You are on page 1of 1

ZOZNAM STROJOV A ZARIADENÍ PRE ZVÁRANIE PLASTOV

Č. Názov Použitie Výrobné číslo


1. Rothenberger Hydraulikaggregat Zváranie na tupo 05.51 15
2. POLYS P-4a Dytron Komplet Zváranie polyfúzne 39 880
3. POLYS P-4a Dytron Komplet Zváranie polyfúzne 39 874
4. POLYS P-4a Dytron Komplet Zváranie polyfúzne 39 676
5. POLYS P-4a Dytron Zváranie polyfúzne 39 205
6. POLYS P-4a Dytron Zváranie polyfúzne 39 236
7. POLYS P-4a Dytron Zváranie polyfúzne 39 243
8. Ekoplastik Zváranie polyfúzne 4138
9. Leister Zváranie horúcim plynom 100 704
10. Leister Zváranie horúcim plynom 100 705
11. Friamat Prime Eco Zváranie elektrofúzne FR 07 60 115
12. Herz Mion Zváranie fólii horúcim klinom 5 280 000
13. Zváranie horúcim plynom
Extruder Leister Weldmax 110.272
a vytlačovaním
14. Zvárací prípravok na zváranie
Georg Fisher 790.310.001
polyfúzne
15. Frialen/ Friafit FWSG 225 Lúpacie zariadenie SG 0525591
16. Lisovacie kliešte s prídavnými 13 0307 555
Rothemberger Romax AC-ECQ
čeľusťami 074
17. Cofar C 72 Čítacie zariadenie 066 44

You might also like