You are on page 1of 1

D W A W I A T Y.

Jestem mieszkank Bielan Wrocawskich od 17 lat. Tu koncentruje si moje ycie


rodzinne, zawodowe i towarzyskie. Tu zamierzam kandydowa na Sotysa w nadchodzcej
kadencji, std refleksje, z ktrymi chciaabym si podzieli przy tej okazji, zebrane na
podstawie obserwacji, bezporednich kontaktw i rozmw z przedstawicielami rnych grup
rodowiskowych.
Przeobraenia jakie si dokonuj, ich dynamika i zwizany z tym stan rodowiska
spowodoway, i stalimy si wyranie wyodrbnionym centrum ycia gospodarczego,
kulturalnego i spoecznego w naszej gminie. Mao jest miejsc o takim potencjale
ekonomicznym, intelektualnym czy technicznym. Wydawa by si mogo, e moe to
pozytywnie stymulowa rozwj rodowiska, wskazujc na nowe perspektywy w zakresie
realizacji wybranego modelu ycia, gdyby nie to, e funkcjonuj tu dwa wiaty.
Pierwszy wiat stanowi rdzenni mieszkacy, kultywujcy zakorzenione od lat dziedzictwo i tradycje, majcy
spoeczn tosamo. Bielany s ich domem od zawsze. Wrd nich jest wielu niezadowolonych funkcjonowaniem naszego
ycia publicznego, nie widzc potrzeby jakiejkolwiek zmiany. Apatia, zniechcenie, a przede wszystkim niewiara w sens
jakiegokolwiek dziaania i utwierdzanie si w poczuciu braku wpywu, usprawiedliwia mae zaangaowanie i zwalnia z
odpowiedzialnoci. Dla tej grupy sotys to nie tylko poborca podatkowy, ale animator, organizator, a nawet powiernik
sucy rad i pomoc w trudnych chwilach.
Drugi wiat tworz ludzie przenoszcy si tu z duych aglomeracji, poszukujcy swojego miejsca na ziemi,
oczekujcy zapewnienia warunkw do korzystania z dobrodziejstw cywilizacji: nowoczesnej bazy sportowo-rekreacyjnej,
ciekawych miejsc i form aktywnoci kulturalnej, kompleksowego pakietu usug edukacyjnych, opiekuczych , zdrowotnych
itp. Grupa ta trudno wtapia si w osadzon ju wsplnot wiejsk i powoli integruje si z lokaln spoecznoci. Wg niej
sotys to nie wiejski spoecznik, ale sprawny, dobrze wyksztacony, kompetentny meneder, ktry podchodzi do
przedsiwzi spoecznych jak do zarzdzania firm.
Skuteczne zarzdzanie grup o tak rnych podejciach wymaga od wiejskiego lidera, ktrym jest niewtpliwie
sotys maksymalnego zmotywowania ludzi i skonienia ich do uycia wszystkich talentw, ktre posiadaj, w interesie
zrwnowaonego rozwoju. Lider winien inspirowa, rozbudza w ludziach ambicje, ch efektywnego dziaania,
pomysowo i inicjatyw. Musi by osob wszechstronn, odporn, stanowcz i komunikatywn. Musi wicej czy ni
dzieli, zaraa wizj i wiar w sukces, jednoczenie reagujc na nieprzewidziane trudne sytuacje w sposb dojrzay i mdry.
Duo dobrej woli, zrozumienia i taktu z obu stron trzeba, aby doprowadzi do wspdziaania przybyych i
rdzennych mieszkacw na rzecz wsplnego dobra nowo tworzcej si wsplnoty wiejskiej. Dziaanie w takich warunkach
wymaga posiadania wizji rozwoju soectwa, uwzgldniajcej interesy obydwu stron, skupienia wok niej mieszkacw,
take oponentw i zachcenia do pracy na rzecz wdroenia jej w ycie. To wymaga od kandydata na sotysa wysokich
umiejtnoci spoecznych, z otwartym podejciem do problemw i ludzi, umiejtnoci adaptacji, a przede wszystkim
inteligencji emocjonalnej. Nie bez znaczenia jest te jego wiedza nt. potrzeb w zakresie inwestycji poprawiajcych
podstawowy standard ycia rodzin wiejskich. W jaki sposb przeprowadza bdzie akcje spoeczne np. popraw estetyki
wsi, bezpieczestwo ? Czy potrafi wsppracowa z lokalnymi firmami, urzdami, stowarzyszeniami, rad parafialn , bez
wzgldu na pogldy czy przynaleno polityczn ? Czy potrafi integrowa ludzi wok spraw publicznych w soectwie? Jak
ukada mu si wsppraca z wadzami samorzdowymi? Odpowiedzi na te pytania zo si na profil spoecznika i lidera ,
gwarantujcego zgodn wspprac lokalnych partnerw i stworzenie systemu powiza ludzi i instytucji sieci obszarw
aktywnoci spoecznej.
Czy speniam te warunki ? Jestem gotowa podda si weryfikacji i wsplnie okreli nasze priorytety na spotkaniu
przedwyborczym, planowanym na 17 marca o godz.19,00 w klubie Stara wietlica w Bielanach Wrocawskich przy ul.
Kodzkiej 4a, na ktre serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych.
Wanda Gobiewska
Kandydatka na Sotysa Bielan Wrocawskich
Komitet Wyborczy Wyborcw
NASZ DOM BIELANY

O kandydatce:
Z wyksztacenia pedagog, absolwentka Uniwersytetu Wrocawskiego; Meneder z praktyk w zarzdzaniu zespoami,
zdobywca tytuu Lider Przedsibiorczoci 2000; Autorka i koordynatorka projektw unijnych realizowanych na obszarach
wiejskich. Dziaaczka spoeczna, byy czonek organizacji pozarzdowych m.in. Federacji Pracodawcw Polski Zachodniej
i Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych i Twrczych. Partner wspierajcy miejscowe inicjatywy kulturalne podejmowane przez
Stowarzyszenie Przedsibiorcw Ziemi Kobierzyckiej. Aktualnie prowadzi Punkt Przedszkolny POGODNA CHATKA
Centrum Rodzinnych Inspiracji w Bielanach Wrocawskich. Kocha dzieci, swoj rodzin i pomaganie innym.