You are on page 1of 5

Lokacja, do ktrej maj dostp wycznie czonkowie gildii - z tej koncepcji wychodzi

szereg innych innowacji i zmian, mianowicie do listy rankingowej doszy by nowe


rankingi - rankingi caych gildii - miay by one na celu pokaza list najlepszych gildii
na ranking najlepszych gildii skadao by si kilka czynnikw:

rozgrywki PvP:

wojny bractw - mam trzy koncepcje prowadzenia takich potyczek:

1. aren walki byaby olbrzymia twierdza podzielona na kolejne umocnienia i


fortyfikacje na ktrych cieraliby si kolejni czonkowie wrogich gildii zasada takiej
rozgrywki PvP gildii byaby prosta jedna gildia atakuje druga broni pozycji, a do
Sali Tronowej
UWAGI
- rozgrywk ogranicza czas podobnie jak na wyprawach
- w Sali Tronowej walcz przywdcy gildii
2. trzecim pomysem wojen bractw, jest przedstawiony przeze mnie pomysy Lochy na
wasno bractwa
UWAGI
- Lochy na wasno bractwa opisaem w osobnym wtku pod
takim wanie tytuem

3. kampania wojenna tu te jedna gildia broni terenw (podzielone na strefy), a druga


j atakuje i zajmuje kolejne tereny
UWAGI
- w stolicy walcz ze sob przywdcy gildii

PvE, czyli aktywno w grze - weryfikowana byaby w ten sposb, e


gracze, grajcy na mapkach zbierali by ze zwykych bitew klejnoty koronne
(w bohaterskich podwjna ilo i jackpot z trudnych i bohaterskich) czym
wicej zebranych klejnotw koronnych przez danego gracza, tym bardziej
si przyczyni do awansowania swojego bractwa w rankingu.

Ponadto w rankingu gildii znalazy by si trzy przyciski funkcyjne - przycisk do


odczytania informacji o rekrutacji do gildii (byyby tu zamieszczone wymagania, ktre

gildia stawia przed kandydatem), skad danej gildii (wygldem przypominaaby t


dostpn dla zwykego czonka danej gildii - czyli lista czonkw, kto jest on/offline, kto
jest sierantem/oficerem/przywdc) i przycisk do zoenia podania;
Ranking gildii zachcaby i mobilizowa graczy do posiadania najatrakcyjniejszej
lokacji gildii - dana pozycja rankingowa dawaa by konkretne korzyci czonkom gildii,
mianowicie:

strj klanowy gildii - krj uzaleniony od rankingu bractwa,

bonusy do rozgrywek PvP i PvE:

Miejsce
ranking Lokacje
u
gildii
bractw

Top100

Top50

pierwsze 100 gildii


w rankingu
posiadayby
zwyk lokacj
gildii, lecz z
minimalnym
bonus dziki
zajmowanej
pozycji w
rankingu; bonus
od top100 do
top51 byby taki
sam
lokacja od top50
do top21 nieco
wiksza

Nagrody
za
UWAGI
wykonani
e misji

Bonusy

Misje
Top
Gildii

5% zwikszon
szans na
znalezienia
pradawnych
przedmiotw na
zwyczajnych
bitwach

Kadej gildii
bonusy si
kumuluj,
tzn.: kada
gildia stojca
wyej w
rankingu,
posiada swoje
bonusy (=z
danego
miejsca w
rankingu) oraz
wszystkie
inne, ktre
przysuguj
gildiom o
niszym
rankingu
(czyli w tym
przypadku
top50 ma

prdko
poruszania si
zwikszona o 2%

bonus
prdko
poruszania si
zwiksza o 2%
+ bonus top100
5%
zwikszon
szans na
znalezienia
pradawnych
przedmiotw na
zwyczajnych
bitwach

Top20

Top10

wygld lokacji od
top 20 do top11
przypominaaby
np. mijow
Jam

wygld ich lokacji


od top10 do top6
przypominaoby
Bursztynowy
Cier

x1,5
bonus dla
top100
x1,5
bonus dla
top 50

jako cisa elita


gildii na serwerze mieli by
zagwarantowane
dodatkowe 50%
wicej zasobw z
bitew (jeli si uda
wydropi jaki
zasb)

Cytadela

Top5

wygld wewntrz
podobny jak
Bursztynowy
Cier, ale
otoczone wysokim
murem - u nas w
grze, po prostu
jako element
estetyczny

