You are on page 1of 18

SC ELMONT SA ZALAU

ILUMINAT PUBLIC IN ZONA CENTRALA


A ORASULUI JIBOU , JUD.SALAJ

Lucrarea nr.ELMZ1103/2011

C.P.

Faza: PT+CS

LUCRAREA NR.ELMZ 1103 /2011


ILUMINAT PUBLIC IN ZONA CENTRALA
A ORASUL JIBOU
JUD.SALAJ

FOAIA DE SEMNATURI

DIRECTOR :sing.Kulcsar Zoltan______

PROIECTANT:sing.Berar Liviu________

Contract nr.ELMZ 1103/2011

Memoriu tehnic

Faza: PT+CS

pag.nr.1

SC ELMONT SA ZALAU

ILUMINAT PUBLIC IN ZONA CENTRALA


A ORASULUI JIBOU , JUD.SALAJ

C.P.

Lucrarea nr.ELMZ1103/2011

Faza: PT+CS

BORDEROU
A.PIESE SCRISE
1.Foaie de semnaturi
2.Borderou
3.Memoriu tehnic
4.Plan SSM de santier
5.Masuri pentru evitarea riscurilor
6.Aviz comisia de specialisti SC ELMONT SA ZALAU
7.Aviz SDEE Zalau faza SF
8.Certificat de urbanism
9.Notificare Agentia pentru Protectia Mediului
10.Aviz CTA SDEE Zalau faza PT
11.Fisa de verificare proiect
12.Grafic de esalonare a investitiei
13.Plan control calitate montare stalpi din beton
14.Plan control calitate montare Circuit TYIR pe stalpi din beton
15.Plan control calitate montare LES 0,4KV
16.Formular F1-Centralizatorul lucrarilor pe obiectiv
17.Formular F2-Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari
18.Formular F3-Lista cu cantitati de lucrari Montare stalpi LEA 0.4KV
19.Formular F3-Lista cu cantitati de lucrari Montare LEA 0.4KV de iluminat
20.Formular F3-Lista cu cantitati de lucrari Montare circuit de iluminat public
21.Formular F3-Lista cu cantitati de lucrari Montare LES 0.4KV de iluminat
22.AntemasuratoareMontare LEA 0.4KV de iluminat si distributie
23.AntemasuratoareMontare LEA 0.4KV de iluminat

B.PIESE DESENATE
1.Plan incadrare in zona
2.Plan de situatie
3.Schema electrica monofilara situatia proiectata
4.Calculul iluminatului str.1Mai
5.Detaliu priza de pamant C3
6.Detaliu fundatie burata stalp SC 10001
7.Detaliu fundatie stalp SC 10002 si sc 10005
8.Detaliu legatura de sustinere in aliniament
9.Detaliu legatura de intindere in colt
10.Detaliu legatura terminala
11.Detaliu legatura de derivatie
12.Detaliu carje pe stalp cu bratari
13.Detaliu carje pe stalp cu colivie
14.Detaliu montare stalp de iluminat SC 10002
Proiectant
Sing.Berar Liviu

Memoriu tehnic

pag.nr.2

SC ELMONT SA ZALAU

ILUMINAT PUBLIC IN ZONA CENTRALA


A ORASULUI JIBOU , JUD.SALAJ

C.P.

Lucrarea nr.ELMZ1103/2011

Faza: PT+CS

MEMORIU TEHNIC
1.DATE GENERALE
1.1.Denumirea obiectivului:RETELE DE ILUMINAT PUBLIC
1.2.Denumirea lucrarii: ILUMINAT PUBLIC IN ZONA CENTRALA A ORASULUI
JIBOU
1.3. Proiectant de specialitate: SC ELMONT SA ZALAU
1.4.Ordonator principal de credite: PRIMARIA ORASULUI JIBOU
1.5.Beneficiar : UAT JIBOU
1.6.Amplasament: ORASUL JIBOU , ZONA CENTRALA ; JUD.SALAJ-conf.Planului
de situatie
1.7.Faza de proiectare: PT+CS
1.9.Durata de realizare a lucrarii, este de 2(doua) luni.
1.10.Elemente ce stau la baza elaborarii documentatiei:
-comanda si contractul de proiectare
-tema de proiectare
-plan de amplasament si delimitare
-date si masuratori din teren
-norme si normative in vigoare
-Aviz in faza SF SDEE Zalau.
2. CARACTERISTICILE INSTALAIILOR PROIECTATE
2.1.Caracteristicile consumatorilor de energie electrica cu evolutia in
perspectiva
Tipul consumatorului Primaria Orasului Jibou-iluminat public.
Puterea unui corp de iluminat Pci=0,125 KW.
Nr.corpuri propuse noi 50 buc.
Puterea instalata iluminat nou Pi=6,25 KW.
Puterea absorbita Pa/Sa=6,25 KW / 6,79 KVA.
Receptoare cu regim deformant - nu este cazul
Receptoare producatoare de socuri- nu este cazul
Receptoare electrotermice- nu este cazul
2.2.Situatia energetica din zona
-Pe strazile Libertatii si Tudor Vladimirescu , exista retele electrice de
joasa tensiune stradale care sunt folosite si pentru iluminat , iar pe strada 1
Mai exista retea de iluminat public in cablu , cu stalpi de tip SI 9 , amplasati
pe o singura parte a strazii.
-Cablurile de iluminat sunt vechi , amplasate in zone greu accesibile sau chiar
neaccesibile , cu durata de viata depasita.
-Stalpii iluminatului public existenti au durata de viata depasita si prezinta
fisuri si crapaturi in profunzime, gradul lor de uzura necesitand schimbarea
acestora.
Memoriu tehnic

pag.nr.3

SC ELMONT SA ZALAU

C.P.

