“Prefer” tercih etmek anlamındadır ve iki ya da daha çok seçenekten hangisini tercih ettiğimizi belirtmek

için kullanılır.
- I prefer milk.

- They prefer spaghetti.

- He prefers drinking coke.

- She prefers watching documentaries.

Tercih ettiğimiz seçeneği ilk olarak söyleriz. Neye tercih ettiğimizi “to” kullanarak daha sonra belirtiriz.
a- Bir şeyi başka bir şeye tercih etmek;

I prefer tea to coffee.

I prefer hamburger to pizza.

I prefer football to basketball

I prefer city to country.

b- Bir şeyi yapmak yerine başka bir şeyi yapmayı tercih etmek;

I prefer drinking tea to drinking coffee.

I prefer playing football to reading a book.

I prefer riding a horse to playing golf.

I prefer eating hamburger to eating pizza.

*** “Prefer” den sonra gelen fiilleri isimleştirmek için “-ing” ekleriz.

Write sentences using “prefer”

1

watch TV
play computer games
_____________________________________

drink tea
drink coffee
_____________________________________

play basketball
play volleyball
_____________________________________

go cinema
go theater
_____________________________________

eat hamburger
eat toast
_____________________________________

watch Tweety
watch Woody
_____________________________________

listen Sezen Aksu
listen Tarkan
_____________________________________

send a letter
send an e-mail
_____________________________________

Wear jeans
wear trousers
_____________________________________

ride a bike
run
_____________________________________

2