You are on page 1of 14

Antos Balzs

Szegedi Tudomnyegyetem
davedelpiero10@gmail.com

Az 1848-49-es szabadsgharc egy kevss ismert honvdtisztje, jkgys szabadsghse: Meszna Ferenc*
Dolgozatomban Meszna Ferenc honvdalezredes letplyjt mutatom
be. Bevezetsknt a Meszna csald trtnett vzolom fel, kln kiemelve a
sikeres katonai plyt befutott Meszna Jnost (Meszna Ferenc desapjt).
A ffejezet elssorban Meszna Ferenc 1848-49-es szerepvel foglalkozik,
levltri forrsokat is bevonva a kutatsba. Vgl a szabadsgharcban szolglt
ngy Meszna vezetknev trzstiszt viszonyt tisztzom, javtva a szakirodalom
tvedseit.
rtekezsemben Meszna Ferenc honvd alezredes letplyjt fogom
felvzolni, kzppontba lltva 1848-49-es szerepvllalst. Kiegsztsknt
a Meszna-csald trtnett is rviden ismertetem, valamint kiigaztom
a szabadsgharcban szolglt Mesznk (sszesen ngyet ismernk)
szakirodalomban fellelhet sszetvesztseit, rvilgtva ezek okaira.
Meszna Ferenc nevt a korszakkal foglalkozk leginkbb az ltala rt
visszaemlkezsbl ismerhetik, amelyre tbb kutat hivatkozott mr, hiszen az
abban foglaltak fontos forrsai tbb esemny (kztk a murakzi-hadmveletek,
illetve a mri tkzet) menetnek rekonstrulshoz. A memor radsul a
szerz szakmai kpzettsge miatt a hadtrtnszek kztt is rdekldsre tart
szmot.

A Meszna csaldrl
A Meszna csald eredetrl semmi biztosat nem tudunk, trtnett a
XVII. szzad kzepig tudjuk visszavezetni. A csald els rsos emltse az
1646. februr 20-n kelt nemesi oklevl, amelyet III. Ferdinnd magyar kirly
adomnyozott Meszna Ferencnek s felesgnek, Borblnak.1 Meszna
Ferenc a trkk elleni vdelemben szerzett rdemekrt - Nyitra vrnak

* Itt szeretnk ksznetet mondani konzulensemnek, Pelyach Istvnnak, aki tmutatsaival nagyban megknnytette munkm elkszltt. Kln ksznetet, s jegyzst rdemel Dr. Meszna Gyrgy a csald vci gnak
leszrmazottja aki a dolgozatban a Meszna csald nven hivatkozott csaldi gyjtst rendelkezsemre bocstotta.
1 Magyar Orszgos Levltr (tovbbiakban: MOL) P1730 2.d. N cs. 1. ttel

Antos Balzs Az 1848-49-es szabadsgharc egy kevss ismert honvdtisztje, jk...

megvdsbenjtszott fontos szerepet2 - kapta meg a nemessget.3 A Meszna


csald kt grl tudunk a XIX. szzadban, az egyik a vci, a msik a nyitrai g.
A kt g kztti vrsgi kapcsolatot tbb bizonytk is altmasztja.4
A tmm szempontjbl fontos br Mesznk a csald nyitrai gbl
szrmaztak. Felemelkedsk a fnemesek kz a XIX. szzad elejn trtnt
egy nagyszer katonai plyafuts betetzseknt. E plyafuts Meszna Jnos
nevhez fzdik, aki 1787. februr 6-n Esztergomban szletett,5 a dolgozat
fszerepljnek, Meszna Ferencnek az desapja. Bri diplomjt Hv-vri
megnevezssel 1816. mrcius 22-n nyerte el.6
Fontos megemlteni, hogy ez a Meszna Jnos nem azonos azzal, akirl az
esztergomi Meszna-hz (Bottyn Jnos u. 5.) a nevt kapta, s aki tancsnoki
tisztet tlttt be Esztergomban, amelyrl 1848. mrcius 31-n mondott le.7
A Meszna-hz nvadja (akirl egybknt az esztergomi Meszna utct is
elneveztk) szintn jelents karriert futott be a 19. szzad kzps harmadban,
politikusknt. Az 1843-44-es orszggylsen ez a Meszna Jnos kpviselte
Esztergom vrost, ugyanettl az vtl volt a vros kapitnya, s tancsnoka.8
Fontos szerepet jtszott az Esztergomi Takarkpnztr megalaktsban (1844),
amely pnzgyi szervezet a terlet gazdasgi potencijnak lnktsnek egyik
f lettemnyese volt a korszakban.9 Meszna Jnos, br rszt vett az 1848-49es esemnyekben (a megye msodalispnjaknt), ez mgsem okozta politikai
karrierje vgt, hiszen a megye 1860. december 11-re sszehvott kzgylse
ismt msodalispnn vlasztotta.10 Eme tisztet jra csak rvid ideig viselte,
mivel a Schmerling-provizrium idszakban nem engedett 48-as elveibl. A
kiegyezst kveten a vrmegye vezeti kztt mr csak ccse, Ferenc vllalt
2 Meszna Ferenc Nyitra vrnak szzadosa volt. (Constant von Wurzbach: Biographisches Lexikon des Kaiserthums sterreich. Wien, 1867. Band 17. 471.) (Tovbbiakban: Wurzbach 17.)
3 Nagy Ivn: Magyarorszg csaldai czimerekkel s nemzkrendi tblkkal. Budapest, 1868. VII. ktet 456.
(tovbbiakban: Nagy.); Wurzbach 17. 471.
4 A legfontosabb bizonytk az, hogy a nyitrai gbl szrmaz - nemesi cmmel kitntetett - Meszna Ferenc
rszre adomnyozott cmert brzol arany pecstgyrt a vci g leszrmazottai riztk, s rzik a mai napig. (A
Meszna csald 1. sz. mellklet 2.)
5 P1730. 1.d. B cs. 10. ttel; szletsi idejvel kapcsolatban azonban ms adatot is tallunk: 1785. februr 6-t.
(Constant von Wurzbach: Biographisches Lexikon des Kaiserthums sterreich. Wien, 1867. Band 17. 469. Tovbbiakban: Wurzbach 17.) Ezzel kapcsolatban megjegyzem, hogy a levltri jelzeten egy hiteles egyhzi anyaknyvi
kivonat msolata szerepel, ezrt ezt tartom mrvadnak.
6 MOL P1730. 2.d. O cs. 1. ttel
7 Esztergom s Komrom megye az 1848/49-es forradalom s szabadsgharc alatt. Vlogatta s szerkesztette:
Bencze Cs. Attila 2000, 70. (Tovbbiakban: Esztergom s Komrom megye...)
8 Dr. Borovszky Samu: Esztergom vrmegye. Magyarorszg vrmegyi s vrosai. Budapest, 1989. 399. (tovbbiakban: Esztergom vrmegye.)
9 Esztergom vrmegye 66.; A takarkpnztr a szabadsgharc leverst kveten slyos vlsgba kerlt az egsz
orszgot sjt megtorlsi forma, a magyar paprpnz (Kossuth-bankk) krptls nlkli, ktelez beszolgltatsa miatt, de az 50-es vek kzepre helyzete megszilrdult, s a 60-as vek elejtl jra jelentkenny vlt a
szerepe. (Esztergom vrmegye 67.)
10 Esztergom vrmegye. 413.

