You are on page 1of 1

FORMULA LIMA LAJUR UNTUK RUMUSAN NILAI-NILAI MURNI

KATA GANTI
NAMA DIRI
Kita
Kita
Kita
Kita
Kita

KATA BANTU
perlu
mesti
hendaklah
harus
patut

NILAI MURNI

PENANDA
WACANA
Di samping itu,
Selain itu,
Seterusnya,
Akhir sekali,
-

Nilai murni tidak boleh bermula dengan perkataan tidak dan jangan....kecuali bagi
nilai murni tidak mementingkan diri sendiri

FORMULA MEMBINA LIMA AYAT (KOMPAS)


Siapa ?
K1

Buat apa ?

Apa ?
K2
Di mana ?

Mengapa ?
K3
Bagaimana ?