You are on page 1of 9

Educaţia religioasă, educaţie prin excelenţă superioară, cultivă respectul

reciproc, respectul faţă de semeni, indiferent de cultura spirituală de care aceştia
aparţin. Respectând pe altul, mă respect pe mine, adică spiritualitatea care
trăieşte în mine şi pe care doresc s-o dezvolt cât mai mult în mine...
Religia este disciplina de studiu care trebuie să ne apropie, să ne mângâie, să ne
ofere sprijin moral, să ne integreze, să ne determine să fim solidari, să ne
deschidă ochii spre a ne cunoaşte mai bine identitatea spirituală. Să înţelegem
că avem şi alte opţiuni de a trăi viaţa, că viaţa este un dar minunat atâta timp cât
lucrăm permanent la construirea fericirii proprii, a stării de bine.
Ora de religie este ora de apropiere şi înţelegere a fiecăruia dintre noi, ora care
scoate în evidenţă ceea ce trăieşte frumos în noi. Este ora care ne conectează
cu ceea ce este bun şi frumos în noi, în cei de lângă noi şi prin intermediul cărora
noi ne putem construi, reparând greşeli făcute, consolidând atitudini şi
comportamente pozitive, ajutând pe alţii să se construiască sau să se repare în
interior, în structura lor spirituală. Lumea este, astfel, o oglindă uriaşă în care ne
reflectăm noi. Este o oră de spiritualitate, în care avem posibilitatea să ne
cunoaştem sufletul, să ne afirmăm personalitatea, credinţa. Credinţa noastră
este sufletul nostru. Fără ora de religie, ne-am simţi fără suflet. Iar omul fără
suflet, nu este om.
Poporul român este un popor de origine creştină, dar care a respectat pe toţi şi ia tolerat. Este o trăsătură definitorie a românilor. Tradiţia, specificitatea unui
popor, trebuie cunoscută în lume. Tradiţia reprezintă o valoare, iar valorile trebuie
cunoscute şi păstrate.
Tot ceea ce ţine de spirit ne înalţă. Religia ne formează spiritual, religia trebuie
păstrată în şcoală.
Întotdeauna etnocentrismul va avea o influenţă importantă asupra culturii şi
civilizaţiei unui popor. Suntem profund marcaţi de spiritul românesc. Cu
elementele sale pozitive, cu valorile sale recunoscute, ar fi legitim să ne
mândrim. Este ceea ce ne defineşte ca naţiune, ceea ce ne face să ne distingem
din marea masă a popoarelor lumii.
Din păcate, asistăm la un fenomen de ruinare a valorilor culturii naţionale, de
care suntem direct răspunzători. Adoptăm cu aparentă uşurinţă tot ceea ce vine

Renunţăm la personalitate. Este o credinţă paşnică şi tolerantă. că trebuie să triumfe respectul reciproc. batjocorite şi ridiculizate. Asistăm. pe care România a tratat-o aşa cum se cuvine. de prea multe ori resemnaţi. Tocmai fiindcă respectă. au produs îngrijorător de multe victime. univ. Ne dezrădăcinăm şi vom simţi mai devreme sau mai târziu efectele devastatoare ale acestei alegeri. Ortodoxia a demonstrat. mulţi mucenici. Noul trebuie adaptat la specificitatea culturală a ţării în care pătrunde. la condiţiile locale. trebuie luptat cu arme spirituale. dr. "Valorile adevărate sunt răsturnate. a ajutat şi a ţinut în viaţă fiinţa spirituală a acestui popor destul de încercat de-a lungul istoriei sale. ca obiect de studiu. Pe acest fundament se poate clădi trainic şi dintr-o perspectivă interculturală.din exterior şi renunţăm la valorile proprii fără nici un fel de regret. este nevoie şi de un studiu în teritoriul teologic. de-a lungul istoriei. dependenţa de tentaţii nocive. Se spune că fiecare este dator în viaţă faţă de locul în care s-a născut. Într-o perioadă atât de răvăşită de concepţii care incită la violenţă. la suflet. Trăsăturile sale definitorii sunt: toleranţa. la o involuţie a omenirii. Important este că s-a ajuns la concluzia că nu mai trebuie să existe agresiune faţă de cei de altă credinţă. Niciodată nu a existat în lume o armonie a credinţelor religioase. la degradare spirituală. Împotriva acestor molime universale. Pentru a oferi un diagnostic cultural. răbdarea. se cuvine să fie respectată. mai multă răbdare. Religia este cea care a ocrotit. în programele şcolare are menirea de a da un sens pozitiv întregului sistem educaţional. Este foarte important importul – exportul de modele de referinţă între medii aparţinătoare de culturi diferite. individualismul. la demnitate. Nicolae Achimescu) . Violenţa." (pr. spiritul de întrajutorare (omenia). Dialogul interconfesional şi interreligios a constituit întotdeauna o problemă de maximă fineţe. situarea religiei. Întotdeauna a existat o diversitate de păreri. prof. Instinctele sunt încurajate să detroneze judecata şi morala. Educaţia moral-religioasă este o soluţie care ar conduce la victorii mai mici şi mai mari împotriva acestor îngrijorări agravante. stări conflictuale. însingurarea.

