Construcii (ct. 212), din care:

locuine

hoteluri

vile

Instalaii tehnice, mijloace de


transport, animale i plantaii
(ct. 213)

Mobilier, aparatur birotic,


echipamente de protecie a
valorilor umane i materiale i
alte active fixe corporale
(ct. 214)

TOTAL (rd. 07+08+12+13)

TOTAL ACTIVE FIXE


(rd. 05+14)

x
x

13

14

transferuri/
cu titlu
gratuit

15

vnzri

16

alte ci

17=3+4-10

18

Sold
la nceputul
anului

19

Creteri

20

Reduceri

22=17-21

Valoarea
contabil
net

lei

**) Coloana 11 se completeaz cu reducerile de valoare din reevaluare evideniate n conturile 105 Rezerve din reevaluare i 6813 Cheltuieli operaionale privind ajustrile pentru deprecierea activelor fixe.
***) Coloana 12 se completeaz cu valoarea amortizrii eliminat din valoarea activului fix n situaia n care reevaluarea se efectueaz de ctre evaluatori autorizai. Aceeai valoare se completeaz i
pe coloana 20 Reduceri.

21=18+19-20

Sold
la sfritul
anului

.................................

05

TOTAL (rd. 02+03+04)

12

dezmembrri
i casri

Ajustri de valoare (amortizri i ajustri pentru depreciere)

.................................

04

Alte active fixe necorporale


(ct. 208)

11

10=11+12+13
+14+15+16

eliminare
amortizare***)

Sold
la sfritul
anului

Conductorul compartimentului financiar-contabil,

03

Concesiuni, brevete, licene,


mrci comerciale, drepturi i
active similare (ct. 205)

diferene din
reevaluare**)

Total,
din care:

Reduceri

Conductorul instituiei,

02

Cheltuieli de dezvoltare
(ct. 203)

01

Denumirea activelor fixe

ACTIVE FIXE
NECORPORALE

Nr.
rnd

Cod 27

26
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 63/28.I.2010

x
x

x
x

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

nregistrri ale evenimentelor cultural-sportive (ct. 206)

Active fixe necorporale n curs de execuie (ct. 233)

TOTAL (rd. 02 + 03)

ACTIVE FIXE CORPORALE

Amenajri la terenuri (ct. 2112)

Terenuri (ct. 2111)

Construcii (ct. 212), din care:

locuine

hoteluri

vile

Instalaii tehnice, mijloace de transport, animale i plantaii (ct. 213)

Mobilier, aparatur birotic, echipamente de protecie a valorilor umane


i materiale i alte active fixe corporale (ct. 214)

Active fixe corporale n curs de execuie (ct. 231)

Alte active ale statului (ct. 215)

TOTAL (rd. 06+07+08+12+13+14+15)

TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+16)

x
x

mp

01

ACTIVE FIXE NECORPORALE

Denumirea activelor fixe

Existent la 31.12.2009
nr.

Nr.
rnd

SITUAIA

Sold
la nceputul
anului

activelor fixe neamortizabile

ha

Cod 28

Ministerul (organul central) ...........................


Unitatea administrativ-teritorial ...................
Instituia ........................................................

5=6+7+8+9+10

Total,
din care:

diferene
din reevaluare

achiziii

transferuri/primite
cu titlu gratuit

Creteri

donaii,
sponsorizri

10

alte ci

ANEXA Nr. 12
la normele metodologice
(Anexa 35b la normele metodologice)

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 63/28.I.2010


27

x
x

09

10

11

12

13

14

15

16

17

locuine

hoteluri

vile

Instalaii tehnice, mijloace de


transport, animale i plantaii
(ct. 213)

Mobilier, aparatur birotic,


echipamente de protecie a valorilor
umane i materiale i alte active fixe
corporale (ct. 214)

Active fixe corporale n curs de


execuie (ct. 231)

Alte active ale statului (ct. 215 )

TOTAL
(rd. 06+07+08+12+13+14+15)
col. 4 la 17

TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+16)


col. 4 la 17

.................................

.................................

