You are on page 1of 153

0

Salaadu
Janada
Ayaay dhulka keentaa
By A.L. and Joyce Gill

www.gillministries.com

http://www.scribd.com/collections/4352196/Somalia

http://www.gillministries.com/translations-sp-936/many-languages

Tusmada buuga

Casharka Kowaad

Waa maxay Salaadu?

Casharka Labaad

Asaska Fahanka

14

Casharka Sadexaad

Salaada Masiixa

27

Casharka Afraad

Sayidow, Mabar sida Lootukado

38

Casharka Shanaad

Salaada la, Aqbalayo

53

Casharka Lixaad

Gelitaanka Salaada Guusha Nolosha

71

Casharka Todobaad

Codka Iimaanka

88

Casharka Sideedaad

Awooda Salaada

106

Casharka Sagaaladaad

Wadnaha-ooyaya ee Ilaah

122

Casharka Iobnaad

Hadii aad Ilajoogtaan

137

Caharka kowaad

Waa maxay Salaadda ?


HORDHAC
Quwada ugu awoodda badan
Tukashada runta ahi waa xoog badan oo adduunka maanta .
Tukashada True ciidanka of our Ilaaha Qaadirka Ilaah galaan
tallaabo ku keenaa . Si kastaba ha ahaatee , tukashada run waa la
chapterka Minnesota dhinnaa guud .
Masiixiyiinta badankood ma aysan la baray sida loo tukado ka soo
erayga Ilaah , laakiin waxay barteen by listening to ama la kulma
kale , tusaale oo inta badan loo igman .
Kaniisaddii ee dhaqankeena , waxaan lahaa kulamada tukashada
habeen arbaco . Waxaan fadhiistay ee goobada iyo qof kasta oo la
xiriira dhibaatooyinka ay , iyo kuwa ay qoyska iyo saaxiibada .
Markaas waxay noo sheegeen wixii ay u malaynayeen jawaabta
waa . Markii aan madaxa naga wada sujuudeen inuu ku tukado , oo
madax muuhim ah waxay ahayd in aanu illoobeen qaar ka mida
dhibaatooyinka iyo uma sheegi laga yaabaa in ay Ilaah .
Toddobaadka soo socda , waxaan maqlay dhibaatooyin isku mid ah
iyo rabitaanka isla jawaabo . Waxaan la hadlay oo ku saabsan
caasiyiinta dhallinyarada ilaa ay ku soo koray . Waxaan la hadlay
oo ku saabsan eedaday Mareykanka Barack Obama ayaa kansarka
ilaa ay ku dhinteen .
Qaybta Codsiyo Salaada ee war kaniisadda u sii joogay ku
dhowaad hal toddobaad oo isku kadib markii todobaadkii . Waxaan
marna ku kasta oo jawaabaha salaadda iyo sanado badan ka dib
markii ay kor u siiyey socday shirar tukashada . Waxay ahaayeen
caajis badan , dhuftay negative iska deggan oo kaliya
dhibaatooyinka ka jira qof kasta oo nolosha iyo waxba u muuqday
in si kasta ku dhici .
Iyada oo daraasaddan , hadafkeena iyo ulajedadeena waa in ay
qaataan , indhahiisa ku cusub fresh at tukashada . Iyadoo
tusaalooyin baybalka badan , waxaan ka baran doontaa wixii
tukashada ay tahay iyo sida ay u tukadaan .
Masaamirtii raagtay
Sanada badan ka hore, Waxaanu Mulacayo iyo Siilaanyo Ku jira
jikada. Waxa ugu horreeya ee ay ahayd in aan sameeyo ahaa siibta
golaha wasiirada jir ah iyo counters , xitaa qaar ka mid ah
darbiyada jir ah , saqafka iyo dabaqa . Sida ay da'doodu u alwaax ,
aaysan aad u adag iyo qaar ka mid ah ciddiyaha in loo baahan
yahay in la jiido waxay ahaayeen saddex iyo afar dheer inches .
3

Waxaa Bir weyn oo qaaday inuu iyaga ka , iyo sida qaar ka mid ah
ay ahaayeen jiido dabacsan , oo iyana waxay sameeyeen dhawaaq
screeching - ku dhawaad sida haddii ay mudaharaadayaan .
Asbuucyo ka dib waxaan dhammeeyey mashruucan, inta lagu guda
jiro Ammaantaada bilowga adeeg, si lama filaan ah waxaan u
arkay in ay ruuxa mid ka mid ah cidiyah dheer daxalaystay jiidmo
soo baxay. Waxaan maqlay screech mar kale . "Rabbi , " Waxaan
weydiiyo , " Waa maxay waxani? "
Wuxuu yiri, " Kuwa yihiin waxyaabaha aad la baray sanno ee ku
jira qalad . Waxay adag in laga fujiyo yihiin , laakiin waa in
iyagana la baxay ! "
Aynu baaro qaar ka mid ah " ciddiyaha daxalaystay " in fikirka ku
saabsan tukashada .
Salaadu maaha
 Dawarsanayay ah " diidan " Ilaah u dhaqmaan naga
wakiil
Salaadda badan oo sidan oo qof oo dawarsanayay Ilaah a diidan
inay wax ka qabtaan . Waxay garanayaan Ilaah meteli karaan ,
laakiin shaki doonaya in ay sidaa sameeyaan iyaga sababtoo ah
waxay sidaas baannu nahay yihiin .
 Ilaah u sheegista dhibaatooyin our
Waxaan maqli dadka Ilaah sheegaya dhibaatooyinka ay - sida
haddii isagu ma uu iyaga hore u aqoon - ka dibna waxaan maqli
usheegaya Ilaah waxa ay u baahan yihiin isaga inuu sameeyo .
Waa sida haddii Ilaah waxay ku siin naqshadda waxa ay
doonayaan isaga inuu sameeyo kadibna rajaynaynaa in uu u
samayn doono .
Haddii aan si joogto ah loo tukado ku saabsan dhibaatooyinka uu ,
waxay koraan doonaa weyn iyo weyn in qofku maskaxda ku .
 Ilaaha sida istaahilin nahay dhaadhiciyo
Dad badan oo isku day in uu ka dhaadhiciyo Ilaaha sida istaahilin
qofka waa . " Ilaah , Maryan ayaa had iyo jeer in aad u jeclaaday .
Waxa ay wax ku baray School Sunday , waayo labaatan sano .
Waxa ay ahayd xaaskiisa wanaagsan iyo hooyada . Waxaan iyada
u baahan tahay , iyo waxa aanu kaa codsanaynaa in aad ... "Taasi
dhacmeed tukasho iyo iimaan on rayraynaya wanaaggii oo qofka .
 ka dhaadhicin dadka kale ee xiriirka aannu la yeelanay
Ilaah
Salaadda qaarkii waxaad mooddaa sida haddii ay baryay dadka
kale ee xiriirka weyn ee qofka uu leeyahay , isagoo Ilaah la sasabin
.
4

 Sharaxida laqabsiga iyo aaminada darada


Qaar badan oo Salaadaha ee kaniisadda ee dhaqankeena ahaayeen
weedho of shaki iyo rumaysad . Sida aan ku sheegay in kuwa kale
sida wax xun ahaayeen , waxaanu ku jiray xaqiiqada caytamo
dadka aan u jeclaaday . Sida aan dadka weydiiyo si ay u tukadaan
oo ku saabsan tan ama taas , waxaan ahaayeen xanta . " Waxaan
kaliya oo aad tan u sheegaya si ay u ogaato sida aad u tukadaan , "
noqday hordhaca ah ay u wada-hadal badan .
Waxa aynu la yiraahdo tukasho ahaa liiska hadal ah oo xun oo aan
u arkay nagu wareegsan . Halkii tukanayay , ee aannu ku bixinay
saacadood ee walwal ku kulul !
SALAADU WAA
Waxa jira noocyo badan tukashada . Foomamka Ku dhawaad
badan sida ay jiraan Masiixiyiin iyo xaaladaha . Mid ka mid ah
foomka ma aha "xaquuqda " iyo mid kale " qaldan . " Mid ka mid
ah foomka ma kale ka fiican yahay . Doonista Ilaah waa in aynu ka
hawlgalaan oo dhan iyaga waqtiyo kala duwan , sida uu noo
horseedaysa .
Erayada kala duwan oo badan ayaa waxaa loo isticmaalaa salaadda
ee Kitaabka Quduuska ah .
La hadalka Ilaah
Salaada waa nooc fudud ah ee ra'yi ee nolosha Masiixiyiinta .
Waxaa la hadlaya Ilaah . Waxay noqon kartaa Mu'min ah oo
iimaanka ku ilmahaagu u eg ka jirnaa ugu hooseeya faqayaan ayuu
magaca Aabbaha ee .
Galatiya 4:6 Markaasaa yeelay, waxaad tahay wiil, Ilaah ayaa
soo diray Ruuxa Wiilkiisa qalbiyadeenna dhexdooda , iyagoo
qaylinaya oo , " Aabbow, Aabbe ! "
Waydiinta ama Samaynta codsi
Tukashadu waa weydiinaya Ilaah for barakooyinka loo baahan
yahay , ama iska listo isaga hawadooda ama naga samhariira si .
1 Taarikhdii 4:10 Oo Yacbeesna wuxuu on Ilaaha reer binu
Israa'iil ku yidhi, " Oh , in Waxaad i barakaysid , oo aan dhul
weynayn , in aad gacanta ila noqon lahayd , iyo in aad iga
dhawrtid ah shar , in aan qaaday cudurka ma keeni karaan
xanuun ! " Oo Ilaah wuxuu siiyay isaga waxa uu codsaday .
Ciise wuxuu ku yidhi waxaan ku jiray inaad weydiiso .
Matayos 21:22 " Oo wax kasta oo , wax kasta oo aad tukasho
ku baridaan idinkoo rumaysan waad heli doontaa . "

Yooxanaa 16:23 b , 24 " Runtii , waxaan idinku leeyahay , Wax


alla wixii aad Aabbaha magacayga ku weydiin wuxuu idin siin
doonaa . Ilaa hadda waxba weydiin aad ee My name . Weydii ,
iyo waxaad heli doontaa , inay farxaddiinnu buuxsanto . "
Gargaar dalab
" Gargaar" ereyga macnihiisu waa u qayliyo caawimo . Marka
waxaan codsan Ilaah , waxaan aqoonsannahay in aanu awoodin
inuu la kulmo baahida noo gaar ah iyo ku tiirsanaa gargaarka Ilaah
1 Samuueel 1:17 Markaasaa Ceelii u jawaabay oo ku yidhi ,
"Orod oo nabad ku , iyo Ilaaha reer binu Israa'iil ha ku siiyo
baryadaadii aad oo aad weyddiisatay . "
Samaynta Ducada
Tukashadu waa baryootankiisiina taas oo macnaheedu yahay in ay
weydiiso ula socotid , ama dad kuuguma .
1 Boqoradii 8:33 Marka dadkaaga reer binu Israa'iil yihiin
adkaaday cadowga ka hor , sababtoo ah waxay kugu
dembaabeen aawadiis , iyo marka ay dib u noqdaan in aad iyo
aad magacaaga qirtaan , oo tukadaan oo ay kugu baryaan si
macbudka wax this ...
ka baryaya
Salaada noqon kartaa foomka of entreaty iyo macnaheedu yahay in
dad kuuguma soo weydiisan ama si wax alaale wixii .
Baxnaanintii 8:8 a Markaasaa Fircoon wuxuu u yeedhay
Muuse iyo Haaruun, oo wuxuu ku yidhi, " Rabbigu wuxuu noo
barya, in laga yaabaa inuu iska rahyada naga qaado aniga iyo
dadkaygii ... "
Samaynta shafeeco
Tukashadu waa wax shafeeca ah oo sida caadiga ah waa tukashada
on kale wakiil ka .
Ishaciyah 53:12 Sidaa darteed waxaan u qaybin doonaa qayb
ka qaba weyn , iyo wuxuu booli qaybsanayaa doonaan leh xoog
leh , maxaa yeelay, wuxuuna ku dul shubay Naftiisu tahay tan
iyo dhimasho , iyo wuxuu tiriyey sharcilaawayaasha , iyo
wuxuu u dhashay dembiga badan oo , iyo sameeyey duceeyaa
kuwa xadgudbana iyaga .
Sharciga ah caabudaada
kitaabka Muujintii , baryadaadii waa la ma aha oo kaliya soo
gudbiyo sida foox laakiin waxaa la siinayaa oo foox ka .
Gubashadii oo foox waa ficil lagu cibaadaysto ay matalayeen
baryadii quduusiinta .

Muujinta 5:8 Haddaba markuu soo qaaday kitaabkii


duudduubnaa, afartii xayawaan iyo afar iyo labaatan odayba
waxay ku dhaceen Wankii hortiisa, waluba wato kataarad iyo
fijaanno dahab ah oo foox ka buuxo, kuwaas oo ah baryadii
quduusiinta.
Sidee looga cabsado waa in ay baryadii quduusiintu waxaa lagu
keydiyaa maddiibadood oo dahab ah oo jannada ku jira ! Waa
kuwee salaadda yihiin kuwo istaahila in la sii raagayaan ? Sida
xaqiiqada ah ma liiska khaladaad , iyagoo dembiyadooda ,
cabashooyinka , welwelin , iyo anaanimada . Laakiin halkii ,
salaadda sida salaada Ciise sida uu u dhegaysanayay iskutallaabta .
Luukos 23:34 a Markaasaa Ciise ku yidhi , " Aabbow, iyaga
cafi , waayo , iyagu ma oga waxa ay ka qaban . "
Waxa hubaal ah in Ducadii Stephen sidii uu ahaa shahiiday waa in
lagu keydiyo oo jannada ku jira sida ficil lagu cibaadaysto .
Falimaha Rasuullada 7:59,60 Markaasay dhagxiyeen Istefanos
oo ahaa sida uu ku soo wacaya on Ilaah oo leh , " Rabbi
Ciisow, ruuxayga . " Markaas dabadeed ayuu jilba joogsaday
oo way qayliyeen oo waxay cod weyn , "Rabbi , ma oogaa
dembigan . " Oo markuu waxaas yidhi , ayuu dhintay .
Adeegga
Waxaa jira waa adeeg aad u dhabta ah si ay Ilaah ee ku tukanayeen
dadkiisa .
Luukos 2:37 Markaasaa naagtii this ahayd carmal ah oo ku
saabsan afar iyo siddeetan sannadood , kuwaas oo aan ka
macbudkana kama ay tegin , laakiin Ilaah ayay soon iyo salaad
habeen iyo maalinba .
Rasuul Bawlos u qoray Ebafras oo u hawshoonaya tukasho.
Kolosay 4:12 Ebafras , oo idinka mid ah , kuwaas oo , ah
addoonkii Ciise Masiix , Waxaa idin soo salaamaya , had iyo
jeer ka yeelno oo u hawshoonaya kuu in salaadda , in aad
istaagtaan, idinkoo kaamil ah oo dhammaystiran oo dhan
doonista Ilaah .
Ilaah lawadagis
Ilaah abuuray Aadan iyo Xaawo in ay leeyihiin wadaagis ay isaga .
Wuxuuna u degay ee maalintu qaboobayd oo ku socday iyaga oo
leh ilaa dembi galay sawirka . Laga billaabo maalintaas ilaa hadda
, waxaa jira ayaa rabitaan ah oo qoto dheer kasta oo aadanaha
gudahood in ay socdaan iyo la hadal Ilaah .
Tukashadu waa wadaagis la leh Ilaah . Sida , Ilaah wuxuu hadlaa
nin u marayo Ereygiisa iyo Ruuxiisa , nin ku hadla Ilaah u tukasho

" Wadaagis " macnaheedu waa in ay afkaar dagayo , samhariira ,


iyo dareenka ay la mid kale la wadaagaan . Waxaa loola jeedaa in
ay leeyihiin wada hadalka labada hab .
Weligaa ma waqti ula qof kuwaas oo la hadlay non- stop naftooda
oo ku saabsan - in ay shaqo , qoyska , guriga , baabuurta ,
dhibaatooyinka - iyo marna inuu rabay inuu ogaado mid wax aad
ka fikirayeen ama dareen ? Muddo ka dib , waxaad u bilaabay inuu
la yaabi lahayd sababta aad waxaa jiray .
Taasi waa habka ugu badan oo naga mid ah u dhaqmaan xagga
Ilaah . Waxaan leenahay liiska our si weyn u tag oo naga Xuriyad
Kheyre oo ka mid ah - hab . Markaas , sida Ilaah uu bilaabo inuu
ka jawaabo , waxaanu ognahay waxaan ku dhamaadeen waqti iyo
degdegin iska . Si aad u leeyihiin wadaagis la leh Ilaah , waa in aan
la hadlo isaga iyo ha isaga nala hadlaan .
Liiska macna ha
Inaga Ilaah waa Ilaah kala duwan dhammaadka lahayn - aan xataa
laba snowflakes waa isku mid. Hababka aan tukan karin sidoo kale
way noqon kartaa.
Sabuurrada waa buug yaab on salaadda iyo ku hadla tukashada
sida oohinta inay Ilaah , wacaya on Ilaah , oo sugaya on Ilaah , iyo
gacmaha kor u inuu Ilaah .
Waxaa jira salaadda heshiiska , iimaan , ugu samatabbixinayo ,
dagaalkayagu , maamulka iyo dheeraad ah . All salaadda run ku
farxaan Ilaah .
Maahmaahyadii 15:8 b ... laakiin kuwa qumman baryadoodu
ka farxisaa .
Qeexid caadi ah
Aynu ka fiirsan qeexid aad u fududeeyey tukashada .
Tukashadu waa qaadashada xaalad Rabbiga hortiisa ,
jawaabtiisii maqalka , iyo Ilaah baxay doonaan xaaladda hadla
. Tukashadu waa keeno cirka dhulka .
TUKASHADA LABADA LUUQADOOD
Ruuxa - fahan
Rasuul Bawlos u qoray oo ku saabsan laba luqadood tukashada Ruuxa iyo garashada .
1 Korintos 14:14,15 a Waayo, haddaan Ilaah ee afka hooyo ah ,
ruuxayga ayaa barya , laakiin garashadaydu faa'iido noqdaa
midhola'aan . Muxuu yahay natiijada? Baryi doonaa ruuxa ku
, iyo sidoo kale ku baryi doonaa garashada .

Paul tukaday ku jirta ruuxa, ka dibna wuxuu ku tukaday oo


garashadana . Taa macnaheedu ma wuxuu tukaday ka mid ah ama
qaab kale , ama in uu marka hore ruuxa ka dibna tukaday oo
garashadana ?
In Efesos , ayuu qoray saabsan hubkiisa u siday, waxaana inta
badan loo joojiyo leh in fahankeenna . Si kastaba ha ahaatee ,
marinka isku leeyahay wax badan in la yidhaahdo oo ku saabsan
tukashada .
Efesos 6:17-20 Iyo qaadan koofiyada badbaadada , iyo seef
Ruuxa , taas oo ereyga Ilaah ; had iyo jeer salaadda oo dhan
iyo barya Ruuxa tukanayay , isagoo feejigaan ilaa dhamaadka
this leh adkaysasho oo dhan iyo dadka oo dhan quduusiinta iyo ii , Ruxuu in laga yaabaa in la ii siiyey , in aan afka ku furo
waxaa laga yaabaa geesinimo si loo yaqaano qarsoodiga
injiilka , kaas oo aan u ahay mid ergo ah ee silsiladood; in in ,
inaan cabsila'aan , sida I waajibka ku ah inay ku hadlaan .
Rasuul Bawlos ayaa sheegay in aanu yihiin in ay qaataan
koofiyadda badbaadada iyo erayga Ilaah ayaa na leh oo tukadaan
Ruuxa . Waa maxay sababtu? Oo isna wuxuu u gaarka ah. "
Anigana waxaa laga yaabaa in la siiyo ii ... in aan geesinimo kaga
dhex hadlo sida igu waajibka ah inaan uga hadlo . "
Markii aan qaadan erayga Ilaah oo Ilaah u barya in ay ruuxa ku ,
fahankeenna uu noqdo barwaaqo ah . maskaxdeena waxyiga Ilaah
ka yimid hesho . eena maskaxda noqdaan iftiimiyey, ka dibna
waxaan geesinimo iyo si sax ah loo tukado karaa fahankeenna .
Ruuxdeena Quduuska ah


Nimco iyo Ducada


Marka Sekaryaah oo wax sheegi jiray imaatinka Ruuxa Quduuska
ah . Waxa uu soo gudbiyo isaga si sida Ruuxa nimcada iyo
baryootankan - raalli -labaynayn haddii iyo tukasho .
Sekaryaah 12:10 a "Oo anigu waxaan idinku shubi doonaa on
reerkii Daa'uud iyo dadkii Yeruusaalem degganaa oo Ruuxa
nimcada iyo baryootankan ... "

Waa inaan u, ogaana


Rasuul Bawlos u qoray ,
1 Korintos 2:12,14 Haddaba intii aan la helin , ma aha ruuxa
dunida laakiinse Ruuxa kii Ilaah ka yimid , inaynu garanno
waxyaalaha uu la inoo siiyey by Ilaah .
Ninka nafta raacaa ma aqbalo waxyaalaha Ruuxa Ilaah ,
waayo, nacasnimo in ay yihiin toona, oo wuxuu iyaga ku ogaan
karaa , sababtoo ah waxay ruuxa ayaa lagu imtixaamaa .

Rasuulkii yooxanaa ayaa qoray ,


Yooxanaa 16:13 " Si kastaba ha ahaatee, marka wuxuu, Ruuxa
runta, ayaa yimid, wuxuu idinku wadi doonaa runta oo dhan,
waayo, isagu iskama hadli doono on amarkiisa kaga, laakiin
wuxuu maqlaa ku hadli doonaa wuxuu; iyo wuxuu kuu sheegi
doonaa waxyaalaha inuu yimaado. "


barya Ruuxa Quduuska ah


In kitaabka Yuudas waxaan ka heli ,
Yuudas 1:20 Laakiinse idinku, gacaliyayaalow , nafsaddiinna
ku dul dhisa rumaysadkiinna aad quduuska , tukanayay oo
Ruuxa Quduuska ah ...
Bawlos wuxuu u qoray ,
Efesos 6:18 ( NIV) tukadaan Ruuxa on jeer oo dhan ah oo cayn
kasta salaadda iyo codsiyada . Iyadoo tan maskaxda ,
feejignow iyo mar walba on tukanayay quduusiinta oo dhan.
Su'aasha yimaado ilaa - Waannu ku baryaynaaye karaa ruuxa ku
luqad dabiiciga ah our ? Haa , waxaa suurto gal ah . Waxaan
ognahay waxaan ku sameyneynaa marka aan maqlo nafteena ku
tukanayeen wax aanu garan kari waayay .
Marka ugu horaysa this igu dhacay , waxaan ku tukanayay leh ka
wada shaqeeyaan, markii aan bilaabay inaan si xoog ah ku amro
inuu nabarradii la mahadin ee in laga saaro . Anigu ma aan
aqoonin ee dabiiciga ah ee iyadu weligeed ku lug maaya . Markii
aan dhammeeyey tukanayay , waxaan eegay midba midka kale .
Waxaan ku fekerayey , " Maxaa dhacaya haddii ay ahayd
bankruptcy jirin . " Ereyadeeda marka hore ahaayeen , " Anigu ma
aan aqoonin aad ogayd ku dayasho . "

Salaada iyo hadiyado Ruuxa Quduuska


Waa awood marka aan tukado iyo oggolaadaan hadiyadaha Ruuxa
Quduuska ah si xora u na gudahood ! Sida caadiga ah , waxaan ku
tukado, wax aan ognahay in aadan si dabiici ah , kaddib markii aan
waqti ku tukanayay jinnigii - carabo . Aqoonta Tani laga yaabaa in
hadiyadda afaf badan iyo fasiraada , hadal aqoon , ama hadal
xigmad ah ee .
Hadiyadaha Ruuxa Qudduuska ah ayaa ah in hawlgalka marka si
lama filaan ah waxaan wax aan ma ka hor Ogaadaan . Waxaan
ognahay sida ay u tukadaan , oo maxaa yeelay, waannu uun Ilaah
ka maqlay sidaa darteed si shakhsi ah oo ku saabsan xaaladda ,
Rumaysad noo waa awood aan xoog badan . Marka aynu ka
hawlgalaan hadiyadda iimaan , mucjisooyinka qaadan meel .

10

Taahaya aan lagugu onkodeen


Rasuul Bawlos u qoray ,
Rooma 8:26,27 Sidoo kale Ruuxu wuxuu inaga caawimaa
itaaldarradeenna ee . Waayo, ma aynu og nahay waxa aan u
ducayn, oo aynu ku tukanno waa , laakiin Ruuxa qudhiisu waa
inoo duceeyaa isagoo taah aan la onkodeen karo . Hadda Kan
qalbiyada baadhaa waa yaqaan waxa fikirka Ruuxa uu yahay ,
maxaa yeelay, wuxuu quduusiinta ugu duceeyaa sida ay tahay
doonista Ilaah .
Weligaa lahaa wax dhacaan kuwa waxyeelladayda in sidaas xun
ma jirto hab aad u qatar gelin kara ereyo ? Jireed, oo aad hoos si
aad kursiga , si jilbahaaga , ama xataa ilaa dabaqa . Deep gudahood
waxaa jiray rabitaan ah inuu ku tukado , laakiin aad u badan si ay
geli erayo aad u dhaawici . Muddo ka dib , waxaad u xaqiiqsadeen
in ka baxsan erayada , ka baxsan fahamkaaga aadanaha , waxaa
jiray isgaarsiinta ah dhexeeya adiga iyo Ilaah . Tani waa cabaadka
in aan la onkodeen karo . Ruuxa Quduuska ah wuxuu qaataa adiga
, ka dibna waxaad billaabaysaa inaad nabad ka yimaada aad u
jirnaa ugu hooseeya .

Durdurada iyo webiyada biyaha nool ah


Tani waa socodka Ruuxa Quduuska ah Ciiseba yooxanaa
hadleysay oo ku saabsan marka uu soo qoray ,
Yooxanaa 7:38,39 ah (amp) Kii i rumaysta, in -, kuwaas oo
cleaves iyo gudi ah ee ku tiirsanyahay me on - sida Qorniinku
u yidhi, Out ka ilo isagoo ugu hoosaysa, iyo webiyo biyaha nool
ah qulquli doonaan, (continously). Laakiin wuxuu ahaa here
oo Ruuxa ka hadla ...

MUHIIMADA SALAADDA
Salada mudnaan ah
Tukashadu waa mudnaanta ugu weyn ee nolosha Masiixiyiinta ,
iyo mudnaanta had iyo masuuliyad . Barako ku yimaadaan jawaab
tukashada , iyo ballanqaadyadii " Wax alla , " " wax , " iyo "
waxyaalahan oo dhan , " waxa loogu tala galay kuwa ku tukado .
Ilaah siiyey dadkiisa fursad cajiib ah oo amarkiisa barako on kuwa
kale oo isu on . Maxaa a mas'uuliyadda waxaan leenahay , iyo
waxa a khasaaro dadka kale iyo nafteena si marka aan kuu baryi
maayo .
Masiixu wuxuu sheegay sida loo tukado
Ciise wuxuu ku yidhi waxaan ku jiray si ay u tukadaan .
Matayos 6:6 " Laakiin aad , Laakiin adigu goortaad
tukanaysid , tag oo qolkaaga , iyo marka aad albaabkaaga
11

xidhid , ka baryaynaa in uu aad ugu muuqatid Aabbahaaga


waa meeshiisa qarsoon , oo Aabbahaaga waxa qarsoon arka
ayaa kuu abaalgudi doona . "
Ciise ma odhan , " haddii aad ku tukatid . " Wuxuu ku yidhi, "
Laakiin adigu goortaad tukanaysid . " Ayuu xertii u qiyaasayey ,
iyo waxaan , tukado lahaa .
Salada ehlusaladka
Aayaddan kasta ama dhacdo in Kitaabka Quduuska ah waxaa jira
sabab ah oo aanu la diiwaan salaadda Ibraahim , Muuse , Eliiyaah
wuxuu Eliishaa , Xisqiyaah oo ahaa , Yeremyaah , Daniel , Yoonis
, reer Manaseh , Nexemyaah , Yacbees , Ebafras , Paul , iyo waxa
ugu muhiimsan ee dhammaan , Ciise .
Saladii kaniisadii ugu horaysay
Kaniisaddii hore , tukashada lahaa meel aad u muhiim ah .
Falimaha Rasuullada 1:14 kuwaas oo dhanna waxay sii waday
iyagoo isku wada qalbi tukasho iyo baryootankan uu ...
Falimaha Rasuullada 2:42 Markaasay waxay ugu adkaysatay
inay sii socday oo rasuulladii iyo xidhiidhka , ee kala jejebintii
kibista , iyo in salaadda .
Falimaha Rasuullada 12:5,12 Butros wuxuu sidaas darteed
xabsigaa lagu hayay , laakiin bariday la siiyaa isaga Ilaah
iyagoo kiniisaddu .
Sidaas , markii uu tixgeliyo this , ayuu gurigii Maryan ...
halkaas oo dad badan ku urursanaayeen tukanayay yimid .
Falimaha Rasuullada 13:1,3 Hadda ee kaniisadda in ay ahayd
Antiyokh ku tiil waxaa ku jiray nebiyadii iyo teachersl
qaarkood ... Markaas , isagoo soomeen oo duceeyeen , oo
gacmahoodii saareen iyaga on , dabadeed ayay direen iyagii .
Koobid -Waa maxay Salaadda?
Tukashadu waa ma dawarsanayay Ilaah a diidan inay wax ka
qabtaan naga wakiil ah . Waxa aan waqti Ilaah sheegaya dhan
dhibaatooyin our . Waxaa Ilaaha qalmo in aan qanci ama qof kale .
Waxa xataa hab inay ka dhaadhiciyaan dadka kale ee sida ruuxiga
nahay ma aha .
Tukashadu waa waqti of hadalkii Ilaah - of hadalka isaga iyo
dhegaysiga uu reply sida aanu saaxiib aad buu idiinku roonaan ,
cajiib lahaa . Tukashadu waa waqti of way u imanayaan leh
baahida iyo baahida kuwa kale .
Ilaah waxa uu siiyaa laba siyaabood for na si ay u tukadaan Ruuxa iyo garashada . Waxa uu na siiyey awooda inuu ku tukado

12

ruuxa ilaa fahankeenna waxaa loo iftiimiyo si aan ugu tukan karin
doonistiisa galay xaaladaha our .
Tukashadu waa labadaba mudnaan gaar ah iyo masuuliyad
rumayste kasta .
SU'AALO IYO MURAAJOCO
1 . Qor aad qeexid gaar ah tukashada isticmaalaya ugu yaraan laba tixraacyada kitaabi ah si aad u
taageerto meel .

2 . Waa maxay labada luqadood ee lagu tukado ku xusan by Paul ee rasuulkii ? Sharaxaad ka
bixi sida ay u wada qulquli .

3 . Waa maxay sababta tukashada muhiim ah in aad ?

13

Casharka labaad

Asaska fahanka
Ka hor inta aan si fiican loo tukado karo , waa in aan la fahmo
cidda tukan karin - waxa aannu meel waa in Masiixa - iyo wixii
awoodayada waa .
YAA TUKAN KARA?
Tukashada A , waayo, badbaadintu - of aaminsan in Ciise , sida
Wiilka Ilaah - waxaa had iyo jeer maqlay . Tuuggu dhimanayaan
on iskutallaabta ku tukaday iyo ka ahaa jawaabay .
Luukos 23:42,43 Markaasuu wuxuu ku yidhi, Ciisow , "
Sayidow, i xusuuso goortaad boqortooyadaada ku timaado . "
Markaasaa Ciise wuxuu ku yidhi isagii , " dabaday , waxaan
idinku leeyahay , maanta waxaad u noqon doontaa jannada ila
."
Cashuurqaadihii tukaday iyo la maqlay .
Luukos 18:13 Oo cashuurqaadihii meel fog ayuu ka istaagay ,
ma uu doonaynin badan sida kor indhihiisa cirka u , laakiin
laabtiisa ayuu garaacay isagoo leh , Ilaahow , ii naxariiso
anigoo dembi leh ? '
Tukashadu waa mudnaanta yaabka badan oo ka mid ah carruurtii
Ilaah oo . Waxaan xaq u leedahay inaad u tagi Ilaah tukasho . Bal
aynu eegno tusaalooyin ka mid ah kuwa baryi karin Qorniinka ka
dibna waxaan ku baran doonaa mowqifkayaga iyo maamulka Ilaah
siiyey .
Tusaale ahaan , Kitaabka
Nooca faraq ah ma. Guul Financial faraq ah ma . Ilaah maqla
dadka wac Magiciisu on , dadka kii is-hoosaysiiyana , dadka
waxay ku farxi isaga , dadka samayn lahaayeen jidkooda Rabbiga
u.


Dadka Ilaah
2 Taarikhdii 7:14 " haddii dadka My kuwa magacayga lagu
yeedhay ay is-hoosaysiiyana doonaa , oo Ilaah u barya oo
wejigayga doondoonaan , oo jidadkoodii xumaa ka soo
noqdaan , de markaas waxaan samada ka maqli doonaa , oo
dembigoodana waan ka cafiyi doonaa oo dalkoodana waan
bogsiin . "

14

kuwa ku faraxsan in Sayidku wuxuu samayaay


Sabuurrada 37:4 naftaada sidoo kale in Rabbiga, oo wuxuu
idin siin doona waxay doonayaan, meeshaasaa qalbigiinnuna
ku Naciimo .

kuwa isaga aaminsan


Sabuurrada 37:5 Guddiga habka adigu aad Rabbiga u , Trust
ayaa sidoo kale isaga , Oo wuxuu ku keenaa in ay ka gudbaan .

kuwa is-hoosaysiiya
Sabuurrada 10:17 Rabbiga , inaad maqashay hoosaysiiyaa
doonayaan , waayo , qalbigoodii wuxuu kuu diyaarin doonaa ;
Waxaad keeni doonaa Your dhegta inay maqlaan .

Faqiir iyo sabool


Sabuurrada 69:33 a Waayo, Rabbigu wuu maqlaa kuwa
saboolka ah ...
Sabuurrada 102:17 fiirsan doono tukashada salaadda
daraysan , Oo baryadoodiina ma uu quudhsan doonaan.

Silic
Yacquub 5:13 a Ma jiraa qof ka mid ah aad la il daran? Ha
ducaysto .

Cadaadis
Ishaciah 19:20 Oo waxay noqon doontaa , waayo, calaamad iyo
markhaati u ah Rabbiga ciidammada oo dalkii Masar , waayo,
waxay u qayshan doonaan , Rabbigu wuxuu dulma aawadood ,
iyo weliba wuxuu iyaga u soo diri doonaa badbaadiye iyo mid
xoog badan , wuuna samatabbixin doonaa .
Yacquub 5:4 Indeed, mushahaarada ay u yeedh oo reebateen
aad, kaas oo aad dib u hayn by musuqmaasuq, qayliyo; iyo
oohin of kuwii beerta gooynayay gaaray dhegaha Rabbiga
Saba'ood.

Garoobta iyo agoonta ah


Baxnaanintii 22:22,23 ma Waxaad u carmal ama ilmo dhibi
doonaan. Haddii aad iyaga dhibtid sinaba , iyo waxay u
qaylinayaan at dhan Me si , hubaal qayladooda innaba ma aan
maqli doono .

Midkasta oo xigmad usaaxiib ah


Yacquub 1:5 Haddii wax kasta oo idinka mid ah maqan tahay
xigmadda, ha ka baryo Ilaah, kan kulli si deeqsinimo ah u
siinayaa iyo ceeb laaadaan, oo waa laydin siin doonaa isaga.

15

Rundoonayaal
Falimaha Rasuullada 10:30,31 Markaasaa Korneeliyos wuxuu
yiri , " Afar maalmood oo hore u ahaa ayaan anoo gurigayga
saacaddii sagaalaad ; iyo saacaddii sagaalaad ku tukanaya;
gurigayga , oo bal eeg , nin i hor istaagay qaba dhar
dhalaalaya , oo ku yidhaahdeen , Korneeliyos , baryadaadii
waa la maqlay , sadaqooyinkaagiina aad hortiisa waa laga
xusuustay Ilaah . ' "

kuwa xaqa ah
Maahmaahyadii 15:29 Rabbigu waa ka fog kuwa sharka leh ,
laakiin wuxuu maqlaa salaada kuwa xaqa ah .

BOOSKEENA MASIIXIYADA
Si loo fahmo yihiin sida aynu si ay u tukadaan , waa in aan marka
hore la fahmo booska aan Masiixa . Muddo sanado ah mid aad u
badan , waxaan u imid inaan Ilaah sida " inaan dembilayaasha u
lumay oo liita . " Waxaan u Yimaadaan iyagoo dareenkooda of
qiime lahayn oo xukun . Ayaannu wada arkay sidii sidaas waxba
haysan , in ay jiraan lahayn waxaan rumaysan kari waayeen Ilaah
daryeeli lahaa na ku saabsan , na maqal , ama noo shaqeeya iyada
oo loo marayo . Taasi ma aha sida Ilaah na arka .
Waxaan ku jiray inaan dembilayaasha u lumay oo liita , laakiin
iyada oo Masiix waxaan la iibsaday suuqa addoon dembiga .
Waxaan la sameeyay ayaa qarnigan la doortay , boqorrada
wadaadnimada . Marka aan ku tukado , waxaan u yihiin in ay
arkaan nafteena ka soo qaabkan .
Dembigu Had iyo jeer wuu kugu lamaanyaahy


Allabaryo la aasaasay
Aadan iyo Xaawo Marka dembaabay , oo ma ayna karin lahaa
wadaagis furan Ilaah . Waxa iyaga lagu qasbay inuu ka tago Beer
Ceeden ay awoodeen in ay socdaan iyo la hadal Ilaah fool ka fool .
Ilaah wuxuu ka dhigay allabarigii dhiig marka hore inaan iyaga
siiyo ded ah .
Bilawgii 3:8-10,21 Oo waxay maqleen codkii Rabbiga Ilaaha
isagoo beerta dhex socda ee maalintu qaboobayd, iyo Adam iyo
naagtiisii way iska qariyeen joogitaanka Rabbiga ah Ilaaha
reer geedihii beerta dhexdooda.
Markaasaa Rabbigu Ilaah wuxuu u yeedhay si ay Adam oo ku
yidhi , " Xaggee baad joogtaa? "
Sidaas ayuu yidhi , "Waxaan maqlay codkaaga beerta ,
waanan cabsaday , maxaa yeelay , waan qaawanaa; oo waan
isqariyey . "

16

Sidoo kale Aadan iyo xaaskiisa Rabbiga ah Ilaaha sameeyey


khamiis ha gashanina ee maqaarka , iyo dhar iyaga .
Bilawgii dhexdiisa afar, waxaan ka heli sheekadii Qaabiil iyo
Haabiil qurbaanno samaynta - allabaryada - Rabbiga u . Mid ka
mid ah waa aqbalay , kuwa kale oo aan ahaa . Waa maxay
sababtu? Qaabiil markuu u yimid galay Sayidka Rabbiga ah
hortiisa oo aan Daadinta dhiigga .
Bilawgii 4:2 b - 5a Hadda Haabiilna wuxuu ahaa a adhijir,
laakiin Qaabiil wuxuu ahaa beerfale ee dhulka ku. Iyo in
habka of time waxay noqotay in Qaabiil in keennay qurbaankii
ah midhihii dhulka si ay Rabbiga ah . Abel sidoo kale uga
keenay curadyadii adhigiisa iyo iyaga oo baruur . Oo Rabbigu
wuxuu ixtiraamo Haabiil iyo qurbaankiisii , Laakiinse taas
uma uu Qaabiil iyo qurbaankiisii .
Iyadoo Muuse , sharciga la siiyey, oo Ilaah dhigay allabaryada kala
duwan oo dembiyadiinna aawadoodna kala duwan . Laakiin had
iyo jeer , oo dhan times Old Testament , oo dhan Axdiga Hore ah ,
Ilaah waddo ayuu siiyey ragga iyo dumarka si ay isaga ugu soo
dhowaan iyada oo allabaryada - iyada oo ay daadiyaan dhiigga
xoolaha aan waxba galabsan .
Dhamaan allabaryada tilmaamay hore allabarigii kaamil- Wanka
imaatinka Ilaah.


Wadaadada la aasaasay
Ilaah aasaasay wadaaddadiina waxay noqon dhexdhexaadiyayaal u
dhaxeysa dadka iyo Ilaah. Waxay allabaryo dadka u bixiyaa. Ilaah
taagay meel Wadaadka Sare, oo wadaadka yaa hal mar sanadkii
iman karto galay ee Quduuskii Quduusyada dhowaadaan daboolka.
Waxa uu, ka dib markii uu allabaryada sax ah, ku noqon Ilaah
hortiisa ka wakiil ah dadka ku.
Baxnaanintii 25:17,21,22 ah " waa inaad u samaysaa daboolna
oo ah dahab saafi ah; laba dhudhun iyo badh dhererkiisuna ha
ahaado dhudhun iyo badh ay width.
" Waa inaad saartaa daboolka on top of sanduuqii , oo
sanduuqa gudihiisana waa inaad ku riddaa maragga aan ku
siin doono . Oo halkaasaan kugula kulmi doono inaan kula , oo
anna waan hadli doonaa adiga kula ... "
Shuqullada wadaaddadiina waxay tilmaameen hore si ay Ciise Yaa
noqday Wadaadka Sare .

17

Masiixa wuxuu noqday
Allabarigeena
Markii Ciise dhintay oo iskutalaabta , wuxuuna noqday ninka
kaamilka ah , Allabaryo oo dhamaystiran dembiyadayada . Wuxuu
dumiyey ganaaxii dembiga .
Cibraaniyada 9:26 b - 28a ... laakiin hadda , hal mar oo
dhammaadkii wakhtiga ah ee, uu u muuqday inuu dembiga ku
baabbi'iyo allabarigiisa naftiisa. Oo sidii waxaa dadka loogu
doortaa inay mar dhintaan, laakiin ka dib markii this
xukunka, sidaas Masiixa la bixiyaa hal mar inuu qaado
dembiyada kuwa badan oo.
Cibraaniyada 10:12-14 Laakiin Man this , kaddib markii uu
weligiis u bixiyey allabari keliya mar keliya dembiyo,
fadhiistay midigta Ilaah , isagoo markaas dabadeed sugaya ilaa
cadaawayaashiisa ka samaysan yihiin meeshuu cagaha. Maxaa
yeelay, bixin keliya ayuu kaamil kaga dhigay weligood kuwa
quduus laga dhigay.

Wadaadkeena Sare
Warqaddan si Cibraaniyadii waxay muujinaysaa sida Masiix ,
wuxuu waday dhiiggiisa , wuxuu noqday Wadaadka Sare our , iyo
furay habka rumayste kasta si ay u soo galeen oo Ilaah hortiisa .
Cibraaniyada 2:17 Sidaa darteed , in waxaas oo dhan wuxuu
lahaa in la sameeyo sidii walaalihiis , inuu noqdo wadaad
naxariis iyo aamin ku Sare ee waxyaalaha Ilaah ku saabsan , si
uu kafaaraggudka dembiyada dadka .
Cibraaniyada 9:11,14 Laakiin Masiix sida Wadaadka sare ee
waxyaalaha wanaagsan oo iman doona yimid , oo leh
taambuugga weyn oo ka kaamilsan, oo aan gacmo lagu
sameeyey , taas oo ah, mid aan abuuristan .
Intee ka sii badan ayuu dhiigga Masiix , kan Ruuxa weligiis ah
isugu bixiyey kaalinta ay Ilaah u la'aan , aad damiirka nadiifin
doonaan shuqullada dhintay si aad ugu adeegtaan Ilaaha nool?

Wadadeena
Yooxanaa 14:6; Markaasaa Ciise wuxuu ku yidhi isagii, "
Anigu waxaan ahay jidka, runta, iyo nolosha. Qofna Aabbaha
uma yimaado, xaggayguu ku yimaado maahee. "
Waxaa jiray kala hadlo xijaab culus oo macbudka , kuwaas oo kala
maqan meesha quduuska ah - halkaas oo wadaaddadiina waxay
kari waayeen wasiirka - oo ka Quduuskii Quduusyada - meesha
kaliya Wadaadka Sare wasiirka kari waayeen . Ilxidhka ka Tani
waxay calaamad ahaan kala soocan ee u dhexeeya joogitaanka
18

Ilaah iyo aadanaha . Sida kaliya ee Wadaadka Sare iman karin oo


Ilaah hortiisa yaal ilxidhka this iyada oo ay ahayd sanadkii hal mar.
Waqtigan xaadirka ah Ciise wuxuu u dhintay iskutallaabta
dusheeda , indho shareertay tan ahaa Rababaaniga kaasi oo ka soo
top si hoose .
Matayos 27:50,51 a Ciise , marka hore wuxuu mar kale
qayliyeen oo waxay cod weyn , ruuxii uu ruuxa . Oo bal eeg ,
daahi macbudka ayaa ka mid ahaa laba u kala dillaacay top si
hoose ...
Maanta , sida aanu u soo gelin oo Ilaah hortiisa weli waa uu
ilxidhka la marayo - marayo Ciise , oo Ruuxii Ilaah . Waxaan mar
dambe loo baahan yahay in la sugo ilaa maalinta kafaaraggudka
waa . Waxaan mar dambe loo baahan yahay in la keeno allabari
waayo, dembiyadeedii oo wadaadka iyo inuu isagu raaco ee noo .
Waxaan loo baahan yahay oo keliya sidii wadaaddadii reer jir ah ,
si ay yimaadaan oo ay iimaanka leh qalbiyada saafi .
Cibraaniyada 10:18-22 Hadda halkaas oo ay jiraan
waxyaalahan la cafiyo , waxaa jira ma sii qurbaan dembi .
Sidaas darteed , walaalayaalow , isagoo dhiirranaantoodii inay soo
galaan quduusan by dhiigga Ciise , by waddo cusub oo nool oo uu
gooni uga noo , daaha, kaas oo ah, Hilibkiisu , iyo isagoo
Wadaadka Sare ah ayaa gurigii Ilaah weyn , ha noo soo
dhowaanno qalbi run ah iyo hubaal rumaysad, iyadoo
qalbiyadeenna laga dul rusheeyey niyo shar leh iyo jirkeena
maydhay biyo daahir ah .
Iyada oo allabarigii Masiixa
Waxay qaadan doontaa noloshooda inta ka hadhay our si ay u
fahmaan oo dhan oo Ciise sameeyey noo tahay marka wuxuu
noqday our allabari. Markaasuu wuxuu soo kaxaystay Ceebtayada
aannu. Markaasuu wuxuu soo kaxaystay inkaarteenna . Waxa uu
bixiyey ku dembigayaga, waayo. Waxa uu na dhigay abuuray
cusub! Haddab, waxa aanu geesinimo geli karaa Ilaah hortiisa sidii
wiilashiisii iyo gabdhihiisii.


Waxaan soo iibsaday


Waxaan la soo iibsaday qiimo weyn sidaas darteed waxaan Ilaah u
keeni kara ammaantiisa .
1 Korintos 6:19,20 Mise ma ogaan kartid in aad jidhkaaga waa
macbudka Ruuxa Quduuska ah oo idinku dhex jiro , kii aad ka
timaada Ilaaha , iyo inaadan aad adigu leedahay ? Waayo,
waxaad u soo iibsaday qiimo sidaas daraaddeed Ilaah ku
ammaanaan jirkaaga iyo in aad ruuxa , kuwaas oo ah Ilaah .

19

Doorasho fac
Waxaan nahay in aan u tagi Ilaah sida " inaan dembilayaasha u
lumay oo liita . " Taasi waa waxa aan ahaayeen . Haddaba ,
rumayste kasta waa qayb ka mid ah hal qarni doortay - boqorrada
wadaadnimada - quruun quduus ah - dad gaar ah ?
1 Butros 2:9 Laakiin aad waa qarni doortay, iyo wadaaddada
boqorka, iyo quruun quduus ah , oo uu dadka gaar ah u gaar
ah , inaad ogeysiisaan ammaantiisii kii aad loo yaqaan
gudcurka xagga nuurkiisa yaabka leh .

Noqoshada wadaad iyo boqor


Butros waxa uu rumaystayaasha oo sida boqorrada wadaadnimada
ama boqornimadiisa laga .
1 Butros 2:9 Laakiin aad waa qarni doortay , boqorrada
wadaadnimada ...
Rasuulkii John The qoray Muujintii in Ciise ayaa naga dhigay
boqorro iyo wadaaddadii si uu Ilaaha ah Aabbaha .
Muujintii 1:5 b , 6; kii ina jeclaa oo naga dembiyadayada in uu
dhiiggiisa ku maydheen , iyo waxa uu inaga dhigay boqorro iyo
wadaaddadii si uu Ilaaha ah Aabbaha , isaga ammaanu ha ugu
ahaato iyo dowladnimo weligiis iyo weligiis isaga . Aamiin .
Waxaa muhiim ah in aan nahay wadaaddadii u yeedhay iyo
boqorrada .
 wadaadka A dhigaysa xeerar wax shafeeca ah iyo
boqor ah.
 wadaadka A weydiisto , duceeya , iyo waxay u taagan u
dhexeeya dadka quduus ahayn oo Ilaah xaq ah .
 ahaa boqorkii A tukanayo amar ah , talada salaadda .
Marka Ciise ayaa ku dhawaaqay in ka badan dembiyadii
Yeruusaalem , wuxuu ahaa hawlgala sidii Wadaadka iyo waa
tusaale ah inay noqoto mid wadaaddadayada .
Matayos 23:37 " Yeruusaalemay, Yeruusaalemay , mid ka mid
ah oo diley Nebi nebiyadii iyo dhagaxyo kuwa loo soo diray
iyadii ku ! Intee baan marar badan rabay in carruurtaada la
soo wada ururiyo xataa sida dooradu soo ururiyaa chicks
iyada baalasheeda hoostooda , laakiin aad uma ahaayeen
diyaar ! "
Marka wuxuu istaagay oo ku dhex jira duufaanka iyo yiri , "
Nabadi weli noqon . " Waxa uu ahaa hawlgala sidii King iyo waa
tusaale ahaan ee ka hawlgala sida boqorro oo dhulka this la
wareegeen .

20

Markos 4:39 Markaasuu kacay oo dabayshii canaantay, oo ku


yidhi, badda , " Nabadda , weli noqon ! " Markaasaa
dabayshii degtay oo ay jiraan xawaal weyn baa dhacday .


Geesinimo geli karaa


Qoraaga kitaabka Cibraaniyada waxa uu inoo sheegayaa nahay
inaan geesi ku ah ee geli Quduuskii Quduusyada iyada oo dhiigga
Ciise noqon .
Cibraaniyada 10:19 Sidaas darteed , walaalayaalow , isagoo
dhiirranaantoodii inay soo galaan quduusan by dhiigga Ciise ...

Waa maxay booskeena?


