You are on page 1of 357

The New Life Mission
 


    
   
   


  

   


 
 


  


 


 
  

Mot phng cach


bao am e ban
nhan lanh
c Thanh Linh

Mot phng cach


bao am e ban
nhan lanh
c Thanh Linh

PAUL C. JONG

Nha Xuat Ban Hephzibah


A Ministry of THE NEW LIFE MISSION
SEOUL, HAN QUOC

NOI DUNG

Li cam n

Mo t phng ca ch ba o a m e ba n nha n la nh
c Thanh Linh
Ban quyen nam 2003 cua The New Life Mission
Nghiem cam tai ban hay sa cha toan bo hoac tng phan
di bat c hnh thc nao hoac sao chep bang may ien t,
photocopy, ghi bang hoac cac hnh thc khac ma khong c
s ong y cua nha xuat ban hay tac gia.
Nhng phan Kinh Thanh trch dan trong sach nay c trch t
ban Kinh Thanh Viet Ng truyen thong.
ISBN 89-8314-194-8

Toi knh dang len Chua li cam n, Ngai la


ang cu chung ta thoat khoi nhng tieng th
tham va ap lc cua Satan, va toi cung muon bay
to long biet n en vi cac ay t Chua, nhng
ban ong cong cua toi va cac thanh o la nhng
ngi a gop phan trong viec xuat ban quyen
sach nay.
Muc s Samuel Kim
Muc s John Shin
Sang-min Lee
Quyen sach nay la mot phan trong loat sach
tiep theo hai quyen sach a xuat ban trc cua
toi. Mot lan na, toi phai co gang chng minh
cong viec cua c Thanh Linh va s pho bay

NOI DUNG

cua ma quy ro rang hn trong quan iem cua


Kinh Thanh. Toi hy vong rang tat ca C-ocnhan tren the gii va nhng ai la ngi ang
au kho va than khoc sau khi b Satan la doi
eu c oc sach nay. Toi cung hy vong rang
cac Muc s va ngay ca nhng tn hu se nhan
thay ro rang hn la cong viec cua Satan van
con tiep tuc trong cong ong C-oc giao ngay
nay.

b.
Nguyen xin s vinh hien thuoc ve c Chua
Tri.

PAUL C. JONG

Mot lan kia toi b au kho rat nhieu khi b


Satan gia v la Chua Jesus. Nhng Chua a cu
toi khoi s doi tra va au n c gay ra bi
quy nay bang cach ban cho toi Phuc am cua
Nc va Thanh Linh. V vay, toi dang len Chua
li cam ta, ang cho phep toi lam cong viec
cua Ngai bang cach bay to the nao Satan a
mao danh Chua Jesus e xuc tien cong viec cua
no. Quyen sach nay danh cho nhng ai ang b
au kho trong niem tin sai lac nh toi a tng

NOI DUNG

5 Li noi au

Li noi au
c tin cua C-oc-nhan tren the gii se
thay oi.
Trong C-oc-giao, van e c thao luan
thng xuyen nhat la s cu roi khoi toi va
s ng tr cua c Thanh Linh. Tuy nhien,
co t ngi co s hieu biet chnh xac ve hai y
niem nay, mac du chung la hai y niem quan
trong nhat trong C-oc-giao. Ngi ta dam noi
rang ho tin c Chua Jesus Christ khi ma ho
khong biet g ve kien thc c ban cua Kinhthanh, ve s cu chuoc va c Thanh Linh. V
the c Chua Tri keu goi nhng ngi trong
chung ta la ngi nhan lanh c Thanh Linh e
viet ra sach nay co lien quan en s ng tr cua
c Thanh Linh e ngi ta kham pha ra
nhng cau tra li cho nhng cau hoi cua ho ve

van e nay.
Co mot thi, toi a chu kho v s troi buoc
cua luat phap, du toi la mot tn o cua c
Chua Jesus Christ. Tuy nhien, c Chua Tri
lam cho toi nhan thc c Phuc am tot ep
(beautiful gospel) cua Nc va Thanh linh va
ban cho toi an t cua c Thanh Linh. Khoa
hoc va ky thuat a phat trien cach nhanh chong
trong cac nam qua, nhng nhng ngi biet lam
the nao e nhan c c Thanh Linh la qua t
v the toi quyet nh viet ve phng cach ung
e nhan lanh c Thanh Linh theo Kinh-thanh.
Trong sach nay, Phuc am tot ep ch to Phuc
am cua Nc va Thanh-Linh, no em en cho
chung ta s ng tr cua c Thanh Linh.
Ban co biet Phuc am cua Nc va ThanhLinh co the ban cho ban c Thanh Linh
khong? Neu ban that s muon nhan c Thanh
Linh, trc nhat ban phai co s hieu biet chnh
xac va ung an ve no. Ban co biet Phuc am co

NOI DUNG

6 Li noi au

the giup ban nhan lanh c Thanh Linh khong?


Neu ban muon cau xin c Chua Tri cho ban
s ng tr cua c Thanh Linh, th ban trc
nhat phai co s hieu biet chnh xac ve no va
duy tr c tin trong no. Cha khoa co gia tr cho
ban nhan c Thanh Linh la g? o la tay sach
tat ca toi loi cua ban qua Phuc am tot ep cua
Nc va Thanh-Linh. e giup ban lam ieu
nay, toi muon gi en ban mot kien thc chnh
xac ve Phuc am cua Nc va Thanh-Linh. Ch
khi ban nhan kien thc nay no se giup ban nhan
c Thanh Linh.
Phuc am cua Nc va Thanh-Linh, nh c
mo ta trong Kinh-thanh, co nang quyen tng
t nh chat no ai-na-mic. Khi chat no aina-mic no, mot toa nha co the b pha huy.
Giong nh the, Phuc am thoi tung i tat ca toi
loi cua ngi tin no ch mot lan u ca. Ban la
ngi tin le that nay chac chan se nhan c s
ng tr cua c Thanh Linh. e hieu ve Phuc

am cua Nc va Thanh-Linh, ma Chua a ban


cho toan the nhan loai, mang en cho ban
phc hanh cua c Thanh Linh. Ban se hoc
nhieu hn ve Phuc am tot ep trong sach cua
toi. Them vao o, vi s ng tr cua c Thanh
Linh, ban se song nh cac mon o cua Ngai.
Ban la ngi biet va tin Phuc am cua Nc va
Thanh-Linh, se song mot i song bnh an va
vui ve nh nc hang song tuon chay t s ng
tr cua c Thanh Linh.
Trong xa hoi ng thi, hau het ngi ta
khong biet ve le that cua Phuc am Nc va
Thanh-Linh va ang au kho di nhng ao
tng sai lac cua giao s gia. Nhng ngi nay
tap hop tai cac buoi nhom phuc hng va vo
tay vui mng trong s ien cuong khi nhng
giang s tren buc giang hat nhng bai thanh ca
vi nhp nhanh va thuc giuc ngi ta an nan.
Trong nhng buoi nhom nay, oi khi vi khong
kh cuong tn, ngi ta keu len Chua ba lan

NOI DUNG

7 Li noi au

va cau xin c Chua Tri cho s ay day


Thanh linh en khi giong ho v ra.
Nhng ai theo cac buoi nhom nay co khuynh
hng keu gao thay v cau nguyen bang li noi.
Khi khong kh at en nh cua cn sot cao,
ngi ta keu len inh oi va la i trong cac goc
phong. Tuy nhien, giang s tren san khau gi
microphon tren moi ong ta va lam am thanh
cua gio trong luc ong ta dan ngi ta i sau vao
ton giao cuong tn. Ong ta cau nguyen bang
mot th tieng la, roi vai ngi b cn au d doi
va la i.
Va roi, gia kch ong, s hai, me loan, va
them muon, am ong bat au cau nguyen
trong mot ngon ng khong the hieu (c goi la
tieng la) cho en khi ho met la. Ho b nhng
chng co giat than the, nh the ma quy i vao
than the ho. Loai kch thch va me sang nay
lam cho nhieu ngi cuong loan. Chung ta co
the goi hien tng nay la hoi chng cuong

loan tap the.


Nhieu ngi a rut vao ton giao cuong tn
nay, hy vong nhan c c Thanh Linh. Ho
tin rang ho se nhan c c Thanh Linh. Ho
tin rang ho se nhan c c Thanh Linh bi
at en tnh trang ien cuong va kch ong.
Nhng s cuong tn cua ton giao nay th
khong thch hp vi Li cua Chua lien quan
en s ng tr cua c Thanh Linh. Hn na,
ho tin vao nhng kinh nghiem xac tht va li
day cua cac giao s gia.
Khao sat nhng thc hanh va cac viec khac
giong nh the , chung ta co the thay rang Coc-giao ng thi giao ket vi mot te nan ma
ngi ta co the mo ta no nh la phong trao An
t Ngu tuan hay phong trao An t mi, ma
no en t chu ngha thuat s i xa. Tai sao ho
nam lay te nan cua s cuong tn? V ho t choi
le that ma le that o noi rang ho phai nhan c
Thanh Linh ch bi tin Phuc am tot ep cua

NOI DUNG

8 Li noi au

Nc va Thanh-Linh.
Phuc am that cua Nc va Thanh-Linh c
hoan thanh qua bap-tem cua Chua Jesus nhan
t Giang va qua huyet Ngai tren Thap-t-gia.
c tin cua nhng ngi nhan c t s cuong
tn nh the la ang di an tng sai lac rang
ho co the nhan c Thanh Linh ma khong can
tin Phuc am cua Nc va Thanh-Linh. Cai c
goi la c tin cua ho lam giam gia tr C-ocgiao ch la s nong can cua chu ngha thuat s.
Ngay nay phong trao ton giao loai nay c
pho bien khap the gii va nhieu C-oc-nhan b
lam lan v ho khong the phan biet cong viec
cua c Thanh Linh va cong viec cua ma quy.
c Thanh Linh ng trong ai? la mot cau
hoi ang ch i cau tra li kha lau cua nhng
Muc s va cac nha khao cu ton giao tren toan
cau. Nh la mot hau qua, nhieu ngi co gang
e ra bi s hieu biet va kien thc cua ho ve
no, ma no ch em lai cho ngi ta s boi roi va

phien phc vi c tin me tn. Nan e nay bat


au bi s phat trien cua phong trao An t Ngu
tuan vao au the ky 19. Phong trao nay quet
toan the gii nhng o la cong viec cua ac linh
va nhng ngi trong nhom cua chung la nhng
ngi mao nhan ho la C-oc-nhan. .
C-oc-nhan tren toan the gii phai quay lai
vi Li cua c Chua Tri va tm ra cau giai
ap cho cau hoi cua ho trong Phuc am cua
Nc va Thanh-Linh. e giup cho cac C-ocnhan chnh thong, toi se giai thch cong viec
cua c Thanh Linh trong thi ky Hoi-thanh
au tien va cung phat thao s quan he gia
Phuc am cua Nc va Thanh-Linh va S
ng tr cua c Thanh Linh.
Tren tat ca, toi se lam sang to y niem ve s
ng tr cua c Thanh Linh trong nhng ai tin
bap-tem cua Chua Jesus va huyet Ngai tren
Thap-t-gia.

NOI DUNG

9 Li noi au

Ngay nay hau het cac C-oc-nhan hieu sai


ve khai niem chu yeu cua s ng tr cua c
Thanh Linh. Ho tin cach ngoan co rang ngay ca
nhng ngi co toi ma cha c tha th cung
co the nhan c Thanh Linh. Theo Kinh-thanh,
khong the co s ng tr cua c Thanh Linh khi
khong co c tin trong li cua Phuc am Nc va
Thanh-Linh. Tuy nhien, hau het ngi ta ngh
cach n gian rang tin Chua Jesus, ma khong
co c tin trong Phuc am cua Nc va ThanhLinh, ho cung se co the nhan c Thanh Linh.
Chung ta phai hoc li cua c Chua Tri e
biet linh ng tr trong chung ta co phai la c
Thanh Linh hay la linh cua ma quy, va cung
khao sat xem c Thanh Linh co the ng trong
toi nhan hay khong. Ban ngh g? Neu ban co
toi th du ban tin Chua Jesus, ban co ngh rang
c Thanh Linh ng trong ban khong? Ban co
ngh rang linh ang trong ban la c Thanh
Linh khong?

Ban phai biet le that ma c Chua Tri cho


phep c Thanh Linh ng trong ban ch khi ban
co c tin trong phuc am cua Nc va ThanhLinh. V the, e nhan c Thanh Linh, ban
phai biet va tin Phuc am cua Nc va ThanhLinh vi ca long ban. Toi co the noi vi ban
mot cach hoan toan chac chan rang ay la s
that. Neu ban chap nhan le that cua Kinh-thanh
ma toi ang trnh bay vi ban, c Thanh Linh
chac chan se trong ban.
Toi nai xin ban hay tin Phuc am cua Nc va
Thanh-Linh vi tat ca long cua ban. Roi ban se
gap Chua va c ban phc bi s ng tr cua
c Thanh Linh. Nhng ai tin Phuc am cua
Nc va Thanh-Linh c ban phc bi s
ng tr cua c Thanh Linh. Chua ban cho ho
moi phc hanh thuoc linh tren Thien ang.
Cau xin Chua ban phc cho ban vi s ng
tr cua c Thanh Linh!

NOI DUNG

NOI DUNG
Phan mot- Bai Giang
1. c Thanh Linh hanh ong
trong li ha cua c Chua Tri
(Cong-vu Cac S-o 1:4-8) ----------------- 13
2. Mot ngi co the nhan c Thanh
Linh bang co gang rieng khong?
(Cong-vu cac S-o 8:14-24) --------------- 22

5. Ban muon thong cong vi


c Thanh Linh khong?
(1 Giang1:1-10) ------------------------------ 72
6. Hay tin e c Thanh Linh
ng trong ban (Ma-thi- 25:1-12) ---------- 92
7. Phuc am tot ep cho phep
c Thanh Linh ng trong tn o
(E-sai 9:6-7) --------------------------------- 106

3. Ban a nhan lanh c Thanh


Linh khi ban tin Chua cha?
(Cong-vu cac s-o 19:1-3) ----------------- 49

8. Nc hang song cua c Thanh Linh


tuon chay qua ai? (Giang 7:37-38) ------- 132

4. Ai la ngi co cung mot c tin nh cac


Mon o (Cong-vu cac S-o 3:19) --------- 59

9. Phuc am cua Bap-tem lam chung ta


c tinh sach (E-phe-so 2:14-22) ------- 153

Cover Page

10. Bc i trong c Thanh linh!


(Ga-la-ti 5:16-26, 6:6-18) ------------------ 165
11. Duy tr i song ay day c Thanh Linh
(E-phe-so 5:6-18) --------------------------- 186
12. Song mot i song ay day c Thanh Linh
(Tt 3:1-8) ------------------------------------ 206
13. Cong viec va an t cua c Thanh Linh
(Giang 16:5-11) ----------------------------- 228
14. S an nan that e nhan lanh
c Thanh Linh la g?
(Cong vu cac s o 2:38) ------------------ 243
15. Ban ch co the nhan c
c Thanh Linh khi ban
biet le that (Giang 8:31-36) --------------- 251

16. Nhiem vu cua nhng ngi


nhan lanh c Thanh Linh
(E-sai 61:1-11) ------------------------------ 256
17. Chung ta phai co c tin va hy
vong trong c Thanh Linh
(Ro-ma 8:16-25) ---------------------------- 266
18. Le that dan a tn o en trong
s ng tr cua c Thanh Linh
(Gio-sue 4:23) ------------------------------- 276
19. Phuc am tot ep xe bc man trong
en Th (Ma-thi- 27:45-54) ------------- 289
20. Ngi co c Thanh Linh cung
th co kha nang hng dan ngi
khac tiep nhan c Thanh Linh
(Giang 20:21-23) --------------------------- 301

Cover Page

Phan Hai- Phu Luc


1. Nhng li lam chng ve s cu roi ------- 321
2. Hoi va ap ----------------------------------- 329

Cover Page

Bai giang 1
c Thanh Linh hanh ong
trong li ha cua
c Chua Tri

NOI DUNG

14 c Thanh Linh hanh ong trong li ha cua c Chua Tri

c Thanh Linh
hanh ong trong li ha cua
c Chua Tri
< Cong vu Cac S-o 1:4-8 >
Luc vi cac s o, Ngai dan rang ng ra
khoi thanh Gie-ru-sa-lem, nhng phai o ch
ieu Cha a ha, la ieu cac ngi a nghe ta
noi. V chng Giang a lam phep bap-tem bang
nc, nhng trong t ngay, cac ngi se chu
phep bap-tem bang c Thanh Linh. Vay,
nhng ngi nhom tai o tha cung Ngai rang:
Lay Chua, co phai trong luc nay Chua se lap lai
nc Y-s-ra-en chang? Ngai ap rang: Ky han
va ngay gi ma Cha a t quyen nh lay, ay la
viec cac ngi chang nen biet. Nhng khi c
Thanh Linh giang tren cac ngi, th cac ngi

se nhan lay quyen phep, va lam chng ve ta tai


thanh Gie-ru-sa-lem, ca x Giu-e, x Sa-mari, cho en cung trai at.

S ng tr cua c Thanh Linh


la mot mon qua t c Chua Tri
hay la do co gang rieng
cua con ngi?
o la mot mon qua ban cho nhng ai nhan c
s tha th va bao ham y ngha s ng
nghiem li ha cua c Chua Tri.

Mot lan no toi kinh nghiem trong viec nhan


nhng anh la giong nh c Thanh Linh qua
li cau nguyen. Nhng nhng anh la nay
khong ton tai lau dai, no a lui tat khi oi dien

NOI DUNG

15 c Thanh Linh hanh ong trong li ha cua c Chua Tri

vi mot khoi toi loi. Tuy nhien, bay gi toi


muon bay to vi cac ban s that ve c Thanh
Linh se ng tr trong chung ta mai mai, khong
giong Thanh linh gia tao de dang b dap tat bi
toi loi, nhng qua Phuc am that. c Thanh
Linh ma toi se gii thieu vi cac ban trong s
iep nay th khong giong nhng g ma cac ban
nhan c qua li cau nguyen, nhng ch bi
c tin trong Phuc am cua Nc va Thanh Linh.
Toi muon hng dan cac ban e nhan 1s
ng tr cua c Thanh Linh qua quyen sach
1

c Thanh Linh ng trong long cua nhng ngi c tai sanh,


la nhng ai c tha th tat ca toi loi cua ho bi tin vao Phuc am cua
Nc va Thanh Linh. Mot khi Ngai en c ngu trong mot thanh o,
Ngai se c ngu o mai va khong bao gi ri bo anh ta khi anh ta tin
vao Phuc am. Ngai ban s thuyet phuc, hng dan ho e biet y muon
c Chua Tri trong Kinh Thanh, lam cho ho manh me e ac thang
s cam do va nhng kho khan trong the gian nay, va e ho mang ket
qua cua Thanh Linh cach phong phu. c Chua Tri lam vinh hien
than the cac thanh o nh la en th cua Ngai qua s ng tr cua c
Thanh Linh. (Cong vu 2:38-39, Giang 14:16, 16:8-10, 1 Co-rin-to
3:16, 6:19, Ga-la-ti 5:22-23).

nay. Cac ban se nhan thc ro rang c Thanh


Linh linh cam trong s iep Ta ang giai thoat
ngi. o la y muon tron ven cua c Chua
Tri cho chung ta e nhan lanh s ng tr cua
c Thanh Linh trong thi ky nay. Ban co the
hoc ve s ng tr cua c Thanh Linh va nhan
no qua quyen sach nay. Neu sach nay khong
thoa man cho ban, toi khuyen ban hay oc hai
quyen sach cua toi c xuat ban trc ay.
Ban se nhan c mot c tin tron ven qua sach
nay.
Nhieu C-oc nhan co gang e nhan c
Thanh Linh nh the Ngai xuong tren cac mon
o cua Chua Jesus trong ngay le Ngu-Tuan,
bang cach khai thac phng cach nay. Ho cho
rang c Thanh Linh la mot cai g o co the
nhan c bang co gang rieng cua con ngi.
Ho muon co khai tng, lam phep la, nghe
tieng noi cua Chua Jesus, noi tieng la, cha
benh, va uoi quy. Tuy nhien ho co toi trong

NOI DUNG

16 c Thanh Linh hanh ong trong li ha cua c Chua Tri

long, va nam di anh hng cua nhng ac linh


(E-phe-so 2:1-2). Ngay ca ngay hom nay nhieu
ngi tiep tuc song ma khong biet rang ho ang
di anh hng cua nhng ac linh. o la ly do
tai sao Satan do danh va la doi nhieu ngi,
no dung nhieu phng phap nh la dau ky va
phep la. o ch that la nhng ao giac.
Chua Jesus ra lenh cho cac mon o khong
ra khoi thanh Gie-ru-sa-lem, nhng phai ch
ieu Cha a ha (Cong vu 1:4). S nhan lanh
c Thanh Linh c bay to trong sach Congvu Cac S-o th khong qua kinh nghiem,
s dang hien hoac cau nguyen an nan,
nhng qua s ch i li ha cua c Chua
Tri ban c Thanh Linh cho ho. Chung ta
hoc c g trong phan oan nay ve viec ng tr
cua c Thanh Linh khong xay ra qua s cau
nguyen thong thiet cua con ngi. o la mon
qua cua c Chua Tri, no ch co the at c
qua c tin tron ven trong Phuc am cua Nc

va Thanh Linh, do c Chua Cha va c Chua


Jesus ban cho nhan loai. S ng tr that cua c
Thanh Linh xay ra qua c tin trong Phuc am
cua c Chua Jesus Christ ban cho chung ta.
c Chua Tri ban cho chung ta le that cua
Nc va Thanh Linh v the chung ta co the
nhan c s ng tr cua c Thanh Linh (I
Giang 3:3-5).
Cum t li ha cua c Thanh Linh xay
ra nhieu lan trong Tan c. Phi-e-r tuyen bo
trong bai giang cua ong (Cong vu 2:38-39) ve
phep Bap-tem trong ngay le Ngu Tuan, Li
ha c Chua Tri ban Thanh Linh cho nhng
ai nhan s tha toi nh la ket qua cua c tin
trong Phuc am.
S ng tr cua Thanh Linh la mot mon qua
c ban cho nhng ai la ngi nhan c s
tha th toi loi, va bao gom y ngha cua s thc
hien li ha cua c Chua Tri. c Thanh
Linh trong Tan c khong la mot ieu co the

NOI DUNG

17 c Thanh Linh hanh ong trong li ha cua c Chua Tri

at c qua s thoa hiep cua con ngi va c


Chua Tri nhng la mon qua cua li ha t c
Chua Tri. Cho nen, s ng tr cua c Thanh
Linh, nh trong Cong Vu Cac S o, khong
phai la cai g co the at c do cau nguyen
(Cong Vu 8:19-20).
c Thanh Linh ch en tren nhng ai tin
vao Phuc am cua Nc va Thanh Linh. c
Chua Jesus ha vi cac mon o cua Ngai se sai
c Thanh Linh v the ho co the nhan s ng tr
cua Thanh Linh (Cong-vu cac S-o 1:5). Cho
nen cac mon o cua Ngai ch i c Chua
Tri thc hien li ha cua Ngai.
Bi xem xet c tin cua nhng ngi nhan
c s ng tr cua c Thanh Linh trong Kinh
Thanh, chung ta nhan thay rang viec nay xay ra
khong qua s co gang cua ho nhng bi y muon
cua c Chua Tri. S ng tr cua c Thanh
Linh en tren cac mon o trong sach Cong-vu

cac S-o khong xay ra tren can ban no lc cua


con ngi hay thanh qua thuoc linh.
S hien en cua c Thanh Linh tren cac
mon o cua Ngai, nh c ghi lai trong Congvu cac S-o, a sm tr thanh s that. No a
xay ra nh li Chua Jesus noi, Khong bao lau
na. ay la phc hanh au tien trong thi
Hoi thanh au tien. Bi xem xet Kinh Thanh,
chung ta co the thay rang li ha cua c Chua
Tri khong c thc hien bi kieng an, cau
nguyen, hay s t hy sinh, nhng bi c tin
trong Chua Jesus.
Sau khi Chua Jesus thang thien, cac mon o
nhan s tha toi va s ng tr cua c Thanh
Linh trong cung mot luc.

NOI DUNG

18 c Thanh Linh hanh ong trong li ha cua c Chua Tri

c Thanh Linh t tri en tren cac


mon o cua Chua Jesus bat thnh lnh
en ngay le Ngu tuan, mon o nhom hop
tai mot cho (Cong-vu cac S-o 2:1). Mon o
cua Chua Jesus hop lai, ho ch i li ha cua
c Chua Tri hoan thanh ve viec sai c
Thanh Linh en. Va cuoi cung c Thanh Linh
a en tren ho. Thnh lnh, co tieng t tri en

nh tieng gio thoi ao ao, ay khap nha mon o


ngoi. Cac mon o thay li ri rac tng cai mot,
nh li bang la hien ra, au tren moi ngi
trong ho. Het thay eu c ay day c
Thanh Linh, khi s noi cac th tieng khac,
theo nh c Thanh Linh cho mnh noi
(Cong-vu cac S-o 2:2-4).
c Thanh Linh en tren ho bat thnh lnh
t tri. T bat thnh lnh ay co ngha no
xay ra khong theo y muon con ngi. Them vao

o, cum t t tri giai thch c Thanh Linh


en t au va cung co ngha ngc lai rang s
ng tr cua Thanh Linh khong phai do s co
gang hay y muon cua con ngi. Cum t t
tri bay to li noi rang ngi ta co the danh
c c Thanh Linh qua s cau nguyen la mot
li tuyen bo la loc.
Noi cach khac, noi rang c Thanh Linh en
t tri cach thnh lnh co ngha rang s ng tr
cua c Thanh Linh khong xay ra qua phng
cach the gian, nh noi tieng la hoac t hien
mnh. Mon o Chua Jesus lan au noi tieng la
e giang ve Phuc am cho nhng ngi t nhieu
nc khac nhau. Ly do cua viec nay la cho
phep ho giang Phuc am cho ngi noi tieng
ngoai quoc bang chnh ngon ng Do Thai qua
s tr giup cua c Thanh Linh. Nhng ngi
t cac nc nghe tieng cua cac mon o bang
tieng rieng cua ho, du cac mon o hau het en
t mien Ga-li-le.

NOI DUNG

19 c Thanh Linh hanh ong trong li ha cua c Chua Tri

Cac mon o thay li ri rac tng cai mot,

nh li bang la hien ra, au tren moi ngi


trong bon mnh. Het thay eu c ay day
c Thanh Linh, khi s noi cac th tieng
khac, theo nh c Thanh Linh cho mnh noi
(Cong-vu cac S-o 2:3-4). ay chung ta nen
co s quan tam ac biet vi cum t c Thanh
Linh ng tren moi mot ngi trong ho. Cac
mon o ch i c Thanh Linh trong mot ni.
Ho a tin nhan Phuc am va a c tai sanh bi
Nc va Thanh Linh.
Nhieu C-oc-nhan ngay hom nay hieu sai
phan nay, ho tin rang viec en cua c Thanh
Linh xay ra vi nhng am thanh giong nh
tieng gio thoi trong khi ho cau nguyen. Tuy
nhien, ay la viec hieu sai ve c Thanh Linh
noi len bi s dai dot va lam lan. Co phai c
Thanh Linh a lam nen nhng am thanh o khi
Ngai en tren con ngi khong? Khong.

Nhng g ngi ta nghe vi lo tai cua ho la


nhng am thanh ma Sa-tan a lam nen khi no
muon nuot song linh hon cua con ngi. No lam
nen nhng am thanh nay vi am thanh bat
chc va anh la cung vi nhng phep la gia
tao trong s co gang lam cho con ngi boi roi
bi nhan lam la c Thanh Linh. Ngi ta sai
lam ve van e nay trong s en cua Thanh
Linh. Ngi ta cung ngh rang c Thanh Linh
en vi mot tieng suuytt giong nh cn gio
manh. Ho ang b la doi bi ma qu. Viec en
cua c Thanh Linh c ghi trong sach Congvu cac S-o ch nhan c do c tin trong
Phuc am.

NOI DUNG

20 c Thanh Linh hanh ong trong li ha cua c Chua Tri

c tin tron ven cua Phi-e-r


(I Phi-e-r 3:21) cho phep ong nhan s
ng tr cua c Thanh Linh
Bi s kien noi bat trong Le Ngu Tuan au
tien trong Cong-vu cac S-o, c Chua Tri
muon nhan manh mot s that rang c Thanh
Linh en tren ho v ho a co c tin trong Phuc
am cua Nc va Thanh Linh. Nhng nhieu
ngi ngh ve le Ngu Tuan nh la mot thi
iem khi c Thanh Linh en t tri vi vai
dau la va tieng on ao hon on.
o la tai sao ngay hom nay trong cac buoi
nhom phuc hng c tin rang con ngi co the
nhan c c Thanh Linh qua li cau nguyen
thong thiet, kieng an, va at tay. Nhng hien
tng nh uoi quy, te nga vo giac, ri vao
trang thai hon me trong vai ngay hoac tnh
trang run ray vo y thc o khong phai la cong

viec cua c Thanh Linh.


c Thanh Linh la mot ngoi v co ly tr va
khong xem thng nhan cach con ngi. Ngai
khong co mot thai o xac lao oi vi con ngi
v Ngai la c Chua Tri, ang khon ngoan, co
cam xuc va y ch. Ngai ch en tren con ngi
khi nao ho tin vao li cua Phuc am Nc va
Thanh Linh (Cong-vu 2:38).
Phi-e-r lam chng rang c Thanh Linh
en tren cac mon o nh s bao trc cua Tien
tri Gio-en. No ng nghiem li ha cua c
Chua Tri, c bao trc rang c Thanh
Linh se en tren nhng ai c s tha toi. Noi
cach khac, s ng tr cua c Thanh Linh c
ban cho nhng ai tin vao le that la c Chua
Jesus a chu bap-tem bi Giang va b ong
inh e cu nhan loai ra khoi toi. Trong bai
giang cua Phi-e-r vi li tien tri cua Gio-en,
bay to rang chung ta can phai biet tai sao Chua
Jesus chu Bap-tem va tai sao chung ta phai tin

NOI DUNG

21 c Thanh Linh hanh ong trong li ha cua c Chua Tri

nhan no. C-oc-nhan biet le that nay se dan


en cho nhan lanh c Thanh Linh.
Ban co tin vao Phuc am ma Phi-e-r a rao
truyen khong? (I Phi-e-r 3:21). Hay la ban van
co niem tin vo dung va me tn oi vi Phuc am?
Hay ban ang co gang nhan Thanh Linh qua
viec lam cua ca nhan ma bat chap ke hoach cua
c Chua Tri? Ngay ca mot so ngi tin c
Chua Tri va dang nhng li cau nguyen an
nan trong hy vong c tay sach toi loi cung
khong co cach nao khac e nhan s ng tr cua
c Thanh Linh hn la tin vao Phuc am cua
Nc va Thanh Linh.
Ban co van ang ch i s ng tr cua c
Thanh Linh mac du ban khong co s hieu biet
ve Phuc am cua Nc va Thanh Linh khong?
Ban co biet y ngha that s cua bap tem cua
Chua Jesus va huyet cua Ngai tren Thap t, la
nguyen do cua c Thanh Linh ng trong long
ban khong? Ban nen biet rang s ng tr cua

c Thanh Linh ch co the xay ra khi ban tin


vao Phuc am cua Nc va Thanh Linh. S ng
tr that cua Thanh Linh ch co the xay ra vi
nhng ai tin nhan Phuc am cua Nc va Thanh
Linh.
Chung ta cam n c Chua Tri v Ngai ban
cho chung ta Phuc am cua Nc va Thanh Linh,
e chung ta nhan c s ng tr cua c
Thanh Linh.

NOI DUNG

Bai giang 2
Mot ngi co the nhan c
Thanh Linh bang co gang
rieng khong?

NOI DUNG

23 Mot ngi co the nhan c Thanh Linh bang co gang rieng khong?

Mot ngi co the nhan c


Thanh Linh bang co gang
rieng khong?
< Cong-vu cac S-o 8:14-24 >
Cac s o van tai thanh Gie-ru-sa-lem,
nghe tin x Sa-ma-ri a nhan lay ao c Chua
Tri, ben sai Phi-e-r va Giang en o. Hai
ngi ti ni, cau nguyen cho cac mon o mi,
e cho c nhan lay c Thanh Linh. V c
Thanh Linh cha giang xuong tren mot ai trong
bon o; ho ch nhan danh c Chua Jesus ma
chu phep bap-tem thoi. Phi-e-r va Giang ben
at tay tren cac mon o, th eu c nhan lay
c Thanh Linh. Si-mon thay bi cac s o at
tay len th co ban c Thanh Linh xuong, ben
lay bac dang cho, ma noi rang: Cung hay cho

toi quyen phep ay, e toi at tay tren ai th nay


c nhan lay c Thanh Linh. Nhng Phi-e-r
tra li rang: Tien bac ngi hay h mat vi
ngi, v ngi tng lay tien bac mua c s
ban cho cua c Chua Tri! Ngi chang co
phan hoac so trong viec nay; v long ngi
chang ngay thang trc mat c Chua Tri.
Vay, hay an nan ieu ac mnh, va cau nguyen
Chua, hau cho y tng cua long ngi o hoa
may c tha cho. V ta thay ngi ang
trong mat ang va trong xieng toi ac. Si-mon
tra li rang: Xin chnh mnh cac ong hay cau
nguyen Chua cho toi, hau cho toi chang mac
phai ieu ong noi o.

NOI DUNG

24 Mot ngi co the nhan c Thanh Linh bang co gang rieng khong?

Ngi ta co the nhan c Thanh Linh


qua viec at tay khong?
Khong. Anh ta phai tin vao Phuc am
cua Nc va Thanh Linh.

Can c vao phan oan tren, toi muon ban


phat s iep, Ngi ta co the nhan c c
Thanh Linh qua co gang rieng cua ho khong?
Cac s o trong thi ky Hoi Thanh au tien
nhan quyen nang t c Chua Tri va c
Ngai sai phai i khap ni. Co nhieu s kien sieu
nhien trong sach Cong-vu cac S-o, mot trong
nhng viec o la s giang lam cua c Thanh
Linh tren cac tn o khi cac S o at tay len
au ho. Kinh Thanh chep. Khi cac s o at

tay tren nhng ai la ngi cha nhan Thanh


Linh dau la ho a tin Chua Jesus, ho nhan c
c Thanh Linh.

Vay th ho nhan c Thanh Linh qua viec


at tay nh the nao? Trong thi ay Li c
Chua Tri van con ang c chep va cong
viec cha hoan tat, v the c Chua Tri cho ho
quyen nang ac biet e thi hanh cong viec cua
Ngai. Ngai vi cac S-o va lam nhieu phep
la, dau ky qua ho. o la thi ky ac biet, khi
c Chua Tri ban dau ky, phep la ma mat con
ngi co the thay c vi muc ch lam cho
ngi ta tin c Chua Jesus Christ la Con c
Chua Tri va Cu Chua. o la viec can thiet
cho c Chua Tri, ket hp vi cac S-o, e
bay to nang quyen cua cong viec c Thanh
Linh, e chng minh rang c Chua Jesus
Christ la c Chua Tri, va la Con c Chua
Tri, la Cu Chua. Neu c Thanh Linh khong
thc hien cac dau ky, phep la thi iem cua
Hoi Thanh au tien th khong ai tin Chua Jesus
la Cu Chua.

NOI DUNG

25 Mot ngi co the nhan c Thanh Linh bang co gang rieng khong?

Tuy nhien, ngay nay chung ta khong can


nhan c Thanh Linh qua dau ky, phep la co
the thay c, bi v Kinh Thanh a hoan tat.
Thay vao o s ng tr cua Thanh Linh nam
trong c tin. Noi cach khac, trong s tin cay
vao Phuc am, c Chua Tri ban s ng tr cua
c Thanh Linh cho nhng ai co c tin vao
Phuc am cua le that trc c Chua Tri. S
ng tr cua c Thanh Linh ch xay ra vi
nhng ai tin Li cua c Chua Tri, no c
ng nghiem bi s en the gian cua Chua
Jesus, bi Bap-tem va huyet Ngai.
Ngay nay nhieu Muc s day tn o rang
nhng hien tng phep la thay c la dau hieu
cua s ng tr c Thanh Linh. Va ho hng
dan tn o nhan c Thanh Linh trong cung
cach ay. Ho la doi con ngi bi nhan s day
do sai lac, nh noi tieng la la dau hieu cua s
ng en cua c Thanh Linh. Nhng Muc s
nay cho rang ho la nhng s o, la nhng ngi

thc hien nhng dau ky, phep la ln, va ho loi


keo nhng ngi cuong tn la nhng ai muon
kinh nghiem c Chua Tri qua cam xuc.
Chu ngha cuong tn nay a anh hng trong
C-oc-giao tren ca the gii, va nhieu ngi
trong ho theo niem tin nay va nhan ac linh qua
nhng phng tien sieu nhien. Ngay ca ngay
hom nay, nhng ngi b anh hng bi ton
giao me tn ngh rang ho co the tac ong tren
ngi khac bi s at tay e ho nhan c c
Thanh Linh
Tuy nhien, b la doi nh Si-mon, ho giong
nh ngi phu thuy trong phan oan Kinh
Thanh tren. Ho b loi cuon vi s t man va
tanh tham lam vat chat, nhng tat ca viec lam
cua ho ch la nguyen nhan gay ra s xao tron
trong dan chung. Loai day do sai lac nay lam
sai lac con ng cua le that dan en s ng tr
cua c Thanh Linh.

NOI DUNG

26 Mot ngi co the nhan c Thanh Linh bang co gang rieng khong?

Ngay ca ngay hom nay, nhieu tien tri gia


thc hien cong viec cua Satan qua s thc hanh
ton giao sai lac cua ho, gia v nh lam cong
viec cua c Thanh Linh. C-oc-nhan that
phai gan chat vi li cua c Chua Tri, hay
biet rang ch co mot phng cach e nhan s
ng tr cua c Thanh Linh. Cai c goi la
Ngi Ngu tuan, tc la nhng ngi nhan
manh vao nhng kinh nghiem ve the chat cua
c Thanh Linh, neu t bo niem tin vo ly, quay
tr lai vi li cua c Chua Tri va tin vao le
that, chac chan ho se c dan vao s ng tr
cua c Thanh Linh.
Si-mon la mot thuat s noi tieng Sa-ma-ri
trong luc ay. Sau khi thay mon o cua Chua
Jesus lam cho nhieu ngi nhan c c
Thanh Linh, ong tm cach mua c Thanh Linh
bang tien. Nhng ngi vi loai niem tin nh
the chac chan tr thanh no le cua Satan, c
Satan s dung cho cong viec cua no. Si-mon

muon nhan c Thanh Linh bi y muon rieng


cua no th khong hn g tnh tham lam. Chung
ta co the nhan ra loai niem tin nh the th
khong he that s nhan Thanh Linh bang c tin.
Si-mon co gang mua c Thanh Linh vi
ong tien ch v anh ta tm kiem quyen nang
cua Ngai vi long ch ky. Anh ta b ay t c
Chua Tri nghiem khac qu trach v ly do nay.
Mac dau c chep rang Si-mon tin Chua
Jesus, ong ta khong phai la ngi nhan c
c Thanh Linh qua s tha toi. Noi cach khac
anh ta ngh rang anh co the nhan s ng tr cua
c Thanh Linh bang cach cong hien vat chat
the gian cho c Chua Tri.
Mac dau ve be ngoai cua anh ta cho thay
rang anh la mot tn o cua Chua Jesus, nhng
nhng t tng tham kn that s cua anh ta th
khong lien quan en li that cua Chua Jesus.
Thay vao o th long anh ta ay s tham lam
vat chat. Phi-e-r, ngi biet y ngh cua Si

NOI DUNG

27 Mot ngi co the nhan c Thanh Linh bang co gang rieng khong?

mon, qu trach anh ta v s co gang mua c


Thanh Linh, la qua tang cua c Chua Tri, ch
vi ong tien. Phi-e-r noi vi Si-mon rang anh
ta se b h mat vi tien anh ta.
Ngay nay nhieu tien tri gia b ac linh s hu
tm cach la doi ngi ta bang cach lam cho ho
ngh rang tat ca dau ky, phep la la bi c
Thanh Linh. Chung ta co the thay nhieu ngi
chap nhan loai nang quyen nay va cau nguyen
khan thiet e nhan c Thanh Linh. Tuy nhien,
ngi ta co the gi ieu nay trong tr rang
khong ai co the nhan s ng tr cua c Thanh
Linh qua cau nguyen, no ch bay to long tham
lam the gian cua anh ta.
Co nhng ngi an t luon luon quanh quan
ben ban khong? Ban phai nen canh tnh vi
nhng loai ngi nay. Ho tm en nhng ngi
khac bang c tin cuong tn. Ho bao rang ho co
the uoi quy va ngay ca co the lam cho ngi ta
nhan c c Thanh Linh qua viec at tay.

Tuy nhien, ho khong co nang quyen that cua


Thanh Linh ma la nang quyen cua ue linh. Ai la
nhng ngi khang nh rang ho co the nhan
c Thanh Linh bang viec at tay eu a ho
va ngi khac en cho nhan lanh ac linh.
S ng tr that cua c Thanh Linh en tren
nhng ai tin Phuc am cua Nc va Thanh Linh
(I Giang 5:3-7). Mac du Phuc am cua Nc va
Thanh Linh c ghi chep cach ro rang trong
Kinh Thanh, nhng bi nhieu ngi con co toi
trong long, ho co gang at en c Chua Tri
qua quyen lc va kinh nghiem sieu nhien nh
la trang thai hon me, noi tieng la, kha nang
nhn thau viec vo hnh, uoi quy. o la tai sao
tien tri gia co the la doi nhieu ngi trong mot
niem tin C-oc me tn nhan c t ma quy.
Phi-e-r qu trach Si-mon nh sau, Tien

bac ngi hay h mat vi ngi, v ngi tng


lay tien bac mua c s ban cho cua c Chua
Tri! Ngi chang co phan hoac so trong viec

NOI DUNG

28 Mot ngi co the nhan c Thanh Linh bang co gang rieng khong?

nay; v long ngi chang ngay thang trc mat


c Chua Tri. Vay, hay an nan ieu ac mnh,
va cau nguyen Chua, hau cho y tng cua long
ngi o hoa may c tha cho. V ta thay
ngi ang trong mat ang va trong xieng toi
ac. Chung ta se th dai buon ba v s that co

qua nhieu Muc s nh the ngay hom nay. Hau


het ho la nhng ngi an t. Ho oi hoi tien bac
trong bay cua ho. Ban nen gi khoang cach vi
nhng ngi co c tin nh the va nhan s ng
tr cua c Thanh Linh bi tin vao Phuc am
that cua Nc va Thanh Linh (Ma-thi- 3:15; I
Phi-e-r 3:21; Giang 1:29; Giang 19: 21-23)

Nhng ngi an t hanh ong qua viec


at tay!
Chung ta nen tranh xa loai c tin nay. Vai
ngi ngay hom nay co niem tin vo ly rang ho
co the nhan c c Thanh Linh bang s at
tay cua nhng ngi co nang quyen. Ho ngh
rang v nhieu ngi nhan c Thanh Linh khi
ho c at tay bi cac S o, nen ho cung lam
nh the. Mot vai ngi gia v cung co niem tin
ng ngan rang ho co the ban cho s ng tr cua
Thanh Linh qua viec at tay cua ho tren ngi
khac. Chung ta nen canh giac vi nhng loai
ngi nay.
Tuy nhien, chung ta nen nh rang c tin cua
ho th that khac xa vi cac s o trong thi Hoi
Thanh au tien. Ngay nay, thach thc to ln
nhat trong c tin cua vai C-oc nhan la ho
khong co c tin that s trong Phuc am cua

NOI DUNG

29 Mot ngi co the nhan c Thanh Linh bang co gang rieng khong?

Nc va Thanh Linh. Ho noi rang ho tin c


Chua Tri, nhng ho khong ton knh Ngai va
thay vao o ho lai doi chnh ho va ngi khac.
Tuy nhien, mot toi nhan khong the nhan s ng
tr cua c Thanh Linh va cung khong the lam
cho ngi khac nhan c Thanh Linh. Neu ai
noi rang c Thanh Linh ng trong toi nhan th
linh o khong that la c Thanh Linh ma no la
Satan.
Cac s o trong Hoi Thanh au tien la nhng
ngi biet va tin c Chua Jesus Christ la Cu
Chua, ang cat bo moi toi loi cua nhan loai qua
phep Bap-tem cua Giang va s chet cua Ngai
tren Thap-t-gia. Ho a co the nhan s ng tr
cua c Thanh Linh v ho tin vao le that cua
phep Bap-tem cua Chua Jesus va huyet Ngai
tren Thap-t-gia. Ho cung rao giang Phuc am
cua Nc va Thanh Linh cho ngi khac, e
giup ho nhan s ng tr cua c Thanh Linh.
Nhng ngay nay, nhieu C-oc-nhan co

niem tin cuong tn sai lac. Ngay nay that s co


the co nhng toi nhan nhan c s ng tr do
viec at tay cua nhng Muc s pham toi khac
khong? ieu nay hoan toan vo ly. Co nhng
ngi noi du ho co toi trong long, ho cung nhan
c s ng tr cua c Thanh Linh. Mac du
vai ngi trong giong nh nhng ngi chan
trong cai nhn cua nhng ngi mo ao theo ho,
ong ta cung khong the lam cho ho nhan c s
ng tr cua c Thanh Linh neu toi van con
trong long ong ta.
Nhieu ngi co loai c tin sai lac nay. o la
ly do e co qua nhieu tien tri gia co the dan a
ngi ta vao a nguc. Ban nen biet that s rang
nhng ai day loai c tin nay la tien tri gia. o
la nhng ngi a b chiem gi bi quyen lc
Satan.
Neu mot ngi co toi trong long, c Thanh
Linh co the ng tr trong ong ta khong? Cau tra
li la khong. Mot ngi pham toi co the lam

NOI DUNG

30 Mot ngi co the nhan c Thanh Linh bang co gang rieng khong?

cho ngi khac nhan c s ng tr cua c


Thanh Linh khong? Lan na cau tra li la
khong. Ngay nay cai g a khien cho nhng
ngi an t lam nhng phep la va dau la trong
C-oc-giao, trong khi ho van co toi trong
long? Ac linh a lam nhng viec o. c Thanh
Linh khong bao gi ng trong ngi co toi.
Ngai ch ng trong nhng ai co c tin trong
Phuc am cua Nc va Thanh linh. Ban co chac
la linh trong ban la c Thanh Linh khong?
Trong Giang 3:5 noi, neu mot ngi chang

nh Nc va Thanh Linh ma sanh, th khong


c vao nc c Chua Tri Nh the, s ng

tr cua c Thanh Linh co the ch c thc


hien bi niem tin trong c tin that cua Nc va
Thanh linh. S sai lam la nhieu C-oc-nhan
ngay nay tin rang ngi ta co the nhan s ng
tr cua c Thanh Linh bang viec at tay cua
nhng Muc s con co toi. ay la s sai lam chu
yeu. Ngay nay mot so C-oc-nhan va cac Muc

s tin va thu nhan rang s ng tr cua c


Thanh Linh tren ho la do s at tay.

Moi quan he gia s tha th that va


viec at tay
S at tay la phng tien qua o con ngi
co the chuyen vat g o t anh ta qua oi tng
khac. Hay suy ngh theo cach nay: neu chung ta
noi qua mot mi-cro-phon, am thanh se i qua
day cap en vi may khech ai am thanh va roi
i ra loa phong thanh v the moi ngi co the
nghe. Tng t nh the, trong Cu c, khi mot
ngi pham toi at tay tren au con sinh te, toi
cua anh ta chuyen qua cua te le chuoc toi va
anh ta c tha th. Trong cung mot cach,
quyen nang cua c Chua Tri chuyen qua con
ngi khi ay t Ngai at tay cua ho tren ngi

NOI DUNG

31 Mot ngi co the nhan c Thanh Linh bang co gang rieng khong?

khac. Bi cach nay, viec at tay co y ngha la


chuyen qua, truyen qua.
Nhng ngi an t khong lam cho ngi
khac nhan s ng tr cua Thanh Linh qua viec
at tay cua ho, thay vao o ho khien cho chung
nhan ue linh. Ban nen nh rang mot ngi vi
quyen nang cua ta linh se chuyen ta linh qua
ngi khac bi s at tay. Khi mot ngi b quy
am at tay cua anh ta tren au cua ngi khac,
quy trong anh ta se chuyen qua cho ngi kia v
Satan lam viec trong toi nhan. V ly do nay,
moi ngi phai tin vao Phuc am cua Nc va
Thanh Linh neu ho muon nhan s ng tr cua
c Thanh Linh. Satan cai tr tren nhng ai
song trong toi du cho ho tin Chua Jesus, neu ho
that bai trong viec nhan s tha th toi.
Neu mot ngi nhan s at tay t mot ngi
b quy am, quy se en vi ngi ay va ong ta
cung se co the thc hien phep la. Chung ta phai
biet rang ma quy en trong ngi khac qua s

at tay, va s ng tr cua c Thanh Linh ch


co the co qua c tin vao Phuc am cua Nc va
Thanh linh.
Viec at tay la mot phng phap c thiet
lap bi c Chua Tri e chuyen cai g o qua
ngi khac. Nhng Satan lam cho nhieu ngi
nhan ta linh t viec at tay. S that ngay hom
nay mot nan e ln la co nhieu ngi co gang
mua c Thanh Linh bang tien.

Hau het cac C-oc-nhan hieu sai ve


le that ng tr cua c Thanh Linh
Khi c hoi lam the nao e ho nhan c
c Thanh Linh, nhieu ngi tra li rang no co
the qua s cau nguyen an nan hay kieng an.
ieu nay khong ung. c Thanh Linh co en
tren ban khi ban dang li cau nguyen ac biet

NOI DUNG

32 Mot ngi co the nhan c Thanh Linh bang co gang rieng khong?

len c Chua Tri khong? Khong. S ng tr


cua c Thanh Linh ch en tren ai tin vao
Phuc am cua Nc va Thanh linh.
V c Chua Tri la le that, Ngai thiet lap
mot luat cho viec nhan c Thanh Linh. c
Thanh Linh co the ng tr trong mot ngi con
co toi trong long khong? Cau tra li la hoan
toan khong. Con ngi khong the nhan c
Thanh Linh qua viec at tay. Dau co ngi theo
nhom nhng buoi nhom phan hng va cau
nguyen khan thiet vi c Chua Tri e c
nhan nang quyen c Thanh Linh, nhng c
Thanh Linh khong trong tam tay ho. Toi nhan
hoan toan khong the nhan c s ng tr cua
c Thanh Linh. Toi nhan co the nhan c s
ng tr cua c Thanh Linh nh mot an t,
nhng ch khi nao ngi ay nhan s tha toi bi
tin vao Phuc am cua Nc va Thanh Linh.
Bat c ngi nao khong biet ve Phuc am cua
Nc va Thanh linh th khong the nhan c s

ng tr cua c Thanh Linh . Ngay nay Phuc


am cua Nc va Thanh linh c pho bien cach
nhanh chong qua van pham C-oc, buoi nhom
nha th, tren Internet, va ca sach ien t tren
toan the gii. Neu ban cha nhan c s ng
tr cua c Thanh Linh ban nen biet ro rang
ieu ban phai lam la tin vao Phuc am cua Nc
va Thanh linh.

Mot th du ien hnh ve c tin sai lac!


Ngay nay khi chung ta xem xet nhng hien
tng cua con ngi la nhng ai nhan linh sai
lac, chung ta thay s ton tai that cua ma quy.
Buoi nhom phuc hng Thanh Linh ang tap
trung nhng ngi lieu lnh muon nhan c
Thanh Linh. Trong nhng buoi hop nay chung
ta thay ngi ta vo tay, dang len nhng li cau
nguyen an nan cung vi s khoc loc va kieng

NOI DUNG

33 Mot ngi co the nhan c Thanh Linh bang co gang rieng khong?

an. Nha truyen giao day ho dang nhng li cau


nguyen cuong tn va noi rang c Thanh Linh
khong en tren ho khi ho khong lam nh vay.
Ngi ta keu len. Lay Chua va bat au
nhng li cau nguyen cuong tn cua ho.
Nhng ngi cuong tn nay co the nhan c
c Thanh Linh theo cach nay khong? Khong.
Ban se thay nhieu ngi la het, nga nga va run
ray trong nhng tieng on ao la tai trong phong
nhom. Vai ngi ang nga nga va run ray ni
nay ni khac, va roi chung ta nghe ho thet len
va noi tieng la. Vai ngi la het inh tai va
quan chung th b bao trum bi nhng cam xuc.
Vai ngi trong ho bat au ngat xu, lac l va
noi tieng la. Ngi ta noi rang nhng hien
tng nay la dau hieu cua c Thanh Linh en
tren ho. Nhng hay suy ngh ve nhng g xay ra
khi ma quy hanh ong? ay co phai la cong
viec cua c Thanh Linh khong? Hoan toan
khong.

Satan la doi nhieu C-oc-nhan


Ngay nay nhieu C-oc-nhan b dan en
cuoc song ton giao ma ma quy a thch. Satan
la doi nhieu ngi bi noi rang ho phai nhan
s at tay t cac Muc s co quyen lc e c
nhan lanh c Thanh Linh. Nhieu C-oc-nhan
co khuynh hng tin giao ly nay. Satan cung
gieo y ngh vao trong au con ngi rang ho co
the nhan c Thanh Linh neu ho cau nguyen
khan thiet. Satan co gang nhan oi hay ba so
ngi co loai niem tin nay.
V the co nhieu ngi khong biet hoac co y
khong hoc ve Phuc am cua Nc va Thanh linh.
Chung ta phai tranh au e tranh nhng t
tng Satan co at vao au chung ta; chung ta
phai biet va tin Phuc am cua Nc va Thanh
linh. S ng tr cua c Thanh Linh ch en vi
nhng ai tin vao Phuc am cua Nc va Thanh
Linh. Ban phai tin ieu nay.

NOI DUNG

34 Mot ngi co the nhan c Thanh Linh bang co gang rieng khong?

Nhan thc sai cua C-oc-nhan ve s


ng tr cua c Thanh Linh
Trc het, co s hieu biet sai lam rat ln
trong niem tin cua nhieu ngi co bam lay C
oc An t. Ho co gang th nhan c Thanh
Linh khi toi loi con trong long. Ho tin tng
cach sai lac rang mac du ho co toi trong long,
ho van co the nhan s ng tr cua c Thanh
Linh. Tuy nhien, mot ngi khong co niem tin
trong Phuc am cua Nc va Thanh linh khong
the nhan s ay day c Thanh Linh.
Th hai, co ngi noi rang s kieu ngao cua
con ngi ngan can ho nhan s ng tr cua c
Thanh Linh. ieu nay noi len rang mot ngi
co the nhan Thanh linh neu anh ta khong co
hanh ong kieu ngao chang? Ai la ngi song
tren the gian nay khong co mot chut t long
kieu ngao? Ngi kieu ngao ma khong c s

tha th cua c Chua Tri la ngi them y


tng cua anh ta vao Li c Chua Tri. Nhieu
ngi co gang nhan s ng tr cua c Thanh
Linh qua phng phap rieng cua ho, bat chap
Phuc am cua Nc va Thanh linh. Tuy nhien,
s ng tr cua c Thanh Linh ch en tren
nhng ai tin vao Phuc am cua Nc va Thanh
linh.
Th ba, co ngi noi rang s ng tr cua c
Thanh Linh en khi ngi ay thang thang xng
tat ca toi loi cua anh ta ra trc Chua. V the ho
b thuc giuc xng toi khi ho muon nhan lanh
c Thanh Linh. Nhng ban nen nh rang s
ng tr cua c Thanh Linh khong en khi mot
ngi xng toi anh ta. Hau het cac C-oc-nhan
ngay nay mong muon c s ng tr cua c
Thanh Linh va c Ngai ay day nhng ho
khong the nhan c s ng tr cua c Thanh
Linh khi trong long cua ho con co toi. Mot
ngi vi mot y muon ba bai nh the se b ma

NOI DUNG

35 Mot ngi co the nhan c Thanh Linh bang co gang rieng khong?

quy chiem hu.


Th t, vai ngi noi s ng tr cua c
Thanh Linh co the c ban cho khi chung ta
thanh that khan ao c Chua Tri ban cho
chung ta phc hanh nay. Nhng no khong the
at c trong viec cau khan. ay ch la mot
suy ngh sai lac.
Th nam, vai ngi nhan thc s ng tr cua
c Thanh Linh vi s s hu mot vai quyen
lc thuoc linh. Noi tieng la c quan tam la
mot dau hieu chung cho s ng tr cua c
Thanh Linh. Nhng c Thanh Linh khong ng
trong long con ngi cach n gian v anh ta co
the uoi quy trong danh Chua Jesus, hoac la noi
tieng la. Toi loi thuoc ve Satan. Mot ngi vi
toi loi trong long co the thc s noi rang anh ta
a nhan s ng tr cua c Thanh Linh bi v
anh ta s hu mot vai nang quyen la khong?
Mot lan na, ay la mot v kch ranh manh cua
ma quy.

Phuc am cua Nc va Thanh linh ma c


Chua Jesus ban cho chung ta la mot Phuc am
that co the dan chung ta en e nhan s ng tr
cua c Thanh Linh. Neu ban tiep tuc ngh
rang ban co the nhan c Thanh Linh va c
tha th toi qua mot phng cach khac, ban a b
la doi qua nang. Toi hy vong rang ban se t
giai thoat chnh mnh ra khoi niem tin sai lac va
thay vao o la nhng suy ngh thuoc linh va
niem tin chnh thong.
Khong he la cng ieu neu noi rang ngay
nay co qua nhieu C-oc-nhan b ma quy
chiem hu. Nhieu C-oc-nhan tren toan cau
en di quyen lc cua ma quy bi v ho muon
nhan c s ng tr cua c Thanh Linh qua
nhng buoi nhom phuc hng hoac bi viec at
tay. Ho en vi nhng con ngi ac biet nh
la ngi quan ly nha cau nguyen, chap s
trng, s gia phuc hng, hoac Muc s la nhng
ngi noi rang ho nhan c quyen nang cua

NOI DUNG

36 Mot ngi co the nhan c Thanh Linh bang co gang rieng khong?

c Thanh Linh. Ho en vi nhng ngi nay


vi hy vong nhan c c Thanh Linh qua
viec at tay. Tuy nhien khong mot ai co the
nhan c Thanh Linh qua loai c tin nh the
nay. Noi cach khac, khong mot ai, tr c
Chua Tri, co the lam cho con ngi nhan c
s ng tr cua c Thanh Linh. Giong nh Simon, nhieu ngi ngay nay co gang mua c
Thanh Linh. Ho co gang nhan c Thanh Linh
bi tin vao nhng li day cua the gian, khong
phai la phuc am. Hau het cac C-oc-nhan tren
toan the gii b dnh chac vao t tng nay. c
Thanh Linh ch en tren nhng ai co mot t
cach thiet yeu e nhan Ngai. Ch co mot
phng cach e nhan lanh c Thanh Linh la
tin vao Phuc am cua Nc va Thanh linh va ay
la cau tra li duy nhat ung. (Cong-vu cac So 2:38)
Nhan c Thanh Linh qua viec at tay ch
co the xay ra trong mot giai oan ngan cua thi

ky Hoi thanh au tien. Sau nay s ng tr cua


c Thanh Linh en tren con ngi cung mot
luc khi ho biet va tin nhan Phuc am cua Nc
va Thanh linh. V the, nhng cong viec khac
cua c Thanh Linh xay ra qua c tin trong
li c Chua Tri, moi viec khac la cong viec
cua ma quy. c Chua Tri noi rang ma quy la
ay t cua Satan, va Satan a lam nhng cong
viec kheo leo nh the trong cach ma con ngi
khong the nhan c s tha toi ngay ca khi ho
tin Chua Jesus. Satan la doi con ngi bi noi
rang han se cho ho c Thanh Linh neu ho
tin Chua Jesus va nhan s at tay. Satan a m
rong b coi cua no tren ca the gii qua loai la
bp nay.
Bay gi chung ta hay nhn vao trieu chng
cua nhng ngi b quy am. Trc tien chung ta
hay nhn vao trieu chng bi ma quy trong mot
thay boi hay bua chu, chung ta thay rang ho
kinh nghiem trong viec run ray, hon me va ngat

NOI DUNG

37 Mot ngi co the nhan c Thanh Linh bang co gang rieng khong?

xu. Roi li ho cuon xoan va nhng am thanh


ky la phat ra t mieng ho ma khong theo y cua
ho. Ho noi tieng la.
Ca nhng phu thuy va C-oc-nhan la ngi
b ma quy chiem hu qua viec at tay la nhng
chu nhan cua nhng kinh nghiem nay. Khi
nhng nha phuc hng ngu tuan lay microphone
va keu gao la, la, la, hoi chung c kch
ong va mat s t chu. Ai la ngi muon nhan
s at tay t ong ta tien len pha trc. Ho kinh
nghiem s run ray vo thc khong the kiem soat
c va noi tieng la. Nhng trieu chng nay la
cong viec cua ma quy c nguy tao la cong
viec cua c Thanh Linh.
Ai la ngui b ma quy chiem hu ho co the b
trieu tap nh thay phap hay thay boi cua nhng
ton giao ban s, bay to cung mot trieu chng
nh nhng C-oc-nhan b ma quy chiem hu
bang cach at tay. Tuy nhien ngi ta hieu sai
ieu nay, bat chap nhng chng c nay. Nhng

C-oc-nhan o tien sau vao trong s hon on


bi v ho ngh la ho a nhan c Thanh Linh
khi ho kinh nghiem nhng trieu chng nay.

Satan lam viec qua C-oc-nhan nh


mot thay boi
Satan co the s hu con ngi e lam nhng
li cau nguyen tien tri. Ho noi tien tri Anh se
tr thanh nha lanh ao lng danh. Hang ngan
chien se an co trc mat anh. c Chua Tri se
huan luyen anh trong tng lai va anh tr thanh
nha lanh ao sang gia. oi vi ngi khac ho
noi li la doi sau, Anh se la mot ay t sang
gia cua c Chua Tri. Anh se la mot ay t
c Chua Tri ay trien vong e khuyen
khch ngi ta theo ho va song nh nhng ay
t cua ma quy trong suot cuoc song cua ho.

NOI DUNG

38 Mot ngi co the nhan c Thanh Linh bang co gang rieng khong?

Nhng thay boi cung noi tien tri ve tng lai


ngi khac. Ban nen can than ve nc (uong)
trong tng lai, Ban se lam ra nhieu tien,
Mot nha qu toc se xuat hien hng ong va
giup ban. ay la nhng th du ve nhng g ho
noi. Trieu chng au tien e thay rang ho b ma
quy chiem hu la nhng li tien tri gia.
Sau o ho noi tieng la ma ngay ca ho cung
khong the hieu. Ho kinh nghiem s run lay bay
va ho cung bay to trieu chng hon loan. Neu
ban gap mot ngi boi khoa, ban co the khang
nh rang ngi ay co nhan cach ung an
khong? Ho thng noi cach tho lo vi nhng
ngi ln tuoi hn ho.
Tuy nhien, ngi co s ng tr cua c
Thanh Linh a nhan c Ngai qua tin vao le
that cua Kinh Thanh noi rang Chua Jesus a tay
sach moi toi loi the gian qua phep bap-tem va
s chet cua Ngai tren thap t gia. Nhng ngi
nay cung giup cho ngi khac biet va tin Phuc

am cua Nc va Thanh Linh, va giup ho nhan


c s tha toi va s ng tr cua c Thanh
Linh. Chnh ho co song trong ng loi cong
bnh, va nhan cach cua ho la du dang va ung
an e dan ngi khac en c tin phc hanh
cua c Chua Tri va en cach song ma c
Chua Tri muon. Thnh thoang c Chua Tri
qu trach ho e gi ho thanh khiet khi tam tr
ho d nh quay tr lai vi the gian.
Ngi cong bnh la ngi nhan c s tha
toi hoan toan khac biet vi nhng ngi co
nhan cach a b huy diet bi ac linh. Nhan cach
ung an en vi con ngi neu ngi ay nhan
s tha toi va s ng tr cua c Thanh Linh.
Hn na, ngi cong chnh th lo lang nhieu ve
ngi khac ang di nhng ieu kien bat li,
ve nhng g that s ho can biet trong li c
Chua Tri, cau nguyen cho ho e c giai
thoat, va that s tan hien chnh mnh e giup
ho.

NOI DUNG

39 Mot ngi co the nhan c Thanh Linh bang co gang rieng khong?

Mat khac, chung ta thay rang nhan cach cua


ngi b quy am a b huy pha cach kinh khiep.
Satan kiem soat ho va uon cong ho theo y
muon cua no bi v ho ngh rang nhng viec
nh lac l hay noi tieng la la an t cua c
Thanh Linh. Tuy nhien nhng kinh nghiem nay
hoan toan khong phai la an t cua c Thanh
Linh.
Co qua nhieu Muc s la nhng ngi hanh
dien ve nang quyen cua ho trong viec noi tien
tri trong danh c Chua Tri, co the lam nhieu
dau ky va noi tieng la, Nhng neu ho van con
toi trong long th nhng nang quyen cua ho la
nhng chng c e bay to rang ho b ma quy
chiem hu. V vay, ho khong the ban cho ngi
khac s ng tr cua c Thanh Linh nhng ch
cho ta linh. Cung vay, Satan la ke la doi,
nhng phep la cua ho thc hien cach de dang
ch keo dai trong mot thi gian that ngan.

Co s khac biet ro rang gia cong viec cua


c Thanh Linh va ma quy. Mac du dng nh
ngay ca cong viec cua c Thanh Linh ban cho
khong co mot kinh nghiem ac biet hoac an t
ky dieu trong luc au, nhng khi thi gian tiep
tuc, quyen nang c Chua Tri phat trien trong
long cua nhng ngi cong chnh nh rang
ong chieu sang khong ngng.

C-oc-nhan b quy am
Tai sao co qua nhieu
ngi b quy am khi ho co gang
nhan c Thanh Linh?
V ho nhan ma quy qua viec at
tay cua cac tien tri gia

NOI DUNG

40 Mot ngi co the nhan c Thanh Linh bang co gang rieng khong?

That ngac nhien, chung ta thay nhieu tn o


cua Chua Jesus la nhng ngi ma linh hon va
than the ho b h nat v ho nhan ma quy qua
viec at tay cua cac tien tri gia. Nhng ngi
nay khong co phan g vi c Chua Tri v c
tin cua ho khong at vao li c Chua Tri. Ho
ban ron s dung quyen nang cua mnh ma
khong biet rang s phuc vu cua ho ang lam
cho nhieu ngi tr thanh ay t cua Satan. Tai
sao ho lam viec cach sieng nang trong viec bay
to nang quyen cua ho trong C-oc-giao? Bi
cai goi la nang quyen cua ho se sm bien mat
neu ho khong s dung no. ay la ly do tai sao
ho luon ban ron.
Ho phai lien tuc cau nguyen va lam dau ky
phep la trong danh Chua Jesus. Ai la ngi noi,
Toi nhan c an t giang day phai lien tuc
giang Phuc am bi v neu ho khong lam, phc
hanh gia tao cua ho se bien mat. Neu nhng
ngi nay khong trung thanh vi an t noi tieng

la, cha benh, noi tien tri, noi cach khac, neu
ho khong trung thanh vi cong viec cua Satan,
th no se lam cho ho b benh trien mien. Giong
nh nhng thay boi hay thay phap nhan tat
benh dai dang neu ho bo qua vai tro ay t cua
Satan. ieu nay cho biet rang tai sao ho phai s
dung nhng an t cach soi noi e ho ngan chan
nhng tai hoa sau khi ho nhan quyen nang cua
chung.
Lan no, toi biet mot ngi la mot tn hu
nhiet thanh cua Chua Jesus va trong giong nh
ngi s hu quyen nang cua c Chua Tri.
Ong ta khuyen khch ngi ta nhan s ay day
c Thanh Linh va hng dan buoi nhom phuc
hng trong o ong ta uoi quy bang cach at
tay, cung nh thc hien cac phep la nh noi
tieng la va cha benh, ong ta tr thanh mot oi
tng cua s them muon va ton trong qua cac
dau ky, phep la. Hang ngan tn hu theo ong ta.
Tuy nhien ngay sau o ong ta t choi Chua

NOI DUNG

41 Mot ngi co the nhan c Thanh Linh bang co gang rieng khong?

Jesus va noi rang, c Chua Jesus Christ la


ngi that bai. Ngai khong phai la Con c
Chua Tri. Ong ta nguyen rua Chua Jesus va
ngay ca tuyen bo rang ong ta la c Chua Tri.
Cuoi cung ong ta a giet Chua Jesus trong long
ong va trong long hang ngan tn o.
Ngi ta thch t choi Phuc am cua Nc va
Thanh Linh bi v Satan la ngi hng dan ho.
Ho co mot niem tin sai lac t luc ban au bi v
ho co mot ao tng la ho s hu mot nang
quyen nh cac S o. e thay kha nang cua ho,
ho a lam cho ngi khac noi tieng la, va uoi
quy qua viec at tay. Ho co niem tin chac chan
rang s ng tr cua c Thanh Linh a en vi
ho. Ho day ngi khac ve phng phap e nhan
c Thanh Linh bi cau nguyen an nan. Tuy
nhien, phng phap cua s nhan lanh c
Thanh Linh nay khong nam trong li day cua
c Chua Tri. Ho noi rang neu mot tn o cua
Chua Jesus noi tieng la va li tien tri, th o la

bang chng cua viec c Thanh Linh en tren


ngi ay. V nhieu ngi khong that s hieu s
ng tr cua c Thanh Linh, ho tin rang ho
cung co the nhan c Thanh Linh bi viec hoc
va lam theo nhng li day cua cac tien tri gia.
ay la cach ma Satan co the lam ay day ue
linh trong C-oc-nhan va cai tr ho. Tat ca
nhng phng phap nay eu la cai bay cua
Satan.
Nhieu ngi a b ma quy chiem hu qua li
day cua cac tien tri gia nay. Nhng tn hu bnh
thng dan en cuoc song ton giao troi qua mot
cach eu eu nhng nhng ngi b ma quy am
dung quyen nang cua ac linh va dng nh dan
ho en vi cuoc song ton giao soi noi. Ho co
kha nang bay to ieu g? Ho co the cha lanh,
noi tieng la, va dan a ngi khac en cho b
ma quy chiem hu do viec at tay. Chung ta
nen biet rang viec at tay la mot phng cach
e chuyen mot cai g o qua ngi khac va

NOI DUNG

42 Mot ngi co the nhan c Thanh Linh bang co gang rieng khong?

vng quoc cua ma quy a m rong qua phng


phap nay.

Ta linh a hanh ong qua long tham


cua con ngi!
Satan lam viec qua nhng ngi giong nh
Si-mon trong oan Kinh Thanh tren. Nhng
ngi nay noi rang co the nhan Thanh Linh qua
viec at tay, khong quan tam en c tin cua ho
trong phuc am that. Ngay nay nhieu ngi b
Satan la doi, co gang nhan c Thanh Linh
qua cau nguyen an nan, kieng an, t hy sinh,
hoac la viec at tay. Tuy nhien ho b ma quy
ng tr va dan ho en mot i song rua sa.
Chung ta nen that canh giac ve nhng tay
ong bong nay, ma nhieu C-oc-nhan tren the
gii a nhan qua viec at tay, thc chat la cong

viec cua ma quy. Nhng ngi co cung mot s


hu nh Si-mon la nhng tien tri gia trc mat
c Chua Tri. Ngay ca nhng tn o trong
Chua Jesus, neu ho pham toi trong long, ho co
the b ma quy chiem hu. Nhng ngi nay co
the thc hien phep la qua cong viec cua ma
quy. Satan hng dan ngi ta at tay t nhng
ay t cua no vi muc ch lam cho no de dang
chiem hu ngi khac va thanh lap vng quoc
cua no tren toan cau. Ngay nay, cac Hoi Thanh
Phong trao ngu tuan an t (2Pentecostal2
C-oc-giao phng tay bat au suy thoai tren phng
dien phon hoa vat chat va b huy pha manh me trong na
the ky 20. Trong cung luc ay, nhieu C-oc-nhan tm kiem
mot phng cach en gan vi Chua Jesus hn a khong
thoa long vi s kho can cua Hoi thanh trc ho. Nhng
ngi khac au buon vi s thieu thon hoac cham chap trong
s phat trien thuoc linh, va nhng ngi khac a that bai
vi s bat nang cua ho trong viec chuyen c tin cua ho ra
thanh tnh yeu ca nhan cua Chua Jesus.
Cai c goi la Phong trao An t Ngu tuan phat len
trong hoan canh nay. Nhng ngi me say phong trao nay
tm kiem nhng kinh nghiem cach say me va thc hanh

NOI DUNG

43 Mot ngi co the nhan c Thanh Linh bang co gang rieng khong?

Charismatic Movement) c xem nh la mot


giao phai C-oc chnh thc tren toan cau.
The gii nay ang tien dan en ngay ket
thuc mot cach cham chap. Neu chung ta muon
c tai sanh trong nhng ngay cuoi cung,
chung ta phai biet cong viec cua Satan la the
nao va hay ng vng vang ma ch lai am
mu cua no. Chung ta cung phai c cu mot
lan cho tat ca va nhan s ng tr cua c Thanh
chung nh noi tieng la, li tien tri, dau ky va phep la, say
me trong s kien le ngu tuan au tien. Trong cai nhiet tnh
cua ho, ho muon giao pho chnh mnh ho cho cai goi la s
thong tr cua c Thanh Linh, nhng noi cach thang thang
rang hau het nhng li day va thc hanh cua ho khong
can c vao Kinh Thanh.
Trong mot the gii phat trien, phong trao nay a phat
trien cach khung khiep trong noi dung cua nhng nhu cau
cua ho. Nhng nha lanh ao cua ho a hap dan cac c
oc nhan phat trien tren the gii vi phc hanh cua s
giau co va sc khoe cung vi long nhiet tnh ton giao.
Mot vai s sai lac trong phong trao nh Tan Ngu tuan (NeoPentecostalism) c tng trnh nh mot phong trao cung chia
xe nhng giang day nh phong tao New-age (New Age
Movement).

Linh nh la mot mon qua bi c tin trong Phuc


am cua Nc va Thanh Linh. Chung ta phai tr
ve vi le that va s hieu biet tron ven ve cach
Thanh Linh cua c Chua Tri en tren chung
ta.
Nh the c Chua Tri phan, Dan ta b diet
v c thieu s thong biet (O-se 4:6), ngay nay,
s that, co nhieu ngi a b huy diet v s ngu
dot cua ho, v ngi an t a lam ho lac ng.
Ngi ta noi du cai goi la nha th an t ngu
tuan c thanh lap trong sa mac, nhieu ngi
se hop lai tai o. Tai sao nh the? Nhng ngi
an t m rong hoi thanh cua ho bang cach lam
cho ngi khac b lan lon trong nhng quyen
nang gia mao cua ho, dan ngi khac en cho
ma quy chiem hu qua viec at tay. Mot trong
nhng tai nang ac biet cua ho la sau mot lan b
quy ng tr bi viec at tay, ho tr thanh nhng
ngi nhiet thanh hng dan i song ton giao.

NOI DUNG

44 Mot ngi co the nhan c Thanh Linh bang co gang rieng khong?

Mot net ac trng khac cua ngi an t la ho


dang hien mot so lng ln tien bac cho nha th
cua ho mot cach khong ieu kien e tr thanh
tn o cuong tn. Ngay ca mot so ln C-ocnhan nhiet tnh trong viec truyen Tin lanh vi
nang quyen cua ma quy. Nhng ho chac chan
se i a nguc. Nhng ngi nay la nhng ngi
co c tin cuong nhiet trong quyen nang cua ma
quy nh la mot dau hieu cua s cu roi cua ho,
ang hng ve Thien ang ma khong chut nghi
ng. Tuy nhien ho co toi trong long va b ket an
huy diet.
Neu ho c hoi nhng cau hoi sau ay,
Ban co toi trong long khong, ngay ca ban tin
c Chua Tri? Ho tra li rang qui luat t
nhien la song trong toi. Ho ngh mot ngi
khong co the khong co toi trong long, ngay ca
ho tin Chua Jesus.
Ngi ta co khuynh hng ngh rang ho xng
ang vao nc Thien ang ngay ca khi ho co

toi trong long, v ho cam thay thoai mai trong


niem tin trong Chua Jesus e co nhng chng
c cua nang quyen gia tao.
Mot hy vong v van biet bao! Ly do ma ho
tin la ho s hu nhng kha nang sieu nhien. Ho
co kinh nghiem noi tieng la, nhan khai th va
cha lanh benh tat, va ho tin chac rang o la
cong viec cua c Thanh Linh. V the ho noi
vi chnh ho rang ho chac chan nhan c s
cu chuoc cua c Thanh Linh qua nhng kinh
nghiem nay.
V nhng ngi nay co mot kien thc khong
tron ven ve li cua s cu roi, ho khong co s
tin chac trong s cu roi cua ho neu bat c mot
kha nang nao co the nhn thay khong xuat hien
trong ho. V the nhng ngi nay co gang rat
kho nhoc e tm thay mot s bao am cho s
cu roi nhn thay c va sau cung ho b Satan
s dung cho cong viec cua no. V nhng ngi
nay co gang tm kiem s tra li cua Chua qua

NOI DUNG

45 Mot ngi co the nhan c Thanh Linh bang co gang rieng khong?

li cau nguyen xng toi hay la s hy sinh hn la


tin vao Phuc am cua Nc va Thanh Linh, thc
ra ho nhan ta linh thay v c Thanh Linh.
Ma quy to cao ngi ta bang cach th tham
trong lo tai rang, ngi pham toi, phai
khong? va dan dat ho ri vao cho t ket an
mnh. Toi biet co mot ngi bay gi nhan c
s tha toi va Thanh Linh. ieu nay xay ra trc
khi anh ta tai sanh, khi anh ta nhiet thanh,
nhng anh la mot tn o thieu than trong cua
Chua Jesus. Ngi nay co the noi tieng la, lam
phep la. Anh ta khoc loc va dang li cau
nguyen an nan suot em mac du anh ta tin
Chua Jesus, toi loi trong long anh ta van hanh
ha anh ta. ieu nay xay ra khi ma quy tham th
ben tai anh, Ngi pham toi, ngi chet i tot
hn la song Satan thng en vi anh ta va to
cao anh, hanh ha anh, va nhac toi loi cua anh.
Satan dan anh en cho t ket an mnh va t xet
x chnh mnh. Tuy nhien, tat ca nhng g anh

ta co the lam la xng toi trong long mnh. Anh


ta khong c t do thoat khoi nhng li to cao
cua Sa-tan en khi anh ta co the nghe va tin
Phuc am cua Chua Jesus.
Ban nen biet rang ai khong tin vao Phuc am
cua Nc va Thanh Linh tr nen con moi cua
ma quy. Ban co ngh rang khi mot ngi khong
nhan c s tha th toi loi ma lai co quyen
nang chong tra ma quy khong? Bat c ai khong
nam gi c Phuc am cua Nc va Thanh linh
ho se b kem gi va hanh ha bi Sa-tan. Phuc
am Nc va Thanh Linh cua c Chua Tri la
s can thiet tuyet oi e uoi Sa-tan. V the, bat
c ai tin nhan Chua Jesus nen tin nhan Phuc
am cua Nc va Thanh linh va cung rao giang
no cho tat ca moi ngi tren the gii.

NOI DUNG

46 Mot ngi co the nhan c Thanh Linh bang co gang rieng khong?

S than b hon loan a hanh ong


trong the gian roi!
Toan the gii ang b bao phu bi Sa-tan.
Neu chung ta muon rao giang Phuc am e dan
dat ngi ta en cho nhan lanh s ng tr cua
c Thanh linh chung ta phai ri bo s nhan
thc sai lam ve s ng tr cua c Thanh Linh.
Trc het chung ta phai xac nh ro rang
rang viec at tay e nhan lanh Thanh linh la
mot s la doi. Chung ta nen chng to rang
kinh nghiem noi tieng la sau khi at tay, co
cam giac nong qua viec cau nguyen xng toi va
kieng an, nghe s iep trc tiep t Chua Jesus
la cong viec cua Satan. Ch qua c tin trong
Phuc am cua Nc va Thanh linh mi co the
giai cu con ngi khoi s la doi cua ma quy.
Ch bi c tin chung ta co the c cu ra khoi
toi qua Phuc am cua Nc va Thanh linh.