ILUMINAT PUBLIC IN ZONA CENTRALA


A ORASULUI JIBOU , JUD.SALAJ

Lucrarea nr.ELMZ1103/2011

Faza: PT+CS

Conditii de sistem
-Tensiunea nominala a retelei de alimentare (intre faze) 380V
-Tensiunea maxima de functionare a retelei 400V.
-Frecventa retelei 50 Hz
-Factorul de putere la BMPT ; 0.92
2.3. Soluia avizat la faza anterioar de proiectare:
Solutia de reabilitare avizata de SDEE Zalau .
2.3.1.Descrierea solutiei avizate.
Sa stabilit executarea urmatoarelor lucrari de reabilitare:
-Reglementarea retelei de iluminat public in zona intersectiei (P-ta 1 Decembrie
1918) si a parcului , prin montarea de stalpi de iluminat noi.
-Realizarea unei retele aeriene de iluminat si distributie noi , pe strada
T.Vladimirescu si pe strada Libertatii folosind stalpi SC 10001 , SC 10002 si SC
10005. Reteaua de iluminat se va realiza aerian cu conductor torsadat, iar stalpii vor
fi dimensionati astfel incat operatorul de distributie (SDEE Zalau) sa poata monta pe
acestia un circuit care sa preia consumatorii situati pe aceasta parte a strazii ,
eliberand astfel strada de traversarile bransamentelor existente.
Inlocuirea a 2 stalpi simpli pe reteaua de distributie si iluminat pe tronsonul C3-C4 ,
pentru posibilitatea realizarii iluminatului ornamental peste strada Tudor
Vladimirescu.
2.3.2.Descrierea lucrarilor
-Montarea stalpilor de iluminat si de distributie pe strazile Libertatii si
T.Vladimirescu.Se vor monta 19 stalpi de tip SC 10001 , SC 10002 si SC 10005
dealungul strazilor mentionate intre rigola si trotuar.
Stalpii SC 10001 se vor monta in fundatii burate, iar stalpii SC 10002 si SC 10005
se vor monta in fundatii turnate.
-Se va monta reteaua de iluminat public in zona strazii 1 Mai , in intersectie si in
zona parcului folosind stalpi de tip SC 10001 in fundatie burata si SC 10002 in
fundatie turnata , conductor torsadat TYIR 50OlAl+Al3x35 mmp si TYIR
50OlAl+Al1x35 mmp si corpuri de iluminat cu lampi cu vapori de mercur si/sau sodiu
cu puteri de pana la 125 W/corp de iluminat.
-Se vor monta 27 corpuri de iluminat in zona strazii 1 Mai si in zona parcului si 3
corpuri de iluminat pozate in trefla in mijlocul sensului giratoriu proiectat.
-Se va monta reteaua de iluminat pe stalpii retelei electrice de distributie si de
iluminat montati pe strazile Libertatii si T.Vladimirescu,folosind conductor TYIR
50OlAl+Al 35 mmp montat cu legaturi de sustinere , intindere si terminale .
-Se vor monta cate un corp de iluminat pe fiecare stalp al retelei proiectate si un
corp nou de iluminat pe stalpul existent in punctul B2.
-Se vor executa instalatiile de legare la pamant adecvate acestor retele.
2.4.Suprafete de teren ocupate
2.4.1.Regimul juridic
Suprafetele de teren sunt situate in domeniul public al orasului Jibou ,
jud.Salaj in intravilan.
2.4.2.Suprafetele estimate a se ocupa
Se va ocupa definitiv o suprafata de 47 mp pentru montarea a 47 din
stalpii noi propusi.
Aceasta suprafata se afla in domeniul public al orasului Jibou.
2.4.2.Regimul tehnico- economic
Memoriu tehnic

pag.nr.4

SC ELMONT SA ZALAU

C.P.

ILUMINAT PUBLIC IN ZONA CENTRALA


A ORASULUI JIBOU , JUD.SALAJ

Lucrarea nr.ELMZ1103/2011

Faza: PT+CS

Lucrarile se vor realiza de catre o societate atestata ANRE.


Costul lucrarilor va fi suportat de catre beneficiar , Primaria Orasului Jibou
Exploatarea instalatiilor si intretinerea lor se va face de catre Primarie prin
contract cu o societate atestata ANRE.
2.5. Delimitarea instalaiilor ntre consumator i furnizor din punct de vedere al
exploatrii i proprietii
Retelele de iluminat public de pe strada 1 Mai , P-a 1 Decembrie 1918 si Parc
vor apartine patrimonial si vor fi in exploatarea Primariei Orasului Jibou.
Delimitarile fata de reteaua operatorului de distributie sunt CLEMELE de
racordare pe stalpii din A7 , C2 si D1 si clemele de racordare in contor.
Reglementarea din punct de vedere patrimonial si al exploatarii se va realiza de
comun acord.
2.6.Masurarea energiei
-Grupul de masura general este montat in PA care alimenteaza zona studiata.
3.SOLUTIA CONSTRUCTIVA
Stalpii retelei se vor dimensiona astfel incat sa poata fi echipati cu un circuit
de distributie torsadat cu conductor TYIR 50OlAl+Al3x70 mmp si un circuit de
iluminat torsadat cu conductor TYIR 50OlAl+Al35 mmp
-Se vor monta stalpii necesari pentru a realiza o linie electrica aeriana noua
pe strada Libertatii , de la stalpul existent SC 10002 din punctul B2 , pana la
stalpul proiectat SC 10002 din punctul A9 si in continuare pana in B4 , pe o
lungime de 320 m. Se vor folosi stalpi SC 10001 in fundatie burata pentru
sustinere si SC 10002 in fundatie turnata pentru intindere si sustinere in colt.
Intre punctele A9 si B4 se va putea realiza un punct de separare a retelelor de
distributie viitoare.
Intre punctele A8 si B6 se va putea realiza racordarea retelei de distributie viitoare
de pe str.Libertatii cu cea existenta , alimentata din PT Complex comercial.
In acest caz se va renunta la LES 0.4KV intre punctele E1 si B2 , consumatorii din
aceasta zona(p-ta 1 Decembrie 1918) fiind realimentati din PTZ Complex
comercial..
Se va realiza o priza de pamant cu valoarea de sub 10 ohmi la stalpul din
A9.
-Se vor monta stalpii necesari pentru a realiza o linie electrica aeriana noua in
zona P-ta 1 Decembrie 1918 , de la stalpul existent SC 10002 din punctul B2 ,
pana la stalpul proiectat SC 10002 din punctul B1 , pe o lungime de 160 m.Se
vor folosi stalpi 3 stalpi SC 10002 in fundatie turnata pentru intindere in colt si
un stalp SC 10001 in fundatie burata pentru sustinere.
Se vor monta prize de pamant in punctul B1 si A7.
Intre punctele A7 si E1 se realizeaza un punct de separare pentru circuitul de
iluminat si se va putea realiza un punct de separare a retelelor de distributie
viitoare.
-Se vor monta stalpii necesari pentru a realiza o linie electrica aeriana noua
pe strada Tudor Vladimirescu , de la stalpul proiectat SC 10002 din punctul B1 ,
pana la stalpul proiectat SC 10005 din punctul A10 , pe o lungime de 320 m.
Se vor folosi stalpi SC 10001 in fundatie burata pentru sustinere si SC 10002
in fundatie turnata pentru intindere si sustinere in colt si stalp SC 10005 ca
stalp terminal.
Memoriu tehnic

pag.nr.5

SC ELMONT SA ZALAU

C.P.