Rumayste kasta oo ku dul iimaanka iyo addeecid , wuxuu xaq u
leeyahay inuu soo galo joogitaanka Ilaah galaan on salaysan ,
madaxfurashadiinnu by dhiigga Ciise iyo xagga Ciise Wadaadka
Sare our . Waa sababta oo ah taasi waxa aan u sheegay inuu
yimaado dhiirranaan iyo hubaal rumaysad .
Cibraaniyada 10:22 ha noo soo dhowaanno qalbi run ah iyo
hubaal rumaysad, iyadoo qalbiyadeenna laga dul rusheeyey
niyo shar leh iyo jirkeena maydhay biyo daahir ah .
Cibraaniyada 4:16 Sidaas daraaddeed aynu geesinimo kaga
dhex yimaadaan si ay carshiga nimcada , in laga yaabaa in aan
loo naxariisan oo u helno nimco ina caawisa wakhtiga baahida
loo qabo .
Waa kuwa ku siin goobta saxda ah iyo qiimaha ay u dhiigga
Masiix oo Ilaah u tagi kartaa geesinimo iyo kalsooni tukasho .
AWOODDEENA MASIIXI NIMO
Dad badan oo weydii , " Haddii awoodda Ilaah iyo wax samayn
kartid ee dunida uu doonayaa inuu sameeyo , waa maxay sababta
aynu ku tukado ?
" Waa maxay sababta uusan Ilaah kaliya wadin wax shar ah dhulka
ka soo baxo sidii Oo isna wuxuu sameeyey samada ku jira?
" Waxaa laga yaabaa in , haddii aan ku tukado dheer oo ku filan ,
ama adag oo ku filan , ama si daacad ah oo ku filan , ama haddii
aynu ku qaylinno ku filan , waxaan dhaadhiciyo kara Ilaah u
dhaqmaan naga wakiil ah .
" Sababtaas awgeed qaar ka mid ah , Ilaah u muuqataa diidan inay
wax ka qabtaan dhulka , laakiin waxaa laga yaabaa in salaadda
naga isaga dhaadhiciyo karaan inay sidaa sameeyaan . Waa maxay
sababta uusan Ilaah dhaqmaan sovereignly in xaaladda ?
"Waxaa laga yaabaa wuxuu aan garan , oo waa in aanu ka badan
iyo in ka badan isaga u sheegi ku saabsan - isaga xusuusiyo ilaa uu
qabto waxa aannu weyddiisanno . "

21

Waa kuma Ilaah?


Shirley Guthrie qoray , " Ilaah ma aha Great Jannada ku
Granddaddy ah kuwaas oo aanu wax kasta oo naga markaana
nolosheena siman oo aan xanuun lahayn oo fudud . Lamana wuxuu
kula kaftamay a Great Jannada ku yaa inaga argagax by isaga oo
aan loo aabo yeelin , la saadaalin karin , xoog iyo ammaan .
" Kitaabku kama naga laba wax oo ku saabsan nolosha iyo
Sovereign Ilaah ku odhan . Dhinac , wuxuu yahay in xaqiiqda la
koobi karayn , Ilaaha Qaadirka , awoodda , filan isugu , inay
awoodaan inay sameeyaan wax alla wixii cidduu doono . Iyo
dhinaca kale , wuxuu yahay in xaqiiqda Ilaah a yaa soo dhow
dahay in ay ragga iyo dhigaysa laftiisa ayaa ku caan baxay hab hurid ah sida Ilaaha ah oo kaa caawin doona , iyo noqdo saaxiibka
.
"Waa ma kula kaftamay ah , mana Granddaddy ah , mana isku dar
labadaba ah . Laakiin wuxuu yahay in xaqiiqda Ilaah waa kuwa
labada xor ka ah ee aadanaha iyo weli isagoo xidhxidhan iyaga ;
ilaa hadda aan kor ku , weli iyaga oo leh ; fog , weli u dhow ; .
Awood iyo weli oo jeclaa , jecel iyo weli awood waqti isku mid ah
"
Fiiro gaar ah: The xigashooyin kor ku xusan waxaa laga soo
qaaday Christian Madhabta soosaartay oo qortay CLC Press ,
Richmond , Virginia .
Marka aynu isku day inaad fahanto Ilaah , waxaan ka heli our
maskaxda aadanaha yihiin ilaa hadda aad u yar weligaa sidaas
samayn . Waxa aynu si diiradda saaraan oo keliya dhowr
dhinacyada . Ilaah sidaa u badan ka badan inta aan abid fahmi
doonaa waa !


Ilaah hogaamiye ah
Ilaah yahay qaadir . Kani waa erey kaas oo ku muujinayaa ee
xukumi ugu sarreeya ee Ilaah . Ilaah waa waadaxa ah . Waxa uu ka
yar yahay waxba kama hor joogsan dibada wax alla wixii .
Dhamaan noocyada jiritaanka yihiin leexinayn of Xukunka .
Ilaah uu leeyahay oo kaliya xannibaad ku wuxuuna meelaha
wuxuu naftiisa ku on iyo xanjeerka dabeecadda meelo wuu on .
Tusaale ahaan , Ilaah waa kaamil Love iyo inuu wax kasta ku xaddoona in Love kaamilsan, oo aan samayn doono .

Waa kuma ninka?


Daa,uud qabtaan shaqo cajiib ah oo sharxaya noo ku saabsan Ilaah
iyo aadanaha .

22

Sabuurrada 8:4-9 waa maxay dadku oo You are xusuusataa


isaga , Oo waxaa Wiilka Aadamow in Waxaad isaga soo
booqdo ?
Si aad u Waxaad sameeyey isaga wax yar ka hoosaysiisay
malaa'igaha , waana inaad isaga caleemo ammaan iyo murwad
.
Waxaad samaysay isaga inuu u taliyo shuqullada gacmahaaga
, Adiga ayaa waxaas oo dhan cagihiisa hoostooda geliyo gelin ,
All ido iyo dibi - Xitaa dugaagga duurka oo dhan,
Haadda hawada , Oo kalluunka biyaha badda That gudbin
dhex socda waddooyinka badaha .
Rabbiyow , Sayidkayagiiyow, Magacaagu waa dhulka oo dhan
waxaa Wanaagsan !
Awooda wakiishaan
Marka Ilaah abuuray Aadan iyo Xaawo ee araggiisa , oo wuxuu
iyaga ku abuuray on meeraha isla meesha Shayddaanku iyo
dhammaan jinniyada oo uu soo tuuray markii ay soo tuura samada
. Waxa ugu horeeya ee uu ka yiri Aadan iyo Xaawo , kadib markii
Wuxuu iyaga ku abuuray ahaa , " Waa yahay ee ha yeelan . "
Bilawgii 1:26,27 Markaas Ilaah wuxuu ku yidhi, " ha us
sameeyo nin ee Our image, sida ay araggeenna, ha u taliyo
kalluunka badda, iyo haadda hawada ee hawada, iyo xoolaha,
oo dhan dhulka iyo wax kasta oo gurguurta oo dhulka ku
gurguurta "
Oo Ilaah nin buu ka abuuray araggiisa gaarka ah; in image
Ilaah wuxuu isaga abuuray, lab iyo dhaddig ayuu abuuray.
On dhulka , taas oo dhan awood , Mid ka mid ah Ilaaha Qaadirka
wakiishaan Xukunka aadanaha . Wuxuuna Xukunka dhulka this ka
badan in ay gacmahooda !
Dominion macnaheedu waa Iagu cabudhinayo , inay keenaan
gacanta ku , inuu guulaysto , yuubnaa .
Maxaa dhulka , dhulka oo kaamil ah leydin by Ilaah , loo baahan
yahay in la kantaroolo , deeqnay , iyo Nicma ? Shaydaanku iyo
jinniyo uu .
Aadan iyo Xaawo Xataa marka uu dembaabay aawadiis , Ilaah ma
ay qaadan back maamulka wuxuu iyaga siiyey . Aadanuhu u
dhiibay Shaydaanku iyo Shaydaanku wuxuu noqday ilaah dunidan
. Wixii afar kun oo sano , Shaydaanku qabtay maamulka iyo ma
jirin arrinta waxyaalo cabsi badan sidii Ilaah ku noqday ayay
qaadanaysaa dib .

23

Waa maxay sababtu? Maxaa yeelay, wuxuu u wakiishaan


aadanaha .
Ademki udamayaay
Markii aan bilaabaan inay fahmaan kuwa Adam ugu horeeyay ee
ahaa : - kuwaas oo uu ku abuuray inay noqdaan - waxaanu bilaabi
karaan in la fahmo sababta ay muhiimka u nahay in Ciise sida Last
Adam ayaa yimid .
Adam ayaa marka hore loo abuuray in uu ku socdo dhulka ku
leeyahay amar this . Wuxuu ahaa abuuray in ay qaataan taliyo
Shaydaanku iyo jinniyo uu . Wuxuu abuuray in uu qabto
weheshiga Ilaah .
Ciise wuxuu u yimid sidii Adam the Last - insaanka ee ka
horjooguhu . Oo allabarigii kaamilka - Ciise , inay ku socdaan
amar uu dhulka this ka badan , shaydaanka iska caabin ah , si ay
ugu noolaadaan nolol kaamil ah , iyo in ay u dhintaan sida badal
yimid .
1 Korintos 15:45 Oo sidaas daraaddeed waxay u qoran tahay ,
" ninkii ugu horreeyey wuxuu noqday nool a ahaanshaha . "
Aadankii ugu dambeeyeyse wuxuu noqday ruux wax nooleeya .
Waa in aan xaqiijinaa in Ciise uma hawlgalin dhulka , ee xooggiisu
sida Wiilka Ilaah . Markaasuu gees u leexday dhigeen xuquuqda
iyo qaley dhulka sida Man a - nin qumman - Man Ilaaha lahaa
abuuray Adam noqon .
Filiboy 2:6-8 ... yaa , isagoo ah qaab Ilaah , mana dhac u noqon
Ilaah iskala mid ka fiirsan , laakiin iska dhigay ee sumcad
lahayn , qaadashada foomka anoo addoonkaaga ah , iyo
imanaya sidii niman u eg . Markaasaa lagu helay sida nin
muuqaalka , ayuu is-hoosaysiiyey oo addeecay inuu si
sakaraad , xataa inuu iskutallaabta ku dhinto ka .
Marka Ciise ayaa istaagay iyagoo doonnida ku yidhi taraaya, "
Nabadda , weli noqon ! " Waxaa jira oo xawaal weyn baa . Taasi
waxay ahayd taliskiisa !
In dhimasho , Ciise adkaaday Shaydaanku , dib u qaaday
furayaasha , oo wuxuu siiyey Muuminiinta , si ay jidhkiisa , si uu
kaniisadda .
Matayos 16:19 " Oo waxaan ku siin doonaa furayaasha
boqortooyada jannada , oo wax alla wixii aad dhulka ku xidho
ayaa ku xidhnaan doonaa jannada ku , iyo wax alla wixii aad
dhulka ku furnaan doona jannada ku jira. "
Ciise wuxuu ku yidhi uu u socday si ay u dhisaan kaniisad iyo in
albaabbadii Haadees kama adkaan lahayd soo horjeeda . Ciise
wuxuu ku yidhi wax alla wixii aynu ku xidhan lahaa dhulka , ku
24

xidhnaan lahaa in cirka iyo wax alla wixii aynu ka furan dhulka ku
furnaan lahaa jannada ku jira.
Ciise ku tilmaamay amarkan u igmado ee Mark .
Markos 13:34 Waxay u eg tahay nin dal kale tegaya in ay dal
fog , kuwaas oo uu daayeen in gurigiisa iyo maamulka siiyey
wuxuu addoommadiisii , iyo inuu shaqo kasta , iyo amray ahaa
iridjoogihii joogay si ay u daawadaan .
Marka aan ku tukado , waxaan sii daayo awoodda iyo amarka Ilaah
inay ka shaqeeyaan on dhulka . In samada ka , Ilaah ayaa awood
oo dhan , laakiin dhulka , wuxuu u bixiyey maamulka kaniisadda aniga iyo adiga.
Hay'ada waa in loogu dhaqmaa si meerahan waa in ka yimid kuwa
ku jira Ciise Masiix!
ku muteeysteen xoriyad
Sida Ilaah siiyey taliskiisa basharka iyo dhulka ku leeyahay amar
this , isna wuxuu iyagii siiyey ku muteeysteen lacag la'aan ah . Iyo
sidii Ilaah kuma xadgudbeyso kaarto maamulka uu siiyay aadanaha
, wuxuu ku xadgudbayn doonaa our ku muteeysteen lacag la'aan ah
.
Xoriyad dad si fudud waa xaq in ay doortaan. Aadan iyo Xaawo
waxay xaqa ay u dooran dhexeeya Ilaah mada ama jabiyo ah .
Ilaah weligii iska this xaq taas oo wuxuu u dhiibay aadanaha oo
dhan iyada oo loo marayo Aadan iyo Xaawo qaaday . Waxaan xaq
u leeyihiin in ay doortaan . Waxaan rumaysan karo Ilaah ama ma
ay rumaysan isaga . Waxaan isaga u jeclaan karaa , ama aan isaga
jecel . Waxaan isaga u adeegaan karaan , ama aan isaga u adeegin .
The doorashooyin ku saabsan waxa aannu ku samayn daqiiqad
kasta oo maalin walba annagaa leh . Masuuliyadda waxa ay
dhacdo sabab doorashooyin waxa kale oo leh annaga .
Imisa jeer aan maqlo in rumaystayaashu su'aal , " Sidee Ilaah ha
karin wax aad u xun sida an ku dhacday? "
Ilaahse uma oggolaan inay dhacaan . Waxaan ku sameeyeen .
Runta Tani ma aha in la keeno xukun . Waa in ay keenaan xorriyad
. Xumaan ayaa ilaa Dhawaqa jiilka on kale . Shaydaan idiin bateen
dhibic ah in runta u muuqataa ku dhow in lagu aasay . Laakiin
Ilaah Ereygiisa weli waa run . Maamulk ayaa dhulka this iska leh
noo . Ciise waxa uu qaatay dib noo . Waxa uu na siiyey furayaasha
maamulka . Waxa kaliya ee Shaydaanku ama jinniyo sameyn
karaan dhulka ay tahay waxa aadminimada ayaa iyaga loo
oggolaado sameeyo . Waa waqti aan u geesinimo ku dhex jira
Ciise Masiix noqdaan . Waa in aan ku baran inuu ku tukado oo
qaadan taliskiisa oo leh awood noo soo celiyo .
25

Magaciisa
Meesheena iyo amarkayaga gebi ahaanba yihiin in Ciise. Sidaa
darteed waa in mar walba tukadaan oo Aabbahaan u Magaca Ciise
. Waxaan aqbalay in Ciise ; nahay aan jeclahay in isaga waannu
idinla dhaxla isaga oo leh . Wax kasta oo aan leeyihiin waa in Ciise
.
Yooxanaa 14:6,13 Ciise ayaa ku yidhi, " Anigu waxaan ahay
jidka, runta, iyo nolosha. Qofna Aabbaha uma yimaado,
xaggayguu ku yimaado maahee.
Oo wax alla wixii aad magacayga ku weydiisataan , waan
samayn doonaa , in Aabbuhu ku ammaanmo Wiilka . "
Koobid Asaska fahanka
Ilaah abuuray Aadan iyo Xaawo in ay isaga weheshadaan leh .
Wuxuu u yimid inta lagu guda jiro maalintu qaboobayd ee in laga
hadlo iyaga waxaa la jiray oo kaliya , laakiin xiriirka in ay qabteen
lumay Aadan iyo Xaawo marka uu dembaabay aawadiis .
Maamulk ayaa wuxuu lahaa wakiishaan iyaga ahaa dhiibay
Shaydaanku noqday kan madaxda dunida ah tan . Ilaah u jeestay
noqon kara dhabarkiisa iyo Dunidan iyo wax kasta oo ku saabsan
in ay gacanta of Shaydaanku tagay - laakiin isagu ma uu .
Wiilka Ilaah , Ciise , u yimid inuu dib Shaydaan qaadan aadanaha
oo dhan in lumay . Ciise iska dhigay xuquuqdiisa sida uu Ilaah iyo
u yimid dhulka sida Last Adam ayaa . Wuxuu ku socday jidkii
dhulka this ee maamulka sida rag iyo dumar ah ayaa u abuuray in
ay socdaan . Waxa uu ku dhintay on iskutallaabta inuu bixiyo
ganaax ah dembiga aawadiis . Iyada oo la bixiyo allabarigiisa,
waxaan noqday qayb ka mid ah jiilka doortay - doortay isaga
dhexdiisa . In isaga , waxaan noqday boqorro iyo wadaaddada .
Waxa uu na siiyey , Magiciisu iyo wuxuu na siiyey amarkiisa .
SU'AALO IYO MURAAJOCO
1 . In erayo aad adigu leedahay , u sharax maamulka , awood u igmado , iyo doonista lacag la'aan
ah .

2 . On waxa ku salaysan buu rumayste kasta waxay xaq u leeyihiin inay galaan joogitaanka Ilaah
iyo codsiyada noogu samaysay?

3 . Waa maxay sababta ma aha oo kaliya Ilaah arki baahida qofka iyo soo diri barakada xaq
waqtiga saxda ah iyaga oo aan si weydiin isagoo ?

26

Casharka sadexaad

Salaada Masiixa
Ciise waa tusaale ahaan ee meel walba oo reer jidkeenna Christian
. Si aad u ogaatid waxa aan nahay la sameeyo , waa in aynu ka
baran waxa uu sameeyay. Inta lagu jiro wasaaradda dumo, Ciise ,
oo dadka isaga u yimid . Ayay weyddiiyeen isaga oo oo uu la
kulmay baahidooda . Iyaga oo lacag la'aan ah laga fura oo jinni
wuxuu dhigay . Oo wuxuu bogsiiyey dad jirkooda .
Ciise wuxuu ahaa nin tukashada . Waxa uu ku tukaday iyo xertiisii
ayuu wax ku baray in ay tukadaan .
MASIIXA AYAA UJAWABAY SALAADA BAAHIDA QOF
Ciise ayaa u jawaabay codsiyada dadka meel kasta ayuu ka tegey
oo intii uu wasaaradda dhulka this. Waxaa jira dhiirigalin weyn
inoo ah in jawaabo kuwan. Waxaan eegi doonaa oo kaliya dhowr
ka mid ah kuwan salaadda iyo jawaabaha.
Waxaan ahay diyaar
Nin baras leh oo Ciise u yimid oo ku yidhi , " Haddii diyaar You
are , Waxaad i daahirin kartaa . "
Sidee jawaab xiiso Ciise waa , " diyaar ayaan u ahay ! " Qalbiga
Aabbaha uu ku muujiyey markii uu sheegay in , " diyaar ayaan u
ahay ! "
Markos 1:40-42 Markaas nin baras leh waxaa isaga u yimid ,
Isdullayn , wuuna jilba joogsaday isaga si ku leh isaga , "
Haddii diyaar You are , Waxaad i daahirin kartaa . "
Markaasaa Ciise , naxariistay , oo intuu gacantiisa soo baxay
iyo isaga taabtay , oo ku yidhi , " diyaar ayaan u ahay ; . Waa
la nadiifin "
Sida ugu dhakhsaha badan ayuu ku hadlay , kolkiiba baraskii
waa ka tegey , oo wuu daahirsanaaday .
Haddii aannu ugu ducaynayaa bogsiinta , Ilaah weli waa diyaar .
Rumayso
Waxaan leenahay tusaale kale oo uu jawaab tukashada for
bogsiinaya marka taliye sunagogga u soo dhacay riday Ciise
cagihiisa oo ka baryay isaga iyo dad kuuguma u ah nolosha
gabadhiisa ee . Xataa sida uu weyddiistay , news xun yimid . "Waa
goor dambe . Gabadhaadii waa dhimatay . "
Laakiin Ciise ayaa kula hadlay , " Ha cabsanin , rumayso . " Maxaa
caqabad ku ah noogu soo . Marka aan tukaday iyo rajo oo dhan
waa ka tagay , waxaan weli ku jira si ay aaminsan .
27

Markos 5:22,23,35-42 Oo bal eeg , mid ka mid ah taliyayaasha


sunagogga yimid , ee Yayros la magac . Oo markuu isagii
arkay ayuu ku dhacday cagihiisa oo isaga u baryeen oo ku
yidhaahdeen , " Gabadhaydii yarayd been at sakaraad . ,
Kaalay oo gacmahaaga saar inay on , in bogsanayso , oo way
noolaanaysaa . "
Iyadoo wuxuu ( Ciise ) weli hadlayay , qaar ka mid ah waxay
ka yimaadeen ahaa taliyihii guriga taliyaha sunagogga ee la
sheegay , " Gabadhaadii waa dhimatay . Waa maxay sababta
dhibaato kasta oo dheeraad ah Macallinka ? "
Mar alla markuu Ciise maqlay hadalka lagu hadlay , oo wuxuu
ku yidhi taliyaha sunagogga ka , " Ha cabsanin , rumayso . "
Oo wuxuu ogol yahay qofna inuu raaco Butros, iyo Yacquub ,
iyo Yooxanaa oo ahaa Yacquub walaalkiis , marka laga reebo .
Markaas buu u yimid gurigii taliyaha sunagogga , oo arkay
buuq iyo kuwa u ooyay oo u barooranaya qaylo ah . Markii uu
ka yimid ee , Wuxuu iyaga ku yidhi , " Maxaad sheegno
buuqan.Oo goortuu oo u ooyaysaan? Yarkii ma joogo dhiman,
waase huruddaa . " Oo iyana waxay ku qosleen .
Laakiin marka hore wuxuu kulligood dibadda u saaray ,
wuxuu qaaday aabbihiis iyo hooyadiis ilmaha , iyo kuwa isaga
la jiray oo , oo waxay gashay halka ay gabadhu jiiftay .
Markaas uu ilmuhu wuxuu gacanta qabtay , oo ku yidhi iyada
, " Talita , qumi , " kaas oo loo tarjumay , " Little gabar ,
waxaan idinku leeyahay , Kac . "
Isla markiiba yartiina waa kacday oo socotay , waayo, iyadu
waxay ahayd laba iyo toban sano jir . Oo iyana waxay ku
ahaayeen looga gudbi ula yaabay .
Sida rumaysadkiinnu
Laba nin oo indha la ogaa u qayliyo oo Ciise u .
Matayos 9:27 - 30a Marka Ciise halkaas ka tegey , oo laba nin
oo indha la isaga soo raacay , iyagoo qaylinaya oo leh , " Ina
Daa'uudow , noo naxariiso ! "
Oo markii uu yimid gurigii soo galay , nimankii indhaha la'aa
u yimaadeen. Markaasaa Ciise wuxuu ku yidhi iyaga , " Ha
rumaysan tihiin inaan waxan yeeli karo ahay? " Waxay ku
yidhaahdeen , " Haa , Rabbi . "
Markaasuu indhahooda taabtay isagoo leh , " Sida
rumaysadkiinnu yahay ha idiin sii ahaadaan . " Markaasaa
indhahoodii furmeen .

28

Gaar ahaanna
Laba nin oo indha la fadhiistay by tuugsiga wadada . Goortuu Ciise
taas by yimid , waxay la yiraahdo baxay , " Rabbiyow , noo
naxariiso ! "
Ciise ayaa u jawaabay , " Maxaad u Me doonayso? " Ma la
weydiisanaya lacag ama waxay weydiinayeen bogsiinta ?
Matayos 20:29-34 Haddaba intii ay ka tageen Yerixoo ka
tegayeen waxaa raacay dad badan, . Oo bal eeg , laba nin oo
indha jidka ag fadhiyey , oo goortay maqleen in Ciise ag
marayo , qayliyeen, oo yidhaahdeen , " noo naxariiso ,
Sayidow, , Ina Daa'uudow !"
Dadkii oo iyaga ka digay in ay u aamusaan , laakiin waxay ku
qayliyeen oo dhan more ah , oo wuxuu ku yidhi , " noo
naxariiso , Sayidow , ina Daa'uudow, "
Sidaas Ciise joogsaday oo intuu u yeedhay , oo wuxuu ku yidhi
, " Maxaad doonaysaa inaan kuu sameeyo , waayo ?"
Waxay ku yidhaahdeen , " Sayidow, in indhuhu noo furmaan
ayaannu . "
Ciise intuu u naxariistay ayuu indhahooda taabtay . Oo
markiiba iyagoo indhaha ku haya arag helay , wayna raaceen .
Fiiro u yeelo in marka kuwa hareerahooda ayuu yiri , " Aamus !
Haddaba ninkan iska daaya , " waxay ku sii codsiyada ay . Si
kastaba ha ahaatee , waxay weli ma ay ahaayeen gaar ah oo ku
filan . Tusaalahaan , waxaa jira labo xaqiiqo noo . Waxaan u
baahan nahay in ay sii wadaan u qayliyo si Ilaah baahida our dadka
kale xataa marka la odhan si ay u joojiyaan , waxaana u baahan
tahay inaad gaar ah .
Jiniyo kasaarid
Matayos 17:14-21 Oo markay dadkii badnaa u yimaadeen , nin
baa isagii u yimid , wuuna jilba joogsaday isaga iyo ku leh ,
"Rabbiga , wiilkayga u naxariiso on , waayo, suuxdin ah oo ay
dhibaatadu soo gaartaa si ba'an , waayo, wuxuu inta badan ku
dhacaa oo dabka iyo inta badan biyaha ku shubaa . Sidaas
waxaan u keenay xertaada , laakiin wayna bogsiin kari. "
Markaasaa Ciise u jawaabay oo ku yidhi , " O rumaysadka
daranu oo qarnigan ku qalloocan yahay , ilaa goormaan idinla
jiri doonaa? Ilaa goormaan idiin dulqaadan doonaa? Halkan
iigu keena isaga si " Ciise baa canaantay oo jinnigii , iyo
wuxuu u soo baxay isaga oo ah ; . Iyo ilmaha bogsaday
Saacaddaas qudheeda .

29

Markaas xertii ayaa keli ahaan Ciise ugu timid oo ku tidhi , "
Waa maxay sababta aan isaga saari kari waynay? "
Sidaas Ciise wuxuu ku yidhi iyaga , "Sababtoo ah aad samayn
rumaysadla'aantooda aawadeed , waayo, Hubaal dabaday ,
waxaan idinku leeyahay , Haddaad leedihiin rumaysad iniin
sida iniin khardal ah , oo aad ku odhan doonaa, buurtan ,
Halkan ka dhaqaaq oo halkaas tag , wayna dhaqaaqi doontaa,
oo waxba waayi doontaan , waayo . Si kastaba ha ahaatee ,
caynkan waxba kuma soo baxo tukasho iyo soon maahee . "
Xertii waxay ku Ciise wax ka weydiiyey ay la'aanta awood ku jira
xaalad this iyo Ciise wuxuu iyagii siiyey sabab ah - samayn
rumaysadla'aantooda - iyo xalka - tukasho iyo soon maahee .
NOLOSHA SALAADDA MASIIXA
Wax kasta oo aan leeyihiin , wax kasta oo aan u yihiin , wax kasta
oo aan u yihiin in ay sameeyaan waa iyada oo loo marayo Ciise .
Haddii Ciise , Wiilka keliya ee Ilaah , Last Adam ayaa , Man
Perfect loo baahan yahay in ay wakhti keligaa baa Ilaah la , intee
ka badan ayaa waxaan u baahan nahay in sidaas la sameeyo .
Maxay noqon karaan waxa ka muhiimsan in daraasad on tukashada
badan baryadii quduusiinta Ciise . Waxaan ka heli more nolosha
salaada Ciise diiwaan geliyay Luukos badan ee Injiillada kale .
Salaada markii la baabtiisayay
Ciise tukaday markii la baabtiisayay . Waxaan ma u sheegay wixii
uu tukaday oo kaliya in kale ayuu Ilaah baryay oo Ilaah ka soo
jawaabay .
Luukos 3:21,22 Markii dadkii oo dhan la baabtiisay , waxay
noqotay in in Ciise waxa kale oo markiiba waa la baabtiisay ;
iyo halka wuxuu tukaday , waxaa samada laga furay . Iyo
Ruuxa Quduuska ah degay isagoo muuqasho jidh yeesho sida
qoolley oo ku dul joogsanaya , iyo cod samada ka yimid ,
kuwaas oo uu sheegay in , " Waxaad tahay Wiilkayga aan
jeclahay; You in aan ku faraxsanahay . "
Salada Kaligiis subaxdii
Ciise tukaday subixii hore meel keli ah .
Markos 1:35 Aroortii , ayaa Ciise sara kacay dheer ah halka
ka hor la badallo , Markaasuu baxay oo aad ka tageen si ay
meel keli ah oo halkaas ayuu ku tukaday .
Tukaday inta aadan go'aan
Ciise tukaday ka hor wuxuu ka dhigay go'aamada muhiimka .

30

Luukos 6:12,13 Haddaba waxay noqotay in in kuwa maalmood


in Markaasuu dibadda u baxay si ay buurta fuulay inuu ku
tukado , oo uu sii waday habeenkii oo dhan inuu Ilaah u
tukado . Oo markii waagii beryay , ayuu xertiisii u yeedhay si
ay isaga ; oo iyaga ka soo Wuxuu doortay iyo tobankii rasuul
kuwaasoo uu sidoo kale magacaabay .
Baxeen oo tukaday
Dadkii badnaa goortay taas oo dhammu waxay ahaayeen isaga ,
iyo bogsiinta badan ayaa doonay hareeraha , Ciise marar badan ka
baxeen oo tukaday . Baahida ay qabaan dadka ku , ma aan aqoonin
isaga ilaaliso in aad waqti siiso tukasho .
Luukos 5:15,16 Markaas warbixin ku wareegsan oo dhan isaga
ku saabsan oo dhan ka badan; iyo dad badan baa u yimid inay
maqlaan , iyo in bukaankooda laga bogsiiyo by isaga iyo
cudurradooda . Sidaas marar badan isbixiyo wuxuu cidla ah
oo tukaday .
Markos 6:46 Oo markuu iyaga diray , wuxuu tegey buurta
fuulay inuu ku tukado .
Wuxuu tukaday mucjiso kahor
Ciise wax ka weyddiiyey barakada Rabbiga u noqon on cuntada ka
dibna waxa uu u qaybiyey oo xertiisii iyo dad faro badan si ay u .
Salaada ahaa talaabada ugu horeysa ee mucjisada ah ee quudinta
5,000 ka .
Luukos 9:16,17 Markaasuu wuxuu qaaday shantii kibsood iyo
labadii kalluun , oo intuu cirka eegay , ayuu barakeeyey, iyaga
jebiyey , oo xertiisii siiyey inay ka dadkii badnaa hortooda
dhigaan . Sidaas Dhammaantood way wada cuneen , oo ka
dhergeen , oo laba iyo toban dambiilood oo ka mid ah jajabkii
hadhay ayaa la qaaday iyaga .
Wuxuu latukaday xertiisa
Wuxuu isugu tukaday, by , iyo wuxuu tukaday dad kale la .
Luukos 9:18 a Oo waxaa dhacday , Intuu keli ahaan u
tukanayay , in xertiisii ku soo biiray ...
Tukaday caruurta yarar
Gacmihiisa ayuu saaray on Ilmaha yaryar iyo duceeyey iyaga .
Matayos 19:13 a Markaasaa ilmo yaryar loo keenay inuu si
kaas oo laga yaabo inuu gashadaa Gacmihiisu iyaga on tukada
inaydnaan ...
Tukaday Simon Magaca
Waxa uu ku tukaday mid ka mid ah xertii ayaa magacaas loo .

31

Luukos 22:31,32 Oo Rabbigu wuxuu yidhi , " Simoonow,


Simoonow ? Indeed , Shaydaanku ayaa ka codsaday kuu , in
laga yaabo in uu ku kuu haadiyo sida sarreen . Laakiin waan
kuu baryootamay , waa inaan rumaysadkiinnu ku guul
daraystaan ; iyo marka aad soo laabtay Me si , xoojinta
walaalihiin " .
Wejigiisa ayaa loo bedelay
Mid ka mid ah wakhtiga markuu Ciise tukaday, Oo wejigiisiina iyo
dharka ah ayaa loo bedelay.
Luukos 9:28, 29 Iyo daraaddeed waxay noqotay, Abbaaraha
siddeed maalmood hadalladan dabadood, in wuxuu watay
Butros, oo Yooxanaa, iyo Yacquub, iyo kor buu uga tegey
buurta fuulay inuu ku tukado. Oo intuu tukanayay ,
muuqaalka kore ee araggii wejigiisa ayaa joogsaday, oo
huwiskiisii noqday cad cad iyo Celeste.
Salaada rayraynta
In Luukos nahay ma aha oo kaliya ayaa sheegay in Ciise tukaday,
waxaan sidoo kale u sheegay wixii uu ku tukaday .
Luukos 10:21 Saacaddaas qudheeda ayaa Ciise ku reyreeyey
oo Ruuxa oo ku tidhi , " Aabbow, Rabbiga samada iyo dhulka
ayaan kugu ammaani , , in aad leedahay wax ka qarisay,
caqliga iyo garashada leh u muujisay ilma yaryar . Xataa
sidaas , Aabbow, waayo, sidaas Sidaa darteed anigana waxaa
hortaada ku wanaagsan . "
MASIIXA AYAA INOO TUKADAY!
Cutubka oo dhan Yooxanaa 17 , ina siinayaa tukashada yaab iyo
Ciise . Sida uu time dhulka ahaa barbaro in la joojiyo , wuxuuna
tukaday for xertii , rumaystayaashii of time in , iyo kuwa la raaco
lahaa .
Ammaani Sidaas daraaddeed waan ku ammaani karaa
Yooxanaa 17:1-19 Ciise oo erayadan, kor u qaadeen inuu
indhihiisa cirka u hadlay, oo wuxuu ku yidhi: " Aabbow,
saacaddii way timid. Ammaan Wiilkaaga , in Your Wiilka kale
oo aad u ammaanaan waxa laga yaabaa , sida Waxaad isaga
siisay kor u qaaday xagga , inuu nolosha weligeed ah siiyo sida
ugu badan waxaad isagii siisay . Tanu waa nolosha weligeed ah
, inay Waxaad Ilaah keliya ee runta ah , iyo Ciise Masiix kan
aad soo dirtay ogaan karaan , .
Waan dhammeeyey shaqadayda
"Waxaan kugu ammaanay dhulka . Waan dhammeeyey
shuqulkii ay sameeyeen aad i siisay, inay sameeyaan . Oo

32

hadda , Aabbaha O , Me wada -ammaano Naftaada leh ,


ammaanta oo aan lahaa intaan dunidu jirin .
Waxaan ku shaqaynayaa magacayga
"Waxaan Your name u muujiyey dadkii aad dunida iga siisay
ee dunida . Waxay Yours ahaayeen , in aad i siiyey iyaga ayaa
si , iyo waxay xajiyeen . Hadda waxay garanayaan in
waxyaalihii oo dhan oo aad i siin yihiin in aad ka soo .
Eregaaga ayaan siiyaay
" Waayo, waxaan iyaga siin doonaa erayadii aad i siisay , oo
waxay heshay iyaga , iyo Sida xaqiiqada ah waxaan ogaan
doonaan inaan anigu ka soo baxay ; oo waxay rumaysteen
inaad i soo dirtay .
Waan kuu ducaynayaa
" Iyaga waan kuu baryayaa . I ha u ducayn, oo dunida laakiin
for Kuwii aad i siisay , waayo, waa kuwaagii . Oo dadkii oo
dhammu Mine Yours yihiin , iyo Yours yihiin Mine , iyo
iyagana waan ku ammaanmay ee .


ku hay iyaga magacaaga


" Hadda waxaan ahay ma sii dunida oo dhan, laakiin kuwani
waa in dunida , oo waxaan u imid in aad . Aabaha Quduuska
ah , hay magacaagii , Kuwii aad i siisay , inay mid laga yaabaa
in sidii nahay . Intaan iyaga la jiray dunida, , waxaan iyaga ku
hayay Your name . Kuwii aad i siisay , anigu waan xajiyey , oo
midkoodna kama of lumo marka laga reebo wiilka halaagga ,
in Qorniinku ahaado .

inay haystaan raaxo


" Laakiin hadda waxaan idiin la imid , oo waxyaalahan ayaan
ku hadlayaa intaan dunida joogo , in ay haystaan farxaddayda
oo ka buuxsanto iyaga . Ayaan u siiyey Your hadalka ; iyo
dunida ayaa iyaga necbaa waayo, ma ay yihiin ee dunida , sida
aan ahay oo adduunka ah .

ka hay iyaga Shaydaan


"Ma tukadaan in Waxaad waa in iyaga dunida ka qaaddid,
waxaanse in Waa in aad ka dhawrtid kan sharka leh . Waxay
kuwa dunida ma aha , kaliya ma aha, sidaanan kan dunida u .

iyaga quduus ka dhiga


" Iyaga quduus by Your runta . Hadalkaagu waa run . Sida
Me Waxaad dunida u soo diray , ayaan anna iyaga dunida ugu
diray galay . Oo aawadood ayaan quduus , in ay sidoo kale
wuxuu quduus ku noqon waxa laga yaabaa by runta . "

33

Wuu inoo ducayaay !


Tukashadii ciise sii xerta iyo rumaystayaasha time in , ka dibna
wuxuu u baryay kuwa ku lahaa . Taasi waxay na waxaa ka mid ah
! Ciise , halka wuxuu ahaa dhulka this , tukaday noo .


kuwa rumeeyenlahaa
Yooxanaa 17:20-26 "Waxaan ha u ducayn, oo keliya, laakiin
sidoo kale kuwa rumeeyey doonaa me in iyada oo ay hadalka.

Isku xirnaanta Rumaystayaasha


" In dhamaan ay noqon karaan qaar ka mid ah , sidaad adigu,
Aabbow , iigu jirtid , aniguna aan kuugu jiro , in ay sidoo kale
laga yaabaa in mid ka mid ah Us , in dunidu rumaysato inaad i
soo dirtay .

U ammaanaan
" Markaasaa ammaantii kaas oo aad dunida iga siisay ayaan
siiyey iyaga , oo ay ka mid noqon kara kuwo sidii nahay ka
mid ah :

kaamil laga dhigin


"Waxaan iyaga in , iyo in aad ee Me ; in iyaga la sameeyey
waxaa laga yaabaa in kaamilka ka mid ah , iyo in dunidu ku
garato in aad i soo diray , iyo jeclaaday iyaga sidii aad i jecel
yahay .

Maalin maalmaha ka mid isaga ula


"Aabbe , waxaan jeclahay inaan in ay sidoo kale kii aad siiyey
Me Me leh waxaa laga yaabaa in meesha aan joogo , in ay bal
eeg waxaa laga yaabaa My ammaanta , kaas oo aad i siin ,
waayo, Me Waxaad jeclaa intaan dunida la aasaasin ka .
Aabbow xaqa ah ! Dunida ayaa Waxaad ma yaqaan , laakiin
ayaan kugu yaqaan ; kuwanna waxay garanayeen inaad i soo
dirtay .

ka dhergi jacaylkiisa
" Oo waxaan iyagii Your name si , iyo waxa u sheegi doonaa ,
in jacaylkii leh aad i jeclayd uu noqon karaa mid iyaga ku jirta
, anna aan iyaga ku . "
Laga soo bilaabo waqtigaan ee ku tukanayeen , Ciise iyo xertiisii
isla markiiba wuxuu u baxay Garden of Getsemane.
Yooxanaa 18:1 Ciise markuu waxyaalahaas yidhi wuu la baxay
xertiisii oo ka badan Brook Qidroon, meeshay ku tiil beer ah,
kaas oo isaga iyo xertiisiiba galay.

34

BARYADIISA WAYSIISOCOTAY
Getsemane
Ciise ahaa soo food dhimasho . Wuxuu ahaa in caloolxumo iyo
dhibaataysani qoto dheer iyo ogaa Waa inuu ku tukado . Waxa ay
ahayd doonista ayaa xertii u tukadaan isaga oo leh , laakiin ay ku
guuldareysteen . In badan oo naga mid ah la ogaado wixii dhacay .


Yooxanaa qaybtiisa
Ciise tukaday ku silcayaa .
Yooxanaa 12:27,28 " Haatan naftaydu waa murugootay, oo
maxaan idhaahdaa? ' Aabbaha , saacaddan iga badbaadi this ?
Laakiin taas aawadeed ayaan saacaddan u yimid . Aabbaha ,
magacaaga ammaan . " Markaas cod samada ka yimid , oo ku
yidhi , " Waxaan leeyahay labadaba ammaanay, iyo ammaani
doonaa mar kale . "

Matayos qaybtiisa
Qaybta matayos ee waqtigan ay ina tusinaysaa aadanenimada
Ciise. Wuxuu doonay Boondhiga dhow dadka kale isaga kor
tukasho . In uu aadminimada , wuxuu ahaa dhisiddii
doonistiisa inuu sameeyo doonista Ilaah tahay tan iyo
dhimasho on iskutallaabta .
Matayos 26:36-46 Markaasaa Ciise la yimid iyaga meel
Getsemane la ah , iyo xertii ku yidhi , " Halkan fadhiista intii
aan tago oo halkaas ku tukado . "
Oo isagu wuxuu qabsaday leh isaga Butros iyo labada wiil oo
Sebedi , oo wuxuu bilaabay inuu calool xumaado oo
tiraanyoodo qoto dheer . Markaas wuxuu iyaga ku yidhi , "
Naftaydu aad bay u calool xun tahay tan iyo dhimasho .
Halkan jooga oo ila soo jeeda . "

Salaadi kowaad
Wuxuu Wuxoogaa iyo intuu wejiga u dhacay , oo tukaday
isagoo leh , " Aabbow , hadday suurtowdo , koob dhaafo ha iga
; . Hase ahaatee, yaanay noqon waxaan doonayo , laakiin sida
yeelan doono "
Ciise tukaday , " yaanay noqon sidaan doonayo , laakiin sida
yeelan doono . "
Markaas Xertii ayuu u yimid oo arkay iyagoo hurda helay , oo
Butros ku yidhi , " Waa maxay , oo aadan kari Me hal saac la
yeeshay? Soo jeeda oo tukada , waaba intaasoo aad galaan
inaydnaan jirrabaadda gelin . Ruuxu waa diyaar , laakiin
jidhku waa itaal daranyahay . "

35

Markii Ciise la helay iyagoo hurda , ayuu weydiiyo , " Miyaad kari
wayday inaad saacad keliya ila soo ? Ka dibna wuxuu iyaga ayaa
sheegay in sababta ay u ahaayeen in ay tukadaan - waaba intaasoo
aad galaan inaydnaan jirrabaadda gelin - waxay raacaan lahaa ay
doonistayda yeelo .

Salaadi labaad

Oo isna wuxuu mar labaad mar kale tegey oo tukaday isagoo


leh , " Aabbow , haddii aanay suurtoobin in koobkanu i dhaafo
laga bilaabo anigoo cabba maahee , ayaa lagugu sameyn
doonaa . "

Salaada Saddexaad

Ogeysiiska , oo mar labaad ku Ciise yimid oo arkay iyagoo hurda Wuxuu iyaga ha seexan . Ma wuxuu uga digay qoomkiisii markii
labaad .
Oo wuxuu hurdo mar kale ayuu yimid oo laga helay iyaga ,
waayo, indhahoodu lulmay la cuslaayeen . Sidaas Markaasuu
iska daayay iyaga , mar kale ka tageen , oo mar saddexaad
ayuu tukaday isagoo haddana hadalkii oo kale ku .
Ciise tukaday markii saddexaad , " ayaa lagugu sameyn doonaa . "
Markaasuu xertii u yimaadeen, oo wuxuu iyagii ku yidhi , "
Ma waxaad weli seexda oo nasta ? Bal eega , saacaddii waa
dhow dahay , oo Wiilka Aadanaha ayaa dadka loo
gacangelinayaa dembiilayaal loo gacan gelinayaa . Kaca , ina
keen aan tagnee . Eeg , wuxuu aqbalaa kan i soo gacangelin
lahaa waa soo dhow dahay. "


Luukos qaybtiisa
Luukos , dhakhtarka ayaa na siinaysaa sawir cad ah ee waqtigan
lagu tukan .
Luukos 22:43,44 Markaasaa malaa'igtii ah u muuqday isagii
samada ka , isaga xoogaynaysa . Isagoo aad u xanuunsan ,
ayuu dadaal ku tukaday . Markaasaa dhididkiisuna wuxuu
noqday sida dhibicyo dhiig ah isku ridday dhulka ku .
Isku talabta dusheeda

Aabow iyaga cafi


Tukashadii ciise sida uu u dhegaysanayay iskutallaabta leeyahay
inuu noqdo ka ugu cabsida badan , Qorniinku oo dhan . Wuxuu
ahaa markaan gacangeliyey by abuurtiisa u gaar ah . Wuxuu la
caayay , waa nebcaatay , iyo iskutallaabta lagu qodbo by Barrena
ilmo aad u Wuxuu abuuray lahaa . Waxa uu dilay by kuwa ku
cidhiidhyaa Cidduu wuxuu u yimid inuu keeno badbaadada .
Haddii qof kasta oo wajiga dhulka oo mar uun ku keena inay kala
36

uma Dambi dhaafo , Ciise ahaa . Oo weliba xitaa sida uu kadinka


xanuun , dhimanayaan , wuxuuna tukaday , "Aabbe iyaga cafi ... "
Luukos 23:34 a Markaasaa Ciise ku yidhi , " Aabbow, iyaga
cafi , waayo , iyagu ma oga waxa ay ka qaban . "


Oohintiisi ugu damaysay


Luukos 23:46 Markaasaa Ciise ku qayliyeen oo waxay cod
weyn , Wuxuu ku yidhi, " Aabbow, Gacmahaaga ayaan
ruuxayga u galay . ' " Oo markuu waxaas yidhi , ayuu ruuxii .

Noolekasta ayuu uducayaay


Ciise wuxuu ahaa nin tukashada. Tusaale ahaan noogu of
tukanayay joogto ah. Maanta, waxa uu weli ku tukanayeen - Waxa
uu samaynayo waa inoo duceeyaa isagoo ku sugan samada ka .
Cibraaniyada 7:25 Sidaa darteed wuxuu sidoo kale waxa uu
awoodaa in uu badbaadiyo degtay kuwa u yimid inuu Ilaah
xaggiisa , tan iyo markii uu weligii ku nool yahay si uu ugu
duceeyo iyaga .

Kooban-Masiixa wuxuu inoo ahaa tusaale sare


Ciise sida Taliyaha our Sare ee Chief sidoo kale waa tusaale ku
saabsan sida loo noolaado nolol badisay tukashada iyo addeecid
our . Injiillada waxaa ka buuxa tixraacyada In naftiisa tukashada
iyo na siiso fahanka xidhiidhka aannu la yeelanay Aabbeheenna ah
oo jannada ka galay . Ciise That , Wiilka Ilaah , wuxuuna tukaday
in xaalad kasta iyo xaalad waa caqabad noo . Ma waxaan ku nool
nolosheena sida aynu u malayno in ay ahaadaan , ama waxaana si
joogto ah Aabbeheenna ah , waayo jihada ?
Ciise tukaday inoo - kuwa rumeeyey lahaa - inaynu ku soconno ee
jacaylka iyo midnimada , kaamil laga dhigin , in Sharaftiisii waxaa
loo arki lahaa na in , iyo in maalin maalmaha ka mid ah isaga la
noqon lahaa .

SU'AALO IYO MURAAJOCO


1 . Iyada oo ka jawaabeysa nimankii indhaha la'aa u weydiisanaya naxariis ee Matthew 20:27 ,
Muxuu Ciise u weydiiso wixii ay rabeen isaga inuu sameeyo iyaga? Waa maxay waxa aad ka soo
Qorniinkan ka bartaan tukashada?
2 . Matayos dhexdiisa 17:14 , marka ninkii ku qaba wiil suuxdin qaba in ay Ciise u yimid oo u
sheegay in Xertiisii aan isaga bogsiin kari waayeen , waxa ay ahaayeen sababaha Ciise si gaar ah
xertii u siiyey sidii ay u aanay sababta taa sameyn kartaa ? Waa maxay waxa aad ka soo
Qorniinkan ka bartaan tukashada?
3 . Sii saddex tusaalayaal kale oo salaadda Ciise iyo sharaxdo waxa aad ka baratay
tusaalooyinkan . Sharaxaad ka bixi isbedel aad samayn doonaa in qofka aad nolosha tukashada
ka timid runta ka baratay cashar this .

37

Casharka afraad

" Sayidow, na bar si loo tukado "


Xertii waxay ku arkeen inaan Ciise ' nolosha ka mid ah tukashada
ahaa , iyo hal maalin waxay ku yidhaahdeen , " Sayidow, na bar si
loo tukado . " Waxaa jiray wax ka duwan in nolosha Ciise - waxaa
jiray wax ay u baahanyihiin .
Luukos 11:1 Oo waxay noqotay , intuu tukanayay meel gaar
ah , marka wuxuu ka joogsadeen , in mid ka mid ah Xertiisii
ayaa ku tidhi si , " Sayidow, na bar si loo tukado , sida
Yooxanaa xertiisa u baray . "
Tani waa si joogto ah u noqon Ducadii qalbigeenna ,
"Rabbi , ku bari na si ay u tukadaan ! "
SALAADDA RABIGA
Salaadda oo Rabbiga ahayd in ay tusaale u noqoto in xertii u
ahaayeen in ay isticmaalaan in jacayl ma salaadda iyaga u gaar ah .
Waxaa la ma in lagu celiyo , maadaama ay jirtay qarniyo , by laga
xafidin xafladahaas diinta .
Fiiro u yeelo sida salaada gaaban Ciise waxa uu adeegsaday sidii
uu tusaale ahaan sida dhabta ah - oo keliya saddex aayadood ee
Luukos - ama shan aayadahan ee Matayos ( 6:9-13 ) .
Sidaas Wuxuu iyaga ku yidhi , " Marka aad ku tukatid , ku
dheh:
Aabbahayaga jannada ku jirow, noqon Your name .
Your boqortooyadaadu ha timaado .
Ayaa lagugu sameyn doonaa dhulka sida ay jannada ku jira .
Kibis maalin naga siiya by maalin .
Oo naga cafi dembiyadayada ,
for sidoo kale annaguba waa u cafinnaa qof kasta .
Markaasaa ha noo kaxayn inaydnaan jirrabaadda gelin ,
laakiin kan sharka leh waa ina samatabbixin doonaa . "
Luukos 11:2-4
Buugaag badan oo qurxoon ayaa laga qoray on kuwan dhowr
aayadahan , laakiin waxaan diirada saari doontaa oo keliya on
aayadda ugu horraysa .
"

38

Laakiin adigu goortaad tukanaysid - Waxaad dhahdaa ! "


In salaaddu , Ciise kuma odhan, Laakiin adigu goortaad tukanaysid
, ooyaan sida aad u doodid Ilaah ku warwareegeysey in aad
maqasho , ama si baryayaa iyo rafaad farabadan . Wuxuu sheegay
in Laakiin adigu goortaad tukanaysid - waxaad tidhaahdaan .
Ciise waxa uu adeegsaday erayga isla , waxaad tidhaahdaan, in
meel kale .
Markos 11:23 " Wixii Hubaal dabaday , waxaan idinku
leeyahay , Ku alla kii ku leeyahay buurtan , ' laga saaro iyo in
loo tuuray badda dhexdeeda , ' iyo ma qalbigiisana ka shakiyin
laakiin rumaysta in waxyaalahaas lagu ayuu yidhi iman
doontaa inaad ku gudubto , ayuu yeelan doonaa wax alla wixii
uu yidhi . "
Marka aan ku tukado , waxaan u yihiin in la yidhaahdo . Waxaan
nahay in la yidhaahdo , Buurta - " adigu laga saaro iyo in la badda
lagu tuuro . " Markaasaa Ciise ku yidhi , haddii aanu aydnaan
shakiyin , laakiin aaminsannahay in aannu yeelan doontaa wax
kasta oo aynu nidhaahno , waa la sameyn doonaa .
Xusuusnow qeexid u fududeeyey tukashada waa :
Tukashadu waa qaadashada xaalad Rabbiga hortiisa ,
jawaabtiisii maqalka , iyo hadalka soo baxay doonista Ilaah
galaan xaaladda . Tukashadu waa keeno cirka dhulka .
" Aabbahayaga jannada "


Booskeena
Ciise xertiisa ayaa ay meel xusuusiyey . Marka waxaan u imid
inaan Ilaah tukasho , waxaan u yihiin inay yimaadaan sida
carruurta ee Ilaaha ugu sarreeya . Waa xaq axdiga ay isaga u
yimaadaan our sida carruurta dabiiciga maamula in ay waalidkood
uu dumo .
Rooma 8:15,16 Waayo, waxaad u ma ruuxa addoonnimada
mar kale cabsataan , laakiin waxa aad u heleen Ruuxa ee
korsashada by kan aynu ku qaylinno soo baxay , " Aabbow,
Aabbe . "
Waxaan nahay inuu ku tukado Aabbeheenna ah oo jannada ,
wuxuu ogaaday in gebi ahaanba waa mid ka duwan ta aabbihii uu
dumo . Waxaan nahay inuu ku tukado Aabbeheenna ah oo jannada
ku jira - si aan Ilaaha gudaha nafaheena sida la baraa qaar ka mid
ah .