formarea cadrelor didactice pentru recentele cerinţe educaţionale. O fi mult. nu ştiu – dar ştiu că eşti unic în Europa. laice. Atât forurile politice. diseminarea experienţelor şi a bunelor practici în materie de predare a religiei. cel puţin în concertul ţărilor cu religia majoritar ortodoxă. o fi puţin. antrenarea cercetătorilor în înlesnirea acestor parcursuri didactice. această Europă care te loveşte. în perspectiva deschiderii educaţiei formale faţă de spiritualitatea religioasă. .” (prof. ale programelor şi manualelor. te jigneşte şi te umileşte. România se află cu un pas înaintea altor ţări (printre puţinele realizări pozitive pe care le putem etala). Constantin CUCOŞ) Popor român ! – Îţi scriu pentru că sper ca măcar acum. Cu toate imperfecţiunile noastre de ordin statutar şi legal. o spun tăbliţele de la Tărtăria şi o recunosc toţi cei care le-au studiat. suntem avangarda acestei mişcări. structurând demersuri concrete. cât şi reprezentanţii comunităţilor religioase se manifestă tot mai evident pe direcţia menţionată. putând împărtăşi deja o experienţă de un deceniu şi jumătate de predare a religiei. să îţi aminteşti cine ai fost. pentru început secvenţiale. De ce o laşi să facă asta. când tu eşti singurul popor născut. După opinia noastră. Nu o spun eu. utilizarea noilor mijloace de informare şi comunicare în formarea religioasă. Nu o spun eu. crescut şi educat în graniţele sale? Eşti primul popor din lume care a folosit scrierea. dr. cine eşti şi poate aşa vezi încotro te îndrepţi! Eşti singurul popor european care trăieşte încă acolo unde s-a născut. univ."Printre preocupările concrete ale ministerelor europene privind educaţia se înscriu recomandări ce vizează introducerea studiului religiei în şcolile publice. o spune istoria popoarelor. dar cu miză declarat extensivă.