ILUMINAT PUBLIC IN ZONA CENTRALA


A ORASULUI JIBOU , JUD.SALAJ

Lucrarea nr.ELMZ1103/2011

Faza: PT+CS

Se va realiza cate o priza de pamant cu valoarea de sub 10 ohmi la stalpii


din B0 si A10. Inte punctele C3 si B0 se va realiza un punct de separare a retelelor
de distributie si de iluminat intre posturile de transformare Complex comercial si
Blocuri 1.
Se vor realiza fundatii pahar cu beton B100. Dupa intarirea fundatiilor se vor monta
stalpii speciali care se vor fixa cu ajutorul penelor. Dupa fixarea stalpilor se va
monolitiza cu beton B200.
Pentru stalpii de sustinere se vor realiza fundatii burate.
Prizele de pamant se vor realiza cu banda din OlZn 40x4(sectiunea minima
150mmp) si electrozi verticali din teava de otel zincat de diametru minim 50mm.
Din punctul de aprindere situat in spatele Bancii Comerciale Romane Sucursala
Jibou se va realiza o linie electrica in cablu pana pe stalpul din punctul A1.Se va
folosi cablu ACYABY 3X25+16mmp montat in profil M1 si pe cladirea existenta la
inaltimea de peste 2.5m.La urcare pe cladire cablul se va proteja in teava de
protectie din PVC-M 50.
De la cladire cablul se va poza pe stalpul din punctul A1 aerian sustinut cu cablu de
otel.
-Se va realiza o retea de iluminat public pe tronsonul A1-D1 si A1-A2 ( l=460
m) cu conductor TYIR 50OlAl + Al 1x35 mmp montat pe stalpii de tip SC 10001 si
SC10002 proiectati , cu legaturi de intindere si sustinere pentru retea cu conductor
torsadat , la care se vor racorda corpurile de iluminat propuse.
Intre punctele A2 si C2 se va realiza un panou de separare a retelei de iluminat
public , cu conductor TYIR 50OlAl +Al1x35 mmp in lungime de 40m.
-Se va realiza o retea de iluminat public aeriana trifazata pe tronsonul A1-A4
si A4-A7 folosind stalpi de tip SC10001 in fundatie burata , stalpi SC 10002 in
fundatie turnata si conductor TYIR 50OlAl + Al 3x35 mmp, montat pe stalpii
propusi cu legaturi de intindere si sustinere pentru retea cu conductor
torsadat.Lungimea acestei retele va fi de 370m.
-Se va realiza o retea de iluminat public pe tronsoanele A4-A13(130m) , A5A12(40m) si A6-A11(50m) cu conductor TYIR 50OlAl + Al 1x35 mmp montat pe
stalpii de tip SC 10001 , SC 10002 proiectati , cu legaturi de intindere si sustinere
pentru retea cu conductor torsadat , la care se vor racorda corpurile de iluminat
propuse.
-Se va monta un circuit de iluminat nou pe stalpii proiectati pe tronsonul B2-B1-A10
si pe tronsonul B2-B4 , cu conductor TYIR 50OlAl + Al 1x35 mmp montat pe stalpii
de tip SC 10001 , SC10002 si SC10005 proiectati , cu legaturi de intindere si
sustinere pentru retea cu conductor torsadat , la care se vor racorda corpurile
de iluminat noi propuse .Lungimea totala a circuitului este de 760 m.
-Se va realiza legatura cu reteaua de iluminat existenta cu puncte de separare intre
panourile A9-B4 , A7-E1 si B0-C3 , folosind conductor TYIR 50OlAl + Al 1x35 mmp
pe lungimea cumulata de 120 m si legaturi terminale pentru conductor torsadat.
-Se vor monta in total 50 corpuri de iluminat pe reteaua nou propusa.
-Se vor folosi corpuri de iluminat stradal cu grad de protectie IP 54 cu valori ale
intensitatii luminoase din clasa G5 si cu un indice de orbire din clasa D6.
-Se vor folosi corpuri de iluminat stradal tip PVB cu lampi cu vapori de mercur si
sodiu cu puterea de maxim 125 W , montate cu dispozitive formate din o carje
si bratari de fixare pe strazile Libertatii si T.Vladimirescu.
Memoriu tehnic

pag.nr.6

SC ELMONT SA ZALAU

ILUMINAT PUBLIC IN ZONA CENTRALA


A ORASULUI JIBOU , JUD.SALAJ

Lucrarea nr.ELMZ1103/2011

C.P.

