You are on page 1of 19

SEKOLAH KEBANGSAAN SERI TAWAI

NOMBOR BULAT
NAMA :\
TARIKH

SET : 1

1 Rajah 1 menunjukkan kumpulan beberapa digit nombor.

Rajah 1
Menggunakan semua angka di atas, bentukkan suatu nombor
yang nilai tempat bagi angka 2 ialah ratus.
(ID:1130688550182
/KLON/UPSR/2002/2)
[Atas]
2 Nyatakan nilai digit bagi 4 dalam nombor 94 765.
(ID:1126380815549
/KLON/UPSR/2005/1)
[Atas]
3 Tuliskan angka bagi 'dua ratus ribu sembilan'.
(ID:1104702727741
/KLON/UPSR/2004/2)
[Atas]
4 Tuliskan angka bagi "enam ribu tujuh".
(ID:1130218720999
/KLON/UPSR/2002/1)
[Atas]
UNIT PENTADBIRAN - KURIKULUM

Page 1

SEKOLAH KEBANGSAAN SERI TAWAI


5 48 027 + 417 =
(ID:1104783491661

/KLON/UPSR/2004/4)

[Atas]
6 43 867 + 625 =
(ID:1158466449732

/KLON/UPSR/2004/4)

[Atas]
7 63 572 + 719 =
(ID:1158465334524

/KLON/UPSR/2004/4)

[Atas]
8 52 675 + 822 =
(ID:1132208218467

/KLON/UPSR/2001/1)

[Atas]
9 4 926 - 1 708 =
(ID:1287898337643

/KLON/UPSR/2010/6)

[Atas]
UNIT PENTADBIRAN - KURIKULUM

Page 2

SEKOLAH KEBANGSAAN SERI TAWAI


10 5 722 - 51 =
(ID:1158252977563

/KLON/UPSR/2002/4)

[Atas]
11 86 079 - 4 256 =
(ID:1130740570010

/KLON/UPSR/2003/3)

[Atas]
12 308 x 30 =
(ID:1158396438024

/KLON//2003/4)

[Atas]
13 304 x 16 =
(ID:1104863850051

/KLON/UPSR/2000/2)

[Atas]
14 432 x 19 =
(ID:1156872432589

/KLON/UPSR/2000/2)

[Atas]
UNIT PENTADBIRAN - KURIKULUM

Page 3

SEKOLAH KEBANGSAAN SERI TAWAI


15 775 25 =
(ID:1131986513126

/KLON/UPSR/2001/2)

[Atas]
16 2 422 7 =
(ID:1358675013732

/KLON/UPSR/2012/7)

[Atas]
17 1 271 41 =
(ID:1168081406988

/KLON/UPSR/2001/2)

[Atas]
18 Jumlah bilangan manik dalam 8 buah kotak ialah 16 400 biji.
Setiap kotak mengandungi bilangan manik yang sama.
Berapakah jumlah bilangan manik dalam 10 buah kotak yang
serupa?
(ID:1109591529521
/KLON/UPSR/2004/18)

[Atas]
UNIT PENTADBIRAN - KURIKULUM

Page 4

SEKOLAH KEBANGSAAN SERI TAWAI


19
Sekolah Kebangsaan Bahagia terdapat 847 orang murid
lelaki dan 869 orang murid perempuan. Seramai 473 orang
murid telah menyertai lawatan ke Putra Jaya.
Berapakah bilangan murid yang tinggal?

(ID:1111150356161

/KLON/UPSR/2002/13)

[Atas]
20 16 + 24 8 =
(ID:1132144218310

/KLON/UPSR/2000/6)

[Atas]

UNIT PENTADBIRAN - KURIKULUM

Page 5

SEKOLAH KEBANGSAAN SERI TAWAI


SET : 2

1 Tukarkan 0.045 juta kepada nombor bulat.


(ID:1358464735738
/KLON/UPSR/2012/2)

[Atas]
2 Tukarkan 0.046 juta kepada nombor bulat.
(ID:1351913722376
/KLON/UPSR/2012/2)

[Atas]
3 Tukarkan 0.043 juta kepada nombor bulat.
(ID:1350580684744
/KLON/UPSR/2012/2)

[Atas]
4 Tukarkan 0.015 juta kepada nombor bulat.
(ID:1358465544204
/KLON/UPSR/2012/2)

[Atas]
5 48 027 + 417 =
(ID:1104783491661

/KLON/UPSR/2004/4)

[Atas]
UNIT PENTADBIRAN - KURIKULUM

Page 6

SEKOLAH KEBANGSAAN SERI TAWAI


6 18 326 + 857 =
(ID:1158472027960

/KLON/UPSR/2004/4)

[Atas]
7 64 374 + 918 =
(ID:1158469170333

/KLON/UPSR/2004/4)

[Atas]
8 43 863 + 921 =
(ID:1132208145083

/KLON/UPSR/2001/1)

