You are on page 1of 3

Friday, July 12, 2013

Rancangan Pengajaran Harian Dunia Muzik KSSR Tahun


3
RPH Dunia Muzik Tahun 3 (KSSR)
Mata Pelajaran :
Tahun
:
Hari
:
Tarikh
:
Masa
:
Fokus
:

Dunia Muzik Tahun 3


3 Nilam
Selasa
19 Febuari 2013
11.10-11.40 pagi
Nyanyian Solfa (Do, Re, Mi)

Standard Kandungan

1.1

Standard Pembelajaran

1.1.3

Objektif
irama

Menyanyi pelbagai repertoire secara solo atau


berkumpulan.
Menyanyi solfa do, re, mi.
- Menyanyikan nyanyian solfa dalam pelbagai corak irama.

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:


1. Menyanyikan nyanyian solfa do,re,mi dalam empat bentuk
yang berbeza secara solo dan berkumpulan.
2. Membuat gerak isyarat tang Curwen sambil menyanyikan nyanyian

Solfa.
Pengalaman Sedia Ada
BBM

Penyerapan Nilai
Kemahiran Berfikir
EMK

:
:

Murid boleh menyanyikan irama yang berbeza-beza.


Carta Isyarat Tangan Curwen
Audio Nyanyian Solfa do, re, mi
Lirik Irama nyanyian Solfa

:
:
:

Yakin, mengikut arahan


Membezakan nyanyian solfa mengikut irama.
Kreativiti

Langkah/Masa Isi Pelajaran


Set Induksi
(5 minit)

Langkah 1
(10 minit)

Aktiviti P&P

Strategi P&P/
ABM / Nilai
-Pengenalan
1. Guru memperdengarkan audio -Membunyikan
Nyanyian Solfa (do,re,mi) nyanyian Solfa.
nyanyian Solfa
2. Murid menyebut irama solfa do, re, mi
do, re dan mi berulang kali.
-Kem. Menyebut
nyanyian solfa
-Nyanyian solfa do, re, mi 1. Guru menunjukkan carta
-Gerakan isyarat Curwen gerakan isyarat tangan Curwen
do,re,mi
do, re, dan mi kepada murid.
2. Murid diminta menyebut
nyanyian solfa do, re, mi sambil
membuat isyarat tangan Curwen
dengan bimbingan guru.

-Membunyikan
nyanyian solfa
sambil membuat
isyarat tangan
Curwen.
-Kem. Membeza
-Carta Isyarat
Tangan Curwen

Langkah 2
(10 minit)

-Nyanyian Solfa mengikut 1. Guru memperdengarkan audio


irama sambil membuat irama nyanyian Solfa .
isyarat tangan Curwen. 2. Murid mengikut irama
nyanyian solfa sambil membuat
isyarat tangan Curwen.
3. Guru membimbing murid.

- Menyanyikan
Nyanyian Solfa
mengikut irama
sambil membuat
isyarat tangan
Curwen.
-Kemahiran
Menyanyi
mengikut irama.
-Audio irama
nyanyian solfa.
-Lirik Irama
nyanyian solfa.

Penutup

-Rumusan P&P
-Pengukuhan

Refleksi P&P Guru:

1. Guru merumuskan P&P hari


ini.
2. Murid diminta mengingat
kembali perkara yang telah
dipelajari.

- Imbas kembali
-Kem. Mengingat

katakan like jika best ya!


Anda mungkin juga meminati:

Nota MZU3111- Banding Beza Pendekatan dalam Pendidikan Muzik

Contoh Rancangan Pengajaran Harian Dunia Muzik KSSR Tahun 2

Contoh Rancangan Pengajaran Harian Bahasa Melayu Tahun 1

BMM 3103 - Contoh soalan mengikut aras Taksonomi Bloom


Linkwithin