You are on page 1of 1

AN III.

93: Accayika sutta Page 1 of 1

Home ---\\ Tipitaka ---\\ Sutta pitaka ---\\ Anguttara nikaya ---\\ Kontekst ove sutte

Anguttara nikaya III.93

Accayika sutta
Neodložnost
Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme

Postoje ove tri neodložne obaveze svakog seoskog domaćina. Koje tri?

Postoji slučaj kada seoski domaćin svoju njivu brzo uzore i podrlja. Pošto ju je brzo uzorao i
podrljao, on brzo baca seme. Pošto je brzo bacio seme, on brzo zaliva zemlju i potom čeka.

To su tri neodložne obaveze svakog seoskog domaćina. Istina, taj domaćin nema moć da kaže:
"Neka moje žito proklija danas, neka klasa sutra, a nekad žito bude zrelo prekosutra." Ali kada
dođe vreme, žito seoskog domaćina će proklijati, zatim će klasati i potom sazreti.

Na isti način, postoje tri neodložne obaveze svakog monaha. Koje tri? Nastojanje da pročisti
svoju vrlinu, nastojanje da pročisti svoj um, nastojanje da pročisti svoj uvid. To su tri neodložne
obaveze svakog monaha. Istina, monah nema moć da kaže: "Neka moj um bude oslobođen
prljanja zahvaljujući neprijanjanju i to još danas, sutra ili prekosutra." Ali kada dođe vreme
njegov um biće oslobođen prljanja zahvaljujući neprijanjanju.

Tako bi, monasi, trebalo sebe da vežbate: "Jaka će biti naša želja za razumevanjem pročišćene
vrline. Jaka će biti naša želja za razumevanjem pročišćenog uma. Jaka će biti naša želja za
razumevanjem pročišćenog uvida." Tako bi trebalo sami sebe da vežbate.

1/2/2003

www.geocities.com/budizam/canon/anguttara/an3-93.html

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an3-93.html 4/7/2007