X. RODOSZ Konferencia 2009. november 13-15., Kolozsvr

szerepet, akit 1867. prilis 15-n a megye fgyszv tettek.11 korbban


szintn viselt hivatalt, hiszen btyjval egytt mondott le 1848. mrcius 31-n
Esztergom szabad kirlyi vros aljegyzi, s algyszi tisztrl.12 Ez a Meszna
Ferenc termszetesen szintn nem azonos jelen dolgozat fszerepljvel, hiszen
az elbbi jogszknt tevkenykedett, mg az utbbi katona volt. A megyei
pozcikbl leksznt Mesznk radsul testvrek,13 mg a bri rangot viseltek
kztt apa-fi kapcsolat ll fenn. Elbbiek egybknt a csald vci, utbbiak a
nyitrai gbl szrmaztak.14 E kt kln csaldi gbl szrmaz Mesznk kztt
kzs pont Esztergom vrosa, hiszen a bri rangot nyert Meszna Jnos is itt
szletett, st legifjabb fia15 is e vrosban ltta meg a napvilgot.16
A csald iratanyagnak fellelhetsgrl szlva, meg kell emlteni, hogy
a Polgr csald iratai kztt talltam a br Meszna csaldra vonatkoz
adatokat. Ennek oka, hogy br Meszna Istvnnak (br Meszna Jnos msik
fia) br Meszna Stephania nev lnya (aki 1870. szeptember 1-n szletett
Vrad-olasziban17) Polgr Blhoz ment frjhez (aki 1864. janur 2-n szletett
Trkszentmiklson, s ott is halt meg 1901. szeptember 27-n.18). Ez azrt
is feljegyzend adat, mert br Meszna Stephania viselte utoljra e rangot a
Meszna csaldban, hallval a bri g ngon is kihalt.
A Meszna csalddal kapcsolatban sszefoglalan megllapthatjuk, hogy
ugyan a csald kt ga kt kln foglalkozsi irnyba mozdult el, de kzs
bennk, hogy tagjaik ismertek, s elismertek voltak korukban, valamint az,
hogy klnbz eszkzkkel ugyan, de Magyarorszg felemelkedsrt
tevkenykedtek.

11 Esztergom vrmegye. 420.


12 Esztergom s Komrom megye..., 70.
13 Meszna Jnos (1809-1902) jurtus az 1833-34 vi orszggyls kvete, majd 1843-tl a vros

kapitnya, vrosi tancsos, s 1843-44-ben jra kvet a ditn. 1848-ban a vrmegye alispnjaknt
vett rszt a szabadsgharcban, amirt a pesti jpletbe zrtk. Onnan megszkve vissza kellett
vonulnia a politiktl. Nagycsaldos ccse, Ferenc hzban lt ntlenl. Amikor az si vrmegyt
1860-ban visszalltottk, Meszna Jnos ismt alispn lett, de egy v mlva lemondott, mert nem
engedett 48-as elveibl. A kiegyezs utn, 1872-ben elfogadta a trvnyszki bri llst, mert gy
fggetlen maradhatott a politiktl. Rla neveztk el a Meszna utct. ccse, Ferenc, hossz letn
t vgig gyvdknt tevkenykedett. Legidsebb lenya, Etelka, Etter Nndor felesge lett, azta az
Etter csald trstulajdonosa a Meszna-hznak. (Prokoppn dr. Stengl Marianna: Esztergom-Belvros. Memlki sta. Esztergom, 1992. 63-64.)
14 A Meszna csald Csaldfa.
15 Meszna Jzsef br mindssze ht napot lt. (A Meszna csald Csaldfa)
16 A Meszna csald Csaldfa.
17 MOL

P 1730 1.d. E. cs. 61. ttel; Hallnak dtumt igazol anyaknyvet nem talltam, de az bizonyos, hogy
viszonylag hossz letet lt. A Meszna csald cmet visel csaldi gyjtemnyben 1943. szerepel hallnak
dtumaknt, de ezt megerst informcit mshol nem leltem.
18 MOL P 1730 1.d. E. cs. 62. ttel.

Antos Balzs Az 1848-49-es szabadsgharc egy kevss ismert honvdtisztje, jk...

