You are on page 1of 1

Article 16

General provision
Sec. 1 Ang bandila ng Pilipinas ay dapat na pula, puti , at bughaw , na may
araw at tatlong
bituin , at benditado at pinarangalan ng mga tao at kinikilala ito ng batas.
Sec. 2
Ang Kongreso ay maaaring , sa pamamagitan ng batas,
magpatibay ng isang bagong pangalan para sa bansa , isang pambansang
awit , o isang pambansang selyo , na kung saan ay dapat na tunay na
mapanimdim at symbolic ng ideals lahat ,
kasaysayan, at mga tradisyon ng mga tao . Ang nasabing batas ay dapat
magkabisa lamang sa pagpapatibay nito
ng mga tao sa isang pambansang reperendum .
Sec. 3 Ang Estado ay hindi maaaring sued walang pahintulot nito
Sec. 4 Ang Sandatahang Lakas ng Pilipinas ay dapat binubuo ng isang
mamamayan armado
puwersa na dapat sumailalim sa pagsasanay militar at maghatid na
maaaring ibinigay ng batas. dapat ito
panatilihin ang mga kinakailangang regular na puwersa para sa seguridad
ng Estado .
Bases of the principles
1. Ang pampublikong serbisyo ay hindered at ang kaligtasan ng publiko
ay endangered kung saan ang estado ay maaaring sumailalim upang
umangkop sa hiling ng bawat mamamayan at dahil diyan kinokontrol
na ang paggamit at pag-aayos ng mga paraan na kailangan para sa
tamang pangangasiwa ng pamahalaan.
.