You are on page 1of 2

folleto Vallirana.

qxp_Maquetación 1 4/3/15 16:29 Página 1

Un viatge subterrani
sota l’horitzó
Horaris:
Dimarts, de 6 a 9 del vespre

Projecció de l’audiovisual “Un viatge
subterrani sota l’horitzó” a les 6.30 h,
7.30 h i 8.30 h

Visites concertades,
de dimarts a diumenge, de 10 a 14 h

Projecció del vídeo “Un viatge subterrani
sota l’horitzó” a les 10.30 h, 11.30 h,
i 12.30 h
Preu 2 € (grups de 15 o més a 1,50 €)
Les visites de grup es faran a hores
concertades: cev@cevallirana.cat

Visites turístiques per a grups i escoles
Oficina de Turisme de Vallirana
info@natturistic.cat - 607 01 35 55
oficinaturisme@vallirana.cat - 672 46 24 26
La mostra està situada al
Centre Excursionista de Vallirana
C. Major, 402

(Carretera N-340 de Barcelona a Vilafranca)

08759 Vallirana (Baix Llobregat)
Tel. 93 883 26 61

Autobús Soler i Sauret de Barcelona a Vallirana

Vallirana,
vila dels
espeleòlegs

Dins el massís de
l’Ordal és un terme
ple d’avencs.
Aquí es pot gaudir
de l’espeleologia

Font i Sagué i els primers
exploradors de Catalunya. Aquestes muntanyes van ser
l’escenari d’exploracions de Mn. Font i Sagué (1897), Mn.
Faura i Sans (1908), Rafel Amat i Carreres (1923), el Club
Muntanyenc Barcelonès (1936) i el GES (1948).
Vallirana és un municipi de la comarca del Baix
Llobregat. Pertany a un extrem de la Serra d’Ordal i està
situat al vessant interior del Massís del Garraf, entre els
municipis de l’Ordal i Cervelló. Actualment té més de
14.500 habitants. Els espeleòlegs disposen a Vallirana
d’un lloc on se solen organitzar activitats relacionades
amb l’espeleologia gràcies a les diverses instal·lacions
de què disposa.El Centre de Tecnificació i Ensenyament
està situat a la masia de Ca l’Herbolari, cedida per
l’Ajuntament de Vallirana per a la pràctica i l’ensenyament
de la tècnica espeleològica

La Secció Espeleològica Ordal. El Centre Excursionista
de Vallirana va començar a funcionar l’any 1966. Avui dia,
la Secció Espeleològica Ordal del Centre Excursionista
Vallirana és un grup membre de l’Escola Catalana
d’Espeleologia que també practica descens de barrancs

Disseny i fotos: Víctor Ferrer

Centre d'Interpretació
de l'Espeleologia

Façana del Centre Excursionista de Vallirana.
La casa del Centre Excursionista va ser construïda
cap a finals del segle XVIII

Obert

Dimarts, de 6
a 9 del vespre

Visites
concertades

Dissabte:
de 10 a 14 h
Diumenge:
de 10 a 14 h

folleto Vallirana.qxp_Maquetación 1 4/3/15 16:29 Página 2

Vallirana, bressol de
l´espeleologia catalana

Entrada a l’exposició permanent i sala de projeccions

Centre d’Interpretació
de l´Espeleologia

Mostra d’etnografia

Centre d'Interpretació de l'Espeleologia

Sala de projeccions