ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

ÍNDICE INTRODUCCIÓN................................................................................................................................ A. OFICINA DE EMPREGO………………………………………………………………………………… A.1. DISTRIBUCIÓN DAS OFICINAS DE EMPREGO…………………………………………………... A.2. CONCLUSIÓNS DERIVADAS DA ANÁLISE………………………………………………………... A.2.1. CONCLUSIÓNS DA ANÁLISE DA SITUACIÓN INICIAL: DAFO – RATIO……………………. A.2.2. CONCLUSIÓNS DA ANÁLISE DAFO: DEBILIDADES E FORTALEZAS……………………… A.2.3. PROBLEMÁTICAS ACTUAIS………………………………………………………………………. A.3. MESAS DE TRABALLO……………………………………………………………………………...... A.3.1. DATOS DAS MESAS DE TRABALLO E METODOLOXÍA………………………………………. A.3.2. RESULTADOS DAS MESAS DE TRABALLO…………………………………………………….. Aa. PUNTO DE INFORMACIÓN (PI)…………………………………………………….......................... Aa.1. CONCLUSIÓNS DERIVADAS DA ANÁLISE………………………………………………………. Aa.1.1. CONCLUSIÓNS DA ANÁLISE DA SITUACIÓN INICIAL: DAFO – RATIO..…………………. Aa.1.2. CONCLUSIÓNS DA ANÁLISE DAFO: DEBILIDADES E FORTALEZAS……..……………… A.a.1.3. PROBLEMÁTICAS ACTUAIS…………………………………………………………………….. Aa.2. MESAS DE TRABALLO……………………………………………………………………………… Aa.2.1. DATOS DAS MESAS DE TRABALLO E METODOLOXÍA…………………………………….. Aa.2.2. RESULTADOS DAS MESAS DE TRABALLO………………………………………………....... B. ENTIDADES COLABORADORAS……………………………………………………………………... Ba. ENTIDADES COLABORADORAS: ORIENTACIÓN LABORAL – OFERTA……………………… Ba.a. CENTRO COLABORADOR DE ORIENTACIÓN LABORAL……………………………………... Ba.b. CENTRO COLABORADOR DE CAPTACIÓN DE OFERTAS…………………………………… Bb. ENTIDADES COLABORADORAS: FORMACIÓN OCUPACIONAL………………………………. Bc. CONCLUSIÓNS DERIVADAS DA ANÁLISE..............................………………………………...... Bc.1. CONCLUSIÓNS DA ANÁLISE DE DITUACIÓN INICIAL: DAFO – RATIO…………………….. Bc.2. CONCLUSIÓNS DA ANÁLISE DAFO: DEBILIDADES E FORTALEZAS………………………. C. FORMACIÓN……………………………………………………………………………………………… Ca. FORMACIÓN NAS ESCOLAS OBRADOIRO……………………………………………………….. Ca.1. DISTRIBUCIÓN DAS ESCOLAS OBRADOIRO NO PACTO DE EMPREGO: ANÁLISE E COMPARATIVA COA PROVINCIA E GALICIA…………………………………………………………... Ca.2. ANÁLISE DA ESCOLA OBRADOIRO: AGOLADA I………………………………………………. Ca.2.1. ANÁLISE COMPARATIVA COA PROVINCIA DE PONTEVEDRA E A COMUNIDADE GALEGA………………………………………………………………………………………………………. Ca.3. CONCLUSIÓNS DERIVADAS DA ANÁLISE……………………….……………………………… Ca.3.1. CONCLUSIÓNS DERIVADAS DA ANÁLISE DA SITUACIÓN INICIAL: DAFO – RATIO….. Ca.3.2. CONCLUSIÓNS DERIVADAS DA ANÁLISE DAFO: DEBILIDADES E FORTALEZAS……. Cb. FORMACIÓN NOS OBRADOIROS DE EMPREGO………………………………………………... 32 33 33 34 35 31 32 6 8 8 9 9 10 11 11 11 13 13 14 14 14 15 15 15 15 17 18 22 22 23 26 26 27 29 30

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

1

Cb.1. DISTRIBUCIÓN DOS OBRADOIROS DE EMPREGO NO PACTO DE EMPREGO: EVOLUCIÓN E COMPARATIVA…………………………………………………………………………… Cb.2. ANÁLISE DOS PROXECTOS OBRADOIRO DE EMPREGO REALIZADOS DENTRO DO PACTO DE EMPREGO……………………………………………………………………………………… Cb.3. CONCLUSIÓNS DERIVADAS DA ANÁLISE………………………………………………………. Cb.3.1.CONCLUSIÓNS DERIVADAS DA ANÁLISE DA SITUACIÓN INICIAL: DAFO – RATIO…… Cb.3.2. CONCLUSIÓNS DERIVADAS DA ANÁLISE DAFO: DEBILIDADES E FORTALEZAS……. Cb.3.3. PROBLEMÁTICAS ACTUAIS……………………………………………………………………... Cb.4. MESAS DE TRABALLO……………………………………………………………………………… Cb.4.1. DATOS DAS MESAS DE TRABALLO E METODOLOXÍA…………………………………….. Cb.4.2. RESULTADOS DAS MESAS DE TRABALLO…………………………………………………... Cc. FORMACIÓN: OCUPACIONAL-CONTINUA-REGRADA…………………………………………. Cc.1. FORMACIÓN OCUPACIONAL………………………………………………………………………. Cc.1.1. PROGRAMACIÓN FIP 2008 DENTRO DO PACTO DE EMPREGO…………………………. Cc.1.1.1. COMPARATIVA: PACTO DE EMPREGO-PONTEVEDRA-GALICIA. ANO 2.008………... Cc.1.1.2. ANÁLISE COMPARATIVO DA EVOLUCION DO PLAN FIP DENTRO DO PACTO DE EMPREGO. PERÍODO 2000-2008………………………………………………………………………… Cc.1.1.2.1. ANÁLISE COMPARATIVA COA PROVINCIA DE PONTEVEDRA E GALICIA…………. Cc.1.2.ANÁLISE INICIAL DAS ESPECIALIDADES FORMATIVAS DE INTERESE PARA O PACTO DE EMPREGO……………………………………………………………………………………………………... OBSERVACIÓNS METODOLÓXICAS…………………………………………………………….......... ANÁLISE DO DIAGRAMA CAUSA – EFECTO. CONCLUSIÓNS XERAIS DA ANÁLISE INICIAL DAS ESPECIALIDADES PRIORITARIAS PARA O PACTO DE 68 77 EMPREGO……………………………………………………………………………………………………. Cc.1.3. FORMACIÓN OCUPACIONAL: FSE DESEMPREGADOS……………………………………. Cc.1.3.1. COMPARATIVA Nº DE ACCIÓNS PARA DESEMPREGADOS: PACTO DE EMPREGOPONTEVEDRA-GALICIA……………………………………………………………………………………. Cc.2.FORMACIÓN CONTINUA: FUNDACIÓN TRIPARTITA E FSE…………………………………... Cc.2.1. FUNDACIÓN TRIPARTITA……………………………………………………………………....... Cc.2.1.1. MODELO DEMANDA. ANÁLISE COMPARATIVO: PONTEVEDRA-GALICIA (200481 78 79 80 55 56 51 54 38 40 40 41 43 43 43 43 45 48 49 50 35

2007)…………………………………………………………………………………………………………… Cc.2.1.2. MODELO OFERTA. ANÁLISE COMPARATIVO: PONTEVEDRA-GALICIA (2004-

2007)…………………………………………………………………………………………………………… Cc.2.2. FORMACIÓN CONTINUA: PLANS DE FORMACIÓN INTERSECTORIAIS 2008 DENTRO DO PACTO DE EMPREGO……………………………….………………………………………………… Cc.3. FORMACIÓN REGRADA……………………………………………………………………………. Cc.3.1. FORMACIÓN PROFESIONAL: CICLOS MEDIOS E SUPERIORES DENTRO DO PACTO DE EMPREGO………………………………………………………………………………………………..

82

83 85

85

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

2

Cc.3.2. EDUCACIÓN PARA ADULTOS DENTRO DO PACTO DE EMPREGO…………………....... Cc.3.3. PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL (PCPI) DENTRO DO PACTO DE EMPREGO……………………………………………………………………………………… Cc.3.3.1. PCPI DENTRO DO PACTO DE EMPREGO…………………………………………………... Cc.4. CONCLUSIÓNS DERIVADAS DA ANÁLISE………………………………………………………. Cc.4.1. CONCLUSIÓNS DA ANÁLISE DA SITUACIÓN INICIAL: DAFO-RATIO…………………….. Cc.4.1.1. FORMACIÓN OCUPACIONAL………………………………………………………………….. Cc.4.1.1.1.PLAN FIP Ó AFD……...………………………………………………………………………… Cc.4.1.2. FSE DESEMPREGADOS……………………………………………………………………….. Cc.4.1.3. FORMACIÓN CONTINUA: FUNDACIÓN TRIPARTITA E FSE……………………………... Cc.4.1.3.1.FUNDACIÓN TRIPARTITA………………………………………………………………......... Cc.4.2.CONCLUSIÓNS DERIVADAS DA ANÁLISE DAFO: DEBILIDADES E FORTALEZAS….…. Cc.4.3. PROBLEMÁTICAS ACTUAIS DAS ADF.………………………………………………………... Cc.4.4. MESAS DE TRABALLO……………………………………………………………………………. Cc.4.4.1. DATOS DAS MESAS DE TRABALLO E METODOLOXÍA…………………………………... Cc.4.4.2. RESULTADOS DAS MESAS DE TRABALLO………………………………………………… D. PROGRAMAS DE COOPERACIÓN………………………………………………………………....... D.1. ANÁLISE DOS PROGRAMAS DE COOPERACIÓN DENTRO DO PACTO DE EMPREGO…. D.2. CONCLUSIÓNS DERIVADAS DA ANÁLISE………………………………………………………... D.2.1.CONCLUSIÓNS: DAFO – RATIO…………………………………………………………………… D.2.2. CONCLUSIÓNS DERIVADAS DA ANÁLISE DAFO: DEBILIDADES E FORTALEZAS……… D.2.3. PROBLEMÁTICAS ACTUAIS………………………………………………………………………. D.3. MESAS DE TRABALLO……………………………………………………………………………….. D.3.1. DATOS DAS MESAS DE TRABALLO E METODOLOXÍA…………………………………........ D.3.2. RESULTADOS DAS MESAS DE TRABALLO……………………………………………………. E. PROGRAMAS INTEGRADOS PARA O EMPREGO……………………………………………........ E.1. COMPARATIVA PROGRAMAS INTEGRADOS PARA O EMPREGO………………………....... E.2. CONCLUSIÓNS DERIVADAS DA ANÁLISE………………………………………………………... E.2.1.CONCLUSIÓNS DERIVADAS DA SITUACIÓN INICIAL: DAFO – RATIO……………………... E.2.2. CONCLUSIÓNS DERIVADAS DA ANÁLISE DAFO: DEBILIDADES E FORTALEZAS……… E.2.3. PROBLEMÁTICAS ACTUAIS………………………………………………………………………. E.3. MESAS DE TRABALLO……………………………………………………………………………….. E.3.1. DATOS DAS MESAS DE TRABALLO E METODOLOXÍA…………………………………........ E.3.2. RESULTADOS DAS MESAS DE TRABALLO…………………………………………………….. F. AXENTES DE DESENVOLVEMENTO LOCAL- TÉCNICOS LOCAIS DE EMPREGO- AXENTES DE EMPREGO……........................................................................................................... F.1. AXENTES DE DESENVOLVEMENTO LOCAL (ADL)……………………………………………... F.2. TÉCNICOS LOCAIS DE EMPREGO (TLE)………………………………………………………….

87

87 88 89 89 89 89 90 90 90 91 93 93 93 93 96 97 100 100 100 101 101 101 102 104 106 108 108 108 110 110 110 110

114 115 116

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

3

F.3. ANÁLISE CONXUNTO ADL-TLE DENTRO DO PACTO DE EMPREGO……………………...... F.4. CONCLUSIÓNS DERIVADAS DA ANÁLISE……………………………………………………...... F.4.1.CONCLUSIÓNS DA ANÁLISE DA SITUACIÓN INICIAL: DAFO – RATIO…………………….. F.4.2. CONCLUSIÓNS DERIVADAS DA ANÁLISE DAFO: DEBILIDADES E FORTALEZAS……... F.4.3. PROBLEMÁTICAS ACTUAIS………………………………………………………………………. F.5. MESAS DE TRABALLO……………………………………………………………………………….. F.5.1. DATOS DAS MESAS DE TRABALLO E METODOLOXÍA…………………………………........ F.5.2. RESULTADOS DAS MESAS DE TRABALLO……………………………………………………. F.6. POBOACIÓN ATENDIDA POLOS AXENTES DE EMPREGO DENTRO DO PACTO DE EMPREGO……………………………………………………………………………………………………. F.6.1. CONCLUSIÓNS……………………………………………………………………………………… G. ORIENTADORES LABORAIS: COMPETENCIAS…………………………………………………… G.1. TÉCNICOS ORIENTADORES LABORAIS DENTRO DO PACTO DE EMPREGO…………….. G.1.2. CONCLUSIÓNS DERIVADAS DA ANÁLISE…………………………………………………… G.1.2.1. CONCLUSIÓNS DA ANÁLISE DA SITUACIÓN INICIAL: DAFO-RATIO……………………. G.1.2.2. CONCLUSIÓNS DERIVADAS DA ANÁLISE DAFO: DEBILIDADES E FORTALEZAS…… G.1.2.3. PROBLEMÁTICAS ACTUAIS…………………………………………………………………….. G.1.3. MESAS DE TRABALLO……………………………………………………………………………... G.1.3.1. DATOS DAS MESAS DE TRABALLO E METODOLOXÍA……………………………………. G.1.3.2. RESULTADOS DAS MESAS DE TRABALLO………………………………………………….. G.2. COMPETENCIAS DOS TÉCNICOS ORIENTADORES…………………………………………… G.2.1. ACCIÓNS DE ORIENTACIÓN LABORAL………………………………..……………………….. G.2.1.1. ACCIÓNS DE ORIENTACIÓN REALIZADAS NO PACTO DE EMPREGO………………… G.2.1.1.1. POBOACIÓN ATENDIDA………………………………………………………………………. G.2.1.2. CONCLUSIÓNS DERIVADAS DA ANÁLISE…………………………………………………… G.2.1.2.1. CONCLUSIÓNS DA ANÁLISE DA SITUACIÓN INICIAL: DAFO-RATIO…………………. G.2.1.2.2. CONCLUSIÓNS DERIVADAS DA ANÁLISE DAFO:DEBILIDADES E FORTALEZAS….. G.2.1.2.3. PROBLEMÁTICAS ACTUAIS………………………………………………………………….. G.2.1.3. MESAS DE TRABALLO…………………………………………………………………………… G.2.1.3.1. DATOS DAS MESAS DE TRABALLO E METODOLOXÍA………………………………….. G.2.1.3.2. RESULTADOS DAS MESAS DE TRABALLO……………………………………………….. G.2.2. ITINERARIOS PERSONALIZADOS DE INSERCIÓN (IPI´S)…………………………………… G.2.2.1. POBOACIÓN ATENDIDA…………………………………………………………………………. G.2.2.2. CONCLUSIÓNS DERIVADAS DA ANÁLISE…………………………………………………… G.2.2.2.1. CONCLUSIÓNS DA ANÁLISE DA SITUACIÓN INICIAL: DAFO-RATIO…………………. G.2.2.2.2. CONCLUSIÓNS DERIVADAS DA ANÁLISE DAFO: DEBILIDADES E FORTALEZAS…. G.2.2.3. PROBLEMÁTICAS ACTUAIS…………………………………………………………………….. G.2.3. MESAS DE TRABALLO……………………………………………………………………………...

118 119 119 120 121 121 121 121

122 125 128 131 132 132 133 134 134 134 134 135 135 136 138 139 139 140 141 141 141 141 141 144 145 145 145 146 146

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

4

G.2.3.1. DATOS DAS MESAS DE TRABALLO E METODOLOXÍA……………………………………. G.2.3.2. RESULTADOS DAS MESAS DE TRABALLO………………………………………………….. H. CONCLUSIÓNS…………………………………………………………………………………………... H.A.OFICINA DE EMPREGO – PUNTO DE INFORMACIÓN – ENTIDADE

146 146 149

COLABORADORA.............................................................................................................................. H.B. PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACIÓN E EMPREGO.......................................................... H.C. FORMACIÓN……………………………………………………...................................................... H.C.1. FORMACIÓN OCUPACIONAL e FORM. OCUP: FSE DESEMPREGADOS..........…………. H.C.2. FORMACIÓN CONTINUA…………………………………………………………………………... H.C.3. FORMACIÓN REGRADA…………………………………………………………………………… H.D. PROGRAMAS DE COOPERACIÓN........................................................................................... H.E. PROGRAMAS INTEGRAIS PARA O EMPREGO...................................................................... H.F. ADL – TLE – AXENTES DE EMPREGO……............................................................................. H.G. ORIENTADORES LABORAIS: COMPETENCIAS.....................................................................

149 150 151 151 152 153 154 154 155 156

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

5

INTRODUCCIÓN

Ó longo deste apartado estudaremos as políticas activas en materia de emprego e a súa repercusión dentro do Pacto Territorial de Emprego Deza – Tabeirós.

Nesta análise de avaliación abárcase o estudio segundo os recursos existentes na zona, Comarca Deza e Comarca Tabeirós, para un posterior análise cuantitativo de fontes secundarias da evolución das políticas de emprego levadas a cabo para dar paso ó análise cualitativo, baseado no establecemento de mesas de traballo cos axentes sociais relacionados coa problemática a tratar para completar este análise.

Na nosa Comunidade Autónoma Galega o referente normativo con respecto ás competencias en materia de emprego regúlanse segundo: 

Real Decreto 146/1993, de 29 de xaneiro (onde se produce o traspaso da formación ocupacional á Comunidade Autónoma de Galicia).

Real Decreto 1375/1997, de 29 de agosto, sobre traspaso á Comunidade Autónoma de Galicia da xestión realizada polo Instituto Nacional de Emprego, no ámbito do traballo, o emprego e a formación.

Decreto 83/2009, de 21 de abril, polo que se fixa a estructura orgánica dos departamentos da Xunta de Galicia. E así mesmo a estructura da Consellería de Traballo e Benestar sendo a responsable, de acordo co establecido no estatuto de Autonomía de Galicia e nos termos sinalados pola Constitución Española, do exercicio das competencias e funcións en materia de políticas activas de emprego, tales como formación (ocupacional), intermediación laboral (oferta – demanda) e orientación laboral.

Tendo en conta que a orixe da necesidade da xestión das políticas de emprego ven dado polos referentes normativos comentados anteriormente, é o Servicio Público de Emprego de Galicia (SPEG) quen debe incidir nas políticas activas de emprego, potenciando a imaxe das mesmas como servizos que axudan ó traballador a atopar o seu lugar no mercado de traballo contando cunha serie de recursos como: oficinas de emprego, rede de centros colaboradores de orientación, oferta e formación e Unidades de Promoción e desenvolvemento (UPD) e os seguintes ítems que imos a analizar a continuación.

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

6

A.
OFICINA DE EMPREGO PUNTO DE INFORMACIÓN

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

7

A. OFICINA DE EMPREGO

Entendemos por Servicio Público de Emprego o organismo que ordena de maneira integral a xestión das políticas de emprego nas diferentes áreas de actuación: fomento do emprego, intermediación laboral (oferta - demanda), orientación profesional e formación ocupacional, e as distintas modalidades de prestacións por desemprego. A xestión do Servicio Público de Emprego realízase a través das oficinas de emprego.

Un dos principais obxectivos dun servicio de emprego é o acompañamento na busca de emprego das persoas desempregadas (inclusive as empregadas que buscan unha mellora da súa situación) que se atopen na súa área xeográfica de actuación.

O obxectivo principal do Servicio Público de Emprego é a creación de emprego, sen esquecer que debe ofrecer un servicio integrado de calidade para demandantes e empregadores, coa finalidade de: xestionar axeitadamente os recursos existentes, dispoñer dun elemento de observación e análise do mercado de laboral e así mellorar o rendemento das políticas de fomento de emprego.

Enténdese por “oficina de emprego” ó eixo central sobre o que xiran as institucións e entidades (públicas e privadas) que desenvolven programas de formación, orientación–asesoramento e promoción do emprego.

A.1.Distribución das Oficinas de Emprego

As oficinas de empregos distribúense a través de unidades territoriais do Servicio Público de Emprego, denominadas “áreas funcionais” que conteñen como cabeceira ás oficinas de emprego radicadas en cada unha delas.

A súa actuación baséase nunha estructura efectiva por área e provincia que da a posibilidade de levar a cabo os programas das políticas activas de emprego deseñadas no seu día polo INEM en función dunha necesidade social –servicio público e gratuíto de emprego e intermediario entre os traballadores/as e o empresariado- e adaptadas ás diferentes comarcas da comunidade galega.

Por iso, a seguinte táboa amósanos a distribución territorial do deseño funcional do SPE en Galicia cun total de 51 oficinas de emprego. Respecto á provincia de Pontevedra contamos con 17 oficinas.
Nº áreas Funcionais A Coruña Lugo Ourense Pontevedra 9 7 9 11 36 Nº de Concellos 94 67 92 62 315 Nª de Oficinas de Emprego 14 10 10 17 51

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

8

Fonte: Consellería de Traballo e Benestar.

De seguido amosamos a distribución das Oficinas de Emprego dentro do Pacto Territorial de Emprego comparándoa coa poboación parada rexistrada / territorio entendo por “poboación parada rexistrada” a todas aquelas persoas de 16 ou máis anos que estiveron sen traballo, en busca de traballo ou que amosan ou poden amosar dispoñibilidade para traballar e acceder ó mercado laboral. É dicir, interpretamos estas condicións como: Sen traballo: persoas que non tiveron un emprego tanto por conta allea ou propia. Na procura ou busca de traballo: persoas que tomaron medidas concretas para buscar traballo por conta allea ou fixeron xestións para establecerse pola súa conta. Dispoñibles para traballar: en condicións de comezar a traballar e que se incorporarían nun prazo de dúas semanas.
DISTRIBUCIÓN OFICINAS DE EMPREGO PACTO DE EMPREGO DEZA – TABEIRÓS Territorio Galicia Pontevedra Pacto Deza - Tabeirós Nº Oficinas 51 17 2 Lalín (1) A Estrada (1) Fonte: Elaboración propia. Información: Consellería de Traballo e Benestar - IGE: Decembro 2008 3.339 Poboación Parada Rexistrada 189.903 73.834

Segundo observamos, a área de influencia do Pacto de Emprego está xestionada por dúas oficinas de emprego, Lalín e A Estrada, cada unha delas pertencente a súa comarca correspondente.

A oficina de emprego de Lalín tramita as demandas dos concellos Lalín, Rodeiro, Agolada, Dozón, Vila de Cruces e Silleda; e a de A Estrada atende os concellos de A Estrada, Forcarei e Cuntis. 

Aclaración: Dentro da Comarca de Tabeirós os demandantes de emprego do concello de Cerdedo, acoden ó SPE de Pontevedra mentres que os traballadores/as

desempregados/as do concello de Cuntis, concello pertencente á area funcional de Caldas de Reis, acoden a oficina de emprego de A Estrada.

A.2. Conclusións derivadas da análise. A.2.1. Conclusións da análise de situación inicial : DAFO – Ratio.

a.

Non se ve preciso a existencia de máis oficinas de emprego na Comarca de Deza e na Comarca de Tabeirós posto que a distancia e a densidade de poboación é insuficiente para abrir outra oficina de emprego.

b.

Existen dificultades para unha posterior análise de traballo e propoñer futuras políticas de emprego. Estas complicacións futuras derivan dun sistema administrativo no que: o concello de Cerdedo

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

9

(pertencendo á Comarca de Tabeirós – Terra de Montes) inclúese na oficina de emprego de Pontevedra; e o concello de Cuntis, non pertencendo á Comarca, forma parte da área funcional do SPE de A Estrada.

c.

Nas Oficinas de emprego de Pontevedra e de A estrada non facilitan información desglosada por concello e nos atopamos con que os demandantes de emprego do concello de Cuntis acoden á oficina de A Estrada e os do concello de Cerdedo acode á oficina de Pontevedra.

d.

Ratio: Non se aprecia a necesidade de creación dunha nova oficina de emprego a maiores porque o ratio arroxa un resultado máis favorable para os resultados de ambas comarcas.

A.2.2. Conclusións da análise DAFO: debilidades e fortalezas (Vid. Dafo nº 1)

Debilidades

1. Distribución das Oficinas de Emprego por áreas funcionais: complicacións futuras para o desenvolvemento do plan de emprego. 1. Nas oficinas de emprego de Pontevedra e A Estrada non facilitan información desglosada por concello. Atopámonos con que dentro da Comarca de Tabeirós os demandantes de emprego do Concello de Cerdedo acoden ó Servicio Público de Emprego de Pontevedra, mentres que as persoas desempregadas do Concello de Cuntis (pertencente á área funcional de Caldas de Reis) acoden á oficina de emprego de A Estrada. 2. A aplicación SICAS e ríxida e pouco flexible. 1. O modelo de soporte á xestión territorial coordinada, o proxecto e aplicativo SICAS, é ríxida, pouco flexible, non se adapta ás necesidades do mercado laboral e ás políticas activas de emprego repercutindo negativamente no obxectivo das políticas de emprego: orientar as estratexias activas de fomento de emprego e a formación profesional e asociar as necesidades de formación e adaptación laborais ás necesidades de man de obra das empresas. 3.Clasificación dos/as desempregados/as. 1.O catálogo nacional de ocupacións seméllase ó catálogo nacional de actividades económicas (CNAE) - non se actualiza a clasificación das ocupacións dende fai tempo-. 4. Problemáticas actuais da intermediación laboral.  A deficiente clasificación dos demandantes de emprego segundo a súa empregabilidade inflúe negativamente no funcionamento do sistema de intermediación (descoñecemento na maioría dos casos da categoría profesional por parte do demandante).  A inscrición como demandante de emprego beneficia positivamente no sistema de selección das políticas de emprego. 1. Nalgúns casos estar inscrito como demandante de emprego premia positivamente nas listas de contratación temporal doutras administracións públicas. 2. O mal funcionamento da RAI obriga estar anotado e renovar a demanda de emprego para poder percibir durante os meses nos que se concedeu esta axuda económica.

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

10

Os empregadores non empregan este servicio debido ó descoñecemento ou falta de interese a pesares de que este servicio ofrece as garantías necesarias con respecto ó axuste dos perfís profesionais ó posto demandado.

Fortalezas

1. 1. Similitude no funcionamento entre as dúas Oficinas de Emprego pertencentes ó Pacto de Emprego. 2. Nas dúas Oficinas de Emprego existe un protocolo común de actuación polo que a atención ós demandantes de emprego, os criterios e os procesos de selección para as políticas activas de emprego son homoxéneos. 2. Motivación do persoal técnico das Oficinas de Emprego.  Disposición por parte do persoal contratado para realizar as modificacións pertinentes e mellorar o Servicio Público de Emprego de Galicia. 3. Ferramentas informáticas suficientes.  O persoal técnico dispón das ferramentas necesarias para levar a cabo as súas competencias en materia de formación, orientación e emprego. 1. O aplicativo SICAS permite a actualización do currículo do demandante modificando os datos e adaptándoos as súas necesidades - ocupacións, dispoñibilidade, etc. -. 4. Un sistema de Intermediación laboral válido e productivo.  A base de datos cós que conta o SPE fai posible que o axuste da oferta coa demanda garantizando un servicio eficaz para o empregador. 5. Personal das oficinas de emprego: suficiente dentro da Oficina de Emprego de A Estrada e Lalín.  Ambas oficinas conta con personal técnico e administrativo suficiente.

A.2.3. Problemáticas actuais.

1. Ferramentas informáticas: actualización. Funcionamento do SICAS. 2. Servicio Público de Emprego. Situación actual. 3. Persoal técnico: a. Motivación para prantexar as melloras a realizar. b. Persoal técnico e administrativo. 4. Outras problemáticas que serán abordadas nas mesas de traballo.

A.3. Mesas de Traballo.

A.3.1. Datos das mesas de traballo e metodoloxía

Realizáronse dúas mesas de traballo cos directores das oficinas de emprego de cada comarca. Unha reunión/director/Comarca coñecedores e próximos á realidade actual.

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

11

Metodoloxía: Entrevista personalizada co/a director/a da oficina de emprego e os técnicos de formación e orientación – demanda onde se tratará a problemática anteriormente detallada (problemáticas actuais).

A.3.2. Resultados das mesas de traballo

O Servicio Público de Emprego de Galicia conta coas ferramentas informáticas necesarias para que o seu persoal técnico leve a cabo as súas competencias en materia de formación, orientación e emprego. Aínda que unha modificación destas ferramentas sería necesario para poder axilizar os trámites con cada traballador desempregado, sen esquecer que estamos a falar do aplicativo SICAS.

Dende o ano 2002 nace o proxecto SICAS con STE Consulting como interlocutor, asesor estratéxico e técnico e o protagonismo de cinco Comunidades Autónomas con Sistemas de Información Propios. SICAS é a continuación natural do proxecto SISPE, é unha plataforma aberta de información e comunicacións que permite a coordinación de diversos procesos, entre eles, os de colocación nos distintos servizos autonómicos e a dispoñibilidade de información sobre ofertas e demandas de emprego en tempo real no conxunto do territorio español. Por iso, o proxecto SICAS é, tecnolóxicamnete, unha plataforma de ”software aberto”, escalable, flexible e adaptable ás peculariedades da cada servicio autonómico, baseado nos estándares comúns definidos en SISPE no referente a modelo de datos, infraestructura de comunicacións, modelo de procesos e táboas de valores comúns. Este modelo de soporte á xestión territorial coordinada xurde do desenvolvemento Constitucional que supón un novo modelo de Servicio Público Nacional de Emprego e as transferencias ás Comunidades Autónomas das competencias na xestión das políticas activas.

Malia isto, a actualización e modificación desta aplicación sería necesario debido a súa rixidez para así poder seguir reforzando os obxectivos da política de emprego có fin de conseguir o pleno emprego (Estratexia Europea para o emprego) xa que esta plataforma supón a constitución dun Observatorio de emprego que orienta as estratexias activas de fomento de emprego e a formación profesional e asocie as necesidades de formación e adaptación laboral ás necesidades de man de obra das empresas.

Nas xornadas de traballo levadas a cabo cos técnicos responsables observamos que existe unha forte motivación por parte de todo o persoal para realizar as modificacións pertinentes e mellorar o Servicio Público de Emprego.

Nos derradeiros anos estase levando a cabo estas melloras e unificando o SPE no referente ás políticas de emprego, medidas de actuación e indicadores de referencia. As problemáticas fundamentais xorden da clasificación deficiente dos/as traballadores desempregados/as debido fundamentalmente a: 1. O catálogo nacional de ocupacións seméllase ó catálogo nacional de actividades económicas. 2. Os/as traballadores/as desempregados/as non actualizan os datos do seu vitae de maneira constante.

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

12

3. Rixidez do aplicativo SICAS e nalgúns casos a falta de personal técnico suficiente. 

Solucións: o Os demandantes de emprego actualicen constantemente os datos do seu currículo co fin de mellorar o seu propio sistema de intermediación laboral. Problemáticas da intermediación laboral: 1. O estar inscrito como demandante de emprego premia ó traballador desempregado na selección das políticas activas de emprego do Servicio Público de Emprego como nas listas de contratación do SERGAS, etc. prexudicando o sistema de intermediación e o obxectivo que se pretende como traballador desempregado inscrito no SPE, compromiso de busca de emprego. 2. Esta inscrición está asociada, na maioría dos casos, a que os demandantes con prestacións ou subsidios por desemprego, Rendas activas de Inserción (RAI) teñan a obrigatoriedade de estar anotados e renovar a demanda de emprego para poder percibir durante os meses que se concedeu esta axuda económica. o Os empregadores deben de ser conscientes dos servizos gratuítos que oferta o Servicio Público de Emprego e as garantías que ofrece o sistema de intermediación de emprego contando cunha ampla base de datos e cunha variedade de perfís profesionais.

Aa. PUNTO DE INFORMACIÓN (PI)

Enténdese por punto de información a un tipo de servicio que facilita a comunicación co Servicio Público de Emprego. Trátase dun recurso que achega á poboación desempregada medios que posibiliten a interacción dunha maneira máis rápida e eficaz co/a desempregado/a.

A distribución das Oficinas de Emprego ás veces ocasiona que moitos traballadores/as desempregados/as non poidan acceder ós servizos que ofertan, principalmente naquelas poboacións onde as dificultades de acudir á oficina de emprego son maiores debido, entre outros, á falta de medio de transporte. Por este motivo instaláronse nos concellos PIM, servicio gratuíto de información, que presenta a finalidade de facilitar a súa comunicación e xestións do demandante co SPE.

Os servizos que ofrece este punto de información (PI) do Servicio Público de Emprego son os seguintes:

1. Unha vez feito o rexistro da impresión dixital na oficina de emprego, concretamente no SPEG, poderase renovar a demanda de emprego en calquera PI da Comunidade Autónoma mediante este sistema. 2. Solicitar cita co titor do demandante de emprego - técnico orientador do servicio de orientación-. 3. Acceder ás ofertas de emprego en difusión. 4. Acceder a consulta dos cursos de formación ocupacional ós que pode realizar. 5. Acceso as páxinas web dos diferentes Servizos Públicos de Emprego Nacionais e Autonómicos, así como navegar polo Portal de Emprego e a web da Xunta de Galicia.

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

13

Polo tanto, distinguimos os seguintes tipos de punto de información: Punto de información de concello Punto de información de oficina de emprego

Indícanse a continuación os datos desglosados de PI de concello referidos ó Pacto Territorial de Emprego, así como os da provincia de Pontevedra e a Comunidade Galega:
Nº PI . Territorio Lalín Rodeiro Dozón COMARCA DEZA PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DEZA - TABEIRÓS COMARCA TABEIRÓS Vila de Cruces Silleda Agolada Totais: A Estrada Forcarei Cerdedo Totais: PONTEVEDRA Totais: GALICIA Totais: 161 51 212 23 17 40 Nº PIC 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 OF. EMP. 1 1 1 1 Totais PI 1 0 0 1 1 0 3 1 0 0 1

Fonte: Elaboración propia. Información:Localizador de Centros colaboradores. Consellería de Traballo e Benestar.

Dentro do territorio do Pacto de Emprego, son 2 os concellos que contan cun PIM (Silleda e Vila de Cruces). O resto dos concellos non contan con ningún punto de información.

Aa.1. Conclusións derivadas da análise. Aa.1.1. Conclusións da análise de situación inicial: DAFO – Ratio.

a. A Comarca de Deza queda adecuadamente servida de puntos de información destacando a existencia dun PI na oficina de emprego, concretamente en Lalín, e dous PI de concello situados na localidade de Vila de Cruces e Silleda.

b. Descoñecemos o nivel no manexo das novas tecnoloxías da información por parte dos demandantes de emprego.

c.

Posibilidade de solicitar PI de concello a través das entidades locais da comarca de Tabeirós onde non exista este servicio gratuíto.

d. Ratio: O Punto de Información arroxa desfavorable para os resultados da Comarca de Tabeirós.

Aa.1.2. Conclusións da análise DAFO: debilidades e fortalezas (Vid. Dafo nº 1)

Debilidades

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

14

   

Problemáticas actuais dos puntos de información: Lentitude do servicio ou o recoñecemento da pegada dixital dificulta o uso deste servicio gratuíto. Descoñecemento do nivel no manexo das novas tecnoloxías da información por parte dos cidadáns dos concellos do Pacto de Emprego. Para a realización de determinados trámites como é a renovación do currículo ou a elección das ocupacións preferentes para atopar un traballo é necesario o asesoramento dun técnico cualificado nesta área; e este servicio gratuíto de información, comunicación e xestión do SPEG non o ofrece.

A Comarca de Tabeirós necesita máis Puntos de Información coa finalidade de promover o acceso da poboación desempregada ó Servicio Público de Emprego.

Fortalezas

1. 

Punto de Información: a Comarca de Deza está servida. A Comarca de Deza conta con suficientes puntos de información.

Aa.1.3. Problemáticas actuais.

1. Demandante de emprego: manexo das novas tecnoloxías da información. 2. O proceso de busca de emprego: información e orientación. 3. Punto de Información Multimedia: funcionamento do sistema.

Aa.2. Mesas de Traballo.

Aa.2.1. Datos das mesas de traballo e metodoloxía

Realizáronse dúas mesas de traballo cos directores das oficinas de emprego de cada comarca. Unha reunión/director/Comarca coñecedores e próximos á realidade actual.

Metodoloxía: Entrevista personalizada co/a director/a da oficina de emprego e os técnicos de formación e orientación – demanda onde se tratará a problemática anteriormente detallada (problemáticas actuais).

Aa.2.2. Resultados das mesas de traballo

Tendo presente que na maioría dos casos as novas tecnoloxías non son un punto forte dos traballadores/as desempregados/as inscritos nas oficinas de emprego as problemáticas coa que nos atopamos na utilización deste recurso son as seguintes:

a. Descoñecemento do nivel no manexo das novas tecnoloxías da información por parte dos cidadáns -demandantes de emprego– dos concellos do Pacto Territorial. Con rango de hipótese, entendemos
ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

15

que pode non ser suficiente este servicio gratuíto de información, comunicación e xestión có Servicio Público de Emprego de Galicia. b. Determinados trámites (renovación do currículo ou a elección das ocupacións) que necesitan o asesoramento dun técnico cualificado en orientación entendemos que pode non ser suficiente debido a necesidade de revisión técnica e imposible chegar á revisión de todos os currículos / día. Con rango de hipótese, entendemos que a aplicación informática debería de notificar a cada técnico das modificacións pertinentes realizadas / currículo / día. c. Outra dos inconvenientes que impiden o correcto funcionamento deste servicio é a lentitude do servicio ou o recoñecemento da pegada dixital polo que recomendamos a revisión e mellora técnica deste recurso.  Solucións: a. Accións formativas gratuítas e programadas / mes para asesorar os traballadores

desempregados no manexo inicial do servicio gratuíto de Punto de Información / concello.

