You are on page 1of 13

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI (FDA

)
Următoarele date specifice referitoare la bunurile şi la serviciile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile instrucţiunilor pentru ofertanţi (IPO). În
cazul unei discrepanţe sau al unui conflict, prevederile de mai jos vor prevala asupra prevederilor din IPO.

1. Dispoziţii generale
Nr.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.

Datele Autorităţii Contractante/Organizatorului procedurii
I.P.N.A. COMPANIA TELERADIO-MOLDOVA
Piese de schimb și servicii de reparație a automobilelor
15/00482
Cerere a ofertelor de preţuri
50112100-4
15 din 27.02.2015
Buget propriu
IPNA Compania ”Teleradio-Moldova”
Nu se utilizează

Rubrica
Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii:
Obiectul achiziţiei:
Numărul procedurii:
Tipul obiectului de achiziţie:
Codul CPV:
Numărul şi data Buletinului Achiziţiilor Publice:
Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici:
Administratorul alocaţiilor bugetare:
Plăţi/mijloace financiare din partea partenerului de
dezvoltare:
Denumirea cumpărătorului:
Destinatarul:
Limba de comunicare:
Pentru clarificarea documentelor de atribuire, adresa
autorităţii contractante este:

IPNA Compania ”Teleradio-Moldova”
IPNA Compania ”Teleradio-Moldova”
De stat
Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Mioriţa 1
Tel: 022406963
Fax: 022406963
E-mail: achizitii.trm@gmail.com
Persoana de contact: SOROCEAN TATIANA

2. Listă Servicii şi specificaţii tehnice:
Nr.
Cod CPV Denumire Servicii solicitate
d/o
1
BMW E39, anul 1996,
2,5cm, benzin,

Unitatea de
măsură

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă

1.1 50112100-4 Piese de schimb si servicii de
reparatie auto

BMW E34, anul 1995, 2,5
cm. Benzin
2.1 50112100-4 Piese de schimb si servicii de
reparatie auto

Bucată

1.00

1. La prezentarea ofertelor operatorii economici vor completa anexa prin
indicarea pretului pentru fiecare pozitie , cit si suma pe fiecare lot in parte. 2.
Piesele de schimb care urmează a fi livrate cumpărătorului precum şi cele care
vor fi instalate la automobile în procesul reparaţiilor urmează să fie de origine
primară (noi), este categoric interzis instalarea la automobile a pieselor foste în
folosinţă. 3. În oferte de indicat toate datele solicitate de către beneficiar,
neindicarea acestora poate duce la respingerea ofertei. 4. Pentru atribuirea
corectă a contractelor de achiziţie beneficiarul îşi asumă dreptul de a iniţia la
necesitate vizita în teren la ofertanţii-participanţi la licitaţie pentru a lua
cunoştinţă cu baza tehnico-materială, gospodăria de depozitare, şi nivelul de
organizare a procesului de lucru şi de deservire a clienţilor şi alte informaţii
necesare. 5. Operatorii economici-participanţi la concurs urmează să dispună nu
mai puțin de patru lifturi auto. 6. Operatorii economici-participanţi la licitaţie
urmează să anexeze scrisori de recomandare privind calitatea serviciilor
prestate şi a pieselor de schimb. 7. Tote piesele ce for fi îlocuite vor fi restituite
Cumpărătorului împreună cu ambalajul original al piesei noi instalate la
automobil care va fi examinată de comisia specializată a Cumpărătorului

Bucată

1.00

1. La prezentarea ofertelor operatorii economici vor completa anexa prin
indicarea pretului pentru fiecare pozitie , cit si suma pe fiecare lot in parte. 2.
Piesele de schimb care urmează a fi livrate cumpărătorului precum şi cele care
vor fi instalate la automobile în procesul reparaţiilor urmează să fie de origine
primară (noi), este categoric interzis instalarea la automobile a pieselor foste în
folosinţă. 3. În oferte de indicat toate datele solicitate de către beneficiar,
neindicarea acestora poate duce la respingerea ofertei. 4. Pentru atribuirea
corectă a contractelor de achiziţie beneficiarul îşi asumă dreptul de a iniţia la
necesitate vizita în teren la ofertanţii-participanţi la licitaţie pentru a lua
cunoştinţă cu baza tehnico-materială, gospodăria de depozitare, şi nivelul de
organizare a procesului de lucru şi de deservire a clienţilor şi alte informaţii
necesare. 5. Operatorii economici-participanţi la concurs urmează să dispună nu
mai puțin de patru lifturi auto. 6. Operatorii economici-participanţi la licitaţie
urmează să anexeze scrisori de recomandare privind calitatea serviciilor
prestate şi a pieselor de schimb. 7. Tote piesele ce for fi îlocuite vor fi restituite
Cumpărătorului împreună cu ambalajul original al piesei noi instalate la
automobil care va fi examinată de comisia specializată a Cumpărătorului

