You are on page 1of 4

IZVJEE O IMOVINSKOM STANJU DUNOSNIKA

Prestanak obnaanja dunosti

SVRHA PODNOENJA

03/03/2015

DATUM PODNOENJA

OPE INFORMACIJE O DUNOSNIKU


IME

Ivo

ZVANJE

Doktor pravnih znanosti i akademski muziar

PREZIME

Josipovi

STRUNA SPREMA

Doktor Znanosti

STRANAKA PRIPADNOST

Nisam lan stranke

PODATCI O BRANOM DRUGU/IVOTNOM PARTNERU


Oenjen/Udana

TRENUTNO STANJE

PODATCI O DJECI
Ima djece

DJECA

PODATCI O PREBIVALITU
10000 Zagreb

GRAD

PODATCI O BORAVITU
Ne postoji

BORAVITE POSTOJI

DUNOST ZA KOJU SE PODNOSI IZVJEE O IMOVINSKOM STANJU


DUNOST

Predsjednik

TIJELO/PRAVNA OSOBA OBNAANJA DUNOSTI

Ured Predsjednika Republike Hrvatske

ADRESA OBNAANJA DUNOSTI


GRAD

10000 Zagreb

ULICA

Pantovak

241

KUNI BROJ

OSTALE INFORMACIJE O DUNOSTI


TELEFON (SLUBENI)

+38514565220

E-MAIL (SLUBENI)

FAX (SLUBENI)
MOBITEL (SLUBENI)

