Pevnůstka pro protitankový kanón ráže 37 mm postavená ze sudů od oleje naplněných pískem.

Strop je tvořen kládami.

Čelní pohled na zničené palebné postavení 37 mm protitankového kanónu

Jedno ze dvou záložních stanovišť protitankového kanónu ráže 47 mm. Nosnou konstrukci
maskování tvoří klády. Primární postavení se nachází nedaleko.

47 mm protitankový kanón postřelující cestu

37 mm protitankový kanón v palebném postavení mezi skalisky

Stejné palebné postavení při pohledu zboku a seshora

Projektil pro minomet Spigot ráže 320 mm

Palebné postavení minometu Spigot

Detailní pohled na minomet Spigot v palebném postavení

150 mm minomet v palebném postavení, které se nachází poblíž jiného, rozestavěného postavení.

Vchod do jeskyně, kde byl umístěn 150 mm minomet. Během přestávek v palbě byl minomet
schován v jeskyni.

Ústí střílny objektu pro 150 mm minomet. Součástí objektu byly úkryty pro munici, mužstvo a
potravinové dávky

Rozestavěný bunkr pro 150 mm minomet

Jedno ze čtyř postavení pro 150 mm minomet. Na zdi jsou připevněny kolíky pro usnadnění míření.
Průměr stanoviště byl zhruba 3,3 m. Munice byla skladována v malých výklencích. Zákopem bylo
postavení spojeno s úkrytem.

Bunkr pro minomet ráže 150 mm

81 mm minomet umístěný v postavení původně určeném pro víceúčelový kanón ráže 120 mm

81 mm minomet v palebném postavení. Na ostrově bylo nalezeno také několik protileteckých
projektilů do minometu.

Palebné postavení 81 mm minometu

Palebné postavení 81 mm minometu. Stěny jsou postaveny z pytlů od rýže naplněných pískem.

Postavení granátometu vybudované z kamení a klád

Postavení granátometu

Projektily pro 200 mm raketomet uskladněné v úkrytu nacházejícího se poblíž palebného postavení

200 mm raketomet na „minometné“ dvojnožce

200 mm raketomet na podvozku v palebném postavení

Pohled na 200 mm raketomet z nitra úkrytu pro munici

200 mm raketomet na podvozku v palebném postavení

200 mm raketomet na podvozku v palebném postavení. Kamufláž je rozprostřena na dřevěné nosné
konstrukci.

Odpalovací zařízení pro 250 kg leteckou pumu poháněnou raketovým motorem. Snímek nebyl
pořízen na Iwo Jimě.

Odpalovací zařízení pro 250 kg leteckou pumu poháněnou raketovým motorem. Postavení je
umístěno ve skalní rozsedlině. Čelo postavení je chráněno valem z navršeného kamení. Poblíž
úkrytu (vlevo) jsou uskladněny také bomby o váze 63 kg.

Odpalovací zařízení pro 63 kg leteckou pumu poháněnou raketovým motorem. Munice byla
skladována v nedaleké jeskyni.

Bunkry

Velice odolný a výborně zamaskovaný kulometný bunkr. Za povšimnutí stojí velice úzký palebný
vějíř

Pevnůstka postavená v blízkosti přistávací dráhy letiště č. 1. Maskovací sítí je překryt palebný vějíř.

Vchod do objektu z předchozího snímku

Vchody do dvou bunkrů, ze kterých byla ostřelováno letiště č. 1. Nebylo příliš obvyklé, aby byly
dvě pevnůstky postaveny v takové těsné blízkosti.

Vnitřek pevnůstky pro těžký kulometný

Vlevo – střílna kulometné pevnůstky
Vpravo – kulometná pevnůstka s betonovým stropem 0,6 m silným, který je překryt zeminou a
kamením

Pevnůstky pro střelce z pušek

Pohled na týl střeleckého postavení využívajícího věž vyřazeného tanku. Z pevnůstky byl
postřelován terén svažující se k letišti č. 2

Betonová pevnůstka pro jednoho střelce z pušky. Tyto pevnůstky plnily rovněž funkci
pozorovatelen pro řízení palby protitankových kanónů.

Střelecké postavení vytesané do lávového bloku

Střelecké postavení využívající věže vyřazeného tanku

Vchod do pevnůstky pro jednoho střelce z pušky

Tanky

Střední tank vyzbrojený kanónem ráže 57 mm sloužící jako pevnůstka

Lehký tank model 96 umístěný v okopu

Lehký tank vyzbrojený kanónem ráže 37 mm

Tank plnící funkci pevnůstky zamaskovaný kamením a vegetací. Většina maskování je odstraněna.

Zničený protitankový kanón ráže 47 mm a tank model 97 ve věžovém postavení na úpatí kóty 382

Střední tank vyzbrojený kanónem ráže 47 mm umístěný v okopu na úpatí kóty 382

Klamná objekty

Střílna klamné pevnůstky. Tyto objekty byly ve velkých počtech budovány na západních plážích.

Klamná dělostřelecká pevnůstka.

Klamné dělostřelecké palebné postavení

Klamná kulometná pevnůstka

Na ostrově byly nalezeny dvě takovéto atrapy tanků

Atrapa tanku

Stanoviště radarů a radiostanic

Bunkr pro radiostanici. Bunkr byl použit jako pevnůstka. Navzdory mnoha zásahům, nebyl bunkr
zničen a musel být dobyt s použitím plamenometů

Vlevo – Zničený radar
Vpravo – Bunkr pro radiostanici nesoucí stopy po ostřelování děly a pěchotními zbraněmi

Okopy pro transportní vozidla

Protiletecké úkryty

Vstup do protileteckého krytu. V průlezu byl po nějakou dobu osazen kulomet.

Vstup do protileteckého krytu. Zdi úkrytu byly postaveny z lávových bloků. Úkryt byl dokonale
zamaskován a nebyl během bojových operací nijak poškozen.

Interiér protileteckého krytu, jehož zdi jsou postaveny z kamenných kvádrů. Strop je betonový.
Podle velkého množství zdravotnického materiálu se jedná o stanici první pomoci.

Interiér protileteckého úkrytu, k jehož stavbě byl použit trup vyřazeného letounu

Úkryty pro munici

Podzemní úkryt pro munici

Tunel sloužící jako skladiště munice. Po stranách tunelu jsou odbočky do dalších místností.

Úkryt, ve kterém byla skladována munice pro 81 mm minomet. Úkryt nebyl naší dělostřelbou nijak
poškozen. Délka chodby je cca 9 m a vede do větší podzemní místnosti, ze které se rozbíhají tunely
vedoucí do dalších místností.

Vlevo – protitanková munice uskladněná ve výklenku, který je vytesán do stěny útesu
Vpravo – úkryt, ve kterém je uskladněna munice pro rychlopalný kanon ráže 25 mm

Další zařízení

Benzinový generátor elektrické energie

Telefonní ústředna

Pohled zvnějšku na telefonní ústřednu. Zdi byly postaveny z kamenných kvádrů, strop je z betonu.

Vnitřek místnosti pro spojovatele. Jeho osádka byla zlikvidována až s použitím plamenometů.