You are on page 1of 7

1

UNIT
_______________________________________________________________

smkkb

PERANCANGAN STRATEGIK 2015 2019


SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR
MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN, STRATEGI

Sasaran
Matlamat
Strategik

Objektif

Petunjuk
Prestasi
Utama (KPI)

Strategi
TOV

2015

2016

2017

2018

2019

Bidang /
Pegawai
Bertanggungjawab

Pelan Taktikal Dan


Pelan Operasi
2015

PELAN TAKTIKAL 1-2015


Matlamat 1:

INISIATIF / STRATEGI

Bil

Program/
Projek

Tanggung
jawab

Tempoh/
Hari /
Kekerapan

Kos/
Sumber

Output /
Outcome

KPI

Sasaran

Pelan
Kontingensi

PELAN OPERASI

Matlamat Strategik

Strategi

Nama Program / Projek

Objektif Program / Projek

Tanggungjawab

Tempoh / Hari

Tempat

Sasaran

Kos / Anggaran Perbelanjaan:


Sumber

Jawatankuasa

Ringkasan Program

Langka
h
1

Proses Kerja
Mesyuarat
Jawatankuasa:
- Bentang kertas kerja
- Lantikan J/Kuasa
- Tetapkan tarikh
- Anggaran kos
- Agihan tugas
Taklimat kepada yang
terlibat

Mempromosikan
program
- surat pemberitahuan
- surat jemputan

Penyediaan bahan

Penyediaan tempat dan


peralatan

Pelaksanaan Program

Penilaian, Pelaporan dan


Post Mortem

Tanggungjawab

Tarikh
Jangkaan

KPI

Sasaran

Status /
Pelan
Kontigens
i