2

3

Daewoo Matiz, anul 2006,
0,8 cm3 benzin

3.1 50112100-4 Piese de schimb si servicii de
reparatie auto

Skoda Superb, anul 2002,
1,8T cm3 benzin
4.1 50112100-4 Piese de schimb si servicii de
reparatie auto

Bucată

1.00

1. La prezentarea ofertelor operatorii economici vor completa anexa prin
indicarea pretului pentru fiecare pozitie , cit si suma pe fiecare lot in parte. 2.
Piesele de schimb care urmează a fi livrate cumpărătorului precum şi cele care
vor fi instalate la automobile în procesul reparaţiilor urmează să fie de origine
primară (noi), este categoric interzis instalarea la automobile a pieselor foste în
folosinţă. 3. În oferte de indicat toate datele solicitate de către beneficiar,
neindicarea acestora poate duce la respingerea ofertei. 4. Pentru atribuirea
corectă a contractelor de achiziţie beneficiarul îşi asumă dreptul de a iniţia la
necesitate vizita în teren la ofertanţii-participanţi la licitaţie pentru a lua
cunoştinţă cu baza tehnico-materială, gospodăria de depozitare, şi nivelul de
organizare a procesului de lucru şi de deservire a clienţilor şi alte informaţii
necesare. 5. Operatorii economici-participanţi la concurs urmează să dispună nu
mai puțin de patru lifturi auto. 6. Operatorii economici-participanţi la licitaţie
urmează să anexeze scrisori de recomandare privind calitatea serviciilor
prestate şi a pieselor de schimb. 7. Tote piesele ce for fi îlocuite vor fi restituite
Cumpărătorului împreună cu ambalajul original al piesei noi instalate la
automobil care va fi examinată de comisia specializată a Cumpărătorului

Bucată

1.00

1. La prezentarea ofertelor operatorii economici vor completa anexa prin
indicarea pretului pentru fiecare pozitie , cit si suma pe fiecare lot in parte. 2.
Piesele de schimb care urmează a fi livrate cumpărătorului precum şi cele care
vor fi instalate la automobile în procesul reparaţiilor urmează să fie de origine
primară (noi), este categoric interzis instalarea la automobile a pieselor foste în
folosinţă. 3. În oferte de indicat toate datele solicitate de către beneficiar,
neindicarea acestora poate duce la respingerea ofertei. 4. Pentru atribuirea
corectă a contractelor de achiziţie beneficiarul îşi asumă dreptul de a iniţia la
necesitate vizita în teren la ofertanţii-participanţi la licitaţie pentru a lua
cunoştinţă cu baza tehnico-materială, gospodăria de depozitare, şi nivelul de
organizare a procesului de lucru şi de deservire a clienţilor şi alte informaţii
necesare. 5. Operatorii economici-participanţi la concurs urmează să dispună nu
mai puțin de patru lifturi auto. 6. Operatorii economici-participanţi la licitaţie
urmează să anexeze scrisori de recomandare privind calitatea serviciilor
prestate şi a pieselor de schimb. 7. Tote piesele ce for fi îlocuite vor fi restituite
Cumpărătorului împreună cu ambalajul original al piesei noi instalate la
automobil care va fi examinată de comisia specializată a Cumpărătorului

4

5

Skoda Felicia, anul 1998,
1,6 cm3, benzin

5.1 50112100-4 Piese de schimb si servicii de
reparatie auto

Volvo 740, anul 1987, 2,5
cm, disel
6.1 50112100-4 Piese de schimb si servicii de
reparatie auto

Bucată

1.00

1. La prezentarea ofertelor operatorii economici vor completa anexa prin
indicarea pretului pentru fiecare pozitie , cit si suma pe fiecare lot in parte. 2.
Piesele de schimb care urmează a fi livrate cumpărătorului precum şi cele care
vor fi instalate la automobile în procesul reparaţiilor urmează să fie de origine
primară (noi), este categoric interzis instalarea la automobile a pieselor foste în
folosinţă. 3. În oferte de indicat toate datele solicitate de către beneficiar,
neindicarea acestora poate duce la respingerea ofertei. 4. Pentru atribuirea
corectă a contractelor de achiziţie beneficiarul îşi asumă dreptul de a iniţia la
necesitate vizita în teren la ofertanţii-participanţi la licitaţie pentru a lua
cunoştinţă cu baza tehnico-materială, gospodăria de depozitare, şi nivelul de
organizare a procesului de lucru şi de deservire a clienţilor şi alte informaţii
necesare. 5. Operatorii economici-participanţi la concurs urmează să dispună nu
mai puțin de patru lifturi auto. 6. Operatorii economici-participanţi la licitaţie
urmează să anexeze scrisori de recomandare privind calitatea serviciilor
prestate şi a pieselor de schimb. 7. Tote piesele ce for fi îlocuite vor fi restituite
Cumpărătorului împreună cu ambalajul original al piesei noi instalate la
automobil care va fi examinată de comisia specializată a Cumpărătorului