Meszna Ferenc lete

Mieltt rtrnnk br Meszna Ferenc letnek trgyalsra, fontosnak


tartom, hogy apjnak katonai plyjt bvebben bemutassam. Ezt azrt rzem
elengedhetetlennek, mert Meszna Jnos mindkt fia katonai plyra lpett, teht
az apa hatsa fiaira tagadhatatlan, gy ez a lps Meszna Ferenc portrjnak
megrajzolst is nagyban elsegti. Ezzel ugyanakkor azt is brzolni kvnom,
hogy milyen magasra tette a mrct Meszna Jnos fiai szmra.
Meszna Jnosnak - mint a kevsb tehets fiatal, nemesi szrmazs fik
nagy rsznek - is mr korn a katonai szolglat fel fordult a figyelme, ami
a korszakban kitrsi lehetsget biztostott a ltbizonytalansgbl. Ennek
jegyben mr nagyon fiatalon, 1799. janurjban belpett cs.kir. hadseregbe,
hadaprdknt, ahol a 33. gyalogezred ktelkbe kerlt. 11 vvel ksbb,
1810-ben kerlt a Radetzky-huszrok kz, rmesteri ranggal. 1813-ban elbb
hadnaggy, majd mg ebben az vben fhadnaggy neveztk ki. Ekkor Nugent
tbornok alatt szolglt szak-Itliban.19 Egy v alatt ktszer is ellptetshez
jutni a hadseregben ritkasgnak szmtott. Ezen msodik ellptets viszont
dnten meghatrozta Meszna Jnos lett, hiszen a trsadalmi rangltrn
trtnt felemelkedse (brv emelse) is nagyrszt ennek volt ksznhet.
Mindezek miatt kicsit rszletesebben szlok Forli erdjnek bevtelrl,
amelyben dnt szerepet jtszott Meszna Jnos. Forli bevtele rsze volt annak a
hadmveletnek, amellyel az Adriai-tenger biztostsa volt a cs.kir. hadsereg clja
a napleoni hbork idejn. Forli elfoglalsa azrt is kulcsfontossg volt, mert
ezzel nylt meg az t az Adriai-tenger legfontosabb kiktvrosa, Rimini fel.20
Meszna Jnos az erd bevtelre rkez sereg elvdjnek volt a parancsnoka.
Meszna csapatval az erdn kvl ll ellensges csapatot tmadott meg,
parancs nlkl,21 amellyel ugyan meglepte ket, de miutn a kzeli erdben
azok rendeztk soraikat, Mesznnak vissza kellett volna vonulnia, azonban
Meszna rendthetetlen btorsggal tmadst intzett a fellltott gyk ellen,
amelyeket el is foglalt. Tettvel idt nyert a fseregnek, amely vgl sikeresen
be is vette Forlit. Ezek utn nem meglep, hogy Nugent 1814. janur 29-n
kivl minstst adott Meszna Jnosnak.22 Forlinl tanstott btorsga, s
sikeres mkdse miatt 1815. mjus 9-n felvtelt nyert a Mria Terzia Rend23
19 Wurzbach 17. 469.
20 Wurzbach 20. 431.
21 Ez azrt volt fontos a vgl elnyert Mria Terzia Rend szempontjbl, mert azt csak olyan katonknak
adomnyoztk, akik a parancs teljestsn tlmentek azrt, hogy jelentsebb eredmnyt rjenek el a harcmezn.
22 Wurzbach 17. 470-471.
23 A Mria Terzia Rendet 1757. jnius 18-n alaptotta az uralkod, a Nagy Frigyes felett aratott kolini gyzelem utn. Elnyershez nem kellett megfelelni sem vallsi, sem szrmazsi feltteleknek. Adomnyozsrl
a rendtagokbl ll testlet, a kptalan dnttt, vglegestse pedig a nagymester ez az alapt Mria Terzia
kivtelvel, 1919-ig a mindenkori Habsburg uralkod volt feladata volt. (1919-1931 kztt a rend kancellrja
mondta ki a dnt szt.) Nagyon kevesen kaptk meg ezt a katonai rendet, hiszen 1757-1931 kztt minds-

X. RODOSZ Konferencia 2009. november 13-15., Kolozsvr

lovagjai kz,24 egy vvel ksbb pedig elbb bri cmmel ruhzza fel I. Ferenc
magyar kirly, majd VII. Pius ppa a Krisztus Renddel is kitntette.25
Meszna Jnos vgl szzadosknt vonult nyugdjba, de ezutn 1846.
mjusban megkapta az rnagyi kinevezst, gy megemelt nyugdjhoz jutott.
sszesen 48 vet tlttt el a cs.kir. hadseregben, 20 csatban, 36 tkzetben vett
rszt, s 13-szor sebeslt meg.26
Nyugdjba vonulsa utn 1847-ben a pstyni27 katonai frd felgyel
tisztjv neveztk ki.28 Egy ilyen tehetsges, btor, s tapasztalt katonra
termszetesen a magyar kormnynak is nagy szksge volt 1848. nyarn,
ezrt 1848. jnius 30-n, rnagyi rangban, a Nyitra megyei nemzetrsg
zszlaljparancsnokv neveztk ki.29 Termszetesen neki is szembe kellett nzni
azzal a dilemmval, amellyel minden cs.kir. seregben szolglt katonnak, hogy
az ellen a zszl ellen harcoljon, amely alatt maga is szolglt korbban. Ezen
ellentmondst gy oldotta fel Meszna Jnos, hogy 1848. oktber 2-n errl a
pozcirl leksznt.30 De nem szaktotta meg a kapcsolatt a honvdsereggel,
hiszen december 1-n az OHB 3686. sz. rendeletvel Mszros Lzr
hadgyminiszter kinevezi a nagyszombati rokkantak hznak parancsnokv.31
Kzelebb rve Meszna Ferenchez, a kvetkezkben csaldi krlmnyeit
fogom rviden bemutatni. Meszna Ferenc desanyjt Zmczky Erzsbetnek
hvtk (1789. mjus 30-n szletett Szentgyrgyn), akit Meszna Jnos 1810.
jlius 30-n vett felesgl.32 Ngy gyermekk szletett, Ferenc (1819) mellett
Istvn (1825), aki szintn rszt vett az 1848-49-es szabadsgharcban (al)
ezredesi rangban,33 Jzsef (1827), aki mindssze ht napot lt,34 illetve a sem a
csaldi gyjtsben, sem a levltri csaldfban nem szerepl Meszna Zsanett,
sze 1240 adomnyozsrl tudunk. Ahhoz, hogy valaki rdemess vljon r, nem volt elg a csatatren tanstott
btorsg, hanem a parancs teljestsn tltev fegyvertny vghezvitelre volt szksg. A Mria Terzia Katonai
Rendnek hrom fokozata volt, de sszesen 9 ember nyerte el mindegyiket. A rend adomnyozsa gyakran egytt
jrt a kitntetett nemess, vagy brv emelsvel. (Makai gnes-Hri Vera: Kereszt, rem, csillag. Kitntetsek a
magyar trtnelemben. Budapest, 2002. 24.)
24 MOL P1730 2.d. N cs. 2. ttel
25 MOL P1730. 2.d. O cs. 3. ttel
26 Wurzbach 17. 470-471.
27
Pstyn ma Szlovkiban tallhat, Nagyszombattl 32 km-re, a Vg partjn.
28
Bona Gbor: Tbornokok s trzstisztek az 1848/49. vi szabadsgharcban. Budapest, 20003. (Tovbbiakban: Bona 2000.)
29 MOL P1730 1. d. A/17 cs. 33. ttel
30 Bona 2000, 509.
31
MOL P1730 1. d. A/17 cs. 34. ttel
32
MOL P1730. 1.d. B cs. 10. ttel
33 Rangja azrt eldnthetetlen, mert lltlag Bem a temesvri csata (1849. augusztus 9.) utn ezredess nevezte
ki, de a hadbrsgi trgyalson mint alezredest tltk el. (A Meszna csald, 2. sz. mellklet, 4.)
34 A Meszna csald, Csaldfa. Istvn keresztlevele a MOL P1730 1.d. E cs. 48. t. jelzeten is megtallhat, mg
pr napot lt ccse Jzsef, s btyja, Ferenc keresztlevele nem lelhet fel a csaldi gyjtsben. Utbbi esetben ez
megerstheti a milni szletst, szemben a nhny helyen idzett szentesi szletssel.