Chung ta phai chong tra lai vi ma quy, cha


cua s doi tra, bang Phuc am cua Nc va
Thanh linh. Satan a troi buoc moi ngi tren
the gii vi canh no le cua s t ket an mnh, v
the chung ta nen em nhng ngi nay tr ve
vi s that va lam cho ho nhan thay nhng kinh
nghiem va cam giac sai lac cua ho la tro la doi
cua Sa-tan.
Nhng ngay nay, ngi ta giong nh Si-mon
ngi Sa-ma-ri, ho co gang mua c Thanh
Linh bang tien, ang la cong viec cua nhieu
nha th. Ho la nhng ngi mu dan a ke mu.
Ho khong the bay to cho ngi khac ve phng
cach cu roi tron ven v ho khong biet ve Phuc
am cua Nc va Thanh linh, va toi loi con trong
long ho. V the ho lam cho Satan ng tr trong
long nhng ngi theo ho bi nhng chng
trnh cau nguyen suot em, keu goi s cau
nguyen an nan va at tay. That s nhng ngi
nay b ma quy chiem hu va neu chung ta

NOI DUNG

47 Mot ngi co the nhan c Thanh Linh bang co gang rieng khong?

muon ho quay tr ve vi li cua c Chua Tri,


chung ta phai huy diet cong viec cua Satan bi
cung cap cho ho mot kien thc that ve Phuc am
cua Nc va Thanh linh. Neu ngi ta khong
biet ve chien lc cua Satan, ho se khong co s
la chon va se au kho khi khong co s giup
.
Nh toi a noi, thc hien phep la nh noi
tieng la, noi li tien tri sau khi at tay tat ca
eu la hanh ong cua ma quy. Noi cach khac,
nang quyen cua nhng ngi an t c the
hien qua cong viec cua ma quy. Chung ta nen
day ho, o la ma quy la ngi ang lam viec
trong ban neu ban co toi trong long. Neu ban
ngh c Thanh Linh ng trong ban, ngay ca
khi ban co toi trong long, ban a b la doi.
c tin cua cac S o va nhng ngi c
at tay c chep trong Cong-vu cac S-o 8 la
cung mot loai, bi v ca hai eu biet ve Phuc
am cua Nc va Thanh linh. Nhng c tin cua

cac S o th hoan toan khac biet vi c tin


cua hau het C-oc-nhan ngay nay la nhng ai
ch tin vao s at tay se khien ngi ta nhan
c c Thanh Linh.
Mot ngi co the nhan c s ng tr cua
c Thanh Linh bi s at tay cua mot ngi
a nhan s tha toi khong? Khong. Kinh thanh
noi rang Thanh linh cua c Chua Tri van
hanh tren mat nc (Sang the ky 1:2). ieu nay
co ngha rang e mot ngi nhan s tha th toi
va Thanh linh, anh ta phai nghe va tin vao Phuc
am cua Nc va Thanh linh. c Chua Tri sai
c Thanh Linh en nh mot mon qua cho
nhng C-oc-nhan tai sanh la nhng ai tin
nhan Phuc am cua Nc va Thanh linh.
Chung ta nen nh rang ieu nay trai ngc
vi Phuc am cua Nc va Thanh linh ma c
Chua Tri d nh cu chung ta ra khoi toi, neu
chung ta day ngi khac tm kiem s at tay e
nhan lanh c Thanh Linh. Hay ngh rang mot

NOI DUNG

48 Mot ngi co the nhan c Thanh Linh bang co gang rieng khong?

ngi co the ban cho ngi khac c Thanh


Linh th giong nh ang thach thc c Chua
Tri, va ngi co loai c tin nay de dang ri
vao bay rap cua ma quy. ieu nay se khong
bao gi c phep xay ra.
Tat ca moi toi loi cua chung ta a c tha
th khi chung ta tin nhan Phuc am cua Nc va
Thanh linh, va c Thanh Linh lam chng cho
ieu nay. Mot ngi khi tin Phuc am cua Nc
va Thanh linh khong con co toi trong long na.
ieu nay khong phai v anh ta khong co toi
nhng v anh ta tin vao quyen nang cua Phuc
am cua Nc va Thanh linh. Phuc am cua Nc
va Thanh linh lam chng rang anh ta khong con
co toi trong long va Thanh linh cung lam chng
nh vay. Ngi ta khong the goi Jesus la Cu
Chua khi khong co Thanh Linh trong long.
Ngi b quy am khong the biet ve Phuc am
cua Nc va Thanh linh, va ngay ca khong bao
gi thao luan ve no. Ho chang nhng khong

biet ve Phuc am cua Nc va Thanh linh, va


hn na la ho khong the nhan thc c le that.
Ho noi rang c Thanh Linh ch en khi ho
thc hanh va nhan s at tay. Tuy nhien, c
Thanh Linh khong bao gi en bi s at tay.
Ban nen nhan thc rang cong viec cua ma quy
hien nay ang anh hng ln tren nhieu ngi
trong cac Hoi thanh toan cau vi cac giao s
gia. V ly do nay, nhu cau khan thiet cho viec
nhan lanh Thanh Linh la tin vao Phuc am cua
Nc va Thanh linh.

NOI DUNG

Bai giang 3
Ban a nhan lanh
c Thanh Linh
khi ban tin Chua cha?

NOI DUNG

50 Ban a nhan lanh c Thanh Linh khi ban tin Chua cha?

Ban a nhan lanh


c Thanh Linh
khi ban tin Chua cha?
< Cong-vu cac s-o 19:1-3 >
Trong khi A-bo-lo thanh Co-rinh-to,
Phao-lo a i khap nhng mien tren, roi xuong
thanh E-phe-so, gap mot vai ngi mon o
o. Ngi hoi rang: T khi anh em tin, co lanh
c c Thanh Linh chang! Tra li rang:
Chung toi cung cha nghe co c Thanh Linh
nao. Ngi lai hoi: Vay th anh em a chu
phep bap-tem nao? Tra li rang: Phep bap-tem
cua Giang.

Tai sao Kinh Thanh noi rang, t


nhng ngay cua Giang Bap-tt
cho en nay nc Thien ang chu khon
kho manh liet va nhng ke bao lc se
chiem lay no bi sc manh?
V con ngi co the nhan lay Thien quoc bi tin
vao Phuc am ma Phuc am o noi rang Chua Jesus
xoa tat ca toi loi the gian qua
Bap-tem cua Ngai bi Giang va huyet
Ngai tren thap t ga.

Loai phuc am nao ma Phao lo a giang day?


Ong a giang Phuc am bap-tem cua Chua Jesus
va huyet Ngai. Cong-vu cac S-o 19:1 noi,
Trong khi A-bo-lo thanh Co-rinh-to, Phao-lo

a i khap nhng mien tren, roi xuong thanh Ephe-so, gap mot vai ngi mon o o. Ngi

NOI DUNG

51 Ban a nhan lanh c Thanh Linh khi ban tin Chua cha?

hoi rang: T khi anh em tin, co lanh c c


Thanh Linh chang? Tuy nhien, nhng ngi

nay tin Chua Jesus trong khi ho lai t bo y


ngha bap-tem cua Ngai. Ho khong biet Phuc
am tot ep e dan en s ng tr cua c
Thanh Linh. o la ly do tai sao Phaolo hoi,
Anh em co nhan lanh Thanh Linh khi anh em
tin chang? o la cau hoi rat la vi cac mon o
E-phe-so. Nhng ngi khac hoi ho, Anh em
co tin Chua Jesus khong? Nhng Phao-lo hoi
cau hoi mot cach khac thng e ho co the
nhan c c Thanh Linh bi lam mi lai
niem tin cua ho trong Phuc am tot ep. Chc vu
cua Phao-lo la giang Phuc am tot ep cua Baptem cua Chua Jesus va huyet Ngai. Phao-lo,
Phi-e-r va Giang cung lam chng ve phep
bap-tem cua Chua Jesus bi Giang Bap-tt.
Hay nhn vao li chng cua cac s o ve
phep Bap-tem cua Chua Jesus. Trc het Phaolo lam chng rang, Chang he nh vay! Chung

ta a chet ve toi loi, le nao con song trong toi


loi na? Hay la, anh em chang biet rang chung
ta thay eu a chu phep bap-tem trong c
Chua Jesus Christ, tc la chu phep bap-tem
trong s chet Ngai sao? (Ro-ma 6:2-3) va
Va, anh em thay eu chu phep bap tem trong
ang Christ, eu mac lay ang Christ vay
(Ga-la-ti 3:27).
S o Phi-e-r cung lam chng ve Phuc am
cua Bap-tem cua Chua Jesus trong I Phi-e-r
3:21, Phep bap-tem bay gi ben la anh tng

cua s ay e cu anh em, phep ay chang phai


s lam sach o ue cua than the, nhng la mot s
lien lac lng tam tot vi c Chua Tri, bi s
song lai cua c Chua Jesus Christ, la ang a
c len tri, nay ng ben hu c Chua Tri,
cac thien s, cac vng hau, cac quyen the thay
eu phuc Ngai.

S o Giang cung lam chng ve Phuc am tot


ep nay trong I Giang 5:5-8 Ai la ngi thang

NOI DUNG

52 Ban a nhan lanh c Thanh Linh khi ban tin Chua cha?

hn the gian, ha chang phai ke tin c Chua


Jesus la Con c Chua Tri hay sao? Ay chnh
c Chua Jesus Christ a lay nc va huyet ma
en, chang nhng lay nc ma thoi, ben la lay
nc va huyet; ay la c Thanh Linh a lam
chng, v c Thanh Linh tc la le that. V co
ba lam chng: c Thanh Linh, nc va huyet;
ba ay hiep mot.

Giang Bap-tt a thi hanh mot vai tro cot yeu


e hoan thanh Phuc am tot ep. Kinh thanh noi
ve Giang Bap-tt trong Ma-la-chi 3:1-3 va Mathi- 11:10-11. Giang Bap-tt la ngi ai dien
cho nhan loai, va ong noi tien tri ve E-li phai
en, nh a c chep trong kinh Cu c.
Trong Cu c, sinh te chuoc toi phai b chet
o huyet ra e cat toi loi cua mot ngi bi
cach at tay tren au no. Tuy nhien, trong Tanc Chua Jesus la sinh te e cat tat ca toi loi
the gian qua phep bap-tem cua Ngai va chu
chet tren Thap-t -gia e tra cai gia cho toi loi.

Chua Jesus cu nhan loai v Giang Bap-tt


chuyen tat ca toi cua ca the gian qua Ngai bi
phep Bap-tem song Gio-anh.
c Chua Tri a thiet lap hai loai cong viec
ln e cu nhan loai ra khoi toi va Ngai a
hoan thanh tat ca. Th nhat la c Chua Jesus
en the gian qua n ong trinh Ma-ri, va a
chu bap-tem va chu ong inh e cat tat ca toi
loi cua the gian. Th hai la Giang Bap-tt c
sanh ra bi E-li-sa-bet. c Chua Tri a cho
hai viec nay xay ra e cu nhan loai ra khoi toi.
ay la cong viec c ke hoach bi c Chua
Tri Ba Ngoi. c Chua Tri sai Giang Bap-tt
en the gian trc c Chua Jesus sau thang,
roi sai c Chua Jesus Christ, Cu Chua cua
nhan loai, vao the gian e lam cho con ngi
thoat khoi s oan phat cua toi loi.
Chua Jesus lam chng ve Giang Bap-tt
trong Ma-thi- 11:9 nh sau, Nhng cac ngi

lai i xem cai chi na? Co phai la xem ang

NOI DUNG

53 Ban a nhan lanh c Thanh Linh khi ban tin Chua cha?

tien tri chang? Phai, ta noi cung cac ngi, cung


hn ang tien tri na. Hn na, khi Giang

Bap-tt chuyen moi toi cua the gian qua Chua


Jesus, ngay sau khi thay Ngai, ong noi, Ka!

Chien Con cua c Chua Tri la ang cat toi


loi the gian i (Giang 1:29).

Kinh Thanh co chep nhieu ve Giang, ngi


lam bap-tem cho Chua Jesus, va chung ta co
gang hieu tot hn ve ong. Giang Bap-tt a en
the gian trc Chua Jesus, vai tro cua ong la
lam ng nghien Phuc am tot ep ma c Chua
Tri a hoach nh. Kinh Thanh noi rang Chua
Jesus nhan tat ca toi loi cua the gian t Giang
e ng nghiem ke hoach cua c Chua Tri.
Chung ta goi ong la Giang Bap-tt bi v ong
a lam Bap-tem cho Chua Jesus. Y ngha that
s cua phep bap-tem ma Chua Jesus a nhan t
Giang la g? T Bap-tem ngu y tay, ra.
V tat ca toi loi cua the gian a chuyen qua
Chua Jesus qua bap-tem cua Ngai, chung no a

c tay sach i. Bap-tem cua Chua Jesus co


cung y ngha vi s at tay ma sinh te trong
Cu c nhan lay. Y ngha thuoc linh cua Baptem la chuyen qua hay tay ra, chon.
Bap-tem cua Chua Jesus bi Giang la hanh
ong cua s cu chuoc e cat toi cua ca nhan
loai tren the gian.
Phep Bap-tem cua Chua Jesus cung quan
trong nh viec at tay, o la phng phap e
chuyen toi qua cua le chuoc toi trong thi Cu
c. Noi cach khac, dan s Y-s-ra-en a
chuyen toi hang nam cua ho qua cua le chuoc
toi vao ngay ai le Chuoc Toi bang cach at
tay cua thay te le Thng Pham. Cua le trong
thi Cu c nay co cung mot chc nang nh
Bap-tem cua Chua Jesus va s chet cua Ngai
tren Thap-t-gia.
c Chua Tri lap ngay ai le Chuoc toi
nh c hoi e toi loi cua dan s Y-s-ra-en
c cat i. Vao ngay mi thang th bay, thay

NOI DUNG

54 Ban a nhan lanh c Thanh Linh khi ban tin Chua cha?

te le Thng Pham chuyen tat ca toi trong nam


cua dan Y-s-ra-en qua au cua Cua le chuoc
toi e chuoc toi cua dan s. ay la he thong te
le ma c Chua Tri thiet lap. o la cach duy
nhat e chuyen toi cua con ngi qua cua le
chuoc toi, va chuyen toi bang cach at tay la
luat i i ma c Chua Tri thiet lap.
A-ron se nhan hai tay mnh tren au con de

c con song, xng tren no cac gian ac va s vi


pham, tc nhng toi loi cua dan Y-s-ra-en, va
chat tren au no, roi nh mot ngi chc san
viec nay ma sai uoi no ra, tha vao ong vang.
Vay, con de c o se ganh tren mnh cac toi
ac cua dan Y-s-ra-en ra ni hoang a (Le-vi
ky 16:21-22).

Trong Cu c, ngi co toi at tay len au


con sinh te va chuyen toi cua ho qua no e
c s tha th. Va trong ngay ai le Chuoc
toi, Aron, thay te le Thng pham, thay mat
cho dan s Y-s-ra-en, at tay len au con sinh

te le e chuyen toi loi cua dan Y-s-ra-en. Sau


khi nhan toi cua ho con sinh te b giet i.
No co cung mot y ngha thuoc linh vi le
Bap-tem (Baptisma trong tieng Hy-lap co ngha
la tay sach, chon, chuyen qua) ma Chua Jesus
a nhan t Giang trong thi Tan c. Nh thay
te le thng pham trong Cu c at tay len
au sinh vat chuoc toi e chuyen toi loi cua dan
s Y-s-ra-en qua nh the nao th tat ca toi cua
nhan loai cung chuyen qua Chua Jesus qua
bap-tem cua Giang Bap-tt the ay. Roi Chua
Jesus chu chet tren thap t gia e chuoc toi cho
chung ta. ay la s that cua Phuc am tot ep.
Nh A-ron thay te le Thng pham dang
sinh te chuoc toi trong ni cua dan s Y-s-raen, Giang Bap-tt, mot trong nhng hau t cua
A-ron, thc hanh cong viec nay thay mat cho
nhan loai lam bap-tem cho Chua Jesus, bi o
chuyen tat ca toi loi cua nhan loai qua cho
Ngai. c Chua Tri a bay to ke hoach ky

NOI DUNG

55 Ban a nhan lanh c Thanh Linh khi ban tin Chua cha?

dieu cua tnh yeu Ngai nh sau trong Thi thien


50:4-5, Ngai keu cac tng tri tren cao, Va at

di ang oan xet dan s Ngai: Hay nhom


lai cung ta cac ngi thanh ta, La nhng ngi
a dung cua te le lap giao c cung ta Amen,

Ha-le-lu-gia!
Lch s Hoi Thanh noi rang khong co Le
Giang sinh trong hai the ky au cua Hoi Thanh
au tien. Tn o Hoi thanh au tien theo vi cac
S o cua Chua Jesus ch nh ngay 6 thang
gieng nh ngay Bap-tem cua Chua Jesus
song Gio-anh bi Giang Bap-tt. Tai sao ho lai
nhan manh vao bap-tem cua Chua Jesus trong
niem tin cua ho? Cau tra li la cha khoa cho
C-oc-giao cua truyen thong cac S o.
Nhng toi hy vong rang cac ban khong b lan
lon gia bap-tem bang nc cho ngi tin Chua
va bap-tem cua Chua Jesus.
Bap-tem cua tn o ang ton tai ngay hom
nay co nhieu y ngha khac vi bap-tem cua

Chua Jesus nhan t Giang. Cho nen, chung ta


nen co cung mot c tin nh cac mon o cua
Chua Jesus neu chung ta muon nhan s ng tr
cua c Thanh Linh bi tin vao bap-tem cua
c Chua Jesus Christ, ma Ngai a nhan t
Giang va tin vao huyet Ngai tren thap t. .
Neu Hoi thanh au tien ngh Bap-tem nh la
mot nghi le cc ky quan trong, no la cot tru c
tin trong bap-tem cua Chua Jesus th ngay nay
chung ta cung nen quan tam en bap-tem cua
Chua Jesus bi Giang nh mot thanh phan
khong the thieu c cho s cu roi cua chung
ta. Hn the na, chung ta phai en va gi c
tin ung vi s hieu biet tron ven ve nghi thc
te le Chua Jesus phai chu ong inh sau khi
nhan phep bap-tem cua Giang. Chung ta phai
gi trong tr rang c Thanh Linh bat au ng
trong chung ta khi chung ta tin Chua Jesus chu
bap-tem, chet tren thap t gia va a song lai e
lam Cu Chua cua chung ta. Phep bap-tem cua

NOI DUNG

56 Ban a nhan lanh c Thanh Linh khi ban tin Chua cha?

Chua Jesus bi Giang va huyet Ngai tren thap


t gia co qua nhieu y ngha trong Phuc am tot
ep.
Phng cach chac chan e chung ta nhan
lanh c Thanh Linh la tin vao Phuc am baptem cua Chua Jesus, va huyet Ngai. Bap-tem
cua Chua Jesus tay sach moi toi cua nhan loai
mot lan u ca. o la bap-tem cua s cu chuoc
dan chung ta en cho nhan lanh c Thanh
Linh. Co ngi khong quan tam en quyen
nang cua bap-tem cua Chua Jesus, ho hieu no
nh ch la mot hnh thc.
Phep bap-tem cua Chua Jesus lam thanh mot
phan trong Phuc am, no noi cho chung ta biet
the nao Chua Jesus cat toi loi the gian va chap
nhan s xet oan bi s o huyet tren thap t
gia. Bat c ai tin vao li cua Phuc am nay tr
thanh mot thanh vien cua Hoi thanh, ni o la
s hu cua Chua va vui hng phc hanh
trong Thanh Linh. c Thanh Linh la mon qua

t c Chua Tri cho nhng ai nhan c s


tha toi.
Vi bap-tem cua Ngai, Chua Jesus tr thanh
Chien Con cua c Chua Tri, ang cat toi
loi the gian i (Giang 1:29). Giang 1:6-7 noi,
Co mot ngi c Chua Tri sai en, ten la

Giang. Ngi en e lam chng, la lam chng


ve s sang, hau cho bi ngi ai nay eu tin.

e tin vao Chua Jesus nh la mot Cu Chua,


ang cat toi loi chung ta, chung ta phai hieu
chc vu va s lam chng cua Giang trong Kinh
thanh. Roi chung ta co the tin Chua Jesus nh
Cu Chua cua chung ta. e nhan c c
Thanh Linh, chung ta cung can co c tin manh
me trong long ve li chng nay. V the, e hoan
thanh Phuc am cua le that, chung ta phai tin
vao phep bap-tem cua Chua Jesus bi Giang va
huyet Ngai tren thap t gia. Ma-thi- 11:12
chep, Song, t ngay Giang Bap-tt en nay,

nc thien ang b ham ep, va la ke ham ep o

NOI DUNG

57 Ban a nhan lanh c Thanh Linh khi ban tin Chua cha?

choan lay oan van nay la mot trong nhng

oan van kho hieu trong Kinh thanh. Tuy


nhien, chung ta can e y en cum t t ngay
cua Giang Bap-tt. No tuyen bo cach chac
chan rang chc vu cua Giang noi ket trc tiep
vi chc vu cua Chua Jesus trong s cu roi.
c Chua Jesus muon chung ta vao Nc
Tri vi mot c tin manh me, manh me nh
the ngi manh me, gan da. Chung ta pham toi
moi ngay, chung ta th mong manh, yeu uoi
nhng Ngai cho phep chung ta vao Nc Ngai
bi c tin khong s hai ve s gian ac cua
chung ta. V the phan oan nay cho biet rang
con ngi co the vao Vng Quoc c Chua
Tri bi c tin vao Phuc am tot ep. No cho
chung ta biet rang c Chua Jesus cat tat ca toi
loi cua the gian qua bap-tem cua Ngai bi
Giang va qua huyet Ngai tren thap t gia. Noi
cach khac, Nc Thien ang co the c chiem
hu bi c tin manh me trong Phuc am bap-

tem cua Chua Jesus va huyet Ngai.


Phep bap-tem cua Chua Jesus cat bo tat ca
toi loi chung ta, va c tin cua chung ta bao
am rang chung ta se nhan s ng tr cua c
Thanh Linh. Chung ta phai giang Phuc am nay
cho ngi lan can, ba con, ngi quen biet, va
moi ngi tren the gii. Chung ta phai co c
tin trong Phuc am ma Phuc am o noi rang toi
loi cua the gian a chuyen qua cho Chua Jesus
qua phep bap-tem cua Ngai. Qua c tin cua
chung ta, chung ta se nhan c hanh phuc cua
s cu chuoc va s ng tr cua c Thanh Linh.
Phep bap-tem cua Chua Jesus cat tat ca moi
toi cua chung ta, va huyet Ngai la s xet oan
toi loi. Chung ta phai giai thch cho ngi cha
tin ve Phuc am tot ep cua Nc va Thanh
Linh. Ch bi lam nh the, ho se en va tin
nhan Phuc am va nhan lanh c Thanh Linh.
Toi muon ban tin ieu nay. Ch bi co c tin
trong phep bap-tem cua Chua Jesus qua Giang

NOI DUNG

58 Ban a nhan lanh c Thanh Linh khi ban tin Chua cha?

va huyet Ngai tren thap t gia con ngi mi co


the c tha toi va nhan s ng tr cua c
Thanh Linh.
Moi ngi co the tr nen con cua Chua,
trong s ng tr cua Thanh Linh, va trong nhng
anh em, ch em cua chung ta la nhng ngi tin
Phuc am cua Nc va Thanh linh. Ban nen co
cung mot c tin trong Phuc am tot ep nh
Phao-lo a co. Toi cam ta Chua v Ngai ban
cho chung ta Phuc am tot ep va ngi khen
Ngai. A-men.

NOI DUNG

Bai giang 4
Ai la ngi co cung mot c
tin nh cac Mon o?

NOI DUNG

60 Ai la ngi co cung mot c tin nh cac Mon o

Ai la ngi co cung mot c


tin nh cac Mon o
< Cong-vu cac S-o 3:19 >
Vay, cac ngi hay an nan va tr lai, ang
cho toi loi mnh c xoa i hau cho ky th thai
en t Chua.

Cac S o co loai c
tin g?
Ho tin ca phep bap-tem cua
Chua Jesus va huyet Ngai
tren thap t gia.

Hay nhn cac mon o cua Chua Jesus, s


phat trien c tin cua ho khi ho nhan s ng tr
cua c Thanh Linh la khac biet ro rang hn
trc khi ho co. The xac ho khong co g khac
hn, nhng sau khi nhan c Thanh Linh, i
song ho hoan toan thay oi trong anh sang cua
c Chua Jesus Christ.
Thanh pho ni ho song co nui va ho ep. o
la mot thang canh de yeu. Toi a thch thu va
ngac nhien en oi khong the khong dang len
Chua li ta n ve s sang tao dieu ky. S rc r
cua anh nc lap lanh nh pha-le trong anh mat
tri lam cho long toi ngap tran xuc ong va the
gii chung quanh toi giong nh vang.
Nhng co nhng ni ma nhng ieu nh vay
khong the hien c ve ep nh chnh no bieu
lo. Co nhng ni bau tri trong sang nh pha-le
nhng nc di anh mat tri th nh mot bai
bun lay. Khong co s choi sang trong anh mat.
Nhn vao cai ho nh the nay, toi cam ta Chua

NOI DUNG

61 Ai la ngi co cung mot c tin nh cac Mon o

ve Phuc am tot ep cua Ngai a tay sach toi loi


toi va ban cho toi s ng tr cua Thanh Linh
Ngai.
Giong nh be mat cua mot am lay khong
the phan chieu anh sang, chung ta cung co the
xa anh sang cua c Chua Tri va khong co y
hng tm hieu ve so phan mon n cua ban chat
toi loi cua chung ta. Nhng neu c Thanh
Linh ng trong long chung ta, chung ta se c
tr nen con cua c Chua Tri va c hng
dan e day li cua Phuc am cho ngi khac. V
chung ta nhan anh sang cua Ngai, chung ta se
chieu sang nh nhng ngon en.
Sau khi Chua Jesus phuc sinh, cac mon o
cua Ngai nhan lanh Thanh linh va tr nen con
cai va s o cua s sang. S sang cua c
Thanh Linh la phc hanh ln cho tat ca, va v
the hau het moi ngi eu mong c nhan c
Thanh Linh.

c tin cua s o Phao-lo


Phao-lo co loai c tin g? Trong s xng
nhan c tin, Phao-lo noi rang ong c giao
duc va huan luyen bi Ga-ma-li-en, mot trong
nhng giao s luat phap noi tieng luc bay gi,
theo luat phap cua ong cha cach nghiem nhat.
Nhng ong thu nhan rang ngay ca luat phap
cung khong the cu ong khoi toi, va that s ong
la ngi bat b Chua Jesus, Cu Chua chung ta.
Mot ngay kia ong gap c Chua Jesus tren
ng en a-mach va tr nen nha truyen giao
Phuc am. Ong tin c Chua Jesus Christ la Con
c Chua Tri, ang a en the gian, chu
bap-tem bi Giang e tay sach tat ca toi loi the
gian, va o huyet tren thap t gia e nhan ve
Ngai tat ca s xet oan v toi cua the gian. Noi
cach khac, Phao-lo co c tin trong long ve s
tha toi.

NOI DUNG

62 Ai la ngi co cung mot c tin nh cac Mon o

Mon o cua Chua Jesus tin rang phep baptem cua Chua Jesus bi Giang va huyet cua
Ngai tren thap t gia la e tha th tat ca toi loi
cua ho. Phao lo chia xe cung mot c tin vi
cac mon o va v the ong c cu khoi moi
toi.
Phao-lo noi trong Ga-la-ti 3:27, Va anh em

eu chu phep bap-tem trong ang Christ, eu


mac lay ang Christ vay va xng nhan c tin

cua ong trong bap-tem cua Chua Jesus nh la


s cu roi cua ong. Cung vay, Phi-e-r noi
trong I Phi-e-r 3:21, Phep bap-tem bay gi

ben la anh tng cua s ay e cu anh em,


phep ay chang phai s lam sach o ue cua than
the, nhng mot s lien lac lng tam tot vi
c Chua Tri, bi s song lai cua c Chua
Jesus Christ.

Va ong bay to Phuc am tot ep trong baptem cua Chua Jesus qua cau nay. Mon o cua
Chua Jesus tin rang bap-tem cua Ngai bi

Giang tay sach tat ca toi cua the gian. Ho c


tha toi, va khong con di s rua sa cua luat
phap bi tin le that nay.
Ho tin ca phep bap-tem cua Chua Jesus va
huyet Ngai tren thap t gia. Chng c nay cho
thay rang niem tin nay la can thiet cho s chng
nhan kha nang thanh cong cua cac mon o.
Cong-vu cac S-o 1:21-22 noi, Vay, noi

nhng ke a theo cung chung ta tron luc c


Chua Jesus i lai gia chung ta, t khi Giang
lam phep bap-tem cho en ngay Ngai c cat
len khoi gia chung ta, phai co mot ngi lam
chng cung chung ta ve s Ngai song lai. Hay
tr thanh mot mon o cua Chua Jesus bat au
vi c tin trong phep bap-tem cua Chua Jesus
bi Giang.
Le that ma chung ta can e c tha toi la
c tin trong phep bap-tem cua Chua Jesus va
huyet Ngai tren thap t gia. Va, anh em thay

eu chu phep bap tem trong ang Christ, eu

NOI DUNG

63 Ai la ngi co cung mot c tin nh cac Mon o

mac lay ang Christ vay (Ga-la-ti 3:27). V vay

Phao-lo cung tin phep bap-tem cua Chua Jesus


bi Giang va huyet Ngai tren thap t gia.
Chung ta hay xem Tt 3:5, khong phai cu

v viec cong bnh chung ta a lam, nhng c


theo long thng xot Ngai, bi s ra ve s lai
sanh va s oi mi cua c Thanh Linh ay
cum t s ra ve s lai sanh co ngha la tat

ca toi tren the gian c tay sach khi Giang lam


bap-tem cho Chua Jesus. Giong nh the, neu
ban muon c tha toi, ban can phai tin nhan
Phuc am c bay to rang toi cua ban c
chuyen qua Chua Jesus bi phep bap-tem cua
Chua Jesus. Ly do Chua Jesus chu ong inh
va o huyet ra la e cat toi loi tat ca chung ta
qua bap-tem ma Ngai a nhan qua Giang. Tin
le that nay la u e nhan lanh s ng tr
cuaThanh Linh. Phao-lo xng rang ong cung tin
vao phep bap-tem cua Chua Jesus va huyet
Ngai tren thap t gia.

Chung ta hay xem He-b-r 10:21-22, lai v

chung ta co mot thay te le ln a lap len cai tr


nha c Chua Tri, nen chung ta hay lay long
that tha vi c tin ay day tron ven, long c
ti sach khoi lng tam xau, than the ra bang
nc trong, ma en gan Chua. ay ra

bang nc trong ch ve phep bap-tem cua


Chua Jesus bi Giang, lam sach moi toi cua
nhan loai.
V the, trong ca Cu c va Tan c, chung
ta co the thay yeu to chu yeu cua Phuc am tot
ep, o la bap-tem cua Chua Jesus va s chet
cua Ngai tren thap t gia. Ban cung phai chia
xe cung mot niem tin vi Phao-lo.
Ngay nay, hau het cac C-oc-nhan tin Ngai
mot cach vo ch ma khong biet rang khi Giang
lam bap-tem cho Chua Jesus, tat ca toi cua the
gian a c tay sach. Vai nha than hoc luan c
rang ngi ta phai lam bap-tem e c tha toi.
S qua quyet nay co le c a ra v khong

NOI DUNG

64 Ai la ngi co cung mot c tin nh cac Mon o

hieu Phuc am that cung s tot ep cua Nc va


Thanh linh. Toi loi chung ta khong c tha
trong mot nghi le nh khi chung ta chu baptem bang nc. c tin cua chung ta at trong
phep bap-tem cua Chua Jesus va huyet Ngai
mi tay sach toi loi cua chung ta. Ch nhng ai
tin vao Phuc am th c tha toi. Va bi tin vao
huyet Ngai, ho c tra tat ca s xet oan. Ch
nhng ai co c tin nay mi co the nhan lanh
c Thanh Linh.
Nen chung ta hay lay long that tha vi c

tin ay day tron ven, long c ti sach khoi


lng tam xau, than the ra bang nc trong,
ma en gan Chua (He-b-r 10:22). Tac gia

th He-b-r khuyen chung ta en gan vi c


Chua Tri vi long thanh that trong s bao am
tron ven cua c tin. Ban nen en gan Ngai vi
long thanh that trong s bao am c tin cua
Phuc am tot ep.
Ngay nay, cac C-oc-nhan hy vong nhan

c s ng tr cua c Thanh Linh. Nhng


c Thanh Linh ch ng trong nhng ai la
ngi c tha toi. Nhieu ngi khong biet ieu
nay va v the ho hy vong nhan lanh c Thanh
Linh ma khong tin nhan Phuc am ve bap-tem
cua Chua Jesus va huyet Ngai. Nhng ai tin
Chua Jesus ma khong tin vao phep bap-tem cua
Ngai va huyet Ngai th khong the nhan lanh
c Thanh Linh. Ly do la long ho cha c
tinh sach.
Phao-lo tin vao phep bap-tem cua Chua
Jesus va huyet Ngai tren thap t gia va v the
ong nhan c c Thanh Linh. Hn na, ong
rao truyen niem tin nay va a b bat b bi
nhng ngi ta giao. Nhng v c Thanh Linh
ng trong long ong, ong co the rao truyen Phuc
am cua Nc va Thanh linh en cuoi cung.
Toi co the lam moi s nh ang ban them sc
cho toi (Phi-lip 4:13) Cam ta ve s ng tr cua
c Thanh Linh, ong a hau viec c Chua

NOI DUNG

65 Ai la ngi co cung mot c tin nh cac Mon o

Tri va song di s bao ve cua c Thanh


Linh cho en khi ong len gap c Chua Tri.
Ch nhng ai co cung mot c tin nh Phao-lo
mi co the nhan lanh c Thanh Linh.
Chung ta hay nhn xem c tin cua Phao-lo.
Co-lo-se 2:12 noi, bi phep bap-tem c

chon vi Ngai, th cung c song lai vi Ngai


bi c tin trong quyen phep c Chua Tri, la
ang a khien Ngai t ke chet song lai. Ong
a c tha th moi toi loi v tin nhan Chua
Jesus, ang chu bap-tem bi Giang.

C-oc-giao a thay oi the nao t


thi xa?
Bay gi, chung ta hay nhn vao s xng nhan
cua mot ch la ngi a tr thanh mon o sau
khi nhan s ng tr cua c Thanh Linh.
Toi a gia va khong the sinh con, v the e

nhan c phc hanh qua s cau nguyen, toi


i t nha th nay en nha th khac. Ngay ca khi
toi nha mot mnh toi cau xin mot a con moi
ngay t nhat mot hay hai gi va kieu mau ton
giao nay tr nen mot phan trong i song cua
toi.
Trong khi song i song ton giao nh the, toi
gap mot phu n ln tuoi hn. Ba noi vi toi neu
toi muon cau xin c Chua Tri cho toi mot
a con, toi nen co gang nhan s cau nguyen
bi viec at tay t ba ay. Toi a tng nghe rang
ngi phu n nay la s gia cua c Chua Tri
va v the toi ong y cho ba at tay tren au toi.
Ngay luc ay, toi co mot kinh nghiem ma toi
cha tng co trc ay. Li toi bat au cong
lai va toi noi mot th tieng la, toi cam thay s
la lung va nang lc nong bong keo toi len.
Toi nhan kinh nghiem nay e cho thay rang
toi a nhan c Thanh Linh va Ngai tra li cau
nguyen cua toi. Ngi phu n at tay tren au

NOI DUNG

66 Ai la ngi co cung mot c tin nh cac Mon o

toi dng nh co an t cua c Thanh Linh va


co the noi tien tri, cha benh. Ba cha bao gi
nhan s giao duc trong li cua c Chua Tri,
nhng dung quyen nang c Thanh Linh, ba a
giup nhieu Muc s va nha giao duc nhan c
c Thanh Linh qua viec at tay.
T luc ay, toi bat au tham d nhng buoi
nhom c goi la 3Phong trao phuc hng.
3
Phuc hng that la mot phan t nhien va can thiet cua i song
C-oc-nhan, no mang en s phat trien thuoc linh, chng c bi trai
Thanh linh. Nhng trong nhng nam gan ay, mot vai phong trao a
nh ngha lai t phan hng trong cach noi khong mang cung y
ngha c mo ta trong Kinh thanh. Phan hng cua ho sinh ra
nhng cam xuc khong kem che, no c anh dau bi nhng bieu
hien kha nghi, va c ket hp bi s day do va thc hanh ngoaiKinh-thanh hay khong-Kinh-thanh.
Co vai li day va thc hanh c e xng bi phong
trao phuc hng ng thi nh: nhan manh qua mc vao
nhng kinh nghiem an t khong co trong Kinh thanh,, nhng
bieu lo sai lac, day sai lac, li tien tri gia, dau ky va phep
la gia Tuy nhien, bieu hien nguy hiem nhat trong nhng
phong trao nay la ho a lam cho nhieu ngi hieu sai ve le
that nhan lanh c Thanh Linh va at Phuc am that ra
ngoai.

Trong luc toi ang cau nguyen trong mot buoi


nhom, toi cam thay mot cai rung mnh xuyen ca
than the toi va tim toi nong chay tnh yeu Chua
va ngi lan can. ieu nay xay ra giong nh
nhng ngi khac la nhng ngi ngay ngat va
noi tieng la. Co nhng ngi b ta ma am ay,
ngi lanh ao buoi nhom uoi quy ra. Muc
ch cua phong trao phuc hng la e giup ngi
khac co kinh nghiem nhan lanh c Thanh
Linh qua nhng viec nh ngay ngat, noi tien tri,
uoi quy, noi tieng la. Nhng mac dau co kinh
nghiem nay toi van co toi, va toi trong long cua
toi lam cho toi s hai va mac c.
V the, bat c luc nao toi cau nguyen toi
cung phai cau nguyen thiet tha e toi co the
giai quyet van e toi loi trong toi. Toi thu nhan
rang toi co toi nhng ngi ta van xem toi nh
mot thien than. Toi ngh toi co c tin tot,
nhng toi sai lam. Neu toi khong nhn thay loi

NOI DUNG

67 Ai la ngi co cung mot c tin nh cac Mon o

cua toi, toi a khong co c hoi e nhan lanh


c Thanh Linh.
Sau o, toi gap nhng ngi pho bien Phuc
am cua Nc va Thanh linh va nhan s tha th
cho tat ca toi loi cua toi bi li c Chua Tri.
Bay gi toi that s hanh phuc. Toi tin Phuc am
cua Nc va Thanh linh va a nhan lanh c
Thanh Linh. Toi cam ta Chua. Toi mong muon
tat ca C-oc-nhan tren the gii tin vao Phuc
am tot ep va nhan s ng tr cua c Thanh
Linh. Toi xin cam ta Chua.
Chung ta hoc c rang e nhan lanh Thanh
linh, chung ta can Phuc am cua Nc va Thanh
linh. Neu ban muon c tha toi, ban phai co
c tin trong phep bap-tem cua Chua Jesus bi
Giang. Chung ta hay xem E-phe-so 4:5, mot
Chua, mot Thanh linh va mot phep bap-tem
Ch co mot Chua, mot phep bap-tem e chung
ta tin. Tat ca chung ta phai tin phep bap-tem
cua Chua Jesus va huyet Ngai tren thap t gia

e nhan c s ng tr cua c Thanh Linh.


Neu chung ta khong lam the, c Thanh Linh
khong bao gi ng trong chung ta.
Co vai ngi day va tin rang phong trao
thanh khiet va trong sach (Sanctity and Purity
Movement) se giup ho nhan c c Thanh
Linh. Tuy nhien, ban co ngh rang c Thanh
Linh ng trong chung ta neu chung ta ket hp
trong phong trao nay khong? Ban co nhan c
c Thanh Linh v phong trao thanh khiet va
trong sach khong? Neu no co the, ban nen khon
ngoan e gi c tin. Nhng neu c Thanh
Linh en tren ban v ly do nay, th Chua Jesus
khong can phai en the gian e cu chung ta ra
khoi toi va cung khong can phai nhan bap-tem
bi Giang hay la chu ong inh tren thap t
gia.
S nhan lanh c Thanh Linh la mon qua
nhan c t c tin trong phep bap-tem cua
Chua Jesus va huyet Ngai, mang en cho ban

NOI DUNG

68 Ai la ngi co cung mot c tin nh cac Mon o

s tha toi. S ng tr cua c Thanh Linh la


mon qua c ban cho nhng ai c sach va
tha toi trong Phuc am that.
Trong nhng ngay nay, trong vong nhng
ngi say me phong trao phuc hng (Renewal/
Revival Movement), co vai ngi tin rang s
cau nguyen an nan thong thiet co the giup ho
nhan c Thanh Linh. Ho noi ngay ca nhng
ngi con co toi trong long, neu anh ta cau
nguyen xng toi, th anh ta se nhan c c
Thanh Linh.
Phong trao an t Ngu tuan (The PentecostalCharismatic Movement), a lan rong tren khap
the gii, bat au t nc My vao nhng nam
1800. Phong trao nay en sau cuoc cach mang
cong nghiep, khi ao c va luan ly con ngi
suy thoai. Phong trao nay a at en thi cc
thnh khi long cua nhieu ngi sau nao ve ngay
ai Suy Thoai. (the Great Depression). T luc
ay, c tin can c tren li c Chua Tri b suy

thoai va nhieu phong trao ton giao mi noi len.


Phong trao an t Ngu tuan vi muc ch kinh
nghiem the chat ve c Thanh Linh (c Chua
Tri) xem cong viec cua c Chua Tri bang
mat va kinh nghiem quyen nang cua c Chua
Tri trong than the va tam tr.
Nhng mot cn gio manh trong phong trao
nay la em con ngi ra khoi li cua c Chua
Tri va ton tai nh mot ton giao phan au cho
phc hanh the xac. Ket qua la nhng tn o
cua phong trao mi nay tr thanh ngi bien ho
cho chu thuyet phu phep. Ngay ca ngay hom
nay, nhng ngi theo uoi phong trao an t
Ngu tuan tin rang neu ho co c tin trong Chua
Jesus ho se giau co, tat benh cua ho se c
cha tr, ho se phong phu trong moi kha canh,
ho se nhan c c Thanh Linh, noi tieng la
va co nang quyen e cha lanh ngi khac.
Phong trao an t Ngu tuan a lan ra khap the
gii. Phong trao nay tr thanh mot hang rao

NOI DUNG

69 Ai la ngi co cung mot c tin nh cac Mon o

ngan can ngi ta en vi c tin that cua Phuc


am va s nhan lanh c Thanh Linh.
C-oc-giao can ai khi au vi c tin cua
Luther va Calvin cach ay khoang 500 nam.
Nhng vi han che cua C-oc-giao, phan
nghien cu Kinh thanh ve s ng tr cua c
Thanh Linh th khong c thiet lap cach vng
chac. Van e la t luc bat au C-oc-giao can
ai, hau het cac C-oc-nhan tin Chua Jesus
ma khong quan tam en s quan trong cua baptem va s chet cua Chua Jesus tren thap t gia.
e lam cho van e xau hn, ngi ta bat au
nhan manh vao giao ly sai lac va tap trung vao
nhng kinh nghiem the chat ca nhan. Tat ca
phai tin vao Phuc am, trong Phuc am o noi ve
bap-tem cua Chua Jesus bi Giang e cat toi loi
cua ca the gian va noi ve Chua Jesus b ong
inh e chu xet oan v toi loi ca the gian. c
tin nay se lam cho ban nhan c c Thanh
Linh.

Ngay nay, ly do lam cho C-oc-giao tr nen


qua sau kho la v ngi ta co khuynh hng t
choi s that ve bap-tem cua Chua Jesus va
huyet Ngai tren thap t gia. Chua Jesus phan
bao vi chung ta e chung ta biet le that. Tin
vao bap-tem cua Chua Jesus bi Giang va
huyet Ngai tren thap t gia co ngha la tin vao
Phuc am cua Nc va Thanh Linh. Neu ban
muon nhan c Thanh Linh, th phai tin rang
khi Giang lam bap-tem cho Chua Jesus, toi cua
ban a c chuyen qua cho Ngai va huyet
Ngai la s xet oan va s tha th tat ca toi loi
cua ban. Roi ban se nhan lanh c Thanh Linh.
Nhieu C-oc-nhan ch tin vao huyet cua
Chua Jesus nh la Phuc am cua s cu chuoc.
Nhng ai trong cac ban ch tin vao huyet cua
Ngai ma c t do khong? Neu ban ngh rang
ieu nay co the, co le ban ch hieu l m ve y
ngha that s bap-tem cua Chua Jesus. Trong
trng hp o, ban van con co toi trong long.

NOI DUNG

70 Ai la ngi co cung mot c tin nh cac Mon o

Ch khi ban noi ket bap-tem cua Chua Jesus va


huyet Ngai vi nhau trong mot c tin ban mi
nhan c s cu chuoc khoi toi loi va nhan
Thanh Linh. Kinh Thanh noi ay la Phuc am
that duy nhat co the giup chung ta ac thang the
gian. V co ba lam chng: c Thanh Linh,
nc va huyet; ba ay hiep mot (1 Giang 5:8).
V vay, chung ta phai biet ieu nay, trong c
muon cua Ngai cu chung ta ra khoi toi, c
Chua Tri a sai Giang lam bap-tem cho Chua
Jesus va roi Ngai chu ong inh.
Ly do tai sao hau het cac C-oc-nhan
khong c tha th toi mac dau ho tin vao Chua
Jesus la v ho khong tin vao Phuc am tot ep a
c hoan thanh bi phep bap-tem cua Chua
Jesus va huyet Ngai tren thap t gia. Ai la
ngi tin vao hai s viec nay se c tha toi va
c Thanh Linh se ng trong long ho.
Khi ngi ta nhan ra rang toi loi cua ho a
c tay sach, long cua ho tr nen bnh an va

rong rai nh mat nc yen tnh. Trong luc c


Thanh Linh ng vao long cua ai, s bnh an nh
dong song ang chay vao long ho. Chung ta
gap Chua cua chung ta trong le that nay va
bc i vi Thanh linh khi chung ta ban phat
Phuc am cua s nhan lanh c Thanh Linh.
Long chung ta cha bao gi co s bnh an trc
ay. T bay gi chung ta bat au tin Phuc am
cua Nc va Thanh Linh, i song chung ta tr
nen thanh than va long chung ta tr nen vui
sng tron ven. Chung ta khong the xay khoi
Phuc am tot ep nay. c Thanh Linh luon
luon trong long chung ta, thuc ay chung ta
rao giang li Ngai va cho phep moi ngi tin
c nhan lanh c Thanh Linh.
V chung ta tin vao Phuc am tot ep cua baptem Chua Jesus va huyet Ngai tren thap t gia,
chung ta c chuc phc trong c Thanh
Linh. Bay gi ban phai co c tin trong phep
bap-tem cua Chua Jesus va huyet Ngai tren

NOI DUNG

71 Ai la ngi co cung mot c tin nh cac Mon o

thap t gia e c tha toi va nhan lanh c


Thanh Linh. ieu quan trong la moi ngi tren
the gii bat au tin nhan li c Chua Tri, o
la Chua Jesus chu bap-tem bi Giang e cat tat
ca toi loi cua the gian va Ngai chet tren thap t
gia e chu xet oan ve toi loi cua ca nhan loai.
Khi ho lam the, ho se nhan lanh c Thanh
Linh.

NOI DUNG

Bai giang 5
Ban muon thong cong vi
c Thanh linh khong?

NOI DUNG

73 Ban muon thong cong vi c Thanh Linh khong?

Ban muon thong cong vi


c Thanh Linh khong?
< 1 Giang 1:1-10 >
ieu co t trc het, la ieu chung toi a
nghe, ieu mat chung toi a thay, ieu chung
toi a ngam va tay chung toi a r, ve li s
song; v s song a bay to ra, chung toi co thay,
va ang lam chng cho, chung toi rao truyen
cho anh em s song i i von cung c
Chua Cha va a bay to ra cho chung toi roi;
chung toi lay ieu a thay a nghe ma truyen
cho anh em, hau cho anh em cung c giao
thong vi chung toi. Va, chung toi van c
giao thong vi c Chua Cha, va vi Con Ngai
la c Chua Jesus Christ. Chung toi viet nhng
ieu o cho anh em, hau cho s vui mng cua
chung toi c ay day. Nay la li truyen giang

ma chung toi a nghe ni Ngai va truyen lai


cho anh em rang c Chua Tri la s sang,
trong Ngai chang co s toi tam au. V bang
chung ta noi mnh c giao thong vi Ngai,
ma con i trong s toi tam, ay la chung ta noi
doi va khong lam theo le that. Nhng, neu
chung ta i trong s sang cung nh chnh mnh
Ngai trong s sang, th chung ta giao thong
cung nhau; va huyet cua c Chua Jesus, Con
Ngai, lam sach moi toi chung ta. V bang chung
ta noi mnh khong co toi chi het, ay la chnh
chung ta la doi mnh, va le that khong trong
chung ta. Con neu chung ta xng toi mnh, th
Ngai la thanh tn cong bnh e tha toi cho
chung ta, va lam cho chung ta sach moi ieu
gian ac. Nhc bang chung ta noi mnh chang
tng pham toi, ay la chung ta cho Ngai la ke
noi doi, li Ngai khong trong chung ta.

NOI DUNG

74 Ban muon thong cong vi c Thanh Linh khong?

S oi hoi chu yeu e co s


thong cong vi c Thanh
Linh la g?
Trc het chung ta phai biet va tin vao Phuc am
cua Nc va Thanh Linh va lam sach tat
ca toi cua chung ta bi c tin.

Neu ban muon co s thong cong vi c


Thanh Linh trc het ban phai biet ngay ca mot
t toi trc c Chua Tri cung lam cho s
thong cong khong the co c. Ban co the ngh
rang, Lam the nao con ngi khong co mot t
toi trc c Chua Tri? Nhng neu ban that
s muon thong cong vi Chua th trong long
ban phai khong co mot bong toi toi loi nao. V
the, e co s thong cong vi Chua, ban can phai

biet rang ban phai tin Phuc am cua s cu


chuoc va lam sach tat ca toi loi cua chnh ban.
Neu ban that s mong muon co s thong
cong vi c Thanh Linh, trc het ban nen tin
vao Phuc am cua Nc va Thanh Linh, va lam
sach toi cua ban bi c tin. Neu ban khong
biet Phuc am cua Nc va Thanh Linh va
khong nhan no vao long ban, th ban cung
khong nen ngh en s thong cong vi Chua. S
thong cong vi c Thanh Linh ch co the xay
ra khi tat ca toi cua ban c cat i khoi long
ban qua Phuc am cua Nc va Thanh Linh.
Tat ca toi loi co the c cat i khoi tam tr
con ngi vi le that cua Nc va Thanh Linh
cua Ngai. Chua ban phc cho ban vi c
Thanh Linh khi ban tin vao Phuc am tot ep
cua Nc va Thanh Linh. Ban that s muon
thong cong vi Chua va c Thanh Linh
khong? Hay nhan biet toi cua ban va tin vao
Phuc am tot ep e thanh tay chnh mnh ban.

NOI DUNG

75 Ban muon thong cong vi c Thanh Linh khong?

Sau o ban co the that s co s tng giao vi


Chua.
Neu ban muon co s thong cong vi Chua,
ban phai tin bap-tem cua Chua Jesus c thc
hien bi Giang song Gio-anh va cung tin
huyet cua Ngai tren thap t gia. Neu con ngi
muon co s thong cong vi c Thanh Linh, ho
phai biet c Thanh Linh la ai. c Thanh
Linh la ang Thanh. V the Ngai ch ng trong
nhng ai tin vao Phuc am tot ep thoi.
Chung ta hay xem qua s thu nhan cua vai
ngi la nhng ngi toi c sach bi tin vao
phep bap-tem cua Chua Jesus bi Giang va
huyet Ngai, va ho co s thong cong vi c
Thanh Linh.
Co qua nhieu ngi song tren the gian nay
va moi ngi song vi nhng suy ngh va ng
loi rieng cua mnh. Toi la mot ngi nh ho.
Toi co mot cuoc song bnh thng va t khi con
th au, toi theo me toi en nha th va tin Chua

cach t nhien. Cha toi la ngi vo than va


thng phe phan toi ve niem tin cua toi, nhng
nhng ngi con lai trong gia nh eu i nha
th. i nha th la mot phan to ln trong i toi.
Tuy nhien, trong suot thi nien thieu, nhn
ngi cha nam liet ging, nhng suy ngh cua
toi lien quan en nhng viec song va chet,
thien ang va a nguc thng en vi toi. Hau
het moi ngi noi rang neu toi tin c Chua
Tri toi se c vao thien ang va tr nen con
Ngai, nhng toi khong bao gi chac rang toi a
tr thanh con cua Ngai. Toi a hoc rang neu toi
lam viec tot tren at th toi co the vao thien
ang, v the toi co gang lam viec tot cho nhng
ngi thieu thon.
Nhng trong long toi, toi biet toi pham toi.
Toi co the trong giong nh mot ngi tot oi
vi ngi khac nhng toi khong the khong cam
thay toi loi v toi cua toi. Trong luc ay, toi co
thoi quen i nha th va cau nguyen, Xin cho

NOI DUNG

76 Ban muon thong cong vi c Thanh Linh khong?

con that s thanh con cua Ngai. Xin cho con


biet c le that. Trong khi cau nguyen, toi
boc lo ra mot thoi thuc mi trong long. Moi lan
toi lang nghe li day ve li c Chua Tri, toi
khong the hieu hoac nhan thc thau ao. Toi b
met l i v s trong khong cua cuoc song, toi
loi va s chet. v.v.
Toi co nhng suy ngh nh sau, Toi muon
c tai sanh. Neu toi co the c tai sanh toi
se khong song nh the nay. Nhng xem
thng nhng suy ngh nay, toi en nha th
thng xuyen hn va roi tuoi nien thieu cua toi
qua i. Bay gi toi can tm mot viec lam nhng
no khong de nh toi ngh. Toi buon nhieu va du
co gang the nao chang na toi van khong co nu
ci. Nhn lai chnh toi vi tam long trong trai,
toi cam thay qua buon kho. Trong luc ay, toi
nghe Phuc am t anh cua toi.
Vay, cac ngi hay an nan va tr lai, ang

cho toi loi mnh c xoa i, hau cho ky th

thai en t Chua (Cong-vu cac S-o 3:19).

Cach chnh xac ay la Phuc am cua Nc va


Thanh Linh. Tat ca nhng g toi hoc trc ay
nha th la Chua Jesus chet tren thap t gia v
toi loi chung ta. Nhng Phuc am nay noi vi toi
rang Chua Jesus chu bap-tem bi Giang Baptt e cat moi toi chung ta va chu xet oan v
toi loi chung ta tren thap t gia.
Toi a en nha th suot cuoc song cua toi va
toi a lam ra ve la con cua c Chua Tri
nhng a that bai. Toi a co gang hieu y ngha
cua Li Ngai va a that bai. Tuy nhien sau khi
toi nghe Phuc am cua Nc va Thanh Linh toi
tin nhan no, toi trong toi va tat ca nhng g lam
khon kho toi a bien mat va long toi tr nen
bnh an.
Toi ngh rang neu toi ch tin c Chua Tri
vi s nong nhiet va en nha th nh mot ngi
ngoan ao, th toi c vao thien ang. Nhng
c Chua Tri a gi en cho toi Phuc am cua

NOI DUNG

77 Ban muon thong cong vi c Thanh Linh khong?

Nc va Thanh Linh va toi toi c tha. Ngai


ban cho toi mon qua c Thanh Linh. Trc
khi toi nhan s cu chuoc cua Ngai, toi a
khong biet ve c Thanh Linh hay khai niem
ve noi tieng la. Toi ch i nha th va tin rang
neu toi song cach thanh that va phuc vu Hoi
thanh, th c Chua Tri ban phc cho toi.
Nhng toi a nhan thay rang toi co the nhan
c Thanh Linh ch khi toi toi c tha toi qua
Phuc am cua Nc va Thanh Linh.
Trong cach song trc cua toi, toi van con co
toi mac dau toi tin c Chua Tri. Toi song
mot loai i song ham ham, khong biet s quan
trong cua viec nhan lanh c Thanh Linh.
Nhng qua ay t Ngai, la ngi giang Phuc
am cua Nc va Thanh Linh theo Kinh Thanh,
Toi tin va biet rang c Thanh Linh ng trong
toi.
Sau khi toi nhan s cu chuoc, luc au toi
khong the xac nh c Thanh Linh trong toi

hay khong. Nhng toi tiep tuc hoc li cua Ngai


va nhan thc rang trong long toi co c tin mi
ang n hoa va toi biet toi a nhan s ng tr
cua c Thanh Linh. Bay gi o la s that va
toi xac nh rang c Thanh Linh trong toi!
Khi Ngai tha toi cho toi, toi biet rang ch nhng
ai thoat khoi toi loi mi co the tr thanh con
c Chua Tri va nhan c Thanh Linh.
Toi cung biet rang co gang cua toi e tr nen
tron lanh trong mat Ngai hoac cuoc song hoan
hao cung se khong bao gi cho phep toi nhan
c Thanh Linh. c Chua Tri en tren
nhng ai biet rang ho la toi nhan va lam nhng
g ho khong biet. Ngai en vi nhng ai tm
kiem va can Ngai cach nhiet tnh.
Ngai cho toi biet rang lam viec lanh va tin
c Chua Tri khong the a toi vao thien
ang. c Chua Jesus Christ en the gian e
cu toi ra khoi toi qua Phuc am tot ep cua
Nc va Thanh Linh. Ngai ban c Thanh Linh

NOI DUNG

78 Ban muon thong cong vi c Thanh Linh khong?

ng trong toi i i.
Toi cam n Chua a lam toi tr nen con
c Chua Tri va c Thanh Linh ng trong
toi. Neu ieu o khong t Chua, toi van co toi
trong long va se b hnh phat vi cuoc song tu
nguc i i trong a nguc.
Giong nh the, khi toi ch tin huyet tren thap
t gia toi khong the nhan c c Thanh Linh
ngay ca toi mong muon. Trong luc ay, toi tin
Chua Jesus nhng toi trong long cua toi van
ngan can toi nhan c Thanh Linh. Mot toi
nhan khong the nhan c Thanh Linh. Nhng
van con co qua nhieu toi nhan co gang nhan
c Thanh Linh khi long cua ho ay day toi.
Neu ban that s muon nhan c Thanh Linh
va co s thong cong vi Ngai, ban can tin Phuc
am cua Nc va Thanh Linh, va nhan s tha
toi. Ban van la toi nhan khong? Ban co the
nghe Phuc am t nhng ngi a nhan lanh c
Thanh Linh. Nhng ai la ngi mong muon co

s thong cong vi c Thanh Linh phai co long


khao khat va tin cay vao Phuc am cua Nc va
Thanh Linh.
Ch nhng ngi cong chnh mi co the nghe
li c Chua Tri qua Hoi thanh. Ho co the
song mot cuoc song trung tn bi nghe Phuc am
tot ep nhng toi nhan song trong cuoc song rua
sa khong the nghe Phuc am va cuoi cung cua
ho la a nguc.
V the ban nen hoc Phuc am cua Nc va
Thanh Linh. Tai sao ban phai tin vao Phuc am
nay? No can thiet cho ban thoat khoi ton giao
cua luat phap va xay dng c tin tren Phuc am
tot ep trong Li cua c Chua Tri. Nhng
mon o cua Chua Jesus i theo Phuc am nay va
no thuoc ve nhng ai co c Thanh Linh. Phuc
am tot ep cua Nc va Thanh Linh th chnh
xac giong vi nhng g ma cac S o noi theo
trong thi ky cua Hoi thanh au tien. Tat ca Coc-nhan phai nhan lanh c Thanh Linh.

NOI DUNG

79 Ban muon thong cong vi c Thanh Linh khong?

c nh vay ch khi nao ho tr nen con c


Chua Tri.
Nhng ai tiep tuc khong tin vao Phuc am cua
Nc va Thanh Linh ho con co toi trong long.
Ho khong the co s thong cong vi c Thanh
Linh. e co s thong cong vi c Thanh Linh,
trc het ho can phai tin Phuc am cua Nc va
Thanh Linh, roi c Chua Tri ban Thanh Linh
cho ho va ho se nhan c.

Kinh thanh nhieu lan e cap en c


Thanh Linh
S ng tr cua c Thanh Linh bat au sau
s phuc sinh cua Chua Jesus. Bay gi la thi ky
cuas cu roi va thi ky cua an ien vo bien.
Nhng that bat hanh thay neu chung ta khong
nhan Phuc am cua Nc va Thanh Linh va neu

chung ta song khong co s thong cong vi c


Thanh Linh.
Ban co s thong cong vi c Thanh Linh
cha? Ban co b ngan tr trong s thong cong
vi c Thanh Linh v toi cua ban khong? Hay
hoc biet Phuc am cua Nc va Thanh linh ma
c Chua Tri ban cho ban e ban tin no. Neu
ban tin vao Phuc am cua Nc va Thanh linh,
c Thanh Linh se ng tr trong long ban va tr
thanh ban cua ban. c Thanh Linh ch ng tr
trong long cua nhng ai tin vao Phuc am cua
Nc va Thanh linh. c Thanh Linh thng
bay to y ch Ngai trong long cua nhng ngi
cong chnh. Chc vu cua Phao-lo la rao truyen
Phuc am nay.
Lam the nao ban co the nhan biet ngi nao
a nhan lanh Thanh linh? Tieu chuan la g?
Tieu chuan la anh ta co tin hay khong tin vao
Phuc am cua Nc va Thanh linh. Neu mot
ngi biet va tin vao Phuc am cua Nc va

NOI DUNG

80 Ban muon thong cong vi c Thanh Linh khong?

Thanh linh, th ngi ay la ngi co s ng tr


cua c Thanh Linh.
c Thanh Linh khong ng tr trong nhng ai
khong tin nhan Phuc am cua Nc va Thanh
linh. c Thanh Linh ch ng tr trong nhng ai
tin vao s tha toi en t phep bap-tem ma Chua
Jesus a nhan t Giang Bap-tt va huyet Ngai
tren Thap-t-gia. Ban co mong muon co s
thong cong vi c Thanh Linh khong?
Ban co biet mot loai Phuc am nao ma ban
can phai hieu e nhan lanh c Thanh Linh va
co s thong cong vi Ngai khong? Phuc am tot
ep ay c tm thay trong c-tin qua bap-tem
cua Chua Jesus bi Giang va qua huyet Ngai
tren Thap-t-gia. Neu ban khong tin vao Phuc
am cua Nc va Thanh linh, toi cua ban khong
the c tha va v the c Thanh Linh khong
the ng trong ban. c Thanh Linh oi hoi con
ngi phai tin vao Phuc am cua Nc va Thanh
linh e nhan lanh chnh Ngai.

c Thanh Linh khong the ng trong long toi


nhan. Neu ban muon nhan c Thanh Linh,
trc nhat ban phai tin vao Phuc am tot ep e
c thanh tay tat ca toi loi cua ban. Neu ban
muon co s thong cong vi c Thanh Linh,
ban nen trung tn trong s rao giang Phuc am
tot ep. Neu ban muon c s dan dat cua
c Thanh Linh, ban phai luon luon yeu men
Phuc am va ban phai co gang rao truyen no bat
c ni nao ban en. c Thanh Linh th vi
nhng ai rao truyen Phuc am cua Nc va
Thanh linh.
S ng tr cua c Thanh Linh th ch c
ban cho nhng ngi cong chnh, la nhng ai tin
nhan Phuc am cua Nc va Thanh linh. Ch
nhng ngi cong chnh la ngi tin Phuc am
tot ep mi co the thong cong vi c Thanh
Linh. Phuc am tot ep ma c Thanh Linh tan
thanh la Phuc am c thc hien bi bap-tem
cua Chua Jesus qua Giang va huyet Ngai (I

NOI DUNG

81 Ban muon thong cong vi c Thanh Linh khong?

Giang 5:3-7).
Phi-e-r cung tin vao Phuc am tot ep va
noi, Phep bap-tem bay gi ben la anh tng

cua s ay e cu anh em, phep ay chang phai


s lam sach o ue cua than the, nhng mot s
lien lac lng tam tot vi c Chua Tri, bi s
song lai cua c Chua Jesus Christ (Peter
3:21).

Trong Kinh Thanh, nc thng ch ve


bap-tem ma Chua Jesus a nhan t Giang.
Ai la ngi nhan s cu chuoc t Phuc am tot
ep va c t do khoi toi th co the nhan lanh
c Thanh Linh. Nhng ai la ngi tin Phuc am
tot ep th co the th phng bang tam than va
le that bi s dan dat cua c Thanh Linh
(Giang 4: 23). c Thanh Linh giup cho ngi
cong chnh song cuoc song ay day c Thanh
Linh. Nhng ai co s ng tr cua c Thanh
Linh co the song mai trong s ngi khen Chua.
c Thanh Linh bao am rang chung ta la Con

c Chua Tri. Chung ta co the song mai trong


Phuc am cua Nc va Thanh linh va trong c
Thanh Linh.

c Thanh Linh khong co s thong


cong vi nhng ai t la doi mnh
c Thanh Linh noi ve nhng toi nhan trong
I Giang 1:8, V bang chung ta noi mnh khong

co toi chi het, ay la chnh chung ta la doi


mnh, va le that khong trong chung ta.

c Thanh Linh khong the ng trong nhng


ai t la doi chnh mnh. c Thanh Linh qu
trach toi nhan rang, Tai sao ngi khong tin
vao Phuc am tot ep c hnh thanh bi phep
bap-tem cua Chua Jesus va huyet Ngai?
Chung ta hay xem li chng cua mot Coc-nhan tai sanh la ngi trc kia tin nhan

NOI DUNG

82 Ban muon thong cong vi c Thanh Linh khong?

c Thanh Linh ma khong co chng c cua


phep bap-tem cua Chua Jesus va huyet Ngai.
Ngi nay ngay nay tin Phuc am cua Nc va
huyet va anh ta a nhan lanh c Thanh Linh.
day chung ta c ch ra cach ro rang rang
c Thanh Linh ng tr trong ai.
c Chua Tri bat au song trong long toi
khi toi nhan ra ly do toi loi ton tai tren the gii
nay. Nhn vao chnh mnh toi, toi ngh ve s
yeu uoi cua toi khi toi song trong the gii toi
ac nay mot mnh vi s them khat c Chua
Tri. Toi khong tm kiem c Chua Tri nhng
t nhien toi chap nhan s ton tai cua Ngai du
Ngai khong the thay c, nhng Ngai co that.
D nhien, toi t hoi mnh, Ngai that ay
khong? nhng ngay ca y ngh nay lam toi kinh
khiep v toi tin chac rang Ngai la Tao Hoa moi
vat.
Nhng ai t choi c Chua Tri th ngu dai.
Ho dng nh co the vt qua moi vat trong sc

rieng cua ho nhng tren kha canh khac ho


trong giong nh ngi ngu dai yeu uoi. Nhng
v toi co hy vong trong cuoc song sau cai chet,
Toi nhn len c Chua Tri vi s ton knh hn.
Toi lay lam la la khong biet thien ang co ngay
ca ni danh cho ngi giong nh toi la ngi
luon luon cam thay thieu thon khong.Vi suy
ngh o lam cho toi m c thien ang cach
nghiem tuc hn.
Cha me toi khinh de nhng ngi co ton giao
va anh em ruot toi i nha th ma khong he co
s thanh tam. Ho ngh long mo ao cua toi cho
nha th sm tan lui cho nen ho khong ngan tr
toi cho en khi toi vao trung hoc. Toi i t nha
th nay qua nha th khac va cuoi cung bat au
i en mot nha th nho gan nha toi cho en khi
toi vao ai hoc.
Ly do toi chon nha th nay la v no nhan
manh vao Phuc am. Muc s cua nha th la mot
nha phuc hng co ve khong chong oi vi li

NOI DUNG

83 Ban muon thong cong vi c Thanh Linh khong?

c Chua Tri. Toi co ly do e theo cuoc song


ton giao cua mnh cach nhiet tnh, ngay ca khi
toi b soc va b e nang bi viec hoc.
Ly do la khi ngi ta goi nhng thanh vien
trong nha th toi la ngi ngu dot, toi tin rang
hoi thanh cua toi ung va toi chac chan se c
vao thien ang. S tin chac nay c can c
tren Phuc am. Ho noi rang toi nhan khong the
vao cong thien ang nhng ngi cua nhng
Hoi-thanh khac cung noi trong long ho ay
nhng toi. Toi cung tin rang ngi trong Hoithanh toi la toi nhan trc khi toi tham gia vao
Hoi-thanh, v the toi khong suy ngh nhieu ve
phe phan nay.
Nhng nhng ngi c goi la nhng nha
phuc hng C-oc th khac vi nhng g toi co
kinh nghiem trong qua kh. Ho noi rang neu
chung ta co niem tin vao Chua Jesus vi the
cach ung, chung ta vo toi. Ch nhng ngi vo
toi mi c vao thien-ang. Ho cung noi rang

Chua Jesus ganh s xet oan cho chung ta tren


Thap-t-gia v the chung ta khong la toi nhan
na ma la ngi cong chnh. Luc au toi khong
tin vao ieu nay, nhng khi toi ngh ve no, no
co y ngha that. Toi con tre va toi ngh rang neu
toi muon len thien-ang, c Chua Tri ch cho
phep toi vao khi toi vo toi, v c Chua Tri
khinh thng toi loi.
Hoi-thanh nay co niem tin khac hn toi co va
nghi le th phng cung hi khac. Neu bi v
thien ang la ni ch co t ngi c chon vao
th dng nh Hoi-thanh nay lam theo mot
niem tin ung. V Hoi-thanh nhan manh vao
xac tht va huyet cua Chua Jesus, moi Chua
nht chung ta nhan mot t banh va nhap t ru.
V le ky niem nay c can c tren Kinh-thanh,
toi chap nhan ieu nay. Nhng sau nay toi mi
nhan ra la nhng ngi theo nghi thc nay ma
khong biet y ngha cua no.

NOI DUNG

84 Ban muon thong cong vi c Thanh Linh khong?

Toi tin c Thanh Linh ng trong long cua


nhng ngi tin va trong long cua ngi cong
chnh va Ngai nghe tat ca li cau nguyen cua
ho. V the toi tin c Thanh Linh ng trong toi.
Toi rat chac rang c Chua Tri la ngi ban
cua toi va toi khong bao gi nghi ng Phuc am
va toi tin no. Khi toi trai qua nhng luc kho
khan, toi noi chuyen vi c Chua Tri nh the
Ngai ben canh toi. Toi tin rang Ngai nghe toi
khi toi noi vi Ngai ve nhng g ma toi khong
the noi vi bat c ai khac. Toi tin cay Ngai va
le thuoc vao Ngai.
Toi khong the hieu nhng ngi en vi
nhng buoi nhom phan hng e noi tieng la va
toi ci nhng ngi theo nhng buoi nhom cau
nguyen kieng an. Nhn vao nhng co gang nh
the toi ngh, Tai sao ho phai trai qua nhng co
gang vo ch nh the e nhan c Thanh Linh?
c Thanh Linh ch en tren ho khi ho vo toi
va vi ho luon. Ho chac han la toi nhan. Ngai

khong the en vi ho ngay ca vi tat ca co gang


cua ho. Toi cam thay thng xot ho. Toi ngh
rang ho qua ngu dai. Vi nhng y tng o
trong long, toi ngh rang niem tin cua toi trong
Phuc am la tot nhat va nhng niem tin cua
ngi khac la gia doi.
Long ngu dai cua toi at en nh cao cua
no. Trong 10 nam toi a hng dan mot cuoc
song ton giao cho rieng toi. Nhng thi gian troi
qua nhng cau hoi lai bat au noi len trong tr
va long toi. Toi ngh, Toi vo toi bi Phuc am
cua huyet tren Thap-t-gia, nhng tat ca nhng
tn o khac cung vo toi khong? Ho co that s tin
vao Phuc am nay khong? Toi khong biet tai sao
toi lai hoi nhng cau hoi nay. Nhng cau hoi ch
en trong tr toi va toi khong he hoi ai ca. ay
la niem tin ca nhan va se khong c xuc
pham. Va no cung la cau hoi tho lo khi hoi
ngi khac.

NOI DUNG

85 Ban muon thong cong vi c Thanh Linh khong?

Nhng toi bat au hoi chnh toi nhng cau


hoi nay. Trong luc toi trng ai hoc, toi khi
s lam vai viec ma no thng b han che bi
khai niem ton giao va long toi tr nen en toi
hn, niem tin cua toi bat au giam sut. Toi
khong con tin chac niem tin cua toi. Toi co
the goi toi la ngi cong chnh khong? Chua
Jesus that s lam sach tat ca toi cua toi khong?
gia tat ca nhng boi roi nay, toi buoc toi
phai ngh ve Phuc am cua Thap-t-gia va toi
tay nao cua toi bi no. Nhng cang ep buoc toi
cang b anh mat va toi khong theo nhng buoi
nhom na. Toi dung nhng hoat ong cau lac
bo cua toi nh la mot li bao cha.
Gia nhng boi roi va lan lon, cuoi cung toi
a gap le that. Toi nghe noi ve Phuc am cua
Nc va Thanh linh va no en vi toi nh la
vang sang. Anh hng that to ln en noi toi
cam thay nh khoc. Nhng khi lang nghe Phuc
am, toi phai chap nhan rang tat ca nhng g toi

a tin en luc nay eu sai lac.


Toi cha bao gi chuyen toi mnh qua Chua
Jesus. Toi a tin cach map m rang Ngai cat toi
loi cua toi va toi vo toi, nhng o khong phai la
van e. Tai sao Chua Jesus en the gian va
chu bap-tem? V Ngai muon bay to cho chung
ta Ngai la Chien con nhu m? e chng minh
ieu o Ngai tr thanh con ngi? Hay la e
tien tri cai chet khong the tranh c cua Ngai?
Toi a cha bao gi co bat c mot kien thc l
m ve bap-tem la quan trong. S that la Chua
Jesus chu bap-tem bi Giang, ngi ai dien
cho nhan loai, va vi bap-tem o, tat ca toi loi
chung ta a chuyen qua Ngai.
O! o la tai sao Chua Jesus tr thanh Chien
Con cua c Chua Tri, ang mang tren Ngai
tat ca toi loi cua chung ta!. Bay gi tat ca moi
viec a ro. Chua Jesus b xet oan v toi cua
toi tren Thap-t-gia. o la tai sao toi vo toi
trong long. Trong luc toi biet ve phuc am cua

NOI DUNG

86 Ban muon thong cong vi c Thanh Linh khong?

nc (bap-tem cua Chua Jesus), huyet (Thapt-gia), va Thanh linh (Chua Jesus la c Chua
Tri), toi cam thay toi trong long cua toi tan
bien. .
Bay gi toi that s la ngi vo toi, ngi
cong chnh va c Thanh Linh ng trong long
toi. Niem tin ni Thap-t-gia th khong u e
tay sach toi khoi toi ma toi co trong long. Neu
ban khong biet cach chnh xac lam the nao toi
cua ban chuyen qua Chua Jesus, toi cua ban
khong the c tha th va c Thanh Linh
khong the ng trong ban. Cam n Chua. Toi co
the nhan c Thanh Linh qua Phuc am tot ep.
Khong can co mot co gang nao, toi c tha
toi qua Phuc am cua Nc va Thanh linh va
c Thanh Linh a ng trong toi bay gi va
mai mai. Bay gi toi co the t hao goi chnh
mnh la ngi vo toi va co the t hao rang toi
thuoc ve Nc Tri. Toi dung c hoi nay e
cam n Chua v phc hanh Ngai ban cho toi

khong can tra gia. Ha-le-lu-gia!


Nhng ai nhan c Thanh Linh co the noi
rang ho vo toi trc c Chua Tri. Bao lau
ban tin Chua khong la van e, neu ban khong
tin vao Phuc am ma c Chua Tri ban cho
chung ta, ban chac chan con toi trong long.
Nhng ngi nh the la nhng ngi t la doi
mnh va c Chua Tri. Nhng ngi nay
khong bao gi gap c c Chua Tri. Neu
mot toi nhan mong muon thong cong vi c
Thanh Linh, anh ay trc het phai ngng s la
doi chnh mnh va xng toi ma anh ay a pham.
Ch nh the anh ay mi c xng ang nhan
Phuc am cua Nc va Thanh linh. Nhng ai tin
Phuc am tot ep nay xng ang nhan c
Thanh Linh.
c Thanh Linh noi g vi toi nhan? Ngai
khuyen ho nhan s tha toi bi tin nhan Phuc am
c thc hien bi bap-tem cua Chua Jesus va
huyet Ngai. Neu ban noi rang ban khong la toi

NOI DUNG

87 Ban muon thong cong vi c Thanh Linh khong?

nhan khi ban pham toi, th ban khong bao gi


nhan c c Thanh Linh. Nhng ai khong tin
Phuc am tot ep va noi rang ho khong pham toi
la ho a la doi chnh mnh va ca c Chua
Tri. Toi nhan can phai biet Phuc am cua Nc
va Thanh linh e nhan c Thanh Linh. Ch
nh the ho mi c giai thoat khoi s xet oan
cua c Chua Tri.

Ngi cong chnh co the thong cong


vi c Thanh Linh bi s xng toi
Toi noi nhng ai tin nhan Phuc am cua Nc
va Thanh linh th nhan c c Thanh Linh.
Chung ta hay xem nhng g c Chua Tri noi
ve ngi cong chnh. Trong I Giang 1:9 viet,
Con neu chung ta xng toi mnh, th Ngai la

thanh tn cong bnh e tha toi cho chung ta, va

lam cho chung ta sach moi ieu gian ac.

Cau nay co ngha la chung ta c sach ky


toi khoi tam long gian ac bi t nhac nh chnh
chung ta va tin vao Phuc am tot ep ma trong
Phuc am o tuyen bo rang Chua Jesus cat tat ca
toi chung ta khi Ngai chu bap-tem va chuoc toi
chung ta khi Ngai chu ong inh. Ngi cong
chnh can xng ky toi mnh vi c Chua Tri.
Ch nh the chung ta mi co the nhan c
Thanh Linh. Ngi cong chnh nen xng ky toi
va tiep tuc tin vao Phuc am tot ep.
a t lau, Phuc am cua bap-tem cua Chua
Jesus va huyet Ngai a tay sach tat ca toi loi
chung ta cho nen ngi cong chnh nen tin vao
Phuc am nay va c thoat khoi toi. Chua a
tha th tat ca toi cua ho qua Phuc am cua Nc
va Thanh linh. Ngi cong chnh can phai tin
vao Phuc am tot ep nay e c t do khoi toi.
Ngi cong chnh can thanh tay long ho bi
Phuc am tot ep cua Nc va Thanh linh khi ho

NOI DUNG

88 Ban muon thong cong vi c Thanh Linh khong?

b o ue bi ky toi.
Chua chung ta a tay sach tat ca toi cua
ngi cong chnh cach ay lau roi bi bap-tem
va huyet cua Ngai. Tuy nhien ngi cong chnh
nen xng va chap nhan toi cua ho trc c
Chua Tri. Va roi ngi cong chnh phai quay
tr lai vi c tin trong bap-tem cua Chua Jesus
va huyet Ngai, la Phuc am tot ep e c giai
thoat khoi toi. V the ho luon c dan en mot
cuoc song ti mi trong quan he vi c
Thanh Linh. Nhng ai nhn xem Chua ma
khong ban khoan ve s yeu uoi cua ho th co
the thong cong that vi c Chua Tri, cam ta
Phuc am tot ep cua Nc va Thanh linh.

Lam the nao chung ta co the at en y


thc that s cua s thong cong vi c
Thanh Linh?
Co nhieu ngi mong muon c thong cong
vi c Thanh Linh. Nhng ho khong biet cach
nao e lam cho s mong muon nay thanh s
that, ngay ca ho tin Chua Jesus. Tat ca moi
ngi en e nhan c Thanh Linh bi tin vao
Phuc am cua Nc va Thanh linh va khi s co
s thong cong vi c Thanh Linh ngay luc ay.
Giong nh the, ch co mot con ng cho
ngi cong chnh co s thong cong vi c
Thanh Linh la biet va tin nhan le that cua Phuc
am cua Nc va Thanh linh. S thong cong
gia c Thanh Linh va ngi cong chnh
khong the at c ngoai Phuc am that. S
thong cong vi c Thanh Linh la g? No ch

NOI DUNG

89 Ban muon thong cong vi c Thanh Linh khong?

co the co bi c tin trong le that cua Phuc am


tot ep.

c Chua Tri noi rang con ngi


pham toi suot ca i cua ho
Trong I Giang 1:10 noi,Nhc bang chung

ta noi mnh chang tng pham toi, ay la chung ta


cho Ngai la ke noi doi, li Ngai khong trong
chung ta. Khong co mot ngi nao khong co
toi trc c Chua Tri. Kinh-thanh noi, That,
chang co ngi cong bnh tren at lam ieu
thien, ma khong he pham toi. (Truyen-ao
7:20). Moi ngi pham toi trc c Chua
Tri. `Neu mot ai noi rang mnh khong co toi,
th cho rang Ngai noi doi. Con ngi pham toi
suot i cua ho cho en gi lam chung, o la tai
sao Chua Jesus chu bap-tem bi Giang e

ganh toi chung ta. Neu chung ta vo toi, th


chung ta khong can tin c Chua Tri la CuChua chung ta.
Chua phan, li ta khong trong ngi cho
nhng ai ngh rang ho khong co toi. Neu mot
ngi khong co c tin trong Phuc am cua Nc
va Thanh linh, th ngi ay e danh cho s huy
diet. Neu mot ngi cong chnh hay mot toi
nhan noi rang anh ta khong co toi trc c
Chua Tri, th anh ta khong xng ang e tin
Phuc am tot ep.
Chua ban cho moi ngi mot mon qua tuyet
vi cua Phuc am. Chung ta xng nhan tat ca toi
loi cua mnh va an nan e c tha toi trong
Phuc am tot ep. Chung ta can tr ve vi Phuc
am tot ep ma c Chua Tri danh cho chung
ta e tha toi cho chung ta va tin no e nhan s
thong cong vi c Thanh Linh. Y ngha that
cua s thong cong vi c Thanh Linh la
trong Phuc am cua Nc va Thanh linh, va ch

NOI DUNG

90 Ban muon thong cong vi c Thanh Linh khong?

nhng ai co Phuc am cua Nc va Thanh linh


mi co s thong cong that vi c Chua Tri.
Loai ngi xa cach c Chua Tri v toi cua
A-am va E-va. Nhng bay gi, chung ta la
nhng ngi s hu mam mong cua toi loi, co
the hng ve pha trc e co s thong cong vi
c Chua Tri. e lam c viec nay, chung ta
phai tr ve vi c tin trong Phuc am cua c
Chua Jesus Christ, la Phuc am cua Nc va
Thanh linh, e c tha nhng toi a lam chung
ta xa cach c Chua Tri.
Nhng ai tin vao Phuc am tot ep se c
cu khoi tat ca toi va c Chua Tri se lam cho
ho c ay day c Thanh Linh. Ngi cong
chnh co the co s thong cong vi c Chua
Tri, v ho nhan c Thanh Linh. V the, nhng
ai la ngi a b loai bo ra khoi c Chua Tri
v toi loi cua ho can phai tr ve vi Phuc am
cua Nc va Thanh linh, tin nhan no. Ch nh
the ho mi co s thong cong that vi Ngai.