Bucată

1.00

1. La prezentarea ofertelor operatorii economici vor completa anexa prin
indicarea pretului pentru fiecare pozitie , cit si suma pe fiecare lot in parte. 2.
Piesele de schimb care urmează a fi livrate cumpărătorului precum şi cele care
vor fi instalate la automobile în procesul reparaţiilor urmează să fie de origine
primară (noi), este categoric interzis instalarea la automobile a pieselor foste în
folosinţă. 3. În oferte de indicat toate datele solicitate de către beneficiar,
neindicarea acestora poate duce la respingerea ofertei. 4. Pentru atribuirea
corectă a contractelor de achiziţie beneficiarul îşi asumă dreptul de a iniţia la
necesitate vizita în teren la ofertanţii-participanţi la licitaţie pentru a lua
cunoştinţă cu baza tehnico-materială, gospodăria de depozitare, şi nivelul de
organizare a procesului de lucru şi de deservire a clienţilor şi alte informaţii
necesare. 5. Operatorii economici-participanţi la concurs urmează să dispună nu
mai puțin de patru lifturi auto. 6. Operatorii economici-participanţi la licitaţie
urmează să anexeze scrisori de recomandare privind calitatea serviciilor
prestate şi a pieselor de schimb. 7. Tote piesele ce for fi îlocuite vor fi restituite
Cumpărătorului împreună cu ambalajul original al piesei noi instalate la
automobil care va fi examinată de comisia specializată a Cumpărătorului

6

7

Dacia Logan, anul 2007, 1,5
cm3, disel

7.1 50112100-4 Piese de schimb si servicii de
reparatie auto

Dacia Logan, anul 2009, 1,4
cm3, benzin
8.1 50112100-4 Piese de schimb si servicii de
reparatie auto

Bucată

1.00

1. La prezentarea ofertelor operatorii economici vor completa anexa prin
indicarea pretului pentru fiecare pozitie , cit si suma pe fiecare lot in parte. 2.
Piesele de schimb care urmează a fi livrate cumpărătorului precum şi cele care
vor fi instalate la automobile în procesul reparaţiilor urmează să fie de origine
primară (noi), este categoric interzis instalarea la automobile a pieselor foste în
folosinţă. 3. În oferte de indicat toate datele solicitate de către beneficiar,
neindicarea acestora poate duce la respingerea ofertei. 4. Pentru atribuirea
corectă a contractelor de achiziţie beneficiarul îşi asumă dreptul de a iniţia la
necesitate vizita în teren la ofertanţii-participanţi la licitaţie pentru a lua
cunoştinţă cu baza tehnico-materială, gospodăria de depozitare, şi nivelul de
organizare a procesului de lucru şi de deservire a clienţilor şi alte informaţii
necesare. 5. Operatorii economici-participanţi la concurs urmează să dispună nu
mai puțin de patru lifturi auto. 6. Operatorii economici-participanţi la licitaţie
urmează să anexeze scrisori de recomandare privind calitatea serviciilor
prestate şi a pieselor de schimb. 7. Tote piesele ce for fi îlocuite vor fi restituite
Cumpărătorului împreună cu ambalajul original al piesei noi instalate la
automobil care va fi examinată de comisia specializată a Cumpărătorului

Bucată

1.00

1. La prezentarea ofertelor operatorii economici vor completa anexa prin
indicarea pretului pentru fiecare pozitie , cit si suma pe fiecare lot in parte. 2.
Piesele de schimb care urmează a fi livrate cumpărătorului precum şi cele care
vor fi instalate la automobile în procesul reparaţiilor urmează să fie de origine
primară (noi), este categoric interzis instalarea la automobile a pieselor foste în
folosinţă. 3. În oferte de indicat toate datele solicitate de către beneficiar,
neindicarea acestora poate duce la respingerea ofertei. 4. Pentru atribuirea
corectă a contractelor de achiziţie beneficiarul îşi asumă dreptul de a iniţia la
necesitate vizita în teren la ofertanţii-participanţi la licitaţie pentru a lua
cunoştinţă cu baza tehnico-materială, gospodăria de depozitare, şi nivelul de
organizare a procesului de lucru şi de deservire a clienţilor şi alte informaţii
necesare. 5. Operatorii economici-participanţi la concurs urmează să dispună nu
mai puțin de patru lifturi auto. 6. Operatorii economici-participanţi la licitaţie
urmează să anexeze scrisori de recomandare privind calitatea serviciilor
prestate şi a pieselor de schimb. 7. Tote piesele ce for fi îlocuite vor fi restituite
Cumpărătorului împreună cu ambalajul original al piesei noi instalate la
automobil care va fi examinată de comisia specializată a Cumpărătorului

