You are on page 1of 16

KERTAS KERJA

DIALOG PRESTASI
PERINGKAT
SEKOLAH

LAMPIRAN  Lampiran 1 – Senarai Nama Penolong kanan / Ketua Bidang / Ketua Panitia  Lampiran 2 – Senarai Nama Guru  Lampiran 3 – Carta Jawatankuasa DP  Lampiran 4 –Takwim  Lampiran 5 .Senarai Semak DP . FASA PRA DIALOG PRESTASI ● Persediaan DP ● Persiapan tempat ● Penyediaan Bahan Dan Analisis Data ● Verifikasi Data 6. PENGENALAN 2.ISI KANDUNGAN 1. PENGENALAN DIALOG PRESTASI  Definisi Dialog Prestasi  Objektif DP  KPI DP  Pelaksanaan DP  Keahlian Dialog Prestasi  Pasukan Petugas 4. DASHBOARD PRESTASI ● Fungsi Dashboard ● Matriks Dashboard 5. POST DIALOG PRESTASI ● Penyediaan Laporan ● Borang Maklum Balas Program ● Tindakan Susulan 8. SESI DIALOG PRESTASI ● Agenda DP 7. LATAR BELAKANG  Pengenalan Program Transformasi Daerah (DTP) 3.Laporan DP  Lampiran 6.Rumusan tindakan DP  Lampiran 7 .

2 DTP mempunyai empat komponen utama seperti berikut: • • • • perubahan peranan JPN dan PPD yang memberikan tumpuan dan sokongan kepada sekolah sokongan dan intervensiyang menjurus kepada sekolah didorong oleh daerah dan diupayakan oleh negeri Dialog prestasi di semua peringkat memastikan sekolah.0 PENGENALAN Garis Panduan Pelaksanaan Dialog Prestasi ini disediakan bagi memberikan garis panduan bagi melaksanakan sesi Dialog Prestasi di peringkat sekolah boleh membuat penyesuaian mengikut keperluan dan kesesuaian. DTP merupakan satu pendekatan berkoordinasi baru.1. untuk meningkatkan prestasi sekolah-sekolah dengan: • • • • berfokus kepada pengajaran danpembelajaran berasaskan apa yang diketahui berhasil PPD diperkasa dan diupayakan menyediakan sokongan terus kepada sekolah dan kebertanggungjawaban kepada sekolah 2.1.1 DTP adalah inisiatif utama dalam Pelan Pembangunan Malaysia (PPPM) 2013-2025.0 LATAR BELAKANG 2.1 PROGRAM TRANSFORMASI DAERAH (DTP) 2.1. 2. daerah dan negeri boleh mencapai sasaran Dashboard dan ranking baharumemberi tumpuan (dari JPN hingga ke sekolah) kepada KPI terpenting .

3. Dialog Prestasi juga merupakan perancangan jadual pemantauan (checkpoint) yang kerap antara pihak atasan dan bawahan untuk menilai dan memastikan penyampaian berada pada landasan yang betul kerana mengekalkan konsistensi pelaksanaan adalah penting 3. PENGENALAN DIALOG PRESTASI 3. dan diakhiri dengan satu set tindakan-tindakan konkrit seterusnya untuk dilaksanakan oleh pihak Sekolah.2 OBJEKTIF DIALOG PRESTASI Objektif Dialog Prestasi adalah seperti berikut:      Fokus dan akauntabiliti: Memastikan organisasi fokus kepada penyampaian dan memastikan akauntabiliti (positif dan negatif) Memantau prestasi: Memahami jika sistem itu berada pada landasan yang betul untuk menyampaikan aspirasinya Mengenal pasti masalah: Mengemukakan isu-isu yang menghalang kemajuan dan menganalisis data untuk menentukan punca Penyelesaian masalah dan sokongan: Menyediakan forum untuk membincangkan cara untuk mengatasi cabaran dan berkongsi amalan terbaik Mengemukakan isu: Mengemukakan isu-isu yang perlu diselesaikan kepada pihak pengurusan atasan yang lebih tinggi .1 DEFINISI DIALOG PRESTASI Dialog Prestasi merupakan forum untuk menyemak prestasi berdasarkan data dan fakta.