[Atas]
9 74 509 - 832 - 2 859 =
(ID:1224529622065
/KLON/UPSR/2008/6)

[Atas]
10 73 208 - 645 - 1 728 =
(ID:1224530340930
/KLON/UPSR/2008/6)

[Atas]
UNIT PENTADBIRAN - KURIKULUM

Page 7

SEKOLAH KEBANGSAAN SERI TAWAI


11 64 606 - 764 - 1 928 =
(ID:1224531021872
/KLON/UPSR/2008/6)

[Atas]
12 604 x 60 =
(ID:1116917366214

/KLON/UPSR/2003/4)

[Atas]
13 286 x 14 =
(ID:1156877312994

/KLON/UPSR/2000/2)

[Atas]
14 415 x 17 =
(ID:1156875092548

/KLON/UPSR/2000/2)

[Atas]
15 1 674 6 =
(ID:1358737570024

/KLON/UPSR/2012/7)

[Atas]
UNIT PENTADBIRAN - KURIKULUM

Page 8

SEKOLAH KEBANGSAAN SERI TAWAI


16 Sejumlah 320 biji guli dimasukkan ke dalam beberapa buah
kotak. Setiap kotak dimasukkan dengan 40 biji guli.
Berapakah bilangan kotak yang diperlukan?
(ID:1317552090166
/KLON/UPSR/2011/15)

[Atas]
17 Seramai 180 orang pelajar menyertai Kem Sahsiah Diri dengan
menaiki bas yang disewa. Setiap bas membawa 30 orang
pelajar.
Berapakah bilangan bas yang disewa?
(ID:1317555863560
/KLON/UPSR/2011/15)

[Atas]
18

Izzati, Ain dan Wani mempunyai 490 keping setem. Izzati


mempunyai 230 keping setem. Ain mempunyai setem yang
sama banyak seperti Wani.
Berapakah bilangan setem Wani?
(ID:1290376562556
\

/KLON/UPSR/2010/13)

[Atas]
UNIT PENTADBIRAN - KURIKULUM

Page 9

SEKOLAH KEBANGSAAN SERI TAWAI


19

Sejumlah 120 buah kereta diberikan kepada Balai Polis M


dan Balai Polis N. Balai Polis M mendapat 50 buah kurang
daripada Balai Polis N.
Berapa buah keretakah yang Balai Polis M dapat?
(ID:1224339210184

/KLON/UPSR/2008/17)

[Atas]
20

Mat, Ali dan Ayub mengutip 690 biji kelapa. Mat mengutip
410 biji kelapa. Ali mengutip bilangan kelapa yang sama
banyak seperti Ayub.
Berapakah bilangan kelapa yang dikutip oleh Ali?
(ID:1290377350017

/KLON/UPSR/2010/13)

[Atas]

UNIT PENTADBIRAN - KURIKULUM

Page 10

SEKOLAH KEBANGSAAN SERI TAWAI


SET : 3

1 Tulis 40 009 dalam perkataan.


(ID:1157557875320
/KLON/UPSR/2001/3)
[Atas]
2 Rajah 1 menunjukkan sekeping kad nombor.
32 156
Rajah 1
Apakah nilai tempat bagi digit 2 pada kad nombor itu?
(ID:1255752691642
/KLON/UPSR/2009/1)
[Atas]
3 Nyatakan nilai tempat bagi angka 7 dalam nombor 47 105.
(ID:1158140768253
/KLON/UPSR/2004/1)
[Atas]
4 Tulis lima puluh ribu dua ratus lima belas, dalam angka.
(ID:1358672499838
/KLON/UPSR/2012/1)
[Atas]
5 18 326 + 857 =
(ID:1158472027960

/KLON/UPSR/2004/4)

[Atas]
UNIT PENTADBIRAN - KURIKULUM

Page 11

SEKOLAH KEBANGSAAN SERI TAWAI


6 72 813 + 543 =
(ID:1159628535665

/KLON/UPSR/2001/1)

[Atas]
7 14 377 + 821 =
(ID:1159626966045

/KLON/UPSR/2001/1)

[Atas]
8 205 076 + 6 244 =
(ID:1110388722671

/KLON/UPSR/2004/4)

[Atas]
9 48 217 - 2 407 =
(ID:1155592389849

/KLON/UPSR/2000/1)

[Atas]
10 6 834 - 2 705 =
(ID:1287898383187

/KLON/UPSR/2010/6)

[Atas]
UNIT PENTADBIRAN - KURIKULUM

Page 12

SEKOLAH KEBANGSAAN SERI TAWAI


11 24 063 - 3 121 =
(ID:1158390687163

/KLON/UPSR/2003/3)

[Atas]
12 2 027 x 12 =
(ID:1130684361806

/KLON/UPSR/2002/5)

