You are on page 1of 8

Kita selalu mendengar ungkapan “ Sekolahku Syurgaku “.

Lihat di pintu masuk sekolah kita
ini juga , tertulis ungkapan “ Sekolahku Syurgaku”. Namun bgitu, sejauh manakah fahaman
kita terhadap ungkapan tersebut. Adakah ia sekadar ungkapan dan perkataan ? “ Sekolahku,
Syurgaku “ merupakan satu ungkapan yang amat bermakna untuk diteliti dan difahami.
Menurut kamus dewan

Guru-guru dan murid-murid sekalian,
Pada tahun 1967, Rancangan Kesihatan Sekolah ( RKS ) mula diperkenalkan di sekolahsekolah sebagai satu langkah untuk mengalakkan murid-murid mengamalkan hidup yang
sihat. Dalm tempoh tiga tahun pelaksanaan program ini, terdapat perubahan yang ketara dari
aspek kesihatan dan tren penyakit. Selama dua puluh tahun program ini dijalankan di
sekolah-sekolah, konsep kesihatan sekolah semakin berkembang sejajar dengan
perkembangan teknologi. Pada tahun 1996, dengan kerjasama Kementerian Pendidikan
Malaysia dan Kementerian Kesihatan Malaysia, RKS telah diberi nafas baru dengan
mewujudkan Program Bersepadu Sekolah Sihat ( PBSS ). Tujuan program ini diwujudkan
adalah untuk meningkatkan pengetahuan mengenai amalan kesihatan diri, mengalakkan
amalan cara hidup yang sihat dan juga memastikan persekitaran sekolah berada dalam
keadaan bersih, ceria dan selamat.
Untuk makluman semua guru dan murid,
Sejak akhir-akhir ini, pelbagai isu negatif yang timbul melibatkan aspek-aspek yang
berkaitan keselamatan, kesihatan dan juga kebersihan yang melibatkan murid-murid sekolah.
Berdasarkan pemeriksaan dan pengauditan yang dilakukan oleh Bahagian Keselamatan dan
Kualiti Makanan Kementerian Kesihatan ke atas 6187 kantin sekolah di seluruh negara pada
tahun lepas mendapati 85 buah kantin sekolah telah diarahkan ditutup disebabkan tahap
kebersihan tidak memuaskan dan tidak menepati peraturan di bawah Seksyen 11, Akta
Makanan 1983. Jadi tidak hairanlah kenapa kes keracunan makanan di kantin-kantin sekolah
sering kali terjadi disebabkan kegagalan penguasaha kantin yang gagal mematuhi tahap
kebersihan yang telah ditetapkan. Timbalan Menteri Kesihatan, Datuk Seri Dr Helmi Yahya,
dalam satu sidang akhbar pada 21 Oktober 2013, melaporkan bahawa, pada tahun 2013

Selain itu juga. rogol. cabul. penculikan dan pelbagai lagi. ia sudah berada di tahap yang membimbangkan. Daripada angka yang dinyatakan tersebut. program 3K ( Keselamatan. Polisi Sekolah Selamat yang dilancarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia merupakan salah satu program yang bertujuan mewujudkan suasana yang harmoni dan selamat di semua sekolah. Kini. Jika kita lihat pada isu-isu yang dinyatakan di atas. dan isu keselamatan masa kini lebih hangat diperkatakan kepada isu-isu yang berkaitan dengan masalah disiplin. Ketika itu.sebanyak 5185 kes keracunan makanan telah berlaku di sekolah-sekolah di bawah seliaan Kementerian Pendidikan Malaysia. syiling-syiling runtuh. ada setengah sekolah yang baru dibina tidak dibenarkan beroperasi. menyebabkan pelbagai langkah yang dijalankan bagi mempertingkatkan keselamatan murid di sekolah. makmal komputer yang telah siap telah diarahkan dirobohkan semula. murid ditimpa tiang gol . murid cedera terkena perlatan sukan merupakan sebahagian daripada kejadian-kejadian yang dilaporkan di mediamedia massa. Para hadirin yang dihormati sekalian. Perubahan iklim pendidikan masa kini. kesihatan dan keceriaan sekolah. bangunan-bangunan yang baru dibina didapati retak. pelbagai kejadian yang berlaku yang melibatkan tentang keselamatan murid-murid termasuklah juga di sekolah kita ini. Guru-guru sekalian. Kedua-dua program ini adalah sebahagian daripada pelbagai program yang dijalankan bagi memastikan sekolah . bunuh diri di sekolah. Tetapi jika kita pergi sendiri melihat ke sekolah-sekolah. ia menunjukkan isu ini amat serius. gangsterisme. Selain itu juga. Semua pihak tidak boleh memandang memandang rendah sebaliknya mencari jalan penyelesaian mengurangkan semaksimun yang mungkin terhadap berlakunya kejadian-kejadian yang tidak diingini. kejadian-kejadian seperti pelajar terjatuh dari syiling bangunan. dan pelbagai lagi kejadian. Mari kita merenung dan mengingat kembali sekitar awal tahun 2000. ia telah sedekad berlaku. Kesihatan dan Keceriaan ) yang dimulakan pada tahun 1991 bertujuan memastikan semua sekolah mempunyai sistem yang mantap menangani sebarang isu berkaitan dengan keselamatan. ketika itu media-media massa hangat melaporkan tentang pelbagai projek bermasalah yang berlaku di sekolahsekolah seperti makmal komputer yang belum atau baru digunakan retak dan diisytiharkan tidak selamat. Selain itu juga.

