You are on page 1of 2

1) Lengkapkan jadual berikut dengan menyatakan akaun

yang akan didebitkan dan akaun dikreditkan.

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w

Urusniaga
Debit
Memulakan perniagaan dengan tunai di bank
sebagai modal
Membeli perabot secara tunai
Membeli komputer dengan cek
Membeli barang daripada Ali Trading
Menjual barang kepada Donny Enterprise
Membeli barang dengan cek
Menjual komputer lama secara tunai.
Ambilan barang utk kegunaan sendiri
Membawa masuk sebuah lori utk kegunaan
perniagaan
Membeli barang secara tunai
Membayar gaji pekerja dengan cek
Membayar sewa kedai secara tunai
Terima komisen dengan cek
Memulangkan barang rosak kepada Ali
Trading
Donny Enterprise memulangkan barang
kepada peniaga
Bayar insurans kedai dengan cek
Membayar Ali Trading dengan cek
Membawa masuk sejumlah tunai sbg modal
tambahan
Membeli sebuah van dengan cek
Menjual barang dan terima tunai
Ambilan tunai untuk kegunaan anak.
Menjual barang secara kredit kepada Tommy
Trading
Ambilan barang untuk keguaan sanak
saudara.

Kredit