Antos Balzs Az 1848-49-es szabadsgharc egy kevss ismert honvdtisztje, jk...

aki 1821. jnius 28-n szletett, s 1839. oktber 23-n hunyt el.35 rdekes,
hogy mindhrom fi klnbz vrosokban szletett: Ferenc Milnban, Istvn
Szentesen, Jzsef Esztergomban.
A csald anyagi helyzete, Meszna Jnos plds elmenetele okn sem volt
olyan gondtalan, hogy elsszltt fik ne kerljn nagyon hamar a hadsereg
ktelkbe. Meszna Ferenc a tullni utsziskolba kerlt 1832-ben, ahol
ekkoriban kezdte meg tanulmnyait egy Grgey (mert akkoriban mg gy rta
a nevt) Artr nev ifj is, teht vfolyamtrsak lettek. Az utsziskolban a
hadsereg legkivlbb elmleti szakembereit kpeztk, amely kikpzs magas
sznvonalt mindkt katona ksbb a gyakorlatban is bizonytotta.36
Meszna Ferenc 1836-tl 1838-ig hadaprdknt szolglt a 33. gyalogezrednl,
majd 1838-ban neveztk ki hadnaggy a 6. (Wrtemberg) huszrezredhez, majd
mg ebben az vben a 41. (br Sivkovich) gyalogezredhez kerlt. 1844-ben,
miutn a vezrkari vizsgt sikeresen teljestette, a vezrkarhoz kerlt. 1846-ban
fhadnaggy lptettk el, s Magyarorszgra veznyeltk katonai felmrsek
cljbl. 1848. mjus 1-n - s ebben nyilvn szerepe volt a bekvetkezett
politikai vltozsoknak - parancsot kapott Meszna, hogy Bcsbe vonuljon a
vezrkarhoz..37
Hossz klfldi szolglata nem cskkentette hazaszeretetnek mlysgt
(magyarul sem felejtett el,38 pedig ennek relis veszlyt a hossz idegenben
tlttt szolglat alatt Grgei is megemlti emlkiratban), aminek evidens
megnyilvnulsa volt, hogy mr mjus 22-n - a hivatkozott Baldaccinak cmzett
levelben - felajnlotta szolglatait a haznak.
Meszna teht sajt krsre kerlt haza, s nyert beosztst a 3.
honvdzszlaljba szzadosi rangban, jnius 19-n.39 Ezt a zszlaljat Szegeden
toboroztk, s Meszna olyan katonkkal szolglt itt egytt, mint Damjanich.40
35 MOL P1730 1. d. B cs. 17. t.
36 Zakar Pter: Remlem, hogy vlsgos helyzetbe jutott hazm biztonsga helyrell... Br Meszna Ferenc
katonai plyafutsa. Kgysi Hrmond 2005. 33. Tovbbiakban: Zakar 2005.
37 Meszna Ferenc levele Baldacci Man ezredeshez, az Orszgos Nemzetri Haditancs elnkhez. (1848.
mjus 22.) Kzli: Zakar 2005.
38 maga rta Baldaccinak, hogy magyarul tudok, ami alapveten igaz volt, br Grgei Kossu-

thhoz rt 1848. szeptember 30-iki levelben azt rta Meszna nyelvtudsrl, hogy Meg ne tkzzk
rajta, hogy mg taln rosszabbul tud magyarul mint n. (Grgei jelentse Kossuth Lajoshoz 1848.
szeptember 30. Adony In: Grgey Istvn: 1848. jniustl novemberig. Budapest, 1980. 199. Tovbbiakban: 1848. jniustl novemberig)
39 Kzlny 1848/13.

40 Hegyesi Mrton a harmadik honvdzszlalj krniksa egy rdekes anekdota keretben emlti meg Mesznt.
A trtnet annyi, hogy 1848. jlius elejn Pesten a Liczinus vendglben poharazott Damjanich (ekkor mr) rnagy,
s tbb fiatal. Damjanich felkrte az itt mulatoz ifjakat, hogy csatlakozzanak hozz a harmadik honvdzszlaljnl. Msnap csak Mogyordy (Kaiser) Adolf jelent meg Damjanichnl, s vgl egytt indultak Szegedre, Meszna
Istvn br (!!!) trsasgban. (A trtnettel kapcsolatban Hegyesi Mogyordy emlkiratira tmaszkodik.) (Hegyesi Mrton: Az 1848-49-iki harmadik honvdzszlalj trtnete. Budapest, 1898. 23-24.) A trtnet azrt rdekes,
mert itt vlheten jfent Meszna Ferenc s Istvn sszekeversrl van sz. Meszna Ferenc ugyanis a harmadik

