You are on page 1of 3

AN III.

101: Lonaphala sutta Page 1 of 3

Home ---\\ Tipitaka ---\\ Sutta pitaka ---\\ Anguttara nikaya ---\\ Kontekst ove sutte

Anguttara nikaya III.101

Lonaphala sutta
Grumen soli
Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme

"Monasi, za svakoga ko kaže: "Kakvu god da neko pravi kammu, takvu je i doživljava", nema
življenja u svetačkom životu, nema prilike za pravo okončanje patnje. Ali za svakoga ko kaže:
"Kakvu neko pravi kammu da bi je osetio na takav i takav način, takve će i njezine rezultate
doživljavati", ima življenja u svetačkom životu, ima prilike za pravo okončanje patnje.

Ima slučajeva kada neko počini veoma loše delo i zato se nađe u paklu. Ima slučajeva kada neko
drugi počini isto takvo veoma loše delo čije posledice oseti sada i ovde, ali se one jave tek za
trenutak.

A ko počinivši veoma loše delo odlazi pravo u pakao? Ima slučajeva kada je neko nerazvijen u
[kontempliranju] tela, nerazvijen u vrlini, nerazvijen u umu, nerazvije u rasuđivanju, ograničen,
malodušan, ophrvan patnjom. Veoma loše delo koje takav čovek počini vodi ga pravo u pakao.

A ko, počinivši veoma loše delo, njegove posledice oseti sada i ovde, i one se jave tek za
trenutak? Ima slučajeva kada je neko razvijen u [kontempliranju] tela, razvijen u vrlini, razvijen
u umu, razvije u rasuđivanju, neograničen, velikodušan, boravi u neograničenom. Veoma loše
delo koje takav čovek počini, njegove posledice osete se sada i ovde, i one se jave tek za
trenutak

Pretpostavimo da čovek ubaci grumen soli u čašu sa malo vode. Šta mislite? Hoće li voda u čaši
postati slana zbog tog grumena soli i nepogodna za piće?"

"Da, gospodine. A zašto? Pošto je u čaši malo vode, ona će postati slana zbog tog grumena soli i
nepogodna za piće."

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an3-101.html 4/7/2007
AN III.101: Lonaphala sutta Page 2 of 3

"A sad pretpostavimo da čovek ubaci grumen soli u reku Gang. Šta mislite? Hoće li voda u reci
Gang postati slana zbog tog grumena soli i nepogodna za piće?"

"Ne, gospodine. A zašto? Mnogo je vode u reci Gang, ona neće postati slana zbog tog grumena
soli i nepogodna za piće."

"Na isti način, ima slučajeva kada neko počini veoma loše delo i zato se nađe u paklu, a ima
slučajeva kada neko drugi počini isto takvo veoma loše delo čije posledice oseti sada i ovde, ali
se one jave tek za trenutak.

A ko počinivši veoma loše delo odlazi pravo u pakao? Ima slučajeva kada je neko nerazvijen u
[kontempliranju] tela, nerazvijen u vrlini, nerazvijen u umu, nerazvije u rasuđivanju, ograničen,
malodušan, ophrvan patnjom. Veoma loše delo koje takav čovek počini vodi ga pravo u pakao.

A ko, počinivši veoma loše delo, njegove posledice oseti sada i ovde, i one se jave tek za
trenutak? Ima slučajeva kada je neko razvijen u [kontempliranju] tela, razvijen u vrlini, razvijen
u umu, razvije u rasuđivanju, neograničen, velikodušan, boravi u neograničenom. Veoma loše
delo koje takav čovek počini, njegove posledice osete se sada i ovde, i one se jave tek za
trenutak

Ima slučajeva kada je neko poslat u zatvor za pola srebrnjaka, poslat u zatvor za srebrnjak,
poslat u zatvor za stotinu srebrnjaka. A ima slučajeva kada neko nije poslat u zatvor za pola
srebrnjaka, nije poslat u zatvor za srebrnjak, nije poslat u zatvor za stotinu srebrnjaka. A koja
vrsta čoveka je poslata u zatvor za pola srebrnjaka ...za srebrnjak ... za stotinu srebrnjaka? Ima
slučajeva kada je čovek siromašan, sa malo bogatstva, sa malo imetka. To je vrsta čoveka koja
je poslata u zatvor za pola srebrnjaka ...za srebrnjak ... za stotinu srebrnjaka. A koja vrsta
čoveka nije poslata u zatvor za pola srebrnjaka ...za srebrnjak ... za stotinu srebrnjaka? Ima
slučajeva kada je čovek bogat, sa mnogo bogatstva, sa mnogo imetka. To je vrsta čoveka koja
nije poslata u zatvor za pola srebrnjaka ...za srebrnjak ... za stotinu srebrnjaka.