5 KEKERAPAN PENGERUSI SASARAN UTAMA Setiap 3 bulan Pengarah JPN Semua PPD sekali dalam negeri Setiap bulan Pegawai Semua Pendidikan Pengetua/Guru Daerah Besar sekolah dalam Daerah dikenalpasti Setiap bulan Pengetua / Semua Guru & Guru Besar AKP sekolah yang dikenalpasti berdasarkan isu KEAHLIAN DIALOG PRESTASI Keahlian dalam DP adalah seperti berikut: NEGERI Semua Pegawai Pendidikan Daerah DAERAH SEKOLAH Semua PK / Guru / KB/ KP Pengetua/Guru Besar yang telah dikenalpasti KEAHLIAN Ahli .3.1 Diadakan 12 kali setahun.3 KPI DIALOG PRESTASI 3.4 PELAKSANAAN DIALOG PRESTASI Dialog prestasi perlu diadakan mengikut peringkat seperti berikut: PERINGKAT Negeri Daerah Sekolah 3.3.4 100% kehadiran Guru dan AKP yang dikenalpasti berdasarkan isu 3. 3.2 Dipengerusi oleh Pengetua / Guru Besar 3.5 Rumusan Dialog Prestasi diedarkan pada penghujung Dialog Prestasi 3.3.3.3.3 100% kehadiran semua Penolong Kanan dan Ketua Bidang / Ketua Panitia (*** kehadiran Ketua Panitia hanya untuk SR Sahaja) 3.3.

● Mendapatkan maklum balas DP PENYELARAS DASHBOARD (GURU  Memastikan sistem pengurusan Dashboard Prestasi berfungsi dengan baik dan efisien. mengurus dan melaksanakan DP. . Peranan mereka amat penting bagi memastikan DP dilaksanakan menepati matlamat DP dalam Program DTP. PASUKAN PETUGAS PERANAN ● Merancang dan mengurus pelaksanaan PENGURUS PROGRAM (PENGETUA / GURU BESAR) program ● Memastikan DP dilaksanakan mengikut jadual ● Memastikan keputusan DP diambil tindakan ● Menyelaras pelaksanaan DP ● Menyelaras semua maklumat yang PENOLONG KANAN PENTADBIRAN diperlukan ● Mengambil tindakan yang diarahkan Pengurus Program. Berikut adalah senarai pasukan petugas dan peranan mereka.3.6 Koordinator Negeri Koordinator Daerah Penyelaras Dashboard/ Unit ICT Penyelaras Dashboard/ Unit ICT Penolong Kanan Pentadbiran Ahli Guru Data Ahli PASUKAN PETUGAS Pasukan petugas adalah individu atau kumpulan pegawai petugas yang dilantik untuk merancang.

URUS SETIA (KETUA BIDANG / KETUA PANITIA) ● Membantu Pengurus Program dan Koordinator ● Mengurusetiakan DP ● Menguruskan keperluan DP ● Menyelaras maklumat dan data DP ● Menyediakan minit dan maklum balas DP ● Mencatat keputusan DP untuk dibentangkan pada akhir sesi DP.  Memastikan ketepatan data dalam dashboard dengan mendapatkan data daripada sumber yang sah.0)901/05/01 Jld 3 ( 07) yang bertarikh 17 Disember 2014. ● Membuat laporan dan dihantar ke PPD RUJUK LAMPIRAN JAWATAN KUASA 4. .DATA)  Memastikan pengisian data Dashboard Prestasi dibuat mengikut jadual yang telah ditetapkan. AGENDA DIALOG PRESTASI PERINGKAT SEKOLAH Perbincangan utama dalam DP adalah berdasarkan agenda yang dinyatakan dalam surat dari KPM rujukan KP(BPSH-SQGTP2.