X. RODOSZ Konferencia 2009. november 13-15., Kolozsvr

Nem tudjuk, hogy Meszna pontosan meddig szolglt a 3. honvdzszlalj


ktelkben, hiszen a kvetkez biztos informcink rla, hogy Batthyny Grgei
sereghez veznyli szeptember 26-n, teht maximum 2 hnapot tlthetett itt.
rdekes adalkkal szolgl Almai (Aigner) Gyula igaz, tbb vtizeddel
ksbbrl szrmaz visszaemlkezsben Meszna Ferencnek az itt eltlttt
rvid idszakrl. Almai uramnak kzvetlen felettese volt Meszna, akit az
becsei tborozssal kapcsolatban emlt meg: Kapitnyom br Meszena Ferenc
lett, egy igen mvelt, humnus ember, ki a forradalom lezajlsval Kufsteinben
szenvedett kt vi vrfogsga utn N. Vradon porcelngyrat alaptott, s
elbbre haladt kort tekintve, valszn, hogy mr jobbltre szenderlt.41
Az, hogy Meszna mvelt, humnus embernek szmtott, azt msok rla rott
gondolatai is altmasztjk. Sajnos, az 1901-ben rt memor a tbbi informcit
tekintve tved, hiszen Meszna nem ktvi vrfogsgot szenvedett, valsznleg
nem alaptott porcelngyrat Nagyvradon (erre vonatkoz adatunk nincsen), s
a visszaemlkezs befejezsnek idpontjban mg jkgyson lt.
A kvetkez - immr meghatroz lloms - Meszna Ferenc 1848-49es tevkenysgben, amikor 1848. szeptemberben 26-n Batthyny Grgei
seregnek vezrkari fnkv nevezte ki.42 Grgei nagyon j vlemnnyel volt
Meszna szakmai kpessgeirl, s emberi tulajdonsgairl egyarnt, s ennek
tbb levelben hangot is adott. A legrdekesebb taln ebbl a szempontbl
Grgeinek a Kossuthhoz rt 1848. szeptember 30-iki jelentse, amelyben gy
fogalmaz: Hallgassa ki Br Meszena tbor karom fnkt. (ti. a Hunyadicsapattal kapcsolatos problmkkal, s az adonyi helyzettel kapcsolatban
A.B.) Szent rs az a mit mond Nekem bartom mert a haznkat, a mi
hazja is, szereti.43 Ez a jelents ugyanis 4 nappal azutn szletett, hogy
Batthyny kinevezte Grgei vezrkari fnknek Mesznt. Nem tlzs teht azt
feltteleznnk, hogy nagyon pozitv benyomst tett Grgeire az ifj szzados. Pr
nappal ksbb, oktber 4-n pedig mr azgyben fordult Grgei az OHB-hoz,
hogy Mesznt szzadosi rangjrl rnaggy lptessk el.44 Grgei indoklsa
helynval volt ugyan - ugyanis arra hivatkozott, hogy mivel Meszna mr a
cs.kir. hadseregben is szzadosi rangot viselt, ezrt a szoksoknak megfelelen
vegyk t egy rendfokozattal magasabb ranggal a honvdseregbe de azzal a
honvdzszlaljhoz, Szegedre neveztetett ki jnius 19-n, mg ccst ugyanezen a napon a negyedik, pozsonyi
toborzs honvdzszlaljhoz kldtk. rdekessg, hogy augusztusban mr Istvn is a Dlvidken szolglt. Ennek
ellenre jliusban Szeged fel -vlheten csak Meszna Ferenc tarthatott. (Bona 2000, 508-509.)
41 ,,...18 ves fiatal korombl egyszerre gondolkod emberr lettem... Almai (Aigner) Gyula elbeszlse az
1848/9-ik vi honvd szolglataim trtnetnek - maradand emlkl csaldom s leszrmazim rszre -, tredkes jegyzeteim s emlkeim alapjn. Sajt al rendezte, a bevezett s a jegyzeteket rta: Nyki Tams. Aetas
1998/2-3. 180.
42 Batthyny Lajos miniszterelnk utastsa Grgey Artr honvd rnagynak. Budapest, 1848. szeptember 26.
In: 1848. jniustl novemberig. 162.
43 1848. jniustl novemberig. 199.
44 Grgey

Artr honvd rnagy krelme az Orszgos Honvdelmi Bizottmnyhoz. 1848. oktber 4. Adony. In:
1848. jniustl novemberig. 289.

Antos Balzs Az 1848-49-es szabadsgharc egy kevss ismert honvdtisztje, jk...

tnnyel nem volt tisztban, hogy Meszna nem volt szzados a cs.kir. seregben,
legmagasabb rangja a fhadnagyi volt, gy a honvdseregbe trtn szzadosi
kinevezse a szoksoknak megfelel volt. Grgei indtvnya gy is clt rt,
hiszen rvid id mlva, 1848. oktber 19-n Mszros Lzr hadgyminiszter
rnaggy nevezte ki Meszna Ferencet.
Meszna a korntsem felhtlen Grgei-Perczel viszony ellenre46 - Grgeinek
a hadtesttl trtnt tvozsa utn is - Perczel parancsnoksga alatt a vezrkari
fnki feladatkrt november msodikig elltta. Meg kell emlteni ugyanakkor,
hogy Meszna visszaemlkezse szerint nem volt mindig felhtlen a viszonya
parancsnokval.47 Ennek ellenre olyan fontos feladatokat kapott Perczeltl,
mint a csktornyai vr erdtsi munklatai, ebbl pedig levonhatjuk azt a
kvetkeztetst, hogy Meszna szakmai tudst Perczel is elismerte.
November msodikn rkezett meg Perczel sereghez Gal Mikls, akkori
alezredes -, akit az OHB nevezett ki a Murakzben llomsoz sereg vezrkari
fnkv, s aki gy tvette a beosztst Meszntl. Meszna - valsznleg
szemlyes srtdttsge ltal is befolysoltan nem volt tl j vlemnnyel Gal
Mikls tevkenysgrl. Az viszont tny, hogy vlemnye igazolst nyert abban,
hogy Gal rvid id utn tvozott Perczel seregtl. Meszna ezt kveten
Perczel leksznsig (1849. janur 27.) biztosan ebben a hadtestben szolglt.
Abbl kvetkezen, hogy a tiszafredi zendls, s Dembiski levltsnak
kapcsn (1849. mrcius 3.) tudjuk, hogy ekkor Meszna mr vezrkari fnke
volt Rpsy Mihlynak, aki Aulich Lajos eldje volt a II. hadtest ln, ebbl
felttelezhetjk, hogy Perczel is (aki viszont ugyanezen katonai egysg
parancsnoka volt Rpsy eltt) Gal Mikls tvozsa utn jfent vezrkari
fnkeknt alkalmazta Mesznt.48 A kvetkez biztos adatunk Mesznrl
ugyanis az, hogy Mszros Lzr 1849. mrcius 13-n alezredess nevezte ki.49
Ez a kinevezs a beosztst nem rintette, hiszen tovbbra is a II.

Kzlny 1848/135.
46
Ennek kiindulpontja az volt, hogy Grgei oktber 6-n jelentst intzett a kpviselhzhoz, melyben lerta,
hogy Roth bekertsnek, s lefegyverezsnek eredmnyessgt nem tudja garantlni, mivel mr nem a parancsnok. Ezen levelben erteljesen megkrdjelezte Perczel hadi tudomnyokban val jrtassgt, radsul a levelet
meg is mutatta jdonslt felettesnek. Perczel ezutn fbelvetssel fenyegette meg Grgeit. (Hermann Rbert:
Perczel Mr els honment hadjrata. Zala megye, 1848. oktber 17 december 24. Zalai Gyjtemny 36/II. Zalaegerszeg, 1995, 8. tovbbiakban: Hermann 1995.)
47
A mri tkzet elzmnyeinek lersnl Meszna a kvetkezket jegyezte meg memorjban: Ez volt
Perczel hadllsa Mrnl 1848. december 28-n, hasztalan volt br Mesznnak minden igyekezete Perczelt a
szerencstlensg esetre, egy tekintlyes tartalk seregnek fellltsra brni, melynek a vdszrnyai alatt a netaln megveretend hader visszavonulhasson; hasztalan minden jzanul megfontolt szrevtele t eszlyesebb
s kedvezbb hadlls megszllsra brni. Az eltklt hadvezr ekpp akarta br Jellaiot bevrni, makacsul
neszmjhez ragaszkodott, st br Mesznt agyonlvetssel is fenyegette. (MOL R 31 Naplk, feljegyzsek.
1. cs. No. 1007. Meszna Ferenc visszaemlkezse.)

