Pobřežní dělostřelectvo

Kasemata pro 12 cm kanón zničená námořním ostřelováním

Kasemata pro 12 cm kanón zničená námořním ostřelováním. Železobetonové stěny jsou 120 cm
silné.

Pohled ze střílny 12 cm kanónu

Kasemata pro 12 cm kanón zničená námořním ostřelováním. Čtyřdělová baterie byla výtečně
zamaskována a při leteckém průzkumu nebyla její existence zjištěna. Baterie byla objevena až po
tom, co bylo při ostřelování zničeno její maskování.

Pohled do kasematy vyzbrojené krátkohlavňovým námořním kanónem ráže 12 cm

Pohled do kasematy vyzbrojené krátkohlavňovým námořním kanónem ráže 12 cm. Železobetonové
stěny kasematy jsou 1,8 m silné.

Pohled do kasematy vyzbrojené krátkohlavňovým námořním kanónem ráže 12 cm.

Pohled do kasematy vyzbrojené krátkohlavňovým námořním kanónem ráže 12 cm. Železobetonové
stěny kasematy jsou 1,5 m silné. Uvnitř kasematy se nachází úkryt pro obsluhu a sklad munice. Na
stropě kasematy se nachází pozorovatelna, do které se vstupuje po žebříku. Objekt byl umlčen
plamenomety a palbou z pěchotních zbraní.

Pohled do kasematy vyzbrojené krátkohlavňovým námořním kanónem ráže 12 cm.

Půdorysný řez kasematou pro 12 cm námořní krátkohlavňový kanón

Vnitřek kasematy pro víceúčelový 76 mm kanón.

Pohled na čelo objektu pro 76 mm víceúčelový kanón. Stěny bunkru tvoří 0,9 m železobetonu.
Objekt byl vyřazen z boje plamenomety a pěchotními zbraněmi.

Půdorysný řez kasematy pro 76 mm víceúčelový kanón

Protiletecká obrana

Čtyřmetrový dálkoměr, jehož obsluha spolupracovala s baterií 12 cm pobřežních dělostřelectvo

12 cm víceúčelový kanón v palebném postavení vybudovaném ze sudů od oleje naplněných pískem
a zeminou. Bedny s municí byly umístěny ve stěnách postavení. Tento konkrétní kanón byl součástí
baterie se šesti děly. Osádka přebývala v úkrytu, který je součástí palebného postavení.

Betonový úkryt pro munici a obsluhu 12 cm víceúčelových kanónů. Stěny úkrytu byly 0,6 m silné.
Úkryt byl překryt zeminou a zamaskován vegetací.

Jeden z 31 víceúčelových kanónů ráže 12 cm. Snímek dobře ilustruje, jak dokonalý měla obsluha
děla výhled.

Boční pohled na 12 cm víceúčelový kanón. Maskování nebylo příliš efektivní.

Zaměřovač pro 12 cm víceúčelový kanón. Zařízení sice nebylo zničeno při našem ostřelování, ale
během invaze bylo mimo provoz.

Palebné postavení pro dvojče 100 mm víceúčelových námořních kanónů. Palebné postavení je 2,4
m hluboké, obvodové zdi jsou 3 m vysoké. Postavení je zamaskováno maskovací sítí.

Palebné postavení pro dvojče 100 mm víceúčelových námořních kanónů. Na ostrově byly nalezeny
2 tyto zbraně. Třetí palebné postavení bylo rozestavěno.

Čelní pohled na palebné postavení pro dvojče 100 mm víceúčelových námořních kanónů.

Pohled zezadu na palebné postavení pro dvojče 100 mm víceúčelových námořních kanónů.

Půdorys palebného postavení pro dvojče 100 mm víceúčelových námořních kanónů.

Skica palebného postavení pro dvojče 100 mm víceúčelových námořních kanónů.

75 mm protiletadlový kanón Typ 88. Palebné postavení bylo vybudováno nedbale a jeho stěny se
při našem ostřelování zhroutily.

