You are on page 1of 1

Č.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

ZOZNAM STROJOV A ZARIADENÍ PRE ZVÁRANIE KOVOV
Názov
Výrobné číslo
TIG
MASTER TIG 3000
1636261
MASTER TIG 3000
1647861
MASTER TIG 3000
1647860
MASTER TIG 3000
1738278
MASTER TIG 3000
1738277
MASTER TIG 3000
1738279
MASTER TIG 2500 AC/DC
863607 H
MASTER TIG MLS 2500
1036865 M
MASTER TIG MLS 2300 AC/DC
2503553 X
MASTER TIG 2000
1231213 S
MASTER TIG 2200 S
834297 G
MASTER TIG 2200 S
834299 G
MASTER TIG 2200 S
816757 G
MASTER TIG 2200 S
808576 E
MASTER TIG 1500
952126 K
KEMPOTIG AC/DC 250
762988 D
KEMPOTIG AC/DC 250
798097 E
KEMPOTIG AC/DC 250
674216 B
KEMPOTIG AC/DC 250
694486 C
KEMPOTIG AC/DC 250
71222 B
Elektróda
MINARC 150
1202860 S
MIG/MAG
KEMPACT PULSE 3000
1594692 Z
KEMPOMIG FEED 400
838759 G
PRO MIG 3200
1326573 T
PRO MIG 3200
1068466 M
KEMPOMAT 2500
1025240 M
KEMPOMAT 2500
1261341 T
KEMPOMAT 2500
1261338 T
KEMPOMAT 2500
1261326 T
KEMPOMAT 2500
1029632 M
KEMPOMAT 2500
1185810 S
KEMPOMAT 2500
1261336 T
KEMPOMAT 2500
1261335 T
KEMPOMAT 2500
1261337 T
KEMPOMAT 2500
1261328 T
KEMPOMAT 2500
966771 L
KEMPOMAT 2500
1029631 M
KEMPOMAT 2500
1023220 M
KEMPOMAT 2500
966769 L
KEMPOMAT 2500
1261340 T
KEMPOMAT 2500
1184121 S
KEMPOMAT 2500
966742 L
PLAZMA CUT 30-65 Compact BA
2146/94
Páliaci vozík M RS 131
08/322 N
Páliaci vozík S RS 131
81198