2 Kekerapan Murid Terlibat Dalam Kes Disiplin 4.20%) Jika < Target PPD  Ada isu maka perlu ada intervensi Jika > Target PPD  4.3.3.3 Disiplin Murid dan Intervensi (PK HEM. SM :97.adalah tinggi 4.1.1 Statistik Kes Disiplin (Umum) 4.50%. Pembentangan Kertas Kerja/Isu / Laporan 4.AGENDA DIALOG PRESTASI 1.3 Tindakan Pencegahan .1.2 Pencapaian Dalam Ujian/Peperiksaan dan Intervensi (PK Pentadbiran dan SU Pep) 4. Perkara-Perkara Berbangkit 4.1 Kehadiran Murid dan Intervensi (PK HEM dan Penyelaras Disiplin) 4. Pengesahan Rumusan dan Maklumbalas Dialog Prestasi Yang Lalu 3.1 Purata Kehadiran Sebelumnya Cth Nyatakan purata Kehadiran dan bandingkan dengan Target PPD (cth PPD Sarikei – Target kehadiran SR : 96. Penyelaras Disiplin dan Guru Bimbingan dan Kaunseling) *** hanya PK HEM perlu hadir jika tiada isu 4.3. Perutusan Pengerusi 2.2 Tiada isu Kekerapan Ketidakhadiran Murid Nyatakan bilangan murid yang ketidak hadiran murid.

4 Keberadaan Guru (PK 1 dan Penyelaras MMI) 4. . Penutup 5.  Fokus utama mesti diberi keutamaan kepada aspek input matriks dashboard iaitu Disiplin Murid dan Keberadaan Guru dan senarai agenda seperti surat edaran KPM (KP(BPSH-SQGTP 2.0) 901/05/01 Jld.3 Tempahan tempat / peralatan dan makan minum ahli DP diuruskan oleh pihak urus setia.8 ICT Dalam Pendidikan : Penyelenggaraan dan Penggunaan (Guru ICT) 5.1 Menentukan fokus utama dialog prestasi berdasarkan data (ditentukan oleh Pengetuan / GB. * Masa ditentukan oleh pihak Sekolah mengikut kesesuaian sekolah masing-masing.7 Peningkatan Profesionalisme Guru Bahasa Inggeris (Ketua Panitia Bahasa Inggeris) 4. 5. Hal-Hal Lain 7. Rumusan Tindakan 6.(7) bertarikh 17 Disember 2014 5.4.1. 4.5 Kualiti Kepimpinan dan Kualiti Guru (SKPM Std 1 dan 4) : Semua Penolong Kanan.1 Persediaan DP 5. FASA PRA DIALOG PRESTASI 5. semua Penolong Kanan dan Ketua Bidang (SM) / Ketua Panitia (SR).2 Memo Dalaman DP diedarkan seminggu sebelum tarikh DP.1.6 Lawatan Bimbingan : Ketua PPD/ SlPartners+/ SISC+ (dapatan dan isu bimbingan) 4.1.

