You are on page 1of 2

AYAT SAMA MAKSUD

Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang bergaris.


1 Disebabkan Rashid tidak hadir juga, eloklah
kita mulakan permainan ini, kata Amarjit.
A Amarjit meminta Rashid memulakan
permainan itu.
B Amarjit mahu Rashid menjadi pemain utama
pasukan itu.
C Amarjit mencadangkan permainan
diteruskan walaupun tanpa kehadiran
Rashid.
D Amarjit mencadangkan agar permainan
dimulakan walaupun tanpa kehadiran
Rashid.
2 Guru memberitahu semua murid di tingkat satu
bangunan supaya turun segera apabila loceng
berbunyi.
A Apabila loceng berbunyi di bangunan satu,
semua murid dikehendaki turun.
B Semua murid yang berada di tingkat satu
bangunan diberitahu oleh guru supaya
segera turun apabila loceng berbunyi.
C Semua murid di bangunan satu yang berada
diberitahu guru supaya turun apabila loceng
berbunyi.
D Apabila semua murid di tingkat satu
diberitahu supaya turun oleh guru, loceng
telah berbunyi.
3 Pelancong asing tertarik hati dengan keindahan
alam semula jadi di negara ini.
A Keindahan alam semula jadi negara ini
tertarik hati dengan pelancong asing.
B Keindahan alam semula jadi negara ini telah
menarik hati pelancong asing.
C Di negara ini keindahan alam semula jadi
pelancong asing tertarik hati.
D Tertarik dengan keindahan alam semula jadi
pelancobg asing di negara ini.
4 Ibu, mengapa ayah belum pulang lagi? Tanya
anak kecil itu.
A Ibu bertanya kepada anak kecil itu sebab
ayahnya belum pulang.
B Ayah bertanya kepada ibu itu sebab dia
belum pulang lagi.
C Anak kecil itu bertanya kepada ibunya sebab
ayahnya belum pulang lagi.

D Anak kecil itu bertanya kepada ayahnya


sebab ayahnya belum pulang lagi.
5 Salah satu punca banjir kilat ialah longkang
yang tersumbat.
A Banjir kilat ialah punca longkang yang
tersekat.
B Longkang yang tersumbat merupakan salah
satu punca banjir kilat.
C Punca longkang yang tersumbat ialah banjir
kilat.
D Longkang yang tersumbat berpunca
daripada banjir kilat.
6 Pasukan polis telah berjaya menggagalkan
percubaan rompakan bank itu.
A Percubaan merompak bank itu berjaya
menggagalkan pasukan polis.
B Percubaan merompak bank itu telah berjaya
digagalkan oleh pasukan polis.
C Bank itu telah berjaya menggagalkan
percubaan merompak pasukan polis.
D Pasukan polis telah berjaya digagalkan oleh
percubaan merompak bank.
7 Terima kasih, kata Anis kepada ibunya sambil
berlari keluar.
A Anis berlari keluar sambil mengucapkan
terima kasih kepada ibunya.
B Ibu mengucapkan terima kasih kepada Anis
sambil berlari keluar.
C Anis mengucapkan terima kasih kepada
ibunya sambil berlari keluar.
D Ibu Anis berlari keluar sambil mengucapkan
terima kasih kepadanya.
8 Dia bertanya kepada saya tempat saya
bersekolah.
A Dia bertanya kepada saya, Di manakah
saya bersekolah?
B Dia bertanya kepada saya, Di manakah
awak bersekolah?
C Dia bertanya kepada awak, Di manakah
awak bersekolah?
D Dia bertanya kepada awak, Di manakah dia
bersekolah?

9 Oleh sebab kamu lewat, kami terpaksa bermain


tanpa kamu, Kata Rama kepada Adi.
A Rama memarahi Adi kerana mereka terpaksa
bermain tanpanya disebabkan dia lewat
datang.
B Rama memarahi Adi kerana dia lewat datang
untuk permainan itu.
C Adi memarahi Rama kerana dia terlewat
datang.
D Adi terlewat datang menyebabkan
permainan ditangguhkan.
10 Walaupun Rosdi seorang yang keras kepala, dia
masih boleh dibawa berunding.
A Rosdi boleh dibawa berunding tetapi dia
keras kepala.
B Rosdi keras kepala walaupun dia masih
boleh dibawa berunding.
C Rosdi masih boleh dibawa berunding
walaupun dia seorang yang keras kepala.
D Rosdi yang keras kepala itu masih boleh
dibawa berunding.
11 Asri terpaksa banyak bersabar kerana dia sudah
tidak ada tempat bergantung kecuali pak ciknya.
A Kesabaran banyak membantu Asri yang
sudah tidak ada tempat bergantung selain
pak ciknya.
B Pada pakciknyalah Asri terpaksa banyak
bersabar.
C Oleh sebab tidak ada tempat bergantung
selain pak ciknya, Asri terpaksa banyak
bersabar.
D Asri diajak bersabar oleh pak ciknya kerana
dia sudah tidak ada tempat bergantung.
12 Marilah kita sama-sama membersihkan bilik
ini, ajak Mei Lan.
A Mei Lan diajak diajak membersihkan bilik
itu bersama-sama kawannya.

Jawapan:
1 D 2 B 3 B 4 C 5 B 6 B 7 C 8 B
9 A 10 C 11 C 12 C 13 C 14 B 15 C

B Kita diajak membersihkan bilik itu bersamasama Mei Lan.


C Mei Lan mengajak kawan-kawannya
bersama-sama membersihkan bilik itu.
D Bersama-samalah kita membersihkan bilik
itu dengan kawan-kawan Mei Lan.
13 Cara Abu menyelesaikan masalah itu sungguh
berkesan. Bolehlah kita mengikut caranya untuk
mempercepat tugas kita.
A Untuk mempercepat tugas kita, bolehlah kita
mengikut cara Abu menyelesaikan masalah
itu.
B Cara Abu menyelesaikan masalah itu
sungguh berkesan diikuti.
C Bolehlah kita mengikut cara Abu untuk
mempercepat kerja kita.
D Abu menyelesaikan masalah itu untuk
mempercepat tugas kita.
14 Sampan itu didayung oleh Pak Kasim ke tebing
kerana arus sungai terlalu deras.
A Pak Kasim didayung sampan ke tebing
kerana arus sungai terlalu deras.
B Pak Kasim mendayung sampan ke tebing
kerana arus sungai terlalu deras.
C Arus sungai deras mendayung oleh Pak
Kasin sampan ke tebing sungai.
D Sampan mendayung oleh Pak Kasim ke
tebing kerana arus sungai deras.
15 Mayat itu dijumpai polis di dalam belukar di tepi
kampung itu.
A Di dalam belukar mayat itu dijumpai.
B Polis dijumpai mayat itu di dalam belukar di
tepi kampung itu.
C Polis menjumpai mayat itu di dalam belukar
di tepi kampung itu.
D Di tepi kampung itu dijumpai mayat itu di
dalam belukar.