Na isti način, ima slučajeva kada neko počini veoma loše delo i zato se nađe u paklu, a ima
slučajeva kada neko drugi počini isto takvo veoma loše delo čije posledice oseti sada i ovde, ali
se one jave tek za trenutak.

A ko počinivši veoma loše delo odlazi pravo u pakao? Ima slučajeva kada je neko nerazvijen u
[kontempliranju] tela, nerazvijen u vrlini, nerazvijen u umu, nerazvije u rasuđivanju, ograničen,
malodušan, ophrvan patnjom. Veoma loše delo koje takav čovek počini vodi ga pravo u pakao.

A ko, počinivši veoma loše delo, njegove posledice oseti sada i ovde, i one se jave tek za
trenutak? Ima slučajeva kada je neko razvijen u [kontempliranju] tela, razvijen u vrlini, razvijen
u umu, razvije u rasuđivanju, neograničen, velikodušan, boravi u neograničenom. Veoma loše
delo koje takav čovek počini, njegove posledice osete se sada i ovde, i one se jave tek za
trenutak

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an3-101.html 4/7/2007
AN III.101: Lonaphala sutta Page 3 of 3

Kao kad mesar ima dopuštenje da tuče, vezuje, ubije ili postupa po svome nahođenju sa
čovekom koji mu ukrate kozu, ali nema dopuštenje da tuče, vezuje, ubije ili postupa po
nahođenju sa drugim čovekom koji mu ukrate kozu. A sa kojim čovekom, ako mu ukrade kozu,
ima mesar dopuštenje da ga tuče, vezuje, ubije ili postupa po svome nahođenju? Ima slučajeva
kada je čovek siromašan, sa malo bogatstva, sa malo imetka. To je vrsta čoveka sa kojim, ako
mu ukrade kozu, ima mesar dopuštenje da ga tuče, vezuje, ubije ili postupa po svome
nahođenju. A sa kojim čovekom, ako mu ukrade kozu, nema mesar dopuštenje da ga tuče,
vezuje, ubije ili postupa po svome nahođenju? Ima slučajeva kada je čovek bogat, sa mnogo
bogatstva, sa mnogo imetka. To je vrsta čoveka sa kojim, ako mu ukrade kozu, nema mesar
dopuštenje da ga tuče, vezuje, ubije ili postupa po svome nahođenju. Sve što može da uradi je
da obe šake spusti na grudi i zamoli: "Molim vas, dragi gospodine, vratite mi kozu ili platite cenu
za nju."

Na isti način, ima slučajeva kada neko počini veoma loše delo i zato se nađe u paklu, a ima
slučajeva kada neko drugi počini isto takvo veoma loše delo čije posledice oseti sada i ovde, ali
se one jave tek za trenutak.

A ko počinivši veoma loše delo odlazi pravo u pakao? Ima slučajeva kada je neko nerazvijen u
[kontempliranju] tela, nerazvijen u vrlini, nerazvijen u umu, nerazvije u rasuđivanju, ograničen,
malodušan, ophrvan patnjom. Veoma loše delo koje takav čovek počini vodi ga pravo u pakao.

A ko, počinivši veoma loše delo, njegove posledice oseti sada i ovde, i one se jave tek za
trenutak? Ima slučajeva kada je neko razvijen u [kontempliranju] tela, razvijen u vrlini, razvijen
u umu, razvije u rasuđivanju, neograničen, velikodušan, boravi u neograničenom. Veoma loše
delo koje takav čovek počini, njegove posledice osete se sada i ovde, i one se jave tek za
trenutak

"Monasi, za svakoga ko kaže: "Kakvu god da neko pravi kammu, takvu je i doživljava", nema
življenja u svetačkom životu, nema prilike za pravo okončanje patnje. Ali za svakoga ko kaže:
"Kakvu neko pravi kammu da bi je osetio na takav i takav način, takve će i njezine rezultate
doživljavati", ima življenja u svetačkom životu, ima prilike za pravo okončanje patnje.

1/2/2003

www.geocities.com/budizam/canon/anguttara/an3-101.html

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an3-101.html 4/7/2007