You are on page 1of 64

Perjuangan &

Sumbangan
Tokoh Pendidik
ANG PING
HOONG

CHONG PEI
CHIN
YEOW WIN KIE

Perjuangan Insan Pendidik

Tokoh-tokoh
Pendidik Barat
Jean Piaget
John Deway
Albert Bandura
Carl Rogers
Maria Montessori

Tokoh-tokoh
Pendidik Negara
Zaba
Aminuddin Baki
Awang Had Salleh
Burhanuddin Helmi

Tokoh-tokoh
Pendidik Timur &
Islam
Hamka
Al-Ghazali
Confucius
Lao Tze

TOKOHTOKOH
PENDIDIK
BARAT

9 OGOS 1896

NEUCHAT
EL

Berumur 1

Karangan

2 esei berbentuk
falsafah yang
mencorakkan

PERANCIS
- Universiti Zurich
-Bermula minat terhadap
psikoanalisis.
- Bekerja di sebuah institusi
kanak-kanak lelaki
- kajian untuk mengukur
kepintaran (the growing
mind)
-Mula mengkahi tentang

Hasil
kajia
n

TEORI PERKEMBANGAN KOGNITIF


KANAK-KANAK
4 peringkat mengikut perubahan umur
Peringkat Deria Motor
Peringkat Proaperasi
Peringkat Operasi Konkrit
Peringkat Operasi Formal
4 konsep yang asas
Skema
Adaptasi
Asimilasi
Akomodasi

Matlamat kajian mengetahui bagaimana


ilmu pengetahuan berkembang.

Logik dan cara pemikiran kanak-kanak adalah


berlainan daripada orang dewasa.

John Dewey

Dilahirkan pada 20
Oktober 1859 di
Burlington, Vermont.

12
tahun
16
tahun
20
tahun
Septemb
er
1882

Menamatkan
persekolahan rendah
Memulakan pengajian di
Universiti Vermont
Menamatkan pengajian di
universiti
memulakan pengajian di
peringkat Ijzah Sarjana

Menerima tawaran untuk mengajar dalam bidang


1884 falsafah di Universiti Michigan
Menerima jawatan sebagai Profesor Falsafah Mental
1888 & Moral

1889 Berkhidmat sebagai kursi Jabatan Falsafah

1894 Berkhidmat di Universiti Chicago


Ditawarkan jawatan profesor di Teachers College,
1904 Columbia University

1930 Bersara

SUMBANGAN
1886
Menerbitkan 2
artikel dalam
jurnal Mind.
Bercuba untuk
menyatupadukan
pandanganpandangan
falsafah dan
psikologi dalam
artikel

1887
Buku pertama
Psychology
diterbitkan
Menerangkan satu
sistem falsafah
berdasarkan
pertalian antara
pengajian
psikologi saintifik
dengan falsafah

penyokong

kepada

falsafah

pragmatisme

cara

paling

berkesan

untuk

memperolehi ilmu kaedah penyelesaian


masalah (keperluan dan minat)
Pendidikan di sekolah amat penting

Albert Bandura

PELAJARAN
1946

1949

1951

1952

Memulakan pelajaran bidang


psikologi di Universiti British
Columbia

Melanjutkan pelajaran ke
peringkat Ijazah Sarjana di
Universiti Lowa
Menamatkan pengajian
Ijazah Sarjana
Dianugerah Ijazah Doktor
Falsafah dalam bidang
psikologi klinikal

Berkhidmat sebagai tenaga pengajar di Universiti


1953 Stanford
Dilantik sebagai Presiden American Psycohological
1974 Association (APA)

ENGIKTIRAFAN
1980

2004

Dianugerahkan
hadiah APA untuk
Distinguished
Scientific
Contributions

Diberi pengiktirafan
untuk Outstanding
Lifetime Contribution to
Psychology daripada
APA