S ng tr cua c Thanh Linh en vi c


tin trong Phuc am tot ep. Chung ta phai hieu
rang s ng tr cua c Thanh Linh ch en qua
c tin cua Phuc am Nc va Thanh linh. Tin
vao Phuc am cua Nc va Thanh linh tao ra
mot con ng mi en vi c Chua Tri.
Chua lam sup o bc tng ky toi va nguyen toi
a ngan cach gia Ngai va chung ta, va cho
phep chung ta co s thong cong vi c Chua
Tri qua c tin cua Phuc am tot ep cua Nc
va Thanh linh.
Chung ta phai tai thiet lap moi thong cong
vi c Thanh Linh. S thong cong that vi
c Thanh Linh ch at c qua s hieu biet
va vang phuc Phuc am cua Nc va Thanh linh.
S thong cong vi c Thanh Linh xay ra khi
chung ta co c tin trong viec tha toi qua baptem cua Chua Jesus. Nhng ai khong nhan s
tha toi khong the co s thong cong vi c
Thanh Linh. Noi cach khac, khong ai co s

NOI DUNG

91 Ban muon thong cong vi c Thanh Linh khong?

thong cong vi c Thanh Linh ma khong tin


vao Phuc am cua Nc va Thanh linh.
Neu co s kho khan cho ban trong viec thong
cong vi c Thanh Linh, trc het ban nen
chap nhan la ban cha tin vao Phuc am cua
Nc va Thanh linh, va toi cua ban cha c
tha. Ban co mong muon co s thong cong vi
c Thanh Linh khong? Hay tin vao Phuc am
c thanh lap qua bap-tem cua Chua Jesus va
Thanh linh. Ch co cach nay ban mi c tha
tat ca toi va nhan c Thanh Linh. Chac chan
Phuc am tot ep ban cho ban s thong cong vi
c Thanh Linh.

NOI DUNG

Bai giang 6
Hay tin e c Thanh Linh
ng trong ban

NOI DUNG

93 Hay tin e c Thanh Linh ng trong ban

Hay tin e c Thanh Linh


ng trong ban
< Ma-thi- 25:1-12 >
Khi ay, nc thien ang se giong nh mi
ngi n ong trinh kia cam en i rc chang
re. Trong cac nang o, co nam ngi dai va
nam ngi khon. Ngi dai khi cam en i th
khong em dau theo cung mnh. Song ngi
khon khi cam en i th em dau theo trong
bnh mnh. V chang re en tre, nen cac nang
thay eu buon ngu va ngu guc. en khuya, co
tieng keu rang: Ka, chang re en, hay i ra
rc ngi! Cac n ong trinh ben thc day ca,
sa soan en mnh. Cac ngi dai noi vi cac
ngi khon rang: Xin bt dau cua cac ch cho
chung toi, v en chung toi gan tat. Nhng cac
ngi khon tra li rang: Khong, e chang u cho

chung toi va cac ch; tha cac ch hay i en


ngi ban dau ma mua. Song trong khi ho ang
i mua, th chang re en; ke nao chc san, th
i vi ngi cung vao tiec ci, va ca ong
lai. Chap lau, nhng ngi n ong trinh khac
cung en va xin rang: Hi Chua, hi Chua, xin
m cho chung toi! Nhng ngi ap rang: Qua
that, ta noi cung cac ngi, ta khong biet cac
ngi au.

c Thanh Linh en vi ai?


Ngai en vi nhng ai c tha toi
bi tin Bap-tem cua Chua Jesus
va huyet Ngai.

NOI DUNG

94 Hay tin e c Thanh Linh ng trong ban

Ai la nhng n ong trinh co s ng tr


cua c Thanh Linh?
Trong phan oan Kinh-thanh tren, co nam n
ong trinh khon ngoan va nam n ong trinh
dai. Nam ngi dai xin nam ngi khon chia
cho ho mot t dau. Nhng ngi khon noi vi
ngi dai rang, Khong, e chang u cho chung

toi va cac ch; tha cac ch hay i en ngi ban


dau ma mua. V the, trong khi nhng ngi

dai i mua dau, nam ngi khon la nhng ngi


co dau trong en cua ho a c vao d tiec
ci. The th lam the nao chung ta co the chuan
b dau v Chua? Ch mot viec chung ta can lam
la ch i Ngai vi s tha th toi trong long.
Chung ta co the thay hai loai c tin trong
hai hang ngi. Mot la c tin trong Phuc am
cua s tha toi. Loai nay dan en viec nhan lanh
c Thanh Linh. Cai khac la cuoc song n

gian trong niem tin vao tn ieu cua ton giao


khong co s khac biet trong viec co s tha th
cua c Chua Tri hay khong.
oi vi nhng ai trung thanh vi tn ieu cua
ho, Phuc am tot ep e lai s nang ne cho ho.
Giong nh nhng n ong trinh dai la ngi i
ra mua dau khi chang re ang en, nhng ai di
chuyen t ni th phng nay en ni khac e
hy vong nhan c c Thanh Linh la ang la
doi khong phai ngi khac ma la chnh ho.
Trong thc te nhng ngi nh the la ngu dai,
trc nhat ho phai co c tin trong Phuc am tot
ep trong long cua ho cho en ngay oan xet.
Ho mong muon c nhan lanh Thanh linh
bang s ep buoc c Chua Tri bi nhiet tnh
cua ho. Chung ta hay xem li lam chng cua
mot chap s la ngi a no lc to ln e nhan
Thanh linh. Li lam chng nay se giup ch ban
rat nhieu.

NOI DUNG

95 Hay tin e c Thanh Linh ng trong ban

Toi a lam moi viec e nhan lanh Thanh


linh. Toi ngh rang neu toi t cong hien chnh
mnh bi c tin rieng cua toi cach nhiet thanh,
toi co the nhan c c Thanh Linh va v the
toi di chuyen t ni cau nguyen nay en ni cau
nguyen khac. Nhng ngi nhng cho cau
nguyen nay dung an piano va trong ien t
nh la mot phan cua s th phng. Muc s la
ngi hng dan buoi nhom keu goi nhng
ngi muon nhan lanh Thanh linh tng ngi
mot va khi ong ta at tay vao tran cua mot
ngi, ngi ay bat au noi tieng la. Ong ta
chay vong quanh vi chiec mi-cro-phon va keu
len rang Hay nhan la, la, la va at tay cua
ong ta tren au cua ho, lam cho ho ngat i hay
nga xuong. Toi co s nghi ng, co phai chang
nhng viec lam nay la viec nhan Thanh linh
nhng toi khong the bo nhng buoi nhom nay.
Mac du qua tat ca nhng viec nay toi cha bao
gi thanh cong trong viec nhan c Thanh

Linh.
Sau kinh nghiem o, toi i len nui va co
gang cau nguyen khoc loc suot em trong khi
om lay mot cay thong. Toi cung co gang cau
nguyen trong mot cai hang nhng viec nay
cung khong hieu qua. Sau o toi co gang cau
nguyen suot 40 ngay em nhng toi khong bao
gi nhan c c Thanh Linh. Roi mot ngay
kia, toi c mi en vi mot khoa hoc ve c
Thanh Linh. Khoa hoc c to chc moi tuan
mot lan, va keo dai suot 7 tuan.
Khoa hoc ve tnh yeu c Chua Tri, s
phuc sinh cua c Chua Jesus, viec at tay, trai
cua Thanh linh, va s phat trien thuoc linh.
Trong luc chng trnh cua khoa hoc gan ket
thuc, mot nha Truyen ao trong khoa hoc at
tay ong ta tren au toi e cau xin c Thanh
Linh, va nh ong ta noi cung toi. Toi nhe i va
hai long ban tay toi hng ve tri va keu len
la-la-la-la. Thnh lnh, trong luc toi keu la

NOI DUNG

96 Hay tin e c Thanh Linh ng trong ban

la-la-la toi bat au noi lu loat mot loai tieng


la. Nhieu ngi chuc mng toi a nhan c
Thanh Linh. Nhng khi toi nha mot mnh, toi
s hai. Toi khi lam viec nh mot cong tac vien
tnh nguyen cho khoa hoc. Toi ngh toi nen tnh
nguyen lam nhng g toi co the lam c v the
toi i khap nc e hoan thanh chc viec cua
toi. Va khi toi at tay tren vai benh nhan, benh
cua ho dng nh c lanh, nhng ho ri vao
tnh trang cu cach nhanh chong. Va roi toi co
mot khai tng trc mat toi va toi co the noi
tien tri. Ngac nhien thay, li tien tri cua toi
thanh s that. T luc ay, toi c mi en nhieu
ni va c trong ai nh mot nhan vat noi
tieng. Nhng toi van s hai. Roi mot ngay kia,
toi nghe mot tieng noi, ng lang thang t ni
nay en ni khac nh vay, thay v i va giup
cho gia nh ngi nhan s cu roi Tuy nhien,
toi khong he biet cu roi la g. Toi ch biet
nhng g ngi khac noi vi toi neu toi khong

dung an t ma c Thanh Linh ban cho toi,


Ngai se cat no khoi toi. Noi cach khac, toi lo s
nen phai s dung kha nang cua toi va v the toi
khong the ngng dung no.
Ngay kia toi nghe mot n thuat s tr lai tin
Chua Jesus va v the ban toi va toi en tham ba
ta. Chung toi khong thong bao cho ba biet trc
la chung toi se tham ba. Nhng n thuat s nay
a ch chung toi ben ngoai cong va noi, Toi
biet cac ban se en. Roi thnh lnh ba ta o
nc tren chung toi va noi, Khong co s khac
biet nao gia phap thuat ong phng va phap
thuat Tay phng. Ba ta goi chung toi la
Jesus thuat s roi ch vao chung toi va noi,
Ga nay th s hai nhng ga nay th khong.
Nhng g n thuat s noi en vi toi nh mot cu
anh vao au. Toi bat au suy ngh, tat ca
nhng g toi lam khong khac nhng g thuat s
lam. Toi a khong lam bat c ieu g trong c
Thanh Linh v toi con co toi trong long.

NOI DUNG

97 Hay tin e c Thanh Linh ng trong ban

T li chng nay, chung ta hoc biet rang


nhan lanh c Thanh Linh la vt qua kha
nang cua chung ta. V c tin nh the khong at
tren nen tang Phuc am cua c Chua Tri,
nhng ai song trong loai ton giao nh the khong
co dau trong en.
en trong Kinh-thanh e ch ve Hoi-thanh
va dau ch ve c Thanh Linh. Kinh-thanh ngu
y rang nhng ai tham gia vao Hoi-thanh, du o
la Hoi-thanh cua c Chua Tri hay la khong
phai, ma khong nhan c Thanh Linh la ngu
dai.
Nhng ngi dai ot xuc cam va than the ho
ngay qua ngay. Ngi dai ot cam giac cua ho
cung vi mot than the nhiet tnh trc c
Chua Tri. Neu chung ta noi rang cam xuc cua
chung ta co khoi lng 20 cm khoi va moi ngay
chung ta ot 1 cm khoi nh the ch trong 20
ngay chung ta tieu thu het tat ca cam xuc cua
chung ta. Cam xuc pha sau c tin cua ho

lam tang sc manh mi vao gi cau nguyen


sang, cau nguyen thau em, va buoi nhom phan
hng, nhng cam xuc cua ho cung ot chay
trong suot cuoc song ho. Ho co thoi quen e ot
chay cam xuc cua ho khong bao gi cham dt.
Cam xuc cua ho b ot chay trong danh Chua
Jesus. Ho tham gia vao Hoi thanh va ot chay
cam xuc cua ho nhng long cua ho th van boi
roi va tm kiem nhng ieu khac. Ly do la v
c tin cua ho en t kinh nghiem the xac, v
the, ho co nhng nhu cau cap thi e tang
cng cam xuc nay e ngon la khong bao gi
tat. Tuy nhien, ho khong the nhan c Thanh
Linh vi loai c tin nay. ot chay nhng cam
xuc cua ho khong dan ho en cho nhan c
Thanh Linh.
Tat ca chung ta nen chuan b c tin that e
nhan c Thanh Linh trong s hien dien cua
c Chua Tri. ieu nay va ch ieu nay mi
lam cho chung ta xng ang nhan lanh c

NOI DUNG

98 Hay tin e c Thanh Linh ng trong ban

Thanh Linh. Lam the nao e chung ta tang


trng c tin va chung ta xng ang nhan lanh
c Thanh Linh? S that nam trong Phuc am
tot ep a c thiet lap bi phep bap-tem cua
Chua Jesus va s o huyet tren Thap-t-gia.
c Chua Tri bay to chung ta nh la tong
giong oc d (E-sai 1:4). Chung ta phai chap
nhan ieu nay. Con ngi sinh ra vi 12 loai toi
(Mac 7: 21-23). Nhan loai khong the co loi
thoat khoi toi loi t ngay ho sinh ra cho en
ngay chet.
Giang 1:6-7 chep, Co mot ngi c Chua

Tri sai en, ten la Giang. Ngi en e lam


chng, la lam chng ve s sang, hau cho bi
ngi ai nay eu tin.

Giang Bap-tt bap-tem cho Chua Jesus va


chuyen tat ca toi loi cua nhan loai qua cho
Ngai, ong noi, Ka, Chien con cua c Chua
Tri la ang cat toi loi the gian i (Giang
1:29). Cam n Giang a lam bap-tem cho Chua

Jesus Christ e chung ta c cu khoi tat ca


toi loi. Neu Giang a khong lam bap-tem cho
Chua Jesus va khong tuyen bo Ngai la Chien
con cua c Chua Tri ang cat toi loi cua the
gian, chung ta khong the biet c Chua Jesus
cat tat ca toi loi chung ta tren Thap-t-gia.
Chung ta cung khong biet cach e nhan c
Thanh Linh. Cam n li chng cua Giang,
chung ta hieu rang Chua Jesus cat tat ca toi loi
chung ta va chung ta co the nhan c c
Thanh Linh.
Vi c tin nay, chung ta tr nen co dau la
ngi hoan toan c chuan b e tiep Chua
Jesus, la chu re. Chung ta la nhng n ong
trinh la ngi tin Chua Jesus va c chuan b
cach hoan hao e nhan c Thanh Linh.
Ban co tin vao Phuc am cua Nc va Thanh
linh vi tat ca long mnh cha? Ban co tin la
Chua Jesus cat tat ca toi cua ban qua phep baptem cua Giang khong? Kinh-thanh chep, c

NOI DUNG

99 Hay tin e c Thanh Linh ng trong ban

tin en bi s ngi ta nghe, ma ngi ta nghe,


la khi li cua ang Christ c rao giang (Roma 10:17). Chung ta phai tin rang Chua Jesus

a chu bap-tem bi Giang va chet tren Thapt-gia e chung ta c nhan lanh c Thanh
Linh. Chung ta phai nhan thc rang s nhan
lanh c Thanh Linh ch co the en t viec tin
rang c Chua Jesus en the gian nh la mot
con ngi va a chu bap-tem bi Giang, Ngai
a chet tren Thap-t-gia va a phuc sinh.
Ngay ca ngay hom nay, co hai nhom tn o,
nh the 10 ngi n ong trinh trong cau
chuyen tren. Ban ang ben nao? Ban phai
nhan c Thanh Linh bi tin vao Nc va
Thanh linh. Ban ang theo mot Hoi-thanh,
nhng ban van ang ch i c Thanh Linh
en tren ban chang? Ban can nen biet phng
cach ung e nhan c Thanh Linh.
Vi niem tin nao chung ta co the nhan c
c Thanh Linh? Ban co the nhan c c

Thanh Linh qua s nhiet thanh cua trang thai


xuat than cua ma thuat khong? Ban co the nhan
c Thanh Linh qua mot ton giao cuong tn
khong? Ban phai cau nguyen vi c Chua
Tri cho s tha toi cach chac chan khong?
Kinh-thanh noi rang khi Chua Jesus chu baptem va ra khoi nc, Thanh linh cua c Chua
Tri ng xuong nh chim bo cau. Ngai a chu
bap-tem e mang lay toi loi chung ta va noi vi
chung ta rang Ngai phai chu ong inh e tra
gia cho toi ac chung ta.
Chua Jesus chu bap-tem bi Giang e mang
toi cua ca the gian va i en Thap-t-gia v the
chung ta co the c cu va nhan c Thanh
Linh. ay la s that. Chua Jesus chu bap-tem
bi Giang, chu xet oan v tat ca toi cua chung
ta tren Thap-t-gia va song lai. Chung ta phai
tin vao bap-tem cua Chua Jesus bi Giang va
huyet Ngai tren Thap-t-gia e nhan s tha toi.
Chung ta co the nhan thay t bap-tem cua Chua

NOI DUNG

100 Hay tin e c Thanh Linh ng trong ban

Jesus (Ma-thi- 3:13-15) rang c Thanh Linh


en mot cach em du nh chim bo cau tren
nhng ai c xoa sach toi bi tin nhan baptem cua Ngai.
e nhan c Thanh Linh, ieu quan trong la
phai tin bap-tem cua Chua Jesus bi Giang va
huyet Ngai tren Thap-t-gia. c Thanh Linh
en tren con ngi cach em du nh chim bo
cau khi ng ay tin vao s tha toi. Ai la nhng
ngi a nhan c Thanh Linh, can phai biet
rang mnh a c tha tat ca toi loi bi c tin.
c Thanh Linh en vi nhng ai tin vao s tha
toi vi ca tam long mnh.
c Chua Jesus en bi banh va chen cua s
song i i (Ma-thi- 26:26-28; Giang 6:5356). Khi Chua Jesus ra khoi nc sau khi chu
bap-tem, co tieng phan t tri rang, Nay la
con yeu dau ta, ep long ta moi ang (Ma-thi-

3:17).

That la de e tin vao c Chua Tri Ba ngoi.

c Chua Tri la Cha cua c Chua Jesus va


c Chua Jesus la Con c Chua Tri. c
Thanh Linh cung la c Chua Tri. Ba Ngoi la
Mot c Chua Tri.
Ban phai biet rang ban se khong bao gi
nhan c c Thanh Linh bi ch tin vao
Thap-t-gia hay co gang t thanh hoa chnh ban
bi nhng viec lam cong bnh. Ban ch co the
nhan c Thanh Linh khi ban tin rang Giang
lam bap-tem cho Chua Jesus e at tat ca toi
cua chung ta tren Ngai va Ngai chu ong inh
e chuoc tat ca toi loi chung ta. Mot le that n
gian va ro rang biet bao! Khong kho e c
nhan s tha toi va c Thanh Linh.
c Chua Tri phan vi chung ta trong
nhng thuat ng n gian. Ch so thong minh
cua mot ngi bnh thng khoang 110 en
120. Phuc am cua Ngai th qua de hieu cho ho.
Ngay ca nhng tre em t 4-5 tuoi, phuc am tot
ep th cung khong qua kho hieu cho chung.

NOI DUNG

101 Hay tin e c Thanh Linh ng trong ban

Neu c Chua Tri phan vi chung ta qua cach


rac roi hn th chung ta co the hieu c Ngai
khong? c Chua Tri ch tha toi cho chung ta
va ban c Thanh Linh cho nhng ai tin vao
Phuc am cua Ngai.
c Chua Tri phan vi chung ta rang chung
ta khong the nhan c c Thanh Linh qua
viec at tay hoac cau nguyen an nan. c
Thanh Linh khong en bi so lng ngay kieng
an hay la s cong hien, ngay ca cau nguyen
suot em tren nui. Loai c tin nao mang en
ket qua c Thanh Linh ng trong chung ta?
o la c tin trong s kien Chua Jesus en the
gian, chu Bap-tem e cat tat ca toi loi cua
chung ta, chet tren Thap-t-giava phuc sinh.

Ban a that s tin nhan ieu nay cha?


Tai sao chung ta phai nhan s tha toi e c

nhan c Thanh Linh? e tr thanh cong dan


cua nc tri, chung ta can Thanh linh cua
Ngai. V the e nhan c Thanh Linh, va c
tha th toi cua mnh, chung ta can tin c Chua
Jesus la Cu-Chua, tin bap-tem va huyet cua
Ngai.
Tai sao c Chua Tri ban c Thanh Linh
cho nhng ngi ma toi cua ho c tha th?
Ly do la e an chng ho la cong dan cua Ngai.
e an chng nhng ai la ngi tin Chua Jesus
tren nen tang li c Chua Tri, Ngai ban c
Thanh Linh cho ho nh ngi bao chng.
Co qua nhieu ngi duy tr loai c tin sai
lac. That de dang cho chung ta nhan lanh c
Thanh Linh nhng khong the cho nhng ai
khong nhan s tha toi. Ho khong biet le that va
thay vao o ho tm mot cach khac e nhan c
Thanh Linh, nh the ho chm am trong s hon
me cua ton giao qua nhng hanh ong cuong
tn. Ho qua ngu dai, ho tr nen boi roi bi hat

NOI DUNG

102 Hay tin e c Thanh Linh ng trong ban

giong cua Satan gieo ra, va ri vao anh hng


cua ton giao cuong tn.
c Thanh Linh ng trong nhng ai tin vao
bap-tem cua Chua Jesus va huyet Ngai tren
Thap-t-gia va nhng ai nhan s tha toi. Ch
nhng ai tin vao s cu roi cua c Chua Tri
co the xng nhan, Toi khong co toi. Neu mot
ngi khong tin vao Phuc am cua Nc va
Thanh linh, th ho khong the noi rang ho vo toi.
Giong nh the, c Chua Tri ban Thanh linh
nh la cua cam cho con cai Ngai la nhng ai
nhan s tha toi bi tin vao bap-tem cua Chua
Jesus va huyet Ngai tren Thap-t-gia.
Ai la ngi lam chng rang bap-tem va
huyet cua Chua Jesus cat toi loi cua chung ta?
Chua Jesus, cac mon o cua Ngai va c
Thanh Linh lam chng nh the. Ai lap ke hoach
e cu loai ngi ra khoi toi loi? c Chua
Cha. Ai thc hien ke hoach? c Chua Jesus
Christ. Cuoi cung ai bao am ke hoach nay a

c thc hien? c Thanh Linh.


c Chua Tri muon lam chung ta tr thanh
dan s Ngai va v the Ngai quyet nh cu
chung ta khoi tat ca toi loi cua chung ta thong
qua Bap-tem va huyet cua Chua Jesus. Ba Ngoi
Thanh bao am cho s cu roi cuoi cung cua
chung ta, va ban cho chung ta s tha th toi loi.
Ma-thi- 3:17 viet, ay la con yeu dau ta,
ep long ta moi ang. Ai la ngi co c
Thanh Linh cua c Chua Tri la dan s cua
c Chua Tri. Ho la con cai cua Ngai. ay
la con yeu dau ta, ep long ta moi ang. Chua
Jesus la c Chua Tri. c Chua Cha noi vi
chung ta, neu ngi muon nhan s tha toi, hay
tin rang toi loi cua nhan loai a c cat i mai
mai bi Jesus, Con duy nhat cua ta, e nhan
Thanh linh va tr nen con cua Ta. Ai la ngui
tin vao ieu nay se c tha toi va tr nen con
trai va con gai cua c Chua Tri. Ngai ban
cho ho mon qua Thanh linh e an chng ho la

NOI DUNG

103 Hay tin e c Thanh Linh ng trong ban

con cua Ngai. Chung ta nhan s tha toi ch khi


chung ta tin vao bap-tem cua Chua Jesus va
cung vi huyet Ngai.
Khi con ngi khong rut khoi long ho va
khong tin vao Phuc am cua s tha toi, ho co xu
hng tin rang can goc toi loi a tieu tr nhng
ho cau nguyen an nan khong ngng cho toi
hanh ong cua ho. Neu ho ri vao t tng
khon kho nh the, Kinh-thanh tr nen kho hieu
va lon xon cho ho. V vay ho co mot niem tin
khac vi niem tin cua cac mon o Chua Jesus.
Vai ngi noi rang c Thanh Linh en tren
ho qua s cau nguyen. Nhng ieu nay hoan
toan khong ung tren quan iem cua Kinhthanh. ieu nay co ve hp ly, nhng Kinhthanh noi rang khi c Chua Jesus ra khoi nc
sau khi bap-tem bi Giang, c Thanh Linh
ng tren Ngai nh chim bo cau. ieu nay minh
chng rang neu chung ta muon nhan Thanh
linh, chung ta ch can tin Chua Jesus en the

gian, chu bap-tem bi Giang e cat toi loi cua


ca the gian, b xet oan tren Thap-t-gia va
song lai e tr thanh Cu-Chua cua chung ta.
c Chua Tri noi vi chung ta nhng g khi
chung ta tin vao le that nay va nhan lanh Thanh
linh? Ngai noi, Ngi la con ta, nay la con yeu
dau ta, ep long ta moi ang. c Chua Tri
se noi giong nh the cho nhng ai tin vao Chua
Jesus va c tha toi mnh trong tng lai. Li
ha cua c Chua Tri trong le that nay la lam
chung ta tr nen con Ngai.
Nhng ngi ta van ngh rang co mot phng
cach khac e nhan c Thanh Linh. Ban co
ngh rang c Thanh Linh en tren ban qua
tieng khoc va co gang theo cach the gian
khong? Cong viec cua c Chua Tri c ch
nh theo y Ngai ma thoi va Ngai se ban c
Thanh Linh ch cho nhng ai nhan s tha toi.
Ngai phan, Ta a lam cho Con Ta chu baptem v the Ngai se cat tat ca toi cua ngi va

NOI DUNG

104 Hay tin e c Thanh Linh ng trong ban

Ngai chu ong inh e b xet oan thay ngi.


Ta a phong cho Con ta lam Cu-Chua. Neu
ngi chap nhan s tha toi ma con ta a thc
hien, th ta se ban c Thanh Linh cho ngi.
Cha cua chung ta lam nhng g Ngai muon.
Ngay ca mot ngi c quy goi suot em va
khoc than vi Ngai cho en khi phoi cua anh ta
b ot chay, c Chua Tri cung se khong sai
Thanh linh en tren ngi ay. Ngai se ch khien
trach anh ta rang, Ngi cha chap nhan s
hieu biet that va tiep tuc bam vao niem tin sai
lac. c Thanh Linh se rut khoi ngi cho en
khi nao ngi con t choi niem tin that.
Tren the gian nay, s quyet nh cua con
ngi co the thay oi theo tnh huong, nhng
luat ma c Chua Tri thiet lap cho viec tha toi
va ban c Thanh Linh th bat di dch. Neu ban
ri vao niem tin sai lac, th kho ma tm lai c
con ng ung. Kinh-thanh noi rang Chua

Jesus la hon a vap chan cho nhng ai bat tuan


(I Phi-e-r 2:8).
Nhng ai la ngi tin vao Chua Jesus ma
cha biet tai sao Ngai chu bap-tem th ch tin
mot na cua Phuc am cu chuoc va chac chan
ri vao hoa nguc. V the, trc nhat ban tin
Chua Jesus, ban phai biet bap-tem cua Chua
Jesus va huyet Ngai, o mi that la Phuc am
cua s cu chuoc a c lap nen. Va neu ban
nhan s tha toi, th ban cung nhan c c
Thanh Linh.
Chung ta hay suy ngh ve cuoc i cua Chua
Jesus tren at. Chua Jesus tr nen con ngi va
nhan tat ca toi loi the gian qua bap-tem cua
Ngai. Ngai cung chet tren Thap-t-gia va chu
xet oan v toi loi chung ta e cu chung ta ra
khoi la cua a nguc. Ai la ngi tin ni Ngai
cung se nhan c c Thanh Linh nh la mot
mon qua.

NOI DUNG

105 Hay tin e c Thanh Linh ng trong ban

Vay, tat ca chung ta phai theo con ng cua


le that e nhan c Thanh Linh. ieu can thiet
la phai suy ngh theo Li cua le that. Khi chung
ta lam ieu nay, Chua Jesus se gn gi va ban
phc cho chung ta. Ai la ngi lam cho long
mnh tinh sach va tin vao li cua Ngai th song
trong le that va nhan s tha toi, c dan dat
bi c Thanh Linh. Hn na, ho co the dan
a ngi khac en vi con ng ung vi s
giup cua c Thanh Linh.
Hay tin vao s cu chuoc c thiet lap bi
bap-tem cua Chua Jesus va huyet Ngai. Chung
ta ch co the theo Ngai bi c tin va nhan
phc cua s tha toi, cua s song vnh hang va
s ng tr cua c Thanh Linh. Chua Jesus la
Chua cua s tha th, la ang cat tat ca toi cua
the gian qua bap-tem va s chet cua Ngai tren
Thap-t-gia. Chua Jesus tay sach tat ca toi loi
cua chung ta va ban c Thanh Linh cho nhng
ai tin nhan Phuc am cua le that. Ban co the

nhan c Thanh Linh bi chap nhan c tin


that nay.

NOI DUNG

Bai giang 7
Phuc am tot ep cho phep
c Thanh Linh
ng trong tn o

NOI DUNG

107 Phuc am tot ep cho phep c Thanh Linh ng trong tn o

Phuc am tot ep cho phep


c Thanh Linh
ng trong tn o
< E-sai 9:6-7 >
V co mot con tre sanh cho chung ta, tc la
mot con trai ban cho chung ta; quyen cai tr se
nay tren vai Ngai. Ngai se c xng la ang
La lung, la ang Mu luan, la c Chua Tri
Quyen nang, la Cha i i, la Chua Bnh an.
Quyen cai tr va s bnh an cua Ngai c them
mai khong thoi, tren ngoi a-vt va tren nc
Ngai, ang lam cho nc ben vng, va lap len
trong s chanh trc cong bnh, t nay cho en
i i. That, long sot sang cua c Gie-ho-va
van quan se lam nen s ay!

Cai g cho phep c Thanh Linh


ng trong tn o?
Phuc am tot ep cua Nc
va c Thanh Linh

e nhan c c Thanh Linh, chung ta can


co c tin trong Phuc am cua Nc va Thanh
Linh. Chua chung ta la ang dieu ky, ang
Ngon luan va c Chua Tri quyen nang. Chua
chung ta bay to chnh mnh Ngai nh con ng
en Thien ang. Chua Jesus ban tang cho moi
ngi mon qua Phuc am tot ep.
Tuy nhien, trong the gian nay, co nhieu
ngi van song trong bong toi. Ho co gang
thoat khoi bong toi nay nhng v ho khong biet
Phuc am tot ep, ho khong the tron thoat khoi
toi loi cua ho. Thay vao o ho b suy tan trong

NOI DUNG

108 Phuc am tot ep cho phep c Thanh Linh ng trong tn o

niem tin vao giao ly sai lac cua ho. Trai lai, oi
vi nhng ai tm kiem le that, ho se bat gap
Phuc am tot ep va song an bnh trong cuoc
song ay phc hanh cua c Chua Tri. Toi
tin rang o la phc hanh ac biet cua c
Chua Tri ban cho toi e giup ngi khac tm
ra Phuc am tot ep va tay sach toi loi khoi ho.
V the giai thoat khoi toi la viec bat kha thi
neu khong co s ban phc cua Ngai. Neu
chung ta gap Chua va nhan lanh c Thanh
Linh th o la phc hanh ln. That ang tiec
thay, co nhieu ngi khong nhan thc c
phc cua c Chua Tri en t Phuc am tot
ep nay.
Phc hanh cua c Chua Tri do bi tin
vao Phuc am tot ep a c ban cho chung ta
bi Chua Jesus, Con oc sanh cua Ngai. Chua
Jesus la ang cu chung ta ra khoi toi cua the
gian va ban phc cho chung ta bi long thng
xot cua Ngai. Khong mot ai khac co the cu

chung ta ra khoi toi hoac la giup chung ta tay


xoa toi trong long. Ai co the cu chnh mnh ra
khoi toi loi va nhng au n cua s chet i
i
c Chua Tri phan vi chung ta, Co mot

con ng coi dng chanh ang cho loai


ngi; Nhng cuoi cung no thanh ra cai neo s
chet (Cham ngon 16:25). Con ngi thanh lap

cho ho mot ton giao rieng va a ho hng ve


s huy diet va s chet. Nhieu ton giao hanh
dien rang ho chu trong vao s cong chnh va
bay to ng loi rieng cua ho e cu con ngi
ra khoi toi nhng ch co Phuc am cua Nc va
Thanh linh, ma chnh c Chua Tri ban cho
chung ta, mi co the cu chung ta ra khoi toi.
Ch co Chua Jesus la Cu-Chua, la ang co the
cu toi nhan ra khoi toi.
Trong Giang 14:6, Chua chung ta phan,Ta
la ng i, le that, va s song. Ngai ban
chnh than the va huyet mnh cho nhng ai

NOI DUNG

109 Phuc am tot ep cho phep c Thanh Linh ng trong tn o

ang tren con ng en s chet. Ngai cung


bay to chnh mnh Ngai nh la con ng en
cuoc song that. c Chua Tri phan rang neu
mot ngi khong tin vao Phuc am tot ep cua
Chua Jesus th khong the vao Nc Tri.
Chung ta phai tin vao Phuc am cua Nc va
Thanh linh, e c tha toi va tin rang Ngai la
Cu Chua e c vao Nc Tri.

Y-s-ra-en ngay xa!


Ve i A-cha, con trai Gio-tham, chau O-

xia, vua nc Giu-a, xay co Re-xin, vua x


Sy-ri, va Phe-ca, con trai Re-ma-lia, vua Y-sra-en, len anh thanh Gie-ru-sa-lem; nhng
khong thang c (E-sai 7:1).

Y-s-ra-en la mot quoc gia thong nhat. Tuy


nhien, Y-s-ra-en b chia cat lam hai Mien
nam va mien bac. en th cua c Chua Tri

th Gie-ru-sa-lem mien nam Giu-e, ni Rebo-ro-am con trai Vua So-lo-mon tr v. Ve sau
Gie-ro-bo-am, mot trong cac ay t cua So-lomon thiet lap mot quoc gia khac pha Bac va
v the Y-s-ra-en chia lam oi. T luc ay, c
tin trong c Chua Tri b suy giam. S suy
giam c tin tr nen coi nguon cua ta giao ngay
nay. Gie-ro-bo-am tr nen ngi phat nguyen
ta giao. Ong ta sa luat cua c Chua Tri v
ong can gi ngoi v cua mnh va v the, tr nen
to phu cua ta giao. Ong thanh lap mot ton giao
khac cho Y-s-ra-en, vng quoc pha Bac va
ngay ca ong muon xam lc Giu-e, vng
quoc pha Nam. Suot gan 200 nam troi qua,
nhng s thu ch gia hai nc van khong thay
oi.
Tuy nhien, c Chua Tri phan cung E-sai
rang, V Sy-ri vi Ep-ra-im va con trai cua

Re-ma-lia ong mu hai ngi, noi rang:


Chung ta hay len nghch cung Giu-a, khuay

NOI DUNG

110 Phuc am tot ep cho phep c Thanh Linh ng trong tn o

roi no, pha thanh va lap mot vua gia no, tc la


con trai cua Ta-be-en. Chua la c Gie-ho-va
phan nh vay: S ham doa ay khong thanh,
ieu o khong xay ra! V au cua Sy-ri la amach, au cua a-mach la Re-xin. Con trong
sau mi lam nam, Ep-ra-im se b huy diet,
khong c ke la dan na. au cua Ep-ra-im la
Sa-ma-ri, au Sa-ma-ri la con trai cua Re-malia. Neu cac ngi khong tin, chac se khong
ng vng c. (E-sai 7:5-9).
Trong luc o, c Chua Tri phan tien tri
vi vua A-cha qua E-Sai, nhng vua khong co
c tin trong Ngai. A-cha ch lo rang ong khong
co kha nang chong lai vi quan Si-ry, v khi
nghe ve cuoc xam chiem cua lien quan Si-ry va
Y-s-ra-en cung cac nc khac, vua a s run
len. Nhng E-sai, ay t cua c Chua Tri,
en va noi vi ong rang, Trong vong khong
ay 65 nam, Y-s-ra-en phng bac se b tan
v. Va mu ac cua hai vua a thiet lap khong

bao gi thanh s that


ay t c Chua Tri bao vua hay tm cau
mot iem t c Chua Tri. Hay xin Gie-ho-

va c Chua Tri ngi mot iem, hoac di


vc sau, hoac tren tri cao. (E-sai 7:11). Esai ben noi rang: Hi nha a-vt, hay nghe!
Cac ngi cho lam phien ngi ta la nho mon,
ma muon lam phien c Chua Tri ta na sao?
Vay nen, chnh Chua se ban mot iem cho cac
ngi: nay mot gai ong trinh se chu thai, sanh
ra mot trai, va at ten la Em-ma-nu-en (E-sai
7:13-14). ay la li tien tri cua Ngai: Ngai se
cu dan mnh ra khoi toi.

Ai la ke thu cua c Chua Tri?


Ke thu cua con ngi la toi loi va toi loi phat
sinh t Satan. Ai la Cu-Chua cua chung ta?
Cu-Chua khong ai khac hn la c Chua

NOI DUNG

111 Phuc am tot ep cho phep c Thanh Linh ng trong tn o

Jesus Christ, Con c Chua Tri. Con ngi co


mot ban chat the xac yeu uoi va v the ho
khong the khong pham toi. Ho di quyen lc
cua Satan. Rat nhieu ngi van con i xem boi
va co gang song cuoc song ung vi nhng g
ma tien tri gia nay ch dan ho. ay la chng c
trc tiep e thay rang ho ang di s kiem
soat cua Satan.
Chua ban cho chng c cua s cu roi, Ngai
noi rang mot ngi n ong trinh se sanh mot
con trai va danh Ngai la Em-ma-nu-en. o la
ke hoach cua c Chua Tri e sai Chua Jesus
trong hnh the xac tht toi loi cua con ngi va
ban cho Ngai quyen cua s cu roi toi nhan
khoi ap lc cua Satan. Theo li tien tri, Chua
Jesus en the gian nh mot con ngi c
sanh ra bi n ong trinh Ma-ri. Neu Chua
Jesus a khong en vi chung ta, chung ta a
phai tiep tuc song di quyen lc cua Satan.
Nhng Chua Jesus a en the gian va chu bap-

tem bi Giang, chet tren Thap-t-gia e ban


cho chung ta Phuc am tot ep cu toi nhan ra
khoi toi loi cua ho. V the, nhieu ngi tin Phuc
am tot ep, nhan s tha toi va tr nen con cai
c Chua Tri.
Ngay ca ngay hom nay, nhieu nha than hoc
luan c rang Chua Jesus hoac la c Chua Tri
hoac la con ngi. Cac nha than hoc cu truyen
cho rang Chua Jesus la c Chua Tri nhng
cac nha than hoc tan thi bat be bi luan c
rang Chua Jesus la con ngoai hon cua Gio-sep.
That ang thng thay cho khang nh nay!
Vai nha than ao tan thi noi rang ho khong
the tin rang Chua Jesus co kha nang i bo tren
mat nc. Ho noi, that s Chua Jesus ch i
tren mot ngon oi thap tren ng chan tri va
cac mon o Ngai thay Ngai t xa, ho ngh rang
Ngai i bo tren nc. Cac tien s than hoc cua
ngay nay trc thuoc nhng trng than hoc mi
(New Theology) khong phai la nhng ngi v

NOI DUNG

112 Phuc am tot ep cho phep c Thanh Linh ng trong tn o

ai cua than hoc. Hau het ho ch tin nhng g ho


co the hieu c trong Kinh-thanh.
Mot th du khac, Kinh-thanh noi rang Chua
Jesus cho 5.000 ngi an vi hai con ca va nam
o banh. Ho giai thch rang, Nhng ngi theo
Chua Jesus ang chet oi. V the Chua Jesus
bao mon o Ngai tap hop tat ca nhng phan an
d tha. Luc ay mot a tre t nguyen cho Ngai
phan an cua no, va tat ca nhng ng ln khac
b xuc ong va lay phan an cua ho ra. V the
sau khi tap hop tat ca thc an lai va an, th lai
con d mi hai gio. Nhng than hoc gia nay
co gang lam cho li c Chua Tri thch hp
vi s hieu biet rat hu han cua rieng ho.
Tin le that cua c Chua Tri n gian la tin
vao Phuc am tot ep cua c Chua Tri ban
cho. Du chung ta hieu hay khong hieu no,
chung ta phai tin cay ni Ngai va chap nhan li
cua Ngai nh a c ghi lai.

S kien Chua Jesus en vi chung ta nh la


Con Ngi co ngha la Ngai c sai en e
cu chung ta ra khoi toi. Chua Jesus la c
Chua Tri en the gian e cu chung ta. E-sai
a tien tri rang Ngai en vi chung ta nh Con
Ngi, sanh bi n ong trinh.
Trong Sang-the-ky 3:15, c Chua Tri
phan vi con ran, Ta se lam cho may cung

ngi n, dong doi may cung dong doi ngi n


nghch thu nhau. Ngi se giay ap au may,
con may se can got chan ngi. No co ngha
la c Chua Tri co ke hoach sai Chua Jesus,
trong hnh thc nh mot ngi, nhng la CuChua chung ta e cu nhan loai ra khoi toi.
Kinh-thanh chep, Hi s chet, s thang cua

may au? Hi s chet, cai noc cua may


au? Cai noc s chet la toi loi, sc manh toi loi
la luat phap (1 Co-rinh-to 15:55-56). Cai noc
cua s chet la toi loi. Khi mot ngi pham toi,
s chet lam cho ong ta tr nen no le cua no.

NOI DUNG

113 Phuc am tot ep cho phep c Thanh Linh ng trong tn o

Nhng Chua chung ta ha,Dong doi ngi n


se giay ap au may. No co ngha la Chua
Jesus se huy diet noc oc cua toi loi ma Satan
mang en.
Chua Jesus a en trong the gian, chu baptem e cat toi loi cua the gian, va a chu ong
inh, b xet oan cho toi loi cua nhan loai. Ngai
cu tat ca nhng ai tin Phuc am tot ep ra khoi
toi loi cua ho. Khi A-am va E-va pham toi,
c Chua Tri ha cu nhan loai ra khoi quyen
lc cua Satan. Trong the gii ng thi, ke thu
cua c Chua Tri la nhng ai khong tin vao
Phuc am tot ep.

V sao Chua Jesus sanh ra trong the


gian?
c Chua Tri ban cho chung ta luat phap va

Phuc am tot ep e cu chung ta ra khoi toi.


Di luat phap cua c Chua Tri, con ngi la
toi nhan trc s hien dien cua Ngai. Khi con
ngi tr thanh no le cua toi loi va luat phap,
Chua chung ta a en the gian e lam tron s
cong bnh ma luat phap oi hoi.
Chua Jesus sanh ra di luat phap. Ngai
c sanh ra trong thi ky luat phap. Ly do loai
ngi can luat phap la v ho can biet toi cua ho
e nhan s tha th. Ngi ta lam sach bui at
tren ao quan cua ho ch khi ho nhan thay no d.
Giong nh the, e nhan thay toi loi, con ngi
nen biet luat phap cua c Chua Tri. Neu
khong co luat phap, se khong co bat c nhan
thc nao ve toi loi, va Chua Jesus cung a
khong phai en the gian.
Neu ban biet luat phap cua c Chua Tri
th ban co c hoi gap Ngai. Chung ta biet luat
phap nen chung ta biet ve toi cua chung ta. Ch
khi chung ta biet toi cua chung ta th Chua

NOI DUNG

114 Phuc am tot ep cho phep c Thanh Linh ng trong tn o

Jesus mi em Phuc am tot ep cua Ngai en


vi chung ta e chung ta tin. Neu c Chua
Tri khong ban cho chung ta luat phap, th
chung ta khong la toi nhan va s oan xet cung
khong ton tai. V c Chua Tri ban cho chung
ta luat phap va cung ban cho chung ta Phuc am
tot ep e cu toi nhan ra khoi toi cua ho.
Luat ton tai gia c Chua Tri va tao vat
cua Ngai la luat cua s cu roi. ay la luat cua
tnh yeu. c Chua Tri phan vi con ngi,
Nhng ve cay biet ieu thien va ieu ac th

ch he an en; v mot mai ngi an chac se


chet. (Sang the ky 2:17). ay la luat c
Chua Tri ban cho chung ta va luat tr nen nen
tang cua tnh yeu ma c Chua Tri cu chung
ta ra khoi toi loi. Luat cua s cu roi co nen
tang tren s tha th toi. c Chua Tri phan vi
chung ta rang Ngai la Tao hoa cua chung ta va
moi vat ton tai eu do y Ngai. ieu nay co
ngha la c Chua Tri la ang Toan ven va

con ngi nen tin vao luat cu roi a c thiet


lap qua Phuc am tot ep.
c Chua Tri toan ven la mot ieu tin cay
tuyet oi. Tnh yeu c Chua Tri danh cho
the gian thuc ay Ngai hy sinh chnh Con Mot
cua Ngai, ang tr thanh Cu-Chua cua toi
nhan. Neu c Chua Tri tao dng nen chung
ta, va khong ban cho chung ta Phuc am tot ep
e cu chung ta khoi toi loi, chung ta se a ra
nhng li oan than Ngai. Nhng c Chua Tri
muon cu chung ta ra khoi s huy diet, v the
Ngai thiet lap luat cu roi. V luat phap chung
ta co the nhan ra toi cua mnh va khi chung ta
nhn xem chung cach trc tiep, chung ta phai
tin vao Phuc am cua Chua Jesus. Khi chung ta
vi pham Li c Chua Tri, chung ta c xem
nh nhng toi nhan trc luat phap, va cuoi
cung tat ca chung ta phai qu xuong e cau xin
an tha th toi t c Chua Tri.

NOI DUNG

115 Phuc am tot ep cho phep c Thanh Linh ng trong tn o

Chua Jesus c sanh ra bi mot ngi n va


vao trong the gian e cu nhan loai ra khoi toi.
Chua Jesus en trong the gian nh mot ngi
e hoan thanh ke hoach cua c Chua Tri.
Chung ta tin vao Phuc am tot ep. V the chung
ta ca ngi Chua.
Vai ngi than phien, Tai sao c Chua
Tri tao nen toi qua yeu uoi en noi toi de
dang sa vao toi loi va au kho vo cung vi
nhng viec lam sai trai cua toi? Nhng c
Chua Tri khong bao gi muon chung ta au
kho. Ngai e s au kho en vi chung ta hau
cho chung ta en vi Phuc am cua Chua Jesus.
c Chua Tri cho chung ta au kho lan Phuc
am tot ep e chung ta co cung quyen nang nh
la con Ngai qua Phuc am. ay la ke hoach cua
c Chua Tri.
Nhng ma quy noi, Khong! Khong! c
Chua Tri la ngi oc tai! Hng ve pha
trc va song vi nhng g ban c muon. Hay

oc lap! Hay tao dng may man cua ban bang


co gang rieng cua chnh ban Ma quy cung co
gang ngan chan c tin cua con ngi vao c
Chua Tri. Nhng nhng ai chon cuoc song
tach biet khoi c Chua Tri la hang rao ngan
can ke hoach cu roi cua c Chua Tri en
vi ngi ay. Chua Jesus en trong the gian
nay va keu goi nhng ai ang di quyen lc
cua Satan an nan toi cua ho. Chung ta khong
the song tach biet vi c Chua Tri.

Con ngi sinh ra la toi nhan,


ang tren ng en a nguc
Khong co s that nao tren the gian ma khong
thay oi. Nhng Phuc am tot ep cua Chua
Jesus la le that bat bien. V the, con ngi co
the le thuoc vao le that nay e c giai thoat

NOI DUNG

116 Phuc am tot ep cho phep c Thanh Linh ng trong tn o

khoi quyen lc cua Satan. Con ngi s hu toi


loi cua A-am va E-va va neu khong co s can
thiep cua Chua Jesus th con ngi se b kho
hnh trong la a nguc. Thay vao o, nh vao
s hy sinh cua Ngai, con ngi c chuc phc
vi quyen bnh tr nen con cai c Chua Tri.
Nhng, cho ngi a chu buon rau th se
khong co s m mt (E-sai 9:1). c Chua
Tri sai Con Ngai en the gian va lam vinh
hien nhng ai tin vao s cu roi tot ep.
Dan i trong ni toi tam a thay s sang

ln; va s sang a chieu tren nhng ke x


thuoc ve bong cua s chet.(E-sai 9:2). Ngay

nay li nay tr nen that vi ban va toi. Bi tin


vao Phuc am tot ep, chung ta c ban phc
vi cuoc song i i ma chung ta khong the co
tren the gian nay. c Chua Jesus Christ cu
loai ngi ra khoi toi va ai tin nhan Phuc am tot
ep, Ngai ban cho s song i i trong Nc
Tri

Ngai chieu anh sang Phuc am tot ep


tren nhng ai vo vong
Con ngi, giong nh co dai, ton tai tren the
gian choc lat roi bien mat. Cuoc song cua con
ngi giong nh hoa co ong noi. Co dai keo
dai sc song cua no trong vai thang va roi bien
mat theo y nh cua c Chua Tri. Tat ca la
h ao va vo ngha nh cay co. Nhng c Chua
Tri ban Phuc am tot ep cho linh hon kiet que
cua chung ta va vi s cong bnh cua Ngai,
Ngai lam chung ta tr nen con cai Ngai. An
ien nay ky dieu biet bao! i song vo ngha
cua chung ta tr nen cuoc song vnh hang nh
vao tnh yeu cua c Chua Tri. Chung ta c
ban phc vi quyen lam con c Chua Tri.
Sau ay la li lam chng cua mot linh hon
c ban phc vi an ien cua c Chua Tri
trong c tin vao Phuc am tot ep.

NOI DUNG

117 Phuc am tot ep cho phep c Thanh Linh ng trong tn o

Toi c sanh ra trong mot gia nh khong


tin co c Chua Tri. V the toi c me toi
day cau nguyen moi buoi sang vi ong Thien
va ong a e co cuoc song tot lanh vi mot
chen nc trc mat ba. Khi toi ln len, toi
khong biet gia tr va ly do ton tai cua toi, the
nen song hay chet oi vi toi khong thanh van
e. V toi khong nhan thc c gia tr cua
chnh mnh, toi song trong tnh trang co n.
Loai i song nay lam h hoai chnh toi, va
v the toi voi va lap gia nh. Cuoc song hon
nhan cua toi la ieu tot ep. Toi khong mong
c g hn, v the toi song yen lang va bnh
than. The roi toi co con va t dao ay toi thay
tnh yeu xuat hien trong toi. Toi bat au giam
mat nhng c muon ch ky, nhng toi cung s
mat nhng ngi than yeu cua toi
V vay, toi bat au tm kiem c Chua Tri.
Toi yeu uoi va bat nang, v the, toi can ang
Toan nang e giup toi gi nhng ngi than

yeu cua toi. V the toi khi s i nha th nhng


c tin toi hi khac vi nhng g me toi co khi
ba cau nguyen trc chen nc. Li cau nguyen
cua toi da tren nhng s hai vu v va trong
niem hy vong
Ngay kia, toi tham d mot trong nhng nhom
nho c to chc Hoi thanh a phng.
Trong khi toi cau nguyen, nc mat bat au ri
xuong t hai mat cua toi. Toi rat then va co
gang ngng khoc, nhng nc mat c tiep tuc
ri xuong. Nhng ngi chung quanh toi at tay
tren au toi va chuc mng toi. Nhng toi boi
roi. Toi cha bao gi quen thuoc vi li cua
c Chua Tri va c tin toi trong Ngai ch la
m ho, v the toi khong tin quyen lc nay la cua
c Thanh Linh.
Hoi thanh ma toi tham d lien hiep vi
Phong trao An t Ngu tuan (The PentecostalCharismatic Movement), va nhieu ngi a co
kinh nghiem giong nh toi va hnh nh moi

NOI DUNG

118 Phuc am tot ep cho phep c Thanh Linh ng trong tn o

ngi eu noi tieng la. Ngay no, toi c mi


en vi buoi nhom phan hng c to chc bi
mot Muc s, la ngi c cho rang ay day
c Thanh Linh. Muc s tap hop mot so ong
ngi nha th va noi ong muon cha lanh cho
vai ngi ang b benh viem xoang nh the
quyen nang thuoc linh cua ong ta lam the. Tuy
nhien, toi ngh rang viem xoang la mot benh de
cha tr benh vien, v the toi quan tam hn e
biet the nao ong ta nhan c c Thanh Linh.
Nhng sau khi Muc s thanh cong trong viec
cha tr, ong bat au t cao la ong co the oan
trc nhng hoc sinh trung hoc nao se thanh
cong trong viec thi vao ai hoc hay khong. Mot
so ong ngi ca ngi quyen nang cua ong ta
the nh chung la cua c Chua Tri.
Nhng toi khong the hieu ong ta. Va toi
khong the noi rang bat c nhng g muc s co
e lam la cua c Thanh Linh. Toi khong ngh
no la quan trong hay khong khi ong ta cha

lanh benh viem xoang hay tien oan nhng


ngi thi au. V the toi khong nhan nhng
phep la cua ong ta la cong viec cua c Thanh
Linh.
Quyen nang va tnh yeu cua c Chua Tri
ma toi co trong tam tr la khac vi nhng g toi
thay. V ly do o, toi khong i nha th o na
va tranh nhng ngi tin vao quyen nang cua
Muc s. Sau o toi tham gia mot Hoi thanh yen
tnh hn, toi chon no v toi tin no thch hp vi
Li c Chua Tri nhieu hn. Toi nghien cu
luat phap va qua o th toi la ngi bat ngha.
c Chua Tri tr thanh mot oi tng s hai
cua toi va toi c biet rang toi khong c ton
qu trong s hien dien cua Ngai va hnh nh
Thanh linh cua Ngai khc t toi.
E-sai 59:1-2 a viet, Nay, tay c Gie-ho-

va chang tr nen ngan ma khong cu c; tai


Ngai cung chang nang ne ma khong nghe c
au. Nhng ay la s gian ac cac ngi lam xa

NOI DUNG

119 Phuc am tot ep cho phep c Thanh Linh ng trong tn o

cach mnh vi c Chua Tri; va toi loi cac


ngi a che khuat mat Ngai khoi cac ngi,
en noi Ngai khong nghe cac ngi na. ieu

nay xay ra ung vi trng hp cua toi. Toi


khong the tr thanh con c Chua Tri va nhan
lanh Thanh linh v toi van con ngh va lam
nhng ieu toi loi.
Toi s c Chua Tri va v the toi khong
ngt cau nguyen xng toi. Khong ai noi vi toi
ieu o, nhng v toi muon co s ton trong trc
c Chua Tri. V toi ay toi, toi dang nhng
li cau nguyen an nan cach thanh that. Nhng
nhng li cau nguyen nay a that bai trong viec
tay sach toi loi cua toi. Tat ca nhng g toi lam
la e bay to vi Ngai nhng t tng va s
thanh that cua toi v nhng toi loi cua toi van
con trong toi. T dao ay, toi bat au phan nan
c Chua Tri. Toi c muon c tron ven
trc mat Ngai nhng toi khong the tron ven
ngay lap tc, v the toi phan nan va toi loi lai

noi len.
Trong thi ai cac ton giao hon loan, cha toi
b ot qu Ong chu kho 40 ngay trong phong
mo va tren ging trong benh vien trc khi
qua i. Nhng toi cha mot lan cau nguyen
cho ong ay. Toi la mot toi nhan, v the toi ngh
rang toi cau nguyen cho cha toi, s au n cua
ong ta se tang them. Toi au kho v thieu c
tin va toi muon theo Chua nhng khong the, v
the toi tiep tuc phan nan va cuoi cung la bo
Ngai. i song ton giao cua toi cham dt nh
the. Toi ngh neu toi tin Ngai, Thanh Linh cua
Ngai se ng trong toi va toi co s bnh an,
nhng ieu o khong xay ra. Sau o, i song
cua toi tr nen vo ngha hn, toi song trong s
s hai va vo phc.
Nhng c Chua Tri khong la bo toi. Ngai
khien toi gap mot tn o la ngi that s nhan
lanh c Thanh Linh qua li cua Ngai. Toi hoc
t ngi nay rang Chua Jesus a cat toi loi cua

NOI DUNG

120 Phuc am tot ep cho phep c Thanh Linh ng trong tn o

chung ta qua bap-tem cua Ngai bi Giang va


roi Ngai b xet oan v toi loi o tren Thap-tgia. V the, tat ca toi loi cua the gian, ke ca cua
toi, a c tha th hoan toan. Khi toi nghe va
hieu c ieu nay, toi biet rang tat ca toi loi
cua toi a c sach. c Chua Tri giup toi
nhan s tha th toi, ban cho toi phc hanh cua
c Thanh Linh va cuoc song bnh an. Ngai am
tham dan dat toi, ban cho toi s hieu biet ro
rang ve ieu thien va ieu ac va phu cho toi
nang quyen e chien thang nhng cam do cua
the gian. Ngai ap li cau nguyen cua toi va
giup toi song mot cuoc song cong chnh va co
gia tr.
Moi ngi trong chung ta c phc bi an
ien cua c Chua Tri, co the nhan lanh c
Thanh Linh. Toi cam n Chua v Ngai ban cho
chung ta Phuc am tot ep. c Chua Tri ban
phc cho ngi cong bnh. Long cua ngi
cong bnh ay vui sng. Chua ban cho chung

ta hanh phuc vnh cu. Chung ta biet the nao la


gia tr cua s cu roi, tnh yeu va an ien cua
c Chua Tri. Chung ta cam n Ngai v tat ca
nhng ieu o. Chua ban cho chung ta hanh
phuc qua Phuc am tot ep cua Thien ang. ay
la nhng g ma tien bac khong the mang en
cho chung ta. c Chua Tri ban cho chung ta
c Thanh Linh cung nh Phuc am tot ep e
lam cho chung ta hoan h va vui sng. Phuc
am tot ep la nhng g lam cho i song chung
ta phc hanh. Chua ban cho chung ta phuc am
tot ep va Ngai cung vui sng khi ngi cong
chnh thoa man trong cuoc song phc hanh.
Nh c chep lai trong Lu-ca, Ma-ri noi,
Bi v khong viec chi c Chua Tri chang

lam c Ma-ri tha rang,Toi ay la toi t


Chua; xin s ay xay ra cho toi nh li ngi
truyen! oan thien s la khoi Ma-ri(Lu-ca
1:37-38). Ngay luc Ma-ri tin li tot ep cua c

Chua Tri, nh thien s phan truyen, Chua

NOI DUNG

121 Phuc am tot ep cho phep c Thanh Linh ng trong tn o

Jesus c thai dng. Giong nh the, qua c


tin cua ho, ngi cong bnh thai dng Phuc am
tot ep trong long ho. V Chua a be cai ach

ho mang, cai roi anh tren vai ho, cai gay cua
ke ha hiep, nh trong ngay cua Ma-i-an (Esai 9:4). Satan lam cho ngi ta au kho, benh
tat, va ganh nang trong cuoc song cua chung ta.
Nhng c Chua Tri yeu chung ta va v the
Ngai chong tra lai vi Satan va anh bai no.
V co mot con tre sanh cho chung ta, tc la

mot con trai ban cho chung ta; quyen cai tr se


nay tren vai Ngai. Ngai se c xng la ang
La lung, la ang Mu luan, la c Chua Tri
Quyen nang, la Cha i i, la Chua Bnh an.
Quyen cai tr va s bnh an cua Ngai c them
mai khong thoi, tren ngoi a-vt va tren nc
Ngai, ang lam cho nc ben vng, va lap len
trong s chanh trc cong bnh, t nay cho en
i i. That, long sot sang cua c Gie-ho-va
van quan se lam nen s ay! (E-sai 9:6-7).

c Chua Tri ha lam vinh hien chung ta


trong Con Ngai qua Phuc am tot ep. Ngai
anh bai Satan theo li ha cua Ngai va giai
thoat chung ta ra khoi quyen lc cua Satan.
Chua en trong the gian va vi li ha ay
nang quyen cua Ngai, Ngai cat tat ca toi loi cua
bong toi. V the chung ta goi Chua chung ta la
ang La lung. Ngai a thc hien nhieu viec la
lung cho chung ta. Quyet nh cua c Chua
Tri en trong the gian nay nh la Con Ngi
la mot huyen nhiem. c Gie-ho-va phan:

Bay gi hay en, cho chung ta bien luan cung


nhau. Dau toi cac ngi nh hong ieu, se tr
nen trang nh tuyet; dau o nh son, se tr nen
trang nh long chien (E-sai 1:18).

Chua ha giai cu chung ta khoi toi loi va


ban cho s tha th i i. Chua Jesus c
xem nh ang La lung, va Ngai a lam nhieu
cong viec la lung cho chung ta. Danh Ngai la
ang Mu luan, c Chua Tri quyen nang.

NOI DUNG

122 Phuc am tot ep cho phep c Thanh Linh ng trong tn o

c Chua Tri, la ang Mu luan, lap s cu


roi cho chung ta bi Phuc am tot ep va thc
hien ke hoach cua Ngai e cu chung ta khoi
toi loi i i.
S ngu dai cua c Chua Tri la khon ngoan
hn con ngi. o la s khon ngoan cua c
Chua Tri v Chua Jesus a chu bap-tem bi
Giang va chet tren Thap-t-gia e cu chung ta
ra khoi toi loi. Luat cua tnh yeu la Phuc am
cua le that e dan chung ta en s nhan lanh
c Thanh Linh qua Nc va huyet cua Ngai.
Chua noi trong E-sai 53:10, c Gie-ho-va
lay lam va y ma lam ton thng ngi. Chua
Jesus lam cho linh hon Ngai nh mot cua le
chuoc toi e lam theo y c Chua Tri. Ngai
chuyen toi loi cua the gian qua Con cua Ngai,
c Chua Jesus Christ, va e Ngai chu au
n cua s ong inh, e Ngai b xet oan v
chung. ay la Phuc am tot ep e cu con
ngi ra khoi toi loi mot lan u ca. ang Christ

dang chnh i song Ngai v chung ta, tra cong


gia cua toi loi va ban phc cho chung ta vi s
cu roi.

He thong dang te le cua c Chua


Tri
Chua Jesus a cat bao
nhieu toi qua phep bap-tem cua
Ngai bi Giang?
Toi loi qua kh, hien tai
va tng lai, t luc bat au
en cuoi cung

Kinh-thanh noi rang mot cua le cua mot lan


a en s tha toi cho loi lam trong mot ngay
o. Mot toi nhan phai em con sinh te khong t

NOI DUNG

123 Phuc am tot ep cho phep c Thanh Linh ng trong tn o

vt va at tay tren au con vat e chuyen tat ca


toi loi cua ong qua no. Roi ong ta giet con vat
va trao huyet cho thay te le. Thay te le lay
huyet cua con vat boi tren cac sng ban th
cua le thieu va ri phan con lai di chan ban
th.
Trong cach nay, ong ta c tha th toi cua
mot ngay o. Viec at tay la phng cach e toi
nhan chuyen toi cua mnh qua cua te le. Nhng
ai dang cua te le theo he thong te le se nhan
c s tha toi. He thong te le la cach chung ta
c chuoc toi trong thi ky trc khi Chua
Jesus cat tat ca toi loi
c Chua Tri a ch nh mot ngay ai le
Chuoc toi v the dan s Y-s-ra-en co the nhan
s tha toi trong suot mot nam. Te le nham ngay
mi thang bay. c Chua Tri ch nh A-ron,
thay te le ca, la ngi chuyen toi ca nam cua
dan s qua con de te le. Nghi thc te le c
thc hien theo ke hoach cua c Chua Tri.

Trong s khon ngoan va tnh yeu cua c Chua


Tri, Ngai tha toi cho nhan loai. o la nang
quyen cua Ngai.
Sng cua ban th cua le thieu thay the cho
cac sach cua s xet oan (Khai huyen
20:12), ni toi loi cua nhan loai c ghi chep
vao. Ly do Thay te le ca boi huyet tren cac
sng cua ban th cua le thieu la e xoa ten va
toi loi cua ho c ghi trong sach. Huyet la s
song cua moi loai xac tht. Cua te le cat toi cua
dan s Y-s-ra-en va con de a b giet e tra
cong gia cua toi. c Chua Tri bao ho giet con
sinh te e chu s phan xet v toi cua ho. ay la
dau hieu cua s khon ngoan va tnh yeu cua
Ngai v chung ta. Chua Jesus en trong the gian
nh la mot cua le chuoc toi e hoan thanh ke
hoach cua c Chua Tri. Neu chung ta xem
cac li ha, chung ta se thay, v c Gie-ho-va
vui long lam thng tch Ngai, Ngi at Ngai
trong sau nao hay Ngai cat toi loi the gian.

NOI DUNG

124 Phuc am tot ep cho phep c Thanh Linh ng trong tn o

V co mot con tre sanh cho chung ta, tc la

mot con trai ban cho chung ta; quyen cai tr se


nay tren vai Ngai. Ngai se c xng la ang
La lung, la ang Mu luan, la c Chua Tri
Quyen nang, la Cha i i, la Chua Bnh an.
Quyen cai tr va s bnh an cua Ngai c them
mai khong thoi, tren ngoi a-vt va tren nc
Ngai, ang lam cho nc ben vng, va lap len
trong s chanh trc cong bnh, t nay cho en
i i. That, long sot sang cua c Gie-ho-va
van quan se lam nen s ay! (E-sai 9:6-7).

Li ha huyen nhiem va ky dieu la Chua


Jesus se thc hien y muon cua c Chua Tri
va ban s bnh an cho tat ca nhng ngi tin
Ngai bang cach cat lay toi loi cua the gian. Li
ha cua c Chua Tri la li ha cua tnh yeu,
bi ieu nay Ngai lap ke hoach e mang hoa
bnh cho nhan loai. o la nhng g c Chua
Tri ha vi chung ta va nhng g Ngai thc
hien.

Ma-thi- 1:18 noi, Va, s giang sinh cua

c Chua Jesus Christ a xay ra nh vay: Khi


Ma-ri, me Ngai, a ha ga cho Gio-sep, song
cha an cung nhau, th ngi a chu thai bi
c Thanh Linh. Jesus ngha la Cu-Chua,
la ang cu dan Ngai ra khoi toi. Christ
ngha la Vua c xc dau. Chua Jesus vo toi,
va Ngai la Vua, la Cu-Chua cua chung ta, la
ang c sanh bi n ong trinh e cu dan
Ngai ra khoi toi.
Ngi se sanh mot trai, ngi kha at ten la

Jesus, v chnh con trai ay se cu dan mnh ra


khoi toi. Moi viec a xay ra nh vay, e cho
ng nghiem li Chua a dung ang tien tri ma
phan. (Ma-thi- 1:21-22).

NOI DUNG

125 Phuc am tot ep cho phep c Thanh Linh ng trong tn o

Chua Jesus nhan toi loi cua the gian


qua phep bap-tem cua Ngai
Trong Ma-thi- 3:13-17 co chep, Khi ay,

c Chua Jesus t x Ga-li-le en cung Giang


tai song Gio-anh, ang chu ngi lam phep
bap-tem. Song Giang t choi ma rang: Chnh
toi can phai chu Ngai lam phep bap-tem, ma
Ngai lai tr en cung toi sao! c Chua Jesus
ap rang: Bay gi c lam i, v chung ta nen
lam cho tron moi viec cong bnh nh vay.
Giang ben vang li Ngai. Va khi chu phep
bap-tem roi, c Chua Jesus ra khoi nc;
bong chuc cac tng tri m ra, Ngai thay Thanh
Linh cua c Chua Tri ng xuong nh chim
bo cau, au tren Ngai. Tc th co tieng t tren
tri phan rang: Nay la Con yeu dau cua ta, ep
long ta moi ang.

Giang Bap-tt a xuat hien trong phan oan


nay. Tai sao Chua Jesus chu bap-tem bi
Giang? Chua Jesus phai chu bap-tem e nhan
tat ca toi loi cua the gian, va cat no i theo ke
hoach cua c Chua Tri.
Quyen cai tr va s bnh an cua Ngai c
them mai khong thoi (E-sai 9:7). ay
quyen cai trco ngha la Chua Jesus la ang
co tham quyen va quyen lc nh la Chua cua
Thien ang, la Vua cua the gian. ay la quyen
cai tr ch c ban cho Chua Jesus ma thoi.
Chua Jesus a lam mot viec dieu ky la cat tat
ca toi loi cua con ngi. Viec dieu ky v Ngai
chu bap-tem bi Giang. Nhng g Chua Jesus
muon noi trong cau: Bay gi c lam i, v

chung ta nen lam cho tron moi viec cong bnh


nh vay la viec cat toi loi cua the gian th
ung va thch hp.
Ro-ma 1:17 noi, V trong Tin Lanh nay co

bay to s cong bnh cua c Chua Tri, bi c

NOI DUNG

126 Phuc am tot ep cho phep c Thanh Linh ng trong tn o

tin ma c, lai dan en c tin na. S cong

bnh cua c Chua Tri c bay to trong Phuc


am. Phuc am that cua Nc va Thanh linh co
that s bay to s cong bnh cua c Chua Tri
khong? Vang, co! Phuc am that la viec c
Chua Jesus cat toi loi cua the gian qua bap-tem
va thap hnh cua Ngai. Phuc am cua Nc va
Thanh linh la Phuc am tot ep ma trong o s
cong bnh cua c Chua Tri c bay to ra.
Lam the nao Chua Jesus co the cat tat ca toi loi
cua the gian? Ngai cat tat ca toi loi the gian khi
lam bap-tem tren song Gio-anh bi Giang
Bap-tt.
Moi s cong bnh la dikaiosune trong
tieng Hy-lap. ieu nay ngha la s tay sach cua
Chua Jesus cho tat ca toi loi the gian la hoan
toan cong bnh. Chua Jesus phai chu bap-tem
bi Giang e cat tat ca toi loi cua the gian.
c Chua Tri biet rang Chua Jesus chu
bap-tem la mot viec hoan toan can thiet e

mang s hoa bnh en cho nhan loai. Chua


Jesus khong the tr nen Cu-Chua cua chung ta
neu Ngai khong lam bap-tem bi Giang va o
huyet ra tren Thap-t-gia. Chua Jesus phuc vu
nh la mot cua le chuoc toi e cat toi loi cua
the gian.
c Chua Tri phan trong E-sai 53:6,
Chung ta thay eu nh chien i lac, ai theo

ng nay; c Gie-ho-va a lam cho toi loi


cua het thay chung ta eu chat tren ngi.

Chua Jesus phai chap nhan tat ca toi loi cua the
gian e hoan thanh y muon c Chua Tri.
ay la ly do tai sao c Chua Jesus en nh la
mot cua le chuoc toi trong than xac con ngi
va chu bap-tem bi Giang.
Chua Jesus phai nhan moi toi loi nhan loai
va chu xet oan nh the Ngai mi hoan thanh
ke hoach cua c Chua Tri va bay to tnh yeu
bat diet cua Ngai. Khi Chua Jesus ra khoi nc
mot tieng noi t tri phan rang, Nay la con

NOI DUNG

127 Phuc am tot ep cho phep c Thanh Linh ng trong tn o

yeu dau ta, ep long ta moi ang (Ma-thi-


3:17).

Mot con tre sanh cho chung ta


V co mot con tre sanh cho chung ta, tc la

mot con trai ban cho chung ta; quyen cai tr se


nay tren vai Ngai. Ngai se c xng la ang
La lung, la ang Mu luan, la c Chua Tri
Quyen nang, la Cha i i, la Chua Bnh an
(E-sai 9:6). Chua Jesus la Con cua c Chua
Tri. Chua Jesus la c Chua Tri cua moi tao
vat, la ang tao nen toan vu tru. Ngai khong
ch la Con c Chua Tri toan nang ma con la
ang tao hoa va Chua bnh an. Chua Jesus la
c Chua Tri la ang ban hanh phuc cho
nhan loai.
Chua Jesus la c Chua Tri cua le that.
Ngai cat tat ca toi loi cua chung ta, va ban cho

chung ta s bnh an. Co toi loi trong the gian


khong? Khong, khong co toi loi. Ly do chung ta
t tin noi nh the la v chung ta tin vao Phuc am
tot ep, mot Phuc am tuyen bo rang Chua Jesus
tay sach tat ca toi loi cua the gian qua bap-tem
va huyet cua Ngai tren Thap-t-gia. Chua Jesus
khong noi doi chung ta. Chua Jesus tra cong gia
cua toi loi bang bap-tem va huyet cua Ngai.
Ngai lam cho nhng ai tin ieu nay tr nen con
cua Ngai va co s bnh an trong ho. Ngai lam
cho chung ta song nh la nhng con cai thanh
khiet cua Ngai trong c tin i i. Toi ngi
khen Chua va dang li cam n Ngai.

Ka! Chien Con cua c Chua Tri,


ang cat toi loi the gian i!
Giang 1:29 noi, Qua ngay sau, Giang thay

NOI DUNG

128 Phuc am tot ep cho phep c Thanh Linh ng trong tn o

c Chua Jesus en cung mnh, th noi rang:


Ka, Chien con cua c Chua Tri, la ang cat
toi loi the gian i! c Chua Jesus Christ

xuat hien lan na trc Giang Bap-tt vao ngay


hom sau. Ngai cat tat ca toi loi cua the gian qua
bap-tem cua Ngai. Giang Bap-tt em li lam
chng ve Chua Jesus trong cau noi, Ka,

Chien con cua c Chua Tri, la ang cat toi


loi the gian i! Ong lam chng lan na trong
Giang 1:35-36, Ngay mai, Giang lai o vi
hai mon o mnh; nhn c Chua Jesus i
ngang qua, ben noi rang: Ka, Chien con cua
c Chua Tri!

Chua Jesus la ang Me-si, ang en the


gian trong danh hieu Con c Chua Tri, nh
the c Chua Tri ha trong kinh Cu c.
ang Me-si Jesus Christ en vi chung ta la
ang Dieu ky, ang Ngon luan va c Chua
Tri quyen nang, va chu bap-tem bi Giang,
tra cong gia toi loi, va tr nen Chua Bnh an,

ang ban cho chung ta s bnh an va s cu


chuoc toi loi chung ta. Ka, Chien con cua c
Chua Tri, la ang cat toi loi the gian i!
Mot lan con ngi a co s la chon nhng
b chet trong toi loi cua ho. Con ngi pham vo
so toi trong ban chat toi loi va b hnh phat
trong toi loi. Ho co cuoc song khon kho, khong
mot ai trong ho co the vao hay ngay ca m c
nc c Chua Tri trong s yeu uoi cua ho.
c Chua Jesus Christ, la c Chua Tri, nhan
tat ca toi loi cua chung ta khi Ngai chu baptem bi Giang tren song Gio-anh va chu ong
inh trong s oan xet v toi loi cua ho. Trc
s chet cua Ngai, Chua Jesus noi, Moi viec a
c tron (Giang 19:30). ay la tieng keu e
chng thc rang Chua Jesus a cu tat ca nhan
loai ra khoi toi loi va s chet, va Ngai giai thoat
cach tron ven nhng ai tin vao Phuc am tot ep.
Ka, Chien con cua c Chua Tri, la ang
cat toi loi the gian i. Ban biet toi loi tren the

NOI DUNG

129 Phuc am tot ep cho phep c Thanh Linh ng trong tn o

gian ang au khong? Chung khong tren


than the Chua Jesus sao? Tat ca nhng toi loi
va vi pham cua chung ta au tren the gian
nay? Tat ca eu chuyen qua cho Chua Jesus.
Tat ca toi loi chung ta au? Chung trong
xac tht cua ang co moi quyen bnh tren vai
Ngai; chung trong than xac cua c Chua
Tri quyen nang.

Tat ca toi loi t luc mi sanh cho en


luc xuong mo phan!
Chung ta pham toi suot cuoc song cua chung
ta. Chung ta pham toi t ngay chung ta mi
sanh ra cho en ngay chung ta 20 tuoi. Tat ca
toi loi ma ngi ta pham trong 20 nam au?
Chung c chuyen qua trong xac tht cua Chua
Jesus. Toi ma chung ta pham trong tuoi 20 en

40 cung a chuyen qua cho Chua Jesus. Bao


nhieu nam mot ngi song tren the gian nay
khong thanh van e. Tat ca toi loi trong cuoc
song cua ong ta t khi mi sanh ra cho en khi
chet eu chuyen qua cho Chua Jesus. Tat ca toi
loi ma con ngi a pham, khi au t A-am
cho en ngi cuoi cung tren the gian a c
chuyen qua cho Chua Jesus. Ngay ca toi cua
con chung ta, chau chung ta cung a chuyen
qua cho Chua Jesus. Tat ca toi a chuyen qua
cho Chua Jesus trong luc Ngai chu bap-tem.
Toi loi con tren the gian khong? Khong,
khong mot toi loi nao con lai. Khong con mot
toi nao tren the gian bi v chung ta tin vao
Phuc am tot ep cua Chua Jesus. Ban con co toi
trong long khong? Khong. A-men! Chung ta tin
vao Phuc am tot ep, Phuc am o noi rang
Chua Jesus cu chung ta ra khoi toi loi. Chung
ta ngi khen Chua Jesus quyen nang v Ngai
lam nhng viec ky dieu cho chung ta.

NOI DUNG

130 Phuc am tot ep cho phep c Thanh Linh ng trong tn o

Chua Jesus phuc hoi cuoc song h mat cua


chung ta. Bay gi chung ta tin vao Phuc am tot
ep e chung ta co the song vi c Chua Tri.
Ngay ca ngi thu nghch vi Ngai. toi nhan
la ngi khong co s la chon nao khac nhng
ch ne tron trong khu rng toi bay gi co the
c cu khoi toi loi cua ho bi tin vao Phuc
am tot ep.
Phuc am tot ep day chung ta rang Chua tay
sach moi toi loi chung ta khi Ngai chu bap-tem
bi Giang, b ong inh va song lai. Chung ta
tr nen con thanh cua c Chua Tri bi tin
vao Phuc am cua Chua Jesus. Chua Jesus dang
chnh than the cua Ngai lam cua le chuoc toi
cho chung ta. Ngai, Con c Chua Tri quyen
nang, ang khong he pham toi, cat lay toi loi
cua the gian va cu nhng ai tin nhan Ngai. Esai 53:5 noi, Nhng ngi a v toi loi chung

ta ma b vet, v s gian ac chung ta ma b


thng.

Chua Jesus cat tat ca toi loi tren the gian,


bao gom ca nguyen toi va ky toi va khong cha
lai mot toi nho nao. Ngai tra gia cho toi loi bi
s chet cua Ngai tren Thap-t-gia va v the
Ngai cu chung ta ra khoi toi. Chua Jesus tay
sach tat ca toi loi cua the gian qua Phuc am tot
ep cua Ngai. Chung ta tm thay cuoc song mi
trong Chua Jesus. Nhng ai tin vao Phuc am tot
ep th khong con chet trong cuoc song thuoc
linh na. Bay gi chung ta co cuoc song mi va
vnh cu, v Chua Jesus a tra moi gia cho toi
loi roi. Chung ta tr nen con c Chua Tri bi
tin vao Phuc am tot ep cua c Chua Jesus
Christ.
Ban co tin Chua Jesus la Con c Chua Tri
khong? Ban co tin Ngai la Cu-Chua khong?
Toi tin. c Chua Jesus Christ la s song cua
toi. Toi tm thay cuoc song mi qua Ngai.
Chung ta se chet v toi loi va gian ac cua chung
ta. Nhng Chua Jesus tra gia cua toi loi qua

NOI DUNG

131 Phuc am tot ep cho phep c Thanh Linh ng trong tn o

bap-tem va s chet cua Ngai tren Thap-t-gia.


Ngai giai thoat chung ta khoi s no le cua toi
loi va nhng xieng xch cua Satan.
Chua la c Chua Tri ang cu chung ta ra
khoi toi loi va tr nen Cu-Chua cua nhng
ngi tin nhan Ngai. Khi chung ta xem He-br 10:10-12, 14 va 18, chung ta thay rang Chua
a thanh hoa chung ta, v the khong con phai
nhan s tha toi na. Chung ta vao nc c
Chua Tri bi tin nhan Chua Jesus. Chung ta
phai i en s chet v toi loi chung ta, nhng
bay gi chung ta co the vao nc c Chua
Tri va vui hng s song i i trong baptem va huyet Chua Jesus.
Ngi chan hien lanh v chien mnh pho s
song mnh (Giang 10:11). Chua cua chung ta
en trong the gian e cu chung ta ra khoi toi
bi bap-tem, bi s chet tren Thap-t-gia, va
bi s song lai cua Ngai. Ngai cung ban s ng
tr cua c Thanh Linh cho nhng ai c tha

toi bi tin vao le that nay. Cam n Chua. Phuc


am cua Ngai la Phuc am tot ep, co the ban cho
nhng ngi tin s ng tr cua c Thanh Linh.
Ha-le-lu-gia! Ngi khen Chua.

NOI DUNG

Bai giang 8
Nc hang song cua
c Thanh Linh
tuon chay qua ai?

NOI DUNG

133 Phuc am tot ep cho phep c Thanh Linh ng trong tn o

Nc hang song cua


c Thanh Linh
tuon chay qua ai?
< Giang 7:37-38 >
Ngay sau cung, la ngay trong the trong ky
le, c Chua Jesus o, ng keu len rang:
Neu ngi nao khat, hay en cung ta ma uong.
Ke nao tin ta th song nc hang song se chay
t trong long mnh, y nh Kinh Thanh a chep
vay.
Ai co the uong nc hang song
cua c Thanh Linh?
Nhng ai tin vao Phuc am tot ep cua
Chua Jesus qua bap-tem va huyet
Ngai tren Thap-t-gia.

Nc hang song cua c Thanh Linh tuon


chay trong long cua nhng ai tin vao Phuc am
tot ep. Giang 7:38 noi, Ke nao tin ta th song

nc hang song se chay t trong long mnh, y


nh Kinh Thanh a chep vay. ieu nay co

ngha la co s cu roi that va s tha th toi cho


nhng ai tin vao Phuc am tot ep ma c Chua
Tri ban cho chung ta.
Khi nao s ng tr cua c Thanh Linh c
thc hien? S ng tr cua c Thanh Linh ch
co the c nhan thay khi mot ngi nghe va
tin Phuc am that. Phuc am nay noi rang Chua
Jesus cat tat ca toi loi cua the gian qua bap-tem
cua Ngai bi Giang. Qua o con ngi co the
uong nc hang song cua Thanh linh. Nhng ai
tin vao Phuc am tot ep co s ng tr cua c
Thanh Linh, va co the kinh nghiem nc song
thuoc linh ti mat tuon chay va dam tham
trong tam hon kho can moi khi ho giang va
nghe li c Chua Tri.

NOI DUNG

134 Phuc am tot ep cho phep c Thanh Linh ng trong tn o

Nc hang song cua Thanh linh tuon chay


trong long cua nhng ai tin vao Phuc am cua
Nc va Thanh linh, e cong bo rang Chua
Jesus en trong the gian e cu tat ca toi nhan
ra khoi toi. c Thanh Linh la s that khong
the tach ri khoi Phuc am cua Nc va Thanh
linh, va trong nhng ngi tin nhan li c
Chua Tri.
Bat c ai muon uong nc hang song cua
c Thanh Linh phai nhan s tha toi bi tin
nhan Phuc am tot ep cua bap-tem cua Chua
Jesus va huyet Ngai tren Thap-t-gia. Nc
hang song cua c Thanh Linh ton tai trong
long cua nhng ai tin li c Chua Tri. Ngi
tin vao Phuc am cua Nc va Thanh linh co
nc hang song cua c Thanh Linh nh dong
song tuon chay trong long ho. Ngay trong luc
nay, nc hang song cua c Thanh Linh tuon
ra nh dong suoi trong long cua nhng ai nhan
s tha th toi bi tin vao Phuc am cua bap-tem

cua Chua Jesus va huyet Ngai tren Thap-t-gia.