39

" Ku jirow, magacaagu "
Aragtideena
Markaasaa Ciise xertiisii ku saabsan cawo tukasho loo baray .
Inkasta oo innagu nahay carruurta Ilaah aan jeclahay , waxaan
aadan degdegin joogistiisa leh ixtiraam la'aan galaan . Waxaan
isaga ku siin sharaf . " Ku jirow, " waxaa loola jeedaa si quduuska
ah , si loo daahiriyo, si ay quduus , si ay u fiirsaday si ixtiraam leh
ama ah maamuustaan , si ay maqsuud , si uu u qabto gacaliyo ,
xumme . Waxaan wakhti u Magiciisu oo quduus by leh wax ka soo
wadnaha our in isaga u sujuud .

" Boqortooyadaadu ha timaado "


Marka aan ku tukado , waxaan u yihiin in la yidhaahdo " Your
Boqortooyadaadu ha timaado " - ma noo boqortooyada . Qaar
badan oo iyaga oo aan ka ogaaday , ayaa lagu tukanayay si ay u
dhisaan boqortooyooyinka iyaga u gaar ah - guri u gooyeen ,
baabuur weyn , shaqo fiican , xataa wasaaradda weyn . Ciise
wuxuu ku yidhi waxaan nahay in la yidhaahdo - " . Boqortooyada
Ilaah ka iman "
Waxaan nahay in ay fahmo oo heshiis kula Ilaah , ka dibna
Amarkiisa la sameyn doonaa dhulka ku our xaaladda . Tani waa
duco boqornimadiisa laga , mid ka mid ah ee xukumi .


Kaalay Ercomehe
Erayga Giriigga , ercomehe , macnaheedu waxa weeye , " in ay ka
yimaadaan ay jiraan in ka badan in ka badan halkan . "
Waxa macnaheedu ma aha , " Ilaah ee ku jirta lacag iyo wax kasta
oo noqon doona , waxay noqon doonaan "
Waxa macnaheedu ma aha , " Waxay noqonaysaa fiican haddii ... ,
laakiin wax kasta oo doonaa waa Ilaah . "
Marka Ciise wuxuu ku yidhi "kaalay " ee luqada Giriigga , waxa
loogala jeedaa , " wac wax kuwa la ma jirin sida iyagoo . "
Waxaa loogu tala galay , " Waxaad , waxay ka yimaadaan waxaa
jira in ka badan in ka badan halkan . "

Ku dulsocodka Socodka Biyaha


Peter biyaha ku dul socday jawaab u Markaasaa Ciise wuxuu ku
yidhi, Ercomehe - Kaalay .
Matayos 14:28,29 Markaasaa Butros u jawaabay oo ku yidhi ,
"Rabbiga , haddaad tahay adiga , ku amri doono inay ii
yimaadaan in aad biyaha ku dul . "

40

Sidaas Wuxuu yiri, " Kaalay . " Oo markii Butros uu soo


degay ee doonnida , ayuu biyaha ku dul socday inuu Ciise u
tago .
Butros wuxuu ahaa kalluumaysato ah . Wuxuu ogaa in aadanuhu
ma socon biyaha on . Si kastaba ha ahaatee , ay jawaab u
Hawadiisa - "Rabbi amro oo aniga ii kaalaya inaad biyaha on " Ciise baa u jawaabay , " Kaalay. " Butros guuray dabiiciga ah si ay
xukunka ruuxiga ah ka sarraysa . Butros biyaha ku dul socday .
Ka dib markii Butros wuxuu ku dul biyaha on , wuxuu bilaabay
inuu dib u soo guurto boqortooyada dabiiciga ah , si ay cabsi u , ka
dibna wuxuu bilaabay inuu dego .
Matayos 14:30,31 Laakiin goortuu dabayshii arkay baqay
ahaa , wuu ka cabsaday ; bilaabay inuu dego ayuu qayliyey, oo
wuxuu ku yidhi , " Sayidow, i badbaadi ! "
Oo markiiba Ciise gacantiisuu u taagay oo isagii , oo wuxuu
isagii ku yidhi , " O aad rumaysad yarayaalow , maxaad u
shakiday ?"
Inta badan , waxaa maanta la mid ah , sidii aan u guurto
boqortooyada Rabbaaniga ah tukashada . Waxa aan bilaabi
geesinimo , laakiin markaas waxaan bilaabaan inay eegto
duruufaha . Waxaan ha shaki yimaado meesha maadan soo
Waxaan soo noqotay oo ay bilowdo inay guul daraystaan .
Waqtigan xaadirka ah in salaada la mid ah sida Butros waa ,
"Rabbi ii badbaadiyo - caawin i rumaysan . "


Taliyihii
Taliyihii u timid Ciise oo baryayay in lala addoonkiisa bogsiiyo ,
iyo Ciise wuxuu ku yidhi , Laakiin boqol- ogaa ma waxay ahayd
lagama maarmaanka u ah Ciise inuu yimaado " Waan imanayaa oo
ay bogsiiyaan kuwa isaga . " - In Ciise oo keliya la hadli kari
waayay iyo addoonkii noqon lahayd bogsiiyey .
Matayos 8:5-10 Ciise goortuu soo galeen Kafarna'um , oo
boqol askari u yimid isaga , baryayay isaga oo leh , oo ku yidhi
, " Sayidow, midiidinkaygii jiifo guriga curyaan , dreadfully
silcaysaa . "
Markaasaa Ciise wuxuu ku yidhi isagii , " Waan imanayaa oo
ay bogsiiyaan kuwa isaga . "
-Taliyihii u jawaabay oo ku yidhi " , Sayidow, anigu ma
istaahilo Waa inaad saqafka gurigayga hoostiisa soo ahay .
Laakiin hadal keliya dheh , midiidinkayguna waa bogsan
doonaa . "

41

-Taliyihii wuxuu ka baxay sharax in tan iyo markii uu ka amar


ahaa , iyo wuxuu lahaa oo askari hoos maamulka , amar buu ku
fahmay . Wuxuu erey loo isticmaalo , ercomehe .
" Waayo, waxaan ahay nin ka amar , oo askar baa iga
hoosaysa . Oo waxaan idinku leeyahay in ay tani ka mid ah ,
Tag , wuuna tagaa ; iyo in kale , Kaalay , wuuna yimaadaa ;
midiidinkaygana , Waxan samee , wuuna sameeyaa " .
Goortuu Ciise taas maqlay ayuu ka yaabay oo ku yidhi kuwii
la socday , " Runtii waxaan idinku leeyahay , Anigu ma aan
helay rumaysadkaagu waa weyn sida binu Israa'iil kama dhex
!"
Ilaa nahay in qoraalkaagu run maamulka Ilaah - Waxaan marnaba
fahmi karaan oo ku hadlaya oo leh awooda , idinku amrayo oo ,
ilaa aan ka yar tahay maamulka noqon doonaa .


Kaalay oo amar
Erkomehe aan talo ah , waxaa amar . Waxaa a wacaya soo baxay
isagoo wata xujo . " Your Boqortooyadaadu ha timaado ! "
Boqortooyada Ilaah uma uu iman doono ilaa hadana ku amray in
ay yimaadaan . On dhulka , Ilaah siiyey nooca in of authority noo .
Tukashada Tani muunad in Ciise xertii u siiyey waxaa la dhisay on
fahamka maamulka in Ilaah siiyey Aadan iyo Xaawo . Ma siin
maamulka qaar ka mid ah iyaga iyo dib u qabo qaar ka mid ah
naftiisa , iyo Ciise ma ahan oo keliya dib u soo ceshtaan qaar ka
mid ah amarkayaga . Oo wuxuu sameeyey wax shaqo ah
dhamaystiran .

" Doonistaada in la sameeyo on aduunka


Sida Waxaa jannada ku jira "
Tani waa qayb ka mid ah cabsi badan oo reer tukashadayda iyo
muunad Ciise na siiyey . " Lagugu sameyn doonaa dhulka , sida
lagu sameeyey oo jannada ku jira . "
Waa maxay tahay doonista Ilaah ee samada ku jira? Waa maxay
doonistiisa dhulka ?


Janada dhexdeeda
In samada ka , waxaa jira waa doonistii ka mid ah oo keliya iyo in
uu yahay Ilaah . Waxaa jira wada lahayn ku saabsan . Waxa jira
doorashooyin jirin in la sameeyo . Ilaah doonistiisu waa farxad iyo
si toos ah loo sameeyaa. In samada ka, waxaa jira muran weyni ma
jirto, kaliya ay haa tahay iyo Aamiin in ay doonista Ilaah.

42

Dhulka dhexdiisa
Ciise ayaa ku yidhi waa in aan ka amri doono oo Ilaah in la
sameeyo dhulka , sida jannada ku jira .
Aadan iyo Xaawo Marka dembaabay , waxay gutaan si ay
ambaqaadayo liddi ku ah Ilaah iyo aadanaha oo dhan samaysay
ayaa isku abid tan iyo maalintaas .
Muddo sanado ah , waxaan ku tukaday our ayaa la sameyn doonaa
. "Rabbi , waxaan u baahan nahay baabuur cusub oo ah , guri
cusub , shaqo . " Waxaan doonaya wax - waxyaalood oo muhiim
ah , waxaana loo baahan yahay - iyo tukanayay for doonnaa in la
sameeyo .
Hadda inaannu Ciise aragno ma aha oo kaliya sida
Badbaadiyeheenna ah iyo Bixiyaha , laakiin sidoo kale siduu
Rabbigeenna iyo King . Waxaan soo gudbineyso our doonaa in
isaga sidaa darteed waxaan doontaa hadda ka dib lama leh , "
Sayidow, inaan ... "
Doonista Ilaah ma la samayn karaa in geeska dunida oo naga aanu
ilaa , jidhka Masiix , ku dheh, " Rabbi , ayaa lagugu sameyn
doonaa dhulka sida ay jannada ku jira . " Maxaa tukashada wayn!
Waxaan leeyihiin masuuliyada ah inay noqoto mid ded ah la
wareegeen qoysaska , xaafadaheena , magaalooyinka , iyo
wadamada aan ku noolahay .
Markaasaa Ibliisku wuxuu u yimid inuu dilo , wax xadin , iyo
wada baabbi'in . Sababta uu samayn karaa in kaarto maamulka waa
sababta oo ah ma aannu soo bartay sida loo tukado - waxa la
yidhaahdo . Waxaan ma ka bartay sida xoogga Ilaah in ay sii
daayaan galay xaaladaha our .
ka badan , waxaana ay fahmaan sida ay u sii daayaan doonista
Ilaah in la sameeyo kaarto maamulka our , tukashada salaadda
more xiiso noqotaa ! The ka badan waxaan ka baran erayga Ilaah
iyo tukadaan Ruuxa , ayaa in ka badan aanu ku ogaan doonaa sida
loogu hadlo soo baxay doonista Ilaah ee dawladdeenuna .

WAA MAXAY BOQORTOYADA ILAAHAY?


Waxsii sheegidi Daaniel
Waxaan nahay inaad la hadasho boqortooyada Ilaah galaan
xaaladaha our . Waxaan nahay in la yidhaahdo , " Your
boqortooyadaadu ha timaado . " Si tan loo sameeyo si wax ku ool
more , waa in aan fahmo waxa ay boqortooyada Ilaah waa .
Daanyeel 7:13,14,18,27 " Waxaan ka daawanayay Riyadii
habeennimada , oo bal eeg , Mid ka mid ah sida Wiilka
Aadanahu wuxuu , ku imanaya daruuraha samada ! Wuxuu u

43

yimid weynaa ee Maalmaha , oo waxay isagii keeneen meel u


dhow isaga hor . Markaas si isaga uu ahaa taliskiisa iyo
ammaan iyo boqortooyo la siiyey , inay dadyowga , iyo
quruumaha, iyo kuwa kala afka ahu u wada adeegaan .
Xukunka xukunka weligiis ah , kaas oo ma idlaan doonaan , oo
boqortooyadii Ilaah la mid ah waa mid aan la burburiyey .
' Laakiin ugu Sarreeya quduusiintiisa ayaa boqortooyada
weligeedba way heli doonaan , oo hantiyi doonaan
boqortooyada , xataa weligood iyo weligoodba . '
Markaas boqortooyada iyo dowladnimada , iyo weynaanta
boqortooyooyinka samada ka hooseeya oo dhan , waxaa la siin
doonaa dad kale, quduusiinta Ka ugu Sarreeyaa wuxuu .
Boqortooyadiisu waa boqortooyo weligeed jiraysa , oo dhan
sayidnimo u adeegi doonaan oo Adeeca isaga . "

Katimid Daaniel waxaan ka baranaynaa in
boqortooyada waa weligiis ah iyo waa quduusiinta, kuwaas oo
ay u helaan.
Wax sii sheegay Yooxanaa Baabtiisaha
Yooxanaa ogaa boqortooyada Ilaah wuxuu la jiray ayaa gacanta.
Matayos 3:2 oo waxay ku yidhaahdeen , " Toobad keena ,
waayo, boqortooyadii jannadu waa dhow dahay "

Boqortooyada Ilaah dhulka ku yimid leh wasaaradda
Ciise.
Goor danbe oo xabsi marka John weydiiyey haddii Ciise uu ahaa
Mid ka mid ah wuxuu ku lahaa sheegid ah oo ku saabsan , Ciise
ayaa dib u soo diray jawaabta .
Matayos 11:4,5 Ciise ayaa u jawaabay oo iyagii ku yidhi , "
Taga oo Yooxanaa uga warrama waxaad maqashaan oo fiiri :
la'aa helaan aragti iyo kuwii lugahala'aana way socdaan ,
qabayna waa la nadiifiyey iyo dhegahala'aana wax bay
maqlaan , kuwii dhintayna waa la kiciyey iyo masaakiintu ku
wacdiyeen injiilka iyaga . "
Ciise u soo diray oo Yooxanaa markhaati- indhaha la hela ,
aragoodu, socod ah oo curyaan ah , kuwa baraska lehna la
nadiifiyey , kuwii dhegahala'aana wax maqalka , kuna jirnaa kuwii
dhintay soo sara kiciyey iyo injiilka loogu wacdiyey caddeyn in
boqortooyada Ilaah wuxuu u yimid .
Masiixu wuu usheegay wuuna samayaay
Ciise ku xusan boqortooyada Ilaah marar badan lagu daro tixraac
this ee Salaada Rabbiga. Waxaan ku baran kartaa wixii
boqortooyada Ilaah run ahaantii waa iyada oo Qorniinka kuwan .

44

Masiixa boqortoyada ilaah ku wacdiyey


Matayos 9:35 Ciise wuxuu ku wareegay magaalooyinka iyo
tuulooyinka oo dhan , sunagogyadooda wax ku baraya , ku
wacdiyeen injiilka boqortooyadii ku , oo wuxuu bogsiin jiray
bukaan oo dhan iyo cudur walba oo dadka ku dhex .


Wacdigii ee boqortooyada ahaa ay la bogsiin jiray
bukaan oo dhan iyo cudur dadka ku dhex .
Boqortooyadu waytimid
Luukos 11:20 " Laakiin haddii aan jinniyada ku saaro farta
Ilaah , hubaal inuu boqortooyada Ilaah galo waxaa idiin timid
."


Gudbiyo xooriddoodu tahay baxay jinniyada sida
calaamad oo ah boqortooyada Ilaah noogu imanayaan inaga
Boqortooyada iyo Xertiisii
Ciise baxay -tobankii xerta ahaa u diray inaan injiilka ku wacdiyo
ee boqortooyada .
Matayos 10:7,8 ah " Oo sidii aad u tagto , socotaan wacdiya ,
oo wuxuu ku yidhi , ' Boqortooyadii jannadu waa dhow dahay
. ' Bogsiiya kuwa buka oo , kuwa baraska lehna nadiifiya ,
kuwii dhintayna sara , jinniyo dibadda u soo tuuray . "


Boqortooyada Ilaah ka mid ah shifo buka , taas
aawadeed kol qabayna , kicinta kuwii dhintay iyo jinniyo ku
saaraya .
Boqortooyada iyo Todobaatan
Ciise toddobaatan soo diray inaan injiilka ku wacdiyo ee
boqortooyada .
Luukos 10:1,9-11 Waxyaalahaas dabadeed Rabbigu wuxuu soo
bixiyey toddobaatan kale ayaa sidoo kale , iyo laba u diray
laba Oo wejigiisiina magaalo walba iyo meel halkaas oo ahayd
laftiisa ayaa wuxuu ku saabsan si ay u tagaan ka hor .
" Bogsiiya kuwa buka oo halkaas yihiin , oo waxaad ku
tidhaahdaa si , ' Boqortooyada Ilaah waa idinku soo dhow
dahay. Laakiin magaalo alla magaaladaad gashaan , oo waxay
u ma baahnid inaad hesho , soo baxa jidadkeeda , oo dhaha , '
aad u The boodh ah magaalada aad taas oo soo raacday ,
waannu idinku tirtiraynaa ka gees ah si . Si kastaba ha ahaatee
tan ogaada, Boqortooyadii Ilaah waa idiin yimid meel u dhow .
'"

Boqortooyada Ilaah yimaado bogsashada .Ciise wuxuu
ku yidhi , " bogsiiyaan kuwa buka oo halkaas jooga , oo
waxaad ku tidhaahdaa, Boqortooyada Ilaah yimid . ' "

45

Boqortooyada iyo xoogeeda


Matayos 11:12 " Tan iyo wakhtigii Yooxanaa Baabtiisaha ilaa
hadda boqortooyada jannada waa la xoogay , oo kuwii
xoogayna ayaa waxay ku qaadan xoog . "


Boqortooyada Ilaah ku xanuunsan doono rabshadaha ,
iyo wuxuu u baahan yahay in la qaado by xoog by
Muuminiinta .
Calamadaha dhammaadka wakhtiga
Matayos 24:14 " Oo injiilkan boqortooyada waxaa lagu
wacdiyi doonaa dunida oo dhan markhaati ahaan quruumaha
oo dhan , dabadeedna ugudambaysta ayaa iman doonta . "

Boqortooyada Ilaah lagu wacdiyi doonaa dunida oo
dhan markhaati ahaan , dabadeedna ugudambaysta ayaa iman
doonta .

Filib wacdiyey Boqortooyada


Filib wacdiyey boqortooyada leh xoog. Dadkii badnaa waxay ugu
maqleen oo ay arkeen calaamooyinkuu uu ku sameeyey - jinniyada
ku qaylisay , curyaanka ah iyo kuwa luga la wada bogsiiyey .
Falimaha Rasuullada 8:5-8,12 Markaas Markaasaa Filibos
wuxuu tegey magaalada Samaariya iyo wacdiyey Masiixa
iyaga .
Oo dadkii badnaa, iyagoo isku wada qalbi ah walow ay wax ka
Filibos ku hadlay , maqleen oo ay arkeen calaamooyinkuu
sameeyey . Si ay jinniyo wasakh leh , iyagoo qaylinaya oo leh
cod weyn ku dhawaaqay , waxaa soo baxay dad badan oo
kuwa ku hantiyeen , oo kuwo badan kuwaas oo curyaan ahaa
iyo laangadhayaashiiba way bogsadeen . Markaasaa waxaa
jirtay farxad weyn, magaalada in .
Laakiin markay rumaysteen Philip sidii ayuu wacdiyey
waxyaalaha ku saabsan boqortooyada Ilaah iyo magaca Ciise
Masiix , oo rag iyo dumarba la baabtiisay .

Wacdinta kowaad ayaa marka hore tahay wacdin ee
dhimashada iyo sarakicidda Ciise ka dib, ka walaacsan
boqortooyada Ilaah.
Sheegidda mustaqbalka ee Boqortooyada
Muujintii 11:15 Markaasaa malaa'igtii toddobaad : Oo waxaa
jiray cod weyn oo jannada ku jira , oo wuxuu ku yidhi , "
boqortooyooyinka dunida oo this noqday boqortooyooyinka
Rabbigeenna iyo Masiixiisa , oo wuxuu weligiis iyo weligiis
boqor buu ahaan doonaa ! "

46


boqortooyooyinka dunida oo waxay taasi noqon
doontaa boqortooyooyinka Rabbigeenna iyo isaga oo
subkiddoodu waxay !
Boqortooyada aan ruxmin
Cibraaniyada 12:25-28 eeg in aadan isaga diidi ku hadla .
Waayo, hadday ma baxsadaan kuwii diiday kii ka hadlay
dhulka , oo badan , waxaana kama uu baxsan doono , annagu
haddaannu isaga kan kula hadlayaa ka yimid xagga jannada ,
kan codkiisii wakhtigaas gariiriyey dhulka ka soo noqda,
laakiin hadda wuu ballanqaaday isagoo leh , " Weliba mar
ayaan gariirin doonaa dhulka, ma aha oo kaliya , laakiin sidoo
kale jannada ku jira. "
Haddaba tan , " Weliba mar kale , " waxay muujinaysaa
removal of Waxyaalihii lagu la gariiriyey sidii waxyaalo la
sameeyey , si waxyaalihii , kaas oo aan la gariirin karin waxaa
laga yaabaa in ay weli .
Sidaa darteed , tan iyo markii aanu helayna boqortooyo aan la
gariirin karin, aynu mahad nimco leeyihiin , by , kaas oo laga
yaabaa in aan Ilaah u adeega acceptably oo maamuusaan
cibaado iyo cabsi .
Aaminsan A ee Ilaah , kaas oo ku salaysan yahay aqoonta
aadanaha u gaar ah ayaa la gariirin karin . Aaminsan A ee Ilaah ,
kaas oo ku salaysan yahay kulma , maqalka iyo arkaya
boqortooyada Ilaah wacdiyey isagoo leh xoog , calaamadaha ,
yaabab , iyo calaamooyinkii , aan la gariirin karin . Waxaan u
baahan nahay inuu ku tukado oo keliya sida Ciise ku yidhi ,
" Boqortooyadaadu ha timaado .
Ayaa lagugu sameyn doonaa dhulka sida ay jannada ku jira . "
BOQORTOYADA WAARTA
Waxaan la baranayay calaamadaha dibadda ee boqortooyada Ilaah
, iyo inay yihiin xiiso leh ! Calaamadahan waxay yihiin waxa Ilaah
wuxuu isticmaalaa si loo gaaro unsaved oo la fariinta badbaadada .
Boqortooyada Ilaah sidoo kale waa gudaha - rumaystaha ayaa
gudahood .


Madenbaabikarto
Ciise wuxuu ku yidhi boqortooyada Ilaah kari aan la arki , laakiin
waa in ay ahayd Ruuxa iyo nagu gudahood .
Luukos 17:20,21 Haddaba markii uu Farrisiintii goortay
weyddiiyeen oo boqortooyadii Ilaah ku marka uu iman lahaa ,
Oo wuxuu iyagii u jawaabay oo ku yidhi , " Boqortooyada
Ilaah kama dhawrid ku iman ; mana waxay igu odhan

47

doonaan , ama ' here Eeg ! ' ' waxaa jira Eeg ! ' waayo ,
boqortooyada Ilaah waa idinku dhex . "
Galitaanka Boqortooyada
Nikodemos ayaa Ciise u timid oo habeenkii .
Yooxanaa 3:1-4 Waxaa jiri jiray nin oo Farrisiin magacaabay
Nikodemos, oo Yuhuudda taliye u ahaa. Ninkani waxa uu Ciise
u yimaadeen goor habeennimo ah , oo ku yidhi , "
Macallimow, waannu og nahay inaad tahay macallin ka yimid
Ilaah, waayo, ninna ma samayn karo calaamooyinkan aad
samayso haddaan Ilaah la leh . "
Ciise ayaa u jawaabay oo ku yidhi , " Runtii , waxaan idinku
leeyahay , Qof haddaanu ka mar kale dhalan , waxba ma uu
arki karaan boqortooyada Ilaah . "
Nikodemos ku yidhi, " Sidee baa nin mar kale u dhalan karaa
isagoo duq ah ? Ayuu mar labaad geli karaa oo uurkii
hooyadiis ka dhalan karaa? "


waa in aad mar kale dhalataan


Yacquub 3:5-7 Ciise ayaa u jawaabay , hubaashii, waxaan
idinku leeyahay, Qof haddaanu ka dhalan biyo iyo Ruuxa,
meeshaas ma uu geli karaan boqortooyada Ilaah. Oo wixii
jidhka ka dhashaa waa jidh , iyo wixii Ruuxa ka dhashaana
waa ruux . Ha la yaabin haddaan idinku idhi , ' Waa inaad
mar kale ku dhashay Waxaad . ' "
Si aad qayb ka mid ah boqortooyada Ilaah noqon , waa in aanu mar
kale dhalataan - Ruuxa ka dhasha . Dad badan ayaa ku tukaday
tuka caqliga la qiro waxay aaminsan yihiin in Ciise yahay Wiilka
Ilaah , iyo in dambigooda waxa uu dhintay , laakiin iyagu ma ay
soo gashay boqortooyada jinnigii . Waxay ka sameeyeen go'aan
maskaxda for Masiix , laakiinse innaba kama ay la roggi by kulan
nolosha - oo badalka leh Ciise Masiix ah . Waxay aan la inaad mar
kale dhalataan by Ruuxa Ilaah . Ciise wuxuu ku yidhi , wixii la
jidhka ka dhashaa waa jidh iyo wixii Ruuxa ka dhashaana waa
ruux .
Rasuul Bawlos u qoray ,
1 Korintos 2:12,14 Haddaba intii aan la helin , ma aha ruuxa
dunida laakiinse Ruuxa kii Ilaah ka yimid , inaynu garanno
waxyaalaha uu la inoo siiyey by Ilaah .
Ninka nafta raacaa ma aqbalo waxyaalaha Ruuxa Ilaah ,
waayo, nacasnimo in ay yihiin toona, oo wuxuu iyaga ku ogaan
karaa , sababtoo ah waxay ruuxa ayaa lagu imtixaamaa .

48

Waa xaqiiqo murugo badan oo la kiniisadaha on Sunday , ee aan


marna dhab lagu inaad mar kale dhalataan . Qaar ka mid ah ayaa
lagu koriyaa guryo Christian , iyo ogahay , garaadkiisa , sida loo
hadlo iyo dhaqmin sidii Masiixi ah , laakiin waxay Waligay maan aragnimo ku dhashay mar kale . Qaar kale , waxay ku biireen urur
laakiin marna kulan shaqsi ahaaneed ula Ciise . Waxay wanaag ,
inta badan waa badan tahay, , dadka . Waxaa laga yaabaa in
madaxda ah ee kaniisadda , laakiin waxay marna Idunku
aqbalayaan Ciise sida Badbaadiye shakhsi - wax tukashada sidan
oo kale ah :
Laga soo bilaabo muujinta ah ee erayga Ilaah , waxaan ku
ogaaday inaan ahay anigoo dembi leh . Waxaan rumaysanahay in
Ciise , Wiilka keliya oo Ilaah , uuraysan by Ruuxa Quduuska ah
iyo dhashay ee Maryan oo bikrad ah . Waxaan rumaysanahay
wuxuu noolaa nolol aan dembi lahayn oo raalli ka ah ayaa dhintay
on my wakiil inuu bixiyo ganaax ah oo aan dembi . Waxaan
rumaysanahay wuxuu u kacay kuwii dhintay iyo nool yahay
maanta ii siinaya hadiyadda lacag la'aan cafiska iyo badbaadada .
Waan ogahay in aan u baahan tahay inaad mar kale dhalataan .
Ciise , ayaan toobad keenaan oo dembiyada la ii . I Waxaad
weydiisan inuu yimaado qalbigayga geliyey iyo inuu i badbaadiyo
. I Waxaad heli sidii Badbaadiyahayga ah shakhsi . Waxaad ku
mahadsan Ciise , waayo, haatan wax igu lagu badbaadinayo !
Waa adag tahay in la nool yihiin ee nolosha Masiixiyiinta , marka
uu qofku uusan isaga ama nafteeda gudahood lahayn nolosha Ilaah
!
Haddii faqrada kor ku xusan in uu keeno wax shaki ah in aad
maskaxdaada , tukado hadda . Waxaad ogaan kartaa waxa aad mar
kale u dhashay . Waxaad ogaan kartaa in aad qayb ka mid ah
boqortooyada Ilaah yihiin .
Bawlos wuxuu u qoray Rooma ,
Rooma 8:16 Ruuxa qudhiisu wuxuu marag furay oo wuxuu
ruuxeenna u sheegaa inaynu innagu nahay carruurta Ilaah .
Waxaan geli kari maayo nolol tukashada ilaa aannu tukaday
salaadda ah dembi leh ee - ilaa aannu soo dhex galay xiriirka a xaq
isaga oo leh - ilaa aannu soo galay boqortooyada Ilaah .
Boqortooyada Ilaah
Rooman dhexdeeda waxaan ka baranaynaa in boqortooyada Ilaah
waa xaqnimo , nabad iyo farxadda ku jira Ruuxa Quduuska ah .
Ma jidhka, waxa Ruuxa.

49

Rooma 14:17 waayo, boqortooyadii Ilaah cunto iyo cabitaan


ma aha , laakiinse waa xaqnimada iyo nabadda iyo farxadda
ku jira Ruuxa Quduuska ah .


Xaqnimada
Boqortooyada Ilaah noo gudahood waa xaqnimo . Xaqnimada Tani
ma u gudbin karaan mayno xaqnimo aannu leennahay shakhsi
sababtoo ah Isaiah inoo sheegayaa in xaqnimo aannu leennahay
waa sida dhar wasakh ah .
Ishaciah 64:6 Laakiin ah waxaan oo dhan ay yihiin sida wax
wasakh ah , iyo xaqnimadayada oo dhammuna waa sida Niil;
wasakhaysan ...
Waqtigan xaadirka ah ee badbaadada , xaqnimada Ilaah waa la
xisaabi maayo, noo - tixgalinayo in ay naga account . Ciise qaaday
dembiyadeenna inaga oo laga yaabo in aynu xaqnimadiisa
leeyihiin . Boqortooyada Ilaah waa in aynu nahay in ay raadsadaan
waa xaqnimadiisa .
Matayos 6:33 laakiin a horta doondoona boqortooyadii Ilaah
iyo xaqnimadiisa ...
Xaqnimada ma aha kaliya uun ka maqan dembiga , waxa sifooyin
wanaagsan Ilaah oo dhan uu waadaxa ah ee qumman oo
quduusnimada iyo xaqnimo . Marka aan ku tukado , " Your
Boqortooyadaadu ha timaado " sida aynu ku amray inay
sameeyaan , waxa aanu ku leh " Xaqnimada yimaadaan . "
Ha waxaan jeclahay inaan xaq ahaado? Ha waxaan jeclahay inaan
quduus wuu noqon ?
Sida aan ku eegi hareeraha kaniisadaha ku , waxaan arkeynaa in
heerka furiinka durba waa sida sare ee kaniisadda sida uu yahay in
dunida . Hoggaamiyayaasha masiixiyiinta ayaa lagu qabto ee wuu
sinaystaa . Dadka la odhan waxay doonayaan inay ogaadaan Ilaah
ku nool yihiin caasinimo Rabbiga ka gees ah erayga Ilaah u furan .
Waxaan u baahan nahay loo muujiyo of Quduusnimada iyo
xaqnimada . Waxaan u baahan nahay loo muujiyo of sharaf . Peter
rasuulkii waxa uu ka dhigayaa sidaas fudud . Wuxuu ku qoray , "
Be quduuska ah ! "
1 Butros 1:15,16 laakiin sida uu idiinku yeedhay waa quduus ,
waxa kale oo aad quduus ku ahaada anshaxa oo dhan , maxaa
yeelay , waxaa qoran , " Be quduus ah , waayo, anba quduus
baan ahay. "
Ilaah inaga rabo in ay noqon kuwa xaqa ah . Waxaan ma ka
hadalka liis ay saxsanyihiin ee dibadda xaqnimada True lagu
ekaado oo uu image " Do la oggolyahay iyo . " - Isbedel ku yimid
xagga ammaanta ammaano - beddelay gudaha u soo baxaan !
50

2 Korintos 3:18 Laakiin waxaynu oo dhan , oo leh wajiga ayaa


daah , sidii oo muraayad ah ammaantii Rabbiga ayaa , lagu
bedelay image isla ammaanta ammaano , sida by xagga
Rabbiga Ruuxa ah ka .


Nabad
Boqortooyada Ilaah waa xaqnimo , nabad iyo farxadda ku jira
Ruuxa Quduuska ah . Waxaa jira wax aad u khaas ah oo ku
saabsan xaqnimo . Marka aynu raadinaa boqortooyada Ilaah iyo
xaqnimadiisa , si lama filaan ah ay nabadi jirto - waa miro caadi ah
Ruuxa Quduuska ah nolosheenna . Peace ma aha wax aynu ku
dadaalnaa kartaa . Waa wax la sameeyaa hal mar oo dhan, iyo ma .
Waa horumar leh .
Badan ayaa aaminsan in ay heli doonaan nabad marka ay leeyihiin
xaddi gaar ah oo lacag bangiga . Waxay yeelan doontaa nabad
markii Ilaah straightens soo baxay ilmooshoo , ama xaasku .
Waxaa laga yaabaa in nabad iman doonaa marka ay jago oo cusub
ka heli , hawlgab , ama guurto dalka oo dhan . Laakiin
waxyaalahaas waxba kama keeni karaan nabad .
Ciise waa boqorka nabada . Boqorkeena - : - Markii aan isaga
Sayidka nolosheena ka dhigi waxaan ku qasbanahay inaan nabad.
Paul na ku dhiiri gelinayaa in ha nabadda Ilaah maraa waxgarasho
kasta ka quluubta iyo maskaxda noo ilaaliyaan .
Filiboy 4:6,7 ha ka welwelina , waayo waxba , laakiinse wax
kastaba tukasho, mahadnaqid , ha weyddiisato lagu ogeysiiyo
Ilaah ; iyo nabadda Ilaah , kaas oo waxgarasho kasta ka
sarraysa , dhawri doontaa quluubta iyo maskaxda adigoo u
maraayo Masiix Ciise .

Farxad
Boqortooyada Ilaah waa xaqnimo , nabad iyo farxad . Joy ma aha
farxad dusha waxaan mararka qaarkood dareemaan ayaa . Joy ka
yimaadaa qoto dheer gudahood . David qoray Zabuur ,
Sabuurrada 16:11 Waxaad i tusi doontaa jidka nolosha, ;
haatanna adiga waa hubaal farxad ; At Your gacanta midig
yihiin ifkan iyo weligiisba .
Farxad Run ah ka yimaado isagoo ku sugan oo Ilaah hortiisa .

Koobid Masiixa ayaa salada baray


Marka Ciise wuxuu bilaabay inuu wax baro xertii ku on tukashada
in jawaab ay codsi , " Na bar si loo tukado , " ayuu ma uu odhan ,
waxaana ay ahaayeen in ay baryayaa , ama u doodid . Wuxuu yiri,
" dhahdaa . " Waxaan nahay in la yidhaahdo in ay dhibaatooyin
our , " boqortooyada Ilaah u soo galeen ... , Ilaah doonistiisu ha

51

noqoto ! " Waa in aan ma tukadaan dhibaatooyinka iyo naga


doonistiis, laakiin waxay ku tukado, doonista Ilaah .
Ogaanshaha boqortooyada Ilaah waa noo gudahood kuu fududeyn
tukanayay doonistiisa . Intaasoo ilaa dhigi doonaa jawaabaha
dhibaatooyinka iyo weydiiso Ilaah in la buuxiyo our " liiska
adeega . " Annagu waxaannu noqon doonnaa sidaas habayn iyo
Ruuxa Quduuska ah , iyo doonistiisa ku hadla on in ay dhulka , in
baahidiisa waa laga qaadi doonaa daryeelka ee . Waxaan leenahay
doontaa kelinimada ah ee xiriirka aannu la yeelanay Ilaah iyo in la
danaynayay wax kasta oo isaga ku saabsan . Taa baddalkeeda ,
wuxuu noqon doonaa welwel ka qaba wax kasta oo nagu saabsan
tahay .
Matayos 6:33 noqon doonaan hawlgalka ee nolosheena marka hore waxaan raadin doonaa boqortooyada oo waxaas
oo dhan waa laydiinku dari doonaa noo .
SU'AALO IYO MURAAJOCO
1 . Qor qeexidda fududeeyey tukashada iyo siisid fahamkooda ah waxa ay ka dhigan tahay .

2 . Magaca saddex calaamadaha dibadda ee boqortooyada Ilaah .

3 . Magaca saddex tusaale gudaha ee boqortooyada Ilaah .

4 . U sharax sida tukashada waa la xiriira in ay boqortooyada Ilaah .

52

Casharka shanaad

Salada la, aqbalayo


Our rabitaan waa inuu ku tukado natiijooyin more . Laga soo
bilaabo salaadaha dhakhso ah , waxaana ku tukado marka aan
khatar ku jira , si ay u tukanayay dhallaankayagana jecel yahay , si
ay u tukanayay for the / xaalado siyaasadeed oo bulshada nagu
wareegsan , aynu doonayso oo ah in la ogaado sida loo tukado ku
ool ah ka badan .
Waxbaristii Ciise on tukashada dhan Injiilladu isaga saari
lahaayeen nolosheena tukashada .
CAMALKEENA - CAMALKEENA CAMALKEENA
Salaadda Qaar ka mid yihiin jawaabin sababtoo ah waxay
ahaayeen marna tukaday . Mararka qaarkood , waxaanu ka hadlaan
xaalad , sheegid aynu doonayno inaynu u tukadaan ku saabsan ,
laakiin marna ma hareer si dhab u qabanaynaa . Other jeer salaadda
aan la jawaabay sababtoo ah waxaan ma ku adkaysato in tukashada
.
Rasuul Bawlos u qoray ,
Efesos 6:18 ... mar kasta salaadda oo dhan iyo barya Ruuxa
tukanayay , isagoo feejigaan ilaa dhamaadka this leh
adkaysasho oo dhan iyo quduusiinta oo dhan .
Isaiah dhigay waardiyayaal on derbiga aan weligood qaban lahaa
ay nabadda . Iyagu ma ay hayn lahaa aamusan laakiin tukado lahaa
si joogto ah .
Ishaciah 62:6,7 ayaan idiin dhigay waardiyayaal darbiyada ,
Yeruusaalemay , kuwaas oo ay aamusi doonaan maalinta
nabadda ay habeen ama aad on . Kaaga inay xusuustaan oo
Rabbigu wuxuu , ha ka aamusnaado , oo isaga siiyo nasasho
ma till wuu adkeeyaa iyo ilaa buu ka dhigaa Yeruusaalem
ammaan ee dhulka .
Masiixa ayaa baray camalka
Ciise na bartay inay joogto ah oo ku tukanayay .
Luukos 11:5-8 Oo wuxuu iyagii ku yidhi , " Midkiinnee baa oo
uu yeelan doono saaxiib , oo isaga u tag oo saqdadhexe u
leeyahay isaga , Saaxiibow , saddex kibsood i amaahi , waayo
saaxiib anigaa leh ee ii yimid on sodcaalkiisii buu , iyo inaan

53

haysto hor dhigo ma ' , oo isna wuu soo jawaabi doonaa


gudahood oo waxaad ku tidhaahdaa , ' igu ha dhibin ;
albaabka waa la xidhay , oo carruurta waa sariirtay ila jiiftaa ;
umana kici karo inaan iyo adiga ku siiyo ' ?
"Waxaan idinku leeyahay , in kastoo uusan u kici doonaa oo u
siin isaga , maxaa yeelay , isagu waa inuu saaxiibnimadiisa
aawadeed, weliba baryo badnaantiisa of ayuu u kici doonaa oo
u siin isaga sida ugu badan ayuu u baahan yahay . "
Tuko habeen iyo maalin
Wuxuu sheegay in in aynu ku tukado, oo habeen iyo maalin iyo
inaydnaan ku qalbi jabin .
Luukos 18:1,7,8 a Markaas wuxuu iyaga kula hadlay masaal si
, in rag had iyo jeer waajibka ku ah inay tukadaan oo aanay ka
qalbi jabin .
" Oo Ilaah baa ka aarsan doonaan doortay , kuwaas oo qayliyo
oo habeen iyo maalinba isaga si kastoo uu muddo dheer
dhirtiina iyaga waxaa la jiray ? Waxaan idinku leeyahay ,
Dhaqsoba wuu u xaq siin doonaa . "
Saddexa derejo ee salaada
Ciise ayaa sidoo kale noo siiyey saddex tallaabo oo ay nolosha
tukashada guul : weydiin - raadsan - oo garaacayaa.
Matayo 7:7-11 " Weydii , oo waa laydin siin doonaa inaad ;
raadsadaan , oo waad heli doontaan ; garaaca oo waa laydinka
furi doonaa si . Waayo, mid kasta oo weyddiista , oo kii
doonaana waa helaa , iyo kii garaacana waa laga furi doonaa .
" Ama waxaa jira nin muxuu idinku dhex jira oo , haddii
wiilkiisu kibis weyddiisto, , dhagax siinaya ah ? Ama hadduu
kalluun weyddiisto, , ayuu isaga , abeeso siinaya ?
" Haddii aad markaa , oo shar leh , aqaan si loo bixiyo
hadiyado wanaagsan carruurtiinna , intee in ka badan ayaa
Aabbihiinna jannada ku jira wax wanaagsan uu siin doonaa
kuwa isaga weydiiso! "


Weydii oo hel
Weydii waxa uu tusinayaa ku tiirsanaanta a on Ilaah , a socda ,
isagayna u leh codsiyada noo . Waxaan nahay inaad weydiiso sida
nimankii indhaha la'aa u fadhiya oo u dhow wadada loo yaqaan ,
"Rabbi in indhaha noo furmaan ! " Markii aan weydiisan ,
iimaanka ku , waxaan filaya in aad heshid .
54

Ciise naga ballan qaaday in haddii aan weydiisan , waxaan heli


doonaa .


Raadso oo wadhelin
Raadi ku hadla ee shir-kada ee ujeedada , si degdeg ah naga
caqabad inay ku baadhaan ilaa aan ka heli . Waxa laga yaabaa in
ugu wanaagsan in la moojinayaan iyo naagtii uur leh arin oo dhiig
ah riixaya iyada dhex dadkii badnaa ku yidhi, " Marka waxaan
isaga u taabto uun, waan bogsanayaa . "
Qofna doonayaa wax haddii aysan ka filan in ay ka heli - haddii
aanay quus in ay ka heli yihiin .
Markii aan weydiiso wax aan dareento waa Ilaah doonistiisa
nolosheena , iyo jawaabta u muuqdaan kuwo uusan u yimaadaan ,
waxaan raadin waa in loogu talagalay . Tani waxaa ka mid ah
lahayd doonaya for more of erayga Ilaah ku saabsan mowduuca .
Waxa kale oo ka mid ah baadi doonka meelaha dhibaatada in laga
yaabaa in nolosheena ka hortagga noo jawaab ka muujiyey .
Ciise naga ballan qaaday in haddii aynu raadinaa , waxaan ka heli
doontaa .

Garaaca oo waa lagaa furin


Abbaanada xanbaarsan yahay fikradda ah in uu joogto ah , ee
isagoo adoon doonayn in daa ilaa aan ka helno . The dumar
warkiisa Fonesiyaanka waa tusaalaha ugu wanaagsan ee kan.
Markos 7:25-30 Waayo, qof dumar ah oo kuwaas oo
gabadheedu jinni wasakh leh maqlay oo ku saabsan isaga
lahaa , iyo iyadu way u timid oo cagihiisii ku dhacday . Naagtii
waxay ku ahayd Gariig , a warkiisa Fonesiyaanka by
dhalashada , iyo iyada weydiinaya isaga inay ku tuuraan, oo
jinnigii ka baxay gabadheeda.
Laakiin Ciise wuxuu iyada ku yidhi , " Kolka hore carruurtu
ha dheergaan, waayo, ma waxaa fiican in carruurta kibistooda
la qaado oo iska tuur, si ay eeyaha yar . "
Markaasay ku jawaabtay oo ku tidhi isaga , " Haa , Sayidow,
weli cunaan xitaa eeyaha yar miiska hoostiisa ka soo jajabka
carruurta ka . "
Markaasuu wuxuu iyadii ku yidhi , " Hadalkaas tag ; jinnigii
baxay gabadha aad . " Oo markay u timid inaad gurigeeda ,
ayay tidhi helay oo jinnigii ka baxay , iyada iyo gabadhii oo
sariirta jiifta ah .

55

Garaaca oo uu macnaheedu yahay in uu noqon joogto ah , si ay "


riixdo galay Ilaah , " xigashada erayga Ilaah ilaa iyo inta uu guuro
ka waxgarasho ruuxeenna .
Mar labaad , Ciise ayaa sheegay in marka aan garaaca oo waa
laydinka furi lahaa .
Waa in aan quusan qarka u naga mucjiso . Waa in aan ku
adkaysato in tukasho iyo iimaan ilaa jawaabta uu ka yimaado .
Waa in aan sameeyo sidii Ciise wuxuu ku yidhi , weydii iimaanka
ku filaya in ay helaan - raadsan filaya in la helo - albaabada ku
garaacayaan filaya iyaga si uu u furo .
SALADA SIRTA AH
Ha,utukan in lagu arko
Weligaa ma ay dhegaysan qof hadalka ku saabsan noloshooda
tukasho iyo aad gudaha ma dareemaan sax ah? Waxay laga yaabo
in ay ku yidhaahdeen , " subax walba waan ku baryayaaye, ugu
yaraan saacad . " " Waxaan u sameeyaa " ama " aan sameeyo in . "
Taasi waa weyn ! Laakiin sababta ay u sheegaan dadka kale . Waa
maxay iyaga oo sabab ?
Mararka qaarkood qofka ku baryi doonaa, tukashada qurux badan ,
laakiin ay ku tukanayeen faa'iido u ah kuwa dhegaysanaya halkii
socday sujuudayaa Ilaah hortiisa .
Waxaan uma baahnid inaad ogaato ujeedadii dadka kale laakiin
waa in aan ka xukumi noo gaar ah . Waxa kaliya Ilaah Yaa
garanaya ujeedadii dhabta ah ee qofka qalbigiisa.
1 Saamuueel 16:7 b ... for nin eegayaa muuqashada dusha ,
laakiinse Rabbigu eegaa qalbiyada .
Ciise hadlay oo ku saabsan salaadda of Munaafiqiinta .
Matayos 6:5 " Oo markii aad tukanaysaan, ha noqon doonaa
sida labawejiilayaashu u . Waayo, waxay jecel yihiin inay
tukadaan iyagoo taagan sunagogyada iyo meesha on jidadku
isku gooyaan si ay , in ay waxa loo arki karaa rag . Hubaal
dabaday , waxaan idinku leeyahay , Abaalgudkoodii way
heleen . "
Ciise ayaa noo sheegay in ay si qarsoodi ah ku tukadaan . Waxaa
laga yaabaa in , ugu yaraan qayb ahaan , inaad xajisaan salaadda
naga dhowrtid xerada qaxoontiga qushuuc ama naqdin kuwa nagu
wareegsan .

