You are on page 1of 1

Muhammad Ikhraam Bin Aris

No 14, AKED MDKP,


Bandar Darulaman,
Jitra, KEDAH.
Guru Besar,
SJKC Yit Min,
06010 Changlun,
Kedah

02/03/2015

Puan,
PER : PERLETAKAN JAWATAN

Merujuk perkara di atas, saya Muhammad Ikhraam Bin Aris, bertugas sebagai Juruteknik
Komputer Sambilan Harian ingin memaklumkan kepada pihak pentadbiran tentang permohonan
saya untuk meletak jawatan bermula pada 05/03/2015.

2.

Sehubungan itu, tujuan saya menghantar notis perletakan jawatan ini ialah disebabkan

masalah dan kesulitan yang tidak dapat dielakkan seterusnya mendesak untuk saya berhenti
bekerja dengan serta merta kerana berpindah ke Kuala Lumpur dalam masa terdekat. Saya
memohon maaf kerana kesulitan ini amatlah dikesali.

3.

Oleh yang demikian, saya amat menghargai kerjasama dari pihak pentadbiran. Saya juga

ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak tuan kerana telah banyak memberikan
tunjuk ajar dan kepercayaan kepada saya selama melaksanakan tugas.

Sekian, terima kasih.


Yang benar,

____________________________
(MUHAMMAD IKHRAAM BIN ARIS)

s.k Pegawai Pendidikan Daerah Kubang Pasu.