Faza: PT+CS

-Se vor folosi corpuri de iluminat stradal tip PVB cu lampi cu vapori de mercur si
sodiu cu puterea de maxim 125 W , montate cu dispozitive formate din o carje
si colivie de fixare pe varful stalpului pe strada 1Mai si in zona parcului.
-Pe stalpul din sensul giratoriu se va executa un sistem de prindere cu 3 carji cu
bratara conform detaliului anexat.
Racordarea corpurilor de iluminat la reteaua de iluminat stradala se va realiza
cu cleme de derivatie cu dinti pentru iluminat CDD IL si cablu CYY 3X2,5
mmp.
4. SPECIFICATIA TEHNICA
4.1.Rezultatele calculelor de dimensionare si verificare.
Calculul curentilor de scurtcircuit si a caderii de tensiune -rezultate
-S-a calculat curentul de scurtcircuit monofazat la capatul retelei de iluminat
torsadata proiectata.
Isc1=Un/Ztot=Un/(Zl+Zt)
Zl=Zcablu+Ztors.
Zt=0,038-transformator de 400KVA.
Curentul de scurtcircuit in capatul cel mai defavorabil este Ik1=139A.
Se alege contactorul pe plecari de 16 A.
Conditia de selectivitate este ; If<Ik1:3,5 ; Ik1:3.5=39,7
Se realizeaza selectivitatea protectiei la scurtcircuit.
Curentul de scurtcircuit maxim pe plecare din PA este de
Ikmax=230:0,068=3,382KA.Se vor alege echipamente care sa suporte un curent de
scurtcircuit de minim 3,5 KA.
-Se calculeaza caderile de tensiune la capete.
Du(%)=cPl:((46,208xs)
Caderea de tensiune in punctul cel mai defavorabil A9 este de 2,91%.
Caderile de tensiune sunt de sub 5% si se incadreaza in limitele admise(7%)
Se calculeaza stalpii din beton in punctele cele mai defavorabile si anume:
Calculul mecanic al stalpului din A11 ,A12 , A13-Stalpi terminali iluminat
-tip stalp ; terminal.
Tr= 450 daN.
Mtract.=TrxHc=450x8,3=3735 daNm ;Se alege un stalp cu momentul capabil mai
mare SC 10002 ; Mc=4507 daNm.
Se adauga Mv+Mc=220+236=456 daNm
M=4191 daN<Mcap. Stalpul SC 10002 rezista.
Calculul mecanic al stalpului proiectat in A7
Stalpul nr.1 proiectat este stalp de colt pentru reteaua de distributie si iluminat
propusa.
-se alege ; SC 10002 ; Mcap=4507 daN.; 2a=170 g.
Tc1=600 daN ; Tc2=400 daN ; Hc = 8,3 m.
Mtract.=2xTxcosaxh ; Mtract = 2x1000x0,087x8,3 = 1444daNm ; Se adauga
Mtracts=250x8,3=2075 daN
Mv+Mc=220+236=456 daNm.
Mtot=3975<Mcap-Stalpul SC 10002 PROPUS rezista.
Calculul mecanic al stalpului proiectat in punctul A10.
-tip stalp ; terminal.
Memoriu tehnic

pag.nr.7

SC ELMONT SA ZALAU

C.P.

ILUMINAT PUBLIC IN ZONA CENTRALA


A ORASULUI JIBOU , JUD.SALAJ

Lucrarea nr.ELMZ1103/2011

Faza: PT+CS

Tc1= 600 daN ; Tc2 =400daN. Tr=1000 daN


Mtract.=TrxHc=1000x8,2=8200 daNm ;Se alege un stalp cu momentul capabil mai
mare SC 10005 ; Mc=8844 daNm.
Se adauga Mv+Mc=220+236=456 daNm
M=8656 daN<Mcap. Stalpul SC 10005 rezista.
Calculul iluminatului stradal
Se stabileste clasa sistemului de iluminat din normativul NP062-2002
Conform tabelului 1.1.din Anexa 1.1. clasa sistemului de iluminat este M3.
Din tabelul 1.2. Pentru calea de circulatie rutiera se stabilesc valorile minime.
Lm=0,75 cd/mp ; Uo=0,4 ; TI=10% ; Ul=0,5 ; SR=0,5
Se stabileste clasa sistemului de iluminat zone periculoase ca fiind C3
-in sensul giratoriu E= 15 lx. ; U0=0.4
-la treceri de pietoni E=7,5 lx
Indicele de orbire la h>6m este de sub i<7000
Se anexeaza rezultatele calculului fotometric.
4.2. Caracteristici tehnice ale echipamentelor
4.2.1. Conductor TYIR 50OlAl+Al3x35
Tipul conductorului trifazat , conductoare din aluminiu , izolate , torsadate
Sectiunea transversala a conductoarelor pe faza = 35 mmp
Sectiunea transversala a conductorului pe nul = 50 mmp
Temperatura maxima admisibila in conditii de sarcina nominala = 70 grade C.
Temperatura maxima admisibila la scurtcircuit(t<5sec) = 160 grade C.
Tensiunea nominala U0/U=0.6/1 KV c.a.
Curentul maxim admisibil pozat in aer Iadm =132 A
Curentul maxim admisibil montat in tub de protectie Iadm =98 A
Dc=33 mm, G=0,955 daN/m
4.2.2. Conductor TYIR 50OlAl+Al1x35
Tipul conductorului trifazat , conductoare din aluminiu , izolate , torsadate
Sectiunea transversala a conductoarelor pe faza = 35 mmp
Sectiunea transversala a conductorului pe nul = 50 mmp
Temperatura maxima admisibila in conditii de sarcina nominala = 70 grade C.
Temperatura maxima admisibila la scurtcircuit(t<5sec) = 160 grade C.
Tensiunea nominala U0/U=0.6/1 KV c.a.
Curentul maxim admisibil pozat in aer Iadm=132 A
Curentul maxim admisibil montat in tub de protectie Iadm =98A
Dc=22 mm M=0,312 DaN/m
4.2.3. Cablu ACYABY 3X25+16 mmp
Temperatura nominala U0/U = 0,6/1 kV;
Frecventa nominala: 50 hZ;
Curentul maxim admisibil la montarea in pamant Ia=99A
Curentul maxim admisibil la montarea in aer Ia=83A
Tip cablu: trifazat, conductoare din Al, armat cu izolatie si manta de PVC;
Temperatura maxima admisibila in conditii de sarcina nominala: 70 0C;
Temperatura maxima admisibila la scurtcircuit ( 5 sec.): 1600C;
4.2.4. Stlp special centrifugat SC 10005
Memoriu tehnic

pag.nr.8

SC ELMONT SA ZALAU

ILUMINAT PUBLIC IN ZONA CENTRALA


A ORASULUI JIBOU , JUD.SALAJ

Lucrarea nr.ELMZ1103/2011

C.P.

Faza: PT+CS

1. Tip stalp sc 10005 Conform SR 2970


2. Dimensiune element
- lungime [L] m 10,00(20cm)
- diametru vrf
cm =26 (+5%,-3%)
- diametru baz
cm= 41 (+10%,-5%)
-grosime varf
Cm=6,5
-grosime baza
Cm=7
3. Adncime minim ncastrare: Lf m= 1,50 4. Poziia bornelor de legare la pmnt
C1 cm 10 C2 cm 145 C3 cm 240
5. Volum beton , mc= 0,580
6. Clasa beton - C 40/50.
7. Masa element kg 1650 (+10% , -5%)
8. Moment de exploatare normal la ncovoiere
daNm 9485 9. Moment de exploatare normal la torsiune
daNm = 275
Bornele de legre la pmnt se realizeaz prin racordare cu urub M10.
4.2.5. Stlp special centrifugat SC 10002
1. Tip stalp sc 10005 Conform SR 2970
2. Dimensiune element
- lungime [L] m 10,00(20cm)
- diametru vrf
cm =24 (+5%,-3%)
- diametru baz
cm= 34 (+10%,-5%)
-grosime varf
Cm=5
-grosime baza
Cm=5,5
3. Adncime minim ncastrare: Lf m= 1,50 4. Poziia bornelor de legare la pmnt
C1 cm 10 C2 cm 145 C3 cm 240
5. Volum beton , mc= 0,393
6. Clasa beton - C 45/55.
7. Masa element kg 1020 (+10% , -5%)
8. Moment de exploatare normal la ncovoiere
daNm 4507 9. Moment de exploatare normal la torsiune
daNm = 615
Bornele de legre la pmnt se realizeaz prin racordare cu urub M10.
Memoriu tehnic

pag.nr.9

SC ELMONT SA ZALAU

C.P.