Palebné postavení 75 mm protiletadlového kanónu Typ 88

Palebné postavení 75 mm protiletadlového kanónu Typ 88

Palebné postavení 75 mm protiletadlového kanónu Typ 88. Stěny jsou z kamenných kvádrů. Průměr
stanoviště je pouhých 4,8 m.

Půdorys palebného postavení 75 mm protiletadlového kanónu Typ 88

Palebné postavení trojčete 25 mm rychlopalných protiletadlových kanónů.

Palebné postavení trojčete 25 mm rychlopalných protiletadlových kanónů

Palebné postavení dvojčete 25 mm rychlopalných protiletadlových kanónů

Palebné postavení dvojčete 25 mm rychlopalných protiletadlových kanónů

Palebné postavení dvojčete 25 mm rychlopalných protiletadlových kanónů. Stěny jsou postaveny z
bloků lávy.

Palebné postavení dvojčete 25 mm rychlopalných protiletadlových kanónů. Jeden z kanónů byl
demontován. Pravděpodobně za účelem snížení vibrací.

Palebné postavení dvojčete 25 mm rychlopalných protiletadlových kanónů u letiště č. 1. Součástí
postavení je také úkryt pro obsluhu a zásobu munice.

Palebné postavení 25 mm rychlopalného protiletadlového kanónu. Stěny jsou tvořeny sudy od
paliva naplněnými pískem a bloky lávy.

Palebné postavení 25 mm rychlopalného protiletadlového kanónu

Palebné postavení 25 mm rychlopalného protiletadlového kanónu. Zde se počítalo také s palbou na
pozemní cíle. Průměr palebného postavení je 3 m.

Betonový výklenek pro munici do 25 mm rychlopalného protiletadlového kanónu. Stěny výklenky
jsou 0,9 m silné.

Vchod do částečně podzemního úkrytu pro obsluhu dvojčete 25 mm rychlopalného
protiletadlového kanónu.

Podzemní úkryt se zásobami jídla, vody a zdravotnického materiálu pro obsluhu dvojčete 25 mm
rychlopalných kanónů

Terénní vyvýšenina, na jejímž vrcholu je vybudováno palebné postavení dvojčete 25 mm
rychlopalných kanónů. Vpravo se nachází vchod do úkrytu pro munici a zásoby.

Palebné postavení 25 mm rychlopalného protiletadlového kanónu. Stěny postavení tvoří sudy od
oleje, naplněné pískem. Do stěn postavení jsou zabudovány výklenky pro uskladnění munice.

Schéma palebného postavení pro 25 mm rychlopalný protiletadlový kanón

Půdorys kasematy pro 25 mm rychlopalný protiletadlový kanón

Schéma palebného postavení pro trojče 25 mm rychlopalných protiletadlových kanónů

Skica palebného postavení pro 25 mm rychlopalný protiletadlový kanón

Skica palebného postavení pro trojče 25 mm rychlopalných protiletadlových kanónů

Palebné postavení 13 mm kulometu pro palbu proti letadlům

Palebné postavení 13 mm kulometu pro palbu proti letadlům vybudované na Suribači. Na Suribači
bylo 9 těchto zbraní. Postavení bylo vybudováno velmi provizorně.

Palebné postavení dvojčete kulometů ráže 13 mm pro palbu proti letadlům

Palebné postavení 13 mm kulometu pro palbu proti letadlům. V levé horní části snímku je patrný
vstup do úkrytu, ve kterém byla skladována munice. Postavení je vytesáno v lávě.

Mobilní světlomet

Úkryt pro nákladní automobil, na kterém je namontován generátor elektrické energie potřebné k
provozu světlometu

Postavení 150 cm světlometu. Stěny jsou vybudovány z větších kamenů. Pokusy o zamaskování
vegetací byly neúspěšné.

Vlevo – 150 cm mobilní světlomet v postavení vybudovaném z kamenů
Vpravo – půdorys postavení pro 150 cm světlomet

Skica postavení 150 cm světlometu

Bunkry

Bunkr s velkým počtem místností. Jeho součástí jsou střelecké místnosti pro kulomet ráže 7,7 mm a
rychlopalný kanón ráže 25 mm. Bunkr pravděpodobně plnil funkci velitelského stanoviště pro
řízení obrany na východních plážích.