56

Albaabka xidho
Matayos 6:6 " Laakiin aad , Laakiin adigu goortaad
tukanaysid , tag oo qolkaaga , iyo marka aad albaabkaaga
xidhid , ka baryaynaa in uu aad ugu muuqatid Aabbahaaga
waa meeshiisa qarsoon , oo Aabbahaaga waxa qarsoon arka
ayaa kuu abaalgudi doona . "

HA ISTICMAALIN KU CELCELINTA HADALKA


Matayos 6:7 - 8 " Laakiin adigu goortaad tukanaysid , ha
isticmaalin yeelaan sida quruumaha sameeyo . Waayo, iyagu
waxay u malaynayaan in loo maqlayo , waayo, erayadii badan
oo ay . Sidaa darteed ha ahaanina sidooda oo kale . "
Celcelinina micnaheedu waa annaga ma aha inay Aammus erayada
Ilaah. Midkoodna ma yihiin , waxaana si weyn iyo in ka badan
tukado wax isku mar kale , sidoo kale in muddo ah waqtiga , ama
maalin ka dib maalintii rumaysadka lahayn . Celcelinina yihiin
weedho of walwal iyo rumaysad .
Mararka qaarkood marka aan ku dhex jira oo ah xaalad xiisad ka
buuxiyey a ka , waxa laga yaabaa inaan sidaas si ba'an u baahan
tahay wax , waxaan garasho leh waxaan hadalkii oo kale ku weyn
iyo in ka badan . Mararka sidan oo kale ahi , waa in aan joojin
celceliyay iyo bilaabaan inay xigto erayga Ilaah . Tani waxaan ka
badan iyo in ka badan sameyn karto , sababtoo ah waa by maqalka
iyo ereyga maqlay oo in rumaysadku wuxuu ka yimaadaa galay
wuxuu ruuxeenna u . By xiganayo ballan qaadyada Ilaah , waxaan
in la nafteena ilaa dhismaha doonaa sidaas oo kale rumaysadku in
iman kartaa .
Ilaaha wuu ku ogyahay
Ilaah wuxuu og baahida naga hor intii aan la weydiin . Waa maya
yaab isaga si marka wax lama filaan ah soo gala nolosheena . Ciise
hadlay oo ku saabsan arrintan si degdeg ah ka dib markii uu ka
hadlayay ku saabsan soo cel-celis aan micne lahayn .
Matayos 6:8 b " waayo, Aabbihiin waa og yahay waxyaabaha
aad u baahan tihiin intaanad weyddiin . "
Markaasaa Eliiyaah wuxuu ka soo horjeedaan Bacal Wadaadada
Tusaale ahaan waxa uu ugu xoogga badan , yacni aan micne
lahayn waxaa laga helaa iska hor imaad u dhexeeya , Eliyaas iyo
wadaaddadii Bacal .
1 Boqorkii 18:26-29 Haddaba waxay qaadeen dibiga kuwaas
oo iyaga la siiyey , oo iyana waxay saas u diyaariyeen , iyo u
57

yeedhanayeen magicii Bacal, oo aroortii ilaa tan iyo duhurkii ,


oo wuxuu ku yidhi , " O Bacalow, na maqal ! " Laakiinse cod
iyo jirin ; qofna jawaabay . Oo iyana waxay ku booday oo ku
saabsan meesha allabariga, oo ay dhigay .
Oo sidaas daraaddeed waxay ahayd , duhurkii , in Eliiyaah
iyagii ku majaajilooday oo ku yidhi , " War aad u qayliya ,
waayo, waa ilaah a ; sidoo kale waxa uu meditating , ama uu
ku mashquul , ama socdaal buu ku ah , ama wuxuu yaabee
hurdo iyo waa in Markaasaan toosay . "
Sidaas kor wax kale ayay ku qayliyeen , oo jidhkoodii
googooyay , sida ay caadadiisu ahayd , mindiyo iyo eebooyin
ilamaa dhiig ka soo buqdeen Oo iyaga on . Oo sidii bay
noqotay , markii hadhkii la dhaafay , oo ay wax sii sheegeen
ilaa waqtiga of the bixin jiray allabarigii fiidnimada ah .
Laakiinse cod kuma laha; qofna jawaabay , qofna dareenka
bixisay .
Wadaaddadii Bacal lahaa uurkayga ku saabsan allabariga, oo
wuxuu ku qayliyey oo maalintii oo dhan . Waxay lahaa isku
gooyaan ilaa ay dhiig daatay , laakiinse Bacal inay ka jawaabaan
lahayn waxaa jiray .
Markaasaa Eliiyaah wuxuu ku soo dhowaaday, Ilaah hab ka soo
horjeeda . Waxa uu dib meeshii allabariga ee Rabbiga , oo wuxuu
lahaa iyaga oo biyo ku shuba allabarigii ilaa allabarigii ahaa
qooyay . Markaasaa Eliiyaah wuxuu u soo dhowaaday oo ku yidhi
- isna ma uu qaylin , ama ku boodbooda , ama isaga qudhiisa ku
garaaceen . Kuwani waa calaamado aan rumaysadka lahayn .
Wuxuu sheegay in ... iyo allabariga lagu wada baabbi'iyey .
1 Boqorkii 18:30-39 Markaasaa Eliiyaah wuxuu haddana
dadkii oo dhan ku , " Bal ii soo dhowaada . " Markaasaa
dadkii oo dhan u dhow waxaa isaga u yimid . Oo isna wuxuu
meeshii allabariga ee Rabbiga ee la dumiyey meeshiisii
xigtayna waxaa cusboonaysiiyey . Markaas kula dhagxantii
wuxuu meel allabari ugu dhisay magaca Rabbiga, oo wuxuu ka
qoday meel meeshii allabariga oo weyn oo ku filan in laba
seahs oo farcankii agagaarka . Oo isna wuxuu qoryihiina wuu
hagaajiyey , gooyaa oo dibigiina intuu jarjaray , oo waxay
saareen ayuu qoryihii dul saaray, oo yidhi , " Buuxi afar
ashuun biyo , iyo dul shuba qurbaanka la gubo iyo qoryahaba .
"
Markaasuu wuxuu ku yidhi , " waxa kale mar labaad yeela , "
iyana way yeeleen mar labaad , oo wuxuu yidhi , " waxa kale
mar saddexaad yeela , " iyana way yeeleen mar saddexaad .

58

Sidaas biyaha orday oo dhan ku wareegsan meesha allabariga;


oo wuxuu ka buuxshay biyo la qodayna .


Salaadiisa
Markaasay waxay noqotay in , waqtiga uu bixin jiray allabarigii
fiidnimada, Nebi Eliiyaah waa soo dhowaaday oo ku yidhi , "
Rabbiga ah Ilaahii Ibraahim , iyo Isxaaq , iyo Israa'iil, oo ha lagu
dhex ogaado maanta in Waxaad tahay Ilaah ee Israa'iil, iyo in aan
anna ahay addoonkaaga , iyo inaan waxyaalahan oo dhan
eraygaaga ku sameeyey . I maqla , Rabbiyow , i maqal , inay
dadkanu ogaadaan waxa laga yaabaa in You are Rabbiga ah Ilaaha
, iyo waxa aad haysatid soo jeestay ayuu qalbigooda ka dib in aad .
"
Markaas dabkii Rabbiga iyo gubay allabariga la gubo , iyo
qoryihii, iyo dhagxantii , iyo boodh oo kor u jirayna ololkii baa
biyaha ahayd oo xabaal ku dhacay , iyo .
Haddaba dadkii oo dhammuna markay taas arkeen , ayay
wejigooda , oo waxay kulligood yiri , " Rabbigu , Isagu waa Ilaah!
Rabbigu , Isagu waa Ilaah! "

FUR CAQABADAHA
Markii Ciise baray on tukashada , wuxuu wax bari ah oo ku
saabsan kuwa wax in laga hortago lahaa salaadda our ka maqlay .
Ciise Sababta tukado karto - hadli karin - oo ahaa dhakhso leh loo
sameeyaa , ma waxay ahayd sababta oo ah wuxuu ahaa Wiilkii
Ilaah . Wuxuu ku shaqeeya dhulka this sida Last Adam ayaa .
Wuxuu ku shaqeeya sidii Aadan iyo Xaawo lahaa abuuray inay
wax ka qabtaan . Sababta salaadda uu ka jawaabay sidaas xoog
ahayd sababta oo ah Ehelkeedu ee waadaxa ah ee noloshiisa .
Waxaa jiray caqabadda ku jirin .
Xiliyo aad u badan oo , waxaan u ogolaan nafteena in ay ku lug
yeelan xaaladaha walxo , xitaa dembiga , ka dibna la yaabi lahayd
sababta Ilaah uusan ka soo jawaabin salaaddeena .
Rasuul Bawlos inoo digay ,
Galatiya 6:7,8 Ha laydin khiyaanayn , Ilaah ma ku
majaajiloodeen , waayo, wax kasta oo beera nin , oo uu sidoo
kale soo goosan doonaan . Waayo, kii beera si doonista jidhka
ku jidhka ka soo goosan musuq-maasuq , laakiin kii beera
inaad Ruuxa Ruuxa goosan doonaan nolosha weligeed ah .
Si aad u noqoto ragga oo awood badan iyo haween tukashada , waa
in aan wakhti u fahmaan iyo ka saari carqalad kasta .
59

Gaalnimada
Markii Ciise noqday dalka gaar ah , inkasta oo wuxuu rumaysad ku
qumman , oo wuxuu sameeyey wax ma jirto , shuqulladii xoogga
ay jiraan . Matthew noo sheegaysaa sababta ahaa aan rumaysadka
lahayn . Gaalnimada yahay mid kasoo horjeeda total of iimaan .
Matayos 13:54-58 Oo markuu waddankiisa yimid , ayuu
sunagoggooda wax ku baray , sidaa darteed way yaabeen oo
yidhaahdeen , " Ninkanu xaggee buu ka heli xigmaddan iyo
shuqulladan xoogga leh? Kanu miyaanu ahayn wiilkii
nijaarka? Miyaan hooyadiis la odhan Maryan? Iyo walaalihiis
Yacquub, iyo Yoosee , Simon , iyo Yuudas? Gabdhihii , ma
waxay inala wada joogin ? Haddaba meeye Man sidan ay
waxyaalahaas oo dhan ku heli karaa? " Sidaas aawadeed way
ka xumaadeen .
Laakiin Ciise wuxuu ku yidhi iyaga , " Nebi murwad la 'ma
laga reebo in waddankiisa iyo gurigiisa dhexdooda maahee . "
Oo Halkaas shuqullo badan oo xoog leh kuma sameyn ay jirto
rumaysadla'aantooda aawadeed .
Muxuu Ciise ugu tidhaahdaan taliyaha sunagogga marka erayga
waxaa isaga u yimid , " Gabadhaadii waa dhimatay ?" " Rumayso .
"
Muxuu Ciise u leeyahay in ay nimankii indhaha la'aa u
dawarsanayay 'jidka ag ? " Sida rumaysadkiinnu yahay . "
Muxuu Ciise u leeyahay in ay Maarta at qabrigii Laasaros ? "
Haddii aad aaminsan tahay waxa aad doonaysaa in ammaanta Ilaah
arki lahaa ! "
Waxaan jawaabaha salaadda naga ma heli karaan haddii aan ku
nool yihiin shaki iyo rumaysad .
Yacquub 1:5-7 Haddaad wax kasta oo idinka mid ah maqan
tahay xigmadda, ha ka baryo Ilaah, kan kulli si deeqsinimo ah
u siinayaa iyo ceeb laaadaan, oo waa laydin siin doonaa isaga.
Laakiin ha ku baryo , rumaysad , iyadoo aan shaki ku jirin ,
waayo, kii shakiyaa mid yahay hirka badda oo u kexeeyey oo
rogrogto dabaysha . Ninkaasu yuusan in malaynayaa inuu
Rabbiga wax ka heli doonaan .
Aqoonla,aan
In buugaagta ee Ishacyaah iyo Hoosheeca , waxaan ka akhrisan
qaar ka mid ah bayaanada aad u adag yahay .

60

Ishaciah 5:13 a Haddaba sidaas daraaddeed dadkaygii ayaa


loo kaxaystay maxaabbiis ahaan , maxaa yeelay , aqoon ma
laha ...
Hoosheeca 4:6 a dadka My waa la wada baabbi'iyey , waayo
aqoon la'aan .
Haddii garan mayno waxa erayga Ilaah leeyahay oo ku saabsan
xaaladda a , sida aynu yeelan karaan rumaysadka? Caqiido dhab ah
oo keliya ku salaysnaan karaa erayga Ilaah.
Aqoonta wuxuu ku salaysan yahay Ilaah iyo xaqnimadiisa oo og .
Rooma 10:2,3 Waayo, waxaan soo qaadan oo iyaga ka
markhaati kacaan oo ay leeyihiin Ilaah qiiro weyn , laakiin
xagga aqoonta ma aha . Waayo, iyagu waxay iyagoo aan ogayn
xaqnimada Ilaah , iyo in la dhiso inay xaq yihiin , oo aan loo
gudbiyay xaqnimada Ilaah .
Kibir iyo iska yeelyeel
Ciise barbar dhigay tukashadayda iyo kuwa kibirka leh in
masaakiinta ah ee .
Luukos 18:9 b - 14 " Laba nin ayaa tegey inay macbudka ku
tukadaan , mid ka mid ah nin Farrisi ah iyo kuwa kale oo
ururinaysa canshuurta . Farrisigii intuu istaagay ayuu
waxyaalahan isugu tukaday , Ilaahow , waxaan kuugu mahad
naqayaa inaan ahayn sida nimanka kale oo - dulma , iyo kuwa
xaqa daran, iyo dhillayaasha , ama xataa sida
cashuurqaadahan . I dhakhso laba jeer toddobaadkii ; I
meelood ayaan haysta oo ' .
"Oo cashuurqaadihii meel fog ayuu ka istaagay , ma ay
doonaynin badan sida kor indhihiisa cirka u , laakiin laabtiisa
ayuu garaacay isagoo leh , Ilaahow , ii naxariiso anigoo dembi
leh ? ' "
" Waxaan idinku leeyahay , Ninkan iyo hoos u kacay gurigiisii
isagoo caddeeyey inuu xaq yahay oo kale , waayo, ku alla kii
wax iska sarraysiiya waa la hoosaysiin doonaa , oo kii ishoosaysiiyana waa la sarraysiin doonaa . "
Ciise ayaa u yeedhay culimmada iyo Munaafiqiinta, Farrisiin
yahay , waayo waxay ku tukaday salaadda of iska yeelyeel .
Matayos 23:14 " Waa idiin hoog , culimmo iyo Farrisiin yahay
, labawejiilayaasha ahu, Waayo, waxaad u wada laasta
guryaha carmallada , oo loogu talagalay tukashooyin

61

dhaadheer istusid u dheer . Sidaa darteed waxaad heli doontaa


xisaab aad u daran . "
Aan, lacafin
Waxaan ku noolnahay adduun aad u dhammaystirnayn oo .
All oo naga mid ah ay ahaayeen , si ay shahaado qaar ka mid
ah , dhaawaco , xadgudbaan dadka , la diido , iyo been ku
saabsan . Imisa jeer waxaan maqlay qof leh , " Laakiin ha
aanay u qalmin in la cafiyi . " Dhab ahaantii , waxa qofka u
qalmo waxba kuma laha saamixid . Ilaah marnaba dhigay
baahida aan ku cafiyo ay shuruud ku qofka kale waxa aanu ,
ama uusan sameyn . Taas oo iyaga dhig lahaa inuu weli
noqon in ay gacanta ku noo ee .
Ma in Ilaah waxa uu isku dayayaa si ay u fududaato on qofka
kale ama dadka . Doonista Ilaah waa inay u fududayso noo
on . Inta aannu ka qabanaynno on in ay unforgiveness ,
waxaan uma aan noqon karo inay nolol wanaagsan oo
nafteena . Unforgiveness noo qabta u ahaydeen qofkaas ama
xaaladda . Sida kaliya ee ay noo qabtay in ka badan la jabin
karaa inaannu iyaga cafi .


Cafi si laguu cafiyo


Ciise wax ku baray in salaadda our aan laga jawaabi Karin
ilaa inta uu jiro unforgiveness ee qalbigayaga.
Markos 11:25-26 "Oo mar kasta oo aad tukasho u
taagan tihiin , haddii aad dad wax ku leedihiin cid , cafi ,
in Aabbihiinna jannada ku jira xumaantiinna idiin
cafiyo xadgudubyadiinnii . Laakiin haddii aanad cafiyin
, Aabbihiinna jannada ku jira xumaantiinna idiin cafiyi .
"
Fikirka ka soo horjeeda dadka kale noo Dambi dhaafa waxa ay
codsaneysaa dadka kale in ay naga cafi . Fiiro u yeelo , Ciise kuma
odhan, haddii aan wax dulmiya walaalkeen ( ama walaashaa xagga
Rabbiga ) . Wuxuu sheegay in haddii ay hayaan wax inaga gees .
Matayos 5:23,24 "Sidaa darteed haddii aad hadiyaddaada
meesha allabariga keento, , iyo ku xusuusatid in walaalkaa wax
kuu haysto, hadiyaddaada ku dhaaf meeshii allabariga
horteeda , tag . First noqon walaalkaa la soo heshii , dabadeed
kaalay oo hadiyaddaada bixi . "
Ciise sameeyey qayb cafiska salad ah Sayidka iyo ka badan ayuu
wax ku baray on wuu dhaafaa isla markiiba soo socda tukashada in

62

. Wuxuu karin jirtay more cad - haddii aad doonayso inaad Ilaah si
aad u Dambi Dhaaf , ku cafiyo dadka kale .
Matayos 6:12,14,15 " Oo naga cafi qaamahayaga sidaannu ,
Sida aynu u cafinnay ... Waayo, haddaad dadka cafiyin, ,
Aabbihiinna jannada ku jira ayaa idin cafiyi doona . Laakiin
haddii aadan dadka cafiyin, , ma Aabbihiinnu xumaantiinna
idiin cafiyi maayo. "


Todoba lagu dhiftay todobaatan


Butros koray ka yar nidaam sharciyada . Isaga oo su'aal inuu Ciise
ahaa , " waxaa ku filan yahay cafiyo toddoba goor baa? " Wuxuu
weydiisanaya sharci diini ah .
Matayos 18:21,22 Markaas Butros ayaa u yimid oo ku yidhi , "
Sayidow, immisa goor walaalkay hadduu igu dembaabo , oo
waxaan isaga ku cafiyo doonaa? Ilaa toddoba goor baa? "
Ciise ayaa ku yidhi , "Waxaan odhan maayo, si aad u , ilaa
toddoba goor, laakiin ilaa toddobaatan goor oo toddoba ah . "
Masiixa ayaa ku celiyaay " Toddobaatan jeer oo min todobo ah "
waxay ahayd calaamad u tahay in ay ahaayeen si ay u
horumariyaan joogto ah qaab-nololeedka ah oo Dambi dhaafa .
Waxay noqonaysaa aan macquul ahayn in aad ogaatid wakhtiyada
waxaan ku cafiyo qof ilaa afar boqol iyo sagaashan jeer .

Addoon yahow sharka leh


Ciise ayaa u sheegay masaal ah oo ku saabsan muhiimadda ay
leedahay waana Dambi Dhaafe .
Matayos 18:23-35 "Sidaa darteed boqortooyada jannada
waxay u eg tahay nin boqor ah oo doonayay in ay u degaan
addoommadiisa ka xisaab qaato . Oo markuu bilaabay si ay u
degaan xisaabaadka , waxaa loo keenay isaga inuu xisaab
qaato waxaa toban kun oo talanti si . Laakiin sida uu sheegay
in uusan bixin karin , wuxuu sayidkiisii ku amray in lagu
iibiyo isaga iyo naagtiisa iyo carruurta iyo wuxuu lahaa oo
dhan oo leh , iyo lacag bixinta la sameeyey . Addoonkii
haddaba wuu dhacay, isaga hor , isagoo leh , ' Master , Ii
dulqaado , oo waxaan idinka soo bixin doonaan dhammaan . '
" Kolkaasaa sayidkii oo ahaa midiidinkaagii oo ahaa
naxariistay , la sii daayay isaga , oo waxay isagii u amaahdii
wuu u dhaafay . Laakiin addoonkaas ayaa baxay oo helay mid
ka mid ah uu la shaqayn jiray , kuwaas oo isaga lagu leeyahay

63

oo dinaar boqol , oo isna isagii iyo isagii ka qaaday by dhuunta


, oo wuxuu ku yidhi , Bixi waxa lagugu leeyahay '
" Sidaas Addoonkii uu la shaqayn hoos cagihiisa oo ka baryay
isagoo leh , ' Ii dulqaado , anna waan wada bixin doonaaye. '
Isaguse ma uu doonaynin , laakiin wuu baxay oo xabsiga ku
ilaa uu bixiyo wixii lagu lahaa . Sidaas shaqayn jiray, goortay
arkeen wixii loogu sameeyey , waxay si aad ah u calool
xumaaday , oo wuxuu yimid iyo u sheegay tageen sayidkoodii
oo dhan in la sameeyo .
" Markaas ayuu sayidkiisii , ka dib markii uu u yeedhay ,
wuxuu isaga ku yidhi , Addoon yahow sharkaluhu! Waxaan u
dhan waan kuu dhaafay , waayo , waad i bariday . Waa in
aanad sidoo kale jiray u naxariisatid Addoonkii uu la shaqayn
aad , sidaan u naxay aad on ? ' Kolkaasaa sayidkiisii u
cadhooday , oo u dhiibay ciqaabaya ee ilaa uu bixiyo in uu
ahaa sababo la isaga oo dhan .
" Sidaas Aabbahayga jannada ku jiraa sidoo kale idinku
samayn doonaa , haddii kasta oo idinka mid , laga bilaabo
wuxuu qalbiga , ma xadgudubyadiisa uu ka cafiyin walaalkiis .
"
Waxaan la cafiyi ee wax badan by Ilaah - dembiyadii la soo
dhaafay Mire naga soo gudbinaynaa our - sida aan cafiyi kara
kuwa kale?
FUR CAQABADA DENBIGA
Laga soo bilaabo waqtiga Aadan iyo Xaawo waxay ku dhuunteen
Ilaah ka yimid ee Garden of Eden , dembi ayaa istaagay istaagan u
dhexeeya Ilaaha quduuska ah iyo niman dembi miidhan iyo
haweenka .
Ishaciah 59:1,2 Bal eega , Rabbiga gacantiisa ku kama gaabna
, in aan waxba badbaadin karin ; mana dhegta culus , oo aan
waxba lagu maqli karo . Laakiin xumaatooyinkiinna oo idinka
soocay Ilaahiinna ah iyo dembiyadiinna ayaa wejigiisa idinka
qariyey ka soo , si uu uga ma aan maqli doono .
Ciise ayaa bixisay rigoore dembigayaga , waayo , laakiin waa in
aan ka faaidaysano uu bixinta ee loogu denbi dhaaf iyo ka saarista
dembiga . Buugaag badan ayaa laga qoray on tukashada leh
dambiile ahayn in xaqiiqooyinka kuwani waa cad cad . Laakiin
ragga iyo dumarka waxay leeyihiin awooda wayn si ay isu
qanciyaan dembiga ah in , iyagaa gaar ahaan , la fahamsan yahay
iyo looma eego by Ilaah . Tani ma aha sidaas . Oo Sulaymaanna
wuxuu soo qoray ,
64

Maahmaahyadii 14:12 Waxaa jirta waddo , kuwaas oo u


muuqda xaq u leedahay in nin , laakiin dhamaadka waa jidka
geerida .
Ilaah ma Saamaxeen karo dembi . Waxaa lid u ah dabeecadda iyo
in ay Isaga eraygiisa . A Ilaah quduus ah ma noqon karaan in
joogitaankii danbiga , iyo nimcadiisa ma aha next toos ah ama
cafiska dembiga .
Rooma 6:1,2 Haddaba maxaynu nidhaahnaa? Miyaynu ku sii
soconnaa dembiga inay nimcadu badato? Ma suurtowdo! Sidee
ayaynu doonaan kuwa dhintay waxaa ku jira in ay ku nool
Dambiilayaasha ah sii sugaa?
Dembigu ee nolosheena in qaab kasta oo ay joojin doonaan
salaadda na ka maqlay .
Qirto oo waa loo cafiyi
Sidee waxaan takhaluso dembi nolosheena ? By daacad nafteena
iyo Ilaah leh , adigoo wacaya dembiga waxa ay tahay , iyo waxa
qiranaya inay Ilaah . Waxaan ma ka dhigi kartaa cudur-daar . "Waa
hagaag , anigu kama aan micnaheedu hab in , laakiin ... " Waxaan
ma dhihi karo , " Waxa kaliya wax yar oo ... "
Si loo cafiyi iyo nadiifiyey xaqdarrada , waa in aan wajihi noo
dembi daacad ah oo u qiran inay Ilaah .
1 Yooxanaa 1:9 Haddii dembiyadeenna qiranno , isagu waa
aamin iyo caaddil inuu dembiyadeenna inaga cafiyo iyo in ay
inaga nadiifiyo xaqdarrada oo dhan .
Haddii salaadda naga yihiin ma jawaabay , waa in aanu qaadan
waqti in lagu ogaado sababaha . Waxa laga yaabaa in aanay ka soo
aqoon la'aanta ku , la'aan , rumaysad , ama ka soo ma weydiinaya
sida ay doonista Ilaah noqon dembi , laakiin halkii ay .
Caqabadaha salaadda laga jawaabo


xumaatooyin
Xumaatooyin yihiin dembiyo cafiya ee la soo gudbay hoos ka ab
ka ab .
Yeremiah 11:10,11 " Waxay dib ugu noqdeen xumaatooyinkii
awowayaashoodii diiday inay erayadayda maqlaan , oo waxay
daba galeen ilaahyo kale inay iyaga u adeegaan ; oo guriga
Israa'iil iyo reer Yahuudah leeyihiin My Oo axdigiisiina wuu
buriyey oo aan . awowayaasheen la dhigtay iyaga " sidaas
daraaddeed Rabbigu wuxuu : " Bal eeg , hubaal waan u
65

belaayo iyaga on taas oo aan iyagu awood u yeelan doonaan in


ay ka baxsadaan dhigi doonaa, oo in kastoo ay ii soo baxa, , ,
anigu dhegaysan maayo iyaga " .
Daaauudd qoray ,
Sabuurrada 66:18 Haddii aan xumaan qalbigayga , Oo
Sayidku wuu ku maqli maayo .


Sanamyada culus Wadnaha


Wax kasta oo nolosheena , kaas oo la geliyaa meeshii ay
muhiimadda in Ilaah waa in , uu noqdo sanam . Ilaah waa inuu
haystaa meel ugu horeysay ee nolosheenna .
Yesexqel 14:3 Wiilka Aadamow, nimankanu qotomiyey
sanamyadoodii Quluubtooda ku sugan, oo la hor keeno iyaga
wixii iyaga turuntureeyaa ma xumaan. I ha qudhayda wax
weyddiistay oo dhan iyaga by ?
Xatooyo , Dil , Sino Falidda


Axdiyo , u,adeegid ilaahyo kale
Yeremiah 7:9,10,13,16 " aad wax xaddaan, oo dhiig daadisaan,
sinaysan, been ku dhaarataan, oo foox ka Bacal u shiddaan, oo
ilaahyo kale kuwaasoo aadan aqoon ka dib markii socon,
dabadeed kaalay oo i hor istaagi ee gurigan taal, taas oo oo
magacayga loogu yeedho by, oo ku yidhaahdeen, Annagu
waxaannu u gudbiyey in la sameeyo waxyaalahaas
karaahiyada ah oo dhan? "
" Oo hadda , maxaa yeelay, waxaad samayseen shuqulladan oo
dhan , " , Rabbigu wuxuu leeyahay " iyo aan kuu sheegay ,
anigoo goor wanaagsan idinla hadlaya , laakiinse ima aydaan
maqlaan , iyo in aan idiin yeedhay , laakiin aad uma uu
jawaabin . "
"Sidaa darteed [ Yeremyaah ] ha u ducayn, oo dadkan , mana
qaadin qaylo iyo salaad iyaga kor u , ama aydaan ka dhigin
hana ii baryin , waayo, aniga ma aha waxaad maqli doontaa . "
Muxuu Ilaah u leeyahay in ay Yeremyaah ? Ha ugu duceeyo , ama
ku tukadaan iyaga ooyaan , ama , waayo, ma aanan waxaad maqli
doontaa .
" Iyaga " waxa loola jeedaa kuwa wax xadin , dil , sinaysan , been
ku dhaarataan , ilaahyo kale u adeegtaan , dabadeed kaalay guriga
Ilaah oo la odhan , " Annaga waa nala samatabbixiyey inaad
waxan ku samayso . " This la mid ah sida iyagoo leh , Waxaannu

66

"waxay noqon karaysaa ' dib u hoos jirtaan nimcada , ma sharciga .


Waxaan ugu dembaabin karo iyo Ilaah naga cafi doontaa? Waan
ogahay Kitaabka Quduuska ah wuxuu leeyahay ... waa qalad ,
laakiin Ilaah ayaa fahansan in aan xaaladda " tani la mid ah sida
isagoo leh , Ma laga yaba "? "


Kibirsan
Ilaah maqli maayo kibirsan .
Ayuub 35:12,13 Waxaa jira ayay u qayliyaan, laakiin wuxuu
uusan ka soo jawaabin, sababta oo ah kibirka Dadka sharka
ah. Sida xaqiiqada ah Ilaah kuma ay dhegaysan doonaan si la
hadal madhan , mana Ilaaha Qaadirka ka fiirsan maayo .
Yacquub 4:6 b " Ilaah waa hor joogsadaa kuwa kibra, laakiin
siinaysaa -hoosaysiiya ayuu nimco. "

Aan wax maqlayn


Ilaah maqli maayo kuwa dhegaha wax la xidhay oo masaakiinta .
Maahmaahyadii 21:13 Oo ku alla kii isku qabtana dhegihiisa si
aanu qaylada miskiinka u ah qudhiisuna wuu qaylin doonaa oo
aan la maqlay .

Caasinimo
Caasinnimada erayga Ilaah waa kuwo aad u culus . Ishacyaah
wuxuu ku yidhi waxay ahayd sida dembiga sixirka . Ilaah ma ay
dhegaysan doonaan inuu caasiyiinta ku .
1 Saamuueel 15:23 a Waayo, caasinimadu waa sida dembiga
sixirka , iyo caasinimadii waa sida shar iyo sanam caabudidda
.
Sekaryaah 7:11-13 " Laakiin markii ay diideen in fiirsada ,
darjiinadda ay , oo dhegaha furaysteen , si ay wax Maqlin .
Haa , oo iyana waxay sameeyeen iyagoo qalbigooda wax
dhagaxmadow oo kale, ay diideen in ay maqlaan sharciga iyo
erayada Rabbiga ciidammadu wuxuu u soo diray by Ruuxiisa
iyada oo ay nebiyadii hore . Cadho ku tidhaahdaa, weyn ka
yimid Rabbiga ciidammadu wuxuu . "
"Sidaa darteed ayaa waxaa dhacday , in sida buu ku naadiyey
oo ay maqli , si ay u loo yaqaan baxay iyo ayaan maqli waayay
, " Oo Rabbiga ciidammadu wuxuu leeyahay .
Maahmaahyadii 28:9 Mid ka mid ah kuwa ka fog oo dhegta
sharciga maqalka jirsado , xitaa tukashadiisii waxay ahaan
doontaa karaahiyo .
67

Tusaalaha qoyska wanaagsan


Xiriirka ka dhexeeya nin iyo naag waa in ay noqon sawir ah ee
dunidatan of xidhiidhka u dhexeeya Ciise iyo kaniisadda - jidhka
Masiix . Peter hadlay oo ku saabsan xiriirka this aanay ku midig
iyo salaadda our lagu hor joogsateen.
1 Butros 3:7 Sidaas oo aad nimankooda , hoyda leh oo
garashadana , iyaga maamuusa naagta ka , sida weel
tabardaran , iyo sida wax dhaxla wada of nimcada nolosha , si
aan baryadiinna laga yaabaa inaan la hor joogsateen.

Gunaanad
Haddii ay jiraan wax taasoo furayaa noo canaanta for , oo aan
awoodi doonaan in ay tukadaan kalsooni ilaa hadana waa cafiyan
yihiin . Qalbi daahir iyo iimaan yihiin wada lala oo aan la kala
saari karaan .
1 Timoteyos 1:5 Haddaba ujeedada amarkii waa jacayl ka
yimid qalbi daahir ah , laga bilaabo niyo wanaagsan , iyo
rumaysad aan labaweji .
SALAAD KU DHIIRIGELIN
Masiixa wuxuu yidhi Tukada
Ciise wuxuu inagu amray inuu ku tukado oo na lagu
dhiirigelinayaa in ay had iyo goorba ku tukado .
Matayos 9:38 " Sidaa darteed Sayidka beergooyska ka
baryaynaa in uu soo diri shaqaalayaal beertiisa u goosashada
galay . "
Luukos 18:1 Markaasuu masaal kula hadlay si , in rag had iyo
jeer waajibka ku ah inay tukadaan oo aanay ka qalbi jabin .
Luukos 21:36 " Haddaba soo jeeda , oo mar walba tukadaan in
laga yaabaa in lagu tiriyaa aad istaahilin inaan waxyaalahan
oo dhan in iman doontaa inaad ku gudubto , iyo in ay Wiilka
Aadanaha isu hor taagtaan baxsadaan . "
Salaada Rasuulladu lagu dhiirigelinayaa
Iyaga iyo caawiyayaasha ugu horeeyay waxaa la gelin doonaa
meel ka tirsan kaniisadda si ay rasuulladii naftooda ku siin kara
tukasho iyo shuqulka ereyga.
Falimaha Rasuullada 6:4 " laakiin waxaan ku sii adkaysan
doonnaa tukasho iyo wasaaradda ee erayga."

68

Rasuul Bawlos ayaa sheegay in ay ahayd inuu in aynu mar walba


tukadaan oo quduusnimada , iyada oo aan cadho ama muran
lahayn rabitaan .
1 Timoteyos 2:8 Haddaba sidaas daraaddeed waxaan
doonayaa in raggu meel walba ku tukado , gacmo quduus ah
kor , oo aan cadho iyo muran lahayn .
Efesos 6:18 had iyo jeer salaadda oo dhan iyo barya Ruuxa
baryo , isagoo feejigaan ilaa dhamaadka this leh adkaysasho oo
dhan iyo quduusiinta oo dhan .
James ayaa sheegay in ay yihiin , waxaana ay u duceeyaan mid
kale .
Yacquub 5:16 qirto oo xadgudubyadiinnii in midkiinba midka
kale , oo Ilaah u barya , waayo, mid kale , in aad ku bogsan
karaa. Ool ah , Salaadda oo ku kulul Nin xaq ah , malana xaqa
wax badan .
Peter noo sheegay in ay qatar ah iyo feejigaan tukasho .
1 Butros 4:7 Laakiin waxyaalahaas ugu dambaystoodu oo
dhan waa dhow dahay , oo sidaas daraaddeed mid qatar ah iyo
feejigaan in baryadiinna .
Salaadii Daa,uud
Kitaabkii Sabuurrada ku leh waxaa ka buuxa Daa'uud salaadda .
Wuxuu sheegay in uu naftiisa u bixiyey si tukasho .
Sabuurrada 109:4 b Laakiin waxaan naftayda ku siin
tukashada .
Salaada Ilaah amaan ah
Masiixa wuxuu ku yidhi ,
Yooxanaa 14:13 " Oo wax alla wixii aad magacayga ku
weydiisataan , waan samayn doonaa , in Aabbuhu ku
ammaanmo Wiilka . "
Salaada farxo Ilaah
Maahmaahyadii 15:8 Allabariga kuwa sharka lahu waa
karaahiyo, oo Rabbiga ah , laakiin kuwa qumman baryadoodu
ka farxisaa .

69

Salaadood Ilaah maqla oo Kajawaabo


Sabuurrada 65:2 O Kaaga baryootanka maqlow , Waxaad To
jidhka oo dhammu way iman doonaan .
Sabuurrada 86:7 Maalintii aan dhibaataysnaa waxaan
Waxaad ku baryi doonaa , Waayo, waad ii jawaabi doontaa .
1 Butros 3:12 a Waayo, Rabbiga indhihiisu waxay ku jiraan
kuwa xaqa ah , Dhegihiisuna waxay u furan yihiin baryadooda
.

Koobid Salaada la,aqbalo


Ciise ayaa ku yidhi waa in aan ka noqon joogto ah tukasho .
Waxaan nahay habeen iyo maalinba u tukadaan . Waxaan nahay
inaad weydiiso , doondoono oo garaacayaa; tukasho . Waxa uu
sidoo kale sheegay in aanu Waa in aan u duceeyo in lagu arko ,
laakiin waa waa tukadaan gaarka loo leeyahay . Ma inuu ku tukado
wax isku mida iyo in ka badan , sababtoo ah in aan la tukanayay
iimaan , tan iyo markii Ilaah uu hore u yaqaanay baahidiisa .
Ciise sameeyey cad in haddii aan ma ku socday denbi dhaaf xagga
dad kale , waxaan nahay in aan ku tukado ilaa aan u tago oo aad u
xaq . Waxaan nahay cafiyo kuwa na dhaawacday nahay inay u
dambi dhaaf ah kuwa aanu dhaawaco ama haysta dareen diidmo ah
uu inoogu qabo xagga weydiin .
Gaalnimada , aqoon la'aan , iyo kibirka , oo xumaanta , xadid , dil ,
wuu sinaystaa oo ballanqaadaya , axdiyo , iyo u adeega ilaahyo
kale - dembiga oo dhan - oo dhan waxay keeni doontaa salaadda
our in ay tagaan lagama jawaabin .
Markii aan iman in Ilaah tukasho , waa in aynu marka hore ka saar
wax kasta oo inaga laga soo socda si xor ah joogistiisa galay .
Markaas salaadda lagu tukaday karaa iimaanka ku .

SU'AALO IYO MURAAJOC


1 . Ku tax una sharax saddex tallaabo in ay ku tukanayeen ku ool ah .

3 . Sidee baan ku naqaan , haddii ay jiraan wax caqabado ah ama kali kali ah ee nolosheena in
Ilaah ka ka jawaabto salaadda yaga?

2 . Magaca wixii caqabado ah ama caqabadda ku tukashada in ay leeyihiin dhibaatada ka jirta


nolosha . Maxaad u qorsheeyaan si ay u sameeyaan iyaga oo ku saabsan ?

70

Casharka lixaad

Gelitaanka salaada guusha nolosha


HORDHAC
Waxaan la kiciyey ee kaniisadaha oo culayska ay ahayd si ay u
darsaan Ereyga . Waxaan maqlay Bawlos Waanada in ay marar
badan Timothy .
2 Timoteyos 2:15 (KJV ) Baray in ay nafsaddaada loo bogay
Ilaah siisid, in alla intuu u aan dadka ka xishoonin ku yidhi , Si
hagaagsan oo hadalka runta ah .
Waxaan baray inuu helo ansixinta Ilaah , iyo waxaan Ilaah uga
mahad celinaynaa wax kasta oo aan ka baratay sano kuwa . Laakiin
waxaan ma uu ogayn inay daraasadda run ma aha in kaliya oo lagu
heegan u ah barashada ula maanka dabiiciga ah , laakiin sidoo kale
jidaynayey Ruuxa Quduuska ah si ay noo macalin - ahaanshaha ku
tiirsan muujintiisa on .

Lafaha
Aqoonta uu leeyahay ereyga la barbardhigi karaa qaab-dhismeedka
lafta oo jidhka ah . Waxaa noo ogolaadaa in ay ku noolaadaan iyo
guurto leh ujeeddo . La'aanteed aanu noqon lahaa sida xayawaan
badeed sugaya hirarka halkan ama noogu soo qaadaan .
Waxaa jira waa aayad kale oo aanu marnaba maqlay carrabka ku
adkeyney . Marka aanu wax ka bartaan , waa in aan ka geli
dhaqanka . Waxaan nahay in ay sameeyaan ! Rasuul Yacquub ayaa
sheegay in aanu ma aha kuwo maqla oo keliya oo ah Ereyga .
Waxay ahayd in aan noqon dhahaya ereyga ee .
Yacquub 1:22-24 Laakiin noqon dhahaya ereyga ee , oo aan
kuwa maqla oo keliya , idinka qudhiinnu wax khiyaaneeya .
Waayo, haddii qof uun maqla oo ka mid ah erayga uusan
ahayn kan yeela , wuxuu u eg yahay nin xusayaan wejiga
abuuristiisa muraayad , waayo, wuu goob joog , iska tagaa , oo
markiiba ka illoobayo wixii nin caynkee ah ayuu ahaa .

Jidhka
Si qaado dheeraad ah gelinada ee jirka , doonista iyo caadifadaha
mid yihiin sida hilibka iyo dhiiggaba ku . Love , farxad , nabad ,
adigoo dulqaadanaya , iyo roonaan , rayraynaya wanaaggii , Oo
daacadnimadaada , Oo roonaantaada , is- control oo dhan waa in
meesha this .

71

Ruuxu
Waxaa weli jira qayb kale oo jidhka ah oo ku nool iyo in uu yahay
ruuxa aadanaha . Tukashadu waa weer cibaadada , iyo nahay in ay
caabudaan ruuxa ka .
Yooxanaa 4:23,24 " Laakiin, saacaddu waa imanaysaa, oo
haatan waa, markii caabudayaasha runta ihi Aabbaha ku
caabudi doonaan ruuxa iyo runta, waayo, Aabbuhu ku
raadinayo sida aan isaga ku caabudno . Ilaah waa Ruux , iyo
kuwa caabudaa isagana waa inay isaga caabudaan ruuxa iyo
runta . "

SIDEE ILAAHAY UBARINAA


Waxa aan ku filan oo ay wax ka baran ku saabsan tukashada , waa
in aynu u sameyn . Waxaan nahay inuu ku tukado oo Ilaaha
Aabbaha ah , iyada oo Wiilkiisa , wuxuu xooggii Ruuxa Quduuska
ah .
Si Ilaah - Aabaha ah


Masiixa waa tusaaleheena


Sida Aabbuhu Ciise iyo goorna Ilaah .
Yooxanaa 17:1 Hadalladaas ayuu kaga hadlay, indhihiisii kor
u qaaday xagga samada, oo wuxuu ku yidhi: " Aabbow,
saacaddii way timid. Ammaan Wiilkaaga , in Your Wiilka kale
oo aad u ammaanaan waxa laga yaabaa . "
Sida Aabbuhu Quduuska ah ayuu u gudbinayaa Ilaah .
Yooxanaa 17:11 " Hadda waxaan ahay ma sii dunida oo dhan,
laakiin kuwani waa in dunida, oo waxaan u imid in aad.
Aabaha Quduuska ah , hay magacaagii , Kuwii aad i siisay ,
inay mid laga yaabaa in sidii nahay . "
Sida Aabbaha xaqa ahow , wuxuu u gudbinayaa Ilaah .
Yooxanaa 17:25 " O xaqa ah Aabbaha ! Dunida ayaa Waxaad
ma yaqaan , laakiin ayaan kugu yaqaan ; kuwanna waxay
garanayeen inaad i soo dirtay " .
Ciise wuxuu ku yidhi waxaan ku jiray inuu Ilaah wax looga qabto
sida Aabbeheenna ah oo jannada ku jira .
Matayos 6:9 " Sidaas , sidaas darteed , baryo : Aabbahayaga
jannada ku jirow, noqon Your name."

Salaadaha kale ee masiixa


Inkasta oo aanu faray oo la dhiirigelinayaa in ay tukadaan oo
Ilaaha Aabbaha ah , tani ma aha sharci ah ooah waa in la raaco at

72

times oo dhan . Waxaan ognahay in this sababtoo ah Stephen ,


daqiiqad dhimashada , baryay Ciise .
Falimaha Rasuullada 7:59 Markaasay dhagxiyeen Istefanos oo
ahaa sida uu ku soo wacaya on Ilaah oo leh , " Rabbi Ciisow,
ruuxayga . "
Waxaa jira dadka la sidaas dhaawici by awowayaashood uu dumo,
in ay cabsanayaan inay ku tukadaan si ay Aabbihiinna jannada ku
jira . Ilaah wuxuu fahmaa this . Sida ay xidhiidh la leeyahay Ciise
koraa , wuxuu , Aabbaha run oo jeclaa jannada ku jiraa iyaga u
muujin doonaa oo iyagaan ku soo kicin galay xiriirka isaga oo leh .
Magaca masiixa
Waxaan nahay inuu ku tukado si ay Ilaah ee Ciise magiciisa ku .
Our meel Ilaah hortiisa waa in Ciise . Waxaan la caddeeyey inuu
isaga.
Yooxanaa 15:16 "Waxaad qortay ma Me dooran, laakiinse
anaa idin doortay oo aad u magacaabay in ... wax kasta oo aad
Aabbaha magacayga ku weydiisataan uu idin siiyo. "
Iyada oo Ruuxa Quduuska ah
Waxaa jira tusaale ahaan jirin ee Bible tukashada ah Ruuxa
Quduuska ah . Si kastaba ha ahaatee , tukashada waa Ruuxa
Quduuska ah , oo ku tiirsanaanta isaga ku saabsan .
Rooma 8:26 Sidaas oo Ruuxu wuxuu inaga caawimaa
itaaldarradeenna ee . Waayo, ma aynu og nahay waxa aan u
ducayn, oo aynu ku tukanno waa , laakiin Ruuxa qudhiisu waa
inoo duceeyaa isagoo taah aan la onkodeen karo .
Rasuul Bawlos ayaa sheegay in aanu marin u leedahay Ilaaha
Aabbaha ah xagga Ciise iyo Ruuxa Quduuska ah .
Efesos 2:18 Waayo, oo isaga waxaan labada helitaanka by
Ruux keliya ugu galnaa Aabbaha leeyihiin .
UGUDHOWANSHAHA ILAAH FEKERKAAGA SAXDA AH
Towbad keenka
In salada ha Sayidka , Ciise na baray inuu ku tukado , " Oo naga
cafi dembiyadayada . " Tani waa in mar kasta qayb ka mid ah
nolosheena tukashada noqon .


Daa,uud
Oo Boqor Daa'uudna wuxuu dembaabay iyo markii dembiga ah in
Culumadaasi , ayuu masaal baad u noqoteen toobadda noo .

73

Sabuurrada 51:1 ii naxariiso , Ilaahow , Sida ay Your raxmad ;


Sida ay badnaantii naxariistaada Your curdan tahay , tirtir
xadgudubyadayda .


iyaga uunbaa ah Wiilka


Mid ka mid ah sheekooyinka ugu quruxda badan ee towbad keenka
waa in Wiilka iyaga uunbaa ah . Waxa uu ka fallaagoobay
aabbihiis iyo baxeen jidkiisa u gaarka ah . Ugu dambeyntii meesha
of starving , wuxuu go'aansaday inuu ku laabto aabbihiis iyo
weydiiso inuu u dambi dhaaf . Wuxuu oo kaliya in yeeleen . Marka
uu aabbuhu la kulmay gacmo fidsan, jacayl , ayuu iskama odhan si
, " O , waxaan u maleynayaa in uusan wax u arag ii sida xun sida
aan ahay . Kaliya waxaan la halmaami karin so is-hoosaysiiya .
Aabahay wuxuu fahmaa ... " Haddii aan ka fog Ilaah ka heli ,
waxaan u yihiin in ay ula socotid yimaadaan Isaga weydiisanaya
denbi dhaaf .
Luukos 15:18-23 ' waan kacayaa, waanan aan aabbahay u tegi
, oo waxay odhan doonaan isaga , " Aabbow, waxaan ku
dembaabay jannada iyo aad ka hor , oo anna waxaan ahay kol
dambe ma istaahilo in laygu yeedho wiilkaaga . Ee iga dhig
sida mid ka mid ah kuwa aad kiraysatay . " ' Wuuna kacay oo
u yimid aabbihii .
" Laakiin , intuu weli hab fiican oo fasax ah , oo aabbihii arkay
iyo u naxariistay , oo ku soo orday oo qoortiisuu ku dhaceen oo
dhunkadeen .
" Markaasaa wiilkii ku yidhi , Aabbow , waxaan ku
dembaabay jannada iyo hortaadaba , iyo ahay kol dambe ma
istaahilo in laygu yeedho wiilkaaga . '
" Laakiin aabbihii ayaa addoommadiisii ku yidhi , ' Waxaad
soo bixisaan khamiiska ugu wanaagsan oo u geliyeen, on , iyo
sangelis baan gacanta iyo kabahaaga cagaha ugu jiray.
Markaasaa keeno kubka la shishleeyey halkan iyo ku dili , iyo
aynu wax cunno oo ka farxi ... ' "
Aabaha Our jannada ku jiraa na la kulmay gacmo furan marka aan
si fudud u yimaadaan Isaga oo waxaad ku tidhaahdaa , " Waan
dembaabay . "

Is hoosaysiinta
Is hoosaysiinta loola jeedaa si ay u muujiyaan ixtiraam ah mid
ixtiraam leh , ama isku dhiiba , si ay Ilaah . Waxaa loola jeedaa in
aad gudbiso ra'yiga , rabitaanka , iyo go'aan Ilaah ixtiraam , in la
aqoonsado maamulka uu , aqoonta , iyo xukunka , iyo in la ogaado
waxa aan soo socda oo magiciisa - ma in our aqoontiisa , meel ,
ama awood .

74

2 Taariikhdii 7:14 " haddii dadka My kuwa magacayga lagu


yeedhay ay is-hoosaysiiyana doonaa , oo Ilaah u barya oo
wejigayga doondoonaan , oo jidadkoodii xumaa ka soo
noqdaan , de markaas waxaan samada ka maqli doonaa , oo
dembigoodana waan ka cafiyi doonaa oo dalkoodana waan
bogsiin . "
Waxaan nahay si -hoosaysiiyana nafteena Ilaah hortiisa tukasho .
Daacadnimo
John ka dhigay mid aad u cad in addeecid leeyahay badan la
sameeyo salaadda our lagu jawaabay .
1 Yooxanaa 3:22 Oo wax alla wixii aynu ka barinno waynu ka
helno xaggiisa ah, maxaa yeelay , amarradaada ayaynu
xajinnaa iyo sameeyaan waxyaalo in falnaa Agtiisa .
Iimaan
Markos Ciise wuxuu ka adeegaysay dadka , Oo wuxuu iyaga ka
joogta ah lagu dhiirigelinayaa in ay leeyihiin iimaan .
Markos 11:22-24 Ciise ayaa u jawaabay oo iyagii ku yidhi , "
Ilaah rumaysta . Wixii Hubaal dabaday , waxaan idinku
leeyahay , Ku alla kii ku leeyahay buurtan , ' laga saaro iyo in
loo tuuray badda dhexdeeda , ' iyo ma qalbigiisana ka shakiyin
laakiin rumaysta in waxyaalahaas lagu ayuu yidhi iman
doontaa inaad ku gudubto , wuxuu yeelan doonaa wax alla
wixii uu ayuu yidhi . Sidaa darteed waxaan idinku leeyahay ,
wax kasta oo aad adigu goortaad tukanaysid , waxay aaminsan
yihiin in iyaga qaadato , oo idinna iyaga waad heli doontaa . "
Matayos 8:13 Markaasaa Ciise ku yidhi taliyihii , " Soco ; iyo
sida aad rumaysan yahay , sidaas ha loo sameeyo kuu . " Oo
midiidinkii bogsaday Saacaddaas qudheeda .
Matayos 9:28 Oo markii uu yimid gurigii soo galay , nimankii
indhaha la'aa u yimaadeen. Markaasaa Ciise wuxuu ku yidhi
iyaga , " Ha rumaysan tihiin inaan waxan yeeli karo ahay? "
Waxay ku yidhaahdeen , " Haa , Rabbi . "
Markos 5:36 Mar alla markuu Ciise maqlay hadalka lagu
hadlay , oo wuxuu ku yidhi taliyaha sunagogga ka, "Ha
cabsanin; Rumayso "
Mark 9:23 Ciise wuxuu ku yidhi," Haddaad rumaysan
karaysid , wax waluba waa u suurtoobaan ka rumaysan."
Luukos 8:48 Markaasuu wuxuu iyadii ku yidhi," Gabadhay,
kalsoonow; rumaysadkaaga ayaa ku bogsiiyey. Nabad ku tag."
Oo rumaysadla'aantiis ma , ma suurtowdo in aan Ilaah ka farxin .

