You are on page 1of 3

ARAHAN

: Lengkapkan dengan frasa yang betul.
Kemudian
tersebut.

bina ayat berdasarkan frasa dan gambar

memeluk kusyen

buah tembikai

1.

semangkuk gulai

Frasa:_______________________________

:_________________________________

Ayat
_________________________________

2.
____________________________

Frasa :
Ayat :

________________________________
________________________________
_____

3.
_____________________________

Frasa :

Ayat : _______________________________
________________________________

5. nam 1.se .ARAHAN : Bina dan tulis perkataan di bawah ini dengan betul. di. ber ru 3. mah . ba . ngun. dang. 2. me. 6. 4. tik.

tik it 3. ih lai kru 2. du 6. pai 1.ARAHAN : Bina dan tulis perkataan di bawah ini dengan betul. s . 5. ku 4.