You are on page 1of 2

NAMA, FUNGSI DAN SIMBOL KOMPENEN ELEKTRONIK

NAMA Perintang tetap FUNGSI Mengawal arus elektrik mengikut nilai rintangan SIMB
OL
Buzer
Menukar arus elektrik kepada gelombang bunyi
Diod Pemancar Cahaya
Membenarkan arus elektrik mengalir sehala dan memancarkan cahaya.
Perintang boleh laras
Mengawal arus elektrik mengikut nilai rintangannya yang boleh diubah