Pusztaszeri Lszl: Grgey Artr a szabadsgharcban. Budapest, 1984. 192.; Ezt ersti meg Hermann
2001/B is. (Rpsy februr kzeptl mrcius 8-ig tlttte be a Kzponti Mozg Sereg (ksbbi nevn II. hadtest)
veznylett. (Bona 2000, 187.)
49 Kzlny

1849/52. Itt meg kell jegyeznnk, hogy a kinevezs Meszna Jnos nvre szl, de a tborkari fnki
beoszts, illetve az a tny, hogy Meszna Jnos ekkor mr hadbrsgi vizsglat alatt llt Bcsjhelyen (Bona 2000,
509.), ktsgtelenn teszi, hogy itt Meszna Ferenc kinevezsrl van sz.

X. RODOSZ Konferencia 2009. november 13-15., Kolozsvr

hadtest vezrkari fnke volt, elbb Aulich Lajos, majd Asbth Lajos
hadtestparancsnoksga alatt. Ilyen minsgben nyilvnvalan fontos szerepet
jtszott a jnius 16-iki zsigrdi tkzetben, majd a 20-iki peredi csatban
egyarnt. A II. hadtestre hrult ugyanis mindkt napon a legkomolyabb feladat,
gy a hadszntren, mind az elkszts tekintetben. Ez utbbinak vezetje pedig
ktsgkvl a vezrkari fnk, teht Meszna Ferenc volt. Ismerjk ugyanis egy
jelentst 1849. jnius 10-rl, amelyet a Kzponti Hadmveleti Irodnak50 rt,
hogy a Vg-Dunn Bhm szzados51 vlemnye szerint - mg aznap elkszl
a hd, ami nyilvnvalan fontos szerepet tlttt be a 16-iki els Vg-menti
ttrsi ksrlet alkalmbl.52 Arra, hogy ezt a munkt Meszna felgyelte, abbl
kvetkeztethetnk, hogy vezrkari fnksg jnius 8-n fogalmazott levelben
szmon krte, hogy Meszna kinek az engedlyvel tvozott el a hadtesttl,
amely akkor rsekjvrott llomsozott.53 A feladatot, amelyet Asbth
vezetsvel a II. hadtestre bzott Grgei, az sikeresen vgre is hajtotta. Grgei
azonban rosszul mrve fel a helyzetet, taln haragja miatt elhamarkodottan a
III. hadtestet vezet s valban tbbszr hibz Knezi mellett Asbth Lajost is
levltotta a hadtestparancsnoksgrl, mg jnius 20-n este.54 Meszna lojalitsa
itt is megnyilvnult, hiszen Asbth sorsban osztozva, nknt, is elhagyta a II.
hadtest ktelkt. Asbth utda Kszonyi Jzsef, Meszn Hgel Ern lett.55
Ezt kveten (bizonyosan nmi pihen utn, hiszen jlius 2-n nslt, de nem
tudjuk pontosan, hogy mikor) Meszna Ferenc jra szolglatba llt a IX. hadtest
ktelkben.56 A temesvri veresg utn ezen elmetszett hadervel egytt tette
le a fegyvert Karnsebesnl augusztus 19-n, osztrk csapatok eltt.57 Katonai
plyafutsa ezzel vget rt, hiszen tbbet soha nem szolglt a hadseregben, pedig
Mszros Lzr megltsa szerint j s tudomnyos tbornok vlhatott volna
belle.58
50
Grgei hozta ltre 1849. mjus vgn ezt szervezetet, amelynek vezetsvel sajt vezrkari fnkt Bayer
Jzsefet bzta meg. (Hermann Rbert: 1848-49. A szabadsgharc hadtrtnete. Budapest, 2001. 322. A tovbbiakban: Hermann 2001/A)
51
Bhm Kroly ekkoriban kt utsz szzad parancsnoka volt a II. hadtest ktelkben. (Bona 2000, 265.)
52 Hadtrtnelmi Levltr (HL) 1848-1849 32/245. Erre a hdptsre utal Asbth Lajos is emlkiratban,
amikor ezt rja: Hogy hadtestem rendben volt, errl elg tanusg az ellensgnek ugy szlvn szemelttra a
Vgon tvezet hd flszerelse... (Asbth Lajos: Asbth Lajos emlkiratai az 1848-iki s 1849-iki magyarorszgi
hadjratbl. I. ktet. Pest, 1862.2 65. Tovbbiakban: Asbth emlkiratai I.)
53 HL 1848-1849 32/59.
54 Hermann Rbert: Az 1848-49-es szabadsgharc nagy csati. Budapest, 2004. 281.tovbbiakban: Hermann
2004. Az esettel kapcsolatban rdekes sszevetni Grgei s Asbth emlkiratt, hiszen Asbth a mvben hivatkozik Grgei munkjra, s reagl r (elssorban a peredi csatval kapcsolatos megjegyzseire). Termszetesen
homlokegyenest msknt tlik meg az esemnyeket mindketten. Azonban ha a kt mvet egyms mell tesszk,
akkor rjvnk, hogy az ellenttes megtls okt elssorban a kt ember ellenttes habitusnak kell betudnunk.
(Grgey Artr: letem s mkdsem Magyarorszgon 1848-ban, s 1849-ben. Budapest, 1988. II. ktet 160-168.
(Tovbbiakban: letem s mkdsem II.); Asbth emlkiratai I. 62-66.)
55 Hermann 2004. 281.; Hgel mr msnap, jnius 21-n, lett vesztette egy huszrroham kzben. (letem s
mkdsem II. 168. old. jegyzete 464.)
56 Bona 2000, 508.
57 HL 113/10 2/347. (Votum informativum)
58 Mszros Lzr Eszmk s jellemrajzok cm munkjban megnevezi azokat a tiszteket, akikre a jvend szabadsgharct pten. Az ezekbl j s tudomnyos tbornokokat vrok kittel utn lv felsorolsban szerepel

Antos Balzs Az 1848-49-es szabadsgharc egy kevss ismert honvdtisztje, jk...