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

16

B.
ENTIDADES COLABORADORAS

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

17

B. ENTIDADES COLABORADORAS  Referente normativo: o Real Decreto 1375/1997, de 29 de agosto, sobre o traspaso á Comunidade Autónoma de Galicia da xestión realizada polo Instituto Nacional de Emprego no ámbito do traballo, emprego e formación e co obxectivo de cumprir coas directrices que marca a Unión europea, é o Servicio Público de Emprego (SPEG) quen xestiona as políticas activas de emprego que ata o momento o viña facendo o INEM e que recollen como accións prioritarias a inserción dos traballadores desempregados polo que é necesario crear unha rede de axentes sociais e entidades colaboradoras que proporcionen os recursos necesarios para realizar estas accións e acadar a inserción do demandante de emprego pertencente ó pacto Territorial de Emprego Deza - Tabeirós. De aí que entendamos por rede de centro de formación a aquelas entidades (centros de formación) para o emprego cos que conta a Consellería de Traballo e que presentan a misión de mellorar a capacitación profesional dunha persoa a través de actuacións personalizadas que integran a formación especializada e o apoio activo na busca de emprego.

Por iso, o axente social son aquelas institucións, asociacións, fundacións, asociacións empresariais e organizacións que directa ou indirectamente contribúen como centro partícipe e colaborador do Servicio Público de Emprego.

Creándose deste xeito, entidades colaboradoras para a realización de actividades de información, orientación e busca de emprego e entidades de captación de ofertas de emprego. Son entidades que participan como foco de axuda no referente a: - oferta y orientación - captador de ofertas - orientación - demanda (non vixente) - especial - oferta

A formación ocupacional impartida e as competencias dos técnicos/as orientadores laborais serán tratados de forma separada en epígrafes posteriores.

Ba. ENTIDADES COLABORADORAS: ORIENTACIÓN LABORAL - OFERTA

Para poder atender a todos os traballadores/as desempregados/as en materia de formación, orientación e busca de emprego o SPEG contamos cunha serie de entidades colaboradoras, ademais das Oficinas de Emprego, que realizan estas accións en materia de orientación. Par poder acceder a centro colaborador teñen que ter personalidade xurídica propia e sen ánimo de lucro como son as asociacións empresariais e sindicais, universidades, entidades locais e entidades que atenden a colectivos especiais.

Na nosa Comunidade Autónoma Galega o referente normativo con respecto ás competencias en materia de orientación e captación de ofertas regúlase segundo:

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

18

Orde del 30 de diciembre de 2008 por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria pública para la concesión de subvencións para a realización de orientación, información e busca de emprego (DOGA, nº 13, del 20 de enero de 2009).

 Decreto 251/2007, do 14 de decembro polo que se regula o recoñecemento da condición de entidade
colaboradora do Servicio Público de Emprego de Galicia en captación de ofertas e a creación do rexistro administrativo.

Dentro do Pacto de Emprego existen entidades colaboradoras de oferta - orientación laboral, oferta e captador de oferta, orientación, especial e demanda “non vixente” sendo a súa distribución- incluíndo todos os axentes sociais - a seguinte:

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

19

CENTROS COLABORADORES

C.C. OFERTA Y ORIENTACIÓN

C.C. OFERTA

C.C. ORIENTACIÓN

C.C. ESPECIAL

C.C. CAPTADOR OFERTA

C.C. DEMANDA “NON VIXENTE”

2008 A ESTRADA AGOLADA CERDEDO DOZÓN FORCAREI LALÍN RODEIRO SILLEDA VILA DE CRUCES TOTAL PONTEVEDRA TOTAL GALICIA TOTAL 82 29 GALICIA TOTAL 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 A ESTRADA AGOLADA CERDEDO DOZÓN FORCAREI LALÍN RODEIRO SILLEDA VILA DE CRUCES TOTAL PONTEVEDRA TOTAL

2008 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 A ESTRADA AGOLADA CERDEDO DOZÓN FORCAREI LALÍN RODEIRO SILLEDA VILA DE CRUCES TOTAL PONTEVEDRA 23 GALICIA 84 TOTAL TOTAL

2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A ESTRADA AGOLADA CERDEDO DOZÓN FORCAREI LALÍN RODEIRO SILLEDA VILA DE CRUCES TOTAL PONTEVEDRA 40 GALICIA 165 TOTAL TOTAL

2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A ESTRADA AGOLADA CERDEDO DOZÓN FORCAREI LALÍN RODEIRO SILLEDA VILA DE CRUCES TOTAL PONTEVEDRA 9 GALICIA 23 TOTAL TOTAL

2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A ESTRADA AGOLADA CERDEDO DOZÓN FORCAREI LALÍN RODEIRO SILLEDA VILA DE CRUCES TOTAL PONTEVEDRA 2 GALICIA 2 TOTAL TOTAL

2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1

4

Fonte: Elaboración propia. Información: Localizador de Centros colaboradores. Consellería de Traballo e Benestar.

Analizando graficamente a distribución destes centros colaboradores en materia de orientación dentro do Pacto Territorial de Emprego e en comparación coa provincia de Pontevedra e a Comunidade Galega:

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

20

CENTRO COLABORADOR: OFERTA
CENTRO COLABORADOR: ORIENTACIÓN
PACTO TERRITORIAL (0) - 0%

CENTRO COLABORADOR: ORIENTACIÓN
PACTO TERRITORIAL (1) - 1,1%
PACTO TERRITORIAL (0) - 0%

PONTEVEDRA (40) - 2,4%

PONTEVEDRA (23) - 27,3%

PONTEVEDRA (40) - 2,4%

GALICIA (165) - 100%

GALICIA (84) - 100%

GALICIA (165) - 100%

CENTRO COLABORADOR: DEMANDA "NON VIXENTE"

CENTRO COLABORADOR: ESPECIAL
PACTO TERRITORIAL (0) - 0%

CENTRO COLABORADOR: CAPTADOR DE OFERTAS

4
PONTEVEDRA (9) - 39,1%

2
GALICIA

1
PONTEVEDRA

GA LI C I A

P ON TEVED R A

GALICIA (23) - 100%

0

P A C TO TER R I TOR I A L

PACTO TERRITORIAL

Fonte: Elaboración propia. Información: Localizador de Centros colaboradores. Consellería de Traballo e Benestar.

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

21

Ba.a. Centro colaborador de Orientación Laboral  Referente normativo: Orde del 30 de diciembre de 2008 por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria pública para la concesión de subvencións para a realización de orientación, información e busca de emprego (DOGA, nº 13, do 20 de xaneiro de 2009).

Centrándonos dentro do servicio de orientación laboral vemos que a distribución do número de técnicos orientadores que atenden nas Oficinas de Emprego e nas entidades colaboradoras do Servicio Público de Emprego, dentro do Pacto de Emprego, segundo a poboación parada rexistrada desempregada é a que amosamos na seguinte táboa.

ORIENTADORES EN CENTROS COLABORADORES SEGUNDO CONCELLO E POBOACIÓN PARADA REXISTRADA
Comarca - Municipio: Entidade Colaboradora Comarca Deza - Lalín: Oficina de Emprego Entidade local Asociación Empresarial 2 1 2 976 Técnico Orientador en centros colaboradores PPR

Comarca Tabeirós - A Estrada: Oficina de Emprego Total Pacto: 1 6 1.322

Fonte: Elaboración propia. Información: Oficina Emprego – Entidade colaboradora de Oferta - Orientación e Oferta. IGE: Decembro 2008.

Destacamos a necesidade de solicitar máis profesionais dentro deste campo xa que unha das competencias destes profesionais é realizar as accións propias de orientación articuladas en itinerarios personalizados de inserción profesional e dirixidas a mellorar as posibilidades de ocupación dos demandantes de emprego inscritos no Servicio Público de Emprego de Galicia e os municipios pertencentes á Comarca de Tabeirós están desatendidos porque só contan cun profesional no SPE para toda a poboación desempregada.

Ba.b.Centro colaborador de Captación de Ofertas  Referente normativo: Decreto 251/2007 do 14 de decembro polo que se regula o recoñecemento da condición de entidade colaboradora do Servicio Público de Emprego de Galicia en captación de ofertas e a creación do rexistro administrativo.

Na Comunidade Galega están rexistradas 2 entidades colaboradoras na captación de ofertas das que só dúas se atopan na provincia de Pontevedra, en concreto nas localidades de Vigo e Pontevedra.

As competencias, entre outras destas entidades, no servicio de captación de ofertas concrétase nas seguintes accións:

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

22

a) Posta en contacto coa entidade empregadora, cumprimento do impreso de captación de oferta asinado pola entidade empregadora (aparece recollido o perfil profesional das vacantes a cubrir), remisión de do impreso á oficina de emprego que tramitará dita oferta.  Enténdese por oferta debidamente tramitada a aquela oferta de emprego que unha vez captada polo centro e remitida á oficina de emprego para a súa xestión e péchase có resultado de contratación por parte da empresa oferente. b) Seguimento das accións de captación de ofertas: as entidades colaboradoras facilitarán, no caso de visitas de seguimento, o acceso ás instalacións nas que se realizan as accións así como toda a documentación de carácter técnico, administrativo ou contable.

Bb. ENTIDADES COLABORADORAS: FORMACIÓN OCUPACIONAL

Os centros colaboradores de formación ocupacional colaboran co Servicio Público de Emprego de Galicia na realización de actividades de formación ocupacional tanto para traballadores/as desempregados/as como para traballadores/as ocupados/as axustando a formación ó establecido na orden dos distintos programas de formación ocupacional.

Na nosa Comunidade Autónoma Galega o referente normativo con respecto ás competencias en cualificación profesional e en materia de centro colaborador de formación ocupacional regúlase segundo:
 Orde do 11 de decembro de 2008 pola que se establece a convocatoria pública para a programación de accións formativas dirixidas prioritariamente aos traballadores/as desempregados/as na Comunidade Autónoma de Galicia correspondente ao exercicio 2009 (DOGA, nº 245, do 18 de decembro de 2008).  Decreto 158/2001 do 29 de xuño polo que se regula o procedemento para a homologación de especialidades formativas e para a inscrición no Censo de centros colaboradores de formación ocupacional.

Actualmente a Consellería de Traballo e Benestar conta cunha rede de centros que imparte formación para o emprego distinguindo: 1. Centros Nacionais de Formación Profesional Ocupacional: contamos en toda Galicia con 3 centros, concretamente 1 centro en Santiago de Compostela (A Coruña) e 2 na provincia de Pontevedra (un na localidade da Illa de Arousa e outro en Vigo). 2. Centros de Formación: contamos con 9 centros repartidos por toda a Comunidade Galega, concretamente 1 centro na provincia de Pontevedra. 3. Centros Colaboradores de Formación Profesional Ocupacional: contamos con 880 centros homologados na nosa Comunidade Autónoma dos que 37 se reparten entre todos os municipios do Pacto de Emprego. Na seguinte táboa observamos a seguinte distribución dos centros Formación Profesional Ocupacional, as especialidades formativas impartidas (familias profesionais) a nivel Pacto Territorial de Emprego, provincia de Pontevedra e Galicia:

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

23

Concello Data: Decembro 2008

Tipo de Centro

Nº C. Colaborador FP

Familias Profesionais (ver anexo3)

Nº Cursos Totais das Especialidades Profesionais 4 1

Agolada

Entidade Local Entidade Privada Total:

1 1

1,3,4,5 5

2

4

5

Dozón

Totais:

0 1

0 7,9,18

0 3

Lalín

Entidade Local Entidade Privada Totais:

10 11 1

1,4,6,13,21,22,23,25 11 1,3

91 94 3

COMARCA DEZA Rodeiro Entidade Local Entidade PACTO TERRITORIAL Privada DE EMPREGO Totais: Silleda Entidade Local Entidade Privada 8 1,11,25,3,5,17,3,9,18, 25 Totais: Vila de Cruces Entidade Local Entidade 2 Privada Totais: Totais Comarca Deza: A Estrada COMARCA TABEIRÓS TERRA DE MONTES Entidade Local Entidade Privada Totais: Cerdedo Entidade Local Totais: Forcarei Entidade Local Totais: Totais Comarca Tabeirós: PONTEVEDRA Totais: GALICIA Totais: 880 281 9 1 1 1 1 11 1 2 26 1 8 25 7 37 1,4,13 1,4,5,6,11,15,16,18, 25 10 1,3,5 3 1,4,5,18,23,24 6 19 35 3 3 6 6 44 8 160 8 27 9 1 11 1,5,11,13,21,23 42 6 36 1 2 1 1,25 3 1,4,13,23 13 16 6

Fonte: Elaboración Propia. Información: Localizador de Centros. Consellería de Traballo e Benestar.

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

24

 Análise – Interpretación:

a. Centros asociados: Segundo observamos o número de centros asociados de formación ocupacional dentro do Pacto de Emprego é de 37 centros cunha porcentaxe do 3%, contando con 11 centros na Comarca de Tabeirós, 26 dentro da Comarca de Deza, fronte a Comunidade Galega e a provincia de Pontevedra.
COMPARATIVA CENTROS DE FORMACIÓN OCUPACIONAL
(37) - 3%

(244) - 21 %

Galicia Pontevedra Pacto de Emprego

(880) - 76%

Fonte: Elaboración Propia. Información: Localizador de Centros. Consellería de Traballo e Benestar.Ano 2008

b. Natureza das entidades colaboradoras: O 22% son entidades locais, 68% entidades privadas, 5% asociacións empresariais e 5% asociacións sindicais.
NATUREZA DOS CENTROS COLABORADORES

(2) - 5% (2) - 5% (8) - 22%

(25) - 68%

Entidade Local

Entidade Privada

Asoc. Empresarial

Asoc. Sindical

Fonte: Elaboración Propia. Información: Localizador de Centros. Consellería de Traballo e Benestar. Ano 2008

c. Distribución de centros colaboradores de FO / concello: Segundo datos da Consellería de Traballo e Benestar, dentro do Pacto de Emprego obsérvase que os municipios con maior número de entidades homologadas para impartir accións formativas de carácter profesional para o emprego son Lalín con 11 centros (31%), Silleda e A Estrada con 9 centros (24%).

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

25

PACTO EMPREGO: Centros de FO / Concello
(1 - 3% ) (1 - 3% ) (2) - 5% 0%

Agolada Dozón Lalín Rodeiro
(1 ) - 31 1 %

(9) - 24%

Silleda Vila de Cruces A Estrada

(2) - 5% (2) - 5% (9) - 24%

Cerdedo Forcarei

Fonte: Elaboración Propia. Información: Localizador de Centros. Consellería de Traballo e Benestar. Ano 2008

d. Especialidades formativas: Os 37 centros do Pacto de Emprego contan cun total de 56 especialidades de formación ocupacional - Comarca de Deza con 37 especialidades fronte a Comarca Tabeirós con 19 cursos formativos -, que se traduce en 56 homologacións para impartir esta formación dispoñendo a maioría delas certificado de profesionalidade.  Se observamos a distribución de especialidades formativas / número de homologacións concedidas dentro do territorio de análise, vemos que as familias que presentan maior número de homologacións son: - Administración e Xestión (38,46%). - Artes e Artesanías (23,07%). - Transporte e Mantemento de vehículos (19,23%).

Bc. Conclusións derivadas da análise.

Bc.1. Conclusións da análise de situación inicial : DAFO - Ratio

a. As Comarcas pertencentes ó Pacto Territorial de Emprego posúen centros colaboradores de Formación Ocupacional, agás o concello de Dozón.

b. Existencia de entidades dentro da Comarca de Deza que poden homologar instalacións para realizar cursos de formación ocupacional.

c.

A UPD e os seus técnicos asesoran ós concellos pertencentes ó Pacto de Emprego da importancia de ser centro colaborador de formación ocupacional como medida inicial para establecer políticas activas de emprego dentro dun futuro próximo.

d. Ratio: O Pacto Territorial de Emprego está servido de centros de formación ocupacional e non se xustifica a creación doutro centro colaborador de Formación posto que o volume de demandantes de emprego queda absorbido axeitadamente polo resto dos concellos da Comarca de Deza.

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

26

Bc.2. Conclusións da análise DAFO: debilidades e fortalezas (Vid. Dafo nº 1)

Debilidades: Entidades colaboradoras de Orientación Laboral

1.Situación desfavorable dentro da Comarca de Tabeirós xa que posúe entidades – administración local, asociación empresarial ou sindical que poden solicitar ser centro colaborador para a realización de

accións de información, orientación e busca activa de emprego.

Fortalezas: Entidades colaboradoras de Formación Ocupacional

1. Situación favorable para o Pacto Territorial de Emprego. Actualmente está servido de centros de formación ocupacional e non se xustifica a creación doutro centro colaborador de formación posto que o volume de demandantes de emprego queda sorbido axeitadamente polo resto dos concellos de ambas Comarcas.

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

27

C.
FORMACIÓN: E.O. – O.E. - OCUPACIONAL CONTINUA - REGRADA

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

28

C. FORMACIÓN

A formación nos derradeiros anos transformouse nun dos puntos máis importantes á hora de atopar emprego comprendendo o conxunto de ensinos que capacitan para o desenrolo de profesións. Existen tres tipos de oferta de formación profesional : regrada, ocupacional e continua. 1. Formación Profesional Regrada ofrece unha especialización e coñecemento práctico respecto ao mundo laboral. Organízase en ciclos formativos: * Ciclos formativos de grao medio: Cursando este ciclo obtense o Título de Técnico na materia cursada. * Ciclos formativos de grao superior: Cursando este ciclo se obtense o Título de Técnico Superior. 2. Formación Profesional Continua  É formación non regrada dirixida á poboación que xa exerce unha actividade no mundo laboral. 3. Formación Profesional Ocupacional  É a oferta formativa non regrada dirixida a desempregados principalmente, creada para potenciar a inserción e reinserción profesional. É realizada por entidades colaboradoras e financiadas polo Fondo Social Europeo, Servicio Público de Emprego Estatal e o SEF. Enténdese por programa mixto de formación e emprego á política activa de emprego máis coñecida nas que a poboación atendida recibe formación profesional ocupacional co obxectivo de potenciar a inserción ou reinserción profesional dos alumnos/ as traballadores/as.
1

Os órganos que os promoven son as entidades locais e os seus organismos autónomos, os consorcios, fundacións, asociacións e outras entidades sen ánimo de lucro.

A formación dos traballadores destes programas céntrase en áreas de actuación que están especialmente relacionadas cos servizos de utilidade colectiva, ocio e culturais e o personalizado de carácter cotián.

A través destas políticas activas de emprego, os programas de formación mixto, pretenden alcanzar os seguintes obxectivos: 

Inserción laboral da mocidade desempregada, con titulación ou non, coa finalidade de darlles formación teórico-práctica en traballos reais que lles permita unha saída laboral tanto para a empresa privada coma para a pública, por conta propia (autónomos), etc.

Fomento e impulso de perfís de alumnos/as–traballadores/as especialistas en profesións demandadas actualmente no mercado laboral: fontaneiros, electricistas, carpinteiros, auxiliares de axuda a domicilio, etc.

1

Información obtida da web da Consellería de Traballo: Formación e Cualificacións.

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

29

Rehabilitación e conservación do patrimonio histórico, artístico, cultural ou natural gracias ó traballo realizado por estes mozos ó longo da duración do programa de formación teórica e práctica.

 

Dinamización social do entorno. Información actual da situación real do mercado laboral da zona e asesoramento nas técnicas básicas de busca de emprego por conta axea e propia.

Recuperación e conservación do patrimonio cultural, natural e urbano, gracias á labor de expertos docentes de diferentes ámbitos profesionais na impartición destes cursos formativos.

Con respecto ó desenvolvemento destes proxectos:  A programación intégrase en plans integrais de emprego que dean resposta ás demandas do mercado laboral e sexan capaces de activar o desenvolvemento territorial e xerar postos de traballo.  Os docentes contratados, tanto para a formación teórica como para a práctica, pasan un proceso de selección de persoal segundo as necesidades que demandan estes programas.

Tendo presente a poboación destinataria e a súa duración, estes programas divídense en:    Escolas Obradoiro. Casas de Oficio. Obradoiros de Emprego.

A continuación analizamos os seguintes ítems relacionados coa formación profesional:   Formación nas escolas obradoiro. Formación en obradoiros de emprego. 

Aclaración:

Non se analiza a formación en Casas de Oficio porque non se realizou

ningunha dentro do período de análise do Pacto de Emprego.

Ca. Formación nas escolas obradoiro

Enténdese por escola obradoiro ó programa mixto e público de emprego e formación ou a un centro de traballo temporal, subvencionado a través da Dirección Xeral de Promoción do Emprego - Consellería de Traballo -, que posúen a finalidade de inxerir laboralmente os mozos/as, desempregados e menores de vintecinco anos, mediante a súa cualificación en alternancia coa práctica profesional en ocupacións ou actividades de utilidade pública ou interese social. Ó mesmo tempo adquiren práctica laboral mediante a realización de actividades relacionadas coa recuperación, producción do patrimonio histórico, artístico, cultural ou natural, etc. que permita a inserción destes alumnos participantes no mercado de traballo para o desempeño adecuado do oficio aprendido.

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

30

Os requisitos para ser beneficiario/a deste programa mixto de emprego son:    Ser desempregado/a inscrito/a no servicio Público de Emprego de Galicia. Non ter cumpridos os 25 anos e ser maior de 16 anos. Cumprir os requisitos establecidos na normativa reguladora do contrato para a formación.

A escola obradoiro consta de dúas fases, na primeira fase prodúcese a formación ocupacional cunha duración de 6 meses e dentro da segunda fase a formación se completa con alternancia no traballo e práctica profesional cunha duración máxima de 18 meses.

Ca.1. Distribución das Escolas Obradoiro no Pacto de Emprego: análise e comparativa coa provincia e Galicia.

No territorio do Pacto de Emprego Deza - Tabeirós o proxecto Escola Obradoiro é unha política activa de emprego recoñecida e posta en práctica a través das entidades locais.

A única Escola Obradoiro que se realizou foi no ano 2001 no Concello de Agolada gracias á subvención da Consellería de familia e Promoción do Emprego, Muller e Xuventude. A Escola Obradoiro “Agolada I” (emprazada no Polígono Industrial do concello) tiña como obxectivo lograr a cualificación profesional e inserción social e laboral dos trinta participantes de dito proxecto: mozos /as desempregados e menores de vintecinco anos. Durante o exercicio 2000 – 2008, puxéronse en funcionamento 47 escolas obradoiro a nivel provincial, é dicir do 100%, fronte a 1 proxecto mixto de formación e emprego, estamos a falar do 2,1%, dentro do Pacto Territorial de Emprego composto por os nove concellos adheridos ó pacto, na Agolada.
COMPARATIVA PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO - PONTEVEDRA

ANO 2000 - 2008

Pacto Territorial (1)- 2,1%

Pontevedra (47) 100%

PACTO TERRITORIAL

PONTEVEDRA

Fonte: Elaboración propia. Información: Consellería de Traballo e Benestar.

Non obstante, en comparativa coa Comunidade Galega observamos que só se levou a cabo 1 escola obradoiro fronte ós 94 proxectos formativos levados a cabo en toda a comunidade.

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

31

COMPARATIVA PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO - GALICIA

Galicia (94) 100%

Pacto Territorial (1) 1,06%

ANO 2000 - 2008 PACTO TERRITORIAL GALICIA

Fonte: Elaboración propia. Información: Consellería de Traballo e Benestar.

Ca.2. Análise da Escola Obradoiro: Agolada I  

Alumnado: 30 mozos desempregados menores de 25 anos, dos que o 10% foron mulleres e o 90% homes. Especialidades formativas: Durante este proxecto impartíronse as especialidade de albanelería, cantería e carpintería habendo 10 alumnos/as por especialidade.

Ca.2.1. Análise comparativa coa provincia de Pontevedra e a Comunidade Galega 

Alumnado: Se analizamos os datos do alumnado da Escola Obradoiro realizada no ano 2001 dentro do Pacto Territorial de Emprego, en comparación coa Provincia e a Comunidade Galega vemos que amosa a seguinte distribución por sexo.
COMPARATIVA: ALUMNADO E.O. POR SEXO (%)
% 120

0

Pacto Territorial Mulleres Homes 10 90

Pontevedra 39,34 60,66

Galicia 30,19 69,81

Fonte: Elaboración propia. Información: Escolas Obradoiro. Xunta de Galicia. Ano 2.001

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

32

Especialidades formativas - Familias profesionais:
COMPARATIVA: ESPECIALIDADES FORMATIVAS (%)
200%

100%

0%

Pacto Territorial Outros Carpintería de Madeira Construcción 0 33,33 66,66

Galicia 33,67 21,43 44,9

Fonte: Elaboración propia. Información: Escolas Obradoiro. Xunta de Galicia. Ano 2.001

Aclaracións:    Os datos referidos ao Pacto Territorial consideran “especialidades formativas”. Pola contra, os datos da Comunidade Galega veñen expresados en “familias profesionais”. As especialidades formativas de cantería e albanelería estarían recollidas na familia profesional de construcción. Non posuímos os datos das especialidades formativas impartidas nos proxectos Escolas Obradoiros a nivel provincia de Pontevedra.

Ca.3.Conclusións derivadas da análise.

Ca.3.1. Conclusións da análise de situación inicial: DAFO - Ratio

a. Os concellos adheridos ó Pacto territorial de Emprego da Comarca de Deza e Tabeirós – Terra de Montes, presentan unha maior vantaxe debido a existencia dunha UPD con técnicos contratados para solventar as dúbidas na realización de dos proxectos E.O, sempre e cando sexa solicitada dita axuda, por parte dos axentes de emprego de ditos concellos. b. Existencia dunha maioría significativa de homes respecto a mulleres nestes proxectos mixtos formativos (90% fronte ó 10%). A porcentaxe é significativamente inferior respecto á provincia Pontevedra e a Comunidade Galega (mulleres en torno ao 30%). c. A especialidade formativa impartida máis frecuente é a de Construcción que engloba albanelería e cantería. d. Ratio: Apréciase a necesidade de creación destes programas mixtos de formación e emprego, Escolas Obradoiro, nos concellos pertencentes ó Pacto Territorial de Emprego para equipararse en maior medida coa realidade de Galicia e Pontevedra.

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

33

Ca.3.2. Conclusións derivadas da análise DAFO: debilidades e fortalezas (Vid. Dafo nº 2)

Debilidades

1. Programas mixtos de formación – emprego: inexistencia dun catálogo de expertos docentes.  No proceso de selección dos docentes atopámonos que non existe un catálogo de expertos docentes que nos facilite unha selección conforme ás necesidades dos proxectos a desenvolver. 2. Formación impartida: 1. Dificultades para obter o carné profesional. 2. Desvinculación das especialidades impartidas coa situación actual do mercado laboral da zona.   Nestes proxectos unha vez impartida a formación non sempre se obtén o carné profesional posto que un requisito indispensable é ostentar unha titulación regrada para a súa obtención. Non existe adecuación entre a programación formativa impartida nestes proxectos e as necesidades do mercado laboral debido a: a. b. c. Proxectos adaptados ás necesidades de obra das entidades promotoras. Dificultades para atopar alumnado coa cualificación inicial axeitada. Dificultades para realizar prácticas en empresas da comarca.

Fortalezas

1. Priorización destes proxectos dentro do Pacto de Emprego: experiencias previas.  Os concellos adheridos ó Pacto territorial de Emprego da Comarca de Deza e Tabeirós, presentan unha maior vantaxe debido que a Administración dará prioridade ós proxectos que determine o equipo técnico da UPD como política activa de emprego a levar a cabo en ditos concellos despois da análise da situación inicial de ambas Comarcas.   As entidades locais pertencentes ó Pacto de Emprego posúen experiencia na realización destes proxectos. O Concello de Agolada – Comarca de Deza – realizou, dentro do período de análise, a primeira Escola Obradoiro. 2. Asesoramento técnico ós concellos pertencentes ó Pacto de Emprego.  A medida de apoio será o asesoramento e orientación por parte do equipo técnico da UPD, preparando conxuntamente cos axentes de emprego dos Concellos os proxectos a presentar á Consellería de Traballo e Benestar. 3. Difusión estendida nas Comarcas pertencentes ó Pacto de Emprego deste proxectos de formación e emprego.  Notable coñecemento da realización destes proxectos por parte da poboación desempregada e as empresas sitas/comarca.

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

34

Cb. Formación nos Obradoiros de Emprego Xunto coa Escola Obradoiro, o Obradoiro de Emprego é un programa mixto de emprego e formación entendéndose por “obradoiro de emprego” á medida de apoio á creación de emprego. É dicir, a aprendizaxe e a cualificación profesional se combinan cun traballo productivo, mediante a realización de obras o servizos de utilidade pública ou de interese social relacionados cos novos xacementos de emprego (servizos de utilidade colectiva, de ocio e servizos cotiáns), que permita a inserción ó mercado laboral dos alumnostraballadores gracias á profesionalización e a adquisición desa experiencia, ó mesmo tempo que se lles proporciona orientación e asesoramento e información profesional e empresarial.

Os órganos que os promoven son as entidades locais e os seus organismos autónomos, as entidades públicas con competencias en materia de promoción do emprego, dependentes ou asimiladas a elas, cuxa titularidade corresponda integramente ás ditas entidades locais, os consorcios, fundacións, asociacións e outras entidades sen ánimo de lucro.

Estes proxectos presentan a finalidade de mellorar as posibilidades de ocupación dos desempregados de 25 ou máis anos de idade, especialmente co obxectivo principal de fomentar o desenvolvemento de iniciativas económicas e de formación profesional en sectores concretos, ó mesmo tempo que se restaura ou constrúe a través da realización de traballos no ámbito da construcción, fontanería, paneis solares, horticultura, … As áreas de actuación están especialmente relacionadas cos servizos de utilidade colectiva, ocio e culturais e o personalizado de carácter cotián.

En definitiva, trátase de impartir formación adecuada para o desenvolvemento profesional no posto, ofrecendo -por tanto- formación teórica relacionada co mundo do traballo e practica profesional.

Os requisitos para ser beneficiario/a deste programa mixto de emprego son: 1. Ser desempregado/a inscrito/a no servicio Público de Emprego de Galicia. 2. Ter unha idade igual ou superior ós 25 anos. 3. Cumprir os requisitos establecidos na normativa reguladora do contrato para a formación.

O obradoiro de emprego ten unha duración dun ano, así como unha única etapa de formación en alternancia co traballo ou a práctica profesional (dirixida á aprendizaxe), cualificación e adquisición de experiencia profesional.

Cb.1.Distribución dos Obradoiros de Emprego no Pacto de Emprego: evolución e comparativa dos proxectos.

No territorio do Pacto de Emprego o proxecto Obradoiro de Emprego é unha política activa de emprego recoñecida e posta en práctica a través das entidades locais.

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

35

A seguinte táboa nos amosa a distribución territorial a nivel Comarca, provincia e Comunidade Galega dos O.E. realizados dende o ano 2000 ata o ano 2008:
Concello Agolada Dozón Comarca Deza Lalín Rodeiro PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO Comarca Tabeirós Silleda Vila de Cruces A Estrada Cerdedo Forcarei Totais: Pontevedra Galicia Totais: Nº de O.E. 1 0 5 0 1 0 3 1 4 15 95 3592 4693

Fonte: Elaboración propia. Información:Consellería de Traballo e Benestar.

1. Dende o ano 2000 ata o ano 2008, destacamos que o números de OE realizados dentro do Pacto de Emprego foi de 15 proxectos. Dentro da Comarca de Deza foron 7 proxectos fronte os 8 programas realizados na Comarca de Tabeirós. Na provincia de Pontevedra 86 programas.
Evolución dos proxectos de O.E.
18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Pacto de Emprego Pontevedra 2000 0 0 2001 2 3 2002 2 10 2003 2 11 2004 2 9 2005 2 13 2006 1 10 2007 1 14 2008 3 16

Fonte: Elaboración propia. Información: Consellería de Traballo e Benestar.

Conclusións: a. Como se pode ver no gráfico, a evolución na execución dos proxectos mantívose nos primeiros anos (2001-2005) dentro do Pacto de Emprego fronte á Comunidade Galega que experimenta un aumento progresivo. b. Nos derradeiros anos dentro do Pacto de Emprego e na provincia de Pontevedra ocorre o contrario, prodúcese unha caída na realización dos proxectos. c. Proxectos realizados / entidade: - Concello de Lalín (5) -nos anos 2001, 2002, 2004, 2005 e 20082 Pendentes datos de O.E . Ano 2008. Nivel Galicia. 3 Pendentes datos de O.E . Ano 2008. Nivel Galicia.

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

36

- Concello de Agolada (1) -no ano 2003- Concello de Silleda (1) -no ano 2008- Concello de Forcarei (4) –nos anos 2001, 2003, 2006 e 2007- Concello de A Estrada (3) –nos anos 2002, 2005 e 2008- Concello de Cerdedo (1) – no ano 2004 -.  A media de proxectos executados neste período foi de 9 a 10 programas anuais en toda a provincia, e entre 1 e 2 no Pacto de Emprego.

2. O seguinte gráfico nos amosa a distribución neste período en comparación coa provincia de Pontevedra e a Comunidade Galega habendo 15 (4,17%) programas mixtos de formación e emprego no Pacto de Emprego fonte ós 95 (26,46%) realizados na provincia de Pontevedra e os 359 (100%) na Comunidade Galega.
COMPARATIVA OBRADOIRO DE EMPREGO: PACTO TERRITORIAL - PONTEVEDRA - GALICIA

ANO 2000 - 2008

Galicia (359) - 100% Pontevedra (95) - 26,46% Pacto Territorial (15) - 4,17%

Fonte: Elaboración propia. Información: Consellería de Traballo e Benestar.

3. Durante o mesmo exercicio puxéronse en funcionamento 95 obradoiros de emprego a nivel provincial, fronte a 15 proxectos mixtos de formación e emprego do Pacto. Estamos a falar do 15,7% respecto ó total da provincia.
COMPARATIVA PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO - PONTEVEDRA

ANO 2000 - 2008

P ACTO T E R R IT O R IA L( 15 ) 15 ,7 %

PONTEVEDRA (95) - 100%

PACTO TERRITORIAL

PONTEVEDRA

Fonte: Elaboración propia. Información: Consellería de Traballo e Benestar.

4. O número de proxectos realizados no Pacto foron de 15 (4,1%) fronte ós 359 (100%) levados a cabo en toda a Comunidade Galega.

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

37

COMPARATIVA PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO - GALICIA

G al i ci a ( 3 59 ) 10 0 %

P act o T er r i t o r i al ( 15) 4 , 1%

ANO 200 - 2008 PACTO TERRITORIAL GALICIA

Fonte: Elaboración propia. Información: Consellería de Traballo e Benestar.

5. No que se refire ás especialidades formativas impartidas no Pacto foron 50 (17,24%) fronte ós 290 módulos formativos impartidos no ámbito provincial (100%).

COMPARATIVA PACTO DE EMPREGO - PONTEVEDRA

Pontevedra

290 - 100%

Pacto de Emprego

50 - 17,24%

Fonte: Elaboración propia. Información: Consellería de Traballo e Benestar.

Conclusións: a. O 96,65% dos módulos impartidos estaban relacionados co sector da construcción (albanelería, cantería, electricidade e electrónica, fontanería e enerxías renovables) ou co sector agrario (medio ambiente, xardinería, traballo forestal). b. O 3,45% realizou programas mixtos de formación e emprego (OE) con temáticas innovadoras e adaptadas ás necesidades empresariais da zona, destacando: Monitor turístico. Enerxías renovables. Prevención de Riscos Laborais.

Cb.2. Análise dos proxectos Obradoiro de Emprego realizados dentro do Pacto de Emprego. 

Alumnado: Se analizamos os datos do alumnado dos proxectos Obradoiro de Emprego realizados no período de análise, ano 2000-2008, dentro do Pacto Territorial de Emprego, o número de alumnos/as que se formaron foi de 576 persoas sendo o 68,58% mulleres fronte o 31,42% homes.

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

38

Pacto de Emprego: Distribución do alumnado dos O.E.
80

0 Homes Mulleres

2000 0 0

2001 56 29

2002 39 70

2003 9 25

2004 22 78

2005 14 59

2006 8 32

2007 3 27

2008 20 75

Fonte: Elaboración propia. Información: ADL (Concellos) e Maiv.

Conclusións: a. O porcentaxe de mulleres alumnas traballadoras dentro destes programas mixtos de formación e emprego está practicamente por riba do 60% en todo o período de análise aínda que experimenta un aumento progresivo a medida que comezamos o período chegando ó 90% no ano 2007 e ao 80,82% no ano 2005. b. En comparación coa provincia de Pontevedra e a Comunidade Galega observamos que acontece o mesmo que no Pacto, un aumento progresivo do porcentaxe de participantes ó longo do período de análise. A nivel provincial, as mulleres alcanzan a porcentaxe máxima no ano 2007 cun 78,80% fronte ó 21,20% dos homes. A nivel Comunidade Galega acontece de maneira similar, a porcentaxe máxima de mulleres é do 71,01% fronte ó 28,99% dos homes no ano 2007. c. Non posuímos os datos das porcentaxes do ano 2008.

2. Especialidades formativas - Familias profesionais:
O.E.: Especialidades impartidas no Pacto de Emprego (2000 - 2008)
100% 80% 60% 40% 20% 0% Electricidade e Electrónica Agraria Madeira, moble e corcho Edificación e Obra civil

2001 0 28,24 25,88 45,88

2002 0 18,51 33,34 48,15

2003 0 18,51 33,34 48,15

2004 0 24,00 13,00 63,00

2005 27,40 10,95 13,70 47,95

2006 22,50 22,50 27,50 27,50

2007 0 100,00 0 0

Fonte: Elaboración propia. Información: Escolas Obradoiro. Xunta de Galicia. Ano 2.000-2008

* Aclaracións: 1. As familias profesionais reflectidas a través do gráfico anterior engloban as seguintes especialidades impartidas durante o período de análise:

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

39

1.1. Electricidade e Electrónica: “montaxe e instalación” e “electricidade e electrónica + enerxías renovables”. 1.2. Agraria: “xardinería + medio ambiente”, “agraria + medio ambiente”, “medio ambiente” e “seguridade e ambiente”. 1.3. Madeira, moble e corcho: “industria da madeira e cortiza”, “carpintería” e “artesanía”. 1.4. Edificación e Obra Civil: “ construcción” e “edificación e obras públicas”. 