Tuy nhien, chang co mot giot nho nao trong
long cua nhng ngi khong tin vao Phuc am
cua le that. Cho en khi toi tin va nhan ra Phuc
am cua Nc va Thanh linh, toi khong co mot
giot nc hang song thuoc linh nao trong long
cua toi. Trong luc o, mac du toi tin Chua Jesus
cach nhiet thanh, toi van khong biet s quan
trong cua nc hang song cua c Thanh Linh
v toi khong co c Thanh Linh trong long toi
Tuy nhien, bay gi toi co Phuc am tot ep cua
Nc va Thanh linh, va nc hang song cua
c Thanh Linh tuon chay cach t do trong
long toi.
Bay gi nc hang song cua c Thanh Linh
tuon chay trong long toi, va en vi long cua
nhng ai nghe va tin vao li cua c Chua
Tri. The nh Chua Jesus noi, Neu ngi nao
khat, hay en cung ta ma uong. Nc hang
song cua c Thanh Linh lam ti mi ngi

NOI DUNG

135 Phuc am tot ep cho phep c Thanh Linh ng trong tn o

khac qua cac C-oc-nhan tai sanh la nhng ai


tin vao Phuc am cua Nc va Thanh linh. Nc
hang song nay tuon chay trong long cua toi
cung vi c tin cua toi trong Phuc am cua
Nc va Thanh linh, lam cho ngi khac nhan
c no. c Chua Tri e cho nc hang song
cua c Thanh Linh tuon chay trong long toi
nh dong song. ieu nay ch quen thuoc vi
nhng ai co s ng tr cua c Thanh Linh.
Nh c chep trong Khai Huyen rang
khong mot ai co the biet tr nhng ngi a
nhan no, s ng tr cua c Thanh Linh va
nc hang song la mot s hieu biet b mat, ch
nhng ai biet va tin vao Phuc am tot ep cua
Nc va Thanh linh. V the, ban se biet nhng
ai co c Thanh Linh ng tr. Ban se biet rang
s ng tr cua c Thanh Linh ch c ban cho
nhng ai tin vao Phuc am cua Chua Jesus.

Toi thng ch tin vao huyet tren


Thap-t-gia
Du toi tin huyet cua Chua Jesus tren Thapt-gia tren 10 nam, toi loi van con trong long
toi. Trong luc o, toi a co niem tin rang toi loi
cua toi c tha th qua huyet cua Chua Jesus.
Tuy nhien, toi khong the nhan s tha th tron
ven va s ng tr cua c Thanh Linh qua loai
c tin nay, va ch co s boi roi, trong khong
trong cuoc song cua toi. Dau hieu duy nhat e
cho thay toi tin Chua Jesus la toi tham gia trong
Hoi Thanh.
o la ly do tai sao toi khi s quan tam en
c tin cua toi. Toi a that s nhan c Thanh
Linh cha? Khi lan au tien toi tin nhan Chua
Jesus, long toi ay tnh yeu cho Ngai va ngay
ca toi co an t noi tieng la. Nhng cai g a xay
en cho toi? Toi nhan thay rang kinh nghiem

NOI DUNG

136 Phuc am tot ep cho phep c Thanh Linh ng trong tn o

nay la mot xuc cam nong chay khong la dau


hieu cua s ng tr cua c Thanh Linh. Toi tin
Chua Jesus nhng c Thanh Linh va nc
hang song cua c Thanh Linh khong trong
long toi
No khong that s quan trong neu long cua toi
khong nong hoac lanh, v c tin cua toi can c
tren chu thuyet cua 4Calvin. Toi phai that s
tra li nhng cau hoi sau ay:
Mot he thong giai thch giao ly cua Calvin. No nhan manh vao
tien nh va s cu roi. Nam iem trong hoc thuyet cua Calvin c
phat trien trong Arminian.
Calvin day rang: 1) Hoan toan h hoai : Con ngi b anh hng
bi toi loi trong moi kha canh cua cuoc song: than the, linh hon, tam
tr va cam xuc 2) Khong xng ang hng an hue: an hue cua c
Chua Tri ban cho con ngi la hoan toan theo s chon la cua Ngai
va khong co g le thuoc bi con ngi. Con ngi khong xng ang
vi an hue o. 3) S chuoc toi hu han: ang Christ khong phai ganh
het toi loi cua tng ca nhan nhng Ngai ch ganh toi loi cho nhng ai
c la chon. 4) An ien khong cng lai c: Y muon cua c
Chua Tri keu goi mot ai c cu roi th ngi ay khong the t choi
c. 5) S vnh cu cua cac thanh o: Con ngi khong the mat s
cu roi. Nhng ban co the nhan thay cach ro rang ve s day do cua
no trong Phuc am cua Nc va Thanh linh,ac biet la nhan thay
trong s chuoc toi hu han.
4

(1) c Thanh Linh ang ng trong toi


khong? Khong. Toi khong chac Ngai trong
toi.
(2) Co toi nao trong toi khong? Vang, co.
Toi con co toi du toi tin vao huyet cua Chua
Jesus tren Thap-t-gia. Toi van con co toi trong
long, ngay ca toi tin Chua Jesus va cau nguyen
an nan moi ngay. Toi trong long toi th khong
bao gi c sach du toi co gang the nao i
na.
Lam the nao toi co the nhan c s ng tr
cua c Thanh Linh? Lam the nao toi co the
tay sach toi trong long mnh? ay la hai van
e dai dang trong tam tr toi, ngay ca sau khi toi
tin Chua Jesus. Toi a noi tieng la sau khi toi
tin Chua Jesus va toi cung tin rang toi cua toi
a c sach nh vao c tin cua toi trong
huyet Chua Jesus.
Tuy nhien, thi gian troi qua, toi cang ngay
cang ay trong long toi. Toi ay day toi loi.

NOI DUNG

137 Phuc am tot ep cho phep c Thanh Linh ng trong tn o

Li cau nguyen an nan va kieng an khong


lam sach toi trong long toi du cho toi ch tin vao
huyet Chua Jesus bao lau i na. Cang lo lang
toi cang giang s iep ve Chua Jesus cho ngi
khac. Toi cung tham gia vao nha th cach
thng xuyen va cong hien chnh mnh toi e
phuc vu Chua Jesus, tin cay vao huyet Ngai.
Tuy nhien, thi gian troi qua, ky toi trong
long toi ngan can toi en vi c tin that. That
kho tin vao Chua Jesus hn bat c luc nao khac.
Toi co gang tin cay vao huyet Chua Jesus nhieu
hn va tien ti vi co gang tot nhat cua toi va
tang them s cong hien cho c Chua Tri.
Tuy nhien, s trong trai trong long toi lai cang
ln hn. Loai c tin nay lam cho toi cam thay
trong rong va kh khao, roi bien toi thanh tn o
gia hnh la ngi ch quan tam en dang ve ben
ngoai. Ngh ve chnh mnh toi, Moi ngi tin
Chua Jesus eu giong nh the, khong phai ch
mnh toi Toi co gang bao cha rang c tin

cua toi khong phai la sai lac. Huyet cua Chua


Jesus va s cau nguyen an nan van khong the
tay sach tat ca ky toi cua toi.
c tin g co the lam cho ky toi cua toi c
sach? Ky toi cua toi ch co the c tay sach
khi toi tin la moi toi cua toi c chuyen qua
Chua Jesus khi Ngai chu bap-tem tren song
Gio-anh. o la nhng g c chep trong Mathi- 3:13-17. Tai sao ky toi cua toi khong the
c xoa sach bi huyet Chua Jesus? V toi a
khong biet va khong tin vao Phuc am tot ep,
mot Phuc am cha ng y ngha cua phep baptem cua Giang tren Chua Jesus.
ieu nay co ngha la moi toi cua the gian
eu c tay sach qua phep bap-tem cua Chua
Jesus khong? Vang, ung the. Kinh-thanh
chng minh ieu o, neu mot ngi chang

nh nc va Thanh Linh ma sanh, th khong


c vao nc c Chua Tri (Giang 3:3-5).

Chua Jesus en the gian nay va nhan tat ca toi

NOI DUNG

138 Phuc am tot ep cho phep c Thanh Linh ng trong tn o

loi cua the gian qua bap-tem cua Ngai bi


Giang.
Toi a van con nghi ng ieu nay va so sanh
gia Tan va Cu c e lam sang to. Ket qua la
toi thay moi viec eu ung. Tat ca toi loi cua
the gian a c chuyen qua cho Chua Jesus
khi Ngai chu bap-tem, va tat ca toi cua toi
cung c chuyen qua cho Chua Jesus trong luc
ay. Toi tr nen thanh qua c tin cua toi trong
nhng li nay. Toi nhan ra rang o la li cua le
that nh c viet trong Kinh-thanh va o la
Phuc am tot ep nhat tren the gian.
Hn na, toi nhan thay rang tai sao toi loi
cua toi khong c tay sach ch trong huyet cua
Chua Jesus. Ly do la v toi khong chuyen ky toi
cua toi qua cho Chua Jesus trong khi khong biet
le that ve bap-tem cua Ngai tren song Gioanh. Cuoi cung toi a nhan ra le that. Toi hoc
biet rang Chua Jesus en the gian v toi, va
Ngai cat tat ca toi loi the gian qua phep bap-

tem cua Ngai, va sau o chu ong inh e giai


cu toi ra khoi toi loi cua the gian nay. Toi
cung hoc va tin trong le that rang muc ch cua
bap-tem cua Chua Jesus va huyet Ngai tren
Thap-t-gia la e cat tat ca toi loi cua the gian.
Bay gi toi la ngi cong chnh nh c tin cua
toi trong Phuc am tot ep ma Chua Jesus ban
cho chung ta, va v tat ca toi loi cua toi a c
tha.
Khong phai la giao ly cua hoi thanh tay sach
toi loi cua toi, ma la bap-tem cua Chua Jesus
va huyet Ngai tren Thap-t-gia thc hien ieu
o. Toi c cu khoi moi toi loi cua toi va tr
nen cong chnh khong ch qua c tin vao huyet
cua Chua Jesus ma qua c tin trong phep baptem cua Chua Jesus va huyet Ngai tren Thapt-gia
Mot viec na toi muon dang len Chua li
cam ta la v c Thanh Linh cua c Chua
Tri en tren toi sau khi toi bat au tin vao

NOI DUNG

139 Phuc am tot ep cho phep c Thanh Linh ng trong tn o

Phuc am tot ep. Bay gi c Thanh Linh ng


trong toi cung vi phep bap-tem cua Chua
Jesus bi Giang va huyet Ngai tren Thap-tgia.
Toi cam n Chua la ang ban cho toi Phuc
am tot ep va dan dat toi giang day cung mot
c tin nh cua cac s o cua Chua Jesus. c
Chua Tri ban cho toi c Thanh Linh, du toi
ch lam mot viec la tin Phuc am tot ep cua
Ngai. Bay gi toi co the phan phat s iep nay
vi mot vinh d va thuyet phuc moi ngi tren
the gian. Toi co the noi vi ho mot cach bao
am rang ch tin vao huyet Chua Jesus khong
thoi th khong c tha toi.
Nhng toi co the noi vi ho rang tat ca toi
cua ho chac chan c xoa sach ch khi ho tin
vao Phuc am tot ep, trong Phuc am o noi ve
Chua Jesus chu bap-tem bi Giang va huyet
Ngai tren Thap-t-gia. Toi khong con chut ho
then nao trc c Chua Tri khi toi rao giang

Phuc am tot ep nay. Bay gi toi vinh d c


giang Phuc am tot ep cua Nc va Thanh Linh
cho moi ngi tren the gii. Toi dang len Chua
li cam ta. Toi cam ta Chua ang dan cho toi
en vi nc hang song cua c Thanh Linh
bi ban cho toi Phuc am cua Nc va Thanh
linh.

Nhng th thach n gian bay to rang


Phuc am that la Phuc am cua Nc va
Thanh linh
Ban that s a nhan s tha toi va s ng tr
cua c Thanh Linh cha? Lam the nao ban
noi Phuc am o la Phuc am that? Lan kia toi
thc hien cuoc trac nghiem cho mot ngi ma
ngi nay a tin Phuc am tot ep ban cho
chung ta bi Chua Jesus. Cho ngi nay, toi ch

NOI DUNG

140 Phuc am tot ep cho phep c Thanh Linh ng trong tn o

giang s iep ve huyet cua c Chua Jesus


Christ tren Thap-t-gia. Toi cung noi vi anh ta
rang khong nen pham toi na. oi vi ngi
khac, toi rao giang Phuc am tot ep cua baptem cua Chua Jesus bi Giang va huyet Ngai
tren Thap-t-gia. Ket qua la ngi nhan s tha
toi bi tin vao huyet Chua Jesus noi rang anh ta
phai tiep tuc cau xin s tha toi cho toi hang
ngay cua mnh. Nhng ngi tin vao Phuc am
tot ep cua bap-tem cua Chua Jesus va huyet
Ngai noi rang bay gi anh ta tr nen ngi hoan
toan vo toi
Anh ta noi rang anh ta khong co toi trong
long v anh ta tin vao le that la Chua Jesus a
cat tat ca toi loi cua anh ta va a chu xet oan
v chung roi. Anh ta co the nhan c Thanh
Linh t c Chua Tri v anh tin vao Phuc am
tot ep, Phuc am o cong bo rang bap-tem cua
Chua Jesus bi Giang a tay sach moi toi loi
cua the gian.

Ly do ma ngi nay co the noi rang anh ta


khong con co toi trong long la v anh a nhan
c Thanh Linh qua Phuc am tot ep. c
Thanh Linh a thuc duc anh ta noi rang anh vo
toi. c Chua Tri ban s ng tr cua c
Thanh Linh cho tat ca nhng ai tin bap-tem cua
Chua Jesus bi Giang va huyet Ngai tren Thapt-gia. c Thanh Linh ng tr trong ai? c
Thanh Linh c ban cho nh la mot mon qua
cho nhng ai tin vao Phuc am tot ep cua baptem cua Chua Jesus bi Giang va huyet Ngai
tren Thap-t-gia.
Nhn vao nhng hien tng sieu nhien trong
ngay le Ngu tuan a khien cho nhieu ngi
hieu sai ve le that nhan lanh c Thanh Linh
va at Phuc am tot ep ra ngoai. Ngi ta ngh
rang neu ho cau nguyen va tm kiem c
Thanh Linh cach khan thiet, ho se nhan c s
ng tr cua c Thanh Linh. Trong thi gian
dai, C-oc-nhan tren khap the gii khong co

NOI DUNG

141 Phuc am tot ep cho phep c Thanh Linh ng trong tn o

mot chut y niem nao ve le that day rang ngi


ta co the nhan c Thanh Linh ch bi tin vao
Phuc am tot ep qua bap-tem va huyet cua
Chua Jesus. Tuy nhien, ngay nay co nhieu ay
t cua c Chua Tri, la ngi a nhan lanh s
ng tr cua c Thanh Linh xuyen qua c tin
trong Phuc am cua Nc va Thanh linh, rao
giang Phuc am e giup ngi ta nhan c c
Thanh Linh
c Chua Tri ban cho nhng ngi tin vao
Phuc am tot ep co c kinh nghiem cua s
ng tr cua c Thanh Linh. Kinh-thanh chep,
c Chua Tri phan: Trong nhng ngay sau
rot, Ta se o Than ta khap tren moi xac-tht
(Cong-vu cac S-o 2:17). Tuy nhien, ngi ta
phai biet rang co gang e nhan s ng tr cua
c Thanh Linh ma khong biet ve Phuc am tot
ep la mot sai lam. Khong co mot phng cach
nao khac e nhan lanh c Thanh Linh hn la
tin vao bap-tem cua Chua Jesus bi Giang va

huyet Ngai.
V c Chua Tri phan rang ngi ta ch co
the vao nc Tri khi ho c tai sanh bi
Nc va Thanh linh, va ch nhng ngi tai
sanh mi co an t cua c Thanh Linh, khong
co s nghi ng nao ve viec moi ngi can co s
ng tr cua c Thanh Linh mi co the vao
nc Thien ang. Ban ngh the nao ve viec
nhan lanh c Thanh Linh va vao Thien ang
ma khong tin vao Phuc am tot ep cua Nc va
Thanh linh? Khong co cach nao khac e vao
Thien ang hn la tin vao Phuc am tot ep. Ban
ch co the nhan c Thanh Linh bi tin vao
bap-tem cua Chua Jesus va huyet Ngai. Nh
the chung ta tra tien khi mua o, chung ta nhan
c Thanh Linh khi chung ta tin vao Phuc am
tot ep.
Toi muon noi vi cac ban rang neu cac ban
that s muon nhan s ng tr cua c Thanh
Linh, trc nhat ban phai biet va tin Phuc am

NOI DUNG

142 Phuc am tot ep cho phep c Thanh Linh ng trong tn o

cua Nc va Thanh linh. Roi ban se co kinh


nghiem cua s nhan lanh c Thanh Linh. Ban
ch co the nhan s ng tr cua c Thanh Linh
bi tin vao Phuc am tot ep cua Nc va Thanh
linh.
Toi tin vao Phuc am tot ep va thi gian troi
qua, toi cam thay cach manh me rang c
Chua Tri ban cho toi Phuc am tot ep nay la
ieu tot ep va qu gia nhat tren the gian. Toi
cam ta Chua vo cung. Ban co ngh cung cach
vi toi khong? Chung ta nhan thay rang nhng
ai trong chung ta la ngi nhan c c
Thanh Linh th co phc hanh vo cung.
Toi ang ban cho ban mot s iep lam the
nao e nhan lanh c Thanh Linh bi tin nhan
Phuc am tot ep. Ngi ta ch co the co u t
cach nhan lanh c Thanh Linh bi chap nhan
Phuc am tot ep phc hanh cua s tai sanh bi
Nc va Thanh linh.

Giang 7:38, Chua Jesus phan, Ke nao tin ta

th song nc hang song se chay t trong long


mnh, y nh Kinh Thanh a chep vay. ieu

nay co ngha la con ngi c tha toi bi tin


Phuc am tot ep ma c Chua Jesus Christ ban
cho ho e c nhan lanh c Thanh Linh. Ai
la ngi tin vao Phuc am tot ep nay se kinh
nghiem s tuon tran nguon nc hang song
thuoc linh.
Du toi la mot tn o sung ao trc khi toi
c tai sanh qua Phuc am cua Nc va Thanh
linh, khong co nc hang song cua c Thanh
Linh tuon chay trong long toi. Tuy nhien, sau
khi toi tin Phuc am cua Nc va Thanh linh,
nc hang song bat au tuon chay trong toi
cach t do nh li Kinh-thanh chep. Ngay ca
trong luc nay, nc hang song cua c Thanh
Linh cung tuon chay vi Phuc am cua Nc va
Thanh linh ma Chua ban cho toi. Nc hang
song cua c Thanh Linh tuon chay cach doi

NOI DUNG

143 Phuc am tot ep cho phep c Thanh Linh ng trong tn o

giau trong long toi suot nam. Toi khi s lam


cong viec cua mot nha truyen giao, rao giang
Phuc am tot ep, sau khi nhan c s ng tr
cua c Thanh Linh.

S xng nhan c tin cua toi sau khi


toi tin Phuc am tot ep va nhan s ng
tr cua c Thanh Linh
ieu nay xay ra vao cuoi mua thu nam toi
va hai mi tuoi. ac biet mua thu o lam cho
toi suy ngh ve cai chet khong the tranh khoi.
Cuoc song cua toi trong mua thu ay c ghi
nhan bang s boi roi, trong khong va en toi v
toi loi trong long toi. Toi hung ve mot s ch
dan sai lac, va khong mot suy ngh nao ve viec
quay tr lai. Than xac toi benh hoan va s trong
trai trong long toi cang ln.

V toi cua toi, toi hoan toan that vong va


ngay ca toi cung khong nhan ra c nguyen
nhan. Toi khong co s la chon nao khac ngoai
tr ch i s phan xet cua c Chua Tri ma
no se en vao cuoi i toi cach thnh lnh, Toi
cau xin s tha th, Lay Chua, Toi muon nhan
c s tha toi t c tin cua toi trong Ngai
trc khi toi qua i. Cung xin cha lanh benh
trong than the toi! Toi cau nguyen va cau
nguyen. .
Va roi, mot hy vong mi tuon ra t sau tham
cua long toi. Long toi tran ngap c mong ve
c Chua Tri, va nong bong nh qua cau la.
No khong b huy diet, no la mot hy vong mi
ang bung chay nh ngon la khong he tan
trong long toi. T ngay o, toi bat au cuoc
song ton giao mi, tin vao Chua Jesus, ang
chet tren Thap-t-gia e cu toi khoi moi toi loi
Khong bao lau sau o, toi co kinh nghiem
noi tieng la. Toi tiep tuc o nc mat ra khi toi

NOI DUNG

144 Phuc am tot ep cho phep c Thanh Linh ng trong tn o

ngh ve huyet Chua Jesus a o ra tren Thapt-gia. Toi cam ta v Chua a o huyet ra tren
Thap-t-gia v toi cua toi.
Sau s kien o toi t bo cuoc song cu cua toi
va nhan mot cong viec mi cho phep toi c
gi ngay Chua nht thanh. Trong luc o, long
toi tran ngap tnh yeu cho Chua Jesus va long
biet n tuon chay khong ngng bat c khi nao
toi ngh ve huyet cua Ngai tren Thap-t-gia e
cu toi khoi toi. i song thuoc linh ton giao
cua toi ln len, nhng no ch can c tren li cua
huyet Chua Jesus tren Thap-t-gia.
Tuy nhien thi gian troi qua, cuoc song ton
giao cua toi bat au b kho khan bi s au kho
ve nhng yeu uoi va toi loi hang ngay cua toi.
Tat ca ky toi cua toi a khong hoan toan c
tay xoa bi c tin cua toi trong huyet Chua
Jesus tren Thap-t-gia. Toi co gang tay sach toi
hang ngay cua toi qua li cau nguyen an nan.
Tuy nhien, li cau nguyen toi dang len trong hy

vong nhan c s tha th cua c Chua Tri


th khong hoan toan c tay sach. Ky toi cua
toi chong chat them.
Du toi cua toi khong hoan toan c thanh
tay qua li cau nguyen an nan cua toi. Toi tin
rang moi lan toi pham toi, toi co the c thanh
tay bi li cau nguyen an nan cua toi va bi suy
ngh ve huyet cua Chua Jesus tren Thap-t-gia.
Cang tiep tuc i song ton giao cua toi, ky toi
cua toi cang chong chat v s yeu uoi cua toi.
S sau kho cua toi cang tang v nhng toi nay.
Toi tr thanh Pharisi C-oc-nhan, va toi
c ch nh chc vu chap s va sau o la nha
truyen giao ma khong he quan tam en toi cua
toi. Toi i ra va rao giang Phuc am bat c khi
nao toi cam thay au n v ky toi cua toi, va
suy ngh rang ay la phng cach lam sach linh
hon toi. Nhng toi cua toi khong c thanh tay
qua loai c tin da tren giao ly va s t tan
hien.

NOI DUNG

145 Phuc am tot ep cho phep c Thanh Linh ng trong tn o

Toi ch co kinh nghiem c cai bay cua


Satan. Toi ri vao s oan phat v ky toi cua toi
va cam thay s thuc giuc muon chet v toi cua
mnh. Ngi co toi, phai khong? Satan tiep
tuc ket an va hanh ha toi v toi loi cua toi.
c tin cua toi sap suy sup. Toi nhan thay
rang toi khong the tay sach toi loi cua toi ch
qua c tin trong huyet Chua Jesus va s cau
nguyen an nan, va that s toi thay mnh trong
tnh trang that bai.
Hoc chu thuyet Calvin trong trng than hoc,
toi thch nguyen nhan Chua Jesus chu bap-tem
bi Giang. Toi hoi nhieu giao s tai sao Chua
Jesus chu bap-tem bi Giang tren song Gioanh. Nhng cau tra li cua ho thng la nhng
loai rap khuon, nh la Ngai chu bap-tem e
bay to s khiem ton cua Ngai hay la e tuyen
bo rang Ngai la Con c Chua Tri. Tuy nhien
nhng cau tra li nay khong u e thuyet phuc
tnh to mo cua toi.

Le that ve bap-tem cua Chua Jesus


bi Giang khien toi nhan ra Phuc am
tot ep
Sau thi gian chung vien, toi cua toi van
khong c tay sach , va toi au kho di ganh
nang cua toi loi hn trc kia. Roi mot ngay no
toi hieu tai sao Chua Jesus chu bap-tem va tai
sao Ngai noi moi viec cong bnh se c thc
hien qua viec lam nay. o la Phuc am tot ep
noi rang tat ca toi cua toi a c chuyen qua
Chua Jesus qua bap-tem cua Ngai song Gioanh. c Chua Tri giup toi nhan ro le that
nay qua li c viet ra cua Ngai.
Sau khi oc li c Chua Tri nhieu lan ve
Phuc am tot ep c ghi chep trong o, cuoi
cung toi toi nhan ra le that rang tat ca toi cua
toi a chuyen qua cho Chua Jesus qua bap-tem
cua Ngai bi Giang va roi Ngai chu phan xet

NOI DUNG

146 Phuc am tot ep cho phep c Thanh Linh ng trong tn o

v chung tren Thap-t-gia.


Toi nhan thay rang c Thanh Linh a that
s ng trong toi. Tat ca toi loi trong long cua toi
a hoan toan c tha th sau khi toi hieu va tin
nhan Phuc am tot ep nay. Nhng toi a keo
toi vao s that vong va that bai a hoan toan
c thanh tay bi quyen nang cua Phuc am tot
ep. Nhng toi loi ma khong bao gi c tay
sach bi s tan hien khong ngng va li cau
nguyen an nan a hoan toan bien mat lap tc.
Toi thanh knh cam n Chua.
Toi noi len chan ly khi toi noi rang tat ca toi
loi cua the gian khong the c tay sach ch
qua huyet Chua Jesus tren Thap-t-gia. Chua
Jesus chu bap-tem bi Giang dan en s tha
toi. Bay gi moi ngi se hieu va tin rang tat ca
toi loi cua ho a c tay sach nh Phuc am tot
ep cua Nc va Thanh linh. Toi co s ng tr
cua c Thanh Linh trong long toi v toi tin vao
Phuc am tot ep cua Nc va Thanh linh, va li

chng cua c Chua Tri, ma Ngai chng nhan


ve Con cua Ngai, u e truc xuat tat ca toi
trong long toi. Toi nhan c Thanh Linh nh
chim bo cau la ket qua cua c tin trong Phuc
am tot ep
T ngay ay, c Thanh Linh lam viec trong
long toi, lam cho toi co the thc hien cong viec
thuoc linh cua toi, noi cach khac la rao giang
Phuc am tot ep. Bay gi khong con toi trong
long toi. Bap-tem cua Chua Jesus bi Giang va
huyet Ngai tren Thap-t-gia la chng c cua s
tha toi va dan toi en vi s ng tr cua c
Thanh Linh. Ha-le-lu-gia! Ngi khen Chua.
c Thanh Linh en tren toi cach em du nh
chim bo cau va bat au ng trong toi t ngay toi
tin vao Phuc am cua Nc va Thanh linh. Ngai
bat au lam viec trong long toi oi khi nh
chim bo cau, luc khac nh nung nh ot.
Bay gi ban co the nhan lanh s ng tr cua
c Thanh Linh neu ban chap nhan va tin Phuc

NOI DUNG

147 Phuc am tot ep cho phep c Thanh Linh ng trong tn o

am tot ep cua Nc va Thanh linh. Ban khong


muon nhan c Thanh Linh va ngi khen Chua
bi tin vao Phuc am tot ep cua Nc va Thanh
linh sao? Ban khong muon cung lam viec vi
toi trong viec rao giang Phuc am cua Nc va
Thanh linh cho toan the gii sao? Phuc am tot
ep cua Nc va Thanh linh se thanh hoa ban
va cho ban s ng tr cua c Thanh Linh. S
cong bnh cua c Chua Tri c bay to ra
trong Phuc am t c tin en c tin. o la ly
do tai sao s ng tr cua c Thanh Linh ch
c ban cho qua c tin trong Phuc am cua
Nc va Thanh linh.

Nhng ieu ky dieu ma c Thanh


Linh a lam trong toi
Sau khi toi nhan c s ng tr cua c

Thanh Linh, toi bat au lam viec trong mot Hoi


thanh mi e giang Phuc am tot ep. c
Thanh Linh ban cho toi quyen nang e rao
giang Phuc am tot ep.
Trong thi gian o co mot viec xay ra. Thanh
pho ni toi ang song, co mot thuy thu lam viec
vi mot thng nhan ngoai quoc. Ngi nay la
mot chap s. Mot lan kia ong ta ngng lai ben
khach san e lam cong viec vi vai ngi va
ong ta thay bch-chng cua chung ta o. Ong
b loi cuon bi li mi va co gang quan he vi
toi. Ong ta gap toi va noi ong song trong toi loi
mot thi gian dai. Sau nam gi bay to Phuc am
cua Nc va Thanh linh, cuoi cung ong ta nhan
ra le that cua s chuoc toi. Ong c tai sanh,
va ong thi nhan lanh c Thanh Linh.
ay la mot cau chuyen khac xay ra khi toi i
tm mot ngoi nha th. Toi thay mot toa nha ep
tuyet vi. Nhng trong luc o toi khong u tien
e mn no lam ni nhom hop. No dng nh

NOI DUNG

148 Phuc am tot ep cho phep c Thanh Linh ng trong tn o

bat nang cho toi e thue toa nha nay vi mot so


lng tien thieu kha ln. Tuy nhien, c Thanh
Linh noi vi toi, Hay can am va manh me.
That ngac nhien, toi a co the thue c toa
nha th va lam viec cho Ngai nh s giup
cua c Thanh Linh. c Thanh Linh giup toi
rao giang Phuc am cua Nc va Thanh linh t
luc ay. S ng tr cua c Thanh Linh trong
long toi vi toi ngay luc nay, thuc giuc toi rao
giang Phuc am tot ep cho moi ngi. Toi nhan
thay he ai nghe va tin Phuc am tot ep th nhan
lanh c Thanh Linh
Toi cam n c Thanh Linh la ang ban cho
toi kha nang e rao giang Phuc am tot ep. Toi
biet rang ca i song toi cung khong u e viet
ve nhng g c Thanh Linh a lam cho toi.
c Thanh Linh cho toi song vi nc hang
song tuon chay trong long toi. Toi cam n Ngai
la ang ng trong toi.

c Thanh Linh thanh lap Hoi Thanh


e cung bc i vi Ngai qua Phuc am
cua Nc va Thanh linh
Lan kia, toi i ra mot vung hoang da e
giang Phuc am tot ep. Luc ay, c Chua Tri
dan toi en mot thanh pho nho va gap mot
nhom ngi la nhng ngi ang tm kiem c
Chua Tri. c Chua Tri hng dan giang
Phuc am tot ep cho ho va khien ho nhan lanh
s ng tr cua c Thanh Linh. Ho cung nhan
c Thanh Linh bi nghe va tin vao Phuc am
cua Nc va Thanh linh. c Thanh Linh lam
cho ho tr thanh nhng ngi cong tac cua toi,
va toi rao giang Phuc am tot ep cho toan the
gii cung vi ho t luc ay.
Trong luc ay ho ch la mot nhom nho, khong
thuoc vao bat c mot giao phai nao. Ho muon
song theo li c Chua Tri, nhng thng cau

NOI DUNG

149 Phuc am tot ep cho phep c Thanh Linh ng trong tn o

xin c Chua Tri cho s tha th toi cua ho v


ho no le trong toi loi. c Thanh Linh hng
dan toi en vi nhom ngi nay va thuc giuc toi
giang Phuc am tot ep. Toi co the thay rang
c Thanh Linh chuan b ca toi va ho e gap
nhau. c Chua Tri hng dan toi rao giang
phuc am tot ep cua Nc va Thanh linh. Khi
s bang mot he thong te le nh c ghi chep
trong Le-vi ky, va ngi ta nhan c Thanh
Linh qua li cua Phuc am tot ep.
c Chua Tri thanh lap Hoi-thanh cua c
Thanh Linh cung vi nhng tn o trong Phuc
am tot ep. Bay gi ngay cang nhieu chien hn
bat au nhan c Thanh Linh va gia nhap Hoithanh.
c Thanh Linh hng dan toi khi s m
trng truyen giao va mon o hoa. Ngai giup
toi day li cua c Chua Tri cho ngi khac
va giup ho vang phuc bi c tin va phuc vu
nh nhng nhan s cua c Chua Tri. Ngai

cho phep cong viec cua Phuc am tot ep xay ra


bat c ni nao ho en, va c Chua Tri thanh
lap cac Hoi-thanh Ngai qua ho. c Thanh
Linh hng dan ay t Ngai e rao giang Phuc
am cua Nc va Thanh linh. c Thanh Linh
hng dan ngi cong chnh, la nhng ngi
nhan s tha toi, hiep mot trong Hoi-thanh va
c chuc phc e song mot cuoc song cong
chnh tren at nay
Satan a la doi ngi ta t xa xa va no con
tiep tuc lam nh the. Satan noi vi con ngi
rang ho nhan c Thanh Linh qua s cau
nguyen an nan, kieng an va viec at tay. ieu
nay hoan toan sai. Con ngi khong the nhan
c Thanh Linh qua cau nguyen an nan hoac
viec at tay. Ho ch co the nhan c Thanh
Linh khi ho c tha tat ca toi loi bi tin Phuc
am tot ep cua Nc va Thanh linh, ma c
Chua Tri a ban cho chung ta. ay la y ngha
that cua s ng tr cua c Thanh Linh. c

NOI DUNG

150 Phuc am tot ep cho phep c Thanh Linh ng trong tn o

Thanh Linh tiep tuc hng dan cac mon o cua


Chua Jesus rao giang Phuc am tot ep cua
Nc va Thanh linh e giup ngi ta nhan c
Thanh Linh.

c Thanh Linh hng dan chung toi


pho bien van hoc C-oc tren toan cau
Nh Phao-lo e lai Phuc am tot ep trong
cac th tn cua ong, c Thanh Linh ng trong
long cua toi lam chat xuc tac cho toi rao giang
va pho bien Phuc am tot ep cua Nc va
Thanh linh trong bai viet. o la ly do chung ta
phat hanh van pham C-oc cha ng Phuc
am tot ep, e dan moi ngi tin nhan lanh c
Thanh Linh. Trc tien chung ta khi s bang
nhng sach nho vi vai trang, nhng khong bao
lau nhng quyen sach cha ng Phuc am tot

ep c pho bien khap the gii.


c Thanh Linh ng trong toi hng dan
cang ngay cang nhieu ngi gia nhap vao Hoithanh sau khi nhan s tha toi bi oc nhng
quyen sach va tin Phuc am tot ep. Xa hn na,
Ngai dan dat chung ta rao giang Phuc am cho
ngi noi tieng nc ngoai. Ngai hng dan
chung ta rao giang Phuc am trong khoang 150
quoc gia tren khap the gii, bao gom ca nc
My.
c Thanh Linh thuc ay s cau nguyen cho
viec truyen giao the gii va cung hng dan
chung ta dch Phuc am tot ep ra nhieu ngon
ng khac nhau tren the gii va rao giang chung
qua van pham C-oc v the nhieu quoc tch
khac nhau co the nghe va tin no. c Thanh
Linh hng dan toi lam viec vi nhieu mon o
mi tren cac nc khac nhau va rao giang Phuc
am tot ep chung vi ho. Toi dang len c
Thanh Linh li ta n

NOI DUNG

151 Phuc am tot ep cho phep c Thanh Linh ng trong tn o

c Thanh Linh lam ay trong toi nhiet tnh


trong s rao giang Phuc am cho nc Nga. c
Thanh Linh hng dan chung toi cau nguyen va
ban cho chung toi c hoi e gap c nhng
nha truyen giao ngi Nga tm kiem le that va
rao giang Phuc am cho ho. Roi ho nhan lanh
c Thanh Linh giong nh chung toi, sau khi
nghe va tin Phuc am tot ep cua Nc va
Thanh linh.
Mot trong nhng ngi ay la giao s cua
trng ai hoc Moscow, tang li lam chng
nay cho toi sau khi nghe Phuc am tot ep cua
Nc va Thanh linh.
Toi a tin c Chua Tri trong 6 nam qua,
nhng toi khong that s hieu Ngai. Tuy nhien,
sau khi nghe ve Phuc am tot ep cua Nc va
Thanh linh, toi co c tin manh me va s an ui
em du trong long toi. Toi that s cam n Chua.
Toi co nhng suy t cho en khi toi c hng
dan en vi mot i song ton giao trong c tin

ung. i song ton giao cua toi ch quan tam


en huyet cua Chua Jesus ang chet v toi loi
chung ta. Tuy nhien toi khong co y tng rang
c Chua Tri a tay sach toi loi cua toi.
Roi toi gap mot Muc s tai sanh , ong noi
nh nghe ve Phuc am tot ep ma c Chua
Tri ban cho chung ta, va hoc biet rang toi van
la toi nhan. Toi co gang tm ra nhieu hn ve
Phuc am tot ep va ve y ngha cuoc song cong
ngha. Toi nhan ra rang tat ca toi loi cua toi a
chuyen qua cho Chua Jesus khi Ngai chu baptem. o la Phuc am tot ep. Toi nhan ra rang
khong ch nguyen toi, nhng toi loi hang ngay
cua toi va tat ca toi cua toi trong tng lai a
chuyen qua cho Chua Jesus qua bap-tem cua
Ngai. Toi nhan c hanh phuc ln cua cuoc
song tai sanh bi nghe va tin Phuc am nay cua
le that.
Nhieu ngi Nga bao gom ca v giao s nay
a nhan c Thanh Linh bi nghe va tin Phuc

NOI DUNG

152 Phuc am tot ep cho phep c Thanh Linh ng trong tn o

am tot ep cua Nc va Thanh linh. Bay gi


Hoi thanh cua c Thanh Linh a c thanh
lap o, ngay cang co nhieu ngi en tin
nhan Phuc am tot ep qua cong viec cua c
Thanh Linh. c Chua Tri a lam tat ca
nhng ieu nay, va v the toi dang len Chua
Thanh linh li cam ta.
c Thanh Linh ng trong toi va lam cho toi
thanh C-oc-nhan tai sanh, giong nh tat ca
nhng ai tin Phuc am tot ep cua Nc va
Thanh linh va bay gi toi rao giang Phuc am tot
ep cho the gii. Ngai hng dan nhng quyen
sach Phuc am tot ep cua chung toi c tiep
tuc dch ra khong ch tieng Anh, nhng ra nhieu
ngon ng khac tren the gii. Toi dang len c
Thanh Linh li ta n. Ban cung co the nhan s
ng tr cua c Thanh Linh. c Chua Tri
muon ban co s ng tr cua c Thanh Linh
Nhieu ngi co gang nhan c Thanh Linh
bi keu cau danh Ngai va dang len nhng li

cau nguyen thong thiet. Tuy nhien, co gang


nhan c Thanh Linh ma khong co Phuc am tot
ep cua Nc va Thanh linh do Chua Jesus ban
cho la mot sai lam. Noi rang ngi ta co the
nhan c Thanh Linh ma khong nh Phuc am
tot ep cua Nc va Thanh linh cua Chua Jesus
la li day sai lac.
Cac mon o cua Chua Jesus nhan c Thanh
Linh ma khong co Phuc am tot ep do c
Chua Jesus ban cho sao? Khong, hoan toan
khong. Ban nen biet rang ngay nay c Thanh
Linh ng trong nhng ai tin Phuc am tot ep
cua Nc va Thanh linh, va nc hang song cua
c Thanh Linh tuon chay trong long cua ho.
Ngay ca bay gi, nc hang song cua c
Thanh Linh tuon chay trong long toi cung vi
Phuc am tot ep. Ha-le-lu-gia! Toi cam n
Chua.

NOI DUNG

Bai giang 9
Phuc am cua Bap-tem lam
chung ta c tinh sach

NOI DUNG

154 Phuc am cua Bap-tem lam chung ta c tinh sach

Phuc am cua Bap-tem lam


chung ta c tinh sach
< E-phe-so 2:14-22 >
V, ay chnh Ngai la s hoa hiep cua chung
ta; Ngai a hiep ca hai lai lam mot, pha o bc
thng ngan cach, la s thu nghch a phan re
ra, bi v Ngai a em than mnh ma tr bo luat
phap cua cac ieu ran chep thanh ieu le. Nh
vay, khi lam cho hoa nhau, Ngai muon lay ca
hai lap nen mot ngi mi trong Ngai, va v bi
thap t gia Ngai a lam cho s thu nghch tieu
diet, nen nh thap t gia o Ngai khien ca hai
hiep thanh mot the, ma lam hoa thuan vi c
Chua Tri. Ngai lai a en rao truyen s hoa
bnh cho anh em la ke xa, va s hoa bnh cho
ke gan. V ay la nh Ngai ma chung ta ca hai
eu c phep en gan c Chua Cha, ong
trong mot Thanh Linh. Dng ay anh em chang

phai la ngi ngoai, cung chang phai la ke tro


na, nhng la ngi ong quoc vi cac thanh
o, va la ngi nha cua c Chua Tri. Anh
em a c dng len tren nen cua cac s o
cung cac ang tien tri, chnh c Chua Jesus
Christ la a goc nha, ca cai nha a dng len
tren a o, sap at cach han hoi, e lam nen
mot en th thanh trong Chua. Ay, anh em
cung nh Ngai ma c d phan vao nha o,
ang tr nen nha cua c Chua Tri trong
Thanh Linh.

ieu g ngan cach gia


con ngi va c Chua Tri?
Toi loi ma ho a lam.

NOI DUNG

155 Phuc am cua Bap-tem lam chung ta c tinh sach

a con nuoi cham t s ngheo kho


a na the ky troi qua t khi cham dt chien
tranh Han quoc. Nhng no e lai mot vet
thng to ln trong vong ngi Han-quoc. Sau
cuoc chien, nhieu tre em c ngi ngoai quoc
nhan lam con nuoi. Mac dau lc lng Lienhiep-quoc en Han-quoc va giup chung toi that
nhieu trong thi gian o, nhng van co nhieu
tre con a b bo ri khong co cha do nhng
ngi lnh bo lai.
Nhieu chien binh Lien-hiep-quoc co v con
ay a e gia nh ho lai khi ho tr ve que
nha. Nhieu tre em b ruong bo bi me cua
chung, a tr thanh tre mo coi va roi c cho
i e lam con nuoi cac nc ngoai. That la
mot bat hanh ln cho nhng tre con khong the
tm c cha me nuoi va khong c nuoi
dng tot.

Nhng a tre con nuoi nay nhan thay rang


chung trong khac vi cha me va nhng lang
gieng cua chung khi chung ln len, va chung
c biet rang chung c nuoi dng mot
ni cach xa Han quoc. Tai sao cha me ruong
bo toi? Ho gi toi en at nc xa la nay v ho
ghet toi? Vi tr oc con non tre cua chung,
nhng a tre nay khong the hieu viec g a
xay ra.
S to mo va long thu han cua chung oi vi
cha me ruot bat au ln len ong thi vi c
mong c gap cha me chung. Toi muon biet
cha me toi nh the nao? Tai sao ho t bo toi?
Ho lam nh the v ghet toi sao? Khong. Co le
co mot ly do cho van e nay. Co le chung co
nhng hieu lam va oi khi cam thay han thu.
Roi mot thi iem nao o chung dng nh
khong the giai quyet c g. Trc kia chung
muon nhan thc ve ieu o, nhng thi gian
qua i va chung ln len, trng thanh. Chung

NOI DUNG

156 Phuc am cua Bap-tem lam chung ta c tinh sach

ket hon, co con cai va thanh hnh mot gia nh


rieng.
Toi b thu hut ve nhng a tre nay qua
chng trnh truyen hnh a phng. Trong
chng trnh o, thuyet trnh vien phong van
mot thieu n la ngi c nhan lam con nuoi
ang song tai c. Ngi nay khoang 20 tuoi
ang theo hoc than ao. Luc au, co co gang
tranh gap ngi phong van v co khong muon
mot ai khac biet co la a con nuoi. Thuyet
trnh vien thuyet phuc co hieu rang chap nhan
viec phong van la giup ngan can lan song nhan
con nuoi cua cac nc ngoai. Co a ong y.
Mot trong nhng cau hoi cua thuyet trnh
vien la, Ban se noi g neu ban gap lai cha me
ruot? Ban to mo ve van e g nhat? Ngi phu
n tra li, Toi khong hieu tai sao ho e toi tr
thanh con nuoi. Toi muon hoi ho la ho co ghet
toi khong? Me ruot cua co ta thay cuoc phong
van tren truyen hnh, ba quan he vi ai truyen

hnh, va noi rang ba ta muon gap con cua ba.


o la cach ho a gap nhau.
Ngi me en phi trng that sm va ch
con gai ba ta en. Khi ngi con gai tre xuat
hien ngay ca ra, me co ta a ng o va khoc.
Hai ngi cha bao gi gap mat. Lan au
tien ngi me thay con gai ln khon cua mnh
khi co xuat hien tren truyen hnh. Mac dau ho
noi khac ngon ng, ho a co the noi vi nhau
bi tam long cua ho, va qua cai nhn cua cam
xuc ho a trao oi vi nhau. Ho s mat cua
nhau trong khi ngi me nai xin s tha th
nhng g ba a lam. Tat ca nhng ieu ba ta co
the lam la khoc va lap lai la ba ta rat hoi han.
Ngi me em con gai ba ta ve nha va ho
an chung vi nhau. D nhien ngi con ch noi
tieng c va me noi tieng Han v the ho khong
the truyen at t tng bang li noi. Nhng dau
nh the nao i na th chnh tnh me con a lam
cho ho hieu nhau. Ho co nhieu cuoc oi thoai

NOI DUNG

157 Phuc am cua Bap-tem lam chung ta c tinh sach

khong li va bay to vi nhau bang c ch, r


mat cua nhau, noi vi nhau bang anh mat va
con tim cua ho.
Khi tr lai c, co con gai biet rang me cua
co yeu thng co. Co noi vi thuyet trnh vien,
ngi a phong van co trc khi co ri khoi.
Khong can thiet cho toi phai hoi tai sao me
cua toi a cho toi e tr thanh con nuoi. Ngay
ca bay me toi van ngheo. Nhng ngi giau
trong x nay th qua giau, ho i tren nhng
chiec xe ngoai quoc sang trong, nhng me cua
toi van song trong canh ngheo. Co ay noi tiep,
Mac dau toi khong hoi me toi cau hoi o va
khong nhan c cau tra li t ba. Toi co the
biet ba cho toi i e cu toi khoi canh ngheo.
o la tai sao toi cam thay khong can hoi cau
hoi o, va tai sao tat ca nghi ng va long cam
ghet cua toi tieu tan.

Nhng ai xa la vi c Chua Tri th


con co toi trong long
Tai sao chung ta xa cach c Chua Tri, va
tai sao chung ta khong the en gan Ngai? Thieu
n b cho lam con nuoi a hoc biet rang me
ruot cua co gi co i xa e cu co khoi ngheo
kho. ieu nay co giong vi c Chua Tri
khong? c Chua Tri tao nen chung ta theo
hnh va tng Ngai. Cai g lam cho chung ta xa
cach Ngai? Cau tra li la Satan cam do con
ngi pham toi, va toi loi phan cach con ngi
vi c Chua Tri.
T nguyen thuy, c Chua Tri tao nen con
ngi trong hnh tng Ngai va yeu thng tha
thiet tao vat cua Ngai. Con ngi c tao dng
nen nh mot sinh vat yeu thng cua c Chua
Tri. Tuy nhien, thien s sa nga c goi la
Satan lam ngan cach con ngi vi c Chua

NOI DUNG

158 Phuc am cua Bap-tem lam chung ta c tinh sach

Tri. Satan cam do con ngi e ho khong tin


vao li c Chua Tri, va khien ong ta an trai
cay biet ieu thien va ieu ac.
Con ngi xa cach c Chua Tri v toi cua
ho. Con ngi a khong vang phuc c Chua
Tri. Con ngi khong an trai cay s song, mot
cay cho s song i i ma c Chua Tri cho
phep an nhng thay vao o ho an trai cay cam
e lam cho ho biet ieu thien va ieu ac. Ket
qua la con ngi xa cach c Chua Tri.
La oi tng tnh yeu cua c Chua Tri,
trc kia con ngi a bat tuan va phan cach
khoi Ngai trong s kieu cang. V the toi loi a
en va ng tr trong long cua ho, con ngi
hoan toan xa cach c Chua Tri. Sau o, con
ngi song cach biet vi c Chua Tri trong
mot thi gian dai va phan nan, Tai sao c
Chua Tri ruong bo chung ta sau khi Ngai tao
nen chung ta? Tai sao Ngai e chung ta pham
toi? Tai sao Ngai quang chung ta xuong a

nguc sau khi lam cho chung ta yeu uoi? Co le


tot hn la Ngai ng tao nen chung ta. Chung
ta song vi nhieu cau hoi, cung nh tnh to mo,
nghi ng, ganh ghet trc khi chung ta c tai
sanh.
Khi toi thay ngi phu n c nhan lam con
nuoi tren chng trnh truyen hnh, toi nhan
thay s quan he gia c Chua Tri va con
ngi cung giong nh s quan he gia co ta va
me ruot cua co. Khong co s khon kho, hieu
lam, rua sa hay bat c toi ac nao co the ngan
cach con ngi vi c Chua Tri trong moi
hoan canh. Toi co the hieu rang mac du s lien
he gia c Chua Tri va con ngi tren can
ban tnh yeu, cung co the co nhng hieu lam
xay ra.
Nh the ngi me khong gi con mnh i xa
v ghet, c Chua Tri khong xa cach con
ngi v ghet ma la v toi. Khong co ly do nao
e c Chua Tri ghet con ngi va khong co

NOI DUNG

159 Phuc am cua Bap-tem lam chung ta c tinh sach

ly do g e con ngi ghet c Chua Tri.


Chung ta yeu nhau. Ly do ma con ngi van
con chia cach vi c Chua Tri la v anh ta la
toi nhan sau khi ri vao s doi gat cua Satan.

c Chua Tri a om chat lay chung


ta qua Chua Jesus
Nhng trong c Chua Jesus Christ, anh

em la ke ngay trc cach xa, hien nay a nh


huyet ang Christ ma c gan roi. V, ay
chnh Ngai la s hoa hiep cua chung ta; Ngai a
hiep ca hai lai lam mot, pha o bc thng
ngan cach, la s thu nghch a phan re ra, bi v
Ngai a em than mnh ma tr bo luat phap cua
cac ieu ran chep thanh ieu le. Nh vay, khi
lam cho hoa nhau, Ngai muon lay ca hai lap
nen mot ngi mi trong Ngai, (E-phe-so

2:13-15). Chua chu bap-tem bi Giang va cat

lay tat ca toi loi cua the gian e lam tron nhng
ieu ran cua luat phap. Roi Ngai o huyet ra
tren Thap-t-gia e cu con ngi ra khoi toi
va cho phep ho c gan chat vi c Chua
Tri. Bay gi c Chua Tri a om lay nhng
ai c thanh tay bi Chua Jesus.
Ban co bao gi tng tng mot the gii
khong nc cha? Cach ay khong lau, toi
tham gia mot buoi hop ve Kinh-thanh thanh
pho Inchon, mot trong nhng hai cang ln cua
Han quoc ni ma nc may khong lam viec
trong vai ngay va toi ngh, Con ngi khong
the song khi khong co nc.
Neu c Chua Tri lam cho the gian nay
khong co nc trong mot thang, that khong the
song trong mot thanh pho v mui hoi thoi, rac
ban va cn khat lan tran khap ni. Chung ta se
hieu gia tr cua nc ma c Chua Tri ban
cho chung ta. V nc hoan toan can thiet cho

NOI DUNG

160 Phuc am cua Bap-tem lam chung ta c tinh sach

con ngi, bap-tem cua Chua Jesus bi Giang


tren song Gio-anh th hoan toan khong the
thieu c.
Neu Chua Jesus khong en the gian e chu
bap-tem bi Giang, th lam the nao nhng
ngii tin co the nhan c s tha toi? Nh the
con ngi song khong co nc, con ngi tren
the gian se chet trong toi loi neu Giang khong
lam bap-tem cho Chua Jesus.
Tuy nhien, v Chua Jesus chu bap-tem e
cat toi loi cua chung ta, bay gi chung ta co the
tin cay trong s hieu biet rang tam long cua
chung ta a c thanh tay va chung ta c
ban phc vi s cu roi. Bap-tem cua Chua
Jesus la chu yeu trong c tin cua chung ta.
Hn na, bap-tem cua Ngai la hoan toan can
thiet cho chung ta trong s nhan lanh c
Thanh Linh.
Phi-e-r, mot trong cac s o cua Chua Jesus
noi, Phep bap-tem bay gi ben la anh tng

cua s ay e cu anh em, phep ay chang phai


s lam sach o ue cua than the, nhng mot s
lien lac lng tam tot vi c Chua Tri, bi s
song lai cua c Chua Jesus Christ, (1 Phi-er 3:21). Cau noi cua Phi-e-r co ngha la Chua

Jesus chu bap-tem bi Giang Bap-tt va o


huyet ra e cu chung ta ra khoi toi. Bap-tem
cua Chua Jesus tay sach tat ca toi loi the gian la
Phuc am that.
Bay gi chung ta hay xem oan sach noi ve
chau bang ong trong Xuat E-dp-to ky 30:1721. c Gie-ho-va lai phan cung Moi-se na

rang: Ngi hay lam mot cai thung vi chan


thung bang ong, ang ra mnh trong, roi e
gia khoang cua hoi mac va ban th, va o
nc vao. A-ron cung cac con trai ngi se ra
tay va chan mnh trong. Khi ho vao hoi mac
se lay nc ra mnh, hau cho ho khoi chet; va
khi lai gan ban th ang phung s, tc la xong
cua le dung la dang cho c Gie-ho-va, ho

NOI DUNG

161 Phuc am cua Bap-tem lam chung ta c tinh sach

cung phai gi nh vay.The th, ho hay ra tay


va chan, hau cho khoi chet. Ay la mot le i i
cho A-ron, cung dong doi ngi trai qua cac
i.

Trong en tam co mot cai chau bang ong,


no c at gia hoi mac va ban th, co cha
nc cho viec tay ra. Neu chau nay khong
nam trong en tam, th cac thay te le la ngi
dang cua le se d biet bao.
Co biet bao nhieu huyet va at se dnh vao
thay te le khi ma moi ngay ong dang te le cho
dan s va at tay cua ong tren au con sinh te
va giet no? Neu khong co chau ra trong en
tam, thay te le se rat d ban.
o la ly do tai sao c Chua Tri chuan b
cai chau cho ho e ho co the en gan Ngai vi
ban tay sach. Toi nhan chuyen toi cua ho qua
chung bi s at tay tren au con sinh te, va roi
thay te le thay mat toi nhan hien dang no len
cho c Chua Tri. c Chua Tri chuan b cai

chau bang ong e thay te le co the vao ni


Thanh, va e ho c tay sach bi nc, e rang
ho b chet. Ngay ca thay te le cung khong the
vao ni Thanh trong khi b d bi huyet cua con
vat. o la tai sao thay te le phai tay sach tat ca
moi vet d bang nc trong chau e c en
gan vi c Chua Tri sau khi dang te le cho
dan s.

Bap-tem cua Chua Jesus tay sach moi


toi loi cua the gian
Qua bap-tem cua Chua Jesus bi Giang
song Gio-anh, tat ca toi cua the gian c
chuyen qua cho Ngai. Va s nhan chm xuong
nc hoan toan cua Ngai bieu tng cho s chet
va viec ra khoi nc cua Ngai bieu tng cho
s song lai. Noi cach khac, Chua Jesus chu

NOI DUNG

162 Phuc am cua Bap-tem lam chung ta c tinh sach

bap-tem bi Giang e cat tat ca toi loi the gian,


e tra gia cho toi loi, Ngai chu chet tren Thapt-gia. S chet cua Ngai la e tra cai gia cho toi
loi chung ta va s song lai cua Ngai la e ban
cho chung ta s song.
Neu chung ta khong tin rang Chua Jesus cat
tat ca toi loi cua chung ta qua bap-tem cua
Ngai, th long chung ta van con ay toi loi.
Trong trng hp o, lam the nao chung ta co
the en gan c Chua Tri? Phuc am cua s
tha toi th khong la mot giao ly cua mot giao
phai nhng la le that cua c Chua Tri.
Chung ta khong the hng dan c tin cua
chung ta ma khong co s hieu biet tron ven, noi
cach khac, chung ta khong the thang the gian
neu chung ta khong that s quan tam en baptem cua Chua Jesus bi Giang. Nh the moi
sinh vat can nc e duy tr s song, th chung
ta can s tha toi va nc cua bap-tem cua Chua
Jesus e song bi c tin at vao Nc Tri.

Chua Jesus phai chu bap-tem, chet tren Thapt-gia va song lai e cu chung ta ra khoi toi loi
cua chung ta. ay la Phuc am cua Nc va
Thanh linh, ma chung ta phai tin bang ca tam
long cua chung ta.
Du Chua Jesus chu ong inh en chet tren
Thap-t-gia, Ngai a khong lam ieu g sai trai
e chu hnh phat. Ngai en trong the gian nay
e tay sach toi loi cua chung ta, Ngai chu baptem luc 30 tuoi, va tr nen Cu-Chua cua
chung ta qua s chet cua Ngai tren Thap-t-gia
vao tuoi 33. c Chua Tri muon lam cho con
ngi tr nen con cai Ngai ma khong con mot
yeu uoi va toi loi nao. o la tai sao Chua
Jesus chu bap-tem. c Chua Tri ban s tha
toi cho chung ta va c Thanh Linh cung mot
luc.
Neu mot ngi chang sanh lai, th khong
the thay c nc c Chua Tri (Giang 3:35). Ban phai biet va tin rang Chua Jesus chu

NOI DUNG

163 Phuc am cua Bap-tem lam chung ta c tinh sach

bap-tem e tay sach tat ca toi loi cua chung ta.


Du la mot C-oc-nhan tai sanh, neu anh ta
khong suy gam le that rang c Chua Jesus
Christ cat tat ca toi loi the gian qua bap-tem
cua Ngai, long cua anh ta se sm tr thanh d
ban. V chung ta la sinh vat co the chet, chung
ta co the b d ban v toi loi moi ngay cua
chung ta. o la tai sao chung ta phai luon luon
song trong c tin, suy gam ve bap-tem cua
Chua Jesus, va s song lai cua Ngai. c tin
nay gn gi chung ta en khi chung ta vao Nc
Tri.
Chua Jesus khong con cach nao khac ngoai
viec chu bap-tem va chet v toi loi chung ta, v
the chung ta phai tin rang bi lam ieu o Ngai
mang chung ta en vi s cu roi. Khong con g
hn e chung ta phai lam la tin Phuc am tot ep
e c giai thoat khoi tat ca toi loi cua the
gian.

Chung ta dang len Chua li cam ta, ang


ban cho chung ta Phuc am cua Nc va Thanh
linh. Mon qua ln nhat ma c Chua Tri ban
cho chung ta la sai Con oc sanh cua Ngai en
the gian e cu chung ta ra khoi moi toi loi cua
chung ta qua bap-tem va huyet Ngai.
Ly do chung ta khong the en gan c Chua
Tri va b buoc phai song xa cach Ngai la v toi
loi trong long chung ta. Chua Jesus chu baptem bi Giang e cat tat ca toi loi cua the gian
va chet tren Thap-t-gia e anh o bc tng
ngan cach gia con ngi va c Chua Tri. S
tng giao gia c Chua Tri va con ngi
c phuc hoi bi bap-tem va huyet cua Ngai.
Chung ta cam n Ngai v nhng mon qua nay.
Tnh yeu cua cha me xac tht hung ve con cai
la to ln, nhng no khong the nao so sanh vi
tnh yeu cua c Chua Tri, bi viec ban cho
c Chua Jesus cu chuoc chung ta, la nhng
toi nhan.

NOI DUNG

164 Phuc am cua Bap-tem lam chung ta c tinh sach

Ca hai bap-tem va huyet cua Chua Jesus eu


quan trong. Neu khong co nc tren the gian,
moi sinh vat co the song con khong? Khong co
bap-tem cua Chua Jesus, th khong co mot ai
khong co toi trong long. Neu Chua Jesus khong
chu bap-tem va Ngai khong chet tren Thap-tgia, khong mot ai nhan c s tha toi. May
man thay, Chua Jesus chu bap-tem va lam cua
le chuoc toi hoan hao cho chung ta. Du chung
ta thieu hut va sa nga, chung ta co the nhan
Thanh linh bi tin bap-tem va huyet cua Ngai
tren Thap-t-gia.
Nhng ai tin bap-tem cua c Chua Jesus
Christ va s chet cua Ngai tren Thap-t-gia co
the c en gan vi c Chua Tri, cau
nguyen va ngi khen Ngai. Bay gi chung ta co
the ca tung Chua va th phng Ngai v chung
ta tr nen con cai cua Ngai. o la an ien va
phc hanh cua c Chua Tri. Phuc am cua
bap-tem Chua Jesus va huyet Ngai tren Thap-

t-gia th that tuyet vi. Tat ca chung ta co the


nhan s cu roi va s ng tr cua c Thanh
Linh bi tin vao Phuc am tot ep.

NOI DUNG

Bai giang 10
Bc i trong
c Thanh Linh!

NOI DUNG

166 Bc i trong c Thanh linh!

Bc i trong
c Thanh linh!
< Ga-la-ti 5:16-26, 6:6-18 >
Vay toi noi rang: Hay bc i theo Thanh
Linh, ch he lam tron nhng ieu a muon cua
xac tht. V xac tht co nhng ieu a muon trai
vi nhng ieu cua Thanh Linh, Thanh Linh co
nhng ieu a muon trai vi cua xac tht; hai
ben trai nhau dng ay, nen anh em khong lam
c ieu mnh muon lam. Nhng, v bang anh
em nh Thanh Linh ch dan, th chang he
di luat phap. Va, cac viec lam cua xac tht la
ro rang lam: ay la gian dam, o ue, luong tuong,
th hnh tng, phu phep, thu oan, tranh au,
ghen ghet, buon gian, cai lay, bat bnh, be
ang, ganh go, say sa, me an uong, cung cac
s khac giong nh vay. Toi noi trc cho anh

em, nh toi a noi roi: he ai pham nhng viec


the ay th khong c hng nc c Chua
Tri. Nhng trai cua Thanh Linh, ay la long
yeu thng, s vui mng, bnh an, nhn nhuc,
nhan t, hien lanh, trung tn, mem mai, tiet o:
khong co luat phap nao cam cac s o. Va,
nhng ke thuoc ve c Chua Jesus Christ a
ong inh xac tht vi tnh duc va dam duc
mnh tren thap t gia roi. Neu chung ta nh
Thanh Linh ma song, th cung hay bc theo
Thanh Linh vay. Ch tm kiem danh vong gia
doi ma treu choc nhau va ghen ghet nhau. Ke
nao ma ngi ta day ao cho, phai lay trong het
thay cua cai mnh ma chia cho ngi day o.
Ch he doi mnh; c Chua Tri khong chu
khinh de au; v ai gieo giong chi, lai gat giong
ay. Ke gieo cho xac tht, se bi xac tht ma gat
s h nat; song ke gieo cho Thanh Linh, se bi
Thanh Linh ma gat s song i i. Ch met
nhoc ve s lam lanh, v neu chung ta khong tre

NOI DUNG

167 Bc i trong c Thanh linh!

nai, th en ky chung ta se gat. Vay, ang luc


co dp tien, hay lam ieu thien cho moi ngi,
nhat la cho anh em chung ta trong c tin. Hay
xem chnh tay toi viet th nay cho anh em, ch
ln la dng nao. Het thay nhng ke muon cho
mnh ep long ngi theo phan xac, ep anh em
chu cat b, hau cho ho khoi v thap t gia cua
ang Christ ma b bat b o thoi. V chnh
nhng ke o a chu cat b, khong vang gi luat
phap au, nhng ho muon anh em chu cat b,
hau e khoe mnh trong phan xac cua anh em.
Con nh toi, toi han chang khoe mnh, tr ra
khoe ve thap t gia cua c Chua Jesus Christ
chung ta, bi thap t gia ay, the gian oi vi toi
a b ong inh, va toi oi vi the gian cung
vay! V ieu yeu can, chang phai s chu cat b,
hay la s chang chu cat b, ben la tr nen
ngi mi. Nguyen xin s bnh an va s thng
xot giang tren het thay nhng ke noi theo mau
mc nay, lai giang tren dan Y-s-ra-en cua c

Chua Tri na! c g t nay ve sau, chang ai


lam kho cho toi, v trong mnh toi co ot dau
vet cua c Chua Jesus vay. Hi anh em,
nguyen xin an ien cua c Chua Jesus Christ
chung ta vi tam than anh em! A-men.

Chung ta nen lam g e bc


i trong cThanh linh?
Chung ta nen giang
va theo Phuc am tot ep

S o Phaso-lo viet ve c Thanh Linh


trong th cua ong gi cho Hoi Thanh Ga-la-ti.
Trong Ga-la-ti 5:13-14 ong viet, Hi anh em,

anh em a c goi en s t do, song ch lay


s t do o lam dp cho anh em an theo tanh
xac tht, nhng hay lay long yeu thng lam

NOI DUNG

168 Bc i trong c Thanh linh!

ay t lan nhau. V ca luat phap ch tom lai


trong mot li nay: Ngi hay yeu ke lan can
nh mnh.

Tom tat s iep la t khi chung ta c cu


va giai thoat khoi toi loi bi tin Phuc am tot
ep, chung ta khong c dung s t do nh la
mot c hoi e chm am trong tnh duc xac tht,
nhng qua tnh yeu chung ta phai phuc vu lan
nhau va theo Phuc am tot ep. V c Chua
Tri a cu chung ta ra khoi moi toi cua chung
ta, nen that la thch hp cho chung ta rao giang
Phuc am. S o Phao-lo noi, Nhng neu anh

em can nuot nhau, th hay gi, keo ke nay b


diet mat bi ke khac (Ga-la-ti 5:15).

Bc i trong Thanh linh e c ay


day c Thanh Linh
Trong Ga-la-ti 5:16 Phao-lo noi, Vay toi noi
rang: Hay bc i theo Thanh Linh Va trong
cau 22-26 ong noi, Nhng trai cua Thanh

Linh, ay la long yeu thng, s vui mng, bnh


an, nhn nhuc, nhan t, hien lanh, trung tn,
mem mai, tiet o: khong co luat phap nao cam
cac s o. Va, nhng ke thuoc ve c Chua
Jesus Christ a ong inh xac tht vi tnh duc
va dam duc mnh tren thap t gia roi. Neu
chung ta nh Thanh Linh ma song, th cung hay
bc theo Thanh Linh vay. Ch tm kiem danh
vong gia doi ma treu choc nhau va ghen ghet
nhau. ay Phao-lo noi vi chung ta rang neu

chung ta bc theo Thanh linh, chung ta se


mang bong trai Thanh linh. c Thanh Linh oi

NOI DUNG

169 Bc i trong c Thanh linh!

hoi chung ta bc theo Thanh linh nhng chung


ta lai song trong xac tht.
Chung ta la con ngi c sanh ra trong xac
tht khong the mang bong trai Thanh linh. Ngay
ca chung ta co gang bc theo Thanh linh, ban
tanh t nhien cua chung ta khong c thay oi.
o la ly do tai sao ch nhng ngi nhan s ng
tr cua c Thanh Linh bi tin Phuc am tot ep
mi co the bc trong Thanh linh va mang bong
trai Thanh linh.
Khi Kinh-thanh bao chung ta bc trong
Thanh linh, co ngha la chung ta phai rao giang
Phuc am tot ep e nhng ngi khac cung
nhan c s tha toi. Neu chung ta song v Phuc
am tot ep, chung ta se mang bong trai cua
Thanh linh. Noi cach khac, no khong phai la
van e thay oi ban chat con ngi. Khi chung
ta bc i vi Phuc am tot ep, chung ta co the
mang bong trai cua Thanh linh, c goi la yeu
thng, vui mng, bnh an, nhn nhuc, nhn t,

hien lanh, trung tn, mem mai, tiet o. Bong trai


cua Thanh linh giup chung ta cu ngi khac ra
khoi toi va en vi s song i i.

Nhng ham muon cua xac tht trai vi


nhng c muon cua Thanh linh
Phao-lo noi, V xac tht co nhng ieu a
muon trai vi nhng ieu cua Thanh Linh,
Thanh Linh co nhng ieu a muon trai vi cua
xac tht; hai ben trai nhau dng ay, nen anh
em khong lam c ieu mnh muon lam (Gala-ti 5:17). V chung ta la nhng ngi a c
cu chuoc ong thi co s tham muon cua xac
tht va cua Thanh linh, hai yeu to nay luon luon
oi choi nhau. Va ket qua la khong mot cai nao
chiem hu tron ven long chung ta.

NOI DUNG

170 Bc i trong c Thanh linh!

c Thanh Linh hng dan chung ta mong


muon rao giang Phuc am va phuc vu Chua t
trong sau tham cua long chung ta. No lam
chung ta hang hai thc hien nhng cong viec
thuoc linh. No giup chung ta cu ngi khac ra
khoi toi loi bi rao giang Phuc am tot ep cua
c Chua Tri.
Nhng tren mot mat khac, nhng khao khat
cua chung ta khuay ong c muon xac tht v
the chung ta khong the bc trong Thanh linh.
Khi mot ngi b chm am trong c muon xac
tht, ong ta ket thuc tng lai mnh trong xac
tht. Xac tht sap at nhng c muon cua no
trai vi Thanh linh. Chung trai ngc nhau, v
the chung ta khong the lam c nhng g
chung ta muon.
Bc i trong Thanh linh bao gom nhng g?
Va nhng g lam vui long c Chua Tri? c
Chua Tri bao rang giang va theo Phuc am tot
ep la cuoc song bc trong Thanh linh. Ngai

ban cho long c mong bc theo Thanh linh


cho nhng ai co s ng tr cua c Thanh Linh,
v the ho co the hng dan mot i song thuoc
linh. Mang lenh cua c Chua Tri ban cho
chung ta e mang bong trai Thanh linh la mot
li canh cao va lenh truyen cho chung ta e cu
ngi khac ra khoi toi loi cua ho qua viec rao
giang Phuc am tot ep. Bc i trong Thanh
linh co ngha la song mot i song vui long c
Chua Tri.
e bc i trong Thanh linh, trc nhat
chung ta can phai co s ng tr cua c Thanh
Linh. Trc tien chung ta phai tin Phuc am tot
ep ma c Chua Tri ban cho chung ta neu
chung ta mong c nhan c Thanh Linh ng
trong chung ta. Neu chung ta khong tin Phuc
am tot ep, chung ta se khong nhan c s
ng tr cua c Thanh Linh cung nh s cu
roi, nh the cung khong co s bc i trong
Thanh linh.

NOI DUNG

171 Bc i trong c Thanh linh!

c Thanh Linh ban cho chung ta c muon


rao giang Phuc am tot ep e phuc vu Chua va
mang s vinh hien ve cho Ngai. ieu c muon
nay en t long a c dang len cho c
Chua Tri va rao giang Phuc am tot ep cho
toan the gii. No cung en t nhng tam long
mong muon lam bat c ieu g e rao giang
Phuc am tot ep. Nhng ai tin Phuc am tot ep
va nhan Thanh linh sau khi c tha toi th co
the bc theo Thanh linh va hien dang chnh
mnh ho cho viec rao giang Phuc am. ay la s
ke tha thuoc linh cua ho.
Nhng ai co s ng tr cua c Thanh Linh
th vang phuc c Thanh Linh, va bc theo
c Thanh Linh v c Thanh Linh ng trong
ho, du ho van con song trong nhng c muon
cua xac tht. Phao-lo noi, Hay bc i trong
Thanh linh. Ong muon noi la chung ta phai
rao giang Phuc am tot ep cua Nc va Thanh
linh ma c Chua Jesus ban cho chung ta e

chung ta co the giup ngi khac nhan c s


tha toi.
oi khi trong khi bc i trong Thanh linh,
chung ta bc theo xac tht. Ham muon cua xac
tht va c muon cua Thanh linh chong oi
nhau trong cuoc song cua chung ta, nhng
nhng g chung ta can biet va nhan thc ro rang
la nhng ai co s ng tr cua c Thanh Linh se
song mot cuoc song bc i trong Thanh linh.
Ch trong cach nay chung ta se song mot i
song ay phc hanh cua Chua. Neu nhng ai
co s ng tr cua c Thanh Linh t choi mang
bong trai Thanh linh, ho se ket thuc bang s tan
lui bi mang bong trai cua xac tht. Bong trai
cua ho la de h thoi va khon kho. V ly do o
chung ta phai bc i trong Thanh linh
Chung ta nghe, hay bc i trong Thanh
linh nhng vai ngi trong chung ta ngh rang
Lam sao toi co the lam nh the khi toi khong
cam nhan c Thanh Linh trong toi? Vai

NOI DUNG

172 Bc i trong c Thanh linh!

ngi trong chung ta ngh chung ta ch co the


nhan thc c s ng tr cua c Thanh Linh
neu c Chua Tri xuat hien va noi vi chung
ta. Nhng ay la mot s hieu lam. c Thanh
Linh ban cho chung ta long c muon song v
Phuc am tot ep cua Nc va Thanh linh.
Co the co luc chung ta cam nhan Ngai
trong chung ta nhng co the khong cam nhan
c Ngai bi v chung ta bc i theo xac tht.
Vai ngi ngh rang Ngai ang ngu ben trong
chung ta. Ho la nhng ngi nhan c Thanh
Linh nhng con bc theo xac tht
Nhng ngi nay ch lam khuay khoa xac
tht cua ho va hanh ong nh the b no sai
khien, cuoi cung ho se au kho trong s oi hoi
ngay cang nhieu cua xac tht, bi v ho ngh o
la viec t nhien. Nhng ai gieo mnh vao trong
xac tht chac chan tr nen no le cua xac tht.
Chua phan vi chung ta phai song theo
Thanh linh. ieu nay co ngha la phai phuc vu

cho Phuc am tot ep. No cung co ngha la


chung ta phai tan hien tron cuoc song chung ta
cho Phuc am tot ep cua Nc va Thanh linh.
Vui mng trong Phuc am va song bi Phuc am
la song theo Thanh linh. Chung ta phai song
nh the trong s hoc biet y ngha cua viec bc
i trong Thanh linh. Ban co bc i trong
Thanh linh khong?

Mot ngi khong co s ng tr cua c


Thanh Linh co the bc i trong
Thanh linh khong?
Ai la nhng ngi cha c tai sanh th
khong biet y ngha cua viec bc i trong
Thanh linh. V the nhieu ngi co gang nhan
c Thanh Linh va mong c nhan no theo
cach rieng cua ho. Ho ngh nhng hanh ong

NOI DUNG

173 Bc i trong c Thanh linh!

cua s mong c Thanh linh th giong nh c


ay day Thanh linh.
Th du, khi ngi ta tap trung vao nhng nha
nguyen e th phng, Muc s cau nguyen ln
va moi ngi khi s keu danh Chua. Vai ngi
noi tieng la nh the ho ay day Thanh linh,
nhng khong mot ai, ngay ca chnh ho, co the
hieu nhng g ho noi. Trong luc mot vai ngi
te xuong at va than the ho bat au run ray
trong trang thai xuat than. Ho that s b ma quy
am nhng ho ngh rang ho nhan Thanh linh. Roi
ho rong len khi ngi ta keu, Chua! Chua!
Ho keu gao Chua, ri nc mat va vo tay. Hien
tng nay thng c goi la ay day c
Thanh Linh.
Muc s noi tieng la trong khi ong ap manh
vao buc giang, va ngi ta keu len Chua!
Chua! Ho yeu thch loai bau khong kh o va
ngay ca co vai ngi noi rang ho thay khai
tng ve cay biet ieu thien va ieu ac vn

E-en va mat cua Chua Jesus trong khi ho ang


trong trang thai hon me bat khiet. Ho hieu lam
nhng viec nay nh la cach e nhan c Thanh
Linh, c ay day Ngai va bc i trong Ngai.
Nhng viec lam c hng dan sai cua ho la
do ket qua cua s hieu sai ve Li cua c Chua
Tri va c Thanh Linh.
Hay bc i trong Thanh linh. ay la
nhng g c Chua Tri phan vi nhng ai a
c tai sanh. No co ngha la lam nhng g va
long Ngai. Phao-lo so sanh nhng hanh ong
cua xac tht va va bong trai cua Thanh linh.
Ong noi, Nhng trai cua Thanh Linh, ay la

long yeu thng, s vui mng, bnh an, nhn


nhuc, nhan t, hien lanh, trung tn, mem mai,
tiet o (Ga-la-ti 5:22-23).
e bc i trong Thanh linh co ngha la

rao giang Phuc am tot ep va cu ngi khac ra


khoi toi. Neu chung ta lam nh the, chung ta co
the mang bong trai cua Thanh linh. Bong trai

NOI DUNG

174 Bc i trong c Thanh linh!

cua Thanh linh la: yeu thng, vui mng, bnh


an, nhn nhuc, nhn t , hien lanh, trung tn,
mem mai, tiet o. Va chung ta co the mang
bong trai nay ch khi chung ta song bi Phuc
am tot ep. Neu mot ai phuc vu va rao giang
Phuc am tot ep, hien dang cuoc song mnh cho
Phuc am, th anh ta co the song mot cuoc song
ay day c Thanh Linh.
Hien lanh la mot phan trong trai cua
Thanh linh, no co ngha la lam nhng g tot
lanh. No cung co ngha la tnh tot. Duy tr tnh
tot v Phuc am va lam nhng cong viec v li
ch cho ngi khac la hien lanh. Mc o tot ep
nhat di mat cua c Chua Tri la rao giang
Phuc am v li ch cho ngi khac.
Va nhn t la ay long thng xot ngi
khac. Ai la ngi khoan dung vi ngi khac,
phuc vu Phuc am vi long nhn nhuc va nhn t
th song trong s bnh an. Ai la ngi bc i
trong Thanh linh th vui sng e thay cong

viec cua c Chua Tri c hoan thanh, yeu


thch lam cong viec Ngai, yeu thng ngi
khac va trung tn trong moi viec. Du khong ai
bat buoc phai thc hien trach nhiem nay, nhng
ai la ngi co s ng tr cua c Thanh Linh th
trung tn trong cong viec cua c Chua Tri
cho en khi hoan thanh. Anh ay nhn t va duy
tr s tiet o. Anh ay co bong trai Thanh linh.
Ngui co c Thanh Linh cung th co s bc
i trong Thanh linh. Ch khi lam nh the, th
mot ngi mi co the mang bong trai cua
Thanh linh.
Ban cung co the mang bong trai Thanh linh
neu ban bc i trong Thanh linh. Neu ban
khong lam the, th cuoi cung cua ban la bc i
theo tnh duc xac tht. Kinh-thanh Ga-la-ti
chep, 5:19-21, Va, cac viec lam cua xac tht la

ro rang lam: ay la gian dam, o ue, luong tuong,


th hnh tng, phu phep, thu oan, tranh au,
ghen ghet, buon gian, cai lay, bat bnh, be

NOI DUNG

175 Bc i trong c Thanh linh!

ang, ganh go, say sa, me an uong, cung cac


s khac giong nh vay. Toi noi trc cho anh
em, nh toi a noi roi: he ai pham nhng viec
the ay th khong c hng nc c Chua
Tri.

Cong viec cua xac tht la ro rang


Cong viec cua xac tht la ro rang. Viec au
tien cua xac tht la ta dam, no co ngha la
quan he bat chanh vi ngi khac phai. Th hai
la thong dam. Th ba la bat khiet. Th t
la dam duc, no co ngha la s tham muon cua
xac tht. Th nam la th hnh tung, no co
ngha la phuc vu than tng hn la c Chua
Tri. Th sau la phu phep. Th bay la thu
ghet. Neu mot ngi ang co Thanh linh bc
theo xac tht, anh ta khong the bay to long ganh
ghet cua anh ta oi vi ngi khac theo ban

tanh xac tht cua anh ta. Th tam la tanh hay


tranh canh. ieu nay co ngha la cai lay vi
ngi khac hay ngi trong gia nh. Nhng cai
khac la ganh t, phan no va t ky Tat ca
nhng ieu nay la ban chat cua ngi bc theo
xac tht.
Th mi la be ang. Khi mot ngi bc
theo xac tht, anh ta khong the lam cong viec
cua Hoi Thanh va chac chan anh ta se ket thuc
bang cach ri khoi Hoi Thanh. Th mi mot la
ta giao. Nhng ai bc theo xac tht th se
khong bao gi thoa man y rieng cua anh ta.
Nhng cuoc song nh the th khac xa vi y
muon cua c Chua Tri, v the anh ta chac
chan se ri bo Phuc am tot ep. Ta giao co
ngha la tach khoi le that cua Kinh-thanh.
Khong mot ai la ngi co c tin trong Li c
Chua Tri va bc i trong Thanh linh ma xay
bo y muon c Chua Tri. Trom cp, giet

ngi, say sa,me an uong, va nhng ieu khac

NOI DUNG

176 Bc i trong c Thanh linh!

giong nh the cung la cong viec cua xac tht.

Nhng ai la ngi bc i theo xac tht th thc


hien nhng ieu ay cho en cuoi cung. o la tai
sao Chua phan, Hay bc i trong Thanh
linh. Chung ta la nhng ngi c tai sanh
phai bc i trong Thanh linh.
Nhng ai la ngi cha c tai sanh th
khong co phan g trong viec bc i trong
Thanh linh nhng co s tham muon cua xac tht
trong ngi o. o la tai sao ho ta dam, o ue,
phong tung va th hnh tng. Nhng muc s
gia la ngi cha c tai sanh thc hanh yeu
thuat tren nhng tn o cua ho e thuc ay ho
dang hien nhieu tien bac. Ho ban cho trach
nhiem quan trong va v tr cao trong Hoi thanh
cho nhng ai dang hien nhieu. Nhng ai song
theo xac tht bay to long ganh ghet vi ngi
khac. Ho chia Hoi thanh ra thanh nhieu giao
phai khac nhau, ho t cao ve giao phai rieng
cua mnh, va ch trch ngi khac la ta giao.

