Lietuvoje vartotieji matai (iki I Pasaulinio karo) Ilgio matai 1 mylia = 7 varstams 1 varstas = 500 sieksnių 1 sieksnis = 3 aršinams

1 aršinas = 16 verškų 1 sieksnis = 7 pėdoms 1 pėda = 12 colių 1 colis = 10 linijų Ploto matai 1 □ mylia = 7 X 7 □ varstų 1 □ sieksnis = 7 X 7 □ pėdų 1 □ varstas = 500 X 500 □ sieksnių 1 □ sieksnis = 3 X 3 □ aršinų 1 □ aršinas = 16 X 16 □ verškų 1 □ pėda = 12 X 12 □ colių 1 □ colis = 10 X 10 □ linijų Biralų matai arba saikai 1 pūras = 6 siekams 24 gorčiams (Kauno gub.) 1 kartis = 2 puskarčiam = 32 gorčiam (Suvalkų gub.) Skysčių matai 1 bosas = 40 kibirų 1 kibiras = 10 stuopų Kibiras vandens (13 1/2°R.) sveria 30 svarų ir jame telpa 750 kūbinių colių. Svorio matai 1 birkavas = 10 pūdų 1 pūdas = 40 svarų 1 svaras = 32 lotam 1 svaras = 96 zolotnikams 1 zolotnikas = 96 dalioms Aptiekos svoris 1 svaras = 12 uncijų 1 uncija = 8 drachmoms 1 drachma = 3 skrupuloms 1 skrupula = 20 granų Aptiekos svaras turi apie 84 zolotnikus Lietuvos svaras turi 25 kūbinius colius garinto vandens (4°C.) Popieriaus matai 1 rietimas = 10 stopų 1 stopa = 20 dėsčių 1 dėstė = 24 lakštams (lapams)