Murid-murid tidak jemu hadir ke sekolah kerana mereka berasa selesa dan bahagian apabila berada di sekolah. 1995. Mana mungkin murid-murid dapat belajar dengan selesa dan aman jika bilik darjah ataupun kawasan persekitarannya kotor. pada tahun 2007 berpendapat bahawa iklim dan persekitaran sekolah merupakan satu faktor yang penting dalam mempengaruhi pembentukan tingkah laku. ceria. ceria dan selamat untuk melaksanakan tugas masing-masing di sekolah. dan selamat yang membolehkan semua warga sekolah dapat melaksanakan tugas masing-masing dengan teratur dan selamat tanpa ada gangguan. mengelap tingkap bersih. keceriaan dan juga keselamatannya akan dapat memupuk dan membentuk tingkah laku murid-murid ke arah yang positif. Jadi. imej. untuk menjadikan kelas bersih. Sekolah yang mempunyai iklim yang positif baik dari segi kebersihan. Lebih penting lagi. ceria dan selamat akan dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang sihat dan konduksif. mental dan interaksi sosial anggotaanggota sekolah berkenaan. Begitu juga mana mungkin murid-murid akan berasa selamat semasa berada di sekolah jika wujud gejala samseng di sekolah. Persekitaran sekolah yang bersih. Murid-murid juga dapat memberi fokus sepenuhnya terhadap pembelajaran. kokurikulum mahupun sahsiah. murid-murid ditekankan supaya memastikan kelas mereka berada dalam keadaan bersih. Seharusnya. Menurut pendapat Smith. . Apabila disiplin telah diterapkan dalam diri ia akan melahirkan tingkah laku yang baik. Secara tidak langsung. dan tidak membuang sampah di merata-rata tempat. Dalam satu kajian yang dijalankan oleh Abdullah Sani bin Yahya. semua sekolah perlu memastikan bahawa persekitaran sekolah sentiasa berada dalam keadaan bersih. murid-murid akan melakukan kerja-kerja pembersihan seperti menyapu sampah. bersih dan menarik. Sekolah yang mengalami iklim positif kebiasaannya mempunyai ciri-ciri fizikal sekolah yang baik. sihat dan selamat untuk mewujudkan iklim yang positif . Amalan kebersihan perlu disemai dan dipupuk dari awalan lagi bermula dari rumah dan diperkukuh dan diperkembangkan di sekolah agar ia menjadi amalan sepanjang hayat. Persekitaran yang bersih dan cantik dapat meransang minat murid-murid datang ke sekolah dan juga untuk belajar. dan juga setiap warga sekolah mempunyai hubungan sosial yang baik. Sekolah yang harmoni dapat melahirkan murid-murid yang cemerlang sama ada dari aspek akademik. sebuah sekolah boleh mengalami iklim atau suasana yang positif atau negatif. semua warganya berada dalam keadaan tenang. Sebagai contoh. ceria.sentiasa berada dalam keadaan bersih.