S tranh chap, ganh t, nong gian, t ky, chia


re, ta giao, va them muon la tat ca nhng g
trong long cua ngi cha tai sanh. Chung ta la
nhng thanh o cung se giong nh vay neu
chung ta ch bc i theo xac tht.

c Thanh Linh lam cho tn o tai


sanh mang bong trai Thanh linh
Ai la nhng ngi a tai sanh se song e rao
giang Phuc am tot ep. That la kho cho chung
ta khi chung ta theo Chua cach n le, chung ta
phai lam nhng cong viec trong s phuc vu bi
ket hp vi Hoi Thanh cua c Chua Tri.
Chung ta phai cau nguyen vi nhau va dang
hien nang lc cua chung ta e ket hp vi ngi
khac la nhng ngi bc i trong Phuc am cua
Thanh linh. Nhng ai bc i trong Thanh linh

NOI DUNG

177 Bc i trong c Thanh linh!

la song e rao giang Phuc am cua Nc va


Thanh linh. Noi cach khac, bc i theo xac tht
co ngha la song mot i song ch cho ca nhan
mnh trong khi bc i trong Thanh linh co ngh
la cu linh hon cua nhng ngi khac.
Co rat nhieu ngi tren the gian la ngi
cha bao gi nghe Phuc am. Chung ta yeu
nhng ngi Chau Phi va Chau A. Chung ta
yeu moi ngi Chau Au va Chau My cung
nh nhng ngi cac hai ao xa xoi. Chung ta
nen bay to tnh yeu cua chung ta bang cach gii
thieu cho ho Phuc am cua Nc va Thanh linh.
Chung ta phai bc i trong Thanh linh.
Khong co luat phap nao chong ieu nay.

Nhng trai cua Thanh Linh, ay la long yeu


thng, s vui mng, bnh an, nhn nhuc, nhan
t, hien lanh, trung tn, mem mai, tiet o: khong
co luat phap nao cam cac s o (Ga-la-ti 5:2223). Co mot luat nao co the chong lai ieu nay
khong? Khong. ay la luat cua c Thanh

Linh ma chung ta phai vang phuc. Phao-lo noi


vi chung ta rang hay bc i trong Thanh linh.
Chua chung ta hy sinh mang song cua Ngai v
chung ta la nhng toi nhan, chung ta phai rao
giang Phuc am cho ngi khac. Cu ngi khac
ra khoi toi cua ho la bc i trong Thanh linh.
Chung ta nen bc i trong Thanh linh.
Phao-lo noi trong Ga-la-ti 5:24-26, Va,

nhng ke thuoc ve c Chua Jesus Christ a


ong inh xac tht vi tnh duc va dam duc
mnh tren thap t gia roi. Neu chung ta nh
Thanh Linh ma song, th cung hay bc theo
Thanh Linh vay. Ch tm kiem danh vong gia
doi ma treu choc nhau va ghen ghet nhau.

Chung ta phai song e cu nhng linh hon khac


neu chung ta song trong Thanh linh. Chung ta
nen lam cong viec cua c Thanh Linh va bc
i trong Thanh linh. c Thanh Linh ma c
Chua Tri ban cho la e hng dan chung ta
song trong c Chua Jesus Christ. c Thanh

NOI DUNG

178 Bc i trong c Thanh linh!

Linh la Vua cua tnh yeu. c Chua Tri s


dung chung ta nh la nhng phng tien truyen
tai tnh yeu cua Ngai.
Phao-lo noi,nhng ke thuoc ve c Chua

Jesus Christ a ong inh xac tht vi tnh duc


va dam duc mnh tren thap t gia roi. (Ga-la-ti
5:24). Ong cung noi rang nhng ai la ngi
c tai sanh a chet cung c Chua Jesus
Christ. Nhng ai that s la ngi tai sanh th a
chet vi Chua Jesus roi. Chung ta khong nhan
ra ieu nay, chung ta a chet vi ang Christ
khi Ngai b ong inh tren Thap-t-gia e tra
cong gia cho toi loi chung ta, Noi cach khac, s
kien Chua Jesus b ong inh ngha la ban va
toi chet vi Ngai tren Thap-t-gia. S chet cua
Ngai la s chet cua chung ta va s song cua
Ngai la hnh anh cho s song lai cua chung ta.
Ban va toi song va chet trong c Chua Jesus
Christ bi c tin. Chung ta can co c tin. c

tin cua chung ta dan chung ta en trong viec


bc i trong Thanh linh
c Chua Tri ban cho chung ta nang lc e
bc i trong Thanh linh. V the, chung ta la
nhng ngi c tha tat ca toi loi nen bc i
trong Thanh linh. Nhng ai nhan lanh c
Thanh Linh phai biet n ve s viec toi cua ho
c tha va cong hien i song mnh cho viec
rao truyen Phuc am tot ep e cu nhng ngi
ang lac mat. Du mot ngi a c tha toi,
c tai sanh, anh ta se b tach khoi Hoi-thanh
cua Chua va khong the phuc vu Ngai neu anh
ay song trong s ham me cua xac tht. Ban va
toi song bi Phuc am cua Nc va Thanh linh
cho en Ngay cua c Chua Jesus Christ.

NOI DUNG

179 Bc i trong c Thanh linh!

Ch tm kiem danh vong gia doi


nhng song bi s ay tron cua c
Thanh Linh
Phao-lo noi, Ch tm kiem danh vong gia

doi ma treu choc nhau va ghen-ghet nhau.

Danh vong gia doi la g? o la bc i theo


ham muon xac tht. Co nhieu ngi tren the
gian nay song v danh vong gia doi cua ho.
Nhieu ngi tch luy tien bac, tranh gianh
quyen lc, yeu thch ve ep the gian va song
cho hom nay. Khong co tnh trung thc trong
nhng ngi nay, va ho se suy tan va bien mat
nh the thi gian troi qua. o la tai sao ngi ta
bc i theo xac tht va c goi la tm kiem
danh vong gia doi. Du la nhng ngi giau co
that s ho co bnh an va thoa long trong long
cua ho khong? Bong trai cua xac tht chac chan
se suy tan. Vat chat the gian th vo dung cho

linh hon cua nhng ngi khac va ch co ch


cho chnh mnh no thoi. Chung ch tot ep cho
xac tht rieng cua ngi ay.
Kinh thanh chep, Co ngi rai cua mnh ra,

lai cang them nhieu len; Cung co ngi chat lot


qua bc, nhng ch c s thieu thon (Cham
ngon 11:24). Nhng ai cha c tai sanh co

gang thu gop tien cua cho that nhieu. V vat


chat the gian la tat ca moi s cua ho, ho khong
co phan nao trong ho e danh cho ngi khac.
o la tai sao ho ch muon quan tam en cuoc
song rieng cua ho.
Nhng Kinh-thanh noi khong co mot ngi
nao tch tr nhieu la ung, nhng no se dan en
s ngheo kho. Con ngi bc i theo khat
vong cua xac tht, nhng ket qua cung giong
nh ke trom ban em va cuoi cung la s chet.
Tat ca nhng ieu nay la tm kiem danh vong
gia doi

NOI DUNG

180 Bc i trong c Thanh linh!

Ai la nhng ngi yeu thch bc theo


c muon cua c Thanh Linh
Phao lo muon song mot cuoc song bc i
trong Thanh linh. Va ong a lam the. Ong day
chung ta phai song tot lanh qua li Chua. Ong
noi trong Ga-la-ti 6:6-10, Ke nao ma ngi ta

day ao cho, phai lay trong het thay cua cai


mnh ma chia cho ngi day o. Ch he doi
mnh; c Chua Tri khong chu khinh de au;
v ai gieo giong chi, lai gat giong ay. Ke gieo
cho xac tht, se bi xac tht ma gat s h nat;
song ke gieo cho Thanh Linh, se bi Thanh
Linh ma gat s song i i.Ch met nhoc ve
s lam lanh, v neu chung ta khong tre nai, th
en ky chung ta se gat. Vay, ang luc co dp
tien, hay lam ieu thien cho moi ngi, nhat la
cho anh em chung ta trong c tin.

Phao-lo khuyen nhng ai biet Li c Chua


Tri chia xe tat ca nhng vat tot cho giao s cua
ho. Nhng g ong muon noi ve nhng vat tot
la lam vui long c Chua Tri bi cu nhng
linh hon h mat bang cuoc song bc i trong
Thanh linh va giang day Phuc am. Nhng ai la
ngi c tai sanh se ket hp vi nhng ngi
day va bc i trong Thanh linh trong cung mot
y tng, tnh yeu va cung s phan xet.

Chia xe tat ca nhng viec tot vi ngi


day. Viec tot co ngha la cu ngi khac ra

khoi toi thong qua Hoi-thanh. Phao-lo day


chung ta lam tat ca moi viec trong cung mot
tam ch, trong cung li cau nguyen, va trong
cung s tan hien. Chung ta phai cung nhau lam
cong viec Chua
Phao-lo noi, Ch he doi mnh; c Chua

Tri khong chu khinh de au; v ai gieo giong


chi, lai gat giong ay ay khinh de co
ngha la nhao bang va che gieu Ch he doi

NOI DUNG

181 Bc i trong c Thanh linh!

mnh; c Chua Tri khong chu khinh de co

ngha la khong nhao bang va che gieu c


Chua Tri. Th du, mot ngi coi nhe Li c
Chua Tri, giai thch theo li rieng cua mnh va
that bai trong viec tin cay. Phao-lo noi, ai gieo
giong chi, lai gat giong ay. No co ngha rang
mot ngi gieo trong xac tht gat lay s h nat,
nhng ngi gieo trong Thanh linh se gat s
song i i.
Nhng g chung ta se gat neu chung ta song
bi Phuc am tot ep? Chung ta se nhan s song
i i va s cu roi cho toi loi cua chung ta.
Chung ta se gat bong trai cua Thanh linh e
dan a nhng linh hon cua ngi khac en vi
s cu chuoc toi loi cua ho va s song i i
qua nguon phc cua c Chua Tri.
Nhng nhng ngi song trong xac tht nhan
g? Ho gat lay s h nat va khong co g ca
ngoai tr s chet cuoi cung. Khong co g e
lai cho ho sau khi chet. Con ngi sanh ra vi

hai ban tay trang va chet i cung vi hai ban


tay trang.
Neu anh/ch ay lam cong viec cu ngi
khac ra khoi toi, th ho se c gat bong trai
cua Thanh linh va s song i i. Nhng neu
anh/ch ay c tiep tuc bc i theo khat vong
cua xac tht, th se gat s h nat, gat lay s rua
sa va mang s rua sa en cho ngi khac. V
the Phao-lo, ngi biet moi viec ve cuoc song
bi c tin, khuyen chung ta khong nen bc
theo xac tht.

Ch met nhoc ve s lam lanh, v neu chung


ta khong tre nai, th en ky, chung ta se gat.

Phao-lo la mot ay t cua c Chua Tri la


ngi bc i trong Thanh linh. Khi ngi ta
oc trong Kinh-thanh thay rang ong bc i
trong Thanh linh, vai ngi co the ngh rang
c Thanh Linh a ra lenh cho ong cach trc
tiep nhng g phai lam nh, Phao-lo, i ve ben
trai, va gap vai ngi hoac ngi phai tranh

NOI DUNG

182 Bc i trong c Thanh linh!

ngi an ong nay. Nhng ieu nay khong


ung.
Ong bc i trong Thanh linh bi rao giang
Phuc am cua s cu roi cho ngi khac e giup
ho cu c linh hon. Phao-lo cung phuc vu
Chua bi ket hp vi nhng ngi bc i trong
Thanh linh. Trong vong cac C-oc-nhan, co
nhng ngi khong bc i trong Thanh linh
nhng bc i theo khat vong cua xac tht. Ho
khong tiep on Phao-lo nhng chong oi va
ngay ca giet ong. Phao-lo noi ong khong lam
bat c ieu g vi nhng ngi chong oi va
giet nhng mon o cua Chua Jesus.
Neu ban muon i trong Thanh linh, ban phai
song bi Phuc am. Nhng ngi cat b a bat b
Phao-lo. Trong Ga-la-ti 5:11 noi,Hi anh em,

ve phan toi, neu toi con giang phep cat b, th


sao toi con b bat b na? S vap pham ve thap
t gia ha chang phai bo het roi sao? Nhng
ngi cat b la nhng ngi bao ve cho viec

thc hanh s cat b, ho noi, Ngay ca neu mot


ngi c tai sanh bi c tin trong Chua
Jesus, ngi ay cung phai cat b. Neu ngi ay
khong cat b trong xac tht cua da quy au,
ngi ay khong la con cua c Chua Tri. Tai
sao ho a bat b ong ta? Phao-lo tin rang s cu
chuoc va phc hanh cua cuoc song i i ch
en t c tin trong bap-tem cua Chua Jesus va
huyet Ngai tren Thap-t-gia. ay la nhng g
ong giang day.
c tin lam cho nhng ngi cong chnh en
t viec hoc le that va rao giang no. Phao-lo cho
rang le that cua Nc va Thanh linh la rat quan
trong. Ong ta tin rang bat c ai biet le that co
the bc i trong Thanh linh va khong can phai
cat b. o la nhng g ong rao giang. Nhng
nhng ngi cat b tin rang s cat b la mot
phan quan trong cua c tin con ngi trong s
cu roi. Tuy nhien, khong co mot Phuc am nao
khac c ban cho bi c Chua Tri va v the

NOI DUNG

183 Bc i trong c Thanh linh!

chung ta khong c them hay bt bat c g vao


o.
Khi Phao-lo bc i trong Thanh linh, ong ta
b khc t va bat b bi nhng ngi ban Do
thai cua ong ta. Het thay nhng ke muon cho

mnh ep long ngi theo phan xac, ep anh em


chu cat b, hau cho ho khoi v thap t gia cua
ang Christ ma b bat b o thoi. V chnh
nhng ke o a chu cat b, khong vang gi luat
phap au, nhng ho muon anh em chu cat b,
hau e khoe mnh trong phan xac cua anh em.
Con nh toi, toi han chang khoe mnh, tr ra
khoe ve thap t gia cua c Chua Jesus Christ
chung ta, bi thap t gia ay, the gian oi vi toi
a b ong inh, va toi oi vi the gian cung
vay! V ieu yeu can, chang phai s chu cat b,
hay la s chang chu cat b, ben la tr nen ngi
mi. (Galatians 6:12-15). Va Phao-lo noi vi
nhng ngi chu cat b rang, Het thay hng
ke muon cho mnh eplong ngi theo phan

xac, ep anh em chu cat b, hau cho ho khoi v


Thap-t-gia cua ang Christ ma b bat b o
thoi.

Phao-lo qu trach nhng ngi bc i theo


khat vong xac tht. Ho bc i theo khat vong
cua xac tht, va co nhieu ngi cung giong nh
ho. Nhng Phao-lo cham dt quan he vi ho.
Ong noi, Con nh toi, toi han chang khoe

mnh, tr ra khoe ve Thap-t-gia cua c Chua


Jesus Christ chung ta. c Chua Jesus Christ

a chu bap-tem bi Giang e cat tat ca toi loi


cua the gian va chet tren Thap-t-gia e cu
Phao-lo va tat ca nhng ngi ma Chua keu
goi. Phao-lo noi, Bi Thap-t-gia ay, the gian

oi vi toi a b ong inh, va toi oi vi the


gian cung vay Phao-lo a chet ve the gian va

song lai qua c Chua Jesus Christ.


Chung ta that s a chet trong ang Christ.
Nhng oi khi chung ta quen le that nay. Chung
ta phai tin no. Neu chung ta khong co c tin

NOI DUNG

184 Bc i trong c Thanh linh!

trong le that nay, chung ta ang b troi buoc


trong khat vong cua xac tht va bi gia nh
chung ta, va ieu nay ngan can chung ta bc
i vi Chua. Xac tht chung ta th yeu uoi en
noi gia nh chung ta khong the giup chung ta
theo Ngai. Ch co Chua mi co the giup chung
ta. Nhng bay gi oi vi the gian chung ta a
b ong inh. Lam the nao mot ngi chet co
the giup nhng ngi the gian trong cong viec
the gian? Nhng ngi chet oi vi the gian
khong the s hu nhng g thuoc ve the gian.
Chua Jesus a phuc sinh. S phuc sinh cua
Ngai cho phep chung ta c tai sinh trong
cuoc song thuoc linh mi. ay chung ta co
cong viec mi, gia nh mi, hy vong mi.
Chung ta la nhng ngi tai sanh. Chung ta nh
nhng lnh chien thien quoc, co trach nhiem rao
giang li cua c Chua Tri. Phao-lo xng
nhan rang ong tr thanh mot ngi e giup
ngi khac at en s cu roi khong qua

phng tien vat chat nhng bi phng phap


thuoc linh. Ong noi ong a chet va a song lai
trong ang Christ. Chung ta hay phan au e
tr thanh loai ngi nh the, la ngi dam xng
nhan niem tin cua mnh
Phao-lo noi trong Ga-la-ti 6:17-18, c g

t nay ve sau, chang ai lam kho cho toi, v trong


mnh toi co ot dau vet cua c Chua Jesus
vay. Hi anh em, nguyen xin an ien cua c
Chua Jesus Christ chung ta vi tam than anh
em! A-men. Phao-lo mang dau chng cua

Chua Jesus. Ong khong quan tam en sc khoe


cua mnh, ong v Chua e bc i trong Thanh
linh. Ngay ca khi ong khong the viet th v mat
s sang cua mat mnh. Nhng khong t th tn
cua ong c viet ra bi nhng ong ban cua
ong nh Tet-tiu trong khi ong oc li cua c
Chua Tri. Mac du the chat cua ong yeu, ong
van vui sng bc i trong Thanh linh va noi,

Vay nen chung ta chang nga long, dau ngi

NOI DUNG

185 Bc i trong c Thanh linh!

be ngoai h nat, nhng ngi be trong c oi


mi cang ngay cang hn (2 Co-rinh-to 4:16).

Phao-lo khuyen chung ta tr thanh nhng


ngi bc i trong Thanh linh. Ong cung noi,
Bc i trong Thanh linh co ngha la song cho
Phuc am. Ban va toi phai ghi nh trong tr
rang bc i trong Thanh linh ngha la g.
Chung ta khong nen theo uoi nhng ieu h
ao ma thay vao o la phuc vu va song cho Phuc
am. Hay bc i trong Thanh linh cho en cuoi
cuoc i cua ban. .
Bay gi bi c tin trong Phuc am cua Nc
va Thanh linh, Thanh linh trong long chung
ta. c Chua Tri se vui va ap li cho chung
ta neu chung ta cau xin theo Phuc am. Mang
bong trai Thanh linh co ngha la bc i trong
Thanh linh va cu chuoc linh hon. Ban co the
mang bong trai cua Thanh linh nh yeu thng,
vui mng, bnh an, nhn nhuc, nhn t, hien
lanh, trung tn, mem mai, tiet o, khi ban bc

i trong Thanh linh va song v Phuc am. Rao


giang Phuc am cua Nc va Thanh linh, ban
phai chu kho, phai duy tr long kien nhan, phai
thc hanh s nhan t, va lam lanh cho ngi h
mat.
Bong trai cua Thanh linh en vi nhng ai
cu linh hon cua ngi h mat bi lam viec tot
lanh va rao giang Phuc am e khien ngi ta
nhan s ng tr cua c Thanh Linh. ay la
nhng g can lam e mang bong trai cua Thanh
linh va bc i trong Thanh linh.

NOI DUNG

Bai giang 11
Duy tr i song ay day
c Thanh Linh

NOI DUNG

187 Duy tr i song ay day c Thanh Linh

Duy tr i song ay day


c Thanh Linh
< E-phe-so 5:6-18 >
ng e cho ai lay li gia tra phnh do anh
em; v ay la nhan nhng ieu o ma cn thanh
no cua c Chua Tri giang tren cac con ban
nghch. Vay, ch co thong ong ieu chi vi ho
het. Va, luc trc anh em ang con toi tam,
nhng bay gi a nen ngi sang lang trong
Chua. Hay bc i nh cac con sang lang; v
trai cua s sang lang tai moi ieu nhan t,
cong bnh va thanh that. Hay xet ieu chi va
long Chua, va ch d vao cong viec vo ch cua
s toi tam, tha qu trach chung no th hn; v
dau noi en ieu ma nhng ngi o lam cach
kn giau, cung a la ho then roi. Nhng het thay
moi s a b qu trach eu c to ra bi s

sang; pham ieu chi a to ra th tr nen s sang


vay. Cho nen co chep rang: Ngi ang ngu,
hay thc, hay vung day t trong am ngi
chet, th ang Christ se chieu sang ngi. Vay,
hay gi cho kheo ve s an cua anh em, ch
x mnh nh ngi dai dot, nhng nh ngi
khon ngoan. Hay li dung th gi, v nhng
ngay la xau. Vay ch nen nh ke dai dot,
nhng phai hieu ro y muon cua Chua la the
nao. ng say ru, v ru xui cho luong
tuong; nhng phai ay day c Thanh Linh.
Chung ta phai lam g e
duy tr mot i song ay day
c Thanh Linh?
Chung ta phai t bo ban nga mnh, at no len
Thap-t-gia, t choi t tng xau, hien dang
chnh chung ta cho viec truyen
giang Phuc am.

NOI DUNG

188 Duy tr i song ay day c Thanh Linh

e duy tr mot i song ay day c Thanh


Linh, chung ta phai hien dang cuoc song cua
chung ta e rao giang Phuc am. e song mot
i song ay day c Thanh Linh, trc nhat
chung ta phai nhan phc hanh bi s ng tr
cua c Thanh Linh trong long chung ta. e
nhan s ng tr cua c Thanh Linh, chung ta
can phai co loai c tin nay, o la chung ta phai
tin vao Phuc am cua Nc va Thanh linh ma
c Chua Tri ban cho chung ta. Bi co c tin
nay, chung ta se nhan s ban phc bi c
Thanh Linh ng trong chung ta.
Ai la ngi co s ng tr cua c Thanh Linh
muon co mot i song ay day c Thanh
Linh? D nhien la moi chung ta. Nhng tai sao
mot so ngi khong the song i song nay? Ly
do la v nhng nan e rieng cua ho lay quyen
u tien tren cong viec cua c Chua Tri,
ngha la ho khong bc i vi Ngai. e duy tr
mot i song ay day c Thanh Linh, chung

ta phai hoc va tin vao Li cua c Chua Tri.


Trc het, hay tm trong Kinh-thanh loai i
song g va c tin g chung ta can phai co.

Nhng ly do nao ma mot so ngi


khong the song mot i song ay day
c Thanh Linh?
Trc het, chung ta co the noi rang v ho
khong the t bo chnh ho. Kinh-thanh noi rang
ch nhng ai t bo chnh mnh mi co the theo
Chua. V nhan c mot i song ay day c
Thanh Linh khong the bi nang lc rieng cua
con ngi, moi ngi phai co c tin vao s ng
tr cua c Thanh Linh e t bo chnh mnh.
Ngay ca nhng ai co s ng tr cua c Thanh
Linh, cung that la kho cho ho e t bo ban nga
cua ho ma khong co s quan tam en Vng

NOI DUNG

189 Duy tr i song ay day c Thanh Linh

quoc c Chua Tri. V vay e co mot i song


ay day c Thanh Linh, chung ta phai phuc
vu Phuc am cua Nc va Thanh linh. Ch nh
the mot ngi mi co the t bo chnh mnh va
song nh mot ay t cua s cong chnh.
Trong Ma-thi- 16:24-26 noi,c Chua

Jesus ben phan cung mon o rang: Neu ai


muon theo ta, th phai lieu mnh, vac thap t gia
mnh ma theo ta. V ai muon cu s song mnh
th se mat, con ai v c ta ma mat s song mnh
th se c lai. Ngi nao neu c ca thien ha
ma mat linh hon mnh, th co ch g? Vay th
ngi lay chi ma oi linh hon mnh lai?

Ly do mot so trong nhng ngi a tai sanh


khong the song mot cuoc song ay day c
Thanh Linh la v ho that bai trong viec t bo
khat vong cua xac tht. Ngay ca nhng ngi co
s ng tr cua c Thanh Linh ch co the bc
i trong Thanh linh khi ho t bo khat vong cua
xac tht ho. Co nhieu kha canh trong cuoc song

cua xac tht ma chung ta phai t bo e theo


Chua. Chua noi, Hay e no t bo chnh mnh,

vac Thap-t-gia mnh va theo ta.

Hay e cho tinh than tran tuc chet i, nhng


hay e tam tr thuoc linh song ong va bnh an.
Nhng ngi mong muon bc trong Thanh
linh phai t bo i song xac tht. Ch nhng ai
dam nhan s hy sinh nay mi co the duy tr i
song ay day c Thanh Linh. ay la le that
cua s ay day c Thanh Linh.
Ban muon theo ben nao, Chua hay the gian?
The theo s chon la cua ban, mot i song ay
day c Thanh Linh hay mot i song khat
vong xac tht la tuy thuoc ban. Neu ban that s
muon song mot i song ay day c Thanh
Linh, s chon la la cua ban. c Chua Tri
cu ban ra khoi toi loi cua ban va ban cho ban
mon qua la s ng tr cua c Thanh Linh.
Nhng no tuy thuoc vao quyet nh cua ban
muon co hay khong co cuoc song ay day c

NOI DUNG

190 Duy tr i song ay day c Thanh Linh

Thanh Linh. Noi cach khac, i song ay day


c Thanh Linh la khong do s tien nh hay
thien menh bi c Chua Tri. Cuoc song ay
day c Thanh Linh ch tuy thuoc vao y muon
cua nhng ai trong chung ta la ngi tin Phuc
am cua Nc va Thanh linh.

Ban phai co c muon e song mot


i song ay day c Thanh Linh
Neu ban co c muon song mot i song ay
day c Thanh Linh, c Chua Tri se ban
ieu o. Ngai se giup va ban phc cho ban.
Nhng neu ban khong muon the, ban phai mat
i cuoc song ay day c Thanh Linh.
Ban ch co the nhan c s ng tr cua c
Thanh Linh bi tin vao Phuc am cua Nc va
Thanh linh va khong bi y muon cua ban.

Nhng e song va duy tr mot i song ay day


c Thanh Linh la hoan toan tuy thuoc vao y
muon cua ban.
V the, neu ban muon co mot i song ay
day c Thanh Linh, ban phai t xet chnh y
muon cua mnh va xin s giup cua c Chua
Tri. Neu chung ta that s muon song mot i
song ay day c Thanh Linh, c Chua Tri
se ban phc cho chung ta va lam tron c
muon cua chung ta. Nhng e at c muc
ch cua chung ta, chung ta phai t bo khat
vong cua xac tht.
Th hai, e song mot isong ay day c
Thanh Linh, chung ta phai vac thap t gia cua
chnh mnh. Chung ta phai song va bc i
trong y muon cua c Chua Tri ngay ca trong
hoan canh kho khan. ay la y ngha cua mot
i song cong chnh trong s ay day c
Thanh Linh.

NOI DUNG

191 Duy tr i song ay day c Thanh Linh

Th ba, Chua phan, V ai muon cu s song

mnh th se mat, con ai v c ta ma mat s song


mnh th se c lai. Ngi nao neu c ca
thien ha ma mat linh hon mnh, th co ch g?
Vay th ngi lay chi ma oi linh hon mnh
lai? Ngha la theo Chua i song cua chung ta

co y ngha. That vay, neu chung ta theo Ngai,


linh hon va the xac chung ta se thnh vng
nhng neu chung ta khong theo Ngai va chon
mot cuoc song rieng cho chung ta, linh hon va
the xac chung ta se b h hoai.
Tai sao chung ta khong co cuoc song ay day
c Thanh Linh? Ly do la chung ta khong t
choi y muon cua chung ta, ay la khat vong cua
xac tht. Khi chung ta theo Chua Jesus, c
Thanh Linh lam manh me be trong cua chung
ta va v the Ngai co the hng dan chung ta vi
mot nang lc ay tron ln hn.
E-phe-so 5:11-13 noi, va ch d vao cong

viec vo ch cua s toi tam, tha qu trach chung

no th hn; v dau noi en ieu ma nhng ngi


o lam cach kn giau, cung a la ho then roi.
Nhng het thay moi s a b qu trach eu c
to ra bi s sang; pham ieu chi a to ra th tr
nen s sang vay. C-oc-nhan khong nen co

s quan he vi nhng cong viec khong tot cua


s toi tam. Nhng khi chung ta am chm trong
cong viec khong tot cua s toi tam, c Chua
Tri phan vi chung ta e vach tran chung ra.
Chung ta nen qu trach nhng cong viec toi
tam cua chung ta, mac du that la xau ho ngay
khi noi len nhng ieu a c lam trong b
mat. Nhng tat ca moi viec se c pho bay ra
cach ro rang trong anh sang.
Ai la ngi co kha nang pho bay va noi ve
nhng viec ho then nh the? Neu nhng ngi
khac, anh em cua ban, ch em cua ban, va
nhng ay t cua c Chua Tri khong the pho
bay chung, ban phai pho bay chung ra cho
rieng ban. Co li chep rang moi viec phai c

NOI DUNG

192 Duy tr i song ay day c Thanh Linh

pho bay ra trong anh sang. V the chung ta phai


chap nhan nhng viec lam xau cua chung ta la
khong ung, va c hng dan bi Thanh linh
e pho bay nhng viec khong ket qua cua s toi
tam bi chnh chung ta hoac qua lanh ao cua
chung ta.
Tren the gii nay, cuoi cung tat ca moi vat
eu c to bay ch khi ho b to cao, nhng
trong the gii cua c Chua Tri, tat ca moi vat
b pho bay trong anh sang. V chung ta khong
hoan toan, chung ta pham nhieu toi cach vo y
thc trong the gian nay. Tuy nhien, khi chung ta
toa anh sang cua Li c Chua Tri ra tren
chnh chung ta, chung ta tr nen y thc ve toi
cua chung ta va co the chap nhan chung. V the,
o la ieu e chung ta cam ta Chua khong thoi.
V Chua Jesus cat tat ca toi loi cua chung ta,
va moi s cong bnh cua c Chua Tri c
hoan thanh khi Ngai chu bap-tem tren song
Gio-anh, chung ta co the c bay to bi anh

sang qua s cong bnh cua c Chua Tri.


Hang t toi ma con ng a pham a c
chuyen qua cho Chua Jesus khi Giang bap-tem
Ngai. Ngai la Chien Con cua c Chua Tri,
ang cat toi loi the gian i, chet tren Thap-tgia e chu xet oan v toi cua nhan loai, va a
song lai. c Chua Jesus tha th tat ca toi cua
loai ngi khi Ngai noi moi viec a c
tron(Giang 19:30), Moi ngi a c cu.
Chung ta tr nen cua te le qua c tin trong
nhng g c Chua Jesus Christ a lam. V toi
chung ta c tha, chung ta co the lai tr nen
anh sang va theo c Chua Tri cach ngay
that.

NOI DUNG

193 Duy tr i song ay day c Thanh Linh

c Chua Tri phan vi chung ta phai


bu lai thi gian a mat
Phao lo noi vi chung ta, neu chung ta muon
song mot i song ay day c Thanh Linh
chung ta phai bu lai thi gian a mat. E-phe-so
5:16-17 noi, Hay li dung th gi, v nhng

ngay la xau. Vay ch nen nh ke dai dot, nhng


phai hieu ro y muon cua Chua la the nao. Neu

chung ta muon song mot cuoc song ay day


c Thanh Linh chung ta phai bu lai thi gian
a mat va khong tr nen ngu dai. Chung ta nen
hieu y muon cua c Chua Tri la the nao va
thc hien no. Chung ta phai quyet nh cai nao
la co gia tr hn: mot i song trung thanh vi
xac tht hay cong hien cho c Chua Tri.
Sau khi chung ta c tai sanh, c Thanh
Linh ng trong chung ta. Neu chung ta nhan s
ng tr cua c Thanh Linh, co ngha la Chua

la Chu chung ta, la Vua cua chung ta. Ch mnh


Ngai la Cu-Chua cua chung ta va chung ta
phai chap nhan Ngai hoan toan la c Chua
Tri cua chung ta. Ch mnh Ngai la Chu cua
toi. Ngai la Chu, la ang tao dng nen toi, tha
th moi toi loi cua toi va ban phc cho toi. Va
Ngai la Vua a tr v tren s song va s chet
cua toi, ban phc va giang hoa. Chung ta phai
chap nhan rang Chua la Chu va la c Chua
Tri v the chung ta nen vang phuc Ngai suot
ca cuoc song cua chung ta.
Chung ta hay xem nhng g c chep trong
Phi-lp 2:5-11 Hay co ong mot tam tnh nh

ang Christ a co, Ngai von co hnh c Chua


Tri, song chang coi s bnh ang mnh vi c
Chua Tri la s nen nam gi; chnh Ngai a t
bo mnh i, lay hnh toi t va tr nen giong nh
loai ngi; Ngai a hien ra nh mot ngi, t
ha mnh xuong, vang phuc cho en chet, tham
ch chet tren cay thap t. Cung v o nen c

NOI DUNG

194 Duy tr i song ay day c Thanh Linh

Chua Tri a em Ngai len rat cao, va ban cho


Ngai danh tren het moi danh, hau cho nghe en
danh c Chua Jesus, moi au goi tren tri,
di at, ben di at, thay eu qu xuong, va
moi li thay eu xng Jesus Christ la Chua,
ma ton vinh c Chua Tri, la c Chua Cha.
Phao-lo noi, hay co tam tnh nay ieu ong

noi la tam long cua c Chua Jesus Christ.


Nhng g Phao-lo noi ve tam tnh la cua
Chua Jesus, la c Chua Tri Tao Hoa, la
ang a en the gian e cu dan s cua Ngai
ra khoi toi theo y muon cua c Chua Cha.
Chua en trong the gian nay va cat tat ca toi loi
cua the gian qua Bap-tem cua Ngai bi Giang.
Va sau khi Ngai chet tren Thap-t-gia, toi cua
the gian a b nho tan goc vi Ngai. Roi
Ngai song lai sau ba ngay, Ngai a song lai va
tr thanh Cu-Chua cua chung ta.
Ly do c Chua Jesus Christ, ang Tao hoa,
en the gian nay la e cu chung ta. Ngai bay

to tnh yeu cua Ngai cho chung ta qua bap-tem


va huyet cua Ngai tren Thap-t-gia. Moi tao
vat phai qu xuong trc Ngai va nhan thc
c tnh yeu cua Ngai a ban cho chung ta qua
s tha toi bang cach t ha mnh xuong nh mot
tao vat du Ngai la Tao hoa. o la tai sao moi
tao vat phai xng Ngai la Cu-Chua that cua
ho. Ngai a lam cho chung ta phai xng nhan
rang ch mot mnh Ngai la Chua cua moi tao
vat nhng cung la Chua cua tat ca s cong
chnh.
Chung ta la nhng ngi tin c Chua Tri
va co s ng tr cua c Thanh Linh, phai tin
rang c Chua Tri la Chu duy nhat cua toi
va phai co tnh yeu cua c Chua Jesus Christ
trong long mnh. Chung ta phai co c tin rang
chu cua chung ta khong phai la chung ta ma la
c Chua Jesus Christ, ang a tao ra chung ta
va cu chung ta ra khoi toi loi. Va chung ta
cung phai co c tin rang Ngai la Chu la ang

NOI DUNG

195 Duy tr i song ay day c Thanh Linh

tao dng nen cuoc song mi phc hanh cho


chung ta, chuan b moi s cho chung ta cung
nh lam viec v chung ta.
Co nhieu ngi khong muon thay oi chu sau
khi c tai sanh. Co nhieu ngi co s ng tr
cua c Thanh Linh nhng khang nh rang ho
chnh la chu cua ho. Mot i song ay day c
Thanh Linh la i song theo c Chua Tri.
Cuoc song nay khong the nhan c trong mot
ngay nhng ch co the khi chung ta tin rang c
Chua Jesus Christ la Chu cua i song chung ta
va la ang tao dng nen chung ta cung tat ca
tao vat khac trong vu tru. Chung ta can co c
tin e phuc vu Chua Jesus la Chua, la Chu va la
c Chua Tri cua chung ta, la ang cu
chung ta ra khoi toi va ban cho chung ta cuoc
song i i trong Nc Thien ang.
Chung ta can ghi nh ieu nay trong tam tr.
Nhieu ngi song mot cuoc song nh the ho la
chu cua chnh ho. Ho bao ve va duy tr s thong

tr tren i song cua ho. Nhng bay gi la thi


iem e thay oi chu. Chung ta la nhng ngi
biet c Chua Tri va v the Chu cua chung ta
la Chua Jesus .
Tat ca chung ta eu co toi trong long chung
ta va se b hnh phat trong a nguc v toi cua
chung ta. Nhng chung ta nhan c c
Thanh Linh qua c tin cua chung ta trong Phuc
am cua Nc va Thanh linh. c Chua Tri
yeu chung ta that nhieu en noi Ngai xuong the
gian, cat i toi cua chung ta bi nhan chu phep
Bap-tem cua Giang va chet tren Thap-t-gia e
tr thanh Cu-Chua that cua chung ta. Va qua
c tin trong c Chua Tri, chung ta c giai
thoat khoi tat ca toi loi cua chung ta. Noi cach
khac, chung ta nhan c s ng tr cua c
Thanh Linh.
Kinh-thanh chep, Neu ai khong co Thanh

Linh cua ang Christ, th ngi ay chang thuoc


ve Ngai. (Ro-ma 8:9). Khi chung ta nhan s

NOI DUNG

196 Duy tr i song ay day c Thanh Linh

cu chuoc cua Ngai, o la, s ng tr cua c


Thanh Linh, chung ta tr nen con cai c Chua
Tri. c Thanh Linh la c Chua Tri va
chung ta phai bc i trong s cong chnh cua
c Chua Tri di s ch day cua c Thanh
Linh. e song nh the, chung ta phai t bo
quyen lam chu tren i song chung ta. Sau khi
chung ta gap Chua Jesus va c giai cu bi
Ngai, chung ta phai nhan Ngai la chu duy nhat
cua chung ta.

Chung ta phai trao ngai long cua


chung ta cho Chua Jesus
Chung ta khong the theo Chua neu chung ta
xem chung ta nh la chu trong cuoc song rieng
chung ta. Khi c Chua Tri ra lenh chung ta
phuc vu Ngai, chung ta se noi vang ma

khong co s chan ch neu chung ta khong la


chu rieng cua chung ta. Cach khac, chung ta noi
tai sao toi phai lam ieu o v Ngai? Ngi
lam chu chnh mnh se t choi lam nhng g
c Chua Tri muon anh ta lam, va ngh rang,
Ngai nen hoi toi trong thien y nhng g Ngai
muon. Ngi nh the, li day cua c Chua
Tri khong la g ca nhng ch la nhng li vo
hieu qua va quay roi ma thoi.
Tuy nhien e ay day c Thanh Linh,
chung ta phai vang li Ngai. Chung ta khong
the la nhng con bo c dan en hang lam
tht, nhng hn the na chung ta phai tnh
nguyen theo Chua. Chung ta phai theo c
Chua Tri, Cu-Chua chung ta, ang dan
chung ta i vao con ng cong chnh. c
Chua Tri la Chua, ang chuc phc cho chung
ta bi s cu roi. Neu chung ta phuc vu Ngai
nh la Chu cua chung ta va gi luat le Ngai,
chung ta co the c ay day c Thanh Linh.

NOI DUNG

197 Duy tr i song ay day c Thanh Linh

Neu ban va nhng thanh vien trong gia nh


ban dang vng quyen cua cac ban cho Chua
Jesus va at Ngai tren tat ca moi s, cac ban se
co an ien va phc hanh trong cuoc song cua
cac ban.
Co le ban a xem nhng bc tranh giong nh
bc tranh mot ngi tren thuyen chong choi lai
vi bao to va Chua Jesus ng ngay sau lng
anh ta. No dng nh la chung ta t giai quyet
nhng th thach trong cuoc song cua chung ta,
va lam cong viec cua Chua, nhng that ra la
Chua Jesus cua chung ta, ang ang hng dan
va cam gi tay cua chung ta. o la c Chua
Tri Quyen nang la ang kiem soat cuoc song
chung ta. Ngai bao ve chung ta khoi Satan,
hng dan chung ta va cai tr tren i song
chung ta.
T khi Ngai tr thanh Chu cua chung ta,
Ngai co the giam sat va chuc phc cho chung
ta. Nhng neu chung ta khong nhan Ngai lam

Chu cua chung ta, Ngai khong the thc hien vai
tro o. V Ngai la c Chua Tri cua tng ca
nhan, Ngai khong ep buoc chung ta vang phuc
y ch Ngai. Du Ngai la c Chua Tri Quyen
nang, Ngai khong ep chung ta lam bat c ieu
g ngoai tr chung ta tnh nguyen phuc vu Ngai
nh la Chu cua chung ta va cau xin s giup
cua Ngai.

Giao pho moi s cho Ngai


Giao pho moi s cho Ngai e Ngai co the
thc hien quyen lam Chu tren chung ta. Phuc
vu Ngai va chap nhan rang Ngai la Chu cua
chung ta. V chung ta khong tron ven, chung ta
phai giao pho tat ca cho Ngai va chuyen giao
tat ca trach nhiem cho Ngai. Mot khi chung ta
giao gia nh chung ta, i song hang ngay cua
chung ta, va moi s khac cho Ngai, chung ta se

NOI DUNG

198 Duy tr i song ay day c Thanh Linh

nhan c s khon ngoan t c Chua Tri va


co the song theo y muon Ngai, giai quyet moi
nan e trong c tin va co nang quyen ma c
Chua Tri ban cho chung ta.
Nhng nan e cua chung ta tr thanh cua
Chu chung ta, ngha la neu chung ta theo Chua
Jesus, c Chua Tri quyen nang, Ngai se
nhan trach nhien cho chung ta. Chung ta se co
the song mot i song ay day c Thanh Linh
va vui mng trong s bnh an ben canh Ngai.
La C-oc-nhan trung tn, chung ta phai quy
xuong trc Chua, chap nhan va phuc vu Ngai
nh Chu cua chung ta.
Chung ta hay xem nhng g Kinh-thanh noi
trong Phi-lp 3:3 ve loai c tin ma chung ta
phai co e song mot i song ay day c
Thanh Linh.V, ay chnh chung ta la ke chu

phep cat b that, la ke cay Thanh Linh c


Chua Tri ma hau viec c Chua Tri, khoe
mnh trong ang Christ, va khong e long tin

cay trong xac tht bao gi. Y ngha cua ke

chu cat b ay la nhng ngi th phng


c Chua Tri trong Thanh linh, vui mng
trong c Chua Jesus Christ, va khong tin cay
vao xac tht.
e song nh ngi chu cat b ngha la cat bo
tat ca toi loi trong long cua chung ta va chuyen
qua cho c Chua Jesus Christ, ang a chu
Bap-tem bi Giang. Nhng ai la ngi c
hng dan bi c Thanh Linh ket hp i
song cua ho vi Chua Thanh linh. Ho phuc vu
c Chua Tri va vui mng trong ang Christ
ma noi rang, Chua Jesus dan dat toi e song
cuoc i vinh hien nay. Ngai lam toi tr nen
cong chnh va ban phc cho toi. Ngai ban cho
toi tat ca an ien ma toi can e phuc vu Ngai.
Chung ta can phai song nh the o. ay la cuoc
song ay day c Thanh Linh. Phao-lo noi,

Vay, anh em hoac an, hoac uong, hay la lam


s chi khac, hay v s vinh hien c Chua Tri

NOI DUNG

199 Duy tr i song ay day c Thanh Linh

ma lam (1 Co-rinh-to 10:31).


Phi-lp 3:13-14 noi,Hi Anh em, ve phan
toi, toi khong tng rang a at en muc ch,
nhng toi c lam mot ieu: quen lng s ang
sau, ma bn theo s ang trc, toi nham
muc ch ma chay, e git giai ve s keu goi
tren tri cua c Chua Tri trong c Chua
Jesus Christ. c Chua Tri phan vi chung ta

hay quen nhng viec ang sau chung ta trong


qua kh, va hng ve pha trc. Chung ta can
phai hng ve muc ch cua chung ta. Khong
quan tam en nhng viec cong chnh cua chung
ta hay viec sai trai, chung ta phai quen nhng
s viec pha sau va co gang at en nhng g
pha trc va nham vao muc ch cua chung ta.
Muc ch nay la phuc vu theo y Ngai, gi vng
trong Chua Jesus bi tin cay Ngai.
Chung ta khong tron ven, v the chung ta co
khuynh hng i xuong khi chung ta cam thay
s cam do cua xac tht. Tuy nhien bi nhn len

c Chua Tri va co c tin, chung ta co the


vt qua c tat ca s yeu uoi va nhng oi
hoi cua chung ta. Khi Chua Jesus chu bap-tem
bi Giang va chet tren Thap-t-gia, tat ca toi
loi cua chung ta c chuyen qua cho Chua
Jesus. Khi Ngai tr nen Cu-Chua cua chung ta
qua s phuc sinh, chung ta c ban cho cuoc
song mi nh c tin cua chung ta trong Ngai.
V the, chung ta phai vt bo tat ca moi s pha
sau, vn ti trc, hng ve muc ch cua
chung ta.

e duy tr mot i song ay day c


Thanh Linh
Chung ta can phai at en pha trc, hng
ve muc ch cao hn. Toi hy vong ban co the
quen nhng viec qua kh cach nhanh chong

NOI DUNG

200 Duy tr i song ay day c Thanh Linh

neu chung la nhng ganh nang cua ban. Co


nhieu viec ma chung ta khong the lam c v
s yeu uoi cua chung ta, chung khong phai la
nhng g chung ta quan tam nhng viec quan
trong la nam tng lai. V tng lai la quan
trong hn. Chung ta phai giao pho vng quyen
cua chung ta cho Chua Jesus qua c tin va
c hng dan bi Ngai. Chung ta phai e
Ngai quyet nh chung ta se song the nao trong
tng lai va lam g ep y Ngai.

Chung ta phai song nh cac mon o a


song
Chung ta ch co the hng en mot i song
ay day c Thanh Linh neu chung ta co c
tin vng vang trong s cu chuoc. o la viec rat
quan trong. Chung ta hay xem 2 Ti-mo-the 2:1-

10. Vay, hi con, hay cay an ien trong c

Chua Jesus Christ ma lam cho mnh manh me.


Nhng ieu con a nghe ni ta trc mat
nhieu ngi chng, hay giao pho cho may
ngi trung thanh, cung co tai day do ke khac.
Hay cung ta chu kho nh mot ngi lnh gioi
cua c Chua Jesus Christ. Khi mot ngi i ra
tran, th chang con lay viec i luy mnh, lam
vay ang ep long ke chieu mo mnh. Cung
mot le o, ngi au sc trong dien trng ch
au nhau theo le luat th mi c mao trieu
thien. Ngi cay ruong a kho nhoc th phai
trc nhat c thau hoa li. Hay hieu ro ieu
ta noi cho con, va chnh Chua se ban s khon
ngoan cho con trong moi viec. Hay nh rang
c Chua Jesus Christ, sanh ra bi dong vua
a-vt, a t ke chet song lai, theo nh Tin
Lanh cua ta, v Tin Lanh o ma ta chu kho, rat
oi b troi nh ngi pham toi; nhng ao cua
c Chua Tri khong he b troi au. Vay nen,

NOI DUNG

201 Duy tr i song ay day c Thanh Linh

ta v c nhng ngi c chon ma chu het moi


s, hau cho ho cung c s cu trong c
Chua Jesus Christ, vi s vinh hien i i.
Phao-lo noi vi Ti-mo-the nh c Thanh
Linh phan vi chung ta,Vay, hi con, hay cay

an ien trong c Chua Jesus Christ ma lam


cho mnh manh me. Nhng ieu con a nghe
ni ta trc mat nhieu ngi chng, hay giao
pho cho may ngi trung thanh, cung co tai day
do ke khac.
Hay cay an ien trong c Chua Jesus
Christ ma lam cho mnh manh me e tr nen

manh me trong an ien ay co ngha la phai


vng vang trong c tin cua chung ta trong
Phuc am cua Nc va Thanh linh bi tin Ngai
va gi tron trong Ngai. c Chua Jesus Christ
en trong the gian e nhan toi loi cua chung ta
qua Bap-tem cua Ngai, chet tren Thap-t-gia,
song lai va thang thien, tr nen Cu-Chua cua
chung ta. ieu nay co ngha la chung ta nen

vng vang trong an ien cua c Chua Tri va


cam n Ngai. c Chua Tri cu chung ta va v
the chung ta nen nhan s cu roi qua c tin la
mot an ien cua c Chua Tri. ay la s cu
roi cua s cu chuoc. ieu nay khong the thc
hien bi s dang hien nhng li cau nguyen
hang ngay buoi sang hoac dang hien tien bac
cho viec xay dng mot nha th. Tat ca nhng
ieu nay ch lam hai hn la lam tot cho viec
nhan s cu roi.
S cu roi cua chung ta qua s tha toi co
ngha la c Chua Jesus Christ khong quan tam
en nhng g chung ta lam, Ngai chu Bap-tem
e ganh lay toi loi cua chung ta, roi chet tren
Thap-t-gia e cat bo tat ca toi loi cua chung
ta. Ngai a phuc sinh e cu chung ta ra khoi
toi. Nhng Muc s c tha toi v ho tin vao
Phuc am cua le that nay cung nh nhng ngi
bnh thng. Bat c ai tin c Chua Jesus
Christ giong the nay vi tat ca long cua mnh

NOI DUNG

202 Duy tr i song ay day c Thanh Linh

th nhan c s tha toi. V the chung ta co the


tin cay vao an ien cua s cu roi va s vng
vang cua c tin.
Neu chung ta muon co mot i song ay day
c Thanh Linh, chung ta phai co c tin vng
vang trong Phuc am cua Nc va Thanh linh.
Co nhng lanh vc trong i song chung ta b
han che va chung ta phai chia xe s yeu uoi
cua chung ta. o la ly do tai sao chung ta nen
manh me trong an ien cua s cu roi. Moi khi
nhng that bai cua chung ta xuat hien, chung ta
phai suy gam trong c tin bi t noi vi chung
ta, c Chua Tri cu toi qua Phuc am cua
Nc va Thanh linh. c Chua Jesus Christ tha
th toi cua toi qua Phuc am cua Nc va Thanh
linh. Chung ta tr nen ngi cong chnh bi tin
Phuc am nay va lam cho vng vang chnh
chung ta bi tin vao Phuc am cua Nc va
Thanh linh. Chung ta tr thanh nhng ngi
c phc qua c tin cua chung ta.

Phao-lo noi, hoac an, hoac uong, hoac lam

s g khac hay v s vinh hien cua c Chua


Tri ma lam (1 Co-rinh-to 10:31). ay la ieu

rat quan trong. No co ngha la chung ta phai


hien cuoc i cua chung ta cho c Chua Tri.
Du ban an hay ban uong. Chung ta nen an,
uong va tr nen manh me v c Chua Tri ra
lenh cho chung ta lam cong viec Ngai. Chung
ta nen an nhng thc an tot cho sc khoe cua
chung ta e rao giang Phuc am.

Khi mot ngi i ra tran, th chang con lay


viec i luy mnh, lam vay ang ep long ke
chieu mo mnh. (2 Ti-mo-the 2:4). Ban phai

song cuoc song ay day c Thanh Linh e rao


giang Phuc am. Chung ta co the song cuoc song
trung tn khi chung ta hng i song chung ta
vao s li ch cho viec truyen giang Phuc am.
Tat ca nhng ai co i song nh the la ay day
c Thanh Linh. Chung ta phai phan au cho
cuoc song ay day c Thanh Linh. Ngay trong

NOI DUNG

203 Duy tr i song ay day c Thanh Linh

viec dang hien, nhng g ban danh c do


cong kho cua ban cung nen dung cho viec rao
giang Phuc am.
Neu ban muon duy tr cuoc song ay day
c Thanh Linh, ban phai cong hien cuoc i
ban cho Chua, cho viec phuc vu Ngai, dung tai
chanh cua ban cho Phuc am va chia xe nhng
vui mng va sau kho vi c Chua Tri. Neu
chung ta song cuoc song nh the, chung ta phai
song trong c tin manh me e phuc vu Phuc
am.
Cho en bay gi co nhieu ngi van hng
en mot i song rieng cho chnh ho. Ho a xay
nhng bc tng va tch luy cua cai cua ho cho
chnh ho v ho la chu cua chnh ho. Tuy nhien,
bay gi chung ta phai song v c Chua Tri.
Chung ta phai at Chua la Chu va Chua duy
nhat cua chung ta. Chua noi rang, Khi mot

ngi i ra tran, th chang con lay viec i luy


mnh, lam vay ang ep long ke chieu mo

mnh. Song mot i song ngi lnh chien tot,

ngha la phai song theo luat le. Chua giai quyet


moi nan e cho chung ta, bao ve va hng dan
chung ta neu chung ta song v Ngai nh nhng
ngi chien s trung thanh cua Ngai. Ngai bao
chung ta trc nhat phai tm kiem nc c
Chua Tri va s cong bnh cua Ngai (Ma-thi-
6:33).
Khong co s sai trat nao trong Li cua c
Chua Tri. Neu chung ta theo Ngai, chung ta se
kinh nghiem s thanh tn cua Li Ngai. Nhng
phai nh rang trc het ban phai co s ng tr
cua c Thanh Linh trong long ban. Mot ngi
khong co s ng tr cua c Thanh Linh khong
the trao ngai long cua anh ta cho c Chua
Tri. Tuy nhien, mot ngi co s ng tr cua
c Thanh Linh co the trao ngai long cho c
Chua Tri va bi o co kinh nghiem s ay day
c Thanh Linh va co hanh phuc, bnh an trong
long.

NOI DUNG

204 Duy tr i song ay day c Thanh Linh

S ng tr cua c Thanh Linh se that s en


vi ban neu ban ch hieu va tin Phuc am tot ep
cua Nc va Thanh linh. Neu ban muon co s
ay day c Thanh Linh va muon song mot i
song phc hanh, ban nen phuc vu c Chua
Tri nh Vua va song tot ep v Vng quoc
cua Ngai. Roi ban se c ay day c Thanh
Linh va long ban se tr nen phong phu va i
song phong phu cua ban se c duy tr v ban
nhan c phc tr nen con cai trong Vng
quoc cua c Chua Tri.
Toi a ban phat s iep rang ai la ngi a
nhan s cu roi va co s ng tr cua c Thanh
Linh bi c tin trong Chua nen hng ve s
ay day c Thanh Linh. Toi a nh ngha
cuoc song ay day c Thanh Linh va giai
thch lam the nao e duy tr i song o. Toi
cung co giai thch rang bi c tin ban phai trao
ngai long cua ban cho Chua va bi c tin ban

phai phuc vu Ngai va duy tr i song ay day


c Thanh Linh.
Mot lan na, nhng ai la ngi co s ng tr
cua c Thanh Linh, c tai sanh th ch
cham dt. Anh ta phai tiep tuc song mot i
song ay day c Thanh Linh. Ban nen biet
cach chac chan va tin rang linh hon va the xac
cua chung ta co the c ban phc khi chung
ta song cuoc song nh the.
Loai i song nay khong t ong xay ra. No
ch xay ra khi chung ta tin Chua nh Chu cua
chung ta va at Ngai len v tr th nhat trong
long chung ta. c Chua Tri cu chung ta va
a ban cho chung ta cuoc song ay day c
Thanh Linh, mot i song phuc vu cho Phuc
am. Ngai cung ban cho chung ta cong viec va
chc vu e lam cong viec cua Ngai, v the
chung ta co the duy tr cuoc song ay day c
Thanh Linh.

NOI DUNG

205 Duy tr i song ay day c Thanh Linh

Ban nen hien dang chnh ban cho Ngai va


song mot cuoc song v Ngai. Phuc vu Ngai bi
rao giang Phuc am tot ep. Long cua ban se
ay day c Thanh Linh, va hanh phuc, an
ien se tuon chay qua ban. Trong ngay Ngai tr
lai, ban se c chuc phc, vinh hanh ng
trc c Chua Tri va nhan phan thng cua
Ngai. Ban va toi nen ngng mo mot cuoc song
ay day c Thanh Linh. Chung ta nen phan
au song mot cuoc song nh the bi c tin. o
la cach the nao e mot i song ay day c
Thanh Linh c duy tr.
Ban a t bo ngai long cua ban e c ay
day c Thanh Linh cha? Toi hy vong ban e
cho Ngai mot v tr cao nhat trong long ban.
Ban phai co y ch e song mot i song ay day
c Thanh Linh.Va roi Ngai ban phc cho
ban e ban co the song mot cuoc song ay day
c Thanh Linh. *

NOI DUNG

Bai giang 12
Song mot i song ay day
c Thanh Linh

NOI DUNG

207 Song mot i song ay day c Thanh Linh

Song mot i song ay day


c Thanh Linh
< Tt 3:1-8 >
Hay nhac lai cho cac tn o phai vang phuc
nhng bac cam quyen chap chanh, phai vang
li cac bac ay, san sang lam moi viec lanh, ch
noi xau ai, ch tranh canh, hay dong th, oi
vi moi ngi to ra mot cach mem mai tron
ven. V chng chung ta ngay trc cung ngu
muoi, boi nghch, b la doi, b u th tnh duc
dam dat sai khien, song trong s hung ac tham
lam, ang b ngi ta ghet va t chung ta cung
ghet lan nhau. Nhng t khi long nhan t cua
c Chua Tri, la Cu Chua chung ta, va tnh
thng yeu cua Ngai oi vi moi ngi ta a
c bay ra, th Ngai cu chung ta, khong phai
cu v viec cong bnh chung ta a lam, nhng

c theo long thng xot Ngai, bi s ra ve s


lai sanh va s oi mi cua c Thanh Linh ma
Ngai a rai ra tren chung ta cach d dat bi
c Chua Jesus Christ, Cu Chua chung ta;
hau cho chung ta nh n Ngai c xng cong
bnh, tr nen con ke t cua Ngai trong s trong
cay cua s song i i. Li nay la chac chan,
ta muon con noi quyet s o, hau cho nhng ke
a tin c Chua Tri lo cham ch lam viec
lanh: o la ieu tot lanh va co ch cho moi
ngi.

Lam the nao e chung ta co the song


mot i song ay day c Thanh Linh?
Chung ta nen hieu y muon c Chua Tri
va rao giang Phuc am.

NOI DUNG

208 Song mot i song ay day c Thanh Linh

Nhng ai tin Chua Jesus va co s ng tr cua


c Thanh Linh phai song mot i song ay
day c Thanh Linh. Vi C-oc-nhan, mot
i song ay day c Thanh Linh la mot oi
hoi cua c Chua Tri. Chung ta phai vang
theo mang lenh Ngai. The th lam sao chung ta
co the song mot i song ay day c Thanh
Linh? Chung ta phai chu y en nhng g s o
Phao-lo noi ve van e nay.

ieu can yeu e song mot i song


ay day c Thanh Linh la g?
Trong Tt 3:1 Phao-lo noi, Hay nhac lai cho
cac tn o phai vang phuc nhng bac cam
quyen chap chanh, phai vang li cac bac ay,
san sang lam moi viec lanh, Trc het, ong

noi chung ta phai thuan phuc nha cam quyen,

vang phuc va san sang lam moi viec lanh. Y


cua ong muon noi la chung ta khong the song
mot cuoc song ay day c Thanh Linh neu
chung ta khong vang phuc luat le cua the gian.
D nhien la neu luat le va luat phap o i ngc
lai vi le that, chung ta khong nen vang theo.
Nhng neu nhng luat le o khong ngc lai
vi c tin cua chung ta, chung ta phai vang
theo e phuc vu cho Phuc am.
Chung ta la nhng ngi nhan s ng tr cua
c Thanh Linh, lam the nao chung ta co the
song mot i song ay day c Thanh Linh
neu chung ta cat t vi luat phap the tuc? V
the, e song mot cuoc song ay day c Thanh
Linh chung ta phai tuan theo luat phap cua the
gian. Nhng ai nhan lanh s ng tr cua c
Thanh Linh phai bc theo luat le cua xa hoi.
Chung ta ch co the bc i vi Chua ch khi
chung ta gi luat le cua xa hoi.

NOI DUNG

209 Song mot i song ay day c Thanh Linh

Gia s mot ngi pham mot toi ac tren ng


i en nha th, ong ay co the phuc vu Chua
cach thoai mai khong? Lam the nao ong ay co
the song theo li day cua Chua neu ong ay song
ngoai vong phap luat? Chung ta khong c
chong lai vi nhng tieu chuan cua xa hoi trong
khi bc theo Thanh linh. Khong co g tot ep
en t viec chong lai luat phap cua xa hoi.
Chung ta phai gi s bnh an bang cach vang
phuc luat phap. Chung ta phai tm kiem mot
cuoc song ngay that trong khi giang phuc am.
e song ay day c Thanh Linh, cac thanh o
phai khon ngoan troi buoc mnh trong luat phap
cua xa hoi.

Chung ta phai gi s khiem nhng


trong long
Phao-lo noi, ch noi xau ai, ch tranh canh,

hay dong th, oi vi moi ngi to ra mot cach


mem mai tron ven. e song mot cuoc song

ay day c Thanh Linh, chung ta khong c


noi xau ai, phai gi s hoa bnh va nhu m, bay
to long khiem cung vi tat ca moi ngi.
Trong long cua nhng ngi c tai sanh,
co s khiem nhng, t che va lch s. ieu
nay co the co v c Thanh Linh ng trong
chung ta. Phao-lo noi vi chung ta rang, chung
ta khong c pha hoai Phuc am bi chong oi
lan nhau. D nhien, chung ta phai chien au khi
luat phap xa hoi i ngc lai vi Phuc am.
Nhng neu ieu o khong xay ra, chung ta phai
song trong hoa bnh. Chung ta phai lam cho
ngii khac ngh ve chung ta, Mac dau ong ta

NOI DUNG

210 Song mot i song ay day c Thanh Linh

dng nh hoang da nh con s t, nhng that


s hien lanh nh chim bo cau. c tin C oc
cua ong ta co le lam cho ong ta tr nen con
ngi lch s va nhay cam.
Khong co s nhu m hoac khiem nhng
trong khat vong cua xac tht. Nhng qua s ng
tr cua c Thanh Linh va qua Chua Jesus,
ang a cu chung ta ra khoi toi, chung ta co
the mem mai vi ngi khac. Tha th cho
nhng ngi a lam mot viec sai trai kinh khiep
vi toi o la s tha th that va oi x vi anh
ta bi s khiem nhng t trong sau kn cua
chnh toi la s khiem nhng that. That s
khong phai la khiem nhng khi toi gia v t te
vi moi ngi trong khi toi ghet ho. Co mot trai
tim ay s khiem nhng va tha th la ao c
be trong cua ngi c tai sanh.
Chung ta phai co s nhu m khi ngi khac
lam ieu sai trai vi chung ta. Khi chung ta
khong con d nh che giau Phuc am, chung ta

phai nhu m vi moi ngi. Nhng neu chung ta


lam, chung ta can phai thay the anh sang cua s
nhu m bang anh sang cua le that. S nhu m ch
c tm thay trong le that cua c Chua Tri,
v the nhng ai oi nghch va gay tr ngai hoac
noi xau li cua c Chua Tri th khong xng
ang c oi x trong s du dang.
c Chua Tri khong tha th cho nhng ai
chong nghch vi Ngai nhng bat ho phai tra
gia. c Chua Tri phan vi Ap-ra-ham, Ta

se ban phc cho ngi nao chuc phc ngi,


rua sa ke nao rua sa ngi; va cac chi toc ni
the gian se nh ngi ma c phc (Sang
the ky 12:3). Nhng ai chong nghch vi Phuc

am cua le that khong co con ng cu roi. Ho


khong the tranh khoi tham hoa ma no lam huy
hoai khong nhng ch i song cua ho ma con
keo dai ba the he con chau cua ho.
Tai sao chung ta phai co long khoan dung va
khiem nhng? Nh c chep trong Tt 3:3,

NOI DUNG

211 Song mot i song ay day c Thanh Linh

V chng chung ta ngay trc cung ngu muoi,


boi nghch, b la doi, b u th tnh duc dam
dat sai khien, song trong s hung ac tham lam,
ang b ngi ta ghet va t chung ta cung ghet
lan nhau. Chung ta ch giong nh nhng ngi

nay trc khi chung ta c tai sanh. V the


chung ta phai khoan dung va khiem nhng vi
ho v trc kia chung ta cung nh ho.
Trong Tt 3:4-8 noi, khong phai cu v viec

cong bnh chung ta a lam, nhng c theo long


thng xot Ngai, bi s ra ve s lai sanh va s
oi mi cua c Thanh Linh ma Ngai a rai ra
tren chung ta cach d dat bi c Chua Jesus
Christ, Cu Chua chung ta; hau cho chung ta
nh n Ngai c xng cong bnh, tr nen con
ke t cua Ngai trong s trong cay cua s song
i i. Li nay la chac chan, ta muon con noi
quyet s o, hau cho nhng ke a tin c Chua
Tri lo cham ch lam viec lanh: o la ieu tot
lanh va co ch cho moi ngi.

Theo Kinh Thanh, c Chua Tri khong cu


chung ta khoi toi loi v chung ta a lam nhng
viec tot. Ngai ban cho chung ta phc hanh cua
s tai sanh v Ngai yeu va thng xot chung ta.
Noi cach khac, c Chua Jesus Christ en
trong the gian, chu bap-tem, chu chet tren
Thap-t-gia, song lai va v the Ngai tay sach
moi toi loi chung ta. Chua Jesus la s song lai,
va hien nay ang ngoi ben hu c Chua Tri.
Bi s song lai t trong ke chet, tat ca nhng s
bat toan trong the gian tr nen tron ven.
c Chua Tri ban phc cho chung ta bi
c Thanh Linh thong qua c Chua Jesus
Christ, Cu-Chua chung ta. c Chua Jesus
Christ nhan bap-tem bi Giang e cat toi loi the
gian va chet tren Thap-t-gia e tat ca toi loi
chung ta c tha th. Chung ta c cu va tr
nen cong chnh.
Kinh-thanh cung chep,tr nen con ke t cua

Ngai trong s trong cay cua s song i i.

NOI DUNG

212 Song mot i song ay day c Thanh Linh

No co ngha la chung ta, nh ke ke t cua c


Chua Tri, la nhng ngi tha ke tat ca nhng
s giau co va vinh hien cua Ngai. e song mot
i song phc hanh nay, chung ta phai song
mot i song ay day c Thanh Linh. Ban
phai tin vao Phuc am cua Nc va Thanh linh,
e c tha tat ca toi loi cua chung ta va rao
giang Phuc am cho ngi khac.
V vay, khi a nhan c s tha toi, chung ta
phai lam viec v li ch cua ngi khac, chung
ta phai gi luat cua the gian va rao giang Phuc
am cho nhng ai tm kiem c Chua Tri.
Chung ta phai tha th cho nhng ngi lam sai
trai vi chung ta va oi x ho vi long tot va s
khiem nhng e ho khong phan bac lai vi s
giang day cua Phuc am tot ep. o la ieu tot
lanh va co ch cho moi ngi. Neu ban tm cau
s ay day c Thanh Linh, ban phai nh
nhng g Phao-lo noi vi chung ta. ieu nay co

le khong an tng nh nhng g ac biet, nhng


chung rat quan trong
V chung ta song trong the gii nay, chung ta
khong the c ay day c Thanh Linh neu
chung ta trong s chong nghch vi ngi
khac bi khong vang phuc luat le cua xa hoi. V
the chung ta phai vang phuc luat phap cua xa
hoi. Chung ta phai vang phuc luat phap tr khi
no trai ngc vi Li cua c Chua Tri.
Chung ta phai vang phuc luat cua xa hoi. Du la
chung ta co niem tin, vang phuc luat phap la s
chon la tot hn neu chung ta mong muon e
song vi cuoc song ay day c Thanh Linh.
e lam viec lanh, chung ta phai vang phuc luat
phap va cung i song song vi nhng lang
gieng cua chung ta.

NOI DUNG

213 Song mot i song ay day c Thanh Linh

Ban muon song mot i song ay day


c Thanh Linh khong?
E-phe-so 5:8-11 noi, Va, luc trc anh em

ang con toi tam, nhng bay gi a nen ngi


sang lang trong Chua. Hay bc i nh cac con
sang lang; v trai cua s sang lang tai moi
ieu nhan t, cong bnh va thanh that. Hay xet
ieu chi va long Chua, va ch d vao cong
viec vo ch cua s toi tam, tha qu trach chung
no th hn. S iep nay bao chung ta bc i

nh con cai cua s sang va mang bong trai cua


Thanh linh.
E-phe-so 5:12-13 noi, V dau noi en ieu

ma nhng ngi o lam cach kn giau, cung a


la ho then roi. Nhng het thay moi s a b qu
trach eu c to ra bi s sang; pham ieu chi
a to ra th tr nen s sang vay. ay Phao-lo

noi rang moi vat c bay to ra trong anh sang.

Neu ngi cong chnh khong song cach cong


chnh, ong ta b pho bay ra trc Chua hoac la
vi chnh ong ta. ieu g se xay ra khi mot
ngi b pho bay ra anh sang nhng viec ma
ong ta lam trong bong toi, va roi b qu trach
bi s sang? Sau khi chap nhan nhng loi lam
cua ong ta, long cua ong ta c soi sang khi
oi dien vi c Chua Tri. Nhng het thay

moi s a b qu trach eu c to ra bi s
sang; pham ieu chi a to ra th tr nen s sang
vay. o la ieu tot khi c pho bay ra anh

sang. Roi chung ta chap nhan toi loi cua chung


ta va quay ve vi c Chua Tri.
Neu chung ta that s muon song mot cuoc
song ay day c Thanh Linh, chung ta phai co
s t te trong long. Ngay ca ngi co toi trong
long, no khong co ngha la ong ta khong t te;
chung ta phai song vi s t te va nhan t trong
long. Chung ta phai rao giang vi s khon
ngoan va cau nguyen cho moi ngi la nhng

NOI DUNG

214 Song mot i song ay day c Thanh Linh

ngi cha biet Phuc am cua Nc va Thanh


Linh v the chung ta co the hieu no va tha th
toi cho ho. Va chung ta cung phai khong lam
hai ngi khac. Chung ta phai an, ngu va cung
song Phuc am va phuc vu ngi khac.
e song mot i song ay day c Thanh
Linh, chung ta phai ngh en s quan trong cua
thi gian va phuc vu Phuc am tot ep giong nh
ngi khon ngoan. Khi chung ta yeu the gian,
chung ta la oi tng cua s nhao bang cua
bong toi va co the cau tha trong cong viec cua
c Chua Tri. V the, chung ta phai nhn xem
Chua va lam nhng g theo y muon Ngai. Trong
khi tin vao s cu roi cua c Chua Tri ban
cho chung ta, chung ta cung phai thc canh suot
thi gian. Mot ngi khon ngoan trong Thanh
linh se hien dang cho viec rao giang Phuc am
trc khi the gii tr nen ay bong toi.

Hieu y muon Chua


Chung ta phai co gang kham pha ra nhng g
lam ep long c Chua Tri. Chung ta phai
hoc biet nhng g Ngai muon chung ta lam qua
Hoi-thanh va Li cua Ngai. Chung ta nen biet
nhng g chung ta co the lam e ep long c
Chua Tri va tm hieu y muon Ngai cho chung
ta.
Nhng ai nhan c s tha toi la nhng
ngi c tai sanh va co s ng tr cua c
Thanh Linh. Nhng ai co c Thanh Linh la
nhng ngi thanh that s va la con cai c
Chua Tri. Ho phai song mot i song ay day
c Thanh Linh. ay la bon phan cua tat ca
nhng thanh o. Chung ta khong nen ph kha
nang va nang lc cua chnh chung ta, th vi
nhng nhu cau cua ngi khac. Chung ta khong
nen can tr cong viec cua c Chua Tri bi
ph pham thi gian.

NOI DUNG

215 Song mot i song ay day c Thanh Linh

Neu chung ta a c thanh hoa va nhan


c s tai sanh qua tnh yeu cua c Chua
Tri, chung ta phai tr nen mot ngi tot e
tiep tuc thc hien cong viec cua Ngai. Neu
chung ta tr nen con cai c Chua Tri bi tin
Ngai, chung ta phai tr nen nhng ngi nhan
lanh.
Xac tht cua con cai c Chua Tri th khong
tron ven nhng no ep long c Chua Tri; vi
ieu kien la chung ta quan tam en y muon cua
Ngai va lam viec lanh. Nhng ngay ca nhng
ngi a tai sanh van de co khuynh hung lam
ieu xau cho ngi khac neu ho ch ngh en
ho. ng say ru, v ru xui cho luong

tuong; nhng phai ay day c Thanh Linh


(E-phe-so 5:18) no co ngha la chung ta khong

c say trong khat vong xac tht nhng phai


lam nhng cong viec tot lanh.
Phao-lo noi trong E-phe-so 5:19-21, Hay

lay ca vnh, th thanh, va bai hat thieng lieng

ma oi ap cung nhau, va het long hat mng


ngi khen Chua. Hay thng thng nhan danh
c Chua Jesus Christ chung ta, v moi s ta n
c Chua Tri, la Cha chung ta. Hay knh s
ang Christ ma vang phuc nhau. Neu chung

ta muon song mot i song ay day c Thanh


Linh, chung ta phai tin va rao giang Phuc am
cua s cu roi va bay to nhng g c Chua
Tri a lam cho chung ta.
c Chua Tri ban phc cho chung ta bat
c khi nao chung ta cau nguyen va Ngai ghi
chep tat ca nhng phc hanh trong th vnh, ca
thanh va bai hat thieng lieng cho chung ta e
chung ta ca ngi Ngai. Chung ta phai tan tung,
cam ta va ngi khen Ngai. Chung ta co the
song mot i song phc hanh trong s ay day
c Thanh Linh khi chung ta cau nguyen cho
nhng ngi cha c cu va cau nguyen cho
nhau. Chung ta phai cam ta Chua t trong sau
tham ay long cua chung ta va ton knh c

NOI DUNG

216 Song mot i song ay day c Thanh Linh

Chua Jesus Christ, ang cu chung ta. Vi


nhng t tng nay trong tam hon chung ta,
chung ta phai chap nhan nhng sai trai trong
long chung ta, bay to s nhan thc cua chung ta
ve s tay sach toi loi va vang phuc Ngai. o la
y ngha cua i song ay day c Thanh Linh.

Chung ta phai phuc vu Phuc am tot


ep trong khoang i con lai cua
chung ta
Chung ta phai co ke hoach tot va theo uoi
chung v s vinh hien cua Phuc am tot ep.
Lien ket vi Hoi Thanh cua c Chua Tri,
chung ta nen cung nhau cau nguyen va keu cau
c Chua Tri cu linh hon cua moi ngi.
Van con co nhieu ngi cha c tai sanh v
ho khong biet Phuc am tot ep du ho van tm

kiem c Chua Tri. Chung ta phai cau nguyen


cho nhng ngi nay, va noi, Lay Chua, xin
cung cu ho na. Chung ta khong theo uoi
nhng viec v ky nhng cong hien tai vat cua
chung ta trong viec phuc vu Phuc am e cu
ngi khac. Song v linh hon cua ngi khac va
v phat trien vng quoc c Chua Tri la mot
viec lam tot.
Lam cong viec nh the la song mot i song
ay day c Thanh Linh. Song mot i song
ay day c Thanh Linh th khong co ngha la
noi tieng la, thc hien phep la, nhng la hoc
biet cach lam vui long c Chua Tri. No co
ngha la tin s cu roi c Chua Tri ban cho
chung ta, ngi khen va lam vinh hien Ngai vi
nhng thi khuc. Cam ta, ngi khen va lam vinh
hien c Chua Tri vi tat ca long cua chung
ta, va phuc vu Ngai vi ca than the chung ta
nh la cong cu cho s cong bnh la y muon cua
c Chua Tri. Theo s ch day cua Ngai co

NOI DUNG

217 Song mot i song ay day c Thanh Linh

ngha la song mot i song ay day c Thanh


Linh.
e song mot i song ay day c Thanh
Linh, chung ta phai vang phuc lan nhau. Neu
mot ai cho chung ta li khuyen, chung ta phai
nghe nhng g ngi o noi, chung ta nen nghe
du ngi ay khong ong y vi chung ta. Chung
ta phai song mot i song ay day c Thanh
Linh bi vang phuc lan nhau va lam cong viec
c Chua Tri.

pheso 6:10-13. Va lai, anh em phai lam manh

Lam vinh hien c Chua Jesus Christ


la song i song ay day c Thanh
Linh

Song mot i song ay day c Thanh Linh


co ngha la g? No co ngha la tr nen manh me
trong Chua va co c tin trong nang quyen cua
Ngai. Ngha la song bi quyen nang cua c
Thanh Linh trong chung ta ma khong bi y
muon rieng cua chung ta. Hn the na, no co
ngha la song mot cuoc song cau nguyen. Bi
s cau nguyen, chung ta co the song mot cuoc

Song mot i song ay day c Thanh Linh


ngha la gi mang lenh cua c Chua Jesus
Christ.Chung ta hay tm hieu y ngha cua E-

dan trong Chua, nh sc toan nang cua Ngai.


Hay mang lay moi kh gii cua c Chua Tri,
e c ng vng ma ch cung mu ke cua
ma qu. V chung ta anh tran, chang phai cung
tht va huyet, ben la cung chu quyen, cung the
lc, cung vua chua cua the gian m toi nay,
cung cac than d cac mien tren tri vay. Vay
nen, hay lay moi kh gii cua c Chua Tri,
hau cho trong ngay khon nan, anh em co the c
ch lai va khi thang hn moi s roi, anh em
c ng vng vang.

NOI DUNG

218 Song mot i song ay day c Thanh Linh

song manh me trong viec nhan lanh nhieu kha


nang khac nhau va phc Chua ban cho. Song
mot cuoc song nh the co ngha la nhan kh gii
cua c Chua Tri. Chung ta that yeu uoi du
chung ta co gang theo Ngai, phuc vu va vang
phuc Ngai, chung ta khong the song mot i
song ay day c Thanh Linh ma khong gi li
Ngai.
Tin vao li cua c Chua Tri la viec thiet
yeu e tang sc manh thuoc linh. Du chung ta
co c tin, chung ta phai lay moi kh gii cua
c Chua Tri va noi rang, Toi tin chac rang
moi li c chep ra trong Kinh-thanh la li
cua c Chua Tri ay la loai c tin lam cho
chung ta co i song ay day c Thanh Linh.
Ban co nhng nan e nao trong khi song
trong cuoc song the gian nay chang? Hay nh
Li cua Kinh-thanh va dung no lam kh gii.
c Chua Tri phan vi chung ta rang hay lay
moi kh gii cua c Chua Tri. Bi dam tham

Li Chua cach sau sac trong long ban, ban se


hoc c y ngha cua viec nhan lay moi kh gii
cua c Chua Tri. Chung ta phai nam chat
Li Chua, khong quan tam en hoan canh va
nhng g ngi ta noi. ay la cach chung ta
song mot i song ay day c Thanh Linh.
Chung ta co the nhan c niem tin nay
au? Khai huyen 3:22 noi, Ai co tai, hay nghe

li c Thanh Linh phan cung cac Hoi thanh!

Chung ta phai lang nghe nhng g c Thanh


Linh phan cung Hoi Thanh. Noi cach khac,
chung ta khong the lang nghe li c Chua
Tri va cung khong the ay day c Thanh
Linh tr khi chung ta la ay t cua Ngai. c
Thanh Linh phan qua ai? c Chua Tri phan
vi cac thanh o va moi ngi tren the gian qua
cac ay t Ngai trong Hoi-thanh cua Ngai.
ieu nay noi rang ban nen tin nhng li day
cua Hoi-thanh c Chua Tri at chac chan
tren can ban Li c Chua Tri. Ban nen chap

NOI DUNG

219 Song mot i song ay day c Thanh Linh

nhan li day cua Hoi Thanh vi c tin trong


tam tr. Neu c Thanh Linh khong ng trong
ngi Truyen ao, th co the ong ta ch giang
theo y rieng cua ong ay ma thoi. Ngi Truyen
ao co s ng tr cua c Thanh Linh rao giang
li cua c Chua Tri di s kiem soat cua
c Thanh Linh. Neu ong ta khong lam the,
nhng giang nhng li khong co nen tang cua
Kinh thanh, c Thanh Linh se ngan chan ong
ta v Ngai ng trong ong ta.
c Thanh Linh la c Chua Tri. Tham
quyen cua ay t c Chua Tri that la to ln
v Ngai ng trong ong ay. Trong Tan c c
Chua Jesus phan vi Phi-e-r rang,Ta se giao

cha khoa nc thien ang cho ngi (Ma-thi 16:19). Cha khoa cua thien ang la Phuc am

cua Nc va Thanh linh. Noi cach khac, Phuc


am nay la cha khoa e vao Thien ang. ang
Christ ban tham quyen rao giang li cua c
Chua Tri khong nhng ch cho Phi-e-r nhng

con cho tat ca ay t cua Ngai va cho tat ca cac


thanh o, ho la nhng ngi c tai sanh va co
s ng tr cua c Thanh Linh.
e song mot i song ay day c Thanh
Linh, chung ta can nam lay moi kh gii cua
c Chua Tri. Neu chung ta khong co c tin,
chung ta phai gi li day cua Hoi-thanh trong
tam tr moi ngay bi tin vao tham quyen cua
Hoi-thanh va cua ay t Ngai. Ngay ca bai
giang ma ban nghe ngay hom nay la khong hu
ch va khong lien quan trc tiep en i song
cua ban, neu ban khong ban lang nghe va ghi
khac no vao long bang moi cach. Hay gi
chung lai. Bang cach nay, ban se tr thanh
ngi cua c tin. Roi ban se song mot cuoc
song ay day c Thanh Linh, bc i vi
Chua, va thang trong cuoc chien vi chu quyen
va the lc cua the gian m toi nay.
Co the ban b boi roi khi ban va nghe phai
vang phuc luat le the gian nhng bay gi ban

NOI DUNG

220 Song mot i song ay day c Thanh Linh

phai chien au chong lai nhng chu quyen cua


the gian m toi. Trong thi ky La-ma, e quoc
La-ma t xng la c Chua Tri va luat phap
oi hoi tat ca moi ngi phai oi x vi ho nh
la c Chua Tri. Nhng ay la mot trong
nhng g ma C-oc-nhan khong the lam v no
trai nghch vi Li c Chua Tri. V the trong
thi gian ay C-oc-nhan khong co s chon la
nhng phai oi nghch vi e quoc La-ma, khi
no bat con ngi phai quy xuong va th lay no.
e thang c chien tran vi ma quy, chung
ta phai tin va gi lay Li c Chua Tri. Neu
chung ta song theo Li cua c Chua Tri,
chung ta se nhan c phc hanh va co the
anh bai ma quy. Du chung ta a c cu,
chung ta se that bai trong cuoc chien vi Satan
neu chung ta khong co li cua c Chua Tri.
c Chua Tri canh tnh chung ta, Hay tiet o

va tnh thc: ke thu nghch anh em la ma qu,


nh s t rong, i rnh mo chung quanh anh em,

tm kiem ngi nao no co the nuot c (1


Phi-e-r 5:8). Mot ngi khong tin vao li c

Chua Tri co the de dang b tan cong cua ma


quy.
Ngay ca Chua Jesus cung khong the chong
lai vi Satan neu khong co li cua c Chua
Tri. c Chua Jesus ap: Co li chep rang:
Ngi ta song chang phai ch nh banh ma thoi,
song nh moi li noi ra t mieng c Chua
Tri. (Ma-thi- 4:4). Ngai truc xuat ma quy
bi c tin at vao Li a c chep ra. Con
chung ta th sao? Chung ta thieu khon ngoan va
khong the so sanh vi Chua Jesus. V the chung
ta phai tin va nam gi cach manh me li cua
c Chua Tri.
Chung ta khong nen noi rang, Toi ngh
nhng Li nay la ung, nhng toi khong the tin
no cach tron ven chung ta can phai nam gi
Li Chua. Toi tin tat ca moi viec la ung khi
no c chep ra. ay la loai c tin that va

NOI DUNG

221 Song mot i song ay day c Thanh Linh

cho phep chung ta lay moi kh gii cua c


Chua Tri. Ngi ta noi, Moi viec tr thanh s
that cach chnh xac khi c Chua Tri phan ra
se nen phc hanh. Neu ai o gi li c Chua
Tri va ap ng no, moi viec se tr nen tot theo
nh c tin cua anh ay. Du ma quy co gang
cam do chung ta, no se chan chan xa lanh
chung ta neu chung ta noi, Toi tin vao li cua
c Chua Tri. Toi tin li cua Ngai la nhng
cau tra li ung. ay la phng cach e thang
trong tran chien chong lai ma-quy.