ILUMINAT PUBLIC IN ZONA CENTRALA


A ORASULUI JIBOU , JUD.SALAJ

Lucrarea nr.ELMZ1103/2011

Faza: PT+CS

4.2.6. Stlp special centrifugat SC 10001


1. Tip stalp sc 10005 Conform SR 2970
2. Dimensiune element
- lungime [L] m 10,00(20cm)
- diametru vrf
cm =15 (+5%,-3%)
- diametru baz
cm= 25 (+10%,-5%)
-grosime varf
Cm=5
-grosime baza
Cm=5,5
3. Adncime minim ncastrare: Lf m= 1,50 4. Poziia bornelor de legare la pmnt
C1 cm 10 C2 cm 145 C3 cm 240
5. Volum beton , mc= 0,244
6. Clasa beton - C 40/50
7. Masa element kg 650 (+10% , -5%)
8. Moment de exploatare normal la ncovoiere
daNm =1350 9. Moment de exploatare normal la torsiune
daNm = 60
Bornele de legre la pmnt se realizeaz prin racordare cu urub M10.
Stlpii folosii vor fi omologai ELECTRICA.
Constructorul va obine de la fabricant copii ale certificatelor de conformitate.
Caracteristicile stlpilor vor fi n conformitate cu ndrumarul de proiectrare pentru
linii electrice aeriene de medie tensiune. Domenii de utilizare stlpi de beton
conform NTE 003 / 04 / 00.
Dup terminarea procesului de fabricaie ( inclusiv gurirea, pansonarea,
tantarea, tierea, etc. ) elementele metalice vor fi protejate prin zincare la cald.
Toate buloanele i piesele filetate vor fi galvanizate i vor fi livrate mpreun
cu piesele mari, componente ale consolelor.
4.2.7. Fundaii i prize de pmnt
Fundaiile tipizate vor fi tip pahar, realizate din beton C 6 / 7,5(B100).
Monolitizarea stlpilor n fundaii se va realiza cu beton C 12 / 15(B200).
Cciulile fundaiilor de deasupra solului vor fi sclivisite i vor avea o form
care s nu permit colectarea apei.
Msurtorile prizelor de pmnt vor fi realizate cu un instrument de msur
corespunztor. Vor fi fcute nregistrri privind suprafaa solului i date privind
rezistivitatea solului.
5. CONDIII RESTRICTIVE
5.1. Privind protecia muncii, paza contra incendiilor, protecia mediului
Se vor respecta urmtoarele prevederi:
a) SSM
Legea securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006
Instruciuni proprii de securitate a muncii IPSSM 001;
Memoriu tehnic

pag.nr.10

SC ELMONT SA ZALAU

ILUMINAT PUBLIC IN ZONA CENTRALA


A ORASULUI JIBOU , JUD.SALAJ

C.P.

Lucrarea nr.ELMZ1103/2011

Faza: PT+CS

STAS 2612 / 1987 Protecia mpotriva electrocutrilor ( limite admise );


STAS 12604 / 4 / 1989 Protecia mpotriva electricutrilor. Prescripii
generale;
STAS 12604 / 5 / 1990 Protecia mpotriva electrocutrilor. Instalaii
electrice fixe;
Prescripii de proiectare, execuie i verificare;
STAS 4102 / 1985 Piese pentru instalaii de legare la pmnt de
protecie.
b) S.U.
Se vor respecta prevederile legii nr.307/2006 Legea prvind apararea
impotriva incendiilor
c) Protecia mediului
Se va respecta OUG 164/2008 pentru modificarea si completareaOUG 195/2005
aprobat prin Legea 265/2006 privind protecia mediului.
Instalaiile electrice aeriene de 0.4KV nu sunt poluante pentru ape, sol, nu
elibereaz noxe n atmosfer, nu generez zgomot sau vibraii. Dup terminarea
lucrrii proiectate terenul afectat va fi readus la starea anterioar nceperii
lucrrilor prin executarea lucrrilor de refacere pavaje i zone verzi.
Deseurile rezultate in urma lucrarilor vor fi colectate selectiv,vor fi
transportate in locuri special amenajate , destinate depozitarii temporare si
se vor valorifica sau elimina , numai prin operatori economici autorizati.
5.2. Privind rezultatele din acorduri i avize
S-au obtinut certificatul de urbanism si avizele/acordurile necesare pentru
lucrarile proiectate.
6. AVIZE I ACORDURI
Pentru realizarea lucrrilor proiectate sunt necesare i au fost obinute
urmtoarele avize i acorduri:
Aviz comisia de specialisti SC ELMONT SA ZALAU
Aviz CTA SDEE Zalau faza SF
Certificat de urbanism
Notificare Mediu
Aviz CTA SDEE Zalau faza PT
Proiectant
Sing.Berar Liviu

Memoriu tehnic

pag.nr.11

SC ELMONT SA ZALAU

ILUMINAT PUBLIC IN ZONA CENTRALA


A ORASULUI JIBOU , JUD.SALAJ

C.P.