[Atas]
13 4 086 x 19 =
(ID:1159868732049

/KLON/UPSR/2002/5)

[Atas]
14 128 x 16 =
(ID:1104862917941

/KLON/UPSR/2000/2)

[Atas]
15 1 581 31 =
(ID:1168159997314

/KLON/UPSR/2001/2)

[Atas]
UNIT PENTADBIRAN - KURIKULUM

Page 13

SEKOLAH KEBANGSAAN SERI TAWAI


16 Seramai 180 orang pelajar menyertai Kem Sahsiah Diri dengan
menaiki bas yang disewa. Setiap bas membawa 30 orang
pelajar. Berapakah bilangan bas yang disewa?
(ID:1317555863560
/KLON/UPSR/2011/15)

[Atas]
17 1 855 7 =
(ID:1351966371513

/KLON/UPSR/2012/7)

[Atas]
18 219 + 77 x 13 =
(ID:1159715938777

/KLON/UPSR/2001/6)

[Atas]
19 24 +19 x 3 =
(ID:1130714536601

/KLON/UPSR/2002/9)

[Atas]
20 6 300 + 839 - 3 017 =
(ID:1168184262963
/KLON/UPSR/2006/6)
[Atas]

UNIT PENTADBIRAN - KURIKULUM

Page 14

SEKOLAH KEBANGSAAN SERI TAWAI


SET 4

1 Tukarkan 0.007 juta kepada nombor bulat.


(ID:1358456033448
/KLON/UPSR/2012/2)

[Atas]
2 Tukarkan 0.045 juta kepada nombor bulat.
(ID:1351138736896
/KLON/UPSR/2012/2)

[Atas]
3 Tukarkan 0.045 juta kepada nombor bulat.
(ID:1358464735738
/KLON/UPSR/2012/2)

[Atas]
4 Tukarkan 0.046 juta kepada nombor bulat.
(ID:1351913722376
/KLON/UPSR/2012/2)

[Atas]
5 63 572 + 719 =
(ID:1158465334524

/KLON/UPSR/2004/4)

[Atas]
6 48 027 + 417 =
UNIT PENTADBIRAN - KURIKULUM

Page 15

SEKOLAH KEBANGSAAN SERI TAWAI


(ID:1104783491661

/KLON/UPSR/2004/4)

[Atas]
7 27 221 + 849 =
(ID:1104783257725

/KLON/UPSR/2004/4)

[Atas]
8 45 573 + 625 =
(ID:1130548673195

/KLON/UPSR/2001/1)

[Atas]
9 63 506 - 842 - 1 837 =
(ID:1224530455958
/KLON/UPSR/2008/6)

[Atas]
10 74 608 - 942 - 2 837 =
(ID:1224530643570
/KLON/UPSR/2008/6)

[Atas]
11 73 208 - 645 - 1 728 =
(ID:1224530340930
/KLON/UPSR/2008/6)
UNIT PENTADBIRAN - KURIKULUM

Page 16

SEKOLAH KEBANGSAAN SERI TAWAI

[Atas]
12 237 x 18 =
(ID:1156880003503

/KLON/UPSR/2000/2)

[Atas]
13 2 027 x 12 =
(ID:1130684361806

/KLON/UPSR/2002/5)

[Atas]
14 209 x 50 =
(ID:1158397283435

/KLON//2003/4)

[Atas]
15 341 11 =
(ID:1105279947841

/KLON/UPSR/2001/2)

[Atas]
16 1 681 41 =
(ID:1168159659742
UNIT PENTADBIRAN - KURIKULUM

/KLON/UPSR/2001/2)
Page 17

SEKOLAH KEBANGSAAN SERI TAWAI

[Atas]
17 1 536 6 =
(ID:1352002318068

/KLON/UPSR/2012/7)

[Atas]
18
Sejumlah 25 000 naskah surat khabar hendak
diagihkan kepada Daerah W dan Daerah X. Daerah W
mendapat 1 000 naskah kurang daripada Daerah X.
Berapa naskah surat khabarkah yang Daerah W
terima?

(ID:1224341754567

/KLON/UPSR/2008/17)

[Atas]
19 Sejumlah 200 biji guli diberikan kepada Zaleha dan Chua.
Zaleha mendapat 40 biji kurang daripada Chua.
Berapa biji gulikah yang Zaleha dapat?
(ID:1224335887051
/KLON/UPSR/2008/17)

UNIT PENTADBIRAN - KURIKULUM

Page 18

SEKOLAH KEBANGSAAN SERI TAWAI


[Atas]
20 Sejumlah 300 biji gula-gula diberikan kepada Zaid dan Yong.
Zaid mendapat 60 biji kurang daripada Yong.
Berapa biji gula-gulakah yang Zaid dapat?
(ID:1224336985666
/KLON/UPSR/2008/17)

[Atas]

UNIT PENTADBIRAN - KURIKULUM

Page 19