Chung ta phai gi li c Chua Tri


Vay nen, hay lay moi kh gii cua c

Chua Tri, hau cho trong ngay khon nan, anh


em co the c ch lai va khi thang hn moi s
roi, anh em c ng vng vang. Vay, hay
ng vng, lay le that lam day nt lng, mac lay

giap bang s cong bnh, dung s san sang cua


Tin Lanh bnh an ma lam giay dep. Lai phai lay
them c tin lam thuan, nh o anh em co the
dap tat c cac ten la cua ke d. Cung hay
lay s cu chuoc lam mao tru, va cam gm
cua c Thanh Linh, la li c Chua Tri (Ephe-so 6:13-17).
Trong phan oan nay, Vay, hay ng vng,
lay le that lam day nt lng, Li c Chua

Tri c so sanh vi day nt lng. No co ngha


rang chung ta phai eo vao tr chung ta Li
cua c Chua Tri. Ngai bao chung ta phai
bc theo li cua le that v the chung ta co the
tr nen mot tam tr vi c Chua Tri. Nhng
nh the day nt lng gan chat vao than the
chung ta the nao th chung ta cung phai lam the
ay vi li cua c Chua Tri. Khi chung ta
cung mot t tng vi c Chua Tri, t nhien
chung ta co the tin va noi rang, Toi tin moi
viec se tr nen tot ep. Toi tin moi viec se tr

NOI DUNG

222 Song mot i song ay day c Thanh Linh

thanh s that nh li c Chua Tri phan.


Ke en, chung ta phai mang giap che ngc
cua s cong bnh. Chung ta phai mang ao giap
cua Phuc am Nc va Thanh linh e noi rang
c Chua Tri a cu chung ta. Chung ta mang
thac lng chung ta bang le that va mang giap
che ngc cua s cong bnh. Chung ta phai mang
giap che ngc vi trang sc bang chau bau quy
gia. Chung ta phai mang chung trong c tin
rang c Chua Tri a tha th toi cho chung ta.
Chung ta phai tin Li c Chua Tri vi ca tam
long cua chung ta. Chung ta cung phai rao
giang Phuc am cua s cu chuoc e em lai s
bnh an.
Sau khi gi tat ca nhng Li tren, chung ta
nen mang giay cua Phuc am bnh an, va ra i
rao giang Phuc am cua s cu roi e em s
bnh an cua c Chua Tri en cho moi ngi.
Neu chung ta a c cu khoi toi, chung ta
phai xng nhan c tin bang moi mieng cua

chung ta. Va moi khi toi loi va s gian ac cua


chung ta c bay to, chung ta phai vat bo
chung qua mot ben bang cach suy ngh ve le
that la c Chua Tri a tha tat ca moi vi pham
cua chung ta. Ngai lam the qua bap-tem cua
Chua Jesus va huyet Ngai tren Thap-t-gia.
Chung ta phai song mot i song vinh hien bi
s cam ta Chua. Chung ta phai rao giang Phuc
am cua Nc va Thanh linh, e em s bnh an
cho moi ngi la nhng ngi cha c giai
thoat khoi toi loi.
Tren het moi s, chung ta phai chong lai ke
ac vi thuan cua c tin. Khi Satan tan cong,
chung ta phai uoi chung i ni khac vi thuan
cua c tin tren mot tay va vi gm cua le that
tren tay con lai.
Roi chung ta mang non bao ho cua s cu
roi. Chung ta phai nhan li cua s cu roi, va
noi, Toi a c cu khoi toi loi qua Phuc am
cua Nc va Thanh linh. c Chua Tri tha th

NOI DUNG

223 Song mot i song ay day c Thanh Linh

toi cua toi trong phng cach nay. Chung ta


nen nhan ro le that trong au chung ta. Chung
ta phai lam cho li c Chua Tri, non bao
ho cua s cu roi va gm cua Thanh linh la
kh gii cua chung ta e chong lai ma quy.
Neu Satan tan cong chung ta, chung ta phai
rut gm ra va anh ha no. c Chua Tri noi
the nay! Va toi tin no la nh the! Chung ta
uoi Satan bang c tin trong li c Chua
Tri. Neu chung ta tin li c Chua Tri va rut
gm thuoc linh ra, Satan se tron chay va keu
len Oa! au qua!. Ch can tin vao li c
Chua Tri chung ta co the anh bai bat c loai
tan cong nao cua Satan.
Ban nen song mot i song ton giao nh the,
va hay xng nhan, Xac tht toi th khong tron
ven nhng toi la mot ngi cua c Chua Tri
a c cu chuoc. Toi song bi c tin, cam
gi li cua c Chua Tri ma Ngai a phan
cung toi. Neu chung ta co loai c tin nh the,

chung ta co the anh uoi Satan bang gm cua


le that khi no en e quay nhieu va lam gian
oan i song trung tn cua chung ta. Satan ch
nhao ci khi chung ta phan cong no bang li
cua the gian. Nh the chung ta phai tan cong no
bang cau noi, ay la nhng g c Chua Tri
phan, Satan se au hang trc quyen nang cua
li c Chua Tri.
Neu chung ta muon song mot i song ay
day c Thanh Linh, chung ta phai cau nguyen
vi c Chua Tri cung vi Hoi-thanh, tat ca
cac thanh o, va ay t cua c Chua Tri se
hien chnh chung ta cho cong viec rao giang
Phuc am. Mot li cau nguyen nh, Hay cho
con bay to s kn nhiem cua Phuc am mot cach
can am Chung ta se song mot i song vi
muc ch la phuc vu cho Phuc am. ay la mot
i song ay day c Thanh Linh. Song mot
i song ay day c Thanh Linh la cot yeu
cua i song mot thanh o. Neu chung ta la

NOI DUNG

224 Song mot i song ay day c Thanh Linh

thanh o that, chung ta phai song mot i song


ay day c Thanh Linh. Song mot i song
nh the la chu ch cua moi thanh o, giong
nh nhan s tha th la chu yeu cua moi linh
hon. ay la mang lenh cua c Chua Tri
Nhng ai la ngi c cu khoi toi loi cua
ho nhng khong biet lam the nao e song mot
i song trung tn th phai biet rang ho phai
song mot i song ay day c Thanh Linh. o
la ieu c Chua Tri muon. Cac thanh o
phai song mot i song ay day c Thanh
Linh, o la y muon cua c Chua Tri. Mot i
song ay day c Thanh Linh thuc ay cac
thanh o rao giang Phuc am bi lam nhng viec
tot lanh. Ho yeu thch viec rao giang Phuc am,
cau nguyen vi c Chua Tri, tin cay va dau
li cua c Chua Tri trong long. Chung ta
phai oi mao cua s cu chuoc, mang giap ngc
cua s cong bnh, va anh uoi Satn bi noi
rang, Toi cong chnh luon luon.

V cac thanh o co s ng tr cua c Thanh


Linh, ho bc i trong Thanh linh, va co the
nhan quyen nang cua c Thanh Linh. Ho
ang lam cong viec cua Ngai va at c s
chuc phc cua c Chua Tri bi s cau
nguyen trong c tin. Ho se bc i trong
Thanh linh cho en khi ho anh bai Satan va
ng trc c Chua Tri. Nhng ngi co the
mang toan bo kh gii cua c Chua Tri phai
la nhng ngi c tai sanh, la ngi song mot
i song ay day c Thanh Linh.

V chung ta anh tran, chang phai cung tht


va huyet, ben la cung chu quyen, cung the lc,
cung vua chua cua the gian m toi nay, cung
cac than d cac mien tren tri vay (E-phe-so
6:12). Tran chien cua nhng ngi c tai

sanh khong la tran chien cung tht va huyet.


Tuy nhien, tran chien cua nhng ai co s ng tr
cua c Thanh Linh la chong lai vi chu quyen
thuoc linh gian ac va chong lai nhng ai lam

NOI DUNG

225 Song mot i song ay day c Thanh Linh

gian oan i song trung tn cua chung ta,


khong phuc vu Phuc am va quay roi chung ta.
Khi chung ta ra i e chien au cho cuoc
chien thuoc linh v Phuc am cua Chua, chung ta
phai trang b mu mien va kh gii thuoc linh.
Neu chung ta ch mac o bnh thng trong
cuoc chien nay, chung ta se b thng. V the
chung ta phai mang kh gii. Chung ta can
gm, thuan, mu. e thang trong tran chien,
chung ta phai chuan b cach hoan hao trc khi
ra tran. Chung ta phai mang giap ngc, day nt
lng, mang giay trong ca hai chan, roi vi gm
va thuan trong hai tay, chung ta phai anh bai
ke thu cua chung ta. ay la i song ay day
c Thanh Linh.

Chung ta phai gi Phuc am tot ep


Phao-lo noi vi chung ta, Hay nh c

Thanh Linh ng trong chung ta ma gi lay ieu


pho thac tot lanh (2 Ti-mo-the 1:14). ieu pho

thac tot lanh la g? o la Phuc am cua Nc va


Thanh linh a cu chung ta ra khoi toi. Tt 3:5
noi,khong phai cu v viec cong bnh chung ta

a lam, nhng c theo long thng xot Ngai,


bi s ra ve s lai sanh va s oi mi cua c
Thanh Linh. Chua cua chung ta a tay sach tat

ca toi loi ma chung ta a pham tren the gian


nay bi s chet cua Ngai tren Thap-t-gia va s
song lai. Chung ta phai gi Phuc am tot ep
nay. Chung ta phai mac lay mao cua s cu roi,
giap ngc cua s cong bnh va day nt lng cua
le that. Chung ta phai tin vao Phuc am cua
Nc va Thanh linh.
Sau khi trang b cho chung ta nh the, chung
ta phai thang trong tran chien vi Satan. Ch
nh the chung ta mi at en s ac thang va
chia se Phuc am cho ngi khac. Chung ta se
phai chien au nhieu tran chien vi Satan va

NOI DUNG

226 Song mot i song ay day c Thanh Linh

nhan c nhieu chien cong cho en khi chung


ta vao Vng quoc cua Chua, la gia san cua
chung ta. Cang thang nhieu tran chien vi ke
thu chung ta th cang de cho chung ta trong
nhng tran chien sau. Tat ca chung ta phai cau
nguyen cho Vng quoc cua Ngai c giau co
va thnh vng. Nh the chung ta se tang
trng trong cuoc song ay day c Thanh
Linh.
Chung ta khong c thoa man vi viec tha
th toi cua chung ta nhng phai song mot cuoc
song ay day c Thanh Linh. V Phuc am va
cong viec lanh cua chung ta, chung ta phai tin
vao Li cua c Chua Tri. Chung ta phai c
hng dan bi c Thanh Linh va song cuoc
song gi va tin li c Chua Tri, v the chung
ta khong that bai trong chien tran thuoc linh vi
Satan va khong b h hoai.
Ban hieu toi khong? Ch nh the chung ta
mi song mot i song ay day c Thanh

Linh. Toi hy vong rang ban cung se phuc vu


Phuc am cua Nc va Thanh linh, va le thuoc
vao no, bc theo Li cua c Chua Tri. Tat
ca hay lam cong viec cua s cu roi linh hon ra
khoi Satan. Chung ta co the song mot cuoc song
ay day c Thanh Linh cho en khi Chua tr
lai. e nhan s ay day c Thanh Linh la
mang lenh th hai ma c Chua Tri ban cho
chung ta. Cam n Ngai. Chung ta co the co s
ng tr cua c Thanh Linh e tha th toi trong
long chung ta. Va neu chung ta khong co s
ng tri cua c Thanh Linh, chung ta khong the
bat au mot i song ay day c Thanh Linh.
Toi cam n Chua a ban cho chung ta co i
song ay day c Thanh Linh.
Ban co tin rang ban co the co s ng tr cua
c Thanh Linh khong? Nhng ai trong chung
ta a c tha th toi cua mnh, chung ta co s
ng tr cua c Thanh Linh. Nhng nhng ai
cha c xoa toi th cha co s ng tr cua c

NOI DUNG

227 Song mot i song ay day c Thanh Linh

Thanh Linh. Nhng ai khong biet hay khong tin


Phuc am cua Nc va Thanh linh th khong co
s ng tr cua c Thanh Linh. Tat ca ngi
tren the gian se b quang xuong a nguc neu
ho khong co s ng tr cua c Thanh Linh
V chung ta khong co toi trong long, chung ta
co s ng tr cua c Thanh Linh. Va v c
Thanh Linh ng trong long chung ta, chung ta
phai vang theo y muon cua c Thanh Linh,
manh me trong c tin la tr nen chien s tron
ven. Nhng neu chung ta that bai trong s vang
phuc c Thanh Linh, no nh the chung ta b
tc oat mat kh gii.
Chung ta hay ln len qua li cua c Thanh
Linh va tr nen con ngi cua c tin. Khi
chung ta nghe li cua c Thanh Linh, c tin
cua chung ta phat trien v Chua phan, Nh

cong chung ta, chung ta cung c bao ve bi


c tin cua chung ta trong Li Ngai. Satan
khong the tan cong nhng ai c trang b
thuan c tin bi tin Phuc am cua Nc va
Thanh linh. Nhng ngi trung thanh co nang
quyen e anh bai nhng cuoc tan cong cua
Satan bi c tin cua ho.
Hay hng vao mot cuoc song ay day c
Thanh Linh vi c tin. Mot i song ay day
c Thanh Linh ngu y noi mot i song rao
giang Phuc am cua Nc va Thanh linh cach
trung thanh cho ca the gii. Nh the la song
mot i song ay day c Thanh Linh.

vay, c tin en bi s ngi ta nghe, ma ngi


ta nghe, la khi li cua ang Christ c rao
giang (Ro-ma 10:17). Vi the dau la Satan tan

NOI DUNG

Bai giang 13
Cong viec va an t cua
c Thanh Linh

NOI DUNG

229 Cong viec va an t cua c Thanh Linh

Cong viec va an t cua


c Thanh Linh
< Giang 16:5-11 >
Hien nay ta ve cung ang a sai ta en, va
trong cac ngi chang mot ai hoi ta rang: Thay
i au? Nhng v ta a noi nhng ieu o cho
cac ngi, th long cac ngi cha chan s
phien nao. Dau vay, ta noi that cung cac ngi:
Ta i la ch li cho cac ngi; v neu ta khong
i, ang Yen ui se khong en cung cac ngi
au; song neu ta i, th ta se sai Ngai en. Khi
Ngai en th se khien the gian t cao ve toi loi,
ve s cong bnh va ve s phan xet. Ve toi loi, v
ho khong tin ta; ve s cong bnh, v ta i en
cung Cha, va cac ngi chang thay ta na; ve
s phan xet, v vua chua the gian nay a b
oan xet.

Cong viec cua


c Thanh Linh la g?
Ngai lam cho the gian nhan thc
ve toi loi, s cong bnh
va s oan xet.

Sang-the-ky 1:2 viet, Va, at la vo hnh va

trong khong, s m toi tren mat vc; Than


c Chua Tri van hanh tren mat nc. Trong

oan van nay chung ta co the thay c Thanh


Linh khong ng trong s hon on va toi tam,
nhng ch song trong long cua nhng ai tin Phuc
am tot ep. Tuy nhien, nhieu ngi trong s
hon on va trong rong ri vao anh hng cua
c tin cuong tn, va noi rang ho muon nhan s
ng tr cua c Thanh Linh trong khi ho co toi
trong long.

NOI DUNG

230 Cong viec va an t cua c Thanh Linh

Linh nhan c trong tnh trang vo thc


cuong tn khong phai la Thanh Linh tot lanh.
Cong viec cua Satan nam trong nhng tn o vo
luat phap cua chu ngha cuong tn, va nhng
ngi cuong tn th de ri vao anh hng cua
thu oan va quyen lc cua no. Nhng c
Thanh Linh la ngoi v c Chua Tri la ang
khon ngoan, co cam xuc va co y ch ro rang.
Ngai lam viec vi c Chua Tri Cha , c
Chua Jesus Con trong s tao dng the gii
nay. Chung ta se hoc ve cac loai cong viec ma
c Thanh Linh a thc hien trong the gian
nay.

c Thanh Linh lam cho the gian


nhan thc toi loi
Cong viec au tien cua c Thanh Linh la

g? Ngai lam cho the gian nhan thc toi loi.


Ngi b Ngai lam cho nhan thc toi loi la
nhng ngi khong chap nhan Phuc am tot ep
cua bap-tem Chua Jesus bi Giang va huyet
Ngai tren Thap-t-gia. Ngai lam cho tat ca toi
nhan nhan thc toi loi cua mnh va toi cua
nhng ai khong tin Phuc am tot ep.

Ngai lam cho the gian nhan thc s


cong bnh cua c Chua Tri
ieu th hai c Thanh Linh thc hien la g?
Ngai mang li chng ve s cong bnh cua c
Chua Tri va hoan thanh cong cuoc cu chuoc
cua Chua Jesus cho toi nhan. Giang 16:10 noi,

Ve s cong bnh, v ta i en cung Cha, va cac


ngi chang thay ta na. Chung ta phai biet s
cong bnh cua c Chua Tri trong Kinh-thanh

NOI DUNG

231 Cong viec va an t cua c Thanh Linh

co y ngha g. No co ngha la le that ma Chua


Jesus cat tat ca toi loi cua the gian qua bap-tem
cua Ngai bi Giang va bat c ai tin Ngai co the
tr nen ngi cong chnh qua an ien cua c
Chua Tri. Chua Jesus chu bap-tem bi Giang
va nhan tat ca toi loi cua the gian, o huyet
Ngai ra tren Thap-t-gia, song lai va tr nen
Cu-Chua cua tat ca toi nhan. ay la Phuc am
tot ep ma c Chua Tri ban cho chung ta.
Chua Jesus cat tat ca toi loi cua the gian qua
nc va huyet theo y muon cua c Chua Tri
va tr nen Chu cua i song tat ca chung ta.
c Thanh Linh giup ngi ta tin Phuc am
cua bap-tem Chua Jesus bi Giang va huyet
Ngai tren Thap-t-gia, v the giup ho nhan c
s tha toi. Ban nen biet rang cong viec cua c
Chua Tri trong ba ngoi la tan tung. c Thanh
Linh lam viec v Phuc am tot ep, lam cho
ngi ta tin vao tnh yeu cua c Chua Tri.
Ngai cung bao am Phuc am cua Nc va

Thanh linh la that

Ngai lam cho the gian nhan thc


s oan xet
Cong viec th ba cua c Thanh Linh la g?
Ngai pha huy cong viec cua Satan. Satan th
tham trong t tng con ngi rang, Ngi co
the tin Chua Jesus nhng hay ngh rang Coc-giao cung ch la mot trong nhieu ton giao
tren the gii. Satan co gang ngan tr ngi ta
tin bap-tem cua Chua Jesus va huyet Ngai tren
Thap-t-gia e ho khong the nhan c s tha
toi du ho tin Chua Jesus. V Satan lam giam gia
tr cua C-oc-giao e thanh mot ton giao
bnh thng, nhieu ngi la nan nhan cua
Satan b la doi rang tin Chua Jesus nh la mot
ngi nhn lanh. Tuy nhien, muc ch that cua

NOI DUNG

232 Cong viec va an t cua c Thanh Linh

tin Chua Jesus la e c tai sanh thanh ngi


cong chnh.
Ban khong nen co c tin sai lac. c tin sai
lac khong the lam cho ban thanh hoa cho du
ban tin Chua Jesus bao nhieu i na. Neu ban
co c tin sai lac, ban se khong biet va thay
Chua Jesus cach ro rang bi s la doi cua
Satan. c Thanh Linh tr nen ngi bao am
cho s cu roi cho nhng ai c cu bi tin
Phuc am tot ep cua Nc va Thanh Linh. Tat
ca c tin cua nhng ai con co toi trong long la
vo dung.
c Thanh Linh lam chng cho le that cua
Phuc am tot ep. Chua Jesus a chu bap-tem
e cat toi loi cua the gian va Ngai chu ong
inh e tra cai gia cua toi loi. c Thanh Linh
lam chng cho le that nay. c Thanh Linh
khuyen mi tat ca moi ngi tren the gian tin
nhan Phuc am that e c s tha toi. Tuy
nhien, chung ta nen ghi nh trong tam tr rang

c Thanh Linh cao trach va xet oan nhng ai


khong nhan Phuc am tot ep vao long ho.

Moi ngi nen co c tin phc hanh


c tin phc hanh la g? o la c tin dan
chung ta en cho nhan lanh s ng tr cua c
Thanh Linh qua s tha toi. Tuy nhien, chung ta
thay nhieu C-oc-nhan tren toan the gii van
con co toi trong long mac du ho duy tr c tin
cua ho trong Chua Jesus trong suot thi gian
dai. Ho tin Chua cang lau th toi cua ho tr nen
cang nhieu. Nan e ln nhat ngan tr ho c
giai thoat khoi toi la ho ngh rang noi tieng la
va co khai tng la bang chng cua s nhan
lanh c Thanh Linh. Ho khong nhan thay s
phan xet cua c Chua Tri v toi loi cua ho.
Nhieu ngi tren the gian khong the phan
biet cong vec cua c Thanh Linh va cong viec

NOI DUNG

233 Cong viec va an t cua c Thanh Linh

cua ma quy. Cong viec cua Satan dan a


ngi ta en cho roi loan bi niem tin sai lac va
dan ho hng ve s huy diet. o la nhng g
Satan co gang at c bi s oi nghch vi
c Chua Tri. Satan khien con ngi ri vao
anh hng cua niem tin me tn va bat ho tr
thanh no le. Satan truyen trong ho y muon kinh
nghiem dau ky, phep la sieu nhien va khien ho
ngh rang nhng kinh nghiem nh the la co gia
tr hn s nhan lanh Thanh linh qua c tin
trong Phuc am tot ep.
Tuy nhien c Chua Tri cho phep con
ngi nhn thay the gii cua c Chua Tri qua
Li cua Ngai. Qua c Thanh Linh, ho biet va
tin rang c Chua Tri tao nen con ngi, c
Chua Tri yeu thng ho, va c Chua Tri
muon cu ho. Ke hoach cua Ngai cho toi nhan
la c Chua Jesus Christ cu ho ra khoi toi qua
Phuc am cua Nc va Thanh linh va mi goi ho
song trong tnh yeu cua Ngai bi c tin.

1 Phi-e-r 3:21 chep, Phep bap-tem bay gi


ben la anh tng cua s ay e cu anh em, va
1 Phi-e-r 1:23 chep, Anh em a c lai

sanh, chang phai bi giong hay h nat, nhng


bi giong chang h nat, la bi li hang song va
ben vng cua c Chua Tri.

Cong viec cua c Thanh Linh la soi sang


con ngi trong s that cua toi loi, s cong bnh,
s phan xet va lam cho ho tin vao le that o.
c Thanh Linh lam cho ho biet ve s phan xet
cua c Chua Tri, va ho co the c giai thoat
khoi toi loi bi tin Phuc am cua bap-tem Chua
Jesus va huyet Ngai tren Thap-t-gia. c
Thanh Linh ban cho ho s thong biet rang Ngai
trong ho khi ho co c tin trong Phuc am cua
Nc va Thanh linh.
Ve sau, chung ta xem xet ky cang hn ve
c Thanh Linh. Moi ngi tren the gii co the
co s ng tr cua c Thanh Linh va tnh yeu
cua c Chua Tri ch khi ho nhan s tha toi

NOI DUNG

234 Cong viec va an t cua c Thanh Linh

bi tin Phuc am tot ep cua Nc va Thanh


linh cua Chua Jesus.

Ngoi v cua c Thanh Linh


c Thanh Linh la c Chua Tri quyen
nang. Ngai s hu nhng c tnh ay u cua
mot ngoi v, danh xng, s hieu biet, cam xuc
va y ch. V c Thanh Linh s hu s thong
biet, Ngai do xet s sau nhiem cua c Chua
Tri (I Co-rinh-to 2:10) va tam long cua con
ngi.
V c Thanh Linh s hu cam xuc, Ngai
vui long vi nhng ai tin li c Chua Tri,
nhng that vong oi vi nhng ngi khong tin.
Ngi cong chnh co the cam nhan tnh yeu cua
c Chua Tri qua c Thanh Linh.
c Thanh Linh con c goi la ang Yen
ui. Co ngha la c Thanh Linh giup ngi

cong chnh trong nhng kho khan cua ho, em


chien thang ve cho ho, anh ha ke thu cua ho.
Ngai co s khon sang, cam xuc va y ch nh
con ngi chung ta co, va Ngai ng trong nhng
ai tin Phuc am cua Nc va Thanh linh.

Cong viec cua c Thanh Linh


oi vi tn o
c Thanh Linh cho phep ngi ta nhan thay
le that cua s tha toi, va ng trong long cua
nhng tn o. Cong viec cua Ngai la lam chng
ve le that la c Chua Jesus a cat tat ca toi loi
cua nhan loai qua bap-tem va huyet cua Ngai
(1 Giang 5:6-8). Ngai cung an ui nhng ay t
va cac thanh o cua Ngai trong bat c u phien
nao va lam cho ho manh me e tiep tuc ng
len. Chnh mnh Ngai cau thay cho ho khi ho

NOI DUNG

235 Cong viec va an t cua c Thanh Linh

khong biet mnh phai cau xin nhng g (Ro-ma


8:26). Va Ngai ban s an ngh cho nhng ngi
cong chnh trong Hoi-thanh cua c Chua Tri
va dan ho i vao s phong phu cua Li Ngai
(Thi thien 23).

Cong viec cua c Thanh Linh lien


quan en Kinh-thanh
c Thanh Linh hng dan ngi cong chnh
nhan thc va tin vao le that e rao giang Phuc
am cho ngi khac. Ca Kinh Thanh eu la bi

c Chua Tri soi dan, co ch cho s day do, be


trach, sa tr, day ngi trong s cong bnh, (2
Ti-mo-the 3:16).
Hay tm trong sach c Gie-ho-va va oc
lay: trong nhng thu vat ay chang mot con nao
thieu, chang mot con nao la khong u oi. V

ay la mieng c Gie-ho-va a truyen, va Than


Ngai a nhom chung no lai (E-sai 34:16).
Trc het, phai biet ro rang chang co li
tien tri nao trong Kinh Thanh lay y rieng giai
ngha c. V chang he co li tien tri nao la
bi y mot ngi nao ma ra, nhng ay la bi c
Thanh Linh cam ong ma ngi ta a noi bi
c Chua Tri (2 Phi-e-r 1:20-21).

c Thanh Linh a ha hi cho cac ay t cua


c Chua Tri e viet ra Li cua c Chua
Tri v the chung ta co the oc no. Ngai gii
thieu ngi ta en vi Phuc am cua Nc va
Thanh linh va hng dan ho rao giang ra khap
the gii.
V the, du ngi cong chnh co the b khon
kho trong nhieu th thach trong cuoc song, ho
co the vt qua nh quyen nang cua c Thanh
Linh.

NOI DUNG

236 Cong viec va an t cua c Thanh Linh

An t va bong trai cua Thanh linh


Nhng an t cua Thanh linh ngha la nhng
kha nang Ngai ban cho cac thanh o e pho
bien Phuc am tot ep cua c Chua Tri cho
ngi khac. V the cac thanh o hien dang
chnh ho cho cong viec cua c Chua Tri vi
nhng an t ma Ngai ban cho, va c Thanh
Linh giup em vinh hien ve cho Chua. c

Thanh Linh to ra trong moi mot ngi, cho ai


nay eu c s ch chung (1 Co-rinh-to 12:7).

An t cua c Thanh Linh co muc ch la e


trang b cho cac thanh o trong c tin va giup
ho trong cuoc ua hng ve pha trc (E-pheso 4:11-12). c Thanh Linh ban cho ay t
cua c Chua Tri va cac thanh o nhng kha
nang e giup ho pho bien Phuc am. Hoi-thanh
cua c Chua Tri la mot cong ong cua nhng
ngi thanh a c thanh hoa trong c Chua
Jesus Christ (1 Co-rinh-to 1:2).

Moi C-oc-nhan la nhng ngi a nhan


lanh Thanh linh nen c x theo bon phan va v
tr ma Ngai ban cho v Chua Jesus la au cua
Hoi-thanh. c Thanh Linh ban cho cac thanh
o kha nang va nhan thc thuoc linh e ho co
the lam viec cho Nc c Chua Tri. Ngai
lam moi s e bay to s vinh hien cua Phuc am
ma c Chua Tri ban cho chung ta. Phao-lo
noi, Vay, anh em hoac an, hoac uong, hay la

lam s chi khac, hay v s vinh hien c Chua


Tri ma lam(1 Co-rinh-to 10:31).

Cac loai an t khac nhau cua Thanh


linh
Co 12 loai an t khac nhau cua c Thanh
Linh. Chung ta co the thay trong Kinh-thanh
nhng an t nay xuat hien di hnh thc khac

NOI DUNG

237 Cong viec va an t cua c Thanh Linh

nhau cho nhng ngi khac nhau. Mot bang liet


ke cac an t xuat hien trong Ro-ma 12:6-8, 1
Co-rinh-to 12:8-10, va E-phe-so 4:11. Phan
theo sau ay la chn an t thuoc linh c noi
en trong 1 Co-rinh-to oan 12.
1) Li noi tri thc: ieu nay ban cho chung
ta trong s ha hi thuoc linh e chung ta hieu
Phuc am cua Nc va Thanh linh.
2) Li noi khon ngoan: ay la kha nang sap
at nhieu van e en trong i song cua ngi
cong chnh qua li c viet ra cua c Chua
Tri.
3) c tin: c Thanh Linh ban cho cac
thanh o c tin va s tin cay manh me e ho
co the lam phep la cua s cu roi linh hon khoi
toi loi va Satan. Ngi cong chnh co the co s
tha th va cha lanh s roi loan thuoc linh qua
nang lc cua c tin.
4) Cha lanh: c Thanh Linh ban cho ngi
cong chnh kha nang cha lanh qua c tin cua

ho trong Li cua c Chua Tri.


5) Cong viec cua phep la: ay la an t ky
dieu c ban cho cac thanh o e lam cong
viec cua c Chua Tri bi tin Li Ngai. Mot
phep la la mot cai g xay ra cach sieu nhien qua
c tin, vt qua s hieu biet cua con ngi
trong luat thien nhien.
6) Tien tri: trong thi ky nay, ch nhng ai tin
va vang phuc li c Chua Tri mi co the noi
tien tri theo nhng g a c viet ra. Nhng li
cua vai ngi co c tin khong can c tren
nhng g c viet ra trong Kinh-thanh khong
the la li tien tri that. ay t cua c Chua
Tri, la ngi co s ng tr cua c Thanh
Linh, rao giang Li cua c Chua Tri va bang
cach ay e m mang va khuyen giuc ho lam
cong viec cua c Chua Tri qua Hoi-thanh, la
than the c Chua Tri. c Thanh Linh ban
kha nang nay cho cac ay t va cac thanh o
cua c Chua Tri.

NOI DUNG

238 Cong viec va an t cua c Thanh Linh

7) Phan biet cac than: ay la kha nang e


xac nh ngi nao a c tha toi. Co the
chung ta se b lac loi v Satan dan du neu chung
ta khong co an t nay. V the gian di quyen
kiem soat cua Satan, chung ta ch co the s hu
an t nay bi tin Phuc am tot ep ma c Chua
Tri ban cho chung ta va nh the chung ta vt
qua nhng th thach, ganh nang va ieu ac
trong the gian. Mot ngi cong chnh nhan an
t nay bi tin Phuc am that. V the anh ta co the
noi ngi nao con co toi trong long.
8) Noi tieng la: Kinh-thanh noi vi chung ta
ve viec noi tieng la, nhng tha toi lay nam li
bang tr khon mnh ma rao giang trong Hoi
thanh, e c day bao ke khac, hn la lay mot
van li bang tieng la (1 Co-rinh-to 14:19).
Mot thanh o biet rang hieu li c Chua Tri
la quan trong hn noi tieng la ma chnh anh ta
khong co kha nang hieu. V the anh ta nen tiet
che trong viec noi tieng la.

9) Thong giai cac th tieng khac: An t nay


c ban cho cac mon o e cho phep ho rao
giang Phuc am trong thi ky Hoi-thanh au
tien. Ngay nay c Thanh Linh pho bien Phuc
am qua chc vu dch va giai s iep trong nhieu
th tieng khac nhau. Khong can phai co mot
ngi thong giai khi mot ngi khac rao giang
Phuc am ma co the noi tat ca cac ngon ng
khac. Tuy nhien, khi chung ta oi dien vi mot
hang rao ngon ng, c Chua Tri luon cho
phep thong giai e thc hien cong viec cua
Ngai. c Chua Tri khong lam viec trong tnh
trang mat trat t hay tnh trang hon me. c
Thanh Linh lam viec trong Phuc am tot ep va
cung hng dan cac thanh o dch Phuc am ra
nhieu th tieng khac nhau.

NOI DUNG

239 Cong viec va an t cua c Thanh Linh

Bong trai Thanh Linh la g?


e quan tam en bong trai Thanh linh, Kinhthanh noi, Nhng trai cua Thanh Linh, ay la

long yeu thng, s vui mng, bnh an, nhn


nhuc, nhan t, hien lanh, trung tn, mem mai,
tiet o: khong co luat phap nao cam cac s o
(Ga-la-ti 5:22-23).

1) Yeu thng: tnh yeu that cua ngi cong


chnh la cu tat ca toi nhan ra khoi toi loi cua
ho bang cach giang Phuc am tot ep cua Nc
va Thanh linh. V ngi cong chnh co Phuc am
tot ep va o la tnh yeu that cua Chua Jesus,
ho rao giang Phuc am cua tnh yeu that va co
tnh yeu that v linh hon ngi khac.
2) Vui mng: ay la phc hanh vinh quang
khong the mo ta tuon tran ra t tan ay long
cua chung ta khi chung ta c tai sanh. Ngi
cong chnh nhan c s tha th tat ca toi loi th
co s vui sng trong long (Phi-lp 4:4). V ay

la s vui mng cua nhng ngi cong chnh, ho


co kha nang chia se niem vui cho ngi khac.
3) Bnh an: ay la tam long cua s an ui
c ban cho nhng ngi cong chnh, la nhng
ngi c tha toi bi tin vao Phuc am cua
Nc va Thanh linh. c Thanh Linh khien cho
nhng ngi cong chnh rao giang Phuc am cua
s bnh an. Nhng ngi vang theo Phuc am tot
ep cua s bnh an la nhng ngi co kha nang
dan ngi khac ac thang toi loi cua the gian va
co nang quyen trong c tin va s tin cay trong
an ien cu roi. Ngi cong chnh em s hoa
bnh gia con ngi va c Chua Tri c goi
la con cua c Chua Tri (Ma-thi- 5:9). c
Thanh Linh khien nhng ngi cong chnh song
cuoc i ngay lanh va chuc bnh an cho ngi
khac bi rao giang Phuc am.
4) Nhn nhuc: Bong trai cua s nhn nhuc
trong long cua ngi cong chnh, la ngi a
c giai thoat khoi toi bi tin Phuc am that.

NOI DUNG

240 Cong viec va an t cua c Thanh Linh

Chung ta co the s hu nhng bong trai nay bi


nuoi dng cam xuc lau dai vi c Thanh
Linh. Co s nhn nhuc va kien nhan trong long
ngi cong chnh.
5) Nhn t: c Chua Tri co s nhn t tren
chung ta khi chung ta ay toi va giai thoat
chung ta khoi tat ca toi cua chung ta qua phep
bap-tem cua Chua Jesus va huyet Ngai tren
Thap-t-gia. Chung ta co the yeu va co s nhn
t tren ngi khac v Chua Jesus co s nhn t
tren chung ta va cat i tat ca toi cua chung ta va
v chung ta tin Ngai va nhan c an ien cua
Ngai. Ngi cong chnh co s nhn t ay trong
long va bong trai cua Phuc am tot ep.
6) Hien lanh: Hien lanh ay co ngha la
c tnh tot. Ngui cong chnh co s hien
lanh va c tin trong Chua.
7) Trung tn: Trung tn co ngha la mot tam
long ay day c tin trong c Chua Tri. S
trung tn cua thanh o en t long trung thanh

vi Chua Jesus.
8) Mem mai: Co kha nang hieu biet ngi
khac va gi no cach am cung va em du trong
long. Ngi cong chnh co long yeu thng ke
thu va cau nguyen cho ho c giai cu.
9) Tiet o: la kha nang kem che chnh mnh,
tranh song cuoc song oi bai va thay vao o la
cuoc song tiet o, chng mc.

ay day c Thanh Linh


Ket qua cua s ay day c Thanh Linh la
g? Nhan phc hanh nay cho phep cac thanh
o song nh cac mon o au tien cua Chua
Jesus, gan lien chnh ho vi Hoi-thanh cua c
Chua Tri. c Thanh Linh lam cho ngi cong
chnh co the tr thanh cong cu cua s cong bnh
va hien dang cuoc song cua ho e hoan thanh y
muon cua c Chua Jesus Christ. Y muon cua

NOI DUNG

241 Cong viec va an t cua c Thanh Linh

ngi cong chnh c kiem soat bi y muon


cua Chua, va ho hien dang tat ca s hu va tai
tr cua ho cho Ngai. c Thanh Linh lam cho
ngi cong chnh co the song mot cuoc song tan
hien cho s ac thang toi loi vi y thc ac
thang, vui mng va tin cay, khong co tinh than
ngheo kho, that bai hoac that vong (Ro-ma
oan 7).

Nhng khi c Thanh Linh giang tren cac


ngi, th cac ngi se nhan lay quyen phep, va
lam chng ve ta tai thanh Gie-ru-sa-lem, ca x
Giu-e, x Sa-ma-ri, cho en cung trai at
(Cong-vu cac S-o 1:8). S ay ay c

Thanh Linh hng dan ngi cong chnh rao


giang Phuc am.
Chua ban y thc ve nang lc c tin cho
nhng ai co s ng tr cua c Thanh Linh. c
Chua Tri ban ac quyen tr nen con cai c
Chua Tri cho nhng ai toi loi c tha bi c
tin cua ho trong Phuc am tot ep cua Chua

Jesus (Giang 1:12). Ngi cong chnh la ngi


a tr nen con cai c Chua Tri, qua c tin
ho co the rao giang Phuc am cho the gii.
Ngi cong chnh co kha nang anh bai
Satan qua Phuc am cua s tha toi. Ho cung co
nang quyen e cha lanh tat benh thuoc linh
(Mac 16: 18), cha ap tren nang quyen cua
Satan (Lu-ca 10:19), va c vao Nc Tri
(Khai huyen 22:14). Ngi cong chnh song vi
tham quyen nh nha vua bi c tin trong li
ha cua c Chua Tri (2 Co-rinh-to 6:17-18).
c Thanh Linh lam cho ngi cong chnh
truc xuat moi ham thch the gian. Ngai cung
hng dan chung ta rao giang Phuc am that
(Ga-la-ti 5:6).
c Thanh Linh khien cho ngi cong chnh
oc va tin Phuc am tot ep va day no cho ngi
khac (1 Ti-mo-the 4:13).
c Thanh Linh nhom hop nhng ngi
cong chnh vao trong Hoi-thanh cua c Chua

NOI DUNG

242 Cong viec va an t cua c Thanh Linh

Tri moi ngay (He-b-r 10:25).


c Thanh Linh khien cho ngi cong chnh
xng toi (1 Giang 1:9) e lam cho long ho pho
bay bi anh sang cua le that (E-phe-so 5:13).
c Thanh Linh hng dan ngi cong chnh
i vao con ng ung trong cuoc song cua ho
(Thi thien 23).
c Thanh Linh phan vi ngi cong chnh
ng dap tat an t cua Ngai (1 Te-sa-lo-ni-ca
5:19).
c Thanh Linh lam nhng cong viec ln
qua Phuc am dieu ky (Mac 16:17-18).
c Thanh Linh hng dan ngi cong chnh
song nh cac mon o cua Chua bi s lien ket
chnh ho vi Hoi-thanh cua c Chua Tri.
Ngai hng dan ngi cong chnh song mot i
song cho s rao truyen Phuc am tot ep va c
ay day c Thanh Linh. o la cong viec cua
c Thanh Linh qua Phuc am dieu ky (1 Phi-er 2:9).

Ngai ang lam viec trong long cua moi thanh


o ngay luc nay. Ha-le-lu-gia!

NOI DUNG

Bai giang 14
S an nan that e
nhan lanh
c Thanh Linh la g?

NOI DUNG

244 S an nan that e nhan lanh c Thanh Linh la g?

S an nan that e
nhan lanh
c Thanh Linh la g?
< Cong-vu cac S-o 2:38 >
Phi-e-r tra li rang: Hay hoi cai, ai nay
phai nhan danh c Chua Jesus chu phep baptem, e c tha toi mnh, roi se c lanh s
ban cho c Thanh Linh.
S an nan that e
nhan lanh cThanh Linh la g?
Tr ve vi Phuc am cua Nc va Thanh Linh
Tin bap-tem cua Chua Jesus va
huyet Ngai tren Thap t gia.

Bai giang cua Phi-e-r trong Cong-vu cac


S-o oan 2 a tac ong mot cach manh me
trong long ngi nghe va khien ho an nan toi.
Ho b cat xe tan ay long va noi vi Phi-e-r va
cac s o khac rang ra, Chung toi se lam g?
Phi-e-r tra li, Hay hoi cai, ai nay phai nhan
danh c Chua Jesus chu phep bap-tem, e
c tha toi mnh, roi se c lanh s ban cho
c Thanh Linh (Cong-vu cac S-o 2:38).
Bai giang cua Phi-e-r trnh bay vi chung ta
cach ro rang ve c tin trong Phuc am cua
Nc va Thanh Linh la khong the thieu e
nhan lanh c Thanh Linh va no cung to bay
cho chung ta s that ve an nan la g. Chung ta
nen biet rang chung ta co the nhan c Thanh
Linh cung luc vi s tha toi bi nhn xem Kinh
Thanh cach xac thc va tin vao Phuc am cua
Nc va Thanh Linh.
ieu au tien chung ta phai co e nhan lanh
s ng tr cua c Thanh Linh la tin s an nan

NOI DUNG

245 S an nan that e nhan lanh c Thanh Linh la g?

c day trong Kinh Thanh. Tuy nhien, chung


ta nen can than khong nen nh ngha an nan la
hoi han. An nan ay co ngha la c tin trong
c Chua Jesus Christ. Chung ta co the thay
trong Kinh Thanh rang ngi ta a hoi han khi
ong inh Chua Jesus. Ho hoi han va hoi Phi-er ho se lam g va chap nhan toi cua ho trc
khi Phi-e-r bao ho an nan. Chung ta thay rang
s an nan ma Phi-e-r noi ay khong phai la
hoi han toi va chap nhan no, nhng nhan Chua
Jesus vao long nh Cu Chua va co c tin
trong Phuc am tot ep ma Ngai ban cho chung
ta. ay la ban tnh cua s an nan that.
Tnh yeu cua Chua Jesus en vi chung ta
trc khi co bat c s hoi han nao ve toi loi
trong long cua chung ta. ieu nay co ngha la
c Chua Jesus a cat tat ca toi loi cua chung
ta khi Ngai chu bap-tem song Gio-anh, va
chet tren thap t gia, va song lai t trong ke
chet. Trong cach nay, Ngai tay sach tat ca toi

loi va s gian ac cua chung ta.


An nan that co ngha la tin vao le that. Ban
co ngh la toi loi chung ta se b tieu tr mai mai
khi chung ta ch hoi han toi va cau xin s tha
th khong? o khong phai la an nan that. An
nan that co ngha la nhan s tha th toi chung ta
bi tin vao Phuc am tot ep cua bap-tem cua
Chua Jesus va huyet Ngai. Kinh Thanh noi
rang chung ta se c tha toi bi s an nan.
Giong nh the, chung ta phai tin vao Phuc am
cua Chua Jesus va huyet Ngai e nhan c s
tha toi cach hoan toan.
Phi-e-r thc hanh phep bap-tem trong
danh Chua Jesus cho nhng ai tin Chua Jesus.
Chua Jesus a chu bap-tem e cat tat ca toi loi
cua nhan loai. Bap-tem cua Ngai va s chet
tren thap t gia la s hoan thanh Phuc am tot
ep e ngi tin co the nhan lanh c Thanh
Linh (Ma-thi- 3:15-17). Nhan loai co the c
thanh hoa bi tin nhan phep bap-tem cua Chua

NOI DUNG

246 S an nan that e nhan lanh c Thanh Linh la g?

Jesus va huyet Ngai tren thap t gia. Tom lai,


ai la ngi nhan s tha toi bi tin nhan Phuc am
th nhan lanh Thanh Linh.

S cau nguyen co the mang en s


ng tr cua c Thanh Linh khong?
Ngi ta khong the nhan c s tha toi va
s ng tr cua c Thanh Linh dau ho cau
nguyen tch cc en au. e co s ng tr cua
c Thanh Linh, ieu can thiet la tin phuc am
tot ep c hoan thanh bi bap-tem cua Chua
Jesus va huyet Ngai tren thap t gia. Thanh
Linh cua c Chua Tri c ban cho nhng ai
ma toi cua ho c hoan toan cat bo.
c tin trong Phuc am co ngha la biet c
Chua Jesus nh la Cu Chua that. Cong-vu cac
S-o 2:38 Hay hoi cai, ai nay phai nhan danh

c Chua Jesus chu phep bap-tem, e c


tha toi mnh, roi se c lanh s ban cho c
Thanh Linh. S o Phi-e-r noi rang s ng tr

cua c Thanh Linh c ban cho nhng ai la


ngi c tha th toi qua c tin bi s an nan
that. S tha toi va s nhan lanh c Thanh Linh
quyen lai vi nhau.
Kinh Thanh chep, Hay hoi cai, ai nay phai

nhan danh c Chua Jesus chu phep bap-tem,


e c tha toi mnh, roi se c lanh s ban
cho c Thanh Linh. V li ha thuoc ve cac
ngi, con cai cac ngi, va thuoc ve het thay
moi ngi xa, tc la bao nhieu ngi ma
Chua la c Chua Tri chung ta se goi (Congvu cac S-o 2:38-39).

Ngi ta co the nhan c Thanh Linh vi


ieu kien la long cua anh ta c thanh hoa, vo
toi. Vay, chung ta nen tin vao Phuc am cua
Chua Jesus ban cho chung ta. Chung ta phai tr
nen thanh hoa sau khi nhan s tha toi bi tin

NOI DUNG

247 S an nan that e nhan lanh c Thanh Linh la g?

vao Phuc am dieu ky, trong Phuc am o noi


rang tat ca toi loi cua the gian a c cat i
khi c Chua Jesus Christ chu bap-tem. Ch
bi ieu nay chung ta c nhan lanh c
Thanh Linh. c Chua Tri muon c Thanh
Linh ng trong loai ngi. V y muon c

Chua Tri, ay la khien anh em nen thanh (I


Te-sa-lo-ni-ca 4:3).

S tha th that c ban cho khong qua co


gang hay s tan hien cua con ngi, hoac long
hao hiep san co, nhng ch bi tin vao Phuc am
tot ep cua Ba Ngoi c Chua Tri, c thiet
lap qua Giang Bap-tt. c Chua Tri Ba Ngoi
Thanh ban s ng tr cua c Thanh Linh cho
nhng ai c tha toi bi tin nhan Phuc am that.
am ong quan chung b xe long khi nghe
nhng g Phi-e-r noi trong ngay le Ngu-tuan.
Ho keu len, Chung toi phai lam g? (Cong-vu
cac S-o 2:37). ieu nay ch to rang ho a
thay oi tam long va bay gi tin Chua Jesus la

Cu Chua cua ho. Ho cung c cu khoi toi


bi c tin trong s an nan that c giang ra
bi Phi-e-r. S tha toi c ban cho tat ca
nhan loai tuy theo c tin cua ho trong Phuc am
tot ep cua bap-tem cua Chua Jesus va huyet
Ngai tren thap t gia.
Muc ch cua bap-tem cua Chua Jesus la e
cho phep Ngai ganh toi loi cua the gian. Tin
vao ieu nay la ieu kien cot yeu e nhan lanh
c Thanh Linh. c Chua Tri ban s ng tr
cua c Thanh Linh cho nhng ai tin Phuc am
cua le that da tren phep bap-tem cua Chua
Jesus. Va khi chu phep bap-tem roi, c

Chua Jesus ra khoi nc; bong chuc cac tng


tri m ra, Ngai thay Thanh Linh cua c Chua
Tri ng xuong nh chim bo cau, au tren
Ngai (Ma-thi- 3:16). S en cua c Thanh

Linh trong ngay le Ngu-tuan co s quan he ac


biet vi c tin cua cac s-o trong Phuc am tot
ep; bap-tem cua Chua Jesus, s chet cua Ngai

NOI DUNG

248 S an nan that e nhan lanh c Thanh Linh la g?

tren thap t gia va s song lai.


Cong-vu cac S-o chep rang ngi ta chu
bap-tem trong danh Chua Jesus va nhan lanh
c Thanh Linh. Chung ta nen tin rang s nhan
lanh c Thanh Linh la mon qua ac biet t
c Chua Tri. e nhan mon qua c Thanh
Linh, tat catoi chung ta phai c thanh tay qua
c tin trong phep bap-tem cua Chua Jesus va
s chet cua Ngai tren thap t gia.
Theo sach Cong-vu cac S-o, tat ca nhng
ngi nghe bai giang cua Phi-e-r, trong o ong
noi, cac ngi kha cu mnh khoi dong doi
gian ta nay (Cong-vu cac S-o 2:40), ho chu
y li khuyen cua ong va chu bap-tem. Nhng
g chung ta hoc c t Kinh-Thanh qua cac
S-o trong thi hoi-thanh au tien la nhan c
Thanh Linh tren can ban niem tin cua ho trong
phep bap-tem cua Chua Jesus va huyet Ngai
tren thap t gia. ay la ieu kien cot yeu cho
s nhan lanh c Thanh Linh. c tin trong

phep bap-tem cua Chua Jesus va huyet Ngai


tren thap t gia la ieu khong the thieu c
cho ngi tm kiem s tha toi.

c tin dan chung ta en s tiep nhan


c Thanh Linh qua s an nan that.
Chung ta hay xem Cong-vu cac S-o 3:19,

Vay cac ngi hay an nan va tr lai, ang cho


toi loi mnh c xoa i, hau cho ky th-thai en
t Chua Chung ta nen nh ngha an nan nh

the nao? Hay suy ngh ve no mot lan na.


Trong Kinh Thanh, an nan co ngha la quay
tr lai niem tin cua s cu chuoc. Trong nhng
ngay ay, ngi ta bay to thai o nh the ho
muon va th phng nhng vat ma c Chua
Tri tao ra. Nhng ve sau ho nhan thc rang
c Chua Jesus Christ cu ho ra khoi toi loi bi

NOI DUNG

249 S an nan that e nhan lanh c Thanh Linh la g?

nc va huyet Ngai, ho a cai ao. o la an


nan theo Kinh Thanh. An nan that la quay tr
lai vi vi Phuc am tot ep cua nc va Thanh
linh.
S an nan that can thiet cho s nhan lanh
c Thanh Linh la g? o la tin phep bap-tem
cua Chua Jesus va huyet Ngai tren thap t gia.
Ky th thai en t Chua. Neu ai co niem tin
nay, ho c tha toi mnh va nhan lanh Thanh
Linh. V Chua Jesus a thanh hoa tat ca toi
nhan tren the gii qua phep bap-tem cua Ngai
va huyet Ngai tren thap t gia, chung ta phai tin
vao Phuc am nay, nhan s tha toi va nhan c
Thanh Linh.
e tin Chua Jesus va nhan s ng tr cua
c Thanh Linh, toi cua con ngi phai c
chuyen qua cho c Chua Jesus qua c tin
vao phep bap-tem va s chet cua Ngai tren
thap t gia. Chung ta nen tin rang Chua Jesus
cat tat ca toi loi chung ta va chet tren thap t

gia e chu xet oan v toi chung ta. ay la c


tin ung va la s an nan that, no lam cho chung
ta co the co s ng tr cua c Thanh Linh.
c Thanh Linh en tren nhng ai la ngi
c tha toi. Tai sao c Chua Tri ban c
Thanh Linh nh la mot mon qua cho nhng ai
c cu chuoc? V c Thanh Linh la ang
Thanh, muon ng trong ho va an chng tren ho,
la con c Chua Tri.
c Thanh Linh la c Chua Tri. c
Chua Cha, c Chua Con, va c Thanh Linh
la mot c Chua Tri. Ngai co 3 Ngoi, nhng
cung la c Chua Tri. c Chua Cha co ke
hoach cu chung ta ra khoi toi, va Jesus, c
Chua Con en the gian, chu bap-tem bi Giang
e cat toi loi cua the gian, chet tren thap t gia,
song lai t ke chet vao ngay th ba va c cat
len tri. c Thanh Linh hng dan chung ta
tin vao Phuc am tot ep, lam chng ve bap-tem
cua Chua Jesus va huyet Ngai tren thap t gia.

NOI DUNG

250 S an nan that e nhan lanh c Thanh Linh la g?

c Chua Tri an chng nhng ai c cu


chuoc qua c Thanh Linh. Chua ban c
Thanh Linh cho ai tin vao Phuc am la Chua
Jesus cat tat ca toi loi the gian. c Chua Tri
ban cho ho c Thanh Linh nh la cua cam e
an chng ho la con cua Ngai. c Thanh Linh
la bang chng cuoi cung cua s chuoc toi cho
nhng ai tin vao Phuc am cua Ngai.
Ai la ngi co c Thanh Linh la con c
Chua Tri. Ai la ngi co s ng tr cua c
Thanh Linh th luon luon cam thay ti mi. Ho
co c tin vng vang trong li c Chua Tri,
trong bap-tem cua Chua Jesus va trong huyet
Ngai tren Thap t gia. Ho that s co hanh phuc.
Ai an nan trong phng cach chac chan nay th
khong con toi trong long va co s ng tr cua
c Thanh Linh.
Kinh Thanh noi rang s an nan mang en s
tha th toi. Ban a qua s an nan nay cha?
Neu ban an nan va chap nhan c tin that, ban

cung c nhan lanh c Thanh Linh. Toi


khuyen mi ban an nan toi cua ban va nhan
lanh c Thanh Linh. Ban co san sang an nan
va tin vao Phuc am tot ep e dan en s ng
tr cua c Thanh Linh khong?

NOI DUNG

Bai giang 15
Ban ch co the nhan c
c Thanh Linh
khi ban biet le that

NOI DUNG

252 Ban ch co the nhan c c Thanh Linh khi ban biet le that

Ban ch co the nhan c


c Thanh Linh
khi ban biet le that
< Giang 8:31-36 >
Bay gi Ngai phan cung nhng ngi Giua a tin Ngai, rang: Neu cac ngi hang
trong ao ta, th that la mon o ta; cac ngi se
biet le that, va le that se buong tha cac ngi.
Ngi Giu-a tha rang: Chung toi la dong doi
Ap-ra-ham, cha he lam toi moi ai, vay sao
thay noi rang: Cac ngi se tr nen t do? c
Chua Jesus ap rang: Qua that, qua that, ta noi
cung cac ngi, ai pham toi loi la toi moi cua
toi loi. Va, toi moi khong luon trong nha, ma
con th o luon. Vay neu Con buong tha cac
ngi, cac ngi se that c t do.

Chung ta phai lam g


e nhan c c Thanh Linh?
Chung ta phai tin vao Phuc am tot
ep cua Nc va Thanh Linh
va song bi c tin.

Ban co biet le that la g khong? Chua Jesus


noi, Ta la le that (Giang 14:6). V the biet
c Chua Jesus la biet le that. c Thanh Linh
co ng trong ban khi ban tin Phuc am tot ep
khong? Ban nen nhan thay rang bap-tem cua
Chua Jesus va huyet Ngai tren thap t gia la
hien than cua Phuc am tot ep va tin no.
Ngay nay ngi ta thng dung t ng tai
sanh. Con ngi nen c tai sanh. Chnh tr
c sinh lai. Ton giao c sinh lai. Ho dung
nhom t nay cung ngha vi cai thien, cai

NOI DUNG

253 Ban ch co the nhan c c Thanh Linh khi ban biet le that

tien. Tuy nhien, c tai sanh khong co ngha


la cai thien ban tnh xac tht. c tai sanh
ngha la nhan s ng tr cua c Thanh Linh
trong viec nghe va tin Phuc am tot ep cua
nc va Thanh linh.

Li cua le that la g ma cho phep


chung ta c tai sanh?
Tai sao ngi ta nen c tai sanh? Con
ngi la khong tron ven v the anh ta phai nhan
s ng tr cua c Thanh Linh e c tai sanh
tr nen con c Chua Tri. Chung ta co the
thay nhieu ngi tin Chua Jesus nhng khong
co s ng tr cua c Thanh Linh. Ni-co-em la
mot lanh ao cua dan Do-thai. Ni-co-em la
ngi xuat hien trong Giang oan 3, la mot
lanh ao cua Do-thai giao la ngi co gang gi

luat phap cua c Chua Tri ban cho. Ong lam


viec nh the mot lanh ao ton giao cua con
ngi, khong quan tam en s ng tr cua c
Thanh Linh.
e nhan lanh s ng tr cua c Thanh Linh,
chung ta phai tin vao Phuc am cua Nc va
Thanh Linh va song bi c tin. Con ngi ch
co the nhan s ng tr cua c Thanh Linh khi
ho tin vao li cua le that trong Phuc am tot ep
cua Nc va Thanh Linh. c Chua Jesus
phan, V bang ta noi vi cac ngi nhng viec

thuoc ve at, cac ngi con chang tin thay


huong chi ta noi nhng viec thuoc ve tri th
cac ngi tin sao c? (Giang 3:12).

Phuc am tot ep cua nc va Thanh Linh nh


sau. Chua chung ta a sanh ra trong the gian,
Ngai chu bap tem bi Giang luc 30 tuoi, ba
nam sau Ngai chet tren thap t gia va a song
lai e giai cu chung ta ra khoi toi loi. Ngai tr
thanh Cu Chua cua nhng ai tin rang Chua

NOI DUNG

254 Ban ch co the nhan c c Thanh Linh khi ban biet le that

Jesus a chu bap-tem bi Giang va song lai t


ke chet. Ngai ban s tha toi va s ng tr cua
c Thanh Linh cho nhng ai tin nhan Phuc am
tot ep nay.
Ai la ngi con co toi trong long can phai
c tha th toi bi tin vao phep bap-tem cua
Chua Jesus va huyet Ngai. Con ngi khong
the c giup khi pham toi trc c Chua
Tri va v the ho can phai c cu bi chap
nhan Chua Jesus lam Cu Chua cua ho. Chua
Jesus tay sach tat ca toi loi cua the gian bi
Phuc am tot ep cua Nc va Thanh Linh. Moi
toi nhan co the c cu bi lang nghe va tin
nhan Phuc am cua Nc va Thanh Linh. Ai la
ngi tin nhan Phuc am cua Nc va Thanh
Linh c phc vi s ng tr cua c Thanh
Linh.
Xa Moi-se treo con ran len ni ong vang

the nao, th con ngi cung phai b treo len


dng ay (Giang 3:14). Trong Cu c, mac

du dan s pham toi, b ran la can trong ong


vang, va b chet cach tham thng, nhieu ngi
c song bi nhn len con ran ong nh the la
mot tieu chuan.
Cung mot the ay, chung ta phai nhan s ng
tr cua c Thanh Linh. Chua Jesus ban s ng
tr cua c Thanh Linh cho nhng ai tin vao
Phuc am tot ep. Satan gay tr ngai cho chung
ta ve s hieu biet Phuc am cua Nc va Thanh
Linh va co gang ngan tr chung ta tin nhan
Thanh Linh cua le that. Tuy nhien, c Chua
Tri ban phc cho chung ta vi s tha th toi
va s ng tr cua c Thanh Linh qua c tin
cua chung ta trong Phuc am cua Bap-tem va
huyet cua Ngai.
Ban cung co the nhan s ng tr cua c
Thanh Linh neu ban tin vao Phuc am tot ep
nay. Ban co biet Phuc am tot ep nay la that s
ung trc c Chua Tri khong? Ban co tin
rang ban co the nhan s ng tr cua c Thanh

NOI DUNG

255 Ban ch co the nhan c c Thanh Linh khi ban biet le that

Linh khi ban tin vao Phuc am that khong?


Chua phan vi chung ta le that nay e cu
chung ta ra khoi toi, Cac ngi se biet le that,
va le that se buong-tha cac ngi (Giang
8:32). Ban co biet le that cua Phuc am tot ep
e cu va ban phc cho chung ta vi s ng tr
cua c Thanh Linh khong? Neu ban chap
nhan phuc am nay, ban chac chan se nhan s
ng tr cua c Thanh Linh.

NOI DUNG

Bai giang 16
Nhiem vu cua
nhng ngi nhan lanh
c Thanh Linh

NOI DUNG

257 Nhiem vu cua nhng ngi nhan lanh c Thanh Linh

Nhiem vu cua
nhng ngi nhan lanh
c Thanh Linh
< E-sai 61:1-11 >
Than cua Chua Gie-ho-va ng tren ta; v
c Gie-ho-va a xc dau cho ta, ang giang
tin lanh cho ke khiem nhng. Ngai a sai ta
en ang rt nhng ke v long, ang rao cho ke
phu tu c t do, ke b cam tu c ra khoi
nguc; ang rao nam ban n cua c Gie-ho-va,
va ngay bao thu cua c Chua Tri chung ta;
ang yen ui moi ke buon rau; ang ban mao
hoa cho ke buon rau Si-on thay v tro bui, ban
dau vui mng thay v tang che, ban ao ngi
khen thay v long nang ne; hau cho nhng ke
ay c xng la cay cua s cong bnh, la cay

c Gie-ho-va a trong e c vinh hien. Ho


se xay lai cac ni hoang vu ngay xa, dng lai
cac ni huy hoai luc trc, lap lai thanh b huy
pha, la nhng ni o nat lau i. Nhng ngi
khach la se ng ang chan bay chien cac
ngi, nhng ngi ngoai quoc se lam ke cay
ruong va trong nho cua cac ngi; nhng cac
ngi th se c goi la thay te le cua c Gieho-va; se c xng la chc dch cua c Chua
Tri chung ta; se an cua bau cac nc, va lay
s vinh hoa cua ho ma khoe mnh. Cac ngi se
c gap hai e thay v s xau ho; chung no se
vui ve ve phan mnh e thay s nhuoc nh. Vay
nen chung no se co san nghiep boi phan trong
x mnh, va c s vui mng i i. V ta,
c Gie-ho-va, a s chanh trc, ghet s trom
cp va s bat ngha. Ta se lay ieu thanh tn
bao tra lai, va lap giao c vi chung no i
i. Dong-doi chung no se noi tieng trong cac
nc, con chau se noi tieng trong cac dan;

NOI DUNG

258 Nhiem vu cua nhng ngi nhan lanh c Thanh Linh

pham ai thay se nhan la mot dong doi ma c


Gie-ho-va a ban phc. Ta se rat vui ve trong
c Gie-ho-va, linh hon ta mng r trong c
Chua Tri ta; v Ngai a mac ao cu roi cho ta;
khoac ao choang cong bnh cho ta, nh chang
re mi dien mao hoa tren au mnh, nh co dau
mi doi mnh bang chau bau. Va, nh at lam
cho cay moc len, vn lam cho hot giong nt
len the nao, th Chua Gie-ho-va cung se lam
cho s cong bnh va s khen ngi nt ra trc
mat moi dan toc the ay.

Nhiem vu cua ngi nhan lanh


c Thanh Linh la g?

Mot ngi a nhan c Thanh Linh nen lam


g? Anh ta nen giang Phuc am cua Nc va
Thanh linh cho moi ngi. c Chua Tri giao
pho Phuc am tot ep cua s tai sanh bi Nc
va Thanh Linh cho nhng ai nhan lanh s ng
tr cua c Thanh Linh. Nhng ai c s tha
toi trc c Chua Tri th nhan c Thanh
Linh. Ban ngh tai sao c Chua Tri ban
Thanh Linh cho ho?
Ngai ban Thanh Linh cho ho e bao am
rang ho la con c Chua Tri. Ngai cung muon
ho chien thang Satan. Ngai lam cho nhng ai
c s tha toi va co s ng tr cua c Thanh
Linh thc hanh nhng viec sau:

o la giang Phuc am cua Nc


va Thanh linh cho moi ngi
tren the gii.

NOI DUNG

259 Nhiem vu cua nhng ngi nhan lanh c Thanh Linh

Ngai cho ho giang Tin lanh cho ke


ngheo

Linh la e giang Phuc am tot ep mot cach


manh me cho ngi ngheo tren the gii.

Tin lanh cho ngi ngheo la g? o la Phuc


am cua Nc va Thanh linh. c Chua Tri
ban cho nhng ai nhan lanh c Thanh Linh
c giang Phuc am tot ep cho ngi ngheo.
Nhng ai nhan c Thanh Linh, ho co hy vong
cua Thien ang, the nen ho khong bao gi thoa
man vi nhng viec the gian.
c Chua Tri ban Phuc am cua Nc va
Thanh linh cho ke ngheo, va tha th toi cho ho.
Roi Ngai ban c Thanh Linh tren ho va dan
ho en vng quoc vnh cu. c Chua Tri
ban lenh cho ngi cong chnh phai rao giang
Phuc am cua Nc va Thanh Linh cho ke
ngheo. Ngai cung thuc ay ho pho bien niem
tin trong c Chua Tri va Chua Jesus. Ly do
c Chua Tri ban cho chung ta c Thanh

Ngai sai chung ta cha lanh nhng


tam long au kho
Lam the nao Chua cha lanh tinh than chung
ta? Ngai cha lanh nhng ngi co long tan v
bi Phuc am cua Nc va Thanh Linh. Co
nhieu ngi b au kho. oi vi ho, cuoc song
la vo ngha, s cong bnh rieng cua ho b pha
hong. Ho co cuoc song au n va thap hen bi
toi loi cua ho. V the ho b khon kho v nhng
nghi ng ve cuoc song. Moi ngi muon co
cuoc song u ai va muon hng thu s phong
phu trong the xac va tam hon, nhng ieu nay
khong the xay ra cach de dang. Ho au kho
giong nh ngi ta b mat cap tat ca tai san bi

NOI DUNG

260 Nhiem vu cua nhng ngi nhan lanh c Thanh Linh

ke trom.
Giong nh vay, nhng ai co toi trong long th
tiep tuc b mat cap s cong bnh cua ho, va cuoi
cung, ho i en a nguc v toi cua ho. o la tai
sao Chua thng xot nhng ngi co long tan
v va ra lenh chung ta giang Tin lanh cho ho.
Vi nhng li nao Chua cha lanh cho ho?
Ngai lam the vi Phuc am tot ep cua Nc va
Thanh Linh. Ngai cha lanh nhng tam long tan
v va ban cho ho s song i i.

Ngai tuyen bo giai phong ke phu tu


Ngai ban s t do cho nhng ngi phu tu.
ieu nay ngha la g? ieu nay co ngha la c
Chua Tri a cho linh hon con ngi c t do
khoi toi cua ho. Ngai ch giao pho cong viec
nay cho nhng ai nhan c Thanh Linh, va ho
co the t do oi vi ngi khac ve toi cua ho.

Con ngi co than the va linh hon. The xac


va linh hon song, va b troi buoc trong s rua sa
cua toi loi va luat phap. Anh ta khong the lam
bat c viec g nhng song nh the la mot phu tu
cua toi loi, khong quan tam en viec anh ta tin
hay khong tin c Chua Tri. Sanh ra trong toi
loi, anh ta khong phng cu cha khoi toi loi.
V the anh ta song nh the la mot phu tu cua toi
loi suot ca i mnh. Anh song theo cach o va
e danh cho s huy diet trong ngay sau cung.
o la tai sao anh ta song cuoc song khong
the tranh c trong khi anh ta nuong chu theo
s t thng xot oi vi s yeu uoi cua anh ta
la nhng s a at anh ta vao trong v tr nay.
c Chua Tri sai c Thanh Linh en tren
nhng ai khong the lam g tr toi loi va so phan
chet, v the chung ta phai giang Phuc am cho
nhng toi nhan va ban cho s giai phong cho
ho.

NOI DUNG

261 Nhiem vu cua nhng ngi nhan lanh c Thanh Linh

Ngai an ui nhng ke than khoc


c Chua Tri ban cho nhng ke than khoc
nhng g? Ngai ban cho ho Phuc am cua s tha
toi. c Chua Tri an ui tat ca nhng ngi
tren the gian la nhng ai ang than khoc. Ngai
ban c Chua Jesus en the gian e tha toi cho
nhan loai. Va chuyen tat ca toi loi cua nhan loai
qua Ngai, Ngai ban cho Chua Jesus phep baptem bi Giang va chet tren thap t gia. o la
cach c Chua Tri lam tinh sach toi loi chung
ta. c Chua Tri a cu chung ta trong vong
nhng ke co toi cua the gian nh the.
Chua chung ta an ui tat ca nhng ai ang
than khoc bi ban cho ho Phuc am tot ep cua
nc va Thanh Linh. Bang cach nay Ngai ban
phc cho nhng ai chu thong kho trong mot
c tin khong tron ven. Ngai ch hng dan
nhng ai co c Thanh Linh e rao giang Phuc
am tot ep, e cha lanh nhng tam long tan v

va giai thoat khoi phu tu toi loi.


Muc ch ma chung ta ton tai tren the gian la
e c tha toi bi Chua chung ta va e giang
Phuc am cho nhng ai b troi buoc bi toi loi va
can s an ui e c giai phong khoi toi. c
Chua Tri phan vi chung ta rang mac du cuoc
song chung ta ngan ngui, nhng khong la vo gia
tr. c Chua Tri chuan b s cu chuoc va
phc hanh tuyet vi cho nhan loai la can goc
cua s that nay.
Chua chung ta cung e danh mao trieu thien
vinh hien cho nhng ai than khoc. ieu nay co
ngha la tat ca toi nhan c tha th toi qua
phep bap-tem cua Chua Jesus va c vao
thien ang. Neu mot ngi c tha toi mnh
anh ta c ti mi trong tam linh va nhan
c phc hanh tuyet vi nay. Chua chung ta
ban tang cho anh ta s vinh quang. Ngai ban
cho toi nhan Phuc am cua Nc va Thanh linh
va lam cho nhng ai tin nhan Ngai tr nen con

NOI DUNG

262 Nhiem vu cua nhng ngi nhan lanh c Thanh Linh

cua Ngai. Nhng ai tin vao Phuc am cua Nc


va Thanh linh th c ay s vui mng thay v
u sau.
Moi ngi sanh ra roi chet vi mot tieng
khoc. Vui ch la tam thi, tam tr ho ay nhng
s u phien. Tuy nhien, c Chua Tri gap ho
va khien ho c tai sanh vi hy vong va vui
thch. Giong nh the, nhng ai la ngi c tai
sanh bi tin vao Phuc am tot ep th song trong
cuoc song mi va cong viec mi. Them vao o,
ho co the lam nhng g c Chua Tri muon,
va o la rao giang Phuc am cua Nc va Thanh
Linh cho nhng toi nhan tren the gii, uoi tat
ca buon tham ra khoi tam tr ho, lam cho ho vui
sng va hanh phuc tron ven.
Nhng ai la ngi c tha th toi cua mnh
bi c Chua Tri th mang s vinh hien ve
cho Ngai. Ngai phan bao vi nhng ngi cong
chnh phai rao giang Phuc am tot ep. Ngai noi
vi ho rang ho phai giang Ngai la ai, Phuc am

ma Ngai ban cho ho la g, va the nao la s vinh


quang cua thien ang ma Ngai sam san e ban
cho ho. Chung ta co the thay s vinh hien cua
c Chua Tri qua nhng ngi c tha th
toi. Nhng ai co i song khoc than trc khi
c ay day Thanh Linh gi ay vui mmg
trong hanh phuc, nhng ai b troi buoc trong toi
loi bay gi vui sng trong t do, va nhng ai
song trong i song vo ngha bay gi song trong
cuoc i cong chnh. Tat ca nhng ngi nay
phan anh s vinh quang cua c Chua Tri.
c Chua Tri oi hoi ngi cong chnh tai lap
nhng o nat , xay dng lai nhng ni hoang
tan, va sa lai nhng thanh pho suy sup.
That vay, Phuc am tot ep cua nc va
Thanh Linh nay la Phuc am c giang ra bi
cac S o trong nhng ngay cua Hoi thanh au
tien. Chua Jesus c sai en the gian cach nay
gan hai ngan nam. Phuc am cua Nc va Thanh
Linh c giang ra tren the gii cho en nam

NOI DUNG

263 Nhiem vu cua nhng ngi nhan lanh c Thanh Linh

300 sau cong nguyen. Phuc am c giang ra


bi nhng ngi cong chnh ngay hom nay th
giong vi Phuc am cua c Thanh Linh, ma
cac S o giang ra trong thi ky o. Tuy nhien,
trong nhng ngay thuoc the ky th t cua e
che La-ma, khi Ro-ma thanh lap C-oc-giao
thanh quoc giao va cho cong dan c t do ton
giao, Phuc am cua bap-tem Chua Jesus b lu m
va hoan toan bien mat. Sau o C-oc-giao
giong nh cac ton giao tr nen cang ngay cang
phon thnh, th nhng ngi giang Phuc am that
bien mat.
Tai sao c tin cua nhng ngi a tin va rao
giang C-oc-giao that va Phuc am that b thay
oi? Sau khi C-oc-giao tr nen quoc giao cua
e quoc La-ma, C-oc-nhan c thoat khoi
nhieu s han che khac nhau va c hng
cung mot quyen li nh cong dan La-ma. Nhieu
C-oc-nhan ket hon cung cac nha qu toc Lama, va cung co the tham gia vao bo may chnh

quyen. V nhng quyen li nay, c tin cua ho


b sut giam t c tin cua s Phuc sinh thanh
c tin cua ton giao. T luc o, Phuc am tot ep
cua Nc va Thanh Linh bien mat, va mot hnh
thc kem gia tr cua mot C-oc-giao the tuc
bat au phat trien.
c Chua Tri ra lenh cho chung ta la nhng
C-oc-nhan thi ky cuoi cung cua s tr lai
cua Ngai phai rao giang Phuc am cua Nc va
Thanh Linh ma no b mat trong thi gian dai, va
e cu con ngi ra khoi toi. Ngai se phuc hoi
Phuc am cua Nc va Thanh Linh la Phuc am
ma cac S o a rao giang. Phuc am trong thi
ky cac S-o la Phuc am tot ep cua bap-tem
cua Chua Jesus va huyet Ngai tren thap t gia.
Ngai keu goi chung ta sa lai nhng thanh pho
o nat. Ngai lam cho chung ta hoc va tin nhan
Phuc am cua Nc va Thanh Linh, va lam cho
chung ta thanh ngi trong vn nho cua Ngai.

NOI DUNG

264 Nhiem vu cua nhng ngi nhan lanh c Thanh Linh

c Chua Tri ban cho chung ta cung mot s


mang nh s mang ma Ngai ban cho cac S-o.
Ngai phan bao ban va toi rao giang Phuc am
nguyen thuy la Phuc am cua Nc va Thanh
Linh. Than cua Chua Gie-ho-va ng tren ta; v

c Gie-ho-va a xc dau cho ta, ang giang


tin lanh cho ke ngheo. c Chua Tri ban cho

nhng ai a nhan Thanh Linh mot s mang rao


giang Phuc am.
c Chua Tri at cho chung ta nhng bong
hoa ti ep, cat i s sau nao, va mac chiec ao
ngi khen tren chung ta bi s mac khai cua s
vui thch. Nhng ai co c Thanh Linh trong
long, ho se gieo giong Phuc am tot ep cho
ngi khac e ho tiep nhan Ngai.
Chung ta tr thanh nhng cong nhan cho c
Chua Tri. Ban va toi c ban phc vi s
vinh quang cua Nc Tri. Tuy nhien, c
Chua Tri lam cho nhng ai khong nhan Thanh
Linh tr nen ui mu v the ho khong the biet,

thay, hoac hieu Phuc am tot ep nay. Ho co the


lam cho ngi ta tin Chua Jesus tren danh
ngha, nhng khong the lam cho ho nhan Thanh
Linh.
Chua a thc hien nhng ieu sau ay tren
nhng ai co c Thanh Linh. Ngai lam cho ho
rao giang tin mng cho ngi ngheo, cha lanh
ke tan v tam long vi Phuc am cua Nc va
Thanh Linh. Ngai cung lam cho nhng ke phu
tu trong toi loi tr nen t do that trong s cu
roi va an ui nhng ke than khoc bang Phuc am
cua Nc va Thanh Linh. Ngai giai phong
nhng ngi b toi loi troi buoc v s yeu uoi
cua ho, ban cho ho s vui mng, hy vong va
c cat len Thien-ang.
c Thanh Linh ng trong chung ta lam cho
chung ta rao giang Phuc am cua Nc va Thanh
Linh cho tat ca moi ngi. c Chua Jesus
Christ noi vi nhng ai la ngi c tha toi va
co c Thanh Linh vi ho phai cu tat ca toi

NOI DUNG

265 Nhiem vu cua nhng ngi nhan lanh c Thanh Linh

nhan ra khoi toi ac cua ho. c Chua Tri them


nang lc cho nhng ai co s ng tr cua c
Thanh Linh e thc hien nhng g Ngai a
nh. Ngai lam cho tat ca nhng ngi cong
chnh thc hien cong viec Ngai. Chung ta la
nhng cong nhan cua Ngai, la nhng ngi
c ch nh nh la nhng quan gia cua vn
nho Ngai, Hoi Thanh c Chua Tri. Chung ta
la ay t Ngai. c Chua Tri a ban cho
chung ta nhng phc hanh tuyet vi nay.
Chung ta nhan thay s yeu uoi cua mnh khi
chung ta nhn vao xac tht cua chung ta, nhng
khi c Chua Tri lam viec vi chung ta,
chung ta tin Ngai va tr nen ay t Ngai bi
c tin. Chung ta tin c Chua Tri se lam
nhng viec v ai qua chung ta e m rong lanh
tho Ngai qua chung ta.
c Chua Tri quyet nh xay dng lai
nhng vach thanh bo hoang cua Phuc am trong
nhng thanh pho o nat. Ngai ha rang Ngai se

dng len nhng ni hoang vang, va sa lai


nhng thanh pho o nat. Toi tin rang se co cn
phan hng cua Phuc am mot lan na tren toan
cau. Tuy nhien ieu nay khong phai la y cua
toi. Toi tin the v c Chua Tri a phan nh
the. Chua chung ta lam cho nhng ngi co
c Thanh Linh se rao giang Phuc am tot ep
cho toan the gii. Ngai sai Con Ngai en the
gian nay e lam ng nghiem Phuc am, va toi tin
Ngai ang hoan thanh y Ngai mot lan na qua
chung ta la nhng ai co c Thanh Linh.
Nhng ai tin vao Phuc am tot ep se thay s
vinh hien cua c Chua Tri. Ha-le-lu-gia!

NOI DUNG

Bai giang 17 


Chung ta phai co c tin


va hy vong trong
c Thanh Linh

NOI DUNG

267 Chung ta phai co c tin va hy vong trong c Thanh Linh

Chung ta phai co c tin


va hy vong trong
c Thanh Linh
< Ro-ma 8:16-25 >
Chnh c Thanh Linh lam chng cho long
chung ta rang chung ta la con cai c Chua
Tri. Lai neu chung ta la con cai, th cung la ke
ke t: ke ke t c Chua Tri va la ke ong ke
t vi ang Christ, mien chung ta eu chu au
n vi Ngai, hau cho cung c vinh hien vi
Ngai. Va, toi tng rang nhng s au n bay
gi chang ang so sanh vi s vinh hien hau
en, la s se c bay ra trong chung ta. That
the, muon vat c ao nong nay ma trong i
con cai c Chua Tri c to ra. V muon vat
a b bat phuc s h khong, chang phai t y

mnh, ben la bi c ang bat phuc. Muon vat


mong rang mnh cung se c giai cu khoi
lam toi s h nat, ang d phan trong s t do
vinh hien cua con cai c Chua Tri. V chung
ta biet rang muon vat eu than th va chu kho
nhoc cho en ngay nay; khong nhng muon vat
thoi, lai chung ta, la ke co trai au mua cua
c Thanh Linh, cung than th trong long,
ang khi trong i s lam con nuoi, tc la s
cu chuoc than the chung ta vay. V chung ta
c cu trong s trong cay, nhng khi ngi ta
a thay ieu mnh trong roi, ay khong phai la
trong na: mnh thay roi, sao con trong lam
chi? Song neu chung ta trong ieu mnh khong
thay, ay la chung ta ch i ieu o cach nhn
nhuc.