8

9

Kamaz (1987, 1989) disel

9.1 50112100-4 Piese de schimb si servicii de
reparatie auto

10
Avia 21 F (1988, 1990) disel
10.1 50112100-4 Piese de schimb si servicii de
reparatie auto

11

MAN 10150 1992 a. Disel

Bucată

1.00

1. La prezentarea ofertelor operatorii economici vor completa anexa prin
indicarea pretului pentru fiecare pozitie , cit si suma pe fiecare lot in parte. 2.
Piesele de schimb care urmează a fi livrate cumpărătorului precum şi cele care
vor fi instalate la automobile în procesul reparaţiilor urmează să fie de origine
primară (noi), este categoric interzis instalarea la automobile a pieselor foste în
folosinţă. 3. În oferte de indicat toate datele solicitate de către beneficiar,
neindicarea acestora poate duce la respingerea ofertei. 4. Pentru atribuirea
corectă a contractelor de achiziţie beneficiarul îşi asumă dreptul de a iniţia la
necesitate vizita în teren la ofertanţii-participanţi la licitaţie pentru a lua
cunoştinţă cu baza tehnico-materială, gospodăria de depozitare, şi nivelul de
organizare a procesului de lucru şi de deservire a clienţilor şi alte informaţii
necesare. 5. Operatorii economici-participanţi la concurs urmează să dispună nu
mai puțin de patru lifturi auto. 6. Operatorii economici-participanţi la licitaţie
urmează să anexeze scrisori de recomandare privind calitatea serviciilor
prestate şi a pieselor de schimb. 7. Tote piesele ce for fi îlocuite vor fi restituite
Cumpărătorului împreună cu ambalajul original al piesei noi instalate la
automobil care va fi examinată de comisia specializată a Cumpărătorului

Bucată

1.00

1. La prezentarea ofertelor operatorii economici vor completa anexa prin
indicarea pretului pentru fiecare pozitie , cit si suma pe fiecare lot in parte. 2.
Piesele de schimb care urmează a fi livrate cumpărătorului precum şi cele care
vor fi instalate la automobile în procesul reparaţiilor urmează să fie de origine
primară (noi), este categoric interzis instalarea la automobile a pieselor foste în
folosinţă. 3. În oferte de indicat toate datele solicitate de către beneficiar,
neindicarea acestora poate duce la respingerea ofertei. 4. Pentru atribuirea
corectă a contractelor de achiziţie beneficiarul îşi asumă dreptul de a iniţia la
necesitate vizita în teren la ofertanţii-participanţi la licitaţie pentru a lua
cunoştinţă cu baza tehnico-materială, gospodăria de depozitare, şi nivelul de
organizare a procesului de lucru şi de deservire a clienţilor şi alte informaţii
necesare. 5. Operatorii economici-participanţi la concurs urmează să dispună nu
mai puțin de patru lifturi auto. 6. Operatorii economici-participanţi la licitaţie
urmează să anexeze scrisori de recomandare privind calitatea serviciilor
prestate şi a pieselor de schimb. 7. Tote piesele ce for fi îlocuite vor fi restituite
Cumpărătorului împreună cu ambalajul original al piesei noi instalate la
automobil care va fi examinată de comisia specializată a Cumpărătorului

11.1 50112100-4 Piese de schimb si servicii de
reparatie auto

VAZ 2104, anul 2001, 1,4
cm, benzin, VAZ 21150,
anul 2006, 1,5 cm, benzin,
VAZ 21120, anul, 2002, 1,5
cm, benzin
12.1 50112100-4 Piese de schimb si servicii de
reparatie auto