Az aradi hadbrsg 14 msik katonval egytt trgyalta az gyt. Az tletet


1850. janur 30-n hoztk meg, amely Meszna szmra 12 v vrfogsgot
jelentett, ezt pedig februr 15-n Haynau helybenhagyta.59
Meszna 1855. augusztus 25-n, teht meglehetsen ksn kapott
kegyelmet.60 Ezt kvet letrl nagyon keveset tudunk. Steier Lajos Az Almsyfle sszeeskvs trtnete s okmnyai cm rsban emlt (egyetlen egyszer)
egy Messena nev embert, mint aki Holln Ern mellett a forradalmi bizottmny
katonai rsztvevje. Az, hogy melyik Mesznrl van sz a dolgozatban emltett
ngy kzl nem knny kitallni, de nhny tmponthoz igazodhatunk. Meszna
Jnos letkora miatt kizrhat a szba jhetk sorbl, Meszna Istvn 1852-ben
kegyelmet kapott, majd ezutn felesge Bihar megyei birtokn tevkenykedett,
teht nem vett rszt a kzletben,61 Messina (Meszna) Kroly ugyancsak katonadinasztia tagja, teht szba jhet, az azonban ellene szl, hogy mr 1850.
jliusban szabadon engedtk az osztrkok, teht nem tartottk gyansnak.62
Elrkeztnk teht Meszna Ferenchez, aki a legtovbb volt brtnben a fentebb
emltettek kzl, az utsziskoln vgez, Holln a hadmrnki akadmin, ily
mdon mindketten kpzett katonknak tekinthetk, akik nem csak a csatatren,
hanem a stratgia meghatrozsnl is hasznlhatk, mivel vezrkari tisztek.63
Radsul Meszna Ferencet a politikailag gyans egynek kztt tartottk
nyilvn a neoabszolutizmus idszakban. Ezek mind-mind azt jelenthetik,
hogy Meszna Ferenc rintett volt az Almsy-fle sszeeskvsben, de Steier
egyetlen megjegyzsn kvl erre vonatkozan ms adatot nem talltam, gy ezt
a valsznsgek kz utastom, mindaddig, amg jabb informci birtokba
nem jutok ezzel kapcsolatban.
Meszna kiegyezs utni letrl csak nhny adat ll rendelkezsnkre.
1867-ben a Bihar megyei Honvdegylet tagja volt (llami fmrnkknt emltik
itt),65 1890-ben pedig mr a Bks megyei Honvdegylet legmagasabb rang
tagjaknt szerepel. letnek utols vtizedeit postamesterknt lte le jkgyson.
Meszna Ferenc 1902. mrcius 22-n szenderlt jobbltre, hallrl
a Vasrnapi jsg szkszavan tjkoztatott a gyszhrek kztt: Hivvri Messzena Ferencz, br 1848-49-iki vezrkari alezredes, nyug. M. kir.
llami fmrnk 83 ves korban, Uj-Kgyson. Elhunytt kiterjedt rokonsg
gyszolja.66
Meszna magnletvel kapcsolatban sem ll rendelkezsnkre sok
Meszna Ferenc. (Idzi: Nemeskrty Istvn: 1848-49. Kik rted haltak szent Vilgszabadsg! Budapest, 1977.
360-361.)
59 HL 113/10 2/347. (Urtheil)
60 Bona 2000, 508.
61 Bona 2000, 509.
62 Bona 2000, 510.
63 Bona 2000, 383-384.
64 HL Rendri megfigyelsek. 226.
65 Mikr Zsigmond: Honvd Schematismus, vagyis az 1848/9-ki honvdseregbl 1868-ban mg letben volt
ftiszteknek nvknyve. Pest, 1869. 17.
66 Vasrnapi jsg 1902/13.

X. RODOSZ Konferencia 2009. november 13-15., Kolozsvr

informci. 1849. jlius 2-n - teht pr nappal azutn, hogy elhagyta a II. hadtest
ktelkt - felesgl vette Odry Idt. Ami mg bizonyos, hogy 1851. februr
3-n (teht akkor, amikor Meszna ppen vrfogsgt tlttte!) megszletett
Claudia nev lnyuk.67 Emellett van egy bizonytalan adatunk is, nevezetesen,
hogy Wurzbach szerint Meszna Ferencnek egy fia is szletett, Istvn 1852.
oktber 4-n, azonban ennek nyomt sem az egyb szakirodalomban, sem a
levltrban nem talltam.68

A szabadsgharcban rszt vett, trzstisztknt szolglt


Mesznk s a szakirodalom
Vgl, pr gondolat erejig az 1848-49-es szabadsgharcban szolglt
Mesznkkal
kapcsolatos
szakirodalmi
sszetvesztsekrl
tennk
megjegyzseket.
Ngy Meszna nev trzstisztet ismernk, ezek kzl hrman rokonok,
egyikk (aki vlheten nem rokona az elbbi hromnak) pedig nevt nem csak
Meszna, hanem Messina alakban is hasznlta.
Meszna Jnos a legidsebb kzlk, br, cs.kir. rnagy volt korbban, s
a szabadsgharcban a Mesznk kzl jtszotta a legkisebb szerepet, ezrt
t ltalban semelyik msik Mesznval nem keveri ssze a szakirodalom.
Meszna Ferenc s Meszna Istvn apja.
Meszna Ferenc s Meszna Istvn tevkenysgnek sszekeversvel
viszont tbb helytt tallkoztam. Pldul hivatkozs trtnik Meszna
Ferencnek a harmadosztly katonai rdemrendjellel val kitntetsre 1849.
prilis 8-iki kelettel, Bem ltal.69 Meszna Ferenc viszont ebben az idben ppen
a tavaszi hadjratban harcolt, Aulich Lajos vezrkari fnkeknt. Ezt a katonai
rdemrendet teht ccse, Meszna Istvn kapta, aki ekkoriban Bem alatt szolglt.
Tves azonostssal tallkoztam a Von der Revolution zur Reaktion Quellen
zur Militrgeschichte der ungarischen Revolution 1848-49 (Hg.: Hermann
Kleteka Gmoser Lenkefi; Wien, 2005) cm knyv nvmutatjban is.
Itt ugyanis a 106-os, a 141-es, s a 162-es dokumentumban szerepl Mesznt
egyarnt Meszna Istvnnal azonostottk.
A 141-es dokumentumban 1849. mrcius 25-n Vetter Antal hadsereg
fparancsnok tudatja Klapka Gyrggyel a honvdsereg j beosztst. Itt Aulich
hadtestnl emlti Meszna vezrkari fnkt, aki nem lehet ms, mint Meszna
Ferenc, aki a II. hadtestnl szolglt 1849. jnius 20-ig, vezrkari fnkknt.
A 162-es dokumentum a II. hadtest szereprl szl az prilis 6-iki isaszegi
csatban. Ezt a dokumentumot Meszna nven (az elzek okn) bizonyos, hogy
Meszna Ferenc jegyzi.
Vgl a 106-os dokumentum tartalmrl szlnk bvebben, itt ugyanis a mr
emltett Mesznkon kvl, elszr a kpbe kerl Meszna (Messina) Kroly is.
A dokumentum az eszki vr tadsi feltteleit tartalmazza, s az alrk kztt
67 Wurzbach 17. 471.; Meszna csald Csaldfa.; Bona 2000, 508.
68 Wurzbach 17. 471
69
http://mek.niif.hu/00000/00060/html/086/pc008685.html Letlts ideje: 2009. mrcius 20. 9:42