NOI DUNG

268 Chung ta phai co c tin va hy vong trong c Thanh Linh

Tai sao ngi cong chnh co


hy vong trong Thanh linh?
V chung ta c tai sanh, C-oc-nhan se s
hu tri mi va at mi con nhng ai khong
tai sanh se b h hoai trong s sa nga
cua the gian nay

Ngay nay la thi ky khong co hy vong


Co hy vong that trong the gian ngay nay
khong? Khong. No ch ton tai trong Chua Jesus.
Hien nay la thi ky khong chac chan va khong
hy vong. Moi vat thay oi hang ngay cach
nhanh chong, va con ngi ang co gang rat
nhieu e gi vng nhng thay oi nhanh chong
nay. Ho khong tm kiem le that thuoc linh cung

khong co bat c mot quan tam nao cho hanh


phuc thuoc linh. Thay vao o ho tranh au e
tranh nhng that bai va song nh the nhng no
le cua the gian nay.
Nhng cong viec mi noi len, nhng cong
viec cu chet i. Giong nh the, con ngi cung
di nhng thay oi cua san khau cuoc i.
V the ho song cuoc song rat ban ron va lo lang.
Va dan dan hy vong cua ho trong the gian nay
bien mat. Mot trong nhng ly do cho ieu nay
la v ho c hng dan en cuoc song ma
khong co s bao am chac chan nao cho tng
lai. Chung ta ang song nh the trong mot the
gii bap benh.

NOI DUNG

269 Chung ta phai co c tin va hy vong trong c Thanh Linh

Chung ta phai co hy vong ve cuoc


song vnh cu trong c Thanh Linh
Lam the nao chung ta co the danh c hy
vong that s? Chung ta co the at c no nh
tin vao Phuc am cua Nc va Thanh linh. Hy
vong cua nhng ai nhan c Thanh Linh th
khong t at ma t tri. S o Phao-lo noi en
hy vong that cua Thien ang. Chung ta la
nhng ngi a nhan s ng tr cua c Thanh
Linh at hy vong vao nhng viec thuoc ve Tri.
Chung ta lam the v chung ta tin c Chua
Jesus Christ a en e cat tat ca toi cua chung
ta va cu chung ta la nhng toi nhan qua baptem cua Ngai bi Giang va huyet Ngai tren
Thap-t-gia. Chua ban hy vong thien thng
cho nhng ai tin vao Phuc am cua s tha toi.
Ro-ma 8:19-21 noi, That the, muon vat c

ao nong nay ma trong i con cai c Chua

Tri c to ra. V muon vat a b bat phuc s


h khong, chang phai t y mnh, ben la bi c
ang bat phuc. Muon vat mong rang mnh cung
se c giai cu khoi lam toi s h nat, ang d
phan trong s t do vinh hien cua con cai c
Chua Tri. Tat ca tao vat hy vong c giai

cu khoi canh kem che cua thoi nat va s chet.


Moi vat trong the gian la bat toan, v the ho
th than va ch i Con c Chua Tri c to
bay ra. Them vao o, ho cung mong muon c
thoat khoi s kem che cua h nat va c song
i i. Moi tao vat ch i ngay ma luc ay ho
khong con suy tan hay hay chet mat, thay vao
o la cuoc song vnh hang.
Ngay kia moi tao vat c tao nen bi c
Chua Tri se c tr nen mi. Du hoa la heo
ua va tan phai trong the gian nay, no cung se n
va song mai trong the gii mi. Chung ta la
nhng ngi co s ng tr cua c Thanh Linh
cung se hng the gii mi nay.

NOI DUNG

270 Chung ta phai co c tin va hy vong trong c Thanh Linh

c Chua Jesus Christ ha rang Ngai se tr


lai, phuc sinh nhng ai co c Thanh Linh, ban
cho ho mot than the mi khong suy tan va
khong chet, va ban cho ho s song vnh hang.
Ngai cung ha rang ho se song mai tren Thien
ang vi c Chua Tri. Moi tao vat tren the
gian nay ang ch i ngay o. Chung cung se
song mai vi chung ta, nhng ngi con cua
c Chua Tri khi ngay ay en.

The gii mi nay a c thay qua hy


vong
Khi nao m c nay thanh s that cho nhng
ngi cong chnh? No tr thanh s that khi
Chua Jesus tr lai. Chung ta phai trong hy
vong khi nhn ve the gii nay. Chua Jesus noi
rang se co oi kem, dch le, ong at va chien

tranh nhieu ni (Ma-thi- 24:7). Nhng s


cuoi cung van cha en. Ngay cuoi cung cua
the gii nay, Chua chung ta se tr lai, lam mi
lai tat ca moi vat tren the gian va ban cho
chung ta mot than the thuoc linh bat t. ieu
nay cung co ngha la cay coi va thu vat cung
bat t. Tin ieu nay chung ta se nhn the gii
vi hy vong oi mi.
Trong the gii nay, du la nhng ngi co s
ng tr cua c Thanh Linh lam bam vi tat ca
moi tao vat, van mong ngong ch i s cu
chuoc vinh quang cho than the chung ta nh
con cua c Chua Tri. Chung ta nhn the gii
vi hy vong bi v Chua lam cho chung ta tr
nen con Ngai, khong suy tan khong chet khi
Ngai tr lai.
Mac dau the gian se b huy pha ngay nao o,
moi vat se c tai tao khi Chua tr lai. Chung
ta phai song vi hy vong trong c tin nay. The
gii mi se la vui mng va tuyet vi nh mot

NOI DUNG

271 Chung ta phai co c tin va hy vong trong c Thanh Linh

the gii than tien ma ban oc trong cac chuyen


than tien. Hay ngh ve mot the gii ngan nam.
Chung ta se co cuoc song vnh cu nh con cua
Ngai khi chung ta vao Nc Tri. Chung ta hay
song vi hy vong nh the.
Ban co thay mot hy vong g tren the gian nay
khong? Khong. Ngi ta song tren con ng
hanh phuc bap benh, v ho khong co bat c mot
hy vong nao tren the gian nay. Nhng Chua
chung ta ban hy vong Thien ang cho nhng ai
c tha toi va tr nen cong chnh. V chung

ta c cu trong s trong cay, nhng khi ngi


ta a thay ieu mnh trong roi, ay khong phai la
trong na: mnh thay roi, sao con trong lam chi?
Song neu chung ta trong ieu mnh khong thay,
ay la chung ta ch i ieu o cach nhn nhuc.
ieu nay co ngha la chung ta phai co u kien
nhan e ch i ngay Chua Jesus tr lai v
chung ta c cu bi c tin cua chung ta
trong Li cua c Chua Tri.

Chung ta co s ng tr cua c Thanh Linh


trong linh hon chung ta v chung ta c cu ra
khoi toi. Nhng ai c tha toi bi Chua Jesus
co c Thanh Linh trong long thay v co toi.
Con than the chung ta th the nao? Than the
yeu uoi cua chung ta cung c song lai, nhan
cuoc song mi va bat t. Chung ta se song mai
vi c Chua Tri khi Chua Jesus tr lai. Ch
nhng ngi tai sanh mi co ac quyen hy vong
nay, v the linh hon va than the chung ta tr nen
tron ven. The xac chung ta se la i i, chung
ta khong con tat benh na. The xac the gian
cua chung ta la yeu uoi, v the no khong the
song cuoc song tron lanh. Nhng bay gi chung
ta se song mot cuoc song tron lanh. Hay hng
ve ngay Chua tai lam. Ch nhng ai co s ng
tr cua c Thanh Linh mi co the co loai hy
vong va i song nay.
Hy vong cua ngi cong chnh th khong ch
Thien ang nhng cung thanh s that tai the

NOI DUNG

272 Chung ta phai co c tin va hy vong trong c Thanh Linh

gian nay. Kinh-thanh noi rang Chua chung ta se


tr lai khi the gii nay ri vao sau cn ai nan.
Ngai chac chan se en. Khi Ngai en lan th
nhat, Ngai nhan bap-tem v li ch cua toi nhan,
chet tren Thap-t-gia e ban cho ho s cong
chnh, va cuoi cung Ngai thang thien. Hien nay
la thi ky ma Chua sap tr lai.
Luc ay Ngai se anh thc tat ca nhng thanh
o ang ngu, la nhng ngi tin Chua Jesus va
nhan s ng tr cua c Thanh Linh va se giai
phong ho ra khoi s troi buoc cua h hoai. Ngai
se ban cho ho mot than the thien ang mi ma
no khong bao gi b h hoai hay benh tat. Them
vao o, ho c cat len tren am may e gap
Ngai tren khong trung va Ngai se lam moi viec
tr nen mi.
Sau o, chung ta cung vi Chua Jesus, Chua
chung ta, se song va tr v trong the gii mi
ngan nam e tng thng cho viec phuc vu
Phuc am. ay la viec tien khi cua nhng ai

c vao Thien ang. ay la hy vong thien


thng va that. Trong luc ay, moi vat bat toan
tr nen tron ven, nhng vat suy tan khong con
suy tan na. Nhng ch, S song lai cua ke

chet cung nh vay. Than the a gieo ra la hay


h nat, ma song lai la khong hay h nat; (1
Co-rinh-to 15:42), se c ng nghiem trong

thi ky tr v cua Chua Jesus .


Chung ta la nhung ngi co c Thanh Linh
ng trong long hay co hy vong nay. Cac ban
nen nh rang du moi s yeu uoi va chet,
nhng no khong la cuoi cung. Chung ta phai co
niem tin trong hy vong rang Chua chung ta se
lam ca the gian nay tr nen mi. Chung ta phai
song trong hy vong cua tri mi va at mi. Co
hy vong nay, chung ta co the giang Phuc am.
Chung ta co s ng tr cua c Thanh Linh
v chung ta c cu khoi toi loi cua the gian.
Giong nh the, c Thanh Linh trong chung
ta cung hng ve ngay Chua Jesus tr lai. Ngai

NOI DUNG

273 Chung ta phai co c tin va hy vong trong c Thanh Linh

cau thay vi c Chua Cha cho chung ta song


trong c tin va hy vong ma khong nga long.

Chung ta nen song vi hy vong trong


c Thanh Linh
V tr cua ngi cong chnh au? No se
trong 5 Thien Hy Nien ma Chua se tao dng
the gian nay tr nen mi khi Ngai tr lai va o
Khi Chua Jesus en the gian nay lan th hai theo nh li ha
cua Ngai, Ngai se xuong t tri va ke chet trong Ngai song lai trc
nhat. Theo sau o, Ngai se bien hoa tat ca Thanh o, ngi ang
song va ngi c song lai, nen than the khong suy tan va bat t, va
Ngai em tat ca cac Thanh o len khong trung gia am may ma gap
Chua (I Te-sa-lo-ni-ca 4:16-17, I Co-rinh-to 15:51-53).
Roi Ngai se lam tat ca moi vat tr nen mi sau khi rot bay chen
thanh no cua Ngai tren nhng toi nhan con tren at. Ngai se lap
vng quoc cua Ngai tren at mi, va se cai tr mot ngan nam vi
nhng ai trong lan phuc sinh th nhat (Khai huyen 20:4-5). Sau Ngan
nam bnh an, Ngai se xet oan tat ca ke chet, va quang chung vao ho
la (Khai huyen 2):11-15). Roi Ngai se a tat ca dan s cua Ngai va
Thien quoc, Thanh Gie-ru-sa-lem mi, va se vi ho i i (Khai
huyen 21:1-4).
5

cung la Nc Tri. V vay, chung ta nen kien


nhan ch i Ngay o en. Chung ta phai tin
rang Chua cua chung ta se tai tao than the
chung ta tr nen tron ven khi the gii nay sup
o. Chung ta phai co hy vong cho ngay mai
vinh hien.
Co s ng tr cua c Thanh Linh, Phao-lo
cung co cung mot hy vong nh chung ta co.
Chung ta song trong cung mot hy vong, ch i
nc Thien-Hy-Nien va Nc Tri. Nhng ai
khong co s tai sanh se b trng phat cung vi
s sa nga cua the gian, nhng chung ta la Coc-nhan tai sanh se s hu tri va at mi. Hy
vong nay se tr nen s that. Than the chung ta
se tr nen toan ven, chung ta se song va cai tr
vi Chua Jesus ngan nam trong the gii mi.
Hng ve ngay ay, chung ta co the co hy vong
va song ma khong s hai trong the gian nay.
Chung ta hay kien nhan va ch i. Du cuoc
song cua chung ta ang can kiet, hy vong cua

NOI DUNG

274 Chung ta phai co c tin va hy vong trong c Thanh Linh

chung ta se tr thanh s that v chung ta tin ni


c Chua Tri.
Nhng ai khong co hy vong th khong khac
g hn ke a chet roi. Xin hay co hy vong va
duy tr m c cua ban bi tin vao li c Chua
Tri.
ung nh s tha toi cua chung ta la that, s
bien hoa than the cua chung ta se la that va o
la s that cho tat ca loai tho tao e at c s
song i i. Hy vong cua chung ta la that. Hay
co c tin trong nhng g ban tin. Nhng ai co
hy vong co the co s tot ep va hanh phuc.
Chung ta co the at en cuoc song hanh phuc v
chung ta co hy vong trong Thien-hy-nien va
Nc Tri, tri mi va at mi.
Ngi cong chnh phai co hy vong va rao
giang hy vong nay trong Thanh Linh. Chung ta
phai co hy vong rang Phuc am cua chung ta
c truyen ra khap the gii. Neu ban co c
tin vng vang, ban se nhan thay rang the gii

khong qua rong ln. Du s bat au cua chung ta


la khong quan trong, chung ta se co the giang
Phuc am ra toan the gii neu chung ta co hy
vong va li cau nguyen. Nh the Phao-lo a
thc hien, chung ta phai tin.
Ngi co hy vong la trung tn trong cong viec
rao giang Phuc am tot ep cua ho. Chung ta
phai hy vong Phuc am c rao truyen trong
thi ai vo vong nay. Chung ta phai giang Phuc
am cho ke nga long, vo vong, ngheo kho va
khiem nhng. Chung ta phai giai cu ho ra
khoi s toi tam bi rao giang hy vong ve Nc
Tri, ni ch co nhng ai c tha toi bi tin
vao Phuc am cua Nc va Thanh linh mi co
the vao. Chung ta phai thuc giuc ho e co hy
vong rang Nc cua c Chua Tri se en cach
thnh lnh nh ke trom.
Nhng ay t va thanh o la ngi c tai
sanh, xin hay rao giang Phuc am nay cho en
tan cung the gii, duy tr vng chac hy vong

NOI DUNG

275 Chung ta phai co c tin va hy vong trong c Thanh Linh

cua Thien ang. Dau the gii nay suy tan nhanh
chong the nao i na nhng nhng ai co hy
vong khong bao gi b huy diet v ho co hy
vong i i gia i song tran the nay. Chua
chac chan ban cho ho cuoc song th hai.

NOI DUNG

Bai giang 18

  


   
 

Le that dan a tn o en
trong s ng tr cua c
Thanh Linh

NOI DUNG

277 Le that dan a tn o en trong s ng tr cua c Thanh Linh

Le that dan a tn o vao


trong s ng tr cua c
Thanh Linh
< Gio-sue 4:23 >
V Gie-ho-va c Chua Tri cac ngi a
lam cho song Gio-anh bay kho trc mat cac
ngi, cho en chng nao cac ngi a qua
khoi, y nh Gie-ho-va c Chua Tri cac ngi
a lam tai Bien o, khien cho no bay kho trc
mat chung ta, cho en chng nao chung ta a
qua khoi.

S kien song Gio-anh day


chung ta ieu g?
No day chung ta rang Chua Jesus Christ
a loai tr hoan toan khoi con ngi
s chet va s xet oan
gay ra bi toi loi

Bay gi toi muon noi ve Phuc am tot ep cua


le that dan chung ta en s nhan lanh Thanh
linh. Sau khi Moi se qua i, c Chua Tri ch
nh Gio-sue lanh ao Y-s-ra-en. Moi-se la
ngi ai dien cua luat phap trong Cu-c.
Neu Moi-se a qua song Gio-anh vi dan s
Y-s-ra-en va en Ca-na-an, th khong can co
Gio-sue lanh ao dan s. Tuy nhien, c Chua
Tri cho Moi-se at en vung ca ngo vao Cana-an va ngan can ong vao at ha.

NOI DUNG

278 Le that dan a tn o en trong s ng tr cua c Thanh Linh

Chua ban cho chung ta


Moi-se va Gio-sue
Moi-se, ngi ai dien luat phap trong Cuc, khong the dan dan Y-s-ra-en vao Ca-naan. Neu ong ta co the lam the bi s hng dan
cua luat phap, no se la viec trai ngc vi ke
hoach cu roi cua c Chua Tri. Khong ai co
the c t do khoi toi loi trc luat phap c
Chua Tri v khong ai co the gi tron luat phap.
V luat phap ch cho ngi ta biet toi (Ro-ma
3:20).
Ly do v sao c Chua Tri ban cho con
ngi luat phap la e chung ta biet toi, e day
do va hng dan chung ta en vi Chua Jesus
hau cho chung ta c xng cong bnh bi c
tin (Ga-la-ti 3:24). V luat phap khong co g hn
la mot bang hng dan e tm Chua Jesus, con
ngi can Chua Jesus, va o la ly do Chua

Jesus en the gian. Nhng g c Chua Tri ch


dan Gio-sue lam la e dan s co the vt qua
song Gio-anh va vao at Ca-na-an.
Sau khi Moi-se qua i, c Chua Tri dan
ho i vao at Ca-na-an vi mot lanh ao mi Gio-sue. Gio-sue ra lenh cho nhng lanh ao
trong dan s, Hay chay khap trai quan, truyen

lnh nay cho dan s rang: Hay sam san thc vat,
v trong ba ngay na cac ngi se i ngang qua
song Gio-anh nay, ang anh lay x ma Gieho-va c Chua Tri cac ngi ban cho mnh
lam san nghiep (Gio-sue 1:11).
c Chua Tri truyen lenh cho Gio-sue vao
x Ca-na-an sau khi chng to rang Moi-se
khong the vao c. c Chua Tri ra lenh cho
Guo-sue, Ngi phai truyen lnh nay cho

nhng thay te le khieng hom giao c: Khi nao


cac ngi en me song Gio-anh, th hay dng
lai tai gia song. Gio-sue ben noi cung dan Ys-ra-en rang: Hay lai gan, nghe li cua Gie

NOI DUNG

279 Le that dan a tn o en trong s ng tr cua c Thanh Linh

ho-va c Chua Tri cac ngi. oan, ngi


noi: Nh ieu nay cac ngi se biet rang c
Chua Tri hang song ng gia cac ngi, va
Ngai se uoi khoi trc mat cac ngi dan Cana-an, dan He-tt, dan He-vt, dan Phe-re-st,
dan Ghi-re-ga-st, dan A-mo-rt, va dan Gie-bust. (Gio-sue 3:8-10).
Sau cai chet cua Moi-se, c Chua Tri ch
nh Gio-sue lam lanh ao dan Y-s-ra-en va
cung truyen lenh cho ong i vao at ha cung
vi dan s. Ten cua Gio-sue co ngha la Cu
Chua ong ngha vi Jesus hay O-Se.
Mot ay t cua c Chua Tri, Gio-sue ch
nh thay te le khieng Hom Giao c vt song
Gio-anh cung vi dan s. Khi cac thay te le
khieng Hom Giao-c at chan xuong me nc
(v nc song Gio-anh chay tran len b trong
mua vu), dong nc en t thng nguon va
chay that xa en Adam, thanh pho gan Zaretan.
Nc chay vao bien Arabah - bien muoi, b cat

ra va dan s co the vt qua song ni oi dien


Gie-ri-co (Gio-sue 3:15-16).
Qua s kien nay, c Chua Tri day chung
ta rang Ngai a chet cach au n v toi loi va
s phan xet cua nhan loai. Noi cach khac, c
Chua Jesus Christ, Cu-Chua chung ta, cat tat
ca toi loi cua nhan loai khi Ngai chu bap-tem
bi Giang Bap-tt va chu ong inh. Trong
phng cach nay, Ngai cu loai ngi ra khoi
toi loi cua ho va dan ho i vao at ha Ca-naan, ni tng trng cho Nc Tri.

Song Gio-anh la ni con ngi c


thanh tay
Nhng s kien lch s xoay quanh viec vt
song Gio-anh, nh c chep lai trong kinh
Cu-c va Tan-c, la nhng s kien vo cung

NOI DUNG

280 Le that dan a tn o en trong s ng tr cua c Thanh Linh

quan trong, no dan en s cu roi chac chan,


thoat khoi nhng s rua sa va oan phat phat
xuat t toi loi con ngi.
Song Gio-anh c xem nh con song s
chet, va cuoi cung cua con song la bien Chet.
Gio-anh co ngha la con song ch chay
xuong, xuong s chet hoac dm xuong, ep
xuong, ri xuong. ieu nay ch to lch s toi
loi cua con ngi. Tren con song nay, Chua
Jesus, qua bap-tem cua Ngai, nhan tat ca dong
chay cua toi loi ma no khong ngng bi bat c
con ngi nao, va sau o chet tren thap t gia
va chap nhan s xet oan trong v the cua con
ngi v toi cua ho.
Chung ta, con chau cua A-am va E-va,
hng ve au? V tat ca moi tao vat c sinh
ra trong toi loi, ho pham toi, va e tra cong gia
cho toi, ho bc en s chet. Xuyen qua lch s
nhan loai, moi tao vat eu oi dien vi s h
hoai t khi mi sinh ra. Mac dau ho co gang het

sc mnh e che ng ban chat toi loi cua ho,


nhng ho khong the, va o la ly do tai sao ho
ang di chuyen ve hng cua s xet oan cuoi
cung v toi loi cua ho.
Tuy nhien, c Chua Tri a cat ngang dong
chay cua toi loi va s xet oan. c Chua Tri
hng dan Gio-sue e ong lanh ao dan s Ys-ra-en i vao at Ca-na-an bang cach vt
qua song Gio-anh. ay la y muon cua c
Chua Tri tren Gio-sue. Cau chuyen nay gi y
rang e c thoat khoi toi loi, chung ta phai
tra cai gia cho toi loi, o la s chet, va qua cai
gia nay, chung ta c tinh sach tat ca toi cua
chung ta va c vao Thien ang.
Trong Cu-c dong chay cua con song b
ngng lai va no tr nen at kho khi cac thay te
le khieng hom Giao-c at chan cua ho tren
me nc. Viec nay cho phep dan Y-s-ra-en
vt qua song. o la s cu chuoc c ban cho
nhng ai tin vao Phuc am tot ep. o la Phuc

NOI DUNG

281 Le that dan a tn o en trong s ng tr cua c Thanh Linh

am cua Nc va Thanh linh a tra gia cho toi


loi loai ngi va chung ta co the en e nhan
c Thanh Linh qua viec tin vao Phuc am tot
ep.

Ong ta tin vao ieu nay va i en Y-s-raen. Khi ong ta en trc nha cua E-li-se, E-li-se
sai mot s gia en noi vi ong ta rang, Hay i

Tng lanh Na-a-man

c cha benh bang phep la, Na-a-man tc


gian va quyet nh tr ve que hng. Tuy
nhien, bi s nai n cua ngi ay t, ong ta
vang li E-li-se va i xuong, dm ca ngi cua
ong bay lan di song Gio-anh. Tai o, than
the cua ong c phuc hoi, va mot lan na no
tr nen nh da a tre.
Cung mot cach ay, chung ta biet rang e
c tha tat ca toi cua chung ta, chung ta can bo
qua nhng y tng rieng va chap nhan li day
cua Kinh-thanh. Roi chung ta se c ban
phc lanh. Bat c ai muon c cu phai tin
vao Li c Chua Tri va tin cach tron ven.

Na-a-man xuat hien trong II Cac Vua oan 5


la mot lanh ao ln va c knh trong trong
quan oi Sy-ri va la ngi cu at nc ong ra
khoi tay ke thu. Ong ta b benh phong va se b
mat tat ca v b rua sa. Nhng sau o ong nghe
c mot tin vui la ong co the c cha tr
khoi s rua sa nay neu ong ta i gap ngi cua
c Chua Tri ang song tai Y-s-ra-en. ay
t gai nho la ngi em tin vui nay en cho
ong. Co ta noi, Oi! Ch chi chua toi i en

cung ong tien tri Sa-ma-ri! Ngi se giai cu


chua toi khoi bnh phung (2 Cac Vua 5:3).

tam mnh bay lan di song Gio-anh, tht


ngi tat se tr nen lanh, va ngi se c
sach (2 Cac vua 5:10). Vi long mong c

NOI DUNG

282 Le that dan a tn o en trong s ng tr cua c Thanh Linh

Kinh-thanh day rang tat ca toi loi cua the


gian a c cat i bi bap-tem cua Chua Jesus
va huyet Ngai. Chung ta khong nen co cung
mot y tng nh Na-a-man bat phuc tong.
Chung ta khong the c tay sach toi loi ngoai
Phuc am cua Nc va Thanh linh. V the, e
c tha tat ca toi loi cua mnh, chung ta phai
tin vao Phuc am tot ep cua Nc va Thanh
linh. Nh the Na-a-man c tay sach v dm
mnh trong nc 7 lan, chung ta tin rang chung
ta co the c tay sach bi tin vao Phuc am cua
bap-tem, thap hnh va s song lai cua Chua
Jesus. Chung ta phai tin vao Phuc am tot ep
theo cach nay.
Phep la nay tren song Gio-anh chng to cho
tat ca con chau cua A-am mot phc hanh la
dong chay cua toi loi va s oan phat cua no a
b cat i. Moi ngi a b uoi ra khoi vn Een v A-am va E-va b Satan cam do. Tuy
nhien, s kien tren song Gio-anh la mot Phuc

am dan con ngi tr ve vi vn E-en.

Ket qua cua song Gio-anh


Kinh-thanh ghi lai mot tin vui rang c Chua
Jesus a ganh lay tat ca toi loi tren song Gioanh, Bay gi c lam i, v chung ta nen lam

cho tron moi viec cong bnh nh vay. Giang


ben vang li Ngai (Ma-thi- 3:15). Kinh-thanh

day rang tat ca toi loi c chuyen qua cho


Chua Jesus khi Ngai chu bap-tem song Gioanh. Noi cach khac, bap-tem cua Chua Jesus
la viec cat mac xch cua toi a troi buoc con
ngi. o la cach ma Chua Jesus a cham dt
toi loi va sau o Ngai ban cho chung ta s cu
roi bi huyet Ngai tren Thap-t-gia.
Gio-anh la con song cua bap-tem e tay
sach tat ca toi loi cua chung ta. Chung ta co the
hoan thanh c luat cua c Chua Tri, V

NOI DUNG

283 Le that dan a tn o en trong s ng tr cua c Thanh Linh

tien cong cua toi loi la s chet (Ro-ma 6:23) v

c Chua Jesus a tra cong gia bi bap-tem


cua Ngai tren song Gio-anh. Va huyet Ngai
tren Thap-t-gia. ay la Phuc am ma c
Chua Tri ban cho nhan loai.
Tat ca toi loi cua nhan loai a tiep tuc lu
truyen t thi A-am, nhng hoan toan ngng
lai bi bap-tem cua Chua Jesus tren song Gioanh va huyet Ngai tren Thap-t-gia. Khong
con toi loi nao ton tai. Cam n bap-tem cua
Chua Jesus. Mot tin tc phc hanh va ep e
biet bao! Chung ta la nhng ngi tin vao Phuc
am nay c cu ra khoi dong chay cua toi loi,
c tay sach tat ca toi loi va tr nen thanh o
trong luat cu chuoc cua c Chua Tri. V the,
bap-tem cua Chua Jesus va huyet Ngai tren
Thap-t-gia la Phuc am e cu nhan loai.
Chung ta nen tin hoan toan vao ieu nay. Chua
phan, Pham lam ieu chi khong bi c tin th
ieu o la toi loi (Ro-ma 14:23). Giong nh

the, chung ta c phc ch khi chung ta tin


vao Phuc am nay.
Ban con pham toi trong long v t choi s
that la tat ca toi loi a c chuyen qua cho
Chua Jesus khi Ngai chu bap-tem bi Giang
khong? Chua Jesus cat tat ca toi loi cua the
gian. Ban nen chap nhan nhng g Kinh-thanh
chep. Ch co Phuc am ve bap-tem cua Chua
Jesus va huyet Ngai tren Thap-t-gia co the tay
sach toi loi cua ban, va cu ban khoi s chet va
tat ca moi rua sa khac. Bap-tem co ngha la
giat, nhung vao (nc), chon, a qua, chuyen
qua.
Moi ngi co the c tha toi bi tin nhan
Phuc am ma no c ban cho bi Chua Jesus.
Cho nen tai sao Chua Jesus t xng la con
ng en Thien ang. Chung ta co the vao
Thien ang va nhan s song i i bi tin ni
Ngai. Ngai la Chua cua chung ta, la ang ban
cho chung ta s ng tr cua c Thanh Linh.

NOI DUNG

284 Le that dan a tn o en trong s ng tr cua c Thanh Linh

Chung ta c thoat khoi tat ca moi hnh phat


cho toi loi cua chung ta bi tin vao bap-tem va
huyet cua Ngai.
S rua sa a cham dt va dong song tr nen
kho can v cac thay te le mang Hom Giao-c
at chan cua ho tren dong nc c tin. ay la
nhng g ma c Chua Tri a at ke hoach
vao bap-tem va huyet cua Chua Jesus e hoan
thanh ke hoach nay. Mot Phuc am tot lanh biet
bao! ay la luat cua s cu roi va ngoai s cu
roi nay chung ta khong the lam g c. Nhng
ai tin vao Phuc am nay co the vut qua song
Gio-anh va vao at Ca-na-an. Nc a kho
hoan toan co ngha la tat ca toi loi cua the gian
a chuyen qua cho Chua Jesus va Ngai chu xet
oan v chung ta. ay la Phuc am a ban cho
chung ta s ng tr cua c Thanh Linh.
c Chua Tri, ang tao dng loai ngi
biet rang trung bnh ch so thong minh cua con
ngi ch la 110 en 130 iem. V the, Ngai

khong the lam cho rac roi le that ve viec nhan


lanh Thanh Linh. c Chua Tri cat tat ca toi
loi cua ho bi phep bap-tem cua Chua Jesus va
huyet Ngai tren Thap-t-gia. Ngai lam cho tat
ca eu co the biet rang nhan c c Thanh
Linh la bi tin vao Phuc am cua Nc va Thanh
linh. Ban cung se nhan ra s ng tr cua c
Thanh Linh bi tin vao Phuc am nay.
The theo nhng g c viet trong Kinh
Thanh chung ta khong the nhan c Thanh
Linh ch bi s cau nguyen an nan. Ngi ta
ngh rang c Thanh Linh la mot cai g o
c ban cho khi ho dang len nhieu li cau
nguyen. Nhng ieu o khong ung. c
Thanh Linh c ban cho nhng ai tin vao Phuc
am va o la ieu can thiet e ho tr nen con
c Chua Tri. ieu nay noi len rang, s ng
tr cua c Thanh Linh la mot bao chng cho
mot ngui tr nen con c Chua Tri. c
Chua Tri ban c Thanh Linh cho nhng ai

NOI DUNG

285 Le that dan a tn o en trong s ng tr cua c Thanh Linh

tin vao Phuc am e bao am rang ho la con cua


Ngai.
Neu ngi ta tin Chua Jesus nhng khong
biet va tin vao Phuc am nay ho khong the tin
vao le that rang tat ca toi loi cua ho a chuyen
qua Ngai. V the moi ngui phai biet va tin
rang bap-tem cua Chua Jesus vao huyet Ngai
tren Thap-t-gia la Phuc am cat bo tat ca toi loi
cua ho.
Ai lam chng rang c Chua Jesus cat tat ca
toi loi cua the gian? Giang Bap-tt. Ngai a
c lam bap-tem bi Giang va cat tat ca toi loi
cua the gian la ke hoach cua c Chua Cha
(Le-vi-ky 4:13-21, 16:1-30). Ai la ngi thc
hien ke hoach cua Ngai? Chua Jesus. Ai la
ngi bao chng cuoi cung cho s hoan thanh
ke hoach nay? c Thanh Linh. c Chua Tri
ba ngoi hoan thanh s cu chuoc trong bap-tem
cua Chua Jesus va huyet Ngai tren Thap-t-gia
e lam chung ta tr nen con cua Ngai. c

Thanh Linh ng tr trong chung ta va bao chng


rang chung ta c cu khoi tat ca toi loi khi
c Chua Jesus hoan thanh ke hoach cua c
Chua Tri.
Cai g a lam cho the gian nay tr nen phc
tap? Nhng suy ngh cua ban boi roi nh the
nao? Ngui ta khong the tin vao Phuc am tr
khi ho t bo nhng suy ngh rieng t cua ho.
Giao ly cua C oc Giao ngay nay lam cho
nhieu ngi tin rang nguyen toi cua ho c
cat i nhng ky toi ch c tha th khi ngi ta
cau nguyen an nan. Tuy nhien, ieu nay xa
vi s that, no la Phuc am sai lac. Neu ban tin
no ban khong the hieu c Kinh-thanh t khi
au en ket thuc, va thi gian qua i ban se
kinh nghiem cang ngay cang nhieu ve nhng s
kho khan tren bc ng theo Chua Jesus. o
la v sao trong vong nhng C-oc-nhan co
nhng ngi tin vao cac phuc am khac va c
Chua Tri khac.

NOI DUNG

286 Le that dan a tn o en trong s ng tr cua c Thanh Linh

Mot vai ngi noi rang ho nhan s ng tr


cua c Thanh Linh bi s cau nguyen. No
dng nh ung nhng Kinh-thanh day rang
c Thanh Linh ng tren Chua Jesus nh chim
bo cau khi Ngai lam bap-tem va ra khoi nc.
ay la Phuc am that va c Thanh Linh en
tren nhng ai tin vao Phuc am nay.
Hn na, mot vai ngi noi rang ho nhan
c Thanh Linh bi dang len nhng li cau
nguyen an nan. c Thanh Linh co c ban
cho khi ngi ta cau xin s tha th khong? c
Chua Tri la cong bnh. c Thanh Linh khong
en v Ngai at s thng xot tren ho du ngi
ta cau nguyen va khoc loc the nao i na, c
Thanh Linh cung khong the en tren ho. Ngai
en tren nhng ai tin rang c Chua Tri hoan
thanh ke hoach cua Ngai e cu ho. Ban phai
in trong tr rang ban khong the nhan c Thanh
Linh du ban khoc loc bao lau i na hay cau
nguyen tch cc the nao i na. c Thanh

Linh oc lap trong y muon cua con ngi.


Nhng quyet nh co tnh cach lch s cua
con ngi trong the gian nay co the b thay oi
nhng Phuc am va luat cua s ng tr c
Thanh Linh th bat di bat dch; chung khong
bao gi thay oi. Neu ngi ta khong hieu Phuc
am, th that la kho cho ho e quay ve vi c
tin thc hanh that. ay la ly do tai sao nhieu
ngi khong nhan c s ng tr cua c
Thanh Linh. Ban co cam thay chan nan neu ban
tin c Chua Jesus nhng lai b huy diet bi v
ban khong biet Phuc am nay khong? Kinhthanh noi rang mot vai ngi b vap vao hon a
ngan tr cua Phuc am cua Chua Jesus.
Neu ban at en viec hieu ra s huyen
nhiem cua bap-tem cua Chua Jesus bi Giang,
ban cung co the c tha tat ca toi cua ban va
nhan s ng tr cua c Thanh Linh. Ngai cu
tat ca toi nhan bi nhan phep bap-tem, chet
tren Thap-t-gia va song lai. S cu chuoc ma

NOI DUNG

287 Le that dan a tn o en trong s ng tr cua c Thanh Linh

c Chua Jesus ban cho chung ta la phng


phap cua s cu roi cong bnh. Ngai tr nen
Cu Chua that cua tat ca toi nhan, va s ng tr
cua c Thanh Linh a xac nh.

Ch khi ban tin vao ieu nay!


Kinh-thanh Cu-c ghi rang khi cac thay te
le at chan cua ho tren song Gio-anh, song tr
nen nh at kho. o la mot phep la u e nc
ngng lai nhng nhieu phep la c tiep theo.
Nhng bao am g ve con song tr nen at kho?
S kien nay nh la mot bao am cua s cu roi
cua c Chua Tri, no dan en s tha toi qua
bap-tem cua Chua Jesus vao huyet Ngai tren
Thap-t-gia. Tat ca toi loi cua A-am anh
hng en ca nhan loai, nhng s rua sa cua s
xet oan a cham dt trong bap-tem cua Chua
Jesus. Bay gi tat ca nhng ieu chung ta can

phai lam e c tha th toi la tin va nhan s


ng tr cua c Thanh Linh. Ban co tin vao le
that la c Chua Jesus a cat tat ca toi loi cua
ban qua phep bap-tem cua Ngai tren song Gioanh khong?
Ban nen tin rang c Chua Jesus Christ a
chu bap-tem e cat tat ca toi loi cua the gian.
Them vao o ban cung nen biet, hieu va tin s
quan trong cua phep bap-tem cua Ngai la the
nao. Neu cac thay te le a khong vao song Gioanh, dan s Y-s-ra-en se khong the thanh
cong trong viec i vao at Ca-na-an. Bc au
tien e vao Ca-na-an la vt qua song Gioanh. V the ch khi chung ta vt qua song vi
hom Giao-c chung ta mi co the vao at Cana-an. ieu nay day chung ta rang con ngi co
the c tha toi bi tin vao Phuc am cua Nc
va Thanh linh.
Kinh-thanh chep rang bap-tem cua Chua
Jesus la cong viec cua c Chua Tri. No cung

NOI DUNG

288 Le that dan a tn o en trong s ng tr cua c Thanh Linh

xay ra trong s quan he vi cac thay te le. Nh


the nc tren song Gio-anh ngng lai khi cac
thay te le at chan cua ho tren nc, nhan loai
c cu ra khoi toi loi cua ho bi tin vao Phuc
am nay.
S ng tr cua c Thanh Linh c ban cho
tren nen tang c tin vao Phuc am. Bap-tem
cua c Chua Jesus vao huyet cua Ngai tren
Thap-t-gia se dan ban en viec nhan s tha toi
va nhan c Thanh Linh. Phuc am cua nc va
Thanh linh la ieu can thiet e nhan lanh s
ng tr cua c Thanh Linh.

NOI DUNG

Bai giang 19
Phuc am tot ep xe bc
man trong en Th

NOI DUNG

290 Phuc am tot ep xe bc man trong en Th

Phuc am tot ep xe bc
man trong en Th
< Ma-thi- 27:45-54 >
T gi th sau en gi th chn, khap ca x
eu toi tam mu mt. c chng gi th chn,
c Chua Jesus keu tieng ln len rang: E-li, Eli, lam-ma sa-bach-ta-ni? ngha la: c Chua
Tri toi i! c Chua Tri toi i! sao Ngai la
bo toi? Co may ngi ng o, nghe keu, th
noi rang: No keu E-li. Lien co mot ngi trong
bon ho chay lay mot mieng bong a, va tham
ay dam, e tren au cay say ma a cho Ngai
uong. Nhng ke khac th lai noi rang: Hay e
vay, coi th co E-li en giai cu no chang. c
Chua Jesus lai keu len mot tieng ln na, roi
trut linh hon. Va nay, cai man trong en th, b
xe ra lam hai t tren ch di, at th rung

ong, a ln be ra, mo ma m ra, va nhieu thay


cua cac thanh qua i c song lai. Sau khi
c Chua Jesus a song lai, cac thanh o ra
khoi mo ma, i vao thanh thanh, va hien ra cho
nhieu ngi thay. Thay oi va nhng lnh cung
vi ngi canh gi c Chua Jesus, thay at
rung ong va nhng ieu xay en, th s hai
lam, ma noi rang: That ngi nay la Con c
Chua Tri.

Tai sao bc man trong en Th cua


c Chua Tri b xe ra khi c Chua Jesus
chet tren Thap-t-gia?
V Nc c Chua Tri a en va c m ra
cho nhng ai tin vao phep bap-tem
va s ong inh cua Ngai.

NOI DUNG

291 Phuc am tot ep xe bc man trong en Th

e hieu ro le that cua Phuc am, ngi ta


trc nhat phai biet va hieu he thong te le c
thanh lap e tha th toi loi loai ngi trc c
Chua Tri trong Cu-c. Ban phai biet va tin
vao le that sau ay.
Theo cua le chuoc toi ngay xa, c chep
trong Le-vi-ky 16, thay te le thng pham at
tay cua ong ta len con de con song va chuyen
tat ca toi cua moi ngi trong suot mot nam qua
no. Roi thay mat cho dan s Y-s-ra-en, cua le
chuoc toi b giet va thay te le thng pham ray
huyet cua no tren ban th thi an. ieu nay
chuoc tat ca toi loi cua dan Y-s-ra-en. Giong
nh vay, ch nhng ai tin vao viec at tay,
huyet va Li Chua t c tha th. Thay te le
luon luon i vao phong th nhat cua en tam e
thi hanh chc vu. Nhng trong phan th hai, ni
ch thanh thay te le ca ch co the vao mot lan
trong mot nam, vi huyet ma ong ta a dang v
chnh toi loi cua ong ta va cua dan s a pham

bi s ngu dot cua ho (He-b-r 9:6-7). Giong


nh the, ngay ca thay te le ca cung khong the
vao ni ch thanh ma khong co huyet cua con
sinh te a c chuan b qua viec at tay bi
c tin.

Nh c e cap trong Tan-c,


c Chua Jesus Christ la cua le chuoc
toi cho chung ta.
Trong Tan-c, chung ta c day rang mot
ngi co the vao nc c Chua Tri bi c
tin trong phep bap-tem cua Chua Jesus va
huyet Ngai tren Thap-t-gia. Bc man trong
en th cua c Chua Tri b xe ra lam hai t
tren xuong di khi nao? Khi c Chua Jesus
b ong inh tren Thap-t-gia sau khi Ngai en
the gian va chu phep bap-tem bi Giang.

NOI DUNG

292 Phuc am tot ep xe bc man trong en Th

Ly do c ban cho trong viec nay la g?


Chua Jesus en the gian nay nh la mot cua te
le trong danh hieu Chien Con cua c Chua
Tri, cat toi loi cua the gian qua viec chu baptem bi Giang va tay sach tat ca toi loi cua
nhan loai khi Ngai chu ong inh. Viec xe bc
man noi len rang tat ca toi loi a lam chung ta
chia cach vi c Chua Tri a c cat i qua
phep bap-tem va huyet cua Ngai tren thap t
gia.
Chnh Chua Jesus a be gay hang rao ngan
cach bi tra mot gia cho toi loi bang s chet.
Chua Jesus chu bap-tem va b ong inh e cat
tat ca toi loi cua the gian. o la ly do tai sao
bc man cua en th c Chua Tri b xe ra
lam hai. Nhng thay te le co the vao en tam
vi c tin trong s at tay, ngay nay chung ta
co the vao Nc Tri nh co c tin trong phep
bap-tem va huyet c Chua Jesus.

Khi c Chua Jesus b ong inh Ngai keu


mot tieng ln, E-li, E-li, la-ma-sa-bat-ta-mi?
co ngha rang, c Chua Tri toi oi, c
Chua Tri toi oi, sao Ngai la bo toi? (Ma-thi 27:46) Cuoi cung khi Ngai cat bo linh hon
Ngai noi moi viec a c tron! (Giang
19:30) Chua Jesus a b Cha Ngai t bo trong
choc lat khi Ngai tren Thap-t-gia v Ngai
mang tat ca toi loi cua the gian t khi Ngai chu
bap-tem bi Giang song Gio-anh.
Ngai chet v s cu roi cho ca nhan loai. V
bap-tem cua Chua Jesus va s chet cua Ngai
tren Thap-t-gia, tat ca nhng ai co c tin
trong Ngai th c cu. V chung ta sanh ra la
toi nhan va cuoi cung la s huy diet, Chua
Jesus chu bap-tem e cat toi loi chung ta.
Cong vao Nc Tri c ong cach vng
chac cho en khi Chua Jesus cat tat ca toi loi
chung ta. Khi Chua Jesus chu bap-tem bi
Giang va chet tren Thap-t-gia, bc man trong

NOI DUNG

293 Phuc am tot ep xe bc man trong en Th

en th cua c Chua Tri b xe lam hai t tren


xuong di v the bat c ai tin vao Phuc am eu
co the vao en th cua c Chua Tri tren tri.
Toi cam n Chua v toi co c tin trong Nc
va Thanh linh. Bay gi toi co the vao Nc
Tri qua c tin cua toi trong Phuc am ma
chnh Chua Jesus a thc hien qua bap-tem va
huyet cua Ngai. Toi khong the at c s cu
roi qua quyen lc, thanh tch, va co gang cua
rieng toi.
Phc hanh cho chung ta la en Nc Tri
ma khong phai at c bi do s cau nguyen,
dang hien hay long mo ao. Ngi ta co the
c cu khoi toi ch bi tin vao phep bap-tem
cua Chua Jesus va huyet Ngai tren Thap-t-gia.
Con ngi co the vao Nc Tri ch bi c tin
trong Phuc am. Chua Jesus la cai ca cua Thien
ang. Khong co niem tin nao khac la can thiet
cho nhng ai tin vao Chua Jesus. Cong vao
Thien ang th khong c ban cho nh the la

s ban thng cho s cong hien cua con ngi,


nhng co gang thuoc ve the gian, hay nhng
viec lanh khac. Viec that can thiet cho tn o e
vao Thien ang la c tin trong Phuc am cua
bap-tem cua Chua Jesus va huyet Ngai tren
Thap-t-gia.
Tin vao Nc (bap-tem cua Chua Jesus
song Gio-anh) va huyet cua Ngai (Thap-tgia) se a chung ta vao nc Thien ang.
Ngi van con toi trong long mnh, ngay ca tin
Chua Jesus, can tin vao mot ieu nay: Phuc am
cua Nc va Thanh linh. Cac ngi se biet le
that, va le that se buong tha cac ngi (Giang

8:32).

Chung ta khong bao gi biet chac chan thi


iem chet cua chung ta nhng Chua Jesus biet
tat ca. Ngai cung biet ban tanh toi loi cua chung
ta. Ngai tay sach moi toi loi chung ta qua baptem va huyet Ngai tren Thap-t-gia cach nay
gan hai ngan nam.

NOI DUNG

294 Phuc am tot ep xe bc man trong en Th

Chung ta phai tin vao Phuc am tot ep


a xe bc man trong en Th cua c
Chua Tri
Cu-Chua a c sanh ra bi ngi n ong
trinh e cu nhan loai ra khoi toi cua ho. Qua
bap-tem cua Ngai luc Ngai 30 tuoi song Gioanh, Chua Jesus a ganh lay tat ca toi loi cua
the gian. Tat ca toi loi cua con ngi do ket qua
cua s yeu uoi va bat toan cua ho a c tha
th nh Chua Jesus. Phep bap-tem va huyet
cua Ngai la cha khoa i i cho s cu roi cua
con ngi. Chua Jesus a chu bap-tem va o
huyet ra tren Thap-t-gia va bay gi tat ca
nhng ai co c tin trong phuc am nay co the
vao Nc Tri
Bc man cua en th c Chua Tri b xe
khi Chua Jesus trut linh hon tren Thap-t-gia.
Lam the nao bc man trong en th c Chua

Tri b xe ra lam hai khi Chua Jesus chet? Ly


do la v s cu roi cho nhan loai a hoan thanh
bi Ngai trong phuc am.
Trong Cu-c, chung ta hoc ve en tam cua
dan Y-s-ra-en. Ho at ban th cua le thieu va
chau ra toi. Ngang qua chau ra toi nay, la
en tam va ben trong en tam pha sau bc
man ho at hom Giao-c, la ni hien dien va
vinh quang cua c Chua Tri c ngu. Bc
man c det cach chac chan dau bon con nga
keo 4 goc cung khong the xe c no. Ngay
ca vua So-lo-mon thiet lap lai en tam thanh
en th, kieu mau can ban cung khong thay
oi, va bc man van nguyen o ngan can con
ng en ni Ch Thanh. Tuy nhien no b xe
lam oi t tren xuong di khi Chua Jesus o
huyet ra tren Thap-t-gia va chet. ieu nay
lam chng ve s that tot ep va hoan hao biet
bao cua Phuc am a c hoan thanh bi baptem cua Chua Jesus va huyet Ngai.

NOI DUNG

295 Phuc am tot ep xe bc man trong en Th

c Chua Tri ban phc cho loai ngi


bang s tha toi va i song vnh cu, om ap ho
trong Phuc am. Chua Jesus, nh cua te le, tra
tat ca cong gia cua toi loi khi Ngai chu baptem bi Giang va chet tren Thap-t-gia. Kinhthanh chep, Tien cong cua toi loi la s chet
(Ro-ma 6:23). Giong nh trong thi ky Cuc, con ngi co the vao en th cua c
Chua Tri vi huyet cua con sinh te va nhan s
tha toi, bay gi chung ta cung co the en vi
c Chua Tri vi cua le cua chung ta la Chua
Jesus va c tha moi qua pham cua mnh. ay
la s that. Va cau,Tien cong cua toi loi la s
chet bay to cho chung ta Phuc am tot ep biet
bao!
Con ng en Thien ang la tin vao Phuc
am. Xe bc man ra lam oi bay to s m ca
Nc c Chua Tri. Khi chung ta hieu va tin
Phuc am, chung ta noi, O! Chua Jesus cat tat
ca toi loi cua toi. O! Chua Jesus tra tat ca cong

gia cua toi tren Thap-t-gia! Ca Thien ang


se m ra trc mat chung ta. Thien ang hien
nay ang m cho nhng ai nhan s cu chuoc
qua c tin cua ho trong bap-tem cua Chua
Jesus va huyet cua Ngai. Huyet Chua Jesus cu
toi nhan ra khoi s chet va phep bap-tem cua
Ngai la phng cach e cat tat ca toi loi cua
nhan loai.
at rung chuyen va a nt ra khi Chua Jesus
trut linh hon tren Thap-t-gia. Va roi, huyet
Ngai a nho xuong va tham vao trong long at.
Khi Chua Jesus chet tren Thap-t-gia, tat ca toi
cua nhan loai c thanh tay, Phuc am c
hoan tat va tat ca tn o co u t cach e vao
Thien ang. ieu nay rat ung cho nhng ai
c tai sanh.
Co nhieu hoc gia to chc nhng nghien cu
tm kiem e khc t s ton tai that cua Chua
Jesus. Nhng ho khong the duy tr gia thuyet
cua ho e chong lai vo so nhng s kien lch s

NOI DUNG

296 Phuc am tot ep xe bc man trong en Th

ve s ton tai cua Ngai. Trong vong ho, nhieu


ngi a tin nhan Phuc am cua bap-tem Chua
Jesus va huyet Ngai. Ho nhan thc rang s kien
cua Chua Jesus th that qua kho ma t choi s
hien dien cua Ngai. Ho chap nhan Chua Jesus
nh Cu Chua khi ho en va tin vao Phuc am;
nh s giang sanh, phep bap-tem, s chet, s
song lai, s thang thien va s tai lam cua Ngai.
Chung ta khong la nhan chng ve bap-tem
cua Chua Jesus. Mat chung ta khong thay
nhng g xay ra 2000 nam trc ay. Tuy
nhien, qua nhng g c chep lai, moi ngi
co the en va tiep xuc vi Phuc am. Chua Jesus
a pha bo hang rao ngan cach gia con ngi
va c Chua Tri qua phep bap-tem va huyet
cua Ngai va nh the bc man cua Vng quoc
c Chua Tri b xe lam oi t tren xuong
di.
Ngay nay moi ngi tin vao Phuc am, c
thc hien bi bap-tem cua Chua Jesus va huyet

cua Ngai, co the bc vao Thien ang. Ban co


c tin trong bap-tem cua Chua Jesus va huyet
Ngai, uc goi la Phuc am tot ep, la cha khoa
e vao Thien ang khong?
Khi toi con la mot toi nhan, toi tin cay Chua
Jesus nh la Cu-Chua cua toi, nhng khong
quan tam en Phuc am tot ep. Tuy nhien, mot
ngay kia khi toi oc ve tnh yeu vo ieu kien
cua Ngai danh cho toi trong Kinh-thanh. Toi
biet rang Ngai a chu bap-tem v toi, chet tren
Thap-t-gia v toi, va song lai v toi. Chua
Jesus cu chung ta bi chu bap-tem tren song
Gio-anh va b ong inh e tra gia cho toi loi
bi v Ngai yeu chung ta. Chung ta co the vao
Nc Tri bi tin vao Phuc am tot ep nay.
ay la s cong bnh ln nhat cua c Chua
Tri danh cho con ngi va m ra mot ky
nguyen mi. Tat ca chc vu cua Ngai s
giang sinh, phep bap-tem tren song Gio-anh,
chet tren Thap-t-gia, va song lai la e cu

NOI DUNG

297 Phuc am tot ep xe bc man trong en Th

chung ta ra khoi tat ca toi loi. Chung ta se en


a nguc sau khi chet, nhng Chua Jesus a cu
linh hon chung ta ra khoi a nguc i i va
ban cho chung ta Phuc am la con ng vao
Nc Tri.
Anh em than men, khi Chua Jesus chet tren
Thap-t-gia, mot ngi lnh am hong Ngai vi
li kiem, lap tc huyet va nc chay ra. ieu
nay ung nh li Kinh-thanh. ieu nay lam
chng cho Phuc am that cua bap-tem cua Chua
Jesus va huyet Ngai.
Ban co ngh rang c tin cua ban trong huyet
Chua Jesus tren Thap-t-gia th u e giai
phong ban khoi toi khong? Bap-tem cua Chua
Jesus th kem quan trong hn hay ch la s ngau
nhien cho s cu roi cua ban? Neu ban tin nh
the, xin hay an nan. Bay gi chung ta hay tin
vao Phuc am cua bap-tem cua Chua Jesus va
huyet Ngai va nhan thc rang o la le that cua
c Chua Tri.

Ban muon c thanh tay toi loi cua


ban khong?
Nh chung ta can tra het mon n, chung ta
can phai co c tin trong Phuc am cua bap-tem
cua Chua Jesus va huyet Ngai e c sach tat
ca toi loi cua chung ta. Chung ta khong pham
toi vo tn trong Phuc am cua bap-tem Chua
Jesus va huyet Ngai. Mac du chung ta khong
trc tiep chuyen toi cua chung ta qua Chua
Jesus, ngi trung gian c goi la Giang Baptt a lam ieu nay cho chung ta.
Khi Chua Jesus chet tren Thap-t-gia, vai
phan mo cua cac Thanh o Gie-ru-sa-lem m
ra va ba ngay sau Ngai a song lai va i en
Ga-li-le. S kien ky dieu nay la that nhng co
nhieu ngi a khong tin no.
Chua chung ta ban Nc Tri cho chung ta,
ngi cong chnh, la nhng ngi nhan s tha

NOI DUNG

298 Phuc am tot ep xe bc man trong en Th

toi. Chung ta c cu va c tai sanh, khong


phai bi sc manh cua the xac hay cua co gang
ton giao, nhng qua c tin cua chung ta trong
Phuc am. Phuc am nay khong phai la cau
chuyen tieu thuyet. Tat ca toi loi tren the gian
a chuyen qua cho Chua Jesus khi Ngai chu
bap-tem. Khong co toi loi trong Ngai, nhng
Ngai phai chet tren Thap-t-gia e chuoc moi
toi ma Ngai a nhan trong bap-tem.
Khi Chua Jesus trut linh hon, at lay ong va
a nt ra. Khi thay oi va nhng ngi cua ong
ta ang canh gi thi hai Chua Jesus thay ong
at va nhng viec xay ra, ho vo cung s hai va
noi, That ngi nay la Con c Chua Tri

(Ma-thi- 27:54).

Gio-sep, mot ngi giau A-ri-ma-the lay


xac Chua Jesus, quan trong vai liem sach va
at vao phan mo rieng cua ong ta. Thay te le ca
va ngi Pha-ri-si ra lenh canh gi mo nghiem
nhat cho en ngay th ba.

Tuy nhien, Chua Jesus a phuc sinh e ban


cuoc song mi cho nhng ai tin vao Phuc am tot
ep. Ngai i en Ga-li-le, o Ngai a ha gap
cac mon o trc khi Ngai b ong inh. Tat ca
nhng ieu nay s giang sinh, phep bap-tem,
s ong inh, s song lai, s thang thien va s
tai lam la muc tieu cho nhng ai tin cay Phuc
am. Toi cung a tr thanh mot chng nhan e
lam chng rang Chua Jesus la con cua c
Chua Tri hang song va Cu Chua cua toi.

Bi ai Phuc am that c rao giang?


Nhng tn o trong bap-tem cua Chua Jesus
va huyet cua Ngai lam chng cho Phuc am cua
le that. Phuc am c rao giang qua nhng li
chng cua nhng ngi c cu ra khoi toi loi.
Khi mot ngi c thoat ra khoi toi loi bi tin
nhan vao Phuc am, Thanh linh cua c Chua

NOI DUNG

299 Phuc am tot ep xe bc man trong en Th

Tri bat au cai tr anh ta, va Ngai thay oi anh


ta e khong con quan tam en nhng y muon
rieng cua mnh. Nhng linh hon c li c
Chua Tri chiem hu tiep tuc chuyen hoa thanh
ngui cong chnh va ban cho anh ta c tin
manh me hn. Nh o anh ta ngi khen Chua.
Li cua c Chua Tri troi buoc trong anh ta
va nh la mot ket qua, anh ta c kinh nghiem
trong s oi mi noi tam ngay qua ngay. Nhn
thay anh ta thay oi, ngi ta lam chng rang,
anh ta thc s la ngi c giai cu. Anh ta
tr nen C-oc-nhan chan chnh va la con c
Chua Tri.
Ngay ca ma qu cung chap nhan va chu thua
Phuc am nay. No noi, Toi a b anh bai!
Nhng o la s that. Khong con co toi tren the
gian. Khong con ai co toi trong long. V the
ma qu lam viec trong t tng con ngi tac
ong vao cuoc song c tin cua ho. Cong viec
cua ma qu la ngan chan ho trong viec chap

nhan nhng phc hanh thuoc linh cua Phuc


am.
Sa-tan that bai trong cuoc chien vi c
Chua Jesus cach hoan toan. Sa-tan a thanh
cong trong viec c Chua Jesus b ong inh
bi no kiem soat tam tr cua con ngi. Tuy
nhien, Chua Jesus a cat tat ca toi loi cua the
gian khi Ngai chu bap-tem va khi Ngai chet
tren Thap-t-gia e tra cai gia cua toi loi. V ly
do nay Ngai cu tat ca nhng tn o trong Phuc
am cach tron ven.
Ma qu a khong the ngan can ke hoach cua
c Chua Tri e cu loai ngi ra khoi toi.
Chua Jesus a tra gia cho toi loi cua con ngi
qua phep bap-tem va huyet cua Ngai e thanh
lap Phuc am tot ep. Ngai nay khong con co toi
tren the gian na. Chua Jesus cat tat ca toi loi
qua phep bap-tem cua Ngai va cuoi cung a tra
gia cho toi loi qua s chet cua Ngai tren Thapt-gia, Ngai phan, Moi viec a c tron!

NOI DUNG

300 Phuc am tot ep xe bc man trong en Th

(Giang 19:30). Sa-tan a b cp i quyen lc


e to cao nhng ai co c tin trong Phuc am.
Chua Jesus a anh bai ma qu qua s giang
sinh, le bap-tem, s ong inh va s song lai.
Ban van con toi loi trong long khong?
Khong. C-oc-nhan co the t tin va noi rang,
toi khong con co toi trong long tren nen tang
c tin trong Phuc am cua le that. Mot ngi tin
vao Phuc am cua bap-tem cua Chua Jesus va
huyet th khong con chut toi nao trong long.
Ngay nay Phuc am a ghi khac vao trong
long chung ta, chung ta c t do en trong s
hien dien cua c Chua Tri. Tat ca cac ban
tin rang Chua Jesus cat tat ca toi loi cua ban
qua phep bap-tem cua Ngai song Gio-anh
khong? Neu vay long biet n cua ban oi vi
c Chua Tri va s vui mng se c ay
tron. Bi co c tin trong Phuc am, chung ta
c thanh hoa va thoat khoi toi trong the gian
nay. Chung ta cam n c Chua Tri.

Ngai a giai thoat chung ta khoi quyen cua

s toi tam, lam cho chung ta di qua nc cua


Con rat yeu dau Ngai, trong Con o chung ta co
s cu chuoc, la s tha toi (Co-lo-se 1:13-14).

Ha-le-lu-gia, ngi khen Chua.


Chua Jesus a m cong s cu roi qua Phuc
am. Ban cung phai pha v bc tng ngan cach
trong long cua ban mot lan u ca vi quyen lc
cua Phuc am, nh the bc man trong en th b
xe lam oi. Phuc am tot ep a ban cho ban va
toi. Chung ta co the vao Nc Tri bi tin vao
Phuc am nay va o la s that hoan toan a cho
phep chung ta at c s ng tr cua c
Thanh Linh.

NOI DUNG

Bai giang 20
Ngi co c Thanh Linh
cung th co kha nang hng
dan ngi khac tiep nhan c
Thanh Linh

NOI DUNG

302 Ngi co c Thanh Linh cung th co kha nang hng dan ngi khac tiep nhan c Thanh Linh

Ngi co c Thanh Linh


cung th co kha nang hng
dan ngi khac tiep nhan
c Thanh Linh
< Giang 20:21-23 >
Ngai lai phan cung mon o rang: Bnh an
cho cac ngi! Cha a sai ta the nao, ta cung
sai cac ngi the ay. Khi Ngai phan ieu o roi,
th ha hi tren mon o ma rang: Hay nhan lanh
c Thanh Linh. Ke nao ma cac ngi tha toi
cho, th toi se c tha; con ke nao cac ngi
cam toi lai, th se b cam cho ke o.

Tham quyen nao ma Chua


a ban cho ngi cong chnh?
Ngai ban cho ho quyen tha toi trong
Phuc am cua Nc
va Thanh linh.

Giang 20 ghi chep ve s phuc sinh cua Chua


Jesus. Chua chung ta a song lai t ke chet va
phan vi mon o cua Ngai, Hay nhan lanh
c Thanh Linh. Mon o cua Chua Jesus
nhan s ng tr cua c Thanh Linh nh la mot
mon qua. Chua Jesus ban s ng tr cua c
Thanh Linh va s song i i cho nhng ai tin
phep bap-tem va huyet cua Ngai; tay sach moi
toi loi cua ho. Kinh-thanh chep phep bap-tem
cua Chua Jesus la bieu tng cua s cu roi, no

NOI DUNG

303 Ngi co c Thanh Linh cung th co kha nang hng dan ngi khac tiep nhan c Thanh Linh

co ngha la phep bap-tem cua Ngai cu tat ca


nhan loai ra khoi toi (I Phi-e-r 3:21).

Tai sao Chua Jesus chu bap-tem?


Tai sao Chua Jesus chu bap-tem bi Giang?
Cau tra li cho cau hoi nay co the thay mot
cach ro rang t cau noi cua c Chua Jesus
Ma-thi- 3:15. V chung ta nen lam cho tron
moi viec cong bnh nh vay. ay, v co
ngha la c Chua Jesus cat tat ca toi loi cua
the gian khi Ngai chu bap-tem. Bap-tem cua
Ngai c thc hien giong nh phng cach at
tay c ch nh trong thi ky Cu-c. Muc
ch bap-tem cua Ngai la e chuyen tat ca toi
loi cua the gian qua Chua Jesus.
Moi viec cong bnh co ngha la g? tron
ngu y ieu g? Moi viec cong bnh co ngha
rang no thch hp cho Chua Jesus cat tat ca toi

loi cua the gian qua phep bap-tem cua Ngai.


Va tron ngu y tat ca ieu nay la phng cach
thch hp cong bnh nht trc mat c Chua
Tri.
Chua Jesus cat tat ca toi loi cua nhan loai
qua phep bap-tem cua Ngai va tay sach no cho
tat ca nhng ai tin nhan Ngai. Chua Jesus chu
bap-tem va chu ong inh v s xet oan cho
toi loi cua ho. ay la Phuc am cua s chuoc toi.
S cong bnh cua c Chua Tri la s tha th
toi loi va tay sach tat ca toi loi cua toi nhan.
Neu loai ngi chap nhan s huyen nhiem
cua bap-tem Chua Jesus nh c chep trong
Ma-thi- 3:13-17, ho se co the nhan s tha toi
va nhan c Thanh Linh. Nhng g ma c
Chua Jesus a lam trong chc vu cong khai cua
Ngai phep bap-tem, s ong inh va s song
lai la e cung cap cho chung ta mot con
ng cong chnh hng ve s cu roi, nh la
s tien nh cua c Chua Tri. Trong cach

NOI DUNG

304 Ngi co c Thanh Linh cung th co kha nang hng dan ngi khac tiep nhan c Thanh Linh

nay Chua Jesus tr thanh Cu-Chua that cua toi


nhan. Phuc am cua bap-tem va huyet cua Ngai
tay sach tat ca toi loi cua chung ta, mang en s
cu roi.
Con ngi co the nhan c Thanh Linh ch
khi ho biet va tin vao Phuc am cua bap-tem
Chua Jesus va huyet Ngai. Bap-tem cua Chua
Jesus cat tat ca toi loi cua the gian, v toi loi
cua chung ta c chuyen qua cho Ngai. S
chet cua Ngai tren Thap-t-gia thay the cho
nhan loai la s chet rieng cua toi, s song lai
cua Ngai la s song cua toi. Nh the, bap-tem
cua Chua Jesus va huyet tren Thap-t-gia la
Phuc am cua s tha toi va cua s nhan lanh c
Thanh Linh.
Toi hy vong ban hoc c ly do ve bap-tem
cua Chua Jesus va co c tin trong Phuc am
nay. Toi loi cua ban se c cat i va ban se
nhan lanh c Thanh Linh. Tai sao Chua Jesus
chu bap-tem? La e cat tat ca toi loi cua the

gian. v chung ta nen lam cho tron moi viec


cong bnh nh vay (Ma-thi- 3:15). A-men,
Ha-le-lu-gia!
Ngay nay, mot vai ngi tin rang noi tieng la
la bang chng cua s nhan lanh c Thanh
Linh. Tuy nhien, bang chng that cua no la c
tin qu gia trong Phuc am c ghi khac trong
long cua nhng ai that s nhan lanh c Thanh
Linh.

Chua ban quyen tha toi cho tat ca


nhng ngi cong chnh.
Chua ban cho cac mon o cua Ngai quyen
tha toi, Ngai noi, Ke nao ma cac ngi tha toi

cho, th toi se c tha; con ke nao cac ngi


cam toi lai, th se b cam cho ke o (Giang
20:23). ieu nay ngu y rang khi cac mon o

NOI DUNG

305 Ngi co c Thanh Linh cung th co kha nang hng dan ngi khac tiep nhan c Thanh Linh

giang Phuc am cua Nc va Thanh linh, ngi


nghe va nhan c tha th tat ca toi loi. Tuy
nhien ieu nay khong co ngha la ho co the tha
toi cho bat c ai la ngi khong tin nhan Phuc
am cua Nc va Thanh linh.
Cac mon o cua Chua Jesus co tham quyen
tha toi cho bat c ai thong qua Phuc am cua
Nc va Thanh linh. V the neu ho day nhng
g c ghi chep trong Kinh-thanh, chung ta
phai tin. Ban phai tin rang c Chua Jesus ban
cho ban Phuc am cua Nc va Thanh linh e
tay sach toi cua ban. Ch nh the ban mi co
the nhan s tha th va nhan c Thanh Linh.
Chua Jesus cung ban cho chung ta quyen nang
e cu tat ca moi ngi bang cach rao giang
Phuc am cua Nc va Thanh linh.

Quyen nang cua ke cam quyen


the gian
Trong qua kh, ni toi song chung toi phai
dung xe buyt e i tren con ng at. Ngi ta
phai ra khoi xe buyt va ay no len oi. Mot
ngay kia Tong Thong ai han en e khanh
thanh mot buoi le thiet lap nha may nang lng
tren con ng nay, ngi ta chao mng Tong
Thong bang cach quet don con ng va at
nhng cay cap theo hai ben ng khi ho nghe
tin nay. en ngay ay xe mo to chay dan ng
va pha sau chung la chiec xe cua Tong Thong.
am ong quan chung ra chao on ong vi
quoc ky trong tay cua ho. Ngi ta noi lai rang
Tong Thong a ghi nhan, Con ng qua gap
ghenh, no can c trai nha. Vai ngay sau o
con ng a c trai nha.

NOI DUNG

306 Ngi co c Thanh Linh cung th co kha nang hng dan ngi khac tiep nhan c Thanh Linh

Cai g a xay ra ay? Mot ngi i ng


a nhan nh do bi Tong thong sai khien mi
u s tac ong manh me thay oi tnh trang cua
con ng. Lenh cua Tong thong co mot quyen
lc ln. Tuy nhien chung ta nhan thc rang
Phuc am cua Nc va Thanh linh ban cho
chung ta bi ang Christ th co quyen lc ln
hn nhieu. Chung ta phai tin rang Phuc am nay
la quyen nang giai thoat chung ta ra khoi toi loi
trong suot cuoc song cua chung ta.

Tham quyen thc s cho viec tha toi


Ke nao ma cac ngi tha toi cho, th toi se

c tha; con ke nao cac ngi cam toi lai, th


se b cam cho ke o. Cac mon o cua Chua

Jesus rao giang Phuc am rang tat ca toi loi cua


ho a c tha. Ho noi vi dan chung rang,
Chua Jesus a tay sach toi loi cua the gian bi

bap-tem va huyet cua Ngai. Khong co ieu g


phai lo lang ve ieu nay mac dau cac ban pham
toi trong tng lai, Chua Jesus cung a cat tat
ca toi loi hang ngay cua ban va o huyet ra v
ban tren Thap-t-gia sau khi chu bap-tem bi
Giang. Chua Jesus cu ban! Ban phai tin ieu
o!
Toi nhan c ban cho s cu chuoc bi
nghe va tin Phuc am cua Nc va Thanh linh
qua cac mon o cua Chua Jesus. Chua Jesus
ban cho cac mon o cua Ngai tham quyen tha
toi qua Phuc am cua Nc va Thanh linh. V
mon o cua Chua Jesus giang Phuc am cua
Nc va Thanh linh cho moi ngi tren the
gian, nhng ngi tin co the nhan c s tha
toi. Chua Jesus ban cho ho mon qua nay kem
theo tham quyen cua s tha toi.
Nhieu ngi a oc sach ma toi a xuat ban
trc ay, va ho a c cu ra khoi toi sau khi
oc chung. Nhieu ngi a chap nhan thc s

NOI DUNG

307 Ngi co c Thanh Linh cung th co kha nang hng dan ngi khac tiep nhan c Thanh Linh

cua ho rang ly do c Chua Jesus chet tren


Thap-t-gia la ket qua cua bap-tem Ngai e cat
tat ca toi loi cua the gian, ho trch, Nhng

ngi a v toi loi chung ta ma b vet, v s gian


ac chung ta ma b thng (E-sai 53:5).

Sau s phuc sinh cua Ngai, Chua Jesus phan


vi cac mon o Hay nhan lanh c Thanh
Linh, Ke nao ma cac ngi tha toi cho, th toi

se c tha; con ke nao cac ngi cam toi lai,


th se b cam cho ke o (Giang 20:22-23).

Chua Jesus ban cho ho tham quyen cua s tha


toi.
Chung ta b troi buoc bi nhng s boi roi,
nhng tnh trang trong rong va toi loi trc khi
chung ta tin le that nay. Tuy nhien bay gi
chung ta co c tin trong bap-tem va huyet cua
Chua Jesus, chung ta thoat khoi toi va chung ta
la ngi giang Phuc am cho ngi khac. Hn
the na, Chua chung ta ban cho mon o s bnh
an. Chua cung ban s bnh an cho chung ta va

phc hanh cua Thanh linh. e nhan s bnh an


va Thanh linh t c Chua Tri, chung ta phai
nhan s tha toi bi tin vao bap-tem cua Chua
Jesus va huyet Ngai tren Thap-t-gia.
c tin trong Phuc am cua Nc va Thanh
linh la phng cach giai thoat chung ta ra khoi
toi loi. ay la c tin thuoc linh dan chung ta
en phc hanh Thien ang. Nhng c tin tuy
tien, can c tren suy ngh rieng cua con ngi
dan no en cho huy diet. Chung ta phai nhan s
tha toi bi tin vao Phuc am cua Nc va Thanh
linh va roi nhan lanh c Thanh Linh. e co
c tin nh the chung ta phai t bo moi t tng
cua the gian va hng c tin cua chung ta ve
Phuc am cua Nc va Thanh linh.
e co c tin can thiet cho viec nhan lanh
c Thanh Linh ngi ta phai chap nhan Phuc
am Chua Jesus a chu bap-tem va b ong inh
v chung ta. Chua cung cap cho chung ta s tha
toi, s bnh an va s ng tr cua c Thanh

NOI DUNG

308 Ngi co c Thanh Linh cung th co kha nang hng dan ngi khac tiep nhan c Thanh Linh

Linh v chung ta tin vao Phuc am cua Nc va


Thanh linh. Ngai ban cho cac S o s ng tr
cua c Thanh Linh va tham quyen tha toi cho
bat c ai tin vao Phuc am cua Nc va Thanh
linh.
Chung ta cung nhan c Thanh Linh bi tin
vao Phuc am nay. Phuc am cua Nc va Thanh
linh a giup cho nhieu ngi khac lam c nh
vay. Khi chung ta giang Phuc am cho nhng
ngi lan can chung ta va ca the gii, nhng ai
la ngi nhan no vao long th c ban Thanh
linh. Neu Phuc am ma chung ta giang ra khong
the lam cho ngi khac nhan lanh c Thanh
Linh, o khong phai la Phuc am that. Mat khac,
neu Phuc am chung ta giang ra lam cho ngi
khac nhan lanh c Thanh Linh th o la Phuc
am chan chnh.
Phc hanh va long biet n ma chung ta a
co t Phuc am la tot ep biet bao. Phuc am a
c giang ra bi ban va toi la con ng tron

ven, nhng bat hanh thay that la kho e tm ra


mot con ngi e biet va tin nhan vao Phuc am
nay. V the chung ta phai giang Phuc am tren
toan the gii. Chung ta phai giup ngi khac
nhan lanh c Thanh Linh.

Nhng ai b Satan la doi th t choi


Phuc am cua Nc va Thanh linh
Chung ta giup ngay ca nhng ngi a tin
Chua Jesus roi. Nhieu ngi trong ho van cha
nhan lanh c Thanh Linh du ho tin Chua
Jesus. V the chung ta phai giup ho bang cach
rao giang Phuc am nay va nh the la giup ho
nhan c Thanh Linh.
Neu mot ngi khong nhan c c Thanh
Linh ngay ca khi ho tin Chua Jesus, th phai co
vai nan e trong niem tin cua ho. Ch nhng ai

NOI DUNG

309 Ngi co c Thanh Linh cung th co kha nang hng dan ngi khac tiep nhan c Thanh Linh

nhan c Thanh Linh qua c tin cua ho trong


Chua Jesus co the c xem la ngi co c tin
that. V the tat ca chung ta phai gi c tin a
dan chung ta en vi s nhan lanh c Thanh
Linh. Chung ta phai biet Phuc am cua Nc va
Thanh linh, v ch co le that cua Phuc am nay la
nhng g co the lam cho chung ta nhan c
Thanh Linh.
Chung ta giang Phuc am cua Nc va Thanh
linh e ngi khac nhan c c Thanh Linh.
Tuy nhien, nhng ai giang Phuc am phai cham
tran vi nhieu kho khan. Vai C-oc-nhan tin
rang ho co the nhan c Thanh Linh bi lam
nhng no lc mang tnh cach thi ai. Ho co
nhieu kinh nghiem nham lan ma no khong lien
he g en viec nhan lanh c Thanh Linh. Can
phai co nhieu thi gian va s hy sinh e lam ho
nhan thc ro ve Phuc am cua Nc va Thanh
linh.
Nhng ai la ngi khong tin vao Phuc am

cua Nc va Thanh linh co the ngh rang ngi


ta co the nhan c Thanh Linh khi tin nhan vao
Phuc am nay khong? Satan la doi ngi ta vi
phuc am khac trc khi Phuc am that en vi
ho. Nhng ngi nh the ngh rang ho a tin
vao Phuc am cua Chua Jesus. V the ho t choi
va bac bo Phuc am cua Nc va Thanh linh.
Nhieu ngi ngay hom nay va thi ai nay
khong hoan toan chap nhan Phuc am cua Nc
va Thanh linh v Satan a lam mu long ho roi.
Bi o ho ngh rang tin Chua Jesus la mot cong
viec n gian. Tuy nhien, en vi s hieu biet
tron ven ve Phuc am that la viec khong de chut
nao. Phuc am cua Nc va Thanh linh b che
khuat bi phuc am gia tao.
Ngi ta tin rang moi ngi co the vao Nc
Tri neu ho i nha th va xng nhan rang ho tin
Chua Jesus. Nhieu ngi tin rang s ng tr cua
c Thanh Linh c ban cho qua nhng co
gang rieng cua ho, nh la cau nguyen va kieng

NOI DUNG

310 Ngi co c Thanh Linh cung th co kha nang hng dan ngi khac tiep nhan c Thanh Linh

an. Tuy nhien, c tin nh the th khong i


nao nhan lanh c Thanh Linh. Ho ngh rang
noi tieng la va nhng phep la khac la dau hieu
cua s nhan lanh c Thanh Linh.
Ho hau nh khong hieu rang e nhan lanh
c Thanh Linh, viec can thiet la phai tin vao
Phuc am that cua Nc va Thanh linh. Tuy
nhien, Kinh-thanh noi rang ngi ta ch co the
nhan lanh c Thanh Linh bi tin vao Li cua
c Chua Tri. c Chua Tri a giau le mau
nhiem cua s nhan lanh c Thanh Linh vao
li Ngai.

Ai la ngi muon co s ng tr cua


c Thanh Linh
Lan kia toi en Han Quoc vi vai nhan s
cua toi. Nhng ngi o hoi xin chung ta

nhng quyen sach noi ve c Thanh Linh. Viec


nay cung xay ra Nhat ban va Nga. Ly do tai
sao co nhieu ngi muon co nhng quyen sach
noi ve s ng tr cua c Thanh Linh la v ngay
nay co nhieu ngi mong muon co s ng tr
cua c Thanh Linh. Nhieu ngi tin Chua
Jesus nhng ho khong biet chac mnh a nhan
lanh c Thanh Linh hay cha, ho khong biet
ve s ng tr cua c Thanh Linh.
Co qua nhieu ngi tin Chua Jesus va tuyen
bo rang ho a nhan c Thanh Linh. Tuy
nhien, nhng ai nhan c Thanh Linh cach
thng xuyen va mai mai th hiem co. Nhieu
ngi khong the lam c nh the mac du niem
tin cua ho trong Chua Jesus v the ho mong
c lam c ngay bay gi.
Trong so C-oc-nhan tren the gii, co nhieu
ngi ngh rang ho co kinh nghiem ve c
Thanh Linh. Vai ngi noi ho gap Chua Jesus
trong giac chiem bao, va vai ngi tuyen bo ho

NOI DUNG

311 Ngi co c Thanh Linh cung th co kha nang hng dan ngi khac tiep nhan c Thanh Linh

co c Thanh Linh ng trong ho v ho co kinh


nghiem uoi quy. Nh the, co nhieu ngi at
c tin cua ho tren kinh nghiem ca nhan. Tuy
nhien, hiem co nhng ngi nh the trong vong
nhng ngi nhan lanh c Thanh Linh qua
viec tin nhan vao Phuc am cua Nc va Thanh
linh.
Mot ngay no, toi suy ngh cach la lung rang
khong co mot quyen sach nao tren the gian ch
dan e at en s ng tr cua c Thanh Linh
qua c tin that trong Phuc am cua Nc va
Thanh linh. Nhieu ngi noi ve kinh nghiem
vi c Thanh Linh, nhng tai sao khong co
quyen sach nao noi ve s ng tr cua c
Thanh Linh? Mot quyen sach nh the kho ma
tm thay, ngay ca ban tm khap moi ni tren
toan the gii.
Nhng ai khang nh rang ho a nhan c
Thanh Linh va tuyen bo rang ho gap Chua
Jesus cach ca nhan va a vieng Thien ang va

a nguc la khong ung. Ho xac nh rang


Chua Jesus phan, Ngi phai i trc thi
gain. Ngi phai hieu biet ve the gii cua
ngi, v the hay nhanh chong tr ve ni thuoc
ve ngi. Kinh nghiem nh the la viec khong
the co. V the, Jesus ma ho oi dien co that la
Chua Jesus khong? Chua Jesus co the gap ho
khi ho van con co toi trong long khong? Chua
Jesus vi toi nhan khong?
S that rang ngay nay co qua nhieu C-ocnhan khong co s ng tr cua c Thanh Linh
du ho duy tr mc o c tin trong Chua Jesus.
V the chung ta, nhng ngi co c Thanh
Linh cung, phai rao giang Phuc am e dan
a ngi khac nhan mon qua nay. Moi ngi
can nhan c Thanh Linh, va e lam c ieu
nay, c tin trong Phuc am cua Nc va Thanh
linh la chu yeu. V ch nhng ai tin vao Phuc
am mi co the nhan lanh c Thanh Linh. Qua
Phuc am cua le that ma chung ta biet, chung ta

NOI DUNG

312 Ngi co c Thanh Linh cung th co kha nang hng dan ngi khac tiep nhan c Thanh Linh

co the nhan c an t cua c Thanh Linh t


c Chua Tri.
Tat ca chung ta phai cam ta va ngi khen
Chua v s ban cho Phuc am cua Nc va
Thanh Linh. Toi co kinh nghiem trong niem vui
cua c Thanh Linh trong khi Ngai cam ong
toi viet quyen sach nay. Khi quyen sach nay
c phat hanh, nhieu ngi nhan c s ng
tr cua c Thanh Linh qua c tin cua ho trong
Phuc am cua Nc va Thanh Linh. Phao-lo hoi
cac mon o E-phe-so, T khi anh em tin, co

cuoi cung cua ban e nhan lanh c Thanh


Linh cach sau kn trong long ban.
Toi cam thay b bat buoc e rao giang Phuc
am e giup moi ngi nhan c Thanh Linh v
c Chua Jesus Christ ban cho toi Phuc am cua
Nc va Thanh linh va e lai cho toi an t cua
c Thanh Linh.