Conclusións:

1. Ano 2008: Non posuímos os datos das especialidades formativas impartidas nos proxectos Obradoiros de Emprego a nivel provincia de Pontevedra e Comunidade Galega polo que a comparativa no se realizou e consecuentemente non aparecen reflexadas no gráfico. 2. A distribución das especialidades formativas dos Obradoiros de Emprego dentro do Pacto de Emprego céntrase principalmente naquelas áreas relacionadas co sector da construcción e agraria (o mesmo acontece no ámbito provincial). 3. Dentro do período de análise 2000-2008, impartíronse 50 módulos formativos, nos que as innovacións máis salientables foron: - Relacionados coa Axuda a Dependentes: * Coidador/a de Maiores (2%) - Relacionados coa Agricultura: * Traballos Forestais (Educación ambiental) (4%) * Fructicultura Ecolóxica (2%) * Horticultura Ecolóxica (2%)

Cb.3. Conclusións derivadas da análise

Cb.3.1. Conclusións da análise de situación inicial: DAFO – Ratio.  O persoal técnico contratado das entidades públicas e privadas sen ánimo de lucro non posúe a axeitada formación para valorar a posibilidade de solicitar a subvención correspondente a estes proxectos ou outros coa finalidade de facilitar a posterior integración no mercado de traballo das persoas desempregadas.  Os concellos adheridos ó Pacto territorial de Emprego da Comarca de Deza e Tabeirós – Terra de Montes, presentan unha maior vantaxe debido a existencia dunha UPD con técnicos contratados para solventar as dúbidas na realización de dos proxectos Escola Obradoiro, sempre e cando sexa solicitada dita axuda, por parte dos axentes de emprego ou técnicos de formación de ditos concellos.  Os concellos adheridos ó Pacto territorial de Emprego da Comarca de Deza e Tabeirós – Terra de Montes, presentan unha maior vantaxe debido que a Administración dará prioridade ós proxectos Escola Obradoiro que determine o equipo técnico da UPD como política activa de emprego a levar

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

40

a cabo en ditos concellos con especialidades determinadas despois da análise da situación inicial de ambas Comarcas.  Dentro da Comarca de Deza, os concellos con menor densidade de poboación – Rodeiro, Dozón e Vila de Cruces- non realizaron as actividades relacionadas coa utilidade colectiva, ocio, culturais e cotiáns como servizos de actuación a través do obradoiro de emprego. Unha das razóns hipotéticas sería, entre outras, o non darse completado o número suficiente de demandantes de emprego como alumnado -colectivo prioritario-. 

Realizáronse demasiados proxectos mixtos de formación e emprego, Obradoiros de Emprego, durante o período de análise, polo que hai que reestructurar a asignación destes proxectos e decantarse por outros tipos de políticas activas de emprego.

Ratio: Non se aprecia a necesidade de maior número de obradoiros de emprego porque o ratio arroxa un resultado favorable para os resultados do Pacto Territorial.

Cb.3.2. Conclusións da análise DAFO: debilidades e fortalezas (Vid. Dafo nº2)

Debilidades

1. Os Concellos de Rodeiro, Dozón e Vila de Cruces non executaron estes programas.  Dentro da Comarca de Deza, os concellos con menor densidade de poboación (Rodeiro, Dozón e Vila de Cruces) non realizaron as actividades relacionadas coa utilidade colectiva, ocio, culturais e cotiáns como servizos de actuación a través do obradoiro de emprego. Unha das razóns posibles sería, o non darse completado o número suficiente de demandantes de emprego como alumnado -colectivo prioritario-. 2. Primacía de proxectos Obradoiro de Emprego fronte outro tipo de programa mixto.  Realizáronse demasiados proxectos mixtos de formación e emprego, Obradoiros de Emprego, durante o período de análise, polo que hai que reestructurar a asignación destes proxectos e decantarse por outros tipos de políticas activas de emprego. o o Realizáronse 15 proxectos mixtos (Obradoiro de Emprego) fronte a 1 único proxecto de Escolas Obradoiro. Non se aprecia a necesidade de maior número de obradoiros de emprego porque o ratio arroxa un resultado favorable para o Pacto de Emprego. 3. Obxectivos de inserción: irrealidade e desmotivación do alumnado.   As entidades promotoras apostan por estes proxectos pese á dificultade para acadar os obxectivos de inserción establecidos nos programas. A motivación para a realización de Obradoiros de Emprego fronte os programas Escolas Obradoiro ven dada pola dificultade de acadar os alumnos/as necesarios/as.

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

41

Outro dos factores que inciden na consecución dos obxectivos de inserción destes alumnos/as traballadores/as é a existencia dunha desigualdade entre as condicións laborais que ofrece o mercado laboral e as condicións laborais do alumando destes proxectos, no referente a salario e horario laboral, realidade que non se cumpre. Repercutindo animicamente no estado do alumno/a traballador/a –desmotivación cara unha busca activa de emprego-.

4. Programas mixtos de formación – emprego: inexistencia dun catálogo de expertos docentes.  No proceso de selección dos docentes atopámonos que non existe un catálogo de expertos docentes que nos facilite unha selección conforme ás necesidades dos proxectos a desenvolver. 5. Formación impartida: 1. Dificultades para obter o carné profesional. 2. Desvinculación das especialidades impartidas coa situación actual do mercado laboral da zona.   Nestes proxectos unha vez impartida a formación non sempre se obtén o carné profesional posto que un requisito indispensable é ostentar unha titulación regrada para a súa obtención. Non existe adecuación entre a programación formativa impartida nestes proxectos e as necesidades do mercado laboral debido a: a. b. c. Proxectos adaptados ás necesidades de obra das entidades promotoras. Dificultades para atopar alumnado coa cualificación inicial axeitada. Dificultades para realizar prácticas en empresas da comarca.

Fortalezas

1. Priorización destes proxectos dentro do Pacto de Emprego: experiencias previas.  Os concellos adheridos ó Pacto territorial de Emprego da Comarca de Deza e Tabeirós, presentan unha maior vantaxe debido que a Administración dará prioridade ós proxectos que determine o equipo técnico da UPD como política activa de emprego a levar a cabo en ditos concellos despois da análise da situación inicial de ambas Comarcas.   As entidades locais pertencentes ó Pacto de Emprego posúen experiencia na realización destes proxectos. O Concello de Agolada – Comarca de Deza – realizou, dentro do período de análise, a primeira Escola Obradoiro. 2. Asesoramento técnico ós concellos pertencentes ó Pacto de Emprego.  A medida de apoio será o asesoramento e orientación por parte do equipo técnico da UPD, preparando conxuntamente cos axentes de emprego dos Concellos os proxectos a presentar á Consellería de Traballo e Benestar. 3. Difusión estendida nas Comarcas pertencentes ó Pacto de Emprego deste proxectos de formación e emprego.  Notable coñecemento da realización destes proxectos por parte da poboación desempregada e as empresas sitas/comarca.

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

42

Cb.3.3. Problemáticas actuais. 1. Proxectos mixtos de formación e emprego: proceso de selección – equipo directivo e de apoio, expertos docentes (formación requirida) e alumnado (motivación, inserción laboral)-. 2. Formación impartida nos programas mixtos de formación e emprego: carné profesional.

Cb.4. Mesas de Traballo.

Cb.4.1. Datos das mesas de traballo e metodoloxía

Realizáronse mesas de traballo cos/coas ADL dos concellos de emprego de cada comarca, por seren coñecedores da realidade actual na materia. Unha reunión/ADL.

Metodoloxía: Entrevista personalizada co/a ADL do concello e os técnicos de formación e orientación ou demanda onde se tratará a problemática anteriormente detallada (problemáticas actuais).

Cb.4.2. Resultados das mesas de traballo.

A Consellería de Traballo e Benestar é a responsable da xestión das subvencións e axudas públicas das políticas activas de emprego, entre as cales están os programas mixtos de formación e emprego financiados integramente con fondos procedentes da Administración do Estado.

Por un lado están as escolas obradoiro, casas de oficio e obradoiros de emprego que se proxectan como programas mixtos de formación–emprego que promovidos por entidades públicas e privadas sen ánimo de lucro pretenden mellorar a ocupabilidade das persoas desempregadas maiores ou menores de 25 anos inscritos no SPEG (segundo o colectivo destinatario/proxecto), a través de cualificación profesional con formación práctica, mediante a realización de obras ou prestación de servizos de utilidade pública ou interese social.

A selección do alumnado traballador así como do persoal directivo e de apoio, e expertos docentes é realizado por un grupo mixto formado por representantes da Consellería de Traballo e Benestar e da entidade promotora establecendo os criterios de selección de todo o persoal e alumnado-traballador destes proxectos mixtos procurando a maior axuste das persoas seleccionadas ás ocupacións. 

Inconveniente: No proceso de selección dos docentes atopámonos que non existe un catálogo de expertos docentes que nos facilite unha selección conforme ás necesidades dos proxectos a desenvolver.

A etapa de formación dentro destes programas mixtos realízase en alternancia coa práctica profesional onde a natureza e a calidade dos módulos formativos pasan por un axuste ó proxecto a realizar. A obra a

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

43

executar hai que levala a cabo aínda que, nalgúns casos, algún módulo formativo previsto de realizar pódese alterar debido a circunstancias externas – retraso na entrega do material, baixas de alumnos/as traballadores/as, etc.-. solventando a propia entidade estes imprevistos en colaboración coa propia Consellería.  Aclaracións:  Nestes proxectos unha vez impartida a formación non sempre se obtén o carné profesional posto que un requisito indispensable é ostentar unha titulación regrada para a súa obtención. o Non existe adecuación entre a programación formativa impartida nestes proxectos e as necesidades do mercado laboral debido a:      Proxectos adaptados ás necesidades de obra das entidades promotoras. Dificultades para atopar alumnado coa cualificación inicial axeitada. Dificultades para realizar prácticas en empresas da comarca. As entidades promotoras apostan por estes proxectos pese á dificultade para acadar os obxectivos de inserción establecidos nos programas. Outro dos factores que inciden na consecución dos obxectivos de inserción destes alumnos/as traballadores/as é a existencia dunha desigualdade entre as condicións laborais que ofrece o mercado laboral e as condicións laborais do alumando destes proxectos, no referente a salario e horario laboral, realidade que non se cumpre. o A motivación para a realización de Obradoiros de Emprego fronte os programas Escolas Obradoiro ven dada pola dificultade de acadar os alumnos/as necesarios/as.

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

44

Cc. FORMACIÓN: OCUPACIONAL- CONTINUA - REGRADA 1. Referente normativo:

Formación ocupacional  Decreto 69/1993, do 10 de marzo, onde a Comunidade Autónoma de Galicia asume as funcións e servizos transferidos pola Administración do Estado en materia de formación profesional ocupacional.   Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo 9 de agosto, polo que se regula o subsistema de formación profesional para o emprego, establece a formación de oferta. Orde TAS/ 718 /2008, do 7 de marzo, polo que se desenvolve o Real decreto 395/2007, do 23 de marzo, polo que se regula o sistema de formación profesional para o emprego en materia de formación de oferta e establece as bases reguladoras para a concesión de subvencións públicas destinadas o seu financiamento.   Real Decreto 34/2008, do 18 de xaneiro, polo que se regulan os certificados de profesionalidade. Decreto 83/2009, do 21 de abril, polo que se establece a estructura orgánica da Consellería de Traballo, atribuíndo a esta consellería a través da Dirección Xeral de Formación e Colocación, o exercicio das competencias e funcións relativas á formación profesional ocupacional.  Actualmente:  Orde do 11 de decembro de 2008 pola que se establece a convocatoria pública para a programación de accións formativas dirixidas prioritariamente aos traballadores e traballadoras desempregados/as na Comunidade Autónoma de Galicia correspondente ao ano 2009.

Formación continua

Actualmente:  Orde do 13 de febreiro de 2009 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública de subvencións de accións formativas dirixidas prioritariamente a persoas traballadoras ocupadas cofinanciadas polo Fondo Social Europeo para o exercicio de 2009.

En España a formación dos traballadores/as ó longo da súa vida alcanza cotas sensiblemente inferiores á media da Unión Europea no que se refire a educación non formal polo que a formación constitúe un continuo na vida da persoa onde o mercado de traballo cambiante debido ó impulso das novas tecnoloxías e os cambios permanentes na sociedade fan que a formación dos traballadores/as convértase nunha ferramenta imprescindible tanto para o empregador como para o empregado.

En materia de Formación Profesional Ocupacional, no Decreto 69/1993 do 10 de marzo establécese que a Comunidade Autonómica de Galicia asume e xestiona o Plan de Formación e Inserción Profesional, coñecido como o Plan FIP, co obxecto de formar a traballadores/as desempregados/as con necesidades

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

45

formativas especiais ou que teñan dificultades para inserirse no mercado laboral ou necesiten recualificación profesional e que se consideren de interese social.

Da mesma maneira, no Decreto 83/2009, do 21 de abril, polo que se establece a estructura orgánica da Consellería de Traballo, atribuíndo a esta consellería a través da Dirección Xeral de Formación e Colocación, o exercicio das competencias e funcións relativas á formación profesional ocupacional. Coa formación profesional ocupacional, como oferta formativa non regrada dirixida a desempregados principalmente, foi creada para potenciar a inserción e reinserción profesional adaptada ós novas necesidades do mercado laboral e as súas posibilidades de inserción profesional.

A través do Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo 9 de agosto, polo que se regula o subsistema de formación profesional para o emprego, divídese nos seguintes subsistemas:

-

Formación de demanda: Os plans de formación de demanda inclúen accións formativas para ámbitos laborais concretos e permisos individuais de formación.

-

Formación de oferta: Os plans de oferta inclúen accións formativas transferibles entre empresas ou entre ámbitos laborais diferentes. Distinguimos: o o Plan de formación dirixidos principalmente a traballadores/as ocupados/as. Accións formativas dirixidas a traballadores/as desempregados/as.

 Formación relacionada co emprego:   Programas públicos de emprego e formación. Contratos para a formación: formación teórica.

Posteriormente, a Orde TAS/718/2008, do 7 de marzo, desenvolve o anterior real decreto en materia de formación de oferta e establece as bases reguladoras para a concesión de subvencións públicas destinadas o seu financiamento; leva consigo unha serie de cambios importantes para o colectivo destinatario, traballadores/as desempregados/as, da nosa comunidade autónoma. Destacamos entre outras novidades, os antigos cursos do Plan FIP pasan agora a denominarse accións formativas dirixidas prioritariamente ós traballadores/as desempregados/as, coñecidas actualmente como AFD. 

Aclaración: Na actualidade, a Consellería de Traballo, a través da Dirección Xeral de Formación e Colocación, publicou o 18 de decembro do 2008, a orde reguladora da convocatoria pública para a programación destas accións formativas, que recolle todos os cambios normativos e derivados da nova normativa estatal coa novidade de que, aínda que estas accións están dirixidas prioritariamente a desempregados/as, ábrese a posibilidade de que ata un 25% de ocupados/as poidan participar como alumnos/as.

Unha das novidades máis salientes son as introducidas polo Real Decreto 34/2008, do 18 de xaneiro, que ten por obxecto regular os certificados de profesionalidade, en aspectos esenciais tales coma os seus

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

46

efectos, estructura e contido, vías para a súa obtención e os relativos á impartición e avaliación das correspondentes ofertas de formación profesional para o emprego, acordo co establecido na Lei Orgánica 5/2002, de 19 de xuño, das Cualificacións e da Formación Profesional. Sendo de especial interese naquelas especialidades formativas que teñen un certificado renovado.

En conclusión, dende a Consellería de Traballo e Benestar o obxectivo que se pretende acadar non é outro que facilitar a aprendizaxe permanente de tódolos cidadáns mediante unha formación aberta, flexible e accesible, estructurada de forma modular, a través da oferta formativa asociada ó certificado para mellorar a súa cualificación que permita aumentar a súa competencia profesional e a súa empregabilidade.

Agora ben, na presente análise abórdase de forma separada a formación destinada a traballadores/as desempregados/as (formación ocupacional – Plan FIP e FSE desempregados), a formación destinada a traballadores/as ocupados/as (FSE ocupados, Formación Contratos programa e a formación a través do modelo de oferta e demanda da Fundación Tripartita) posto que as convocatorias polas que se rexen son diferentes para cada unha delas para rematar coa análise da formación regrada.

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

47

Cc.1. Formación ocupacional

A formación ocupacional para a poboación desempregada realízase dentro da nosa Comunidade Autónoma a través de:   Formación para a Inserción Profesional, coñecido como Plan FIP e actualmente denominados ADF (Accións formativas para desempregados). Accións formativas de carácter experimental, complementarias do Plan FIP e cofinanciadas polo FSE (Fondo Social Europeo).

Centrándonos no subsistema de FP Ocupacional impartida no ano 1999 créase o Instituto Galego das Cualificacións como o instrumento específico técnico para garantizar a implantación efectiva do Sistema Nacional de Cualificacións.

A Consellería de Traballo e Benestar ten atribuído o exercicio das competencias e funcións relativas á Formación Profesional Ocupacional realizándose a través da Subdirección Xeral de Formación Ocupacional e Continua. Caracterízase por ser unha política activa de emprego que ofrece cursos formativos gratuítos ós traballadores/as desempregados/as coa finalidade de cualificalos para a súa posterior integración dentro do mercado de traballo.

Con esta programación de accións formativas ADF na actualidade, coñecidos nos anos anteriores como accións formativas do Plan FIP (Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional), convocada anualmente a través da Dirección Xeral de Formación e Colocación fórmase traballadores desempregados inscritos no Servicio Público de Emprego.

Coa formación ocupacional, perséguese que a poboación desempregada se forme profesionalmente para inserirse dentro do mercado laboral dándolle a formación axeitada ás demandas que actualmente reclama o mercado de traballo coa finalidade de mellorar as súas competencias profesionais.

A análise que se realiza neste epígrafe céntrase na presentación da programación dentro do Pacto de Emprego, analízase a comparativa da evolución da formación ocupacional (Plan FIP) / municipio pertencente ó Pacto de Emprego e no período de estudio; de seguido acométese a comparación co número total de cursos que se realizaron a nivel provincia de Pontevedra e Comunidade Galega. 

Neste apartado introdúcese un estudio inicial das accións prioritarias para ó Pacto de Emprego posto que a comezos do ano 2.010 faremos o estudio en profundidade.

Posteriormente nos centramos na formación profesional ocupacional: FSE desempregados e para rematar analizamos a formación continua e a regrada.

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

48

Aclaración: a información analizada, dentro da formación ocupacional , é de carácter xeral, por municipio, é dicir, a análise inclúe tódalas accións formativas realizadas polas diferentes entidades beneficiarias pertencentes a cada municipio e que solicitaron accións formativas para desempregados/as.

Cc.1.1. Programación FIP 2008 dentro do Pacto de Emprego

a. Alumnado: Ó longo deste ano beneficiáronse dentro do Pacto Territorial de Emprego 1.121 traballadores desempregados/as de 16 a 65 anos, dos que 489 (43,62%) foron homes e 632 (56,38%) mulleres.
COMPARATIVA PACTO TERRITORIAL - PLAN FIP: TRABALLADOR DESEMPREGADO

Hom es 43,62%

Mulleres 56,38%

Fonte: Elaboración propia. Información: Consellería de Traballo e Benestar.

b. Grupos de idade do alumnado: A distribución por sexo e intervalo de idade (menores de 30 anos e maiores de 30 anos) dentro do Pacto Territorial de Emprego expresada en % indícase na seguinte gráfica. A diferencia entre intervalos nos homes: maiores de 30 anos (50,72%), fronte a menores de 30 anos (49,28%). As mulleres presentan en ambos intervalos unha porcentaxe do 50%.
COMPARATIVA PACTO TERRITORIAL - PLAN FIP: % SEXO / INTERVALO DE IDADE

100%

0% Menores de 30 anos Maiores de 30 anos

Homes 49,28% 50,72%

Mulleres 50,00% 50,00%

Fonte: Elaboración propia. Información: Consellería de Traballo e Benestar.

Considerando o total de participantes o intervalo de “Menores de 30 anos” presenta o 49,69% fronte o de “Maiores de 30 anos” cun 50,31%.
COMPARATIVA PACTO TERRITORIAL - PLAN FIP: ASISTENTES / INTERVALO DE IDADE
MENORES 49,69%

MAIORES 50,31%

MENORES

MAIORES

Fonte: Elaboración propia. Información: Consellería de Traballo e Benestar.

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

49

c. Especialidades formativas: O gráfico seguinte amosa as 15 familias profesionais obtidas unha vez analizado as 61 especialidades formativas impartidas ó longo do ano 2008. Segundo observamos, a familia profesional máis sobresaínte corresponde a “Outra” (35,48%), seguida por “Administración e xestión” cun 16,13% respecto do total.
COMPARATIVA PACTO TERRITORIAL: ESPECIALIDADES FORMATIVAS
Imaxe persoal; 1,61% Enerxía e auga; 3,23% Hostelería e turismo; 1,61% Madeira, moble e corcho; 8,06% Inf ormática e Comunicacións; 6,45% Agraria; 1,61%

Comercio e marketing; 1,61% Fabricación mecánica; 3,23% Servizos Socioculturais e a Comunidade; 1,61% Imaxen e Son; 3,23% Artes gráf icas; 1,61% Edif icación e obra civil; 1,61%

Transporte e mantemento de vehículo; 12,90% Administración e Xestión; 16,13% Outra; 35,48%

Fonte: Elaboración propia. Información: Consellería de Traballo e Benestar. 

Conclusións: o No estudio da formación para desempregados/as realizada no derradeiro ano, obsérvase a mesma tendencia que ó longo do período estudiado manténdose como familias profesionais máis habituais: - A familia profesional máis dominante corresponde a “Outra” con 22 accións formativas (35,48%) entendida como o conxunto de especialidades formativas que non aparecen rexistradas, por código ou denominación, dentro da clasificación xeral das vinteseis Familias Profesionais que se atopan no Instituto Galego de Cualificacións: Observatorio Ocupacional. Xunta de Galicia. - Durante o período estudiado, das 61 especialidades formativas impartidas as máis habituais foron as relacionadas coa familia profesional “Transporte e Mantemento de vehículos” con 8 accións formativas (12,90%) seguida de “Madeira, moble e corcho” con 5 accións e unha porcentaxe do 8,06%.
o Con o

respecto o alumnado as mulleres destacan sobre os homes.

Os intervalos de idade sobresaíntes son os de maiores de 30 anos.

Cc.1.1.1. Comparativa: Pacto de Emprego – Pontevedra – Galicia. Ano 2008

Segundo podemos observar a través da presente gráfica, dentro do Pacto Territorial realizáronse 62 (2,99%) cursos, a nivel provincia de Pontevedra 773 (37,30%) fronte ós 2.072 (100%) da Comunidade Galega.

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

50

Nº CURSOS: COMPARATIVA PACTO TERRITORIAL - PONTEVEDRA - GALICIA

62 (2,99%)

773 (37,30%)

2072 (100%)

Pacto Territorial

Pontevedra

Galicia

Fonte: Elaboración propia. Información: Consellería de Traballo e Benestar.

Cc.1.1.2. Análise comparativo da evolución do Plan FIP dentro do Pacto de Emprego. Período 2000-2008

a. Alumnado: Ó longo destes anos beneficiáronse dentro do Pacto de Emprego 10.303 traballadores desempregados/as de 16 a 65 anos, dos que 3.399 (32,99%) foron homes e 69.094 (67,01%) mulleres.
PLAN FIP- PACTO TERRITORIAL: COMPARATIVA DA EVOLUCIÓN DO ALUMNADO
Homes (6.904) - 32,99% Mulleres (3.399) - 67,01%
Fonte: Elaboración propia. Información: Consellería de Traballo e Benestar.

a.1. Evolución do alumnado: A través da presente gráfica vemos a evolución do alumnado asistente ós cursos formativos de carácter ocupacional con respecto a ambos sexos.
PLAN FIP - PACTO TERRITORIAL: COMPARATIVA DA EVOLUCIÓN DO ALUMNADO
1500 1000 500 0 Homes Mulleres 303 2000 303 866 343 2001 343 716 341 2002 341 832 334 2003 334 996 322 2004 322 694 514 2005 514 610 431 2006 431 608 358 2007 358 918 866 716 832 996 918 694 610 608 632 489 2008 489 632

Fonte: Elaboración propia. Información: Consellería de Traballo e Benestar.

b. Grupos de idade do alumnado: A distribución por sexo e intervalo de idade (menores de 30 anos e maiores de 30 anos) expresada en % indícase na seguinte gráfica. A diferencia entre intervalos nos homes: maiores de 30 anos (57,02%), fronte a menores de 30 anos (42,98%). As mulleres presentan en ambos intervalos unha porcentaxe do 50%.

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

51

PLAN FIP - PACTO TERRITORIAL: COMPARATIVA DA EVOLUCIÓN POR GRUPO
100% 0% Menores de 30 anos Maiores de 30 anos

Homes 42,98% 57,02%

Mulleres 50,00% 50,00%

Fonte: Elaboración propia. Información: Consellería de Traballo e Benestar.

Considerando o total de participantes o intervalo “menores de 30 anos” presenta un 47,69% e o de “maiores de 30 anos” un 52,31%.
COMPARATIVA PACTO TERRITORIAL - PLAN FIP: ASISTENTES / INTERVALO DE IDADE

MENORES 47,69%

MAIORES 52,31%

MENORES

MAIORES

Fonte: Elaboración propia. Información: Consellería de Traballo e Benestar.

b.1. Evolución por grupo de idade: A través da seguinte gráfica vemos a evolución do alumnado asistente ós cursos formativos de carácter ocupacional con respecto ós seguintes intervalos de idade: maiores de 30 anos e menores de 30 anos.

PLAN FIP - PACTO TERRITORIAL: COMPARATIVA DA EVOLUCIÓN POR GRUPO DE IDADE
900

0 Menores de 30 anos Maiores de 30 anos

2000 514 655

2001 467 564

2002 551 622

2003 629 701

2004 625 695

2005 567 557

2006 674 786

2007 637 639

2008 557 564

Fonte: Elaboración propia. Información: Consellería de Traballo e Benestar.

c. Especialidades formativas: A continuación as familias profesionais ás que pertencen as especialidades impartidas durante este período e dentro do Pacto Territorial de Emprego. Destaca a familia profesional “Outra” (36,68%) seguida de “Administración e Xestión” cun 14,14%.

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

52

ANO 2000-2008. PLAN FIP - PACTO DE EMPREGO. COMPARATIVA DA EVOLUCIÓN DAS ESPECIALIDADES
Imaxe Persoal Imaxe e son Enerxía e auga Agraria Industrias Alimentarias Servizos Socioculturais e a comunidade Fabricación mecánica Artes e artesanías Hostelería e Turismo Artes Gráficas Administración e Xestión Outra Transporte e mantemento de vehículo Textil, Confección e Pel Sanidade Madeira, moble e corcho Informática e Comunicacións Edificación e Obra civil Electricidade e electrónica Comercio e Marketing 0%

1,03% 2,40% 0,34% 1,20% 0,17% 2,23% 0,51% 3,09% 2,40% 3,09% 13,89% 33,10% 10,12% 2,74% 2,74% 6,52% 9,78% 1,37% 0,86% 2,40%
5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Fonte: Elaboración propia. Información: Consellería de Traballo e Benestar.

c.1. Evolución das especialidades formativas: No seguinte gráfico observamos a evolución das diferentes familias profesionais dende o ano 2000 ata o ano 2008.
PLAN FIP - PACTO TERRITORIAL: COMPARATIVA DA EVOLUCIÓN ESPECIALIDADES FORMATIVAS
35 30 25 20 15 10 5 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Comercio e Marketing Informática e Comunicacións Textil, Confección e Pel Administración e Xestión Artes e artesanías Industrias Alimentarias Imaxe e son

Electricidade e electrónica Madeira, moble e corcho Transporte e mantemento de vehículo Artes Gráficas Fabricación mecánica Agraria Imaxe Persoal

Edificación e Obra civil Sanidade Outra Hostelería e Turismo Servizos Socioculturais e a comunidade Enerxía e auga

Fonte: Elaboración propia. Información: Consellería de Traballo e Benestar.

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

53

Táboa explicativa dos datos representados na gráfica:
Comercio e Marketing Electricidade e electrónica Edificación e Obra civil Informática e Comunicacións Madeira, moble e corcho Sanidade Textil, Confección e Pel Transporte e mantemento de vehículo Outra Administración e Xestión Artes Gráficas Hostelería e Turismo Artes e artesanías Fabricación mecánica Servizos Socioculturais e a comunidade Industrias Alimentarias Agraria Enerxía e auga Imaxe e son Imaxe Persoal 2000 1 1 3 3 6 3 4 3 29 5 1 2 4 0 3 1 0 0 1 0 2001 0 1 1 4 6 2 2 4 33 4 1 1 2 0 1 0 0 0 1 0 2002 0 1 1 12 6 2 4 4 8 10 4 2 3 0 1 0 0 0 1 1 2003 2 1 1 15 3 2 3 4 23 7 2 3 4 1 1 0 1 0 1 2 2004 2 1 0 9 2 1 1 7 14 13 2 1 2 0 1 0 1 0 1 1 2005 3 0 0 4 4 3 1 8 30 9 3 1 1 0 2 0 3 0 2 1 2006 2 0 0 3 1 2 0 11 10 15 4 3 1 0 1 0 1 0 3 0 2007 3 0 1 3 5 1 1 10 24 8 0 0 1 2 0 0 0 2 0 2008 1 0 1 4 5 0 0 8 22 10 1 1 0 2 1 0 1 2 2 1

Fonte: Elaboración propia. Información: Consellería de Traballo e Benestar.

Conclusións:  A familia profesional máis dominante corresponde a “Outra” con 193 accións formativas (33,10%) entendida como o conxunto de especialidades formativas que non aparecen rexistradas, por código ou denominación, dentro da clasificación xeral das vinteseis Familias Profesionais que se atopan no Instituto Galego de Cualificacións: Observatorio Ocupacional. Xunta de Galicia.  Durante o período estudiado, das 587 especialidades formativas impartidas as máis habituais foron as relacionadas coa familia profesional “Administración e Xestión” con 81 accións formativas (13,89%) e “Transporte e Mantemento de vehículos” con 59 accións formativas (10,12%).

Cc.1.1.2.1.Análise comparativa coa provincia de Pontevedra e a Comunidade Galega

a. Número de cursos realizados: O número total de cursos formativos de carácter ocupacional realizados dentro do período 2000 -2008 a nivel Pacto Territorial foron 584 (2,78%), na provincia de Pontevedra 7.007 (33,72%) fronte ós 20.985 (100%) de Galicia.

ANÁLISE COMPARATIVO Nº CURSOS: PACTO - PONTEVEDRA - GALICIA

584 (2,78%)

7077 (33,72%)

20985 (100%)

Pacto Territorial

Pontevedra

Galicia

Fonte: Elaboración propia. Información: Consellería de Traballo e Benestar.

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

54

a.1. Evolución do número de cursos dentro do período 2000 - 2008: A través da gráfica vemos que dentro do Pacto Territorial de Emprego houbo un aumento considerable na realización de cursos formativos para desempregados no ano 2003, decaendo no seguinte ano e manténdose dende entón fronte a provincia de Pontevedra onde houbo un aumento considerable na realización desta formación no ano 2005 decaendo dende entón e aumento no derradeiro ano da presente análise (ano 2008). De igual maneira ocorre a nivel Comunidade Galega onde aumenta no ano 2002 e comeza a decaer no seguinte ano e aumenta considerablemente ata o ano 2005 e logo decae fortemente ata que se produce o aumento no ano 2008.
ANÁLISE COMPARATIVO: EVOLUCIÓN DOS CURSOS - PLAN FIP 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Pacto Territorial Pontevedra Galicia 2000 65 608 1977 2001 63 563 1850 2002 60 788 2184 2003 76 810 1375 2004 61 734 2382 2005 74 1392 5238 2006 62 700 2016 2007 61 709 1891 2008 62 773 2072

Fonte: Elaboración propia. Información: Consellería de Traballo e Benestar.

Cc.1.2. Análise inicial das Especialidades Formativas de interese para o Pacto de Emprego

Unha das finalidades dos Pactos Territoriais de Emprego da Xunta de Galicia é coñecer as necesidades de formación do tecido empresarial dos diferentes territorios co obxetivo de coñecer cunha maior profundidade a realidade do mercado laboral e de priorizar as especialidades de formación para desempregados.

Neste estudo inicial pretendemos achegarnos a realidade da demanda con respecto a formación para unha posteriori análise en profundidade das necesidades prioritarias de formación para o Pacto de Emprego que realizarase a comezos do ano 2.010.

Para realizar este estudo é necesario realizar unha análise causa-efecto polo que empregamos o diagrama de “Ishikawa” que nos axuda a organizar, resolver e dar prioridade á información manexada co fin de unificar ideas erróneas e visualizar patróns e relacións na información. Os pasos para crear o noso Diagrama Causa – Efecto son os seguintes: 1. Identificamos o problema: “ Especialidades formativas prioritaroias a impartir dentro do Pacto de Emprego”. 2. Identificamos as principais categorías dentro das cales podemos clasificar as causas do problema. O problema da priorización das especialidades a impartir pódense clasificar dentro das seguintes categorías ou factores que inflúen en:

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

55

   

Saídas profesionais comarcais determinante para saber que grupos ocupacionais presentan mellores perspectivas dentro do mercado de traballo comarcal. Número de postos non cubertos respecto ás ofertas por sector e comarca.  Un oferta de emprego pode solicitar distinto número de postos de traballo. Inserción laboral – neta: especialidades formativas AFD con maior número de inserción. Fontes documentais:  Informes da Consellería de Traballo e Benestar.  Seguimiento das publicacións diarias para acabar de perfilar as necesiadades formativas que se podan prever.

SAÍDAS PROFESIONAIS COMARCAIS

OFERTAS: CUBERTAS E NON CUBERTAS. ANO 2008

ESPECIALIDADES A IMPARTIR

PROGRAMACIÓN AFD: INSERCIÓNS LABORAIS

FONTES DOCUMENTAIS

3. A continuación, identificamos as causas do problema.    Saídas profesionais comarcais: consulta técnica das principais saídas detectadas polo Observatorio Ocupacional – Consellería de Traballo - para o ano 2009. Número de postos non cubertoS respecto ó número total do ofertas: análise en profundidade por sector e Comarca. Programación AFD: Inserción laboral – neta, analizaranse as especialidades impartidas, a data 2008, con maior número de insercións.    Aclaración: non dispoñemos destes datos.

Fontes documentais: consulta do Informe Priorización Comarcas 2.009 e das noticias publicadas ó longo das dúas primeiras fases do funcionamento da UPD. Análise do diagrama: realización do informe final correspondente a priorización de accións formativas inicias a levar a cabo dentro do Pacto de Emprego.

Dc.1.2.1. Observacións metodolóxicas

En relación co conxunto da información manexada hai que destacar unha serie de especificacións de carácter xeral: 1. Os grupos ocupacionais descritos fan referencia á Clasificación Nacional de Ocupacións a catro díxitos, representando conxuntos de ocupacións afíns situados a un mesmo nivel profesional.

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

56

O período de análise das ofertas abordadas corresponde ás do ano 2008 dentro do Pacto de Emprego -Comarca de Deza e Comarca de Tabeirós-.

Dc.1.2.2. Informe inicial das especialidades prioritarias para o Pacto de Emprego

1. Saídas Profesionais Comarcais A través da consulta técnica das principais “Saídas profesionais comarcais” (ano 2009) detectadas pola Observatorio Ocupacional - Consellería de Traballo e Benestar - o que se obtén é orientar ó demandante de emprego hacia aquelas ocupacións que non están cubertas dentro do pacto de Emprego / comarca.

A continuación consultamos e detallamos por comarcas as principais saídas profesionais.

A. Comarca Deza 

Aclaracións: * Un indicador manexado é o número de contratos 2008 por municipio pertencente á Comarca. Ó

falar de contratos consideramos máis oportuno traballar cun dato de demandantes e non de demandas de xeito global. * A continuación, comentamos os grupos ocupacionais con mellores perspectivas laborais - óptimas e boas perspectivas – e no derradeiro apartado centrámonos nas perspectivas irregulares.

A. Óptimas Perspectivas (1)

1. Operador de maquinaria agrícola móbil 2. Peóns gandeiros

B. Boas Perspectivas (2)

1. Asistentes domiciliarios 2. Camareiros, barmans e asimilados 3. Peóns forestais 4. Soldadores e oxicortadores 5. Representantes de comercio e técnicos de venda 6. Auxiliares administrativos con tarefas de atención ó público non clasificados anteriormente: axente xudicial e/ou alguacil 7. Animadores comunitarios 8. Auxiliares administrativos sen tarefas de atención ó público non clasificados anteriormente: operador de máquinas contables 9. Secretarios administrativos asimilados

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

57

10. Perruqueiros, especialistas en tratamento de beleza e traballadores asimilados

C. Perspectivas Irregulares (3) 1. Condutores de camións 2. Condutores de maquinaria de movementos de terras e equipos similares 3. Cociñeiros e outros preparadores de comidas 4. Encargados e xefes de equipo en obras estruturais da construción 5. Outros diversos profesionais do ensino: orientador escolar, titor de formación aberta e a distancia, formador-titor de empresa, formador de formación non regulada, formador de formación ocupacional non regulada e formador ocupacional. 6. Mecánicos e axustadores de maquinaria agrícola e industrial 7. Mecánicos e reparadores de equipos eléctricos 8. Mecánicos e axustadores de vehículos de motor

B. Comarca Tabeirós  Aclaracións: * Un indicador manexado é o número de contratos 2008 por municipio pertencente á Comarca. Ó falar de contratos consideramos máis oportuno traballar cun dato de demandantes e non de demandas de xeito global. * A continuación, comentamos os grupos ocupacionais con mellores perspectivas laborais - óptimas e boas perspectivas – e no derradeiro apartado centrámonos nas perspectivas irregulares.