Teori
I
Pembelajaran
roses Sosial
Mengamati
& Meniru perilaku
Tiga unsur asas ;
Dan
= tindakan
I = Individu
orang
lain
belajar
P = Persekitaran
T = Tingkah laku
P
T

LATAR BELAKANG TEORI


Salah satu konsep dalam aliran
behaviorisme yang menekankan
pada komponen kogniif dari fikiran,
pemahaman dan evalusi
Eksperimen yang sangan terkenal
eksperimen Bobo Doll

4 Unsur Utama Dalam


Peniruan
Tumpuan (Attention)

Memberi tumpuan kepada tingkah laku model

Mengingat
(Retention)
Mengekalkan
tingkah laku
yang diperhatikan
dalam ingatan

Penghasilan
(Reproduction)
Berupaya
melakukan semula
tingkah laku yang
ditiru
Motivasi
Penggerak individu untuk terus melakukan
sesuatu

Carl
Rogers

(1902 1987)
Seorang ahli psikolgi
yang paling
berpengaruh dalam
sejarah Amerika
Memegang jawatan
Profesor Psikologi di
Universiti Ohio
Menubuhkan Pusat
Bimbingan dan
Kaunseling
Dikurniakan Hadiah

Pengasas kepada psikologi humanistik


Berpengaruh terhadap dunia melalui
empatik, kajian serta penulisan beliau
Menfokuskan kajian dan kerja-kerja
eksperiensial terhadap
mendemonstrasikan keadaan psikologi
Menghabiskan banyak masa untuk
mengaplikasikan teori-teori dalam bidang
konflik sosial kebangsaan

ndekatan Humanistik

Menegaskan setiap individu


Pembelajaran
mempunyai cara belajar yang
Paling
=individu
belajar
berbeza dengan
lain.
erkesan
pembelajaran
Setiap individu mempunyai potensi
dan keinginan mencapai
PENGALAM
KONSEP
kecemerlangan AN
kendiri
KENDIRI
SEBENAR

Keadaan
sepadan

EGARA-NEGARA DIHIJRAH
Belfast,
Ireland
Menyatukan puak Protestant & Katolik
Afrika, Selatan

Menyatukan puak berkulit hitam dengan berkulit


putih

Amerika Syarikat

Menyatukan puak pengguna & pembekal dalam


bidang kesihatan

RUSIA
Menjadi fasiliator pada bengkel eksperiensial
intensif

Maria Montessori

Klinik Psikiatri di Universiti


Rom
Beranggapan cara pengajaran adalah
sama penting dengan jenis rawatan
perubatan yang diberikan
Orthophrenic School
Menggunakan cara yang unik semasa
mengajar kanak-kanak yang hopelesly
deficient dan idiot
Sekolah bantuan kerajaan
Menggunakan cara yang dikenali sebagai
prepared environment untuk
mewujudkan suasana pembelajaran

PENDAPAT

1. Kanak-kanak akan menunjukkan minat


terhadap pembelajaran yang sangat tinggi
melalui waktu sensitif dan waktu kreatif
2. X sepatutnya mengikuti kurikulum yang
terlalu rigid
3. Displin kendiri akan timbul daripada
kebebasan yang dibekalkan oleh
persekitaran pembelajaran

Tokoh-tokoh Pendidik
Timur dan Islam

Haji Abdul Malik Karim Amrullah


(1908-1981)

Hamka
Dilahirkan di Maninjau,
Sumatera Barat 17 Feb
1908
Bapa : Syeikh Abdul Karim
Amrullah
Menerima pendidikan di
Dasar Maninjau &
Sumatera Thawalib

1927 1929

1957 1958

Guru agama di Medan


Di Padang Panjang
Universitas Islam,Jakarta
Universitas Muhammadiyah, Padang
Panjang
Rektor Perguruan Tinggi Islam
Profesor Universitas Mustopo di
Jarkata