Ibubapa tidak mereka ragu tentang keselamatan anak mereka semasa berada di sekolah.tingkah laku yang positif telah mula dibentuk. Namun tidak dinafikan pelbagai halangan akan muncul. Satu kajian yang dijalankan oleh Mohd Redzauddin bin Ismail pada tahun 2008. ceria dan pada masa yang sama mempertingkatkan aspek-aspek keselamatan agar tidak berlaku perkara-perkara yang tidak diingini. berikut adalah perkara-perkara asas yang perlu kita utamakan dan sewajarnya hendaklah kita patuhi. berpendapat sekolah yang berpencapaian tinggi mempunyai tahap keceriaan yang lebih baik berbanding sekolah yang persekitarannya kurang ceria. Murid-murid akan berasa seronok ke sekolah dan secara tidak langsung ia dapat mengatasi masalah ponteng sekolah. Sekolah yang mempunyai persekitaran iklim yang konduksif akan menarik minat ibubapa untuk menghantar anak mereka bersekolah di sekolah tersebut. kokurikulum dan juga sahsiah. Guru-guru dan murid-murid sekalian. sebesar mana pun halangan yang muncul akan dapat ditempuhi. Selamat dan Bersih. muridmurid dapat menjalani proses pengajaran dan pembelajaran dengan suasana yang selesa. Syurgaku “ pada pintu masuk sekolah kita perlu kita realisasikan bersama-sama dan bukan sebagai hiasan sahaja. Mereka berasa yakin dengan pihak sekolah untuk menyediakan proses pengajaran dan pembelajaran yang selesa. pelbagai program atau pertandingan diadakan sebagai satu langkah sekolah ke arah menyediakan persekitaran yang konduksif seperti pertandingan 3K. Ungkapan “ Sekolahku. Barisan Pentadbir yang dihormati sekalian. Sememangnya menjadi impian setiap warga sekolah untuk menjadikan sekolah mereka yang terbaik. ceria dan selamat juga dapat meningkatkan prestasi sekolah baik dari segi akademik. Namun. Pertandingan Anugerah Kantin Bersih. Oleh yang demikian. dan pelbagai lagi. Lama kelamaan sikap ini menjadi satu tabiat dalam hidup mereka. apabila sekolah mempunyai iklim yang positif . Hari ini. Seperti yang dinyatakan tadi. jika semua berganding bahu. Oleh yang demikian. marilah kita bersama-sama berganding bahu untuk menyediakan persekitaran kawasan sekolah kita ini menjadi lebih bersih. Sekolah yang bersih. Pertandingan Tandas Bersih. Ia juga sebagai satu inisiatif menghargai pihak sekolah yang bertungkus lumus menyediakan persekitaran sekolah yang konduksif. dalam memastikan sekolah kita mempunyai persekitaran yang sihat dan selamat. .

tandas. arahan dan peraturan yang telah ditetapkan hendaklah dipatuhi bagi mengelakkan berlakunya perkara yang tidak diingini. Yang kelima. Namun. Yang keempat. kemudahan fizikal yang ada di sekolah kita ini seperti bekalan air. untuk merealisasikannya tentulah banyak halangan yang akan kita tempuhi. jika ada sikap kerjasama sesama kita. Yang ketiga. kantin. Ia dapat mengelakkan berlakunya keracunan makanan. kita sebagai warga sekolah hendaklah memastikan bahawa persekitaran sekolah ini bebas daripada risiko jangkitan penyakit seperti dengki dan sebagainya. Setiap aktiviti yang dijalankan hendaklah diikuti setiap guru ataupun murid ke arah menjadikan gaya hidup yang sihat. amalan kebersihan perlu diamalkan di dalam diri masing-masing. . marilah kita bersama-sama meningkatkan kebersihan dan keselamatan di persekitaran sekolah kita ke arah mewujudkan iklim sekolah yang sihat. Yang terakhir sekali. Sebaliknya. elektrik. tandas dicuci selepas digunakan adalah antara perkara-perkara yang perlu setiap warga sekolah amalkan. padang dan lain-lain hendaklah digunakan dengan berhemah dan dijaga dengan baik. isu keselamatan meliputi pelbagai aspek yang cukup meluas. Iklim sekolah yang konduksif akan memberi banyak manafaat dan kesan yang positif.Yang pertama. Oleh yang demikian. Oleh yang demikian. amalan kebersihan di kantin sekolah dan aspek penyediaan makanan perlu diberi dititik beratkan supaya kantin dan makanan yang disediakan sentiasa berada di dalam keadaan bersih. Ia membantu kita mewujudkan persekitaran sekolah yang sihat dan sejahtera. Disiplin yang baik di kalangan murid-murid akan dapat mewujudkan suasana yang harmoni. Warga sekolah yang dihormati. tugas ini perlu dipikul bersama-sama menjaga kebersihan kerana di sinilah tempat kita menimba ilmu. Saya sudahi ceramah ini dengan ucapan sekian terima kasih. Sebagai penutup ceramah sempena program Sekolahku Syurgaku. Sikap meletakkan tanggungjawab ini sepenuhnya kepada pekerja pembersihan perlu dihakis atau dielakkan. Pastikan sampah sarap dibuang di dalam tong sampah. sudah pasti halangan ini akan berjaya ditempuhi. saya berharap segala intipati ceramah tadi dapat memberi manafaat kepada kita semua seterusnya menjadi pemangkin kepada kita untuk berusaha menjadikan sekolah kita yang tersayang ini menjadi sebagai sebuah sekolah contoh bukan sahaja di peringkat daerah bahkan di peringkat nasional. polisi kesihatan sekolah hendaklah kita fahami dan kita patuhi. pili bomba. Yang kedua. Elakkan membuat vandalisme atau kerosakan yang boleh memberi kesan tidak baik kepada kita sebagai pengguna. Seperti yang saya sebutkan tadi. bilik darjah.