A. Óptimas Perspectivas (1)

1. Mecánicos e reparadores de equipos eléctricos. 2. Montadores ensambladores de produtos de madeira e materiais similares 3. Auxiliares administrativos con tarefas de atención ó público non clasificados anteriormente: axente xudicial e/ou alguacil

B. Boas Perspectivas (2)

1. Camareiros, barmans e asimilados 2. Outros diversos profesionais do ensino: orientador escolar, titor de formación aberta e a distancia, formador-titor de empresa, formador de formación non regulada, formador de formación ocupacional non regulada e formador ocupacional. 3. Fontaneiors e instaladores de tubos 4. Revocadores, escaiolistas e estuquistas 5. Soldadores e oxicortadores 6. Peóns forestais

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

58

7. Mecánicos e axustadores de maquinaria agrícola e industrial 8. Auxiliares administrativos sen tarefas de atención ó público non clasificados anteriormente: operador de máquinas contables 9. Encargados e xefes de equipo en obras estruturais da construción

C. Perspectivas Irregulares (3) 1. Animadores comunitarios 2. Asistentes domiciliarios 3. Peóns de obras públicas e mantemento de estradas, presas e construcións similares 4. Mecánicos e axustadores de vehículos de motor 5. Peóns gandeiros 6. Montadores de estruturas metálicas 7. Dependentes e exhibidores en tendas, almac´nes, quioscos e mercados 8. Persoal de limpeza de oficinas, hoteis (camareiras de pisos) e outros establecementos similares

2. Ofertas de emprego: Número de postos non cubertos respecto ás ofertas A análise das ofertas - cubertas e non cubertas – danos unha medida de posibles lagoas ou falta de cualificación en determiandos postos ofertados durante o exercizo 2.008 e que non foron cubertos; estes datos nos aproximan á realidade do mercado laboral por comarca.

Consideramos que presentan deficiencias formativas os perfís dos seguintes postos:

A. Comarca Deza
Posto Posto 1: Posto 2: Posto 3: Posto 4: Posto 5: Posto 6: Posto 7: Posto 8: Posto 9: Posto 10: Posto 11: Posto 12: Posto 13: Posto 14: Albanel Peón de obras públicas Administrativo / Empregado administrativo Asistente domiciliario Peón da construcción Limpador Camareiro Colocador de prefabricados Conductor de camión Conductor de furgoneta Encofrador Carpinteiro Animador deportivo Axente de desenvolvemento local Criterio de Prelación4 30/27 25/10 19/29 18/13 13/14 8/6 8/15 6/2 6/7 6/8 5/6 5/10 4/3 4/4

4

Criterio de Prelación: enténdese como o número de postos non cubertos respecto ós postos ofertados.

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

59

Posto 15: Posto 16: Posto 17: Posto 18: Posto 19: Posto 20: Posto 21: Posto 22: Posto 23: Posto 24: Posto 25: Posto 26: Posto 27: Posto 28: Posto 29: Posto 30: Posto 31: Posto 32: Posto 33: Posto 34: Posto 35: Posto 36: Posto 37: Posto 38: Posto 39: Posto 40: Posto 41: Posto 42: Posto 43: Posto 44: Posto 45: Posto 46: Posto 47: Posto 48: Posto 49: Posto 50: Posto 51: Posto 52: Posto 53: Posto 54: Posto 55: Posto 56:

Pastor de ovellas (peón agrícola) Fontaneiro Mozo de almacén: carga e descarga Psicólogo, psicopedagogo, sociólogo Canteiro Dependente de ortopedia Enxeñeiro técnico en química Mestre de educación primaria Peón da industria do metal Pintor Expendedor de combustible Mecánico Peón da industria manufactureira Animador Sociocultural Asesor agrícola Director de Obradoiro de Emprego Educador social Enfermeiro Mecánico de montaxe e reposición Orientador profesional para inserción Podador forestal Dependente de comercio Peón Gandeiro Axente comercial Asistente social Conductor de máquina de forestal con motor Conserxe Delineante Desinfectador de automóbil Director de centro educativo Enxeñeiro técnico de proxectos Esteticista Graduado social Guía turístico Operador de maquinaria perforadora Peón forestal Cociñeiro Manipulador agrícola Montador de carpintería metálica Carpinteiro metálico Químico Empregada do fogar

3/3 3/5 3/5 2/3 1/2 1/2 1/2 1/2 0/1 1/2 1/4 1/5 1/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/8 1/8 1/9 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/3 1/3 1/3 0/4 0/4 0/3

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

60

Posto 57: Posto 58: Posto 59: Posto 60: Posto 61: Posto 62: Posto 63: Posto 64: Posto 65: Posto 66: Posto 67: Posto 68: Posto 69: Posto 70: Posto 71: Posto 72: Posto 73: Posto 74: Posto 75: Posto 76: Posto 77: Posto 78: Posto 79: Posto 80: Posto 81: Posto 82: Posto 83: Posto 84:

Conductor-operario para cargadora Electricista de montaxe e reposición Enxeñeiro técnico en metal Ferrallista Instalador electricista industrial Perruqueir@ Biólogo Barnizador Chapista Climatizador Cobrador de autopista Conductor de autobús Dependente de pescadería Deseñador gráfico Encargado de obra civil Enxeñeiro Técnico Agrícola Enxeñeiro técnico forestal Instalador de liñas telefónicas Instalador electricista Jefe de brigada de obra Monitor de aerobic Monitor INEF Montador de extintores Operador de maquinaria en planta de hormigón Operador de maquinaria circular texedora Operador de guindastre – torre Panadeiro Redactor de prensa

0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1

B. Comarca Tabeirós
Criterio de Prelación5 43/19 24/9 18/4 18/27 18/34 11/15 6/2 6/5 6/6

Posto Posto 1: Posto 2: Posto 3: Posto 4: Posto 5: Posto 6: Posto 7: Posto 8: Posto 9: Peón da construcción Peón de obras públicas Azafatas Administrativo – Auxiliar Administrativo Albanel Carpinteiro Porteiro Asistente domiciliario Enxeñeiro Técnico Agrícola

5

Criterio de Prelación: enténdese como o número de postos non cubertos respecto ós postos ofertados.

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

61

Posto 10: Posto 11: Posto 12: Posto 13: Posto 14: Posto 15: Posto 16: Posto 17: Posto 18: Posto 19: Posto 20: Posto 21: Posto 22: Posto 23: Posto 24: Posto 25: Posto 26: Posto 27: Posto 28: Posto 29: Posto 30: Posto 31: Posto 32: Posto 33: Posto 34: Posto 35: Posto 36: Posto 37: Posto 38: Posto 39: Posto 40: Posto 41: Posto 42: Posto 43: Posto 44: Posto 45: Posto 46: Posto 47: Posto 48: Posto 49: Posto 50: Posto 51:

Formador de formacion ocupacional Perruqueir@ Formador de formigón Técnico de Protección Civil Carpinteiro metálico Monitor de tempo libre Fisioterapeuta Orientador profesional para inserción Encofrador Camareiro Conductor de camión Enxeñeiro agrónomo Dependente de florería Expendedor de combustible Profesor de disminuídos psíquicos Ordenanza Profesor de educación de adultos Profesor de idiomas ou linguas Técnico Informática de Xestión Técnico Superior Admón. De Empresas Cociñeiro Dependenta Electricista Avogado Axente de desenvolvemento local Biólogo Caixeiro Coordinador de tempo libre Director técnico Economista Esteticista Formador – titor Formador de control de calidad Historiador Logopeda Mestre de educación especial Modista Monitor deportivo ou INEF Montador de mobles Mozo de almacén: carga e descarga Oleiro – ceramista Panadeiro

5/3 5/7 4/1 4/4 4/5 3/1 3/2 3/2 3/3 3/6 3/12 2/1 2/1 2/1 2/1 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/3 2/5 2/7 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

62

Posto 52: Posto 53: Posto 54: Posto 55: Posto 56: Posto 57: Posto 58: Posto 59: Posto 60: Posto 61: Posto 62: Posto 63: Posto 64: Posto 65: Posto 66: Posto 67: Posto 68: Posto 69: Posto 70: Posto 71: Posto 72: Posto 73: Posto 74: Posto 75: Posto 76: Posto 77: Posto 78: Posto 79: Posto 80: Posto 81: Posto 82: Posto 83: Posto 84: Posto 85: Posto 86: Posto 87: Posto 88: Posto 89: Posto 90: Posto 91: Posto 92: Posto 93:

Peón agrícola Podador forestal Profesor de educación física Profesor de Formación profesional Psicopedagogo Tapiceiro Técnico Comercio Técnico de Dietética - Nutrición Técnico de Medio Ambiente Técnico Turismo Traballador de Viveiros Traballador Forestal Tractorista Xoieiro Técnico Laboratorio Industrial Técnico Superior Recursos Humanos Traballador Social Traductor - Intérprete Limpador Bañista-socorrista Conductor de autobús Conductor de grúa – guindastre Peón forestal Técnico Administrativo Empresarial Técnico Seguridade Laboral Escaiolista Conductor de furgoneta Conductor de excavadora – retroexcavadora Fontaneiro Iesista – eluciador: aprendiz Axente comercial Mecánico Pintor Arquitecto técnico Baritono Canteiro artesán Capataz forestal Coidador de minusválidos Decorador Ebanista Empresario: servizos de funeraria Enxeñeiro técnico protección civil

1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/3 1/4 1/5 1/5 0/4 0/3 0/3 0/2 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

63

Posto 94: Posto 95: Posto 96: Posto 97: Posto 98: Posto 99: Posto 100: Posto 101: Posto 102: Posto 103: Posto 104: Posto 105: Posto 106:

Iesista – eluciador: oficial Formador de control alimentaria Graduado social Instalador de liñas telefónicas ou de comunicación Mecánico industrial Montador de estructuras metálicas Parquetero Peón Gandeiro Peón da industria Pinche de cociña Profesor de aplicacións informáticas Soldador Técnico Laboratorio Alimentario

0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1

Debilidades

1. O número de postos cubertos non é fiable ó 100%. 2. Descoñecemento das razóns concretas polas que esas ofertas non foron cubertas: 2.1. Falta de formación específica debido, con rango de hipótese, a falta de recursos económicos, descoñecemento da existencia de formación e a inadecuada formación da poboación desempregada. 2.2. Falta de experiencia profesional. 2.3. Non existe axuste entre o posto ofertado e o perfil profesional do demandante. Exemplo: 1. Posto ofertado: albanel - Categoría Profesional: oficial de segunda. 2. Pefil do demandante: albanel – Categoría Profesional: oficial de primeira.   O proceso de intermediación entre o posto ofertado e o perfil do demandante non concorda porque só sae o perfil exacto, é dicir, o que ofrece a oferta. Cada demanda de emprego “demanda preferente” solicitada por un traballador desempregado pode recoller ata un máximo de seis ocupacións nas que quere traballar. Por este motivo, pártese da premisa de que a ocupación solicitada no primeiro lugar leva consigo unha preferencia do traballador á hora de buscar emprego.

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

64

3. Programación AFD: insercións laborais

Con respecto á programación de accións formativas para desempregados (AFD): insercións laborais netas, analizaríanse as especialidades impartidas, a data 2008, con maior número de insercións pero non dispoñemos destes datos.

4. Fontes documentais 4.1. Informe Priorización Comarcas 2009 – Consellería de Traballo e Benestar

A continuación detallamos por comarcas, dentro das fontes documentais consultadas, as necesidades formativas prioritarias a ter en conta para realizar o posterior a análise comparativo coas ofertas de emprego non cubertas.

A. Comarca Deza

Descrición da Especialidade

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Empregado de oficina Aplicacións informáticas de xestión Empregado de xestión financeira de empresa Secretario/a Axente comercial Vendedor técnico Electricista industrial Electricista de edificios Instalacións de enerxías renovables en edificios

23. Xefe de sala / maitre 24. Informática de usuario 25. Iniciación á rede Internet 26. Instalador de climatización 27. Electromecánico de mantemento 28. Perruqueiro 29. Carpinteiro 30. Hixienista dental 31. Auxiliar de enfermería en xeriatría 32. Empregada de fogar 33. Experto en limpeza de inmobles 34. Atención sociosanitaria a persoas no domicilio 35. Maquinista de confección industrial 36. Revisador de produtos téxtiles de confección 37. Coordinador técnico de produción de confección 38. Controlador de calidade de confección 39. Transporte estrada 40. Condutor de camión pesado 41. Condutor de vehículos clases C1-C 42. Condutor de camións de remolque clase E 43. Operario de almacén 44. Chapista pintor de vehículos de mercadorías perigosas por

10. Electricista de mantemento 11. Electrónico de mantemento 12. Instalador de sistemas de enerxía solar térmica 13. Técnico de sistemas de enerxías renovables 14. Colocador de prefabricados lixeiros 15. Carpinteiro metálico e de PVC 16. Soldador de estruturas metálicas lixeiras 17. Soldador de estruturas metálicas pesadas 18. Soldador MAG/MIG 19. Operacións básicas de pisos e aloxamentos 20. Azafata / auxiliar de congresos 21. Cociña 22. Camareiro/a de restaurante – bar con máquinas semiautomáticas

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

65

B. Comarca Tabeirós

Descrición da Especialidade

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Administrativo de persoal Aplicacións informáticas de xestión Auxiliar florista Técnico auxiliar en deseño gráfico Actividades de venda Axente comercial Vendedor técnico Electricista de edificios Instalacións de enerxías renovables en edificios

18. Instalador de calefacción e auga quente sanitaria 19. Carpinteiro metálico e de PVC 20. Soldador de estruturas metálicas lixeiras 21. Soldador de estruturas metálicas pesadas 22. Guía de ruta 23. Cociña 24. Camareiro/a de restaurante – bar 25. Programador de aplicacións informáticas 26. Informática de usuario 27. Iniciación á rede Internet 28. Perruqueiro 29. Carpinteiro 30. Axudante técnico en protección civil 31. Maquinista de confección industrial

10. Electricista de mantemento 11. Instalador de sistemas de enerxía solar térmica 12. Técnico de sistemas de enerxías renovables 13. Pintor 14. Encofrador 15. Reparador-mantenor fontanaría e calefacción 16. Fontaneiro 17. Instalador de gas de instalacións de

32. Revisador de produtos téxtiles de confección 33. Condutor de camión pesado 34. Condutor de vehículos clases C1-C 35. Condutor de camións de remolque clase E

4.2. Seguimento diario das noticias

De igual modo, o seguimento diario das noticias

que fan referencia a aspectos formativos, laborais e

socioeconómicos das comarcas pertencentes ó Pacto de Emprego, permítenos acabar de perfilar as necesidades formativas que se poden prever. Durante as dúas fases de funcionamento da UPD Deza – Tabeirós, realizamos un seguimento diario de noticias publicadas destacando as seguintes:

1. Comarca de Deza. Bic Galicia detecta sete áreas de desenvolvemento de negocio para a Comarca de Deza (La Voz de Galicia, 28.11.09): 1.1. Entre elas atópase un dos campos todavía pendente de desenvolvemento, xa que pese á profileración de casas de turismo rural non hai oferta amplia en torno a este sector polo que se refire a ocupar o tempo de ocio ós potenciais visitantes.  Obxectivo: implantar empresas de tempo libre que abarquen un amplo abanico de actividades de ocio e culturais con perspectivas de futuro para atender o vacío existente en canto a oferta para o segmento sobre todo da terceira idade.

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

66

1.2. Centros deportivos privados.  Aclaración: segundo o informe realizado por Bic Galicia en Deza tan sólo existen dous centros que cumpran os parámetros para recibir esa denominación, é un sector con posibilidades de desenvolvemento dado o crecente interese polo deporte, a saúde e o coidado físico. 1.3. O tratamento dos residuos.  Aclaración: segundo os datos da Consellería de Medio Ambente na comarca só hai oito firmas vinculadas a este sector, é dicri, con autorización administrativa necesaria para ser xestor de residuos. 1.4. Viveiros de plantas ornamentais.  Aclaración: un dos argumentos de Bic Galicia é que só existe unha firma en toda a

Comarca de Deza, concretamente na localidade de Silleda, incluída no Rexistro Provisional de Productores e Plantas de Viveiro coa necesidade de dispoñer de solo industrial para levar a cabo as plantacións. 1.5. As tres derradeiras áreas con oportunidades de negocio posúen relación posto que están vinculadas á artesanía. 1.5.1. Transformación da pedra: o crecente esforzo na recuperación do patrimonio cultural – civil e relixioso e etnográfico- coa perdra como un dos materiais protagonistas.  Aclaración: segundo nos informa Bic Galicia, na comarca existen seis artesáns e tres talleres vinculados a este subsector. 1.5.2. Restauración da madeira: o rexistro da Comunidade Autonómica Galega cifra o número de artesáns en cinco na comarca con potencial de incrementarse polo aumento da inversión de recuperación patrimonial - turismo rural e recuperación do antigo e regreso ó tradicional - . 2.Comarca Tabeirós – Terra de Montes. A Estrada acollerá cinco cursos de micoloxía para hosteleros e veciños (La Voz de Galicia, 27.08.09):  Aclaración: dentro desta formación de 30 horas explicarán as especies de setas que abundan por este montes, cómo recolectalas e cómo débese coidar o monte para que nazcan. A maiores estase estudando a posibilidade de crear un turismo coñecido como “micoturismo”.

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

67

Conclusións xerais das fontes consultadas

1. A detección destas posibildiades de negocio posibilita a formación de futuros traballadores para dar resposta eficaz ás demandas do mercado de traballo na promoción de novas oportunidades de emprego. 2. Na actualidade é necesario promover unha oferta nova de formación conducernte á inserción e reinserción da poboación demandante de emprego emdiante a cualificación ou posta ó día das súas competencias profesionais. Dc.1.2.1. Análise do Diagrama Causa – Efecto: Conclusións xerais da Análise Inicial das Especialidades Formativas para o Pacto de Emprego  Aclaracións:  No apartado I empregase a codificación de 1, 2 e 3 para determinar as ocupacións (criterio principal da presente análise) con: - Óptimas perspectivas (codificación 1) - Boas perspectivas (codificación 2) - Perspectivas irregulares (codificaión 3)  

No apartado II aparecen os postos non cubertos respecto ás ofertas presentadas.

No apartado III deste estudo incial aparecería o número de insercións laborais que houbo dentro das especialidades formativas AFD impartidas dentro do Pacto de Emprego, pero non existen datos.

No apartado IV aparecen identificadoas as especialidades formativas incluídas no “Informe de Priorización por Comarcas. Consellería de Traballo e Benestar. Ano 2009”.

A continuación, observamos a confrontación das fontes consultadas por comarca:

a. Comarca Deza b. Comarca Tabeirós

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

68

A. Comarca Deza

Informe Priorización Saídas Profesionais Comarcais. Ano 2009 Denominación Posto Asistentes domiciliarios Codificación 2 Posto non cuberto Denominación Posto Asistente domiciliario Criterio de prelación 18/13 Comarcas 2009 Nº da Especialidade 34. Atención sociosanitaria a persoas no domicilio Animador comunitario 2 Animador Sociocultural 2/2

Peóns forestais Condutores de camións

2 3

Peón forestal Condutor de camión

1/1 6/7 40. Condutor de camión

pesado Secretarios administrativos e asimilados Auxiliares administrativos sen tarefas de atención ao público non anteriormente: clasificados operador de 2 Administrativo / Empregado administrativo 19/29 2 Administrativo / Empregado administrativo 19/29 1. Empregado de oficina 4. Secretario/a 1. Empregado de oficina 4. Secretario/a

máquinas contables Camareiros, asimilados Outros diversos profesionais do ensino6 Operadores agrícola móbil Cociñeiros e outros 3 Cociñeiro 1/3 21. Cociña de maquinaria 1 Manipulador agrícola 1/3 3 Mestre de educación primaria 1/2 barmans e 2 Camareiro 8/15 22. Camareiro/a de

restaurante - bar

preparadores de comidas Mecánicos e axustadores de maquinaria industrial Mecánicos e reparadores de equipos eléctricos Mecánicos e axustadores de vehículos de motor Peóns gandeiros Perruqueiros, especialistas en tratamento de beleza e 1 2 Peón Gandeiro Perruqueir@ 1/8 0/2 28. Perruqueiro 3 Mecánico 1/5 3 Mecánico 1/5 agrícola e 3 Mecánico 1/5

traballadores asimilados Condutores de maquinaria de movementos de terras e 3 Conductor-operario para cargadora 0/2

equipos similares Encargados e xefes de equipo en obras estruturais da 3 Jefe de brigada de obra 0/1 3 Encargado de obra civil 0/1

construción

Soldadores e oxicortadores Representantes de comercio e técnicos e venda Auxiliares administrativos con tarefas de atención ao público non clasificados

2 2

2

anteriormente: axente xudicial e/ou alguacil Colocador de prefabricados 6/2 14. Colocador de

prefabricados lixeiros Peón de obras públicas Limpador 25/10 8/6 33. Experto en limpeza de inmobles Axente de desenvolvemento local Pastor de ovellas (peón agrícola) Animador deportivo 4/4 3/3 4/3

6

Fai referencia a: orientador escolar, titor de formación aberta e a distancia, formador-titor de empresa, formador de formación non regulada, formador de

formación ocupacional non regi¡ulada e formador ocupacional.

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

69

Albanel Asesor agrícola Director de Obradoiro de Emprego Educador social Enfermeiro Mecánico de montaxe e reposición Orientador profesional para inserción Podador forestal Asistente social Conductor de máquina de forestal con motor Conserxe Delineante Desinfectador de automóbil Director de centro educativo Enxeñeiro técnico de proxectos Esteticista Graduado social Guía turístico Operador de maquinaria perforadora Peón da construcción Encofrador Condutor de furgoneta

30/27 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 1/1 1/1

1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 13/14 5/6 6/8 41. Condutor de vehículos clases C1 - C

Fontaneiro Mozo de almacén: carga e descarga Psicólogo, psicopedagogo, sociólogo Peón da industria manufactureira Carpinteiro Canteiro Dependente de ortopedia Enxeñeiro técnico en química Pintor Montador de carpintería metálica Expendedor de combustible Dependente de comercio Axente comercial Peón da industria do metal Carpinteiro metálico

3/5 3/5 2/3 1/2 5/10 ½ ½ ½ ½ 1/3 ¼ 2/8 1/9 0/1 0/4 15. Carpinteiro metálico e de PVC 5. Axente comercial 29. Carpinteiro 43. Operario de almacén

Químico Empregada do fogar Electricista de montaxe e reposición Enxeñeiro técnico en metal Ferrallista Instalador electricista industrial Biólogo Barnizador Chapista Climatizador Cobrador de autopista Condutor de autobús Dependente de pescadería Deseñador gráfico Enxeñeiro Técnico Agrícola Enxeñeiro técnico forestal Instalador de liñas telefónicas

0/4 0/3 0/2 0/2 0/2 0/2 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 9. Instalacións de enerxías renovables en edificios 7. Electricista industrial 32. Empregada de fogar 10. Electricista de mantemento

Instalador electricista Monitor de aerobic Monitor INEF Montador de extintores Operador de maquinaria en planta de hormigón Operador de maquinaria circular texedora Operador de guindastre – torre Panadeiro

0/1 0/1 0/1 0/1 0/1

0/1 0/1 0/1

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

70

Redactor de prensa

0/1 2. Aplicacións informáticas de xestión 3. Empregado de xestión

financiera de empresa 6. Vendedor técnico 8. Electricista de edificios 11. Electrónico de

mantemento 12. Instalador de sistemas de enerxía solar térmica 13. Técnico de sistemas de enerxías renovables 16. Soldador de estruturas metálicas lixeiras 17. Soldador de estrutiras

metálicas pesadas 18. soldadoor con máquinas semiautomáticas MAG/MIG 19. Operacións básicas de pisos e aloxamentos 20. Azafata/auxiliar de

congresos 23. Xefe de sala / maitre 24. Informática de usuario 25. Iniciación á rede Internet 26. Instalador de climatización 27. Electromecánico de

mantemento 30. Hixienista dental 31. Auxiliar de enfermería en xeriatría 35. Maquinista de confección industrial 36. Revisor de produtos

téxtiles de confección 37. Coordinador técnico de produción de confección 38. Controlador de calidade de confección 39. Transporte de mercadorías perigosas por estrada 42. Condutor de camións de remolque clase E 44. Chapista pintor de

vehículos

B. Comarca Tabeirós

Saídas Profesionais Comarcais Ano 2009 Denominación Posto Número de perspectiva Outros diversos profesionais do ensino Outros 2

Posto non cuberto Denominación posto Criterio Prelación Formador de formigón 4/1

Informe Priorización Comarcas 2009

diversos profesionais do ensino7 Peóns de obras públicas e mantemento de estradas, presas e construcións similares Outros diversos profesionais do ensino Outros 2 Profesor de disminuídos psíquicos 2/1 3 Peón de obras públicas 24/9

diversos profesionais do ensino²

1,2,3,4,5

Fai referencia a: orientador escolar, titor de formación aberta e a distancia, formador-titor de empresa, formador de formación non regulada, formador de formación

ocupacional non regulada e formador ocupacional.

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

71

Dependentes e exhibidores en tendas, almacéns, quioscos e mercados Outros diversos profesionais do ensino Outros

3

Dependente de florería

2/1

3. Auxiliar florista

2

Formador de formacion ocupacional

5/3

diversos profesionais do ensino³ Asistente domiciliario Montadores ensambladores de produtos de madeira e de materiais similares 2 2 Outros diversos profesionais do ensino Outros 2 2 2 2 Auxiliares administrativos sen tarefas de atención ao público non clasificados anteriormente: operador de máquinas contables Camareiros, barmans e asimilados Camareiros, 2 Camareiro 3/6 2 diversos profesionais do ensino4 Profesor de educación de adultos Profesor de idiomas ou linguas Formador – titor Formador de control de calidad Profesor de educación física Profesor de Formación profesional Administrativo – Auxiliar Administrativo 2/2 2/2 1/1 1/1 1/1 1/1 18/27 1. Administrativo de persoal 3 1 Asistente domiciliario Montador de mobles 6/5 1/1

barmans e asimilados Peóns forestais 2 Peón forestal ½

Dependentes e exhibidores en tendas, almacéns, quioscos e mercados Revocadores, escaiolistas e estuquistas Persoal de limpeza de oficinas, hoteis (camareiras de pisos) e outros establecementos similares Fontaneiros e instaladores de tubo Outros diversos profesionais do ensino Outros diversos profesionais do ensino5 Soldadores e oxicortadores

3

Dependenta

2/5

5. Actividades de venda

2 3

Escaiolista Limpador

1/3 ¼

2 2 2 2

Fontaneiro Formador de control alimentaria Profesor de aplicacións informáticas Soldador

1/5 0/1 0/1 0/1

16. Fontaneiro

20. Soldador de estruturas metálicas lixeiras 21. Soldador de estruturas metálicas pesadas

Mecánicos e axustadores de maquinaria agrícola e industrial Mecánico e axustadores de vehículos de motor Peóns gandeiros Montadores de estruturas metálicas Mecánicos e reparadores de equipos eléctricos Auxiliares administrativos con tarefas de atención ao público non clasificados anteriormente: axente xudicial e/ou alguacil Encargados e xefes de equipo en obras estruturais da construción Animadores comunitarios

2

Mecánico industrial

0/1

3 3 3 1 1

Mecánico Peón Gandeiro Montador de estruturas metálicas

0/3 0/1 0/1

2 3 Azafatas Porteiro Monitor de tempo libre Peón da construcción Enxeñeiro agrónomo Expendedor de combustible Fisioterapeuta Orientador inserción Enxeñeiro Técnico Agrícola Técnico de Protección Civil 6/6 4/4 30. Axudante técnico en protección civil Encofrador Ordenanza Técnico Informática de Xestión Técnico Empresas Avogado 1/1 Superior Admón. De 3/3 2/2 2/2 2/2 profesional para 18/4 6/2 3/1 43/19 2/1 2/1 3/2 3/2

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

72

Axente de desenvolvemento local Biólogo Caixeiro Coordinador de tempo libre Director técnico Economista Esteticista Historiador Logopeda Mestre de educación especial Modista Monitor deportivo ou INEF Mozo de almacén: carga e

1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

descarga Oleiro – ceramista Panadeiro Peón agrícola Podador forestal Psicopedagogo Tapiceiro Técnico Comercio Técnico de Dietética - Nutrición Técnico de Medio Ambiente Técnico Turismo Traballador de Viveiros Traballador Forestal Tractorista Xoieiro Técnico Laboratorio Industrial Técnico Humanos Traballador Social Traductor - Intérprete Carpinteiro metálico Carpinteiro Perruqueir@ Cociñeiro Albanel Bañista-socorrista Condutor de grúa-guindastre Técnico Administrativo Empresarial Electricista Técnico Seguridade Laboral Condutor de camión Condutor de furgoneta Condutor de excavadora – retroexcavadora Iesista – eluciador: aprendiz 0/4 1/1 1/1 4/5 11/15 5/7 2/3 18/34 1/2 1/2 ½ 2/7 ½ 3/12 ¼ 33. Condutor de camión pesado 34. Condutor de vehículos 8. Electricista de edificios 28. Perruqueiro 23. Cociña Superior Recursos 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

clases C1 - C 1/5

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

73

Axente comercial Pintor Arquitecto técnico Baritono Canteiro artesán Capataz forestal Coidador de minusválidos Decorador Ebanista Empresario: servizos de funeraria Enxeñeiro técnico protección civil Iesista – eluciador: oficial Graduado social Instalador de liñas telefónicas ou de comunicación Parquetero Peón da industria Pinche de cociña Técnico Laboratorio Alimentario

0/3 0/2 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1

6.Axente comercial 13. Pintor

0/1 0/1 0/1 0/1 2. Aplicacións informáticas de xestión 4. Técnico auxiliar en deseño gráfico 7. Vendedor técnico 9. Instalacións de enerxías renovables en edificios 10. Electricista de mantemento 11. Instalador de sistemas de enerxía solar térmica 12. Técnico de sistemas de enerxía renovables 14. Encofrador 15. reparador-mantenor de instalacións de fontanaría e calefacción 17. Instalador de gas 18. Instalador de calefacción e auga quente sanitaria 19. Carpinteiro metálico e de PVC 22. Guía de ruta 24. Camareiro/a de restaurante bar 25. Programador de aplicacións informáticas 26. Informática de usuario 27. Iniciación á rede Internet 29. Carpinteiro 31. Maquinista de confección industrial 32. Revisor de produtos téxtiles de confección 35. Condutor de camións de remolque calse E

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

74

Conclusión

Con motivo da convocatoria para realizar accións formativas para desempregados, decidimos facer un estudo inicial para detectar cales son as especialidades formativas prioritarias para as entidades beneficiarias da orden e pertencentes ó Pacto de Emprego.

Ó longo do presente estudo incial traballouse coas variables comentadas anterioridade e dentro da posterior análise teremos en conta as seguintes variables.   

Número de insercións laborais netas: insercións relacionadas co obxeto da acción formativa (ADF). Número de cursos programados dentro do Pacto de Emprego ó longo do presente ano 2009, por especialidade ou familia profesional e o número de cursos solicitados 2010. Necesidades formativas demandadas polas empresas pertencentes á ambas comarcas.

Dentro do presente estudo inicial para decidir qué especialidades son prioritarias para cada comarca tívose como referente o “Informe das saídas profesionais comarcais. Ano 2009” en relación coas ofertas de emprego que non foron cubertas no derradeiro ano 2008 e co “Informe de priorización de especialidades formativas por comarcas. Ano 2009” que contén o seu propio criterio de prelación.

Tendo en conta estes informes, decidiuse manterse aquelas especialidades formativas que se consideraban de prioridade alta englobadas en “óptimas perspectivas e boas perspectivas” e prioridade media englobadas en “perspectivas irregulares” que presentan a súa propia codificación. Ademáis eliminouse aquelas especialidades que presentan unha baixa ou moi baixa prioridade.

Por tanto, consideramos coma unha primeira aproximación á realidade do Pacto de Emprego as seguintes necesidades formativas por comarca:

A. Comarca Deza 1. Dentro do apartado de prioridade alta (óptimas e boas perspectivas) consideramos as seguintes especialidades a impartir:        Atención sociosanitaria a persoas no domicilio (especialidade nº 34). Condutor de camión pesado (especialidade nº 40). Empregado de oficina (especialidade nº 1). Secretario/a (especialidade nº 4). Camareiro/a de restaurante-bar (especialidade nº 22). Cociña (especialidade nº 21). Perruqueiro (especialidade nº 28).

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

75

2. Dentro do apartado de prioridade media (perspectivas irregulares) consideramos as seguintes especialidades a impartir:           

Colocador de prefabricados lixeiros (especialidade nº 14). Experto en limpeza de inmobles (especialidade nº 33). Condutor de vehículos clases C1-C (especialidade nº 41). Operario de almacén (especialidade nº 43). Carpinteiro (especialidade nº 29). Axente comercial (especialidade nº 5). Carpinteiro metálico e de PVC (especialidade nº 15). Empregada de fogar (especialidade nº 32). Electricista de mantemento (especialidade nº 10). Electricista industrial (especialidade nº 7). Instalacións de enerxías renovables en edificios (especialdiade nº 9).

B. Comarca Tabeirós 1. Dentro do apartado de prioridade alta (óptimas e boas perspectivas) consideramos as seguintes especialidades a impartir:       Auxiliar florista (especialidade nº 3). Administrativo de persoal (especialidade nº 1). Fontaneiro (especialidade nº 16). Soldador de estruturas metálicas lixeiras (especialidade nº 20). Soldador de estruturas metálicas pesadas (especialidade nº 21). Actividades de venda (especialidade nº 5).

2. Dentro do apartado de prioridade media (perspectivas irregulares) consideramos as seguintes especialidades a impartir:        

Perruqueiro (especialidade nº 28). Axudante técnico en protección civil (especialidade nº 30). Condutor de camión pesado (especialidade nº 33). Cociña (especialidade nº 23). Electricista de edificios (especialidade nº 8). Condutor de vehículos clases C1-C 8especialidade nº 34). Axente comercial (especialdiade nº 6). Pintor (especialidade nº 13).

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

76

Cc.1.3. Formación ocupacional: FSE desempregados.

É necesario comentar que só dispoñemos os datos do número total de cursos realizados no 2008, polo que o noso análise só se pode centrar neste ano.

De igual modo, os datos dispoñibles unicamente nos deixan estudiar o total de cursos, sen poder diferenciar o alumnado por sexo ou intervalo de idade.

Finalmente, convén subliñar que a clasificación das especialidades formativas dos cursos do FSE para desempregados non coinciden coa clasificación de familias profesionais e especialidades da formación do Plan FIP.

Dentro do Pacto de Emprego, observamos a través da seguinte táboa no 2008 só se levaron a cabo dúas actividades formativas para desempregados, ambas no Concello de Silleda – Comarca de Deza –, sendo dúas entidades privadas as encargadas de impartir estas accións (en concreto, empresas dedicadas a “autoescola de aprendizaxe de conducción”).

Nº Cursos Pacto Territorial Comarca Deza Comarca Tabeirós Total: Pontevedra 2 0 2 2 26 Total: Galicia 28 5 124 Total: 129

Entidade Privada Totais: Local Privada Totais: Local Privada Totais:

Nº Entidades 2 2 2 22 24 5 124 129

Fonte: Elaboración propia. Información: Observatorio Ocupacional – Consellería de Traballo.

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

77

Cc.1.3.1. Comparativa Nº de accións para desempregados FSE: Pacto de Emprego – Pontevedra - Galicia

O gráfico amosa que só se realizaron 2 cursos (1,55%) dentro do Pacto Territorial de Emprego, fronte aos 28 (21,71%) levados a cabo na provincia de Pontevedra, e fronte aos 129 (100%) realizados na Comunidade Galega.

FSE: Nº Cursos - Ano 2008
100%

100%

21,71% 1,55% 0% Comarca Deza Comarca Tabeirós Pacto Territorial Pontevedra Galicia 0% 1,55%

Fonte: Elaboración propia. Información: Observatorio Ocupacional – Consellería de Traballo e Benestar.

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

78

Cc.2. Formación continua: Fundación Tripartita e FSE 

Referente normativo: * Real Decreto 395/2007 de 23 de marzo, (BOE n.87 de 11/04/2007) polo que se regula o subsistema de formación profesional para o emprego.

A formación profesional para o emprego ten como finalidade proporcionar ás persoas traballadoras ocupadas a formación que poidan necesitar ó longo da súa vida laboral, có fin de que adquiran os coñecementos e prácticas necesarias ás demandas que en cada momento precisen as empresas para mellorar a capacitación profesional e promoción individual do traballador.

Este subsistema de formación profesional para o emprego está integrado polo conxunto de instrumentos e accións que teñen por obxecto impulsar e estender entre as empresas e os traballadores ocupados e desempregados unha formación que responda ás súas necesidades e contribúa o desenvolvemento dunha economía baseada no coñecemento.

O Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, regula as distintas iniciativas de formación que configuran o subsistema de formación profesional para o emprego, o seu réxime de funcionamento e financiación, a súa estructura organizativa e de participación institucional.

No Acordo do Diálogo Social en Galicia asinado o 5 de febreiro de 2007 recolle entre os seus obxectivos o de proporcionar ás persoas traballadoras ocupadas a formación idónea para a promoción persoal, para os requirimentos do mercado de traballo e para as necesidades das empresas, contribuíndo ó avance da productividade e da competividade de estas.