1958 &
1974

Dr Honoris Causa, Universiti al-Azhar


& Universiti Kebangsaan

Banyak
melakukan
penyelidik
an

Mendirika
n kolej
Kuliah AlMuballighi
n

HAMK
A

Wartawan
, penulis,
editor &
penerbit

Aktif
dalam
soal
keagama
an dan
politik

Imam al-Ghazali
(1058)
Dilahirkan di bandar Tus,
Khurasan, Iran
Bejalar di bawah al-Juwayni
Telah menghasilkan
beberapa teks berkenaan
perundangan & ajaran
agama Islam

34
tahu
n

Rektor &
professo
r
Madrasa
h Nizami
di
Banghad

Menghasilkan
- The intensions of
the Philosophers
- The Incoherence
of the
Philosophers
-Revivification of
the Religious
Sciences

Ilmu serta pendidikan amat penting


Pendidikan = aset terpenting dalam
pembinaan tamadun
Beliau mengatakan - had-had dan amalan
Islam tidak membawa makna tanpa
pemahan jelas tentang maknanya.

Confucius ( 551-479SM)
Kong Fu Tze / Kung Chiu /
Kung Chung Ni
Dilahirkan di negeri Lu
(kini wilayah Shandong)
Membuka sekolah semasa
umur 30 tahun
Dilantik sebagai penasihat
adat-istiadat negeri Lu

518
S.M

Menemui Lao Tzu

Mengembangkan idea-idea tentang


seni pemerintahan
Tidak disokong oleh pemerintah di
negeri Lu
Bermastautin di luar negeri Lu
selama 14 tahun dan pulang ke
negeri Lu semasa 60 tahun

Kesempurna
an tingkah
laku

Pendidikan = proses untuk memupuk


kesempurnaan tingkah laku manusia
Ahli-ahli konfusianisme : pendidikan =
alat penting untuk mengekalkan nilai
dan norma masyarakat, serta
mengekalkan kebudayaan masyarakat
yang penting

Fitrah manusia mengandungi nilai


murni

Confucius

Setiap
individu
mempunyai
potensi yang
berbeza

Mengajar
muridnya
mengikut
kebolehan
individu

Orang Cina mula mempelajari


falsafah Konfusianisme
Buku teks :

Book of
Mercius

The
doctrine
of mean

The great
learning

Pengajaran dalam Lun Yu : tugas


pemerintah menjamin
kesejahteraan penduduk
Menekankan konsep jen (murah
hati), yi (bersopan santun), li
(upacara atau istiadat)

Lao Tsu (570 SM- 490 SM


Dilahirkan di Luoyang
Dilantik sebagai Penyimpan
Arkib Imperial oleh Raja
Zhou
Mempunyai ilmu yang luas

Lao Tze tulis Tao Te Ching.


Tao Te Ching : aspek kerohanian
individu serta dinamika interpersonal
sehingga teknik-teknik politik

Dunia terdiri
daripada langit,
bumi, manusia,
dan prinsipprinsip yang
dipanggil Dao.
Segala-gala di
dunia dikawal oleh
peraturanperaturan
semulajadi
De : nilai-nilai
murni yang

Tokoh-tokoh Pendidikan Negara


Tokoh-tokoh
pendidik
negara
Zainal
Abidin b.
Ahmad
(ZABA)

Burhanud
din Helmi

Aminudd
in Baki

Awang
Had
Salleh

Zainal Abidin bin Ahmad (Zaba)


(1895-1973)

Latar
Belakang
Dilahirkan pada tahun 1895 di Kampung
Bukit Kerdas ,
Jempol, Batu Kikir, Negeri Sembilan.
Menerima pendidikan formal dan didikan agama di sekolah
Melayu dan menyambung pendidikan di St. Pauls Institution,
Seremban selama 6 tahun.

Anak Melayu pertama yang berjaya dalam peperiksaan


Berjaya
rencana
pertama
Senior menghasilkan
Cambridge pada
tahun
1915.berjudul
Temasya Mandi Safar.

