You are on page 1of 1

ZOZNAM STROJOV A ZARIADENÍ PRE ZVÁRANIE KOVOV

Č. Názov Výrobné číslo


TIG
1. MASTER TIG 3000 1636261
2. MASTER TIG 3000 1647861
3. MASTER TIG 3000 1647860
4. MASTER TIG 3000 1738278
5. MASTER TIG 3000 1738277
6. MASTER TIG 3000 1738279
7. MASTER TIG 2500 AC/DC 863607 H
8. MASTER TIG MLS 2500 1036865 M
9. MASTER TIG MLS 2300 AC/DC 2503553 X
10. MASTER TIG 2000 1231213 S
11. MASTER TIG 2200 S 834297 G
12. MASTER TIG 2200 S 834299 G
13. MASTER TIG 2200 S 816757 G
14. MASTER TIG 2200 S 808576 E
15. MASTER TIG 1500 952126 K
16. KEMPOTIG AC/DC 250 762988 D
17. KEMPOTIG AC/DC 250 798097 E
18. KEMPOTIG AC/DC 250 674216 B
19. KEMPOTIG AC/DC 250 694486 C
20. KEMPOTIG AC/DC 250 71222 B
Elektróda
21. MINARC 150 1202860 S
MIG/MAG
22. KEMPACT PULSE 3000 1594692 Z
23. KEMPOMIG FEED 400 838759 G
24. PRO MIG 3200 1326573 T
25. PRO MIG 3200 1068466 M
26. KEMPOMAT 2500 1025240 M
27. KEMPOMAT 2500 1261341 T
28. KEMPOMAT 2500 1261338 T
29. KEMPOMAT 2500 1261326 T
30. KEMPOMAT 2500 1029632 M
31. KEMPOMAT 2500 1185810 S
32. KEMPOMAT 2500 1261336 T
33. KEMPOMAT 2500 1261335 T
34. KEMPOMAT 2500 1261337 T
35. KEMPOMAT 2500 1261328 T
36. KEMPOMAT 2500 966771 L
37. KEMPOMAT 2500 1029631 M
38. KEMPOMAT 2500 1023220 M
39. KEMPOMAT 2500 966769 L
40. KEMPOMAT 2500 1261340 T
41. KEMPOMAT 2500 1184121 S
42. KEMPOMAT 2500 966742 L
43. PLAZMA CUT 30-65 Compact BA 2146/94
44. Páliaci vozík M RS 131 08/322 N
45. Páliaci vozík S RS 131 81198

You might also like