A formación continua articúlase fundamentalmente a través de dous eixes: - Fondo Social Europeo. - Plans de Formación: Sectoriais e Intersectoriais.  Aclaración: dentro do Pacto de Emprego só realizáronse accións formativas dentro do Plan de Formación Intersectoriais (ano 2008).

Na orde correspondente ó ano 2009 indícase que o obxecto é a regulación das accións formativas dirixidas a persoas traballadoras ocupadas subvencionadas todas elas pola Xunta de Galicia e cofinanciadas pola Unión Europea (Fondo Social Europeo).

Por outra banda, dentro desta orde aparte de regular as iniciativas de formación dirixidas ó reciclaxe e recualificación de traballadores dos sectores estratéxicos na situación sociolaboral de Galicia: téxtil, alimentación, madeira, construcción e metal (preferentemente do sector de automoción) e aqueles outros

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

79

sectores que como consecuencia da crise económica tivesen unha perda da afiliación á Seguridade Social superior ó 1%.

No obstante, a Comunidade Autónoma de Galicia é a encargada da execución desta orde mediante convenios de colaboración ou contratos programa promovidos pola da Fundación Tripartita.

Cc.2.1. Formación continua: Fundación Tripartita A formación continua presenta o obxecto de mellorar a cualificación profesional do traballador ocupado de acordo ás necesidades demandadas polo sector empresarial. A Fundación Tripartita para a Formación no Emprego, pertence ó Sector Público Estatal. É un dos órganos que compoñen a estructura organizativa e de participación institucional do subsistema de formación profesional para o emprego. Ten carácter tripartito e o seu patronato está constituído pola Administración Pública e polas organizacións empresariais e sindicais máis representativas. Respecto á formación dentro da Fundación Tripartita nos atopamos cos seguintes modelos:   Modelo de Demanda  Os plans de formación de demanda inclúen accións formativas para ámbitos laborais concretos. Modelo de Oferta  Os plans de oferta inclúen accións formativas transferibles entre empresas ou entre ámbitos laborais diferentes. 

Aclaracións

Dende fai aproximadamente un ano estes dous modelos están fusionados pero todavía non teñen os datos conxuntos polo que o noso análise céntrase por separado / modelo e só a nivel provincia de Pontevedra e Comunidade Galega. Ademais por municipios ou Comarcas non temos tampouco a información desglosada.

É necesario comentar que só dispoñemos os datos da formación realizada (cursos de oferta e cursos de demanda) dende o ano 2004 ó 2008 e non dispoñemos da realizada dentro do Pacto Territorial de Emprego.

Ademais nos atopamos que non posuímos a clasificación das especialidades formativas dos cursos da Fundación Tripartita.

O apartado seguinte de análise da formación continua para traballadores ocupados divídese en dúas partes, é dicir, céntrase no análise dos datos transmitidos con respecto os dous modelos seguintes: o o

Formación: Modelo Demanda Formación: Modelo Oferta

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

80

Cc.2.1.1.Formación: Modelo demanda. Análise comparativo: Pontevedra – Galicia (2004-2007)

Imos proceder directamente ó análise comparativo provincia de Pontevedra - Comunidade Galega por sexo e grupo de idade, dado que non posuímos os datos desglosados dentro do Pacto Territorial de Emprego.

Os datos facilitados comezan no ano 2004.

a. Comparativa Pontevedra-Galicia, total do alumnado: Ó longo deste período beneficiáronse dentro da Provincia de Pontevedra 82.126 participantes, fronte ós 212.110 a nivel Comunidade Galega.
FUNDACION TRIPARTITA: COMPARATIVA ALUMNADO PONTEVEDRA - GALICIA
250000 200000 150000 100000 50000 0 Pontevedra Galicia 82.126 (38,72%) 212.110 (100%)

Fonte: Elaboración propia. Información: Fundación Tripartita: Unidade de Xestión da Información e Estatística.

a.1. Comparativa Pontevedra-Galicia, total do alumnado por sexo: A través da gráfica seguinte observamos que dentro da Provincia de Pontevedra hai 49.897 homes beneficiarios (60,75%) e 32.229 mulleres (39,25%). A nivel autonómico resultan 124.358 homes (58,62%) fronte a 87.752 mulleres (41,38%).
FUNDACIÓN TRIPARTITA: COMPARATIVA ALUMNADO / SEXO. PONTEVEDRA - GALICIA

124.358 (58,62%) 49.897 (60,75%) 87.752 (41,38%)

32.229 (39,25%)

Pontevedra Homes Mulleres

Galicia

Fonte: Elaboración propia. Información: Fundación Tripartita: Unidade de Xestión da Información e Estatística.

b. Comparativa Pontevedra-Galicia, grupos de idade do alumnado: Se a distribución a facemos por sexo e intervalo de idade dentro da provincia de Pontevedra o intervalo “de 26 a 35 anos” é o máis representativo con 20.027 homes participantes e mulleres 15.063. En Galicia o mesmo intervalo “de 26 a 35 anos” é o máis representativo con 47.702 homes e 41.499 mulleres.

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

81

F UNDACIÓN TRIPARTITA: COMPARATIVA INTERVALO DE IDADE. PONTEVEDRA - G ALICIA
60.000 Ponte ve dr a 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 De 16 a 25 De 26 a 35 De 36 a 45 De 46 a 55 Maiores de 55 Sen datos Homes 4414 20027 14076 3923 2897 40 Mulleres 3931 15063 7731 4224 1250 30 Homes 11.251 47.702 36.461 22.114 6.715 115 Mulleres 10334 41499 22119 10535 3172 93 Galicia

Fonte: Elaboración propia. Información: Fundación Tripartita: Unidade de Xestión da Información e Estatística.

Cc.2.1.2.Formación: Modelo oferta. Análise comparativo: Pontevedra – Galicia (2004-2007)

a. Comparativa Pontevedra-Galicia, total do alumnado: Ó longo deste período beneficiáronse dentro da provincia de Pontevedra 63.911 participantes. En Galicia a suma ascendeu a 189.280.
FUNDACION TRIPARTITA: COMPARATIVA ALUMNADO PONTEVEDRA - GALICIA
200000 180000 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 Pontevedra Galicia 63911 33,76% 189.280 100%

Fonte: Elaboración propia. Información: Fundación Tripartita: Unidade de Xestión da Información e Estatística.

a.1. Comparativa Pontevedra-Galicia, total do alumnado por sexo: A través da gráfica seguinte observamos que dentro da provincia houbo 27.671 homes beneficiarios (43,30%) fronte ás 36.240 mulleres (56,70%). Na Comunidade galega vemos o total de homes foi de 82.170 (43,41%) e o de mulleres 107.110 (56,59%).
FUNDACIÓN TRIPARTITA: COMPARATIVA ALUMNADO / SEXO. PONTEVEDRA - GALICIA

107110 56,59% 36240 56,70% 82170 43,41%

27.671 43,30%

Pontevedra Homes Mulleres

Galicia

Fonte: Elaboración propia. Información: Fundación Tripartita: Unidade de Xestión da Información e Estatística.

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

82

b. Comparativa Pontevedra-Galicia, grupos de idade do alumnado: Non se nos facilitou datos referidos aos intervalos de idade.

Cc.2.2. Formación continua: Plans de formación Intersectoriais 2008 dentro do Pacto de Emprego 

Referente normativo actual: -Plans de Formación Intersectoriais: Orde do 23 de setembro de 2009 polo que se aproba a convocatoria de subvencións para o financiamento de plans de formación intersectoriais dirixidos prioritariamente a persoas traballadoras ocupadas mediante a subscrición de convenios de ámbito autonómico, en aplicación da orde TAS/718/2008, do 7 de marzo, pola que se desenvolve o Real decreto 395/2007, do 23 de marzo, polo que se regula o subsistema de formación profesional para o emprego, en materia de formación de oferta e se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións públicas destinadas ao seu financiamento.

A formación realizada na Comunidade Autónoma a través destes contratos programa teñen por obxecto a formación dos traballadores en competencias transversais e horizontais a varios sectores da actividade económica.

Poden optar a estas subvencións entidades representativas ou con suficiente implantación no seu Ámbito sectorial ou territorial (organizacións sindicais e empresariais, confederacións e federacións de cooperativas e sociedades laborais, asociacións de autónomos). Para o Pacto de Emprego, a información solicitouse vía telefónica e vía mail para unha posterior análise cós técnicos responsables das entidades onde se desenvolveu esta formación. A seguinte táboa amosa os cursos executados polo sindicato Unión Xeral de Traballadores – UXT - e o sindicato Confederación Sindical de Comisiones Obreiras - CC.OO - dentro do Pacto de Emprego:
Form. Continua: Plans de Formación Intersectorial 2008 Sindicato
UXT

Localidade
Lalín

Denominación
Ofimática para Windows Permiso de conducir A Permiso de conducir C

Tipo
Intersectorial Intersectorial Intersectorial Intersectorial Intersectorial

Nº horas
70 90 115 55 55

Nº alumnos
15 15 15 15 15

CC.OO

Lalín

Informática de usuario Soldadura TIG H 1 G

Form. Continua. Ano 2008
CC.OO Lalín Presentación en Power Point Permiso Clase C A Estrada Relación de Axuda Sanitaria Servizos á Comunidade Tex-Qui. Enerxía Servizos á Comunidade 24 24 35 15 15 15

Fonte: Elaboración propia. Información: Técnico Formación UXT e CC.OO.

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

83

Conclusións 

No ano 2008 realizáronse dentro do Pacto de Emprego 5 accións formativas, dúas relacionadas có sector do transporte (permiso de conducir A y C), tres coa área de informática, co sector servizos unha acción e outra co sector do metal.

  

Tipo de formación: plan intersectorial que posúe o obxectivo de ofrecer coñecementos axustados as necesidades que demanda o mercado da zona. Duración dos cursos: a media é de 58,5 horas. Xestión dos cursos: o/s sindicato/s a executa indirectamente a través da fundación IFES (UXT) e FORGA (CC:OO).

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

84

Cc.3. Formación regrada

Con respecto ó Sistema educativo, a formación para o emprego ou formación profesional, comprende diferentes vías de acceso; por unha banda a formación profesional ocupacional que beneficia ós traballadores/as desempregados/as co obxectivo de incrementar as súas posibilidades de conseguir mellores empregos e por outra, a formación profesional regrada que ofrece unha especialización e coñecemento práctico respecto ao mundo laboral organizándose en ciclos formativos. Neste epígrafe analizamos a formación regrada, contemplada e aprobada na derradeira reforma da educación, Lei Orgánica de educación 2/2006, do 3 de maio, onde se nos di que a finalidade da formación profesional é preparar ós/as alumnos/as para a actividade nun campo profesional e facilitar a súa adaptación ás modificacións laborais que poden producirse ó longo da súa vida, así como contribuír o seu desenvolvemento persoal. A formación profesional no sistema educativo comprende un conxunto de ciclos formativos cunha organización modular, de duración variable e contidos teórico-prácticos adecuados ós diversos campos profesionais.

A formación profesional a nivel estatal disponse en 26 familias profesionais con dous ciclos formativos de grao medio e de grao superior referidos ó Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais e constituirán formación profesional de grao medio e a formación profesional de grao superior-.

A máis de esto, temos a formación para persoas adultas destinada a aquelas persoas que non teñen o título de Graduado ESO a través de:  Programas de Cualificación Profesional Inicial (PICI) para alumnos/as maiores de 16 anos que non acadaron o título de ESO e necesitan adquirir unha formación para inserirse dentro do mercado de traballo.  Educación para adultos para persoas maiores de 18 anos que actualmente están traballando e que teñen cargas familiares e desexan adquirir unha titulación homologada de formación profesional.

Cc.3.1. Formación profesional: ciclos medios e superiores dentro do Pacto de Emprego A oferta formativa de ciclos medios e superiores de Formación Profesional no Pacto de Emprego (20082009) é a seguinte:

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

85

CICLO FORMATIVO DE GRAO MEDIO DENTRO DO PACTO DE EMPREGO DENTRO DO PACTO DE EMPREGO TIPO DE CICLO PLAN LOXSE Explotación de sistemas informáticos Electromecánica de vehículos FAMILIA PROFESIONAL Informática Mantemento vehículos propulsados Equipos Lalín (2 centros de FP) PLAN LOE Comarca Deza e instalacións Electricidade electrónica Administración Informática Electricidade electrónica Silleda (1 centro FP) Conducción de actividades físsicodeportivas no medio Vila de Cruces (1 centro FP) PLAN LOE Soldadura e caldeiraría PLAN LOXSE Soldadura e caldeiraría PLAN LOXSE Comercio Comercio márketing Actividades físicas e deportivas Fabricación mecánica Fabricación mecánica PLAN LOXSE Electromecánica de vehículos Mantemento vehículos propulsados A Estrada Comarca Tabeirós (1 centro FP) Fabricación á medida e instalación de carpintería e moble Xestión administrativa PLAN LOE Sistemas microinformáticas e redes Administración Informática Equipos electrónicos de consumo Electricidade electrónica Artes e artesanías e de auto e e e de auto

electrotécnicas (Plan Vello) Xestión administrativa Sistemas microinformáticas e redes Instalacións eléctricas e automáticas

CICLO FORMATIVO DE GRAO SUPERIOR DENTRO DO PACTO DE EMPREGO TIPO DE CICLO Lalín (2 centros FP) Comarca Deza Desenvolvemento informáticas Silleda (1 centro FP) A Estrada Comarca Tabeirós (1 centro FP) PLAN LOXSE Administración informáticos Administración e finanzas Administración de sistemas PLAN LOXSE Xestión comercial e márketing Comercio márketing Informática e de aplicacións PLAN LOXSE Administración e finanzas Mantemento de equipo industrial FAMILIA PROFESIONAL Administración Mantemento servizos producción Informática e á

Fonte: Elaboración propia. Información: Consellería de Educación.

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

86

Conclusións:  Actualmente estanse a realizar nos centros de formación profesional pertencentes ó Pacto de Emprego 21 ciclos repartidos entre ciclos Medios e Superiores. Destes ciclos, o 23,80% pertence á familia profesional de Informática, o 19,04% á familia de Administración e o 14,28% a familia profesional de Electricidade e Electrónica.

Cc.3.2. Educación para adultos dentro do Pacto de Emprego

A través da Formación profesional que se está impartindo dentro do Pacto de Emprego, contémplase a posibilidade de formar ós adultos habendo tres centros dos cinco centros de FP, que imparten esta formación.
EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA PERSONAS ADULTAS
Lalín (2 centros)
IES LAXEIRO Avenida Buenos Aires, 71

PLAN LOE Educación Secundaria para persoas adultas Ensinanzas básicas iniciais

36500 Lalín (Pontevedra)
Tlf.: 986787051 COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE LALIN

Educación Secundaria para persoas adultas

Comarca Deza

Rúa Penatoares, 1 36500 Lalín (Pontevedra) Tlf. 986780026

Silleda (1 centro de FP)

IES PINTOR COLMEIRO Estrada de Pontevedra – As Ferreiras, s/n 36540 Silleda (Pontevedra) Tlf.: 986580904

PLAN LOE Educación Secundaria para persoas adultas Ensinanzas básicas iniciais

Comarca Tabeirós

A Estrada (1 centro de FP)

IES ANTÓN LOSADA Rúa da Cultura, s/n 36680 A Estrada Tlf.: 986570336

PLAN LOE Educación Secundaria para persoas adultas Ensinanzas básicas iniciais Fonte: Elaboración propia. Información: Consellería de Educación.

Conclusión:  En canto a oferta educativa para persoas adultas, esta céntrase na rama de educación básica inicial e educación secundaria.

Cc.3.3. Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) dentro do Pacto de Emprego

Dentro do territorio do Pacto de Emprego, a maiores da formación analizada con anterioridade contamos cós programas de cualificación inicial (PCPI) onde os/as alumnos/as que non acadaron o graduado en Educación secundaria Obrigatoria poden optar a esta formación nos cinco centros de formación profesional cos que conta o territorio. As Administracións educativas son responsables de organizar estes programas. Obxectivo: un dos obxectivos dos PCPI é que todos os alumnos alcancen competencias profesionais propias dunha cualificación de nivel un do Catalogo Nacional de Cualificacións Profesionais CNCP; así

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

87

como que teñan a posibilidade de favorecer a inserción social, educativa e laboral das mozas e mozos e que amplíen as súas competencias básicas para proseguir estudios nas diferentes ensinanzas. A súa estructura modular inclúe tres tipos: 1. Específicos, que desenvolven as competencias do perfil profesional. Referidos ás unidades de competencia correspondentes a cualificacións de nivel uno do CNCP. 2. Formativos de carácter xeral, que posibiliten o desenvolvemento das competencias básicas e favorezan a transición desde o sistema educativo ao mundo laboral. 3. Voluntarios, que conducen á obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria.  Aclaracións  Os alumnos que superan os módulos obrigatorios destes programas obteñen unha certificación académica expedida polas Administracións educativas. Esta certificación ten efectos de acreditación das competencias profesionais adquiridas en relación co Sistema Nacional de Cualificacións e Formación Profesional, dando dereito ós correspondentes certificados de profesionalidade expedidos polas Administracións laborais.   Os PCPI, de acordo ó CNCP, estanse completando de forma xeral no curso 2008/2009. Os Perfís dos programas de cualificación profesional inicial están publicados no DOGA e aparecen ordenados e publicados pola familia profesional (actualmente contamos 26 familias profesionais). Cc.3.3.1. PCPI dentro do Pacto de Emprego

A formación que se realiza nestes centros é a indicada pola Consellería de Educación como de Modalidade A (dous centros de FP dos cinco existentes no territorio) e Modalidade C - modalidade mixta - (3 centros dos cinco existentes no territorio) onde os centros poden ofrecer calquera destes perfís tendo presente os convenios asinados coas empresas e as características do alumnado. Programas de Cualificación Profesional Inicial: Modalidade A
Comarca Deza Silleda PLAN LOE Modalidade A: - Servizos administrativos Comarca Tabeirós A Estrada PLAN LOE Modalidade A: - Mantemento de vehículos Fonte: Elaboración propia. Información: Consellería de Educación.

Programas de Cualificación Profesional Inicial: Modalidade C
Lalín (1 centro de FP) Comarca Deza PLAN LOE Modalidade C: - Vid. Táboa explicativa. Vila de Cruces PLAN LOE Modalidade C: - Vid. Táboa explicativa. Fonte: Elaboración propia. Información: Consellería de Educación.

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

88

Táboa explicativa correspondente á Modalidade C dos programas de cualificación profesional inicial dentro dos centros do territorio do Pacto de Emprego autorizados para o curso 2008-2009:
Programas de Cualificación Profesional Inicial: Modalidade C Familia Profesional AGRARIA Programa de Cualificación Inicial Xardinería e viverismo Produccións agrícolas Arranxos florais MARÍTIMO PESQUEIRA ADMINISTRACIÓN ARTES GRÁFICAS COMERCIO E MÁRKETING EDIFICACIÓN E OBRA CIVIL Pesca e transporte marítimo Servizos administrativos Reprografía Comercio Albanelería Revestimentos de obra ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA FABRICACIÓN MECÁNICA HOSTALARÍA E TURISMO Instalacións electrotécnicas e de telecomunicacións Fabricación mecánica Pastelería Servizos de restauración Aloxamento Cociña IMAXE PERSOAL Estética Peiteado INFORMÁTICA MADEIRA, MOBLE E CORCHO TRANSPORTE E MANTEMENTO DE VEHÍCULOS INSTALACIÓN E MANTENIMENTO SERVIZOS SOCIOCULTURAIS E A COMUNIDADE TÉXTIL, CONFECCIÓN E PEL VIDRO E CERÁMICA Informática Carpintería Mantemento de vehículos Fontanería, calefacción e climatización domésticas Emprego doméstico Costura Cerámica
Fonte: Elaboración propia. Información: Consellería de Educación.

Cc.4. Conclusións derivadas da análise.

Cc.4.1. Conclusións da análise da situación inicial: DAFO – Ratio.

Cc.4.1.1 Formación Ocupacional

Cc.4.1.1.1 Formación Ocupacional: Plan FIP ou AFD  

Os asistentes ós cursos ocupacionais están formados maioritariamente por mulleres. Os asistentes á formación con maior representación pertence ó intervalo de idade e “Maiores de 30 anos” fronte ós de “Menores de 30 anos”.

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

89

A familia profesional máis dominante corresponde a “Outra” entendida como o conxunto de especialidades formativas que non aparecen rexistradas, por código ou denominación, dentro da clasificación xeral das vinteseis Familias Profesionais que se atopan no Instituto Galego de Cualificacións: Observatorio Ocupacional. Xunta de Galicia.

Dentro da Comarca de Deza, o Concello de Dozón non realizou formación para o colectivo destinatario desempregados inscritos no SPE ata o ano 2008. Unha das razóns hipotéticas sería, entre outras, o non darse completado o número suficiente de demandantes de emprego.

Ratio: e.1. O ratio arroxa un resultado favorable (como en todos os anos considerados individualmente,

excepto 2005) para o Pacto Territorial de Emprego. e.2. Realizáronse adecuados cursos de formación para desempregados durante o período de análise.

Cc.4.1.2. Formación ocupacional: FSE desempregados

a. Dentro do municipio de Silleda soamente consta que dúas entidades privadas realizaron formación para desempregados no ano 2008. As administracións locais de ambas comarcas non constan como solicitantes de formación do FSE para este colectivo. b. O equipo técnico da UPD pode traballar conxuntamente cos técnicos dos concellos e asociacións empresariais e sindicais de cara á optimización dos cursos do FSE para desempregados. c. Descoñecemos o motivo/s polo que non se nos foi transmitida a información da programación realizada tanto nas entidades locais e asociacións empresarias dende o ano 2000 ata o 2007. Soamente o Concello de Lalín e a asociación sindical (UGT DEZA) nos facilitaron toda a información solicitada. Por tanto, descoñecemos se as entidades solicitaron cursos a través da orden de subvención de programacións formativas para desempregados do FSE. d. Ratio: d.1. Apréciase un desequilibrio nos ratios da Comarca de Deza e na Comarca de Tabeirós. De feito, non existe ningún curso dentro da Comarca de Tabeirós. d.2.O ratio da Comarca de Deza é favorable respecto á Comunidade Galega e –especialmenterespecto á provincia de Pontevedra. Por contra na Comarca de Tabeirós resulta evidentemente desfavorable. d.3.Considerando o total no Pacto Territorial vemos que o ratio se equilibra respecto a Galicia.

Cc.4.1.3. Formación continua: Fundación Tripartita e FSE

Cc.4.1.3.1. Fundación Tripartita

a. O equipo técnico da UPD pode traballar conxuntamente cos técnicos dos concellos e asociacións empresariais e sindicais de cara á optimización dos cursos da Fundación Tripartita para traballadores en activo.

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

90

b. Descoñecemento do por qué a Fundación Tripartita non nos transmitiu a información desglosada segundo se lle solicitou. A causa probable é que están fusionando os dous modelos (oferta e demanda). c. Ratio:

c.1. Modelo Demanda: O ratio arroxa un resultado equilibrado entre provincia e comunidade autónoma. c.2. Modelo Oferta: O ratio arroxa un resultado equilibrado entre provincia e comunidade autónoma.

Cc.4.2. Conclusións derivadas da análise DAFO: debilidades e fortalezas (Vid. Dafo nº 3)

Debilidades

1. Formación regrada: os máis xóvenes abandonan os estudios. 1. O fracaso escolar non derradeiros anos está experimentando que moitos mozos/as opten por formarse a través de cursos de formación ocupacional. O seu abandono pode deberse ás seguintes circunstancias: a. b. c. Fracaso escolar. Desmotivación: perda de confianza nun mesmo, desinterese por formarse. Nivel cultural non axeitado.

2. Formación ocupacional: formación centrada en familias profesionais concretas. 1. A repetición de accións formativas céntrase dentro das mesmas especialidades.A familia profesional máis dominante corresponde a “Outra” con 193 accións formativas (33,10%) entendida como o conxunto de especialidades formativas que non aparecen rexistradas, por código ou denominación, dentro da clasificación xeral das 26 Familias Profesionais que se atopan no Instituto Galego de Cualificacións: Observatorio Ocupacional. Xunta de Galicia. 1.1.Durante o período estudiado, das 587 especialidades formativas impartidas as máis habituais foron as relacionadas coa familia profesional “Administración e Xestión” con 81 accións formativas (13,89%) e “Transporte e Mantemento de vehículos” con 59 accións formativas (10,12%). 2. Interese por parte das entidades beneficiarias por facer estes cursos independentemente do colectivo destinatario e das necesidades de formación actuais/comarca. 3. Formación ocupacional: dificultades para atopar e seleccionar ó alumnado. 1. As dificultades poden ser: 1.1. Baixa autoestima, desmotivación do alumnado unha vez rematada a formación para atopar un traballo de acordo a formación adquirida. 1.2. Non existen acordos co sector empresarial para contratar a un mínimo do alumnado asistente ás accións formativas debido principalmente á desconfianza por parte das empresas dos contidos asimilados e o nivel práctico adquirido ó longo da formación.

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

91

1.3. O alumnado presenta problemas de mobilidade, moitos carecen de medio de transporte propio, polo que non poden acudir todos os días á formación posto que estes medios non chegan a todas as poboacións. 4. Os contidos dos programas dos cursos non se axustan ó nivel profesional do alumnado. 4.1. Actualmente non contamos cun rexistro que controle a formación impartida e proporcione o seguimento profesional, respecto a súa inserción dentro do mercado laboral, das persoas que se formaron nos cursos. 4.2. Os empresarios dubidan do nivel formativo adquirido polo que se plantexan a

contratación deste colectivo, alumnado-traballador desempregado. 5. Formación ocupacional - FSE desempregados: o calculo do ratio amosa un desequilibrio entre as dúas comarcas pertencentes ó Pacto de Emprego. 5.1. Apréciase un desequilibrio nos ratios da Comarca de Deza e na Comarca de Tabeirós. De feito, non existe ningún curso dentro da Comarca de Tabeirós. O ratio da Comarca de Deza é favorable respecto á Comunidade Galega e –especialmente- respecto á provincia de Pontevedra. Por contra na Comarca de Tabeirós resulta evidentemente desfavorable. Considerando o total no Pacto Territorial vemos que o ratio se equilibra respecto a Galicia. 6. Formación continua: dificultade das accións formativas. 6.1. A programación destas accións formativas carece dunha análise exhaustiva cara a formar ós traballadores/as dentro das necesidades productivas da zona ou as novas oportunidades de emprego que están xurdindo. 6.2. As empresas pertencentes ó Pacto de Emprego son PEMEs polo que soen amosar dificultades para ceder á formación dos seus traballadores/as en horario laboral. 7. Formación - Mobilidade: problemas para acudir ós centros formativos. 7.1. Na maioría dos casos, o alumnado carece de medios de transporte e dificulta a participación dos traballadores desempregados nas accións formativas. 8. Pouca relación entre a formación impartida nos derradeiros anos e as necesidades do Pacto de Emprego. 8.1. As necesidades do Pacto de Emprego non se ve reflectida a través das accións formativas realizadas nos derradeiros anos, non se consideran as novas oportunidades de emprego. Todos os anos, a formación ocupacional repite constantemente a maioría das acción formativas. Fortalezas

1. Formación continua: unha formación concreta e válida para todos. 1.1. A formación impartida é especializada en función das necesidades dos traballadores e para o beneficio das empresas. 2. Formación regrada: referida e coordinada coas actividades económicas / comarca. 2.1. A maioría da formación que se imparte está relacionada cos sectores empresariais máis destacados / comarca. 3. Formación ocupacional: nº de accións formativas adecuadas.

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

92

3.1. O ratio arroxa un resultado favorable, realizouse un adecuado nº de cursos de formación para desempregados durante o período de análise. 4. Existencia de entidades colaboradoras de formación ocupacional. 4.1. Pacto de Emprego conta con 37 entidades equipadas para impartir formación especializada para desempregados. 5. Os axentes sociais e o sector empresarial son conscientes da importancia da formación. 5.1. ADL / empresario: sensibilización e interese por formar ó desempregado e o seu traballador/a.

Cc.4.3. Problemáticas actuais das accións formativas para desempregados/as e traballadores ocupados 1. Formación ADF, FSE, continua: accións formativas desenvoltas – homologación de especialidades, novas oportunidades de emprego. 2. Formación ADF – FSE: alumnado- selección, motivación e inserción laboral-, empresariado (reconversión empresarial).

Cc.4.4. Mesas de Traballo

Cc.4.4.1. Datos das mesas de traballo e metodoloxía

Realizáronse mesas de traballo cos/coas ADL dos concellos de emprego de cada comarca, por seren coñecedores da realidade actual na materia. Unha reunión/ADL.

Metodoloxía: Entrevista personalizada co/a ADL do concello e os técnicos de formación, orientación ou demanda onde se tratará a problemática anteriormente detallada (problemáticas actuais).

Cc.4.4.2. Resultados das mesas de traballo

As conclusións obtidas da realización das mesas de traballo con respecto ó apartado de formación, incluíndo ocupacional, continua e regrada se resumen en:

1. Con respecto ás accións formativas a levar a cabo para os desempregados/as: 1.1. Dentro do Plan FIP as accións deben de estar incluídas dentro do catálogo de especialidades formativas. 1.2. As accións formativas do Fondo Social Europeo teñen como obxecto formar a persoas desempregadas para que melloren a súa empregabilidade en: 1.2.1. Accións de carácter experimental que non teñen cabida dentro do Plan FIP. 1.2.2.Cursos de posgrao e de especialización de carácter ocupacional a través de universidades ou entidades vinculadas a estas. Destinatarios: desempregados con titulación universitaria.

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

93

1.3. Con respecto ás accións formativas a levar a cabo para os traballadores ocupados (Tripartita e FSE): 1.3.1. A formación dos empregados/as non se asume como unha formación que mellora as competencias dos traballadores/as que permitan a adquisición e actualización permanente das competencias profesionais producindo un incremento do rendemento do traballo do empregado dentro da empresa.

Ademais obtivemos que as problemáticas actuais coas que nos atopamos nos concellos pertencentes ó Pacto de Emprego, son as que amosamos:

a. b.

Excesiva rixidez nos mecanismos das políticas de emprego no referente á formación. As accións formativas a impartir teñen que ser especialidades homologadas polo que, xeralmente, as entidades beneficiarias se decantan por aqueles especialidades que requiran un pequeno acondicionamento das instalacións e unha inversión pequena.  Consecuentemente: non se están tendo en conta as novas oportunidades de emprego que se están a crear nas Comarcas pertencentes ó Pacto de Emprego (reconversión empresarial).

c.

Dentro do Plan FIP nos atopamos con: c.1. Dificultade para atopar alumnado para as accións formativas debido principalmente a: c.1.1. Baixa autoestima, desmotivación do alumnado unha vez rematada a formación para atopar un traballo de acordo a formación adquirida. c.1.2. Non se existen acordos co sector empresarial para contratar a un mínimo do alumnado asistente ás accións formativas debido principalmente á desconfianza por parte das empresas dos contidos asimilados e o nivel práctico adquirido ó longo da formación. c.1.2.1. O alumnado presenta problemas de mobilidade, carecen de medio de transporte propio, polo que non poden acudir todos os días á formación posto que estes medios non chegan a todas as poboacións. c.1.3. Selección do alumnado, non se axustan os contidos dos programas dos cursos ó nivel profesional do alumnado. c.2. Dentro da formación continua para traballadores ocupados nos atopamos con: c.2.1. A programación destas accións formativas carece dunha análise exhaustiva cara a formar os traballadores/as dentro das necesidades productivas da zona ou as novas oportunidades de emprego que están xurdindo. c.2.2. As empresas pertencentes ó Pacto de Emprego son de pequeno e mediano tamaño polo que soen amosar dificultades para ceder á formación dos seus traballadores/as en horario laboral.

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

94

D.
PROGRAMAS DE COOPERACIÓN

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

95

D. PROGRAMAS DE COOPERACIÓN  Referente normativo actual  Orde do 29 de decembro de 2008 pola que se establecen as bases que regulan, para o exercicio do ano 2009, as axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación, no ámbito de colaboración coas entidades locais e cos órganos e organismos das administracións públicas distintas da local, universidades e entidades sen ánimo de lucro, e se procede á súa convocatoria.

Os programas de cooperación son unha aplicación das políticas activas de emprego elaboradas pola Comisión Europea co obxectivo de crear postos de traballo, é dicir crear emprego, a nivel local e rural dende a perspectiva de que existen novos nacementos de emprego que crean novos postos de traballo e así paliar as consecuencias desta crise económica, sendo no ámbito local onde se atopan as maiores posibilidades de detección e aproveitamento en beneficio do emprego.

As entidades encargadas de executar estes programas poden ser administracións locais e órganos e organismos das administracións públicas distintas da local, universidades e entidades sen ánimo de lucro.

Estes instrumentos de emprego garantiran un mellor impacto das intervencións de desenvolvemento a través do seu deseño a medio prazo co obxectivo de abrir unha nova liña de actuación que incentiva a posta en marcha de procesos de desenvolvemento polo que as obras e servizos a realizados deben de ter presentes as características do mercado laboral e o perfil da poboación desempregada.
8

Os obxectivos fundamentais que se pretende acadar co emprego desta ferramenta útil de creación de emprego son os seguintes: 1. Fomentar o emprego mediante a potenciación do emprendemento e dos incentivos á contratación, atendendo á creación de emprego de calidade e ó tamaño da empresa, especialmente en empresas de menos de dez traballadores. 2. Dar resposta ás necesidades dos demandantes de emprego agudizadas pola conxuntura actual do mercado e traballo en relación coa súa empregabilidade, favorecendo a súa rápida adaptación aos cambios. 3. Facilitar a mobilidade profesional desde os sectores máis castigados pola situación actual a outros con necesidades de traballadores, ademais de potenciar aqueles sectores emerxentes que ofrecen unha demanda de traballo. 4. Potenciar a competitividade dos nosos sectores estratéxicos e a innovación, especialmente nas pemes e no emprego autónomo.

8

Orde do 29 de decembro de 2008. DOGA, 12 de Xaneiro de 2009

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

96

D.1. Análise dos programas de cooperación dentro do Pacto de Emprego  Aclaracións

1. Os datos analizados corresponden só á evolución dos programas de cooperación, dentro do período 2000-2008, realizados no Concello de Lalín, Concello de Cerdedo e Concello de Vila de Cruces. 2. O Concello de Agolada transmitiu todos os datos pero por falta de tempo foi imposible analizalo neste intre polo que realizarase o longo da terceira fase da UPD.

Concello de Lalín

a. Traballadores contratados a.1 Distribucións dos traballadores / programa: o presente gráfico amosa a distribución total de traballadores contratados dentro de cada programa e tendo presente o período de análise 2000-2008.
CONCELLO LALÍN: PERÍODO 2000-2008. DISTRIBUCIÓN TRABALLADORES / PROGRAMA
84 66

34 21 5 P rograma de Cooperación Grumir Grumir estable Labora MVV P G IE 21

P R OGR A M A

Fonte: Elaboración propia. Información: ADL – Concello Lalín.

a.2. Número de beneficiarios segundo a categoría profesional: A categoría profesional de beneficiarios que destacou ó longo destes anos foi a de “peón” cunha porcentaxe de 60 % respecto ó resto das categorías / beneficiarios contratados.
CONCELLO LALÍN: EVOLUCIÓN DA CONTRATACIÓN / CATEGORÍA PROFESIONAL 20 15 10 5 0
Licenciado Diplomado Técnico Superior Técnico M edio Oficial Peón

2002 5 3 3 8 17 3

2003 7 8 6 5 9 12

2004 9 3 5 2 7 13

2005 4 4 0 2 6 9

2006 3 3 0 11 6 12

2007 0 3 0 5 6 15

2008 1 0 0 3 6 15

Fonte: Elaboración propia. Información: ADL – Concello Lalín.

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

97

O presente gráfico amosa a distribución total de traballadores contratados por categoría profesional dentro de cada programa e tendo presente o período de análise 2000-2008.
CONCELLO LALÍN - PERÍODO 2002-2008: CONTRATACIÓN LABORAL / CATEGORÍA 80 57 78

29 24 14

29

0 Licenciado Diplomado Técnico Superior Técnico Medio Of icial Peón

Fonte: Elaboración propia. Información: ADL – Concello Lalín.

Concello de Cerdedo

a. Traballadores contratados a.1 Distribucións dos traballadores / programa: o presente gráfico amosa a distribución total de traballadores contratados dentro de cada programa e tendo presente o período de análise 2007-2008.
CONCELLO CERDEDO: EVOLUCIÓN DA DISTRIBUCIÓN DOS TRABALLADORES / PROGRAMA
6 5 4 3 2 1 0 PC. Servizo de zonas naturais P.C. Servizo de atención cidadá PIEG PC.Promoción deporte, ocio e mellora na atención cidadá PC.M ellora e creación de novas zonas verdes e naturais PIEG-REDE NATURA

2007 5 3 1 0 0 0

2008 0 0 0 2 3 1

Fonte: Elaboración propia. Información: ADL – Concello Cerdedo.

a.2. Número de beneficiarios segundo a categoría profesional: A categoría profesional de beneficiarios que destacou ó longo deste ano foi a de “peón” respecto ó resto das categorías / beneficiarios contratados.

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

98

CONCELLO CERDEDO: EVOLUCIÓN DA CONTRATACIÓN / CATEGORÍA PROFESIONAL 6 5 4 3 2 1 0
Técnico M edio Oficial Peón 2007 3 1 5 2008 2 1 3

Fonte: Elaboración propia. Información: ADL – Concello Cerdedo.

Concello de Vila de Cruces

a. Traballadores contratados a.1 Distribucións dos traballadores / programa: o presente gráfico amosa a distribución total de traballadores contratados dentro de cada programa e tendo presente o período de análise 2000-2008.
CONCELLO VILA DE CRUCES: EVOLUCIÓN DA DISTRIBUCIÓN DOS TRABALLADORES / PROGRAMA
7

6

5

4

3

2

1

0 2000 PC. Pr ot ección ou mant ement o de zonas nat ur ais PC. Animador sociocult ur al PC. Mant ement o pr azas públicas PC. Axuda per soas maior es PC. Conser xe PC. Repar ación danos t empor al PC. Recuper ación bens municipais LABORA PC. Desen.Cult ur al Local PC. Obr as int er ese xer al ou social PIEG PC. At ención a colect ivos PC. Funcionament o audit or io 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 1 1 2001 0 2002 1 2003 1 2004 1 2005 0 2006 0 2007 1

Fonte: Elaboración propia. Información: ADL – Vila de Cruces.

