You are on page 1of 6
Ada seorang tokoh agama dari kalangan orang Farisi yang bernama Nikodemus. (Yohanes 3) Pada suatu

Ada seorang tokoh agama dari kalangan orang Farisi yang bernama Nikodemus.

(Yohanes 3)

Pada suatu malam ia

datang kepada Yesus

Bapak Guru, kami tahu Bapak diutus Allah. Sebab tak seorang pun dapat membuat keajaiban seperti
Bapak Guru, kami tahu Bapak diutus
Allah. Sebab tak seorang pun dapat
membuat keajaiban seperti yang
Bapak buat, kalau Allah tidak
menyertai dia.
Percayalah, tak seorang pun dapat menjadi anggota umat Allah, kalau ia tidak dilahirkan kembali. Masakan
Percayalah, tak seorang
pun dapat menjadi
anggota umat Allah,
kalau ia tidak dilahirkan
kembali.
Masakan orang dewasa dapat lahir kembali?
Mungkinkah ia masuk kembali ke dalam
kandungan ibunya dan dilahirkan lagi?
Sungguh benar kata-Ku ini: kalau orang tidak dilahirkan dari air dan dari Roh Allah, orang
Sungguh benar kata-Ku
ini: kalau orang tidak
dilahirkan dari air dan
dari Roh Allah, orang
itu tak dapat menjadi
anggota umat Allah.

Manusia secara jasmani dilahirkan oleh orang tua,

tetapi secara rohani dilahirkan oleh Roh Allah.

Jangan heran kalau Aku mengatakan: kamu semua harus dilahirkan kembali.
Jangan heran kalau Aku
mengatakan: kamu semua
harus dilahirkan kembali.
Angin bertiup ke mana ia mau; kita mendengar bunyinya, tetapi tidak tahu dari mana datangnya
Angin bertiup ke mana
ia mau; kita mendengar
bunyinya, tetapi tidak
tahu dari mana
datangnya dan ke mana
perginya.

Begitu juga dengan orang yang dilahirkan oleh Roh Allah.

Sama seperti Musa

menaikkan ular tembaga

pada sebatang kayu di padang gurun,

begitu juga Anak Manusia harus Bagaima Engkau guru di Israel; masakan engkau tidak tahu? dinaikkan,
begitu juga Anak Manusia harus
Bagaima
Engkau guru di
Israel; masakan
engkau tidak tahu?
dinaikkan,
na itu
dapat
terjadi?
supaya semua orang yang percaya
kepada-Nya mendapat hidup
sejati dan kekal.

Karena Allah begitu mengasihi manusia di dunia ini, sehingga Ia memberikan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan mendapat hidup sejati dan kekal.

Sebab Allah mengirim Anak-Nya bukan untuk menghakimi dunia ini, tetapi untuk menyelamatkannya.

Sungguh benar kata-kata- Ku ini: Orang yang memperhatikan kata-kata- Ku, dan percaya kepada Dia yang
Sungguh benar kata-kata-
Ku ini: Orang yang
memperhatikan kata-kata-
Ku, dan percaya kepada
Dia yang mengutus Aku,
mempunyai hidup sejati
dan kekal.
Ia tidak akan dihukum;
ia sudah lepas dari
kematian dan mendapat
kehidupan.
ia sudah lepas dari kematian dan mendapat kehidupan. Original format by My Wonder Studio. Adapted by