You are on page 1of 2

AN III.

51: Dvejana sutta Page 1 of 2

Home ---\\ Tipitaka ---\\ Sutta pitaka ---\\ Anguttara nikaya ---\\ Kontekst ove sutte

Anguttara nikaya III.51

Dvejana sutta
Dva čoveka (1)
Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme

Ovako sam čuo. Jednom je Blaženi boravio blizu Savatija, u Đetinom gaju, u manastiru
Anatapindike. Tada dva bramana -- slabašni starci, u poznim godinama, poodmaklih godina, na
poslednjem stupnju života, 120 godina stari -- dođoše kod Blaženog. Stigavši, oni razmeniše
učtive pozdrave sa njim i, pošto su razmenili prijateljske pozdrave i učtivosti, sedoše sa strane.
Sedevši tako, oni mu se obratiše: "Učitelju Gotamo, mi smo bramani -- slabašni starci, u poznim
godinama, poodmaklih godina, na poslednjem stupnju života, 120 godina stari. I mi iza sebe
nemamo dela dostojna divljenja, nemamo dobra dela, nemamo dela koja ublažuju naše
strahove. Poduči nas, učitelju Gotamo. Uputi nas, učitelju Gotamo, na našu trajnu dobrobit i
sreću."

"Zaista, bramani, vi ste slabašni starci, u poznim godinama, poodmaklih godina, na poslednjem
stupnju života, 120 godina stari. I vi iza sebe nemate dela dostojna divljenja, nemate dobra dela,
nemate dela koja ublažuju vaše strahove. Ovim svetom caruju starost, bolest, smrt. U takvom
svetu kojim caruju starost, bolest, smrt, svako praktikovanje uzdržavanja tela, govora i misli biće
onome ko ga čini sklonište, pećina, ostrvo i utočište posle smrti u narednom svetu."

Trošan je ovaj svet:


život u njemu, samo tren.
Za onoga kog zadesi starost
skloništa nema.
Imajući pred sobom tu opasnost smrti,
čini dobra dela
koja donose blaženstvo.

Ko god je ovde obuzdan

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an3-51.html 4/7/2007
AN III.51: Dvejana sutta Page 2 of 2

telom, govorom i svešću,


ko stiče zasluge dokle god je živ:
to će mu, posle smrti, biti za blaženstvo.

1/2/2003

www.geocities.com/budizam/canon/anguttara/an3-51.html

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an3-51.html 4/7/2007