You are on page 1of 6

MINIT MESYUARAT PANITIA MUZIK KALI PERTAMA

2015
Tarikh
MASA
Tempat

:
:

5 Januari 2015
9.00 pg - 10.00pg
:
Bilik Gerakan

1. KEHADIRAN
1.1Hadir
En Yahaya Bin Taib (GPK Pentadbiran)
Pn Nur Kadariah binti Mansor ( Kp Muzik )
En Asrul Azuwan bin Jaafar

1.2 Tidak Hadir Bersebab


(Tiada)
1.3Tidak Hadir Tanpa Sebab
(Tiada)
1.4Hadir Bersama
En Yahaya bin Taib

2. CATATAN MINIT MESYUARAT


2.1 Agenda 1 : Perutusan Pengerusi Mesyuarat
2.1.1 Pengerusi mendahului ucapan dengan mengucapkan terima kasih kepada
semua AJK yang dapat hadir.
2.1.2 Mesyuarat dimulakan dengan bacaan Al-Fatihah
2.2 Agenda 2 : Perlantikan Setiausaha Panitia
2.2.1 Encik Asrul Azuwan bin Jaafar dilantik secara automatik menjadi
setiausaha
Tindakan: AJK
2.3 Agenda 3 : Pembentangan Minit Mesyuarat
2.3.1 Setiausaha membentangkan minit mesyuarat akhir.
2.3.2
Tiada Perkara berbangkit
Tindakan : makluman semua guru
2.4 Agenda 4 : KPI Subjek
2.4.1 Thn 1,2,3, 4 dan 5 : Semua murid mesti melepasi band 3/ Tahap 3 .
2.4.2 Thn 6 : Semua murid Lulus subjek Muzik dengan pencapaian sekurangkurangnya Gred C
2.5 Agenda 5 : Rancangan Pelajaran tahunan
2.5.1 RPT mesti disiapkan dalam seminggu selepas hari persekolahan . RPT
mesti mengandungi tarikh dan minggu dan mesti dihantar untuk
pengesahan guru besar.( hantar 12/1/2015)
2.5.2 Pengerusi memaklumkan kepada ahli Panitia, RPT boleh ditampal pada
buku Rekod Pengajaran atau boleh juga dibuat poket. Sekiranya RPT
terlalu tebal, ahli panitia bolehlah meletakkan RPT di dalam Fail.
2.5.3 Pengerusi menyelaras cara penulisan Rancangan harian pendidikan muzik
kepada ahli panitia
2.6 Agenda 6 : Lantikan Wakil Tahun
2.6.1 Penyelaras Tahun 2,4,5 & 6 (Pn Nur Kadariah binti Mansor)
2.6.2 Penyelaras Tahun 1 & 3 ( En Asrul Azuwan bin Jaafar)
2.7 Agenda 7 : Plan Strategik/ Takwim Panitia
2.7.1 Setelah berbincang dan dipersetujui, ahli mesyuarat panitia bersetuju
untuk menjalankan aktiviti Panitia seperti mana yang dirancang. Aktiviti
tersebut sekadar cadangan, sebarang perubahan boleh dibuat
berdasarkan keadaan semasa .

2.8 Agenda 8: Belanjawan

2.8.1 Pengerusi meminta ahli Panitia membuat nota minta untuk bahan
yang dikehendaki.
2.8.2 Antara bahan yang perlu dibeli tahun ini ialah
bil

Perkara

Kuantiti

1
2

loceng
Kayu Tik tok

5
5

3
4

Kertas Warna
Plastik Liminate

1
2

tamborin

jumlah
2.9

Angga
ran H
arga
RM100
RM
100
RM 50
RM
140
RM
100
Rm
490

Agenda 9 : Fail KSSR/PBS

2.9.1 Pengerusi menyenaraikan perkara-perkara yang perlu ada dalam


fail mata pelajaran bagi kelas KSSR ( Tahun 1 dan 2 dan 3)
2.9.1.1 Rancangan Pelajaran Tahunan
2.9.1.2 Dokumen Kurikulum Standard
2.9.1.3 Dokumen Standard Prestasi
2.9.1.4 Borang Prestasi Individu
2.9.1.5 Borang Prestasi Kelas
2.9.1.6 Bagi Tahun 4 . Tiada Fail Perkembangan individu. Perlaksanaan
dibuat mengikut kursus yang dihadiri.
2.10

Agenda 10: Fail Showcase

2.10.1 Mesyuarat telah sebulat suara memutuskan 1 evidens terbaik


dari setiap diskriptor akan di buat salinan untuk dimasukkan ke fail
FPM manakala yang asal dimasukkan ke dalam fail showcase
2.10.2 Disebabkan aktiviti pentaksiran Dunia Muzik banyak melibatkan
aspek amali, mesyuarat bersetuju untuk pentaksiran yang
melibatkan lisan/gerakan Cuma hanya perlu dibuat pengesahan
oleh guru mata pelajaran.
2.10.3 KSSR Tahun 4 tidak terlibat

2.11

Agenda 11: Hal-hal lain

2.11.1 Pengerusi berharap ahli panitia dapat berbincang sekiranya


terdapat sebarang permasalahan.
2.11.2 Pengerusi juga berharap segala perancangan Panitia yang
dicadangkan dapat berjalan dengan lancar.
Mesyuarat ditangguhkan jam 10.00pg dengan bacaan Wal-Asr

Disediakan oleh;
oleh;

Disemak Oleh;

Disahkan

.
.
.
( En Asrul Azuwan )
( Pn Nur Kadariah )
( En Yahaya bin Taib)
Setiausaha Panitia Muzik
Ketua Panitia Muzik
GPK
Pentadbiran