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

99

D.2. Conclusións derivadas da análise.

D.2.1. Conclusións derivadas da situacion inicial: DAFO - Ratio

a. Con rango de hipótese, descoñecemento da poboación de referencia exacta; é dicir, o número total de persoas beneficiarías destes programas de cooperación debido a existencia doutras entidades que poden solicitar este tipo de proxectos. b. A situación actual de crise económica fixo que aumentara o número de desempregados nos derradeiros meses, levando consigo o aumento do número de persoas solicitantes da prestación por desemprego.

D.2.2. Conclusións derivadas de análise DAFO: debilidades e fortalezas (Vid. Dafo nº 4)

Debilidades

1. Colectivo destinatario: inserción nula unha vez rematado o contrato laboral.  Nos derradeiros anos non se están insertando no mercado laboral os/as usuarios/as contratados/as unha vez rematado o contrato laboral coa entidade organizadora. O problema pode recaer en: 1. O deseño das obras a realizar que se executaron ata o día de hoxe están destinadas para cubrir as necesidades das entidades beneficiarias, non xerando necesidades continuadas, nin respondendo a necesidades permanentes preexistentes 2. As condicións laborais actuais do mercado laboral non se axustan ás circunstancias destes contratos de duración determinada de interese social. 3. Inexistencia dun seguimento e unha avaliación final para comprobar os resultados obtidos unha vez rematado o programa. 2. Dificultades á hora de seleccionar ó colectivo destinatario.  Problemáticas debido a:

1. Nalgúns casos as entidades beneficiarias seleccionan a candidatos con perfís profesionais máis cualificados esquecendo a razón destes proxectos, ofrecer experiencia laboral. 2. Priorización de traballadores en función da obra a realizar. 3. Colectivo destinatario: Contratación laboral.  A modalidade que se está empregando é a media xornada (non está xustificada este tipo de contratación) ou xornada completa coa finalidade de contratar máis persoal presuposto. 4. Execución e repetición de obras en función dos intereses das entidades beneficiarias.  A execución das obras a realizar, na maioría dos casos, vai en función das necesidades das entidades beneficiarias en vez do colectivo destinatario. 5. O empresariado non valora a experiencia laboral adquirida a través destes programas. co mesmo

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

100

O sector empresarial non ten presente á hora de contratar a un traballador a experiencia adquirida a través desta política de emprego.

6. Falta de control e supervisión desta política activa de emprego por parte da Administración.  A Administración non controla as obras realizadas para ver se axusta ao solicitado.

Fortalezas

1. Contratación de colectivos de difícil inserción e contratación de persoas tituladas de difícil inserción.  Na orden de solicitude con entidades locais establécense subvencións para a contratación de traballadores/as desempregados/as e mulleres víctimas de violencia para a realización de obras ou servizos de interese xeral e social. 2. Adquisición da primeira experiencia laboral.  Posibilidade de incorporarse ó mercado laboral sen experiencia ou reincorporación ó mercado laboral despois dun período de inactividade. 3. Cualificación profesional para o colectivo destinatario.  As obras a levar a cabo cualifican profesionalmente ó colectivo destinatario - persoas sen experiencia laboral ou titulacións de difícil inserción ou dificultades especiais de inserción- e por outra banda a realización destes servizos realízanse en beneficio da comunidade. 4. Existencia de diferentes entidades beneficiarias destas axudas.  Na orden de solicitude poderán ser beneficiarias das axudas e subvencións: 1. Entidades locais ou públicas dependentes ou vinculadas a unha Administración local. 2. Órganos, organismos, entidades e sociedades públicas dependentes ou vinculadas ás administracións públicas distintas da local e as universidades, así como as entidades sen ánimo de 5. Difusión estendida nas Comarcas pertencentes ó Pacto de Emprego destes programas.  Esta política activa de emprego ten moita aceptación dentro do territorio do Pacto de Emprego tanto por parte da poboación destinataria como polas entidades organizadoras.

D.2.3. Problemáticas actuais.

1. Traballadores contratados: pos-inserción. 2. Selección de traballadores e contratación laboral.

D.3. Mesas de Traballo.

D.3.1. Datos das mesas de traballo e metodoloxía

Realizáronse mesas de traballo cos/coas ADL dos concellos de emprego de cada comarca, por seren coñecedores da realidade actual na materia. Unha reunión/ADL.

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

101

Metodoloxía: Entrevista personalizada co/a ADL do concello e a maiores co técnico de “Prospeción e análise do mercado” - Concello de Lalín - onde se tratará a problemática anteriormente detallada (problemáticas actuais).

D.3.2. Resultados das mesas de traballo

A conclusión obtida da realización das mesas de traballo con respecto ó apartado de programas de cooperación se resumen en que esta política activa de emprego ten moita aceptación dentro do territorio do Pacto de Emprego tanto por parte da poboación destinataria como polas entidades organizadoras.

Ademais obtivemos que as problemáticas actuais coas que nos atopamos nos concellos pertencentes ó Pacto de Emprego, son as que amosamos:

1. Nos derradeiros anos non se están insertando no mercado laboral os/as usuarios/as contratados/as unha vez rematado o contrato laboral coa entidade organizadora. A modo de hipótese consideramos que o problema recae en: 1.1. O deseño das obras a realizar que se executaron ata o día de hoxe están destinadas para cubrir as necesidades das entidades beneficiarias. 1.2. As condicións laborais actuais do mercado laboral non se axustan ás circunstancias destes contratos de duración determinada de interese social. a. Inexistencia dun seguimento e unha avaliación final para comprobar os resultados obtidos unha vez rematado o programa. 2. Selección dos/as traballadores/as, usuarios participantes dos programas: 2.1. Nalgúns casos as entidades beneficiarias seleccionan a candidatos con perfís profesionais máis cualificados esquecendo a razón destes proxectos, ofrecer experiencia laboral. 3. Contratación laboral: 3.1. A modalidade que se está empregando é a de xornada completa.

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

102

E.
PROGRAMAS INTEGRAIS PARA O EMPREGO

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

103

E. PROGRAMAS INTEGRADOS PARA O EMPREGO  Referente normativo actual: Orde do 30 de decembro de 2008 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións para a posta en práctica en Galicia durante os anos 2009 e 2010 de programas integrados para o emprego 

Aclaracións: o Non dispoñemos de todos os datos dos proxectos realizados dentro da Comarca de Deza posto que a asociación empresarial sita no municipio de Lalín (Asociación de Empresarios de Deza) transmitiu información incompleta, sen detallar o solicitado por sexo, intervalo de idade e especialidade. o Non obstante, as outras entidades (o Concello de Lalín e o Concello de Silleda a traves da asociación sen ánimo de lucro ACODE e a Fundación de Exposicións e Congresos de A Estrada) colaboraron coa UPD para que este proxecto de análise fora adiante. o A Orde de solicitude para os programas experimentais data do ano 2004, polo que se considerarán os exercicios anuais do 2004 en adiante.

Os programas experimentais, actualmente coñecidos como “Programas Integrais de emprego”, teñen como finalidade primordial actuar directa e individualmente con cada usuario (demandante de emprego que accede voluntariamente ó proxecto despois dunha selección) a través de información, formación, orientación profesional e práctica laboral pero sen esquecer que o obxectivo é favorecer a integración laboral das persoas desempregadas a través de itinerarios personalizados de inserción proporcionando atención cara a unha busca activa de emprego, e a súa posterior incorporación ó mercado laboral, baseado na información, orientación, asesoramento ,seguimento da inserción laboral e impulso da empregabilidade a través da promoción de emprego e autoemprego.

Nestes plans integrais o obxecto é favorecer a integración laboral das persoas desempregadas a través de itinerarios personalizados de inserción e intermediación laboral, ó mesmo tempo que promoven a autoestima, a seguridade en si mesmo, a responsabilidade, a asertividade e a cooperación entre todos.

As entidades beneficiarias das subvencións para o desenvolvemento dos programas integrais son:   Corporacións locais. Entidades sen ánimo de lucro que acrediten experiencia na realización de accións dirixidas ó acompañamento ós desempregados en procesos de inserción laboral por conta allea ou propia.

O método de traballo dos plans integrais consiste en xestionar diferentes bolsas de emprego, empregar as estratexias de busca activa de emprego e coñecer o mercado laboral da zona para que o proceso de asesoramento e orientación, formación sexa factible e poder intermediar activamente coas empresas e conseguir a inserción laboral dos participantes destes plans de emprego.

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

104

Se realizan actuacións para facilitar a inserción daqueles demandantes que se atopan con dificultades de introducirse ó emprego, a través das distintas políticas activas dirixidas a facilitar a inserción no mercado de traballo do colectivo de desempregados, participantes voluntarios, preceptores de subsidios ou prestacións gracias a unha atención

individualizada, constante de busca activa de emprego e guiado polas titoras de inserción.  Formación impartida: axustada ás necesidades do usuario e vinculada á demanda laboral. Trátase de accións formativas de duración determinada e sen necesidade de ser especialidades formativas homologadas.

Segundo comentamos con anterioridade, a Orde de solicitude para os programas experimentais data do ano 2004, polo que se considerarán os exercicios anuais do 2004 en adiante.

No territorio do Pacto de Emprego realizáronse os seguintes plans integrais dende o ano 2004 ó ano 2008:
PROGRAMAS EXPERIMENTAIS DE EMPREGO PACTO DE EMPREGO: DEZA - TABEIRÓS ANO 2004 - 2005 2005 - 2006 ENTIDADE Fundación de Exposicións e Congresos Fundación de Exposicións e Congresos Concello de Lalín 2006 - 2007 2007 - 2008 Fundación de Exposicións e Congresos Concello de Lalín ACODE Asociación de Empresarios de Deza 2008 - 2009 Fundación de Exposicións e Congresos Concello de Lalín Concello de Silleda Asociación de Empresarios de Deza LOCALIDADE A Estrada A Estrada Lalín A Estrada Lalín Silleda Lalín A Estrada Lalín Silleda Lalín COMARCA Tabeirós Tabeirós Deza Tabeirós Deza Deza Deza Tabeirós Deza Deza Deza

Fonte: Elaboración propia. Información: Técnicos responsables / entidades / concello.

Tendo en conta os programas levados a cabo dentro do Pacto de Emprego, e sendo outro tipo de política activa de emprego que presenta o obxectivo de colocar no mercado de traballo as persoas voluntarias, desempregadas que asinan un compromiso de participación, mediante o ensaio de fórmulas de actuación e tratamento integrado da inserción laboral están parcialmente estendidos en comparación con outras políticas de emprego.  Aclaracións:

1. Concello: só dous concellos dos nove pertencentes ó Pacto de Emprego realizaron plans integrais para o emprego: Lalín e Silleda (Comarca de Deza). a.1. Con rango de hipótese, supoñemos que os concellos de menor densidade non desenvolveron estes plans debido a que non dan acadado a porcentaxe sinalada de perceptores de prestacións ou subsidios por desemprego (60%). 2. Entidades solicitantes:

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

105

2.1. Dentro da Comarca de Deza contamos con dúas entidades que realizaron algún programa experimental nos derradeiros anos: un proxecto ACODE (localidade de Silleda) e dous proxectos A.E.D. (localidade de Lalín). 2.2. Dentro da Comarca de Tabeirós: contamos cunha entidade que levou a cabo algún programa integral: Fundación de Exposicións e Congresos (localidade de A Estrada).

E.1. Comparativa Programas Integrados para o Emprego dentro do Pacto de Emprego a. Usuario – participante: Ó longo destes proxectos beneficiáronse dentro do Pacto Territorial de Emprego 580 desempregados/as de 16 a 65 anos, dos que 212 (36,55%) foron homes e 368 (63,45%) mulleres.
COMPARATIVA PACTO TERRITORIAL: PROGRAMAS EXPERIMENTAIS

Muller (368)-63,45%

Home (212)-36,55%

Fonte: Elaboración propia. Información: técnicos / programa.

Aclaración: Faltan os datos dos dous proxectos de emprego da Asociación de Empresarios de Deza (AED).

a.1. Evolución dos usuarios - participantes: A través da presente gráfica vemos a evolución do alumnado asistente os programas de emprego con respecto a ambos sexos.
COMPARATIVA PACTO TERRITORIAL: EVOLUCIÓN DOS USUARIOS
120 100 80 60 40 20 0 2004 2005 2006 2007 2008 Home Muller 34 41 62 29 19 88 46 106

87 68

Fonte: Elaboración propia. Información: técnicos / programa.

Aclaración: Faltan os datos dos dous proxectos de emprego da Asociación de empresarios de Deza (AED) e os datos do Concello de Silleda (ano 2008).

b. Intervalo de idade: debido a que os intervalos de idade non coinciden cos datos facilitados polos técnicos responsables de todos os programas este apartado queda pendente de realizar.

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

106

b.1. Evolución por intervalo de idade: debido a que os intervalos de idade non coinciden cos datos facilitados polos técnicos responsables de todos os programas este apartado non se pode realizar.

c. Especialidades formativas: Na presente gráfica observamos as 12 familias profesionais ás que pertencen as especialidades impartidas durante este período e dentro do Pacto Territorial de Emprego, destacando a familia profesional “Servizos socioculturais e á comunidade” (58%) seguida de “Informática e comunicacións” cun 22%.
PROGRAMAS EXPERIMENTAIS: COMPARATIVA EVOLUCIÓN ESPECIALIDADES FORMATIVAS
1% 1%

1% 1% 5% 1% 6%

1% 1% 22%

2%

58%

Inf ormática e Comunicacións Administración e Xestión Agraria Electricidade e electrónica Madeira,moble e corcho Administración e Xestión

Servizos Socioculturais e a Comunidade Comercio e Marketing Sanidade Hostelería e Turismo Imaxe persoal Edif icacion e Obra civil

Fonte: Elaboración propia. Información: técnicos / programa.

c.1. Evolución das especialidades formativas: no seguinte gráfico observamos a evolución das diferentes familias profesionais dende o ano 2004 ata o ano 2008.
PROGRAM AS EXPERIM ENTAIS: COM PARATIVA DA EVOLUCIÓN FAM ILIA PROFESIONAL ESPECIALIDADE
25 20 15 10 5 0 2004 2005 2006 2007 2008

Info rmática e Co municació ns A dministració n e Xestió n A graria Seguridade e M edio A mbente Electricidade e Electró nica Ho stelería e Turismo

Servizo s So cio culturais e a Co munidade Co mercio e M arketing Sanidade M adeira, mo ble e co rcho Edificació n e Obra Civil Imaxe P erso al

Fonte: Elaboración propia. Información: técnicos / programa.

Táboa explicativa dos datos representados na gráfica:

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

107

2004 Informática e Comunicacións Servizos Socioculturais e a Comunidade Administración e Xestión Comercio e Marketing Agraria Sanidade Seguridade e Medio Ambente Madeira, moble e corcho Electricidade e Electrónica Edificación e Obra Civil Hostelería e Turismo Imaxe Persoal 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2005 5 20 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0

2006 2 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0

2007 6 12 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0

2008 6 14 0 2 0 2 0 0 1 1 1 1

Fonte: Elaboración propia. Información: técnicos / programa.

E.2. Conclusións derivadas da análise.

E.2.1. Conclusións derivadas da situación inicial: DAFO - Ratio

a. O equipo técnico da UPD é un recurso óptimo para o traballo conxunto cos técnicos dos concellos e asociacións empresariais e sindicais, asesorando e informando da importancia de realizar programas integrais de emprego para desempregados. b. Descoñecemos o motivo polo que non se nos foi transmitida a información da programación realizada dentro dos dous proxectos de emprego na asociación de empresarios de Deza (AED), agás o Concello de Lalín, Concello de Silleda a traves da asociacion ACODE (Silleda) e a Fundación de Exposicións e Congresos (A Estrada) que facilitaron a información o mais completa posible. Esa ausencia de información impide o análise axeitado dos programas experimentais no conxunto do Pacto Territorial. c.1. Descoñecemos se o resto das entidades locais solicitaron proxectos de emprego para este colectivo a través da orden de subvención de programas integrais. Se non foron solicitados, será precisa a axuda do equipo técnico da UPD en tarefas de información e sensibilización. c.2. De igual modo descoñecemos se as asociacións sindicais da Comarca de Tabeiros e a asociación empresarial de A Estrada, ou outras entidades lexitimadas para estes efectos solicitaron programación para este colectivo a través da orden de subvención de programas integrais. Se non foron solicitados, será precisa a axuda do equipo técnico da UPD en tarefas de información e sensibilización.

E.2.2. Conclusións derivadas da análise DAFO: debilidades e fortalezas (Vid. Dafo nº 5)

Debilidades

1. Dificultades para seleccionar o colectivo destinatario.  A dificultade de seleccionar ó colectivo destinatario radica principalmente, tomando como referente a orde de programas integrais para o emprego, en que os beneficiarios das accións que configuren estes plans experimentais de emprego deberán ser o 60%

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

108

perceptores de prestacións ou subsidios por desemprego aínda que se pode reducir esta porcentaxe se na localidade onde se vai a desenvolver o plan non acada a citada porcentaxe. 2. Dificultades para acadar os obxectivos de inserción.  As dificultades para conseguir este obxectivo de inserción radican en:

1. O usuario participante do proxecto non está motivado na procura dun emprego porque: 1.1. Ten concedida unha prestación ou subsidio de desemprego e non quere paralizala, aínda sabendo que pode reiniciar a prestación unha vez rematado o traballo laboral, porque traballa a maiores en “negro”. 1.2. Ten concedida unha prestación ou subsidio de desemprego e non quere paralizala porque presenta unha “economía somerxida”.  Os contratos laborais teñen que ser a xornada completa ou xornada parcial e por un período de seis meses ou dun ano no caso de contratacións a tempo parcial. A forma de xustificar unha contratación ou inserción é a través da copia do contrato laboral ou un informe de vida laboral actualizado do usuario – participante contratado. 1. Os contratos laborais a tempo parcial están máis axustados ás necesidades do mercado laboral da zona. 2. A copia do contrato, algunhas veces, é difícil conseguila xa que a propia empresa non lla entrega ó traballador (usuario do proxecto de emprego) e xustifícase a contratación a través dunha vida laboral actualizada. 3. Interese por parte das entidades beneficiarias en conseguir a porcentaxe de insercións previsto para obter o importe íntegro da subvención.  Con rango de hipótese, nalgúns casos, algunha entidade busca a “inserción bruta” sen ter en conta o obxectivo do proxecto e as accións a realizar/usuario. 4. Retraso na comunicación da concesión por parte da Administración destes programas experimentais.  Retraso na comunicación da concesión destes programas por parte da Administración o que dificulta a completa execución do programa e a consecución das metas establecida tendo que reducir o período de tempo para levar a cabo dito programa e modificar as accións formativas iniciais detalladas na proposta de solicitude de memoria explicativa.

Fortalezas

1. Usuario – participante do plan integral: formación “a carta”.   Formación adecuada para cada usuario do programa. 2. Usuario – participante: crecemento da empregabilidade. Fomento da ocupabilidade dos desempregados (usuarios do programa) da zona de actuación, especialmente de aqueles colectivos que experimentan unha maior dificultade neste ámbito (xóvenes, mulleres, maiores de 45 anos).  Xestión do emprego, de forma activa, na comarca de actuación.

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

109

3. Plan integral de emprego: política activa de emprego con credibilidade entre a poboación.  O plan integral de emprego enténdese como un proceso de apoio á inserción profesional con intermediación laboral polo que se precisa: 1. Sensibilizar ós usuarios sobre o que demanda o mercado laboral actual e conciencialos sobre as expectativas reais de emprego, atendendo a súa cualificación e/ou necesidades de cualificación. 2. Analizar as necesidades que demandan as empresas da comarca e as competencias da persoa desempregada, que darán resposta ás mesmas. 3. Coñecer con exactitude o perfil demandado pola empresa e o perfil de cada usuario. 4. Ampliación do tecido empresarial.   A participación do empresario fomenta a creación de emprego local. Desenrolo da creación dun espacio de participación e implicación institucional local, rexional, nacional e internacional. 5. Plan integral: servicio gratuíto e útil para o tecido empresarial da área de actuación  O contacto coas empresas facilítanos información moi valiosa a ter en conta en futuros proxectos de emprego e axudaranos a cumprir o noso obxectivo que é o de favorecer a incorporación dos usuarios ó mercado de traballo, e coñecer a realidade laboral e os postos de traballo, para realizar unha orientación do xeito mais adecuada posible sen obviar o coñecemento das necesidades do sector empresarial.

E.2.3. Problemáticas actuais. a. Destinatarios: selección dos usuarios – participantes. b. Obxectivos cuantificados de inserción laboral.

E.3. Mesas de Traballo.

E.3.1. Datos das mesas de traballo e metodoloxía

Realizáronse mesas de traballo cos/coas ADL ou técnicos responsables dos programas integrais de emprego / concellos ou entidade solicitante de ditos programas por seren coñecedores da realidade actual na materia. Unha reunión/ADL/técnico.

Metodoloxía: Entrevista personalizada co/a ADL ou técnico do concello/ entidade solicitante onde se tratará a problemática anteriormente detallada (problemáticas actuais).

E.3.2. Resultados das mesas de traballo

A dificultade de seleccionar ó colectivo destinatario radica principalmente, tomando como referente a orde de programas integrais para o emprego, en que os beneficiarios das accións que configuren estes plans

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

110

experimentais de emprego deberán ser o 60% perceptores de prestacións ou subsidios por desemprego aínda que se pode reducir esta porcentaxe se na localidade onde se vai a desenvolver o plan non acada a citada porcentaxe.  Esta porcentaxe pode dificultar o acceso doutros demandantes (colectivos en risco de exclusión social ou demandante sen prestación) que tendo unha busca activa de emprego teñen dificultades de inserción e non teñen dereito a ningún tipo de axuda económica por parte da Administración.

Outra das dificultades coas que nos atopamos é o acadar ós obxectivos de inserción propostos pola entidade beneficiaria no seu proxecto – memoria de solicitude de subvención para realizar estes plans integrais de emprego. As dificultades para conseguir este obxectivo de inserción radican en: o O usuario participante do proxecto non está motivado na procura dun emprego porque:  Ten concedida unha prestación ou subsidio de desemprego e non quere paralizala, aínda sabendo que pode reiniciar a prestación unha vez rematado o traballo laboral, porque traballa a maiores en “negro”.  o Ten concedida unha prestación ou subsidio de desemprego e non quere paralizala porque presenta unha “economía somerxida”. Os contratos laborais teñen que ser a xornada completa ou xornada parcial e por un período de seis meses ou dun ano no caso de contratacións a tempo parcial. A forma de xustificar unha contratación ou inserción é a través da copia do contrato laboral ou un informe de vida laboral actualizado do usuario – participante contratado.  Os contratos laborais a tempo parcial están máis axustados ás necesidades do mercado laboral da zona.

Ademais contamos co retraso na comunicación da concesión destes programas por parte da Administración o que dificulta a completa execución do programa e a consecución das metas establecida tendo que reducir o período de tempo para levar a cabo dito programa e modificar as accións formativas iniciais detalladas na proposta de solicitude de memoria explicativa. As conclusións acadadas ó longo das mesas de traballo con respecto ós plans integrais foron as seguintes: 1. Os usuarios reciben unha formación “ a carta”, formación adecuada para cada usuario. 2. Gracias a estes proxectos increméntase o fomento da ocupabilidade dos desempregados (usuarios do programa de emprego) da zona de actuación, especialmente de aqueles colectivos que experimentan unha maior dificultade neste ámbito (xóvenes, mulleres, maiores de 45 anos) e xestiónase o emprego, de forma activa, na comarca de actuación. 3. O plan integral de emprego enténdese como un proceso de apoio á inserción profesional con intermediación laboral polo que se precisa: 3.1. Sensibilizar ós usuarios sobre o que demanda o mercado laboral actual e conciencialos sobre as expectativas reais de emprego, atendendo a súa cualificación e/ou necesidades de cualificación.

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

111

3.2. Analizar as necesitades que demandan as empresas da comarca e as competencias da persoa desempregada, que darán respostas ás mesmas. 3.3. Coñecer con exactitude o perfil demandado pola empresa e o perfil de cada usuario. 4. A participación do empresariado fomenta a creación de emprego local e o desenrolo da creación dun espacio de participación e implicación institucional local, rexional, nacional e internacional. 5. O contacto coas empresas facilítanos información moi valiosa a ter en conta en futuros proxectos de emprego e axudaranos a cumprir o noso obxectivo que é o de favorecer a incorporación dos usuarios ó mercado de traballo; coñecer a realidade laboral e os postos de traballo para realizar unha orientación do xeito máis axeitada posible sen obviar o coñecemento das necesidades do sector empresarial.

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

112

F.
AXENTES DE DESENVOLVEMENTO LOCAL ou TÉCNICOS LOCIAS DE EMPREGO – AXENTES DE EMPREGO

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

113

F. AXENTES DE DESENVOLVEMENTO LOCAL-TÉCNICOS LOCAIS DE EMPREGO-AXENTE EMPREG  Referente normativo: - Actualmente para entidades locais: Orde do 31 de agosto de 2009 pola que se convocan subvencións no ámbito de colaboración coas entidades locais para a contratación de axentes de emprego e desenvolvemento local para o exercicio 2009. - Actualmente para entidades distintas da local: Orde do 29 de decembro de 2008 pola que se establecen as bases que regulan, para o exercicio do ano 2009, as axudas e subvencións para o fomento do

emprego a través dos programas de cooperación, no ámbito de colaboración coas entidades locais e cos órganos e organismos das administracións públicas distintas da local, universidades e entidades sen ánimo de lucro, e se procede á súa convocatoria.

A Rede de Técnicos de Emprego xurde como unha iniciativa para a implantar as políticas activas de emprego e o apoio das iniciativas empresariais á creación de novos postos de traballo, impulsada pola Consellería de Traballo e dependente da Dirección Xeral de Promoción do Emprego, estando situados nos concellos do ámbito rural, ou entidades sen ánimo de lucro relacionadas coa promoción empresarial. Actúan en toda a comunidade autónoma e está composta por técnicos locais de emprego, axentes de emprego, técnicos de emprego especializados en iniciativas de emprego de base tecnolóxica e técnicos das unidades de promoción e desenvolvemento.

Entendese por axente de desenvolvemento local ou técnico local de emprego (aínda que presentan diferentes denominacións trátase do mesmo profesional) a aquel técnico que presta os seus servizos en entidades locais ou vinculadas a unha administración local, na súa maioría concellos, así como: nalgunhas mancomunidades, organismos provinciais, institucións pertencentes ás universidades, oficinas de servizos integrados para a xuventude (OSIX) ou entidades sen ánimo de lucro (tales como asociacións empresariais, cámaras de comercio e fundacións).

Destacar que durante os anos 2000, 2007 e 2008 os profesionais deste campo denominábanse Técnicos Locais de Emprego (TLE) fronte ós anos intermedios nos que os coñecemos como Axentes de Desenvolvemento Local (AEDL).

Tendo en conta que os axentes de emprego son técnicos contratados a través da orden de subvención para realizar tarefas establecidas na orde pola que se regula o seu funcionamento e, nese marco, ofrecen ós emprendedores un conxunto de servizos que se concentran ó redor das seguintes labores principais:
9

9

Fonte: Web Red de Técnicos. Xunta de Galicia.

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

114

Prospección dos recursos ociosos e infraempregados no territorio, identificando novas actividades económicas susceptibles de xerar proxectos empresariais de promoción económica, así como iniciativas innovadoras que creen emprego.

Elaboración e posta en práctica de plans de actuación que contribúan á dinamización socioeconómica no seu ámbito de influencia a prol da iniciativa emprendedora e da creación de emprego.

Difusión e estímulo dos potenciais proxectos de creación de novas unidades productivas entre desempregados, promotores e emprendedores, así como entre as posibles institucións colaboradoras.

Acompañamento técnico dos proxectos emprendedores que xurdan no territorio na fase do seu lanzamento, así como dos promotores, durante as primeiras etapas de funcionamento das novas empresas, para facilita-la súa consolidación como negocios sostibles que xeren postos de traballo.

Asesoramento ós desempregados, en estreita coordinación con outras unidades do Servicio Público de Emprego de Galicia, así como con outros organismos da Administración Autonómica, para propiciar un maior coñecemento dos servizos e instrumentos existentes en favor da súa inserción laboral e do seu desenvolvemento profesional.

Ademais destas funcións, os técnicos de emprego especializados en iniciativas de emprego de base tecnolóxica, como membros da rede específica do programa, prestan un servicio de apoio e acompañamento personalizado ós promotores deste tipo de iniciativas, sendo preceptivo o seu informe de valoración para a cualificación dos proxectos.

F.1. Axentes de Desenvolvemento Local (ADL) A seguinte táboa nos amosa a distribución territorial a nivel Comarca, provincia e comunidade galega dos Axentes de Desenvolvemento Local (ADL) dende o ano 2000 ata o 2008, concretamente para os anos 2000 – 2007 e 2008 (segundo aparece na Orde de solicitude da Consellería de Traballo):
Concello Agolada Ano 2007 2008 Dozón Lalín 2000 2007 2008 Comarca Deza Rodeiro 2007 2008 Silleda 2000 2007 2008 PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO Vila de Cruces 2000 2007 2008 A Estrada 2000 2007 Comarca Tabeirós Cerdedo 2008 2000 2007 2008 Nº AEDL 1 1 0 3 3 3 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

115

Forcarei

2000 2007 2008

1 1 1

Pontevedra Galicia

?8 ?810

Fonte: Elaboración propia. Información: ADL / Concello.

Durante estes anos, a evolución do número de AEDL contratados por cada concello pertencente á Comarca de Deza e a de Tabeirós s foi o seguinte :
COMARCA DEZA - TABEIRÓS: AXENTES DE EMPREGO / MUNICIPIO / ANO
3

2

1

0
A ES TR A D A 2000 2007 2008 1 1 2 A GOLA D A 0 1 1 C ER D ED O 1 1 1 D OZÓN 0 0 0 FOR C A R EI 1 1 1 LA LÍ N 3 3 3 R OD EI R O 0 1 1 S I LLED A 1 2 2

VI LA D E C R U C ES 1 1 1

Fonte: Elaboración propia: Información AEDL-TLE: concellos -asociacións.

Segundo observamos, deducimos:

1.No concello de Lalín mantívose o número de axentes contratados (3) durante os tres anos 2000, 2007 e 2008 dos cales dous técnicos son traballadores dentro da entidade pública (concello de Lalín) e o outro técnico pertence a unha entidade sen ánimo de lucro (asociación empresarial) fronte o concello de A Estrada onde ó longo do período aumentou o número de contratos de técnicos, pasando dun profesional a dous no derradeiro ano 2008. No municipio de Silleda comezou a traballar outro profesional dentro da Asociación Impulsora da Comarca de Deza no ano 2007 ata a actualidade.

2. O concello de Dozón non presenta contratación laboral de AEDL neste período.

3. O resto de concellos mantense con profesionais traballando neste campo.

F.2. Técnico Local de Emprego (TLE)

A seguinte táboa nos amosa a distribución territorial a nivel Comarca, provincia e comunidade galega dos Técnicos Locais de Emprego (TLE) solicitude da Consellería de Traballo):
8

dende o ano 2001 ata o 2006 (segundo aparece na Orden de

Pendente: o nº de AEDL a nivel provincia de Pontevedra e Galicia.

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

116

Técnico Local de Emprego

Concello

Período

Nº TLE

Agolada Dozón Comarca Deza Lalín Rodeiro Silleda PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO Comarca Tabeirós A Estrada Vila de Cruces

2003-2006 2002-2004 2001-2006 2004-2006 2001-2006 2001-2006

1 1 3 1 2 1

2001-2004 2005-2006

1 2 1 1

Cerdedo Forcarei

2001-2006 2001-2005

Pontevedra Galicia

130 508 Fonte: Elaboración propia. Información: TLE / Concello.

A evolución do número de Técnico Local de Emprego (TLE) contratados por cada concello pertencente á Comarca de Deza e a de Tabeirós – Terra de Montes foi para o período 2001-2006:

COMARCA DEZA - TABEIRÓS: TÉCNICO LOCAL DE EMPREGO / MUNICIPIO / ANO
3

2

1

0
A E ST R A D A A GOLA D A CERDEDO D OZÓN FOR C A R E I LA LÍ N RODE I RO SI L L E D A 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1 1 1 1 2 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 3 3 3 3 3 3 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2

V I LA D E CRUCES 1 1 1 1 1 1

Fonte: Elaboración propia: Información AEDL-TLE: concellos -asociacións.

Segundo observamos no gráfico anterior, deducimos: 1. No concello de Lalín mantívose o número de axentes contratados (3) dende o ano 2001 ata o ano 2006 dos cales dous técnicos son traballadores dentro da entidade local (concello de Lalín) e o outro técnico

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

117

pertence a unha entidade sen ánimo de lucro (asociación empresarial) fronte o concello de A Estrada onde ó longo do período aumentou o número de contratos de técnicos, pasando dun profesional (2001–2004) a dous nos derradeiros anos 2007 e 2008.

2. Sen embargo, no concello de Dozón dámonos conta que tendo un profesional contratado durante os anos 2002-2004, no período 2005 e 2006 non presentan contratación laboral do profesional deste campo. De igual forma no concello de Forcarei, que se mantivo no período 2001-2005 cun profesional fronte o ano 2006 que non houbo TLE.

3. O resto dos concellos de ambas comarcas presentan estabilidade na contratación destes axentes sociais, independentemente que foran contratados en anos posteriores ó 2001. F.3. Análise conxunto ADL-TLE-AXENTE DE EMPREGO dentro do Pacto de Emprego.

Representamos agora graficamente o nivel de contratación en 2008 do persoal técnico e observamos que na Comarca de Deza estiveron contratados 8 profesionais fronte ós 4 técnicos da Comarca de Tabeirós.

COMPARATIVA AEDL - TLE - COMARCA

COMARCA DEZA (8)

COMARCA TABEIRÓS (4)

ANO 2000 - 2008

Fonte: Elaboración propia. Información: AEDL-TLE / Concellos/ Asociacións.

Na seguinte táboa amosamos que no ano 2008 contouse con 130 profesionais na provincia. Por tanto, os 12 técnicos contratados polos nove concellos integrados dentro do Pacto Territorial de Emprego representan do 9,27% respecto ao total de Pontevedra.
COMPARATIVA PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO - PONTEVEDRA
PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO (12) - 9,2%

ANO 2008

PONTEVEDRA (130) - 100%

PACTO TERRITORIAL DEZA - TABEIRÓS

PONTEVEDRA

Fonte: Elaboración propia. Información: Consellería de Traballo e UPD Coordina Local.

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

118

A nivel Comunidade Galega no ano 2008 os 12 técnicos representan un 2,3% fronte ós 508 totais.

COMPARATIVA PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO - GALICIA

GALICIA (508) - 100% PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO (12) - 2,3%

ANO 2000 - 2008
PACTO TERRITORIAL GALICIA

Fonte: Elaboración propia. Información: Consellería de Traballo e UPD Coordina Local.

F.4. Conclusións derivadas da análise.

F.4.1. Conclusións da análise da situación inicial: DAFO - Ratio

a. Segundo figura na Orde de solicitude de subvención para contratar TLE-AEDL prodúcese cambio de denominación de dito profesional, no período 2000-2008, polo que vemos innecesaria a modificación de dito termino posto que ambos conceptos levan asociados as mesmas competencias profesionais. b. Dentro da Comarca de Deza, no concello de Dozón descoñecemos a razón pola que non hai ningún profesional traballando nesta entidade local. c. Ambas comarcas, agás o concello de Dozón- Comarca do Deza-, teñen cuberto o técnico profesional contratado coa finalidade, entre outras, de identificar novas actividades económicas susceptibles de xerar proxectos empresariais de promoción económica, así como iniciativas innovadoras que creen emprego. d. Comarca Tabeirós- Terra de Montes: Existencia de asociacións empresariais que poden solicitar Técnicos cualificados coa finalidade de estimular a creación de novas unidades productivas entre desempregados, promotores e emprendedores, así como asesorar e colaborar como un auténtico dinamizador do desenvolvemento local. e. Segundo figura na Orde de solicitude de subvención para contratar TLE-AEDL prodúcese cambio de denominación de dito profesional, no período 2000-2008, polo que vemos innecesaria a modificación de dito termino posto que ambos conceptos levan asociados as mesmas competencias profesionais. f. Dentro da Comarca de Deza, no concello de Dozón descoñecemos a razón pola que non hai ningún profesional traballando nesta entidade local. g. Ambas comarcas, agás o concello de Dozón- Comarca do Deza-, teñen cuberto o técnico profesional contratado coa finalidade, entre outras, de identificar novas actividades económicas

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

119

susceptibles de xerar proxectos empresariais de promoción económica, así como iniciativas innovadoras que creen emprego. h. Comarca Tabeirós- Terra de Montes: Existencia de asociacións empresariais que poden solicitar Técnicos cualificados coa finalidade de estimular a creación de novas unidades productivas entre desempregados, promotores e emprendedores, así como asesorar e colaborar como un auténtico dinamizador do desenvolvemento local. i. Ratio: Non se aprecia a necesidade de mais ADLs porque o ratio arroxa un resultado favorable para os resultados do Pacto Territorial fundamentalmente respecto á provincia de Pontevedra.

