You are on page 1of 1
 

ZOZNAM STROJOV A ZARIADENÍ PRE ZVÁRANIE KOVOV

Č.

Názov

Výrobné číslo

 

TIG

 

1.

MASTER TIG 3000

1636261

2.

MASTER TIG 3000

1647861

3.

MASTER TIG 3000

1647860

4.

MASTER TIG 3000

1738278

5.

MASTER TIG 3000

1738277

6.

MASTER TIG 3000

1738279

7.

MASTER TIG 2500 AC/DC

863607

H

8.

MASTER TIG MLS 2500

1036865

M

9.

MASTER TIG MLS 2300 AC/DC

2503553

X

10.

MASTER TIG 2000

1231213

S

11.

MASTER TIG 2200 S

834297

G

12.

MASTER TIG 2200 S

834299

G

13.

MASTER TIG 2200 S

816757

G

14.

MASTER TIG 2200 S

808576

E

15.

MASTER TIG 1500

952126

K

16.

KEMPOTIG AC/DC 250

762988

D

17.

KEMPOTIG AC/DC 250

798097

E

18.

KEMPOTIG AC/DC 250

674216

B

19.

KEMPOTIG AC/DC 250

694486

C

20.

KEMPOTIG AC/DC 250

71222 B

 

Elektróda

 

21.

MINARC 150

1202860

S

 

MIG/MAG

 

22.

KEMPACT PULSE 3000

1594692

Z

23.

KEMPOMIG FEED 400

838759

G

24.

PRO MIG 3200

1326573

T

25.

PRO MIG 3200

1068466

M

26.

KEMPOMAT 2500

1025240

M

27.

KEMPOMAT 2500

1261341

T

28.

KEMPOMAT 2500

1261338

T

29.

KEMPOMAT 2500

1261326

T

30.

KEMPOMAT 2500

1029632

M

31.

KEMPOMAT 2500

1185810

S

32.

KEMPOMAT 2500

1261336

T

33.

KEMPOMAT 2500

1261335

T

34.

KEMPOMAT 2500

1261337

T

35.

KEMPOMAT 2500

1261328

T

36.

KEMPOMAT 2500

966771

L

37.

KEMPOMAT 2500

1029631

M

38.

KEMPOMAT 2500

1023220

M

39.

KEMPOMAT 2500

966769

L

40.

KEMPOMAT 2500

1261340

T

41.

KEMPOMAT 2500

1184121

S

42.

KEMPOMAT 2500

966742

L

43.

PLAZMA CUT 30-65 Compact BA

2146/94

44.

Páliaci vozík M RS 131

08/322 N

45.

Páliaci vozík S RS 131

81198