75

Cibraaniyada 11:6 Laakiin iyada oo aan rumaysadla'aantiis


ma suurtowdo in ay raalli galiyaan , waayo, hubaal wuu kan
Ilaah u yimaadaa rumaysto inuu jiro oo , iyo in kan u
abaalguda kuwa isaga doondoona intaad xajisaan aad .
TALAABOOYINKA GUUSHA EE SALAADA
Ku xidhnaanta Masiixa
Tallaabada ugu horreysa ee ku tukanayeen guul salaadda waxaa la
joogitaankeena Masiix . Waxaan nahay si ay u horumariyaan
nolosha- style of xaggiisa, in . Ciise wuxuu ku yidhi , haddii aynu
sidan u samayso , waxaan ka codsan kartaa wax kasta oo annagu
waxaannu jecel nahay iyo waxa la sameyn doonaa .
Yooxanaa 15:7 " Haddii aad ila joog , oo erayada My sii joogi
doono in , waxaad weydiisan doonaa wixii aad doonayseen , iyo
waxa lagu samayn doonaa adiga . "
Daa,uud ayaa sheegay in Rabbigu nagu siin lahaa damacyada aan
qalbigeennu - haddii aynu marka hore nafteena ku farxaan isaga oo
ku . Sida aan taas loo sameeyo , waxa aanu u beddelay oo
araggiisii , hawadooda noo noqdaan oo waafaqsan dabeecaddiisa .
Sabuurrada 37:4 naftaada sidoo kale in Rabbiga, oo wuxuu
idin siin doona waxay doonayaan, meeshaasaa qalbigiinnuna
ku Naciimo . Guddiga habka adigu aad si , Rabbigu wuxuu
Trust ayaa sidoo kale isaga , Oo wuxuu ku keenaa in ay ka
gudbaan .
Weydii siduu doonayo
Rasuulkii John wuxuu noo siiyey ballan qaad cajiib leh in haddii
aan wax weydiin sida ay doonista Ilaah , waxaan leenahay wixii
aynu ka barinno .
1 Yooxanaa 5:14,15 Haddaba tanu waa kalsoonaanta in aan
qabto isaga , in haddii aan wax weydiin , siduu doono , isagu
wuu ina maqlaa . Oo haddaynu og nahay inuu inaga maqlo
wax alla wixii aynu ka barinno, waxaynu og nahay inaynu
leennahay ka barinnay , in aynu isaga of .
Yacquub qoray in aynu jawaabta ma heli doonaan si ay salaadda
haddii aanu weydiisan lid ku ah doonista Ilaah , selfishly , ama leh
ku kalifey sinaysanaya for ifkan noo gaar ah .
Yacquub 4:3 Waxaad weydiin iyo aadan helin , maxaa yeelay,
waxaad weydiisan aynu falnay, , in aad ku qaataan waxa laga
yaabaa on ifkan aad .
Halkaa marka ay marayso , su'aashu waxa ay noqonaysaa , sidee
ayaan ku ogaan waxa si waafaqsan doonistiisa ? James ayaa
sheegay in aanu ahaayeen Ilaah u weydiiso .

76

Yacquub 1:5 Haddii wax kasta oo idinka mid ah maqan tahay


xigmadda, ha ka baryo Ilaah, kan kulli si deeqsinimo ah u
siinayaa iyo ceeb laaadaan, oo waa laydin siin doonaa isaga.


Daa,uud wuxuu ilaahay kabaryaay doonistiisa


Daa,uudd tukaday ah reerkiisa - ma guriga jirka ah , laakiin uu
abtirsiimo , waayo farcankiisa . Wuxuu ku salaysan yahay inaan
baryadan ku on ayuu waxa uu lahaa Ilaah ka maqlay . Waxa uu ku
tukaday sidii eraygii in .
2 Saamuueel 7:26-29 " Sidaas ha Your name weynaado
weligiis, , isagoo leh , ' Rabbiga ciidammadu waa Ilaaha u
taliya reer binu Israa'iil. Oo weliba aynu gurigii Your anoo
addoonkaaga Daa'uud ah in la aasaasay Waxaad ka hor .
Wixii Waxaad , Rabbiga ciidammadow , Ilaaha reer binu
Israa'iil , waxyoonay this aad anoo addoonkaaga ah , oo ku
yidhi , Reer baan kuu dhisi doonaa . ' Sidaa darteed anoo
addoonkaaga ah ayaan u qalbigiisa inaan baryadan ku baryo
in aad la helay .
" Oo hadda , Rabbiyow, Ilaaha reer , Waxaad tahay Ilaah , iyo
ereyo Your waa run , iyo in aad sii raago this aad anoo
addoonkaaga ah . Haddaba sidaas daraaddeed , ha fadlan
inaad barakaysid reerkayga anoo addoonkaaga ah, inuu
weligiisba hortaada ku sii raago , Waxaad for , Rabbiyow,
Ilaaha reer , ayaa sidaas ku hadlay , oo leh Your barako ha
gurigii inuu ahaado midiidinkinna oo weligiis ammaanta leh "
.
Daa'uudna taas wuu maqlay Ilaah doonistiisa iyo dib buuna u
baryay , Ilaah wuxuu iyada oo xaqiijinaysa in uu ruuxa u gaarka ah
, waxaa ku hadla soo baxay si ay u noqon lahaa mid dhab ah.

Eliishaa wuxuu kiciyaay ilmo dhintay


Tusaale ahaan hoos ku qoran ee salaadda laga jawaabo waa mid
xiiso leh , laakiin si ka badan waa laga sheekeyn bidix .
2 Boqorkii 4:32-35 Oo Eliishaa markuu gurigii galeen oo ,
waxaa jiray ee ilmaha , been dhintay isagoo sariirtiisii ku . Isna
wuu u tegey Sidaa darteed , albaabkii ku xidhay ka danbeeya
labada iyaga , oo wuxuu baryay Rabbiga ah .
Markaasuu intuu kacay ayuu yarkii ku kor jiifsaday , oo afkuu
afka on afkiisa , oo indhaha kala indhaha , iyo gacmihiisa on
gacmihiisa ; iyo soo baxay ayuu wiilka korkiisii isku ah , iyo
xagga jidhka ee ilmaha noqday diiran .
Waxa uu soo noqday iyo dib u soo socon jirnay guriga , iyo
mar kale kor u tegey oo isku soo fidiyey isaga ku saabsan ,

77

dabadeedna ilmaha yarkii toddoba goor hindhisay , iyo ilmaha


oo indhihiisii furay .
Markaasaa Eliishaa wuxuu maqlay oo ku saabsan baahida loo qabo
, ayuu tukaday , ka dibna wuxuu u tegey uu ilmuhu . Waa in uu
sameeyo waxa Ilaah isaga u sheegay in ay sameeyaan maxaa
yeelay, isagu ma uu samayn wax dabiici ah . Wuxuu soo saaray,
War yarkii ma dhintay . Oo hilibka noqday diiran , laakiin mucjiso
ma ahaa dhamaystiran .
Kolkaasaa Eliishaa ku soo baxay ee qolka iyo dib u soo socon
jirnay guriga . Waa lagu tukanayay - waxaa laga yaabaa
xaqiijinaya Sayidka ayuu waxa maqleen leh - waxaa laga yaabaa
lug in dagaalkeedu ruuxi ah - ka dibna wuxuu ilmaha u soo laabtay
, isaga dul saaray markii labaad , iyo ilmaha oo indhihiisii furay .
Markaasaa Eliishaa wuxuu kuma odhan, " ma waxay noqon lahayd
fiican haddii ... , " iyo guurto tallaabo . Waxa uu marka hore ku
tukaday , dabadeedna wuxuu ku dhaqmay muujinta inuu helay.
Barya Runta ah
Yooxanaa ayaa sheegay in Ruuxa runta nagu hagi doona oo noo
sheeg.
Yooxanaa 16:13 " Si kastaba ha ahaatee, marka wuxuu, Ruuxa
runta, ayaa yimid, wuxuu idinku wadi doonaa runta oo dhan,
waayo, isagu iskama hadli doono on amarkiisa kaga, laakiin
wuxuu maqlaa ku hadli doonaa wuxuu; iyo wuxuu kuu sheegi
doonaa waxyaalaha inuu yimaado. "
Marka aan ku tukado , waa in aan daacad nafteena iyo Ilaah .
Erayga Cibraaniga ah runta sidoo kale xambaarsan yahay
micnaha ah xasilloonida iyo runsheegnimada .
Sabuurrada 145:18 Rabbigu waa u dhow in alla intii barida
isaga korkiisa , in alla intii barida isaga saaran ee runta .
Barya Ruuxa
Casharka kowaad, waxaan kala hadlay laba luqadood tukashada Ruuxa iyo garashada. Yuudas rasuulkii The qoray ,
Yuudas 1:20 Laakiinse idinku, gacaliyayaalow , nafsaddiinna
ku dul dhisa rumaysadkiinna aad quduuska , tukanayay oo
Ruuxa Quduuska ah ...
Rasuul Bawlos wuxuu ku yidhi jirta Efesos 6:17-19 in aan loo
baahan yahay in had iyo jeer salaadda oo dhan iyo barya
Ruuxa tukanayay ... Ruxuu in laga yaabaa in la ii siiyey.
Marna waa Waxaanu ku tukado oo aan marka hore
raadinayso si ay Ruuxa Quduuska ah caawinaad .

78

Rooma 8:26 Sidaas oo Ruuxu wuxuu inaga caawimaa


itaaldarradeenna ee . Waayo, ma aynu og nahay waxa aan u
ducayn, oo aynu ku tukanno waa , laakiin Ruuxa qudhiisu waa
inoo duceeyaa isagoo taah aan la onkodeen karo .
Marka Ilaah ayaa xaqiijiyay sameeyo wuxuu dooni lahaa in lagu
sameeyo xaalad mara Ereygiisa , ama iyada oo Ruuxa Quduuska
ah , rumaysadku wuxuu ka yimaadaa galay wuxuu ruuxeenna u .
Waxaan tukan karin dhiirranaan iyo kalsooni .
Efesos 3:12 Isaga ( Masiixa ) leennahay iyo helitaanka kalsooni
iyada oo uu rumaysan yahay isaga .
Barya Ilaah aad ugu , damci
Ilaah dhammaystiran oo diiday jirnaa qandac ah our . Wuxuu ku
yidhi, Waxaan jeclaan lahaa inaad ahaayeen kulul ama qaboob .
Waa in aan loo joojiyo leh "Waa hagaag , waxaad ku tiraahdid ,
Ilaah . Wax kasta oo aad rabto in aad ... "
Muujintii 3:14-16 " Iyo in ay malaa'igtii kiniisadda reer
La'odikiya ku qoro , waxyaalahanu says the Aamiin , Aamin
iyo Run Witness , iyo bilowgii abuurniinta oo Ilaah : Waan
ogahay shuqulladaada , in aad tahay qabow mana kulul .
Waxaan jeclaan lahaa inaan aad ahaayeen qabow ama kulul .
Markaasuu haddaba , maxaa yeelay , waxaad tahay qandac ah
, iyo qabow iyo kulayl midna , ayaan aad qubmaysa doonaa
afka dibada afkayga . ' "
Waa in aan ogaado Ilaah , mana ogin sida Word , ogaato waxa uu
na siisay, oo daba gashaan isaga . Ilaaha reer binu Israa'iil siiyey
Dhulka Ballanqaadka , laakiin waxay lahaayeen si ay ula
dagaalamaan waxa loogu talagalay . Waxay ahayd inay u tag oo u
hantidaan dalka .
Joogsila'a-0.69"anna tukada
Marka Bauls qoray kaniisadda Tesaloniika , ayuu yiri waxay
ahaayeen inuu ku tukado joogsila'aan . Sidee waa tan ay suuragal
tahay ? Sida aad iyo ayaan qaadan karaa daryeelka ee
mas'uuliyadaha caadiga ah ee nolosha iyo tukado joogsila'aan ?
Waxaan sidaas u sameynaa by horumarinta nolosha- style
tukashada - by jadwal time tukashada ah maalin kasta , ka dibna by
jidaynayey ruuxeenna in ay sii tukanayay maalintii oo dhan .
1 Tesaloniika 5:17 Joogsila'aanna tukada .


Joogto
Markas Butros wuxuu xabsiga loogu riday , ee rumaystayaasha
kale ee isagii buuna baryay, waayo si joogto ah . Iyagu ma ay

79

odhan , "Waa hagaag , wax kasta oo dhacaya , aad og tahay Ilaah u


xilsaaran . "
Falimaha Rasuullada 12:5 Butros wuxuu sidaas darteed
xabsigaa lagu hayay , laakiin bariday la siiyaa isaga Ilaah
iyagoo kiniisaddu .


Tayo leh, ka yeelno, dad kuuguma


Markas Yacquub ayaa sheegay in aanu ahaayeen inuu ku tukado
mid kale, waayo , wuxuu na xusuusiyey Markaasaa Eliiyaah
wuxuu ku tukanayeen ka yeelno .
Yacquub 5:16,17 a qirto oo xadgudubyadiinnii in midkiinba
midka kale, oo Ilaah u barya, waayo, mid kale, in aad ku
bogsan karaa. Ool ah , Salaadda oo ku kulul Nin xaq ah ,
malana xaqa wax badan . Eliyaas wuxuu ahaa nin
dabiicaddeenna oo sida kuweenna , iyo wuxuu ku dadaal ku
tukaday ...

U hawshoonaya
Paul ku hawshooday oo ka yeelno oo aad tukasho ku . Sida
xaqiiqada ah , isagoo wasaaradda weyn , iyo buugaagta uu u qoray
, ayuu ma fududa in ay qaataan waqti salaadda , oo weli
waxyaalahaas ku qoray - " . Had iyo jeer ka yeelno oo u
hawshoonaya kuu in salaadda "
Kolosay 4:12 Ebafras , oo idinka mid ah , kuwaas oo , ah
addoonkii Ciise Masiix , Waxaa idin soo salaamaya , had iyo
jeer ka yeelno oo u hawshoonaya kuu in salaadda , in aad
istaagtaan, idinkoo kaamil ah oo dhammaystiran oo dhan
doonista Ilaah .

Dadaalaya
Bawlos waxa uu adeegsaday erayga " ku dadaalaan . " Waxaa loola
jeedaa inaad tijaabiso dadaal badan , tamarta , ama dedaalkan ;
inay halgan ama la dagaalamaan si xoog ah ; doodo . Paul ma
doonayaan in wax kasta oo qandac ah , " waxaa laga yaabaa in
haddii ay doonistaada " salaadda . Bawlos waxa uu ahaa in dagaal
iyo walaalihii ayuu baryay in ay ku dadaalaan isaga oo leh tukasho
.
Rooma 15:30 Hadda waxaan idinka baryaynaa, walaalayaalow
, iyada oo aynu Rabbi Ciise Masiix , iyo jacaylka Ruuxa , oo
aad ii wada ku dadaalnaa oo ila jooga dalka baryadiinna Ilaah
ku .

Foolanaysa
Foolanaysa waa erey loo isticmaalo oo badan King James Version
of Kitaabka Quduuska ah , marka loo eego tarjumaadaha newer .

80

Ereygii turjumay foolanaysa oo kale, in kiisaska kale oo aan ahayn


qof dumar ah oo aad dhasho , waxaa loola jeedaa in ay ku daalin ,
si ay u shaqeeyaan dheer iyo adag . Rasuul Bawlos u qoray in
rumaystayaashu ee Galatiya in uu naag tukasho ilaa Masiixa waxaa
lagu uumay ee . Tani waa aayadda keliya ee uu leeyahay macnaha
salaadda ah sida naag sida ee dhalashada for kale oo taasna waxaa
lagu qoray ee Mu'miniinta ah .
Galatiya 4:19 [ KJV ] Carruurta yar , kii aan foolanay ee
dhalashada mar kale ilaa Masiixa la abuuri aad ee .
Marka ugu taahi dhalashada ay bilaabeen , inay sii wadaan ilaa inta
uu ilmuhu dhasho . Foolanaysa tukasho xambaarsan yahay
micnaha a of sii on kula xoojinta weyn ilaa dagaalkii ayaa ku
guuleystay in ay ruuxa .


Raadinta
Waxaan nahay inuu doondoono Ilaaha ah ula qalbigayga oo dhan .
Muuse ku sii sheegeen dadkiisa in ay qalbigooda oo dhan ayay
doondoonaan lahaa .
Sharciga Kunoqoshadiisa 4:29 " Laakiinse haddaad halkaas u
doondooni doonaa Rabbiga Ilaahiinna ah , oo aad isaga ka heli
doontaa haddii aad isaga doondoona aad qalbigiinna oo dhan
iyo naftiinna oo dhan . "
Yeremyaah wuxuu ku yidhi wax la mid ah .
Yeremiah 29:12,13; Markaas aad me ku baryi doonaa iyo
aadaan oo tukadaan me si, iyo waan idin maqli doonaa si.
Waadna i doondooni doonaan iyo Me ka heli , marka aad ka
raadin Me for aad qalbigiinna oo dhan .
Daa,uudd heshiiyey .
Sabuurrada 119:2 Waxaa barakadaysan kuwa dhawra
markhaatifurkiisa, si Yaa isaga oo qalbiga oo dhan !

SALAADA IYO SOON


Waa inaan soonaa?
Soonku ku dhaqanka Axdiga Hore ah in ka yar Axdigii Hore
waxay ahayd , iyo hadda oo aan ku jiraan da'da nimco, ma loo
baahan yahay?
Masiixa wuxuu ku yidhi xertii u soomi doonaan. Wuxuu ma uu
odhan, haddii .
Luukos 5: 35 " Laakiin maalmaha ayaa iman doona marka
arooska laga qaadi doono ka fog iyaga , dabadeedna waxay
kolkaasay maalmahaas soomi doonaan . "

81

Marka jinniyadu ka tegin lahaa wiilka suuxdin qaba , Ciise


sharaxay oo xertiisii in sababta ay ahayd laba -laab .
Matayos 17:20 a , 21; Ciise wuxuu ku yidhi iyaga , "Sababtoo
ah aad samayn rumaysadla'aantooda aawadeed ; ... Si kastaba
ha ahaatee , caynkan waxba kuma soo baxo tukasho iyo soon
maahee . "
Ujeeddooyinka qaldan ee soomidda
Waxaan joogo ma ay soomi iyagoo isku dayaya inay xoog ku Ilaah
nooga maqashid . Isaiah sharaxayaa nooca loo igman this soonka .
Ishaciah 58:3,4 leeyihiin, Bal maxaannu u soonnay oo , ' bay u
yidhaahdaan , ' iyo in aad ma aragtay ? Waa maxay sababta
aad u dhibnay naftayada , iyo in aad qaadato ogeysiis lahayn ?
'
" Run ahaantii , maalintii aad soontaan waad iska
raaxaysataan , loogana faa'iidaysto u yeedh oo dhan . Runtii
waxaad u soontaan dirir iyo dood , iyo in ay ku dhufannaa
feedhkii sharnimada . Waxaad ma soomi doonaan sida aad
maanta ku samayn , si aad codkiisa maqashay on sare . "
Waxaan joogo ma ay soomi marka meelaha kale ee nolosheena ma
aha Ilaah ka farxiyey .
Ilaah ayaa doortay soonka
Ilaah wuxuu qeexayaa soonka wuxuu ku faraxsan yahay .
Ishaciah 58:6,7 "Tani ma aha soonkii aan doortay in la furo
silsiladihii sharnimada , oo guntimihii culaabo culculus oo , si
ha la dulmay u tag oo lacag la'aan ah , iyo in aad harqood
kasta jebisaan? Sow ma aha inay kibis aad ula gaajaysnaana
wadaagaan , iyo in aad soo qaadato si aad guriga saboolka ah
kuwaas oo ka eryay ; ? Marka aad aragtid mid qaawan , in
aad daboosho isaga , iyo iska qarin jidhka aad adigu leedahay
"
Afar nooc oo Soon ah
Waxaa jira afar nooc oo ah soonka ku xusan Kitaabka Quduuska
ah .


Soon kala dhiman


Daaniel ee dhakhso u ahaa in uu u cunay cunto wanaagsan ma ,
hilib lahayn iyo Khamri ma .
Daanyeel 10:2,3 Oo waagaas waxaan dalka , Daniel , ayaan
barooranayay saddex toddobaad oo buuxa . Oo anna waan
cunay cunto wanaagsan ma , ma jirin hilib ama khamri yimid

82

afkayga ma gelin , mana subkan at dhan , ilaa ay saddexdii


toddobaad dhammaadeen .


Soon Caadi ah
Tani waa mid dhakhso ah oo meel aadan ka qaataan cuntada ,
laakiin ha qaadan biyo ama sharaab . Tani waa caadi for a dhakhso
dheer .


Masiix

Masiixa oo ahaa keeni by Ruuxa Quduuska ah cidlada u ah iyo


waxa jira afartan maalmood ayuu soomanaayeen . Inta lagu jiro ,
Waa soon , waxa aanu sheegay in aan waxba , wuuna cunay .
Luukos 4:1,2 Markaasaa Ciise , iyagoo ay ka buuxaan Ruuxa
Quduuska ah , laga bilaabo Webi Urdun soo laabtay iyo
hoggaaminayey Ruuxii baa cidlada u galay , isagoo la jirrabay
, waayo afartan maalmood ayaa Ibliisku . Oo isna wuxuu
waagaas kuwii wax ka cuneen, oo dabadeedna , markii ay ka
dhamaatay , wuu gaajaysnaa .


ka sarraysa soon
Waxaan u sheegay oo ku saabsan labo soon ka sarraysa , laakiin
kuwani ma aha naqshad caadi ah inoo maanta .


Eliiyaah

Markaasaa Eliiyaah wuxuu ku dhakhso gedisnaa ee ah in uu awood


aan cunto la siiyo iyo ka tageen oo cuntadaas itaalkeedii in oo cab ,
waayo afartan maalmood .
1 Boqrkii 19:5-8 Markaas Markaasuu jiifsaday, oo hoos
fadhiyi jirtay geedkii geed rotem la seexday , si lama filaan ah
waxaa taabtay malaa'ig , oo waxay ku yidhaahdeen , " Toos oo
wax cun . " Markaas buu u eegay oo waxaa jira by buu
madaxa ka ahaa oo kibis ah oo kibis dhuxul lagu dubay , iyo
kusad biyo ah . Sidaas ayuu cunay oo wax cabbay , oo haddana
wuu iska jiifsaday .
Markaasaa malaa'igtii Rabbigu u yimid dib markii labaad , oo
intay taabatay , oo wuxuu ku yidhi , Sidaas daraaddeed wuu
kacay , oo cunay oo wax cabbay " Toos oo wax cun , maxaa
yeelay , sodcaalku waa kugu dheer yahay. " , Oo isagu wuxuu
itaalkeedii ayuu ku socday of cuntada afartan maalmood iyo
afartan habeen ilaa inta Xoreeb oo , buurta Ilaah .


Muuse

Muuse wuuna soomay Afartan maalmood iyo habeen buurta iyo


inuu Ilaah siiyey asalka ah oo ah tobanka qaynuun ..

83

Sharciga Kunoqoshadiisa 9:9 "Markii aan ilaa buurta u baxay


si ay u helaan ay loox oo dhagax ah , looxyadii axdiga oo
Rabbigu idinla dhigtay , ka dibna waxaan ku joogay on buurtii
fuushanaa afartan maalmood iyo afartan habeen . Ayaan
waxbana ma cunin, waxbana ma biyo cabbeen . "
Dadku waxay u Dibi dahabka - oo ah tobanka qaynuun jajabeen iyo Muuse afartan cisho oo kale oo ah soomanaa oo tukanayey soo
laabtay .
Sharciga Kunoqoshadiisa 9:18 " Oo waxaan ku dhacay oo
Rabbiga hortiisa , sidii markii hore , oo afartan maalmood iyo
afartan habeen , oo anna waan biyana ma cunin, waxbana ma
biyo cabbeen , sababta oo ah dembi aad taas oo aad ka go'an in
qabanayaan si shar ah in wax Rabbiga hortiisa ku ahaa oo
dhan , si ay isaga ka cadhaysiisaan . "
Muuse maalin siddeetan dhakhso ahaa ee ammaanta oo ah
joogitaanka Ilaah iyo ma aha qaab maanta dheer waadaxa dhakhso
.


Soon buuxa
Dhakhso sixun u yahay sida caadiga ah gaaban ee duration iyo aad
u ma cunaan cunto ama qaadato cabitaan kasta .


Dadkii Nineweh

Marka u yimid Yoonis oo Nineweh , isaga oo fariin ahayd in


afartan maalmood ee magaalada waa la baabbi'in lahaa . Dadku
wuxuu bilaabey inuu dhakhso sixun . Ilaah wuxuu arkay wax
toobad ah iyo ma magaalada dumiyo .
Yoonis 3:7 b - 10 " , yaan duunyo toona , iyo ido toona, ,
dhadhamin wax ha ha cuneen , ama biyo cab . Laakiin ha dad
iyo duunyoba dhar joonyad , iyo wax xoog leh dhashiisu Ilaah
u qayshadaan , haa tahay , ha hal mid kastaaba ka soo noqdo
jidkiisa sharka ah iyo dulmiga in gacmihiisa ku jira . Yaa
sheegi kara haddii Ilaah jeesan doonaa oo wax Dawaaraa , iyo
jeesan ay cadhadiisa kululu , sidaa darteed waxaa laga yaabaa
in aan u dhintaan? "
Markaas Ilaah wuxuu arkay shuqulkoodii , inay iyagu ka
noqdeen jidkoodii xumaa , oo Ilaah baa miyuusan ka soo
noqon masiibadii uu in uu yiri lahaa oo wuxuu iyaga ku soo
dejin , iyo ma uu samayn .

Boqorada Esteer iyo Yuhuudda oo dhammu oo
Shuushan
Boqorada Esther goortuu maqlay hanjabaad dadka iyadii, Haah,
waxay ku tidhi, way wada soonto saddex maalmood iyo in ka mid

84

ah iyada iyo addoommadeediiba qaban lahaa. Wakhtiga soonka ka


dib , iyada oo waxay boqorkii ku tegi lahaa .
Esteer 4:16 "Orod oo , soo ururin Yuhuudda oo dhan , kuwaas
oo Shuushan joogta , oo ii sooma, oo midkoodna kama cunin,
waxna cabbin muddo saddex maalmood ah , habeen iyo maalin
. My hablihii iyo kalaannu soomi doonaan . Oo sidaas
daraaddeed ayaan doonaa boqorka tagaan , taas oo sharciga
ka soo horjeeda ; oo haddii aan halligmona , waan ku wada
halligmi " !


Bowlos

Bawlos oo la kulmay Ciise on waddadii Dimishiq ka dib , wuxuu


soomanaayeen in dhakhso sixun .
Falimaha Rasuullada 9:9 Oo wuxuu ahaa saddex maalmood
ayuu aragla'aan , waxbana ma cunin, waxbana ma cabbin .
Faa'iidooyinka Soomidda


Jinniyona weytageen
Matayos 17:21 " Si kastaba ha ahaatee , caynkan waxba kuma
soo baxo tukasho iyo soon maahee . "

Masiibooyinka dabiiciga ah
Yoonis 3:10 Markaas Ilaah wuxuu arkay shuqulkoodii , inay
iyagu ka noqdeen jidkoodii xumaa , oo Ilaah baa miyuusan ka
soo noqon masiibadii uu in uu yiri lahaa oo wuxuu iyaga ku
soo dejin , iyo ma uu samayn .

Aragtiyaha waytimid
Daanyeel 10:5,6 ayaan indhahayga kor u taagay oo wax
fiiriyey , oo bal eeg , nin oo dhar gududan oo , kuwaas oo
dhexda guntanaa dahab ah oo Uufaas ! Oo jidhkiisuna wuxuu
u ekaa berullos , oo wejigiisuu u eg hillaac , oo indhaha kala
sida qori oo dab ah , gacmihiisa iyo cagihiisuna waxay u eg oo
naxaas ah la safeeyey in midabka , iyo codka erayada uu sida
codka faro badan .

Dib usoo celinta caafimaadka jirkeenana


Ishaciah 58:6-8 "Tani ma aha soonkii aan doortay in la furo
silsiladihii sharnimada , oo guntimihii culaabo culculus oo , si
ha la dulmay u tag oo lacag la'aan ah , iyo in aad harqood
kasta jebisaan?
Markaas aad nalka jebiso soo bixi doonaa sida subaxda , oo
aad bogsashada baxaan doonaan , Dhaqsoba , iyo xaqnimada
aad ku hor mari doontaa, oo ammaanta Rabbiga ayaa noqon
daba socon doontaa " .

85

Kibir la geliyey dambaysaan


Sabuurrada 35:13 Laakiinse markay bukeen , markay bukeen
, dharkaygu wuxuu ahaa joonyado , Oo waxaan naftayda hoosaysiiyey oo ay soon ; Oo baryadaydii in ay qalbigayga ku
soo celin lahaa .

kacdoonka Ruux ahaaneed


2 Taariikhdii 7:14 " haddii dadka My kuwa magacayga lagu
yeedhay ay is-hoosaysiiyana doonaa , oo Ilaah u barya oo
wejigayga doondoonaan , oo jidadkoodii xumaa ka soo
noqdaan , de markaas waxaan samada ka maqli doonaa , oo
dembigoodana waan ka cafiyi doonaa oo dalkoodana waan
bogsiin . "

Waa inaan soonaa?


Aynu soo celi su'aasha noo asalka ah - waxaanu soomaan waa ?
Iyada oo dhammaan faa'iidooyinka aynu ka heli in Qorniinku ,
sababta lahaa ma waxaan rabnaa in aan joogo?
Ciise ayaa noo sheegay in ay soomaan si qarsoodi ah .
Matayos 6:16-18 " Intaa waxaa dheer , marka aad soontaan ha
ahaanina sida labawejiilayaashu u , kula wejigii murugo leh .
Waayo, way isfoolxumeeyaan ay tahay in laga yaabo in ay
dadka ugu muuqdaan inay sooman yihiin . Hubaal dabaday ,
waxaan idinku leeyahay , Abaalgudkoodii way heleen . Laakiin
aad , markii aad si dhakhso ah , madaxaaga saliid marso oo
fool dhaqo , sidaas darteed in aadan u muuqdaan in ay rag
muuqdaan inay sooman yihiin , laakiin si Aabbihiinna waa
meeshiisa qarsoon , oo Aabbahaaga waxa qarsoon arka ayaa
kuu abaalgudi doona . "
Talaabooyinka lataabankaro ee soonka
Waxyaalaha qaarkood wax ku ool ah in la ogaado waa:

cab.

Biyo badan intii aad kari karto - Waa lagama maarmaan


Dhakhso qayb ahaan, cunaan cunto fudud sida miro daray
ah .Ha cunin cuntooyinka. Cab biyo , caano , ama miirka . Waxaa
laga yaabaa inaad doonayso inaad qaso casiir (gaar ahaan liinta )
nus - iyo - badh biyo .

intee leeg aad dhakhso u dhexeeyo adiga iyo Ilaah . Tan
iyo soon maahee waa ballanqaad , nidar , ha sameeyo khafiif ah .
Waxaa fiican in la bilaabo soomanaa cuntada, ama maalintii laga
bilaabo ay cadceedu , iyo shaqeeyaan ilaa mudo waqti ah .

86

Dheer dhakhso ah waa in la jebiyo si tartiib ah kabilaabanaya casiirka , iyo semi- solid cunto.

Koobid - Galinta ee guusha nolosha


Si aad si guul leh ku tukado , waa in aan horumariyo noloshaIlaah shakhsi ahaan iyagoo og . Waa in aan sii joogo isaga oo ku .
Tani waa inta la mid ah sida saaxiib wanaagsan sanadihii la soo
dhaafay , isagoo . In waqtiga , waxaan ognahay in horay sida ay la
tahay doonaa , dareemaan iyo wajihi karaa xaaladan a . The more
jirista Ilaah , ayaa in ka badan waxaan u ogaato sida loo weydiin
sida uu doonistiisa .
Ilaah waxa uu rabaa dadka u daryeeli ku saabsan baahida ku
xeeran - si ay u harraad dad kale in ay garanayn isaga . Wuxuu
rabaa in dadkiisa tukado joogsila'aan , dad kuuguma , ka daran ,
iyo si joogto ah . Wuxuu rabaa kuwa dooni doonaa , shaqada ,
kuna dadaalaan doonistiisa in la sameeyo .
Ilaah waxa uu siiyaa qalab yaabka leh ee sooman , oo leh
faa'iidooyin badan , sida hab iyo nafaha aan keeno ka dambayso
kuwa ruuxaanta leh iyo si uu caabudid.

SU'AALO IYO MURAAJOCO


1 . Maxay yihiin afarta tallaabooyin ay ku guul ku tukanayeen ? U sharax kasta oo iyaga ka
kooban .

2 . Liiska ku faa'iidooyinka soonka .

3 . Haddii aydaan oo soomanaayeen ayaa ka hor , sida aad ka bilaabi doontaa? Waa maxay waxa
aad ( macquul ) gool ?

87

Casharka todobaad

Codka iimaanka
HORDHAC
Waa in aan ku tukado iimaan for salaadda our la jawaabay . Si taas
loo sameeyo , waa in aynu ku fahmi iyo dadka oo iimaanka .
Waxaan ka heli erayga "rumays" in ka badan boqol iyo soddon jeer
ku sugan Axdiga Cusub . Erayga " rumays" waxa loo isticmaalaa
in ka badan laba boqol iyo labaatan jeer .
In ka badan iyo in ka badan in uu adeeggiisa waday , Ciise baa u
jawaabay si iimaan . Wuxuu ku yidhi,
" Rumaysadkaaga ayaa ku bogsiiyey . "
" Sida rumaysadkiinnu yahay ... "
" Naagtay , rumaysadkaagu waa weyn aad . "
" Haddii aad leedahay rumaysad iyo aydnaan shakiyin ... "
" Ilaah rumaysta . "
Wuxuu sidoo kale sheegay ,
" O aad rumaysad yarayaalow ... "
" Maxaad u shakiday ?"
"Sababtoo ah aad samayn rumaysadla'aantooda aawadeed ... "
" Waa sidee, aad rumaysad u lahayn? "
" Rumaysadkiinnii meeh ?"
Si xertii ayaa , wuxuu yiri, " Waxaan kuu baryootamay , waa inaan
rumaysadkiinnu ku guul daraystaan . "
Wax kasta oo aan ku heli Ilaah ka yimid , waxaan u hesho by
iimaan - badbaadadayadow , Baabtiiskii in Ruuxa Quduuska ah ,
xaqnimada , wax lagu bogsiiyo , barakooyinka , iyo xigmadda iyo
aqoonta ka sarraysa .
Iimaanku wuu hadlaa
Iimaanku hadla -laakiin maxay leedahay?
Rasuul Bawlos u qoray ,
Rooma10:6 a , 8 Laakiin xaqnimada oo rumaysadkii uu u
hadlaa sida tan ... Laakiin maxay leedahay ? " Eraygii waa
kuu dhow , xitaa afkaaga iyo qalbigaaga, " (taasi waa , erayga
rumaysadka oo aannu kugu wacdinno ) .

88

Iimaanku hadla erayga Ilaah . Wixii salaadda our la jawaabay ,


waa in aan aaminsan , iyo in la aaminsan waa in aynu ognahay
erayga Ilaah iyo codkiisa maqli .
Tani waxay noo keenaa su'aasha , " Waa maxay iimaanka runta ?"
Ka hor inta aanu ka bilaabaynaa si aad u hesho jawaabta in , waxaa
muhiim ah in la fahmo sida aan u abuuray yihiin .
YAAYNU NAHAY
Jidhka, nafta iyo ruuxa
Waxaan ka kooban yihiin saddex qaybood:
Jidhka - lafaha naga , jidh iyo dhiig
Soul - naga caqli , noo tahay doonista , dareenkeena
Ruuxa - nolosheena , kuna jirnaa
Yacquub ayaa sheegay in jidhkii aan ruux lahaynu meyd u .
Yacquub 2:26 Waayo, sida jidhkii aan ruux lahaynu meyd u,
sidaas oo kaluu rumaysadkii aan shuqullo waa meyd sidoo
kale.
Qoraaga kitaabka Cibraaniyada , goobaahaas oo nafta iyo ruuxa ,
oo ku yidhaahdeen waa by erayga Ilaah oo aan nafta ruux sheegi
karaan .
Cibraaniyada 4:12 Waayo, hadalka Ilaah wuu nool yahay oo
awood leh , iyo af badan yahay seef kasta oo laba af , uu
qofkale xitaa kala qeybinta nafta iyo ruuxa , iyo kalagoysyada
iyo dhuuxa , iyo waa kala gartaa oo ka mid ah fikirrada iyo
waxyaalaha ku wadnaha .
Bowlos Tukaday in Tesaloniika ah in Ilaah ina gebi ahaanba
quduus ka lahayd - ruuxa , nafta iyo jidhkaba .
1 Tesaloniika 5:23 Haddaba Ilaaha nabadda qudhiisu quduus
ha idinka ; iyo Waxa laga yaabaa ruuxa oo dhan , iyo naftiinna
iyo jidhkiinna in la ilaaliyo, iyagoo ceeb imaatinka
Rabbigeenna Ciise Masiix .
Ruuxa ka dhasha
Inaga xiriirka ay la leeyihiin Ilaah waa ku jirta ruuxa, . Waxaan ku
dhashay mar kale ku jirta ruuxa, . Dad badan oo naga mid ah isku
day in aad ugu adeegtaan Ilaaha , si ay isaga caabudaan , si ay u
tukadaan isaga si ka soo gudno . Tani waxay noqon kartaa in aan la
samayn . Waa in aan ku dhalan ee Ruuxa iyo u yimid inuu Ilaah
xagga Ruuxa .

89

Yooxanaa 3:4-6 Nikodemos ku yidhi, " Sidee baa nin mar kale
u dhalan karaa isagoo duq ah ? Ayuu mar labaad geli karaa oo
uurkii hooyadiis ka dhalan karaa? "
Ciise ayaa u jawaabay " , hubaashii , waxaan idinku leeyahay ,
Qof haddaanu ka dhalan biyo iyo Ruuxa , meeshaas ma uu geli
karaan boqortooyada Ilaah . Oo wixii jidhka ka dhashaa waa
jidh , iyo wixii Ruuxa ka dhashaana waa ruux . "
Yooxanaa muujinayaa noo ah in Ilaah waa Ruux a , iyo in aan
kaliya ku iman kartaa isaga si ay ruuxa .
Yooxanaa 4:23,24 " Laakiin, saacaddu waa imanaysaa, oo
haatan waa, markii caabudayaasha runta ihi Aabbaha ku
caabudi doonaan ruuxa iyo runta, waayo, Aabbuhu ku
raadinayo sida aan isaga ku caabudno. Ilaah waa Ruux , iyo
kuwa caabudaa isagana waa inay isaga caabudaan ruuxa iyo
runta . "


Abuurka cusub
Waxaan nahay inuu noqdo abuuray cusub ee jinnigii .
2 Korintos 5:17 Sidaa darteed , haddii qof Masiix ku jiro waa
abuur cusub , oo waxyaalihii hore way idlaadeen, bal eega ,
wax waliba way cusub .

Mid ka mid ah Ruuxa Ilaah


Iyadoo dhalashada cusub , waa in aan ka noqon mid ruuxa leh
Ilaah . Waxa aynu Ilaah lala sameeyo , ama waayo, Ilaah , waa in
la sameeyaa in ay ruuxa . Our salaadda , inay wax ku ool , in aan la
tukaday karaa in dabiiciga ah ee Jabulani oo keliya , waxay Waa in
sidoo kale lagu tukaday ku jirta ruuxa, .
1 Korintos 6:17 Laakiin kii Rabbiga raacaa waa la ruux isaga
oo leh .
Waxaan nahay in ay u adeegaan Ilaah wuxuu ruuxeenna sida
Rasuul Bawlos ku sameeyeen .
Rooma 1:9 a Waayo, Ilaah baa iiga markhaati ah , kan aan
ruuxayga ugu adeego xagga injiilka Wiilkiisa ...
Qoraaga kitaabka Cibraaniyada waxa uu muujinayaa in aan farxin
karaan oo keliya Ilaah markii aanu yimaadaan Isaga iimaanka ku .
Cibraaniyada 11:6 Laakiin iyada oo aan rumaysadla'aantiis
ma suurtowdo in ay raalli galiyaan , waayo, hubaal wuu kan
Ilaah u yimaadaa rumaysto inuu jiro oo , iyo in kan u
abaalguda kuwa isaga doondoona intaad xajisaan aad .

90

DABIICIGA IYO DABEECADA KASARAYSA IIMAANKA


Iimaanka Dabiiciga
Qaamuuska sheegayaa in rumaysadka waa aaminsan a kalsooni
runta , qiimaha , ama isku hallayn karo qofka , fikrad , ama wax .
Rumaysadku waa awooda dabiici ah degaanka ee gudno . Tusaale
ahaan , marka waxaan ku fadhiya kursi , waxaan rumaysad waxa
noo qaban doonaa . In badan oo naga mid ah hawlgalaan iimaan
dabiiciga ah si joogto ah , laakiin tani ma aha ee - Ilaah naxariis
badan , rumaysad muujiyey Kitaabka Quduuska ah .
Iimaanka ka sarraysa
Iimaan ka sarraysa ma nasan on caddayn macquul ah ama cadaymo
wax , halkii waxa uu ku salaysan yahay caqiidada amaan ah Ilaah
iyo eraygiisa . Iimaan ka sarraysa waa laga soo ruuxeenna - ma
maankiinna . Iimaan ka sarraysa waxaa la rumaysan iyo matalaya
on erayga Ilaah oo aan su'aalo ka , ama isku daya in ay u fikiraan
soo baxay .
Celcelin Maskax
Yacquub ku tilmaamay qofka oo weyddiista waa in
rumaysadkiinna, laakiin waxaannu ka dibna uu bilaabo inuu ka
shakiyin. Tani waa qof ka taga rumaysan in ay ma rumaysan , in
wareegga aan dhammaadka lahayn . Isaga ama iyada waxaa la
rogrogmadaan hor iyo dib hirka badda ku kaxayn , dabaysha ayaa
ka .
Yacquub 1:5,6 Haddii wax kasta oo idinka mid ah maqan
tahay xigmadda, ha ka baryo Ilaah, kan kulli si deeqsinimo ah
u siinayaa iyo ceeb laaadaan, oo waa laydin siin doonaa isaga.
Laakiin ha ku baryo , rumaysad , iyadoo aan shaki ku jirin ,
waayo, kii shakiyaa mid yahay hirka badda oo u kexeeyey oo
rogrogto dabaysha .
Shaki yahay mid kasoo horjeeda iimaanka ugu . Waa ficil of
maanka dabiiciga ah . Shaki ka dhigan tahay in uusan go'aan
qaadan ama u walwalsanaa ; si dhacaa inaan ka gaaloobo , ama
aamin la'aan ; si uu fiiriyo sida lagama yaabo ; in ay noqon sii
wadid ama shakisanyihiin ; in ay la'aanta xaqiiq ah in inta badan u
keenaysaa in irresolution ; la'aan is aamin ah .
Waxaan uma shaqeyn karto rumaysad iyo shakiyin waqti isku mid
ah . Waxaan uma shaqeyn karto rumaysad iyo welwelin waqti isku
mid ah . Waxay si buuxda u soo horjeeda waxay .
Sababaha shaki
Waxaa jira saddex sababood oo waaweyn dagaalo qofka qaba
shaki ah kuwaas oo loo aqoonsan karaa wuuna la macaamilooday .

91

La'aanta sharaftood
Mid ka mid ah sababaha ugu weyn ee uu shaki la'aan ah oo
sharaftooda . Waxa ugu khatar ah oo ku saabsan la'aanta
sharaftooda waa in aynu u malayno in aan waxba ka sameyn kartaa
. "Waxay ahayd sida aan ka sara , iyo in hab uun baan ku ahay , "
waxaa badanaa la maqlay .
Si kastaba ha ahaatee , in badbaadada , waxaan noqday Abuur
cusub . Waxaan noqday mid ka mid ah ruuxa la leh Ilaah .
Muujintiisa A abuurniinta cusub ka baxo lahayn qol for a negative
is- image .
Rasuul Bawlos wuxuu inoo sheegayaa , xitaa markii aan ku
dhintay dembi , Ilaah sidaa inoo jeclaaday . Waxaa laga yaabaa
aabayaasha iyo hooyooyinka our ma noo jecel yihiin sida looga
rabay . Waxaa laga yaabaa in , waxay ku yidhaahdeen oo dhan
noocyo mid ah waxyaabaha in ay wax xun iyo xanuun leh , laakiin
Ilaah sidaa inoo jeclaaday .
Efesos 2:4-6 Laakiin Ilaah , waa kuwa naxariista hodanka ,
sababta oo ah jacaylkiisa weyn , kuwaas oo wuxuu inagu
jeclaaday , xitaa markii aan ku dhintay xadgudubyadiinnii ,
naga dhigay kuwa wada noolaysiiyey Masiix ( by nimco aad la
badbaadiyey ) , iyo na kor u wada sara kiciyey , oo wuxuu ka
dhigay na wada fadhiisiyey meelaha jannada xagga Ciise
Masiix .
Sefanyaah oo ahaa Nebi ina siinaysaa sawir layaab leh Ilaah isagoo
faraxsan noo taliya gabyaya .
Sefanyaah oo ahaa 3:17 Rabbiga Ilaahiinna ahu wuu idin dhex
joogaa , iyo Kan xoogga badan ee , badbaadin doonaa ; wuxuu
ku rayrayn doonaa, oo aad ka weyn tahay iidayeen , wuxuu
aad u aamuseen doonaa in jacaylkiisa , wuxuu ku farxi
doontaa in aad ka weyn tahay gabyaya .

Waxaan kula la'aanta sharaftooda qabtaan by
baranayay , isagoo odhanaya, , iyo rumaysan erayga Ilaah ku
saabsan , kuwaas oo ku nahay Masiixa .

Dembiga
Sababta ugu xiga ee Shaki waa dembi . Inta badan , waxaa dembi
nahay in aan si ka dhuumanayaan qofku maskaxda ku miyir qabo .
Ayaannu ku qanceen maskax ahaan in waxa runtii oo dhan xaq u
leh , Ilaah , laakiin wuxuu ruuxeenna u yihiin kan Ilaah ka . Jinni
oo waxay ogyihiin waxa dembiga . By qanci maskaxda qalad ,
waxaan noqday labajibaar -tashi .
James 1:6-8 Laakiin ha ku baryo , rumaysad , iyadoo aan shaki ku
jirin , waayo, kii shakiyaa mid yahay hirka badda oo u kexeeyey oo
rogrogto dabaysha .
92

Ninkaasu yuusan in u malaynayaa in uu ku heli doontaa Rabbiga


wax ka waayo, isagu waa nin double -tashi , aan deganayn
jidadkiisa oo dhan .
1Boqorada dhexdooda waxaan ka akhrin ,
1 Boqorada 2:4 b ' Haddii aad wiilashiinna isjiraan oo ay hab ,
si ay hortayda ugu socdaan si run ah qalbigiinna oo dhan iyo
naftooda oo dhan , ' Wuxuu yiri , ' nin carshiga reer binu
Israa'iil ma kuu dhiman doonaan . '
Waxay ahaayeen laga digtoonaado in ay socdaan Rabbiga hortiisa
si run ah qalbigiinna oo dhan ay (ruux) iyo naftooda oo dhan (
maskaxda ) .

Si loo joojiyo shaki galaya marayo goobtan , waa in
aanu la aqoonsado dembi iyo qiran .Markaa waxaa loo
dhaafay iyo saaro .
1 Yooxanaa 1:9 Haddii dembiyadeenna qiranno , isagu waa
aamin iyo caaddil inuu dembiyadeenna inaga cafiyo , oo aannu
si uu inaga nadiifiyo xaqdarrada oo dhan .


Been ah
Sababta saddexaad for shaki waa dhibaato in aad ayey u ku
baahday maanta - untruthfulness . In badan ayaa dareensan waxa
runtii oo dhan xaq u leeyihiin in sheegi " been yar , " ama " been
bulshada , " oo keliya si wax u nuglaa , ama si loo badbaadiyo qof
dareen .
Qofka dhacdo kii la seexda , maleeyo in qof kasta uu jiifo iyaga .
Maadaama ay yihiin ama Majalladda , aanay cidna aamini karin in
ay Run sheegaysaan . Aaminaad waxa uu soo gudbinayaa xataa
ilaa Ilaah . Maadaama ay hadalka kartaa ma lagu kalsoonaan ,
waxay awoodi karin inay ku kalsoon tahay erayga Ilaah . Waxay u
malayn kartaa oo waxaad ku tidhaahdaa , waxay sameeyaan ,
laakiin Add aanay awood sababta oo ah qof u gaar ah .
Boqor Sulaymaan wuxuu sameeyey sidii Ilaah dareemo oo ku
saabsan been aad u cad .
Maahmaahyadii 6:16 - 17A ee jira lix waxyaalood oo Rabbigu
wuxuu ku nebcaadaase , haa tahay , todoba waa u karaahiyo
isaga Kulanka: A ku faano , carrab been sheega ...

To soo galaan iyada oo loo marayo goobtan joojin
shaki , waa in aan ka go'an in ay noqdaan daacad ah ,
carruurta lagu aamini karo Ilaah .
Waxaan sameynaa tan our been la soo dhaafay si ay Ilaah qiranaya
. Laakiin sidoo kale , in ay jebiyaan caado of beenta , waxaan u
baahan nahay qirtaan wixii been ku cusub qofka aanu been . Waxa

93

la yaab leh sida si deg deg ah ay dariska yihiin ee tan sameeyaan


ina bari doonaa inuu ka fikiro ka hor waxaa aynu ka hadalnaa .
Yacquub 5:16 qirto oo aad dembaabtaan ayaa midkoodba ka
kale , oo Ilaah u barya mid kale , in waad bogsan karaa.
Salaadda oo effectual ku kulul of Nin xaq ah baryadiisa badan
.
Iimaan run ah wuxuu kusalaysnaanayaa run
In ka badan iyo in ka badan waxaan ka heli ereyada " run" in
Qorniinku . Markaasaa Yashuuca wuxuu ku qoray ,
Yashuuca 24:14 a " Haddaba sidaas daraaddeed , Rabbiga ka
cabsada , isaga u adeegaan oo daacad iyo run ... "
Nebi Samuu'eel ku qoray ,
1 Saamuueel 12:24 " Kaliya Rabbiga ka cabsada , oo isaga u
adeegaan si run ah qalbigiinna oo dhan; for tixgeliyaan waxa
ay wax weyn ayuu kuu sameeyey . "
Markaasaa Boqor Sulaymaan wuxuu ku qoray ,
1 Boqoradii 3:6 a Markaasaa Sulaymaan wuxuu yidhi : "
Waxaad waxay muujiyeen naxariis badan yahay si aad
aabbahay Daa'uud oo addoonkaagii , maxaa yeelay, wuxuu
Waxaad hortaada ugu socday daacadnimo , in xaqnimo , iyo in
qummanaanta qalbiga Waxaad leh . "
King Xisqiyaah wuxuu ku baryootamay ,
2 Boqoradii 20:3 a " hadda Rabbiyow , waan ku baryayaaye,
sida aan idin hor socday runta iyo qalbi daacad , iyo sidaan u
sameeyey waxa uu ahaa waxa hortaada ku wanaagsan
Xusuusnow , . "
Rasuulkii Yooxanaa qoray ,
1 Yooxanaa 3:18 Carruurtaydiiyey, yeynan ku jeclaanin
hadalka ama afka hooyo , laakiin camalka iyo runta aan .


Shuqullada Ilaah oo keliya la samayn karaa in runta.