Ketua Bidang /Ketua Panitia .0) 901/05/01 Jld.2 5. SESI DIALOG PRESTASI Sesi DP dilaksanakan mengikut surat edaran KPM (KP(BPSH-SQGTP 2. Disiplin murid dan intervensi 4. Kedatangan murid dan intervensi.softcopy dan hardcopy (berdasarkan agenda DP) VERIFIKASI DATA Penolong Kanan Pentadbiran perlu membuat pengesahan data dengan bahagian yang berkaitan. Pencapaian Dalam Ujian/Peperiksaan dan intervensi 3. 2.3 PENYEDIAAN BAHAN DAN ANALISIS DATA i) Slide pembentangan Utama (ucapan Pengerusi) disediakan oleh urus setia-softcopy dan hardcopy ii) Slide pembentangan sekolah disediakan oleh Penyelaras Program (berdasarkan fokus yang telah dikenalpasti) bersama urus setia sekolah. Kualiti Kepimpinan 6. 6.(7) bertarikh 17 Disember 2014 seperti di bawah: AGENDA TINDAKAN Perutusan Pengerusi Urus setia Pengesahan Rumusan dan Maklumbalas Dialog Prestasi yang lalu Penolong Kanan Pentadbiran Perkara-perkara berbangkit 1.5. Lawatan Bimbingan Ketua PPD/SIP+/SISC+ Semua Penolong Kanan . Keberadaan Guru 5.

. 7.2 BORANG MAKLUM BALAS PROGRAM Borang maklum balas program perlu diisi.1 PENYEDIAAN LAPORAN Laporan dan dokumentasi keseluruhan pelaksanaan DP disediakan oleh Penolong Kanan Pentadbiran dengan kerjasama urus setia. Peningkatan Professionalisme Guru Bahasa Inggeris 8.7.3 TINDAKAN SUSULAN Segala keputusan dan ketetapan daripada DP hendaklah diambil tindakan serta merta. dikumpul dan dianalisis. 7. Penolong Kanan Pentadbiran perlu memastikan setiap tindakan susulan diambil oleh pihak yang berkaitan. ICT dalam Pendidikan 7. Rumusan Tindakan Urus setia Hal-hal lain Semua ahli Penutup Urus Setia POST DIALOG PRESTASI 7.

0 TAJUK PROGRAM 2.0 CADANGAN PENAMBAHBAIKAN 9.LAMPIRAN 5 LAPORAN DIALOG PRESTASI 1.0 OBJEKTIF 5.0 LAMPIRAN i) Catatan Keputusan dialog Prestasi ii) Senarai Kehadiran iii) Gambar LAMPIRAN 6 .0 KUMPULAN SASARAN 6.0 TARIKH DAN TEMPAT 3.0 KEPUTUSAN DIALOG PRESTASI 8.0 PENUTUP 10.0 LATAR BELAKANG PROGRAM 4.0 PELAKSANAAN AKTIVITI 7.

KEPUTUSAN DP TAJUK: TARIKH: TEMPAT: BIL PERKARA TINDAKAN TARIKH LAMPIRAN 7 .

SENARAI SEMAK PELAKSANAAN DIALOG PRESTASI Bil SEBELUM Perkara 1 Mengeluar memo dalaman kepada ahli Dialog Prestasi 2 Mengeluarkan memo / surat arahan bertugas menyediakan bahan Dialog Prestasi kepada guru dan AKP berkenaan 3 Mengurus tempat Dialog Prestasi 4 Menyedia Jadual DP diperingkat sekolah 5 Mengemaskini data 6 Menyediakan laporan untuk pembentangan berdasarkan agenda 7 Memastikan kehadiran ahli Dialog Prestasi SEMASA 8 Mengambil kehadiran ahli Dialog Prestasi 9 Pelaksanaan DP mengikut agenda 10 Mencatat keputusan DP 11 Membentang rumusan tindakan DP SELEPAS 12 Memohon maklum balas tindakan susulan rumusan tindakan DP 13 Menyedia laporan pelaksanaan DP 14 Menyerahkan satu salinan laporan kepada Pengetua / Guru Besar dan salinan ke PPD. Ya Tiada Catatan .

LAMPIRAN 1 .

Pengetua / Guru Besar Pengurus Program Penolong Kanan Pentadbiran Penyelaras DP Sekolah Guru Data Penyelaras data Urus setia Semua Ketua Bidang / Ketua Panitia    Setiausaha (dokumentasi) Pencatat Rumusan Tindakan Jamuan (bergantung kepada peruntukan sekolah) Ahli Guru dan AKP .