21

Domeniul public
al UAT
ct. 103

Conductorul compartimentului financiar-contabil,

20

Domeniul privat
al statului
ct. 102

19

Domeniul public
al statului
ct. 101

Valoarea activelor fixe neamortizabile

Conductorul instituiei,

08

Construcii (ct. 212), din care:

07

Terenuri (ct. 2111)

06

Amenajri la terenuri (ct. 2112)

05

ACTIVE FIXE CORPORALE

18

04

17 = 18+19
+20+21+22

17 = 4+511

TOTAL (rd. 02 + 03)

16

alte ci

03

15

vnzri

Active fixe necorporale n curs de


execuie (ct. 233)

14

transferuri

02

13

dezmembrri

Fondul
activelor fixe
necorporale
ct. 100

nregistrri ale evenimentelor


cultural-sportive (ct. 206)

12

11=12+13+14
+15+16

reevaluare

Total,
din care:

Sold
la sfritul
anului

01

Nr.
rnd

Reduceri

ACTIVE FIXE NECORPORALE

Denumirea activelor fixe

Cod 29

22

Domeniul privat
al UAT
ct. 104

28
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 63/28.I.2010

29

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 63/28.I.2010

ANEXA Nr. 13
la normele metodologice
(Anexa 41 la normele metodologice)

CORELAII NTRE FORMULARELE

Bilan (cod 01) i Contul de rezultat patrimonial (cod 02)


Rd. 87 col. 02 din formularul Bilan (cod 01) = rd. 31
col. 02 din formularul Contul de rezultat patrimonial (cod 02)
rd. 88 col. 02 din formularul Bilan (cod 01) = rd. 32
col. 02 din formularul Contul de rezultat patrimonial (cod 02)
N O T : Corelaiile nu se respect n urmtoarea situaie:
1) La Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului,
cu soldul contului 121 Rezultatul patrimonial, n cazul

instituiilor publice de subordonare local cu finanare i din


bugetul de stat i din bugetul local (de exemplu, coli).
2) La Agenia Naional de Administrare Fiscal, ca urmare
a efecturii nregistrrilor la nivelul unitilor teritoriale
subordonate:
891 Bilan de deschidere = 121 Rezultatul patrimonial
sau
121 Rezultatul patrimonial = 892 Bilan de nchidere

CORELAII NTRE FORMULARELE:

Bilan (cod 01) i anexa 40a Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice
din administraia central la data de... (cod 17)
Creanele bugetului general consolidat
Rd. 24 col. 01 din formularul Bilan (cod 01) = rd. 316 col. 01
din formularul anexa 40a Situaia activelor i datoriilor
financiare ale instituiilor publice din administraia central la
data de... (cod 17)
Rd. 24 col. 02 din formularul Bilan (cod 01) = rd. 316 col. 02
din formularul anexa 40a Situaia activelor i datoriilor
financiare ale instituiilor publice din administraia central la
data de... (cod 17)
mprumuturi pe termen scurt
(Rd. 70 + rd. 71) col. 01 din formularul Bilan (cod 01) =
(rd. 379 + rd. 417) col. 01 din formularul anexa 40a Situaia
activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din
administraia central la data de... (cod 17)
(Rd. 70 + rd. 71) col. 02 din formularul Bilan (cod 01) =
(rd. 379 + rd. 417) col. 02 din formularul anexa 40a Situaia
activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din
administraia central la data de... (cod 17)
N O T : Corelaiile nu se respect n cazul Trezoreriei
Centrale a Statului.

n locul acestora, se vor respecta urmtoarele corelaii:


Creanele bugetului general consolidat
Rd. 24 col. 01 din formularul Bilan (cod 01) = rd. 328.1
col. 01 din formularul anexa 40a Situaia activelor i datoriilor
financiare ale instituiilor publice din administraia central la
data de... (cod 17)
Rd. 24 col. 02 din formularul Bilan (cod 01) = rd. 328.1
col. 02 din formularul anexa 40 a Situaia activelor i datoriilor
financiare ale instituiilor publice din administraia central la
data de... (cod 17)
mprumuturi pe termen scurt
(Rd. 70 + rd. 71) col. 01 din formularul Bilan (cod 01) =
(rd. 379 + rd. 417+ rd. 420) col. 01 din formularul anexa 40a
Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice
din administraia central la data de... (cod 17)
(Rd. 70 + rd. 71) col. 02 din formularul Bilan (cod 01) =
(rd. 379 + rd. 417+ rd. 420) col. 02 din formularul anexa 40a
Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice
din administraia central la data de ... (cod 17)