DATUM POETKA MANDATA

19/02/2010

NAIN OBNAANJA DUNOSTI

Profesionalno

18/02/2015

PREDVIENI DATUM KRAJA MANDATA

DRUGA DUNOST ZA KOJU POSTOJI OBVEZA PODNOENJA IZVJEA O IMOVINSKOM STANJU


Ne postoji

POSTOJANJE DRUGE JAVNE DUNOSTI ZA KOJU POSTOJI OBVEZA PODNOENJA IZVJEA O IMOVINSKOM STANJU

DRUGE JAVNE DUNOSTI ZA KOJE NE POSTOJI OBVEZA PODNOENJA IZVJEA O IMOVINSKOM STANJU
DRUGE JAVNE DUNOSTI

Ne postoji

PODATCI O DRUGIM POSLOVIMA DUNOSNIKA TIJEKOM OBNAANJA MANDATA


DRUGI POSLOVI TIJEKOM OBNAANJA MANDATA

Ne postoji

PODATCI O POSLOVIMA KOJE JE DUNOSNIK OBAVLJAO 12 MJESECI PRIJE STUPANJA NA DUNOST


DRUGI POSLOVI KOJE JE DUNOSNIK OBAVLJAO 12 MJESECI PRIJE STUPANJA NA DUNOST

Postoji

1/4

POSAO DUNOSNIKA KOJE JE DUNOSNIK OBAVLJAO 12 MJESECI PRIJE STUPANJA NA DUNOST


Zastupnik

RADNO MJESTO

Hrvatski sabor

NAZIV PRAVNE OSOBE

38597506234

OIB PRAVNE OSOBE

SJEDITE PRAVNE OSOBE


GRAD

10000 Zagreb

Trg sv. Marka

ULICA

KUNI BROJ

OSTALE INFORMACIJE O POSLU

11/01/2008

DATUM STUPANJA U RADNI ODNOS

19/02/2010

DATUM PRESTANKA RADNOG ODNOSA

PRIHODI
PRIMANJA NA MJESENOJ RAZINI OD DUNOSTI ZA KOJU SE PODNOSI IZVJEE O IMOVINSKOM STANJU
41965,32

BRUTO IZNOS

22240,83

NETO IZNOS

PODATCI O PLAI OSTVARENOJ KOD DRUGOG POSLODAVCA


Ne postoji

PLAA KOJU DUNOSNIK OSTVARUJE KOD DRUGOG POSLODAVCA

PODATCI O OSTALIM PRIHODIMA


Postoji

OSTALI PRIHODI

OSTALI PRIHOD
NETO IZNOS

15100,00

PRAVNA OSNOVA

Od umjetnike djelatnosti

Na godinjoj razini

VREMENSKI RASPON

SUBVENCIJE/DONACIJE/POTICAJI
Ne postoji

SUBVENCIJE/DONACIJE/POTICAJI

OSTALI PODACI O BRANOM DRUGU/IVOTNOM PARTNERU


U radnom odnosu

BRANI DRUG/IVOTNI PARTNER U RADNOM ODNOSU

IZNOS PLAE BRANOG DRUGA/IVOTNOG PARTNERA NA GODINJOJ RAZINI


ISPLATITELJ

Pravni fakultet Sveuilita u Zagrebu

OIB ISPLATITELJA

38583303160

BRUTO IZNOS PLAE

23204,83

NETO IZNOS PLAE

12735,20

Postoji

DRUGI PRIMITCI BRANOG DRUGA/IVOTNOG PARTNERA

DRUGI PRIMITAK BRANOG DRUGA/IVOTNOG PARTNERA DUNOSNIKA


IZNOS PRIMITKA

200000,00

PRAVNA OSNOVA

Od samostalne djelatnosti

VREMENSKI RASPON

Na godinjoj razini

PODATCI O OBVEZAMA
OBVEZE

Ne postoji

PODATCI O POTRAIVANJIMA
POTRAIVANJA

Ne postoji

PODATCI O NEKRETNINAMA
NEKRETNINE

Postoji

2/4

PODATCI O NEKRETNINI
Stan

VRSTA NEKRETNINE

Republika Hrvatska

DRAVA U KOJOJ SE NALAZI NEKRETNINA

Zagreb

MJESTO

10000

POTANSKI BROJ

m2 - metar kvadratni

MJERNA JEDINICA POVRINE

105,25

POVRINA

700000,00

PRIBLINA TRINA VRIJEDNOST U TRENUTKU PODNOENJA IZVJEA U HRK

Zagreb Centar

KATASTARSKA OPINA

Knjino

VRSTA VLASNITVA

Osobno

OBLIK VLASNITVA

Nasljedstvom

NAIN STJECANJA

PODATCI O NEKRETNINI
Stan

VRSTA NEKRETNINE

Zagreb

MJESTO

Republika Hrvatska

DRAVA U KOJOJ SE NALAZI NEKRETNINA

10000

POTANSKI BROJ

m2 - metar kvadratni

MJERNA JEDINICA POVRINE

209,96

POVRINA

2400000,00

PRIBLINA TRINA VRIJEDNOST U TRENUTKU PODNOENJA IZVJEA U HRK

Zagreb Centar

KATASTARSKA OPINA

Knjino

VRSTA VLASNITVA
OBLIK VLASNITVA

Brani drug

NAIN STJECANJA

Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora


dohotka, Kupnjom od samostalne djelatnosti

PODATCI O NEKRETNINI
Stan

VRSTA NEKRETNINE

Republika Hrvatska

DRAVA U KOJOJ SE NALAZI NEKRETNINA

Zagreb

MJESTO

10000

POTANSKI BROJ

m2 - metar kvadratni

MJERNA JEDINICA POVRINE

138,00

POVRINA

1900000,00

PRIBLINA TRINA VRIJEDNOST U TRENUTKU PODNOENJA IZVJEA U HRK

Zagreb

KATASTARSKA OPINA

Knjino

VRSTA VLASNITVA
OBLIK VLASNITVA

Osobno, Brani
drug

NAIN STJECANJA

Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora


dohotka, Kupnjom od samostalne djelatnosti

PODATCI O NEKRETNINI
Stan

VRSTA NEKRETNINE

Republika Hrvatska

DRAVA U KOJOJ SE NALAZI NEKRETNINA

Zagreb

MJESTO

10000

POTANSKI BROJ

m2 - metar kvadratni

MJERNA JEDINICA POVRINE

57,00

POVRINA

600000,00

PRIBLINA TRINA VRIJEDNOST U TRENUTKU PODNOENJA IZVJEA U HRK

Zagreb Trenjevka

KATASTARSKA OPINA

Knjino

VRSTA VLASNITVA

Brani drug

OBLIK VLASNITVA

Darovnim ugovorom

NAIN STJECANJA

PODATCI O NEKRETNINI
Graevinsko zemljite

VRSTA NEKRETNINE
MJESTO

Lijevo Srediko

10451

POTANSKI BROJ

m2 - metar kvadratni

MJERNA JEDINICA POVRINE

Republika Hrvatska

DRAVA U KOJOJ SE NALAZI NEKRETNINA

POVRINA

303,00
20000,00

PRIBLINA TRINA VRIJEDNOST U TRENUTKU PODNOENJA IZVJEA U HRK

Lijevo Srediko

KATASTARSKA OPINA

Knjino

VRSTA VLASNITVA
OBLIK VLASNITVA

Brani drug, Suvlasnik s treim osobama

POSTOTAK

25,00

NAIN STJECANJA

Nasljedstvom

PODATCI O POKRETNINAMA
POKRETNINE

Ne postoji

3/4

PODATCI O OSTALIM POKRETNINAMA POJEDNINANE VEE VRIJEDNOSTI OD 30.000,00 HRK


Ne postoji

POKRETNINE VEE VRIJEDNOSTI

POSLOVNI UDJELI, DIONICE I VRIJEDNOSNI PAPIRI U POSLOVNIM SUBJEKTIMA


Ne postoji

POSLOVNI UDJELI

NOVANA KUNSKA ILI DEVIZNA TEDNJA


Postoji

NOVANA KUNSKA ILI DEVIZNA TEDNJA

PODATCI O TEDNJI
IZNOS

290000,00

VALUTA

EUR - Euro

OBLIK VLASNITVA

Osobno, Brani drug

NAIN STJECANJA

Darovnim ugovorom, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada,


Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od samostalne djelatnosti

PODATCI O TEDNJI
IZNOS

70000,00

VALUTA

HRK - Hrvatska Kuna

OBLIK VLASNITVA

Osobno, Brani drug

NAIN STJECANJA

Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih


izvora dohotka, Kupnjom od samostalne djelatnosti

OSTALA LANSTVA I FUNKCIJE DUNOSNIKA U DRUGIM PRAVNIM OSOBAMA, UDRUENJIMA I


ORGANIZACIJAMA
OSTALA LANSTVA DUNOSNIKA U DRUGIM PRAVNIM OSOBAMA, UDRUENJIMA I OGANIZACIJAMA

Postoji

PODACI O LANSTVU
NAZIV PRAVNE OSOBE

Hrvatasko drutvo skladatelja

OIB PRAVNE OSOBE

56668956985

DATUM ULANJENJA

01/04/1985

FUNKCIJE

Nemam

SJEDITE PRAVNE OSOBE

Zagreb

DATUM KRAJA LANSTVA

NAPOMENA
1. lan sam i brojnih drugih domaih i meunarodnih organizacija bez funkcija ili financijskih odnosa. Tako: Hrvatsko drutvo za kaznenen znanosti
i praksu, Hrvatski pravni centar, Hrvatsko drutvo za autosko pravo, Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo, World Academy of Art and
Science, European Academi of Science and Art.2. Stan u Zagrebu povrine 105,25 m2 je neuseljiv.

4/4