30-dniowy patent
na szczegy

Specjalny NPC
Zlecajcy
zadania gildyjne
- daby dla nas
zlecenie zabicia
50 razy kadego
z tygodniowych
bossw z krainy
Ziemie wiata
ponadto NPC tym
razem oferuje nam
do wyboru dwie
misje - t za ktr
daje nam odamek
dowiadczenia na
30 dni i now,
ktra miaa by na
celu zabicie (tj. w
misji top20)
wszystkich
tygodniowych
bossw 50 razy,
lecz tym razem
dochodz do tego
take bossy
tygodniowe z
Czarnolasu
NPC zaoferuje
trzeci misj do
wyboru - misja
wyglda
identycznie jak w
przypadku misji z
top20, lecz tu
dochodz jeszcze z
Pazurw Namtaru i
trzeba je ubi 75
razy

po wykonaniu zadania
NPC daje nam
odamek
dowiadczenia na 30
dni

Odamek bdzie
dziaa 30 dni,
jeli nawet gildia
utraci swoj
pozycj w
rankingu, lub
gracz opuci
gildie

odamek
dowiadczenia na 30
dni
lub

NPC oferuje
dwie misje do
wyboru

5 patentw
budowlanych

NPC w zamian
wynagrodzi nas, za te
wysiki 30-dniowym
patentem na ponowna
bitw
Opcjonalnie bd,
oczywicie do wyboru
prostsze zadania dla
top20 i top10.

Najwyej
usytuowana
top5 gildii miaa
by swoje
wyjtkowe,
unikalne lokacje
i wygldayby
na wzr wielkich
budowli
obronnych

Bastion

Top4

wygld podobny
jak cytadela, lecz
z basztami na
murach - u nas w
grze, po prostu
jako element
estetyczny

Zamek

Top3

wygld podobny
jak Sokole
Gniazdo czy NarHeresh

Twierdza

Top2

wygld podobny
jak bastion lecz
pojawia si tutaj
druga mapa
lokacji gildii, z
wejciem do
paacu

30-dniowy
odamek kombinacji

x3 bonus dla
top100
lub
x1,5% bonus top
50

magia zwikszona
o 1%
lub
wicej o 200 many
lub
szczcie
zwikszone o 3%

Forteca

Top1

wygld podobny
jak przypadku
bastionu + druga
mapka, z tym e
mury miay by
dodatkowe liczne
wzmocnienia typu,
np. stok bojowy,
fosa, way itp.

moc zwikszona o
1% lub
obrona stworze o
2%
lub
bohaterskie
wsparcie 3%
lub
dusza o 5%

NPC zaoferuje
czwart misj do
wyboru - misja
wyglda
identycznie jak w
przypadku misji z
top5, lecz tu
wszystkie bossy
bdzie trzeba ubi
po 100 razy

Tj. z top5 + pakiet


8500 pieczci
bohatera

NPC zaoferuje
pit misj do
wyboru - misja
wyglda
identycznie jak w
przypadku misji z
top5, lecz tu
wszystkie bossy
bdzie trzeba ubi
po 125

tj. z top5 + pakiet


10000 pieczci
bohatera

tutaj przywdca
bractwa bdzie
mia moliwo
wyboru
bonusw

NPC zaoferuje
szst misj do
wyboru - misja
wyglda
identycznie jak w
przypadku misji z
top5, lecz tu
wszystkie bossy
bdzie trzeba ubi
po 100 razy na
poziomie "trudnym"

tj. z top5 + pakiet


27500 pieczci
bohatera

jw.

NPC zaoferuje
sidm misj do
wyboru - misja
wyglda
identycznie jak w
przypadku misji z
top5, lecz tu
wszystkie bossy
bdzie trzeba ubi
po 150

w nagrod NPC
przekae w nasze
rce unikalnego peta
ktry (jako jedyny na
grze zwiksza
statystyki bohatera)
zwiksza moc
bohatera o 1%

UWAGI
- ranking gildii, czyli przypisanych do poszczeglnych gildii lokacje, aktualizowane
byyby co miesic;
-aby gracz mia bonusy gildii, wynikajce z jego rankingu, musi i do NPC w lokacji
gildii, od ktrego otrzyma tzw. Totem Gildii (z okrelonymi przez ranking
waciwociami);

- po opuszczeniu gildii nie mona przystpi do innej, przez okres tygodnia


(alternatyw do tego moe by wykonanie pakietu czasochonnych zada, aby mc
przystpi do nowej gildii);
- po przystpieniu do nowego gildii nie mona go opuci przez okres tygodnia
- prawo do otrzymania Totemu Gildii, gracz otrzymuje po pobycie min. 1 tygodnia (=7
dni) w gildii;
- mam wtpliwoci, aby te wszystkie misje robili przywdcy i oficerowie gildii z
pomoc ich czonkw, lecz w grze wystpuje do dua rotacja midzy gildiami, a
przywdcy i oficerowie s jednak najbardziej zwizani z konkretnej gildii ( chyba e
udaoby si odgrnie ograniczy rotacje graczy, dlatego podsunem w tym celu par
pomysw tutaj wyej, w uwagach tygodniowe kary).

PS. projekt naturalnie, wymagajcy dopracowania, jednak sdz, e wart pochylenia


si nad nim z wiksz uwag i zadum, w celu jego rozwinicia.