Waxaan ku jirtay xaalado dadku u muuqdeen in ay aaminsan yihiin


" dhamaadka xaq yahay . " Waxay been ka lahayd si ay u helaan
lacag ay baahidooda - xataa wasaaradaha ay - " . Sabab wanaagsan
" dareensan lacag ahaa ee ka socday.
Oo Boqor Daa'uudna wuxuu qoray ,
Sabuurrada 33:4 Waayo, hadalka ku Rabbigu waa xaq , Oo
shuqulkiisa oo dhanna waxaa lagu sameeyey run .
Sabuurrada 111:7,8 Shuqullada gacmihiisu waa run iyo
caddaalad ; amarradiisa oo dhammuna waa u hubiyo . Waxay

94

weligiis iyo weligiis taaganyihiin , Oo waxaa lagu sameeyey run


iyo qummanaan .
ILAAH-WAA BOQORKA IIMAANKA
Qoraaga kitaabka Cibraaniyada waxa uu na siiyey cutub yaab on
rumaysadka Hebrews 11 . Waa call kitaabkii duudduubnaa
quduusiintii aaminka ah ee Axdiga Hore a . No waxbarasho on
iimaan noqon lahaa dhamaystiran oo aan waqti qaadato inaad
akhriso cutubkaan .
Qeexid
Buugga , Cibraaniyadu , waxaan ka baran waxa rumaysadkiinnu
waa .
Cibraaniyada 11:1,3 Rumaysadku waa hubaasha waxyaalaha
la rajeeyo , iyo xaqiiqaynta waxyaalaha aan la arkin .
Rumaysad ayaynu ku garanaynaa in uu duniyooyinka lagu
abuuray erayga Ilaah , sidaas darteed waxyaalaha la arko
lagama oo waxyaalahaas laga sameeyey waxa muuqda .
Markaasaa Ciise xertiisii u baray oo ay u leeyihiin Ilaah rumaysta .
Wuxuu ku tilmaamayo rumaystayaasha sida la hadlayay buurta , ee
ma anaa soo , laakiin of rumaysan .
Markos 11:22-24 Ciise ayaa u jawaabay oo iyagii ku yidhi , "
Ilaah rumaysta . Wixii Hubaal dabaday , waxaan idinku
leeyahay , Ku alla kii ku leeyahay buurtan , ' laga saaro iyo in
loo tuuray badda dhexdeeda , ' iyo ma qalbigiisana ka shakiyin
laakiin rumaysta in waxyaalahaas lagu ayuu yidhi iman
doontaa inaad ku gudubto , wuxuu yeelan doonaa wax alla
wixii uu ayuu yidhi . Sidaa darteed waxaan idinku leeyahay ,
wax kasta oo aad adigu goortaad tukanaysid , waxay aaminsan
yihiin in iyaga qaadato , oo idinna iyaga waad yeelan doonaan .
Ilaah Nasiiya iimanka
Iimaanka runta waa la inoo siiyey , Ilaah , mana jiro qol iyo kibirka
tegaayo .
Efesos 2:8 Waayo, nimco aad uu badbaadeen, oo rumaysadka ,
iyo in aan qudhiinnu ; waa hadiyadda Ilaah .
Rooma 12:3 Waayo, waxaan idinku , nimcadii uu aniga ii
siiyey , si kuwa idinku dhex jira waa , in aan u malaynayaa in
naftiisa more sare leh ka badan ayuu waajibka ku ah inay kula
tahay , laakiin si diidno kula tahay , sidii Ilaah wuxuu iila
macaamilooday si mid kasta oo qiyaas ah qof kasta
rumaysadkaaga .

95

Tan iyo markii uu Ilaahay siiyey mid ka mid walba oo qiyaas ah oo


iimaanka , iimaan koraan karo , ama uusan Ilaah na siiso oo dhan
waxaanu u baahan tahay hal mar ?


Miraha iimaanka
Ciise ekaysiin rumaysad leh si iniin khardal ah - abuur yar dunida
oo dhan . Later , wuxuu wax bari jiray oo ku saabsan awoodda
iniin khardal ah ee ay u koraan .
Matayos 17:20 b ... for Hubaal dabaday , waxaan idinku
leeyahay , Haddaad leedihiin rumaysad iniin sida iniin khardal
ah , oo aad ku odhan doonaa, buurtan , Halkan ka dhaqaaq oo
halkaas tag , wayna dhaqaaqi doontaa, oo waxba aan suurta
gal noqon doona aad .
Oo haddana wuxuu la hadlay oo ku saabsan iniin khardal ah .
Markos 4:31,32 " Waxay u eg tahay iniin khardal ah , kaas oo ,
goortii la beero way dhulka , waa ka yar tahay iniinaha oo
dhan dhulka ah , laakiin goortii la beero way , it up koraayo oo
uu noqdo ka sii badan tahay dhalatada oo dhan , iyo
caleemaha laamo waaweyn , bixisaa si ay shimbirraha ee
hawada laga yaabaa buulka ka hoos marin hooska . "
Bawlos wuxuu u qoray in Rumaysad noo kordhiyaa .
2 Korintos 10:15 b ... laakiin waxyaalahaas ka rajeeyaa , in
sida rumaysadkiinna waxaa kor u kacay , waxaan si weyn
doonno dhexdiinna aad by ee naga soo gudbikaraa oo ...
Markaasay rasuulladii waxay xaqiiqsadeen in ay loo baahan yahay
iimaan ka badan oo ay ku tukaday ,
Luukos 17:5 b Rumaysad noo kordhi .
Yuudas rasuulkii ayaa sheegay in aan dhisno karin ilaa Rumaysad
noo .
Yuudas 1:20 Laakiinse idinku, gacaliyayaalow , nafsaddiinna
ku dul dhisa rumaysadkiinna aad quduuska , tukanayay oo
Ruuxa Quduuska ah ...
Iimaanka, nolosheena, waxay noqon doonaan sida xooggan sida
aanu u ogalaan inay noqon . Waxaa soo bixi doona muddo waqti
ah sida iniin khardal ah .

Iimanku rajo maaha


Rajo ma aha iimaan. Rajadu rumaysan Ilaah u shaqeyn doonaa
mararka qaar mustaqbalka , iimaan hadda waa . Haddii rajo ma aha
in si iimaan , waxaa na u hayn doonaa hesho . " Ilaah waa runtiis ...
mararka qaar mustaqbalka , " noo hayn doonaa laga bilaabo qaata
maanta .

96

Waxa la sheegay , " Rajo dejinaysaa heerka , iyo iimaanka keentaa


natiijada. "


Iimaanku maaha aqoon


Aqoonta waa wanaagsan . Iyada oo aqoon waxaan ka dhigi kara
wada hadleen maskaxeed - waxaan ku heshiin karaan iyagoo noo
ah in Word waa run . Laakiin aan aqoonta lahayn iimaan marna
beddeli doonaa nolosheena . Rumaysad , aqoonta uu noqdo waayoaragnimo .
Rasuul Bawlos u qoray ,
1 Korintos 2:9,14 Laakiin sida ku qoran : " . Eye uusan arkin ,
dhegtu maqlin , mana galay qalbiga ( maskaxda ) oo ah nin
waxyaalihii Ilaah baa u diyaariyey kuwa jecel isaga."
Ninka nafta raacaa ma aqbalo waxyaalaha Ruuxa Ilaah ,
waayo, nacasnimo in ay yihiin toona, oo wuxuu iyaga ku ogaan
karaa , sababtoo ah waxay ruuxa ayaa lagu imtixaamaa .

Iimaanka ereyga
Bowlos ayaa sheegay in rumaysadku wuxuu ka yimaadaa maqlidda
erayga Ilaah . Iimaanka runta ku salaysan yahay erayga Ilaah .
Iimaanka runta yaqaan waa erayga Ilaah waa ka badan run badan
wax aanu maqlayn ama arkayn in uu yahay lid ku eregaas.
Rooma 10:17 Sidaas daraaddeed rumaysadku wuxuu ka
yimaadaa maqlidda , maqlidduna waxay ereyga Ilaah .
Rumaysadku wuxuu ka yimaadaa iyada oo leh aragti wadnaha of
maqlay, arkay iyo fahamka in meelaha ay ruuxa ku our . Ciise
wuxuu ka hadlayay dadka aan arki , ha maqlo , oo aadan fahmin .
Matayos 13:13 " Sidaa darteed, waxaan la hadli masaallo kula
hadlo iyaga , waayo, iyagoo arkaya ma arkaan , oo iyagoo
maqlaya ma maqlaan , mana gartaan. "
Iimaanka guulaysta
Rumaysadku waa muhim u ah maxaa yeelay waxa ay ka adkaan
doonaa dunida .
1 Yooxanaa 5:4 Ku alla kii ka dhashay Ilaah, adkaadaa dunida
. Oo kanu waa guul ah in libta ka adkaata dunida - Rumaysad
noo .
Awooda iimaankeena
Masiixa waa bilowgii iyo dhammaadka iimaankeenna.
Cibraaniyada 12:2 Ciise , ee author iyo Dhammeeyaha
rumaysadkeenna , innagoo fiirinayna kii farxaddii hor tiil
daraaddeed u adkaystay iskutallaabta , isagoo fududaysanaya

97

ceebta , iyo waxa uu ku fadhiistay midigta carshiga Ilaah ,


waayo .
Iimaankiinii meeh?
Duufaan A yimid iyo waxay doonta ahayd oo ku saabsan inuu
dego .
Luukos 8:24 b , 25a Markaasuu kacay oo canaantay dabayshii
iyo hirarkii biyaha . Oo iyana waxay ku joogsatay , oo waxaa
jira oo xawaal . Laakiin wuxuu iyagii ku yidhi , "
Rumaysadkiinnii meeh ?"
U sheegay Masiixa ay socdeen dhanka kale . Wuxuu ahaa ee
doonnidii iyaga oo weliba marka duufaanka yimid , waxay arkeen
oo kaliya ee dabiiciga ah ee . " Master , Macallimow , waannu
lumaynaaye ! "
Masiixa waa wali waa la weydiinayo , " Halkee Rumaysad noo
yahay ?"
Ma ee dabiiciga ah , ama in ka sarraysa ah? Our iimaan waa in
lagu saleeyaa erayga Ilaah , ee wuxuu ruuxeenna , iyo in aannu
afka .
Rooma 10:8 Laakiin maxay leedahay ? " Eraygii waa kuu
dhow , xitaa afkaaga iyo qalbigaaga, " (taasi waa , erayga
rumaysadka oo aannu kugu wacdinno ) .
Hadiyadaha iimanka
Hadiyad ah rumaysadka waa hadiyad ka sarraysa ee Ruuxa
Quduuska ah oo caadi ahaan ka yimaadaa iyada oo la helo eray ee
xigmadda ah qof gaar ah , waqti ama xaalad . Waa mid ka mid ah
hadiyado awoodda Ruuxa Quduuska ah iyo noo ogolaadaa in
guurto shaqaynta mucjisooyin iyo hadiyado wax lagu bogsiiyo .
Cadowga iimaanka


Waa in aan la Dagaalanka


Rasuul Bawlos lagu dhiiri Timothy si Dagaalka wanaagsan oo
iimaanka . " dagaalka " erayga dhab sanquuqa jira colka Rumaysad
noo .
1 Timoteyos 6:12 Dagaalka wanaagsan oo iimaanka dagaallan,
oo qabso nolosha weligeed ah , oo aad ku sidoo kale waxaa la
oran jiray iyo leedahay qirashada wanaagsan ku wada joogaan
markhaatiyaal badan .
 Dareenka dabiiciga ah
Macnayaal dabiiciga ah waa colka ugu adag ee rumaysadka . Inaad
aaminto waxa aynu arki , maqlaan , iyo taaban in ka badan ,
waxaana ku kalsoon yahay erayga Ilaah , noo jebiyaan doonaa .

98

Ereyga Ilaah run yahay . Ilaah samayn doonaan waxa uu Word


says . Erayada kuwa aan rumaysan , calaamadaha aan u weli aragto
ama dareento in jirkeena , ka bixinin , ma beddeli erayga Ilaah ku .
Bawlos wuxuu u qoray oo arrintan ku saabsan .
Rooma 3:3,4 a maxaa jira, haddii qaar aanay rumaysad
lahayn? Aaminnimadiisa burin doontaa Ilaah aaminnimadiisa
iyada oo aan saamayn ?
Ma suurtowdo! Indeed , ha ahaado in kastoo nin waluba
beenlow ah .


Gaalnimada
Gaalnimada waa cadowga xoog leh , laakiin waxa aan la beddeli
doonaa erayga Ilaah . Waxa kaliya joojin doonaa , Ereyguna
wuxuu ka run nolosheena gaarka ah .
Qoraaga kitaabka Cibraaniyada ayaa sheegay in rumaysadka waa
xaqiiqaynta waxyaalaha aan la arkin oo uu Nuux loo isticmaalo
sida uu tusaale ahaan .
Cibraaniyada 11:1,7 Rumaysadku waa hubaasha waxyaalaha
la rajeeyo , iyo xaqiiqaynta waxyaalaha aan la arkin .
Rumaysad Nuux , lagu Ilaahna uga digay waxyaalo aan weli la
arkin , guurtay leh innagoo cibaado iyo cabsi , ku diyaariyey
doonni for badbaaddo dadka gurigiisa , by , kuwaas oo dunida
u xukumay oo ku noqday mid dhaxla xaqnimada kaas oo siday
yihiin iimaanka .
Rasuul Bawlos waxa kale oo loo gudbiyo wax in aan la arkin .
2 Korintos 4:18 halka aynu ha eegto waxyaalaha lagu arkay ,
laakiin at waxyaalaha aan la arkin . Waayo, waxyaalahaas
kaas oo lagu arkay yihiin ku meel gaar ah , laakiin waxyaalaha
aan la arkin yihiin weligeed ah .

Shaki
Thomas lahaa adkaato dhaqaajinta ka soo boqortooyada dabiiciga
ah ee rabbaaniya ku - Gaalnimada si uu aaminsan yahay . Wuxuu
ku yidhi, "Haddii aan arko , haddii aanan taaban , rumaysanba
maayo . "
Yooxanaa 20:24-29 Laakiin Toomas, kii Didumos, tobankii ka
mid ahaa, oo aan iyaga la joogay markuu Ciise yimid.
Haddaba xertii kale ayaa ku yidhi isaga , "Waxaan arkay
Sayidkii . "
Laakiin wuxuu iyagii ku yidhi , " Haddii aanan gacmihiisa ku
arkin far the musmaarrada , oo anna naftaydii baan farta
galay print ee musmaarrada , oo aanan gacantayda gelin
dhinaciisa , rumaysanba maayo . "
99

Oo siddeed maalmood dabadeed xertiisii uu mar kale ku jiray


gudaha , oo Toomasna waa la . Ciise wuxuu u yimid ,
albaabbadii oo xidhan , oo intuu isdhex taagay ayuu dhexda ka
, oo ku yidhaahdeen , " Peace in aad ! " Markaasuu Toomas
ku yidhi , " Fartaada keen halkan , iyo eegto gacmahayga, iyo
gacantaada halkan gaaraan , iyo rid oo geli dhinacayga . Oo ha
rumaysad la'aanin laakiin rumayso . "
Toomas ayaa u jawaabay oo ku yidhi , " My Rabbigay iyo
Ilaahayow ! "
Ciise ayaa ku yidhi , " Thomas , sababta oo ah inaad i aragteen
, aad buu rumaystay . Waxaa barakaysan kuwa aan i arag ee
weli waan rumaysan . "
Thomas ' baahida loo qabo in la arko iyo taaban ka hor ayuu
rumaysan lahaydeen , waxa uu noqday tusaale noogu ee aan lagu
sameynin . Oo isna wuxuu sameeyey tagaan on from time in si ay
u noqdaan rasuul u ah injiilka iyo inay u dhintaan dhimasho shihiid
ee , lakiin waxa uu weli loo gudbiyey taariikh dhan sida aan shaki
lahayn Thomas .
SALAADDA IIMAANKA,HESHIISKA SALAADA EE EREGA
Si aad wax ku ool , waa in tukashada in lagu saleeyaa iimaan .
Taasi waa sababta aanu waqti baranayso waxa rumaysadkiinnu
waa iyo sida ay u hawlgasho dhamaan .
Iimanka salaada
Yaquub hadlay of Ducadii rumaysad in badbaadin lahaa kuwa
buka. Waxaa jira xusuusannaa oo nooca gaarka ah ee this
tukashada Qorniinka ka mid ah oo kaliya . Fiiro u yeelo in qofka u
baahan tukashada , weydiineysaa waxaa loogu talagalay .
Ogeysiiska sidoo kale dembiga ah in laga qayb galin karaa oo loo
baahan yahay in loo cafiyi . Odayaasha halkan ku xusan yihiin
hoggaamiyayaasha kaniisadda maxalliga ah , kuwaas oo ka iman
doona iyo tukadaan iimaan .
Yacquub 5:14,15 Ma jiraa qof bukaa ma idinku dhex? Oo ha
ka yeedho waayeellada kiniisadda, oo iyagu ha u duceeyeen
isaga , isaga subkado oo saliid magaca Rabbiga. Ducadii
Rumaysadku ma badbaadin doona kuwa buka , oo Rabbiga
ayaa isaga kicin doonaa . Oo haddii uu dembaabay , oo isna
waa la cafiyi doonaa .
Waa maxay Ducadii rumaysad ? Waxa tukashada ah taas oo ku
salaysan yihiin tuuga on ballamadii Ilaah oo tukaday isagoo ku ah
rumaysadka . Waxaa sidoo kale ku saleysan laba ama in ka badan
isagoo ku qoran heshiiska .

100

Marka Ducadii rumaysad ayaa ku tukaday , waxaa jira markhaati


ka ah Ruuxa Quduuska ah in lagu sameeyey . Runta ku jirta
Erayga Ilaah waa dhab more inoo badan calaamadaha ama
duruufaha . Rumaysadkaaga ayaa tani waxay ka timid ruuxeenna u
maskaxdooda ma our . Laga soo bilaabo marka iimaan this
yimaado , aan ka taaganahay iimaan on erayga Ilaah lagu
dhammeeyo dabadeed .
Awooda Heshiiska
Xoog iyo amar ku bateen markii laba ama in ka badan oo
rumaystayaasha oo rumaysadkooda tukasho ah heshiis midoobaan .
Sharciga Kunoqoshadiisa 32:30 Sidee hal Labase sidee kun oo
ah , iyo laba bay toban kun u duulimaadka , Haddaan
Dhagaxoodii iyaga iibin, , iyo Rabbigu iyaga dhiibay ?
Heshiiska salaada
Salaadda oo ah heshiiska ku salaysan yahay waxbarista Ciise oo ku
saabsan labo iyo Ilaah wada weydiinaya .
Matayos 18:19,20 " Haddana waxaan idinku leeyahay in
Haddii laba idinka mid ahu dhulka ku heshiiyaan wax kastoo
ay baryaan, way , waxaa la samayn doonaa iyaga , waayo by
My Aabbihiinna jannada ku jira . Waayo, meeshii laba ama
saddex qof ay isugu soo ururaan My name , inaan halkaasna
wax ku ahay oo iyaga dhexdooda ah . "
Si aad ee heshiiska , waa in aan ogaado waxa ay xaaladdu waa ,
waxa jawaabtu tahay laga bilaabo erayga Ilaah , ka dibna weydii in
qalbi . Tusaale ahaan , waxaan u tukan karin salaada ee heshiiska
qof qaba " codsi ka imanaaya . "


Wajehid salaadeena
Waxaa laga yaabaa in mid ka mid ah faa'iidooyinka ugu weyn ee
soo socda galay tukashada heshiiska waa in ay nagu sababa in ay
diiradda saaraan salaadda naga on ujeeddooyinka qaarkood . Bal
xusuuso dawarsadeen, Cuntadoodana indhaha la qayliyeen oo si
Ciise , " noo naxariiso , Sayidow , ina Daa'uudow, "
Muxuu Ciise u jawaabaysaa? " Maxaad doonaysaa inaan kuu
sameeyo , waayo ?"
Ma doonayaan in ay lacag ? Miyey shaqooyin doonayso ? Miyey
doonayso in bukaankooda laga bogsiiyo ? Halkaasna waxaa joogay
rumaysadka?
Waxaan u baahan nahay in ay noqon gaar ah ee codsiyada noo ,
maxaa yeelay taasi waxay nagu caawinaysaa inaan iimaan natiijada
ugu badan diirada saartay .

101

Ka saar shaki iyo Gaalnimada


Ciise goortuu guriga Jarius ' yimid , wuxuu saaro nuu ka hor
wuxuu ilmuhu ku dhintay ka sara kiciyo.
Markos 5:39-42 markii uu ka yimid ee , Wuxuu iyaga ku yidhi
, " Maxaad sheegno buuqan.Oo goortuu oo u ooyaysaan?
Yarkii ma joogo dhiman, waase huruddaa . "
Oo iyana waxay ku qosleen .
Laakiin marka hore wuxuu kulligood dibadda u saaray ,
wuxuu qaaday aabbihiis iyo hooyadiis ilmaha , iyo kuwa isaga
la jiray oo , oo waxay gashay halka ay gabadhu jiiftay .
Markaas uu ilmuhu wuxuu gacanta qabtay , oo ku yidhi iyada
, " Talita , qumi , " kaas oo loo tarjumay , " Little gabar ,
waxaan idinku leeyahay , Kac . " Isla markiiba yartiina waa
kacday oo socotay , waayo, iyadu waxay ahayd laba iyo toban
sano jir . Oo iyana waxay ku ahaayeen looga gudbi ula yaabay
.

Salaada wadajirka
Horaantii aynu u sheegnay in salaadda qaar ka mid ah aan la
jawaabay sababtoo ah waxay ahaayeen ma tukaday . Tani waxay
dhacdaa haddii aanu aadan taxadir tukasho ee heshiiska . Waxaan
kala hadli weyn xaalad , xigashada Word in codsada in ay Ilaah ,
iyo heshiin sida aan u ducayn doonaa . Waqtigan xaadirka ah aanu
soo gelin heshiis - mid kasta oo kale oo ah doonista Ilaah - waa in
aan weydiin wada in midnimada rumaysadka rumaysadka leh waa
la sameyn doonaa .
Tani micneheedu ma ahan mid Baryaa iyo kuwa kale ku heshiin .
Labada , ama dhammaan waxay yihiin , si ay u tukadaan
deymayha waxa ay ku tukadaan . Waxaa jira tusaale ahaan jirin ee
Bible ka mid ah laga codsaday in ay horseedi tukasho , halka qaar
kalena ay dhagaystaan ama heshiin .

Ku tukashada erayga Ilaah
Eraygii waa noolyahay


Qoraaga kitaabka Cibraaniyada waxa uu inoo sheegayaa in erayga
Ilaah waa nool iyo awood .
Cibraaniyada 4:12 ( amp ) Wixii Ereygii Ilaah ku hadla nool
yahay iyo buuxa xoog - qaadashadaada, taas oo firfircoon ,
operative , tamar ah oo waxtar leh ; waa af badan yahay seef
kasta oo laba af , cabaar si line qaybinaysa of neeftii nolosha oo
ah ( Naf ) iyo ruuxa , iyo kalagoysyada iyo dhuuxa , tiriska
ahaa iyo Muwaadiniintu iyo falanqeynta iyo idinkoo fikirrada
aad u iyo ujeedada qalbiga ku .

102

Nebi Yeremyaah ayaa sheegay in Ilaah arkaa Isaga eraygiisa si uu


u sameeyo .
Yeremiah 1:12 ( amp ) Markaas Rabbigu wuxuu igu yidhi , "
Waad aragteen iyo sidoo kale , waayo, aniga ayaa heegan oo
firfircoon , wax tarida , hadalkayga si ay u qabtaan . "


Salaada xalka
Ku tukashada erayga Ilaah waa mid ka mid ah siyaabaha ugu xoog
leh , waxaana ay u joojiyaan nafteena ka soo tukanayay dhibaatada
. Halkii , Waannu ku baryaynaaye xalka .
Nebi Ishacyaah oo na siiyey fahanka weyn waxa dhacaya marka
erayga Ilaah waa u soo baxaa .
Ishaciah 55:11 Sidaas hadalkayga ku noqon doontaa in baxaa
ka soo afkayga ma ihi, taasu soo noqon doono Me si kama
jiraan , laakiinse wuxuu oofinayaa wixii aan ka farxin , iyo
waxa ku jira oo wax for taas oo aan u diray liibaani doontaan .
Erayga Ilaah ma soo noqon doono madhan . Waxa ugu dhammayn
doonaa waxa uu ahaa diray inuu ku sameeyo .
Marka aan ku tukado, Hadalkuna wuxuu ku jira xaalad gaar ah ,
waa in aanu qaadan waqti si aad u hesho ballamadii Ilaah in dalban
. Buugaagta Promise yihiin weyn ay u isticmaalaan hab this .
Waxaa wanaagsan in la qoro ballan qaadyada Ilaah sidaa darteed
haddaanu nahay waxaanu tukado tegi kartaa iyaga marayo . ( Ilaah
marnaba sheegay in aan la xiro indhahayaga oo tukada . Sababta
kaliya ee ay sidaa u sameeyaan waa in ay iska ilaaliyaan soo jiidan
karo sidaa darteed waxaan eegi karnaa Ilaah )

Bogsiinta
Haddii aanu u baahano bogsashada , looma baahna in la sheego
Ilaah sida aad u xun , waxaana dareemi , oo ku saabsan waxa ay
dhakhaatiirtu waxay yidhaahdaan , ama waxyaalaha la rejeynayaa ,
waxaana la sameynayo in aan la qaadista lagu sameeyey . Salaadda
Our waa inay noqdaan wax sidan oo kale ,
"Rabbi , waan kuugu mahad naqayaa Your Word says Ciise
dhaawacay for my xadgudubkooda , wuxuu ahaa nabar yeelato
xumaatooyinkiinna my : in edbintii of my nabadda oo isaga ahaa ;
in by doonistiisu ahayd waxaan ahay bogsiiyey . Waxaad ku
mahadsan tahay Sayidow , in iyada oo loo marayo Yeremyaah
Waxaad sheegay in aad ii soo celin lahaa caafimaadka , iyo i
bogsiinayo oo nabarro aan . Waxaad ku mahadsan tahay in waxa
aad jeceshahay inaad waxaas oo dhan aan noqon lahaa caafimaad
wanaagsan ee kor ku . Waxaad ku mahadsan tahay Sayidow ?
Waxaan rumaysanahay oo aan heli muujinta full of my
bogsashada xaq hada!

103

* Isaiah 53:5 , Yeremyaah 30:17 , 3 Yooxanaa 2

Midkaan jecelnahay
Waxaa laga yaabaa in aanu jeclaaday kuwa kuwaas oo aan u dhow
xagga Rabbiga . Mar labaad , ma jiraan wax loo baahan yahay in
ay Ilaah u sheeg meesha ay joogaan ama waxa uu qabanayo . Sidee
loo tukado iyaga? Tukanayay Ereyga.
" Aabbow, waan kuugu mahad naqayaa inaanan Your Word says
in aadan daynin ku saabsan Your ballankii laakiin waxa aad idiin
dulqaadanayaa, noo , dooneynin in halligmo , laakiin in kulli la
yimaadaan toobad keeno . Ilaah aad tahay diidan in ... lumo .
Waxaad ku mahadsan tahay in aad qabto iga ballan qaaday in
haddii aan aaminsan on Rabbi Ciise Masiix ayaan ku badbaadi
laheyd oo gurigayga oo dhan . Aabbaha , Iyo eraygaaga leeyahay
in haddii aan Ilmo u rabbee ah oo jidka ku siduu ku socon lahaa ,
isagoo duq ah , ayuu kama leexan doono laga bilaabo . Waan kugu
mahad naqayaa ... "
* 2 Butros 3:9 , Falimaha Rasuullada 16:31 , Maahmaahyadii 22:6

Dhaqaalaha
Waxaad tixgalin laga yaabaa gelinaya biilashaada wada miiska aad
la socoto aad buggisa . Saar gacmahaaga iyaga iyo waxay
bilaabaan inay ku tukadaan .
"Aabbe , Oo waxaad garan biilka kasta oo halkan waa iyo biilka
kasta oo la socda Waad ku ogaan taariikhaha ay sabab iyo
cadadka ku . Rabbi ayaan kugu mahad naqayaa, aad Word
leeyahay in haddii aan keeno oo dhan meeltobnaadyada ka
khasnadda , Waxaad furi waayo daaqadaha samada ku shuba
barakooyinka badan oo waxaa jira qolka ku filan si ay u hesho ma
noqon doonto . Oo aan ku reyreeyo Your ballankii in Waxaad ku
canaanto lahaa Dalyahow ee aawaday . Sidee cajiib waa , Ilaah ,
in Waxaad sheegay in aad kor ku rajeeyay waxaas oo dhan aan ku
liibaani lahaa xataa sida aan naftaadu u liibaansan tahay .
Aabaha Your Word says , Adigu waxaad ii tahay Shepherd iyo
ayaan waa rabin . Waan kugu mahad naqayaa , Sayidka ... "
* Malachi 3:10,11,3 John 2 , Sabuurka 23:1

Koobid Codka iimaanka


Waxaan nahay jirka , Naf , iyo ruuxa . Waxaan mar kale oo Ruuxa
ka dhasha . Ka hor inta aanu ahaayeen mar kale dhalan , waxaan
rumaysad , laakiin waxay ahayd in ruuxiga ah ee dabiiciga ah .
Hadda waxaan nahay in boqortooyada Ilaah iyo iimaanka waa ka
sarraysa . Our iimaan ku salaysan yahay waxa erayga Ilaah ku
leeyahay , ma waxa ku nagu wareegsan aynu aragno . Waxaan mar
dambe ka socday leh negative is- images ku nool yihiin . Waa in

104

aanu si nafteena u aragno sida uu Ilaah na arka . No dheer ayaynu


se aadaynaa si ha dembiga iyo untruthfulness shaki keenaan
nolosheena .
Waa in aanu si iimaan Ilaaheenna - siin jimicsi . Waa in aanu ku
leeyihiin rumaysadka Ilaah Ereygiisa . Waa in aanu si rumaysad
guulaysta . Waa in aanu si oggolayn dadka kale ee salaadda
rumaysad iyo heshiiska . Waa in aanu si ay u tukadaan erayga
Ilaah iyo la kulmaan waxyaabaha yaabka leh in Ilaah ku samayn
doono inoo !
SU'AALO IYO MURAAJOCO
1 . Tan iyo markii aanu ka sameysan yihiin ee jidhka , nafta iyo ruuxa , sidee ku ogaan , haddii
aan iimaankeenna waa laga soo aagga nafta ( maanka , doonaan iyo caadifadaha ) , ama ruux ?

2 . Sii qeexidda ah ee afkaaga of the - Ilaah naxariis badan oo iimaanka .

3 . Maxaa looga jeedaa Ducadii rumaysad iyo salaadda ee heshiiska ?

4 . Qor tusaale kooban oo ku tukanayeen Ereyga qof aad ka welwelsan tahay .

105

Casharka sideedaad

Awooda salaada
HORDHAC
Salaadda badan oo aan la jawaabay sababtoo ah waxaan ka
baryayay leh Ilaah inuu sameeyo wax uu noo sheegay inuu
sameeyo . Waxaan nahay in ay ku noolaadaan iyo xukumaan
dhulka this sida Aadan iyo Xaawo ayaa la abuuray si ay u
sameeyaan . Waxaan lahaa fikradda ah in lagu tukado waa
xaddidan si weydiinaya , laakiin qayb aad u muhiim ah ,
baryadaadii waa la dhegaysanaya . Marka aanu dhagaysan , Ilaah
noo sheegi doona wixii aad samayn karto - waxa la yidhaahdo waxa ay u amro oo - waxa ku hadlaan galay jiritaanka .
Tukashadu waa weydiinaya - dhegaysiga - mada . Intaasu waa
cunsur la mid ah sida nolosha military , halkaas oo aanu ku
weydiin Taliyaha waxa la sameeyo , waxay maqli Amarada wuxuu
ku siinayaa , ka dibna addeecaan .
Casharka Labaad dhexdisa waxaan bartay abuurista binu-aadmiga
oo iyo maamulka Ilaah u igmado iyaga . In casharka this waxaan
ku baran doonaa sida loo saaray amarkan dhaqangeliyo ee
nolosheena tukashada .
Waa Doonista Ilaah in kuwa rumaysadka leh ay bilaabaan inay u
guurto in maamulka beddelaya nolosha dhulka this . Waxa uu
raadineysa rag iyo haween, kuwaas oo u gudbi doontaa in
maamulka gebi ahaan hoos jirta xukunkiisa .
Talaabooyinka la taaban karo
Casharka this, waxaanu qaadi doonaa tallaabooyin wax ku ool ah u
wareejiso maamulka. Dadka Ilaaha isticmaali kartaa inuu ku
tukado salaadda ee awooda u yihiin :


weelal madhan oo ah waxay naftoodu jeclaydna


Kuwa qalbigoodu hoosaysnimada addoon
Salaadda ee awooda u noqon doona :

ku salaysan maqalka Ilaah ka yimid iyada oo hadiyado
muujinta Ruuxa Quduuska ah

lagaga dhex hadlay hadiyadda iimaan siin by Ruuxa


Quduuska ah

106

Xoog leh , awoodda lahaa, salaadda boqornimadiisa laga marnaba


ka yimid leh aragti ah " ma Ma rabtaa fiican haddii . " Tusaale
ahaan , " ma Ma rabtaa fiican hadii uusan ku sameeyeen roob on
Sunday tan haysta inaanu naso, kaniisadda . " Qaar ka mid ah xitaa
odhan lahaa , " In ay magaca Ciise u , anigu waan amri cimilada u
noqon fiican on Sunday . " Jooji ! Salaadda ee awooda u marnaba
ka iman kartaa hawadooda ama is qabin gaar ah noo . Markaasaa
Eliiyaah wuxuu joojiyey roobka iyo waxa aan jeclaan lahaa mar
kale bilaabaan ilaa uu sheegay in si , laakiin wuxuu ahaa gebi
ahaan hoos Ilaah .
1 Boqoradii 17:1 Markaasaa Eliiyaah kii reer Tishbii , oo ka
mid ah dadka deggan dalka Gilecaad , wuxuu Axaab ku yidhi ,
" Maadaama , Rabbiga ah Ilaaha reer binu Israa'iil ku nool
yahay , oo aan hor taagnahay , ma jiri doono dharab iyo roob
midna sannadahan , marka laga reebo at ereygayga . "
Rasuul Yacquub gudbiyo waqti this ,
Yacquub 5:17,18 Eliyaas wuxuu ahaa nin dabiicaddeenna oo
sida kuweenna, iyo buu Ilaah u baryay ma uu doonaynin roob;
oo roob on dhulka oo muddo saddex sannadood iyo lix bilood
ma yeeleen. Oo isna wuxuu mar kale ku tukaday , iyo cirku
roob , oo uu dhulku midho dhalay .
U fiirso waxaa jiray salaadda iyo declaration labada . Waxa uu ku
tukaday iyo xaggii Ilaah ka maqlay , dabadeedna wuxuu ku
dhawaaqay isagoo wata xujo , " Waxaa jira in aan la daadin doonaa
sano kuwaas , marka laga reebo at ereygayga . "
MASIIXA WAA TUSAALEHEENA
In kasta oo aynu qabanayno , Ciise , Last Adam ayaa , mar kasta
waa naga tusaale ahaan . On dhulka , oo Ciise sameeyey wax kasta
Adam ugu horeeyay ee loo abuuray in la sameeyo . Waxaan run
ahaantii la odhan karaa , " Haddii Ciise u sameeyey, , waxaan u
aad iyo aad samayn karto ! " Waxaan samayn kartaa magiciisa ku
helo , iyo xoogga Ruuxa Quduuska ah .
Awood by Ruuxa Quduuska ah
Mucjisooyin lahayn oo Ciise sameeyey ilaa Wuxuu markiiba waa
la baabtiisay iyo Ruuxa Quduuska ah isagii ku soo degay . Luukos
wuxuu inoo sheegayaa ,
Luukos 4:14-19 Markaasaa Ciise ku noqday wuxuu xooggii
Ruuxa loo Galili , ... Iyo sidii caadadiisu ahayd , ayuu tegey oo
wuxuu galay sunagogga oo maalintii sabtidana , wuuna
istaagay inuu wax akhriyo ...

107

Oo goortuu kitaabkii furay , wuxuu helay meeshii lagu qoray :


" Ruuxii Sayidka Rabbiga ah ayaa i dul , maxaa yeelay ,
wuxuu ii subkay inaan injiilka ku wacdiyo oo masaakiinta .
Wuxuu i soo diray inaan kuwa xidhan furriinnimada ah ,
wacdiyo u samatabbixiyaa maxaabbiistii kan iyo soo
kabashada araggooda indhaha la'aa , si loo dhigay at xorriyad
kuwa la dulmay , kuwaas oo , si ay dadka ogeysiiyo sannadda
qaabbilaadda ah ee Rabbiga . "
Waxaan sidoo kale waa in la xoojiyay Ruuxa Quduuska ah.
Amarkan ku siiyey kuwa xaqa rumeeyay
Inta lagu jiro adeeggiisa dhulka , Ciise amar jinniyo ka badan ,
xanuun iyo cudur , jidhka bini'aadamka , abuurista , ka taraaya ,
iyo xitaa dhimasho . Wuxuu siiyey amarkan ku noo .
Sida laga soo xigtay John , Wuxuu ku yidhi,
Yooxanaa 14:12 " hubaashii, waxaan idinku leeyahay, kii i
rumaystaana ma , shuqullada aan sameeyo , isna wuu samayn
doonaa , oo shuqullo kuwan ka wuxuu samayn doonaa , maxaa
yeelay, waxaan si Aabbahay tag . "
Sida ay Matthew , Wuxuu ku yidhi,
Matayos 10:8 " bogsiiya, kuwii baraska lehna nadiifiya, kuwii
dhintayna sara , jinniyo dibadda u soo tuuray. Si xor ah aad
heshay , hadiyad ahaanna ku siiya . "
Sida uu Luukos , Wuxuu ku yidhi,
Luukos 10:19 " Bal eeg , waxaan idin siiyey amar ay u tuman
oo abeesooyin iyo dabaqalloocyo iyo xoogga oo dhan ee
cadowga , iyo waxba by yahay idinma yeeli doono . "
Ciise back qaatay maamulka Shaydaan laga qaaday Aadan iyo
Xaawo iyo wuxuu u dhiibay isaga raacaa - u ah Muuminiinta inagu dhacaye!


Jinniyada badan
Ciise waxa uu amar ay jinniyada ku .
Matayos 8:31,32 Sidaas jinniyadu ka baryeen , oo wuxuu ku
yidhi , "Haddii aad na saaraysid , noo ogolaado inuu tag galay
daaqsinta doofaarrada ah . "
Oo wuxuu iyagii ku yidhi , "Orod oo . " Sidaas darteed, markii
ay ka soo baxeen , oo waxay fuuleen daaqsinta doofaarrada ah
. Dhaqsiba oo daaqsinta oo dhammu oo doofaarro ah oo si
108

rabshad orday hoos meesha uga yacday ilaa badda , iyo


halligmeen biyaha .
Ciise ma lagu laayey Ilaah si is ogow jinniyada . Wuxuu ku yidhi,
"Orod oo . "


In ka badan xanuun iyo cudur


Kii baraska qabi jiray oo Ciise u yimid oo wuu daahirsanaaday .
Markos 1:40,41 Markaas nin baras leh waxaa isaga u yimid ,
Isdullayn , wuuna jilba joogsaday isaga si ku leh isaga , "
Haddii diyaar You are , Waxaad i daahirin kartaa . "
Markaasaa Ciise , naxariistay , oo intuu gacantiisa soo baxay
iyo isaga taabtay , oo ku yidhi , " diyaar ayaan u ahay ; . Waa
la nadiifin "
Ciise ma lagu laayey Ilaah wayna bogsiin . Wuxuu sheegay in "
la daahirinayo aawadiis . "

Inkabadan jirka binuaadamka


Nin gacan engegan soo dhowaaday Ciise .
Markos 3:3,5 b Markaasuu ninkii ku yidhi , kuwaas oo
gacanta engegnaa ku , " Weeraryahanka Tallaabada . " ... "
Gacantaada soo taag . " Oo isna wuxuu u soo taagay , iyo
gacantiisuna waa bogsatay sida ay u dhan sida tan kale .
Mar aynaan arkin Ciise weydiinaya Ilaah si ficil qaaddir ah iyo
awood aan ninkan bogsiiyo . Wuxuu sheegay in " Gacantaada soo
taag . "

Inkabadan khalqiga
Ciise waxa uu amar ay geed berde ah , qayb ka mid ah abuurista .
Matayos 21:19 Oo wuxuu arkay geed berde ah oo jidka ku ah ,
wuxuu u yimid iyo waxbana kama uu helin , caleemo keliya ,
iyo ku yidhi, " midho yaanay aad on mar kale . " Oo kolkiiba
geedkii berdaha ahaa waa engegay .

In ka badan waxkasta
Ciise ayaa kula hadlay dabaysha iyo badda, oo waxay isaga ku
addeecay .
Markos 4:37-39 Iyo windstorm weyn ka kacay , oo hirarkiina
doonniday ku , sidaa darteed waxa ay ahayd mar hore
109

buuxinta . Laakiin wuxuu ahaa ee doonnida isagoo barkin ku


hurda a . Oo waxay isagii toosay oo ku yidhi , " Macallimow,
miyaanay waxba kula ahayn inaynu lunno? "

Markaasuu kacay oo dabayshii canaantay, oo ku yidhi, badda ,


" Nabadda , weli noqon ! " Markaasaa dabayshii degtay oo ay
jiraan xawaal weyn baa dhacday.


In ka badan dhimasho
Ciise ayaa istaagay hore ee Qabrigi Laasaros iyo qaatay amar ay
dhimasho .
Yooxanaa 11:43 b, 44 Markaasay ku dhawaaqday cod weyn ku
dhawaaqay," Laasarosow, soo bax! " Oo kii lahaa dhintay soo
baxay isagoo gacmaha iyo cagaha ay kafan kaga yimid , oo
wejigiisa ayaa ku duudduubay maro . Ciise wuxuu ku yidhi
iyaga, "Fura , ha socdee."

CODKA AWOODDA
In casharka la soo dhaafay waxaan bartay codka iimaan . Hadda
waa in aan tixgelin doonna codka maamulka . Ma aad aragto sida
kooban erayada Ciise waxay ahaayeen in tusaalooyinka aan kor ku
?
Ciise wuxuu ku yidhi , "Orod oo . " " Waa la nadiifin . " "
Gacantaada soo taag . " " Midho yaanay aad on mar kale . " "
Nabad , weli noqon ! " " Laasarosow, soo bax ! "
Taliyihii
Marka -taliyihii u yimaadeen Ciise , wuxuu yiri, " hadal keliya
dheh , midiidinkayguna waa bogsan doonaa . "
Matayos 8:8-10 -taliyihii u jawaabay oo ku yidhi " , Sayidow,
anigu ma istaahilo Waa inaad saqafka gurigayga hoostiisa soo
ahay . Laakiin hadal keliya dheh , midiidinkayguna waa
bogsan doonaa . Waayo, anigu waxaan ahay nin laga hoos
yimaada maamulka , askar baa iga hoosaysa . Oo waxaan
idinku leeyahay in ay tani ka mid ah , Tag , wuuna tagaa ; iyo
in kale , Kaalay , wuuna yimaadaa ; midiidinkaygana , Waxan
samee , wuuna sameeyaa " .
Goortuu Ciise taas maqlay , wuu ka yaabay , oo wuxuu ku
yidhi kuwii la socday , " dabaday , waxaan idinku leeyahay ,

110

kama aanan helin Rumaysad sidaas u weyn sida , xitaa Israa'iil


kama ! "
Taliyihii u aqoonsaday maamulka ee Ciise , waayo, wuxuu sidoo
kale ahaa hoos yimaaddaan maamulka . U fiirso : Gaaxnuug ee
tusaalooyinka -taliyihii ee - " . Waxan samee " "Orod oo , " "
Kaalay , "
Noqo koobane
Waa codka maamulka waa kooban . Waxaa jira sharaxaadaha jirin
. Waxaa jira hadallo u qalma jirin .
Xusuusnow erayada Ciise :
Matayos 6:7,8 ( amp ) "Oo adigu goortaad tukanaysid ha (
tarmin, erayada , ku cel-celinta kuwa isku mida iyo in ka
badan , iyo ) istareexsan ayay jumlado sidii dadkii aan
Yuhuudda ahayn u sameeyaan , waayo, waxay u malaynayaan
in loo maqlayo hadalkooda badan aawadiis . Ha ahaanina
sidooda oo kale, waayo, Aabbihiin waa og yahay waxaad u
baahan tahay tihiin intaanad weyddiin . "


Aan aragno erega


In Ecclesiastes waxaan ka akhrin ,
Wacdiyaha 5:2 Ha in la finan leh afkaaga, iyo ma aad qalbiga
wax kaalama degdegi Ilaah hortiisa ha . Waayo, Ilaah waa kan
jannada ku , iyo in aad dhulka sidaas daraaddeed ha erayo aad
u yaraado .


Tusaalooyin baybalka

Daaniel onkodeen tukashada in classic in ay Gaaxnuug .


Daanyeel 9:19 " Sayidow, na maqal ! Sayidow, Rabbiyow ,
cafi, ! Sayidow , na dhegayso oo ficil ! Ha ka daalin Your
aawadaa , Ilaahayow , Waayo, aad magaalada iyo dadkaagaba
waxaa loogu yeedhay magacaaga . "


Muuse waxa kale oo uu lahaa salaadda in ay ahaayeen


yaab leh qeexan .

Nambarada 10:35,36 Sidaas ahayd , markasta oo sanduuqii


qeexan , in Muuse wuxuu yidhi : " soo kac , Rabbiyow ! Ha
kala firdheen, oo cadaawayaashiinna aad , iyo kuwa ku
necebuna Waxaad uga hor carari ha . "
111

Oo markuu joogsadayna , ayuu yiri : " Rabbiyow , u soo celi ,


si kumanaanka badan ee reer binu Israa'iil . "
Tusaale kale tukashada kooban waa in Eliyaas ilmo
korinta kuwii dhintay .

1 Boqoradii 17:21,22 Oo ayuu wiilka korkiisii isku saddex jeer


, oo way qayliyeen markii ay u Rabbigu wuxuu ku yidhi , "
Rabbiyow Ilaahayow , waan ku baryayaaye, wiilkan naftiisii
dib u inuu yimaado . "
Markaasaa Rabbigu maqlay codkii Eliyaas, iyo nafta oo ah
ilmaha oo dib waxaa isaga u yimid , wuuna soo noolaaday .
Markaasaa Eliiyaah wuxuu la kulmay Wadaadada Bacal
Waxaan kala hadlay Eliiyaah wuxuu la kulmay wadaaddadii Bacal
ee Lesson Five . Markaasaa Eliiyaah wuxuu xaqiiqdii ahaa nin
awood fahmay . Ka dib markii dadka reer binu Israa'iil waxay ku
daawan Bacal ee wadaaddada oo boodboodaya , qaylo , oohin, iyo
jidhkoodii googooyay , waayo maalin dhan , waxay arkay inuusan
waxba ka dhacay .
Ka dib , Eliyaas ayaa soo istaagay meeshii allabariga iyo allabariga
diyaarisay , oo u dhow ayuu yimid oo ku yidhi ... Ma qaylisaan isna ma uu boodbooda - wuxuu Xaalka - iskuma uu ka gooyay ayuu tukaday afar iyo lixdan erayo gaaban , hal mar .
1 Boqoradii 18:36-38 Iyo daraaddeed waxay noqotay , waqtiga
uu bixin jiray allabarigii fiidnimada, Nebi Eliiyaah waa soo
dhowaaday oo ku yidhi , " Rabbiga ah Ilaahii Ibraahim , iyo
Isxaaq , iyo Israa'iil, oo ha lagu dhex ogaado maanta in
Waxaad tahay Ilaah ee Israa'iil, iyo in aan anna ahay
addoonkaaga , iyo inaan waxyaalahan oo dhan eraygaaga ku
sameeyey . I maqla , Rabbiyow , i maqal , inay dadkanu
ogaadaan waxa laga yaabaa in You are Rabbiga ah Ilaaha , iyo
waxa aad haysatid soo jeestay ayuu qalbigooda ka dib in aad .
"
Markaas dabkii Rabbiga iyo gubay allabariga la gubo , iyo
qoryihii, iyo dhagxantii , iyo boodh oo kor u jirayna ololkii baa
biyaha ahayd oo xabaal ku dhacay , iyo .

112

ILAAH YUU ISTICMAALIKARAA?


kuwa is-hoosaysiiya
Oo ahaa Muusena kor buu u keenay sida ina Fircoon gabadhiisii .
Wuxuu ogaa in maalka iyo maamulka . Markaas ayuu cidlada
cararay , oo Ilaah isaga u soo muuqatay in gubanaysay ah . Muuse
dhab ku socday maamulka . Oo wuxuu u keenay belaayooyinkeeda
on Masar . Wuxuu qaybsadeen Badda Cas . Waxa uu biyo ka soo
dhagaxa ka lamadegaanka dhexdiisa la keenay . Wuxuu la hadlay ,
Ilaah buurta . Waxa uu ahaa Ilaah u soo dhowaado in wejigiisa
ayaa loo bedelay . Haddii weligaa qof lahaa sababi si heer sare ah u
malaynayso in naftiisa , Markaasaa Muuse sameeyey . Laakiin
waxaan ka akhriyin in Numbers ,
Nambarada 12:3 (Haddaba Muuse wuxuu ahaa ninka aad u
qabow, oo in ka badan waxay ahaayeen rag wajiga dhulka oo
dhan . )
Sababta oo ah Muuse sidaas kuwa is-hoosaysiiya ahaa , Ilaah u
ogolaan karin isaga u guurto in maamulka ka sarraysa awood .
Addoonkii
Ciise wuxuu ku yidhi ,
Matayos 20:26,27 " weli ma ay noqon doonaan in aad ku dhex
jira, laakiin ku alla kii doonaya inuu dhexdiinna u weynaado ,
ha ahaado midiidinkinna . Markaasuu ku alla kii doonaya
inuu noqdo inuu idiin horreeyo , ha ahaado kan aad addoon . "
Ku dayashadiiMasiixa
Waxay lahaa partaken ee la soo dhaafay Kormaridda Ciidda marka
Ciise - Wiilka Ilaah - Mid ka mid ah ay soo food saartay
khaa'inimo iyo qodbitaankii naxdin leh on iskutallaabta - cago
maydheen oo xerta ahaa ee . Ciise dhaqday cagaha Yuudas
inkastoo uu ogaa Yuudas waxa uu ahaa oo ku saabsan inuu u
gacangeliyo .
Ciise waxa uu si la isaga qudhiisu is maskax ahaan iyo dareen
ahaan isku diyaarinaya maxkamaddiisa iyo dhimasho . Maxaad
wuxuu waqti ku qaadan fiidkii in cagaha si ay u maydhaya?
Markaasuu u jawaabay oo su'aashan noo . Oo isna wuxuu u
sameeyeen sidii tusaale iyaga , iyo hubaal , sidoo kale noo . Xertii
waxay ku ahaayeen addoommadaada ah in midkiinba midka kale u
noqon . Waxaan sidoo kale waa inay addoommo u noqdeen mid
kale noqon .