Bucată

1.00

1. La prezentarea ofertelor operatorii economici vor completa anexa prin
indicarea pretului pentru fiecare pozitie , cit si suma pe fiecare lot in parte. 2.
Piesele de schimb care urmează a fi livrate cumpărătorului precum şi cele care
vor fi instalate la automobile în procesul reparaţiilor urmează să fie de origine
primară (noi), este categoric interzis instalarea la automobile a pieselor foste în
folosinţă. 3. În oferte de indicat toate datele solicitate de către beneficiar,
neindicarea acestora poate duce la respingerea ofertei. 4. Pentru atribuirea
corectă a contractelor de achiziţie beneficiarul îşi asumă dreptul de a iniţia la
necesitate vizita în teren la ofertanţii-participanţi la licitaţie pentru a lua
cunoştinţă cu baza tehnico-materială, gospodăria de depozitare, şi nivelul de
organizare a procesului de lucru şi de deservire a clienţilor şi alte informaţii
necesare. 5. Operatorii economici-participanţi la concurs urmează să dispună nu
mai puțin de patru lifturi auto. 6. Operatorii economici-participanţi la licitaţie
urmează să anexeze scrisori de recomandare privind calitatea serviciilor
prestate şi a pieselor de schimb. 7. Tote piesele ce for fi îlocuite vor fi restituite
Cumpărătorului împreună cu ambalajul original al piesei noi instalate la
automobil care va fi examinată de comisia specializată a Cumpărătorului

Bucată

1.00

1. La prezentarea ofertelor operatorii economici vor completa anexa prin
indicarea pretului pentru fiecare pozitie , cit si suma pe fiecare lot in parte. 2.
Piesele de schimb care urmează a fi livrate cumpărătorului precum şi cele care
vor fi instalate la automobile în procesul reparaţiilor urmează să fie de origine
primară (noi), este categoric interzis instalarea la automobile a pieselor foste în
folosinţă. 3. În oferte de indicat toate datele solicitate de către beneficiar,
neindicarea acestora poate duce la respingerea ofertei. 4. Pentru atribuirea
corectă a contractelor de achiziţie beneficiarul îşi asumă dreptul de a iniţia la
necesitate vizita în teren la ofertanţii-participanţi la licitaţie pentru a lua
cunoştinţă cu baza tehnico-materială, gospodăria de depozitare, şi nivelul de
organizare a procesului de lucru şi de deservire a clienţilor şi alte informaţii
necesare. 5. Operatorii economici-participanţi la concurs urmează să dispună nu
mai puțin de patru lifturi auto. 6. Operatorii economici-participanţi la licitaţie
urmează să anexeze scrisori de recomandare privind calitatea serviciilor
prestate şi a pieselor de schimb. 7. Tote piesele ce for fi îlocuite vor fi restituite
Cumpărătorului împreună cu ambalajul original al piesei noi instalate la
automobil care va fi examinată de comisia specializată a Cumpărătorului

12

13

UAZ 3303 anul 1988, 2,5
cm3, gaz benzin

13.1 50112100-4 Piese de schimb si servicii de
reparatie auto

14
Şcoda Liaz anul 1986 dizel
14.1 50112100-4 Piese de schimb si servicii de
reparatie auto

15

Mercedes-Benz Sprinter
416 cdi

Bucată

1.00

1. La prezentarea ofertelor operatorii economici vor completa anexa prin
indicarea pretului pentru fiecare pozitie , cit si suma pe fiecare lot in parte. 2.
Piesele de schimb care urmează a fi livrate cumpărătorului precum şi cele care
vor fi instalate la automobile în procesul reparaţiilor urmează să fie de origine
primară (noi), este categoric interzis instalarea la automobile a pieselor foste în
folosinţă. 3. În oferte de indicat toate datele solicitate de către beneficiar,
neindicarea acestora poate duce la respingerea ofertei. 4. Pentru atribuirea
corectă a contractelor de achiziţie beneficiarul îşi asumă dreptul de a iniţia la
necesitate vizita în teren la ofertanţii-participanţi la licitaţie pentru a lua
cunoştinţă cu baza tehnico-materială, gospodăria de depozitare, şi nivelul de
organizare a procesului de lucru şi de deservire a clienţilor şi alte informaţii
necesare. 5. Operatorii economici-participanţi la concurs urmează să dispună nu
mai puțin de patru lifturi auto. 6. Operatorii economici-participanţi la licitaţie
urmează să anexeze scrisori de recomandare privind calitatea serviciilor
prestate şi a pieselor de schimb. 7. Tote piesele ce for fi îlocuite vor fi restituite
Cumpărătorului împreună cu ambalajul original al piesei noi instalate la
automobil care va fi examinată de comisia specializată a Cumpărătorului

