You are on page 1of 1

AN III.

123: Moneyya Sutta Page 1 of 1

Home ---\\ Tipitaka ---\\ Sutta pitaka ---\\ Anguttara nikaya ---\\ Kontekst ove sutte

Anguttara nikaya III.123

Moneyya sutta
Pronicljivost
Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme

Monasi, postoje tri vrste pronicljivosti. Koje tri? Pronicljivost s obzirom na telo, govor i misli.

A šta je pronicljivost s obzirom na telo? Dešava se da se monah uzdržava od ubijanja, uzdržava


od krađe, uzdržava od telesnog kontakta. To se naziva pronicljivošću s obzirom na telo.

A šta je pronicljivost s obzirom na govor? Dešava se da se monah uzdržava od laganja, uzdržava


od spletkarenja, uzdržava od uvreda, uzdržava od naklapanja. To se naziva pronicljivošću s
obzirom na govor?

A šta je pronicljivost s obzirom na misli? Dešava se da monah -- oslobodivši se mentalnih


nečistoća -- ostaje u stanju svesnosti i uvida, koje ne stvara nove nečistoće, upoznavši to stanje
i iskusivši ga ovde i sada. To se naziva pronicljivošću s obzirom na misli?

To su tri vrste pronicljivosti.

Mudrac telom, mudrac govorom,


Mudrac i umom, bez novih nečistoća:
Za mudraca ispunjenog pronicljivošću
Kaže se da je napustio
sve -- bez ostatka.

1/2/2003

www.geocities.com/budizam/canon/anguttara/an3-123.html

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an3-123.html 4/7/2007