113

Yooxanaa 13:3-5,12-15 Ciise oo garanaya in Aabbuhu wax


walba oo dhan gacanta u geliyey, oo in uu yimid ka yimid oo
Ilaah ku noqonayo in ay Ilaah, waxaa kacay ayuu cashadii ka
iyo dharkii iska dhigay, qaaday shukumaan iyo guntaday. Ka
dib markii in , wuxuu biyo ku shubi jiray weel ah oo bilaabay
inuu u maydho oo xertiisa cagaha , iyo in ay ku tirtiro
tuwaalkii uu la taasoo uu guntanaa .
Haddaba markuu cagihii u maydhay iyagii , oo dharkiisa
qaatay , oo haddana fadhiistay , wuxuu iyagii ku yidhi , "
Miyaad garanaysaa waxa aan u idinku sameeyey? Waxaad
iigu yeedhaan , Macallin iyo Sayid, ee iyo aad si fiican u odhan
, waayo, waan ahay .
Haddaba haddaan , si aad ah Sayidka iyo Macallinka , waa
inaad cagaha ku maydheen , waxa kale oo aad waajibka ku ah
inay cagaha isu maydhaan ee . Waxaan idin siiyey masaal ,
waa in aad samayn sidii aan u sameeyey in aad . "
Suurtagalnimo
Waxa aynu si gelin u muuqdeen kuwo ama khayaal agagaarka
dadka iyo dhacdooyinka marka waxaan iyaga oo ku saabsan ka
akhriyi ee Kitaabka Quduuska ah . Waxaan iyaga ka fiirsan oo
maamuusaan iyo baqeen . Waa in aan joojin tan sameeyaan ,
waayo waxa inaga joojinayo nafteena sawir samaynaya
waxyaalaha ay sameeyeen . Ilaah meeleeyay dhacdooyinka ee
noloshooda in Kitaabka Quduuska ah si ay tusaale oo noo .
Waxaan ka akhrisan ay guul weyn iyo Guuldarrooyin badan , sidaa
darteed waxaan iyaga ka arki kartaa sida dadka , sida nafteena , ka
hawlgala xoogga Ilaah .
Markaasaa Eliiyaah wuxuu mid ka mid ah ragga ugu awoodda
badan ee Ilaah ahaa , iyo weli Rasuul Yacquub qoray qaar ka mid
ah ereyada aad u dhiirri gelinaya markii uu sheegay in uu ahaa nin
leh dabeecadda ah sideena oo kale ah .
Yacquub 5:17 Markaasaa Eliiyaah wuxuu ahaa nin leh
dabeecadda sida kuweenna, iyo buu Ilaah u baryay aan roob u
lahaa ...
Markabka ayaa ka diyaariyey
Waxaan diyaarin kartaa nafteena iyo noqon weelal sharaf , faa'iido
badan ee Master -ka , loona darbay shuqul kasta oo wanaagsan .
2 Timotiyos 2:20,21 Laakiin guri weyn waxaa ka jira
marinnada ma aha oo kaliya oo dahab iyo lacag ah , laakiin
114

sidoo kale oo qoryo iyo dhoobo , qaar ka mid sharaf iyo qaar
ka mid ah ee aan cisa lahayn . Sidaas darteed qof kasta ,
hadduu nadiifiyaa dambaysta ah , waxa uu noqon doonaa weel
sharaf leh , quduus buuna ka dhigay iyo faa'iido badan ee
Master -ka , loona darbay shuqul kasta oo wanaagsan .
AWOODDA IN LAGU TUKADO MAGACA MASIIXA
Magaca kasaraya dhamaan magacada
Magaca Ciise wuxuu yahay ee kor ku magacyada oo dhan .
Filiboy 2:8-11, Iyo lagu helay sida nin muuqaalka , ayuu ishoosaysiiyey oo addeecay inuu si sakaraad , xataa inuu
iskutallaabta ku dhinto ka . Haddaba sidaas daraaddeed Ilaah
heer sare ah ayaa isaga sarraysiin oo wuxuu isaga siiyey
magaca kaas oo magac kasta ka sarreeya , in magaca Ciise jilib
kastoo ah sujuudaan , oo ah kuwa jannada ku , iyo kuwa
dhulka , iyo kuwa dhulka hoostiisa , iyo in kasta hooyo qirto in
Ciise Masiix yahay Rabbiga in , si ay ammaanta Ilaaha
Aabbaha ah .
Ku amrid Magaciisa
Maamulk ayaa Ciise xertii siiyey oo ahaa in ay isticmaalaan
Magiciisu .
Markos 16:15-18 Oo wuxuu iyagii ku yidhi , " Dunida oo dhan
taga galay iyo injiilka ku wacdinno si kasta oo noole . Kii
rumaysta oo la baabtiiso waa badbaadi doonaa, laakiin kii aan
aaminsan nahay waa la xukumi doonaa . Calaamooyinkanna
raaci doonaa kuwa rumeeyey : In My name waxay ku tuuri
doonaan jinniyada oo waxay ku hadlaan doonaa ,
Carrabkooda cusub; ayay qaadi doonaan, abeesooyin , oo
hadday wax dilaa ah cabto , waxa aan sinaba u dhaawici doono
; saari doonaan oo gacmaha on buka , wayna bogsan doonaan .
"
Weydii in Magaciisa
Waxaan nahay inaad weydiiso in magaciisa .
Yooxanaa 15:16 "Waxaad qortay ma Me dooran , laakiinse
anaa idin doortay oo aad u magacaabay in aad tagtaan oo
midho soo dhashaan, iyo in miro waa in ay weli , oo wax alla
wixii aad Aabbaha magacayga ku weydiisataan uu idin siiyo . "
Yooxanaa 14:13,14 " Oo wax alla wixii aad magacayga ku
weydiisataan , waan samayn doonaa , in Aabbuhu ku
115

ammaanmo Wiilka . Haddii aad weydiiso wax My name , waan


samayn doonaa . "
Mucjisooyin lagu sameeyaa Magaciisa
Mucjiso ugu horeeya ee Xertii waa samaysay ka dib markii Ciise
noqday ayaa Aabbahaan u ahaa oo magiciisa .
Falimaha Rasuullada 3:1-8 Laakiin Butros iyo Yooxanaa ilaa
wada tageen macbudka saacaddii tukashada , saacaddii
sagaalaad . Oo ninkii curyaan ah qaarkood laga soo uurkii
hooyadiis waxaa fuliyey , kuwaas oo ay maalin walba la dhigay
iridda ku ag yaal oo ah macbudka oo la odhan jiray Qurux , si
aad u weydiiso sadaqad kuwa macbudkii la galay , kuwaas oo
markay aragtay Butros iyo Yooxanaa oo ku dhow inay
macbudka galaan , waxa weydiisatay sadaqad .
Markaasay u fiiriyey isaga, ku leh John , Butros baa ku yidhi ,
" Na soo eeg . " Sidaas ayuu iyagii siiyey inuu fiiro , isagoo
filanaya inuu iyaga wax ka helo .
Markaas Butros ayaa ku yidhi , " Lacag iyo dahab aanad
lahayn , laakiin waxa aan haysan , waxaan idin siin : . In
magaca Ciise Masiix , kii reer Naasared , sara joogso, oo socon
" Oo isna wuxuu isagii ka qaaday by Midigtuba oo kiciyey , oo
markiiba cagihiisii iyo lafaha canqowga xoog helay . Sidaas
ayuu , kor u booday , intuu istaagay ayuu ku socday iyo iyaga
macbudkii la galay leh - isagoo socda oo boodboodaya oo Ilaah
ammaanaya .
U fiirso maamulka la leh taas oo Butros la hadlay , " In ay magaca
Ciise u , ku kici oo soco . " Ma weydiin Ilaah ninkii la bogsiiyo .
Waxwalba kusamay magiciisa
Waxaan nahay in ay sameeyaan wax kasta oo aan qaban in magaca
Ciise .
Kolosay 3:17 Markaasaa , sameeyo oo dhan magaca Rabbi
Ciise , oo amraya in Ilaaha Aabbaha ah naqa isaga .
SALADA DAGAALKA
Ciise wuxuu ku yidhi , wuxuu uun yeeleen wixii uu ku arkay
Aabbahoo samaynaya .
Yooxanaa 5:19 Markaasaa Ciise u jawaabay oo ku yidhi iyagii,
"hubaashii, waxaan idinku leeyahay, Wiilku keli ahaantiis
waxba ma samayn karo, laakiin wixii uu arko Aabbahoo
samaynaya mooyaane, waayo, wixii uu sameeyey oo, Wiilka
116

ayaa sidoo kale ma sidaas oo kale."


Si aad u hawlgalaan maamulka awood Ilaah inoo qabo iyo in
sidaas si ba'an dunida u baahan yahay , Waa inaannu samaynaa oo
keliya waxa Aabaha leeyahay inuu sameeyo . Waa in aan iska
dhigno hawadooda noo gaar ah . Waa in aan iska dhigno wax kasta
oo naga hor joogsan lahaa doonistiisa iyagoo og .
Waxaan nahay in ay ka hawlgalaan wuxuu xooggii Ruuxa
Quduuska ah sida Ciise u sameeyey. Waxaan nahay inuu ku
tukado ku jirta ruuxa, ilaa aan ogaado waxa doonistiisa waa .
In iimaan , waa in aan ka noqon codka iimaan doonista Ilaah ku
hadla baxay jiritaanka .
Saddex Digniinaha
Waxaa jira saddex digniino waa in aynu .
Ilaah dhammaystiran marna noo sheegi doonaa inuu la
hadlo ama la sameeyo wax waa ka gees ah si ay ereg qoraal ah
oo uu .


Ereg waa Ilaah iyo Ilaah marnaba laftiisa ayaa ka horimaan karin.
Yooxanaa 1:1 Bilowgii waxaa jiray Ereyga , Ereyguna wuxuu
la jiray Ilaah , Ereyguna wuxuu ahaa Ilaah .
Marna noo sheegi doonaa inuu la hadlo ama wax ka
qaban waayo, ammaanta noo gaar ah ama faaiido.

Mid ka mid ah joogay markii lay jirrabayay Shaydaanku Ciise u


keeneen, waxay ahayd uun this . Ciise ayaa ku tijaabiyey karin
wuxuu ahaa Wiilkii Ilaah kula fal kaliya hal . Wuxuu hortagi karaa
iskutallaabta iyo qabsaday ee xukumi dunidan allabariga jirin .
Matayos 4:5,6 Markaasaa Ibliiskii ka qaadeen oo waxay galeen
magaalada quduuska , isaga dhigay saaray munaaraddii
macbudka oo , oo ku yidhi , "Haddii aad tahay Wiilka Ilaah ,
Naftaada u dumiyaan . Waayo, waxaa qoran : iyo , ' . In
gacmahooda ayay aad qaadi doontaan ilaa , waaba intaasoo
aad cagtaadu cagtaadu dhagax ku ' ' wuxuu Malaa'igtiisa kaa
qaadaan saabsan , ku siin doona ' "
Marna noo sheegi doona in ay qaadan amar qof kale ,
ku xad isaga ama iyada la doorayo lacag la'aan ah.

117

Ilaah , waqtiyada , noo ogolaan doonaa in ay qaataan maamulka


jinniyo in la xakameeyo qofka kale .
Albaab ayaa ku adkaan doonaan
Waxaan nahay at dagaal ay la galeen ciidamada jinniga . Markii
Ciise ku xusan erayga "kaniisad" markii ugu horeysay , uu sheegay
in albaabbadii Haadees kama adkaan lahayd in ka badan . Irdahan
u taagan yahay dowladaha cadaabta . Ciise wuxuu sheegay in
ciidamada jinka kama adkaan lahayd soo horjeeda uu kaniisadda .
Matayos 16:18 " Waxaan kaloo idinku leeyahay in aad tahay
Peter , iyo dhagaxan ayaan ka dul dhisan doonaa kaniisadda ,
iyo albaabbadii Haadees kama adkaan doonaan . "
Xasiloonida iyo cida
Ciise wuxuu ina siiyey awood uu ku xidhaan ayaa oo dabacsan .
Matayos 16:19 " Oo waxaan ku siin doonaa furayaasha
boqortooyada jannada , oo wax alla wixii aad dhulka ku xidho
ayaa ku xidhnaan doonaa jannada ku , iyo wax alla wixii aad
dhulka ku furnaan doona jannada ku jira. "
Si aad ku xidhaan ayaa macnaheedu yahay in la xaddido
Shaydaanku ama taliye jinnigii ayaa ka weyn xaalad gaar ah ,
halkaas oo Ilaah ayaa na geeyeen dagaalkayagu ruuxi ah . Waxaan
nahay in ay xoogga leh xidhin .
Matayos 12:28,29 " Laakiin haddii aan jinniyada ku saaro
Ruuxa Ilaah , hubaal inuu boqortooyada Ilaah galo waxaa
idiin timid . Ama haddii kale sida hal nin xoog leh gurigiisa u
geli karaa oo alaabtiisa u dhici karaa, haddaanu kolkii hore
kan xidhana nin xoogga leh? Markaasuu wuxuu gurigiisa dhici
doonaa . "
Ciise naga siiyey tusaale ah ku qabanaya iyo isku buuqid .
Luukos 13:11,12,16 Oo bal eeg , waxaa joogtay naag ku lahaa
ruuxa soo jabnayd, siddeed iyo toban sano , oo ahaa qaloocsan
weyn oo sinaba uma ay nafteeda kor u qaadi kari ilaa . Laakiin
Ciise goortuu arkay iyada , ayuu u yeedhay oo isaga iyo iyada
ku yidhi , " Woman , aad ka furan tahay ka furan tahay . "
" Sidaas naagtan , oo ina Ibraahim ah , oo Shayddaanku ay
nafteeda - ka feker ah - ? For siddeed iyo toban sano , waxaa
laga fura xidhmaddaas sabtida "
118

Sida mu'miniin , waxaana nala siiyey kaarto maamulka meeshay


ku nool yihiin iyo waxaa loo diraa by Ilaah . In kaarto kuwaas ,
waxaan awood u leeyahay inuu sidoo kale ku xidho ama dabacsan .
Iyada oo salaadda ee awooda u xoog badan , waxaan sii daayo
karaan awoodda iyo kartida Ilaah inay ka shaqeeyaan on dhulka .
Xadidida iyo kasoo horjeedka sharciga
Mar walba waa in aan xasuusnaano dagaalkayagu ma aha waa ka
dhanka ah aadanaha kale . Waxaan leg danto ciidamada cadaabta .
Efesos 6:12 Waayo, annagu ma legdanno jidh iyo dhiig ,
laakiin dhanka ah waxyaalaha , ka dhanka ah awoodaha , ka
dhanka ah taliyayaashii , gudcurka ku jira da'da this , xulka
Martida ruuxyada sharka ah meelaha jannada .
Cadaadis iyo godadka xoogan
Hubka dagaalkayagu yihiin magaca Ciise , oo dhiigga Ciise , oo
erayga Ilaah ku . Kuwani waa hub ay ruuxa , iyo inay yihiin kuwa
xoogga badan .
2 Korintos 10:4,5 waayo, hubka dagaalkayagu ma aha xagga
jidhka , laakiin xoog badan oo ku jira Ilaah for jiidaya hoos
qalcadihiisii , tuuraya doodaha iyo wax kasta oo sarreeya
laftiisa isa sarraysiiya waa aqoonta Ilaah , fikir kasta maxbuus
baannu u addeeco of Masiixa .
Ku Qaadashada Boqortooyada xoog
In salaadda our , waxaan u yihiin in ay si xoog ah loo horumariyo
boqortooyada Ilaah . Waxaan nahay in la yidhaahdo dhiirranaan
iyo maamulka , " boqortooyadaadu ha timaado ! Sidaad doonaysid
ha noqoto ! On dhulka sida ay jannada ku jira . " Kuwani waa
salaadda boqornimadiisa laga taas oo keeni boqortooyada jannada
iyo doonistiisa in ay dhulka . Waxaan yihiin dulmiga badan,
Kuwaasoo waa in boqortooyada qaadan by xoog .
Matayos 11:12 " Tan iyo wakhtigii Yooxanaa Baabtiisaha ilaa
hadda boqortooyada jannada waa la xoogay , oo kuwii
xoogayna ayaa waxay ku qaadan by xoog . "
Masiixa wuxuu sugayay
In Daauud Sabuurrada wax sii sheegeen ,
Sabuurrada 110:1 Rabbiga wuxuu Sayidkayga ku yidhi , " ,
Midigtayda fadhiiso , Ilaa aan cadaawayaashaada cagahaaga
119

hoostooda geliyo Your sameeyo . "


Matthew , Markos iyo Luukos oo dhan ayaa Ciise diiwaangeliyey
xiganayo erayadan ku Daa'uud .
Luukos 20:42,43 " Hadda Daa'uud qudhiisuna, isagoo
kitaabka Sabuurrada , Sayidkaa wuxuu Sayidkayga ku yidhi ,
" Midigtayda fadhiiso , Ilaa aan cadaawayaashaada cagahaaga
hoostooda geliyo Your baan ka dhigi . " '
Ka dib markii Ruuxa Quduuska ah wuxuu u yimid inuu on the Day
of maalintii Bentakostiga , Peter wacdiyey uu wacdintii ugu
horraysay iyo 3,000 oo naftiinna daray kaniisadda . In wacdintani ,
butrus sidoo kale sheegay in Daa'uud ( Falimaha Rasuullada
2:34,35 ) .
Qoraaga kitaabka Cibraaniyada waxa uu sheegay in wax sii
sheegidda this Daa'uud .
Cibraaniyada 10:12 Laakiin Man this , kaddib markii uu
weligiis u bixiyey allabari keliya mar keliya dembiyo ,
fadhiistay midigta Ilaah , isagoo markaas dabadeed sugaya ilaa
cadaawayaashiisa ka samaysan yihiin meeshuu cagaha.
Lix jeer aannu ogaanno waxa loo yaqaan to this mid runta . Waa
maxay sababtu?
Waxaan ognahay Ciise interceding noo jannada ku , laakiin ha
waxaan sidoo kale la fahmo in waxa uu sugaya noo sameeyo wax ?
Waxa uu sugayo cadaawayaashiisa in la sameeyo meeshuu cagaha
- in la hoos geliyo cagihiisa !

Koobid Awooda salaada


On iskutallaabta , Ciise ayaa ku dhawaaqay cod weyn ku dhawaaqay , " Waa
dhammaatay ! "
Ciise ayaa ku bixiyey dembigii binu-aadmiga oo loogu talagalay .
Ciise , iyada oo Daadinta ee Dhiiggiisu , ayaa noo soo furtay inkaartii sharciga .
Ciise ayaa dib u soo iibsan amarkayaga .
Haddaba , Ciise waa la sugaya noo dhigi cadaawayaashiisa meeshuu cagaha !
Waxa uu na siiyey , Magiciisu . Waxa uu ina siiyey oo wuxuu xooggii Ruuxa
Quduuska ah .
Waxa uu na siiyey amar . Haddaba , waa , noo !
Iyadoo tukashada , waa in aanu si xoog ah boqortooyada Ilaah dhulka ku soo celin .

120

SU'AALO IYO MURAAJOCO


1 . In Mat 8:8 , muxuu u-taliyihii sheegi Ciise oo uu uma ay baahnayn inay yimaadaan si ay
gurigiisa oo addoonkiisa bogsiiyo , laakiin in Wuxuu la hadli kari waayay eray oo bogsiinayaa ?
Sidee waa this tusaale inoo ah maanta?

2 . Waa maxay noocyada salaadda yihiin erayada , "Orod oo " " Kaalay " " sara joogso, oo ku
bogsan . "

3 . Sidee baad ku ogaan karaa haddii Ilaah waa in aad sii daayo si ay u tukadaan tuka amar ah ?

121

Casharka sagaalad

Wadnaha ooyaya ee ilaah


HORDHAC
Dhamaan iyada oo Kitaabka Quduuska ah , oo qalbiga oo qayladoodii Ilaah waa u muujiyey sida uu ugu baaqaysaa dadkiisa
wax shafeeca ah . Waxaa laga helaa oo erayada Ezekiel sida uu ku
qoray oo ku saabsan Ilaah oo doonaya in nin wax shafeeca ah iyo
sida Wuxuu helay mid ka jirin .
Yesxeqeel 22:30 " Sidaas ayaan doondoonay nin iyaga ka mid
ah kuwa ka dhigi lahaa derbi , iyo istaagaan in farqiga Me ka
hor ka wakiil ah oo dalka , si aanan loo baabbi'iyo , laakiinse
anigu waxaan helay mid ka jirin . "
Jaroonikisronicles waxaan ka akhrisan wadnaha - qayladoodii
Ilaah dadkiisa wax shafeeca ah . Wuxuu sheegay in haddii ay ishoosaysiiyana lahaa , soo noqdaan iyaga xumaantoodu oo
tukadaan , wuxuu dalkoodana waan bogsiin karin .
2 Taarikhda 7:14 " haddii dadka My kuwa magacayga lagu
yeedhay ay is-hoosaysiiyana doonaa , oo Ilaah u barya oo
wejigayga doondoonaan , oo jidadkoodii xumaa ka soo
noqdaan , de markaas waxaan samada ka maqli doonaa , oo
dembigoodana waan ka cafiyi doonaa oo dalkoodana waan
bogsiin . "
Masiixa xertiisii u sheegay in beergooyska ahayd weyn laakiin u
yeedh oo waxay ahaayeen kuwo dhawr . Waa maxay ahaayeen
waxay sameeyaan? Tukada !
Luukos 10:2 Markaas wuxuu iyaga ku yidhi , " Dalagga soo
go'ay , kanu waa weyn , laakiin waa yar yihiin ,
shaqaalayaashuse waa ; . Haddaba sidatan u tukada Sayidka
beergooyska si ay u soo diri shaqaalayaal beertiisa u
goosashada galay "
Waxaa jira Aayado badan oo Kitaabka Quduuska ah ku leh
shafeeco oo dhan noocyada kale ee salaadda . Salaadood ee
maamulka waxaa inta badan ku salaysan aqoonta Rabbaaniga ah in
inoo yimaadoba iyada oo wax shafeeca ah .
Tusaalayaasha ugu horeeya ee lagu tukado , laga bilaabo Job
buugga , waa kuwa shafeeca ah . Dhabsheego interceded
qoysaskooda . Hogaamiyayaasha cibaado leh ee wadanka
interceded ay dalka iyo dadka . Markaasaa wadaaddadii waxay u
interceded . Ciise interceded . Markaasay rasuulladii waxay
interceded . Waxaan nahay in ay sii khadka ragga iyo dumarka

122

Masiix - sida interceding ah ee aannu qoysaska , madaxda


dowladda , iyo hoggaamiyeyaasha ee jidhka Masiix.
Qeexid shafeeco
Shafeeco macnaheedu waa inaad u tagto Ilaah hortiisa ka wakiil ah
qof kale xitaa in ay dhibic ah ee meel kale ee . Shafeeca ah True ka
yimaadaa qoto dheer jirnaa gudahood . Waxaa ka yimaado isagoo
xiriir ah sida ku dhow shaqsi ahaaneed oo Ilaah in aanu dareemi
karaa walaac uu , hawadooda uu , ka dibna , sida uu horseedaa , sii
daayo xooggiisu galay nolosha dadka kale .
Shafeeco waxaa loo sameeyey dadka aawadiis ee dadka iyo waa in
ay noqon shaqo ee wadaadadu ka rumayste kasta .
Wilson Mamboleo qoray , " shafeecayaal, taagnaan u dhexeeya
Ilaah iyo qofka ama koox dad ah kuwaas oo u baahan wax
shafeeca ah . Waxay illoobi ah oo ku saabsan baahidooda gaarka
ah iyo isu aqoonsadaan leh daryeelka qofka ama kooxda ay ku
tukanayeen for . Waxay dareemayaan xanuun kale ee sida haddii
ay ahaayeen iyaga u gaar ah . Waxay ka heli wuu ku farxaa inuu
ku tukado, waayo baahida dadka kale . Waxaa jira wax badan oo
farxad in qalbiyada shafeecayaal, ee marka ay ku tukanayeen dad
kale oo . Markaasay qalbiga ka heli darfood oo xoog ruuxi ah .
Ilaah waa ka raalli noqday leh . Shafeecayaal, yihiin rag iyo dumar
si ay kan Ilaah u muujiyo kara siraha iyo qorsheyaasha ah qoyska ,
ayaa kiniisaddii iyo qaran . "
Kayimid amaba laga sooqaatay Shirkii Ilaah - Macnaha ay
hormood ka salaada ee. Madbacada daabacday Salaada iyo
madbacada erega , Nairobi , Kenya , Africa .
Talaabooyinka la taaban karo shafeeco
Marka aad interceding jira lix tallaabo aasaasiga ah waxaa
wanaagsan in la xasuusto .


Gaar ah, ha tukado ayaaba.


Ballamadii Ilaah ku haboon baahida iyo saleeyaan
salaadda aad on kuwan hayn doonaa salaadda aad si
waafaqsan Will Ilaah.

Ruuxa Quduuska ah si ay u tukadaan aad marayo
ogolow.

Ha ku saleeyaan salaadda aad on rayraynaya
wanaaggii oo qofka . Waxay leeyihiin midkoodna iyaga u gaar
ah . Xaqnimada ku salaysan yahay meel Mu'min ah ee ku
sugan Masiixa . Had iyo jeer wax shafeeca ah iyadoo ay ku
saleysan nimcada Ilaah iyo naxariis .

123


Ha isku dayin in la xakameeyo dadka tukasho ama
go'aanno iyaga .Ilaah marnaba xadgudbeyso ay ku
muteeysteen lacag la'aan ah iyo aad looma oggola inay sidaa
sameeyaan sidoo kale .


joogto ah - ha dhigin!

Istaraaiijiyada sheydaanka
Shaydaanku wuxuu leeyahay qorshaha uu weerar on rumayste
kasta soo guura galeen wax shafeeca ah Ilaah hoggaaminayo .
Waxa uu isku dayaa inuu weecin wixii Ilaah muujiya iyo dhigi u
shafeecoo dareemi isagu ama iyadu waa inay ku tacliimiya
hoggaamiyeyaasha on jidadka Ilaah . Waxa uu isku dayi doono
inuu khiyaamo u shafeecoo galay jago ee hogaanka ama xataa
xakameyn .
Baryootamaya waa in la joogto ah on dhawrsataan mawqifkaa iyo
cadaymo maskaxda ah , iyo xukumeen ama xukuma , ruuxaan .
TUSAALOOYINKA BAYBALKA EE SHAFEECO
Mid ka mid ah hababka ugu fiican ee ay bartaan sida wax shafeeca
ah waa by baranayay tusaalooyin baybalka .
Masiixa ayaa inoo shafeeco qaday
Masiixa had iyo jeer waa tusaale aannu ugu fiican.


Waakeena ugu saraya


Wadaaddadii axdiga hore ahaayeen sawir ah u shafeecoo . Waxay
u dhexeeya nin iyo Ilaah istaagay , huro dembiyada dadka . Ciise
waa Wadaadka Sare iyo tusaale ah ee ku tukanayeen dad kale oo
sida uu sii socdo in ay ku noolaadaan iyo duceeyo inagu.
Cibraaniyada 7:25 Sidaa darteed wuxuu sidoo kale waxa uu
awoodaa in uu badbaadiyo degtay kuwa u yimid inuu Ilaah
xaggiisa , tan iyo markii uu weligii ku nool yahay si uu ugu
duceeyo iyaga .

Xaakimkeena, ama u shafeeco qaadkeena


Qaamuuska ayaa sheegay in doodaha waa mid ku hadla , qirto ,
ama ku doodaysaa in raalli ee ka mid ah in qirto in wakiil kale ee ;
taageeraha ama Daafaca .

124

Ciise waa dhan in ka badan noo .


1 Yooxanaa 2:1 Carruurtaydiiyey, waxaan waxyaalahan
idiinku soo qori in aad , waxaa laga yaabaa in aan in aad
dembi . Oo haddii qof dembaabo , waxaan leenahay doode leh
Aabbaha , Ciise Masiix kan xaqa ah .


Muujiyay -ka wadnaha ooyaya ee Ilaah


Iyadoo Ciise waxaan leenahay labo tusaale oo oo ina tusinaya
wadnaha - qayladoodii Ilaah . Midkii kowaad wuxuu u Markaasaa
Ciise wuxuu ku qaylinaya oo u taliya dadka Ilaah oo ah
Yeruusaalem .
Luukos 13:34 " Yeruusaalemay, Yeruusaalemay , mid ka mid
ah oo diley Nebi nebiyadii iyo dhagaxyo kuwa loo soo diray
iyadii ku ! Intee baan marar badan rabay in carruurtaada la
soo wada ururiyo xataa sida dooradu soo ururiyaa isagoo cidla
ah baalasheeda hoostooda , laakiin aad uma intii raalliga ! "
Fiiro u yeelo in Ciise , oo xataa jacaylkiisa weyn , oo iyagiina ma
aadan xakameeyo . Wuxuu ku yidhi, " Laakiin waxaad mana ay
doonaynin . "
The tusaale labaad oo weyn oo ku dhacay sida Ciise u
dhegaysanayay iskutallaabta .
Luukos 23:33 a , 34a Oo markay yimaadeen meeshii la
yidhaahda dhakada , halkaasay iskutallaabo ku qodbeen ...
Markaasaa Ciise ku yidhi , " Aabbow, iyaga cafi , waayo ,
iyagu ma oga waxa ay ka qaban . "
Hadii wax xaq ah in la xukumeen , oo Ciise sameeyey .
Dhawaaqeen dadkii reer Yeruusaalem lahaa nebiyada dilay iyo
dhagxiyey wargeeyayaashiina , laakiin Ciise rabitaan oo kaliya ay
ahayd in ay qabato baalashooda hoostooda ee uu ilaalinta . Xitaa
markii ay isaga iskutallaabta lagu qodbay , Oo baryootankiisii ahaa
, " Aabbow, iyaga cafi . "
Waxaa muhiim ah in marka aan interceding yihiin in aanan ku
noqon dabay qalabka Shaydaanku . Macna ma laha inta badan
Ilaah noo muujinaysaa waxa ka qaldan , waa in aan aan xukumi
ama xukumin , laakiin halkii ay isticmaali aqoon in for wax
shafeeca ah .

125

Shafeecada ayuub
Ayuub waxaa loo arkaa in ay buugga ugu da'da weyn Kitaabka
Quduuska ah, oo wuxuu Ayuub ahaa baryootamaya ah.
Marka masiibooyin on Job ku dhacay , oo saaxiibbo u ahaa yimid ,
iyaguse waxay u maleeyeen shar isaga of , isaga hore u dhaliiley
iyo isku dayeen in ay ku ogaado in maankoodu u gaar ah sababta
wax naxdin leh , sida dhici kara . Waxay ka soo baxeen walaac ,
laakiin waxay iska joogeen in ay ku xukumaan .
Marka marka imtixaanka wuxuu u sarreeyey , Ilaah wuxuu iyagii u
sheegay in qurbaanka la gubo , ka dibna si is-hoosaysiiyana iyo
tagtaa mid ka mid ah waxay ka dhaleeceeyey iyo weyddiiyaan oo
ku yidhaahdaan wax shafeeca ah iyaga .
Ayuub 42:8-10 " Haddaba sidaas daraaddeed, waxay qaadan
waayo, idinka qudhiinnuba toddoba dibi iyo toddoba wan oo
waaweyn, tag, Addoonkayga Ayuub ma, nafsaddiinna
daraaddeed u bixisaan qurbaan la gubo, iyo, Addoonkayga
Ayuub ma idiin ducaynayaa. Waayo, waxaan isaga aqbali
doono , waaba intaasoo aan idinkula macaamiloon sidii
nacasnimadiinnii ; . Yeelay, ma aydaan ila hadlay oo igu of
waxa xaqa ah , sida , Addoonkayga Ayuub ma waxa uu
leeyahay "
Elifas kii ahaa reer Teemaan, iyo Bildad oo ahaa reer Shuuxii,
iyo Soofar oo tagtay oo waxay u sameeyeen sidii Rabbigu ugu
amray iyaga , waayo, Rabbigu wuxuu kaga Ayuub wuu
aqbalay .
Oo Rabbigu wuxuu dib loo soo celiyo khasaaraha Ayuub
markii uu saaxiibbadiis u duceeyey . Hubaal Sayidku Ayuub
wuxuu siiyey laba jeer inta uu hor lahaa .


Tusaaleheena
Ayuub waa tusaale cajiib ah oo baryootamaya ah . Wuxuu
interceded for qoyskiisa . Marka wakhtiyada ka da.ay yimid oo
wuxuu garan kari waayay miisaaminta Ilaah , weli wuxuu qabtaa
on . Inta lagu jiro wakhtigan , ayuu qoray ,
Ayuub 13:15 In kastoo uu i dilo, weli waxaan isaga u hallayn
doonaa . Xataa sidaas , Oo jidadkayga oo u gaar ah waan
daafici doonaa isaga hor .
Inkasta oo saaxiibbadiis isaga caayi waqtiga ugu daran ee uu
noloshiisa , oo wuxuu iyaga u dhaafay iyo interceded iyaga .
Markaas Ilaah wax kasta oo uu lumay laba - laab dib loo soo celiyo
.
126

Ayuub ma cafi, oo saaxiibbo u ahaa si uu ugu heli karto


barakooyinka weyn . Si kastaba ha ahaatee , Hadalkuna wuxuu
yidhi, waa in Ilaah soo celiyo khasaaraha uu markii uu
saaxiibbadiis u duceeyey . Barakooyinka Great noo yimaadaan
marka aan ku cafiyo kuwa noo dulmiyey iyo wax shafeeca ah
iyaga.
Ibraahim shafeecada
Marka Ilaah go'aansaday in la burburiyo Sodom iyo Gomora ,
wuxuu Ibraahim marka hore ka yimaadeen .
Bilawgii 18:17,18 Markaasaa Rabbigu yidhi, " waan ka qarin
doonaan, Ibraahim qabtaa waxa uu, tan iyo markii hubaal
Ibraahim wuxuu noqon doonaa quruun weyn oo xoog leh, oo
quruumaha oo dhan ee dhulka ku barakoobi doonaan isaga? "
Markaasaa Sayidku wuxuu u jawaabay oo uu su'aal gaar ah .
Bilawgii 18:19-21 " Waayo, waan garanayaa isaga, si uu
carruurtiisa iyo kuwa gurigiisa jooga ku amri doono laga
yaabaa in isaga dabadiis, in ay u dhawrto jidka Rabbiga, Oo
inaad xaqnimo iyo caddaalad sameeyaan, in Rabbigu laga
yaabaa in ay keenaan Ibraahim waxa wuxuu la hadashay
isaga. "
Markaasaa Rabbigu yidhi , " maxaa yeelay, qayladoodii ka
dhanka ah Sodom iyo Gomora waa weyn , iyo sababtoo ah ay
dembigooduna aad buu , ayaan hadda u tegi doonaa oo
waxaan arki doonaa inay wadajir loo sameeyey si waafaqsan
qayladoodii u soo horjeeda in ay aniga ii kaalaya; oo haddii
samaynna, waan ogaan doonaa . "
Ibraahim interceded , "Rabbi kuu tudhi maayo magaalada for
konton qof oo xaq ah - shan iyo afartan - Afartan - soddon labaatan - Toban "?
Markaasaa Ilaah ku heshiiyeen , " Anigu taas ma wada baabbi'in
doonaa , waayo Tobanka daraaddood.
Maxaad Sayidku wuxuu la hadal Ibraahim ka hor wuxuu ku
baabbi'iyey magaalooyinkii uu ? Dhab ahaantii , Ilaah ogol yahay
nin ka hawlgala maamulka Ilaah ku siiyey inay heerka ay tahay in
la gaarey waayo magaalooyinka si ay u badbaadaan - dadka xaqa
toban kaliya .
Waxaan arki muhiimadda shafeeco Ibraahim ee ahaa erayadii
malaa'igtii .
Bilawgii 19:22 a " Dhaqso, oo halkaas ka baxsadaan. Waayo,
waxba ma aan samayn karo ilaa aad halkaas ka timaado . "

127

Tusaaleheena
Sanadadii Ibraahim iyo Nabi Luudh ka hor inta lahaa qaybsadeen.
Dadka reer Luud oo la diriray waxaa leh dadka Ibraahim . Oo
Luud lagu siiyey doorasho ah oo uu ka qaaday ugu wanaagsan ee
uu nafsaddiisa u bixinayo . Markaasuu Luud doortay inay ku
noolaadaan Sodom iyo Gomora , magaalooyinkii reer dembiga .
Maxaa ka ahaa wax u dhacayaan waxay Luud ahaa oo canaano u
gaar ah . Waxa uu ahaa natiijo go'aanada uu . Laakiin Ibraahim
muu waxan ka fiirsada , ama ma wuxuu wax shafeeca ah oo Luud
iyo dadka kale ee labada magaalo ?

Shafeecadii Muuse
Muuse ahaa buurta la leh Ilaah , oo dadka reer binu Israa'iil oo
marka dembi ah mid laga cabsado . Waxay samaysteen weyl dahab
ah iyo ku dhacay iyo waxa ay caabudi jireen sidii ay ilaah .
Baxnanintii 32:7-10 Oo Rabbigu wuxuu Muuse ku yidhi, " Go,
heli hoos! Waayo, dadkaaga kii aad soo bixiyey dalkii Masar
ayaa isu kharribeen . Waxay ku leexdeen si dhakhso ah jidka
ayaa looga tuuraa aan iyaga ku amray . Iyagu way is dibi la
doorsoon sameeyey , waana caabuday oo ku allabaryi jireen
waxaa si , oo ku yidhaahdeen , Kanu waa ilaah , Reer binu
Israa'iilow , in aad soo bixiyey dalkii Masar ? ' " Oo Rabbigu
wuxuu Muuse ku yidhi , " Waxaan haystaa dadkan waan
arkay, waana runtii waxa ay tahay oo dad madax adag ! "
U fiirso in Ilaah mar dambe u yeedhay dadkiisa .
" Haddaba sidaas daraaddeed , ha i daa, oo sidaasaan
cadhadayda kulul gubi karta oo iyaga ka gees ah iyo waxaan
iyaga ku baabbi'in laga yaabaa in . Oo waxaan ka dhigi
doonaa quruun weyn . "
" Ha i daa, oo Muuse , oo aan iyaga looga wada baabbi'iyo
aawadeed! " Muxuu Ilaah ku odhan , " Aniga Daaya "?
In ujeedada weligeed Ilaah , wuxuu abuuray aadanaha araggiisa
iyo iyaga la siiyey dowladnimo dhulka this weyn iyo wax kasta oo
ku jirta . Ilaah waxa uu hor istaagay oo burburiyey dad by Muuse .
Muuse ka baryootamaya ah , iyadoo la isticmaalayo awoodda uu
isaga Ilaah - siin lahaa ma " ha Ilaah keliya maahee , " markuu u
yimid in ay ku tukanayeen , waayo, dadkii reer binu Israa'iil oo .


Wadnaha- ee oohinta muuse
" Iga tirtir buugaaga "

Ilaah wuxuu ku yidhi uu u socday wada baabbi'in reer binu Israa'iil


. Xanuunkii Muuse waqtigan waa ka baxsan awoodda ugu naga

128

mid ah in la fahmo . Maxay ahayd wuxuu qalbiga - qayladoodii ?


"Rabbi haddii aadan cafiyi kara iyaga magacayga out of Your buug
qaadan . "
Baxnanintii 32:32 ' Haddaba, haddii ay kugu dembaabaan,
cafiyi doonaa -. Laakiin haddii aan , waan ku baryayaaye, iga
tirtir of Your buug oo aad ku qoran "
Ilaah ku heshiinney in aan sii daa dadka reer binu Israa'iil oo nool
yihiin laakiin markaas ayuu yiri , "Waxaan kor u ma tegi doono in
aad ku dhex . "
Baxnanintii 33:2 a, 3b "Oo waxaan ku diri doonaa My Angel
aad ka hor inta ... waayo, ma aanan kor mari doonaan, in aad
ku dhex , waaba intaasoo aan aad u hesho dhammaan on
habka , waxaad tahay dad madax adag . "


" Halkan nagaga tag ! "

Marka Ilaah u sheegay Muuse joogistiisa dambe tegi lahaa iyaga


waxaa la jiray , oo qalbiga oo - qayladoodii ee Muuse ahaa , "
halkan noogu Markaas ka tago ! " Muuse ma ay doonaynin inay
tagaan on Ilaah hortiisa iyada oo aan .
Baxnanintii 33:15 Markaasuu wuxuu ku yidhi, " Haddii aad ee
Jooga uusan nala ma tagaan , ha up na kama soo bixin halkan
ka . "


Tusaaleheena
Waa maxay tusaale wayn shafeeco Muuse waa inoo ! Dadku
waxay u diriray inuu hoggaaminta . Waxay ka caban at fursad
kasta . Waxay xitaa ku hanjabeen inay dilaan. Haddaba , Ilaah
wuxuu ku yidhi uu u socday iyaga looga wada baabbi'iyo ? Aqbal
Muuse , Ilaah la keeni lahaa soo baxay qaranka cusub . Taas oo
samayn lahayd Muuse Farac dadka doortay Ilaah . Carruurtiisu
waxay wax ka iyo carruur ay noqon lahayd qaranka ee reer binu
Israa'iil . Baabba ' oo ka mid ah dadka dembiga leh ay adkaynaysaa
uu karti u leeyahay in maqlo Ilaah ka yimid oo keeni . Waxaa
caddayn lahaa in xaalada kasta oo , uu ahaa xaq .
Halkii aqbalayaan oo dhan of this , Muuse interceded , waayo,
dadka , iyo sababta oo ah isaga oo leh shafeeco oo Ilaah ogol
yahay dadka si ay ugu noolaadaan .

Yexesqeel ee warku
In waqtiga yexesqeel ee , Ilaah ka doondoonay nin wax shafeeca
ah - in farqiga u istaagaan - laakiin waxaa jira mid ahaa ma jirin .
Iyada oo yexesqeel , Sayidku wuxuu ka hadlay eedayntii daran oo

129

quruun reer binu Israa'iil waa in sidaas runta ah ee naga maalin iyo
waqti in aanu ka mid ah oo dhan ee halkan .
Yexesqeel 22:23-31 Oo haddana Eraygii Rabbiga ayaa ii yimid
, isagoo leh , Wiilka Aadamow, waxaad iyada ku : ' . Waxaad
tahay dal aan la nadiifin in ama baruud in aan maalinta
dhirifka '


Shirqool lagusamayaya Nabiyada


" Oo sirqoolkiina aad nebiyada iyada ku dhex jira waa sida libaax
ciyaya laaca uu ugaadhsaday , way cuneen dadka waxay u qaaday
khasnad iyo waxyaalo qaali ah; waxay u yeeleen carmallo badan
oo iyada ku dhex jira .

Wadaadada Xadgudbay Sharciga , nijaas bay ka dhigeen Quduuska ah Waxyaabaha ,


Ma aha baray Quduuska ah iyo xaaraan
" Wadaaddada xun bay u xadgudbay My sharciga iyo nijaas bay ka
dhigeen My waxyaalaha quduuska ah ; iyagu uma ay kala
duwanaayeen waxa quduuska ah iyo xaaraan , mana haysato oo
iyana waxay sameeyeen yaqaan farqiga u dhexeeya waxa nijaasta
ah iyo waxa daahirka ah , oo waxay indhahoodana waxay ka
qariyeen sabtiyadaydii , oo sidaas daraaddeed anigu waxaan ahay
dhexdoodaa wax nijaas ah .

Hoggaamiyeyaasha siyaasadeed sida woolfees


" Amiirradeeda iyada dhex jooga waa sida yeey laaca uu
ugaadhsaday , si ay dhiig u daadiyaan , si loo burburiyo dadka , iyo
in ay faa'iido daacadla'aan ugu helaan .
Nabiyadii tagidda wax been ah


Isticmaalaha
" Nebiyadeedu iyaga ku malaasteen u hoobiye , illowse waxay ,
maxaa yeelay, wax been ah , oo iyaga ugu faaliyeen for , oo wuxuu
ku yidhi , waxaad tidhaahdaa, Rabbiga Ilaaha , ' markii Rabbigu
hadlin .

Dadka sharka leh


"Dadka reer dalku waxay ku isticmaaleen dulmiga , dhac ka go'an ,
iyo dhaqmay miskiinka iyo saboolka baahan , iyo gardarro ah ayay
dulmin shisheeyaha .

Ilaah ka doondoonay ninka


" Sidaas ayaan doondoonay nin iyaga ka mid ah kuwa ka dhigi
lahaa derbi , iyo istaagaan in farqiga Me ka hor ka wakiil ah oo
dalka , si aanan loo baabbi'iyo , laakiinse anigu waxaan helay mid
ka jirin . Sidaas daraaddeed waxaan dhirifkaygaan ku soo shubay
iyagii; ayaan ku baabbi'iyey, oo dabkii cadhadayda , oo waxaan
130

abaal camalkoodii madaxooda u gaar on , " ayuu yidhi , Rabbiga


Ilaaha ah .
Ibraahim interceded for magaalooyinkii ahaa Sodom iyo Gomora .
Muuse interceded for reer binu Israa'iil . Laakiin wakhtiga of
yexsiqeel , Ilaah eegay , waayo, nin ka mid ah si uu ugu duceeyo in farqiga , dalkooda si ay u istaagaan - laakiin waxaa jira mid ahaa
ma jirin . Ilaah ayaa weli raadinaya shafeecayaal, - oo loogu
talagalay dadka si ay in farqiga for ehelkoodii ay jeclaayeen
istaagaan , waayo kaniisadaha ay , nebiyo iyo wadaaddadii , iyo
hay'adaha siyaasadeed ee ay .
SHAFEECA QAADKA MUDNAANTEENA IYO AWOODEENA
Wixii hoggaamiye diineed
Waa in aan ku tukado for wasiir ee injiilka . Tan iyo Shaydaanku
dhaawici kara badan marka hoggaamiye dhaco , oo dagaalkiina
wuxuu ka xoog iyaga ka gees ah . Waxaan waa in si joogto
tukanayay for hoggaamiye diineedteena .


Wacdinta geesinimo
Paul rumaystayaasha ee Efesos codsaday in ay ka baryo si uu ugu
hadli lahaa geesinimo . Waa in aanu ka baryaynaa in
hogaamiyayaasheena .
Efesos 6:19 Markaasay ii , Ruxuu in laga yaabaa in la ii siiyey ,
in aan afka ku furo waxaa laga yaabaa geesinimo si loo
yaqaano qarsoodiga injiilka ku ...

Albaabada fur
Markaasuu wax weyddiiyey oo mu'miniinta ah ee Kolosay jooga si
ay u tukadaan isaga u leeyihiin albaabada u furan . Waxaan weli ku
tukatid maanta .
Kolosay 4:3 a Dhanka kale waxaa sidoo kale noo soo duceeya ,
in Ilaah furo lahaa noo albaab si kalimadda , si ay uga hadalno
qarsoodiga Masiixa ...

Eraygiisii uu kugu ammaanmi doonaa


Badbaadada laga Kan sharka lahu ninka


Markaasuu wuxuu weyddiistay Tesaloniika ah si ay u tukadaan in


ereyga Rabbiga ku lahaa koorsada lacag la'aan ah iyaga oo ku iyo
in la wada ammaanay isaga iyaga marayo iyo in la bixin doono
laga bilaabo rag aan macquul ahayn iyo kuwa sharka leh . Tani
waa hab kale yihiin , waxaana ay u duceeyaan hoggaamiye
diineeteena .

131

2 Tesaloniika 3:1,2 a Ugu dambaysta, walaalayaalow , waxaad


noo baridaa , in ereyga Rabbiga ku yeelan karaa koorso
bilaash ah iyo in la wada ammaanay isaga , sida ay tahay aad
ula , iyo in aan loo dhiibi laga yaabaa in rag aan macquul
ahayn iyo kuwa sharka leh ...


Hubnaa
Qoraaga kitaabka Cibraaniyada taas weyddiisteen inay ku
tukadaan iyaga oo daacadnimo ku nooshahay niyo wanaagsan .
Tani waa weli noqon barinnay maanta .
Cibraaniyada 13:18 noo soo duceeya , waayo, waxaan ku
kalsoon nahay in aanu leennahay niyo wanaagsan , in waxaas
oo dhan waxay doonayaan inay daacadnimo ku nool yihiin .

Masuuliyadayada
Waxa ay ahayd in warka ku saabsan hoggaamiye ee jidhka Masiixa
, kuwaas oo ku dhacday dembiga galay . Dadka ayaa la na
waydiinayeen xaaladda . Waxay wada ceeboobeen - xumayn .
Ayaan la hadlay si Sayidkaa u ah oo ku saabsan . Haddaba sidee
baannu ka caawin Dadka? Ilaah waxa uu lahaa mid ka mid kaliya
reply iyaga iyo ii . " Waxaad u eegay isaga . Waxaad u helay isaga
ka soo , laakiin inta jeer ayaad soo duceeyaan ? " Waxaa jirtay
sano ah tan iyo Ilaah erayadaas waxay ii , laakiin waxaan marnaba
illoobin iyagii ku leeyihiin . Waxaan saaran masuuliyad ay u
duceeyaan madaxda jidhka Masiix .

