You are on page 1of 2

Salawikain

1. Ang umaayaw ay di nagwawagi, ang nagwawagi ay di umaayaw.


Sawikain
2. Ang lingon ng lingon sa pinanggalingan, bangin ang kababagsakan
- sa pagtanaw ng utang na loob, isipin din ang sariling kapakanan.
Kasabihan
3. Ang taong nagigipit, sa patalim man ay kumakapit.

Salawikain
4. Ang buhay ay parang gulong, minsang nasa ibabaw,
minsang nasa ilalim.
Sawikain
5. Kung hangin ang itinanim, bagyo ang aanihin
huwag kang gagawa ng mga bagay na ayaw
mong gawin din sa iyo.
Kasabihan
6. Kung ano ang puno, siya rin ang bunga.

Ipinapasa Nila:
David Newton G.Alcantara
Ace C.Caliloria
Juan Miguel P. Custodio