000 de ani mai târziu şi totuşi mulţi se fac că nu văd şi nu recunosc adevărul. ca şi pe vremea fanarioţilor. De ce ai lăsat să se întâmple asta? Astăzi. tu popor de salvatori ai creştinismului. drepturile românilor sunt călcate în picioare. ca şi pe vremea asupririi austro – ungare. ca şi pe vremea cuceririi romane. Nici unul nu a putut să te cucerească cât ai fost unit. Tu taci !!! Astăzi. Tu taci !!! Astăzi. sunt exploatate de alţii cu braţele tale şi se duc pentru a umple vistieriile străinilor de neam. pentru a ne lăsa nouă mândria de a fi prima civilizaţie care se semnează pe acest pământ. Nicolae Teclu. când întreaga Europă tremura de teama islamului. Enescu. cei mai mulţi şi-au pus minţile sclipitoare în slujba altor ţări pentru că acasă nu i-a ascultat nimeni. mierea acestui pământ. aceleaşi mine de aur. cealaltă fiind stăpânită de Dacii liberi. Scrierea sumeriană a apărut 1. Herman Oberth. tot ce doresc este să stea cât mai mult în funcţie şi să câştige cât mai mult. Tu taci !!! . Când îţi vei revendica drepturile? Din tine au apărut: Eminescu. când alţii nici nu existau ca popor. nici romanii care au stăpânit doar o parte din vechea Dacie. Cum vrei să se facă asta? Cum vrei să te vadă cei ce îţi vor urma? Astăzi. Vuia. eşti tratat ca un paria. nici turcii care nu au reuşit niciodată să îţi transforme teritoriul în paşalâc. domnitorul şi divăniţii nu au nici o legătură cu tine. Dar ce păcat.Acum 7000 de ani. Petrache Poenaru. Cât timp o să te laşi neglijat? Ai fost singurul popor pe care nici o putere din lume nu l-a cucerit chiar dacă ai fost împărţit. pe aceste meleaguri locuitorii scriau. Gogu Constantinescu. Acum. Toate marile înfrângeri s-au bazat pe trădare. Sângele tău a salvat Europa iar românul Iancu de Hunedoara a salvat Viena şi întreaga Europa de furia semilunii. NIMENI NU A REUŞIT SĂ TE SUPUNĂ CÂT AI FOST UNIT. bogăţiile tării. popor român pentru tine se rescrie istoria. despărţit şi asuprit de mai multe imperii. Sunt străini de interesele şi dorinţele tale. Vlaicu. iar cei puţini fac legea pentru cei mulţi. Spiru Haret. Conrad Haas. Coandă. De ce te laşi dezbinat? Ai fost scut creştinătăţii. argint sare. Brâncuşi.

împart banii. urmele civilizaţiei străbunilor voştri sunt şterse. se fac că au uitat de ele. te-ai gândit la asta ? Conducătorii acestei ţări au nevoie de slujbaşi proşti. lipsiţi de coloană vertebrală. de parcă nimic din ceea ce se întâmpla românului azi nu i se datorează lui. căftăniţii.Astăzi. ca şi în vremuri de restrişte. te mai chemăm noi când avem nevoie de serviciile tale”. pentru ca fiii tăi să nu mai ştie niciodată cum au apărut ei pe acest pământ. lipsiţi de voinţă. habar nu au că în pământul pe care îl calcă zace istoria ta încă nedescoperită. vânzătorii de neam şi conştiinţă. Sarmisegetuza. divăniţii de azi. vând la preţ de piatră seacă şi fier vechi. la revedere. arendează pământurile şi întreprinderile “nerentabile” la indicaţiile unor străini de neam cărora le cântă osanale. Tu taci !!! Astăzi. Tu taci !!! . Coandă. sunt trimise “la expoziţie” în afara ţării şi uită să se mai întoarcă. iar cei ce le-au scos. Tu taci !!! Astăzi. lipsiţi de educaţie. ei primesc peşcheşul. nu dau nici un răspuns. Vechile situri arheologice sunt distruse. Tu taci !!! Astăzi. Câţi dintre ei sunt viitorii Brâncuşi. pusă în slujba altora. să muncească. ca să îi poată îndoi şi face figurine de plastilină din ei. românii pleacă din ţară. traseiştii politici. străină de interesele naţionale. ca şi pe vremea bolşevismului. de parcă asta s-a întâmplat peste noapte şi nu este urmarea politici sale dezastruoase. apoi sunt “judecaţi” de ochii lumii şi primesc pedepse cu suspendare. spunând că asta se numeşte privatizare. Munţii Buzăului. unor privaţi care. Conrad Haas. adică “mulţumesc. bunurile realizate de tine. sub oblăduirea şefilor lor. Tu taci !!! Slujbaşii ţării. linguşitorii. Tu taci !!! Oştirea ţării este batjocorită. cine le sunt strămoşii şi care le sunt meritele. celor ce vor să scoată din mintea românilor ideea şi dovezile de unitate naţională. Grădiştea. unor arendaşi străini. se construiesc şosele experimentale peste ele. iar Hatmanul Suprem vine în faţa ta şi spune că suntem într-o mare încurcătură. vom fi nevoiţi să împrumutăm avioane străine pentru a ne asigura siguranţa aeriană. pentru că ţara lor nu are nevoie de ei. sau să îşi vândă inteligenţa. parlamentul şi guvernul ţării. iar ţara rămâne pe butuci. decimată. dezarmată. lipsiţi de caracter. Tu taci !!! Arhivele tării sunt cedate printr-o lege a arhivelor. copiii tăi mor pe pământuri străine. la mare preţ sunt trădătorii. Tu taci !!! Elemente din tezaurul ţării. sunt vândute sub pretextul impulsionării turismului. gata să calce pe cadavre pentru a parveni şi a îşi păstra privilegiile. Pentru aceste arende.