Rencana pertama
saya berjudul
Temasya Mandi
Safar di Tanjung
Kling.
Saya berjaya menulis
makalah dalam surat
khabar , majalah dan
periodikal Bahasa
Inggeris.
Pernah menjadi guru di Maktab Melayu
Kuala Kangsar, penterjemah di pejabat
Pengarah Negeri-negeri Selat dan
Negeri-negeri Melayu Bersekutu, Kuala
Lumpur dan berkhidmat di Maktab
Perguruan Sultan Idris, Tanjung Malim.

Berjaya menyumbangkan karya


terjemahan dalam Majalah Guru dan
Al-Ikhwan.

Mulai tahun 1959,


saya telah
meletakkan
jawatan atas
masalah kesihatan.

Bersama Profesor DiRaja Ungku


Aziz, saya berjaya menyusun
pembentukan Pertubuhan Bahasa
Pelajar dan dua tahun kemudian,
penubuhan Persekutuan Bahasa
Melayu Universiti Malaya.

Pada tahun 1973, ZABA meninggal dunia


ketika berusia78 tahun.

Sumbangan
Seorang ahli
bahasa Melayu

Menggabungkan
aspek bahasa,
kesusasteraan,
agama, ekonomi,
pendidikan dan
politik dalam
penulisan beliau.

Beliau mendapat
gelaran peneroka
tatabahasa
Melayu.

Beliau aktif
dalam penulisan
mengenai
khidmat
masyarakat.

Beliau pernah dilantik sebagai


Penasihat Umum
Persaudaraan Sahabat Pena
Malaya, Yang Dipertua
Persatuan Melayu, ahli
Jawatankuasa Penggubal
RangPiagam UMNO.

Dengan
Kadha
dan
Kadar

Pendapat
Perbahasa
Ulama
Berkenaan

Ilmu
Mengarang
Melayu

Hasil
karya
Pelita
Bahasa
Melayu

Daftar
Ejaan
Melayu
Jawi/Rumi

Falsafah
Takdir
Penggal
1

Gelarannya:
Pendita dalam bentuk
songkok (1956)
Doktor Persuratan daripada
Universiti
Malaya (1959)
Doktor Persuratan daripada
Universiti
Kebangsaan Malaysia (1973)
Bintang Panglima Mangku
Negara bergelar
Datuk.

Burhanuddin Helmi
(1911-1969)

Latar Belakang
Dilahirkan di Changkat Tualang, Perak (1911)
Menggunakan gelaran Al-Helmi (orang yang tidak
pemarah.)
Bersifat lemah lembut, jujur, bertolak ansur, sabar,
santun dan tenang sepanjang hayat.
Pada tahun 1924,Burhanuddin Helmi menjurus dalam
pendidikan Islam.
Pada tahun 1926, beliau meneruskan pendidikan di
Pondok Pulau Pinang dan berpindah ke Madrasah
Al-Masyhur Al-Islamiyyah di Pulau Pinang sehingga
tamat tingkatan menengah atas pada tahun 1934.

Di akhir pengajian tersebut, beliau telah ditawarkan


biasiswa untuk melawat dan melanjutkan pelajaran di
India.
Semasa di sana, beliau telah memilih bidang
homeopati sebagai pengkhususan pengajian beliau.
Merupakan anak Melayu yang pertama berijazah
homeopati.
Beliau mengenali pejuang-pejuang Kebangsaan India
seperti Gandhi, Nehru, dan Mohd Ali Jinnah.
Beliau juga terdedah kepada pengajian falsafah,
kebudayaan dan kesenian India dan aspek-aspek
keperibadian bangsa dan pribumi India

Sumbang
Beliau berjaya
menghasilkan banyak karya yang berbentuk
an
rencana untuk akhbar dan majalah, dan buku-buku.
i.