Hogaamiyayaasha Siyaasadda
Waxaan in ay u duceeyaan hogaamiyayaasha si aan ugu horseedi
ay xasilli karto , nolol nabad .
1 Timoteyos 2:1-4 Sidaa darteed waxaan ugu horreeya ee
baryootankayga oo dhan in ku waani , salaadda , tukatid, , iyo
Bixinta mahad in loo sameeyaa dadka oo dhan , khusuusan
boqorrada iyo dhammaan kuwa ku jira maamulka , in laga
yaabaa in aan nolol xasilloon oo nabdoon, in dhammaan
cibaado iyo maamuustaan . Waayo, kanu waa wanaagsan iyo
la aqbali karo hortiisa Ilaaha Badbaadiyeheenna ah , oo kii
doonaya inuu nin oo si aad u badbaaddo aawadeed oo dhan iyo
in uu yimaado aqoonta runta .
Qofka gala xidhiidh tukashada isaga ama iyada qaran galay waxaa
laga yaabaa in ay dhammaystiraan ka badan kuwa ku jira
dowladaha ku . Ilaah wuxuu dhegeysan doonaa codka dadkiisa .
2 Taariikhdii 7:13,14 Markii aan samada ka aammus iyo roob
laga waayo , ama ayaxa ku amro inuu dalka cuno , ama
belaayo , dadkayga dhexdiisa , haddii dadka My kuwa

132

magacayga lagu yeedhay ay is-hoosaysiiyana doonaa , oo Ilaah


u barya iyo Wejigayga doondoona , oo u soo jeesan oo
jidadkoodii xumaa ka , ka dibna waxaan ku samada ka maqli
doonaa , oo dembigoodana waan ka cafiyi doonaa oo
dalkoodana waan bogsiin .
Magaalooyinka aan ku noolnahay
Waxaan in ay u duceeyaan nabadda ee ka jira magaalooyinka aan
ku noolahay maadaama ay tani ina geeyn doonaa nabad .
Yeremiah 29:7 Markaasaa waxaad nabad u doondoontaan ee
magaalada halkaas oo waxaan ka dhigay inaad la maxaabiis
ahaan u kaxaystay, oo ay ku baryaan inuu Rabbiga, waayo,
waayo, idinku nabaddeeda ayaad nabad doonaa nabad.
Kuwa ina dhiba
Markii aan tukan karin , waayo, dadka kuwaas oo noo keena
waxyeelo , waxaan ognahay oo aanu run ahaantii la cafiyi leeyihiin
Matayos 5:44 " Laakiin waxaan idinku leeyahay ,
Cadowyadiinna jeclaada , u duceeya kuwa idin habaara , wax
wanaagsan u sameeya kuwa idin neceb, oo Ilaah u barya kuwa
caayeen oo aad u isticmaali idin silcin doonaan . "
Luukos 6:28 " u duceeya kuwa idin habaara , oo Ilaah u barya
kuwa caayeen oo aad u isticmaali . "
Kuwa qowmiyadaha dhaawaca
Ciise xertiisii u sheegay inuu ku tukado ee xoogsatada ka dibna
wuxuu soo bixiyey iyagii u diray galay beergooyska . Marka aynu
ka bilaabi dadaashaan wax shafeeca ah baahi , marar badan Ilaah la
keeni doonaa jawaabta noo marayo .
Luukos 10:2 Markaas wuxuu iyaga ku yidhi , " Dalagga soo
go'ay , kanu waa weyn , laakiin waa yar yihiin ,
shaqaalayaashuse waa ; . Haddaba sidatan u tukada Sayidka
beergooyska si ay u soo diri shaqaalayaal beertiisa u
goosashada galay "
Sabuurrada 2:8 Weydii Me of , oo anna waxaan idin siin
doonaa quruumaha The for Your dhaxalka , Oo waxaa dhulka
ugu shishaysa inay for Your haysashada .
Tan yuhuuda
Waxaa jira barako gaar ah ku lifaaqan tukashada loogu talagalay
dadka Ilaah doortay , iyo degi ee ujeedkiisa iyaga ku saabsan .
Sabuurrada 122:6,7 nabad ugu duceeya reer Yeruusaalem : "
waxay ku liibaantaan wax idin jecel . Peace darbiyada ,

133

Prosperity daaraha waaweyn oo aad u gudahood aad


gudahood noqon . "
Wixii Cusub Iskaashiga
Waa in aanu u barya kuwa aanu keeni Masiixa .
1 Tesaloniika 3:9,10 Waayo, mahad naqi karnaa Ilaah kuu ,
farxaddii oo dhan oo leh , kaas oo aanu ku farxi Ilaaheenna ah
hortiisa aawadood aad u , Habeen iyo maalinba ku tukanayeen
aad iyo aad u ah in laga yaabo in wejigiinna aragno oo aannu
iyo waxa ka dhiman ee aad rumaysadka?
Dhamaan weliyada
Waa in aanu u barya kuwa ku jira dhammaan qaybaha caalamka
kuwaas oo lagu badbaadiyey .
Efesos 6:18 had iyo jeer salaadda oo dhan iyo barya Ruuxa
baryo , isagoo feejigaan ilaa dhamaadka this leh adkaysasho oo
dhan iyo quduusiinta oo dhan .
Mid ilaa kale
Yacquub noo dhiirigelinayaa in ay xiriir la yeelato dadka kale
galay - si dembiyadeenna qiranno iyo inuu ku tukado , waayo, mid
kale .
Yacquub 5:16 qirto oo xadgudubyadiinnii in midkiinba midka
kale , oo Ilaah u barya , waayo, mid kale , in aad ku bogsan
karaa. Ool ah , Salaadda oo ku kulul Nin xaq ah , malana xaqa
wax badan .
Wixii buka
Yacquub 5:14,15 Ma jiraa qof bukaa ma idinku dhex? Oo ha ka
yeedho waayeellada kiniisadda, oo iyagu ha u duceeyeen isaga ,
isaga subkado oo saliid magaca Rabbiga. Ducadii Rumaysadku ma
badbaadin doona kuwa buka , oo Rabbiga ayaa isaga kicin doonaa
. Oo haddii uu dembaabay , oo isna waa la cafiyi doonaa .
Wixii dilida laxiriirta
Halkii idinkoo xukumaya ama naqdiyaan ama keliya meyso kuwa
dhici , Waannu ku baryaynaaye , waa in iyaga loogu talagalay .
Galatiya 6:1,2 Walaalayaalow , haddii nin waa baabba
xadgudub kasta oo , aad kuwa xagga ruuxa soo celiyo sida mid
ka mid ah in ruux qabow , naftaada ka fiirsanayaan , waaba
intaasoo aad sidoo kale la jirrabo . Hay mid naf kale , oo sidaas
oofisaan sharciga Masiixa .

134

Wixii Maxaabiista
In Cibraaniyada waxaan ka akhrisan in aynu nahay in la xasuusto
maxaabiista sida haddii aannu soo xiro iyaga . In ka badan tahay
salaada aan joogtada ahayn .
Cibraaniyada 13:3; Xusuuso maxaabiista sida haddii xiro
iyaga waxaa la jiray , iyo kuwa dhaqmay , kuwaas oo , tan iyo
idinka qudhiinnu yihiin ee jirka sidoo kale .
Wixii Nafteena
Waxa aan anaani si ay u tukadaan nafteena , waayo, sida aan ka
helno barakooyinka , waxaan lagu sameyn doonaa barako u tahay
dadka kale .
1 Taariikhdii 4:10 Oo Yacbeesna wuxuu on Ilaaha reer binu
Israa'iil ku yidhi, " Oh , in Waxaad i barakaysid , oo aan dhul
weynayn , in aad gacanta ila noqon lahayd , iyo in aad iga
dhawrtid ah shar , in aan qaaday cudurka ma keeni karaan
xanuun ! " Oo Ilaah wuxuu siiyay isaga waxa uu codsaday .

Koobid - wadnaha ooyida ilaah


Ilaah wuu jecel yahay nin kasta oo , dumar iyo ilmaha . Oo
damaciisuna yahay in dhammaan isaga ogaan . The more aanu
garanayn isaga iyo waqtigooda ku qaataan isaga oo leh , ayaa in ka
badan aynu ku fahmi doontaa Oo qalbigiisuna - qayladoodii ,
waayo, dadka nagu wareegsan .
Shafeeco bilaabay leh Job kitaabka oldest samayso Kitaabka
Quduuska ah . Waxa uu sii waday on Ibraahim , Muuse iyo Ezekiel
inay magacaabaan oo kaliya dhowr . Maanta , Ciise waa la
interceding noo . Isagu waa Wadaadka Sare , noo Advocate , iyo
had iyo jeer tusaale ugu wanaagsan .
Baahida loo qabo rag iyo dumar ah ee Ilaah u noqon shafeecayaal,
qoysaskooda , saaxiibadood , kaniisadaha ay , xaafadaha ay ,
magaalooyinka ay , Maraykanka iyo dalal badan kama badalin .
Waxaan nahay oo dhan si ay uga jawaabaan Maqlo - qayladoodii
Ilaah iyo noqon shafeecayaal, oo taagan meesha banaani loogu
talagalay dadka dembi leh , iyo xoogga Ilaah galaan noloshooda sii
daayo .
Waa in aan wakhti u had iyo jeer wax shafeeca ah , joogsila'aan ,
waqtiyada oo dhan , waayo baahida aan u nagu wareegsan eeg .
Tani waa mid ka mid ah u gutaan Ilaah weyn ee jidhka Masiix
maanta - daryeelo oo ku saabsan dadka kugu dhow , wax shafeeca
ah iyaga . Barya iyaga , waayo, Ruuxa Quduuska ah ka dibna ku
tukado, sida Ilaah u hoggaamiyo ee afka dabiiciga ah .

135

SU'AALO IYO MURAAJOCO


1 . Qor aad qeexidda shafeeca ah .

2 . Maxay yihiin lix tallaabo wax ku ool ah oo wax shafeeca ah ?

3 . Sii saddex meelaha Rabbigu waa horseedka aad wax shafeeca ah . Sii ballamihii ka soo
erayga Ilaah oo aad doonayso inaad taagnaan karto .

136

Casharka tobnaad

"Haddii Aad ilajoogtaan"


Ciise wuxuu ku yidhi,
Yooxanaa 15:7 Haddii aad ila joog, oo erayada My sii joogi
doono in, waxaad weydiisan doonaa wixii aad doonayseen, iyo
waxa lagu samayn doonaa adiga.
Taasi waa wixii loo ballanqaaday cajiib ah oo Ilaah ku saabsan
salaadda our, laakiin waxa aad shuruudi ku. Waa in aan sii joogo
oo isaga iyo Ereygiisa waa inaanu ina dhex oollin in ka hor inta
aanu weydiisan kartaa wax kasta oo aannu weyddiisanno. Ha up ee
dhabarka iyo tixgelin marinka in dhammaanaysaa ballankii
cajiibka
Yooxanaa 15:4-7 "joog me in, anna aan idinku jiro. Sida
laantu keligeed aanay midho u dhali karin laftiisa of, haddii
aanay jeclayn, geedka canabka ah, oo innaba aad awoodid,
haddii aan ku waari aniga.
"Waxaan ahay geedka canabka ah, idinna waxaad tihiin
laamihii. Kii igu jira oo, waan ku jiraa isaga, kaasaa midho
badan dhala, waayo Me la'aan waxba ma samayn kartaan.
"Haddii qof uun ma aha ee ila joog, oo wuxuu la tuuraa sida
laan oo oo qallalaa, markaasaa la ururiyaa iyo iyaga oo dabka
lagu tuuraa, oo la gubaa.
"Haddii aad ila joog, oo erayada My sii joogi doono in, waxaad
weydiisan doonaa wixii aad doonayseen, iyo waxa lagu samayn
doonaa adiga."
Sidee waxaan dhab ahaan ku sii jirin Ciise? On ku salaysan
maalin-ka-maalin, sida waxa loo this qabsamay?
JOOJINTA ISAGA
Muuse Ilaah ogaa. Muuse ahaa saaxiib Ilaah. Waxaa jira wax
badan uga barato falalka Muuse ka dib dembiga laga cabsado ee
Banii Israa'iil ku caabudaysay ilaah kale - kubka dahabka. Wuxuu
si dadka xaggiisii, ma waxay ahayd mid ka mid ah xukun - laakiin
cidhiidhiga ku dhow ka baxsan fahamka.
Sababtoo ah ee dembiga, ammaanta Ilaah ka tagay xerada reer binu
Israa'iil. Ilaah ma joogi karto in ay dhex, waayo wuxuu iyaga ku
baabbi'in lahaa. Ilaah aanu is beddelin. Ilaah ma la saanqaadi kara
dembi. Waxaa lid ku dabiicaddiisa aad u.

137

Sidee badan ayaa naftooda iyo dadka kale la khiyaaneeyey galay


fakarayso dembiyadooda waxa daboola nimcada? Taas oo aan loo
eegayn waxa ay samaynayaan, Ilaah iyaga cafi doono iyo
waxyaabaha u tegi kartaa sidii hore on. Taasi run maaha. Ciise
wuxuu ku yidhi,
Matayos 6:24 a (amp) ka mid ah uma shaqayn karo laba sayid,
waayo, mid buu nacayaa, kan kalena wuu jeclaanayaa, ama
mid buu la istaagi doonaan by iyo la jirayaa, si ay hal iyo
quudhsadaan iyo midka kale u noqon.
Kaalay oo aad xerada dibaddeeda
Sababtoo ah ee dembiga dadka, Ilaah ka tageen, oo isla markiiba,
Muuse sidoo kale yeeleen. Waxa uu jidh ahaan guurtay teendhadii
shirka inuu xerada dibadda. Wuxuu uma ay oggolaan inuu
qudhiisu qeyb ka mid ah dembiga noqdaan. Ma u guuri, maxaa
yeelay, isagu hore uma dadka u jecel yihiin. Isaga oo nolosha
weligeed ah wuxuu lahaa oo kaliya gelin on line ka iyaga. Waxa
uu sidaas u guuray oo uu si xor ah u la hadasho Ilaah noqon lahaa.
Baxnanintii 33:7 a, 9.11a Markaasaa Muuse wuxuu qaaday
inuu teendhadiisa, iyo waxa soo degeen meel xerada
dibaddeeda ah, ka fog xerada ku,
Oo waxay noqotay in markii Muuse Taambuuggii galay ayaa,
in tiirkii daruurta ahaa soo degay oo waxay istaageen iridda
taambuugga, oo Rabbigu wuxuu la hadlay Muuse kula
Saas aawadeed Rabbigu Muuse la hadlay oo fool ka fool ah,
sida nin ku hadla si uu saaxiib.
Maanta, ammaanta Ilaah ayaa ka tageen shakhsiyaad badan,
wasaaradaha, iyo kaniisadaha dembiga aawadiis. Ilaah waxa uu
raadinayey yaa ugu sugan qoomkii, sida Muuse, way iman
doonaan, oo xerada dibaddeeda ah. Waxa uu raadiyaa dadka a yaa
soo geli doonaa xiriirka shakhsiyeed ee kuu dhow isaga oo leh.
Waxa uu raadiyaa dadka a yaa fahmi Yaa wuxuu yahay, kuwaas oo
ku baryi doonaa, oo caabudaysaan Eebe. Waxa uu raadiyaa kuwa
carqalad kasta oo in uu ordo tartanka iska dhigay.
Cibraaniyada 12:1-4 Sidaa darteed waxaan sidoo kale, tan iyo
markii aynu ku hareereysan daruur oo markhaatiyaal sidaas u
weyn oo, ha naga dhigo ma iska dhigno culays kasta iyo
dembiga, taas oo si sahlan noo ensnares, oo ina keena aynu la
cararaya dulqaadasho jinsiyadda in waxaa la dhigay ka hor
inta na, raadinayso Ciise, ee author iyo Dhammeeyaha
rumaysadkeenna, kii farxaddii ahaa oo isaga ka hor for u
adkaystay iskutallaabta ku yidhi, isagoo fududaysanaya
ceebta, iyo waxa uu ku fadhiistay midigta carshiga Ilaah.

138

Wuxuu isaga oo u dulqaadanaya cadaawad sida laga soo


dembilayaasha ka dhanka ah, waaba intaasoo aad noogin iyo
niyad jabin ee naftiinna ka fiirsan. Wali ma oolin, si ay dhiig
ku daatay, dadaalaya dembi la dagaallamaya.
Qiimaha A in lagu bixiyo
In dhalashada cusub ee waxaan noqday mid ka mid ah ruuxa leh
Ilaah.
1 Korintos 6:17 Laakiin kii Rabbiga raacaa waa la ruux isaga
oo leh.
Waxaa jira qiimo la siiyo ka mid ah ruuxa Ilaah ula - in ay raacdo
isaga oo ku.
Rasuul Bawlos u qoray in aanu ahaayeen inay u soo baxaan iyaga
ka mid ah oo kala qaybsantahay.
2 Korintos 6:16,17 Oo waxa heshiiska leeyahay inan macbudka
Ilaah sanamyo noo dhexeeya? Waayo, waxaad tahay inan
macbudka Ilaah ku nool. Sida Ilaah ayaa tidhi: "Aniguna
waxaan degganaan doonaa iyaga in iyo iyaga dhex socon.
Aniguna Ilaahooda baan ahaan doonaa, oo iyaguna dadkaygay
ahaan doonaan dadka. "Sidaas darteed", soo baxa oo iyaga ka
mid ah oo kala qaybsantahay, ayaa Rabbigu leeyahay. Ha
taaban waxa gurigu waa nijaasaysan yahay, oo aan aad heli
doonto.
JOOJITAANKEENA SALAADA IYO AMAANTA
Waa maxay qaabka tukashada? Sida aynu u wada gelin kara
tukanayay joogto ah oo weliba ha hadalkayaga noqon dhowr? Ha
waxaan u istaagaan, jilba joogsanno, in indhuhu noo xirto? "Eebow
na tusi sida aad doonayso inaad na si ay u tukadaan!"
Derejada Jirka
Meel jirka ah ma aha mid muhiim. Waxaan u istaagi karaan,
Xawliga, jilba joogsanno, ama been ka sujuud dabaqa. Waxaan la
xiro karo indhahayaga ama iyaga ku hay furan yahay. Waxaan
fadhiisan kartaa jadwalka leh buugaagta ayaa naga hor. Waxaan
geli karaa armaajo mugdi ah. Waxaan ilaahay ka baryaynaa kartaa
dhawaaq. Waxaan tukan karin aamusan. Waxaan ilaahay ka
baryaynaa karo saacado ama daqiiqado.
Ilaah waa Ilaah kala duwan! Maxaa igu habboon, ma laga yaabaa
in ay xaq u noqon kuu. Waa maxay xaq maanta, ma laga yaabaa in
ay xaq u noqon berrito. Mid ka mid ah meel laga yaabaa in ugu
fiican marka aynu interceding, laakiin marka kale waxa aan la
gelin dagaalkayagu.

139

Ha ogolaan in lagu "xidhan in sanduuq!." Haddii aad hesho in


caado ah tukanayay oo kaliya in aad armaajo, meel kasta ama wax
kasta oo laga yaabo in, waxaa laguu dhan cajiib ah, mar in waxtar
leh luminaysid doonaa, inta aad ugu raagay gaadiidka, ama
nadiifinta guriga.
Meel jireed waa muhiim si aan ugu baryi Karin oo leh noo ah
qalbigayga oo dhan. Waxaan ma u sheegi kartaa jirkeenu u talin
ruuxeenna.
Gal hortiisa
Waxaan galaan tukashada, si la mid ah waxaan galaan cibaadada waxaan la nimaadno taambuugga sida naqshad galay. Daauudd
sharaxay horumarka ah ee socda galay oo Ilaah hortiisa.
Sabuurrada 100:4 Enter irdood oo uu galay mahadnaqid, iyo
maxkamadaha ay la soo gudboonaato. Mahadisaan isaga si, iyo
magac u duceeyaan.
Waxaan la joogi kartaa irdaha mahadnaqid, ama u tag on
maxkamadaha galaan tasbiixsan. Waxaan u tegi kartaa xataa u
geliyey, Quduuskii Quduusyada, galay qolka carshiga Ilaah, marka
aanu Magiciisu naxariisi korkiisa ha. Codsiyada la Our, baahidiisa,
codsiyada noo weli ku jira maskaxda our sidii aanu isaga siin
mahadnaqidda, iyo xataa markii aan galaan Ammaantaada, laakiin
marka aan soo galo qol carshiga samada oo dhan baahidiisa waa la
illoobay sidii aynu isaga caabudaan oo keliya, waayo, kuwaas oo
wuxuu yahay.
Waxaan ku iman kartaa fog joogitaanka Ilaah galaan sidii aanu run
ahaantii doonaya inay yimaadaan - laakiin waxaa jiri kara, dembi
ma aydin in joogitaankiisa.
Sidee siin mahadnaqidda? Sidee siin ammaanayaan? Sidee waxaan
isaga ku caabuddaan? Sida aad ka baran qaybaha xiga, ha ruuxa
baxay Ilaah. Baro by la kulma mahadnaqidda, ammaan iyo
cibaadada.
Mahad celin
Mahad celin waa ficil mahad; hadal ah oo mahadnaq; lisitaanka
mahadnaq In Ilaah waxa uu qabtay. Waa hadal ah oo farxad sara
kiciddii wadnaha Mu'min ah ee mahadnaq ah dhammaan
faa'iidooyinka iyo barakooyinka oo uu na siiyey iyo
rumaystayaasha kale ee ku saabsan. Mahad celin waa hab of isaga
ku.
Mahad celin lama Ilaah qaadashada for siiyo. Rumayste aan la
garaneynin ayaa sheegay, "Marka baryadaadii waa la jawaabay,
ma aan illoobin Ilaah ammaanaan ama mahadnaqidda. Cadowga

140

cad deeqnay mar kale u taagan albaabka qalbiga ku gaalimo badan!


"
Rasuul Bawlos u qoray,
2 Korintos 9:15 Ilaah baa mahad leh hadiyaddiisa Maamulka
Kililka!
Mahadisaan kula David sida uu u qoray,
Sabuurrada 118:1 Oh, inay Rabbiga ku mahad naqa, waayo,
isagu waa wanaagsan! Maxaa yeelay, naxariistiisu weligeedba
way waartaa.
Sabuurrada 107:8 Oh, in rag ku siin lahaa thanks to Rabbigu
wuxuu for wanaaggiisa, Iyo shuqulladiisa yaabka badan si uu
binu-aadmiga!
In xiliyo caloolxumo aanu karaa, by Ilaah, nimco mahad isaga.
Waxaan uga mahad celinaynaa una riyaaqa Ciise marka aynu soo
food jirrabaaddaha adag. Rasuul Butros ku qoray,
1 Butros 1:6,7 In this aad buu u farxi, inkasta oo hadda
xoogaa, haddii baahidu timaaddo, oo aad u calool jirrabaadyo
kala duwan, in genuineness ee rumaysadkiinna, oo aad uga sii
qaalisan dahabka oo ah wax hallaabaysa, waxaa inkastoo waa
mid la tijaabiyey dab, waxaa laga yaabaa in loo helayaa
mahad, iyo ciso, iyo ammaan muujiyey Ciise Masiix.
Mahad celin noo buuxiyo, kalsooni iyo iimaan. Waxaa dedejisaa
jawaabaha salaadda our. Mid ka mid ah habka ugu fiican waqti ku
lumiso mahadnaq, waa by reading Sabuurrada aad Ilaah ka baryaa
inay sida.
Amaantu
Hab kale oo ku sii jirin Ilaah waa by isaga lagu ammaano ayuu.
Amaantu waa weer ah oo oggolaanshaha, ammaan, ama qushuuc.
Waxaa loola jeedaa in ay ku sarraysiinayaa ama isa sarraysiiya, si
waynee wixii uu sameeyey.
Daauudd fahmay sida ay muhiim u Ammaantaada ahaa yeelay,
wuxuu ahaa praiser ah ee Ilaah. Aynu ku qaataan waqti hadda
wayna ammaanayeen Ilaah oo leh Daa'uud,
Rabbiga ammaana!
Ku amaan magaca Rabbiga ah;
Ammaana, O aad addoommadii Rabbiga oo! Sabuurrada
135:1
Rabbigu wuxuu waan ammaani doonaa mar walba;
Goorba ammaantiisu noqon doonaa in afkayga.

141

Sabuurrada 34:1
Laakiinse annagu Rabbiga waannu ammaani doonaa shirarka
ka bilaabata iyo tan iyo weligeedba. Rabbiga ammaana!
Sabuurrada 115:18
Oh, in rag ku siin lahaa thanks to Rabbigu wuxuu for
wanaaggiisa,
Iyo shuqulladiisa yaabka badan si uu binu-aadmiga?
Ha iyaga isaga isa sarraysiiya sidoo kale in shirka dadka ku,
Oo ha ku ammaaneen fadhiga odayaasha ka. Sabuurrada
107:31,32
Samada, iyo dhulka, xaggiisaana u ammaanayaa,
The badaha iyo wax kasta oo u guuro iyaga oo ku. Sabuurrada
69:34
Rabbiga ammaana!
Rabbigu wuxuu ka yimid, samooyinku waxay ammaani;
Ammaana, Meelaha sarsarena ka!
Ammaana, malaa'igaha oo dhan uu;
Isaga oo dhammow, ammaana isaga!
Ammaana, oo qorraxdii iyo dayaxiina;
Ammaana, oo dhan aad Xiddigaha iftiinka oo!
Ammaana, oo aad samada samooyinka,
Markaasay aad biyaha samooyinka ka sarreeyow!
Iyagu ha ammaaneen magaca Rabbiga ah,
Waayo, isagu wuu amray oo iyana way abuurmeen.
Sabuurrada 148:1-5
Rabbiga ammaana!
Ilaah ku ammaanaan waxa uu meesha quduuska ah;
Alabadle uu cirkii xoog badan!
Isaga u ammaanayaa falimihiisa xoog badan tahay;
Isaga ammaana si waafaqsan weynaantiisa fiican tahay!
Isaga ammaana dhawaaqa buunka ah;
Isaga ammaana ka shareerad iyo kataarad?
Isaga ammaana daf iyo qoob;
Isaga ammaana alaab xadhko iyo flutes!

142

Isaga ammaana suxuunta cod;


Isaga ammaana suxuunta shanqar sare!
Wax kasta oo uu leeyahay neefta Rabbiga ammaana, ha.
Rabbiga ammaana! Sabuurrada 150:1-6
Caabudina
Caabudina waa la joogitaankeena isaga oo ku shahaadada ugu
weyn ee suurto gal ah dhulka this.Caabudina waa marka aynu u
soo galeen joogitaanka Ilaah.Waxaa la socda galay qolka carshiga
samada.
Cibaadada ereyga macnihiisu waa dabeecadaha iyo falalka
maamuustaan,si ay Ilaah. Caabudina waa u jilba joogsadeen ruuxa
darfood oo is hoosaysiin qoto dheer oo Cabsan waxayna isaga hor.
Cibaadada True ka timaada qalbi wax ka buuxsamay jacayl iyo
qadarin, waayo cidda uu yahay Ilaah.
Marka waxaan Ilaah ku caabuddaan, waxaanu ku siin
maamuustaan, si ay qiimaha u qalanta iyo sarreeya Ilaah. Marka
waxaan Ilaah ku caabuddaan, waxaan ku sarraysiinayaa sifo oo uu
and maamuusi sharaftii of Magiciisu. Waxaan kula raacsaneyn
David marka uu ku qoray,
Sabuurrada 34:1,3 ayaan Rabbiga ammaani doonaa mar
walba; iyo goorba ammaantiisu noqon doonaa in afkayga ...
Oh, Rabbiga ila weyneeya, Oo iyagu ha na magiciisa wada
sarraysiinno.
Sabuurrada 148:13 Iyagu ha ammaaneen magaca Rabbiga,
Waayo, isaga oo keliya magaca waa la sarraysiiyaa,
Ammaantiisu dhulka iyo samada sare.
Sabuurrada 8:1 Rabbiyow, Sayidkayagiiyow, Magacaagu waa
Sidee u fiican oo dhulka oo dhan, Kaaga dhigay Your
ammaanta samooyinka ka sarreeyow!
Caabudina sidaas macaan noqon kara. Waxaan ammaan Rabbi
Ciise, kan uu dhiiggii qaaliga ahaa ayaa noo soo furtay, si ay Ilaah
ku siin karaan. Markii aan isaga caabudaan, waxaan ku biiri kartaa
Junuudda ku jannada ku soo dhacaya ka hor isaga oo leh,
Muujintii 5:12 b "Istaahil waxaa ah Wankii kuwaas oo la
gowracay inuu helo xoog iyo hodantinimada iyo xigmadda, iyo
xooggaaga iyo ammaan iyo ciso iyo barako!"
Xataa iyada oo aan erayada, Ilaah waxaan ku sujuudi karo. In
aamusnaanta, waxaan ka fikiraa karaa on weynaantiisa Ilaah iyo
haybaduba! In Job waxaan ka akhrin,

143

Ayuub 37:14 "Listen to this, O Job; istaagaan weli ka fiirso


shuqullada Ilaah oo yaabka miidhan."
Oo waxaan ku sujuudi karo Ilaah iyada oo mucjiso ee
makhluuqaadka. Waxaan la yaabsanahay karaa oo buuraha oo
xoog leh, oo hirarku guuxa badda ee, Junuudda ku xiddigaha in
qurxin Habeenkii cirka, sidaas yaab in la waxyooday this song
weyn.
Sayidow, Rabbiyow, Ilaahayow,
Markii aan in wax yaab leh looga cabsado,
Tixgeli oo dhan dunida gacmahaaga samaysatay
Waan arki xiddigaha,
Ayaan maqli onkodka ciyaya,
Awood oo dhan koonkan dadkaaga reer bandhigay,
Markaas, naftayda, Badbaadiyahayga Ilaah adaan kuu
gabyaa;
Sidee adigu waad weyn tahay! Sidee adigu waad weyn tahay!
Xagga sare, qaybaha on mahad celin iyo caabudina qaaday, in
qayb ka, laga bilaabo Shirkii Ilaah - Salaada ee Macnaha ay
hormood ka uu qoray Wilson Mamboleo.
AWOODA SALADA IYO AMAANTA
Waxaa jira laba arrimood oo aan u amray in si joogto ah
sameeyaan. Waxaan nahay inuu ku tukado joogsila'aan, iyo in ay
Ilaah ku ammaanaan waxa si joogto ah.
Rooma 1:9 b ... joogsila'aan idinku soo xusuusanayaa sameeyo
had iyo jeer Baryadayda ayaan ...
Ciise wuxuu ku yidhi,
Luukos 18:1 b ... rag had iyo jeer waajibka ku ah inay ku
tukadaan ...
Sidaa darteed Luukos 21:36 Watch ah, oo tukadaan had iyo
jeer...
Bawlos wuxuu u qoray,
1 Tesaloniika 2:13 a Sababtan awgeed waxaan sidoo kale Ilaah
ugu mahad naqnaa ...
2 Timoteyos 1:3 b ... joogsila'aan aad xasuusato, anigoo habeen
iyo maalin salaadda ...
2 Tesaloniika 1:11 a Sidaa darteed waxaan sidoo kale mar
walba waan idiin soo ...

144

1 Tesaloniika 5:16-18 reyreeya had iyo jeer, tukado


joogsila'aan, in wax kasta oo ku mahad naqaan, waayo, tanu
waa doonistii Ilaah ee Ciise Masiix kuu.
Sidee ayaynu laba wax ka qaban kartaa isku mar haddii aanay isku
mid noqon?
Waxaan u sheegay in subax kasta haddii aan jimicsi, noo-shiid soo
dedejin doonto iyo, xitaa marka aynu ag fadhiya miisaska our,
jidhkeennana lagu tegi doonaa on helo faa'iidooyin jimicsi. Salaada
iyo ammaan waxay leeyihiin saamayn isku mid ah haraaga ah ee
ruuxeenna. Haddii aan waqti u reebaan tukashada iyo ammaan,
wuxuu ruuxeenna u tegi doonaa on tukanayay iyagoo maalintii oo
dhan.
Yehooshaafaadna wuxuu dagaal geliyaaySaddex ciidammada,
Oo Yehooshaafaadna wuxuu yahay tusaale cajiib ah noogu
awoodda tukashada iyo ammaan. Oo boqorradii quruumaha oo
saddex markuu u yimid isaga ka gees ah iyo in dabiiciga ah ee ku
jiray xaalad aan rajo lahayn. Laakiinse Yehooshaafaad wuxuu
doondoonay Sayidka iyo soomeen oo duceeyeen.


Wuxuu tukaday
2 Tariikhdii 20:3,5-12 Kolkaasaa Yehooshaafaad cabsaday, oo
wuxuu isu diyaariyey inuu Rabbiga doondoono, oo soon buu
ku naadiyey dalka Yahuudah oo dhan.
Markaas ayaa Yehooshaafaad istaagay ... iyo wuxuu yiri:
"Rabbiyow Ilaahii awowayaashayow, ma aha in aad Ilaah oo
jannada ku jira, hana Adigaa u taliya kulli boqortooyooyinka
quruumaha oo dhan, iyo in aad gacantaadana waxaa ku jira
xoog iyo itaal, oo sidaas daraaddeed qofna ma hor istaagi
karin?
"Ilaaheenna, kuwaas oo ka eryay dadkii degganaa dalkii
dalkan dadkaaga reer binu Israa'iil ka hor, oo siiyey farcankii
Ibraahim Your weligiis u saaxiib ma tahay?
"Oo waxay dhex degganaan it in, iyo meel quduus ah waxa ku
jira for Your name Waxaad dhisay, oo wuxuu ku yidhi,
'Haddii masiibo yimaado na dul saaran, sida seef ama xukum
ama belaayo ama abaar, ee, waxaan macbudka this ka hor iyo
in Your joogitaanka istaagi doona (waayo, magacaagu waa in
macbudka this), iyo qayliyo inaad annagoo dhib ku jirna, oo
waxaad maqli doontaa oo badbaadiyo. '
"Oo hadda, halkan yihiin dadka reer Cammoon iyo reer
Moo'aab, iyo reer Buur Seciir-kii aad ha u binu Israa'iil
markii ay soo baxeen dalkii Masar, laakiinse gees bay uga
noqdeen oo waxay mana uu baabbi'in iyagii - Halkan waxa ay

145

yihiin, abaalmariyay na by socda in ay na daadinaa aad


hantida u ahaa ee aad dhaxal ahaan noo siisay.
"O Ilaaheenna, ma aad iyaga u xukumi doonaa? Waayo,
waxaynu awood u leeyihiin uma hayno faraha badan this in
imanayo naga soo horjeeda, mana aadan og nahay waxa la
sameeyo, laakiin indhahayagu adigay kuu soo saartaan ".
Fiiro u yeelo horumarka Yehooshaafaad tukashada. Waxa uu
bilaabay baxay by garashada Yaa Ilaah ahaa iyo wixii uu sameeyey
oo. Wuxuu markaasi, "Rabbi inaad noo soo dalkan siiyey. Waxaan
idin addeeci marka aan degganaa oo kuwan oo noolnool. "Waxa uu
dhammaaday qirtaa uu daacad ah," Ma ogaato wixii aad samayn,
laakiinse indhahayagu adigay kuu soo. "


Ilaah u jawaabay
Markaasaa Sayidku wuxuu u jawaabay marayo iyo Yaxasii'eel.
2 Taariikhdii 20:15 b-17 "Ha cabsanin hana ka qalbi jabina,
maxaa yeelay of this faraha badan, waayo, dagaalka ma
lihidin, laakiinse Ilaah. Berrito u dhaadhaca iyaga ka gees ah.
Waxay hubaal iman doonaa, jiirtii jiirta Siis, oo waxaad ka
heli doontaa dhammaadka durdurkii horraysa cidlada
Yeruu'eel.
'Ma Waxaad u baahan doontaa inaad kudagaalamay dagaalka
this. ? Qudhiinnu Position, weli bal joogsada oo eega
badbaadada Rabbigu ahaa, kuwaas oo waa kula jiraa, dadkii
Yahuudah iyo dadkii Yeruusaalem 'Ha ka cabsan ama qalbi
jabina; berrito iyaga u baxa,,, waayo, Rabbigu waa kula jiraa
".

Derejadiina
Yaxasii'eel oo sheegay in "Idinka qudhiinnu Position, joogsada, oo
eega badbaadada Rabbigu waxay u." Maxaa meel ma wuxuu iyo
kuwa kale ee u qaataan? Oo intay madaxa foororiyeen ay dhulka
ku Rabbiga caabudeen, dabadeedna waxay istaagay oo Rabbiga ku
ammaani jireen.
2 Taariikhdii 20:18, 19 Markaasaa Yehooshaafaad madaxa
foororshay oo wejiga dhulka saaray, oo dadkii Yahuudah iyo
dadkii Yeruusaalem degganaa oo dhan wada sujuudeen
Rabbiga hortiisa, Rabbigu wuxuu ku caabudaysay. Markaasaa
kuwii reer Laawi oo reer Qohaad iyo reer reer Qorax u
istaageen inay Ilaah ammaanaan Rabbiga ah Ilaaha reer binu
Israa'iil ku adkaysteen iyagoo cod dheer iyo sare.

Rumayso Rabbi ka
Subixii xigay wuxuu Yehooshaafaad ku dhawaaqay erayga
Sayidka Rabbiga ah. Ma celinayaa dhibaatada mar kale. Dadka uu
146

isagu ku waaniyeen in ay aaminsan yihiin, iyo wuxuu u diray kuwa


heesi lahaa, kuwa ku ammaano, out hore ee ciidanka ka.
2 Taariikhdii 20:20,21 Oo iyana waxay subaxdii hore kaceen
oo waxay tageen xagga cidladii Teqooca, oo intay dibadda u
soo baxay, Yehooshaafaad istaagay oo yidhi, "i maqla, dadka
Yahuudah ahow, iyo kuwiinna Yeruusaalem degganow:
Rumayso Rabbigu wuxuu Ilaahiinna, oo waad xoogaysan
doontaan, oo rumaysta nebiyadiisa oo, iyo waad liibaani
doontaan ".


Heesa oo Rabbiga ammaana


Oo markuu dadkii la tashaday, ayuu doortay kuwii u gabyi
ayaa Rabbiga ah, iyo cidda ku ammaanaan quruxda
quduusnimada, sida ay dibadda u soo baxay oo ciidanka hor
iyo waxay yidhaahdeen, Rabbigu wuxuu "Ku amaan, waayo
inuu u naxariisto oo weligeedba way waartaa."
Oo markay bilaabeen inay gabyaan oo Ilaah ammaanaan ayaa
Rabbigu leeyahay, Ilaah dhigeen rag gaadmo ah cadowga. Oo
ciidammadii cadaawayaashoodii oo u soo jeestay on midba midka
kale iyo isu burburiyey.

Cadowgu isaga ayaa iska adkaaday


2 Taariikhdii 20:22,24 Haddaba markay bilaabeen inay
gabyaan oo Ilaah ammaanaan, Rabbigu wuxuu dhigeen rag
gaadmo ah ka gees ah dadka Cammoon iyo reer Moo'aab, iyo
reer Buur Seciir, kuwaas oo ku soo kacay dadkii Yahuudah, oo
iyaga looga adkaaday.
Sidaas dadkii Yahuudah markay yimaadeen meel cidlada ee
wax laga dhawro, waxay eegeen xaggii dadkii badnaa, oo
waxaa jirkooda ku dhintay, u dhacday dhulka ku. Qofna
baxsatay.

Markaasaa Eliiyaah wuxuu iyo Wadaadada Bacal


Waxaa jiray muujinta adage ee awoodda markii uu dab ka yimid
xagga jannada ku dhacay oo wuxuu wada baabbi'iyey, Eliyaas
allabarigiisa. Xusuusnow, Eliyaas tukashada markii uu ahaa in
tartanka kula wadaaddadii Bacal?
1 Boqoradii 18:36 b, 37 "Rabbiga ah Ilaahii Ibraahim, iyo
Isxaaq, iyo Israa'iil, oo ha lagu dhex ogaado maanta in
Waxaad tahay Ilaah ee Israa'iil, iyo in aan anna ahay
addoonkaaga, iyo inaan waxyaalahan oo dhan eraygaaga ku
sameeyey. I maqla, Rabbiyow, i maqal, inay dadkanu
ogaadaan waxa laga yaabaa in You are Rabbiga ah Ilaaha, iyo
waxa aad haysatid soo jeestay ayuu qalbigooda ka dib in aad. "

147

Markaasaa Eliiyaah wuxuu ku bilowday soo baxay by garashada


Yaa Ilaah ahaa, iyo isaga xusuusiyaa in uu ku socday addeecitaan.
Wuxuu ma uu odhan eray ku saabsan wadaaddadii kale oo isaga ka
soo horjeeda. Ma loo tukado ku saabsan dhibaatada. Ma xataa
weydiiso dabka si ay dhici iyo allabariga la wada baabbi'iyey.
Markaasaa Eliiyaah wuxuu ku kalsoonaa, sida in Ilaah inuu ogaa
wuxuu ahaa mid aad u warqabaan dhamaan in. Markaasaa Eliiyaah
wuxuu kor ku tukaday salaada fudud, iyo Ilaah u jawaabay oo.
Mahad celintii kaluunka calooshiisu
Waxaan leenahay tukashada Jonah ee ka soo kalluunka calooshiisii
ku ah. Taas waxa ka mid ah, Saladahawadnaha-dareemay ugu
daacad ah waxaan weligaa wax akhrin kara. Yoonis tukaday iyo
kalluunka isaga mantagay oo dhul Ilaah isaga u soo diray in. Taasi
Banaanbaxa oo ah awood.
Yoonis 2:1-9 Markaasaa Yoonis baryay Rabbiga Ilaahiisa ka
soo calooshii kalluunka. Oo wuxuu ku yidhi: "Waxaan ku
qayliyey oo Rabbiga u sababtoo ah markii aan
dhibaataysnahay, oo isna wuu ii jawaabay. "Out of She'ool
uurkiisa, oo aan ku dhawaaqay, iyo in aad maqashay
codkayga.
Waayo, waxaad igu dhex riday, oo qoto dheer ka, qalbiga
badaha, iyo daadadka igu hareereeyeen; oo dhan hirarkeeda
Your iyo hirarka Your i dul mareen. Markaasaan idhi,
'Waxaan tuuray of Your arag; Weliba waxaan mar kale
eegayaa macbudkaaga quduuskaa.' Biyihii way i hareerayeen,
xataa naftayda, oo moolka ayaa la xiray igu wareegsanaa;
haramaha Madaxaygana waxaa ku duudduubnaa agagaarka.
Waxaan hoos u viljelypalsta buuraha ku socdeen, dhulka leh
iyo ulihiisa gudban closed Gadaal iga mar, weligiis; weli
Waxaad noloshayda ilaa ayaa waxay keeneen yaamayska,
Rabbiyow, Ilaahayow.
"Markii naftaydu itaal darnaatay, ayaan xusuustay Rabbiga,
oo ka baryaa inay kor buu uga tegey inaad, galaan Your
macbudkiisa quduuska ah. Kuwa ka fiirsan sanamyada aan
qiimo lahayn ka taga oo iyaga u gaar ah Mercy.
Laakiin allabari ayaan u inaad leh codka mahadnaqidda, Oo
waxaan ku bixin doonaa wixii anigu waxaan ugu nadray.
Badbaado waxaa leh Rabbiga ah. "
Fiiro u yeelo in uu ku bilowday soo baxay, "Waxaan ku qayliyey
oo Rabbiga u," laakiin wuxuu u guuray "Sayidow, Rabbiyow,
Ilaahayow." Xitaa in kalluunka calooshiisii ku ah, wuxuu
sameeyey hadal-sheegid. "Waxaan ka eryay reer arag;. Weliba
waxaan mar kale eegayaa macbudkaaga quduuska ah" Sidoo kale

148

ka soo kalluunka calooshiisii ku ah, ayuu yiri, "allabari ayaan u


inaad leh codka mahadnaqidda."
Daauudd wuxuu isku daray Salaada si deeqsinimo leh mahad Eebaa
Sanadkaas aan la garanayn adhijir wiil, ku soo koray inuu laayo
Rafaa, oo markaas on galay inuu adkaado qaranka ka dib markii
qaranka iyo boqorkii dalka Israa'iil wuxuu noqday. Nolosha
Daa'uud ahaa mid ka mid ah ammaan iyo hubaal ah awoodda. Oo
Daa'uudna wuxuu ahaa nin jecel yahay by Ilaah. Kitaabkii
Sabuurrada ku leh waxaa ka buuxa ammaan iyo tukasho. Waxaan
kaliya dhowr tusaale oo ku dabooli karaan halkan.


Marka Absaaloom oo waxaa isagii u yimid kasoo horjeedkiisa


Sabuurrada 3:3-5 Laakiin Waxaad, Rabbiyow, waxay yihiin
gaashaan igu wareegsan, My ammaanta iyo kan madaxayga
kor u qaada. Oo aan ku dhawaaqay inay Rabbiga oo leh
codkayga, Oo wuxuu iga soo maqlay oo buurtiisa quduuska ah.
Selah
Waxaan hoos jiifay iyo seexday ayaan ku toosay, waayo,
Rabbiga ayaa i.

Maqla uyeeridayda
Sabuurrada 4:1 i maqla markii aan soo wac, Ilaahow ee ay
xaqnimadaydii! Waxaad i gargaartay markii aan
dhibaataysnahay, ee, ii naxariiso on, baryadayda maqal.

Hadalladayda maqal
Sabuurrada 5:1-3 dhegta u dhig, Oo erayadayda, Rabbiyow,
ka fiirso fikirradayda. Sii dhegaysanayn codka baryadayda,
King iyo Ilaahayow, si aad u baryi doonaa. My codka Waxaad
maqli doontaan in subaxdii, Rabbiyow; Oo aroorta ayaan si
toos ah doontaa inaad, Oo waxaan eegi doonaa.

Ibadbaadi
Sabuurrada 7:1 Rabbiyow, Ilaahayow, Waxaad ee baan isku
halleeyey, Haddaba iga badbaadi kuwa i silciya oo dhan; oo i
samatabbixi.

Ha iga xishoon
Sabuurrada 25:1-5 Waxaad To, Rabbiyow, naftayda adigaan
kor kuugu soo qaadaa. Ilaahayow, adigaan isku kaa halleeyaa;
ha iga ma ceeboobi doonaan, Oo yaan cadaawayaashaydu ma
ii faanin. Indeed, Ninna yuusan suga Waxaad on ceeboobi
doonaan, ha kuwa ka xishoon kuwa khiyaanada ku
macaamilooda sababla'aan. I tus Your siyaabo, Rabbiyow,
Waddooyinkiisa i bar. Igu hoggaami Your runta oo i bar,

149

Waayo, waxaad tahay Ilaaha badbaadadayda; On You waan


sugi maalintii oo dhan.
Sabuurrada 31:1-3 In You, Rabbiyow, waxaan tala saartay, ha
igu ha ka xishoon; igu samatabbixi Your xaqnimada. Sujuuda
Your dhegta ii dhig, oo dhaqso ii samatabbixi, dhagax weyn oo
ii magangal ah, iyo qalcaddayda A daafaco si aad ii
badbaadisid. Waayo, waxaad tahay dhagax weyn oo ii ah iyo
qalcaddayda, Haddaba sidaas daraaddeed, Your magacayga
aawadiis, Oo igu hoggaami oo ii hanuuni.


Wuu maqlayaa oohintayda


Sabuurrada 40:1-3 ayaan fikirayay, waayo, Rabbigu wuxuu
ahaa, oo wuxuu i soo jalleecay in ay, wuu maqlay, Oo
qayladayduna. Weliba wuxuu ii keenay ilaa out of god naxdin
leh, Out of dhoobada dhiriqda ah, Oo cagahayguna dhagax
dhigay, Iyo aasaasay tallaabooyinkaygu inta ay tahay. Wuxuu
geliyey gabay cusub ee afkayga - ammaanta Ilaaheenna; In
badan ayaa iyo cabsi ku arki doontaa, Oo waxaa isku hallayn
doonaa in Rabbiga.

Naftu u oomman tahay Ilaah


Sabuurrada 42:1,2 Sida deeradu biyaha durdurka, Sidaas
Naftaydu Waxaad for, Ilaahow surwaal. Naftaydu waxay u
oomman tahay Ilaah, kaasoo ah Ilaaha nool. Goormaan u tegi
doonaa oo aan Ilaah hortiisa ka muuqan doonaa?

Naxariiso
Sabuurrada 57:1-3 ii naxariiso, Ilaahow, ii naxariiso anigoo!
Wixii trusts naftayduna way idin in; Oo hooska baalashaada
ayaan uga dhigi doonaa magangalkayga, Ilaa muusoodaa
dhaaftay by. Waxaan u qaylin doonaa Ilaaha ugu sarreeya, Si
Ilaah kan wax walba u qabata ii. Oo wuxuu soo diri doonaan
samada ka iyo lay badbaadsho, wuxuu caayaa kii i liqi lahaa.
Selah Ilaah soo diri doonaa naxariistiisa iyo runtiisa.

Oo ii samatabbixi
Sabuurrada 71:1-3 In You, Rabbiyow, waxaan tala saartay,
Yaanan weligay wareerin. Igu samatabbixi Your xaqnimada,
iyo waxay keeni ii baxsadaan, dhegta u dhig oo ii, oo i
badbaadi. Noqo rugtayda xoog leh, Si taas oo aan had iyo
goorba waxaa laga yaabaa; adaa siiyey amarkii inuu i
badbaadiyo, waayo, waxaad tahay dhagax weyn oo ii ah iyo
qalcaddayda.

150

OO DHEX MEESHIISA QARSOON


Markii aan sii joogo in Masiixa, oo waxaynu noqon caabudda oo
dhan Ilaah. Marka aynu ku nool Shukaansiga ee joogistiisa oo ka
mid ah, Quduuskii Quduusyada, waxaan degganaa meesha qarsoon
ugu sarreeya.
Sabuurrada 91:1 Wuxuu oo deggan meel qarsoon oo ugu
sarreeya joogi doonaa hooska Qaadirka ah.
Sida aynu wada sujuudaan oo carshiga hortiisa ka ee habnololeedka ah cibaadada, waxaan bohosha hooska Qaadirka ah.
Waxaa halkan waa, waxaan ku farxaa nafteena isaga oo ku. Waxaa
halkan waa, doonistiisa uu noqdo hawadooda.
Sabuurrada 40:8 waxaan jeclahay inaan sameeyo doonistaada,
Ilaahow, Ilaahayow, iyo sharciga ku dhex jiraa qalbigayga.
Sabuurrada 37:4 naftaada sidoo kale in Rabbiga, oo wuxuu
idin siin doona waxay doonayaan, meeshaasaa qalbigiinnuna
ku Naciimo.
Sida aan ku sii jirin is weheshi u qoto dheer oo saaxiib u leh, ay
doonayaan, waxay nagu ekaysiiyaan ka soo ambaqaadayo our si uu
doonistiisa. Markaas aan si fudud u weydiin iyo wuxuu na siinayaa
waxay doonayaan loo bedelay of our wadnaha.
Muxuu masiixu leeyahay?
Yooxanaa 15:7 Haddii aad ila joog, oo erayada My sii joogi
doono in, waxaad weydiisan doonaa wixii aad doonayseen, iyo
waxa lagu samayn doonaa adiga.

Koobid - "Haad igu xidhnaato"


Oh, rag iyo dumar ah ee Ilaah, waxa mudnaan cajiib leh annaga waxa an laga cabsado masuuliyada. Aynu ku iman xerada dibadda.
Aynu u guurto iyo aad u badan galay oo Ilaah hortiisa. Aynu ku
bartaan in ay siiso mahad subaxdii isaga, duhurkii, iyo habeenkii.
Aynu ku bartaan si ay isaga u ammaanayaa joogsila'aan. Aynu ku
bartaan inay Ilaah caabudaan, oo cagihiisuna waxay si aan ugu
laga beddeli karo iyo aad u badan galay oo araggiisii. Dawlad
wanaagsan ee nafteena guul! Aynu ku tukado doonistiisa galay
jiritaanka on our dhulka. Aynu keeno maamula Samada xagga
Dhulka!

151

SU'AALO IYO MURAAJOCO


1.

Waa maxay tilmaantii for aadan gelin tukashada?

2.
In 2 Taariikhdii 20:18, Ilaah Yehooshaafaad u soo sheegeen inuu dhig guul.
Maxaad Yehooshaafaad wuxuu sameeyo?

3.
Maxaad u malaynaysaa in Ilaah rumaystayaasha u sheegtay in baryo iyo ammaan
labadaba joogsila'aan?

4. Qor aad qeexid gaar ah tukashada.

152