Tat ca chung ta phai nhan lanh c Thanh


Linh. C-oc-nhan tren toan cau ac biet vui
thoa trong viec nhan lanh c Thanh Linh
thi iem hon tap nay trong lch s the gii. Toi
ang giang ve phng cach cua Kinh-thanh e
nhan lanh c Thanh Linh. V ay la c hoi

Kinh-thanh ky thuat the nao cac mon o cua


Chua Jesus lam cho ngi khac nhan c c
Thanh Linh. Ngay ca ngi ngoai bang cung
phai gi cung mot c tin nh cac mon o e
nhan c Thanh Linh. Hn the na, ngi
ngoai bang can phai co c tin trong Phuc am
cua Nc va Thanh linh, ma cac mon o a co,

lanh c c Thanh Linh chang? (Cong-vu


cac S-o 19:2).

Ngi ngoai bang cung phai co c tin


trong phuc am cua Nc va Thanh linh

NOI DUNG

313 Ngi co c Thanh Linh cung th co kha nang hng dan ngi khac tiep nhan c Thanh Linh

e bc vao the gii cua c Chua Tri. V the


chung ta la nhng ngi ngoai bang, cung phai
tin vao Phuc am that e nhan lanh c Thanh
Linh. c Chua Tri sai Phi-e-r en vi Cotnay, la ngi ngoai bang e ong ta c soi
sang vi Phuc am cua Nc va Thanh linh, va
o la ieu can thiet e nhan lanh c Thanh
Linh.
Nhng tn hu ngi Giu-a a c tha toi
nghe an t c Thanh Linh cung c ban cho
ngi ngoai bang. Khi Phi-e-r tr ve vi Hoithanh Gie-ru-sa-lem sau khi giang Phuc am cua
Nc va Thanh linh, nhng ngi cat b phe
phan ong. Ngi a vao nha ke cha chu
phep cat-b, va an chung vi ho! (Cong-vu cac
S-o 11:3) Nhng Phi-e-r giai thch cho ho
moi viec.
Li giai thch cua ong c chep lai trong
Cong-vu cac S-o 11:5-17. Ta ang cau

nguyen trong thanh Giop-be, luc o ta b ngat

tr i, thay s hien thay: co vat g giong nh cai


khan ln, nu bon cheo len, t tren tri sa xuong
en tan ta. Ta xem xet ky cang, thay trong o
co cac loai thu bon cang tren at, cac thu rng,
cac con trung va cac loai chim tren tri. Ta lai
nghe co tieng phan rang: Hi Phi-e-r, hay ch
day, giet tht va an. Ta tha rang: Lay Chua,
chang vay; v khong bao gi co vat chi d day
hay chang sach vao mieng toi au. Tieng t tri
phan cung ta lan th hai ma rang: Ch coi ieu
Chua a lam cho tinh sach nh la d day. Li
o lap lai ba lan, oan, thay thay eu thau lai
len tri. Ka, cung mot luc o, ba ngi thanh
Se-sa-re chu sai en cung ta, a ti tan ca nha
ta . c Thanh Linh truyen cho ta phai i vi
ba ngi ay, ng nghi ngai g. Nay, sau ngi
anh em ay ong i vi ta, va chung ta eu vao
trong nha Cot-nay. Ngi nay thuat lai cho ta
the nao tai nha mnh a thay mot thien s hien
en va phan rang: Hay sai ti thanh Giop-be,

NOI DUNG

314 Ngi co c Thanh Linh cung th co kha nang hng dan ngi khac tiep nhan c Thanh Linh

mi Si-mon cung goi la Phi-e-r en ay.


Ngi ay se noi cho ngi nhng li, ma nh
o, ngi va ca nha mnh se c cu roi. Ta
mi khi s noi, th co c Thanh Linh giang
tren ho, cung nh ban au Ngai a giang tren
chung ta. Ta ben nh lai li Chua a truyen
rang: Giang a lam phep bap-tem bang nc;
nhng cac ngi se chu phep bap-tem bang
c Thanh Linh. Vay, neu c Chua Tri a
ban cho ho cung mot n nh cho chung ta, la ke
a tin en c Chua Jesus Christ, th ta la ai,
ma ngan tr c Chua Tri c?
Phi-e-r noi rang ong khong nhng ch vao
nha ngi khong chu cat b va an chung vi ho,
ong con noi vi ho ve Phuc am nh vao s
hng dan cua c Thanh Linh. Khi ho nghe
nhng ieu nay ho chap nhan va ngi khen c
Chua Tri, ang ban s an nan va i song cho
tat ca ho Cot-nay, ngi than va ban cua ong.

Phuc am cua cac s o ban cho s


nhan lanh c Thanh Linh
Chc vu cua
cac s o la g?
Rao giang phuc am cua Nc va
Thanh linh cho ho e ho nhan
c Thanh Linh.

Cac s o co that s giang Phuc am cua


Nc va Thanh linh khong? Trc het chung ta
phai xac nh Phi-e-r co tin vao Phuc am cua
Nc va Thanh linh khong? Phi-e-r noi, Phep

bap-tem bay gi ben la anh tng cua s ay e


cu anh em (1 Phi-e-r 3:21). S o Phi-e-r

that s tin rang Chua Jesus cu toi nhan ra khoi


toi cua ho khi Ngai chu bap-tem va chet tren

NOI DUNG

315 Ngi co c Thanh Linh cung th co kha nang hng dan ngi khac tiep nhan c Thanh Linh

Thap-t-gia. Ong cung tin rang khi Chua Jesus


chu bap-tem (Ma-thi- 3:15), tat ca toi c
chuyen qua Ngai, Ngai chu ong inh va sau
o song lai e cu chung ta.
Trong nhng ngay nay, co nhng ngi co
cung c tin vi Phi-e-r. Nhng ai rao giang
Phuc am cua Nc va Thanh linh la nhng
ngi rao giang cung mot Phuc am vi Phi-e-r
a rao giang. S that nay ap ng u cho ngi
nghe nhan s ng tr cua c Thanh Linh.
Nh the nhieu ngi nhan c c Thanh
Linh khi nghe Phi-e-r rao giang Phuc am cua
Nc va Thanh linh, th chung ta cung thay
ngi ta tin vao Phuc am cua Nc va Thanh
linh va nhan c c Thanh Linh khi chung ta
rao giang cung mot le that nay. Mot ngi
khong nhan c c Thanh Linh bi niem tin
m ho ngh rang mot ngi se vaoThien ang
neu anh ta ch tin Chua Jesus la Chua, nhng
ung hn la phai tin vao Phuc am cua Nc va

Thanh linh.
Trc kia Phi-e-r ch xem nhng ngi
ngoai bang nh con vat nho hn con bo hung bo
i at. The theo luat phap, ho nh the nhng
con vat khong tinh sach trc khi Chua Jesus
chu bap-tem, chet tren Thap-t-gia va phuc
sinh. Tuy nhien, ngay ca ngi ngoai bang cung
c ban phc bi s ng tr cua c Thanh
Linh. V the tieng noi phan cung Phi-e-r rang,

Pham vat chi c Chua Tri a lam cho sach,


th ch cam bang d day (Cong-vu cac S-o
10:15).

Chung ta, la nhng ngi ngoai bang, khong


bao gi co the nhan c c Thanh Linh
nhng chung ta co the co s ng tr cua c
Thanh Linh bi tin vao Phuc am cua Nc va
Thanh linh. Khi chung ta rao giang Phuc am
cach kien nhan cho nhng ngi co ay nhng
y tng rieng, thng chung ta nhan thay ho se
en va tin nhan Phuc am va cuoi cung nhan

NOI DUNG

316 Ngi co c Thanh Linh cung th co kha nang hng dan ngi khac tiep nhan c Thanh Linh

c c Thanh Linh. Chung ta cung co the


thay ho thu nhan rang ho khong con co toi trong
long sau khi tin nhan bap-tem cua Chua Jesus
va huyet Ngai. Ch nh the c Thanh Linh
mi ng tr trong ho.
Muc ch cua chung ta rao giang Phuc am
khong ch lam cho ho hieu ve no, ma dan ho
en vi s nhan lanh c Thanh Linh. Nhng
ai tin vao Phuc am cua Nc va Thanh linh ma
chung ta rao giang th nhan c s s tha th
tat ca toi loi la ieu rat quan trong. Va trong
cung luc ay ho nhan c c Thanh Linh la
viec quan trong hn. Chung ta khong nhng i
ra giang Phuc am cho toan the gii, nhng hn
the na la hng dan ho nhan lanh c Thanh
Linh trong cung mot luc.
Chung ta phai rao giang Phuc am cua Nc
va Thanh linh trong pham vi nay cho nhng ai
co nhu cau ve no. Neu chung ta ngng lai sau
khi ch giang Phuc am, ca cong trnh cua chung

ta thanh vo ngha. Chung ta phai nhan thc


rang Phuc am nay dan a ngi ta en s nhan
lanh c Thanh Linh. Khi chung ta rao giang y
ngha Phuc am nh the nay th la cua c
Thanh Linh se lan ra rat nhanh tren ca the gii.
Khi nha truyen giao tin rang Phuc am nay co
the hng dan moi ngi tren the gii nhan
lanh c Thanh Linh, ong ta se nhan thay cach
ro rang rang chc vu cua ong ta th khong n
thuan trong viec loi keo ngi ta en e tin
nhan Chua Jesus nhng cung e giup ho nhan
lanh c Thanh Linh. V the that la quan trong
cho chung ta khi rao giang Phuc am cua Nc
va Thanh linh trong thi ky nay.
Ngi ta ch can nghe bang tai va tin Phuc
am bang tam long ma chung ta rao giang ra e
nhan c Thanh Linh. Phuc am ma chung ta
rao giang co mot anh hng ln tren i song
con ngi. Quyen nang cua Phuc am la nang
quyen va phc hanh c ban cho bi c

NOI DUNG

317 Ngi co c Thanh Linh cung th co kha nang hng dan ngi khac tiep nhan c Thanh Linh

Chua Tri.
Phi-e-r la nha truyen giao cho ngi Giua, trong khi Phao-lo la cho ngi ngoai bang.
Trong khi Phi-e-r ang cau nguyen tren mai
nha, ong thay Tri m ra va mot vat giong nh
li ln cot lai bon goc thong xuong trc mat
ong. Trong o la tat ca cac con vat khong thanh
sanh ma Kinh-thanh cam an.
Phi-e-r cha bao gi an nhng vat khong
thanh sach. Tuy nhien, c Chua Tri ra lenh
ong bat giet va an. Phi-e-r t choi, ong noi,

Lay Chua, chang vay; v toi chang an giong g


d day chang sach bao gi. Tieng o lai phan

vi ong rang, Pham vat chi c Chua Tri a


lam cho sach, th ch cam bang d day. ieu
nay gi y g? c Chua Tri noi rang Chua
Jesus cat het toi loi cua the gian, ngay ca cua
ngi ngoai bang khi Ngai chu bap-tem va
chet tren Thap-t-gia.

Y ngha thuoc linh cua mang lenh c Chua


Tri cho ong ta la giet va an nhng con thu
khong tinh sach la e day Phi-e-r rang ngay ca
ngi ngoai bang cung co the tr nen con c
Chua Tri bi tin rang Chua Jesus c sai en
the gian, chu bap-tem e cat toi loi cua tat ca
chung ta va chu ong inh e b xet oan v
toi.
Phi-e-r van con theo ieu luat cua luat phap
thay v nhn chung trong con mat thuoc linh cua
c tin, ngay ca sau khi ong nhan c c
Thanh Linh. Nhng Phi-e-r an nan va tin rang
c Chua Tri a tay xoa tat ca toi ngay ca toi
cua ngi ngoai bang. Phi-e-r nhan thay s
phong phu cua Phuc am tot ep cach sau sac.
Ong thay c Thanh Linh en tren nhng
ngi nghe khi ong giang Li c Chua Tri.
Lam the nao chung ta nhan thay nhng nha
truyen giao ngay hom nay co c Thanh Linh
hay khong? No tuy thuoc vao ho co nhan Phuc

NOI DUNG

318 Ngi co c Thanh Linh cung th co kha nang hng dan ngi khac tiep nhan c Thanh Linh

am cua Nc va Thanh Linh hay khong. Ngi


tin vao Phuc am tot ep co the c nh vay
khi mot nha truyen giao rao giang Li cua c
Chua Tri a nhan s ng tr cua c Thanh
Linh. c Thanh Linh ng trong long cua
nhng nha truyen giao cung se ng trong long
cua ngi nghe va tin. Nha truyen giao va
ngi nghe se co s thong cong vi nhau nh
the ban than t khi con nho. Ho se nhan thay
tnh yeu cua Chua troi buoc ho lai vi nhau.
Nha truyen giao se nhan thay ngi nghe tr
nen mot ngi cua c Chua Tri bi s chap
nhan Phuc am cua Nc va Thanh linh.
Khi chung ta rao giang Phuc am, chung ta co
the thay c Thanh Linh ng xuong tren ngi
tin ngay luc ho tin Phuc am cua Nc va Thanh
linh. No khong tach ri vi kinh nghiem cua s
cu roi. o la ly do chnh yeu tai sao chung ta
phai giang Phuc am cua Nc va Thanh linh.
Phuc am ma chung ta rao giang la Phuc am dan

ngi ta en vi s nhan lanh c Thanh Linh.


Nhng ai la ngi co s ng tr cua c
Thanh Linh la con cai c Chua Tri. Phuc am
cua Nc va Thanh linh khong phai la giaothuyet cua mot Giao phai va v the khi chung ta
rao giang no cho ngi khac, ho tin th se nhan
c Thanh Linh va tr nen con cai c Chua
Tri. That phc hanh biet bao! Phuc am dieu
ky biet bao! Cong viec cua Ngai phi thng
biet bao! Nhng ai rao giang Phuc am cua
Nc va Thanh linh giup cho viec xay dng
Vng quoc c Chua Tri. Chung ta ch rao
giang Phuc am nhng ho nhan lanh c Thanh
Linh.
Vai ngi ngh rang tin nhan Chua Jesus la
mot viec va nhan c Thanh Linh la mot viec
khac. V the, C-oc-nhan c tiep tuc cau xin
c Thanh Linh. Tuy nhien, Kinh-thanh chep
rang c Thanh Linh en tren nhng ai la
ngi nghe va tin vao Phuc am c rao truyen

NOI DUNG

319 Ngi co c Thanh Linh cung th co kha nang hng dan ngi khac tiep nhan c Thanh Linh

bi cac ay t cua Ngai. Nhan loai tren toan


cau ang khao khat c Thanh Linh. Phuc am
ma chung ta rao giang em ho en vi s thoa
man long khao khat. o la ly do tai sao chung
ta co trach nhiem pho bien Phuc am ra toan the
gii. Chung ta la con cua Cha va la ke ke t, la
ngi trung thanh vi ai Mang Lenh Truyen
Giao.
Chung ta phai rao giang Phuc am bang c
tin trong khi ghi khac trong long rang cong viec
cua chung ta la e cho phep ngi ta nhan c
Thanh Linh. Phuc am cua Nc va Thanh linh
la nhng g ma nha truyen giao phai that s tin
trc khi rao giang no cho ngi khac, th ngi
nghe cua ho se nhan c Thanh Linh qua c
tin trong Phuc am. Trong phng cach nay,
chung ta co the mang s song i i cho tat ca
nhng ai tin vao Phuc am. Muc ch cua chung
ta la giai phong ho khoi quyen lc toi tam va
a ho en vi Nc c Chua Tri. Nhng

nha truyen giao chuyen nhng toi nhan t cai


chet di quyen lc cua bong toi vao Vng
quoc cua Con c Chua Tri. o la mot cong
viec vo cung quan trong e thay oi toi nhan
thanh con c Chua Tri.
Nhieu ngi khong biet cha khoa e nhan
lanh c Thanh Linh va co gang nhan Ngai
qua no lc rieng cua ho. Tuy nhien, o la viec
vo ch. Ch co c tin trong Phuc am la can
thiet, v c tin giai thoat con ngi ra khoi toi.
Lam the nao e ban nhan c c Thanh
Linh? Qua cau nguyen? Hoac co le qua viec at
tay? Khong, o khong phai la phng cach.
Chung ta ch nhan c Thanh Linh khi chung ta
tin vao Phuc am cua Nc va Thanh linh.
Chung ta phai cau nguyen va giang Phuc am
cua Nc va Thanh linh v the moi ngi tren
toan cau co the nhan c c Thanh Linh.
T s o co ngha la ngi c sai phai
bi c Chua Tri. Cac s o lam g? Ho rao

NOI DUNG

320 Ngi co c Thanh Linh cung th co kha nang hng dan ngi khac tiep nhan c Thanh Linh

giang Phuc am cua Nc va Thanh linh v the


moi ngi co the nhan c c Thanh Linh.
Ban co muon nhan cong viec nay cung vi
chung toi khong? Tat ca chung ta phai co s
ng tr cua c Thanh Linh va rao giang cho
moi ngi. Ha-le-lu-gia! Ngi khen le that toan
ven cua Phuc am ma Chua ban cho chung ta e
nhan lanh c Thanh Linh!

NOI DUNG

321 Nhng li lam chng ve s cu roi

Phu luc 1

Nhng li lam chng


ve s cu roi
Ch Joyce Meyer, My

Nhng li lam chng


ve s cu roi

Toi khi s i nha th v toi cam thay s


trong vang trong long, va thieu s thoa long
trong cuoc song. Toi thng ngh rang neu toi
lap gia nh, toi se tm thay niem vui trong con
cai, mot ngi chong yeu thng, va cuoc song
kinh te on nh. V the toi lap gia nh va mac
du cuoc song cua toi khong may cao sang,
nhng toi song mot cuoc song theo y toi. Vai
ngi noi rang ho ganh t vi cuoc song gia
nh cua chung toi, nhng long cua chung toi
van trong vang va u toi. Toi ngh neu toi i nha
th, toi tin c Chua Tri, gan gui vi nhieu
ngi va nhan nhieu hoat ong khac nhau cua

NOI DUNG

322 Nhng li lam chng ve s cu roi

nha th th i song toi se thay oi. V the, toi


thng i nha th mot cach nhiet tnh.
Tai nha th toi tham gia, chung toi to chc
nhng buoi cau nguyen thau em vao moi th
sau. Trong nhng buoi hop nay, chung toi noi
ve s quan trong cua tieng la, va chung toi ch
co the nhan c Thanh Linh trong cach nay.
V the, toi cau nguyen an nan mot cach thanh
khan trong hy vong rang toi co the noi c
tieng la. Khi ho to chc le at tay, nhng trng
lao cua Hoi-thanh bao toi phai lap lai Ha-lelu-gia, ha-le-lu-gia, la la la va toi thc hien
nh the.
Co nhng ngi khac cung noi tieng la, noi
tien tri, thay khai tung va nhan c an t nhn
thau c nhng ieu vo hnh. Nhng ngi
nay la oi tng cua s ngac nhien va to mo
cua toi va v the toi tham d moi buoi nhom cua
nha th trong hy vong c nh ho, toi lam
nhng g ngi ta bao toi lam va lap lai Ha-le-

lu-gia, ha-le-lu-gia nhanh hn va cang nhanh


hn, nhng toi khong the at c muc ch cua
toi. Vai ngi noi vi toi, toi khong at c
ieu o bi v toi khong cau nguyen an nan u.
V the toi ngh, toi a pham toi nhieu en noi
li cau nguyen an nan cua toi khong u e Ngai
sai Thanh linh en vi toi. Roi toi dang li cau
nguyen an nan tha thiet hn.
Thi gian troi qua, toi a nhan an t noi
tieng la va toi i nha th cach nhiet thanh hn.
Chong cua toi cung tr thanh mot C-oc-nhan
nhiet tnh va tin rang c Chua Tri a cha
lanh benh au lng cua v anh ta, v toi a lam
chng rang c Chua Tri a cha lanh benh
au cot song cua toi mot cach ky dieu.
Mot trong nhng ngi ch em la ngi cau
nguyen vi toi co the noi tien tri va toi thong
giai cho co ta. Mot ngi ch khac la ngi a
son se trong 7 nam au cua hon nhan. Chung
toi cau nguyen vi nhau thng xuyen va mot

NOI DUNG

323 Nhng li lam chng ve s cu roi

lan kia trong luc cau nguyen toi thay hnh anh
co ta ang bong mot be trai mi sanh. V the toi
noi vi co ta, Ch i, trong thi gian nay nam
ti ch se co mot con trai. Va chnh xac mot
nam sau, ngi ch o a sanh mot be trai.
Bay gi ngi ch o cung c tha th toi va
nhan c Thanh linh. Chung toi cung nhau
phuc vu phuc am. Nhn lai tat ca nhng g toi a
lam trong vai tro cua mot mu phu thuy trong
danh cua Chua Jesus nhng luc o toi tin c
Thanh Linh trong toi va v the toi at tay cua
mnh tren ngi benh va cau nguyen uoi qu,
toi noi Toi tuyen bo trong danh Chua Jesus
Christ Na-xa-ret, hi quy hay ra!
Toi quyet nh song mot cuoc song nh the
e lam Ngai vui long. V the trong moi tuan
chay toi khong an iem tam va thay vao o toi
cho thc an cho mot ba hang xom gia ngheo.
Toi i benh vien va nha tu e phan phat li c
Chua Tri cho nhng linh hon h mat o.

Chung toi cham soc nhng ngi benh va mot


ngi ban C-oc cua toi cung cau nguyen vi
toi e nhan mot tre mo coi va cho no i hoc.
Toi cham soc mot benh nhan b buu nao va co
gang cham soc anh ta v tnh yeu cua Chua
Jesus, tuy nhien, toi khong the cham soc nhng
benh nhan nay cach thoa ang.
V the toi thng than van qua li cau
nguyen an nan. Bat c khi nao toi ngh en
nhng cau cua I Co-rinh-to 13, toi khong the t
bo s rua sa chnh toi. Nhng no khong ch li
g cho toi ca. Toi tham vieng benh nhan bu
nao moi ngay va noi vi anh ta ve Chua Jesus,
cho anh ta thc an, nhng toi cam thay co toi
trong long v toi khong the lam tat ca nhng g
toi muon lam trong tnh yeu tron ven.
Roi cai lng cua toi au tr lai va toi phai i
benh vien va chu giai phau. Toi buon kho va lo
lang bi nhng au n cua toi v dng nh toi
khong c cha lanh. Long va than the toi b

NOI DUNG

324 Nhng li lam chng ve s cu roi

suy sup. Toi muon ien len va gan phai vao


benh vien tam than. Toi khong the uc thanh
hoa bi co gang lam cong viec kho nhoc. Bat
c khi nao toi co gang cau nguyen toi trong
long toi lam toi khoc than va v the toi a kiet
sc trong niem tin trong Chua Jesus.
Toi dang nhieu li cau nguyen e toi co the
nhan Chua Jesus vao long toi. Nhng toi khong
chac rang toi a c tha toi. Chua Jesus noi
rang Ngai a ban cho chung ta s bnh an ma
the gian khong the ban cho, va con song cua
nguon nc se tuon chay trong long chung ta.
Nhng long cua toi th luon luon lo lang va sau
tham. Toi muon bo niem tin trong Chua Jesus
va chet i. Nhng roi c Chua Tri sai ay t
cua Ngai la ngi a nhan c Thanh Linh.
Muc s o a day toi Phuc am co the giup toi
nhan lanh c Thanh Linh.
Trong Cu c khi dang cua le chuoc toi,
ngi ta c tha toi cua ho khi ho at tay len

au con sinh te. Giong nh the, Chua Jesus a


chu Bap-tem bi Giang va cat tat ca toi loi cua
the gian va chu xet oan v toi loi cua chung ta
tren Thap t gia. ieu nay co ngha la nhng ai
tin Ngai co the nhan lanh c Thanh Linh.
Sau khi Muc s noi vi toi nhieu ve li cua
c Chua Tri, tat ca toi cua toi c chuyen
qua Chua Jesus. Khong con bat c toi loi nao
trong long toi na. Khi toi nghe nhng li cua
Ngai, toi khong rung mnh hoac cam thay cam
giac nong chay trong long. D nhien long cua
toi th ay s bnh an va vui sng, toi tin chac
rang toi a nhan lanh c Thanh Linh.
Toi chap nhan le Bap-tem cua Chua Jesus la
le that cua s cu roi. T o toi chac rang
khong con co toi trong long cua toi bi li cua
Ngai. Ngi ta co the nhan c Thanh Linh ch
khi ho vo toi nhng toi a tng noi rang toi a
nhan Thanh linh khi long toi van con ay toi.
Toi khong the la ke ngu na.

NOI DUNG

325 Nhng li lam chng ve s cu roi

Sau khi nhan lanh c Thanh Linh, Ngai


hng dan toi song mot i song v le that. Toi
cam ta Chua a ban cho toi Phuc am cua Nuc
va Thanh linh. Va giup toi nhan lanh c
Thanh Linh neu khong toi se phai i a nguc.
Toi tin nhan Phuc am cua Nuc va Thanh linh
va toi a nhan Thanh linh. Toi cam ta c
Chua Tri v s that nay.

Ch Anne Graham, Tan-tay-lan


Khi toi nhn lai thi gian trc khi toi nhan
c s tha toi, toi ngng ngung va ho then
cho t cach ao c cua toi, nhng trong thi
gian o toi nhiet tnh va nghiem ngh. Toi cam
ta Chua v s tha th cua Ngai.
Toi a i nha th gan nha toi t khi con th
au. Tuy nhien, tat ca nhng g toi muon la c
noi tieng la, ma toi a lam trong th gian au
khi toi tham d khoa huan luyen mon o hoa
trong nhng tuoi thieu nien cua toi. Toi keu ln
Chua ba lan va cau nguyen an nan toi cua
toi. Bat thnh lnh, toi bat au noi tieng la hoan
toan giong nh tieng Phap. Toi vui sng. Toi
rat hanh dien v toi noi c tieng la trc cac
ban toi.
Khi toi vao ai hoc, toi theo tat ca nhng
buoi cau nguyen thau em c to chc moi
tuan mot lan, toi tham d tat ca nhng chng

NOI DUNG

326 Nhng li lam chng ve s cu roi

trnh cua Hoi-thanh neu co the. Trong thi gian


o, khi toi dang li cau nguyen an nan, toi noi
tieng la the nen khong mot ai hieu. Toi th tham
lap lai Chua Jesus oi, con yeu Ngai va
thng cau nguyen trong nc mat, bao phu bi
nhng xuc cam rieng cua toi. Toi cau xin cho
tieng la lu loat hn va co an t thong giai li
tien tri. Nhng long cua toi trong vang va tam
toi, c tin cua toi dung nh khong co.
Toi ngh neu toi a that s la Con c Chua
Tri, toi a khong co n. Nhng s tng quan
cua toi vi Ngai b ngan tr bi toi cua toi, va
toi khong the chong lai vi tnh trang trong
rong trong tam hon toi khi toi khong lam bat c
viec g cho Ngai. Toi gap nhieu ngi a tng
nh toi va toi tin rang toi co the song nh ho va
chet nh ho.
Nhng roi, toi nghe Phuc am cua Nc va
Thanh linh t anh cua toi. Nhng li trong Phuc
am noi vi toi rang con ngi c sanh ra

trong gian ac va v the nhng viec toi ac en t


ben trong va huy hoai ho (Mac 7:20-23). Phuc
am noi rang du ngi ta co gang khong lam
ieu sai trai, ho khong the nhng c pham toi
va cung khong the t ho xoa bo toi loi mnh. o
la tai sao Chua Jesus en trong the gian nay e
cu chung ta va o la tai sao Giang, ngi ai
dien nhan loai, bap-tem cho Chua Jesus e
chuyen qua Ngai tat ca toi loi cua nhan loai
(Ma-thi- 3:13-17). Chua Jesus chu bap-tem
e cat toi loi cua ca the gian va chu xet oan v
chung tren Thap-t-gia.
o la Phuc am a lam toi ngac nhien. Toi a
tng oc Li cua Ngai moi ngay nhng toi
khong he thay le that rang toi a c sanh ra
trong ban chat toi loi va Chua Jesus a cat tat
ca toi loi cua toi qua bap-tem cua Ngai. Toi a
i nha th tren 20 nam nhng tat ca nhng g toi
hoc c la nhng li ve s chet cua Ngai tren

NOI DUNG

327 Nhng li lam chng ve s cu roi

Thap-t-gia, song cuoc song tot lanh, an nan


moi ngay va phuc vu Chua cach trung tn.
Toi a co gang lam theo nhng li day cua
nha th toi. Nhng khi toi oc Phuc am cua
Nc va Thanh Linh toi nhan thay rang v
chung ta sanh ra trong toi loi, chung ta khong
the lam theo ieu ran cua c Chua Tri.
Nhng Phuc am cua nc va Thanh Linh day
toi rang Chua Jesus, Con c Chua Tri, en
the gian nay va chu Bap-tem bi Giang e cat
toi loi cua ca the gian
Toi ngh, The la moi viec ma toi a lam cho
en ngay hom nay la vo ch? nhng nghi ng
nh the a bien mat khi toi oc Kinh-thanh. Toi
nhan thay, Ay la theo y muon o ma chung ta

c nen thanh nh s dang than the cua c


Chua Jesus Christ mot lan u ca. (He-b-r
10:10). S tha toi cua chung ta khong c viet
trong th tng lai nhng trong qua kh phan t.
Trong khi c tin cua toi th tien tng lai.

Lai phan: Ta se chang con nh en toi loi gian


ac cua chung no na. Bi he co s tha th th
khong can dang cua le v toi loi na (He-b-r
10:17-18).

Kinh-thanh chep rang tat ca toi loi toi a


c tha cach ay khoang 2.000 nam khi Chua
Jesus chu bap-tem bi Giang va chet tren
Thap-t-gia. Le that nay la qua ro rang. Con
ngi khong vao Thien-ang bi dang li cau
nguyen an nan nhng bi tin Phuc am cua Nc
va Thanh linh, va c tha toi. Cuoi cung toi
biet tai sao long toi trong trai va ieu g gi toi
cach xa Chua Jesus. o la toi trong long toi.
Toi ngh neu toi noi tieng la, o co phai la
bang chng cua s nhan lanh Thanh linh khong.
Nhng bay gi toi nhan ra rang bap-tem cua
Chua Jesus a tay sach tat ca toi loi cua the
gian (Ma-thi- 3:15) la phng cach duy nhat
e nhan Thanh linh cua c Chua Tri. Thanh
linh cua c Chua Tri la thanh va v the

NOI DUNG

328 Nhng li lam chng ve s cu roi

khong the ng trong long cua toi nhan, v the


ngi ta phai tin bap-tem cua Chua Jesus va
huyet cua Ngai, va nh the ho nhan c s tha
toi. Nhng g toi lam trc khi toi tin ieu nay
la tro la bp cua phu thuy. Ngi ta tin rang
noi tieng la la chng c ben ngoai cua s nhan
lanh c Thanh Linh, nhng o ch la mot
trong nhng tro la bp Qua nhieu C-oc-nhan
ri vao tro la bp nh the. Ho khong biet rang
ho b Satan la doi. Toi cam n Chua v Ngai
cu toi ra khoi tro la doi nay. c Chua Tri

giong nh ma quy, thay vao o Ngai sai ay t


cua Ngai en cu chung ta bang Li cua Ngai
va roi sai Thanh linh en tren chung ta.
Toi cam n Chua v an ien cua Ngai, v
Ngai cu toi khoi Satan va s hon loan thuoc
linh va giup toi nhan c Thanh Linh. Toi gap
ay t Ngai va tin Li Ngai va Ngai sai Thanh
linh en vi toi nh mot mon qua. Toi that s
hanh phuc v c Thanh Linh ang ang ng
trong toi.

a cho ho m toi, con mat chang thay, lo tai


chang nghe, cho en ngay nay. (Ro-ma 11:8).

Ch nhng ai tin Phuc am cua Nc va


Thanh linh mi co the nhan ra le that va lam
theo nhng g c Chua Tri mong muon. Toi
hieu ro le that va nhan thc s la doi cua
Satan qua Phuc am cua Nc va Thanh linh.
c Chua Tri la Linh cua le that. Thanh linh
cua c Chua Tri th khong en tren chung ta

NOI DUNG

329 Hoi va ap

Hoi va ap

Phu luc 2
Hoi va ap

Nhieu ngi tren the gii a rat quan tam


en s ng tr cua c Thanh Linh va a gi
en chung toi nhieu cau hoi qua nhieu phng
tien khac nhau ke ca qua mang Internet. ay
chung toi co gang tra li vai cau hoi ma chung
toi quan tam en nh nhng cau hoi thng gap
hay quan trong nhat.
Cau hoi 1: Toi tin Chua Jesus, va toi ngh toi
a nhan c s tha toi cach tron ven. Toi cung
tin rang c Thanh Linh ng trong toi. Toi biet
rang mot ngi a c cu la en th cua c
Chua Tri. Moi khi toi i sai loi hay pham toi,
c Thanh Linh phuc hoi s tng giao gia toi
va c Chua Tri, bang cach cao trach toi va

NOI DUNG

330 Hoi va ap

giup toi xng toi e nhan c s tha th. Toi


hoc rang neu toi khong lam ieu o, c Chua
Tri co the phat toi. Co that s ung la c
Thanh Linh khong ng trong chung ta trong
mot thi gian tr phi chung ta xng toi va nhan
s tha th khong?
ap: Viec nay khong tuy thuoc vao hoan
canh. S ng tr cua c Thanh Linh khong tuy
thuoc vao chung ta, du chung ta lam nhng viec
ung hay khong. Noi cach khac, no khong tuy
thuoc vao y ch hay y muon cua chung ta. The
th lam the nao chung ta co the at c? c
Thanh Linh khong ng trong mot ngi bi v
anh ay hay ch ay xng toi va cau xin tha th;
thay vao o c Thanh Linh ng i i trong
nhng ai nhan c s tha toi khi tin Phuc am
cua Nc va Thanh linh. c Thanh Linh
khong the ng trong mot ngi con co toi du la
toi rat nhe.

Tuy nhien, nhieu ngi ngh rang c Thanh


Linh ng trong ho ch khi ho xng toi va cau
xin s tha th, va neu ho khong lam nh the,
Ngai khong ng trong ho. ieu nay chac chan
sai. Kinh-thanh noi rang Ngai en tren cac s
o trong ngay le Ngu-tuan. Nhng chung ta nen
nh rang ho nhan c Thanh Linh khong qua
s cau nguyen nhng bi ho c tha toi do tin
Phuc am cua Nc va Thanh linh.
c Thanh Linh la Linh cua c Chua Tri,
Ngai en tren ngi cong chnh la ngi c
thanh hoa bi nhan s tha toi. T thanh trong
Kinh-thanh co ngha la biet rieng ra khoi toi.
La bo toi cua ban bi xng toi va cau xin s
tha th moi khi ban pham mot toi th khong
phai la s tha toi tron ven trc mat c Chua
Tri. Lam the nao ngi ta dam noi la ho co the
xng het toi cua ho ma khong sot mot toi nao
trc c Chua Tri?

NOI DUNG

331 Hoi va ap

Ch nhng ai tin rang Chua Jesus chu baptem bi Giang va o huyet ra tren Thap-t-gia
theo ke hoach cua c Chua Tri v s cu roi
cua ho, ho se nhan s tha th hoan toan cung
vi s ng tr cua c Thanh Linh nh la mot
mon qua t c Chua Tri. Tuy nhien, ly do tai
sao ngi ta co gang nhan c Chua Tri qua
no lc rieng cua ho la v ho khong nhan c s
tha toi trong long cua ho cach tron ven.
c Thanh Linh that khong en tren ngi
xng toi. Ngai t ong en tren ho ch khi ho
c tha tat ca toi loi bi tin Phuc am cua Nc
va Thanh linh. ay la mot yeu to quan trong
cua c tin e nhan lanh c Thanh Linh t
c Chua Tri.
c Thanh Linh khong en bi bat c mot
no lc nao hay cong viec g thuoc chung ta.
Ngai en tren mot ngi neu toi cua ngi ay
c tha cach tron ven bi tin Phuc am cua
Nc va Thanh linh. Chung ta c tha tat ca

toi loi bi tin rang Chua Jesus cat tat ca toi loi
the gian qua bap-tem cua Ngai bi Giang tren
song Gio-anh cach ay khoang 2.000 nam.
c Thanh Linh ch en tren nhng ngi bay
to loai c tin nay.
Ngai khong the ng trong mot ngi con co
toi trong long. ay la s that. Neu mot ngi
cau xin s ng tr cua c Thanh Linh qua moi
lan xng toi thay v c tin trong Phuc am that,
anh ta khong bao gi nhan c c Thanh
Linh. ieu nay bay to rang anh ta con co toi
trong long mac du anh ta tin Chua Jesus.
Satan la ke ket an chung ta. Trong Ro-ma
8:1 chep, Cho nen hien nay chang con co s

oan phat nao cho nhng ke trong c Chua


Jesus Christ la ang khong song theo xac tht

nhng song theo Thanh linh.


Mac du ngi ta tuyen bo rang ho chac chan
nhan c s tha toi va co s ng tr cua c
Thanh Linh, neu mot ngi khong c tha tat

NOI DUNG

332 Hoi va ap

ca toi loi cua ho bi tin nhan Phuc am cua Nc


va Thanh linh th toi van con trong long ho. o
la ly do tai sao ban phai hieu chnh xac ve Phuc
am cua Nc va Thanh linh e c nhan c
Thanh Linh. Neu ban muon hoc ve Phuc am
cua Nc va Thanh linh cach chi tiet, chung toi
than mi ban oc quyen th nhat cua Paul C.
Yong Ban a c tai sanh bang Nc va
Thanh linh cha?
Cau hoi 2: c Thanh Linh ng trong ngi
tai sanh trong moi luc neu anh ay hay ch ay tin
Phuc am cua Nc va Thanh linh, hay la c
Thanh Linh bay ln quanh ho va en trong ho
khi ho cau xin s giup ?
ap: c Thanh Linh la ang giup , noi
cach khac, Thanh linh cua le that la ang ma
c Chua Tri ban cho tat ca nhng ngi cong

chnh la ngi c tai sanh bi nc va Thanh


linh, ngay t khi c Chua Jesus chu bap-tem
bi Giang Bap-tt, chet tren Thap-t-gia va
phuc sinh (Giang15:26). E-phe-so 1:13 noi,
Ay lai cung trong Ngai ma anh em sau khi a

nghe ao chan that, la ao Tin Lanh ve s cu


roi anh em, ay la trong Ngai ma anh em a tin
va c an chng bang c Thanh Linh la
ang Chua a ha. c Thanh Linh en tren

ngi cong chnh la nhng ngi nhan s tha toi


bi tin c Chua Jesus Christ va do o Ngai an
chng ho la con cai c Chua Tri.
Trong Giang 14:16, Chua phan, Ta lai se
nai xin Cha, Ngai se ban cho cac ngi mot
ang Yen ui khac, e vi cac ngi i i.
Mon o cua Chua Jesus c tha tat ca toi loi
cua ho bi tin rang c Chua Jesus cat tat ca
toi loi the gian qua bap-tem cua Ngai. o la tai
sao Giang Bap-tt noi, Ka! Chien Con cua

NOI DUNG

333 Hoi va ap

c Chua Tri ang cat toi loi the gian i!


(Giang 1:29).

Toi cua the gian la tat ca toi ma ca nhan


loai tren the gian nay a pham t luc ban au
cho en khi ket thuc the gii. Ngai nhan tat ca
toi cua the gian mot lan, chet tren Thap-t-gia,
phuc sinh va bi o Ngai lam cho chung ta tr
thanh ngi cong chnh mai mai. Trong He-br 10:12-14 viet, con nh ang nay, a v toi

loi dang ch mot cua le, roi ngoi i i ben


hu c Chua Tri, t ray ve sau ang i
nhng ke thu nghch Ngai b e lam be di
chan Ngai vay. V nh dang ch mot cua te le,
Ngai lam cho nhng ke nen thanh c tron
ven i i.
Chua chu bap-tem bi Giang, chu ong
inh, roi phuc sinh va bi the Ngai co the ban
cho chung ta c nen cong chnh mai mai.
Chung ta c tha tat ca toi loi mot lan va tr
nen con cai c Chua Tri qua Chua Jesus.

ay la le that bat di bat dch i i. Nhng ai


c thanh ngi cong chnh qua c tin khong
con co toi trong long ho na. Mac du ngi ta
khong the lam g c e tr bo toi loi bi s
yeu uoi cua ho, ho vo toi i i v Chua Jesus
a cat i tat ca toi loi cua ho. V the ho khong
bao gi tr thanh toi nhan mot lan na.
c Thanh Linh ng tr i i trong long
cua nhng ngi cong chnh la ngi a c
thanh hoa. Chung ta khong the khong con toi
bi v s thieu hut cua chung ta, nhng neu
chung ta tr thanh toi nhan moi khi chung ta
pham toi, th an ien cua c Chua Jesus
Christ, ang lam cho chung ta tr nen cong
chnh tr thanh vo ch, va Ngai lai phai chet
cho chung ta mot lan na sau khi nhan toi cua
chung ta. ay la toi ph bang c Thanh Linh
(He-b-r 6:4-8, 10:26-29).
Cho nen, c Thanh Linh ng trong ngi
cong chnh la ngi a c tha toi va tai sanh

NOI DUNG

334 Hoi va ap

bi tin Phuc am cua Nc va Thanh linh. Phaolo noi, V chung ta la en th cua c Chua

Tri hang song, nh c Chua Tri a phan


rang: Ta se va i lai gia ho; ta se lam c
Chua Tri cua ho, va ho lam dan ta (2 Corinh-to 6:16).

c Thanh Linh ng trong con cai cua c


Chua Tri la nhng ngi c thanh hoa i
i. T , hay ng ay khong co ngha la
bay ln xung quanh chung ta va en vi chung
ta khi chung ta cau nguyen hay keu cau Ngai;
thay vao o Ngai luon luon c ngu trong
chung ta. Ngai luon luon song trong nhng ai
c tai sanh bi Nc va Thanh-Linh, day ho
moi s va hng dan ho hieu Li c Chua
Tri. (Giang 14:26).
V the, bat c ai khong co Thanh linh cua
c Chua Tri la khong thuoc ve Ngai (Ro-ma
8:9). c Thanh Linh ng trong nhng ai c
Thanh hoa va vo toi, day ho ve nhng viec

thuoc ve Thien ang va lam chng rang ho la


con cai c Chua Tri. That khong ung khi
noi c Thanh Linh gan chung ta, en vi
chung ta nh la tra mot cong gia cho nhng no
lc rieng cua chung ta, thay vao o, Ngai luon
luon ng trong con cai c Chua Tri la ngi
c tai sanh bi Phuc am cua Nc va ThanhLinh.
Tuy nhien, nhieu ngi thieu s hieu biet
nay va co gang nhan s ng tr cua c Thanh
Linh vi long ay toi loi cua ho. Nh la mot ket
qua, ho ngh rang Ngai en tren ho khi ho gang
sc trong nhng li cau nguyen an nan tha
thiet, nhng roi Ngai ri ho khi ho pham toi.
ay la c tin cua nhng ngi cha nhan c
s ng tr cua c Thanh Linh. Nhng ai co c
tin that tin rang ho nhan s ng tr cua c
Thanh Linh nh la mot mon qua qua s tha toi.
Ngi ta nen t bo y ngh rieng cua mnh va

NOI DUNG

335 Hoi va ap

quay ve vi c tin trong Li cua c Chua


Tri.
Cau hoi 3: Ca hai Cha me toi xac nh rang
ho a la C-oc-nhan tai sanh ngay ca trc khi
ho thanh hon. Them vao o, toi a song i
song ton giao t khi mi sanh. Toi ngh rang
c Thanh Linh a trong toi t khi toi c
sanh ra. Tuy nhien toi rat boi roi v toi khong co
kien thc ve Kinh-thanh noi ve s ng tr cua
c Thanh Linh. c Thanh Linh that s ch
en tren ngi c tai sanh bi Nc va
Thanh-Linh khong thoi sao?
ap: Vang, ung the. Moi ngi can c
tha toi bi tin Phuc am cua Nc va ThanhLinh. Kinh-thanh noi vi chung ta rang nc
la anh tng cua s cu roi (1 Phi-e-r 3:21).

Nc ch to bap-tem cua Chua Jesus bi Giang


Bap-tt. (Ma-thi- 3:15).
Trc het, moi ngi can c tha tat ca toi
bi nhan biet y ngha cua bap-tem cua Chua
Jesus e nhan lanh c Thanh Linh. Ga-la-ti
3:27 chep, Va, anh em thay eu chu phep bap

tem trong ang Christ, eu mac lay ang


Christ vay. ay bap-tem trong ang

Christ khong ch to bap-tem cua chung ta,


nhng no co ngha la nhan s tha toi bi hieu va
tin ly do cua bap-tem cua Chua Jesus bi
Giang.
Moi ngi c sanh ra trong than xac toi
loi. Ro-ma 5:12 noi,Cho nen, nh bi mot

ngi ma toi loi vao trong the gian, lai bi toi


loi ma co s chet, th s chet a trai qua tren
het thay moi ngi nh vay, v moi ngi eu
pham toi. Tat ca moi ngi tren the gian sanh
ra la toi nhan, tha ke toi loi cua A-am va Eva.

NOI DUNG

336 Hoi va ap

V the trong Thi thien 51:5 viet, Ka, toi

sanh ra trong s gian ac, Me toi a hoai thai toi


trong toi loi. E-sai 1:4 viet, Oi! nc mac toi,
dan mang loi nang ne, tong giong oc d, con
cai lam bay ba kia! Chung no a la bo c
Gie-ho-va, khinh ln ang Thanh cua Y-s-raen, a tr nen xa la va lui i! Con ngi co

mam mong toi khi t ngay c sanh ra. Tat


ca moi ngi tren the gian nay tha hng toi
t cha me cua ho va c sanh ra trong the gian
la toi nhan. Noi cach khac, xac tht cua chung ta
b troi buoc phai mang bong trai cua toi loi
trong suot cuoc song chung ta.
o la tai sao chung ta ngh rang neu ca hai
cha va me la C-oc-nhan tai sanh, th con cai
ho cung nhan c c Thanh Linh ch la mot
c tin nhe da va me tn. Ngi co loai c tin
nay co gang nhan c Thanh Linh qua y tng
rieng cua ho va s ng tr cua c Thanh Linh
khong the xay ra vi loai c tin nay.

V the, moi ngi nen tin Phuc am cua Nc


va Thanh-Linh ma Chua Jesus ban cho chung
ta. ay la con ng duy nhat e nhan c
Thanh Linh, v Ngai la mon qua t c Chua
Tri. c Chua Jesus Christ, con oc sanh cua
c Chua Tri, nhan tat ca toi loi cua the gian
bi bap-tem do Giang Bap-tt, roi b phan xet
tren Thap-t-gia va v the Ngai lam cho nhng
ngi tin tr nen cong chnh. o la ke hoach
cua c Chua Tri cho nhan loai, va Ngai ban
s ng tr cua c Thanh Linh cho nhng ai co
c tin theo y muon cua Ngai.
Moi ngi tren the gian c sanh ra vi toi
cua mnh e i vao the gian. V the anh ta nhan
c c Thanh Linh nh mot mon qua ch khi
anh ta c tha toi va c thanh hoa bi tin
Phuc am cua Nc va Thanh-Linh. V the moi
ngi nen nh trong tr va cung tin rang c
Thanh Linh en tren anh ta ch khi anh c tai
sanh bi Nc va Thanh-Linh.

NOI DUNG

337 Hoi va ap

Ngai khong en tren chung ta tuy thuoc cac


ieu kien hay no lc do chung ta lam ra, nhng
s ng tr cua Ngai la hoan toan tuy thuoc vao
s thanh tn cua ang ban li ha. Noi cach
khac, Ngai khong en ng trong chung ta theo
thanh qua cua xac tht hay thanh qua thuoc linh.
S ng tr cua c Thanh Linh ch co the nhan
c bi c tin trong y muon c Chua Tri.
Y muon Ngai la sai c Chua Jesus Christ,
Con oc sanh cua Ngai vao trong the gian e
cu toan the nhan loai ra khoi toi cua the gian
bi bap-tem cua Ngai qua Giang, va s chet
cua Ngai tren Thap-t-gia; do o Ngai ban c
Thanh Linh ng tr trong long cua tn o. Ngi
cong chnh la ngi c giai thoat khoi tat ca
toi loi cua ho bi vang phuc y muon cua Ngai
va bi tin Phuc am cua Nc va Thanh-Linh, ho
co the nhan lanh s ng tr cua c Thanh
Linh.

V the, tin rang ngi ta co the nhan c


Thanh Linh v cha me la ngi a c tai sanh
la mot c tin nong can va me tn. ieu nay
giong nh co gang nhan c Thanh Linh theo y
rieng ma khong quan tam en y muon c
Chua Tri. Khong co mot phng cach nao
khac tr ra tin Phuc am cua Nc va ThanhLinh neu mot ngi muon nhan lanh c
Thanh Linh.
Cau hoi 4: Toi ngh c Thanh Linh phan
vi chung ta moi ngay. Ngay ca trong thi ky
Hoi-thanh au tien, mon o cua Chua Jesus
thc hien nhieu phep la. Toi ngh c Thanh
Linh, ang lam viec trong thi ky ay th cung
ang lam viec cung mot cach trong ngay hom
nay. V the, nhieu ngi cua c Chua Tri
thc hien nhieu phep la trong danh Chua Jesus,
th du, uoi quy, cha lanh tat benh, va lam

NOI DUNG

338 Hoi va ap

nhng viec khac vi muc ch a ngi en


vi Chua Jesus. Toi ngh nhng viec nh the la
c thc hien qua c Thanh Linh. Neu ieu
nay khong ung, s khac biet gia c Thanh
Linh, ang lam viec manh me trong Hoi-thanh
au tien va ang thc hien phep la ngay hom
nay la g? c Chua Tri khong phai la ang
hom qua, ngay nay va cho en i i khong
he thay oi sao?
ap: Khong co s khac biet nao gia c
Thanh Linh, ang lam viec trong thi ky Hoithanh au tien va ang lam viec ngay nay. Ch
co s khac biet la ngi thc hien phep la trong
thi ky nay co tin Phuc am cua Nc va ThanhLinh hay khong. Ly do la c Thanh Linh
khong anh hng g en thi gian, nhng iem
khac biet la ngi ta khong hieu cach chnh xac
cua viec nhan lanh c Thanh Linh.

Nhieu ngi ngay nay thc hien nhng dau


ky ma khong hieu biet Kinh-thanh cach chnh
xac e nhan lanh c Thanh Linh. Kinh-thanh
bay to cho chung ta trong Cong-vu cac S-o
2:38, 1 Giang 5:2-8, va 1 Phi-e-r 3:21, phng
cach duy nhat e nhan lanh c Thanh Linh la
tin Phuc am cua Nc va Thanh-Linh. Phep

bap-tem bay gi ben la anh tng cua s ay e


cu anh em.

D nhien, c Thanh Linh a lam nhng


viec nh cha benh va uoi quy trong khi Ngai
ng trong cac S-o trong thi ky Hoi-thanh
au tien. Tuy nhien, ho khong nhan tien hay la
gay nao ong trong luc dung an t thuoc linh
cua ho nh nhieu ngi ngay hom nay co
khuynh hng thc hien. Cac S o chng minh
kha nang cua ho ch nh la mot phng tien e
phan phat Phuc am. Hn the na, cha benh va
uoi quy khong phai la tat ca cong viec cua

NOI DUNG

339 Hoi va ap

c Thanh Linh trong thi ky Hoi-thanh au


tien. Chung ch la mot phan nho ma thoi.
V the, rat la nguy hiem khi ngh rang tat ca
nhng dau la nh cha benh, uoi quy, noi
tieng la trong C-oc-giao ngay nay chac chan
la cong viec cua c Thanh Linh. Chung ta nen
tin rang nhng hien tng ky la ma chung ta
thay bang mat cua chung ta trong C-oc-giao
ngay nay th khong phat xuat t quyen nang
cua c Thanh Linh. Thay vao o, chung ta
nen phan biet ay t that cua c Chua Tri va
nhng ay t gian lan la nhng ngi b ac linh
chiem hu. Mac du mot ngi co the uoi quy,
cha benh, noi tieng la, neu ong ta con co toi
trong long va khong tin Phuc am cua Nc va
Thanh-Linh, ong ta chac chan la b quy am.
Chua Jesus cung noi trong Ma-thi- 7:20-23,
Ay vay, cac ngi nh nhng trai no ma nhan

biet c. Chang phai he nhng ke noi cung ta


rang: Lay Chua, lay Chua, th eu c vao

nc thien ang au; nhng ch ke lam theo y


muon cua Cha ta tren tri ma thoi. Ngay o,
se co nhieu ngi tha cung ta rang: Lay Chua,
lay Chua, chung toi chang tng nhan danh
Chua ma noi tien tri sao? nhan danh Chua ma
tr qu sao? va lai nhan danh Chua ma lam
nhieu phep la sao? Khi ay, ta se phan ro rang
cung ho rang: Hi ke lam gian ac, ta chang biet
cac ngi bao gi, hay lui ra khoi ta!

Chung ta khong nen ngh rang ch v mot


ngi thc hien phep la, anh ta lam no qua
cong viec cua c Thanh Linh. Thay vao o,
chung ta nen khao sat cach can than xem ngi
ay co giang Phuc am cua Nc va Thanh-Linh
hay ong ay la ngi cong chnh bi nhan s tha
toi cach hoan toan khong. c Thanh Linh
khong bao gi ng trong mot ngi con co toi
trong long. c Thanh Linh khong the cung
vi toi loi.

NOI DUNG

340 Hoi va ap

S tha th toi trong thi ky Hoi-thanh au


tien la tieu chuan cho s ng en cua c
Thanh Linh, va Ngai la mon qua cua c Chua
Tri cho nhng ai c tha tat ca toi loi cua ho.
Tuy nhien, nhieu ngi van ngh rang cha
benh, noi tieng la, va uoi quy trong danh Chua
Jesus dt khoat la cong viec cua c Thanh
Linh. ay la c tin sai lac va nguy hiem.
Chung ta nhat nh se co the xac nh cach ro
rang neu ho ang thc hien dau la. Mac du mot
ngi co the thc hien nhieu dau la trong danh
Chua Jesus nhng neu ho khong biet hay khong
tin Phuc am that cua Nc va Thanh-Linh, th
ong ta la giao s gia. Ngi nh the giet linh
hon cua nhieu ngi va oi hoi tien bac e thoa
man tnh tham lam the gian cua ho.
V the, cong viec cua mot ngi con co toi
trong long th khong that la cong viec cua c
Thanh Linh, nhng la cong viec cua ma quy.
c Thanh Linh ang lam viec trong thi ky

Hoi-thanh au tien va ang ang lam viec


trong Hoi-thanh ngay nay th giong nhau. Tuy
nhien, co s khac biet ro rang gia cong viec
cua c Thanh Linh the hien trong nhng
ngi a that s nhan lanh c Thanh Linh va
cua ma quy the hien trong nhng tien tri gia.
Cau hoi 5: c Thanh Linh lam g trong thi
ky nay?
ap: c Thanh Linh trong thi ky nay lam
cong viec phan biet gia li giang day that va
gia trong li cua c Chua Tri. Ngai giang
Phuc am cua Nc va Thanh-Linh ma Chua
ban cho, cho nhng linh hon ang chet v toi loi
trong thi ky hon loan e cu ho.
Chung ta nen biet rang co nhieu tien tri gia
lam viec trong C-oc-giao ngay nay tren toan
cau. Mac du ho con co toi trong long, ho tiep

NOI DUNG

341 Hoi va ap

tuc lam nhng viec sai trai: noi tieng la, lam
nhieu dau ky gia, va co khai tng. oi vi
nhng linh hon hon loan cua thi ai nay, c
Thanh Linh, ang Giup cao trach the gian
ve toi, ve s cong bnh va s phan xet (Giang
16:8).
Trc het, Linh cua le that lam con ngi
nhan biet toi. Toi di mat c Chua Tri la
khong tin Phuc am cua Nc va Thanh-Linh ma
Chua Jesus ban cho chung ta. Ngai ket an
nhng ai khong tin Phuc am tot ep cua baptem Chua Jesus bi Giang Bap-tt va huyet
Ngai tren Thap-t-gia, canh cao ho rang ho la
toi nhan danh cho a nguc.
Ngai cung mang li chng cho s cong bnh
cua c Chua Tri. Y ngha ve s cong bnh
cua c Chua Tri la sai c Chua Jesus
Christ en the gian trong hnh the con ngi e
Ngai nhan tat ca toi loi cua the gian. Ngai giup
cho ngi tin Chua Jesus nhan s tha toi bi tin

nhan Phuc am cua Nc va Thanh-Linh. Ngai


cung canh cao nhng ai khong vang phuc Phuc
am that mac du biet y muon cua c Chua Tri
sau nay se b oan xet v toi cua ho.
Ban au, khi c Chua Tri tao ng nen
the gian bi li cua Ngai, c Thanh Linh cung
lam viec vi Ngai va ve sau chieu sang le that
vao nhng tam long trong khong va roi loan
cua con ngi e soi sang Phuc am cua Nc
va Thanh-Linh (Sang-the-ky 1:2-3). V c
Thanh Linh soi sang nhng linh hon roi loan
cua thi ky toi loi nay, bi s cong chnh cua
c Chua Tri va s phan xet toi cua ho.
Cau hoi 6: Khong noi tieng la th co chng
c cua s ay day c Thanh Linh khong? Noi
cach khac, lam the nao chung ta biet Ngai ng
trong chung ta?

NOI DUNG

342 Hoi va ap

ap: Chung ta khong the noi rang mot ngi


co s ng tr cua c Thanh Linh v anh ta co
the noi tieng la. Ngay ca ngi b quy am cung
co the noi tieng la. Ban nen biet rang ma quy
co the lam cho ngi ta noi tieng la cach lu
loat di danh ngha cua Chua Jesus.
Neu chung ta noi rang noi tieng la la bang
chng cua s ng tr cua Thanh linh, th viec
nay hoan toan sai vi quan iem cua Kinhthanh va at chung ta vao toi ph bang c
Thanh Linh. 1 Co-rinh-to12:30 noi, Ca thay

eu c n cha bnh sao? Ca thay eu noi


tieng la sao? Ca thay eu thong giai tieng la
sao? V c Thanh Linh la Linh cua c

Chua Tri, Ngai khong the thch hp vi mot


phng cach co toi nao va cung khong trong
ngi co toi trong long.
Chung ta khong nen tin rang mot ngi a
nhan c Thanh Linh v ngi o noi tieng la,
nhng trc nhat nen khao sat xem ngi ay co

tin Phuc am cua Nc va Thanh-Linh khong.


Neu ai o ngh rang anh ta a nhan c Thanh
Linh v anh ta co nhng kinh nghiem ac biet
nh noi tieng la, th ngi o co the la b la
doi bi s la doi xao quyet cua Satan (2 Te-salo-ni-ca2:10). c Thanh Linh la mon qua t
c Chua Tri ban cho ngi a nhan s tha toi
qua Li cua Ngai.
Trong cau tra li cua cau hoi th hai, c
Thanh Linh chnh la c Chua Tri va Linh
cua Le that. V the, Ngai lam viec cung vi
Phuc am cua Nc va Thanh-Linh. Ngai khong
lam theo y muon cua con ngi. Ngai dan dat
toi nhan tin nhan Phuc am cua Nc va ThanhLinh, day le that cho ngi cong chnh, va yen
lang rao giang Phuc am trong y muon c
Chua Tri cung vi ngi cong chnh. Ngai
khong en tren nhng ngi vi cam xuc nh
la hay nhng than xac rung ong khong cng
lai c. c Chua Tri ban c Thanh Linh

NOI DUNG

343 Hoi va ap

cho nhng ngi cong chnh, la nhng ngi ma


toi loi cua ho c tha bi s vang theo Phuc
am that cua Nc va Thanh-Linh. Ngai day ho
rang ho la con cai c Chua Tri. c Thanh
Linh lam chng trong long cua nhng ngi
cong chnh rang ho tr nen vo toi va hoan toan
cong chnh qua Phuc am cua Nc va ThanhLinh.
V the, neu mot ai noi tieng la nhng long
cua ho van con toi, th linh trong ho hoan toan
khong phai la c Thanh Linh, nhng la linh
cua Satan. Neu ban muon nhan s ng tr cua
c Thanh Linh trong long, ban nen tin Phuc
am cua Nc va Thanh-Linh. Roi Chua se ban
phc cho ban s ng tr cua c Thanh Linh.
Cau hoi 7: Mon o cua Chua Jesus nhan c
Thanh Linh bi ho c giai thoat khoi toi loi

qua s tha th, hay la mot kinh nghiem tach


biet ma khong quan tam en s tha toi?
ap: Nhan c Thanh Linh th khong la mot
kinh nghiem tach ri khoi s cu chuoc. Chung
ta co the thay trong Kinh-thanh cac mon o cua
Chua Jesus biet va tin Chua Jesus nhan tat ca
toi loi cua the gian qua bap-tem cua Ngai bi
Giang trc khi ho nhan c Thanh Linh (1
Phi-e-r 3:21 Cung co mot anh tng cua s
ay e cu chung ta,- bap-tem).
S tha toi co ngha la cu khoi toi, noi cach
khac tat ca toi trong long chung ta c tay
sach va cat i. Ngay nay, nhieu C-oc-nhan
thng lan lon ve y ngha cua s tha toi ma
Chua Jesus ban cho chung ta. Ngi ta khong
biet the nao ho co the nhan s tha toi. Ho ngh
ho a c giai thoat khoi toi cach n gian v
ho tin Chua Jesus la Chua.

NOI DUNG

344 Hoi va ap

Nhng ai nhan s tha toi co chng c trong


ho. Tuy nhien, neu mot ai khong co li chng
cua s cu chuoc, th ho khong nhan c Thanh
Linh lan s tha th tat ca toi cua ho. Neu ho co
cam giac ay day c Thanh Linh, no ch la
ket qua cua s la doi cua cam xuc rieng cua
ho. Satan bien hoa thanh thien s sang lang (2
Co-rinh-to 11:14-15, Ga-la-ti 1:7-9), e la doi
ho trong s sai lac trong le that (Ma-thi- 7:2123).
Nhng ai c tha th toi co chng c trong
ho v ho tin Phuc am cua Nc va Thanh-Linh.
1 Giang 5:4-12 noi, c Chua Tri lam chng
cho c Chua Jesus Christ la ang en bi
nc va huyet. Xa hn the na, Ngai phan neu
mot ai giang ve mot linh khac hay mot phuc am
khac (2 Co-rinh-to 11:4), th ho khong nhan
c s tha toi hay ca c Thanh Linh. Ngi
ta co the nhan s tha toi ch khi ho tin c
Chua Jesus Christ, ang en bi Phuc am cua

Nc va Thanh-Linh. Nhan c Thanh Linh la


yeu to cua s tha toi. S tha toi la yeu to cua s
nhan lanh Thanh linh.
Cau hoi 8: Y ngha cua s nhan lanh baptem cua c Thanh Linh la g?
ap: Chung ta nen biet ly do Chua Jesus
chu bap-tem. Phao-lo rao giang Phuc am cua
bap-tem cua Chua Jesus cho ngi E-phe-so
khi ong nghe rang ho ch nhan bap-tem cua
Giang. Ho a nhan bap-tem trong danh Chua
Jesus va nhan c Thanh Linh vao long ho bi
tin nhng g Phao-lo noi ve bap-tem cua Chua
Jesus. Ban chat cua bap-tem cua Chua Jesus t
Giang va bap-tem an nan cua Giang th khac
nhau. Bap-tem cua Chua Jesus la e tay sach
toi loi, va no lien quan trc tiep en s nhan
lanh c Thanh Linh cua chung ta.

NOI DUNG

345 Hoi va ap

Ban chat cua bap-tem cua Giang la g? Ong


keu len, Hay an nan hi loai ran oc, hay t

bo cac than ngoai bang ma cac ngi ang phuc


vu, tr lai vi c Chua Tri chan that. Bap-

tem cua Giang la e an nan, lam cho ngi ta


quay lai vi c Chua Tri. Tuy nhien, baptem cua Chua Jesus nhan t Giang la e cho
Ngai cat toi loi cua ca the gian. ay la iem
khac nhau gia bap-tem cua Giang va bap-tem
cua Chua Jesus bi Giang. Bap-tem cua Chua
Jesus la e lam tron moi s cong bnh.
Bap-tem e lam tron s cong bnh la g? o
la bap-tem qua Chua Jesus e cat tat ca toi loi
cua nhan loai t khi A-am cho en ngi cuoi
cung tren at. Noi cach khac, bap-tem cua
Chua Jesus bi Giang la e hoan thanh s cong
bnh.
Hoan thanh tat ca s cong bnh ngha la c
Chua Tri e Con cua Ngai chu bap-tem bi
Giang e Ngai nhan tat ca toi loi cua the gian

v the Ngai co the b phan xet v chung ta bi b


ong inh tren Thap-t-gia. c Chua Tri
em c Chua Jesus ra khoi s chet va thanh
hoa tat ca nhng ngi tin.
ieu nay c thc hien cho ca nhan loai.
Bap-tem cua Chua Jesus va huyet Ngai tren
Thap-t-gia em en cho chung ta s cu roi
i i, tha th tat ca toi cua chung ta va c
song vi c Chua Tri. ay la tnh yeu, s
cong bnh va s cu roi cua c Chua Tri
danh cho nhan loai. ay chung ta co the xac
nh rang bap-tem cua Thanh linh c hoan
thanh qua bap-tem cua Chua Jesus va huyet
Ngai tren Thap-t-gia.
e c bap-tem trong danh c Chua Jesus
Christ, chung ta can co chng c cua c tin
rang tat ca toi loi cua the gian a c chuyen
qua cho Chua Jesus qua bap-tem cua Ngai. Bat
c ai nhan s tha toi bi tin bap-tem cua Chua

NOI DUNG

346 Hoi va ap

Jesus va huyet Ngai tren Thap-t-gia se c


bap-tem trong danh Chua Jesus.
V the, chung ta chu bap-tem nh la bang
chng cho c tin cua chung ta trong bap-tem
cua Chua Jesus va trong hang ngu cua nhng
ngi vang li ai mang lenh cua Ngai, Vay,

hay i day do muon dan, hay nhan danh c


Cha, c Con, va c Thanh Linh ma lam
phep bap tem cho ho, (Ma-thi- 28:19). Chua
Jesus chu bap-tem bi Giang e cat tat ca toi
loi cua the gian, va bi le that ma dan ngi ta
en nhan c Thanh Linh, v the no cung goi la
bap-tem cua c Thanh Linh.

Cau hoi 9: c Thanh Linh the hien khac


nhau the nao gia Cu c va Tan c?
ap: c Thanh Linh giong nh c Chua
Tri khong anh hng bi thi gian. V the,

than tanh cua Ngai khong thay oi du khi chung


ta oc ve Ngai trong Cu c hay Tan c.
Tuy nhien, cong viec cua Ngai trong Cu c
va Tan c th khac nhau bi y muon c
Chua Tri trong viec cu con ngui ra khoi toi.
Trong Cu c, c Chua Tri ban Thanh
linh tren ngi cua c Chua Tri bi phng
cach ac biet e noi Li Ngai, bay to y muon
cua Ngai qua dau la, va lam cong viec cua
Ngai. Th du, Thanh linh cua Chua bat au en
tren Quan xet Sam-son, v the ong lam nhieu
viec manh me qua Ngai (Cac Quan xet 13:25,
14:19). Noi cach khac, c Thanh Linh en
tren nhng ngi c chon mot cach han che
trong thi ky Cu c.
Tuy nhien, vao thi iem Tan c, bi c
ch nh Ngay Le Ngu Tuan nh mot khi iem
cho s en cua c Thanh Linh, c Chua Tri
sai c Thanh Linh en vi moi thanh o la
nhng ngi nhan s tha toi qua c tin cua ho

NOI DUNG

347 Hoi va ap

trong Phuc am cua Nc va Thanh-Linh. Va


Ngai e c Thanh Linh lai vi ho i i.
V the sau viec en cua c Thanh Linh
trong ngay Le Ngu tuan, tat ca nhng ngi
cong chnh la ngi toi a c tha bi tin Phuc
am cua le that co s ng tr cua c Thanh
Linh (Cong-vu cac S-o 2:38). Phi-e-r vao
nha cua Cot-nay, mot ngi ngoai bang va oi
trng cua La ma, va giang Phuc am cua baptem cua Chua Jesus va huyet Ngai tren Thapt-gia. Trong khi Phi-e-r ang noi ve Phuc am,
c Thanh Linh en tren moi ngi ang nghe
Li c Chua Tri (Cong-vu cac S-o 10:3445). ieu nay chng minh rang trong luc mot
ngi nghe va tin Phuc am cua bap-tem cua
Chua Jesus va Thap-t-gia cua Ngai, ma c
Chua Jesus a hoan thanh, anh ay se nhan c
c Thanh Linh.
c Chua Tri e c Thanh Linh ng tren
nhng ngi cong chnh la ngi a c tha

toi bi tin nhan Phuc am that. c Thanh Linh


trong thi Cu c ong vai tro hng dan
ngi ta en vi c Chua Jesus Christ, va c
Thanh Linh trong thi ky Tan c an chng
cho s cong bnh cua c Chua Tri va ng
vai tro ngi bao chng v no. S cong bnh cua
c Chua Tri co ngha la c Chua Jesus tha
th tat ca toi loi cua nhan loai qua bap-tem va
huyet Ngai tren Thap-t-gia. Va c Thanh
Linh ong vai tro ngi bao chng cua Phuc am
cu roi va giup moi ngi tin no.
Cau hoi 10: Toi trai qua nhieu ngay buon sau
khi Bac s chan oan toi b ung th bao t. Mot
ngay kia, mot ngi ban C-oc cua toi tham
toi va bao toi tham d buoi nhom phan hng
nha th cua anh ay e c cha tat ca moi tat
benh. Trong luc ay toi la ngi vo than, cha
benh bang quyen nang cua c Chua Tri la

NOI DUNG

348 Hoi va ap

mot viec vt qua s that. Vao ngay cuoi cung


cua buoi nhom, moi ngi i len gap muc s e
c at tay. Trong khi ong ta at tay cua ong
ta tren toi, ong bao toi lap lai mot vai li khong
the hieu c va hoi toi co tin quyen nang cha
lanh cua c Chua Jesus Christ khong. Mac du
trong long toi that s khong tin, toi buon va tra
li co. Va ngay luc ay toi cam thay mot cai g
nong nh luong ien chay qua toi. Toi cam thay
ca than the toi run len va va cam thay rang
benh ung th cua toi a c cha lanh. Toi
quyet nh tin Chua ngay luc ay va sau o, s
bnh an va vui mng ln en trong long toi va
toi bat au co cuoc song mi. Toi cung hien
dang i toi e rao giang phuc am. Toi ngh
rang c Thanh Linh la nguyen nhan cua tat ca
moi ieu nay va toi tin rang Ngai ng trong toi.
Ong co ngh nh vay khong?

ap: Ban that s a co mot kinh nghiem ky


dieu. Toi a nghe nhieu li chng t nhng
ngi a hien dang cuoc song cua ho cho Chua
sau khi kinh nghiem Chua ap li cau nguyen
cua ho. Tuy nhien toi muon hoi ban kinh
nghiem sieu nhien ky dieu nay co the la bang
c chac chan ban nhan Thanh linh khong.
Nh noi dung cua s viec, nhieu C-ocnhan ngay nay co the noi vang cho cau hoi
tren. Trong khi C-oc-giao phng Tay b suy
thoai trong qua trnh phat trien chu ngha duy
vat, c goi la Phong trao An t Ngu tuan
xuat hien, va C-oc-giao phuc hng cach
manh me, ac biet la trong nhng nc a hoac
ang phat trien.
Nh la mot hau qua, nhieu C-oc-nhan ri
vao anh hng cua Phong Trao An t Ngu tuan,
ma no nhan manh tam quan trong cua kinh
nghiem sieu nhien. Nhng ngi hng dan
nhng buoi nhom phan hng oi khi at c

NOI DUNG

349 Hoi va ap

danh tieng la nhng nha phan hng the gii.


Hn the na, v ho co nhng li chng gay ngac
nhien cua ho va bay to c tin rieng xuyen qua
kinh nghiem, nhng ngi theo ho theo uoi
c tin at nen tang tren kinh nghiem giong
nh ho.
Tuy nhien, Kinh-thanh noi Khong cho cau
hoi tren. D nhien, c Thanh Linh co kha
nang ban cho chung ta nhng kinh nghiem sieu
nhien. Tuy nhien v Ngai la Linh cua Le that
(Giang 15:16), chung ta ch nhan c Thanh
Linh qua li cua le that.
Phi-e-r nhan c Thanh Linh trong ngay le
Ngu tuan va manh dan rao giang phuc am, ong
noi,c Chua Tri a ton Jesus nay, ma cac

ngi a ong inh tren thap t gia, lam Chua


va ang Christ. Va roi khi nhng ngi Dothai nghe ieu o ho noi vi Phi-e-r va cac s
o khac, Hi anh em, chung ta phai lam chi?
(Cong-vu cac S-o 2:36-37) Ong tra li ho,

Hay hoi cai, ai nay phai nhan danh c Chua

Jesus chu phep bap-tem, e c tha toi mnh,


roi se c lanh s ban cho c Thanh Linh. V
li ha thuoc ve cac ngi, con cai cac ngi,
va thuoc ve het thay moi ngi xa, tc la bao
nhieu ngi ma Chua la c Chua Tri chung
ta se goi (Cong-vu cac S-o 2:38-39).

Noi cach khac, c Chua Tri noi cach ro


rang rang Ngai ban c Thanh Linh nh mot
mon qua cho nhng ngi cong chnh la ngi
nhan c s tha toi bi tin Phuc am cua c
Chua Jesus Christ. Chng c duy nhat cua s
ng tr cua c Thanh Linh trong long cua mot
ngi la Li cua le that. Ban a nhan s tha
toi qua Phuc am cua Nc va Thanh-Linh
cha? Neu the, ban co the khang nh rang s
ng tr cua c Thanh Linh a trong ban roi.
Tuy nhien, dau co nhng kinh nghiem ky
dieu g hay bao nhieu dau la ma ban thc hien
khong la van e, ban chac chan cha nhan c

NOI DUNG

350 Hoi va ap

Thanh Linh khi toi con trong long ban. Ly do


la ban khong co chng c cua s tha toi da
tren can ban Li cua le that. Nh the bong toi
khong the tm thay trong anh sang, c Thanh
Linh khong the trong ngi co toi va chung
vi toi.
V the s ng tr that cua c Thanh Linh ch
xay ra vi nhng ngi hoan toan c thanh
tay bi Phuc am cua Nc va Thanh linh. c
Chua Tri muon moi ngi nghe le that va
nhan s ng tr cua c Thanh Linh. Bay gi
ban co the nhan s ng tr cua c Thanh Linh
bi tin Phuc am cua Nc va Thanh-Linh.
Toi co nhan nhieu cau hoi khac ben canh
nhng cau nay va ban co the tm thay tat ca cau
tra li cho chung bi c tin trong bap-tem cua
Chua Jesus bi Giang va huyet Ngai tren Thapt-gia. Bay gi moi ngi tin Chua Jesus co the
nhan c Thanh Linh, ma c Chua Tri ha

o ra trong nhng ngay cuoi cung. Chung ta


hay dang li cam n len Chua. Ha-le-lu-gia!
Quyen sach nay cha ng nhieu thong tin
ve c Thanh Linh. Quyen sach nay giup ban
tra li cac cau hoi cua ban. Neu ban muon biet
them ve Phuc am cua Nc va Thanh-Linh, xin
hay oc hai quyen sach au trong loat sach Coc cua cung tac gia.

Ban a that s c tai sanh nh Nc va


Thanh-Linh cha? Seoul: Hephzibah, 2001.

c Chua Tri muon ban nhan c s ng


tr cua c Thanh Linh va ch i ngay Chua
Tai lam. Neu ban tin Li c Chua Tri qua
tac gia nay, ban se nhan c s ng tr cua
c Thanh Linh va em s vinh hien ve cho
Chua.

NOI DUNG

e-Books

TheNewLifeMission

USER GUIDE
?

How to Read
Easier Way to Read
Cover Page

352 Hng dan s dung

HOW TO READ
PAGING THROUGH THE BOOK
Page by Page
Skiping to a Page

Hng dan s dung

353 Hng dan s dung

PAGE BY PAGE
KeyBoard
1) Page Up / Page Down Key
Page Up = Previous Page,

Page Down = Next Page

2) Arrow Key
or = Previous Page,

or = Next Page

Acrobat Reader Menu Button


= Previous Page,

= Next Page

Link
= Previous Page,
= Next Page
NOI DUNG = Go to Table of Contents

Hng dan s dung

354 Hng dan s dung

SKIPING TO A PAGE
1) Key Board
Ctrl + N Key : The number of page you want to go to.

2) Acrobat Reader Scroll Bar


Click and drag in the scroll bar until the page number
in the number field matches the page you want to go to.

Hng dan s dung

355 Hng dan s dung

EASIER WAY TO READ


Using Bookmarks
You can move easily where you want by using bookmarks
- Show bookmarks : Press F5 Key on your keyboard.
- Hide bookmarks : Press F5 Key again

Hng dan s dung

Worldwide websites of

The Official Website of The New Life Mission

www.nlmission.com
or
www.bjnewlife.org

The New Life Mission

Please find your vernacular websites below.


You can download Christian e-books and request Christian books for free.
Feel free to visit our websites below right now!

A www.nlmafghanistan.com

www.nlmafrikaans.com
www.nlmalbania.com
www.nlmamharic.com
www.nlmangola.com
www.nlmarabemirates.com
www.nlmarabic.com
www.nlmargentina.com
www.nlmarmenia.com
www.nlmaustralia.com
www.nlmaustria.com
www.nlmbahamas.com
www.nlmbahrain.com
www.nlmbangladesh.com
www.nlmbelarus.com
www.nlmbelgium.com
www.nlmbengali.com
www.nlmbenin.com
www.nlmbolivia.com

www.nlmbotswana.com
www.nlmbrasil.com
www.nlmbriton.com
www.nlmbrunei.com
www.nlmbulgalia.com
www.nlmburkinafaso.com
www.nlmcameroon.com
www.nlmcanada.com
www.nlmcebuano.com
www.nlmchichewa.com
www.nlmchile.com
www.nlmchin.com
www.nlmchina.com
www.nlmcolombia.com
www.nlmcongo.com
www.nlmcostarica.com
www.nlmcotedivoire.com
www.nlmcroatia.com
www.nlmczech.com

D www.nlmdenmark.com

Some of these websites may not work because they are still under construction.

www.nlmdioula.com
www.nlmdominica.com
www.nlmdutch.com
www.nlmecuador.com
www.nlmegypt.com
www.nlmelsalvador.com
www.nlmequatorialguinea.com
www.nlmethiopia.com
www.nlmfinland.com
www.nlmfrance.com
www.nlmfrench.com
www.nlmgabon.com
www.nlmgeorgian.com
www.nlmgerman.com
www.nlmgermany.com
www.nlmghana.com
www.nlmgreek.com

Noi Dung

Worldwide websites of
H

J
K

L
M

www.nlmgrenada.com
www.nlmguatemala.com
www.nlmgujarati.com
www.nlmhindi.com
www.nlmholland.com
www.nlmhonduras.com
www.nlmhungary.com
www.nlm-india.com
www.nlmindonesia.com
www.nlmiran.com
www.nlmiraq.com
www.nlmisrael.com
www.nlmitaly.com
www.nlmjamaica.com
www.nlmjapan.com
www.nlmjavanese.com
www.nlmkannada.com
www.nlmkazakhstan.com
www.nlmkenya.com
www.nlmkhmer.com
www.nlmkirghiz.com
www.nlmkirundi.com
www.nlmkorea.com
www.nlmlatvia.com
www.nlmluganda.com
www.nlmluo.com
www.nlmmadi.com
www.nlmmalagasy.com
www.nlmmalayalam.com
www.nlmmalaysia.com

Q
R
S

The New Life Mission

www.nlmmarathi.com
www.nlmmauritius.com
www.nlmmexico.com
www.nlmmindat.com
www.nlmmizo.com
www.nlmmoldova.com
www.nlmmongolia.com
www.nlmmyanmar.com
www.nlmnepal.com
www.nlmnewzealand.com
www.nlmnigeria.com
www.nlmnorthkorea.com
www.nlmnorway.com
www.nlmpakistan.com
www.nlmpanama.com
www.nlmperu.com
www.nlmphilippines.com
www.nlmpoland.com
www.nlmportugal.com
www.nlmportuguese.com
www.nlmprcongo.com
www.nlmqatar.com
www.nlmromania.com
www.nlmrussia.com
www.nlmsaudiarabia.com
www.nlmserbian.com
www.nlmshona.com
www.nlmsingapore.com
www.nlmslovakia.com
www.nlmslovene.com

V
Z

www.nlmsolomon.com
www.nlmsouthafrica.com
www.nlmspain.com
www.nlmspanish.com
www.nlmsrilanka.com
www.nlmsuriname.com
www.nlmswahili.com
www.nlmswaziland.com
www.nlmsweden.com
www.nlmswiss.com
www.nlmtagalog.com
www.nlmtaiwan.com
www.nlmtamil.com
www.nlmtelugu.com
www.nlmthailand.com
www.nlmtonga.com
www.nlmturkey.com
www.nlmuganda.com
www.nlmukraine.com
www.nlmurdu.com
www.nlmusa.com
www.nlmvenezuela.com
www.nlmvietnam.com
www.nlmzambia.com
www.nlmzimbabwe.com
www.nlmzou.com

Noi Dung