Mutu Kerajian dan Asuhan Kesihatan


(tahun 30-an)
ii. Mencari Allah
iii. Perjangan Kita (1946)
iv. Agama dan Politik (1954)
v. Ideologi Politik Islam (1957)
vi. Falsafah Kebangsaan Melayu (195)
vii. Simposium Tasauf dan Tariqat (1960)
viii. Arah Perjalanan Politik Tanah Melayu
Sekarang (1963)
Beliau telah memulakan projek menterjemah al-Quran ke
dalam Bahasa Melayu.

Aminuddin Baki
(1926-1965)

Latar
Belakang
Dilahirkan di sebuah kampung di Chemor, Perak.
Menubuhkan Persatuan Pelajar-pelajar Melayu Insaf
(PERMI) dan Gabungan Pelajar-pelajar Melayu
Semenanjung (GPMS).
Pada tahun 1949, beliau terpaksa menghentikan
kegiatan persatuan pelajarnya kerana telah ditawarkan
tempat untuk belajar di Universiti Malaya, Singapura.
Pernah menjadi guru sambilan di Sekolah Malam AngloMelayu.

.Penglibatan beliau dalam GPMS menjadi aktif semula


pada tahun 1950 apabila beliau dilantik sebagai Yang
Dipetua pertubuhan GPMS.
Pada tahun 1951, beliau memperoleh Ijazah Sarjana
Sastera.
Beliau pernah bertugas di Sekolah Inggeris Sultan Yusuff
dan bertukar Sekolah Anderson dan melanjutkan
pelajaran di Universiti London.
Pada tahun 1953, beliau bertugas sebagai pensyarah di
Maktab Perguruan Sultan Idris, Tanjung Malim.
Beliau dilantik sebagai Ketua Pegawai Pendidikan
Selangor dan kemudian sebagai Ketua Penasihat
Pendidikan Malaysia.
Beliau meninggal dunia pada tahun 1965 atas sebab
serangan jantung.

Sumbanga
Memperkenalkan
Sejarah Islam kepada guru-guru pelatih
n
di Maktab Perguruan Idris.
Melibatkan diri dalam penyediaan Penyata Razak pada
tahun 1955.
Menjadi ahli jawatankuasa penasihat dalam menyiapkan
Laporan Rahman Talib pada tahun 1960.
Mewujudkan Sijil Rendah Pelajaran(SRP), Sijil Pelajaran
Malaysia(SPM), dan sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM).
Menubuhkan Lembaga Peperiksaan Malaysia.

Awang Had Salleh


(1934-hingga kini)

Latar Belakang
Dilahirkan di Kampung Pulau Betong pada tahun 1934.
Beliau memulakan pendidikan rendah di Sekolah Melayu
Balik Pulau.
Beliau pernah mengikuti latihan perguruan di Maktab
Perguruan Sultan Idris.
Beliau memperolehi Malaysian Certificate of
Education(MCE).
Pada tahun 1972, beliau berjaya memperoleh Doktor
Falsafah daripada Universiti Stanford California di Amerika
Syarikat.

Beliau menjadi guru Bahasa Kebangsaan di


Maktab Sultan Abdul Hamid, penolong pensyarah di
Maktab Latihan Harian.
Beliau juga menjadi Dekan Fakulti Pendidikan
Universiti Malaya.
Pada tahun 1978,beliau dilantik sebagai
pengarah Institut Teknologi MARA.
Pada bulan Julai 1980, beliau menjadi Naib
Canselor Universiti Kebangsaan Malaysia.

Sumbangan
Beliau berjaya menyiarkan sajak pertama dalam
Majalah Guru (1954).
Skop penulisan beliau merangkumi cerpen,
drama, esei dan novel.
Hasil karya:
Perbendaharaan kata Itali-Melayu.
Mengikuti novel (sebuah esei)
Selindung Bulan Kedah Tua
(cerpen)
Merah Kuning Biru (Kumpulan
cerpen)
Biru Warna (novel)