P. 1
Cursul 2 - Materiale de Amprenta

Cursul 2 - Materiale de Amprenta

|Views: 4,111|Likes:
Published by mikutza003

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: mikutza003 on Jan 25, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/05/2013

pdf

text

original

Materiale de amprenta

Cursul Nr. 2

CONDIŢII IMPUSE UNUI MATERIAL DE AMPRENTĂ IDEAL
Condiţii esenţiale

Plasticitatea: reprezintă capacitatea materialului de a fi deformat şi modelat sub acţiunea unei presiuni minime şi a unor mişcări funcţionale, astfel încât să înregistreze toate detaliile morfologice si funcţionale ale câmpului protetic fără a-l deforma. Timpul de priză: să fie scurt, dar suficient, să poată fi modificat de către practician astfel încât să poată îndeplini cerinţele clinice ale fazei de amprentare indicate. Fidelitatea: este capacitatea materialului de a înregistra cele mai fine detalii ale câmpului protetic;

Elasticitatea: este proprietatea materialului de a permite dezinserţia amprentei de pe câmpul protetic (cu diferite grade de retentivitate) şi de a reveni apoi la forma iniţială. Rezistenta mecanică: este capacitatea materialului de a rezista la rupere în momentul dezinsertiei de pe câmp, a transportului, a turnării modelului. Stabilitatea dimensională: reprezintă calitatea materialului de a nu se deforma plastic la dezinsertia de pe câmp, depozitare, transport, turnare in condiţiile de temperatură şi umiditate din cabinet şi laborator. Aceasta este o cerinţă ideală, toate materialele suferind un grad de contracţie. Se caută materialele de amprentă cu un coeficient de contracţie cât mai mic. Compatibilitatea cu materialele folosite pentru obţinerea modelelor: trebuie cunoscute atât proprietăţile materialelor de amprentă cât şi a celor folosite pentru turnarea modelelor pentru a şti ce combinaţii să se folosească.

Condiţii secundare

Miros, gust, culoare plăcute. Să nu fie iritante sau toxice pentru ţesuturile orale. Să prezinte o durată de depozitare cât mai îndelungată; Preţ de cost avantajos. Să fie uşor de utilizat cu un minim de echipament. Să poată fi dezinfectate cu uşurinţă, fară a modifica caracteristicile fizico-chimice ale materialului de amprentă.

Clasificarea materialelor de amprenta
preferăm clasificarea elaborata de Bratu I. Rigide şi semirigide ireversibile • gips • polimeri acrilici şi poliuretano-dimetacrilaţi amprentă fotopolimerizabile) • paste ZOE (zinc oxid-eugenol) II. Rigide reversibile (termoplastice) • compounduri Stents • gutaperca • cerurile • materiale bucoplastice III. Elastice reversibile (hidrocoloizi agar-agar) IV. Elastice ireversibile • hidrocoloizi ireversibili - alginat • elastomeri de sinteză - polisulfuri, siliconi, polieteri (materiale de

Gipsul
• Denumiri comerciale: Ipsos de paris, Snow-White (Kerr) • Mod de prezentare: pulbere în vase închise ermetic (pericol de "contaminare" cu umiditate) • Compoziţie: din punct de vedere chimic gipsul de amprentă este un sulfat de calciu semihidratat (Ca SO4 + 1/2 H2O). Acesta se obţine din gipsul mineral tip alabastru care este un sulfat de calciu bihidratat (CaSO4 + 2H2O). Transformarea sulfatului de calciu în sulfat de calciu semihidratat se face prin deshidratare, respectiv prin încălzire uscată la 110-130°C. • Apoi este măcinat într-o pulbere foarte fină. • Când gipsul (ipsosul) este amestecat cu apa are loc reacţia inversă, aşa cum reiese din formula: • CaSO4 1/2 H2O + 1 ½ H2O = CaSO4 2H2O + 399Cal. • Reacţia de priză se produce cu degajare de căldură şi cu dilatare de priză.

Calităţile gipsului pot fi modificate, în funcţie de necesităţile clinice, prin adăugarea de diferite substanţe: • accelerator de priză: clorură de sodiu 2-3%, sulfat de potasiu 1,5 % (soluţia Fish), şi alte săruri de potasiu ( clorură de potasiu, nitrat de potasiu);

• încetinitori de priză: bicarbonat de sodiu, carbonat sau citrat de sodiu, carbonat de potasiu; • substanţe hidrosolubile care favorizează demularea; • răşini naturale pentru a da coeziune materialului; • coloranţi (albastru de metilen, eozina, etc.) pentru uşurarea demulării prin contrast de culoare; • substanţe aromatizante; • prafuri inerte (talc, cretă) adaos până la 100%