CORELAII NTRE FORMULARELE:

Bilan (cod 01) i anexa 34 Situaia modificrilor n structura activelor nete/capitalurilor proprii (cod 25)
Rd. 84 col. 01 din formularul Bilan (cod 01) = total de la
rd. 01 col. 01 la rd. 16 col. 01 anexa 34 Situaia modificrilor n
structura activelor nete/capitalurilor proprii (cod 25)
Rd. 84 col. 02 din formularul Bilan (cod 01) = total de la
rd. 01 col. 04 la rd. 16 col. 04 anexa 34 Situaia modificrilor n
structura activelor nete/capitalurilor proprii (cod 25)
Rd. 85 col. 01 din formularul Bilan (cod 01) = rd. 17 col. 01
anexa 34 Situaia modificrilor n structura activelor
nete/capitalurilor proprii (cod 25)
Rd. 85 col. 02 din formularul Bilan (cod 01) = rd. 17 col. 04
anexa 34 Situaia modificrilor n structura activelor
nete/capitalurilor proprii (cod 25)

Rd. 86 col. 01 din formularul Bilan (cod 01) = rd. 18 col. 01


anexa 34 Situaia modificrilor n structura activelor
nete/capitalurilor proprii (cod 25);
Rd. 86 col. 02 din formularul Bilan (cod 01) = rd. 18 col. 04
anexa 34 Situaia modificrilor n structura activelor
nete/capitalurilor proprii (cod 25)
Rd. 87 col. 01 din formularul Bilan (cod 01) = rd. 19 col. 01
anexa 34 Situaia modificrilor n structura activelor
nete/capitalurilor proprii (cod 25)
Rd. 87 col. 02 din formularul Bilan (cod 01) = rd. 19 col. 04
anexa 34 Situaia modificrilor n structura activelor
nete/capitalurilor proprii (cod 25)

30

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 63/28.I.2010

Rd. 88 col. 01 din formularul Bilan (cod 01) = rd. 20 col. 01


anexa 34 Situaia modificrilor n structura activelor
nete/capitalurilor proprii (cod 25)
Rd. 88 col. 02 din formularul Bilan (cod 01) = rd. 20 col. 04
anexa 34 Situaia modificrilor n structura activelor
nete/capitalurilor proprii (cod 25);
Rd. 90 col. 01 din formularul Bilan (cod 01) = rd. 21 col. 01
anexa 34 Situaia modificrilor n structura activelor
nete/capitalurilor proprii (cod 25)
Rd. 90 col. 02 din formularul Bilan (cod 01) = rd. 21 col. 04
anexa 34 Situaia modificrilor n structura activelor
nete/capitalurilor proprii (cod 25)
N O T :

n cazul n care soldul contului 117 Rezultatul reportat, la


sfritul anului, din col. 4 a anexei 34 Situaia modificrilor n

structura activelor nete/capitalurilor proprii (cod 25), este de


semn contrar soldului iniial, se va nscrie pe rndul
corespunztor lui, astfel:
soldul final creditor cu minus se va nscrie la rd. 18 ca sold
final debitor;
soldul final debitor cu minus se va nscrie la rd. 17 ca sold
final creditor.
n mod similar se va proceda i n cazul contului 121
Rezultatul patrimonial.
Indicatorul Total capitaluri proprii de la rd. 21 anexa 34
Situaia modificrilor n structura activelor nete/capitalurilor
proprii (cod 25) se determin numai pentru col. 1 Sold la
nceputul anului i col. 4 Sold la sfritul anului

CORELAII NTRE FORMULARELE:

Bilan (cod 01) i anexa 35a Situaia activelor fixe amortizabile


i anexa 35b Situaia activelor fixe neamortizabile
Rd. 03 col. 01 din formularul Bilan (cod 01) = rd. 05 col. 03
anexa 35a Situaia activelor fixe amortizabile (cod 26)
rd. 05 col. 18 anexa 35a Situaia activelor fixe amortizabile
(cod 27 ) + rd. 04 col. 04 anexa 35b Situaia activelor fixe
neamortizabile (cod 28)
Rd. 03 col. 02 din formularul Bilan (cod 01) = rd. 05 col. 22
anexa 35a Situaia activelor fixe amortizabile (cod 27) + rd. 04
col. 17 anexa 35b Situaia activelor fixe neamortizabile
(cod 29)
Rd. 04 col. 01 din formularul Bilan (cod 01) + rd. 05 col. 01
din formularul Bilan (cod 01) = rd. 14 col. 03 anexa 35a
Situaia activelor fixe amortizabile (cod 26) rd. 14 col. 18
anexa 35a Situaia activelor fixe amortizabile (cod 27) + rd. 06
col. 04 anexa 35b Situaia activelor fixe neamortizabile
(cod 28) + rd. 07 col. 04 anexa 35b Situaia activelor fixe
neamortizabile (cod 28) + rd. 08 col. 04 anexa 35b Situaia
activelor fixe neamortizabile (cod 28) + rd. 12 col. 04 anexa 35b
Situaia activelor fixe neamortizabile (cod 28) + rd. 13 col. 04

anexa 35b Situaia activelor fixe neamortizabile (cod 28) +


rd. 14 col. 04 anexa 35b Situaia activelor fixe neamortizabile
(cod 28 )
Rd. 04 col. 02 din formularul Bilan (cod 01) + rd. 05 col. 02
din formularul Bilan (cod 01) = rd. 14 col. 22 anexa 35a
Situaia activelor fixe amortizabile (cod 27) + rd. 06 col. 17
anexa 35b Situaia activelor fixe neamortizabile (cod 29) +
rd. 07 col. 17 anexa 35b Situaia activelor fixe neamortizabile
(cod 29) + rd. 08 col. 17 anexa 35b Situaia activelor fixe
neamortizabile (cod 29) + rd. 12 col. 17 anexa 35b Situaia
activelor fixe neamortizabile (cod 29) + rd. 13 col. 17 anexa 35b
Situaia activelor fixe neamortizabile (cod 29 ) + rd. 14 col. 17
anexa 35b Situaia activelor fixe neamortizabile (cod 29)
Rd. 06 col. 01 din formularul Bilan (cod 01) = rd. 15 col. 04
anexa 35b Situaia activelor fixe neamortizabile (cod 28)
Rd. 06 col. 02 din formularul Bilan (cod 01) = rd. 15 col. 17
anexa 35b Situaia activelor fixe neamortizabile (cod 29).

CORELAII NTRE FORMULARELE:

anexa 34 Situaia modificrilor n structura activelor nete/capitalurilor proprii (cod 25)


i anexa 35b Situaia activelor fixe neamortizabile (cod 29)
Rd. 01 col. 04 din formularul anexa 34 Situaia modificrilor
n structura activelor nete/capitalurilor proprii (cod 25) = rd. 02
col. 18 din formularul anexa 35b Situaia activelor fixe
neamortizabile (cod 29)
Rd. 02 col. 04 din formularul anexa 34 Situaia modificrilor
n structura activelor nete/capitalurilor proprii (cod 25) =
rd. (06+07+08+12+13+15) col. 19 din formularul anexa 35b
Situaia activelor fixe neamortizabile (cod 29)
Rd. 03 col. 04 din formularul anexa 34 Situaia modificrilor
n structura activelor nete/capitalurilor proprii (cod 25) =
rd. (06+07+08+12+13) col. 20 din formularul anexa 35b Situaia
activelor fixe neamortizabile (cod 29)
Rd. 04 col. 04 din formularul anexa 34 Situaia modificrilor
n structura activelor nete/capitalurilor proprii (cod 25) =
rd. (06+07+08+12+13) col. 21 din formularul anexa 35b Situaia
activelor fixe neamortizabile (cod 29)

Rd. 05 col. 04 din formularul anexa 34 Situaia modificrilor


n structura activelor nete/capitalurilor proprii (cod 25) =
rd. (06+07+08+12+13) col. 22 din formularul anexa 35b Situaia
activelor fixe neamortizabile (cod 29)
Rd. (01 la 05) col. 04 din formularul anexa 34 Situaia
modificrilor n structura activelor nete/capitalurilor proprii
(cod 25) = rd. 17 de la col. 18 la 22 din formularul anexa 35b
Situaia activelor fixe neamortizabile (cod 29).
N O T :

Corelaiile dintre anexa 34 Situaia modificrilor n structura


activelor nete/capitalurilor proprii (cod 25) i anexa 35b Situaia
activelor fixe neamortizabile (cod 29) nu se respect n cazul
bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea
privat a statului sau a unitilor administrativ-teritoriale.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 63/28.I.2010

