You are on page 1of 16

RO


SA
MA
DO

CA
DA

BO SA RO LA SO SA CA FÀ .

ME PA CO LÓ LA LA LU VA .

PE LA PA RE MO LA PA LÍ .

SO TA VA PA PE CA BA RA .

TRE BRA DUT SOR IO XA JO GURT .

COT IA PAS XE SE TÍS SOL NYAL .

SU DAT BAS CRE BOS SAL BRES SA .

PRÉS SOL BAS SEC CAP TÓ CAS SA .

ES TELL ES CUT MOS TEL ZE CA .

BO BA PIN LET IN ZELL PLAN DI .

AR XA BRUI BRE TIM XA TRAC BRE .

RAS TOR GE PALL RE LAT RE GAL .

REI GLE AR XA BAR RÒS CAR RET .

CAR RO GOR GOL MI RA BAR RALL .

CONFEGEIX LES PARAULES (2 SÍL LABES) .