Proprietăţi:
-

consistenta: fluidă, permite amprentarea mucoasei cu rezilientă mare fără deformare; timpul de preparare : 1 minut; timpul de priză: 2-3 minute; fidelitate: mare prin redarea exactă a detaliilor câmpului protetic; stabilitatea dimensională: bună, necreând probleme de păstrare în timp a amprentei pâna la turnare. este lipsit de toxicitate şi nu irită ţesuturile orale; gust, miros: plăcut; cost: scăzut, la îndemâna oricui;

-

-

-

-

-

-

-

Pe lângă aceste calităţi gipsul are şi unele inconveniente: - necesită multă îndemânare din partea operatorului, rămânând materialul "mâinilor îndemânatice" (Ene); - utilizat în strat subţire se fracturează uşor în fragmente mărunte imposibil de reconstruit; - este mai greu de suportat comparativ cu alte materiale, mai ales la bolnavii cu senzaţie de vomă.

Indicaţii: - se recomandă pentru amprenta preliminară a câmpului protetic edentat total; - în anumite situaţii pentru amprenta funcţională maxilară a câmpului protetic edentat total

Rasini acrilice
1.

Polimetacrilati de metil autopolimerizabili Rasini acrilice cu vascozitatea lent progresiva Materiale de amprenta fotopolimerizabile

2.

3.

PMM AUTOPOLIMERIZABILI

Denumiri comerciale: Duracril special şi Duracrol (SPOFA DENTAL), Duralay rose (KULZER) si Palavit (KULZER) Mod de prezentare: sistem bicomponent: pulbere/lichid prin amestecul cărora rezultă o pastă din care se pot realiza amprente care concomitent sunt şi machete, simplificând astfel tehnologia de elaborare a unor proteze unidentare. Compoziţie:

• Pulberea:polimetacrilat de metil (sfere) • Lichidul:metacrilat de metil (incolor, volatil şi inflamabil).

Are un efect necrotic asupra terminaţiilor nervoase şi o tendinţă la polimerizare spontană la lumină şi căldură. De aceea i se adaugă un antioxidant cu rol de inhibitor al polimerizării. Lichidul răşinilor autopolimerizabile mai conţine o amină terţiară cu rol în activarea polimerizării.

Indicaţii: • amprente - machetă în tehnologia incrustaţiilor, coroanelor parţiale, dispozitivelor corono-radiculare.
Tehnicile sunt greoaie.  Avantajul lor major este că răşina odată polimerizată devine dură, iar amprenta machetă poate fi retuşată.

• confecţionarea portamprentelor individuale

Rasini acrilice cu vascozitate lent progresiva
-

triplă utilizare: preprotetică, protetică şi postprotetică. răşinile acrilice cu viscozitate lent progresivă, datorită calităţilor lor, permit condiţionarea structurilor câmpului protetic al edentatului total.

Denumiri comerciale: Coe Confort (Coe), Visco-gel (De Trey), Hydro Cast (Kay See Dental MFG Cc) Mod de prezentare: sistem bicomponent: pulbere şi lichid; Dintre condiţiile impuse acestor răşini acrilice amintim: • stabilitate chimică; • să nu fie toxice; • să nu favorizeze dezvoltarea levurilor; • să fie suficient de fidele şi să nu altereze modelele în momentul demulării amprentelor. Indicaţii:  condiţionarea câmpurilor protetice edentate total şi rebazarea temporară (maxim trei luni) a protezelor mobile. Când se utilizează ca materiale de condiţionare, nu trebuie menţinute în cavitatea orală mai mult de 48-72 ore.

 

amprentarea finală (dinamică) a câmpurilor protetice edentate total şi a despicăturilor palatine; compresii hemostatice; amprentări pentru remodelarea marginilor protezelor mobile în scopul extinderii acestora şi perfectării închiderii marginale.

Materiale de amprenta fotopolimerizabile

Pastele de zinc – oxid – eugenol ( ZOE )

Denumiri comerciale: Repin (Spofa), Impression Paste (SS White) Mod de prezentare: se prezintă sub forma a doua paste (baza + acceleratorul), care se furnizează de obicei în două tuburi metalice depresibile. Compoziţie: după Craig formula tipică a pastelor ZOE este următoarea:
Baza: ZnO uleiuri inerte Acceleratorul: eugenol/ulei de garoafe 80% 20% 15%

Prin amestecul lor, două molecule de eugenol reacţionează cu o moleculă de ZnO şi formează un chelat, eugenolatul de zinc.