Lucrarea nr.ELMZ1103/2011

Faza: PT+CS

II. CAIET DE SARCINI


MEMORIU TEHNIC
1. OBIECTUL LUCRRLOR
1.1. Denumirea lucrrii: ILUMINAT PUBLIC IN ZONA CENTRALA A ORASULUI
JIBOU , JUD.SALAJ
1.2. Beneficiar: PRIMARIA ORASULUI JIBOU
2. MODUL DE REALIZARE A LUCRRILOR
2.1 Condiii climatice i de sistem
2.1.1. Condiii climatice
Condiii meteorologice: zona studiat este situat din punct de vedere
meteorologic n zona A, amplasament tip II; temperatura solului este de 20C
vara i 5C iarna, la o adncime de 0,7 1,2 m.
2.1.2. Caracteristici geofizice ale terenului
Zona de amplasament a LEA este situat n zon de deal.
Terenul de fundare este format din depozite cuaternare, argile, aluviuni i din
roc de baz de tip argile i marne.
2.1.3. Accesul n teren
La nceputul lucrrilor, executantul va trebui s examineze zona de
amplasament i va stabili mpreun cu beneficiarul drumurile de acces propuse, tipul
de acces i eventual etapizarea lucrarilor in functie de posibilitatea de acces.
Executantul va lua toate msurile pentru a evita distrugerea terenului,
proprietilor, culturilor. Acolo unde daunele sunt inevitabile acesta va informa
beneficiarul pentru ca acesta s acorde proprietarilor compensrile necesare.
2.1.4. Amplasamentul reelelor
Retelele electrice proiectate se amplaseaza in domeniul public al
Orasului Jibou.
2.1.5. Planuri care guverneaz lucrarea
Sunt parte din lucrare planul de ncadrare n zon scara 1:5000 i plan de
situaie 1:2000.
2.1.6. Elemente tip i refolosibile
Pentru elementele netipizate la montaj se va ine seama de precizrile
furnizorului de materiale i aparataje.
2.1.7. Transporturi
n planul de situaie scara 1:2000 sunt prezentate amplasamentele instalatiilor
proiectate si caile de acces ale furgonului i macaralei n vederea descarcarii
stalpilor si derularii cablului. n antemsurtorile analitice sunt cuprinse toate
necesarele de utilaje i transporturi ce concur la execuia lucrrii.
Memoriu tehnic

pag.nr.12

SC ELMONT SA ZALAU

ILUMINAT PUBLIC IN ZONA CENTRALA


A ORASULUI JIBOU , JUD.SALAJ

Lucrarea nr.ELMZ1103/2011

C.P.

Faza: PT+CS

2.1.8. Condiii de sistem


Tensiunea nominal a reelei este de 0,4 kV (ntre faze)
Frecvena reelei este de 50 Hz
Factorul de putere este de 0,92
3. CONDIII TEHNICE
3.1. Calitatea materialelor, utilajelor i echipamentelor
Toate accesoriile folosite n aceast lucrare, se vor executa conform noilor
tehnologii.
Toate materialele, componentele i echipamentele livrate i lucrrile aferente
vor fi inspectate de beneficiar.
Executantul are responsabilitatea pentru asigurarea calitii componentelor
echipamentelor i va dovedi c materialele i / sau echipamentele corespund
cerinelor. Acest lucru va fi dovedit prin certificate de calitate i declaraii de
conformitate. De asemenea, materialele electrice ncorporate vor avea autorizaia de
comercializare de la furnizorii acestora.
Pentru lucrarile executate prin tarif de racordare se vor utiliza numai
materiale, utilaje i echipamente standardizate, acceptate de S.C. Electrica S.A.
nainte de montarea acestora, vor fi acceptate la montaj de dirigintele de antier i
eful CEM Zalau .
3.2. Msuri de protecie a instalaiilor
3.2.1. La aciunea factorilor externi
Fundaia stalpilor speciali este realizat din beton B100 si B200.
3.2.2. La suprasarcin i cureni de scurtcircuit
n cazul unui scurtcircuit n pe racordul de joasa tensiune , protectiile sunt
realizate in PA .
3.2.3. Contra atingerilor directe i indirecte
LEA 0.4 kV va fi prevzuta cu o instalaie pentru legare la pmnt ca mijloc
principal de protecie mpotriva tensiunilor de atingere i de pas. Valoarea prizei de
pmnt la capatul retelei nu va depi 10 .
Prizele de pmnt va fi realizata din platbanda de otel si tarusi zincati
conform detaliilor anexate.
3.3. Condiii de calitate a execuiei i montajului
n prezenta lucrare s-au avut n vedere urmtoarele prescripii tehnice n
vigoare i care vor trebui respectate n execuie:
NP 062-2002 Normativ pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutier i
pietonal.
CEN/TR1321-1 Iluminat stradal Selectia claselor de iluminat;
EN/13201-2 Iluminat stradal Cerinte cu privire la performanta;
EN/13201-3 Iluminat stradal Calcularea performantei
EN/13201-4 Iluminat stradal Metode de masurare a performantei sistemului
de iluminat
NTE 401 / 02 / 00 Instruciuni privind determinarea seciunii economice a
conductoarelor n instalaiile electrice de distribuie de 1-110 kV;
PE 132/2003 Normativ pentru proiectarea reelelor electrice de distribuie
public;
NTE 006/06/00-Normativ privind metodologia de calcul al curentilor de
scurtcircuit in retelele electrice cu tensiunea sub 1 kV
Memoriu tehnic

pag.nr.13

SC ELMONT SA ZALAU

C.P.

