You are on page 1of 11

.

.

Žan Žijono Čovek koji je sadio drveće Priča o Elzearu Bufijeu Beograd 2013. .

.

com Štampa Lukaštampa.Naslov originala L’homme qui plantait des arbres © Copyright na prevod za Srbiju IP BABUN Preveo Dragan Paripović Grafičko oblikovanje Milenko Kusurović kusurovic@gmail. ISBN 978-8683737-78-9 . Beograd Tiraž: 1000 BEOGRAD 2013.

.

.

.

eseje. prevode i preko trideset novela. . poeziju. dva puta zatvaran pred kraj i po završetku Drugog svetskog rata. od kojih su mnoge prevedene na engleski i druge jezike. a bio je i član Gonkuro­ ve akademije. film­ ska scenarija. i gde je 1970. jedini sin obućara i pra­ lje. Njegovo obimno literarno stvaralaštvo uključuje priče. godine. Ostao je vezan za Provansu i Manosk. mali grad gde je rođen 1895. slovi za jednog od od najvećih francuskih pisaca. Legijom časti. godine umro. Žijono je bio pacifista. Žijono je nagrađivan Brentano­vom na­gra­dom.Predgovor Žan Žijono. dramsko pisanje. zatim nagradom Princa Renijea od Monaka (za najistaknutija sabrana dela nekog francuskog pisca).