31

CORELAII

n cadrul formularului anexa 35b Situaia activelor fixe neamortizabile (cod form. 29)
Rd. 16 col. 19 din formularul anexa 35b Situaia activelor
fixe neamortizabile (cod 29) = rd. (06+07+08+12+13+15)
col. 19 din formularul anexa 35b Situaia activelor fixe
neamortizabile (cod 29)
Rd. 16 col. 20 din formularul anexa 35b Situaia activelor
fixe neamortizabile (cod 29) = rd. (06+07+08+12+13) col. 20
din formularul anexa 35b Situaia activelor fixe neamortizabile
(cod 29)
Rd. 16 col. 21 din formularul anexa 35b Situaia activelor
fixe neamortizabile (cod 29) = rd. (06+07+08+12+13) col. 21
din formularul anexa 35b Situaia activelor fixe neamortizabile
(cod 29)
Rd. 16 col. 22 din formularul anexa 35b Situaia activelor
fixe neamortizabile (cod 29) = rd. (06+07+08+12+13) col. 22
din formularul anexa 35b Situaia activelor fixe neamortizabile
(cod 29)
Rd. 17 col. 18 din formularul anexa 35b Situaia activelor
fixe neamortizabile (cod 29) = rd. 04 col. 18 din formularul
anexa 35b Situaia activelor fixe neamortizabile (cod 29)
Rd. 17 col. 19 din formularul anexa 35b Situaia activelor
fixe neamortizabile (cod 29) = rd. 16 col. 19 din formularul
anexa 35b Situaia activelor fixe neamortizabile (cod 29)

Rd. 17 col. 20 din formularul anexa 35b Situaia activelor


fixe neamortizabile (cod 29) = rd. 16 col. 20 din formularul
anexa 35b Situaia activelor fixe neamortizabile (cod 29)
Rd. 17 col. 21 din formularul anexa 35b Situaia activelor
fixe neamortizabile (cod 29) = rd. 16 col. 21 din formularul
anexa 35b Situaia activelor fixe neamortizabile (cod 29)
Rd. 17 col. 22 din formularul anexa 35b Situaia activelor
fixe neamortizabile (cod 29) = rd. 16 col. 22 din formularul
anexa 35b Situaia activelor fixe neamortizabile (cod 29)
Rd. 04 col. 17 din formularul anexa 35b Situaia activelor
fixe neamortizabile (cod 29) = rd. (02+03) de la col. 4 la col. 17
din formularul anexa 35b Situaia activelor fixe neamortizabile
(cod 29)
Rd. 16 col. 17 din formularul anexa 35b Situaia activelor
fixe neamortizabile (cod 29) = rd. (06+07+08+12+13+14+15)
de la col. 4 la col. 17 din formularul anexa 35b Situaia activelor
fixe neamortizabile (cod 29)
Rd. 17 col. 17 din formularul anexa 35b Situaia activelor
fixe neamortizabile (cod 29) = rd. (04+16) de la col. 4 la col. 17
din formularul anexa 35b Situaia activelor fixe neamortizabile
(cod 29).

CORELAII NTRE FORMULARELE:

anexa 31 Situaia aciunilor deinute de instituiile publice, n numele statului romn, la societile comerciale,
societi/companii naionale, precum i n capitalul unor organisme internaionale i companii strine la data de...
cu anexele 40: 40a Situaia activelor i datoriilor instituiilor publice din administraia central la data de...(cod 17);
40b Situaia activelor i datoriilor instituiilor publice din administraia local la data de... (cod 18);
40c Situaia activelor i datoriilor instituiilor publice din domeniul asigurrilor sociale (de stat, omaj, sntate) la
data de... (cod 19)
Totalul general col. 03 anexa 31 Situaia aciunilor deinute
de instituiile publice, n numele statului romn, la societile
comerciale, societi/companii naionale, precum i n capitalul
unor organisme internaionale i companii strine la data de...
(cu excepia FMI) = rd. 256 col. 02 + rd. 264 col. 02 + rd. 274
col. 02 din formularul 40a Situaia activelor i datoriilor
instituiilor publice din administraia central la data de...
(cod 17)
Totalul general col. 03 din formularul anexa 31 Situaia
aciunilor deinute de instituiile publice, n numele statului
romn, la societile comerciale, societi/companii naionale,
precum i n capitalul unor organisme internaionale i companii
strine la data de... = rd. 126 col. 02 + rd. 134 col. 02 + rd. 142
col. 02 din formularul 40b Situaia activelor i datoriilor
instituiilor publice din administraia local la data de... (cod 18)
Totalul general col. 03 din formularul anexa 31 Situaia
aciunilor deinute de instituiile publice, n numele statului
romn, la societile comerciale, societi/companii naionale,