ILUMINAT PUBLIC IN ZONA CENTRALA


A ORASULUI JIBOU , JUD.SALAJ

Lucrarea nr.ELMZ1103/2011

Faza: PT+CS

NTE 005 PE 013 - Normativ privind metodele si elementele de calcul al


sigurantei in functionare a instalatiilor energetice NTE002/03/00- Normativ de incercari si masuratori pentru sistemele de
protectii,comanda-control si automatizari din partea electrica a centralelor si
statiilor
NTE 004/05/00- Normativ pentru analiza si evidenta evenimentelor
accidentale din instalatiile de producere, transport si distributie a energiei
electrice si termice NTE 001/03/00-Normativ privind alegerea izolatiei, coordonarea izolatiei si
protectia instalatiilor electroenergetice impotriva supratensiunilor PE 128 / 91 Regulament de exploatare tehnic a liniilor electrice n cablu;
3.2. FT 4 / 93 Fi tehnologic. Metode de verificare a liniilor electrice de
energie n cablu de 1-35 kV ( BDNE nr. 11/03 );
3.2. FT 40 / 84 Executarea lucrrilor de montaj, exploatare i reparaii ale
cutiilor de distribuie din reelele electrice de joas tensiune ( BDNE nr. 6/03 );
1 RE Ip 30/2004 ndreptar de proiectare i execuie a instalaiilor de
legare la pmnt;
1 RE Ip 45/90 ndreptar de proiectare a proteciilor prin relee i sigurane
fuzibile n posturile de transformare i n reeaua de joas tensiune;
1 RE Ip 30 / 2004 ndreptar de proiectare i execuie a instalaiilor de legare
la pmnt;
I 7/2002 Normativ pentru proiectarea i executarea instalaiilor electrice cu
tensiuni pn la 1000 V c.a. i 1500 V c.c.;
STAS 12604-5 / 90 Protecia mpotriva electrocutri. Instalatii electrice fixe.
Prescripii de proiectare, executie si verificare;
3.4. Probe i verificri
nainte de punere n funciune a LEA 0.4 KV nc n perioada de montaj se
vor face urmtoarele probe i verificri:
msurarea rezistenei de izolaie a conductorului ntre faze i ntre faz i
pamant;
ncercarea izolaie cu tensiune mrit continu;
verificarea continuitii i identificarea fazelor;
verificarea montajului corect al tuturor materialelor, echipamentelor i
instalaiilor;
verificarea vizual asupra calitii materialelor i defectelor vizibile;
verificarea vizual a fundaiilor.
verificarea corectitudinii montrii materialelor, conectorilor i buloanelor;
verificarea distanelor minime fa de prile legate la pmnt;
Recepia nu va ncepe nainte ca certificatele de inspecie contrasemnate
de beneficiar s fie n posesia comisiei i anume:
inspecia vizual;
legarea la pmnt a retelei, inclusiv rezistena prizelor de pmnt;
punerea sub tensiune a liniei;
verificarea final a tuturor instalaiilor sau ansamblelor.
3.5. Inspecii, verificri
Memoriu tehnic

pag.nr.14

SC ELMONT SA ZALAU

C.P.

ILUMINAT PUBLIC IN ZONA CENTRALA


A ORASULUI JIBOU , JUD.SALAJ

Lucrarea nr.ELMZ1103/2011

Faza: PT+CS

Proiectantul va fi anunat pentru a se prezenta la lucrare la pichetarea i


recepia lucrrii, precum i de fiecare dat cnd se ivesc probleme legate de
proiectare.
4. IMPACTUL CU MEDIUL I FACTORUL UMAN
4.1.
Msuri contra polurii mediului:
Se va respecta:
OUG 16/2001 - privind gestionarea deeurilor industriale reciclabile aprobata prin
Legea 465/2001 si actualizata prin OUG 61/2003 ; Legea 431/2003 ; Legea
138/2006 ; Legea 27/2007.
Legea nr.105/2006-pentru aprobarea OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu.
Se va respecta OUG 164/2008 pentru modificarea si completarea OUG 195/2005
aprobat prin Legea 265/2006 privind protecia mediului.
4.1.1. Protecia calitii apelor:
Liniile electrice aeriene nu sunt poluante pentru ape.
4.1.2. Protecia aerului:
n condiii normale de funcionare, inst. proiectate nu genereaz noxe n atmosfer.
4.1.3. Protecia mpotriva zgomotului i a vibraiilor:
Liniile electrice aeriene de joasa tensiune nu genereaz zgomote i vibraii.
4.1.4. Protecia mpotriva radiaiilor:
Instalaiile electrice proiectate nu genereaz radiaii.
4.1.5. Protecia solului i subsolului
Liniile electrice aeriene nu sunt poluante pentru sol. Deseurile rezultate in
urma lucrarilor vor fi colectate selectiv,vor fi transportate in locuri special
amenajate , destinate depozitarii temporare si se vor valorifica sau elimina ,
numai prin operatori economici autorizati.
Protecia ecosistemelor terestre i acvatice
Liniile electrice aeriene nu sunt nocive, nu produc ageni poluani pentru aer,
sol sau pnza freatic. Prin msurile tehnice luate ( prize de pmnt, legturi ntrite
etc. ), sunt excluse accidentele.
Dup terminarea execuiei lucrrilor, pe teren nu vor rmne materiale care
s degradeze sau s polueze mediul nconjurtor, aducndu-se la starea iniial prin
executarea lucrrilor de refaceri pavaje si zone verzi.
4.1.8.Gestionarea deseurilor
Gestionarea deseurilor se va realiza in conformitate cu prevederile Legii
nr.27/2007 , privind aprobarea OUG 61/2006 , pentru modificarea si completarea
OUG 78/2000 privind regimul deseurilor.
4.2.
Msuri SSM:
Normele specifice de protecie a muncii cuprind prevederi minimale
obligatorii de prevenire a accidentelor. Respectarea coninutului acestor
norme nu absolv persoanele juridice i fizice de rspunderi pentru lipsa de
prevedere i asigurare a oricror msuri de protecie a muncii adecvate
condiiilor concrete de desfurare a activitii respective.
Personalul participant la executarea lucrrilor va fi instruit d.p.d.v. al
tehnologiilor ce se vor aplica la lucrare i d.p.d.v. al securitii muncii i s fie dotat
obligatoriu numai cu mijloace de protecie, scule i dispozitive certificate .
Este interzis utilizarea sculelor, dispozitivelor i utilajelor n situaiile n care
nu mai ndeplinesc condiiile tehnice prevzute n standardele sau crile tehnice ale
acestora. Personalul salariat care beneficiaz de echipament i dispozitive
Memoriu tehnic

pag.nr.15

SC ELMONT SA ZALAU

C.P.

ILUMINAT PUBLIC IN ZONA CENTRALA


A ORASULUI JIBOU , JUD.SALAJ

Lucrarea nr.ELMZ1103/2011

Faza: PT+CS

individuale de protecie trebuie instruit asupra caracteristicilor i modului de utilizare