Proprietăţi: consistenţa: fluidă, fluajul lor nu determină compresiunea ţesuturilor;
-

stabilitate dimensională: foarte bună; prezintă un grad de contracţie de 0,1% la 3 minute care se păstrează şi la 24 h; fidelitate: foarte bună, redau detalii foarte fine; rezistenţa mecanică: bună, putând fi reaplicate pe câmp pentru eventuale corecturi gust/aroma: plăcute; compatibilitate cu gipsul: timpul de lucru este de 2-4 minute; timpul de priză variază între 3-10 minute. Priza este accelerată de proporţia de ZnO/eugenol, timpul de spatulare, temperatură, umiditate;

-

-

-

-

-

-

Avantaje: • aderenţă la suprafeţe uscate; • permit reinserţia amprentei în cavitatea orală, pentru corectură, fără a se deforma; • timpul de lucru suficient de lung permite realizarea unei închideri marginale optime; • amprentarea facilă a câmpului protetic; • stabilitate dimensională; • realizarea modelului nu implică izolarea prealabilă a amprentei.

Indicaţii: • iniţial au fost folosite în edentaţia totală pentru finisarea amprentelor luate cu materiale termoplastice (amprenta de spălare); • ulterior au fost folosite în edentaţia totală ca material unic în amprenta funcţională în portamprente individuale bine adaptate ; • amprente pentru rebazări indirecte în edentaţia totală; • stabilizarea bazelor şabloanelor pentru înregistrarea relaţiilor intermaxilare; • în edentaţia terminală, în tehnica Hindels şi în cea a lui Sebbati; • amprentele analitice ale segmentelor edentate în protezarea parţială.

II. Materiale rigide reversibile
1. Compounduri STENTS
Denumiri comerciale : Stents (Spofa) , Impression Compound (Kerr) Mod de prezentare : placute, batoane, cilindri. Bastonase (Kerr) cu puncte de plastifiere diferite : verde, rosu, negru Compozitie: amestecuri de rasini termoplastice, ceruri, coloranti Proprietăţi: - consistenta: crescută, se plasifiază la temperaturi de 60-70 C; - timp de priză: 2 minute prin răcire: - conductivitate termică: scăzută. De aceea plastifierea se face rapid superficial, dar greu în profunzime; la fel şi răcirea; - fidelitate: medie; - stabilitate dimensională: suferă o contracţie termică de 0,30% la scoaterea din cavitatea orală; - timpul de conservare: nelimitat.

1. Compounduri STENTS
Indicaţii:
  

în protezarea conjunctă, la amprentările cu inel de; amprentarea supraecuatorială a arcadei antagoniste; amprente preliminare care servesc drept portamprentă individuală pentru o amprentă cu siliconi. In aceste condiţii compound-ul trebuie să prezinte o serie de retenţii pentru silicon (aplicare de tifon în. faza plastică a materialului de amprentă care se îndepărtează când materialul este rigid); extensii pentru lungirea portamprenteî individuale la edentatul total; amprenta preliminară în cazul unor câmpuri dure (edentat total); închideri marginale, corecturi ale portamprentei individuale;

2. Materiale bucoplastice

Denumiri comerciale: Dentiplast (Spofa), Adheseal roşu şi verde (Robert Lachncr- Viena) Mod de prezentare: se livrează în tuburi sau recipiente metalice sub diferite variante de duritate : foarte dure, dure, moi, foarte moi. Compoziţie: sunt materiale alcătuite din ceară de albine, ceară albă, parafină, colofoniu, ceresină, shellack, umplutură, coloranţi. Ceresina posedă capacitatea de a mări fluiditatea materialului. Unii mai adaugă pentru prelungirea fazei plastice timp mai îndelungat (20-30 minute) pulbere metalică. Proprietăţi: - consistenţa: fluidă prin plastifiere. Aceasta se realizează la o temperatură de 34°C; - fidelitate : bună; - stabilitate dimensională : bună, dacă se respectă condiţiile de plastifiere. Dacă sunt păstrate la temperatura camerei vor suferi modificări, de aceea, în aceste condiţii, se recomandă turnarea imediată a modelului; - posibilităţi de corecţie şi optimizare a amprentei, prin adăugiri repetate de material, fără să apară separare între diferitele straturi.

Avantaje: • permit o amprentare funcţională de calitate, însă exercitarea unei presiuni timp de 5-10 minute asupra materialului determină o ''fugă" a lui din portamprentă; • permit amprentarea foarte fidelă a periferiei câmpului protetic; • amprenta poate fi reintrodusă în cavitatea orală şi corectată.

Indicatii :

Aceste materiale se folosesc cu precădere în terapia edentaţiei parţiale şi totale mai ales în următoarele situaţii:
• ca materiale de corecţie a marginilor amprentelor luate cu materiale mai rigide; • amprente pentru rebazarea şeilor protezelor scheletate şi a protezelor mandibulare, în cazul câmpurilor protetice deficitare; • ca materiale secundare în amprentarea finală compresivă în edentaţiile terminale tratate cu proteze scheletate; • la amprentarea necompresivă; • ca materiale de ameliorare a fidelităţii unor amprente, pe toată suprafaţa acestora (wash technique); • în tehnica de amprentare fonetică a edentaţiei totale.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->