precum i n capitalul unor organisme internaionale i companii


strine la data de... = rd. 136 col. 02 + rd. 144 col. 02 + rd. 152
col. 02 din formularul 40c Situaia activelor i datoriilor
instituiilor publice din domeniul asigurrilor sociale (de stat,
omaj, sntate) la data de... (cod 19)
N O T :

Corelaia dintre totalul general col. 03 anexa 31 Situaia


aciunilor deinute de instituiile publice, n numele statului
romn, la societile comerciale, societi/companii naionale,
precum i n capitalul unor organisme internaionale i companii
strine la data de... = rd. 256 col.02 + rd. 264 col. 02 + rd. 274
col. 02 din formularul 40a Situaia activelor i datoriilor
instituiilor publice din administraia central la data de...
(cod 17); nu se va respecta cu valoarea participaiilor la FMI
deinute de ctre Ministerul Finanelor Publice.

ABONAMENTE LA PUBLICAIILE OFICIALE PE SUPORT FIZIC


Preuri pentru anul 2010
Nr.
crt.

Valoare
(TVA 9% inclus) lei

Numr
de apariii
anuale

Denumirea publicaiei

12 luni

3 luni

1 lun

900

1.200

330

120

100

1.500

140

Monitorul Oficial, Partea a II-a

200

2.250

200

4.

Monitorul Oficial, Partea a III-a

500

430

40

5.

Monitorul Oficial, Partea a IV-a

6.000

1.720

160

6.

Monitorul Oficial, Partea a VI-a

240

1.600

150

7.

Monitorul Oficial, Partea a VII-a

48

540

50

8.

Colecia Legislaia Romniei

450

9.

Colecia Hotrri ale Guvernului Romniei

12

750

1.

Monitorul Oficial, Partea I

2.

Monitorul Oficial, Partea I, limba maghiar

3.

120
70

NOT:

Monitorul Oficial, Partea I bis, se multiplic i se achiziioneaz pe baz de comand.

A B O N A M E N T E L A P R O D U S E L E N F O R M AT E L E C T R O N I C
Preuri pentru anul 2010
Abonamentul FLEXIBIL
(Monitorul Oficial, Partea I + alte 3 pri ale Monitorului Oficial, la alegere)
Lunar

Produs

Anual

Online/
Monopost

Reea
5

Reea
25

Reea
100

Reea
300

Online/
Monopost

Reea
5

Reea
25

Reea
100

Reea
300

AutenticMO

40

100

250

600

1.320

400

1.000

2.500

6.000

13.200

ExpertMO

90

230

580

1.390

3.060

900

2.250

5.630

13.510

29.720

Abonamentul COMPLET
(Monitorul Oficial, Partea I + toate celelalte pri ale Monitorului Oficial)
Lunar

Produs

Anual

Online/
Monopost

Reea
5

Reea
25

Reea
100

Reea
300

Online/
Monopost

Reea
5

Reea
25

Reea
100

Reea
300

AutenticMO

50

130

330

790

1.740

500

1.250

3.130

7.510

16.520

ExpertMO

110

280

700

1.680

3.700

1.100

2.750

6.880

16.510

36.320

Preurile sunt exprimate n lei i conin TVA.


Mai multe informaii putei gsi pe site-ul www.expert-monitor.ro, unde putei aplica on-line comanda.

EDITOR: PARLAMENTUL ROMNIEI CAMERA DEPUTAILOR


Monitorul Oficial R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureti; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial Romn S.A. Sucursala Unirea Bucureti
i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaii cu publicul, Bucureti, os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 i 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 i 021.410.47.23
Tiparul: Monitorul Oficial R.A.
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 63/28.I.2010 conine 32 de pagini.

Preul: 6,40 lei

&JUYDGY|437128]
ISSN 14534495