Bucată

1.00

1. La prezentarea ofertelor operatorii economici vor completa anexa prin
indicarea pretului pentru fiecare pozitie , cit si suma pe fiecare lot in parte. 2.
Piesele de schimb care urmează a fi livrate cumpărătorului precum şi cele care
vor fi instalate la automobile în procesul reparaţiilor urmează să fie de origine
primară (noi), este categoric interzis instalarea la automobile a pieselor foste în
folosinţă. 3. În oferte de indicat toate datele solicitate de către beneficiar,
neindicarea acestora poate duce la respingerea ofertei. 4. Pentru atribuirea
corectă a contractelor de achiziţie beneficiarul îşi asumă dreptul de a iniţia la
necesitate vizita în teren la ofertanţii-participanţi la licitaţie pentru a lua
cunoştinţă cu baza tehnico-materială, gospodăria de depozitare, şi nivelul de
organizare a procesului de lucru şi de deservire a clienţilor şi alte informaţii
necesare. 5. Operatorii economici-participanţi la concurs urmează să dispună nu
mai puțin de patru lifturi auto. 6. Operatorii economici-participanţi la licitaţie
urmează să anexeze scrisori de recomandare privind calitatea serviciilor
prestate şi a pieselor de schimb. 7. Tote piesele ce for fi îlocuite vor fi restituite
Cumpărătorului împreună cu ambalajul original al piesei noi instalate la
automobil care va fi examinată de comisia specializată a Cumpărătorului

15.1 50112100-4 Piese de schimb si servicii de
reparatie auto

Autobus PAZ motor ЯМЗ
dizel
16.1 50112100-4 Piese de schimb si servicii de
reparatie auto

Bucată

1.00

1. La prezentarea ofertelor operatorii economici vor completa anexa prin
indicarea pretului pentru fiecare pozitie , cit si suma pe fiecare lot in parte. 2.
Piesele de schimb care urmează a fi livrate cumpărătorului precum şi cele care
vor fi instalate la automobile în procesul reparaţiilor urmează să fie de origine
primară (noi), este categoric interzis instalarea la automobile a pieselor foste în
folosinţă. 3. În oferte de indicat toate datele solicitate de către beneficiar,
neindicarea acestora poate duce la respingerea ofertei. 4. Pentru atribuirea
corectă a contractelor de achiziţie beneficiarul îşi asumă dreptul de a iniţia la
necesitate vizita în teren la ofertanţii-participanţi la licitaţie pentru a lua
cunoştinţă cu baza tehnico-materială, gospodăria de depozitare, şi nivelul de
organizare a procesului de lucru şi de deservire a clienţilor şi alte informaţii
necesare. 5. Operatorii economici-participanţi la concurs urmează să dispună nu
mai puțin de patru lifturi auto. 6. Operatorii economici-participanţi la licitaţie
urmează să anexeze scrisori de recomandare privind calitatea serviciilor
prestate şi a pieselor de schimb. 7. Tote piesele ce for fi îlocuite vor fi restituite
Cumpărătorului împreună cu ambalajul original al piesei noi instalate la
automobil care va fi examinată de comisia specializată a Cumpărătorului

Bucată

1.00

1. La prezentarea ofertelor operatorii economici vor completa anexa prin
indicarea pretului pentru fiecare pozitie , cit si suma pe fiecare lot in parte. 2.
Piesele de schimb care urmează a fi livrate cumpărătorului precum şi cele care
vor fi instalate la automobile în procesul reparaţiilor urmează să fie de origine
primară (noi), este categoric interzis instalarea la automobile a pieselor foste în
folosinţă. 3. În oferte de indicat toate datele solicitate de către beneficiar,
neindicarea acestora poate duce la respingerea ofertei. 4. Pentru atribuirea
corectă a contractelor de achiziţie beneficiarul îşi asumă dreptul de a iniţia la
necesitate vizita în teren la ofertanţii-participanţi la licitaţie pentru a lua
cunoştinţă cu baza tehnico-materială, gospodăria de depozitare, şi nivelul de
organizare a procesului de lucru şi de deservire a clienţilor şi alte informaţii
necesare. 5. Operatorii economici-participanţi la concurs urmează să dispună nu
mai puțin de patru lifturi auto. 6. Operatorii economici-participanţi la licitaţie
urmează să anexeze scrisori de recomandare privind calitatea serviciilor
prestate şi a pieselor de schimb. 7. Tote piesele ce for fi îlocuite vor fi restituite
Cumpărătorului împreună cu ambalajul original al piesei noi instalate la
automobil care va fi examinată de comisia specializată a Cumpărătorului

16

17

Mercedes-814 (camion)
anul 1985, diesel

17.1 50112100-4 Piese de schimb si servicii de
reparatie auto

Mercedes 1827 (camion)
anul 1997 diesel
18.1 50112100-4 Piese de schimb si servicii de
reparatie auto