român sportiv. bani la examene. bani la angajare. fără să le pese ce vor face şi de unde vor plăti datoriile cei ce le vor urma. se acoperă cu legi făcute numai pentru ei. Hocheiştii Naţionalei României (de naţionalitate maghiară) la un meci cu selecţionata Ungariei. bani la reexaminare. Ceva mai târziu. iar ţara nu are bani. pentru că eşti prea bogat în viziunea lor. Tu taci !!! Dacă te îmbolnăveşti. iar comisia care trebuia să investigheze pe cei care au fost prinşi cu vot dublu. tac când se intonează Imnul României. s-au închis spitalele. cei ce vor să te vadă dispărut pentru a îţi lua locul. Tu taci !!! Un copil de 15 ani. Se împrumută lăsându-te dator pe sute de ani. s-au scumpit medicamentele. iar cei ce trebuie să investigheze. imn care nu avea ce căuta la o manifestare oficială. ce să bei. te folosesc drept cobai cu avizul şi ajutorul trădătorilor din fruntea ţării. nu dă nici un răspuns. Tu taci !!! Sistemul educaţional se reduce la bani. pentru că e român. Tu taci !!! În divan. este bătut de colegii de echipă maghiari. îţi impun ce să mănânci. alţii se fac că lucrează. Cei puşi să le păzească nu păţesc nimic. Toţi tac !!! Tu taci !!! Guvernanţii nu fac altceva decât să te jupoaie. Tu taci !!! . în văzul tuturor şi nu li se întâmplă nimic. bani la absenţe. ce medicamente să iei. chiar de Ziua Naţională a României. care le aplică legile într-un Codex Alimentarius care te duce la pieire. Tu taci !!! Şi se fură voturile. se protejează împotriva judecăţii pentru hoţiile şi prostiile pe care le fac. deşi există dovezi că ai fost furat şi voinţa ta răsturnată. bani la înscriere. Intri în spital pentru o unghie lovită şi ieşi cu 10 boli pe care nu le aveai la intrare. Tu taci !!! Parlamentarii îşi votează legi speciale.Dispar din instituţii ale statului arhive cu invenţii şi inovaţii de interes strategic privind cercetarea nucleară. dar cântă cu foc imnul Ungariei şi pe cel al Ţinutului Secuiesc. spun că nu e nimic deosebit. bani la promovare. iar alţii mânuiesc legile după bunul plac. Copiii tăi nu mai ştiu nici cum îi cheamă dacă nu se uită pe internet sau nu primesc un SMS. sau nu meriţi ce ai câştigat. fac experimente cu tine. unii chiulesc. se fură la 2-3 mâini. Tu taci !!! Duşmanii tăi. trebuie să mergi dacă eşti operat cu faşele şi anestezicul de acasă. altfel mori neoperat sau deschis şi neînchis. şi fură acoperindu-se unul pe altul. îţi bagă mâna în buzunar şi îţi iau banii. nu ai unde să te duci. Nu se întâmplă nimic.

