1- Apakah perbezaan antara perakaunan kewangan dan pengurusan?

perakaunan kewangan adalah bagi menyediakan maklumat kepada pihak pengurus dalam sesebuah organisasi supaya dapat memudahkan operasi. Perakaunan pengurusan adalah bagi menyediakan maklumat kepada pemegang saham, pemiutang iaitu pihak yang berada di luar organisasi. 2- apakah maksud bisnes strategi? bisnes strategi merupakan pelan persaingan yang membolehkan sesebuah syarikat menarik pelanggan dengan membezakan identiti sendiri dengan pesaing lain. 3- Jelaskan 3 kategori utama customer value proposition intimasi pelanggan iaitu memfokuskan kepada kehendak dan keperluan pelanggan operasi yang cemerlang iaitu pelanggan yang disasarkan dapat menerima produk dengan cepat,perkhidmatan yang baik dan harga yang lebih rendah berbanding pesaing lain. Kepimpinan produk iaitu fokuskan kepada sasaran pelanggan kerana kualiti produk yang tinggi berbanding pesaing. 4- Berikan 3 aktiviti utama pengurus. merancang, iaitu melibatkan wujud satu strategi asas, memilih tindakan dan mengklasifikasikan tindakan supaya menjadi lengkap. mengarah dan memotivasi, iaitu mengarahkan pekerja untuk menjalankan rutin operasi supaya dapat mengikut perancangan. Mengawal, berfungsi bagi memastikan operasi yang dijalankan mengikut rancangan dan boleh diubahsuai mengikut keadaan tertentu. 5- apakah 4 langkah dalam perancangan dan kitaran kawalan? . Formulasi tentang perancangan

Jangka pendek dan panjang (perancangan)

Perbandingan prestasi Pembuatan keputusan melaksanakan perancangan

yang dirancang (kawalan) memotivasi)

(mengarah &

Mengukur prestasi (mengawal)

6-

apakah perbezaan utama antara kewangan dan pengurusan kewangan? meliputi 3 aktiviti penting i. pasaran wang dan modal untuk jangka masa pendek ii. pelaburan – aktiviti penting bagi syarikat - untuk menjana hasil masa hadapan iii. pengurusan kewangan - POLC

7- apakah yang membezakan diantara staf di dalam sesebuah organisasi. seseorang yang berada dalam kedudukan“line” akan terlibat secara langsung dalam mencapai objektif organisasi seseorang berada dalam kedudukan “staf”hanya terlibat secara tidak langsung dalam proses pengeluaran. 8- jelaskan tanggungjawab asas “Chief Financial Officer”. anggota pasukan pengurusan atasan yang bertanggungjawab untuk menyediakan data tepat pada masa dan berkaitan untuk menyokong dan mengawal aktiviti-aktiviti dan untuk menyediakan penyata kewangan untuk pengguna luar. 9 – apakah 3 kategori utama stok dalam syarikat pengilangan? bahan mentah – bahan yang digunakan bagi menghasilkan sesuatu produk

-

kerja dalam proses – produk yang separuh lengkap / yang masih berada dalam proses. Bahan siap – barangan yang telah siap. 10 - apakah lima langkah dalam “Lean Thinking Model”? Step 1 - mengenal pasti nilai dalam produk tertentu / perkhidmatanperkhidmatan Step 2 - mengenal pasti proses perniagaan yang menghantar nilai Step 3 - mengelolakan mengatur kerja sekitar aliran proses perniagaan Step 4 - mewujudkan satu sistem tarikan yang menjawab untuk pesananpesanan pelanggan Step 5 - secara berterusan kesempurnaan kejaran dalam proses perniagaan.