Bucată

1.00

1. La prezentarea ofertelor operatorii economici vor completa anexa prin
indicarea pretului pentru fiecare pozitie , cit si suma pe fiecare lot in parte. 2.
Piesele de schimb care urmează a fi livrate cumpărătorului precum şi cele care
vor fi instalate la automobile în procesul reparaţiilor urmează să fie de origine
primară (noi), este categoric interzis instalarea la automobile a pieselor foste în
folosinţă. 3. În oferte de indicat toate datele solicitate de către beneficiar,
neindicarea acestora poate duce la respingerea ofertei. 4. Pentru atribuirea
corectă a contractelor de achiziţie beneficiarul îşi asumă dreptul de a iniţia la
necesitate vizita în teren la ofertanţii-participanţi la licitaţie pentru a lua
cunoştinţă cu baza tehnico-materială, gospodăria de depozitare, şi nivelul de
organizare a procesului de lucru şi de deservire a clienţilor şi alte informaţii
necesare. 5. Operatorii economici-participanţi la concurs urmează să dispună nu
mai puțin de patru lifturi auto. 6. Operatorii economici-participanţi la licitaţie
urmează să anexeze scrisori de recomandare privind calitatea serviciilor
prestate şi a pieselor de schimb. 7. Tote piesele ce for fi îlocuite vor fi restituite
Cumpărătorului împreună cu ambalajul original al piesei noi instalate la
automobil care va fi examinată de comisia specializată a Cumpărătorului

Bucată

1.00

1. La prezentarea ofertelor operatorii economici vor completa anexa prin
indicarea pretului pentru fiecare pozitie , cit si suma pe fiecare lot in parte. 2.
Piesele de schimb care urmează a fi livrate cumpărătorului precum şi cele care
vor fi instalate la automobile în procesul reparaţiilor urmează să fie de origine
primară (noi), este categoric interzis instalarea la automobile a pieselor foste în
folosinţă. 3. În oferte de indicat toate datele solicitate de către beneficiar,
neindicarea acestora poate duce la respingerea ofertei. 4. Pentru atribuirea
corectă a contractelor de achiziţie beneficiarul îşi asumă dreptul de a iniţia la
necesitate vizita în teren la ofertanţii-participanţi la licitaţie pentru a lua
cunoştinţă cu baza tehnico-materială, gospodăria de depozitare, şi nivelul de
organizare a procesului de lucru şi de deservire a clienţilor şi alte informaţii
necesare. 5. Operatorii economici-participanţi la concurs urmează să dispună nu
mai puțin de patru lifturi auto. 6. Operatorii economici-participanţi la licitaţie
urmează să anexeze scrisori de recomandare privind calitatea serviciilor
prestate şi a pieselor de schimb. 7. Tote piesele ce for fi îlocuite vor fi restituite
Cumpărătorului împreună cu ambalajul original al piesei noi instalate la
automobil care va fi examinată de comisia specializată a Cumpărătorului

18

19

MAN 12.170F anul 1988
Diesel

19.1 50112100-4 Piese de schimb si servicii de
reparatie auto

Reparația instalației cu
gaze (propan) VAZ
20.1 50112100-4 Piese de schimb si servicii de
reparatie auto

Bucată

1.00

1. La prezentarea ofertelor operatorii economici vor completa anexa prin
indicarea pretului pentru fiecare pozitie , cit si suma pe fiecare lot in parte. 2.
Piesele de schimb care urmează a fi livrate cumpărătorului precum şi cele care
vor fi instalate la automobile în procesul reparaţiilor urmează să fie de origine
primară (noi), este categoric interzis instalarea la automobile a pieselor foste în
folosinţă. 3. În oferte de indicat toate datele solicitate de către beneficiar,
neindicarea acestora poate duce la respingerea ofertei. 4. Pentru atribuirea
corectă a contractelor de achiziţie beneficiarul îşi asumă dreptul de a iniţia la
necesitate vizita în teren la ofertanţii-participanţi la licitaţie pentru a lua
cunoştinţă cu baza tehnico-materială, gospodăria de depozitare, şi nivelul de
organizare a procesului de lucru şi de deservire a clienţilor şi alte informaţii
necesare. 5. Operatorii economici-participanţi la concurs urmează să dispună nu
mai puțin de patru lifturi auto. 6. Operatorii economici-participanţi la licitaţie
urmează să anexeze scrisori de recomandare privind calitatea serviciilor
prestate şi a pieselor de schimb. 7. Tote piesele ce for fi îlocuite vor fi restituite
Cumpărătorului împreună cu ambalajul original al piesei noi instalate la
automobil care va fi examinată de comisia specializată a Cumpărătorului

