You are on page 1of 1

BORANG PENDAFTARAN PASUKAN MSSM

M02

PERMAINAN/SUKAN : BOLA TAMPAR


NEGERI

: SABAH

JANTINA

: LELAKI

Bil
Nama Pegawai
1 JEKIUS BIN KARIM
2 JOYNER VERLYN VICTOR
3
4
5
6
Bil
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Nama Pemain

KUMPULAN
KUMPULAN
UMUR: UMUR:

Jawatan
JURULATIH
PENGURUS

Sekolah
PRA U SMK KEMABONG ,TENOM
PRA U SMK KEMABONG, TENOM

No. KP

Sekolah

Mengesahkan bahawa segala maklumat yang dinyatakan di atas adalah benar seperti dalam borang M01.

Pengurus Pasukan
Nama : Joyner Verlyn Victor
No. KP :
Tarikh :

Setiausaha Agung MSSM Negeri / Ketua Unit Sukan


Cop Rasmi:
Tarikh :