a acestora, s le prezinte la verificrile periodice prevzute i s solicite nlocuirea
sau completarea lor cnd nu mai asigur funcia de protecie.
nainte de nceperea lucrrilor i dup identificarea instalaiilor, sau prilor de
instalaie la care urmeaz a se lucra, se va verifica dac s-au luat toate msurile
tehnice i organizatorice. n zona de lucru, partea din instalaie la care se lucreaz
trebuie s fie permanent legat la pmnt i n scurtcircuit.
La folosirea utilajelor speciale n apropierea instalaiilor sub tensiune se vor
respecta distanele de protecie.
Dac pe timpul executrii lucrrilor se constat abateri de la normele de
protecie a muncii din partea personalului, conductorii lucrrilor vor lua imediat
msuri de ndeprtare a acestuia din zona de lucru. n cazul apariiei unor situaii
neprevzute ce pot conduce la posibilitatea de accidentare, se vor ntrerupe imediat
lucrrile i se vor lua msuri suplimentare de protecia muncii n consecin.
Verificrile i ncercrile dinaintea predrii n exploatare trebuie astfel
concepute, organizate i desfurate nct s previn accidentele prin electrocutare,
incendiile i exploziile. Astfel, recepia lucrrilor executate n instalaii i punerea lor
n funciune trebuie realizate numai dup ce s-a verificat dac toate lucrrile s-au
executat conform proiectului. Dac nu exist elemente care la punerea sub tensiune
a instalaiei ar putea conduce la accidente, dac s-au retras toate echipele din zona
de lucru i dac sunt respectate prevederile normelor de protecie a muncii.
Constatarea va fi consemnat distinct n procesul verbal de recepie, sub semntura
beneficiarului.
Operaiile de scoatere i repunere sub tensiune a instalaiilor se vor executa
de maistrul sau eful de formaie care are n exploatare i ntreinere reeaua
respectiv. Acetia au obligaia s verifice personal lipsa sau prezena tensiunii.
4.3. Msuri premergtoare execuiei:
Beneficiarul va asigura verificarea proiectelor de execuie de ctre verificatori
de proiecte atestai de comisia de atestare a Ministerului Lucrrilor Publice i
Amenajarea Teritoriului, persoane fizice sau juridice, alii dect specialitii elaboratori
ai proiectelor.
Constructorul va numi responsabilul tehnic atestat conform legii care
rspunde, conform atribuiilor care i revin de realizare a nivelului de calitate
corespunztor exigenelor de performan eseniale ale lucrrii.
Dup primirea documentaiei tehnice de execuie, constructorul va asigura
cunoaterea proiectului de ctre toi factorii care concur la realizarea lucrrii.
Se va stabili programul calendaristic pentru verificarea i recepia fazelor
determinante, de la care execuia nu mai poate continua fr recepia fazei
anterioare, pe care antreprenorul lucrrilor l va depune la IGSIC teritorial cu cel
puin 10 zile nainte de nceperea lucrrilor.
Antreprenorul va solicita din timp prezena proiectantului la recepionarea
fazelor determinante principale, cu cel puin 5 zile nainte de termenul fixat.
Execuia lucrrilor va fi realizat de ctre firme autorizate ANRE.
4.4. Urmrirea executrii lucrrilor de construcii instalaii:
Investitorul lucrrilor de construcii-montaj va urmri n permanen modul n
care se respect actele normative privind calitatea lucrrilor efectuate de
antreprenorul angajat prin intermediul diriginilor de antier atestai pe diferite
specialiti.
Memoriu tehnic

pag.nr.16

SC ELMONT SA ZALAU

ILUMINAT PUBLIC IN ZONA CENTRALA


A ORASULUI JIBOU , JUD.SALAJ

Lucrarea nr.ELMZ1103/2011

C.P.

Faza: PT+CS

Lucrrile de infrastructur i suprastructur se vor executa pe baza


documentaiei tehnice cuprinse n proiect, precum i a completrilor i modificrilor
transmise de proiectant n timpul execuiei prin planuri suplimentare, planuri
modificatoare sau dispoziii de antier.
n timpul derulrii executrii lucrrilor de construcii-montaj, antreprenorul va
semnala proiectantului, prin intermediul investitorului eventualele neconcordane,
omisiuni sau neclariti, pentru a fi analizate i a se lua msurile corespunztoare,
naintea execuiei fazei respective de lucrri.
Antreprenorul poate face propuneri de modificri fa de soluiile tehnologice
cuprinse n proiect n scopul adaptrii la specificul propriu de tehnologie, funcie de
dotrile de care dispune. Aceste propuneri se vor putea aplica numai dup nsuirea
lor de ctre proiectant.
n cazul abordrii unor procedee tehnologice care nu se regsesc n norme
tehnice existente, proiectantul va prezenta un caiet de sarcini special ntocmit privind
succesiunea fazelor tehnologice i msuri specifice.
La punctul de lucru se vor gsi n mod obligatoriu: documentaia complet de
execuie, registrul de procese verbale de lucrri ascunse, registrul de comunicri de
antier, registrul de betoane, precum i principalele norme tehnice, care guverneaz
tehnologia de execuie i n mod special normativul C 149 / 87.
4.5. Finalizarea i recepia lucrrilor de construcii instalaii:
Prin grija investitorului se ntocmete cartea tehnic a construciei care
cuprinde documentele privitoare la conceperea, realizarea, exploatarea i
postutilizarea acesteia i care se pred proprietarului construciei care are obligaia
de a o completa i de a o ine la zi.
Totodat, cartea tehnic a construciei constituie elementul principal pentru
pregtirea recepiei finale a obiectivului.
Cartea tehnic a construciei cuprinde ntreaga documentaie utilizat la
execuie precum i cele aferente utilizrii obiectivului.
Recepia lucrrilor de construcii-instalaii constituie faza prin care investitorul
confirm terminarea lucrrilor efectuate de antreprenor n condiii de calitate,
consemnate prin procese verbale pariale i finale, care, la rndul lor, completeaz
cartea tehnic a construciei.
4.6. Normative ce reglementeaz verificarea calitii, recepia calitii i
recepia lucrrilor de construcii-instalaii:
Ghid pentru ntocmirea crii tehnice a construciilor ; mai 2003.
Normativ pentru verificarea calitii i recepia lucrrilor de construcii i
instalaii aferente C 56 2000.
Normativ cadru privind verificarea calitii lucrrilor de montaj al utilajelor i
instalaiilor tehnologice pentru obiectivele de investiii C204-80 (BC 5/81).
4.7. Msuri pentru SITUATII DE URGENTA( S.U.)
Vor fi respectate:
Se vor respecta prevederile legii nr.307/2006 Legea privind apararea
impotriva incendiilor
5. LISTE DE CANTITI DE LUCRRI
S-au ntocmit liste cu cantiti de lucrri dup cum urmeaz:
Montare stalpi LEA 0,4 kV de distributie si iluminat
Montare LEA 0,4 kV de iluminat
Memoriu tehnic

pag.nr.17

SC ELMONT SA ZALAU

ILUMINAT PUBLIC IN ZONA CENTRALA


A ORASULUI JIBOU , JUD.SALAJ

C.P.

Lucrarea nr.ELMZ1103/2011

Faza: PT+CS

Montare circuit de iluminat public


Montare LES 0,4 kV de iluminat

Verificat
sing.Kulcsar Zoltan

Memoriu tehnic

Sef lucrare
sing.Berar Liviu

pag.nr.18