Antos Balzs Az 1848-49-es szabadsgharc egy kevss ismert honvdtisztje, jk...

talljuk az 1. honvd vadszezred nevben Mesznt. Ez a Meszna pedig nem


Meszna Istvn, st nem is Meszna Ferenc - ahogy msutt olvashatjuk70 -,
hanem Meszna Kroly, aki valban az 1. honvd vadszezred rnagya volt, s
az eszki vrvdkkel egytt kapitullt 1849. februr 14-n, mikor a cs.kir. sereg
birtokba vette az erssget.71

sszegzs
Nehz egy olyan trtnelmi szemlyrl, akinek letrl csak korltozottan
llnak rendelkezsnkre forrsok s azok is elssorban egy rvid, alig msfl
ves idszakhoz kthetk somms llspontot kialaktani. Erre a kell
trtnszi tvolsgtarts miatt is magam sem vllalkozom, de gy gondolom,
hogy az elsorolt tnyek s szubjektv megjegyzsek egyarnt altmasztjk azt,
hogy Meszna Ferenc egy hazjhoz vgskig h, parancsnokaival szemben
lojlis, kivl szakember volt. A trtnelmi helyzet tragdija, hogy ezen
tulajdonsgait nem volt alkalma mg inkbb kiteljesteni.

70 A falu kzepe. jkgysi helytrtneti s honismereti olvasknyv Zstr Jzsef emlkre. Szerk.: Harangoz
Imre. jkgys, 2004. 16.; Krlik Jnosn: jkgys szabadsghsnek emlkre. Kgysi Kurr 1992. mrcius 8-9.
71 Bona 2000. 510.

X. RODOSZ Konferencia 2009. november 13-15., Kolozsvr

Bibliogrfia
Levltri jelzetek

A Polgr csald iratai: MOL P1730


Naplk, feljegyzsek. MOL R 31 1. cs. No. 1007. Meszna Ferenc
visszaemlkezse.
1848-49-es jelentsek: HL 1848-1849 32/245.
Aradi hadbrsgi jegyzknyvek: HL 113/10 2/347.
Titkosrendri megfigyeltek: HL Rendri megfigyelsek. 226.

Internetes forrsok

A szabadsgharc harmadosztly rendjele:


http://mek.niif.hu/00000/00060/html/086/pc008685.html Letlts ideje: 2009.
mrcius 20. 9:42

Felhasznlt irodalom

,,...18 ves fiatal korombl egyszerre gondolkod emberr lettem... Almai


(Aigner) Gyula elbeszlse az 1848/9-ik vi honvd szolglataim
trtnetnek - maradand emlkl csaldom s leszrmazim rszre -,
tredkes jegyzeteim s emlkeim alapjn. Sajt al rendezte, a bevezett
s a jegyzeteket rta: Nyki Tams. Aetas 1998/2-3.
A falu kzepe. jkgysi helytrtneti s honismereti olvasknyv Zstr Jzsef
emlkre. Szerk.: Harangoz Imre. jkgys, 2004.
A Meszna csald. (Dr. Meszna Gyrgy tulajdonban lv csaldi
irategyttes.)
Asbth Lajos: Asbth Lajos emlkiratai az 1848-iki s 1849-iki magyarorszgi
hadjratbl. I-II. ktet. Pest, 1862.2
Bona Gbor: Tbornokok s trzstisztek az 1848/49. vi szabadsgharcban.
Budapest, 20003.
Dr. Borovszky Samu: Esztergom vrmegye. Magyarorszg vrmegyi s
vrosai sorozat. Budapest, 1989.
Esztergom s Komrom megye az 1848/49-es forradalom s szabadsgharc
alatt. Vlogatta s szerkesztette: Bencze Cs. Attila Esztergom, 2000.
Grgey Artr: letem s mkdsem Magyarorszgon 1848-ban, s 1849-ben.
Budapest, 1988. I-II. ktet
Grgey Istvn: 1848. jniustl novemberig. Budapest, 1980.
Hegyesi Mrton: Az 1848-49-iki harmadik honvdzszlalj trtnete.
Budapest, 1898.
Hermann Rbert: Perczel Mr els honment hadjrata. Zala megye, 1848.
oktber 17 december 24. Zalai Gyjtemny 36/II. Zalaegerszeg, 1995.
Hermann Rbert: 1848-49. A szabadsgharc hadtrtnete. Budapest, 2001.

Antos Balzs Az 1848-49-es szabadsgharc egy kevss ismert honvdtisztje, jk...

Hermann Rbert: Az 1848-49-es szabadsgharc nagy csati. Budapest, 2004.


Kzlny 1848/13.; 1848/135; 1849/52.
Krlik Jnosn: jkgys szabadsghsnek emlkre. Kgysi Kurr 1992.
mrcius
Makai gnes - Hri Vera: Kereszt, rem, csillag. Kitntetsek a magyar
trtnelemben. Budapest, 2002.
Mikr Zsigmond: Honvd Schematismus, vagyis az 1848/9-ki honvdseregbl
1868-ban mg letben volt ftiszteknek nvknyve. Pest, 1869.
Nagy Ivn: Magyarorszg csaldai czimerekkel s nemzkrendi tblkkal.
Budapest, 1868. VII. ktet
Nemeskrty Istvn: 1848-49. Kik rted haltak szent Vilgszabadsg!
Budapest, 1977.
Prokoppn dr. Stengl Marianna: Esztergom-Belvros. Memlki sta.
Esztergom, 1992.
Pusztaszeri Lszl: Grgey Artr a szabadsgharcban. Budapest, 1984.
Steier Lajos: Az Almsy-fle sszeeskvs trtnete s okmnyai. In: Beniczky
Lajos bnyavidki kormnybiztos s honvdezredes visszaemlkezsei
s jelentsei az 1848/49-iki szabadsgharcrl s a tt mozgalomrl.
A visszaemlkezseket s jelentseket sajt al rendezte: Steier Lajos.
Budapest, 1924.
Vasrnapi jsg 1902/13.
Von der Revolution zur Reaktion Quellen zur Militrgeschichte der
ungarischen Revolution 1848-49 Hg.: Hermann Kleteka Gmoser
Lenkefi. Wien, 2005.
Constant von Wurzbach: Biographisches Lexikon des Kaiserthums sterreich.
Wien, 1867. Band 17.; 20.

Zakar Pter: Remlem, hogy vlsgos helyzetbe jutott hazm


biztonsga helyrell... Br Meszna Ferenc katonai
plyafutsa. Kgysi Hrmond 2005.