Bunkr pro 47 mm protitankový kanón

Pohled na střílnu bunkru pro 25 mm rychlopalný kanón

Pozorovatelna se čtyřmi průzory. Světlá výška místnosti je 1,5 m

Vchod do bunkru vyzbrojeného 7,7 mm kulometem a rychlopalným kanónem ráže 25 mm

Pohled na střílnu 25 mm rychlopalného kanónu

Vnitřek bunkru pro 12 cm krátkohlavňový námořní kanón. Poškození byla způsobena palbou z
našich lodí.

Pohled na střílnu bunkru

Bunkr pro 12 cm krátkohlavňový námořní kanón. Zemní násyp je zpevněn sudy od oleje
neplněnými pískem. Z bunkru byla vedena boční palba na pláž. Masivní stěny a strop jsou ze
železobetonu.

Interiér bunkru pro 25 mm rychlopalný kanón

Půdorys bunkru pro 47 mm protitankový kanón a těžký kulomet. Součástí bunkru jsou prostory pro
pobyt obsluhy, skladování potravin, vody a munice.

Půdorys bunkru pro 37 mm protitankový kanón a těžký kulomet

Dělostřelecká postavení

Palebné postavení 120 mm houfnice Typ 38. Stěny jsou postaveny z kamenných kvádrů, stropní
konstrukce z klád

Palebné postavení 120 mm houfnice Typ 38. Stěny jsou postaveny z kamenných kvádrů, stropní
konstrukce z klád

Pohled na střílnu palebného postavení 120 mm houfnice Typ 38

Palebné postavení 120 mm houfnice Typ 38

Palebné postavení 120 mm houfnice Typ 38

Palebné postavení 120 mm houfnice Typ 38

Půdorys palebného postavení 120 mm houfnice

Skica interiéru palebného postavení 120 mm houfnice

Bunkr pro 75 mm kanón Typ 38 nacházející se na úpatí Suribači. Palba byla vedena na východní
pláže.

Interiér bunkru pro 75 mm kanón Typ 38 nacházející se na úpatí Suribači.

Interiér bunkru pro 75 mm kanón Typ 38

Interiér bunkru pro 75 mm kanón Typ 38

Ruiny bunkru pro 75 mm kanón Typ 38

Pohled na střílnu bunkru pro 75 mm kanón Typ 38. Kanón vedl palbu do prostoru východního
přístaviště

Výborně zamaskovaný bunkr pro 75 mm kanón Typ 38

Skica bunkru pro 75 mm kanón Typ 38

Interiér kasematy pro kanón ráže 75 mm Typ 90

Polním způsobem vybudované záložní postavení pro kanón z předchozího snímku

Interiér kasematy pro kanón ráže 75 mm Typ 90

Palebné postavení pro kanón ráže 75 mm Typ 90

Interiér pevnůstky pro protitankový kanón ráže 47 mm

Pohled na střílnu objektu z předchozího snímku

Pevnůstka pro protitankový kanón ráže 47 mm. Boční násyp je zpevněn pytli od rýže naplněnými
pískem.

Úkryt pro protitankový kanón ráže 47 mm

Palebné postavení protitankového kanónu ráže 47 mm vybudovaného z bloků lávy a klád

Vstup do betonové pevnůstky pro protitankový kanón ráže 47 mm. Kanón postřeloval jižní část
letiště č. 2 (v pozadí).

Typický úkryt pro protitankový kanón ráže 47 mm

Půdorys palebného postavení 47 mm protitankového kanónu

Skica palebného postavení 47 mm protitankového kanónu

Použité prameny a literatura: Defense instalations on Iwo Jima, CINCPAC – CINCPOA bulletin no.
136-45
Autor: Ing. Vladimír Polášek
E-mail: vladimir.polasek@atlas.cz
Web: www.polni-opevneni.websnadno.cz