românul de azi. Asta se urmareste prin scoaterea religiei din scolii ca neamul romanesc sa inebuneasca. sa se tampeasca. sa respectam credinta noastra si pe cei din jurul nostru de celelalte confesiuni. sa ajute. Spunea cineva ca in Franta. trădând jurământul făcut la investire. . Multi dintre noi se pricep. Intr-o familie daca parintii nu au o viata duhovniceasca si nu merg la Biserica. De aceea este atat rau in lume pentru ca nu se mai pune accentul pe religie in scoli. Atunci de ce ne vaccinam copii cand sunt mici? de ce nu-i lasam sa creasca sa hotarasca ei sa fie vaccinati? nu putem face aceasta nu-i asa? Suntem popor crestin ortodox 90 la suta. dar şi viitorul acestui neam. Cât o să mai taci ? Trezeşte-te. multi romani au fost deportati in Siberia. se inseala reciproc. pentru ca in casa unde nu exista Dumnezeu isi face locas diavolul. la cererea unor străini. intelectualii.sa iubeasca. trezeşte-te român adormit şi nu lăsa să se şteargă dintr-o trăsătură de condei. popor român. nu au cum sa-i invete pe copii sa faca bine. care îşi urmăresc propriile interese. si nici chiar la zece ani cum spunea doamna Mihaela Gunea. pentru ca copii nu au de unde sa invete despre bine si despre rau. nu îţi lăsa copiii pe drumuri. pentru că nu vor să îi supere pe cei ce îi ţin pe jilţuri. descoperă peste hotare că ţara lui are de recuperat o sumă mare de bani de la alt stat. Tu taci !!! ASTA SE ÎNTÂMPLĂ ASTĂZI. POPOR ROMÂN. sclavi ai celor ce nici nu existau pe când tu ştiai să scrii. să dormi până se aşterne praful peste tine şi mătura istoriei te va scoate afară din mintea celor ce vor urma. la aceasta duce departarea de Dumnezeu la nebunie. sa ocroteasca. ca pe o întâmplare neplăcută. fără a consulta măcar parlamentul. religia se face numai in Biserica nu si in scoala!!!!! Pai de ce credeti ca se gasesc unii ca acei oameni care i-au ucis pe cei de la Charlie Hebdo. Spuneti voi oameni buni ce copii ies dintr-o famile in care tata si mama se cearta mereu. fără să le pese de interesul naţiunii. eşti legat de cel de ieri şi de cel de mâine şi odată cu tine piere nu numai trecutul. insa nici unul dintre noi nu mai face nimic. Dar tu popor român de azi. tot ce ti-au lăsat părinţii. 1948-1989 religie scoasa din scoli. se bat. ŞI TU TACI !!! Dacă ar fi ca tot ceea ce se întâmplă să se răsfrângă numai asupra ta. oamenii sa-si faca rau reciproc iar noi ca natie sa disparem de pe fata pamantului. Ce fac parlamentarii români? Refuză să investigheze cazul.Preşedintele ţării îşi exprimă oficial acordul de modificare a Constituţiei ţării.” Părintele Arhimandrit Justin Dragi parinti copilul nu poate alege singur cand este la o varsta mica. Te-aş lăsa să lâncezeşti. nu ţi-aş scrie un cuvânt. ingineri. dar să te mai consulte pe tine… Tu taci !!! Un român plecat de acasă. sa respecte. Intr-o tara in care nu exista scoli si biserici se vor inmulti azilele de nebuni. au trecut la musulmani ei fiind cetateni francezi. sa cinsteasca. se pare ca niste persoane cu interese pervertite fac aceste alegeri in locul copiilor. se injura. pentru ca nu au facut religie in scoala.

