You are on page 1of 1

Vietnamese

Lost and Found: 323.937.8920 khỏi xe bằng cửa phía sau
> Nhớ mang theo đồ đạc của quý vị và ra
(TDD)
Hearing Impaired Hotline: 1.800.252.9040 tới trạm dừng mà quý vị muốn xuống
Wheelchair Lift Hotline: 1.800.621.7828 > Chuẩn bị sẵn sàng để ra khỏi xe khi xe

07-1303tr ©2006 LACMTA
Security/Emergencies: 1.888.950.SAFE gọi số 888.950.7233
Customer Comments: 213.922.6235 hoạt động bất thường nào bằng cách
> Cảnh giác khi đi lại và báo cáo bất kỳ nhiều hãng vận chuyển khác)
How to Ride: 1.800.COMMUTE
nhạc to (Có thể sử dụng trên các xe của Metro và
> Không ăn uống, hút thuốc hoặc bật Vé Nhiều Hãng EZ - $58
important contacts
> Bảo vệ đồ đạc cá nhân của quý vị
giúp lên xe và tìm chỗ trên xe
Vé Tháng - $52
thể nhờ nhân viên điều khiển xe buýt và quý vị có thể phải trả tiền phạt. Vé Hai Tuần Trong Một Tháng - $27
Đồ Thất Lạc và Tìm Thấy: 323.937.8920 > Những hành khách sử dụng xe lăn có lệ, nhân viên soát vé có thể cấp giấy phạt Vé Một Tuần - $14
nếu quý vị bị kiểm tra và không có vé hợp
(TDD)
cho Người Khiếm Thính: khỏi xe, sau đó lên xe
có thể không bao giờ bị kiểm tra; nhưng hoặc tới trang mạng điện toán tại metro.net.
1.800.252.9040
Đường Dây Khẩn dành > Chờ cho tới khi hành khách trên xe ra khách có vé hoặc thẻ đi xe hợp lệ. Quý vị các cơ sở bán vé, xin gọi 1.800.COMMUTE
1.800.621.7828
Giúp Nâng Xe Lăn: dừng lại kiểm tra ngẫu nhiên để bảo đảm là hành phiếu ra tiền mặt. Để biết danh sách đầy đủ
Đường Dây Khẩn về Trợ > Vẫy tay để nhân viên điều khiển xe buýt của Nha Cảnh Sát Los Angeles thường gồm một số siêu thị và tiệm qui đổi ngân
1.888.950.SAFE Hợp Khẩn Cấp: đi qua. Tuy nhiên, các Nhân Viên Soát Vé vé này tại hơn 600 địa điểm, trong đó bao
sân ga
An Ninh/Các Trường các nhân viên bán vé để thu vé hoặc cổng có thể mua trước. Quý vị có thể mua các loại
> Không đứng trên đường phố hoặc mép
Nhận Xét của Khách Hàng: 213.922.6235 hoạt động trên hệ thống này. Không có vị có thể sử dụng để đi lại không hạn chế và
> Tới trạm dừng hoặc bến xe sớm Lưu ý: Xe điện Metro và Metro Orange Line Metro có nhiều loại vé xe khác nhau mà quý
1.800.COMMUTE Hướng Dẫn Cách Đi Xe:
Metro pocket guide

01
CÁC ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC QUAN TRỌNG HƯỚNG DẪN CÁCH ĐI XE VÉ TRẢ TRƯỚC
Metro là một trong ĐI BẰNG metro TIỀN VÉ BẰNG TIỀN MẶT GIỜ HOẠT ĐỘNG
các cơ quan vận
Xe Buýt Metro Metro Orange Line Tiền Vé Loại Thường
chuyển lớn nhất Các xe buýt của chúng tôi Metro Orange Line (Lộ Trình Giá Vé Một Chiều: $1.25 Đa số các xe điện và xe buýt của Metro
chạy trên đa số các đường Metro Màu Da Cam) là lộ trình Giá Vé Đi Xe Metro Cả Ngày: $3 đều bắt đầu chạy từ khoảng 4 giờ sáng
quốc gia. Chúng tôi phố chính trong quận, và cung vận chuyển chỉ dành cho xe cho tới khoảng nửa đêm.
buýt chạy về hướng đông và
(Đi lại không hạn chế trên hầu hết
cấp nhiều dạng dịch vụ khác
nhau. Các xe chạy trên lộ trình hướng tây qua San Fernando các tuyến đường xe buýt và xe điện
có thể đưa quý vị tới trong cả ngày) Các xe buýt và xe điện này thường chạy
01
Nội Vùng Metro (Metro Local) Valley giữa North Hollywood
bất kỳ nơi nào tại thường dừng khoảng hai dãy và Warner Center. Các xe chạy ít hơn vào tối khuya và ngày cuối tuần,
phố một lần và được sơn màu trên lộ trình này có màu xám vì vậy xin xem lịch trình hoạt động trên
Quận Los Angeles. da cam (một số xe màu trắng và được gọi là Metro Liners; Giá Vé dành cho Người Cao Niên/ trang mạng điện toán metro.net để biết
và có vạch màu da cam). Các các xe này dừng lại tại 13 trạm Người Tàn Tật/Những Người Được rõ lịch trình cụ thể.
xe chạy trên lộ trình Metro và hoạt động rất giống như
Nhận Trợ Cấp Medicare
Rapid chạy nhanh hơn vì chỉ xe điện Metro Rail.
01 Có nhiều
Cách Lập Kế Hoạch cho dừng lại tại các giao lộ chính; tuyến đường khác để chuyển Giá Vé Một Chiều: 45 xen
các xe này được sơn màu đỏ. xe ở mỗi trạm dừng. Giá Vé Đi Xe Metro Cả Ngày: $1.50
Chuyến Đi của Quý Vị Các xe chạy trên lộ trình Metro
Express chạy đường dài trên Các Hãng Vận Chuyển Khác Quý vị có thẻ mua Vé Ngày (Day Pass)
các xa lộ và rất ít dừng lại; các Nhiều thành phố địa phương khi lên bất kỳ xe buýt nào của Metro
xe này có màu xanh dương.
01
Để thiết lập lộ trình phù hợp còn điều hành các dịch vụ xe (nhân viên lái xe không mang theo
nhất cho quý vị, xin xem buýt khác trong khu vực của tiền thối lại, vì vậy quý vị sẽ phải trả
Xe Điện Metro mình. Xin lưu ý rằng các hãng đúng tiền vé), hoặc mua tại các máy
Chương Trình Lập Kế Hoạch Metro Rail chạy trên các lộ vận chuyển này có cơ cấu giá
bán vé tự động ở các trạm Metro Rail
Chuyến Đi (Trip Planner) của trình Metro Blue (Xanh Dương), vé khác với Metro. Để biết
và Metro Orange Line. Mỗi người lớn
Green (Xanh Lá Cây), Red (Đỏ) thêm chi tiết, xin gọi
chúng tôi tại trang mạng điện và Gold (Vàng) . Có tổng cộng 1.800.COMMUTE hoặc tới trả tiền vé có thể đi cùng với hai trẻ
toán metro.net hoặc gọi số điện 62 trạm trong hệ thống, mỗi trang mạng điện toán tại em dưới 5 tuổi mà không phải trả
thoại miễn phí của chúng tôi tại trạm đều có nhiều điểm nối metro.net. thêm tiền. Không được phép ăn và
chuyến với xe buýt. uống khi ở trên xe.
1.800.COMMUTE.
01