You are on page 1of 6

Kisvendéglõk mindenfelé, kultúrált és szívélyes a

gasztronómia

vendéglátás, a kocsmák fogalma itt teljesen mást jelent, ide kultúrált
szórakozásra ül be az ember. Így az sem meglepõ, hogy a fa építésû,
ízléses berendezésû kocsmák udvarán mindenhol megtalálható a
játszótér, ami alegkisebbek minden igényét is kielégíti.

gerendaházak

t az ínyenceknek.
meglepetéseket tartoga
A cseh konyha kellemes
elsõsorban gabona,

k
ago
any
alap
rmelhetõ
Alapját az otthon megte
zólag egyszerû
láts
a
l
a hús adják. Ezekbõ
hüvelyesek, burgonya és
amelyeket csak
e,
létr
ek
jött
lek
éte
és ötletes
nyersanyagokból remek
ni a cseh knédlit,
líte
gem
unk meg. Itt kell me
a cseh konyhában találhat
vesepecsenyét és a
dag kínálatát, a tejszínes
a mártások és levesek gaz
úst.
knédlis-káposztás sertésh
zuk, fedezzük
zedett kalóriákat ledolgoz
Hogy a finom falatokkal fels
00 méter körüli
(12
a fantasztikus hegyek
fel a környék túraútvonalait:
úton-útfélen
te
szin
k
sése
víze
,
, víztározók
magasságaikkal), völgyek
túraközpont, biciklivel,
i
igaz
öldieknek a régió egy
találhatók. Cseheknek, külf
járja természetet.
az aggastyánig mindenki
gyalogosan, 0 éves kortól

Úgy
„ dolgoznak,
mintha maguknak

építenének
gerendaházak

Ar
egye önkháza
di
k
ja jó atmoszf
éráalap
o
sít e
gy b t biztogos arátsáhan
latú gu
ot

Melinda és Endre nem kevesebb,
mint nyolc éve tervezgették már saját
otthonukat. Egyik nap azonban egy
váratlan orvosi diagnózis szívbetegséget
állapított meg a kislányuknál, Elizánál
– egy esetleges mûtétet is kilátásba
helyezve –, ami radikális döntésre
ösztökélte a fiatal családot: inkább
bevállalnak egy nagyobb hitelt, de nem
halogatják tovább az építkezést.
gerendaházak

írta: LUDVIG ERIKA
fotó: BEREGSZÁSZI JÁNOS

É

rdekes módon, amikor ez szóba
került, fel sem merült más, csak
a gerendaháznak a lehetõsége.
Mint elmondták, már korábban
is bújták a Gerendaházak magazint,
böngészték a különféle fórumokat,
blogokat. Vagyis „szívták” magukba
az információkat. A kérdés csupán
az maradt, ki legyen a kivitelezõ. A
rostán két-három cég maradt fent, de
a kör gyorsan tovább szûkült, ahogyan
megfogalmazták saját igényeiket, s
nyomon követték az erdélyi fával dolgozó
cég referencia épületeit. A személyes
találkozás tovább erõsítette, hogy jó
irányba „tapogatóznak”.
„– A Beregszászi Trade mellett döntöttünk
a tapasztalt szakértelem, az odafigyelés, az
igényes kidolgozás alapján – meséli érveit
és döntésük hátterét a háziasszony, Melinda.
„– No, és nem mellékesen a pénztárcánkhoz
illõ ár is szerepet játszott. Ha újra kezdenénk,
eszünkbe sem jutna mással építtetni, mint velük.
Minden túlzás nélkül állíthatom, úgy dolgoztak,
mintha maguknak építenének. Már a tervezés
fázisában sok jó ötletet kaptunk Beregszászi
Páltól, a kivitelezõ cég vezetõjétõl, kivétel nélkül
mindegyikkel élhetõbbé, otthonosabbá
tehettük házunkat.”
A telek keskeny jellege miatt
egyszintes, hosszúkás
ház körvonalazódott a
gondolataikban

Az alap még a tavalyi évben elkészült, az építkezés elkezdésére azonban egy
évet kellett várnia az ifjú családnak. Nem lehet szó nélkül elmenni a mellett,
hogy az árak változása ellenére a kivitelezõ cég nem változtatott a korábbi árain.
Számukra egyébként külön kihívást jelentett, hogy a nagyszülõk ketten – akik az
építkezéstõl mindössze két házra laknak, így folyamatosan nyomon követték a
munkálatokat – összesen hatvan évet dolgoztak a faiparban minõségellenõrként,
s az õ magas szintû elvárásaiknak is meg kellett felelnie a cégnek.
Az építõ erdélyi brigádtól szinte családtagként váltak el a 49 nap elteltével, ami idõ
alatt valamennyi famunkával végeztek, s a nyílászárók, a gyönyörû tulipán mintás
spaletták és a nyílászárók is maradéktalanul a helyükre kerültek. Pedig a körülmények
nem mindig az ideálishoz hasonlítottak, hiszen a vázszerkezet összeállításakor éppen
szakadó esõ köszöntött rájuk, a tetõszerkezet készítésekor pedig hõségriadót kellett
elrendelni országosan.

g e r e n d a h á z a k 32

Alapterület: 118 nm nettó
(garázzsal együtt)
Szerkezet: erdélyi, 9 cm-es
gerendákból épült, dupla nútféderes,
15 cm-es szigeteléssel
Tetõfedés: Creaton Balance natúr cserép
Fûtés: vízteres kandalló
Párazárás: Dörken párazáró fólia
Szigetelés: Thermofloc szigetelés

A legváltozatosabb, bonyolult
terek, különleges burkolatok
– mindez faházas technológiával

gerendaházak

Június elején érkeztek a kamionok és
kezdõdtek a tényleges munkálatok és
pontosan október elsején, a beltéri munkák
végeztével már költözni tudott a négytagú
család. Nagy örömükre a karácsonyt így már
a felettébb meghitt, és nem utolsó sorban
egészséges otthonukban tölthetik. A kivitelezõ
cég ajándékával meg sem várta az év végi
ünnepeket, egy asztallal, hozzá tartozó
két lócával, valamint Eliza számára egy kis
házikóval lepte meg a családot.
A gázáremelés miatt nem kell, hogy a
Endrének és Melindának fájjon a feje,
hiszen azt nem is köttettek a házba,
a meleget radiátorokra kötött vízteres
kandalló biztosítja.
Mosolyogva mesélik élményeiket: a
látványos építkezés elkezdése után nem
sokkal arra lettek figyelmesek, hogy a
környékünkön furcsamód megnövekedett
a forgalom. Büszkén hallgatják, ahogyan az

ltozatosabb,
nyolult terek,
különleges
burkolatok
dez faházas

ismerõsök mondják: övék lett a legszebb és
legbarátságosabb ház a Mátrafüredtõl néhány
kilométerre fekvõ faluban.
Az pedig külön örömöt okoz a számukra,
hogy amióta itt lakunk, a korábban
zárkózott, elég halk szavú kislányuk, Eliza,
aki rendszeresen bújt édesanyja ölébe,
teljes mértékben „kinyílt”, jön-megy,
csipog, csacsog. De a hatéves Endre
fiuknak sem jutott eszébe hetekig átmenni
a csupán két házra lakó nagyszülõkhöz, õk
annál inkább gyakori vendégek a valóban
fenyõillatú gerendaházban.

A házat kivitelezte:

Beregszászi Trade Kft.
4244 Újfehértó, Ady Endre u. 34.
Tel.: + 36 42 290 359,
+ 36 30 943 83 19
info@beregszaszitrade.hu
www.gerendahaz.hu

24
gerendaházak