Au chemat pe preotul cimitirului care i-a facut slujba si i-a citit rugaciunile de iertare de trei ori. Nimeni.. dar îl poate discredita. Si Dumnezeu ingaduie sa vina aceste lucruri peste noi si noi in loc sa ne invatam minte. a cerut transferul.. santem tot mai incapatanati. fiind si slaba de minte. si multi au murit in inchisoare. Unii se bucura ca au invins sistemul si Biserica Ortodoxa. De sarbatori venea in Pireu ca sa-i vada pe ai sai si pe prieteni. o povestire. jilava etc. TRADITIILE SI OBICEIURILE MOSTENITE DE LA DACI SI PANA ASTAZI SI CA UN TATA MILOSTIV II ASTEAPTA SA ISI REVINA SI SA CEARA IERTARE. cu unghii mari cumplite la vedere. dupa care au deshumat-o. Clasic.. pentru că avea o dublă pregătire. Printre rudele si cunoscutii care se sflau la deshumare era si doamna aceea care-i aratase moartei pe preotul caterisit. si femeia a murit si au inmormantat-o in Cimitirul Invierii. însă. . Căci diavolul nu-L poate invinge pe Dumnezeu. preoti.unde noi L-am pus. profesori universitari au fost arestati la gherla. si-a pus epitrahilul si omoforul si a citit rugaciunea arhiereasca de iertare. Două gânduri: 1.Atacurile la adresa Bisericii sunt doar încercări pentru cei încă nelămuriți cu rosturile ei. un Preot a fost caterisit și. În ultima vreme.doctori. în rândurile de mai jos. DUMNEZEU II IUBESTE SI PE RAUFACATORII ACESTIA CARE VOR SA DISTRUGA NEAMUL ROMANESC. ORTODOXIA. O doamna l-a recunoscut si i-a zis alteia: Îl cunoști? A fost preot .n.. Era vecina ei si ruda mai indepartata. Unii întreabă: Unde este Dumnezeu când se întâmplă rele și nedreptăți? De ce nu intervine? ? Răspunsul corect: Pentru că este pe Cruce. dar nu s-a intamplat nimic! Atunci l-au instiintat pe mitropolitul Hrisostom.. si au gasit-o putrezita. cand a auzit. aiud. dar tot nu s-a intamplat nimic. pentru ca nu isi dau seama de nebunia lor. Desigur. de parca atunci ar fi fost puse in mormant si negre ca si cum ar fi fost vopsite. N-a trecut un an. in afara de maini care erau intregi. defăimarea Slujitorilor Bisericii Ortodoxe a luat proportii masive.. De ce toate acestea? Pentru ca omul i-a intors spatele lui Dumnezeu!!!!!.i-a pus coarne” si s-a strambat in spatele lui. a priceput care este cauza si a povestit mitropolitului. cand fostul preot a trecut pe langa ea. scoatem si religia din scoli. Aceasta se gandea: -Ceva pacate trebuie sa fi facut mainile. 2. nu vorbește de consecințele acestor acte! Iată. Vreti ca timpurile acestea sa se intoarca din nou!!!!! Nu vedeti dragi romani ca in UCRAINA este razboi!!!!!!. si a plecat in alta parte. emoticon smile În Pireu. Si si-a adus aminte de acea intamplare. acesta era termenul legal acceptat pentru deshumare). Cealalta.și l-au tuns”. daca acestea n-au putrezit. l-au caterisit. S-au incheiat trei ani (n. care a venit imediat. Acesta a dispus sa-l . a lucrat după aceea ca profesor. cu destui ani în urmă.

harul preotiei nu te-a parasit. Stefanos Anagnostopoulos) . Cand preotul a rostit acele cuvinte si i-a atins mainile. iar mainile le pusesera intr-un colt. Pentru ca aceasta se intampla in perioada vacantei scolare. l-au gasit in Pireu. el a mers cu mitropolitul la cimitir. Intre timp separasera oasele moartei. ele s-au facut tarana! (. spune .. Mitropolitul l-a pus in tema pe fostul preot si i-a zis: -Vino sa vezi. In dupa-amiaza acelei zile.Dumnezeu s-o ierte!”. atinge-ti mainile de mainile ei si minunea se va intampla.Explicarea Dumnezeiestii Liturghii” – Pr. Iart-o. fiule. ci a ramas lipit de tine.gaseasca imediat pe acel preot caterisit..