F.4.2. Conclusións derivadas da análise DAFO: debilidades e fortalezas (Vid. Dafo nº 6)

Debilidades

1. Consellería de Traballo e Benestar: Directorio de centros non actualizado.  O localizador de técnicos de emprego co que conta a Consellería de Traballo e Benestar non recolle as derradeiras modificacións dos novos ADL contratados polas diferentes entidades. 2. Contratación inestable:  No desempeño do seu traballo, os técnicos responsables atópanse cunha situación de inestabilidade posto que depende, na maioría dos casos, da orde de solicitude para solicitar a contratación de axentes de emprego; polo que confirmamos que teñen contratos temporais. 3. ADL/TLE: pluralidade de funcións.  A programación do traballo dos axentes de emprego vese trastocada debido a que asumen outras funcións que non teñen que ver coas funcións que deben realizar e consecuentemente o nivel de implicación e calidade vese reducido pola falta de tempo. 4. Inexistencia de pautas de actuacións comúns.  A non existencia dunhas pautas comúns para realizar o seu traballo fai que os usuarios que acudan a asesorarse reciban informacións diversas: axudas para contratación, autoemprego, etc. repercutindo na importancia do labor realizada por estes profesionais coñecedores da situación actual do emprego na súa zona.  Os desempregados e os emprendedores non dispoñen dun sistema de titorizacion e seguimento.

5. Comarca Tabeirós: existencia de entidades que poden solicitar axentes de emprego.  Comarca Tabeirós: Existencia de asociacións empresariais e sindicais que poden solicitar Técnicos cualificados coa finalidade de estimular a creación de novas unidades productivas entre desempregados, promotores e emprendedores, así como asesorar e colaborar como un auténtico dinamizador do desenvolvemento local. Fortalezas

1. Comarca Deza e Tabeirós: existencia de persoal técnico contratado.

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

120

Ambas comarcas, agás o concello de Dozón- Comarca do Deza-, teñen cuberto o técnico profesional contratado coa finalidade, entre outras, de identificar novas actividades económicas susceptibles de xerar proxectos empresariais de promoción económica, así como iniciativas innovadoras que creen emprego.

2. Coordinación dos axentes de emprego.  A creación da UPD Coordina Local, promovida polo IGAPE, Consellería de Traballo e Benestar e BIC Galicia permite contactar coa contratado. 3. Persoal contratado: competente e ó día.   O persoal contratado ten capacidade abondo para xestionar subvencións e programas de emprego. Son coñecedores da situación actual do tecido empresarial e as características dos desempregados. empresariado do ámbito de actuación de cada técnico

F.4.3. Problemáticas actuais.

a. Consellería de Traballo e Benestar: Localizador de técnicos. b. Competencias técnicas: tarefas que desempeñan.

F.5. Mesas de Traballo.

F.5.1.Datos das mesas de traballo e metodoloxía

Realizáronse mesas de traballo cos/coas ADL concellos e das entidades beneficiarias pertencentes ó Pacto de Emprego por seren coñecedores da realidade actual na materia. Unha reunión/ADL/técnico.

Metodoloxía: Entrevista personalizada co/a ADL do concello e das entidades beneficiarias pertencentes ó Pacto de Emprego onde se tratará a problemática anteriormente detallada (problemáticas actuais).

F.5.2. Resultados das mesas de traballo

A Consellería de Traballo e Benestar é a responsable da xestión das subvencións e axudas para contratar os axentes de emprego.

A través das entrevistas mantidas co persoal técnico no referente ás problemáticas coas que se atopan con respecto as súas competencias e as tarefas que están desenvolvendo deducimos que: 1. No desempeño do seu traballo, os técnicos responsables atópanse cunha situación de inestabilidade posto que depende, na maioría dos casos, da orde de solicitude para solicitar a contratación de axentes de emprego; polo que confirmamos que teñen contratos temporais.

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

121

2. A programación do traballo dos axentes de emprego vese trastocada debido a que, na maioría dos casos, asumen outras funcións que non teñen que ver coas funcións que deben realizar e consecuentemente o nivel de implicación e calidade vese reducido pola falta de tempo.

3. A non existencia dunhas pautas comúns para realizar o seu traballo fai que os usuarios que acudan a asesorarse reciban informacións diversas: axudas para contratación, autoemprego, etc. repercutindo na importancia do labor realizada por estes profesionais coñecedores da situación actual do emprego na súa zona.

F.6. Poboación atendida polos axentes de emprego do Pacto de Emprego. 

Aclaración: Os datos analizados corresponden só ás persoas atendidas polos axentes de emprego, dentro do período 2000-2008, das seguintes entidades que nos transmitiron os datos solicitados:

-

Concello de Lalín (Comarca Deza). ACODE , localidade de Silleda (Comarca Deza). Fundación de Exposicións e Congresos, localidade de A Estrada (Comarca Tabeirós).

A. Concello de Lalín A.1. Número total de asesorados / temática: ó longo deste período beneficiáronse deste servicio gratuíto 3621 persoas sendo a distribución / consulta a seguinte:
ADL - CONCELLO DE LALIN: ASESORADOS / TEMÁTICA. PERÍODO 2000-2008
Outro s Outra info rmació n euro peo , internacio nal. Outra info rmació n nacio nal Outra info rmació n rexio nal Outra info rmació n lo cal Co pias de lexislació n, publicació n Curso s no n pro mo vido s po la Co nsellería Curso s pro mo vido s po la Co nsellería B o lsas / P rácticas Ofertas / demandas de emprego A seso ramento en Eco no mía finaciera, co mercial A seso ramento legal Outro s pro gramas Esco las Obrado iro / Obrado iro de Emprego P ro gramas de co o peració n IEB T ILES/IER A utó no mo s / eco no mía so cial Co ntratació n

49 20 30 57 98 120 154 163 128 619 179 166 137 763 477 2 65 169 225 0 100 200 300 400 500 600 700 800

Fonte: Elaboración propia. Información: ADL / Concello de Lalín.

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

122

A.2. Número de asesorados / sexo: durante este período as mulleres foron as mías asesorados polo técnico local de emprego cunha representación do 64% (1877) fronte ó 36% (1.077) que foron homes.
CONCELLO DE LALÍN: ASESORADOS / SEXO. PERÍODO 2000-2008

Home (1077) - 36% Muller (1877) - 64%

Fonte: Elaboración propia. Información: ADL / Concello de Lalín.

A.3. Número de asesorados / intervalo de idade: durante este período o intervalo de idade de que sobresae con respecto ó resto é o de “30 a 45 anos” cunha representación do 38,38%.
CONCELLO DE LALÍN: ASESORADOS / INTERVALO DE IDADE. PERÍODO 2000-2008
1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 M eno r de 25 ano s De 25 a 30 ano s De 30 a 45 ano s M aio res de 45 ano s No n co ntesta

(1172)-38,38%

(738)-24,17% (491)-16,08% (372)-12,18% (280)-9,17%

Fonte: Elaboración propia. Información: ADL / Concello de Lalín.

B. ACODE - Silleda B.1. Número de asesorados / sexo: durante este período as mulleres foron as mías asesorados polo técnico local de emprego cunha representación do 70% (300) fronte ó 30% (127) que foron homes.
ACODE: ASESORADOS / SEXO. PERÍODO 2000-2008

Ho me (1 27)-30%

M uller (300)-70%

Fonte: Elaboración propia. Información: ADL / Axente de Emprego.

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

123

B.3. Número de asesorados / intervalo de idade: durante este período o intervalo de idade de que sobresae con respecto ó resto é o de “30 a 45 anos” cunha representación do 40,04%.
ACODE: ASESORADOS / INTERVALO DE IDADE. PERÍODO 2000-2008
1 80 1 60 1 40 1 20 1 00 80 60 40 20 0 M eno r de 25 ano s De 25 a 30 ano s De 30 a 45 ano s M aio res de 45 ano s

(171)-40,04%

(137)-32,08%

(70)-16,39% (49)-11,47%

Fonte: Elaboración propia. Información: ADL / Axente de Emprego.

C. FUNDACIÓN DE EXPOSICIÓNS E CONGRESOS – A Estrada

C.1. Número total de asesorados / temática: ó longo deste período, beneficiáronse deste servicio gratuíto 127 persoas sendo a distribución / consulta a seguinte:
FUNDACIÓN DE EXPOSICIÓNS E CONGRESOS. ASESORADOS / TEMÁTICA. PERÍODO 2000-2008
A seso ramento en Eco no mía finaciera, co mercial A seso ramento legal Outro s pro gramas Esco las Obrado iro / Obrado iro de Emprego P ro gramas de co o peració n IEB T ILES/IER A utó no mo s / eco no mía so cial Co ntratació n
0

1 20 5 12 11 28 17 37 1
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Fonte: Elaboración propia. Información: ADL / Axente de Emprego.

C.2. Número de asesorados / sexo: durante este período as mulleres foron as mías asesorados polo técnico local de emprego cunha representación do 54% (71) fronte ó 46% (61) que foron homes.

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

124

FUNDACIÓN DE EXPOSICIÓNS E CONGRESOS. ASESORADOS / SEXO. PERÍODO 2000-2008

Home (61)-46% Muller (71)-54%

Fonte: Elaboración propia. Información: ADL / Axente de Emprego.

C.3. Número de asesorados / intervalo de idade: durante este período o intervalo de idade de que sobresae con respecto ó resto é o de “menor de 25 anos” cunha representación do 46,96%.
FUNDACIÓN DE EXPOSICIÓNS E CONGRESOS: ASESORADOS / INTERVALO DE IDADE. PERÍODO 2000-2008
70

(62)-46,96%
60

(60)-45,45%

50 40 30 20

(10)-7,57%
1 0 0 M eno r de 25 ano s De 25 a 30 ano s De 30 a 45 ano s

Fonte: Elaboración propia. Información: ADL / Axente de Emprego.

F.6.1. Conclusións. Tendo presente que os técnicos de emprego son profesionais coñecedores da realidade do mercado laboral da zona onde están traballando, observamos quer as principais tarefas desempeñadas por estes profesionais consistiron en xestionar algún proxecto de desenvolvemento no ámbito local ou programas de emprego. Destacamos o asesoramento no trámite de axudas que, nalgún caso, o técnico responsable asesorou ó sector empresarial para crear ou consolidar ó empresariado.

A maiores desenvolven tarefas propias doutros profesionais - técnico orientador - informando, asesorando e orientando nas técnicas básicas de busca activa de emprego; deducimos por tanto, que desempeñan tarefas diversas ademais de intermediar laboralmente coas empresas na procura de emprego de demandantes de emprego que acudan as súas instalacións na procura dun traballo.

Agora ben, no tocante á poboación emprendedora que acudan na procura de axuda son na maioría homes, solicitantes de información, maiores de 30 anos e con baixo nivel de cualificación cunha idea empresarial concreta. Sen embargo, o perfil atendido das mulleres son mulleres traballadoras que solicitan axuda na procura dun traballo dentro do sector servizos – axuda a domicilio, empregada do fogar-, comercio -

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

125

dependentas, etc. – amosando na maioría das veces que á última ocupación é onde lles gustaría desenvolver a súa próxima actividade.

Os problemas cos que se atopan os técnicos cando asesoran á poboación que acudan na procura desa axuda son os seguintes:  Falta de información con respecto ás TBE e autoemprego. -TBE: desmotivación. - Autoemprego: problemas para financiar a súa idea emprendedora.    Problemas para conciliar a vida familiar coa laboral. Problemas de mobilidade. Perfil do asesorado: nivel de estudios baixo.

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

126

G.
ORIENTADORES LABORAIS: COMPETENCIAS

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

127

G. ORIENTADORES LABORAIS: COMPETENCIAS  Referente normativo actual: -Orde do 30 de decembro de 2008 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións para a realización de actividades de información, orientación e busca de emprego.

O mercado laboral está experimentando nos derradeiros anos un cambio importante pasando dunha pequena estabilidade a unha crise actual na que o empresario, ofertante dun posto de traballo, se está prantexando a idea de como afrontar esta situación e seguir adiante. Por tanto, estamos ante unha cadea na que se precisa o esforzo conxunto de demandantes de emprego e empresarios.

De igual xeito, esta situación de cambio permanente que caracteriza ó mercado laboral, en interacción con outros factores socioeconómicos, atópase coa necesidade de incorporar innovacións nos procesos formativos e nas estratexias de busca de emprego.

A figura do demandante de emprego dende que consulta as primeiras ofertas de emprego ata que escoita a ansiada frase “o posto é de vostede” ten que superar un proceso que dura máis do que un pensa. Este proceso é complexo e ás veces desilusionarte, e ninguén nos pode garantizar que o posto de traballo é noso. Non obstante, se alguén nos pode prestar a súa axuda é a figura do orientador laboral que gracias á súa información e asesoramento nos encamiña para alcanzar esa meta: “un posto de traballo”.

A maiores, hai algo que non podemos determinar nas ofertas de emprego (aínda que aludan a el os entrevistadores nos procesos de selección): o “ambiente de traballo”, xa que nunca estamos de todo seguros de que se refiran ó mesmo que nós pensamos. O importante é que cada un estea o máis contento posible a nivel persoal xa que o clima laboral é fundamental para poder render e, consecuentemente, a situación anímica de cada persoa non se transmita ós demais. No ano 1994 no noso país publícase a Orden 68/90 de 9 de marzo na que se fala de “concesión de axudas para a realización de accións de información profesional, orientación profesional e busca de emprego”, non mencionando a orientación dende o punto de vista sociolaboral. Pero esta orde indica ás entidades diferentes ó INEM que realicen as accións de orientación laboral cos demandantes de emprego baixo a contratación de persoal técnico experto. De aí que o consideremos como o punto de partida ou nacemento da orientación laboral e da ocupación “orientador profesional para a inserción”.

Cando nos propoñemos falar de orientación sociolaboral hai que definir moi ben algúns termos, e o primeiro é o de “orientación sociolaboral”. Falar de orientación sociolaboral é falar de orientación laboral para persoas que teñen dificultades sociais a consecuencia da falta de traballo, un traballo que normalmente lles costa moito ter a estas persoas que non contan coas habilidades sociais ou a formación precisa para acceder ó mercado laboral ou para manter o seu posto de traballo.

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

128

Consecuentemente obtense a definición de orientación laboral como o proceso de axuda e acompañamento no desenvolvemento de competencias persoais, sociais e laborais que sitúan ó demandante de emprego nunha posición favorable ante o emprego e facilítalle un conxunto de recursos, técnicas e procedementos a empregar coa finalidade principal de solventar as necesidades destas persoas. Comprende tanto a realización dun currículo como a preparación para acudir a unha entrevista de selección e manter un posto de traballo, tendo en conta as modificacións socioeconómicas sufridas polo entorno no que se atopa este dispositivo de intervención.

Os obxectivos principais da orientación laboral os podemos resumir en:   Que o/a usuario/a coñeza e empregue óptimamente todos os recursos posibles á hora de buscar traballo, aumentando así o abano de posibilidades de inserción laboral. Que o/a usuario/a coñeza como é e como se leva a cabo o proceso de selección nunha empresa e así superalos con éxito.

Paralelamente a esta denominación xurde o concepto propio de orientacións laborais entendidas como as accións de axuda profesionalizada propias de información e asesoramento nas estratexias básicas de busca de emprego levadas a cabo polo técnico orientador laboral cos demandantes de emprego, empregando nela unha metodoloxía determinada.

Encamiñado e asociado a este termo aparece o que se describe como itinerarios personalizados de inserción (IPI) entendidos como o proceso que se constrúe en función dunhas necesidades e duns recursos propios e concretos que poden variar en función dos cambios que se dan dentro destas necesidades.

Con todo o dito, no ano 1998 o Instituto Nacional de Emprego estableceu un sistema de orientación laboral, baseado en accións de información, orientación e busca activa de emprego, coa finalidade de mellorar a ocupabilidade dos demandantes de emprego.

No Real Decreto 1375/1997, do 29 de agosto, estableceuse o traspaso á Comunidade Autónoma de Galicia da xestión realizada polo Instituto Nacional de Emprego no ámbito do traballo, o emprego e a formación, asumíndose as funcións e os servizos transferidos mediante o Decreto 289/1997, do 9 de outubro. Pola súa banda, o Decreto 536/2005, do 6 de outubro, polo que se establece a estructura orgánica da Consellería de Traballo, atribúelle a esta (a través da Dirección Xeral de Formación e Colocación) o exercicio das
9
11

competencias, entre outras, en materia de formación ocupacional e intermediación no mercado de traballo, colocación e orientación laboral

A este respecto, sinalamos que dende 1998 funciona de maneira complementaria ó SPE unha rede de orientadores laborais que conta con máis de 300 profesionais en 200 puntos de atención ofrecendo servizos

9

Fonte: Páxina Web da Consellería de Traballo.

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

129

de información, orientación e asesoramento individual establecendo o plan de inserción profesional onde se articulen as posibilidades do demandante coas posibilidades que ofrece o mercado de traballo e os sistemas de acceso ó emprego.

As directrices de emprego da Unión Europea para 1999, o Plan Nacional de Acción para o Emprego e os Acordos sobre medidas para o crecemento de emprego en Galicia, céntranse en mellorar a capacidade de inserción laboral de persoas desempregadas .
12

10

Entón é cando xurde a figura do orientador laboral en oficinas de emprego da Consellería e en entidades colaboradoras, seleccionadas a través dunha Orde de convocatoria anual. Este profesional debe detectar as necesidades das persoas que buscan activamente emprego, xa sexa por conta axea ou propia, aínda que o énfases se poña nas persoas ou colectivos con maiores dificultades para a súa inserción.

Para a realización destas accións o Servicio Público de Emprego de Galicia conta cunha serie de técnicos de orientación laboral repartidos en 51 oficinas de emprego e en 147 entidades colaboradoras. Estes profesionais dispoñen de todas as ferramentas necesarias para desempeñar a súa labor.

Funcións do Técnico/a Orientador/a: * Encauzar ó demandante de emprego no posto máis idóneo dentro dun entorno cada vez máis cambiante co obxectivo de ensinarlles as ferramentas ou estratexias útiles, de maneira organizada, para unha busca axeitada dun emprego. * Orientar e informar a demandantes de emprego sobre o seu perfil profesional e o seu nivel de cualificación e o seu potencial laboral. * Traballar cos colectivos máis desfavorecidos abrindo vías de comunicación entre empresas e traballadores. * O técnico orientador laboral como “intermediador” xa que xestiona ofertas de emprego e selecciona candidatos en función das necesidades de ambas partes (empresa -demandante de emprego).

A orientación segue unha serie de accións ou pasos que fan máis racional o proceso de busca:

* En primeiro lugar ter co demandante de emprego unha entrevista en profundidade, titorías individualizadas, onde se acordan as actividades que deben levarse a cabo para que a súa inserción sexa o máis efectiva posible e así coñecer o seu perfil profesional -ocupacional. * Despois realízase un itinerario da busca activa de emprego –IPI– con accións formativas concretas posto que debemos coñecer a realidade da persoa que recibe orientación (capacidades, formación, intereses, necesidades, situación familiar, etc.) asesorado polo técnico que coordina todo o proceso. - Recibe información profesional dentro do espacio territorial da súa busca de emprego.

10

Fonte: Web da Consellería de Traballo.

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

130

- En función de cada perfil profesional, analízase o currículo, elabóranse cartas de presentación, realízanse entrevistas de selección, etc., para máis tarde -se é necesario- pasar a sesións de grupo onde se traballan habilidades e recursos persoais (comunicación, autonomía, traballo en equipo, liderazgo, etc.) co fin de planificar unha busca de emprego de forma activa e organizada.

Formas de acceso: o acceso a accións de orientación laboral para persoas demandantes de emprego realízase a través do seu centro titor do Servicio Público de Emprego de Galicia ou de calquera oficina de emprego.

En definitiva, o orientador laboral desempeña unha labor cada vez máis importante na sociedade global na que vivimos polo que o seu rol é fundamental para axudar as persoas a atopar traballo empregando, para conseguir dito fin, un sistema de orientación laboral baseado na información, orientación e procura activa de emprego, para mellorar a ocupación das persoas desempregadas

G.1. Técnicos Orientadores Laborais dentro do Pacto de Emprego

Destacar que durante os anos 2000 ó 2006 os profesionais deste campo colaboraban coa Dirección Xeral de Formación e Colocación na realización de accións de: - Información profesional - Orientación laboral

A partires do ano 2007 á actualidade, a orden de solicitude de técnicos de orientación nos di que, independentemente de que se solicite un informador profesional ou un orientador laboral, todos os profesionais realizan as funcións propias de orientación polo que a seguinte táboa amosa a distribución territorial dos orientadores por concello, entidade beneficiaria -local ou privada- e o número total de profesionais deste campo contratados a nivel provincia e comunidade galega.

Ano 2.007-2009

Concello Lalín

Entidade SPE Administración Local Asociación Empresarial

Nº OR. LAB. 2 1 2

PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO

Comarca Deza

Comarca Tabeirós

A Estrada

SPE Administración Local Totais:

1 1 7

Pontevedra Galicia

? ?

11
13

11
14

Fonte: Elaboración propia. Información: Consellería de Traballo e Benestar / SPE/ Entidades públicas e privadas.

11

Pendente: datos de Pontevedra e Galicia.

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

131

Graficamente a evolución a nivel de contratación do persoal técnico “Orientador Laboral” observamos que na Comarca de Deza están contratados 5 profesionais fronte á Comarca de Tabeirós que conta con dous profesionais.
ORIENTADOR LABORAL: COMPARATIVA COMARCA DEZA - COMARCA TABEIRÓS
8

Com arca Deza (5) Com arca Tabeirós (2) 0 ANO 2007 - 2009

Fonte: Elaboración Propia. Información: Técnicos do SPE, Entidade local e asociacións.

Sinalar que nalgunhas localidades os centros de orientación atenden á poboación de concellos limítrofes posto que non dispoñen de persoal técnico; este é o caso do municipio de Lalín onde a poboación dos concellos de Rodeiro, Agolada, Dozón, Silleda e Vila de Cruces acudan ó servicio de orientación das entidades que contan con estes profesionais - SPE, administración local, empresarial e sindical -. En concreto nas oficinas de emprego pertencentes ó Pacto de Emprego, hai 3 técnicos de orientación laboral fonte os 4 técnicos contratados dentro da administración local e asociación empresarial.

G.1.2. Conclusións derivadas da análise.

G.1.2.1. Conclusións da análise da situación inicial: DAFO - Ratio

a. Os orientadores laborais teñen que estar en contacto con todos os axentes sociais e económicos do territorio onde exercen como técnico e non permanecer estáticos. b. Comarca de Tabeirós non ten cuberto o servicio técnico necesario para atender a tanto demandante de emprego. c. Comarca de Deza e a Comarca de Tabeirós: existencia de entidades locais ou asociacións empresarias ou sindicais que poden solicitar persoal técnico orientador laboral para as súas instalacións.

d. O concello de Cuntis acode ó servicio de orientación do SPE de A Estrada debido a distribución das
áreas funcionais das oficinas de emprego fronte os demandantes de Cerdedo que deben desprazarse a Pontevedra.

e. Ratio:Non é posible calcular o ratio debido á ausencia de datos correspondentes ó número de
técnicos/as orientadores/as laborais a nivel provincia de Pontevedra e Comunidade Galega, datos esenciais para calcular o ratio.

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

132

G.1.2.2. Conclusións derivadas da análise DAFO: debilidades e fortalezas (Vid. Dafo nº 7)

Debilidades

1. Orientador laboral: falta de persoal técnico para a Comarca de Tabeirós.  A Comarca de Tabeirós non ten cuberto o servicio técnico necesario para atender a tanto demandante de emprego. Contan só cun técnico no SPEG. 2. Orientador laboral - Comarca Deza e Tabeirós: existencia de entidades.  Comarca de Deza e a Comarca de Tabeirós: existencia de entidades locais ou asociacións empresarias ou sindicais que poden solicitar persoal técnico orientador laboral para as súas instalacións. Actualmente, na Comarca de Deza contan con 6 técnicos fronte a 1 técnico dentro da Comarca de Tabeirós. 3. Interrupción do servicio de orientación.  Debido a que a realización de actividades de información, orientación e busca de emprego están suxeitas a orde de solicitude de subvención, este servicio queda suspendido por un período de tempo determinado e consecuentemente, as axendas de orientación non se axusta ós períodos de actividade dos técnicos.  Os técnicos están suxeitos á concesión dunha orde de subvención para a súa contratación, nalgúns casos, concretamente dentro das entidades colaboradoras - empresariais e sindicais- están marcados por contratos de duración determinada, é dicir, contratos temporais que repercute no funcionamento do servicio de orientación e na rotación de diferentes profesionais. 4. Selección e contratación de persoal técnico de orientación laboral: perfil non definido.  O perfil do persoal técnico a contratar é diverso no referente a titulación académica e formación complementaria en materia de técnicas de busca activa de emprego. 5. Orientador laboral das entidades colaboardoras: competencias.  As competencias destes profesionais mérmase nos derradeiros anos tendo que realiuzar só entrevistas de orientación e IPI´s sen poder facer ningún tipo de modificación nos vitaes dos/as desempregados/as. 6. Persoal técnico de orientación laboral insuficiente.  A derivación dos demandantes de emprego ás entrevista de orientación realízase de forma informatizada pero coa carencia de que non dan chegado a toda a poboación desempregada.

Fortalezas

1. Persoal técnico contratado de orientación dentro do Pacto de Emprego: 7 persoas.  Actualmente, na Comarca de Deza contan con 6 técnicos fronte a 1 técnico dentro da Comarca de Tabeirós. 2. Servicio de orientación: útil para o desempregado.

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

133

O servicio de orientación é a base coa que conta o demandante de emprego para informarse e asesorarse nas estratexias básicas para atopar un traballo dentro do mercado laboral da zona.

O servicio de orientación permite adaptar os perfís dos desempregados ó mercado laboral.

3. Servicio de orientación: clima de confianza.  O persoal técnico crea un clima de confianza entre o desempregado para por en marcha as habilidades sociais. 4. Servicio de orientación: ferramentas axeitadas para realizar as súas tarefas.  O persoal técnico dispón dos medios informáticos e aplicación SICAS para realizar con éxito as súas competencias.  O persoal técnico recibe formación do aplicativo a empregar.

G.1.2.3. Problemáticas actuais.

a. Situación actual do persoal técnico en orientación. b. Perfil e Competencias do persoal técnico en orientación.

G.1.3. Mesa e Enquisa de Traballo.

G.1.3.1.Datos da mesa e enquisa de traballo e metodoloxía

Partindo da propia experiencia en anos anteriores como técnico orientador, decidiuse realizar unha enquisa para confirmar as problemáticas actuais do servicio de orientación e posteriormente tívose unha reunión con cada técnico orientador.

Metodoloxía: remitiuse unha enquisa os/as técnicos orientadores do SPE, dos concellos e asociacións empresariais por seren coñecedores da realidade actual na materia e a maiores realizouse unha reunión con cada técnico orientador.

G.1.3.2. Resultados das mesas de traballo e da enquisa

A Consellería de Traballo e Benestar é a responsable da xestión das subvencións e axudas para contratar os técnicos para realizar as actividades de información, orientación e busca de emprego.

A través da información obtida das enquisas que enviáronse ó persoal técnico en orientación, deduciuse que as problemáticas coas que se atopan estes profesionais, con respecto a súa situación actual, perfil e competencias son as seguintes:

1. Os técnicos están suxeitos á concesión dunha orde de subvención para a súa contratación, é dicir, nalgúns casos, concretamente dentro das entidades colaboradoras - empresariais e sindicais- están

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

134

marcados por contratos de duración determinada tendo un período de inmobilidade coincidente coas posta en funcionamento dalgunha política activa de emprego.  Os contratos temporais destes técnicos repercute no funcionamento do servicio de orientación e na rotación de diferentes profesionais.

2. O perfil do persoal técnico a contratar é diverso no referente a titulación académica e formación complementaria en materia de técnicas de busca activa de emprego.  O personal técnico está en contacto co resto de profesionais de emprego (Axentes de Emprego) para obter unha información detallada dos cambios introducidos dentro da comarca.

3. As competencias destes profesionais mingua nos derradeiros tendo que realizar soamente entrevistas de orientación e IPI´s, sen poder facer ningún tipo de modificación nos vitaes dos desempregados e tendo que acudir o demandante de emprego ó SPE para actualizar os seus datos.

4. Non existe unha coordinación entre os técnicos do SPE e os das entidades colaboradoras no referente as pautas de actuación.

G.2. Competencias dos Técnicos Orientadores. O persoal técnico orientador/a laboral é un profesional cualificado no seu campo e cunha ampla experiencia ó longo dos anos sendo as súas principais funcións:

1. Orientar laboralmente ós traballadores desempregados principalmente e os traballadores en activo que desexan unha mellora de emprego (Orientacións Laborais). 2. Itinerarios Personalizados de Inserción (IPI´s) coñecidos como o proceso de afianzamento da busca de emprego.

G.2.1. Accións de Orientación Laboral

O mercado de traballo dentro da Comarca do Deza e Tabeirós (tendo presentes as características, actitudes e aptitudes que demandan os actuais postos de traballo) xera un distanciamento entre o traballador empregado, cualificado e o desempregado. Aquí aparece a figura do titor orientador laboral como guía de asesoramento e axuda ó longo do proceso de busca activa de emprego de toda persoa necesitada de apoio nesta tarefa complexa: a procura dun traballo axeitado ó perfil de cada futuro traballador.

Esta acción de orientación laboral leva asociada unha titoría individual na que o demandante de emprego se prepara para un proceso de selección que abarca dende que unha empresa sinte a necesidade de conseguir un axuste entre os seus obxectivos e expectativas e os obxectivos e expectativas do candidato. É dicir, preséntase a necesidade de cubrir un posto de traballo ata que se selecciona á persoa máis axeitada para exercer as funcións e tarefas dese posto.

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

135

Enténdese como titoría individual o proceso continuo de comprobación da planificación, previsión de consecuencias, toma de decisións e posta en marcha de conductas de busca activa de emprego ensinadas con anterioridade ó demandante de emprego e que poden ser modificables en función da incorporación de novas informacións. Consecuentemente poden ser transformadas en actividades que o orientador sociolaboral ou laboral configura como un sistema de elementos facilitadores para a inserción laboral.

A finalidade da titoría é a optimización das actividades que unha persoa pon en marcha para conseguir a súa inserción laboral. A orientación sociolaboral axuda a conseguir estes obxectivos laborais ofrecendo asesoramento, acompañamento e planificación de obxectivos, ademais de entrenar en habilidades sociais de busca e motivación para o emprego.

O técnico responsable de realizar as entrevistas de orientación laboral empregará unha metodoloxía centrada no perfil do demandante de emprego. Implica:   Incorporación dunha metodoloxía de aprendizaxe – activa por parte do demandante de emprego. Emprego dunha metodoloxía práctica e participativa que reforce os coñecementos individuais.

En definitiva, as accións de orientación pretenden (coa atención personalizada) colaborar co demandante de emprego na planificación da súa inserción laboral, proporcionándolle información sobre o mercado de traballo, fomentando as actitudes positivas, así como desenvolvendo técnicas e habilidades de emprego. Igualmente búscase espertar o interese pola iniciativa empresarial facilitándolle ao demandante emprendedor a información necesaria para levar a cabo o seu proxecto de empresa.

G.2.1.1. Accións de orientación realizadas no Pacto de Emprego

As accións de orientación realízanse no SPEG ou nos centros asociados ó servicio de orientación – centros titores-.

O traballo dos técnicos de orientación estructúrase en función dunha axenda semanal con catro entrevistas/día, agás un día a sema, determinada dende o departamento de orientación da Consellería de Traballo e Benestar.

A derivación dos demandantes de emprego ás entrevista de orientación realízase de forma informatizada pero coa carencia de que non dan chegado a toda a poboación desempregada. O técnico orientador, posúe a aplicación informática (SICAS) que está conectada cos datos do Servicio Público de Emprego e que pode consultar. 

Desenvolvemento da entrevista de orientación/desempregado:

1. Obxectivo: 1. Avaliar o perfil curricular de cada desempregado a través do adestramento nas estratexias de busca activa de emprego.

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

136

2. Crear un clima de confianza entre o demandante de emprego e o técnico orientador. 3. Informar e por en práctica as habilidades sociais. 2. Técnico orientador – desempregado: Guía no proceso dunha busca de emprego activa: a. Axúdase ó desempregado a realizar un autoanálise sobre a súa situación persoal con respecto ao emprego. b. Se detectamos que existe unha motivación suficiente para realizar o esforzo necesario que requira unha busca activa de emprego con garantías: a. Axudamos ó desempregado a identificar o seu obxectivo profesional ou varios, por orden de preferencia, para empezar a buscar un emprego. 3. Unha vez identificados os obxectivos, solicítase ó desempregado que se argumente para defender con coherencia eses obxectivos con respecto a: - Situación demográfica. - Condicións sociofamiliares. - Variables persoais e profesionais.  Neste momento, concluímos se o demandante de emprego ten o perfil adecuado para buscar emprego: a. b. Perfil adecuado: seguemos traballando no proceso de busca de emprego. No caso contrario, planificamos un itinerario de inserción a longo prazo e pasamos á seguinte profesión e pensamos se reúne o perfil ou non.  Así sucesivamente coas demais profesións ata que atopemos unha que cree expectativas suficientes de éxito para iniciar a busca de emprego nese intre.

4. Delimitamos o ámbito territorial no que queremos traballar: localidade, comarca, provincia, etc. e por conta propia – autónoma ou contratado- ou allea – empresa privada, administración-. 5. A continuación axudamos ó demandante a contrastar a súa idea de traballar na súa profesión e nun ámbito territorial delimitado co Mercado de Traballo actual para obter expectativas de éxito reais. 6. Unha vez realizado o contraste orientamos ó demandante no proceso a seguir a continuación: 6.1. Se posúe información do proceso de busca de emprego, do entorno laboral e coñece e domina as técnicas de busca, planifica as futuras tarefas para comezas a busca de emprego: - Axenda de emprego: busca de información, rede de contactos, entidades con bolsas de emprego – asociacións empresariais, ETT´s, empresas de selección, etc.-, colexios

profesionais, medios de comunicación, prensa, Radio/Televisión, Internet, Autocandidatura. 6.2. Se o demandante de emprego, non está seguro de ter a información suficiente nin domina as técnicas de busca de emprego: - Reorientamos para completar a información necesaria, o nivel do coñecemento e posta en práctica das técnicas de busca de emprego na maioría dos casos comezamos o Itinerario personalizado de Inserción (IPI).

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

137

7. Por último, consultamos o currículo do demandante a través do SICAS co obxectivo de adaptar o seu perfil ó que realmente está demandando.  Aclaración: Dende o ano pasado, en contraposición a outros anos, a modificación dalgún dato do vitae realízase no SPEG.

G.2.1.1.1. Poboación atendida

A seguinte táboa amosa os datos por sexo e intervalo de idade das persoas citadas e que acudiron ás entrevistas de orientación realizadas nos municipios pertencentes ó Pacto Territorial de Emprego Deza – Tabeirós dentro do período considerado para as orientacións: xaneiro a decembro 2008.

Ata 30 anos HOME Persoas Citadas Persoas Acudiron 889 MULLER 1506

De 31 a 45 anos HOME 1108 MULLER 1987

De 46 anos en adiante HOME 874 MULLER 842

464

981

632

1344

593

597

Fonte: Elaboración propia. Información: Departamento de Orientación. Consellería de Traballo.

No seguinte gráfico, observamos a evolución das entrevistas realizadas por sexo a través de titorías individuais. Existe un maior número de mulleres desempregadas citadas para as accións individuais nas comarcas pertencentes ó Pacto Territorial de Emprego.
EVOLUCIÓN ACCIÓNS DE ORIENTACIÓN POR SEXO e INTERVALO DE IDADE 1400 1200 1000 800 600 400

981

1344

597 632 464 593

200 0 Ata 30 anos De 31 a 45 anos Home Muller De 46 anos en adiante

Fonte: Elaboración propia. Información: Departamento de Orientación – Consellería de Traballo.

A través da análise da evolución total das entrevistas levadas a cabo por sexo e intervalo de idade, vemos o aumento progresivo dos intervalos “desempregados menores de 30 anos” e “de 31 a 45 anos”, e a caída no último intervalo.

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

138

EVOLUCIÓN TOTAL DAS ACCIÓNS DE ORIENTACIÓN POR INTERVALO DE IDADE

2000 1445 1500

1976

1190 1000 500 0 Ata 30 anos De 31 a 45 anos INTERVALO IDADE
ACCIÓNS DE ORIENTACIÓN

De 46 anos en adiante

Fonte: Elaboración propia. Información: Departamento de Orientación – Consellería de Traballo.

G.2.1.2. Conclusións derivadas da análise.

G.2.1.2.1. Conclusións da análise da situación inicial: DAFO - Ratio

a.

Estímase necesaria a implicación por parte da Administración Pública: a.1) inspeccionando o traballo dos técnicos orientadores / entidade coa finalidade de que se cumpra o obxectivo de mellorar as posibilidades de colocación dos demandantes de emprego e insertalos laboralmente; a.2) asegurando a competencia dos profesionais das entidades colaboradoras en orientación, proporcionando (en caso de ser preciso) a formación técnica específica para que cada profesional coñeza cales son as súas competencias; a.3) dando continuidade ó servicio de orientación durante todo o ano; a.4) activando as axendas de orientación para todos no mesmo mes, evitando o que ocorre actualmente, xa que moitos demandantes quedan sen este servicio ou lles asignan outro profesional.

b.

A evolución das accións de orientación realizadas dentro dos municipios do Pacto de Emprego presentan diferentes rexistros en función da idade ou sexo: b.1) No intervalo de idade de 31 a 45 anos observamos un elevado número de demandantes de emprego que acoden as entrevistas de orientación, diminuíndo de 46 anos en adiante. b.2) asisten máis mulleres que homes (fundamentalmente nos dous primeiros intervalos, onde se aprecia unha distancia notable)

c.

