You are on page 1of 1

Predmet: eljeznice - vjebe

PROGRAMSKI ZADATAK
Na datoj situaciji u razmjeri 1:1000 uraditi projekat kolosijeka normalne irine izmeu zadatih
taaka. Na kolosijeku se oekuje prosjeno dnevno optereenje od _________ t/dan,
maksimalna brzina _______ km/h.
Na osnovu vrste terena i zadanog optereenja treba odrediti, usvojiti i proraunati tehnike
elemente za projektovanje prema vaeim propisima i to:
-

Minimalni radijus horizontalne krivine


Minimalnu duinu prelaznice
Maxsimalni uzduni nagib
Minimalni radijus vertikalne krivine
Nadvienje ine u krivini
Vitoperenje kolosijeka u krivini kao i proirenje kolosijeka u krivini.

Projekat treba da sadri:


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Tehniki izvjetaj sa obrazloenjem usvojenih elemenata i opisom rjeenja


Predmjer i predraun radova
Poloaj trase kolosijeka
Odvojak kolosijeka za taku C - situaciono rjeenje (detalj skretnice)
Uzduni profil u pogodnoj razmjeri
Poprene profile u razmjeri 1:100 ili 1:50 ( na svakih 25 m )
Dijagram povrina i dijagram masa u pogodnoj razmjeri
Normalni popreni profil u razmjeri 1:25
Specifikaciju upotrijebljenih pragova
Specifikaciju upotrijebljenih ina
Detalj privrenja
Detalj upotrijebljene ine
Detalj spoja ina oslonjeni i lebdei

Student__________________________