Bucată

1.00

1. La prezentarea ofertelor operatorii economici vor completa anexa prin
indicarea pretului pentru fiecare pozitie , cit si suma pe fiecare lot in parte. 2.
Piesele de schimb care urmează a fi livrate cumpărătorului precum şi cele care
vor fi instalate la automobile în procesul reparaţiilor urmează să fie de origine
primară (noi), este categoric interzis instalarea la automobile a pieselor foste în
folosinţă. 3. În oferte de indicat toate datele solicitate de către beneficiar,
neindicarea acestora poate duce la respingerea ofertei. 4. Pentru atribuirea
corectă a contractelor de achiziţie beneficiarul îşi asumă dreptul de a iniţia la
necesitate vizita în teren la ofertanţii-participanţi la licitaţie pentru a lua
cunoştinţă cu baza tehnico-materială, gospodăria de depozitare, şi nivelul de
organizare a procesului de lucru şi de deservire a clienţilor şi alte informaţii
necesare. 5. Operatorii economici-participanţi la concurs urmează să dispună nu
mai puțin de patru lifturi auto. 6. Operatorii economici-participanţi la licitaţie
urmează să anexeze scrisori de recomandare privind calitatea serviciilor
prestate şi a pieselor de schimb. 7. Tote piesele ce for fi îlocuite vor fi restituite
Cumpărătorului împreună cu ambalajul original al piesei noi instalate la
automobil care va fi examinată de comisia specializată a Cumpărătorului

20

3. Criterii şi cerinţe de calificare
Nr. Denumirea documentului/cerinţelor
Cerinţe suplimentare
1 Certificat de atribuire a contului bancar copie – eliberat de banca deţinătoare de cont;

Obl.
DA

2 Certificat de efectuare sistematică a
plăţii impozitelor, contribuţiilor

DA

3

DA

4
5
6

copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal sau alte organe competente din ţara
participantului (valabilitatea certificatului - conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al
Republicii Moldova sau alt organ- pentru nerezidenţi);
Certificat de înregistrare a întreprinderii copie – emis de organul abilitat din ţară (Camera Înregistrării de Stat ,Ministerul
Dezvoltării Informaţionale), confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Participantului;
Date despre participant
.
Lista fondatorilor
(Numele, Prenumele, cod. personal);
Ultimul raport financiar
copie – confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului;

DA
DA
DA

4. Pregătirea ofertelor
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

Oferte alternative:
Garanţia pentru ofertă:
Garanţia pentru ofertă va fi în valoare
de:
Ediţia aplicabilă a Incoterms şi
termenii comerciali acceptaţi vor fi:
Termenul de
livrare/prestare/executare:
Metoda şi condiţiile de plată vor fi:
Perioada valabilităţii ofertei va fi de:
Ofertele în valută străină:

Nu vor fi
0.00% din valoarea ofertei fără TVA.
DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2013
pe parcursul anului 2015 la solicitarea Beneficiarului
în termen de 10 zile, după prestarea serviciilor
30 zile
Nu se acceptă

5. Depunerea şi deschiderea ofertelor
5.1 Plicurile vor conţine următoarea informaţie suplimentară:

5.2 Pentru depunerea ofertelor, adresa autorităţii
contractante/organizatorului procedurii este:

Cerere a ofertelor de preţuri nr. 15/00482
Pentru achiziţionarea de: Piese de schimb și servicii de reparație
a automobilelor
Autoritatea contractantă: I.P.N.A. COMPANIA TELERADIOMOLDOVA
Adresa autorităţii contractante: Republica Moldova, mun.
Chişinău, str. Mioriţa 1, et. 5 Cancelaria
A nu se deschide înainte de: 09.03.2015 11:00
Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Mioriţa 1
Tel: 022406963
Fax: 022406963
E-mail: 022406963
Data-limită pentru depunerea ofertelor este:
Data, Ora: 09.03.2015 11:00

Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Mioriţa 1, et.
5 Sala de sedinte
Tel: 022406963
Data, Ora: 09.03.2015 11:00

5.3 Deschiderea ofertelor va avea loc la următoare adresă:

6. Evaluarea şi compararea ofertelor
6.1

6.2
6.3

Preţurile ofertelor depuse în diferite
valute vor fi convertite în:
Sursa ratei de schimb în scopul
convertirii:
Data pentru rata de schimb aplicabilă va
fi:
Modalitatea de efectuare a evaluării:
Factorii de evaluarea vor fi următorii:

Leu MD
BNM
05.03.2015
pe loturi
Nu sunt

7. Adjudecarea contractului
7.1 Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi:
7.2 Suma Garanţiei de bună execuţie (se stabileşte procentual din preţul
contractului adjudecat)):
7.3 Garanţia de bună execuţie a contractului:
7.4 Numărul maxim de zile pentru semnarea şi prezentarea contractului
către autoritatea contractantă:

Cel mai mic preţ
0.00%

10 zile

Conţinutul prezentei Fişe de date a achiziţiei este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informaţional Automatizat “REGISTRUL DE STAT
AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE”. Grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea conţinutului Fişei de date a achiziţiei, fapt pentru care poartă
răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru:
VULPE CONSTANTIN ________________________________