Estímase necesaria a implicación por parte da Administración Pública: c.1) inspeccionando o traballo dos técnicos orientadores / entidade coa finalidade de que se cumpra o obxectivo de mellorar as posibilidades de colocación dos demandantes de emprego e insertalos laboralmente; c.2) asegurando a competencia dos profesionais das entidades colaboradoras en orientación, proporcionando (en caso de ser preciso) a formación técnica específica para que cada profesional coñeza cales son as súas competencias; c.3) dando continuidade ó servicio de orientación durante todo o ano;

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

139

c.4) activando as axendas de orientación para todos no mesmo mes, evitando o que ocorre actualmente, xa que moitos demandantes quedan sen este servicio ou lles asignan outro profesional. d. A evolución das accións de orientación realizadas dentro dos municipios do Pacto de Emprego presentan diferentes rexistros en función da idade ou sexo: d.1) No intervalo de idade de 31 a 45 anos observamos un elevado número de demandantes de emprego que acoden as entrevistas de orientación, diminuíndo de 46 anos en adiante. d.2) asisten máis mulleres que homes (fundamentalmente nos dous primeiros intervalos, onde se aprecia unha distancia notable).

G.2.1.2.2. Conclusións derivadas da análise DAFO: debilidades e fortalezas (Vid. Dafo nº 7)

Debilidades 1. SPE – Orientador laboral: inexistencia de pautas de actuación.  Non existe unha coordinación entre os técnicos do SPE e os das entidades colaboradoras no referente as pautas de actuación.  As competencias destes profesionais mérmase nos derradeiros tendo que realizar soamente

entrevistas de orientación e IPI´s, sen poder facer ningún tipo de modificación nos vitaes dos desempregados e tendo que acudir o demandante de emprego ó SPE para actualizar os seus datos.  A poboación desempregada descoñece as funcións do técnico orientador.

2. Administración Pública: falta de implicación.  Estímase necesaria a implicación por parte da Administración Pública: 1) inspeccionando o traballo dos técnicos orientadores / entidade coa finalidade de que se cumpra o obxectivo de mellorar as posibilidades de colocación dos demandantes de emprego e insertalos laboralmente; 2) asegurando a competencia dos profesionais das entidades colaboradoras en orientación, proporcionando (en caso de ser preciso) a formación técnica específica para que cada profesional coñeza cales son as súas competencias; 3) dando continuidade ó servicio de orientación durante todo o ano; 4) activando as axendas de orientación para todos no mesmo mes, evitando o que ocorre actualmente, xa que moitos demandantes quedan sen este servicio ou lles asignan outro profesional.

Fortalezas

1. Accións de orientación dentro do Pacto de Emprego (xaneiro - decembro 2008): 4611 accións.

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

140

Dentro do período xaneiro – decembro do ano 2008 realizáronse 4611 accións, das cales 1689 foron homes e 2922 foron mulleres.

G.2.1.2.3. Problemáticas actuais.

a.

Accións de orientación: problemáticas.

G.2.1.3. Mesa de traballo e Enquisa.

G.2.1.3.1.Datos da mesa de traballo e enquisa de traballo. Metodoloxía

Partindo da propia experiencia en anos anteriores como técnico orientador, decidiuse realizar unha enquisa para confirmar as problemáticas actuais do servicio de orientación e as súas competencias e posteriormente tívose unha mesa de traballo con cada orientador laboral.

Metodoloxía: remitiuse unha enquisa os/as técnicos orientadores do SPE, dos concellos e asociacións empresariais por seren coñecedores da realidade actual na materia. Unha mesa de traballo con cada orientador laboral.

G.2.1.3.2. Resultados das mesas de traballo e enquisa

Coa intención de coñecer de primeira man a situación destes profesionais da orientación con respecto ás tarefas realizadas e tendo presente que o seu traballo consiste en avaliar o perfil curricular do desempregado, xestionar as diferentes bolsas de emprego, realizar itinerarios persoais de inserción na busca de emprego e a realizar funcións de intermediación coas empresas ademais de detectar e reorientar ós profesionais responsables da información e asesoramento na creación de futuros proxectos empresarias; as conclusións obtidas foron as seguintes:

1. O persoal técnico contratado non da chegado a toda a poboación que deben atender. 2. As axendas de orientación non se axusta ós períodos de actividade dos técnicos. 3. Os demandantes de emprego que acudan ás entrevistas de orientación dos centros colaboradores, coñecidos como “centros titores”, son informados e asesorados polo titor , técnico orientador, e se posteriormente teñen que facer algunha modificación do seu currículo teñen que acudir ó SPE.

G.2.2. Itinerarios Personalizados de Inserción (IPI´S)

A nosa finalidade primordial como técnicos orientadores é actuar directa e individualmente con cada persoa a través da información, formación, orientación profesional e práctica laboral, pero sen esquecer que o obxectivo é favorecer a integración laboral das persoas desempregadas a través de itinerarios

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

141

personalizados de inserción, proporcionando atención cara a unha busca activa de emprego, e a súa posterior incorporación ó mercado laboral: ben mediante traballo por conta allea, ben a través da vía do autoemprego.

O rol do orientador (con experiencia no ámbito da orientación e inserción laboral e coñecedor do territorio) é a realización dunha serie de actividades cara a procura de emprego, formación ocupacional, intermediación entre a oferta e a demanda laboral, colocación e orientación laboral. Enténdese por “itinerario personalizado de inserción” ó conxunto de actividades e accións organizadas e secuenciadas dentro dun plan persoal e lóxico, onde as persoas atendidas deben responsabilizarse de todos os compromisos adquiridos ó longo deste proceso, e que ten como obxectivo a inserción sociolaboral e o desenvolvemento profesional dos demandantes que voluntariamente participan (especialmente a través da información e o asesoramento individual).

O obxectivo do itinerario de inserción é que as persoas sexan capaces de establecer e realizar o seu propio camiño cara a inserción (qué aspectos deben reforzar) para poder afrontar independentemente e con éxito a súa busca de emprego (plan de traballo activo), sendo o verdadeiro fin do itinerario o propio proceso en si que a persoa sexa autónoma para desenvolverse no ámbito laboral e sexa responsable cos compromisos -deberes e dereitos- que adquire unha vez asinado un contrato de traballo co empregador.

O proceso de asesoramento e axuda ó demandante de emprego, a través de titorías continuas de orientación personalizadas, consta de varias fases polo que partimos de:

1. Unha primeira entrevista en profundidade e de maneira individual onde obtemos unha diagnose ocupacional para a elaboración dun posterior itinerario de inserción laboral e o correspondente informe de empregabilidade.

2. A través dunha segunda entrevista axudamos ó demandante a definir o seu itinerario de busca activa de emprego, onde planificamos a súa intervención de orientación e de inserción organizando accións de axuda directas (contacto coas empresas) e indirectas (información, motivación, técnicas de busca de emprego obxectivo profesional, habilidades sociais, habilidades persoais: toma de decisións-). Estas accións están comprendidas nunha axenda de emprego individual, e son obxecto de asesoramento -en todo momentopolos técnicos de orientación laboral.

A continuación, a través do seguinte esquema observamos as fases que compoñen o proceso de orientación individual (itinerarios persoais de inserción).

O persoal técnico de orientación, dentro de cada unha das etapas das accións individuais, deberá coñecer todos estes aspectos para: axudar ó demandante a adecuar o seu perfil ás necesidades do mercado de traballo; mediar entre demandante e empresa; fomentar o emprego e a estabilidade laboral; e rexistrar, analizar e facer seguimento da contratación fomentando esta estabilidade no emprego.

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

142

PROCESO DO IPI

ANÁLISE DO MERCADO

ORIENTACIÓN LABORAL ou AUTOEMPREGO ORIENTACIÓN: AUTOEMPREGO ITINERARIO PERSONAL DE INSERCIÓN ORIENTACIÓN: (accións individuáis e grupais)

DIAGNOSE OCUPACIONAL

ORIENTACIÓN E INSERCIÓN LABORAL

SEGUIMENTO DO ITINERARIO PERSONAL DE INSERCIÓN ACCIÓNS DE OR. DIRECTAS

CONTINÚO DURANTE O IPI

PROCESO
POSTERIORI Á INSERCIÓN

ACCIÓNS DE OR. INDIRECTAS

(Información, Motivación, TBE, Habilidades Sociais, etc.)

1. CONTACTO CON EMPRESAS

2. AUTOEMPREGO

1. TITORÍA DE ORIENTACIÓN PERSONALIZADA

2. FORMACIÓN OCUPACIONAL

COLOCACIÓN:

INSERCIÓN:

3. FORMACIÓN XERAL EN TITORÍAS INDIVIDUAIS

Busco e recibo ofertas de emprego e as cubro cos demandantes.

Coñezo ó usuario e busco a oferta de emprego.

3. FORMACIÓN XERAL

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

143

G.2.2.1. Poboación atendida

A seguinte táboa amosa os datos por sexo e intervalo de idade das persoas citadas para acudir ás entrevistas dos IPIs (72 itinerarios) realizadas nos municipios pertencentes ó Pacto Territorial de Emprego Deza– Tabeirós dentro do período considerado para os itinerarios dende xuño 2006 ata decembro 2008.

Ata 30 anos HOME Persoas Asistiron 3 MULLER 38

De 31 a 45 anos HOME 3 MULLER 20

De 46 anos en adiante HOME 4 MULLER 4

Fonte: Elaboración propia. Información: Departamento de Orientación - Consellería de Traballo.

Observamos que a evolución dos itinerarios persoais de inserción realizados por sexo a través de titorías individuais presentan unha diminución progresiva considerable, fronte ós homes que se manteñen practicamente idénticos en todos os intervalos.
EVOLUCIÓN ITINERARIOS PERSONALIZADOS DE INSERCIÓN POR SEXO e INTERVALO DE IDADE 38

40

20

3 0 Ata 30 anos

4 3 4 De 46 anos en adiante Home Muller

De 31 a 45 anos

Fonte: Elaboración propia. Información: Departamento de Orientación – Consellería de Traballo.

A través da análise da evolución total dos IPIs realizados por sexo e intervalos de idade vemos que diminuíu progresivamente dentro de todos os intervalos de desempregados.
EVOLUCIÓN ITINERARIOS PERSONALIZADOS DE INSERCIÓN POR NTERVALO DE IDADE 40 41

23

8 0 Ata 30 anos De 31 a 45 anos De 46 anos en adiante

Fonte: Elaboración propia. Información: Departamento de Orientación – Consellería de Traballo.

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

144

G.2.2.2. Conclusións derivadas da análise.

G.2.2.2.1. Conclusións da análise da situación inicial: DAFO - Ratio

1. Estímase necesaria a implicación por parte da Administración Pública: a.1) inspeccionando e controlando axeitadamente o traballo desenvolto polos técnicos orientadores / entidade, sobre todo naquelas nos que existe máis dun profesional, coa finalidade de que se cumpra o obxectivo de colocar a todos os demandantes de emprego e mellorar as súas posibilidades de colocación; a.2) asegurando a competencia dos profesionais no referente a Itinerarios persoais (implicacións por ambas partes, grado de cumprimento de inserción, etc. onde quede constancia de que o futuro do desempregado está nas mans do responsable de dita acción), proporcionando -en caso de ser preciso- a formación técnica específica para que cada profesional coñeza cales son as súas competencias.

2. Con rango de hipótese, a análise da comparativa por sexo e intervalo de idade dos gráficos arroxa: b.1) Mantemento dos IPI´s nos intervalos de menores de 30 ata 45 anos. b.2) Aumento nun punto dos itinerarios formativos persoais a partires dos 46 anos.

G.2.2.2. Conclusións derivadas da análise DAFO: debilidades e fortalezas (Vid. Dafo nº7)

Debilidades

1. IPI: desvantaxes.  Desvantaxes:

1.A priorización dos demandantes que posúen un IPI en determinadas políticas de emprego (programas de cooperación, accións AFD, etc.) trae consigo, nalgúns casos, que os demandantes de emprego que non están actualmente motivados na procura dun emprego asinen o compromiso de participación debido as futuras consecuencias ou vantaxes derivadas ó estar dentro dun itinerario. 2. Interese por participar dentro dun IPI polos beneficios económicos. 3. Exclusión de perfís con maiores competencias profesionais. 4. Interpretacións diversas do rol do itinerario personalizado. 2. IPI: criterios de inclusión.   Os criterios de inclusión dentro dun IPI non están unificados. Os criterios de inclusión do demandante de emprego nun IPI vai en función do criterio do técnico orientador. 3. IPI: rixidez do sistema.  IPI: debido a rixidez do proceso, os desempregado. itinerarios axústanse en función da reorientación do

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

145

Fortalezas

1. IPI: colectivos en risco de exclusión social.  Os IPI´S fomentan a inserción daquelas persoas con especiais dificultades de inserirse no mercado laboral e acadar un emprego.  Os IPI´S dan a oportunidade de destinar as políticas activas de emprego a colectivos en risco de exclusión social. 2. IPI: protocolo común para todos os orientadores.   Os técnicos orientadores posúen un protocolo común para realizar os IPI´s.

3. IPI: vantaxes. Vantaxes: 1. O Itinerario personalizado de inserción mellora o nivel de empregabilidade do desempregado axeitando as necesidades de cada usuario ás distintas políticas de emprego. 2. O itinerario permite que o usuario está en contacto directo co técnico orientador-titor do IPI-.

G.2.2.3. Problemáticas actuais.

1. Itinerarios personalizados de inserción: problemáticas.

G.2.3. Mesa de traballo e Enquisa.

G.2.3.1.Datos das mesas de traballo e enquisa

Partindo da propia experiencia en anos anteriores como técnico orientador, decidiuse realizar unha enquisa para confirmar as problemáticas actuais do servicio de orientación.

Metodoloxía: remitiuse unha enquisa os/as técnicos orientadores do SPE, dos concellos e asociacións empresariais por seren coñecedores da realidade actual na materia.

G.2.3.2. Resultados das mesas de traballo e enquisa

Coa intención de coñecer de primeira man a situación destes profesionais da orientación con respecto á realización de itinerarios persoais de inserción na busca de emprego concluímos que:

1. Os IPI´S fomentan a inserción daquelas persoas con especiais dificultades de inserirse no mercado laboral e acadar un emprego. 2. Os IPI´S dan a oportunidade de destinar as políticas activas de emprego a colectivos en risco de exclusión social.

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

146

3. A priorización dos demandantes que posúen un IPI en determinadas políticas de emprego (programas de cooperación, accións AFD, etc.) trae consigo, nalgúns casos, que os demandantes de emprego que non están actualmente motivados na procura dun emprego asinen o compromiso de participación debido as futuras consecuencias ou vantaxes derivadas ó estar dentro dun itinerario. 4. Os criterios de inclusión do demandante de emprego nun IPI vai en función do criterio do técnico orientador.

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

147

H.
CONCLUSIÓNS

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

148

H. CONCLUSIÓNS

H.A. OFICINAS DE EMPREGO – PUNTO DE INFORMACIÓN E ENTIDADES COLABORADORAS

O Servicio Público de Emprego é o organismo que ordena de maneira integral a xestión das políticas de emprego nas diferentes áreas de actuación: fomento do emprego, intermediación laboral (oferta - demanda), orientación profesional e formación ocupacional, e as distintas modalidades de prestacións por desemprego. A xestión do Servicio Público de Emprego realízase a través das oficinas de emprego.

A área de influencia do Pacto de Emprego está xestionada por dúas oficinas de emprego, Lalín e A Estrada, cada unha delas pertencente a súa comarca correspondente. A oficina de emprego de Lalín tramita as demandas dos concellos Lalín, Rodeiro, Agolada, Dozón, Vila de Cruces e Silleda; e a de A Estrada atende os concellos de A Estrada, Forcarei e Cuntis. o Aclaración: Dentro da Comarca de Tabeirós os demandantes de emprego do concello de Cerdedo, acoden ó SPE de Pontevedra mentres que os traballadores/as desempregados/as do concello de Cuntis, concello pertencente á area funcional de Caldas de Reis, acoden a oficina de emprego de A Estrada.

O Servicio Público de Emprego de Galicia conta coas ferramentas informáticas necesarias para que o seu persoal técnico leve a cabo as súas competencias en materia de formación, orientación e emprego.

O proxecto SICAS é a continuación natural do proxecto SISPE como unha plataforma aberta, escalable, flexible e adaptable ás peculariedades da cada servicio autonómico. Este modelo de soporte á xestión territorial coordinada xurde do desenvolvemento Constitucional que supón un novo modelo de Servicio Público Nacional de Emprego e as transferencias ás Comunidades Autónomas das competencias na xestión das políticas activas.

A actualización e modificación do proxecto SICAS é necesario debido a súa rixidez para así poder seguir reforzando os obxectivos da política de emprego có fin de conseguir o pleno emprego (Estratexia Europea para o emprego) xa que esta plataforma supón a constitución dun Observatorio de emprego que orienta as estratexias activas de fomento de emprego e a formación profesional e asocie as necesidades de formación e adaptación laboral ás necesidades de man de obra das empresas.

Nos derradeiros anos se están levando a cabo melloras e unificando o SPE no referente ás politizas de emprego, medidas de actuación e indicadores de referencia. As problemáticas fundamentais xurdan da clasificación deficiente dos/as traballadores desempregados/as debido fundamentalmente a: 1. Insuficiente persoal técnico contratado. 2. O catálogo nacional de ocupacións seméllase ó catálogo nacional de actividades económicas. 3. Os/as traballadores/as desempregados/as non actualizan os datos do seu vitae de maneira constante.

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

149

4. Rixidez do aplicativo SICAS.  Os Puntos de Información Multimedia é un tipo de servicio que facilita a comunicación do desempregado co Servicio Público de Emprego dunha maneira máis rápida e eficaz instalados en dous concellos dos nove que forman o Pacto de Emprego.  Un dos inconvenientes dos Puntos de Información Multimedia é a lentitude do servicio ou o recoñecemento da pegada dixital polo que recomendamos a revisión e mellora técnica deste recurso.  O Servicio Público de Emprego conta co apoio dunha rede de centros de formación para o emprego que presentan a misión de mellorar a capacitación profesional dunha persoa a través de actuacións personalizadas que integran a formación especializada e o apoio activo na busca de emprego. Son entidades que participan como foco de axuda no referente a: oferta e orientación; demanda (non vixente); captador de ofertas; especial; orientación e oferta. Dentro do Pacto contamos con tres centros de formación de oferta e orientación, sitas no mesmo municipio – Lalín - ademais de contar cos técnicos do SPE.  Dentro do Pacto de Emprego contamos con centros colaboradores de formación ocupacional que colaboran co Servicio Público de Emprego de Galicia na realización de actividades de formación ocupacional tanto para traballadores/as desempregados/as como para traballadores/as

ocupados/as axustando a formación ó establecido na orden dos distintos programas de formación ocupacional. Actualmente localizamos 37 centros colaboradores de formación ocupacional repartidos en ambas comarcas; o 21,62% eran entidades locais e o 78,38% son entidades privadas - empresarias e sindicais-.

H.B. PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACIÓN E EMPREGO: ESCOLA OBRADOIRO e OBRADOIRO DE EMPREGO

A Escola Obradoiro (EO), a Casa de Oficio (CO) e o Obradoiro de Emprego (OE) son programas mixtos de formación e emprego financiados integramente con fondos procedentes da Administración do Estado e promovidos por entidades públicas e privadas sen ánimo de lucro que pretenden mellorar a ocupabilidade das persoas desempregadas maiores ou menores de 25 anos inscritos no SPEG (segundo o colectivo destinatario/proxecto), a través de cualificación profesional con formación práctica, mediante a realización de obras ou prestación de servizos de utilidade pública ou interese social.

A etapa de formación dentro destes programas mixtos realízase en alternancia coa práctica profesional onde a natureza e a calidade dos módulos formativos pasan por un axuste ó proxecto a realizar. Nestes proxectos unha vez impartida a formación non sempre se obtén o carné profesional posto que un requisito indispensable é ostentar unha titulación regrada para a súa obtención.

A motivación para a realización de Obradoiros de Emprego fronte os programas Escolas Obradoiro ven dada pola dificultade de acadar os alumnos/as necesarios/as.

A porcentaxe de mulleres alumnas traballadoras dentro destes programas mixtos de formación e emprego está practicamente por riba do 60% en todo o período de análise

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

150

aínda que experimenta un aumento progresivo a medida que comezamos o período chegando ó 90% no ano 2007 e ao 80,82% no ano 2005.

No período de análise, os OE experimentan un ascenso (pasando de ningún OE no ano 2000 a 3 no ano 2008) fronte ás EO que só realizouse un proxecto. Dentro do período de análise, dentro do Pacto de Emprego Deza – Tabeirós realizáronse programas EO e OE.   A única EO realizouse no ano 2001 no Concello de Agolada coas especialidades de carpintería, albañilería e cantería. A distribución das especialidades formativas dos 15 Obradoiros de Emprego dentro do Pacto de Emprego céntrase principalmente naquelas áreas relacionadas co sector da construcción e agraria (o mesmo acontece no ámbito provincial). Impartíronse 50 módulos formativos, nos que as innovacións máis salientables foron relacionados coa Axuda a Dependentes - Coidador/a de Maiores (2%) - e relacionados coa Agricultura - Traballos Forestais (Educación ambiental) (4%); Fructicultura Ecolóxica (2%) e Horticultura Ecolóxica (2%)-.

A selección do alumnado traballador así como do persoal directivo e de apoio, expertos docentes é realizado por un grupo mixto formado por representantes da Consellería de Traballo e Benestar e da entidade promotora.  Inconveniente: No proceso de selección dos docentes atopámonos que non existe un catálogo de expertos docentes que nos facilite unha selección conforme ás necesidades dos proxectos a desenvolver.

Obxectivos de inserción: irrealidade debido a existencia dunha desigualdade entre as condicións laborais que ofrece o mercado laboral e as condicións laborais do alumando destes proxectos, no referente a salario e horario laboral.

H.C. FORMACIÓN

H.C.1. FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL e FORMACIÓN OCUPACIONAL: FSE DESEMPREGADOS

A formación profesional ocupacional, como oferta formativa non regrada dirixida a desempregados principalmente, foi creada para potenciar a inserción e reinserción profesional adaptada ós novas necesidades do mercado laboral e as súas posibilidades de inserción profesional.

 

O Instituto Galego das Cualificacións realiza anualmente un estudio sobre as necesidades prioritarias de formación por comarcas. Durante o ano 2008 as especialidades formativas impartidas dentro do Pacto de Emprego foron 61 englobadas en 15 familias profesionais.

A familia profesional máis sobresaínte corresponde a “Outra” (35,48%), entendida como o conxunto de especialidades formativas que non aparecen rexistradas, por código ou denominación, dentro da clasificación xeral das vinteseis Familias Profesionais que se

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

151

atopan no Instituto Galego de Cualificacións: Observatorio Ocupacional. Xunta de Galicia e seguida por “Administración e xestión” cun 16,13% respecto do total.

Das especialidades formativas impartidas, as máis habituais foron as relacionadas coa familia profesional “Transporte e Mantemento de vehículos” con 8 accións formativas (12,90%) seguida de “Madeira, moble e corcho” con 5 accións (8,06%).

 

Os asistentes ós cursos ocupacionais están formados maioritariamente por mulleres. Os asistentes á formación con maior representación pertence ó intervalo de idade e “Maiores de 30 anos” fronte ós de “Menores de 30 anos”.

Durante o período estudiado, das 587 especialidades formativas impartidas as máis habituais foron as relacionadas coa familia profesional “Administración e Xestión” con 81 accións formativas (13,89%) e “Transporte e Mantemento de vehículos” con 59 accións formativas (10,12%).

As entidades que realizan formación ocupacional presentan dificultades para atopar e seleccionar ó alumnado.As causa poden ser debidas á desmotivación do alumnado unha vez rematada a formación para atopar un traballo de acordo a formación adquirida; o non existir acordos co sector empresarial para contratar a un mínimo do alumnado asistente ás accións formativas debido principalmente á desconfianza por parte das empresas dos contidos asimilados e o nivel práctico adquirido ó longo da formación e que o alumnado presenta problemas de mobilidade, moitos carecen de medio de transporte propio, polo que non poden acudir todos os días á formación posto que estes medios non chegan a todas as poboacións.

Os baixos niveis de inserción débese a que actualmente non contamos cun rexistro que controle a formación impartida e proporcione o seguimento profesional, respecto a inserción dentro do mercado laboral, das persoas que se formaron nos cursos e os empresarios dubidan do nivel formativo adquirido polo que se prantexan a contratación deste colectivo, alumnado-traballador desempregado.

As necesidades do Pacto de Emprego non se ve reflectida a través das accións formativas realizadas nos derradeiros anos, non se consideran as novas oportunidades de emprego. Todos os anos, a formación ocupacional repite constantemente a maioría das acción formativas.

Formación ocupacional - FSE desempregados: Apréciase un desequilibrio nos ratios da Comarca de Deza e na Comarca de Tabeirós. De feito, non existe ningún curso dentro da Comarca de Tabeirós. O ratio da Comarca de Deza é favorable respecto á Comunidade Galega e – especialmente- respecto á provincia de Pontevedra. Por contra na Comarca de Tabeirós resulta evidentemente desfavorable. Considerando o total no Pacto Territorial vemos que o ratio se equilibra respecto a Galicia.

H.C.2. FORMACIÓN CONTINUA  A formación continua presenta o obxecto de mellorar a cualificación profesional do traballador ocupado de acordo ás necesidades demandadas polo sector empresarial. Neste sentido, é necesario concienciar ó sector empresarial da vantaxe da cualificación dos seus traballadores.  A formación impartida é especializada en función das necesidades dos traballadores e para o beneficio das empresas.
ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

152

A formación continua articúlase fundamentalmente a través de dous eixes: Fondo Social Europeo e Plans de formación Intersectoriais e Sectoriais.

Formación continua: dificultade das accións formativas. o A programación destas accións formativas carece dunha análise exhaustiva cara a formar ós traballadores/as dentro das necesidades productivas da zona ou as novas oportunidades de emprego que están xurdindo. o As empresas pertencentes ó Pacto de Emprego son PEMEs polo que soen amosar dificultades para ceder á formación dos seus traballadores/as en horario laboral.

Contratos Programa: Poden optar a esta subvención entidades representativas ou con suficiente implantación no seu Ámbito sectorial ou territorial (organizacións sindicais e empresariais, confederacións e federacións de cooperativas e sociedades laborais, asociacións de autónomos). o o No ano 2008 realizáronse dentro do Pacto de Emprego 3 accións formativas, dúas relacionadas có sector do transporte (permiso de conducir A y C) e unha coa informática. Tipo de formación: plan intersectorial que posúe o obxectivo de ofrecer coñecementos axustados as necesidades que demanda o mercado da zona.

H.C.3. FORMACIÓN REGRADA 

A formación profesional no sistema educativo comprende un conxunto de ciclos formativos cunha organización modular, de duración variable e contidos teórico-prácticos adecuados ós diversos campos profesionais; ofrece unha especialización e coñecemento práctico do mundo laboral ofrece unha especialización e coñecemento práctico do mundo laboral.  A formación regrada, contemplada e aprobada na derradeira reforma da educación, Lei Orgánica de educación 2/2006, do 3 de maio, nos di que a finalidade da formación

profesional é preparar ós/as alumnos/as para a actividade nun campo profesional e facilitar a súa adaptación ás modificacións laborais que poden producirse ó longo da súa vida, así como contribuír o seu desenvolvemento persoal.  A maioría da formación que se imparte está relacionada cos sectores empresariais máis destacados / comarca.  Actualmente estanse a realizar nos centros de formación profesional pertencentes ó Pacto de Emprego 21 ciclos repartidos entre ciclos Medios e Superiores. Destes ciclos, o 23,80% pertence á familia profesional de Informática, o 19,04% á familia de Administración e o 14,28% a familia profesional de Electricidade e Electrónica.  Educación de adultos: a través da Formación profesional que se está impartindo dentro do Pacto de Emprego, contémplase a posibilidade de formar ós adultos habendo tres centros dos cinco centros de FP, que imparten esta formación.  En canto a oferta educativa para persoas adultas, esta céntrase na rama de educación básica inicial e educación secundaria.

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

153

Dentro do territorio do Pacto de Emprego contamos con programas de cualificación inicial (PCPI) onde os/as alumnos/as que non acadaron o graduado en Educación secundaria Obrigatoria poden optar a esta formación nos cinco centros de formación profesional cos que conta o territorio. As Administracións educativas son responsables de organizar estes programas.  A formación que se realiza nestes centros é a indicada pola Consellería de Educación como de Modalidade A (dous centros de FP dos cinco existentes no territorio do Pacto de Emprego) e Modalidade C - modalidade mixta - (3 centros dos cinco existentes no territorio) onde os centros poden ofrecer calquera destes perfís tendo presente os convenios asinados coas empresas e as características do alumnado.

H.D. PROGRAMAS DE COOPERACIÓN  Os programas de cooperación son unha aplicación das políticas activas de emprego elaboradas pola Comisión Europea co obxectivo de crear postos de traballo, é dicir crear emprego, a nivel local e rural dende a perspectiva de que existen novos nacementos de emprego que crean novos postos de traballo e así paliar as consecuencias desta crise económica, sendo no ámbito local onde se atopan as maiores posibilidades de detección e aproveitamento en beneficio do emprego.  Dentro do período de análise, desenvolvéronse dentro do Pacto de Emprego programas de cooperación en todos os concellos pero só nos facilitou a información o Concello de Lalín.   Dificultades á hora de seleccionar ó colectivo destinatario. O perfil do usuario é diferente segundo a entidade beneficiaria. Nalgúns casos as entidades beneficiarias seleccionan a candidatos con perfís profesionais máis cualificados esquecendo a razón destes proxectos, ofrecer experiencia laboral.  Esta política activa de emprego ten moita aceptación dentro do territorio do Pacto de Emprego tanto por parte da poboación destinataria como polas entidades organizadoras.  A execución das obras a realizar, na maioría dos casos, vai en función das necesidades das entidades beneficiarias en vez do colectivo destinatario.  O obxectivo deste programas é crear e fomentar o emprego; dar resposta ás necesidades dos demandantes de emprego - favorecendo a súa rápida adaptación aos cambios -; facilitar a mobilidade profesional dende os sectores máis castigados pola situación actual a outros con necesidades de traballadores e potenciar a competitividade dos nosos sectores estratéxicos e a innovación, especialmente nas pemes e no emprego autónomo.  Un dos inconvenientes cos que nos atopamos é que o sector empresarial non ten presente á hora de contratar a un traballador a experiencia adquirida a través desta política de emprego.

H.E. PROGRAMAS INTEGRADOS PARA O EMPREGO  Os programas experimentais, actualmente coñecidos como “Programas Integrais de emprego”, teñen como finalidade primordial actuar directa e individualmente con cada usuario (demandante de

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

154

emprego que accede voluntariamente ó proxecto despois dunha selección) a través de información, formación, orientación profesional e práctica laboral.  O obxecto é favorecer a integración laboral das persoas desempregadas a través de itinerarios personalizados de inserción e intermediación laboral, ó mesmo tempo que promoven a autoestima, a seguridade en si mesmo, a responsabilidade, a asertividade e a cooperación entre todos.  O método de traballo dos plans integrais consiste en xestionar diferentes bolsas de emprego, empregar as estratexias de busca activa de emprego e coñecer o mercado laboral da zona para que o proceso de asesoramento e orientación, formación sexa factible e poder intermediar activamente coas empresas e conseguir a inserción laboral dos participantes destes plans de emprego.  As entidades beneficiarias das subvencións para o desenvolvemento dos programas integrais son as corporacións locais e entidades sen ánimo de lucro que acrediten experiencia na realización de accións dirixidas ó acompañamento ós desempregados en procesos de inserción laboral por conta allea ou propia.   Plan integral de emprego: política activa de emprego con credibilidade entre a poboación. Tendo en conta os programas levados a cabo dentro do Pacto de Emprego só dous concellos dos nove pertencentes ó Pacto realizaron plans integrais para o emprego: Lalín e Silleda (Comarca de Deza).  Con rango de hipótese, supoñemos que os concellos de menor densidade non desenvolveron estes plans debido a que non dan acadado a porcentaxe sinalada de perceptores de prestacións ou subsidios por desemprego (60%).  Entidades solicitantes:

1. Dentro da Comarca de Deza contamos con dúas entidades que realizaron algún programa experimental nos derradeiros anos: ACODE (localidade de Silleda) e A.E.D. (localidade de Lalín). 2. Dentro da Comarca de Tabeirós: contamos cunha entidade que levou a cabo todos os programas integrais de emprego durante o período de análise: Fundación de Exposicións e Congresos (localidade de A Estrada).

H.F. ADL e ADL- AXENTES DE EMPREGO  A figura do axente de desenvolvemento local ou técnico local de emprego (aínda que presentan diferentes denominacións trátase do mesmo profesional) enténdese como aquel técnico que presta os seus servizos en entidades locais ou vinculadas a unha administración local, na súa maioría concellos, así como: nalgunhas mancomunidades, organismos provinciais, institucións pertencentes ás universidades, oficinas de servizos integrados para a xuventude (OSIX) ou entidades sen ánimo de lucro (tales como asociacións empresariais, cámaras de comercio e fundacións). Dentro do Pacto de Emprego contamos con 12 profesionais repartidos en 9 concellos cun técnico cada un agás o Concello de Lalín que ten dous; 3 técnicos repartidos
ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

155

entre 1 na asociación empresarial da Comarca de Deza, 1 técnico na Fundación do Moble (A Estrada) e 1 técnico na Asociación impulsora da Comarca de Deza (Silleda).  Tendo presente que os técnicos de emprego son profesionais coñecedores da realidade do mercado laboral da zona onde están traballando, observamos quer as principais tarefas por estes profesionais consistiron en xestionar algún proxecto de

desempeñadas

desenvolvemento no ámbito local ou programas de emprego. Destacamos o asesoramento no trámite de axudas que, nalgún caso, o técnico responsable asesorou ó sector empresarial para crear ou consolidar ó empresariado.  Inconveniente: A programación do traballo dos axentes de emprego vese trastocada debido a que asumen outras funcións que non teñen que ver coas funcións que deben realizar e consecuentemente o nivel de implicación e calidade vese reducido pola falta de tempo.  No referente ó perfil da poboación desempregada que atenden é maioritariamente feminina, menores de 25 anos. Xeralmente son persoas sen estudios que desenvolveron a súa última ocupación no sector da hostalería, industria ou servizos – coidador de persoas maiores-.  Os problemas cos que se atopan os técnicos cando asesoran á poboación que acudan na procura desa axuda son os seguintes:     Problemas para conciliar a vida familiar coa laboral. Problemas de mobilidade. Perfil do asesorado: nivel de estudios baixo. Falta de información con respecto ás TBE e autoemprego. - TBE: desmotivación. - Autoemprego: problemas para financiar a súa idea emprendedora.

H.G. ORIENTADORES LABORAIS e COMPETENCIAS

Os técnicos de orientación laboral axudan e acompañan no desenvolvemento de competencias persoais, sociais e laborais ó demandante de emprego, asesoran nas técnicas e procedementos de busca activa de emprego coa finalidade principal de solventar as necesidades destas persoas. Comprende tanto a realización dun currículo como a preparación para acudir a unha entrevista de selección e manter un posto de traballo, tendo en conta as modificacións socioeconómicas sufridas polo entorno no que se atopa este dispositivo de intervención.

Competencias dos técnicos orientadores: o Accións de orientación laboral, entendidas como as accións de axuda profesionalizada propias de información e asesoramento nas estratexias básicas de busca de emprego levadas a cabo polo técnico orientador laboral cos demandantes de emprego, empregando nela unha metodoloxía determinada. o Encamiñado e asociado a este termo aparece o que se describe como itinerarios personalizados de inserción (IPI) entendidos como o proceso que se constrúe en función

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

156

dunhas necesidades e duns recursos propios e concretos que poden variar en función dos cambios que se dan dentro destas necesidades. a. En concreto no ámbito do Pacto de Emprego (ano 2008) contamos con 7 profesionais, 6 na Comarca de Deza ( 2 no SPE, 1 na entidade local, 2 na asociación empresarial e 1 na asociación sindical); na Comarca de Tabeirós só contamos cun profesional no SPE.  O traballo dos técnicos de orientación estructúrase en función dunha axenda semanal con catro entrevistas/día, agás un día a sema, determinada dende o departamento de orientación da Consellería de Traballo e Benestar.   Inconveniente: o retraso na carga das axendas de orientación/técnico.

A derivación dos demandantes de emprego ás entrevista de orientación realízase de forma informatizada pero coa carencia de que non dan chegado a toda a poboación desempregada. O técnico orientador, posúe a aplicación informática (SICAS) que está conectada cos datos do Servicio Público de Emprego e que pode consultar.

As entrevista de orientación realizadas dentro do período xaneiro – decembro do ano 2008 foron 4611 accións, das cales 1689 foron homes e 2922 foron mulleres.  A evolución das accións de orientación realizadas dentro dos municipios do Pacto de Emprego presentan diferentes rexistros en función da idade ou sexo: 1) No intervalo de idade de 31 a 45 anos observamos un elevado número de demandantes de emprego que acoden as entrevistas de orientación, diminuíndo de 46 anos en adiante. 2) asisten máis mulleres que homes (fundamentalmente nos dous primeiros intervalos, onde se aprecia unha distancia notable)

O obxectivo do itinerario de inserción é que as persoas sexan capaces de establecer e realizar o seu propio camiño cara a inserción (qué aspectos deben reforzar) para poder afrontar independentemente e con éxito a súa busca de emprego (plan de traballo activo), sendo o verdadeiro fin do itinerario o propio proceso en si que a persoa sexa autónoma para desenvolverse no ámbito laboral e sexa responsable cos compromisos -deberes e dereitos- que adquire unha vez asinado un contrato de traballo co empregador.  Con rango de hipótese, a análise da comparativa por sexo e intervalo de idade dos 72 itinerarios asinados arroxa: 1) Mantemento dos IPI´s nos intervalos de menores de 30 ata 45 anos. 2) Aumento nun punto dos itinerarios formativos persoais a partires dos 46 anos. 2.1. O Itinerario personalizado de inserción mellora o nivel de empregabilidade do desempregado axeitando as necesidades de cada usuario ás distintas políticas de emprego. 2.2. O itinerario permite que o usuario está en contacto directo co técnico orientador-titor do IPI-

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE DEZA-TABEIRÓS

157

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful